PEMAKLUMAN KEPADA SEMUA PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

SISTEM GRED
Dimaklumkan bahawa Senat Universiti pada 9 Mei 2007 telah meluluskan sistem penggredan markah mata pelajaran yang baru dan akan dilaksanakan mulai semester II sesi 2006/2007 kepada semua pelajar Universiti Teknologi Malaysia. 2. Sistem penggredan yang baru adalah seperti berikut:Gred A+ A AB+ B BC+ C CD+ D DE Mata Nilai 4.00 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.67 0.00

* Gred D+ adalah gred minimum lulus bagi sesuatu mata pelajaran.
3. Kelas penganugerahan diploma/ijazah yang baru adalah seperti berikut:Kursus Diploma Diploma Kelas Pertama Diploma Kelas Kedua Kursus Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama Kepujian Kelas Kedua (Tinggi) Kepujian Kelas Kedua (Rendah) Sekian, harap maklum. Terima Kasih Kedudukan PNGK PNGK > 3.50 2.00 < PNGK < 3.50 Kedudukan PNGK PNGK > 3.67 3.00 < PNGK < 3.67 2.00 < PNGK < 3.00

Bahagian Pengurusan Akademik Pejabat Pendaftar Universiti Teknologi Malaysia Skudai. 9 Mei 2007

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful