KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KANDUNGAN Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KANDUNGAN SENARAI LAMPIRAN SENARAI JADUAL TUJUAN LATAR BELAKANG GLOSARI ISTILAH STRUKTUR PERKHIDMATAN Kumpulan Perkhidmatan Rasionalisasi Perkhidmatan 8. 9. PENGGELARAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI SEMAKAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN Format Iklan Jawatan Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Pemansuhan Fungsi di Bawah SBPA Melalui Semula/ Perkara Muka Surat i v ix 1 1 2 2 2 3 4 5 7 7

Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 10. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Latihan Sektor Awam Program Bersepadu Potensi Dan Kompetensi 11. STRUKTUR GAJI Gaji Single Point

7 8 8 8 9 9

i

Bil.

Perkara Gaji Minimum - Maksimum Gaji Sebaris Prinsip Pemindahan Gaji Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji Pergerakan Gaji Tahunan Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang Pegawai Lantikan Sementara Dan Kontrak (Contract of Service)

Muka Surat 9 9 10 10 12 12 13

12.

IMBUHAN TETAP DAN ELAUN Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar Pengguguran Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

13 14 14 14 15 15 15

13.

KEMUDAHAN Dasar Bekerja Dari Rumah

14.

SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN Kemasukan Secara Lantikan Terus Ke Gred Kenaikan Pangkat Tempoh Percubaan Program Transformasi Minda Peperiksaan Perkhidmatan Penilaian Prestasi Pingat Perkhidmatan Cemerlang

16 16 17 17 17 17

15.

DASAR PEMISAH (EXIT POLICY)

ii

Bil. 16.

Perkara PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN Umur Persaraan Paksa 60 Tahun Kebolehalihan Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Kehendak Kerajaan Atas

Muka Surat 18 18 18 18 19

17.

TAWARAN OPSYEN Opsyen Tempoh Opsyen Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA dan Dihapuskan Jawatan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Pegawai Yang Belum Memenuhi Perkhidmatan Di Bawah SBPA iii Syarat Skim

19 19 19 20 20 21

21

21

22

23

23 23

19. Cuti Separuh Gaji Atau Cuti Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen Opsyen Muktamad Pemakaian Kepada Pegawai Yang Tidak Bersetuju Menerima SBPA 18.Bil. Syarat-Syarat Opsyen Pelaksanaan Opsyen Perkara Muka Surat 24 25 26 Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Pertukaran Ke Skim Perkhidmatan Baru Pegawai Yang Cuti Berkursus. TARIKH KUAT KUASA PEMAKAIAN 27 27 27 27 28 iv .

SENARAI LAMPIRAN Bil. Perkara LAMPIRAN A A Glosari Istilah LAMPIRAN B B1 B2 B3 B4 B5 B6 Klasifikasi Perkhidmatan Senarai Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Indeks Pemindahan Skim Perkhidmatan SSM Kepada SBPA Jadual Pemindahan Gred Jawatan Dari SSM Kepada SBPA Format Iklan Jawatan Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Sebelum Tarikh Kuat Kuasa SBPA Dan Dihapuskan Jawatannya Senarai Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Di Bawah SBPA LAMPIRAN C C1 C2 C3 C4 Jadual Gaji Sebaris Bagi Skim Perkhidmatan Tetap Jadual Gaji Sebaris SBPA Bagi Skim Perkhidmatan Jumud Contoh Kaedah Pemindahan Gaji SSM Ke Gaji SBPA Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Memenuhi Syarat) 1/91 1/16 1/15 1/239 1/1 1/489 1/19 1/18 1/1 1/6 1/1 Muka Surat B7 B8 1/8 1/13 C5 1/29 v .

C6 Perkara Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat) Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Memenuhi Syarat) Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat) LAMPIRAN D Muka Surat 1/33 C7 1/42 C8 1/27 D1 D2 Imbuhan Tetap Senarai Elaun LAMPIRAN E 1/1 1/5 E Senarai Kemudahan LAMPIRAN F 1/5 F Borang Opsyen Persaraan Wajib 60 Tahun LAMPIRAN G Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA G1 G2 Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai G3 G4 vi .Bil.

Perkara LAMPIRAN H Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA Muka Surat H1 H2 Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai LAMPIRAN J Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA H3 H4 J1 J2 J3 J4 Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai LAMPIRAN K Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan SBPA K1 K2 Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA K3 vii .Bil.

K4 Perkara Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai LAMPIRAN L Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA Dan Dihapuskan Jawatan Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA Muka Surat L1 L2 Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai LAMPIRAN M Pegawai Yang Belum Memenuhi Perkhidmatan Di bawah SBPA Syarat Skim L3 L4 M1 M2 M3 M4 Surat Tawaran Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA Borang Opsyen SBPA Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai viii .Bil.

1. 4. 2. Perkara Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang Jawatan Kod Kelayakan Masuk Minimum Pemindahan Gred Jawatan/ Gred Gaji Perubahan Nama Dan Kod Klasifikasi Perkhidmatan Muka Surat 3 4 5 6 ix . 3.SENARAI JADUAL Bil.

JPA.SARAAN 256/24/1

Siri No. :

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011

PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

TUJUAN

1.

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan Saraan Baru Perkhidmatan

Awam (SBPA) bagi semua pegawai lantikan tetap Perkhidmatan Awam Persekutuan yang melibatkan struktur perkhidmatan yang merangkumi skim perkhidmatan, syarat

perkhidmatan, gaji, elaun, kemudahan, dan persaraan serta faedah persaraan.

LATAR BELAKANG

2.

Bertunjangkan penyampaian perkhidmatan yang mana rakyat didahulukan dan

pencapaian diutamakan, maka inisiatif transformasi Perkhidmatan Awam akan dilaksana melalui SBPA yang berpaksikan kepada kepimpinan dinamik, Perkhidmatan Awam kejat, perkhidmatan yang fleksibel, modal insan berkualiti dan saraan yang kompetitif. Ia mengganti Sistem Saraan Malaysia (SSM) yang berkuat kuasa sejak tahun 2002.

3.

Transformasi Perkhidmatan Awam adalah diperlukan untuk menjayakan agenda

pembangunan negara yang termaktub di bawah Gagasan 1Malaysia, Program Transformasi Kerajaan, Model Baru Ekonomi, Rancangan Malaysia Kesepuluh dan inisiatif-inisiatif pembangunan yang lain.

GLOSARI ISTILAH

4.

Istilah yang digunakan dalam Pekeliling Perkhidmatan ini adalah seperti di

Lampiran A.

STRUKTUR PERKHIDMATAN

Kumpulan Perkhidmatan

5.

Struktur perkhidmatan di bawah SBPA adalah terbahagi kepada empat (4) kumpulan

perkhidmatan iaitu Kumpulan Premier, Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional, dan Kumpulan Pelaksana.

6.

Kumpulan Premier merupakan lapisan teratas dalam struktur Perkhidmatan Awam

yang menyandang atau memegang strategic and key positions.

7.

Kumpulan Pengurusan Tertinggi terdiri daripada Jawatan Utama dan Jawatan Gred

Khas. Jawatan Utama dimaksudkan sebagai jawatan di peringkat pengurusan tertinggi dalam perkhidmatan-perkhidmatan tertentu yang berperanan strategik menerajui jentera pengurusan organisasi sesebuah Kementerian/ Jabatan/ agensi. Manakala Jawatan Gred Khas pula ditetap berdasarkan pengiktirafan tahap kepakaran dan pengalaman pegawai yang tidak melaksana peranan ataupun tugas yang bersifat pengurusan dan strategik.

8.

Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah

dikekal dengan lapisan gred jawatan/ gred gaji sebagaimana sedia ada.

2

9.

Bagi melonjakkan prestasi penyampaian Perkhidmatan Awam, Kumpulan Pengurusan

Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional telah ditetapkan bidang jawatan masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Jadual 1.

Jadual 1: Kumpulan Perkhidmatan dan Bidang Jawatan Kumpulan Perkhidmatan Jawatan Utama Pengurusan Tertinggi Strategik Pakar Dengan Kelayakan Jawatan Gred Khas Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert [SME]) Strategik Pengurusan dan Profesional Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert [SME]) Pengurusan dan Operasi Pakar Dengan Kelayakan 10. Kumpulan Pelaksana diperkenal bagi menggantikan Kumpulan Sokongan. Lapisan Bidang Jawatan

gred bagi Kumpulan Pelaksana adalah mengikut kelayakan masuk minimum seperti ditetapkan dalam skim perkhidmatan. Kelayakan masuk minimum ke Perkhidmatan Awam ditetapkan pada peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR).

Rasionalisasi Perkhidmatan

11.

Pelaksanaan Perkhidmatan Awam kejat

memberi penekanan ke atas saiz

Perkhidmatan Awam dan penggunaan tenaga kerja secara optimum. Langkah-langkah ke arah merasionalisasikan saiz Perkhidmatan Awam meliputi penjajaran semula fungsi utama agensi, kajian pertindihan fungsi, pengenalpastian perkhidmatan yang boleh dialih daya dan perekayasaan proses kerja serta semakan skim perkhidmatan.

3

PENGGELARAN GRED JAWATAN/ GRED GAJI

12.

Penggelaran gred jawatan/ gred gaji dikemas kini selaras dengan pembentukan Jadual

Gaji Sebaris (JGS) yang menggantikan Jadual Gaji Matriks (JGM) dan pemansuhan gred jawatan/ gred gaji 1 hingga 10.

13.

Penggelaran gred jawatan/ gred gaji adalah berasaskan kepada syarat kelayakan

masuk minimum yang ditetapkan atau yang setara dalam skim perkhidmatan. Setiap peringkat kelayakan masuk minimum diperuntukkan kod seperti di Jadual 2.

Jadual 2: Kod Kelayakan Masuk Minimum Kelayakan Ijazah Diploma Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Penilaian Menengah Rendah (PMR) Kod 1 2 3 4 5

14.

Pembentukan gred jawatan/ gred gaji baru ini adalah berdasarkan kombinasi antara

kod kelayakan masuk minimum dengan kod gaji. Kod pertama bagi gred jawatan merujuk kepada kelayakan masuk minimum, manakala kod kedua merujuk kepada gred gaji. Pemindahan gred jawatan/ gred gaji sekarang kepada gred baru adalah seperti di Jadual 3.

4

Urusan penyemakan semula skim perkhidmatan merangkumi penggubalan skim 5 .Jadual 3: Pemindahan Gred Jawatan/ Gred Gaji Kelayakan Minimum Lapisan Gred SSM 53/54 51/52 Ijazah 47/48 45/46 43/44 41/42 40 37/38 Diploma 35/36 33/34 31/32 29/30 40 37/38 STPM 35/36 33/34 31/32 27/28 25/26 23/24 SPM 21/22 19/20 17/18 16 PMR 13/14 11/12 Lapisan Gred SBPA 1-6 1-5 1-4 1-3 1-2 1-1 2-6 2-5 2-4 2-3 2-2 2-1 3-5 3-4 3-3 3-2 3-1 4-5 4-4 4-3 4-2 4-1 5-3 5-2 5-1 SEMAKAN SEMULA SKIM PERKHIDMATAN 15. Semakan semula skim perkhidmatan adalah berdasarkan perubahan semasa yang memerlukan Perkhidmatan Awam yang relevan untuk menarik dan mengekalkan modal insan terbaik dan menguasai kemahiran pelbagai (multi-skilling) selaras peningkatan ekspektasi pelanggan.

perkhidmatan baru. Perkara Q Q S X Y 2 R H 17. Berikutan daripada semakan semula skim perkhidmatan. Jadual 4: Perubahan Nama dan Kod Klasifikasi Perkhidmatan Klasifikasi Perkhidmatan SSM Sistem Maklumat Pentadbiran dan Sokongan Penyelidikan dan Pembangunan 1 Perubahan nama Sosial Penguatkuasa Maritim Polis Perubahan nama dan kod Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir S X Y Kod F N SBPA Teknologi Maklumat Pentadbiran Penyelidikan. Dengan ini. Sebanyak 21 Klasifikasi Perkhidmatan sedia ada dikekalkan berasaskan persamaan peranan. Indeks pemindahan skim perkhidmatan SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B3 dan jadual pemindahan gred SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B4. Pembangunan dan Inovasi Sosial dan Kerohanian Penguatkuasaan Maritim Polis DiRaja Malaysia Kemahiran Kod F N Bil. penambahbaikan skim perkhidmatan sedia ada dan penjumudan skim perkhidmatan. terdapat perubahan nama dan kod kepada beberapa Klasifikasi Perkhidmatan seperti di Jadual 4. sebanyak 11 skim perkhidmatan baru digubal dan 78 skim perkhidmatan dijumudkan. bidang dan fungsi seperti di Lampiran B1. jumlah keseluruhan skim perkhidmatan di bawah SBPA adalah sebanyak 234. Walau bagaimanapun. 16. 6 . Senarai skim perkhidmatan adalah seperti di Lampiran B2.

Semua jawatan jumud sebelum SBPA akan dimansuhkan mengambil kira fungsi skim perkhidmatan berkenaan tidak lagi diperlukan. Bagi pegawai yang pernah ditawarkan opsyen tukar lantik dan bersetuju menerima skim perkhidmatan yang berkenaan di bawah SSM. gaji pegawai dipindahkan ke matagaji sama dan sekiranya tiada matagaji sama.Format Iklan Jawatan 18. gaji pegawai dipindahkan ke gred setara di SBPA secara Khas Untuk Penyandang (KUP) sehingga pegawai memenuhi syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. Dengan pelaksanaan SBPA. Senarai skim perkhidmatan seperti di Lampiran B6. Sekiranya terdapat penyandang di skim perkhidmatan jumud selain senarai tersebut. Penyandang jawatan jumud ini akan ditawarkan opsyen bertukar ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA. Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA 19. sekiranya pegawai menerima opsyen SBPA. tetapi pegawai masih belum memenuhi syarat skim perkhidmatan yang ditetapkan. Pelantikan mulai 1 Januari 2012 hendaklah mengikut skim perkhidmatan di bawah SBPA. Kedudukan Skim Perkhidmatan Jumud Sebelum SBPA 21. penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran di gred lantikan skim perkhidmatan tersebut. Senarai pemindahan jawatan jumud ke skim perkhidmatan berkuat kuasa di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran B7. Format iklan jawatan hendaklah diasaskan kepada skim perkhidmatan berkenaan mengikut contoh seperti di Lampiran B5. 7 . 20. 78 skim perkhidmatan di bawah SSM dijumudkan penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi pada melalui 1 Januari 2012. agensi perlu memaklumkan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) (Bahagian Pembangunan Organisasi) untuk tindakan susulan. Setelah memenuhi syarat skim perkhidmatan tersebut.

Manakala pegawai di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227. manakala BKP bertujuan 8 . Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi 24. Program Bersepadu Potensi dan Kompetensi (PROSPEK) diperkenalkan sebagai sistem baru penilaian kompetensi dan potensi pegawai yang lebih menyeluruh bagi menyandang jawatan di gred yang lebih tinggi.1 Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional peringkat pertengahan yang berpotensi tinggi diberi peluang lebih luas untuk mengikuti kursus pendek di institusi latihan terkemuka dalam dan luar negara bagi meningkatkan lagi daya kepimpinan. komunikasi berkesan. PROSPEK terdiri daripada Penilaian Kompetensi dan Potensi (PKP) dan Pembangunan Kompetensi dan Potensi (BKP). linguistik dan hubungan antarabangsa. Pembangunan latihan berteraskan transformasi minda dan pengukuhan kompetensi bagi membangunkan keupayaan intelektual. pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227. PKP bertujuan untuk mengenal pasti kompetensi dan potensi pegawai.2 Kumpulan Pelaksana disediakan kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) bagi mengikuti latihan kemahiran teknikal dan vokasional di bawah SkillsMalaysia. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Latihan Sektor Awam 23. Ketua Jabatan hendaklah mengenal pasti bidang yang perlu diberi keutamaan untuk kepentingan perkhidmatan seperti pengurusan dan kepimpinan. Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA. kemahiran dan sahsiah akan dilaksanakan melalui strategi berikut: 23. kemahiran perundingan.22. 23.

pegawai akan dinilai melalui PKP sahaja. Pegawai Kumpulan Pelaksana di gred lantikan yang berkhidmat 15 tahun dan lebih boleh dipertimbangkan kenaikan pangkat secara KUP tanpa PKP. 26. Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang terlibat dengan pentadbiran. Bagi pegawai yang tidak terlibat dengan tugas-tugas pentadbiran. serta Kumpulan Pelaksana. 25. Gaji Sebaris 29. Pegawai Kumpulan Pelaksana disyaratkan melalui PKP untuk dinaikkan pangkat.Maksimum 28. pengurusan dan penyeliaan. Walau bagaimanapun. Gaji Minimum .membangun dan menilai kompetensi dan potensi pegawai untuk menyandang gred jawatan lebih tinggi. STRUKTUR GAJI Gaji Single Point 27. Gaji Single Point adalah diperuntuk bagi Jawatan Premier di bawah Kumpulan Premier. bagi kenaikan pangkat seterusnya pegawai dikehendaki melalui PKP. Gaji Minimum .Maksimum adalah diperuntuk untuk Jawatan Utama dan Jawatan Gred Khas di bawah Kumpulan Pengurusan Tertinggi. pengurusan dan penyeliaan perlu mengikuti PKP dan BKP sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkat. Jadual Gaji Sebaris (JGS) adalah dibentuk bagi menggantikan JGM sedia ada yang terpakai bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. 9 .

10 . 30.1 matagaji mengikut susunan Tangga (T) dalam sebaris bagi setiap gred gaji. 30. Bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum jadual gaji asal. Prinsip pemindahan gaji di bawah opsyen SBPA adalah daripada matagaji yang akhir diterima di gred gaji asal kepada matagaji tertinggi berhampiran dalam JGS. penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran. JGS JGS untuk skim perkhidmatan tetap adalah seperti di Lampiran C1 manakala untuk skim perkhidmatan jumud di bawah SBPA adalah seperti di Lampiran C2. Kaedah Pemindahan Gaji Dan Tarikh Pergerakan Gaji 33. penetapan adalah pada matagaji tertinggi berhampiran.30.2 bilangan Tangga (T) yang sama di gred gaji yang sama dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan. 34. pegawai diberikan satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama. Struktur JGS mempunyai ciri-ciri seperti berikut: 30. di mana perbezaannya tidak kurang daripada satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal. 31. Prinsip Pemindahan Gaji 32. Bagi maksud pemindahan gaji ke JGS pada 1 Januari 2012. pegawai diberikan kuantum satu (1) Pergerakan Gaji Biasa di gred gaji asal dan kemudiannya dipindahkan kepada JGS berdasarkan matagaji yang sama dan sekiranya tiada matagaji sama.3 kadar Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) yang sama bagi setiap gred yang setaraf dalam semua Klasifikasi Perkhidmatan dengan pola peningkatan KGT lebih baik berbanding gred lebih rendah.

1 pegawai yang telah berada di matagaji maksimum pada 31 Disember 2011 akan diubah TPG kepada 1 Januari. 39.3 - Lampiran C6 11 . Jadual pemindahan JGM kepada JGS dan penetapan TPG adalah seperti berikut: 39. 1 Julai dan 1 Oktober adalah dikekalkan. Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Memenuhi Syarat). 38. dan 35 adalah seperti di Lampiran C3.35.1 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Tetap. 36.2 - Lampiran C5 39.2 pegawai yang terlibat dengan pemindahan gaji daripada dua (2) atau lebih matagaji JGM kepada satu (1) matagaji baru yang sama di JGS. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) tahunan iaitu pada 1 Januari. 38. Pemindahan JGM kepada JGS tidak mengubah TPG pegawai kecuali dalam keadaan berikut: 38. 1 April. Contoh kaedah pemindahan gaji di perenggan 33. Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Yang Diberi Penarafan Semula (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat). 34. Pegawai yang tarikh kenaikan pangkatnya pada 1 Januari 2012 hendaklah diberi pemindahan gaji dari matagaji di gred hakiki kepada matagaji di gred setara SBPA terlebih dahulu dan seterusnya ditetapkan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat berdasarkan prinsip kenaikan pangkat di atas gaji SBPA. - Lampiran C4 39. TPG pegawai ditetapkan kepada TPG baru. 37.

pemindahan gaji hendaklah dilaksanakan seperti mana pegawai yang berada di matagaji maksimum di bawah SSM mengikut prinsip-prinsip seperti di perenggan 34 dan 38. Ketua Jabatan hendaklah memohon Jadual Pemindahan Gaji daripada JPA (Bahagian Saraan) bagi keadaan berikut: 43. Pegawai yang tidak mencapai prestasi yang ditetapkan tidak layak menerima pergerakan gaji. 43. Bagi kes-kes tersebut.39. Pergerakan Gaji Tahunan bagi tahun 2012 hendaklah diberi mengikut TPG yang telah ditetapkan seperti di perenggan 37. tiada lagi Jadual Gaji KUP diwujudkan untuk kes-kes kenaikan pangkat. 43. pertukaran pelantikan. Bagi tujuan tawaran opsyen SBPA kepada pegawai yang berada di jadual gaji SSM secara KUP. pertukaran sementara.1. - Lampiran C7 39.2 pegawai yang berada dalam keadaan di perenggan 42 di atas. 12 .4 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Memenuhi Syarat). pertukaran tetap dan Peningkatan Secara Lantikan (PSL).5 Jadual Pemindahan Gaji Dan Penetapan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Skim Perkhidmatan Jumud (Penyandang Yang Tidak Memenuhi Syarat). penetapan/ tawaran gaji adalah tertakluk kepada gaji maksimum JGS di gred yang ditawarkan. Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang 41.1 pegawai yang gajinya tidak diperuntukkan dalam Jadual Pemindahan Gaji di Lampiran C4 hingga Lampiran C8. peminjaman. Di bawah SBPA hanya satu (1) jenis Pergerakan Gaji Tahunan diberikan iaitu Pergerakan Gaji Biasa. Mulai pelaksanaan SBPA. 38 dan 39. - Lampiran C8 Pergerakan Gaji Tahunan 40. 42.

surat edaran atau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Penetapan gaji pegawai yang memenuhi syarat skim perkhidmatan baru ditentukan mengikut kaedah pemindahan gaji SBPA. Kaedah ini tidak terpakai bagi pegawai lantikan kontrak (contract of service) yang jawatannya dijadikan jawatan dalam Kumpulan Premier. pemindahan gaji pegawai adalah mengikut kaedah penetapan gaji pegawai yang belum memenuhi syarat. IMBUHAN TETAP DAN ELAUN 47. 46. 48. 45. Pegawai lantikan sementara dan kontrak (contract of service) yang skim perkhidmatannya kekal di bawah SBPA akan diselaraskan gajinya mengikut kaedah pemindahan gaji SBPA. Senarai Imbuhan Tetap adalah seperti di Lampiran D1. Bagi pegawai yang dilantik ke skim perkhidmatan baru yang syarat kelayakan masuknya ditingkatkan dan pegawai tidak mempunyai kelayakan yang ditetapkan. 13 .3 pegawai yang gajinya di bawah Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet 1976 (Laporan JKK 1976) dan Sistem Saraan Baru (SSB) yang menerima tawaran opsyen SBPA. Pegawai lantikan sementara dan kontrak (contract of service) yang skim perkhidmatannya dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA. kadar dan syarat-syarat bayaran Imbuhan Tetap yang berkuat kuasa dikekalkan di bawah SBPA. Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan Imbuhan Tetap tersebut hendaklah merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan. Pegawai Lantikan Sementara dan Kontrak (Contract of Service) 44.43. Prinsip. pelantikan semula perlu dibuat dengan Ketua Jabatan mengemukakan terus kepada Pihak Berkuasa Melantik mengikut baki tempoh perkhidmatan sedia ada. Surat Pekeliling Perkhidmatan.

Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan bagi elaun hendaklah merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan. Semua kemudahan yang berkuat kuasa dikekalkan. Senarai elaun adalah seperti di Lampiran D2. 14 . Ia boleh ditarik balik pada bila-bila masa jika perlu. surat edaran atau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Surat Pekeliling Perkhidmatan. Kadar bagi empat (4) bayaran insentif yang ditetap berdasarkan gaji pokok iaitu Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK). 52. surat edaran atau surat pelaksanaan yang berkuat kuasa. Pengguguran Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal 51. Senarai kemudahan adalah seperti di Lampiran E. Tukang K2 dan Tukang K3 kepada Pembantu Kemahiran. maka pemberian BIPK bagi pegawai dalam skim perkhidmatan Pembantu Kemahiran yang berasal daripada Tukang K1 dan Tukang K2 adalah dikekalkan secara KUP tertakluk kepada pegawai berkenaan memiliki kelayakan/ kelulusan yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan Tukang K1 dan Tukang K2 dan menggunakan kelayakan/ kelulusan yang dimilikinya untuk menjalankan skop fungsi Pembantu Kemahiran termasuk skop fungsi Tukang K1 dan Tukang K2. KEMUDAHAN 53. Syarat-syarat dan peraturan pelaksanaan kemudahan tersebut hendaklah merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan. Sebarang pindaan kepada peraturan pelaksanaan mengenai pemberian elaun dan bayaran insentif serta skop pemakaiannya akan dikeluarkan secara berasingan. Bayaran Insentif Pedalaman dan Bayaran Insentif Wilayah adalah ditambat pada kadar gaji bulan Disember 2011. Kemudahan adalah diberi atas prinsip keistimewaan dan bukan merupakan hak seseorang pegawai. Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP). 54. Berikutan dengan penggabungan dan kenaikan taraf skim perkhidmatan Tukang K1. Surat Pekeliling Perkhidmatan.49. Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar 50.

15 . Kerajaan bersetuju memperkenalkan dasar bekerja dari rumah.Dasar Bekerja Dari Rumah 55. SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN Kemasukan Secara Lantikan Terus Ke Gred Kenaikan Pangkat 56. Bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan. 57. Sebagai satu komitmen menggalakkan keseimbangan kehidupan dan kerjaya. pegawai perlu memenuhi tempoh percubaan yang ditetapkan dan menghadiri Program Transformasi Minda (PTM) dengan jayanya. 59. Bagi pegawai yang sedang berkhidmat yang telah disahkan dalam perkhidmatan. Kemasukan secara lantikan terus ke semua gred kenaikan pangkat (lateral entry) bagi pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi serta Kumpulan Pengurusan dan Profesional adalah tertakluk kepada pegawai memenuhi syarat-syarat lantikan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan. penetapan gaji adalah pada matagaji tertinggi berhampiran yang perbezaannya tidak kurang daripada satu (1) pergerakan gaji biasa bagi gred gaji JGS atau tidak kurang daripada 5% bagi gred gaji minimum-maksimum. Ketua Perkhidmatan hendaklah membentuk kriteria pemilihan kemasukan secara terus ke gred kenaikan pangkat bagi tujuan pengambilan oleh Pihak Berkuasa Melantik. terhad kepada gaji maksimum gred jawatan lantikan terus. Penetapan gaji permulaan kemasukan secara lantikan terus bagi pegawai yang dilantik kali pertama dan pegawai sedang berkhidmat yang belum disahkan dalam perkhidmatan adalah berdasarkan gaji minimum gred jawatan lantikan terus. Panduan pelaksanaan dasar ini akan dikeluarkan secara berasingan. 58.

PTM menjadi salah satu daripada syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi menggantikan Kursus Induksi. 62. Bagi calon yang dilantik tetap tetapi belum disahkan dalam perkhidmatan mulai tarikh kuat kuasa SBPA dan bersetuju menerima SBPA. dibenar menghabiskan baki tempoh percubaan asal di bawah SSM atau baki tempoh yang dilanjutkan oleh Pihak Berkuasa Melantik dan pegawai boleh disahkan sekiranya telah memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan. sistem pentadbiran Kerajaan dan peraturan-peraturan asas Perkhidmatan Awam serta pembentukan jati diri bagi menghadapi cabaran dan ekspektasi pelanggan. Program ini dibentuk bagi membolehkan pegawai memahami falsafah dan prinsip pembentukan negara. Pegawai boleh disahkan dalam perkhidmatan setelah melalui tempoh percubaan sekurang-kurangnya enam (6) bulan dan memenuhi syarat pengesahan lain yang ditetapkan. 61. Program Transformasi Minda 63. boleh dilanjutkan tempoh percubaan tidak melebihi tempoh 12 bulan. PTM diperkenalkan sebagai satu pendekatan untuk memberi pendedahan dan penyesuaian minda pegawai di peringkat awal pelantikan dalam Perkhidmatan Awam.Tempoh Percubaan 60. Pegawai yang masih tidak dapat disahkan dalam perkhidmatan setelah tamat tempoh percubaan maksimum 24 bulan. dan memenuhi semua syarat pengesahan dalam perkhidmatan di bawah SSM.1 pegawai boleh disahkan pada atau selepas tarikh kuat kuasa SBPA tertakluk telah berkhidmat dalam tempoh percubaan enam (6) bulan atau lebih. calon yang dilantik secara tetap dikehendaki berkhidmat dalam percubaan antara enam (6) bulan hingga 24 bulan. tempoh percubaan dan pengesahan dalam perkhidmatan adalah seperti berikut: 62. Mulai tarikh kuat kuasa SBPA. 16 . 62.2 pegawai yang telah berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 24 bulan atau lebih tetapi belum memenuhi syarat pengesahan dalam perkhidmatan.

Kerajaan memperkukuhkan dasar pemisah dengan mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan pegawai berprestasi rendah dan bermasalah. Sistem penilaian prestasi baru yang lebih menyeluruh diperkenalkan meliputi penggunaan kaedah pelbagai penilai (multi-rater). Peperiksaan perkhidmatan ditambah baik dari segi pelaksanaannya di mana sukatan peperiksaan bagi Subjek Umum diklasifikasikan kepada tiga (3) tahap keperluan penguasaan iaitu asas. Dasar ini juga menyediakan laluan keluar bagi pegawai berprestasi yang tiada peluang kemajuan kerjaya serta pegawai yang menghadapi masalah kesihatan yang menjejaskan keupayaannya untuk menjalankan tugas. 17 . Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators) dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang ditambah baik. DASAR PEMISAH (EXIT POLICY) 67. Bagi memastikan kecemerlangan penyampaian Perkhidmatan Awam. masyarakat dan negara. JPA bertanggungjawab untuk menyediakan sukatan dan soalan Peperiksaan Perkhidmatan tahap Subjek Umum. Ketua Perkhidmatan Subjek Umum pula serta bertanggungjawab menentukan keperluan penguasaan melaksanakan Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Umum dan Subjek Jabatan. Pingat Perkhidmatan Cemerlang diperkenalkan bagi mengiktiraf sumbangan pegawai yang melangkaui kebiasaan kepada perkhidmatan. pertengahan dan lanjutan.Peperiksaan Perkhidmatan 64. adil dan telus selaras dengan keperluan perkhidmatan dan mengandungi elemen baru kompetensi seperti idea inovatif dan kreatif serta sumbangan aktif pegawai di luar tugas rasmi. Pingat Perkhidmatan Cemerlang 66. Penilaian Prestasi 65. Sistem penilaian prestasi baru ini lebih inklusif. Selain daripada Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.

Dari segi pelaksanaan. Manakala. pegawai akan ditawar opsyen melanjutkan perkhidmatan sehingga umur persaraan paksa 60 tahun. 70. Bagi pegawai yang melepaskan jawatan atau meletakkan jawatan dan kemudiannya dilantik semula pada atau selepas 1 Januari 2012. Kebolehalihan 69. Pelepasan jawatan tersebut akan berkuat kuasa mulai tarikh pegawai dilantik ke jawatan baru itu. Bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1 Januari 2012. Borang opsyen pelanjutan umur persaraan paksa 60 tahun seperti di Lampiran F. 18 . Bagi pegawai yang kini tertakluk kepada umur persaraan paksa 55 tahun. 56 tahun atau 58 tahun. tempoh perkhidmatan lepas yang terputus boleh dimasuk kira bagi maksud penghitungan faedah persaraan. 71. Pemansuhan dasar ini membolehkan tempoh perkhidmatan pegawai diambil kira bagi tujuan perkiraan faedah persaraan dengan syarat pegawai dilantik semula dalam Perkhidmatan Awam. Kerajaan bersetuju untuk memansuhkan dasar pelepasan dengan izin dan menggantikannya dengan dasar pelepasan jawatan berkuat kuasa 1 Januari 2012. Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan serta pegawai yang berhenti daripada Perkhidmatan Awam hendaklah meletak jawatan.PERSARAAN DAN FAEDAH PERSARAAN Umur Persaraan Paksa 60 Tahun 68. Selaras dengan hasrat untuk meningkatkan lagi mobiliti pegawai dalam perkhidmatan. pegawai yang akan dilantik ke Perkhidmatan Awam Negeri. umur persaraan paksa adalah 60 tahun. pegawai perlu memaklumkan kepada Ketua Jabatan secara bertulis mengenai hasratnya untuk meninggalkan jawatan yang disandang bagi tujuan menerima pelantikan baru dalam Perkhidmatan Awam. Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan 72. Pegawai yang dilantik pada atau selepas 12 April 1991 dan kemudiannya bersara pilihan akan dibayar pencen apabila mencapai umur 55 tahun.

77. 75. kecuali pegawai yang menyandang jawatan dalam Kumpulan Premier.Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Kehendak Kerajaan 73. dokumen opsyen termasuk surat tawaran 19 . Tempoh Opsyen 76. opsyen hendaklah dibuat dalam tempoh 7 hari mulai 16 Disember 2011 hingga 22 Disember 2011. tukar sementara dan peminjaman. Bagi Kementerian/ Jabatan/ agensi yang menyediakan aplikasi penawaran opsyen secara online. TAWARAN OPSYEN Opsyen 74. Tawaran opsyen kepada semua pegawai yang layak akan diuruskan oleh pengurus sumber manusia Kementerian/ Jabatan/ agensi masing-masing. 78. opsyen tidak ditawarkan kerana pegawai tidak lagi berada dalam perkhidmatan pada 1 Januari 2012. Bagi pegawai yang menyandang jawatan yang dijadikan jawatan dalam Kumpulan Premier. meletak jawatan atau dibuang kerja berkuat kuasa pada 1 Januari 2012 atau sebelumnya. Bagi pegawai yang bersara. Opsyen hendaklah dibuat dalam tempoh 15 hari mulai 16 Disember 2011 hingga 30 Disember 2011. Opsyen hanya akan diberi kepada pegawai tetap yang sedang berkhidmat pada 1 Januari 2012. Pegawai tetap adalah yang dilantik ke jawatan tetap termasuk yang dalam percubaan. Pegawai yang dikehendaki oleh Kerajaan untuk dibersarakan atas alasan kepentingan negara atau demi kepentingan Perkhidmatan Awam diberi faedah persaraan yang dikira berdasarkan tempoh perkhidmatan seolah-olah pegawai itu berkhidmat sehingga mencapai umur persaraan paksa yang terpakai baginya.

Lampiran G2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA.1 Pegawai kategori ini yang memenuhi syarat skim perkhidmatan untuk memasuki skim perkhidmatan di bawah SBPA. Surat Tawaran Opsyen SBPA. Borang dan surat yang telah lengkap diisi hendaklah dicetak dan dikembalikan kepada pengurus sumber manusia di Kementerian/ Jabatan/ agensi masing-masing sebelum atau pada 30 Disember 2011. Borang Opsyen SBPA. 20 .yang lengkap boleh dimuat turun daripada laman web Kementerian/ Jabatan/ agensi masingmasing. 79. b. dokumen opsyen adalah seperti berikut: a. Jadual pertukaran daripada skim perkhidmatan SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B4.Lampiran G1 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai .Lampiran G3 c. Pegawai dalam skim perkhidmatan yang dikekalkan seperti di Lampiran B8 akan ditukar ke skim perkhidmatan di bawah SBPA melalui opsyen SBPA. . .Lampiran G4 Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai. Adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk mengisi pilihan opsyen sama ada menerima atau tidak menerima opsyen dan menandatangani Borang Opsyen serta Surat Akuan Penerimaan Surat Tawaran Opsyen. pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012. Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dikekalkan 79. Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai .2 Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA. d. Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 79.

Jadual pertukaran daripada skim perkhidmatan SSM kepada SBPA adalah seperti di Lampiran B4.Lampiran H4 Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai. Pegawai dalam skim perkhidmatan yang dijumudkan melalui penggabungan/ naik taraf/ penarafan semula/ pemansuhan fungsi di bawah SBPA seperti di Lampiran B6 akan ditukar ke skim perkhidmatan baru melalui opsyen SBPA.Lampiran H1 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai . Opsyen Bagi Skim Perkhidmatan Yang Dijumudkan Melalui Penggabungan/ Naik Taraf/ Penarafan Semula/ Pemansuhan Fungsi Di Bawah SBPA 80. Surat Tawaran Opsyen SBPA.Lampiran H2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012.Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 79.3 Pegawai dalam kategori ini yang pernah ditawarkan opsyen tukar lantik dan bersetuju menerima skim perkhidmatan yang berkenaan di bawah SSM tetapi belum memenuhi syarat skim perkhidmatan yang ditetapkan pada masa itu akan diberi dokumen opsyen seperti berikut: a. . 79.1 Pegawai yang ditawarkan ke skim perkhidmatan baru yang setaraf atau skim perkhidmatan baru yang digabungkan/ dinaik taraf/ penarafan semula/ dimansuhkan fungsi dan memenuhi syarat skim perkhidmatan baru yang ditetapkan akan diberi dokumen opsyen seperti berikut: 21 . .4 Bagi pegawai dalam kategori ini. pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik. yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA.Lampiran H3 c. d. Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 80. b. Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai . Borang Opsyen SBPA.

Lampiran J4 Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai. Surat Tawaran Opsyen SBPA. Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 80.Lampiran J3 c. pegawai akan kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi pegawai sebelum 1 Januari 2012. . b. d.Lampiran K4 Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai. . Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai . .Lampiran J1 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai . 22 .Lampiran K2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Surat Tawaran Opsyen SBPA.a. . d. Borang Opsyen SBPA. Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai .2 Pegawai yang ditawarkan ke skim perkhidmatan baru yang setaraf atau skim perkhidmatan baru yang digabungkan/ dinaik taraf/ penarafan semula/ dimansuhkan fungsi tetapi belum memenuhi syarat skim perkhidmatan baru yang ditetapkan akan diberi dokumen opsyen seperti berikut: a. 81. Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA.Lampiran K3 c. Borang Opsyen SBPA.Lampiran J2 Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. b.Lampiran K1 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai .

pegawai akan ditukarkan ke skim perkhidmatan di bawah SBPA melalui opsyen SBPA. Surat Tawaran Opsyen SBPA.Opsyen Bagi Jawatan Jumud Sebelum Pelaksanaan SBPA dan Dihapuskan Jawatan 82. dokumen opsyen ke skim perkhidmatan baru adalah seperti berikut: a. - Lampiran L1 Lampiran L2 c. - Lampiran M3 . b. Bagi skim perkhidmatan jumud semasa Laporan Gaji JKK 1976.1 Pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan jumud dan memenuhi syarat skim perkhidmatan di bawah SBPA.2 Pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan jumud dan belum memenuhi syarat skim perkhidmatan di bawah SBPA. Borang Opsyen SBPA. Borang Opsyen SBPA. - Lampiran M1 Lampiran M2 Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. Pegawai Yang Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di bawah SBPA 82. Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai. b. dokumen opsyen ke skim perkhidmatan baru adalah seperti berikut: a. Surat Tawaran Opsyen SBPA. - Lampiran L3 d. Surat Akuan Oleh Pegawai Mengenai Penerimaan Surat Tawaran Opsyen SBPA. - Lampiran L4 Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Skim Perkhidmatan Di Bawah SBPA 82. SSB dan SSM serta dihapuskan jawatannya mengikut Pekeliling Perkhidmatan ini seperti di Lampiran B7. 23 c.

maka tawaran tersebut hendaklah dianggap tidak sah dan terbatal. 85. pegawai di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227. Bagi pegawai dalam kategori ini yang tidak bersetuju menerima opsyen SBPA. sebelum atau pada 22 Disember 2011. Syarat-Syarat Opsyen 84. 86. Pegawai juga disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima opsyen SBPA jika tidak mengembalikan borang opsyen kepada Ketua Jabatan tanpa sebarang sebab yang munasabah sebelum atau pada 30 Disember 2011 atau bagi pegawai yang menyandang jawatan yang dijadikan jawatan dalam Kumpulan Premier. Ketua Jabatan hendaklah memberikan borang opsyen baru kepada pegawai untuk membuat pemilihan dan menandatanganinya. Manakala pegawai di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227. Opsyen hendaklah dibuat tanpa syarat. - Lampiran M4 83. Opsyen tersebut hendaklah dianggap tidak sah dan terbatal. Surat Akuan Oleh Ketua Jabatan Mengenai Penerimaan Borang Opsyen SBPA Daripada Pegawai. 24 . pegawai yang menanda tangan borang opsyen bagi pihak pegawai berkenaan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Ketua Jabatan hendaklah memberikan borang opsyen baru kepada pegawai untuk membuat pemilihan dan menandatanganinya. Sekiranya maklumat yang dikemukakan tidak tepat dan menyebabkan tawaran yang salah diberikan. Opsyen hendaklah dibuat oleh pegawai yang berkenaan. Opsyen yang ditawarkan kepada pegawai adalah berdasarkan kepada maklumat perkhidmatan dalam borang opsyen. Pegawai disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima opsyen SBPA sekiranya tidak membuat pilihan atau membuat pilihan secara tidak jelas (menanda di luar ruangan yang sepatutnya atau menanda di kedua-dua ruangan) atau dengan bersyarat atau dengan bantahan atau dengan pindaan.d. Sekiranya terbukti terdapat pegawai lain yang membuat pilihan dan menanda tangan borang opsyen bagi pihak pegawai yang berkenaan.

4 bagi pegawai yang dibuktikan tidak menerima dokumen opsyen atas sebabsebab tertentu yang tidak dapat dielakkan.Pelaksanaan Opsyen 87. maka borang opsyen hendaklah diberi kepada pegawai walaupun tempoh opsyen telah tamat dengan syarat pegawai masih berkhidmat pada atau selepas 1 Januari 2012. 87. deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau selainnya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 25 .1 bagi pegawai yang telah menerima opsyen ini dan kemudiannya meletak jawatan atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja sebelum 1 Januari 2012.5 bagi pegawai yang belum membuat opsyen dan dalam tempoh opsyen itu pegawai sakit yang menyebabkan pegawai tidak berkeupayaan untuk membuat opsyen. apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan dengan sewajarnya melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja kepada pegawai yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. pegawai adalah disifatkan sebagai telah menerima skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan SBPA. buang negeri. Pelaksanaan opsyen adalah seperti berikut: 87.2 bagi pegawai yang ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib sebelum 1 Januari 2012. kediaman terhad. 87.3 bagi pegawai yang dikenakan perintah tahanan. tidak sedarkan diri atau koma dan pegawai kemudiannya meninggal dunia pada atau selepas 1 Januari 2012. 87. apa-apa faedah yang layak diberi kepada pegawai akan diselaraskan dengan sewajarnya melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja kepada pegawai yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal. 87. Tempoh opsyen bagi pegawai berkenaan adalah 15 hari daripada tarikh pegawai menerima borang opsyen.

layak ditukarkan ke skim perkhidmatan tersebut. kontrak. Tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira hendaklah dalam perkhidmatan tetap di skim perkhidmatan jawatan semasa yang disandang tidak termasuk tempoh cuti tanpa gaji. Pegawai yang memiliki kelayakan seperti yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan yang berkuat kuasa di bawah SBPA. 90.6 bagi pegawai yang belum dan juga telah membuat opsyen tetapi telah meninggal dunia sebelum 1 Januari 2012. tempoh pengalaman tidak boleh diguna bagi menggantikan kelayakan akademik.7 bagi pegawai lantikan sementara. enam (6) tahun (SPM kepada STPM/ diploma). enam (6) tahun (PMR kepada SPM).2 89. 26 .3 sembilan (9) tahun (tamat Darjah 6 kepada PMR). 87. Pekerja Sambilan Harian.87. Guru Sandaran dan kaedah pelantikan bukan tetap yang lain tidak layak ditawarkan opsyen. 89. Pegawai Yang Tidak Memenuhi Syarat Pertukaran Ke Skim Perkhidmatan Baru 88. Bagi skim perkhidmatan ikhtisas. Pegawai yang tidak memiliki kelayakan atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan (bukan ikhtisas) yang berkuat kuasa di bawah SBPA.1 89. perlu memenuhi syarat tempoh pengalaman dalam jawatan yang disandang berdasarkan prinsip tempoh pengalaman menggantikan kelayakan akademik atau penyandang perlu hadir dan lulus dengan jayanya kursus peralihan setara seperti yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan. maka tawaran dan opsyen yang telah dibuat adalah dengan sendirinya terbatal. Prinsip tempoh pengalaman menggantikan kelayakan akademik adalah seperti berikut: 89.

Program Transformasi Minda.5 93. 93. Pekeliling Perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012. 93.3 93. Opsyen yang dibuat oleh pegawai adalah muktamad.9 Penjumudan Skim Perkhidmatan. cuti separuh gaji atau cuti tanpa gaji.7 93. 27 .2 93.11 Pengiraan Faedah Persaraan Bagi Persaraan Atas Kehendak Kerajaan. Pingat Perkhidmatan Cemerlang. Dasar Pemisah.6 93. Perkara yang disenaraikan ini akan juga terpakai kepada pegawai yang tidak bersetuju menerima SBPA: 93.10 Pembayaran Pencen Kepada Pesara Pilihan Diawalkan.4 93. Pegawai yang cuti berkursus. Bayaran Insentif Yang Ditambatkan Kadar. TARIKH KUAT KUASA 94. Dasar Bekerja Dari Rumah. Cuti Separuh Gaji Atau Cuti Tanpa Gaji Dalam Tempoh Opsyen 91. opsyen hendaklah ditawarkan oleh Ketua Jabatan terakhir pegawai bertugas/ ditempatkan. Kebolehalihan. Umur Persaraan Paksa 60 Tahun.Pegawai Yang Cuti Berkursus. Penilaian Prestasi.1 93.8 93. Opsyen Muktamad 92. Pemakaian Kepada Pegawai Yang Tidak Bersetuju Menerima SBPA 93.

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri. Pekeliling Perkhidmatan ini hendaklah dibaca bersama dengan pekeliling-pekeliling lain yang berkaitan yang dikeluarkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. kecuali bagi persaraan dan faedah persaraan seperti di perenggan 68 hingga 73 di atas hendaklah dipakai oleh semua Perkhidmatan Negeri. Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 28 .PEMAKAIAN 95. Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. 96. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAH) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA PUTRAJAYA 7 Disember 2011 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Y.B.

Lampiran A GLOSARI ISTILAH .

bidang. ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah. “Pelantikan Terus Ke Gred Kenaikan Pangkat (Lateral Entry)” bermaksud pelantikan terus ke mana-mana gred kenaikan pangkat dalam sesuatu skim perkhidmatan “Peningkatan Secara Lantikan (PSL)” bermaksud pelantikan pegawai daripada kumpulan perkhidmatan yang rendah kepada kumpulan perkhidmatan yang lebih tinggi secara pelantikan baharu tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan yang berkaitan. Kumpulan Pengurusan Tertinggi. 1/1 . Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana. Terma PSL ini mengantikan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL).Lampiran A GLOSARI ISTILAH “Kelayakan Masuk Pelbagai (KMP)” bermaksud peruntukan syarat kelayakan masuk yang membenarkan pelbagai tahap kelayakan akademik iaitu ijazah sarjana muda. pengesahan dan kenaikan pangkat bagi sesuatu jawatan dalam Perkhidmatan Awam. “Matagaji” bermaksud amaun gaji tertentu yang terletak di sesuatu Jadual Gaji. “Klasifikasi Perkhidmatan” bermaksud pengkelasan perkhidmatan berdasarkan persamaan peranan. “Skim Perkhidmatan Bersepadu” bermaksud skim perkhidmatan yang menggabungkan sekurang-kurangnya dua peringkat kelayakan minimum dalam satu skim perkhidmatan. “Skim Perkhidmatan” bermaksud terma dan syarat-syarat pelantikan. “Kumpulan Perkhidmatan” bermaksud peringkat perkhidmatan mengikut keutamaan peranan iaitu Kumpulan Premier. fungsi dan pengkhususan. “Pergerakan Gaji Biasa” bermaksud pergerakan gaji daripada matagaji semasa ke matagaji berikutnya.

KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PERSEKUTUAN LAMPIRAN B JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA .

Lampiran B1 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN .

6 Pensyarah Pergigian DUG 4.1 Perundangan Syariah Tadbir dan Diplomatik M Tadbir dan Diplomatik Pentadbiran dan Sokongan N Pentadbiran 12.1 Juruteknik Keselamatan dan Pertahanan Awam K Keselamatan dan Pertahanan Awam 9.1 Penghulu NP 12.3 Penjara Perundangan dan Kehakiman L Perundangan dan Kehakiman 10.2 Pentadbiran Tanah Pencegahan P Pencegahan Penyelidikan dan Pembangunan Q Penyelidikan.1 Pembantu Kawalan Alam Sekitar Pendidikan D Pendidikan 4.5 Pensyarah Perubatan DU 4.3 Penjara KX 9.2 Pendidikan Pengajian Tinggi DH 4.1 Pegawai Perubatan 17.3 Pensyarah UiTM DM 4.1 Penghulu 12.1 Sistem Maklumat Teknikal FT 6.2 Polis Orang Asli 20.3 Polis Tambahan YT 20.1 Pembantu Pertanian Kejuruteraan J Kejuruteraan 8.3 Polis Sokongan Angkatan Tentera Malaysia Z Angkatan Tentera Malaysia SSM Kod A B C CA D DG DH DM DS DU DUG DUF DL E F FT G GA J JA K KB KP KX L LS M N NP NT P Q H S U UD UF UG W WK X Y YA YP YT ZA 1/1 .7 Pensyarah Farmasi 4.1 Pegawai Polis 20.2 Polis Orang Asli YP 20.2 Pentadbiran Keselamatan 9.4 Pensyarah Universiti DS 4.Lampiran B1 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Klasifikasi Perkhidmatan Kod SBPA Pengangkutan A Pengangkutan Bakat dan Seni B Bakat dan Seni Sains C Sains 3.5 Pensyarah Perubatan 4.1 Pegawai Polis YA 20.4 Pensyarah Universiti 4. Pembangunan dan Inovasi Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir R Kemahiran Sosial S Sosial dan Kerohanian Perubatan dan Kesihatan U Perubatan dan Kesihatan 17.1 Pendidikan Berijazah & DG/ 4.3 Pensyarah UiTM 4.1 Perundangan Syariah LS 10.6 Pensyarah Pergigian 4.1 Pegawai Perkhidmatan Bukan Berijazah DGA Pendidikan 4.1 Kastam Penguatkuasa Maritim X Penguatkuasaan Maritim Polis Y Polis Diraja Malaysia 20.2 Pegawai Farmasi 17.1 Pegawai Perubatan UD 17.3 Pegawai Pergigian Kewangan W Kewangan WK 18.1 Bomba KB 9.2 Pendidikan Pengajian Tinggi 4.2 Pentadbiran Tanah NT 12.8 Pegawai Latihan Kemahiran Ekonomi E Ekonomi Sistem Maklumat F Teknologi Maklumat 6.2 Pentadbiran Keselamatan KP 9.1 Bomba 9.1 Teknologi Maklumat Teknikal Pertanian G Pertanian 7.

Lampiran B2 SENARAI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA .

Klasifikasi Perkhidmatan Kod Bil.Lampiran B2 SE ARAI SKIM PERKHIDMATA DI BAWAH SARAA BARU PERKHIDMATA AWAM Perbekalan dalam skim perkhidmatan ini adalah terpakai dan hendaklah dibaca bersama dengan perbekalan-perbekalan lain yang ditetapkan dalam Perbekalan Umum Skim Perkhidmatan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Skim Perkhidmatan Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Pemeriksa Kapal Terbang Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pegawai Laut Penolong Pegawai Laut Pembantu Laut Pemeriksa Kereta Motor Pemandu Lokomotif Penerbit Rancangan Ahli Muzik Pereka Pegawai Kebudayaan Artis Budaya Jurufotografi Jurusolek Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Meteorologi Pembantu Meteorologi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pembantu Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains Penolong Pegawai Sains Pembantu Makmal Pegawai Geosains Penolong Pegawai Geosains Pembantu Geosains Pegawai Teknologi Makanan Penolong Pegawai Teknologi Makanan Pegawai Penyediaan Makanan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Muka Surat 1 4 6 8 12 14 17 20 22 24 26 29 32 35 38 40 42 44 46 48 49 51 52 53 55 57 58 60 62 64 66 67 69 Pengangkutan A Bakat dan Seni B Sains C 1/6 .

Klasifikasi Perkhidmatan Kod Bil. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Skim Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Guru Bahasa Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Pensyarah UiTM Penolong Pensyarah UiTM Pensyarah Universiti Pensyarah Perubatan Pensyarah Pergigian Pensyarah Farmasi Pegawai Latihan Kemahiran Pegawai Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Pembantu Ehwal Ekonomi Pegawai Latihan Penolong Pegawai Latihan Pembantu Pegawai Latihan Perangkawan Penolong Perangkawan Pembantu Perangkaan Pegawai Teknologi Maklumat Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Juruteknik Komputer Pegawai Pertanian Penolong Pegawai Pertanian Pembantu Pertanian Pegawai Perikanan Penolong Pegawai Perikanan Pembantu Perikanan Pegawai Veterinar Penolong Pegawai Veterinar Pembantu Veterinar Pemelihara Hutan Penolong Pemelihara Hutan Renjer Hutan Pengawas Hutan Pegawai Hidupan Liar Penolong Pegawai Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Pengurus Taman/Ladang Penolong Pengurus Taman/Ladang Pembantu Taman/Ladang Pegawai Rancangan Tanah Penolong Pegawai Rancangan Tanah Penyelia Rancangan Tanah 2/6 Muka Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2011 Pendidikan D Ekonomi E Teknologi Maklumat F Pertanian G 71 73 77 82 84 88 92 95 99 117 119 121 123 125 127 129 131 133 134 137 139 141 143 145 146 148 150 152 154 155 156 158 159 161 162 164 166 168 170 172 173 175 177 .

Klasifikasi Perkhidmatan Kod Bil. 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Skim Perkhidmatan Pembantu Kemahiran Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Operator Loji Pembantu Awam Arkitek Penolong Pegawai Seni Bina Arkitek Landskap Penolong Arkitek Landskap Juruteknik Landskap Jurutera Penolong Jurutera Juruteknik Juruukur Bahan Penolong Juruukur Bahan Juruukur Penolong Juruukur Juruteknik Ukur Juruukur Bangunan Penolong Juruukur Bangunan Jurugeospatial Perancang Bandar dan Wilayah Penolong Perancang Bandar dan Wilayah Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah Pemeriksa Kilang dan Jentera Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Penjaga Jentera Elektrik Penguasa Bomba Penolong Penguasa Bomba Pegawai Bomba Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Pegawai Imigresen Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Pembantu Pendaftaran Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Pertahanan Awam Pembantu Pertahanan Awam Pegawai Keselamatan Penolong Pegawai Keselamatan Pembantu Keselamatan Pengawal Keselamatan Penguasa Penjara Penolong Penguasa Penjara Pegawai Penjara 3/6 Muka Surat 179 183 185 187 188 190 191 193 194 196 198 200 202 204 205 207 208 209 211 212 214 216 217 218 220 221 222 224 227 229 231 235 237 241 243 246 248 250 253 255 258 260 263 265 Kemahiran H Kejuruteraan J Keselamatan dan Pertahanan Awam K 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 .

Klasifikasi Perkhidmatan Kod Bil. 122 123 124 125 126 127 128 Skim Perkhidmatan Pegawai Undang-undang Penolong Pegawai Undang-undang Pembantu Tadbir (Undang-undang) Jurubahasa Pegawai Syariah Penolong Pegawai Syariah Pembantu Syariah Muka Surat 268 270 272 273 275 277 279 280 282 284 286 289 291 292 293 294 295 297 298 299 301 304 306 308 310 312 315 317 319 324 327 329 331 334 336 337 339 341 342 344 346 347 350 352 Perundangan dan Kehakiman L Tadbir dan Diplomatik M 129 Pegawai Tadbir dan Diplomatik 130 Pegawai Tadbir 131 Penolong Pegawai Tadbir 132 Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat 133 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) 134 Pembantu Operasi 135 Bentara Mesyuarat 136 Bentara Parlimen 137 Pemeriksa Cap Jari 138 Juruaudio Visual 139 Operator Wayarles 140 Pembantu Pengurusan Murid 141 Pembantu Penyediaan Makanan 142 Pegawai Penguat Kuasa 143 Penolong Pegawai Penguat Kuasa 144 Pembantu Penguat Kuasa 145 Jurubahasa Serentak 146 Pegawai Penyelidik Sosial 147 Penghulu 148 Penolong Pegawai Tanah 149 Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah 150 Penolong Pegawai Siasatan/Pegawai Siasatan 151 Pegawai Penyelidik 152 Penolong Pegawai Penyelidik 153 Pembantu Penyelidik 154 Pegawai Hal Ehwal Islam 155 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam 156 Pembantu Hal Ehwal Islam 157 Pegawai Arkib 158 Penolong Pegawai Arkib 159 Pembantu Arkib 160 Kurator 161 Penolong Kurator 162 Pembantu Muzium 163 Pustakawan 164 Penolong Pustakawan 165 Pembantu Perpustakaan 4/6 Pentadbiran Pencegahan Penyelidikan. Pembangunan dan Inovasi P Q Sosial dan Kerohanian S .

Klasifikasi Perkhidmatan Kod Bil. 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Skim Perkhidmatan Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Pembantu Pembangunan Masyarakat Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Belia dan Sukan Pembantu Belia dan Sukan Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Pembantu Perhubungan Perusahaan Pegawai Penerangan Penolong Pegawai Penerangan Pembantu Penerangan Perancang Bahasa Penolong Perancang Bahasa Pegawai Psikologi Penolong Pegawai Psikologi Pegawai Antidadah Penolong Pegawai Antidadah Pembantu Antidadah Pegawai Kesatria Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Kesatria Pegawai Berita Wartawan Pegawai Perubatan Penolong Pegawai Perubatan Pegawai Pergigian Juruteknologi Pergigian Pembantu Pembedahan Pergigian Pegawai Optometri Pegawai Farmasi Penolong Pegawai Farmasi Pegawai Pemulihan Perubatan Pengajar Sains Kesihatan Pegawai Dietetik Jururawat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Juru X-Ray Pembantu Kesihatan Awam Jururawat Pergigian Jururawat Masyarakat Juruteknik Perubatan Juruteknologi Makmal Perubatan Jurupulih Perubatan Pembantu Perawatan Kesihatan 5/6 Muka Surat 353 355 357 358 360 362 363 366 368 369 371 373 374 376 378 381 383 385 387 388 391 393 395 397 399 401 404 406 408 410 412 414 416 418 420 422 425 428 431 433 435 437 438 440 442 Perubatan dan Kesihatan U .

Angkatan Tentera Malaysia Muka Surat 443 446 448 450 454 456 458 460 462 464 468 470 473 474 478 480 482 487 Kewangan W Penguatkuasaan Maritim X Polis Diraja Malaysia Y Pekeliling Perkhidmatan Bil. 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 Skim Perkhidmatan Akauntan Penolong Akauntan Pembantu Akauntan Juruaudit Penolong Juruaudit Pembantu Juruaudit Pegawai Penilaian Penolong Pegawai Penilaian Pembantu Penilaian Pegawai Kewangan Pembantu Tadbir (Kewangan) Pegawai Penaksir Pembantu Penaksir Penguasa Kastam Penolong Penguasa Kastam Pembantu Penguasa Kastam Pegawai Penguat Kuasa Maritim Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim Pegawai Kanan Polis Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Sokongan Pegawai Angkatan Tetap. 14 Tahun 2011 Angkatan Tentera Malaysia Z 234 Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia 6/6 . Angkatan Tentera Malaysia Askar Laskar Angkatan Tetap.Klasifikasi Perkhidmatan Kod Bil.

TEMPOH PERCUBAAN 6. PENETAPAN GAJI PERMULAAN BAGI LANTIKAN TERUS KE GRED KENAIKAN PANGKAT 5. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 3. penetapan gaji permulaan adalah pada mata gaji lebih tinggi berhampiran yang perbezaannya tidak kurang daripada satu PGB atau amaun yang bersamaan dengan PGB dalam gred atau jawatan terdahulu. pegawai yang bersara atau dibersarakan dan pegawai yang ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja. 1/2 . pegawai itu boleh diberikan gaji permulaan yang lebih tinggi berdasarkan satu Pergerakan Gaji Biasa (PGB) bagi tiap-tiap genap satu tahun pengalaman kerja yang relevan itu. Penetapan gaji permulaan bagi pelantikan secara lantikan terus ke gred kenaikan pangkat bagi pegawai yang dilantik kali pertama dan pegawai sedang berkhidmat yang belum disahkan dalam perkhidmatan adalah berdasarkan mata gaji minimum gred jawatan yang dilantik itu. Suruhanjaya hendaklah menentukan gaji seseorang pegawai berdasarkan gaji permulaan yang ditetapkan dalam skim perkhidmatan. 2. terhad di mata gaji maksimum jawatan baru. (a) Jika seseorang pegawai yang akan dilantik kali pertama memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan bidang tugas jawatan yang akan disandangnya. terhad kepada gaji maksimum di gred jawatan tersebut. (b) Jika seseorang pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan kemudiannya dilantik ke jawatan dalam skim perkhidmatan yang lain. Suruhanjaya mempunyai budi bicara untuk menentukan sebahagian atau sepenuhnya bilangan tahun pengalaman kerja yang relevan untuk diambil kira bagi menetapkan gaji permulaan lebih tinggi.PERBEKALAN UMUM SKIM PERKHIDMATAN KLASIFIKASI KUMPULAN PERKHIDMATAN : : SEMUA KLASIFIKASI PERKHIDMATAN SEMUA KUMPULAN PERKHIDMATAN KEWARGANEGARAAN HAD UMUR 1. Pegawai yang dilantik secara terus atau Peningkatan Secara Lantikan adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 6 hingga 24 bulan. Bagi pegawai dalam perkhidmatan yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan kemudiannya dilantik secara lantikan terus ke gred kenaikan pangkat. Calon bagi lantikan hendaklah seorang warganegara Malaysia. PENETAPAN GAJI PERMULAAN LEBIH TINGGI 4. Perbekalan 3 dan 4(a) adalah juga terpakai bagi pegawai yang belum disahkan dalam perkhidmatan yang dilantik ke skim perkhidmatan yang lain dan pegawai yang dilantik dari kalangan pegawai yang meletak jawatan. gaji permulaan pegawai itu adalah pada mata gaji lebih tinggi berhampiran yang perbezaannya tidak kurang daripada satu PGB atau amaun yang bersamaan dengan PGB dalam gred atau jawatan terdahulu. Calon hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. terhad kepada gaji maksimum jawatan yang dilantik itu.

sekiranya disyaratkan oleh skim perkhidmatan. 10. Pegawai yang dilantik secara lantikan terus ke jawatan dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan. (c) lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan. KEPERLUAN KOMPETENSI 11. Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda. Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:(a) memenuhi tempoh percubaan. PROGRAM TRANSFORMASI MINDA PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI LANTIKAN KE GRED LANTIKAN DAN GRED KENAIKAN PANGKAT 8. dan (b) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan. dan (e) PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN BAGI LANTIKAN TERUS KE JAWATAN DI DALAM KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan. (d) memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan. 9. Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan yang berkenaan. 2/2 .LATIHAN 7. (b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda.

Lampiran B3 INDEKS PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN SSM KEPADA SBPA .

B3-2. A54 Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A29. A1-5. A1-6 Penolong Pegawai Laut Gred A2-1. B47/48. B1-5. 1. A44. A1-4. A52. 9. AA36 Penerbit Rancangan Gred B17. BAKAT DAN SENI (B) Penerbitan Rancangan 12. 3. 6. A1-4. 2. B53/54 Ahli Muzik Gred B17. A54 Penolong Pegawai Laut Gred A29. A1-6 Pemeriksa Kapal Terbang Gred A1-1. A36. A2-4. B43/44. A26 Pemandu Lokomotif Sabah Gred AA13. A48. B25/26. PENGANGKUTAN (A) Bidang Penerbangan 1. A38 Pembantu Kawalan Trafik Udara Gred A17. B41/42. 5. A54 Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Gred A29. A48. A2-5 Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A1-1. A52. A26 Pegawai Laut Gred A41. B31/32. A36. A1-6 Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Gred A2-1. B41/42. Muzik 13. A52. A38 Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41. B3-1. 4. B3-2. B31/32. AA22. B37/38. B3-4. B1-4. A44. A52. B1-2. A44. B47/48. B3-4. A22. 5. A44. B1-2. A48. B51/52. 2. A1-5. A2-5 Pembantu Laut Gred A4-1. B21/22. B1-6 8. B27/28. Maritim 7. A1-4. A26 Pemeriksa Kereta Motor Gred A17. A1-5. Skim Perkhidmatan SSM Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Gred A41. A54 Pemeriksa Kapal Terbang Gred A41. B1-4. 11. 3. 11. A4-5 Pemeriksa Kereta Motor Gred A4-1. A2-4. A2-5 -Dijumudkan- Kejuruteraan Kapal Terbang 2. AA14. B37/38. A22. B1-1. B1-6 1 / 19 . A4-3. A38 Pembantu Laut Gred A17. B4-3. A1-2. B21/22. A22. A1-2. B51/52. A2-4. 7.Lampiran B3 INDEKS PEMINDAHAN SKIM PERKHIDMATAN SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM Klasifikasi Perkhidmatan 1. 8. Kejuruteraan (Darat) Lokomotif 10. B1-5. B4-3. A48. A1-2. 9. 10. Ahli Muzik Gred B4-1. B3-1. A4-3. B25/26. B27/28. A4-5 (Pemakaian di Sabah sahaja) Penerbit Rancangan Gred B4-1. A1-2. B1-1. A1-6 Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A2-1. 12. B53/54 6. B4-5. A36. A4-5 Pemandu Lokomotif Gred A4-1. Pegawai Laut Gred A1-1. A1-4. A1-5. AA17/AA18. B43/44. Kawalan Trafik Udara 4. B4-5. A4-3. Skim Perkhidmatan SBPA Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Gred A1-1.

C38 Pembantu Meteorologi Gred C17. B1-2. 26. B3-2 Jurufotografi Gred B4-1. B51/52. Skim Perkhidmatan SBPA Pereka Gred B4-1. B53/54 Artis Budaya Gred B17. 23. B31/32. C1-2. C1-4. B31/32. Solekan 18. B4-5. C4-5 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C1-1. C2-5 Pembantu Meteorologi Gred C4-1. C44. 17. B4-3. C48. B17/18. C1-6 Penolong Pegawai Meteorologi Gred C2-1. B47/48. 14. C2-2. Pegawai Sains Gred C41. B4-3. 23. B25/26. C4-3. C4-5 Fotografi 17. C32. C44. C1-4. Skim Perkhidmatan SSM Pereka Gred B11. C2-2. C26 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C41. B41/42. B4-3. B31/32 Ahli Fotografi Gred B11. C1-5. C26 24. B1-4. B1-1. B21/22. C22. Alam Sekitar 22. B3-4 Jurusolek Gred B4-1. B43/44. B25/26. B1-5. B25/26 Pegawai Meteorologi Gred C41. C1-2. C2-5 Pembantu Makmal Gred C4-1. B1-2. CA3-3 Pegawai Sains Gred C1-1. B43/44. B1-6 Kebudayaan 15. 21. B3-2. C1-2. B3-2. B3-1. B3-2. B53/54 Pegawai Kebudayaan Gred B11. C32. C54 Penolong Pegawai Sains Gred C27. C54 Penolong Pegawai Meteorologi Gred C27. SAINS (C) Meteorologi 19. 22. B1-6 16. C2-5 Pembantu Kawalan Alam Sekitar** Gred CA3-1. C2-2. 20. C1-6 Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C2-1. C1-5. B27/28. C48. B51/52. B3-4. B4-5 Pegawai Meteorologi Gred C1-1. B17/18. B13/14. C44. C4-3. Sains 24. C52. C1-5. B21/22. 2 / 19 . B27/28. B31/32. B41/42. 16. CA3-2. C38 Pembantu Makmal Gred C17. C1-6 Penolong Pegawai Sains Gred C2-1. B47/48. C48. C52. C54 Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C27. Artis Budaya Gred B4-1. B37/38. 18. B1-5. 20. B27/28.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Seni Reka 14. C38 − 13. B17/18. B21/22. 25. Pegawai Kebudayaan Gred B3-1. 19. B27/28. C22. B1-1. 3. C32. 15. C52. 26. B3-1. B3-1. 25. B37/38 Jurusolek Gred B11. B21/22. B1-4. C1-4. B17/18. 21.

C26 Pembantu Kaji Bumi Gred C17. C26 Pegawai Teknologi Makanan Gred C41. Penolong Pegawai Geosains** Gred C2-1. C1-4. C1-4. C2-5 32. C32. C44. 31. 32. C1-6 Penolong Pegawai Teknologi Makanan Gred C2-1. C1-4. C48. C48. Pegawai Teknologi Makanan Gred C1-1. C38 Pembantu Galian Gred C17. C38 Pegawai Makmal Filem Gred C41. 33. C1-2. C54 Penolong Pegawai Teknologi Makanan Gred C27. C32. C48. C44. 28. C44. C22. Skim Perkhidmatan SSM Pegawai Galian Gred C41. C1-2. 36. C54 Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C27. C52. C52. C52 Penolong Pegawai Makmal Filem Gred C27. C44. 31. -Dijumudkan- 3 / 19 . C22. C54 Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) Gred C41. C32. C52. C22. 33. C38 Pembantu Makmal Filem Gred C17. C38 Pegawai Penyediaan Makanan Gred C41. C1-2. Makmal Filem 38. C32. 39. -Dijumudkan- 40. C4-3. C1-5. C48. C54 Pegawai Kimia Bumi Gred C41. Pegawai Geosains** Gred C1-1. 30. C26 30. C2-5 Pegawai Penyediaan Makanan Gred C1-1. C52. Pembantu Geosains** Gred C4-1. C1-5. C44. C52. C48. 27. C2-2. C44. C48. C1-6 29.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Geosains 27. C4-5 Pemakanan 34. C54 Penolong Pegawai Galian Gred C27. 37. C2-2. C38 Penolong Pegawai Kimia Bumi Gred C27. C2-2. C1-5. C1-6 Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C2-1. C32. Skim Perkhidmatan SBPA 28. 29. C2-5 -Dijumudkan- 35.

DH53/54 Pensyarah UiTM Gred DM41. DU51/52. DUG51/52. DU1-6. DM53/54. DGA32. 46. 49. DG1-5. DUG1-6. DH1-6. 41. DG1-6 Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH2-1. Khas Pensyarah UiTM Gred DM1-1. Khas − 42. DM1-5. Guru Bahasa Gred DG1-1. DH51/52. DS51/52. DG44. DH1-1. DG1-1. 39. DG1-2. DM32. DH31/32. DG1-2. Khas 36. DM45/46. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29. DUF1-6. DG52 35. DH2-2. DS53/54. DS1-5. 42. DG2-2. DM2-3 Pensyarah Universiti Gred DS1-3. DH1-5. PENDIDIKAN (D) Bidang Pendidikan Sekolah 41.Klasifikasi Perkhidmatan 4. DH43/44. DG1-4. DM1-3. Khas Penolong Pensyarah UiTM Gred DM29. DG1-4. DG48. Khas Penolong Pensyarah UiTM Gred DM2-1. DH1-4. DG1-5. Khas 4 / 19 . DG48. DG54 Skim Perkhidmatan SBPA 34. 38. Khas 44. DUF1-5. DUG53/54. DG52. 37. Khas Pensyarah Perubatan Gred DU1-5. Khas Pensyarah Pergigian Gred DUG45. Pensyarah Pergigian Gred DUG1-5. 45. DU53/54. DM1-6. Khas Pensyarah Perubatan Gred DU45. DM34 Pensyarah Universiti Gred DS45. 47. DH47/48. DH41/42. Guru Bahasa Gred DG41. DS1-6. DG2-5. DH33/34. DG2-3. DGA34. DM2-2. DG44. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29. Skim Perkhidmatan SSM Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41. DH1-2. DGA38 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan** Gred DG2-1. DH2-3. 40. Pensyarah Farmasi** Gred DUF1-3. DM51/52. DG1-6 Pendidikan Tinggi 43. 48.

DL1-2. E1-2. E48. E44. E44. J37/38. 46. E22. DL1-5. 52. E1-4. J54 Pegawai Latihan Gred E41. E26 Perangkawan Gred E41. E38 Pembantu Pegawai Latihan Gred E17. 49. E54 Penolong Pegawai Latihan Gred E27. E4-5 Perangkawan Gred E1-1. E4-3. Skim Perkhidmatan SBPA 43. E38 Pembantu Ehwal Ekonomi Gred E17. 45. E52. Perangkaan 58. DL1-1. 56. E4-5 53. E3-2. E22. E1-6 Penolong Perangkawan Gred E3-1. E54 Penolong Pegawai Perangkaan Gred E27. E22. J35/36. 54. E3-4 Pembantu Ehwal Ekonomi Gred E4-1. DL2-4. DL2-5. 47. E26 Pegawai Latihan Gred E41. DL2-1. E3-2. E1-5. E52. E44. E22. E1-4. J41/42. E48. 59. E52. E38 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Pembantu Pegawai Latihan Gred E17. E32. 60. 5 / 19 . J43/44. Skim Perkhidmatan SSM Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional Gred J17. E54 Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E27. E1-5. E32. Pengajar Kraf Gred E11. E26 44. E17/18.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Latihan Kemahiran 50. E4-3. DL4-3. J51/52. E44. E32. E52. E26 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) 51. E54 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Penolong Pegawai Latihan Gred E27. DL1-6 5. EKONOMI (E) Ekonomi 52. J29/30. E22 Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41. E48. Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E1-1. E1-2. DL1-4. E3-4 Pembantu Perangkaan Gred E4-1. E3-4 Pembantu Pegawai Latihan Gred E4-1. E1-5. E4-3. 51. E36 Pembantu Perangkaan Gred E17. E3-2. E1-2. E32. J47/48. E4-5 Pegawai Latihan Gred E1-1. E1-6 Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E3-1. 50. E1-4. 48. J21/22. E48. Pegawai Latihan Kemahiran** Gred DL4-1. Latihan 55. E1-6 Penolong Pegawai Latihan Gred E3-1. 57.

G52. G1-6 Penolong Pegawai Veterinar Gred G2-1. GA3-2. G4-3. F48. G26 Pengawas Hutan Gred G11. G54 Penolong Pegawai Perikanan Gred G27. G54 Penolong Pemelihara Hutan Gred G27. G52. 53. 62. G52. G22. Veterinar 70. FT4-3. FT4-5 Pegawai Pertanian Gred G1-1. F1-5. G1-5. G1-4. GA3-2. 63. 60. 66. F1-2. G48. Pengawas Hutan Gred G4-1. Skim Perkhidmatan SSM Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41. 57. G4-5 Pegawai Veterinar Gred G1-1. 56. G1-4. GA3-3 -Dijumudkan- 62. F2-5 Juruteknik Komputer Gred FT4-1. G52. F52. G22. 59. F54 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29. 72. 63. F1-6 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F2-1. F32. FT22. G4-5 6 / 19 . G32. G1-2. 74. G48. G26 Pegawai Veterinar Gred G41. Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Teknologi Maklumat Gred F1-1. G48. G1-2. 66. Perikanan 67. Perhutanan 73. G44. G4-3. G22. G2-5 Pembantu Veterinar Gred GA3-1. G1-6 Penolong Pegawai Perikanan Gred G2-1. G44. G1-2. 76. G26 Pemelihara Hutan Gred G41. 7. G54 Penolong Pegawai Pertanian Gred G27. 65. G32. G1-6 Penolong Pemelihara Hutan Gred G2-1. G32. G1-5. G1-5. TEKNOLOGI MAKLUMAT (F) Bidang Teknologi Maklumat 61. G2-5 Renjer Hutan Gred GA3-1. G32. F38 Juruteknik Komputer Gred FT17. G2-5 Pembantu Pertanian Gred GA3-1. FT26 Pegawai Pertanian Gred G41. 55. F1-4. G1-6 Penolong Pegawai Pertanian Gred G2-1. 77. G2-2. G2-2. G2-5 Pembantu Perikanan Gred G4-1. 54. 61. G54 Penolong Pegawai Veterinar Gred G27. G48. 67. G22. F2-2. G2-2. GA3-3 Pegawai Perikanan Gred G1-1. 75. G2-2. G1-2. G1-4. G36 Pembantu Perikanan Gred G17. 69. G36 Pembantu Pertanian Gred G17. 64. G1-5. 71. G36 Pembantu Veterinar Gred G17. G26 Pengajar Membalak Gred G17. G14 68. G44.Klasifikasi Perkhidmatan 6. G26 Pegawai Perikanan Gred G41. PERTANIAN (G) Pertanian 64. 58. 68. GA3-3 Pemelihara Hutan Gred G1-1. G22. G36 Renjer Hutan Gred G17. G44. F44. GA3-2. G1-4. 65.

G1-4. Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Hidupan Liar Gred G1-1. G2-2. G3-4 Pembantu Taman/Ladang Gred G4-1. 8. G32. G32. G22. 81. 80. G2-5 Pembantu Hidupan Liar ** Gred G5-1. 76. G4-5 Pegawai Rancangan Tanah Gred G1-1. 87. H5-2 Loji 92. G4-3. G22. G1-4. H5-3 Operator Loji Gred H5-1. R8 79. Pembantu Kemahiran** Gred H4-1.G5-2. G4-5 -Dijumudkan- 79. Jentera Pemunggah 91. G48. Skim Perkhidmatan SSM Pegawai Hidupan Liar Gred G41. 74. 71. Pengurus Taman/Ladang Gred G1-1. G26 Tukang K1 Gred R17. 70. R14. G1-6 Penolong Pengurus Taman/Ladang Gred G3-1. G1-6 Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G2-1. G52 Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G27. 89. G4-1. G52. G1-2. G4-3. 86. G2-2. G1-5. KEMAHIRAN (H)** Kemahiran 88. 77. G14 Pengurus Taman/Ladang Gred G41. Pembangunan Tanah 85. G48. G36 Pembantu Hidupan Liar Gred G17. G1-5. G36 Penyelia Rancangan Tanah Gred G17. G44. R22 Tukang K3 Gred R9. G48. G1-2. Pengurusan Taman/ Ladang 82. 69. H4-4 90. G22. G26 Pegawai Rancangan Tanah Gred G41. 84. G1-6 Penolong Pegawai Hidupan Liar Gred G2-1. R24 Tukang K2 Gred R11. G1-5. G1-4. G1-2. G52. G32. G26 Pembantu Hidupan Liar Rendah Gred G11. 75. H5-2.G4-3. 7 / 19 . G54 Penolong Pengurus Taman/Ladang Gred G27. G4-5 83. G2-5 Penyelia Rancangan Tanah Gred G4-1. Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Gred H5-1. 72. 78. R14 Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Gred R3.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Hidupan Liar 78. 73. G3-2. H4-3. G36 Pembantu Taman/Ladang Gred G17. G54 Penolong Pegawai Hidupan Liar Gred G27. 80. R16 Operator Loji Gred R3. G44. G44.

J1-2. J2-5 -Dijumudkan- 97. J22. J1-5. Juruukur Gred J41. JA3-2. J52. J2-5 Juruteknik Gred JA3-1. J54 108. N12 Arkitek Gred J41. J52. 98. J52. J44. J48. J38 Ukur Tanah 107. 82. 87. Penolong Jurutera Gred J29. JA3-3 Jurutera Gred J1-1. J54 103. J1-6 Penolong Pegawai Seni Bina Gred J2-1. J1-6 Penolong Arkitek Landskap Gred J2-1. Juruukur Bahan Gred J41. J26 105. 86. J54 84. J1-6 Penolong Juruukur Bahan Gred J2-1. 83. J1-5. Skim Perkhidmatan SBPA 94. J1-2. J22. J36. J36. R6 Pekerja Awam Gred R1. Juruteknik Gred J17. J1-4. J36. J48. J1-4. J54 Penolong Pegawai Senibina Gred J29. J44. J1-4. J1-4. Juruteknik Landskap Gred J17. H5-2 95. J52. J38 109. Seni Bina Taman/ Landskap 99. J22. JA3-2. Arkitek Landskap Gred J1-1. J52. J38 101. 88. Penolong Arkitek Landskap Gred J29. Ukur Bahan 90. J2-4. J36. 81. JA3-3 Juruukur Bahan Gred J1-1. J1-2. J1-2. J2-5 Juruukur Gred J1-1. J2-5 Juruteknik Ukur Gred JA3-1. 93. Arkitek Gred J1-1. 89. J1-5. KEJURUTERAAN (J) Seni Bina 96. Pembantu Awam** Gred H5-1. J2-4. J2-5 Juruteknik Landskap Gred JA3-1. 91. J44. J2-4. J48. J38 Pelukis Pelan Gred J17. Penolong Juruukur Gred J29. J1-4. 8 / 19 . Juruteknik Ukur Gred J17. 9. J1-6 Penolong Jurutera Gred J2-1. Jurutera Gred J41. J44. J2-4. J38 Teknikal 104. J48. Penolong Juruukur Bahan Gred J29. J2-4. J1-5. J54 106. J1-5. 94. R4 Penyelamat Gred N1.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Kerja Awam 93. JA3-3 100. J22. J36. Skim Perkhidmatan SSM Pekerja Awam Khas Gred R3. JA3-2. J26 Arkitek Landskap Gred J41. J26 Kejuruteraan 102. J1-6 Penolong Juruukur Gred J2-1. J44. J26 85. J1-2. 92. J48.

J48. KB1-5. Jurukartografi Gred J41. J54 111. KB22. Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J1-1. J1-5. J48. J4-3. J22. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J29. KB32. KB38 124. J22. J1-4. J38 95. J1-2. KB48. KB24. J2-5 Jurugeospatial Gred J1-1. J54 117. J44. Pegawai Bomba Gred KB4-1. J26 121. J48. KB52. Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J2-1. KB26 100. Penolong Penguasa Bomba Gred KB29. J1-2. R22. Penguasa Bekalan Air Gred J17. J44. dan Desa Gred J29. KB1-2. J22. J1-4. KB44. J1-5. Juruteknik Perancang Bandar dan Wilayah Gred JA3-1. J52. 114. KB1-6 106. KB4-3. J44. J1-2. JA3-3 104. J1-6 Penolong Jurukur Bangunan Gred J2-1. J48. Pegawai Bomba Gred KB17. Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Gred J17. Geospatial 112. J1-4. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K) Bomba -Dijumudkan- 105. R24 120. JA3-2. KB2-2. J38 118. JA3-3 101. KB4-5 9 / 19 . Perancangan Bandar dan Wilayah 98. Penolong Juruukur Bangunan Gred J29. KB4-4. J52 113. J36. J36. J1-5. J2-4. Penjaga Jentera Elektrik Gred J4-1. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA3-1. KB2-5 107. Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41. Skim Perkhidmatan SBPA Juruukur Bangunan Gred J1-1. J26 Pemeriksaan Kilang dan Jentera 116.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Ukur Bangunan Skim Perkhidmatan SSM 110. J44. Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41. Penjaga Jentera Elektrik Gred R17. J2-4. Penguasa Bomba Gred KB1-1. Juruukur Bangunan Gred J41. J52. J1-6 Penolong Perancang Bandar dan Wilayah Gred J2-1. J26 Jentera Elektrik Bekalan Air 119. J22. KB54 123. Penolong Penguasa Bomba Gred KB2-1. J52. J2-5 103. J4-5 -Dijumudkan- Tali Air/ Pengairan 10. Penguasa Bomba Gred KB41. J38 115. J2-4. J26 122. Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J17. Penolong Pegawai Perancang Bandar 99. J1-5. J1-2. J1-6 102. J54 97. KB1-4. Merinyu Tali Air Gred J17. J1-6 Perancang Bandar dan Wilayah Gred J1-1. JA3-2. J2-5 96. J1-4. J36.

KP3-4 117. Pembantu Pertahanan Awam Gred KP17. KX22. KP1-6 Pendaftaran 127. KP1-1. Pegawai Imigresen Gred KP4-1. KX1-5. KP1-5. KP1-2. KP1-4. KP22 114. Pembantu Keselamatan Gred KP4-1. KP4-5 110. Penguasa Penjara Gred KX41. KP3-4. KP1-6 109. KP54 128. KX20. KP3-2. KP41/42. KP4-3. Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Gred KP3-1. KP48. KP41/42. Pegawai Imigresen Gred KP17. KP22. KP48. KX3-2. Pembantu Pendaftaran Gred KP4-1. KX44. Pegawai Pertahanan Awam Gred KP1-1. Penolong Penguasa Penjara Gred KX27. KX4-5 -Dijumudkan- 10 / 19 . Penolong Pegawai Pertahanan Awam Gred KP27. Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Gred KP27. KP26 Pertahanan Awam 129. KP4-3. KP26 Keselamatan 132. KP54 130. KX52. KP3-2. Penguasa Penjara Gred KX1-1. Pengawal Keselamatan Gred KP5-1. Pengawal Keselamatan Gred KP11. KP1-2. KP32. KP44. KP52. KP4-5 115. KP4-5 112. KX26 Perisikan Tentera 139. KP1-4. KP44. KP32. Penolong Pegawai Keselamatan Gred KP3-1. KX24. KP52. KP22. Pembantu Pendaftaran Gred KP17. Penolong Pegawai Pertahanan Awam 113. KP1-5. KP4-5 118. KP1-5. Pembantu Pertahanan Awam Gred KP4-1. Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Gred KP27. Pegawai Perhubungan Preman Gred KP19. KP4-3. KP38. KX1-6 120. KX48. KP32. KP26 Skim Perkhidmatan SBPA 108. KP1-1. KX4-3. KP3-4. KP38 134.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Imigresen Skim Perkhidmatan SSM 125. Pembantu Keselamatan Gred KP17. KP4-3. KP3-4 131. KX1-2. Pegawai Keselamatan Gred KP41. Penolong Pegawai Keselamatan Gred KP27. KP38 Gred KP3-1. KX38 138. KP38. KP14 Penjara 136. KP54 126. Pegawai Penjara Gred KX17. KP3-2. KP54 133. KX32. KP22. KX1-4. KX4-2. KP1-6 116. KP44. KP1-5. KP48. KP52. KP1-4. KP22. KP32. Pegawai Penjara Gred KX4-1. Pegawai Keselamatan Gred KP1-1. KX3-4 121. Pegawai Pertahanan Awam Gred KP41. KP1-6 111. KP48. KX54 137. KP3-2. KP1-4. KP52. Penolong Penguasa Penjara Gred KX3-1. KP1-2. KP44. KP5-2 119. KP1-2. KP26 135. KX4-4. Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Gred KP3-1.

N27/28. L4-3. L48. L32. LS22. L4-5 125. Pembantu Am Pejabat Gred N1. N12 155. Penolong Pegawai Undang-undang Gred L2-1. N4-3. LS1-4. Pegawai Undang-undang Gred L1-1. LS52. Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Gred N4-1. N4-5 Jurubahasa 143. L52. M1-6 130. N12 153. Penolong Pegawai Tadbir Gred N3-1. N48. M48. Jurubahasa Gred L4-1. LS38 146. L1-6 123. N44. Pemandu Kenderaan Gred R3. Penyelia Jeti Gred N3. Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Gred N17. M54 148. N32. N54 149. LS32. Pegawai Tadbir Gred N1-1. L26 144. PENTADBIRAN (N) Pengurusan Utama Pentadbiran 147. N36 151. L2-2. Penolong Pegawai Undang-undang Gred L29. Penolong Pegawai Tadbir Gred N27. TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) 13. N3-1. N12 154. N1-6 131. M44. Pegawai Syariah Gred LS1-1. Pegawai Syariah Gred LS41. LS3-4 128. Pegawai Undang-undang Gred L41. N4 134. LS1-6 127. Penolong Pegawai Syariah Gred LS3-1. N4-3. N1-5. N52. N3-4 133. L4-3. LS54 145. Penghantar Notis Gred N3. M1-5. Pembantu Syariah Gred LS4-1. L2-5 124. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L) Bidang Perundangan Sivil Skim Perkhidmatan SSM 140. Jurubahasa Gred L17.Klasifikasi Perkhidmatan 11. LS1-2. LS4-3. N36 150. N3-2. M52. LS44. L4-5 126. L22. LS1-5. L54 141. Pembantu Tadbir (Undang-undang) Gred L4-1. N22. N1-4. M1-4. Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3. LS26 Perundangan Syariah 12. N22. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17. N3-2. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1. M1-2. L1-2. Pembantu Operasi** Gred N5-1. L44. LS48. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M1-1. N26 152. Penolong Pegawai Syariah Gred LS27. N1-2. L26 Skim Perkhidmatan SBPA 122. L38 142. L1-5. R6 156. N5-2 11 / 19 . Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41. L22. Pembantu Tadbir (Undang-undang) Gred L17. LS4-5 129. Pegawai Tadbir Gred N41. N3-4 132. L1-4. N32. LS3-2. Pembantu Syariah Gred LS17.

N3-2 136. Pembantu Penguatkuasa Gred N17. N32. Bentara Mesyuarat Gred N3-1. N22 164. N4-3. N44. Operator Kamera Offset/Pembuat Plat Gred N17. Peniup Kaca Gred N17. N4-5 138. N4-3. N1-2. N54 171. Pengurus Stesen Gred N19. Bentara Mesyuarat Gred N27. N44. Operator Wayarles Gred N4-1. N4-3. N22. N4-5 -Dijumudkan- -Dijumudkan- -Dijumudkan- -Dijumudkan- -Dijumudkan- Penguatkuasaan 167. N52. N48. N4-5 139. N4-5 -Dijumudkan- Penerbitan 170. N22. Penolong Pegawai Penguat Kuasa Gred N3-1. N22. N26 161.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan SSM 157. N22. Juruaudio Visual Gred N4-1. N52. N5-2 137. Penolong Pegawai Penguatkuasa Gred N27. N22. N20. N32 158. N48. N26 162. N1-5. Pegawai Penerbitan Gred N41. Penyelia Jurupakaian Gred N17. N1-6 141. Pegawai Penguatkuasa Gred N41. N1-4. N22 165. Pegawai Penguat Kuasa Gred N1-1. Pembantu Penguat Kuasa Gred N4-1. N36 169. N22. Pembantu Penerbitan Gred N17. N4-3. Bentara Parlimen Gred N5-1. Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17. Pengawas Pemulihan Gred N1. N22 -Dijumudkan- -Dijumudkan- -Dijumudkan- 12 / 19 . N26 173. Penolong Pegawai Penerbitan Gred N27. N32. Bentara Parlimen Gred N11. Pemeriksa Cap Jari Gred N4-1. Pemeriksa Cap Jari Gred N17. Juruaudio Visual Gred N17. N26 160. N22. N36 172. N26 140. N3-4 142. N26 163. N54 168. N26 166. N3-2. Operator Wayarles Gred N17. N4 Skim Perkhidmatan SBPA 135. N20. N14 159.

Pembantu Pengurusan Murid Gred N17. N26 (Pemakaian di Sabah sahaja) Pentadbiran Tanah 149. Pembantu Penyediaan Makanan Gred N4-1. Penolong Pegawai Tanah Gred N3-1. NP3-4. N22 183. N48. Penolong Pegawai Tanah Gred NT17. NT36 (Pemakaian di Semenanjung sahaja) 186. N1-5 -Dijumudkan- -Dijumudkan- Jurubahasa Serentak Pengurusan Domestik 178. N22. N32. N32. Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Gred N27. N1-5 -Dijumudkan- -Dijumudkan- -Dijumudkan- 145. Pengurus Asrama Gred N41. N4-3. N1-4. NP3-2. N4-5 147. N22. N52 176. N22. Penolong Pengurus Asrama Gred N27. N3-2. N1-2. Jurubahasa Serentak Gred N41. N1-2. N26 182. Jurubahasa Serentak Gred N1-1. NT3-1. Penolong Pegawai Tanah Gred NT27. NT36 (Pemakaian di Sarawak sahaja) 188. N48. NT3-2. N14 Skim Perkhidmatan SBPA -Dijumudkan- Penyelidikan Sosial 175. NT4-3. N22. Pembantu Tadbir Tanah Gred N17. N26 143. Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah** Gred NT4-1. N26 144. Pembantu Pengurusan Murid Gred N4-1. N32. NP3-5 148. NP36. Penghulu Gred NP27. Pembantu Penyelidik Sosial Gred N17. N36 181. Penyelia Asrama Gred N17. NT22. N4-3 146. N44. N1-4. N52 179. Penghulu Gred NP3-1. Penolong Operator Kamera Gred N11. Pegawai Penyelidik Sosial Gred N41. NT3-4 (Pemakaian di Sabah dan Sarawak sahaja) 13 / 19 . NP40 185. N36 (Pemakaian di Sabah sahaja) 187. NT32. Tukang Masak Gred N17. Pegawai Penyelidik Sosial Gred N1-1. Penolong Pegawai Tadbir Tanah Gred N27. N44 180. N36 177. NT31/NT32. N3-4 (Pemakaian di Semenanjung sahaja) Penghulu 184. N44. NP32.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan SSM 174.

Q51/52. Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1. S3-4 159. S3-4 162. P31/32. Q4-5 -Dijumudkan- Pemeriksaan Paten 16. Pegawai Penyelidik Gred Q41. Pembantu Arkib Gred S17. S1-2. S1-4. Q22. Pegawai Penyelidik Gred Q1-1. S1-2. P41/42. P18. Penolong Pegawai Penyelidik Gred Q2-1. Pembantu Penyelidik Gred Q17. Q2-5 153. Q1-6 152. S1-5. Pembantu Pemuliharaan Gred S17. Penolong Pegawai Arkib Gred S3-1. P11. S3-4 156. S1-4. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S27. Q36 192. Q26 Skim Perkhidmatan SBPA 150. S54 199. P47/48. Q32. Q1-5. P43/44. Q54 194. S1-5. S54 203. Pembantu Penyelidik Gred Q4-1. Penolong Kurator Gred S3-1. S48. S32. P8. Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S1-1. MAHIR/ Landasan SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R)** 17. Q53/54 191. S52. S4-3. S1-6 155. S38 200. PENYELIDIKAN. Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17. S3-2. P16. Penolong Pegawai Penyelidik Gred Q27. S4-3. Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41. S1-2. S22. Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Gred P29. S22. S4-5 14 / 19 . S52. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-1. Q52. Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Gred P5. S26 201. S4-3. Pegawai Arkib Gred S1-1. S26 Muzium 202. R12 195. S1-6 161. Kurator Gred S1-1. Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) Gred R9. S32. Q1-4. Q43/44. S3-2. S22. PEMBANGUNAN DAN INOVASI (Q) Penyelidikan dan Pembangunan 151. S54 196. Pembantu Muzium Gred S17. S44. P51/52. P14. SOSIAL DAN KEROHANIAN (S) Hal Ehwal Islam 193. Q4-3. Pegawai Arkib Gred S41. Q47/48. Q1-2. PENCEGAHAN (P) Bidang Siasatan Skim Perkhidmatan SSM 189. S1-4. S26 160. Penolong Kurator Gred S27. S38 204. S1-6 158. Penolong Pegawai Arkib Gred S27. S26 -Dijumudkan- 154. S22. P20 15.Klasifikasi Perkhidmatan 14. Pegawai Pemeriksa Paten Gred Q41. S48. S48. S32. Kurator Gred S41. S44. Q48. S1-5. Q2-2. Pembantu Arkib Gred S4-1. S4-5 -Dijumudkan- Arkib 198. S44. Pembantu Muzium Gred S4-1. Q44. S38 197. P37/38. S4-5 157. S3-2. S52. P53/54 190. P10.

S54 218. S1-5. S1-4. S26 Perhubungan Perusahaan 214. S22. S54 212. S48. S44. S1-6 179. S4-5 175. Pembantu Perpustakaan Gred S4-1. S1-4. Pembantu Perhubungan Perusahaan Gred S4-1. S4-5 172. Pembantu Penerangan Gred S17. S52. S4-5 178. S1-5. S26 Skim Perkhidmatan SBPA 163. S52. S32. Penolong Pegawai Perancang Bahasa Gred S27. S4-3. S1-6 164. S3-4 174. S1-2. S1-4. S54 209. S44. S48. S3-4 168. S26 Belia dan Sukan 211. S1-6 176. S1-5. S4-3. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S3-1. S54 215. Pustakawan Gred S41. S22. S3-2. Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41. Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41. S3-2. Pegawai Penerangan Gred S1-1. Pembantu Perhubungan Perusahaan Gred S17. Penolong Pustakawan Gred S3-1. S3-2. Penolong Pegawai Belia dan Sukan Gred S3-1. Perancang Bahasa Gred S1-1. S4-3. S44. S1-4. S32. S4-5 169. Pembantu Penerangan Gred S4-1. S48. Penolong Perancang Bahasa Gred S3-1. Pembantu Belia dan Sukan Gred S4-1. S4-5 166. S52. Pustakawan Gred S1-1. S52. S38 216. S48. Penolong Pegawai Belia dan Sukan Gred S27. Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S1-1. S22. S32. S1-6 170. S3-2. S4-3. S44. S3-4 177. S22. Pegawai Penerangan Gred S41. Penolong Pegawai Penerangan Gred S27. S3-4 165. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S27. S38 15 / 19 . S3-2. Pegawai Belia dan Sukan Gred S41. Pembantu Belia dan Sukan Gred S17. Penolong Pegawai Perpustakaan Gred S27. Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S1-1. Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S17. S1-4. S1-5. S48. S1-5. Penolong Pegawai Penerangan Gred S3-1. S52. S26 Perancangan Bahasa 220. S32. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S27. Pegawai Perancang Bahasa Gred S41. S1-2. S1-2. S32. S4-3. S26 Penerangan 217. S38 207. S1-2. S52. S3-4 Pembangunan Masyarakat 208. S1-2.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Perpustakaan Skim Perkhidmatan SSM 205. S3-4 171. Pembantu Perpustakaan Gred S17. Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S4-1. S54 206. S1-2. S1-5. S1-6 173. S44. S38 210. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S3-1. S48. Pegawai Belia dan Sukan Gred S1-1. S38 213. S3-2. S1-6 167. S54 221. S22. S1-4. S38 219. S44. S32.

S3-2. S3-4 190. Pegawai Psikologi Gred S1-1. U54 235. Penolong Pegawai Psikologi Gred S3-1. U36. U1-5. Penolong Pegawai Perubatan Gred U2-1. Pembantu Antidadah Gred S17. S22. Penolong Pegawai Kesatria Gred S3-1. S3-2. S48. U54 237. S44. UD47/48. U52. Penolong Pegawai Antidadah Gred S27. S1-4. Jururawat Gred U2-1. U1-6 194. S48. U44. S38 Skim Perkhidmatan SBPA 180. UD51/52. UD53/54 234. S22. S32. S52 228. Penolong Pegawai Antidadah Gred S3-1. U1-2. U1-6 18. S1-4. U1-1. U44. U41/42. S1-5. UD1-6 191. U48. U52. Pegawai Optometri Gred U41. U48. S1-4. Pegawai Kesatria Gred S41. Pegawai Berita Gred S1-1. S1-2. S4-3. S1-5 186. S3-2.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Psikologi Skim Perkhidmatan SSM 222. S1-6 189. U32. Jururawat Gred U29. Pembantu Antidadah Gred S4-1. Pegawai Antidadah Gred S1-1. S38 226. Pembantu Kesatria Gred S4-1. U54 236. S1-6 183. U52. U1-5. U36. S1-2. S52. U1-2. S52. U1-4. UD1-5. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) Perubatan 233. S38 229. S3-4 184. S54 225. U1-5. S3-4 187. Penolong Pegawai Kesatria Gred S27. U32. S27/28. Pembantu Kesatria Gred S17. U36. U41/42. S1-6 181. S44. S44. S32 188. S44. U32. Pegawai Berita Gred S41. Pegawai Kesatria Gred S1-1. U1-4. Juru X-Ray Gred U2-1. S32. S54 232. Wartawan Gred S3-1. U2-2. S48. S3-4 182. UD1-2. UD43/44. U54 16 / 19 . U1-6 192. Jurulatih Kawad Gred S17. U2-2. S1-2. U2-5. S22. U2-2. S52. Pegawai Perubatan Gred UD1-1. UD1-4. Pegawai Optometri Gred U1-1. Pembantu Wartawan/Wartawan Gred S17. S4-5 -Dijumudkan- Antidadah 224. U1-4. U48. U1-2. U2-5. Pegawai Perubatan Gred UD41. S4-3. S1-5. S26 Kewartawanan 231. S1-5. U1-6 193. U1-4. S26 230. U44. S32. U1-1. Pegawai Psikologi Gred S41. S3-2. U44. S4-5 185. U1-1. U41/42. U48. U1-2. U52. Penolong Pegawai Perubatan Gred U29. S1-4. U1-5. Penolong Pegawai Psikologi Gred S27. Pegawai Antidadah Gred S41. S54 223. S48. U2-5. S1-2. Juru X-Ray Gred U29. S26 Kesateria 227.

Pembantu Kesihatan Awam Gred U4-1. U2-4. Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41. U48. U32. U24 Teknikal Perubatan Pengajar 251. Juruteknologi Pergigian Gred U29. Pegawai Dietetik Gred U1-1. U2-2. U38. U44. U44. UG1-5. U26 240. U2-5. U52. U22. U52. U1-2. UG1-2. U5-3 198. Atendan Kesihatan Gred U3. U4-5 197. U36. Pegawai Pergigian Gred U41. U48. Jururawat Masyarakat Gred U4-2. U32. U44. UF1-5. U1-4. U32. Pegawai Dietetik Gred U41. U2-6 203. U52. U1-5. U2-6 200. U1-6 207. UF2-2. U1-2. U32. UG1-4. Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U1-1. Pengajar Sains Kesihatan Gred U1-1. Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U4-1. Jurupulih Perubatan Gred U2-1. U36. U48. Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29. U24. U24. Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U5-1. U54 253. U4-4 209. UF1-4. U1-2. U12. U54 Dietetik 17 / 19 . U48. U2-4.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan SSM 238. U2-5. U48. U2-2. UF2-6 206. UF1-6 205. UF1-2. U38. U54 250. U1-4. U4-4 204. UF2-5. Pegawai Pergigian Gred UG1-1. U4-3. U52. Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U2-1. Jururawat Masyarakat Gred U19. U32. U41/42. U40 Pergigian 243. U26 252. U4-3. U1-6 210. U48. Pembantu Kesihatan Awam Gred U17. U2-5. U1-5. Jururawat Pergigian Gred U2-1. UF2-4. U1-5. U2-2. Juruteknologi Pergigian Gred U2-1. U40 Kesihatan Persekitaran 249. U40 245. U44. U2-5. U36. Penolong Pegawai Farmasi Gred U29. U2-6 202. U38. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U2-1. U1-4. Jururawat Pergigian Gred U29. U54 248. Penolong Pegawai Farmasi Gred UF2-1. Pegawai Farmasi Gred U41. U4-3. U54 244. U1-4. Pegawai Farmasi Gred UF1-1. U24 Farmasi 247. U36. U44. Pengajar Gred U41. U2-6 196. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29. U1-5. U14 Skim Perkhidmatan SBPA 195. U2-2. Juruteknik Perubatan Gred U19. U5-2. Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U17. U38. U1-2. Juruteknik Perubatan Gred U4-1. U36. U32. U52. U2-2. U54 242. U2-5. U2-4. U1-6 199. U1-6 Pemulihan Perubatan 241. U40 239. Jurupulih Perubatan Gred U29. U22. U52. UG1-6 201. U38. U1-1. U40 246. U4-4. U2-4. U44. U36. U4-4 208.

Pembantu Juruaudit Gred W17. Pembantu Akauntan Gred W17. Pegawai Kewangan Gred W1-1. W1-2. Pembantu Akauntan Gred W4-1. WK3-2. Penolong Penguasa Kastam WK3-1. W4-5 220. W52. W1-5. Akauntan Gred W41. W1-4. W48. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17. W1-2. W2-2. Penolong Juruaudit Gred W2-1. W48. W32. W32. W22. W1-5. Pegawai Penaksir Gred W1-1. W1-2. W26 Pengauditan 257. W54 223. W1-6 215. W52. W44. W4-3. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W4-1. W4-3. W32. W44. W26 268. W36 259. WK3-4 269. W52. W1-6 218. W1-4. W36 262. W1-6 -Dijumudkan- 255. Penguasa Kastam Gred W41. Akauntan Gred W1-1. WK1-6 225. W2-5 216. W54 258. W2-5 219. W22. W4-5 214. WK1-2. Pembantu Penaksir Gred W17. W4-3. Penolong Pegawai Penilaian Gred W2-1. W26 Pengurusan Kewangan 263. W48. Pembantu Penilaian Gred W4-1. Penolong Juruaudit Gred W27. KEWANGAN (W) Bidang Perakaunan Skim Perkhidmatan SSM 254. W32. Pegawai Penilaian Gred W41. W2-2. W52. W54 266. Pembantu Penaksir Gred W4-1. Pembantu Penilaian Gred W17. W36 256. W2-5 213. W1-5. W4-5 217. W36 267. W4-5 224. W52. W26 Percukaian 265. WK1-4. W54 264. Juruaudit Gred W1-1. W44. W1-6 212. W32. Penolong Pegawai Penaksir Gred W27. Pegawai Penilaian Gred W1-1. Penguasa Kastam Gred WK1-1. W48. W1-4. W52. W1-6 221. W1-2. W1-5. Penolong Akauntan Gred W2-1. Penolong Pegawai Penilaian Gred W27. W22. W1-4.Klasifikasi Perkhidmatan 19. W22. W4-5 222. Juruaudit Gred W41. W48. W36 18 / 19 . W54 Skim Perkhidmatan SBPA 211. W1-5. W1-2. W4-3. W48. W54 261. W44. W26 Penilaian 260. W4-3. Pegawai Kewangan Gred W41. Pegawai Penaksir Gred W41. W2-2. Penolong Penguasa Kastam Gred W27. WK1-5. W44. W44. Pembantu Juruaudit Gred W4-1. W1-4. W22. Penolong Akauntan Gred W27.

X2. X16. YA14. WK4-5 -Dijumudkan- Aktuari 271. Z17/18. ZA20. YT6. X22 228. PENGUATKUASAAN MARITIM (X) Penguatkuasaan Maritim 227. Pegawai Aktuari Gred W41. YP8. X17/18. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Gred YA1. ZA10. X6. Z14 279. Pegawai Kanan Polis Gred YA13.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan SSM 270. W52 272. Pegawai Kanan Polis Gred YA11. Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim Gred X1. Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-1. X15. Z5/6. ZA18. YT2. Pembantu Penguasa Kastam Gred W17. YP8. X4. X24. Z8. W26 Skim Perkhidmatan SBPA 226. YA22. YP10 277. YA8. W44. X20. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Sokongan Sokongan Gred YT1. Z22. Pegawai Penguat Kuasa Maritim Gred X13. Z10. YT8. YA2. YA16. W48. Z3/4. X14. ZA14. X20. Pegawai Penguatkuasa Maritim Gred X13. ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z) Tentera 278. YA6. Gred YA1. YA20. Pegawai Angkatan Tetap. Z26. X10. YT2. X12 20. POLIS DIRAJA MALAYSIA (Y) Polis 274. WK4-3. YA12. YT6. X8. Askar Laskar Angkatan Tetap. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel 232. Askar Laskar Angkatan Tetap. YT8. YP2. YA18. YA24 275. Gred YT1. X6. ZA8. X18. YT4. YP6. ZA12 234. ZA2. W22. X26 273. YT10 YT10 22. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Gred YP1. Z24. YA20 21. Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim Gred X1. YP4. Z28 233. YA2. YA10 YA10 276. Z12. Pegawai Angkatan Tetap. X10. X2. YA8. Angkatan Tentera Malaysia Gred ZA1. YA4. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Gred YP1. Z19/20. ZA22. YP10 231. Angkatan Tentera Malaysia Gred ZA13. YA4. YA18. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel 230. YT4. ZA6. X12 229. X8. YP2. Angkatan Tentera Malaysia Gred Z1. YP4. ZA4. X22. ZA16. YP6. Angkatan Tentera Malaysia Gred Z15. YA16. X4. X16. YA5/YA6. ZA24 Nota: ** Mansuh ** Gubal baru 19 / 19 .

Lampiran B4 JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SSM KEPADA SBPA .

C44. DUG53/54. A54 A41 A41 A41 A41 C41 C41 C41 A44 A44 A44 A44 C44 C44 C44 A48 A48 A48 A48 C48 C48 C48 A52 A52 A52 A52 C52 C52 C52 A54 A54 A54 A54 C54 C54 C54 C1-1. C52. C44. A1-6 A1-1. A52. DM53/54. C54 C41. A52. C48. C48. DU53/54. C52. C44. A1-6 A1-1. DUF1-5. C48. A44. C48. C44. C48. C1-2. A48. C1-6 C1-1. DG1-4. C44. C54 C41. DM1-3. C1-4. DG48. C1-4. DS1-5. A52. DG1-6 DM1-1. Gred Khas DUG45. C1-2. A1-6 Klasifikasi Perkhidmatan Sains (C) 5 6 7 8 9 10 11 12 C41. Gred Khas DUF1-3. C1-4. C1-6 C1-1. C1-5. C1-4. DM1-5. C54 C41. DS1-6. DUG51/52. BIL. C48. C48. A1-5. DG1-5. C1-4. Gred Khas DS1-3. DU51/52. A44. A54 A41. DM51/52. DUG1-6. C1-6 C41 C44 C48 C52 C54 Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan (D) 13 14 Guru Bahasa Pensyarah UiTM DG41. A1-4. Gred Khas DUG1-5. A1-4. C52. C1-2. C44. C48. C54 9 10 Pegawai Teknologi Makanan Pegawai Penyediaan Makanan C1-1. DS51/52. A54 A41. Gred Khas 11 12 13 14 15 16 Guru Bahasa Pensyarah UiTM Pensyarah Universiti Pensyarah Farmasi Pensyarah Perubatan Pensyarah Pergigian DG41 DM41 DG44 DM45/46 DS45 DS45 DG48 DG52 DM51/52 DS51/52 DS51/52 DU45 DU51/52 DM53/54 DS53/54 DS53/54 DU53/54 15 Pensyarah Universiti 16 17 Pensyarah Perubatan Pensyarah Pergigian DUG45 DUG53/54 DUG51/52 1/18 . A1-2. A1-2. Gred Khas C41 C41 C44 C44 C48 C48 C52 C52 C54 C54 (Lapisan Gred Baru) BIL. A1-4. C52. C1-5. C54 C41. C44. A44. C52. DG44. A1-6 A1-1. DG1-2. A52. Gred SBPA 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1 2 3 4 A41. C1-5. DG52 DM41. Gred Khas DU1-5. A48. C1-5. A1-5. A44. A54 A41. DM1-6. C52. C52.Lampiran B4(a) JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Pemeriksa Kapal Terbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Pegawai Laut Pegawai Meteorologi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains Pegawai Galian Pegawai Kimia Bumi Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/ Kaji Bumi) Pegawai Teknologi Makanan Pegawai Penyediaan Makanan GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Pengangkutan (A) 1 2 3 4 5 6 7 Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Pemeriksa Kapal Terbang Pegawai Kawalan Trafik Udara Pegawai Laut Pegawai Meteorologi Pegawai Kawalan Alam Sekitar Pegawai Sains A1-1. C44. DU1-6. Gred Khas DS45. C54 C41. C1-4. C52. A48. A1-2. C1-6 C1-1. C54 C41. C1-2. DUF1-6. A1-5. DM45/46. C1-5. Gred Khas DU45. A1-4. A48. A1-5. C1-6 8 Pegawai Geosains C1-1. DS53/54. C54 C41. C1-5. C1-2. C1-6 DG1-1. C1-2. A1-2.

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED E41, E44, E48, E52, E54

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Ekonomi (E) 1-1 E41 1-2 E44

Gred SBPA 1-3 1-4 E48 1-5 E52 1-6 E54

18

Pegawai Ehwal Ekonomi Pegawai Latihan (Selain penyandang yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Latihan Kemahiran) Perangkawan Pegawai Aktuari Pegawai Teknologi Maklumat Pegawai Pertanian Pegawai Perikanan Pegawai Veterinar Pemelihara Hutan Pegawai Hidupan Liar Pengurus Taman/ Ladang Pegawai Rancangan Tanah

17

Pegawai Ehwal Ekonomi

E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6

19

E41, E44, E48, E52, E54

18

Pegawai Latihan

E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6

E41

E44

E48

E52

E54

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

E41, E44, E48, E52, E54 W41, W44, W48, W52

19

Perangkawan

E1-1, E1-2, E1-4, E1-5, E1-6

E41 W41

E44 W44 F44 G44 G44 G44 G44 G44 G44 G44

E48 W48 F48 G48 G48 G48 G48 G48 G48 G48

E52 W52 F52 G52 G52 G52 G52 G52 G52 G52

E54

Klasifikasi Perkhidmatan Teknologi Maklumat (F) F41, F44, F48, F52, F54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52, G54 G41, G44, G48, G52 20 21 22 23 24 25 26 27 Pegawai Teknologi Maklumat F1-1, F1-2, F1-4, F1-5, F1-6 F41 G41 G41 G41 G41 G41 G41 G41 F54 G54 G54 G54 G54 G54 G54
(Lapisan Gred Baru)

Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) Pegawai Pertanian G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pegawai Perikanan G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pegawai Veterinar G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pemelihara Hutan G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pegawai Hidupan Liar G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pengurus Taman/ Ladang G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6 Pegawai Rancangan Tanah G1-1, G1-2, G1-4, G1-5, G1-6

Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arkitek Arkitek Landskap Jurutera Juruukur Bahan Juruukur Juruukur Bangunan Jurukartografi Pegawai Perancang Bandar dan Desa Pemeriksa Kilang dan Jentera J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52 J41, J44, J48, J52, J54 J41, J44, J48, J52, J54 KB41, KB44, KB48, KB52, KB54 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 KX41, KX44, KX48, KX52, KX54 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Arkitek Arkitek Landskap Jurutera Juruukur Bahan Juruukur Juruukur Bangunan Jurugeospatial Perancang Bandar dan Wilayah Pemeriksa Kilang dan Jentera J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 J1-1, J1-2, J1-4, J1-5, J1-6 KB1-1, KB1-2, KB1-4, KB1-5, KB1-6 KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 KP1-1, KP1-2, KP1-4, KP1-5, KP1-6 KX1-1, KX1-2, KX1-4, KX1-5, KX1-6 J41 J41 J41 J41 J41 J41 J41 J41 J41 J44 J44 J44 J44 J44 J44 J44 J44 J44 J48 J48 J48 J48 J48 J48 J48 J48 J48 J52 J52 J52 J52 J52 J52 J52 J52 J52 J54 J54 J54 J54 J54 J54
(Lapisan Gred Baru)

J54 J54

Klasifikasi Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 39 40 41 42 Penguasa Bomba Pegawai Pertahanan Awam Pegawai Keselamatan Penguasa Penjara 37 38 39 40 Penguasa Bomba Pegawai Pertahanan Awam Pegawai Keselamatan Penguasa Penjara KB41 KP41 KP41 KX41 KB44 KP44 KP44 KX44 KB48 KP48 KP48 KX48 KB52 KP52 KP52 KX52 KB54 KP54 KP54 KX54

2/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED L41, L44, L48, L52, L54 LS41, LS44, LS48, LS52, LS54 M41, M44, M48, M52, M54 N41, N44, N48, N52, N54 Q41, Q44, Q48, Q52, Q54 N41, N44 N41, N44, N48, N52, N54 N41, N44, N48, N52 N41, N44, N48, N52

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L) 1-1 L41 LS41 M41 N41 1-2 L44 LS44 M44 N44 Q44 N44 N44 N44 N44

Gred SBPA 1-3 1-4 L48 LS48 M48 N48 Q48 1-5 L52 LS52 M52 N52 Q52 1-6 L54 LS54 M54 N54 Q54

43 44 45 46 47 48 49 50 51

Pegawai Undang-undang Pegawai Syariah Pegawai Tadbir dan Diplomatik Pegawai Tadbir Pegawai Pemeriksa Paten Pengurus Asrama Pegawai Penguatkuasa Jurubahasa Serentak Pegawai Penyelidik Sosial

41 42 43

Pegawai Undang-undang Pegawai Syariah Pegawai Tadbir dan Diplomatik

L1-1, L1-2, L1-4, L1-5, L1-6 LS1-1, LS1-2, LS1-4, LS1-5, LS1-6 M1-1, M1-2, M1-4, M1-5, M1-6

Klasifikasi Perkhidmatan Tadbir Dan Diplomatik (M) Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran (N) 44 Pegawai Tadbir N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6 Q41 N41 45 46 47 Pegawai Penguat Kuasa Jurubahasa Serentak Pegawai Penyelidik Sosial N1-1, N1-2, N1-4, N1-5, N1-6 N1-1, N1-2, N1-4, N1-5 N1-1, N1-2, N1-4, N1-5 N41 N41 N41

N48 N48 N48

N52 N52 N52

N54

Klasifikasi Perkhidmatan Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi (Q) 52 Pegawai Penyelidik Q41, Q43/44, Q47/48, Q51/52, Q53/54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 C41, C44, C48, C52 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 N41, N44, N48, N52, N54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52, S54 S41, S44, S48, S52 S41, S44, S48, S52, S54 57 58 59 60 61 Perancang Bahasa Pegawai Psikologi Pegawai Antidadah Pegawai Kesatria Pegawai Berita S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 51 52 53 54 55 56 Kurator Pustakawan Pegawai Pembangunan Masyarakat Pegawai Belia dan Sukan Pegawai Perhubungan Perusahaan Pegawai Penerangan S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 48 Pegawai Penyelidik Q1-1, Q1-2, Q1-4, Q1-5, Q1-6 Q41 Q43/44 Q47/48 Q51/52 Q53/54

Klasifikasi Perkhidmatan Sosial Dan Kerohanian (S) 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Arkib Pegawai Makmal Filem Kurator Pustakawan Pegawai Pembangunan Masyarakat Pegawai Belia dan Sukan Pegawai Perhubungan Perusahaan Pegawai Penerangan Pegawai Penerbitan Pegawai Perancang Bahasa Pegawai Psikologi Pegawai Antidadah Pegawai Kesatria Pegawai Berita 49 50 Pegawai Hal Ehwal Islam Pegawai Arkib S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S1-1, S1-2, S1-4, S1-5, S1-6 S41 S41 C41 S41 S41 S41 S41 S41 S41 N41 S41 S41 S41 S41 S41 S44 S44 C44 S44 S44 S44 S44 S44 S44 N44 S44 S44 S44 S44 S44 S48 S48 C48 S48 S48 S48 S48 S48 S48 N48 S48 S48 S48 S48 S48 S52 S52 C52 S52 S52 S52 S52 S52 S52 N52 S52 S52 S52 S52 S52 S54 S54 S54 S54 S54 S54 S54 N54 S54 S54 S54 S54 S54

3/18

BIL.

SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED UD41, UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54 U41, U44, U48, U52, U54 U41, U44, U48, U52, U54 U41, U44, U48, U52, U54 U41, U44, U48, U52, U54 U41, U44, U48, U52, U54 U41, U44, U48, U52, U54 W41, W44, W48, W52, W54 W41, W44, W48, W52, W54 W41, W44, W48, W52, W54 W41, W44, W48, W52, W54 W41, W44, W48, W52, W54

BIL.

SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U) 1-1 1-2

Gred SBPA 1-3 1-4 1-5 1-6

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Pegawai Perubatan Pegawai Pergigian Pegawai Optometri Pegawai Farmasi Pegawai Pemulihan Perubatan Pengajar Pegawai Dietetik Akauntan Juruaudit Pegawai Penilaian Pegawai Kewangan Pegawai Penaksir (Penggunaan di LHDNM sahaja) Penguasa Kastam

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Pegawai Perubatan Pegawai Pergigian Pegawai Optometri Pegawai Farmasi Pegawai Pemulihan Perubatan Pengajar Sains Kesihatan Pegawai Dietetik Akauntan Juruaudit Pegawai Penilaian Pegawai Kewangan Pegawai Penaksir (Penggunaan di LHDNM sahaja) Penguasa Kastam

UD1-1, UD1-2, UD1-4, UD1-5, UD1-6 UG1-1, UG1-2, UG1-4, UG1-5, UG1-6 U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 UF1-1, UF1-2, UF1-4, UF1-5, UF1-6 U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 U1-1, U1-2, U1-4, U1-5, U1-6 W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 W1-1, W1-2, W1-4, W1-5, W1-6 WK1-1, WK1-2, WK1-4, WK1-5, WK1-6

UD41 UG41 U41 UF41 U41 U41 U41 W41 W41 W41 W41 W41

UD43/44 UG44 U44 UF44 U44 U44 U44 W44 W44 W44 W44 W44

UD47/48 UG48 U48 UF48 U48 U48 U48 W48 W48 W48 W48 W48

UD51/52 UG52 U52 UF52 U52 U52 U52 W52 W52 W52 W52 W52

UD53/54 UG54 U54 UF54 U54 U54 U54 W54 W54 W54 W54 W54

Klasifikasi Perkhidmatan Kewangan (W)

80

W41, W44, W48, W52, W54

74

WK41

WK44

WK48

WK52

WK54

4/18

Lampiran B4(b)

JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA BERKELAYAKAN DIPLOMA
SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN 1 2 Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Pembantu Kawalan Trafik Udara Penolong Pegawai Laut Penolong Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains Penolong Pegawai Galian Penolong Pegawai Kimia Bumi GRED A29, A36, A38 A29, A36, A38 2 3 4 5 6 7 8 9 A17, A22, A26 A29, A36, A38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 C27, C32, C38 8 9 Penolong Pegawai Teknologi Makanan C2-1, C2-2, C2-5 C27 C27 C32 C32 C38 C38 7 Penolong Pegawai Geosains C2-1, C2-2, C2-5 C27 C32 C38 3 4 5 6 Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara A2-1, A2-4, A2-5 1 SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Pengangkutan (A) Penolong Pemeriksa Kapal Terbang GRED 2-1 A29 A29 A17 A22 A26 A29 C27 C27 C27 C32 C32 C32 A36 A38 C38 C38 C38 2-2 Gred SBPA 2-3 2-4 A36 A36 2-5 A38 A38 2-6

BIL.

BIL.

A2-1, A2-4, A2-5

Penolong Pegawai Laut Klasifikasi Perkhidmatan Sains (C) Penolong Pegawai Meteorologi Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Sains

A2-1, A2-4, A2-5 C2-1, C2-2, C2-5 C2-1, C2-2, C2-5 C2-1, C2-2, C2-5

Penolong Pegawai Sains 10 (fungsi tugas kaji bumi sahaja) 11 12 Penolong Pegawai Teknologi Makanan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan

13 Penolong Pensyarah UiTM 14 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

DM29, DM32, DM34 F29, F32, F38

Penolong Pegawai Penyediaan C2-1, C2-2, C2-5 Makanan Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan (D) 10 Penolong Pensyarah UiTM DM2-1, DM2-2, DM2-3 Klasifikasi Perkhidmatan Teknologi Maklumat (F) Penolong Pegawai Teknologi 11 F2-1, F2-2, F2-5 Maklumat

DM29 F29

DM32 F32

DM34 F38

5/18

U40 W27. U2-2. J2-4. UF2-2. W2-5 W2-1. J36. G36 G27. G36 G27. G2-2. U38. L32. G2-5 G2-1. J36. U2-4. U2-5. Q32. J36.BIL. W2-2. G2-5 G2-1. G32. G32. U2-6 UF2-1. G2-2. U2-2. G2-2. J2-4. U32. U2-6 U2-1. W2-5 Klasifikasi Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L) 29 Penolong Penguasa Bomba 30 Penolong Pegawai Undang-undang 31 Penolong Pegawai Penyelidik 32 Juruteknologi Pergigian 33 Penolong Pegawai Farmasi 34 Jururawat Pergigian 35 Juruteknologi Makmal Perubatan 36 Jurupulih Perubatan 37 Penolong Akauntan 38 Penolong Juruaudit 39 Penolong Pegawai Penilaian KB29. U36. W36 W27. J2-5 Jentera Klasifikasi Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 26 Penolong Penguasa Bomba 27 Penolong Pegawai Undang-undang 28 Penolong Pegawai Penyelidik 29 Juruteknologi Pergigian 30 Penolong Pegawai Farmasi 31 Jururawat Pergigian 32 Juruteknologi Makmal Perubatan 33 Jurupulih Perubatan 34 Penolong Akauntan 35 Penolong Juruaudit 36 Penolong Pegawai Penilaian KB2-1. J36. Pembangunan Dan Inovasi (Q) Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U) Klasifikasi Perkhidmatan Kewangan (W) 6/18 . U36. J36. U2-4. G32. J2-5 J2-1. UF2-6 U2-1. U38. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED G27. U36. J2-5 J2-1. KB2-5 L2-1. Q2-2. KB38 L29. G36 G27. U38. U32. U32. U40 U29. U38. U32. G36 G27. G36 G27. U2-5. J38 J29. U2-2. J2-4. G32. U40 U29. J2-4. UF2-4. J36. J38 J29. KB32. J2-5 J2-1. U2-5. J38 J29. L2-5 Q2-1. U2-5. W2-5 W2-1. G2-5 2-1 G27 G27 G27 G27 G27 G27 2-2 G32 G32 G32 G32 G32 G32 Gred SBPA 2-3 2-4 2-5 G36 G36 G36 G36 G36 G36 2-6 15 Penolong Pegawai Pertanian 16 Penolong Pegawai Perikanan 17 Penolong Pegawai Veterinar 18 Penolong Pemelihara Hutan 19 Penolong Pegawai Hidupan Liar 20 Penolong Pegawai Rancangan Tanah 12 Penolong Pegawai Pertanian 13 Penolong Pegawai Perikanan 14 Penolong Pegawai Veterinar 15 Penolong Pemelihara Hutan 16 Penolong Pegawai Hidupan Liar 17 Penolong Pegawai Rancangan Tanah Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) 21 Penolong Pegawai Seni Bina 22 Penolong Arkitek Landskap 23 Penolong Jurutera 24 Penolong Juruukur Bahan 25 Penolong Juruukur 26 Penolong Juruukur Bangunan Penolong Pegawai Perancang Bandar 27 dan Desa 28 Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera J29. U40 U29. J36. G2-5 G2-1. W32. L38 Q27. W32. U40 U29. W2-2. Q36 U29. J38 J29. J2-5 J2-1. J38 J29. J2-4. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) GRED G2-1. J2-5 J29 J29 J29 J29 J29 J29 J29 J29 J36 J36 J36 J36 J36 J36 J36 J36 J38 J38 J38 J38 J38 J38 J38 J38 Penolong Pemeriksa Kilang dan J2-1. U36. W2-2. U2-4. KB2-2. J2-4. U2-6 U2-1. J38 J29. G32. J2-5 J2-1. J2-4. UF2-5. J38 J29. G2-2. U2-2. W32. U36. G2-5 G2-1. U32. G2-5 G2-1. G36 BIL. U2-4. G2-2. J2-4. W36 W27. J36. G32. Q2-5 U2-1. W36 KB29 L29 Q27 U29 U29 U29 U29 U29 W27 W27 W27 KB32 L32 Q32 U32 U32 U32 U32 U32 W32 W32 W32 U36 U36 U36 U36 U36 KB38 L38 Q36 U38 U38 U38 U38 U38 W36 W36 W36 U40 U40 U40 U40 U40 Klasifikasi Perkhidmatan Penyelidikan. J38 18 Penolong Pegawai Seni Bina 19 Penolong Arkitek Landskap 20 Penolong Jurutera 21 Penolong Juruukur Bahan 22 Penolong Juruukur 23 Penolong Juruukur Bangunan Penolong Perancang Bandar dan 24 Wilayah 25 J2-1. L2-2. U2-6 W2-1. J2-5 J2-1. G2-2. U38.

E38 2 Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E3-1. E32. BIL. G22. GA3-2. CA3-2. E38 G27. GA3-2. 1 J17. E3-2.Lampiran B4(c) JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA BERKELAYAKAN STPM SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN Juruteknik (Fungsi tugas kawalan alam sekitar di Jabatan Alam Sekitar sahaja) Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Penolong Pegawai Latihan (Selain penyandang yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Latihan Kemahiran) Penolong Pegawai Perangkaan Penolong Pengurus Taman/ Ladang Pembantu Pertanian GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Sains (C) 1 Pembantu Kawalan Alam Sekitar Klasifikasi Perkhidmatan Ekonomi (E) 2 E27. E3-4 G3-1. E3-4 E27 E32 E38 GRED 3-1 A17 A22 A26 3-2 Gred SBPA 3-3 3-4 3-5 BIL. G26 7 Pembantu Veterinar GA3-1. G22. GA3-3 7/18 . CA3-3 (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) 3 E27. E32. E32. GA3-2. G3-4 GA3-1. E3-4 E27 E32 E38 4 5 6 E27. E3-2. G22. GA3-3 8 G17. G26 G17. J26 CA3-1. GA3-3 E27 G27 G17 G22 G26 G17 G22 G26 G17 G22 G26 E32 G32 (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) E38 G36 7 8 9 Pembantu Veterinar Renjer Hutan Pengajar Membalak G17. G22. J22. G26 Renjer Hutan GA3-1. G3-2. G36 G17. G26 4 5 6 Penolong Perangkawan Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) Penolong Pengurus Taman/ Ladang Pembantu Pertanian E3-1. E3-2. E38 3 Penolong Pegawai Latihan E3-1. G32.

N3-4 NP3-1. N3-2. LS38 N27. J26 13 JA3-1. J26 12 Juruteknik Perancangan Bandar dan Wilayah Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera JA3-1. JA3-2. N36 N27. JA3-3 (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) 16 Juruteknik Perancang Bandar dan Desa J17. J26 J17. LS3-2. NT36 19 20 21 22 Bentara Mesyuarat Penolong Pegawai Penguat Kuasa Penghulu Penolong Pegawai Tanah N3-1. LS32. JA3-2. KP3-2. J22. KP38 KP27. KP32. J22. J22. KP3-4 KP3-1. JA3-3 Klasifikasi Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Penolong Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Keselamatan Penolong Penguasa Penjara Penolong Pegawai Syariah Penolong Pegawai Tadbir Penolong Pengurus Asrama Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Bentara Mesyuarat Penolong Pegawai Penguatkuasa Penghulu Penolong Pegawai Tanah KP27. KP3-4 KX3-1. N36 NP27. JA3-2. J26 J17. NT3-4 N27 N27 NT27 NT27 N32 N32 NT32 NT32 N36 NT36 NT36 NT40 18 Penolong Pegawai Tadbir N3-1. J22. NP32. NP3-2. KP3-2. NP3-5 NT3-1. KX3-2. KX3-4 LS3-1. N3-4 N27 N32 N36 14 15 16 17 Penolong Pegawai Pertahanan Awam Penolong Pegawai Keselamatan Penolong Penguasa Penjara Penolong Pegawai Syariah KP3-1. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED BIL. JA3-3 17 Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera J17. J22. KX32. N32. NP40 NT27. JA3-3 (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) 11 Juruteknik Ukur JA3-1. NT3-2. J26 J17. JA3-2. J22. J22. JA3-2. J22.BIL. KP32. N32 N27. NP36. JA3-3 (Lapisan (Lapisan Gred Baru) Gred Baru) 10 Juruteknik JA3-1. J26 9 Juruteknik Landskap JA3-1. KP38 KX27. N32. N36 N27. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) GRED 3-1 J17 J22 J26 J17 J22 J26 J17 J22 J26 J17 J22 J26 J17 J22 J26 KP27 KP27 KX27 LS27 3-2 Gred SBPA 3-3 3-4 3-5 10 11 12 13 14 15 Juruteknik Landskap Juruteknik Pelukis Pelan Penguasa Bekalan Air Merinyu Tali Air Juruteknik Ukur J17. NP3-4. N3-2 N3-1. N32. N36 N27. J26 J17. N32. LS3-4 KP32 KP32 KX32 LS32 KP38 KP38 KX38 LS38 Klasifikasi Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L) Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran (N) 8/18 . J26 J17. KX38 LS27. NT32. N3-2.

S3-4 S3-1. S3-2. S3-2. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 3-1 S27 S27 C27 3-2 S32 S32 C32 S32 S32 S32 S32 S32 S32 N32 S32 S32 S32 S32 S32 Gred SBPA 3-3 3-4 S38 S38 C38 S38 S38 S38 S38 S38 S38 N36 S38 S38 S38 S38 (Lapisan Gred Baru) WK36 3-5 SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Sosial Dan Kerohanian (S) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Penolong Kurator Penolong Pustakawan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Penolong Perancang Bahasa Penolong Pegawai Psikologi Penolong Pegawai Antidadah Penolong Pegawai Kesatria Wartawan S3-1. S32. S3-4 S3-1. S3-2. S32. S3-4 S3-1. S3-4 S3-1. W32.BIL. S3-2. S32 BIL. WK3-2. S38 S27. S32. WK3-4 WK32 9/18 . S3-4 S3-1. S38 N27. C38 S27. N36 S27. S38 S27. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED S27. S38 S27. S38 S27. S27/28. S3-2. S38 S27. S32. S3-4 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Penolong Pegawai Arkib Penolong Pegawai Makmal Filem Penolong Kurator Penolong Pegawai Perpustakaan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Penolong Pegawai Belia dan Sukan Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Penolong Pegawai Penerangan Penolong Pegawai Penerbitan Penolong Pegawai Perancang Bahasa Penolong Pegawai Psikologi Penolong Pegawai Antidadah Penolong Pegawai Kesatria Pembantu Wartawan/ Wartawan S27 S27 S27 S27 S27 S27 N27 S27 S27 S27 S27 S17 S27/28 WK27 44 Penolong Penguasa Kastam W27. S3-4 S3-1. S32. S3-4 S3-1. S38 S27. S38 S27. S3-2. S3-4 S3-1. S32. S3-2. S32. S3-4 S3-1. S38 S27. S3-2. S3-2. S3-4 S3-1. S3-2. S3-4 S3-1. S38 S27. S38 S17. S32. W36 36 Klasifikasi Perkhidmatan Kewangan (W) Penolong Penguasa Kastam WK3-1. S32. S32. S38 C27. S3-2. S3-2. S3-2. S32. C32. S3-4 S3-1. N32. S32.

A4-3. C4-5 C22 C22 N20 N22 C22 C26 C26 6 Pembantu Geosains C4-1. C4-5 C17 C26 10 11 12 13 14 15 16 17 E17. FT4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) 11 Pembantu Perikanan G4-1. AA14. E22. G26 G11.Lampiran B4(d) JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) KUMPULAN PELAKSANA BERKELAYAKAN SPM BIL. A26 AA13. N22 C17. G4-3. G4-5 G4-1. C4-5 C4-1. A4-5 3 Pemandu Lokomotif Klasifikasi Perkhidmatan Sains (C) Pembantu Meteorologi Pembantu Makmal A4-1. A22. G26 G17. E26 FT17. E26 E17. C22. C26 C17. G22. E4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Teknologi Maklumat (F) 10 Juruteknik Komputer FT4-1. G22. G4-3. E4-3. FT4-3. G4-3. FT26 G17. FT22. A4-5 4 5 6 7 8 9 Pembantu Meteorologi Pembantu Makmal Peniup Kaca Pembantu Galian Pembantu Kaji Bumi Pembantu Makmal (fungsi tugas kimia bumi sahaja) Pembantu Ehwal Ekonomi Pembantu Pegawai Latihan (Selain penyandang yang ditukar lantik ke skim perkhidmatan Pegawai Latihan Kemahiran) Pembantu Perangkaan Juruteknik Komputer Pembantu Perikanan Pengawas Hutan Pembantu Taman/ Ladang Penyelia Rancangan Tanah C17. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 4-1 A17 A17 A13 A14 A17/18 C17 C17 N17 4-2 Gred SBPA 4-3 A22 A22 A22 4-4 4-5 A26 A26 A36 1 2 3 Pembantu Laut Pemeriksa Kereta Motor Pemandu Lokomotif Sabah (Pemakaian di Sabah sahaja) SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Pengangkutan (A) 1 Pembantu Laut A4-1. C26 N17. G14 G17. C22. G4-5 12 13 14 Pengawas Hutan Pembantu Taman/ Ladang Penyelia Rancangan Tanah G4-1. C26 C17. A4-3. E22. AA17/18. C22. G4-5 G22 G22 G26 G26 10/18 . A4-5 2 Pemeriksa Kereta Motor A4-1. E22. E4-3. E4-5 E17 E17 E17 FT17 G17 G11 G14 G17 G17 E22 E22 E22 FT22 G22 (Lapisan Gred Baru) E26 E26 E26 FT26 G26 (Lapisan Gred Baru) 9 Pembantu Perangkaan E4-1. A22. N20. C4-3. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED A17. AA36 BIL. G26 7 8 Klasifikasi Perkhidmatan Ekonomi (E) Pembantu Ehwal Ekonomi Pembantu Pegawai Latihan E4-1. C26 4 5 C4-1. C4-3. A26 A17. G4-5 G4-1. C22. E4-5 E4-1. C22. G4-3. E26 E17. E4-3. C26 C17. AA22. G22. A4-3. C4-3.

KB26 17 Pegawai Bomba KB4-1. KP22. KP26 21 Pembantu Keselamatan KP4-1. N4-5 N4-1. KP26 20 Pembantu Pertahanan Awam KP4-1. N4-3. N4-3. KX4-1. N4-3. KP4-5 KP17. N4-3 N4-1. KX26 KX4-4. KP4-3. R24 R11. N22. R24 16 Penjaga Jentera Elektrik J4-1. N4-3. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED R17. H4-4 21 Penjaga Jentera Elektrik Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan (J) R17. L26 23 Pembantu Tadbir (Undang-undang) L4-1. KX20. N22. S22. L22. R22. KX4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L) L17. KP22 KX17. KP4-3. L26 24 Jurubahasa L4-1. L22. N26 N17. N22 N17. N26 N17. L4-3. N22. N4-5 S17 N11 N14 N17 N17 N17 N17 N17 N17 N22 N26 S22 S26 N22 N22 N22 N22 N22 N22 N26 N26 N26 N26 N26 11/18 .BIL. N4-3. LS26 25 Pembantu Syariah LS4-1. N22. H4-3. N26 S17. N26 N17. N4-5 N4-1. KP4-5 KP19. N26 N17. KP22. N4-5 N4-1. N4-3. N26 N17. N22. KP4-3. L4-5 L17. KP22. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Kemahiran (H) GRED 4-1 R17 R17 R9 R14 R17 4-2 Gred SBPA 4-3 4-4 R24 R22 4-5 18 19 20 Tukang K1 Tukang K2 Tukang K3 15 Pembantu Kemahiran H4-1. N26 N17. KB4-4. KB4-3. N26 N17. N26 27 28 29 30 31 32 Pemeriksa Cap Jari Juruaudio Visual Operator Wayarles Pembantu Pengurusan Murid Pembantu Penyediaan Makanan Pembantu Penguat Kuasa N4-1. KP4-5 KP17. J4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) KB17. KX22. 22 Pegawai Penjara KX24. KP4-3. KP26 18 Pegawai Imigresen KP4-1. KP4-5 KP17. R22 R9. N22. N22. N4-5 N4-1. KB4-5 R22 R24 22 23 24 25 26 27 28 Pegawai Bomba Pegawai Imigresen Pembantu Pendaftaran Pembantu Pertahanan Awam Pembantu Keselamatan Pegawai Perhubungan Preman Pegawai Penjara KB17 KP17 KP17 KP17 KP17 KP19 KX17 KX20 KB22 KP22 KP22 KP22 KP22 KP22 KX22 KB24 KB26 KP26 KP26 KP26 KP26 29 30 31 Pembantu Tadbir (Undang-undang) Jurubahasa Pembantu Syariah Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pembantu Penyelidik Sosial Penyelia Asrama Penyelia Jurupakaian Pegawai Khidmat Pelanggan Jurulatih Kawad Penolong Operator Kamera Pemeriksa Cap Jari Juruaudio Visual Operator Wayarles Pembantu Pengurusan Murid Tukang Masak Pembantu Penguatkuasa KP17. LS4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran (N) N17. N4-5 KX24 KX26 L17 L17 LS17 L22 L22 LS22 L26 L26 LS26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 N17 26 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N4-1. S26 N11. LS4-3. KB22. KX4-3. R14 BIL. N14 N17. N26 N17. KX4-2. N22. L4-5 LS17. N22. J4-3. KP22. KP26 19 Pembantu Pendaftaran KP4-1. L4-3. KB24. N22. LS22.

Q4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Sosial Dan Kerohanian (S) S17. U4-4 U19. S4-3. S26 43 Pembantu Kesatria S4-1. U24. S26 42 Pembantu Antidadah S4-1. WK4-3. S4-3. S26 37 Pembantu Perpustakaan S4-1. S4-5 Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U) U17. S4-5 N17. U4-3. Q26 33 Pembantu Penyelidik Q4-1. S4-5 S17. W22. U4-3. S22. N22 S17. S26 40 Pembantu Perhubungan Perusahaan S4-1. U26 46 47 Jururawat Masyarakat Juruteknik Perubatan Klasifikasi Perkhidmatan Kewangan (W) Pembantu Akauntan Pembantu Juruaudit Pembantu Penilaian Pembantu Tadbir (Kewangan) Pembantu Penaksir (Penggunaan di LHDNM sahaja) Pembantu Penguasa Kastam U4-2. W4-3. W26 W17. S4-5 S17. N26 N17. S4-3. W22. C22. S4-5 S17. S26 34 Pembantu Hal Ehwal Islam S4-1. S26 38 Pembantu Pembangunan Masyarakat S4-1. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED 4-1 Q17 S17 S17 S17 C17 S17 S17 S17 S17 S17 S17 N17 N17 S17 S17 U17 U17 U19 (Lapisan Gred Baru) Gred SBPA 4-2 4-3 Q22 S22 S22 S22 C22 S22 S22 S22 S22 S22 S22 N22 N22 S22 S22 U22 U22 U24 U24 U24 (Lapisan Gred Baru) 4-4 4-5 Q26 S26 S26 S26 C26 S26 S26 S26 S26 S26 S26 N26 S26 S26 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Pembantu Penyelidik Pembantu Hal Ehwal Islam Pembantu Arkib Pembantu Pemuliharaan Pembantu Makmal Filem Pembantu Muzium Pembantu Perpustakaan Pembantu Pembangunan Masyarakat Pembantu Belia dan Sukan Pembantu Perhubungan Perusahaan Pembantu Penerangan Pembantu Penerbitan Operator Kamera Offset/ Pembuat Plet Pembantu Antidadah Pembantu Kesatria Pembantu Pembedahan Pergigian Pembantu Kesihatan Awam Jururawat Masyarakat Juruteknik Perubatan Klasifikasi Perkhidmatan Penyelidikan. WK4-5 12/18 . U22. U4-3. S4-5 S17. W22. W26 W17. W4-3. S4-3. W4-3. W4-3. W4-5 W4-1. W4-5 W17 W17 W17 W17 W17 WK17 W22 W22 W22 W22 W22 WK22 WK4-1. W26 48 49 50 51 52 53 W4-1. S4-3. S22. U24 44 Pembantu Pembedahan Pergigian U4-1. S22. Q22. S22. W26 W17. S22. S4-5 S17. S26 39 Pembantu Belia dan Sukan S4-1. S4-5 S17. S22. W26 W17. S4-3. S22. W4-5 W4-1. W4-5 W4-1. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN GRED BIL. S22. U24 45 Pembantu Kesihatan Awam U4-1. W4-5 W4-1. S26 C17. S4-3. C26 S17. W22. S4-5 S17. S26 41 Pembantu Penerangan S4-1. S4-5 S17. W22. S4-3. U26 U19. W22. S4-3. U4-4.BIL. S22. W4-3. N22. S4-3. Pembangunan Dan Inovasi (Q) Q17. W26 W17. S22. U24. S26 35 Pembantu Arkib S4-1. U4-4 U26 U26 (KUP) W26 W26 W26 W26 W26 WK26 U19 (KUP) U24 64 65 66 67 68 69 Pembantu Akauntan Pembantu Juruaudit Pembantu Penilaian Pembantu Tadbir (Kewangan) Pembantu Penaksir (Penggunaan di LHDNM sahaja) Pembantu Penguasa Kastam W17. Q4-3. S26 36 Pembantu Muzium S4-1. U4-5 U4-1. U4-4 U17. S22. U22.

R6 R1. U5-3 U14 13/18 . N14 6 Bentara Parlimen N5-1. N12 5 N1. H5-2 Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran (N) 8 9 10 11 12 13 14 Penghantar Notis Pembantu Kamera/ Pemandu Penyelia Jeti Pembantu Am Pejabat Pengawas Pemulihan Pemandu Kenderaan Bentara Parlimen N3. N4 N1. R6 N11. R12 Klasifikasi Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 7 Pengawal Keselamatan KP11. R8 R3. U5-2. SKIM PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran (H) 1 2 3 4 5 6 Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Operator Loji Pekerja Awam Khas Pekerja Awam Penyelamat Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) R3. U14 7 Pembantu Perawatan Kesihatan U5-1. H5-3 H5-1. R4 3 N1. N12 N3. R14.Lampiran B4(e) JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) KUMPULAN PELAKSANA BERKELAYAKAN PMR SISTEM SARAAN MALAYSIA BIL. N5-2 N14 (Lapisan Gred Baru) Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U) 15 Atendan Kesihatan U3. N5-2 Pembantu Operasi N5-1. H5-2. U12. N12 R9. SKIM PERKHIDMATAN GRED BIL. N12 N3. H5-2 R16 Pembantu Awam H5-1. KP5-2 KP11 N3 N12 N3 N12 N3 N12 N1 N4 N1 N4 R3 R6 N11 U3 U12 KP14 (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM GRED 5-1 Gred SBPA 5-2 5-3 Kumpulan Sokongan Berkelayakan SRP/PMR R3 R3 R8 R3 R6 R1 R4 N1 N12 R9 R12 R14 (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) (Lapisan Gred Baru) 1 2 Pemandu/Operator Jentera Pemunggah Operator Loji H5-1. R16 R3. N4 R3. KP14 4 Pengawal Keselamatan KP5-1.

B37/38. B4-5. B47/48. B4-3. B4-3. B1-6 B4-1. B1-5. B21/22. B3-1. B25/26. B25/26. B25/26. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM GRED GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 Kumpulan Pengurusan dan Profesional Kumpulan Sokongan Berkelayakan STPM Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM Klasifikasi Perkhidmatan Bakat Dan Seni (B) 1-1 1 Penerbit Rancangan 1 Penerbit Rancangan B4-1. B17/18. B27/28. B4-5. B3-4. B43/44. B1-1. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM GRED B17. B3-1. B27/28. B17/18. B43/44. B43/44. B1-1. B1-2. B43/44. B1-6 B41/42 B43/44 B47/48 B51/52 B53/54 B27/28 B31/32 B37/38 B17 B21/22 B25/26 2 Ahli Muzik 2 Ahli Muzik B41/42 B43/44 B47/48 B51/52 B53/54 B27/28 B31/32 B37/38 B17 B21/22 B25/26 3 Pereka 3 Pereka B41/42 B43/44 B47/48 B51/52 B53/54 B27/28 B31/32 B11 B17/18 B21/22 4 Pegawai Kebudayaan B3-1. B27/28. B31/32. B25/26. B41/42. B4-3. B53/54 B17. B3-2. B3-1. B1-5. B1-4. B31/32. B51/52. B1-4. B37/38 B11. B3-4.Lampiran B4(f) JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU BIL. B31/32. B51/52. B4-3. B27/28. B21/22. B3-2. B1-6 B41/42 B43/44 B47/48 B51/52 B53/54 B27/28 B31/32 B37/38 4 Pegawai Kebudayaan 5 Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Artis Budaya N4-1. B51/52. B53/54 B11. B3-2. B1-2. B51/52. B4-5 B11 B13/14 B17/18 B27/28 B31/32 B17 B11 B17/18 B11 B17/18 B21/22 B25/26 5 Artis Budaya B17. B41/42. B27/28. B1-5. B21/22. B37/38. B31/32. B3-1. B47/48. B4-3. B25/26 6 6 Ahli Fotografi 7 Jurufotografi B27/28 B31/32 B37/38 B21/22 B25/26 7 Jurusolek 8 Jurusolek B21/22 B25/26 14/18 . B3-1. B47/48. B31/32. B21/22. B1-4. N4-3. B21/22. B3-4 B4-1. B1-5. B4-5. B1-6 B4-1. B17/18. B41/42. N4-5 B4-1. B3-2. B47/48. B3-4. B53/54 BIL. B3-2. B41/42. B37/38. B53/54 B11. B1-4. B13/14. B27/28. B1-1. B1-1. B17/18. B21/22. B1-2. B31/32 B11. B1-2. B3-2 B4-1.

G4-3. G22. DL1-1. DL1-6 E41 E44 E48 E52 E54 2 E27. E54 Pegawai Latihan Kemahiran DL4-1. E17/18. DH2-3. E22 E11 E17/18 E22 SISTEM SARAAN MALAYSIA BIL.BIL. J41/42. DH33/34. E48. DH41/42. DL2-5. G14 G17 G22 G26 G11 G14 15/18 . DL1-5. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 4-1 SKIM GRED PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Pertanian (G) 1 Pembantu Hidupan Liar G5-1. DH1-6 DH29 DH31/ 32 DH33/ 34 2 J17. DH51/52. G5-2. DH1-5. E38 4 E27 E32 E38 5 E17. DH2-2. G4-5 GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 4-2 4-3 4-4 4-5 5-1 5-2 5-3 Kumpulan Sokongan Berkelayakan PMR Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM G17. G4-1. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM GRED 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Kumpulan Pengurusan dan Profesional Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan (D) DH41/ 42 DH43/ 44 DH47/ 48 DH51/ 52 DH53/ 54 1-1 GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM 1 Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional Pegawai Latihan (di Perkhidmatan Awam Persekutuan Sahaja) Penolong Pegawai Latihan (di Perkhidmatan Awam Persekutuan Sahaja) Pembantu Pegawai Latihan (di Perkhidmatan Awam Persekutuan Sahaja) Pengajar Kraf 1 Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi DH2-1. E26 E17 E22 E26 (KUP) 6 E11. J47/48. DL1-2. J29/30. G26 G11. J51/52. J35/36. E44. DL4-3. DH47/48. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM GRED DH29. DH53/54 BIL. DH31/32. SKIM PERKHIDMATAN 1 2 Pembantu Hidupan Liar Pembantu Hidupan Liar Rendah GRED BIL. J21/22. DL2-4. DH1-1. DH43/44. DH1-2. J43/44. E32. DH1-4. E22. DL2-1. DL1-4. E52. J54 J41/42 J43/44 J47/48 J51/52 J53/54 J29/30 J35/36 J37/38 J17 J21/22 3 E41. J37/38.

KP52. U44. N4-3. NT3-2. U36. U1-5. U2-5. U32. N22. U54 U29. N3-1. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat Penolong Pegawai Tadbir Tanah (Pemakaian di Sabah sahaja) Pembantu Tadbir Tanah (Pemakaian di Sabah sahaja) Penolong Pegawai Tanah (Pemakaian di Sarawak sahaja) GRED BIL. U1-6 U41/42 U41/42 U44 U44 U48 U48 U52 U52 U54 U54 U29 U29 U32 U32 U36 U36 3 3 U41/42 U44 U48 U52 U54 U29 U32 U36 4 4 U41/42 U44 U48 U52 U54 U29 U32 U36 16/18 . U2-2. U2-2. U1-2. KP38. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 Kumpulan Sokongan Berkelayakan STPM GRED Klasifikasi Perkhidmatan Pentadbiran (N) N4-1. U41/42. N36 1 Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat N17 N22 2 N27. U52. U1-1. U36. KP48. NT22. U2-5. N32. U36. U48. U41/42. KP32. U1-4. KP1-6 KP41/42 KP44 KP48 KP52 KP54 KP27 KP32 KP38 1 1 2 2 KP41/42 KP44 KP48 KP52 KP54 KP27 KP32 KP38 BIL. U1-6 U2-1. SKIM PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Perubatan Jururawat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Juru X-Ray BIL. U52. U2-5. NT3-1. U54 U29. KP1-6 KP3-1. U1-6 U2-1. NT31/32. U48. KP41/42. U52. KP48. U1-1. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran GRED KP27.BIL. KP44. U1-4. U1-2. U2-5. NT3-4 N17 N22 N26 (KUP) 4 NT17. U54 U29. N3-4 N27/28 N32 N36 1 N17. N32. U44. U48. KP1-4. N3-2. U44. KP3-2. U1-4. N36 Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah (Pemakaian di Sabah & Sarawak sahaja) N27 N32 N36 3 N17. U41/42. U1-1. U32. U1-2. KP41/42. GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Perubatan Jururawat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Juru X-Ray GRED 1-1 1-2 1-3 GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 Kumpulan Pengurusan dan Profesional Kumpulan Sokongan Berkelayakan Diploma Klasifikasi Perkhidmatan Perubatan Dan Kesihatan (U) 1 2 U29. KP54 BIL. U2-2. KP44. U44. KP1-5. U41/42. U1-5. KP1-2. U1-4. KP1-4. KP32. KP38. U1-5. KP3-2. U1-6 U2-1. N27/28. NT36 NT31/ 32 NT36 NT17 NT22 SISTEM SARAAN MALAYSIA BIL. U52. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 Kumpulan Pengurusan dan Profesional Kumpulan Sokongan Berkelayakan STPM GRED Klasifikasi Keselamatan Dan Pertahanan Awam (K) 1-1 KP3-1. U1-5. KP1-2. KP3-4. U32. KP1-1. U1-2. KP54 KP27. N22. U32. KP1-1. U1-1. NT4-3. KP3-4. U54 1 2 U2-1. U48. N26 2 NT4-1. U2-2. U36. KP52. KP1-5.

P31/32. P43/44. SKIM PERKHIDMATAN Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan BIL. P16. P53/54 1 P5. P51/52. P37/38. P14. P8. GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM GRED PERKHIDMATAN Klasifikasi Perkhidmatan Pencegahan (P) Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM P14 P16 P18 P20 P5 P8 P10 Kumpulan Sokongan Kumpulan Pengurusan dan Profesional Berkelayakan Diploma P11 1 P29. P41/42 P43/44 P47/48 P51/52 P53/54 P20 P29 P31/32 P37/38 17/18 .Lampiran B4(g) JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH PERKHIDMATAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA SISTEM SARAAN MALAYSIA BIL. P18. P41/42. P11. P10. P47/48.

X24. X4. X18. X12 BIL. X26 1 Pegawai Penguat Kuasa Maritim X13. SISTEM SARAAN MALAYSIA SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim GRED X1. X15. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM X1 X12 SKIM PERKHIDMATAN GRED Klasifikasi Perkhidmatan Penguatkuasaan Maritim (X) 1 Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim X1. SKIM PERKHIDMATAN GRED BIL. X17/18 X20. X8. X22 X20 X22 X24 X26 X13 X16 18/18 . X12 X1 1 X2 X4 X6 X8 X10 X12 SISTEM SARAAN MALAYSIA BIL. X10. X20.Lampiran B4(h) JADUAL PEMINDAHAN GRED JAWATAN DARI SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM) KEPADA SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA) SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM Gred SBPA X2 X4 X6 X8 X10 Kumpulan Sokongan Berkelayakan SPM BIL. X16. X2. X22. X4. X10. X8. X6. SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM SKIM PERKHIDMATAN GRED GRED SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM X15 X16 X18 X20 X22 X13 X14 Kumpulan Sokongan Kumpulan Pengurusan dan Profesional Berkelayakan STPM Klasifikasi Perkhidmatan Penguatkuasaan Maritim (X) 1 Pegawai Penguatkuasa Maritim X13. X14. X6. X16. X17/18. X2.

Lampiran B5 FORMAT IKLAN JAWATAN .

Seperti syarat lantikan dalam skim perkhidmatan yang berkenaan. 3. 5. Taraf Jawatan Penaklukan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan : : 6. (* Potong mana yang tidak berkenaan) 1/1 . Jadual Gaji Syarat Lantikan : : 4. (b) Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun/Kuasa Tempatan* (c) Kumpulan Perkhidmatan : Nama Agensi : Nyatakan sama ada Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Kumpulan Pelaksana. Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan (nyatakan seperti di 1(a) di atas) adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.Lampiran B5 FORMAT IKLAN JAWATAN Rujukan Fail: 1. Rujuk Pekeliling Perkhidmatan yang berkuat kuasa. Ketua Perkhidmatan setiap kali (d) Klasifikasi Perkhidmatan : 2. (a) Jawatan : Nyatakan nama jawatan seperti dalam skim perkhidmatan berkenaan. Nyatakan sama ada bertaraf tetap atau sementara. Fungsi Bidang Tugas : 7. Tarikh Tutup Permohonan : Nyatakan tarikh tutup permohonan. Nyatakan Klasifikasi Perkhidmatan yang mengandungi skim perkhidmatan tersebut wujud. Untuk diisi oleh pengiklanan dibuat.

Lampiran B6 SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN MELALUI PENGGABUNGAN/ NAIK TARAF/ PENARAFAN SEMULA/ PEMANSUHAN FUNGSI DI BAWAH SBPA .

SAINS (C) Geosains 6. PENGANGKUTAN (A) Lokomotif Skim Perkhidmatan SSM 1. Pereka Gred B11. Pemandu Lokomotif Sabah Gred AA13. B43/44. B41/42. C2-5 8. B31/32. B3-1. A22. B1-4. B25/26. C48. Ahli Fotografi Gred B11. C54 10. B17/18. AA17/AA18. B1-6 Kebudayaan 4. Pembantu Kawalan Trafik Udara Gred A17. B13/14. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi) Gred C41. C22. B4-3. B1-6 B27/28. B1-2. B31/32. B53/54 B1-1. B4-3. B53/54 5. C1-2. C22. B21/22.Penolong Pegawai Galian Gred C27. Pegawai Kebudayaan 3. B51/52. B4-5. B17/18. C44. Jurusolek Gred B4-1. A4-5 (Pemakaian di Sabah sahaja) 2. Penolong Pegawai Geosains** Gred C2-1. B47/48. B1-2. Pereka 2. B4-3. B25/26. C4-5 1/6 . A26 2. C38 12. B4-5 3. C32. C52. Pegawai Kebudayaan Gred B11. Gred B3-1. B27/28. AA22. C52. C2-2. C54 9. C26 13. B1-1. B27/28. B1-5. C52. C1-6 7.Pembantu Kaji Bumi Gred C17. B43/44. C44. C32. C1-5. B3-1. Pegawai Geosains** Gred C1-1.Pembantu Galian Gred C17. C26 5. B1-4. B17/18. Pemandu Lokomotif Gred A4-1. A4-3. B1-5.Penolong Pegawai Kimia Bumi Gred C27. Jurusolek Gred B11. C48. Pegawai Galian Gred C41. B37/38 4. B21/22. B25/26 7. B3-2. B3-2. B37/38. B47/48. Pegawai Kimia Bumi Gred C41. Pembantu Geosains** Gred C4-1. C1-4. C44. B17/18. B31/32. B21/22. AA14. AA36 Skim Perkhidmatan SBPA -Dijumudkan- 1. BAKAT DAN SENI (B) Seni Reka 3. B3-2. C54 8.Lampiran B6 SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN MELALUI PENGGABUNGAN/ NAIK TARAF/ PENARAFAN SEMULA/ PEMANSUHAN FUNGSI DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Kawalan Trafik Udara 1. Gred B4-1. B51/52. B3-4. B41/42. B21/22. C4-3. C38 11. Jurufotografi Gred B4-1. B3-4 Fotografi Solekan 6. C48.

C26 Skim Perkhidmatan SBPA -Dijumudkan- -Dijumudkan- -Dijumudkan- 4. E26 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) 22. DG1-5. DGA38 9. DG52. DL2-4. Khas Latihan Kemahiran 21. J54 Pegawai Latihan*** Gred E41. C32. DG1-1. DL1-5. DL1-6 2/6 . E32. DL1-1. E44.Pensyarah Perubatan Gred DU45.Penolong Pegawai Makmal Filem Gred C27. J41/42. DG48. DG2-5. J51/52. J47/48. DL2-5.Pengajar Kraf Gred E11. DGA34.Pensyarah Pergigian Gred DUG1-5. DL1-4. DUG1-6. C44. DG2-2.Pembantu Makmal Filem Gred C17. C22. Khas 20. J29/30. DG1-2. Pembantu Pegawai Latihan Vokasional/ Penolong Pegawai Latihan Vokasional/ Pegawai Latihan Vokasional Gred J17. DG44.Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29. DUG51/52. DUG53/54. DU53/54. E22. E17/18.Pensyarah Pergigian Gred DUG45. J35/36. DL4-3.Pegawai Latihan Kemahiran** Gred DL4-1. DL1-2.Pegawai Makmal Filem Gred C41. DU1-6. Khas 10.Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41. DGA32. DG1-4. E48. DU51/52. E38 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Pembantu Pegawai Latihan*** Gred E17. C48. PENDIDIKAN (D) Pendidikan Sekolah 17. E54 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Penolong Pegawai Latihan*** Gred E27. J37/38. J21/22. E22 12. C52 15. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan** Gred DG2-1. Pensyarah Perubatan Gred DU1-5. J43/44.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Makmal Filem Skim Perkhidmatan SSM 14. DG2-3. C38 16. DL2-1. DG1-6 Pendidikan Tinggi 19. Khas 11. E52. DG54 18.

J22. G4-3. GA3-2. G14 28. G26 27.Pembantu Pertanian Gred G17.Pembantu Veterinar Gred G17. H4-4 Jentera Pemunggah 33.Pembantu Awam** Gred H5-1.Tukang K1 Gred R17. PERTANIAN (G) Bidang Pertanian Skim Perkhidmatan SSM 23. G26 29.Pembantu Hidupan Liar Rendah Gred G11. G4-3. G26 25.Tukang K3 Gred R9. N12 Kerja Awam 21.Juruteknik Landskap Gred J17.Pembantu Hidupan Liar ** Gred G5-1.Pembantu Kemahiran** Gred H4-1.Pengawas Hutan Gred G11. G4-1.Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Gred R3.Juruteknik Landskap Gred JA3-1.Pemandu/ Operator Jentera Pemunggah Gred H5-1.Operator Loji Gred H5-1.Pekerja Awam Khas Gred R3. G4-5 17. H5-2 7. R8 35. G26 26. KEJURUTERAAN (J) Senibina 38.Pembantu Pertanian Gred GA3-1. GA3-2.Pengajar Membalak Gred G17. R4 37.Pengawas Hutan Gred G4-1. GA3-3 -Dijumudkan- Veterinar Perhutanan 16.Operator Loji Gred R3.Penyelamat Gred N1. R14 18.Klasifikasi Perkhidmatan 5.Tukang K2 Gred R11. R24 31. G22.Pembantu Hidupan Liar Gred G17. GA3-2.Renjer Hutan Gred G17. GA3-3 15. G4-5 6. JA3-3 3/6 . G22.Pekerja Awam Gred R1. GA3-3 14. R22 32. J26 39. G26 24.Pelukis Pelan Gred J17. J26 -Dijumudkan- Senibina Taman/ Landskap 22. R16 19.Renjer Hutan Gred GA3-1. R14. G5-2. G14 Skim Perkhidmatan SBPA 13. G22. R6 36. G22. G22. H5-2.Pembantu Veterinar Gred GA3-1. J22. H4-3. H5-2 Loji 34. JA3-2. KEMAHIRAN (H)** Kemahiran 30. H5-3 20.

Pegawai Perhubungan Preman Gred KP19. J22.Penyelia Jurupakaian Gred N17. J26 43.Pengurus Stesen Gred N19. JA3-2.Juruteknik Ukur Gred J17. N4 52.Penguasa Bekalan Air Gred J17. J26 44. N12 49. J22.Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred JA3-1. J22. KP22 Tali Air/ Pengairan 8.Peniup Kaca Gred N17. N22. N22. JA3-3 25. N20. JA3-2. JA3-3 24.Penghantar Notis Gred N3. R6 51. JA3-2.Merinyu Tali Air Gred J17.Pengawas Pemulihan Gred N1.Pembantu Operasi** Gred N5-1.Juruteknik Perancang Bandar dan Desa Gred J17. J22.Penyelia Jeti Gred N3. J26 41.Pemandu Kenderaan Gred R3.Juruteknik Perancang Bandar dan Wilayah Gred JA3-1.Juruteknik Ukur Gred JA3-1. N22 54.Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17. PENTADBIRAN (N) Pentadbiran -Dijumudkan- -Dijumudkan- 47.Juruteknik Gred J17. N26 56. J26 46.Juruteknik Gred JA3-1. N20.Pembantu Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J17. KESELAMATAN DAN Perisikan PERTAHANAN Tentera AWAM (K) 9.Pembantu Kamera/Pemandu Gred N3. JA3-3 26. JA3-3 -Dijumudkan- Perancangan Bandar dan Wilayah Pemeriksaan Kilang dan Jentera Bekalan Air 42. N5-2 -Dijumudkan- -Dijumudkan- -Dijumudkan- -Dijumudkan- 4/6 . J26 Skim Perkhidmatan SBPA 23. N22 55. JA3-2.Pembantu Am Pejabat Gred N1. N12 48. N12 50. N26 53. J22. J22. J26 45.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Teknikal Skim Perkhidmatan SSM 40. N4 -Dijumudkan27.

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Penerbitan

Skim Perkhidmatan SSM 57.Pegawai Penerbitan Gred N41, N44, N48, N52, N54 58.Penolong Pegawai Penerbitan N27, N32, N36 59.Pembantu Penerbitan N17, N22, N26 60.Operator Kamera Offset/ Pembuat Plat N17, N22 61.Penolong Operator Kamera N11, N14

Skim Perkhidmatan SBPA -Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

Penyelidikan Sosial

62.Penolong Pegawai Penyelidik Sosial Gred N27, N32, N36 63.Pembantu Penyelidik Sosial Gred N17, N22, N26

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

Pengurusan Domestik

64.Pengurus Asrama Gred N41, N44 65.Penolong Pengurus Asrama Gred N27, N32, N36 66.Penyelia Asrama Gred N17, N22, N26

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

-Dijumudkan-

Pentadbiran Tanah

67.Penolong Pegawai Tadbir Tanah Gred N27, N32, N36 (Pemakaian di Sabah sahaja) 68.Pembantu Tadbir Tanah Gred N17, N22, N26 (Pemakaian di Sabah sahaja) Penolong Pegawai Tanah*** Gred NT17, NT22, NT31/NT32, NT36 (Pemakaian di Sarawak sahaja)

28.Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah** Gred NT4-1, NT4-3, NT3-1, NT3-2, NT3-4 (Pemakaian di Sabah & Sarawak sahaja)

10. PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI (Q) 11. MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R)** 12. SOSIAL DAN KEROHANIAN (S)

Pemeriksaan Paten

69.Pegawai Pemeriksa Paten Gred Q41, Q44, Q48, Q52, Q54

-Dijumudkan-

Landasan

70.Pemandu Enjin (Keretapi Bukit Bendera) Gred R9, R12

-Dijumudkan-

Hal Ehwal Islam

71.Pembantu Pemuliharaan Gred S17, S22, S26

-Dijumudkan-

5/6

Klasifikasi Perkhidmatan

Bidang Kawad

Skim Perkhidmatan SSM 72.Jurulatih Kawad Gred S17, S22, S26 73.Pembantu Wartawan/Wartawan Gred S17, S27/28, S32 74.Atendan Kesihatan Gred U3, U12, U14 75.Penolong Pegawai Penaksir Gred W27, W32, W36 76.Pegawai Aktuari Gred W41, W44, W48, W52 77.Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred Z15, Z17/18, Z19/20, Z22, Z24, Z26, Z28 78.Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred Z1, Z3/4, Z5/6, Z8, Z10, Z12, Z14

Skim Perkhidmatan SBPA -Dijumudkan-

Kewartawanan 13. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) 14. KEWANGAN (W) Perubatan

29.Wartawan Gred S3-1, S3-2, S3-4 30.Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U5-1, U5-2, U5-3 -Dijumudkan-

Percukaian

Aktuari

-Dijumudkan-

15. ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (Z)

Tentera

31.Pegawai Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred ZA13, ZA14, ZA16, ZA18, ZA20, ZA22, ZA24 32.Askar Laskar Angkatan Tetap, Angkatan Tentera Malaysia Gred ZA1, ZA2, ZA4, ZA6, ZA8, ZA10, ZA12

Nota: ** Mansuh ** Gubal baru *** Perkhidmatan tertentu yang terlibat dalam pertukaran skim perkhidmatan berdasarkan fungsi tugas (turut disenaraikan dalam skim perkhidmatan kekal)

6/6

Lampiran B7

SENARAI PERTUKARAN SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN SEBELUM TARIKH KUAT KUASA SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATANNYA

Lampiran B7

SENARAI PERTUKARAN SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN SEBELUM TARIKH KUAT KUASA SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATANNYA

Bil.

Skim Perkhidmatan Jumud

Skim Perkhidmatan SBPA

Laporan Jawatankuasa Kabinet Gaji 1976 1. Anak Perahu Gred R1 Anak Perahu Gred R4 2. Apprentis Pelukis Pelan Gred R1 Apprentis Pelukis Pelan Gred R4 3. Atendan Gred N1 Atendan Gred N4 4. 5. Atendan Makmal Gred N1 Atendan Luar Dalam Gred N3 Atendan Luar Dalam Gred N12 6. Atendan Worksyop Gred N1 Atendan Worksyop Gred N4 7. Drebar Enjin Kelas 2 Gred A17 Drebar Enjin Kelas 2 Gred A22 8. Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N11 Drebar/Operator Wayang Gambar Gred N14 9. Juruinjin Laut Gred A11 Juruinjin Laut Gred A14 10. Jurutayang Studio Gred N1 Jurutayang Studio Gred N4 11. Juruteknik Perancang Bandar Gred J11 Juruteknik Perancang Bandar Gred J14 12. 13. Juruteknik Rendah Gred J14 Mekanik Gred R1 Mekanik Gred R4 14. Merinyu Daging Gred N17 1/8 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Laut Gred A4-1 Pembantu Laut Gred A4-3 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1

Pegawai Kerani Rendah Gred N11 Pegawai Kerani Rendah Gred N14 2/8 . Operator Wayang Gambar Gred N11 Operator Wayang Gambar Gred N14 23. Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N1 Pegawai Kecil Pejabat Tanah Tkt III Gred N4 24. Operator Mesin Penyalin Gred N1 Operator Mesin Penyalin Gred N4 Operator Mesin Penyalin Gred N11 Operator Mesin Penyalin Gred N14 20. Operator Mesin Offset Gred N1 Operator Mesin Offset Gred N4 19. Merinyu Pekan Gred N17 Merinyu Pekan Gred N22 17. Operator Mesin Gred N1 Operator Mesin Gred N4 18.Bil. Merinyu Kesihatan Gred C19 Merinyu Kesihatan Gred C22 16. Skim Perkhidmatan Jumud Merinyu Daging Gred N22 Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 15. 21. Operator Mesin Prosesan Data Gred F11 Operator Pam Gred R9 Operator Pam Gred R14 22.

Pelayan Gred N1 Pelayan Gred N4 29. Pembantu Luar Gred S10 Pembantu Luar Gred G11 Pembantu Luar Gred G14 3/8 .Bil. Pemandu Motor Injin Sangkut Gred R1 Pemandu Motor Injin Sangkut Gred R4 32. Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N11 Pembantu Kerani (Pembanci) Gred N14 36. 25. Pegawai Rumah Laki-Laki Gred S1 Pegawai Rumah Laki-Laki Gred S4 28. Skim Perkhidmatan Jumud Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG17 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG22 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG27 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah Gred DG32 Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-3 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-1 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 26. Pelayan Asrama Gred N1 Pelayan Asrama Gred N4 30. Pembantu Juruletrik Auto Gred R1 Pembantu Juruletrik Auto Gred R4 35. Pembantu Jurugegas Paip Gred R1 Pembantu Jurugegas Paip Gred R4 34. Pegawai Petempatan Rendah Gred N11 Pegawai Petempatan Rendah Gred N14 27. Pemandu Enjin Sangkut/Motobot Gred R1 Pemandu Enjin Sangkut/Motobot Gred R4 Pemandu Enjin Sangkut/Motobot Gred R3 Pemandu Enjin Sangkut/Motobot Gred R6 31. Pembantu Hidrologi Gred R9 Pembantu Hidrologi Gred R12 33.

Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan) Gred G11 Pembantu Pertanian Rendah (Penyelidikan) Gred G14 42. Pencari Fail Gred N1 Pencari Fail Gred N4 4/8 . Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N11 Pembantu Seranta dan Penerbitan Gred N14 44. Pembuat Set Gred N17 Pembuat Set Gred N22 47. Pembantu Pertanian Rendah Luar Bandar Gred G1 Pembantu Pertanian Rendah Luar Bandar Gred G4 43. Pembantu Mekanik Gred R1 Pembantu Mekanik Gred R4 40. Pembantu Pemasang/Penyambung Gred R1 Pembantu Pemasang/Penyambung Gred R4 41. Pembantu Luar Rendah Gred G1 Pembantu Luar Rendah Gred G4 39. Pembantu Tukang Letrik Gred R1 Pembantu Tukang Letrik Gred R4 46. Pembantu Tukang Kimpal Gred R1 Pembantu Tukang Kimpal Gred R4 45. Penarik Rantai Gred R1 Penarik Rantai Gred R4 48.Bil. 37. Skim Perkhidmatan Jumud Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S11 Pembantu Luar Hal Ehwal Orang Asli Gred S14 Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 38.

64. Pengawas Istana Gred N11 Pengawas Istana Gred N14 52. 53. Penghantar Berita Gred N1 Penghantar Cepat Gred N1 Penghantar Cepat Gred N4 54. Penjaga Tkt II Gred N1 Penjaga Tkt II Gred N4 58. Serang Gred A17 Tukang Kebun Gred N1 Tukang Kebun Gred N4 5/8 . Penjaga Peringkat II Gred N1 Penjaga Peringkat II Gred N4 57. Penolong Tukang Gred R1 Penolong Tukang Gred R4 61. Penjaga Pelan dan Rekod Gred N1 Penjaga Pelan dan Rekod Gred N4 56.Bil. 62. Penjalan Jentera Gred R3 Penjalan Jentera Gred R6 59. 49. Skim Perkhidmatan Jumud Pengawas Gred J11 Pengawas Gred J14 Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-3 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 50. Penyelia Bangunan Gred N22 Penyelia Bangunan Rendah Gred N11 Penyelia Bangunan Rendah Gred N14 63. Penjilid Buku Gred N11 Penjilid Buku Gred N14 60. Pengawas Gred N11 Pengawas Gred N14 51. Penjaga Gred R3 Penjaga Gred R6 55.

Bil.

Skim Perkhidmatan Jumud

Skim Perkhidmatan SBPA Sistem Saraan Baru

65. 66.

Amra Gred KP11 Atendan Letak Kereta Gred N1 Atendan Letak Kereta Gred N4 Atendan Letak Kereta Gred N12

Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Jururawat Masyarakat Gred U4-2* Jururawat Masyarakat Gred U4-2* Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Juruteknik Komputer Gred FT4-1 Juruteknik Komputer Gred FT4-3 Pustakawan Gred S1-1 Pustakawan Gred S1-2 Pustakawan Gred S1-4 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-2

67.

Bidan Gred U11 Bidan Gred U14

68. 69.

Jurubina Model Gred J17 Juruproses Filem X-Ray Gred U11 Juruproses Filem X-Ray Gred U14

70. 71.

Juruteknik Percetakan Rendah Gred N11 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G11 Juruteknik Pertanian Rendah Gred G14

72.

Juruteknik Penilaian Rendah Gred W11 Juruteknik Penilaian Rendah Gred W14

73.

Operator Komputer Gred F17 Operator Komputer Gred F22

74.

Pegawai Perpustakaan Gred S41 Pegawai Perpustakaan Gred S44 Pegawai Perpustakaan Gred S48

75.

Pelukis Pelan Rendah Gred J11 Pelukis Pelan Rendah Gred J14

76. 77.

Pembaca Pruf Gred N11 Pembantu Ekonomi Rumahtangga Rendah Gred S11 Pembantu Hospital Rendah Gred U11 Pembantu Hospital Rendah Gred U14

78.

79.

Pembantu Makmal Rendah Gred C11 Pembantu Makmal Rendah Gred C14

6/8

Bil. 80.

Skim Perkhidmatan Jumud Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N11 Pembantu Penguatkuasa Rendah Gred N14

Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N4-1* Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Kemahiran Gred H4-1 Pembantu Kemahiran Gred H4-3 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1

81.

Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U11 Pembantu Teknologi Makmal Perubatan Gred U14

82. 83.

Pemeriksa Filem Rendah Gred N11 Pemungut Sewa Gred N3 Pemungut Sewa Gred N12

84.

Pencatit Masa Gred N11 Pencatit Masa Gred N14

85.

Pengajar Ketukangan Gred III Gred J17 Pengajar Ketukangan Gred III Gred J22

86.

Penimbang Gred N11 Penimbang Gred N14

87.

Penyelenggara Stor Rendah Gred N11 Penyelenggara Stor Rendah Gred N14

88.

Penyelia Asrama Rendah Gred N11 Penyelia Asrama Rendah Gred N14

89.

Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N11 Penyelia/Pengasuh Pelajar Gred N14

90.

Penyemak Perpustakaan Gred S11

Sistem Saraan Malaysia 91. Jaga Gred R1 Jaga Gred R4 92. Jurumudi Gred A1 Jurumudi Gred A3 93. 94. 95. Kelasi Gred A1 Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam Gred S11 Pembantu Tadbir Rendah Gred N11 Pembantu Tadbir Rendah Gred N14 96. Pengawet Gred N11 7/8 Pengawal Keselamatan Gred KP5-1 Pengawal Keselamatan Gred KP5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Awam Gred H5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-1 Pembantu Operasi Gred N5-2 Pembantu Operasi Gred N5-1

Bil. 97.

Skim Perkhidmatan Jumud Penolong Jururawat Gred U11 Penolong Jururawat Gred U14

Skim Perkhidmatan SBPA Jururawat Masyarakat Gred U4-2** Jururawat Masyarakat Gred U4-2**

* Surat rujukan JPA.BPO(S)324/14/24 Jld.25 (31) bertarikh 22 Disember 2009 berhubung cadangan penambahbaikan kemajuan kerjaya penyandang dalam empat (4) skim perkhidmatan jumud iaitu Bidan, Pembantu Hospital Rendah, Juruproses Filem X-Ray dan Pembantu Teknologi Makmal Perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. ** Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 21 Tahun 2003: Menaik taraf skim perkhidmatan Penolong Jururawat kepada skim perkhidmatan Jururawat Masyarakat yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

8/8

Lampiran B8

SENARAI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN DI BAWAH SBPA

A1-5. A2-4. A48. A1-2. B1-2. A52. A38 Skim Perkhidmatan SBPA Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Gred A1-1. Pemeriksa Kapal Terbang Gred A41. A1-5. B25/26. A36. B53/54 12. A48. B27/28. BAKAT DAN SENI (B) Penerbitan Rancangan 9. B1-4. B53/54 11. A48. A4-5 Penerbit Rancangan Gred B4-1. A36. B3-4. A38 8. A54 5. B1-5. Penolong Pegawai Laut Gred A29. B51/52. A1-4. A1-4. B1-5. A1-2. B27/28. A2-5 Pegawai Laut Gred A1-1. Pembantu Laut Gred A17. A52. B37/38 B41/42. A44.Ahli Muzik Gred B17. B21/22. A2-5 Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A1-1. B1-2. B1-1. B1-6 Artis Budaya Gred B4-1. Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A41. A1-4. B3-2. A4-3. B3-4. B31/32 Muzik Kebudayaan 1 / 13 . B27/28. A2-4. A52. B4-5. A54 7.Lampiran B8 SENARAI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM Klasifikasi Perkhidmatan 1. B31/32. B3-1. A1-2. A44. A1-6 Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A2-1. B43/44. B47/48. A44. B4-5. A4-3. B4-3. PENGANGKUTAN (A) Bidang Penerbangan Skim Perkhidmatan SSM 1. A1-4. B3-1. B31/32. A22. A36. B1-1. A54 2. A44. A1-6 Penolong Pegawai Laut Gred A2-1. A48. A1-5. A2-5 Pembantu Laut Gred A4-1. Penolong Pegawai Kawalan Trafik Udara Gred A29. B3-2 Kejuruteraan Kapal Terbang Kawalan Trafik Udara 4. B4-3. Pegawai Laut Gred A41. A54 3. A1-6 Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Gred A2-1. B25/26. B3-2. A26 10.Penerbit Rancangan Gred B17. Juruterbang/Pemeriksa Juruterbang Gred A41. A26 Kejuruteraan (Darat) 2. A2-4. B43/44. B37/38 B41/42. B47/48. B1-6 Ahli Muzik Gred B4-1.Artis Budaya Gred B17. A22. B3-1. A1-2. A38 Maritim 6. Pemeriksa Kereta Motor Gred A17. A52. B51/52. A1-5. Penolong Pemeriksa Kapal Terbang Gred A29. A1-6 Pemeriksa Kapal Terbang Gred A1-1. B1-4. A4-5 Pemeriksa Kereta Motor Gred A4-1. B21/22.

DH31/32. DH41/42. C2-2. DM1-3. DH53/54 27. DH33/34. C48. DM2-2.Penolong Pensyarah UiTM Gred DM29. SAINS (C) Bidang Meteorologi Skim Perkhidmatan SSM 13. C44. DG1-4. DG44. C44. DH1-6. C52. C54 24.Pegawai Meteorologi Gred C41. C2-5 Pegawai Penyediaan Makanan Gred C1-1.Pembantu Meteorologi Gred C17.Klasifikasi Perkhidmatan 3. DG52 Pegawai Sains Gred C1-1. DM1-6. C2-5 Sains 18. C48. C38 4.Pegawai Teknologi Makanan Gred C41. C54 19. DM32.Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH29.Pensyarah UiTM Gred DM41. DH1-5. C32. C52. C1-6 Penolong Pegawai Sains Gred C2-1. DG1-2. C1-2. C54 17. Khas Pensyarah UiTM Gred DM1-1. C4-5 Pegawai Teknologi Makanan Gred C1-1. C4-3. C1-6 Penolong Pegawai Teknologi Makanan Gred C2-1. DG48. C32. C26 Pemakanan 21. C22. C1-6 Penolong Pegawai Meteorologi Gred C2-1. C1-6 Alam Sekitar 16. C1-6 Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C2-1. DH43/44. C4-5 Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C1-1. C1-2. DM45/46. C44. DM2-3 26.Penolong Pegawai Meteorologi Gred C27. C38 20. DM1-5.Penolong Pegawai Teknologi Makanan Gred C27. DH2-3. C52. DM51/52. C38 Gred C2-1. Khas 28. C54 14. C48. C32. C44. C2-5 Pembantu Meteorologi Gred C4-1. C1-5. C1-5.Pegawai Penyediaan Makanan Gred C41.Penolong Pegawai Sains Gred C27. Khas Penolong Pensyarah UiTM Gred DM2-1. DM53/54. DH1-2. DG1-6 Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH2-1. C2-2.Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C41.Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C27.Guru Bahasa Gred DG41. C54 22. DH1-4. C1-5. DH47/48. C4-3. C1-4. C1-5. C38 15. C1-4. DH1-1. DM34 2 / 13 . D1-5. C1-5. C1-4. C38 23. C2-2. C26 Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Meteorologi Gred C1-1. DH2-2. C1-2. C52. PENDIDIKAN (D) Pendidikan Tinggi 25. C2-5 Guru Bahasa Gred DG1-1. C1-2.Pembantu Makmal Gred C17. DH51/52.Pegawai Sains Gred C41. C48. C44. C2-5 Pembantu Makmal Gred C4-1. C22. C2-2. C32. C32. C48.Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar Gred C27. C52. C2-2. C1-4. C1-4. C1-2.

FT26 3 / 13 . E48. FT22.Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41. Perangkaan 36. E4-5 Pegawai Teknologi Maklumat Gred F1-1. E4-5 5.Pembantu Pegawai Latihan Gred E17. E26 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Pegawai Latihan Kemahiran** Gred DL4-1. E44.Pensyarah Universiti Gred DS45. E44. E22. F44. E36 38. E1-2. TEKNOLOGI MAKLUMAT (F) Teknologi Maklumat 39. E52. DL2-4. E3-4 Pembantu Pegawai Latihan Gred E4-1. E48. DL2-1. E1-6 Penolong Pegawai Latihan Gred E3-1. E3-2.Juruteknik Komputer Gred FT17. F52. E1-5. E3-2. E54 31. F2-5 Juruteknik Komputer Gred FT4-1. E26 Perangkawan Gred E1-1. E1-4. DL4-3. F2-2.Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E27. F48. F32. E44. EKONOMI (E) Ekonomi 30. DL1-5. E22. F54 40. DL1-1. E54 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Penolong Pegawai Latihan Gred E27. E3-4 Pembantu Perangkaan Gred E4-1. DL1-6. DS1-5. E54 34.Pegawai Latihan Gred E41. DL1-2. F1-4. DL1-4. E32. E1-5. E1-6 Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E3-1. E4-3. E3-4 Pembantu Ehwal Ekonomi Gred E4-1. DS53/54.Pembantu Ehwal Ekonomi Gred E17. E32. E44. FT4-5 6. E48. E32. E1-5. E38 (Yang menjalankan tugas latihan kemahiran) Pembantu Pegawai Latihan Gred E17. E26 Latihan 33. E52. E1-2. E52. F1-2. E38 35. E38 32. E4-3. E4-5 Pegawai Latihan Gred E1-1. E52. E4-3. DS51/52. E22. E1-4. E54 37. E1-2. E32. E48. E1-4.Penolong Pegawai Latihan Gred E27. DS1-6. E22. F1-5. E1-6 Penolong Perangkawan Gred E3-1. E26 Pegawai Latihan Gred E41.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan SSM 29. FT4-3. F1-6 Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F2-1. Khas Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E1-1.Penolong Pegawai Perangkaan Gred E27.Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E41.Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29. DL2-5. Khas Skim Perkhidmatan SBPA Pensyarah Universiti Gred DS1-3. F38 41. E3-2.Pembantu Perangkaan Gred E17.Perangkawan Gred E41.

Pegawai Perikanan Gred G41. G36 55. G44.Penolong Pemelihara Hutan Gred G27. G32. G2-2. G1-5. G1-5. G1-6 Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G2-1. G2-5 Pemelihara Hutan Gred G1-1. G44. G48. G1-4. G44. G32. G2-2. G54 52. G1-2.Pegawai Hidupan Liar Gred G41.Penolong Pengurus Taman/ Ladang Gred G27. G54 54.Pegawai Rancangan Tanah Gred G41.Pemelihara Hutan Gred G41. G4-3. G54 48. G1-5.Penolong Pegawai Perikanan Gred G27. G1-6 Penolong Pegawai Veterinar Gred G2-1. G36 Hidupan Liar 51. G1-2. G1-2. G1-6 Penolong Pegawai Hidupan Liar Gred G2-1. G54 43. G3-2.Penolong Pegawai Pertanian Gred G27. G32.Penyelia Rancangan Tanah Gred G17. G52. G32. G54 45. G4-3.Pembantu Taman/Ladang Gred G17. G1-5. G36 46. G52. G4-5 Perikanan 44.Penolong Pegawai Rancangan Tanah Gred G27. G44.Pengurus Taman/Ladang Gred G41. G32. G44. G48. G44. G1-5. G52.Penolong Pegawai Hidupan Liar Gred G27. G32. G36 Pengurusan Taman/ Ladang 53. G1-6 Penolong Pegawai Perikanan Gred G2-1. G1-6 Penolong Pegawai Pertanian Gred G2-1. G1-4. G22. G48. G1-4. G32. G48. PERTANIAN (G) Bidang Pertanian Skim Perkhidmatan SSM 42. G1-2. G26 4 / 13 . G2-2. G1-4. G44. G1-5.Pegawai Veterinar Gred G41. G2-5 Pembantu Perikanan Gred G4-1. G22. G4-5 Pegawai Rancangan Tanah Gred G1-1. G2-5 Pengurus Taman/Ladang Gred G1-1.Pegawai Pertanian Gred G41. G26 Veterinar 47. G36 58. G3-4 Pembantu Taman/Ladang Gred G4-1. G48. G52. G52. G2-5 Penyelia Rancangan Tanah Gred G4-1. G26 Pembangunan Tanah 56. G4-3. G1-6 Penolong Pemelihara Hutan Gred G2-1. G1-2. G2-2. G52. G48. G1-2. G52 57. G2-2. G1-6 Penolong Pengurus Taman/Ladang Gred G3-1. G2-5 Pegawai Perikanan Gred G1-1. G1-4.Pembantu Perikanan Gred G17. G2-5 Pegawai Hidupan Liar Gred G1-1. G1-4. G1-2.Penolong Pegawai Veterinar Gred G27. G1-5. G54 50. G1-4. G36 Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Pertanian Gred G1-1. G22. G48. G36 Perhutanan 49.Klasifikasi Perkhidmatan 7. G2-2. G4-5 Pegawai Veterinar Gred G1-1.

J54 60. J48. J36. J1-4.Penolong Arkitek Landskap Gred J29. J1-5. J36. J1-6 Penolong Juruukur Gred J2-1. J1-2. J48. KEJURUTERAAN (J) Seni Bina Seni Bina Taman/ Landskap 61. J2-4. J1-4. J54 62. J54 64. J54 75. J38 Perancangan Bandar dan Wilayah Pemeriksaan Kilang dan Jentera 74. J44. J1-6 Penolong Jurutera Gred J2-1. J1-6 Penolong Pegawai Seni Bina Gred J2-1. J48.Juruukur Gred J41. J52. J2-5 Jurugeospatial Gred J1-1. J2-4. J1-5. J1-4.Penolong Juruukur Bahan Gred J29. J52. J54 73. J52 72. J2-5 Jurutera Gred J1-1. J52.Jurukartografi Gred J41. J2-4.Jurutera Gred J41.Penolong Juruukur Bangunan Gred J29.Penolong Juruukur Gred J29. J1-2. J44. J1-6 Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J2-1. J48. J36. J2-5 Arkitek Landskap Gred J1-1. J48. J36. J1-5.Penolong Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J29. J52. J2-4. J38 Ukur Bangunan 69. J1-5. J1-2. J1-5.Arkitek Gred J41.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan SSM 59. J38 5 / 13 . J1-5. J44. J48. J36. J38 Skim Perkhidmatan SBPA Arkitek Gred J1-1.Arkitek Landskap Gred J41. J48. J2-4.Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J41. J44. J36. J44. J48. J1-2. J2-5 Juruukur Bahan Gred J1-1. J44. J1-4. J48. J52. J1-2. J1-6 Penolong Arkitek Landskap Gred J2-1. J1-5.Penolong Pegawai Senibina Gred J29. J1-6 Perancang Bandar dan Wilayah Gred J1-1. J1-2.Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J41. J1-2. J2-5 8.Juruukur Bangunan Gred J41. J54 66. J52. J2-4. J1-4. J2-5 Juruukur Gred J1-1. J38 Kejuruteraan 63. J36. J1-5. J44. J2-5 Juruukur Bangunan Gred J1-1. J36. J1-6 Penolong Perancang Bandar dan Wilayah Gred J2-1. J1-4. J1-2. J38 Geospatial 71. J1-2. J2-4.Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J29. J1-5. J38 Ukur Tanah 67. J1-6 Penolong Jurukur Bangunan Gred J2-1. J2-5 Pemeriksa Kilang dan Jentera Gred J1-1. J1-4. J2-4.Penolong Jurutera Gred J29.Juruukur Bahan Gred J41. J54 68. J54 70. J38 Ukur Bahan 65. J44. J1-4. J44. J1-4. J1-6 Penolong Juruukur Bahan Gred J2-1. J52. J52.

KP44.Pembantu Pertahanan Awam Gred KP17. KP1-2. KP3-4 Pembantu Keselamatan Gred KP4-1. KP4-5 Pegawai Keselamatan Gred KP1-1. KP22.Penjaga Jentera Elektrik Gred R17. KP1-6 Pegawai Imigresen Gred KP4-1. KP38 86. KP22. J4-3. KB48. KB2-2. KP26 Pertahanan Awam 84.Penolong Pegawai Pertahanan Awam Gred KP27. KP48. KP1-4. KP1-1. J4-5 Penguasa Bomba Gred KB1-1. KP48. KP52. KP54 81. KP32. KP5-2 9. KP4-5 Pengawal Keselamatan Gred KP5-1. KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM (K) Bomba 78. KP1-5. KB2-5 Pegawai Bomba Gred KB4-1. KP26 Keselamatan 87. KP52. KB1-5.Penolong Pegawai Keselamatan Gred KP27. KP3-2. KP1-2. KB1-6 Penolong Penguasa Bomba Gred KB2-1. KP4-3. KP3-4 Pembantu Pertahanan Awam Gred KP4-1. KB24. KP1-6 Pembantu Pendaftaran Gred KP4-1. KP4-3. KP54 85. R22.Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Gred KP27. R24 77. KP22. KP41/42. KP3-2.Penolong Penguasa Bomba Gred KB29. KP38. KP1-5. KP4-5 Penolong Pegawai Pendaftaran/ Pegawai Pendaftaran Gred KP3-1. KP44.Pembantu Pendaftaran Gred KP17. KB1-2. KB1-4. KP1-5.Pengawal Keselamatan Gred KP11. KP14 6 / 13 . KP1-6 Penolong Pegawai Pertahanan Awam Gred KP3-1.Penguasa Bomba Gred KB41. KP4-3. KB26 Imigresen 80. KP3-2.Pembantu Keselamatan Gred KP17.Pegawai Imigresen Gred KP17. KP32. KP1-4. KP38 89.Pegawai Keselamatan Gred KP41. KB44. KP48. KP52. KP22. KB38 79.Pegawai Bomba Gred KB17. KP1-4. KP1-6 Penolong Pegawai Keselamatan Gred KP3-1. KB4-5 Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Gred KP3-1. KP48.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Jentera Elektrik Skim Perkhidmatan SSM 76. KP3-2. KB4-4.Penolong Penguasa Imigresen/ Penguasa Imigresen Gred KP27. KP41/42.Pegawai Pertahanan Awam Gred KP41. KP3-4. KB32. KP1-2. KP44. KB52. KP32. KB22. KP32. KP1-2. KP44. KP3-4. KP38. KP54 88. KP52. KP26 90. KP1-1. KP4-5 Pegawai Pertahanan Awam Gred KP1-1. KP1-5. KP54 83. KP26 Pendaftaran 82. KB4-3. KP1-4. KP4-3. KB54 Skim Perkhidmatan SBPA Penjaga Jentera Elektrik Gred J4-1.

Jurubahasa Gred L17. KX4-4. N4-5 106. L38 96. L54 95. Pembantu Syariah Gred LS17. L1-5. L32. Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41. L4-3. N1-4. KX1-5. KX22. L22. L4-5 Pegawai Syariah Gred LS1-1. KX4-5 Pegawai Undang-undang Gred L1-1. LS44. N48. LS1-5. L1-2. LS48. N22. LS38 100. N5-2 7 / 13 . LS1-4. M1-4. N1-2. N27/28. Penolong Penguasa Penjara Gred KX27. LS3-4 Pembantu Syariah Gred LS4-1. L1-6 Penolong Pegawai Undang-undang Gred L2-1. Pegawai Tadbir Gred N41. M1-6 Pegawai Tadbir Gred N1-1. M48. L26 Jurubahasa 97. L2-5 Pembantu Tadbir (Undang-undang) Gred L4-1. N32. N44. N3-1. KX54 92. Penguasa Penjara Gred KX41. KX20. N32 107. Penolong Pegawai Syariah Gred LS27. N54 103. Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Gred N17. Bentara Parlimen Gred N11. LS3-2. N14 Bentara Mesyuarat Gred N3-1. Pegawai Syariah Gred LS41. Penolong Pegawai Undang-undang Gred L29. L4-5 Jurubahasa Gred L4-1. KX1-6 Penolong Penguasa Penjara Gred KX3-1. TADBIR DAN DIPLOMATIK (M) 12. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L) Perundangan Sivil 94. N3-4 Pembantu Setiausaha Pejabat/ Setiausaha Pejabat Gred N4-1. KX1-2. N1-6 Penolong Pegawai Tadbir Gred N3-1. KX1-4. N3-2 Bentara Parlimen Gred N5-1. M52. L1-4. N3-4 10. N36 105. LS26 Perundangan Syariah 11. Bentara Mesyuarat Gred N27. N3-2. KX3-4 Pegawai Penjara Gred KX4-1. N3-2. KX48. LS52. LS32. M44. L52. L4-3. LS4-3. Pegawai Undang-undang Gred L41. KX44. Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17. L48. L2-2. PENTADBIRAN (N) Pengurusan Utama Pentadbiran 101. N4-3. M1-2. KX24. KX52. LS54 99. N1-5. N4-3. Penolong Pegawai Tadbir Gred N27. Pembantu Tadbir (Undang-undang) Gred L17. KX4-2. N52. L22. KX4-3. LS4-5 Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M1-1. LS1-2. N32. KX32. Pegawai Penjara Gred KX17. N26 Gred N4-1. M1-5. M54 102. KX3-2. LS1-6 Penolong Pegawai Syariah Gred LS3-1. KX38 93. L44. N22.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Penjara Skim Perkhidmatan SSM 91. KX26 Skim Perkhidmatan SBPA Penguasa Penjara Gred KX1-1. L26 98. N36 104. LS22.

Juruaudio Visual Gred N17. NT4-3. N1-5 Pembantu Pengurusan Murid Gred N4-1. N54 112. P11. N1-5. N22. N3-2. NT22. P18. NP3-2. N1-4. Q1-6 8 / 13 . Q43/44. N1-2. Penolong Pegawai Tanah Gred NT17. N4-3. N48. N1-6 Penolong Pegawai Penguat Kuasa Gred N3-1. N48. NP3-5 Penolong Pegawai Tanah Gred N3-1. N26 Skim Perkhidmatan SBPA Pemeriksa Cap Jari Gred N4-1. Q53/54 14. PEMBANGUNAN DAN INOVASI (Q) Penyelidikan dan Pembangunan Pegawai Penyelidik Gred Q1-1. N1-4. Q47/48. N44. Q1-2. Pegawai Penyelidik Sosial Gred N41. P37/38. N26 109. N22. N4-5 Operator Wayarles Gred N4-1. NT31/NT32. P16. N52 116. N44. N4-3. NT3-2. N4-5 Juruaudio Visual Gred N4-1. N3-4 (Pemakaian di Semenanjung sahaja) Penolong Pegawai Pentadbiran Tanah** Gred NT4-1. Pegawai Penguatkuasa Gred N41. N52 115. N22. N4-3 Pembantu Penyediaan Makanan Gred N4-1. Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Gred P29. Q51/52. Pemeriksa Cap Jari Gred N17. N4-3. P10. N26 118. Pembantu Penguatkuasa Gred N17. PENCEGAHAN (P) Siasatan 121. P31/32. P43/44. Pembantu Pengurusan Murid Gred N17. Penolong Pegawai Tanah Gred NT27. PENYELIDIKAN. N36 113. N4-5 Penghulu Gred NP3-1. NT3-1. Jurubahasa Serentak Gred N41. P8. N52. Penolong Pegawai Penguatkuasa Gred N27. Tukang Masak Gred N17. N4-3. Operator Wayarles Gred N17. P14. N32. N1-5 Jurubahasa Serentak Gred N1-1. P47/48. N26 Penyelidikan Sosial Jurubahasa Serentak 114. NT32.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan SSM 108. Pegawai Penyelidik Gred Q41. N22 117. P53/54 122. P51/52. N4-3. N4-5 Pegawai Penyelidik Sosial Gred N1-1. N1-2. NP36. N1-2. N44. Q1-5. N22. P20 Penguatkuasa -an 111. N48. NT36 (Pemakaian di Sarawak sahaja) Pengurusan Domestik Penghulu Pentadbiran Tanah 13. NP32. N4-5 Pegawai Penguat Kuasa Gred N1-1. N3-2. N22. N3-4 Pembantu Penguat Kuasa Gred N4-1. N1-4. NP3-4. P41/42. Penghulu Gred NP27. Q1-4. NT36 (Pemakaian di Semenanjung sahaja) 120. NP40 119. N26 110. NT3-4 (Pemakaian di Sabah & Sarawak sahaja) Penolong Pegawai Siasatan/ Pegawai Siasatan Gred P5.

S3-2. S54 126. Q36 124. Kurator Gred S41. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S27. Q4-5 Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S1-1. S32. Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S41. S38 139. S48. S22. Q22. S44. S38 130. S1-6 Penolong Kurator Gred S3-1. S1-6 Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Gred S3-1. S1-2. S3-4 Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S4-1. S52. S4-5 15. Q2-2. S4-5 Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S1-1. S44. S4-3. S52. S32. S48. S26 Arkib 128. S26 Muzium 131. S3-4 Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S4-1. Penolong Pegawai Perpustakaan Gred S27. S3-2. S3-2. Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S27. S26 Perpustakaan 134. S22. S22. S1-2. SOSIAL DAN KEROHANIAN (S) Hal Ehwal Islam 125. S1-4. Pembantu Hal Ehwal Islam Gred S17. Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41. S1-6 Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S3-1. Q32. S48. Pembantu Arkib Gred S17. S1-5. S52. S32. Pegawai Arkib Gred S41. S1-5. S1-4. Pembantu Penyelidik Gred Q17. S1-4. S54 135. S38 136. S1-4. S1-5. Pembantu Perpustakaan Gred S17. S1-2. S38 133. Penolong Pegawai Arkib Gred S27. S54 132. S4-5 Pegawai Arkib Gred S1-1. S26 9 / 13 . S48. S32. S52. S1-5.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan SSM 123. S4-3. S22. S26 Pembangunan Masyarakat 137. Pembantu Muzium Gred S17. S4-5 Pustakawan Gred S1-1. S4-3. S1-2. S4-5 Kurator Gred S1-1. S44. S44. S4-3. S1-4. S32. Penolong Kurator Gred S27. Q4-3. S48. S38 127. Q26 Skim Perkhidmatan SBPA Penolong Pegawai Penyelidik Gred Q2-1. S3-2. S3-4 Pembantu Muzium Gred S4-1. S3-4 Pembantu Arkib Gred S4-1. S4-3. S52. S44. S1-5. S3-2. Penolong Pegawai Penyelidik Gred Q27. S1-6 Penolong Pustakawan Gred S3-1. S1-6 Penolong Pegawai Arkib Gred S3-1. S22. Pustakawan Gred S41. S3-4 Pembantu Perpustakaan Gred S4-1. Pembantu Pembangunan Masyarakat Gred S17. S1-2. S54 138. Q2-5 Pembantu Penyelidik Gred Q4-1. S54 129.

S54 150. S3-2. Penolong Pegawai Perancang Bahasa Gred S27. S38 Antidadah 153.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Belia dan Sukan Skim Perkhidmatan SSM 140. S1-4. S54 152. Pegawai Perancang Bahasa Gred S41. Penolong Pegawai Psikologi Gred S27. S3-2. S44. S38 Psikologi 151. S48. S4-3. Pembantu Belia dan Sukan Gred S17. S38 142. S48. S3-2. S48. Pembantu Perhubungan Perusahaan Gred S17. Pegawai Antidadah Gred S41. S32. S3-2. Pegawai Psikologi Gred S41. S4-5 Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S1-1. S52. S52. S1-2. S26 10 / 13 . S4-5 Pegawai Penerangan Gred S1-1. S4-3. S48. S52. S22. Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S41. S1-6 Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S3-1. S26 Penerangan 146. S4-3. S3-4 Pegawai Psikologi Gred S1-1. S3-4 Pembantu Antidadah Gred S4-1. Penolong Pegawai Antidadah Gred S27. S1-6 Penolong Perancang Bahasa Gred S3-1. S4-3. S32. S52. S52. S1-2. Penolong Pegawai Belia dan Sukan Gred S27. Penolong Pegawai Penerangan Gred S27. S1-4. S52. S1-6 Penolong Pegawai Psikologi Gred S3-1. S1-2. S48. S54 144. S54 147. S3-4 Pegawai Antidadah Gred S1-1. Pegawai Belia dan Sukan Gred S41. S3-2. S22. S1-5. S3-4 Pembantu Perhubungan Perusahaan Gred S4-1. S32. S1-4. S54 154. S1-2. S3-4 Pembantu Penerangan Gred S4-1. S1-2. S32. S44. S38 148. S26 Perancangan Bahasa 149. S1-5. S1-6 Penolong Pegawai Belia dan Sukan Gred S3-1. Pembantu Antidadah Gred S17. S44. S1-5. S54 141. S32. S4-5 Perancang Bahasa Gred S1-1. Pegawai Penerangan Gred S41. S1-6 Penolong Pegawai Antidadah Gred S3-1. S38 155. S3-2. S22. S1-5. S1-4. S32. S44. S3-4 Pembantu Belia dan Sukan Gred S4-1. S48. S1-6 Penolong Pegawai Penerangan Gred S3-1. S1-5. S1-2. S26 Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Belia dan Sukan Gred S1-1. S22. S38 145. S1-5. Pembantu Penerangan Gred S17. S1-4. Penolong Pegawai Perhubungan Perusahaan Gred S27. S44. S1-4. S44. S4-5 Perhubungan Perusahaan 143.

Pegawai Optometri Gred U41. U2-6 Jururawat Masyarakat Gred U4-2. U40 166. U2-2. U1-1. U2-4. U1-4. U36. UD1-6 Pegawai Optometri Gred U1-1. U2-4. U4-5 Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U1-1. Pembantu Kesatria Gred S17. U1-1. S1-5. U41/42. U54 165. S1-5 Penolong Pegawai Kesatria Gred S3-1. S1-4. S32. U44. U2-2. U2-6 Pegawai Pergigian Gred UG1-1.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Kesatria Skim Perkhidmatan SSM 156. U1-6 Jururawat Gred U2-1. UG1-5. U40 11 / 13 . U2-5. S48. Jururawat Gred U29. S44. S48. U48. U38. U48. UG1-4. UD51/52. U52. UD47/48. U54 162. S52 157. U54 170. U2-4. U52. U24. U1-5. U2-2. Jurupulih Perubatan Gred U29. U41/42. U2-2. U48. S4-5 Pegawai Berita Gred S1-1. Pegawai Perubatan Gred UD41. UD1-5. U1-6 Jurupulih Perubatan Gred U2-1. U36. U1-5. U1-6 Penolong Pegawai Perubatan Gred U2-1. S1-2. U1-4. U32. Jururawat Masyarakat Gred U19. Juruteknologi Pergigian Gred U29. U38. S22. U32. U52. U44. UD53/54 161. Penolong Pegawai Perubatan Gred U29. U1-2. U2-5. S3-4 Pembantu Kesatria Gred S4-1. UG1-2. S4-3. Pegawai Pergigian Gred U41. S44. U44. U52. U54 163. U4-4. U36. U2-6 Jururawat Pergigian Gred U2-1. U1-6 Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U2-1. Juru X-Ray Gred U29. Juru X-Ray Gred U2-1. Pegawai Berita Gred S41. U36. U2-4. S26 Skim Perkhidmatan SBPA Pegawai Kesatria Gred S1-1. U48. U2-5. U52. UD1-2. U2-2. U2-5. UG1-6 Juruteknologi Pergigian Gred U2-1. U1-4. S38 158. U2-5. S1-2. U32. U36. Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29. U1-6. U1-2. U32. U1-5. U2-5. S54 160. U1-5. Pegawai Kesatria Gred S41. U52. U2-6 Kewartawanan 16. PERUBATAN DAN KESIHATAN (U) Perubatan 159. U44. U26 Pemulihan Perubatan 167. U1-4. U1-2. U38. U38. U2-2. U1-2. U2-2. S3-2. U41/42. Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41. Penolong Pegawai Kesatria Gred S27. S52. U44. S1-4. U32. U48. U1-1. Jururawat Pergigian Gred U29. U1-2. UD43/44. U1-4. U40 171. UD1-4. U44. U54 168. U36. U2-5. U32. U36. U40 Pergigian 169. S1-6 Pegawai Perubatan Gred UD1-1. U32. U1-5. U54 164. U48.

W1-2. UF2-2. U44. W22. Pembantu Kesihatan Awam Gred U17. W36 185. KEWANGAN (W) Perakaunan Pengauditan 183. W32. U52. Pembantu Akauntan Gred W17. U1-6 Akauntan Gred W1-1. Penolong Akauntan Gred W27. W1-6 Penolong Akauntan Gred W2-1. Pegawai Penilaian Gred W41. UF2-5. U24. U1-6 Pembantu Kesihatan Awam Gred U4-1. W2-5 Pembantu Akauntan Gred W4-1. W36 12 / 13 . W44. U48. U38. U36. W1-6 Penolong Pegawai Penilaian Gred W2-1. U4-4 Pegawai Farmasi Gred UF1-1. U1-5. U1-2. W22. UF1-2. U32. Akauntan Gred W41. U22. U54 180. W1-2. W44. U1-6 Pegawai Dietetik Gred U1-1. U52. U48. W1-5. W26 Penilaian 186. W48. W1-4. W2-2. W48. Pengajar Gred U41. U36. W26 Dietetik 17. W48. Penolong Pegawai Penilaian Gred W27. U44. U1-4. U1-5. Pegawai Farmasi Gred U41. U26 178. W44. W36 182. U2-2. U1-4. Penolong Pegawai Farmasi Gred U29. W52. U2-5. U54 179. W1-4. W2-2. UF1-5. W4-3. U44. W4-3. U24 Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U4-1. U1-2. U52. W4-5 Pegawai Penilaian Gred W1-1. W32. U1-2. U1-5. U40 Kesihatan Persekitaran 175. W1-5. Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U17. W1-4. U4-3. U52. Penolong Juruaudit Gred W27.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan SSM 172. W54 187. UF1-6 Penolong Pegawai Farmasi Gred UF2-1. W52. U41/42. W52. W32. W1-6 Penolong Juruaudit Gred W2-1. W2-5 Farmasi 173. UF2-6 Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U2-1. UF2-4. U4-4 Pengajar Sains Kesihatan Gred U1-1. U24 Teknikal Perubatan Pengajar 177. W2-5 Pembantu Juruaudit Gred W4-1. W54 181. U32. U4-4 Juruteknik Perubatan Gred U4-1. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29. U44. W54 184. U1-4. W4-5 Juruaudit Gred W1-1. Juruteknik Perubatan Gred U19. U54 174. U48. W1-2. W1-5. Juruaudit Gred W41. U54 176. U4-3. UF1-4. U4-3. U22. W2-2. U48. U1-1. Pembantu Juruaudit Gred W17. Pegawai Dietetik Gred U41.

W1-5. YA2. YA8. W44. YA10 200. W4-3. W48. WK4-3. W48. X17/18. X20. WK1-5. X20. W54 192. Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguatkuasa Maritim Gred X1. POLIS DIRAJA MALAYSIA (Y) Polis 198. YP6. YT2. YT4. YT8. W4-3. YA18. WK4-5 Pegawai Penguat Kuasa Maritim Gred X13. X14. YA20 Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Gred YA1. W36 195. WK3-4 Pembantu Penguasa Kastam Gred WK4-1. X8. X8. X4. X16. YT6. W1-4. YA24 199. X22. WK1-6 Penolong Penguasa Kastam WK3-1. W22. YP10 Gred YP1. YP10 201. X12 Pegawai Kanan Polis Gred YA11. W48. YT10 Gred YT1. X15. X2. YA16. YT10 Nota: ** Mansuh ** Gubal baru 13 / 13 . YP4. X12 19. YP2. YA5/YA6. W22. Pembantu Penilaian Gred W17. X10. W26 18. YA6. W1-5. Pegawai Kanan Polis Gred YA13. W54 190. YT2. YA8. Pegawai Kewangan Gred W41. YA2. X2. YA4. X6. X26 197.Klasifikasi Perkhidmatan Bidang Skim Perkhidmatan SSM 188. W52. YA18. YA16. X16. X4. YP4. YA10 Pengurusan Kewangan 189. W22. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Gred YA1. Pembantu Penguasa Kastam Gred W17. W26 Percukaian 191. X22 Pegawai Lain-Lain Pangkat Penguat Kuasa Maritim Gred X1. Penolong Penguasa Kastam Gred W27. W4-5 Penguasa Kastam Gred WK1-1. YA14. YP6. YP2. YA22. W44. W52. X10. W1-6 Pembantu Penaksir Gred W4-1. X18. Pegawai Penguatkuasa Maritim Gred X13. Pembantu Penaksir Gred W17. W1-2. YA4. PENGUATKUASAAN PenguatkuasaMARITIM (X) an Maritim 196. YP8. YT8. WK3-2. W54 194. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17. W32. YT4. X24. WK1-4. W1-2. W4-5 Pegawai Kewangan Gred W1-1. W4-3. YT6. W44. YP8. Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Pegawai Rendah Polis Dan Konstabel Sokongan Sokongan Gred YT1. WK1-2. Penguasa Kastam Gred W41. W26 193. Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Pegawai Rendah Polis dan Konstabel Orang Asli Orang Asli Gred YP1. Pegawai Penaksir Gred W41. W22. W4-5 Pegawai Penaksir Gred W1-1. W1-4. W1-6 Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W4-1. YA12. W52. X6. YA20. W26 Skim Perkhidmatan SBPA Pembantu Penilaian Gred W4-1.

Lampiran D1 IMBUHAN TETAP .

Perkara Imbuhan Tetap Jawatan Utama/ Gred Khas Imbuhan Tetap Keraian Imbuhan Tetap Keraian (Maritim) Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Khidmat (Maritim) Imbuhan Tetap Perumahan Imbuhan Tetap Perumahan (Maritim) Imbuhan Tetap Perumahan Jabatan Bomba & Penyelamat dan Jabatan Penjara 1/1 . 4.Lampiran D1 SENARAI IMBUHAN TETAP Bil. 6. 7. 8. 2. 5. 1. 3.

19. 18. 12. Bayaran Insentif Akademik Pensyarah Perubatan Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Bayaran Insentif Angkat Najis Bayaran Insentif Pencegahan Rasuah Bayaran Insentif Bahasa (Berpencen) Bayaran Insentif Bahasa (Jabatan Penjara) Bayaran Insentif Bertugas Di Bilik Mayat Bayaran Insentif Bomba Bayaran Insentif dan Elaun Rating Pegawai Kawalan Trafik Udara (DCA) Bayaran Insentif Hazmat (Jabatan Bomba dan Penyelamat) Bayaran Insentif Jurulatih Sukan Bayaran Insentif Juruterbang (DCA) Bayaran Insentif Kesusahan Bertugas Di Taman Negara Bayaran Intensif Ketukangan (Jabatan Bomba dan Penyelamat) Bayaran Intensif Ketukangan (Jabatan Penjara) Bayaran Insentif Ketukangan (Dog Handlers) Bayaran Insentif Khas Bayaran Insentif Khas (Jabatan Penjara) Bayaran Insentif Klinik Selepas Waktu Pejabat Bayaran Insentif Luar Waktu Pejabat Bayaran Insentif Memanjat Pokok Bayaran Insentif Menaip Jawi Bayaran Insentif Mengajar Kanak-Kanak Cacat Bayaran Insentif Menyelam Bayaran Insentif Menyelam (APMM) Bayaran Insentif Pasukan Tindakan Khas Dan Penyelamat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Bayaran Insentif Bagi Anggota Perubatan Kerana Merawat Pesakit Jiwa. 25. 7. 5. Tibi dan Kusta 1/5 Perkara .Lampiran D2 SENARAI ELAUN Bil. 22. 15. 11. 10. 23. 8. 17. 21. 26. 13. 6. 3. 20. 14. BAYARAN INSENTIF 1. 9. 4. 16. 24. 2.

49. 50. 54. 51. 43. 39. 32. 27. 44. 45. 40. 48. 38. 42. 47. Bayaran Insentif Pakar Bayaran Insentif Pedalaman Perkara Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian/ Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Daerah Bayaran Insentif Pegawai-Pegawai Taman Negara Bayaran Insentif Pemandu (Jabatan Penjara) Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid di Sekolah Pendidikan Khas Bayaran Insentif Pembedahan Elektif Bayaran Insentif Pemeriksa Kapal Terbang (DCA) Bayaran Insentif Pencegah Bayaran Insentif Penerbangan Bagi Pembantu Teknik Penerbangan (DCA) Bayaran Insentif Penerbangan (Jabatan Bomba dan Penyelamat) Bayaran Insentif Penerbangan Cawangan Operasi Udara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Bayaran Insentif Penguatkuasa Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital Bayaran Insentif Perkhidmatan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) Semenanjung Malaysia Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Bayaran Insentif Perudara Bayaran Insentif Perudara Kementerian Kesihatan Bayaran Insentif Pos Basik Bayaran Insentif Program Pemulihan Pemasyarakatan (BIPPP) Bayaran Insentif Rawatan Kecemasan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan Bayaran Insentif Thailand Bayaran Insentif Tugas Bius Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor Bayaran Insentif Unit Pencegah Penyeludupan Bayaran Insentif Wilayah 2/5 . 31. 46. 34. 35. 52. 30. 36. 41. 28. 37. 29. 33. 53.Bil.

71. 78. ELAUN 55. 68. 69.Bil. 56. 82. 83. 66. 72. 63. 74. 62. 77. 76. 59. 65. 60. 81. 73. 79. Elaun Bahasa Asing Perkara Elaun Bahasa Bagi Jurubahasa di Mahkamah Elaun Balik Kampung Elaun Basikal Elaun Cuti (KUP Sarawak) Elaun Gangguan Elaun Guru Besar/ Pengetua Elaun Guru Kelas Bahasa Ibunda Elaun Kerja Luar Di Luar Waktu Bekerja Biasa Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Fleksi Elaun Kehadiran Latihan Tempatan Pasukan Sukarela Elaun Kerja Luar Jabatan Perhutanan Elaun Kajian Luar Kadastra dan Pemetaan (EKLKP) Elaun Khas (Berpencen) Elaun Khas Pasukan Mencari Dan Menyelamat Khas Malaysia (SMART) Elaun Khas Kepada Pegawai Perubatan Yang Dilantik Sebagai Pendaftar Elaun Khas Mengendali Reaktor Nuklear Elaun Khas Mengikut Lokasi Dan Tahap Kesusahan Elaun Khas Penolong Pemungut Hasil Tanah Elaun Khas Skim Perkhidmatan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Elaun Luar Penghulu Elaun Menghadiri Peperiksaan/ Temuduga Di Bawah Urusan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Elaun Motosikal Elaun Operator Generator Elektrik Elaun Pakaian Seragam (SPRM) Elaun Pemangkuan Elaun Pembantu Khas Elaun Penanggungan Kerja Elaun Pengetua Asrama 3/5 . 67. 80. 70. 61. 57. 64. 75. 58.

Bayaran Balik Pasport/ Dokumen Perjalanan 109. Kemudahan dan Bayaran Kerana Bertukar Atau Berpindah Rumah 100. Elaun. Bayaran Bantuan Menyelenggara Rumah 111. Elaun Perjalanan Kenderaan BAYARAN LAIN 105. Bayaran Bantuan Pembantu Rumah 4/5 . 88.28 Sebulan 104. 87. 89. 97. 92. Bayaran Balik Upah Jahit 110.611. 95. Elaun Penyelia Bilik Taip Elaun Perjalanan Sukarelawan Elaun Perumahan Wilayah Elaun Pesuruhjaya Sumpah Elaun Sebat Elaun Tanggungjawab Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu Perkara Elaun Tilikan Trig. 93. 94. 99. 98.Bil. Kemudahan dan Bayaran Kerana Menghadiri Istiadat Pengurniaan 102. Elaun. 84. 91. Kemudahan dan Bayaran Semasa Berkursus Elaun. Bayaran Balik Lesen Memandu 107. Kemudahan dan Bayaran Kerana Hadir Di Mahkamah 101. Bayaran Balik Letak Kenderaan 108. Kemudahan dan Bayaran Kerana Menjalankan Tugas Rasmi 103. (Trigonometric Observation Allowance) Elaun Trengkas Dwi Bahasa Elaun Tugas Khas (Gantung) Elaun Tugas Khas Pentadbiran Elaun Tugas Memandu Kenderaan Elaun Untuk Isteri/ Suami Yang Dikehendaki Mengiring Pegawai Semasa Menghadiri Majlis Rasmi Elaun Warden Asrama Elaun. Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas ’C’ Bagi Pegawai Yang Bergaji Kurang Daripada RM1. Bantuan Sara Hidup 106. 85. 90. 86. 96. Elaun.

Bil. Bayaran Syarahan Akademik Sambilan Perkara 116. Bayaran Perumahan Khas 115. Pemanjangan Pemberian Pindahan Dan Elaun/ Bayaran Kepada Waris Pegawai Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan 5/5 . Bayaran Bantuan Saraan Pemandu 113. 112. Bayaran Tambang Perjalanan Bagi Penempatan Selepas Lantikan Pertama 118. Bayaran Lebih Masa 114. Bounti/ Saguhati Tahunan Pasukan Sukarelawan Pertahanan Awam 119. Bayaran Tambang & Elaun Hidup Kepada Pegawai Yang Dipanggil Untuk Bertugas Semula Ketika Bercuti Di Malaysia 117.

Lampiran E SENARAI KEMUDAHAN .

14. 15. 19. CUTI Cuti Kerana Perkhidmatan 1. 2. Barah dan Kusta Cuti Perubatan Khas Cuti Tidak Berekod 12. 7. Cuti Sakit Cuti Sakit Lanjutan Cuti Kerantina Cuti Bersalin Cuti Kecederaan Cuti Tibi. 11. 8. 6. 13. 3. 21. 9. 17. 4. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama Cuti Untuk Mengambil Peperiksaan Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga/ Sukan Cuti Tugas Khas Perubatan Cuti Bagi Pegawai Yang Dipilih Untuk Mengambil Bahagian Dalam Lawatan Kebudayaan Dan Pertandingan Bulan Bahasa Kebangsaan 1/5 Perkara .Lampiran E SENARAI KEMUDAHAN Bil. 20. Cuti Gantian Cuti Latihan Pasukan Sukarela Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan/ Persatuan Cuti Lain-lain Kursus: (i) Kursus Kepimpinan Belia dan Bina Semangat (ii) Kursus Kesatuan Sekerja 16. Cuti Rehat Cuti Rehat (APMM) Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji Cuti Sebab Perubatan 5. 10. 18.

Rawatan Untuk Keluarga Rawatan Untuk Ibu Bapa 2/5 . 35. 25. 29. 42. 36. 28. 33. 39. Kelayakan Wad Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Rawatan Di Luar Stesen Rawatan Perubatan 43. 38. 32. 24. 37. Cuti Menjaga Anak Cuti Haji Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pasangan Mereka Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Luar Negeri Cuti Sabbatikal Cuti Membuat Kerja Penyelidikan Cuti Sambilan Cuti Berkursus Cuti Rehat Selepas Berkursus Lebih 12 Bulan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab Kecemasan Am Syarat-Syarat Dan Peraturan Bagi Mendapatkan Cuti Bagi Mengikuti Kursus Luar Kampus Di Malaysia PERUBATAN 40. Perkara Cuti Tanpa Rekod Dan Bergaji Penuh Bagi Menjalani Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ Cuti Tanpa Rekod Untuk Menghadiri Mesyuarat Majlis Bersama Kebangsaan Dan Majlis Bersama Jabatan Cuti Isteri Bersalin Cuti Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat Cuti Tanpa Rekod Untuk Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Jurulatih Program Latihan Khidmat Negara Cuti Tanpa Rekod Bagi Tujuan Menghadiri Mahkamah Di Luar Stesen Kemudahan Cuti Kursus Sambilan Kepada Pegawai Yang Mengikuti Pengajian Secara Sambilan Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Dalam Negara Cuti-Cuti Lain 30. 26.Bil. 27. 44. 41. 22. 31. 34. 23.

45. 65. 57. Rawatan Perubatan Dan Pergigian Di Hospital/ Klinik Kerajaan Kepada Pegawai Contract For Service Panel Perubatan Di Singapura Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Keluarga Bagi Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak PERUMAHAN 55. 63. 62. 49. 64. Bayaran Pakaian Seragam Review Order (SPRM) Bayaran Pakaian Black Tie Bayaran Pakaian Istiadat Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi Peruntukan Bekalan Pakaian Seragam Bayaran Pakaian Panas Bilik Komputer Pembekalan Baju Vest Bagi Penghantar Notis 3/5 . 60. 56. 59. 54. Perkara Pembekalan Ubat. 67. 66. Bhd. 53. 46.Bil. 51. Perkhidmatan Perubatan Dan Rawatan Penyakit Buah Pinggang Rawatan Kemandulan Di Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Rawatan Kecemasan Di Klinik/ Hospital Swasta Rawatan Kepakaran di Klinik/ Hospital Swasta Rawatan Di Institut Jantung Negara Sdn. Alat. 48. 58. (IJNSB) Rawatan Perubatan Di Luar Negeri Sijil Sakit Yang Dikeluarkan Oleh Hospital/ Klinik Di Singapura Lain-Lain Kemudahan Perubatan 52. 47. Asrama Kerajaan Kediaman Rasmi Penjawat Tinggi Kerajaan Rumah Biasa Kerajaan Rumah Biasa Jabatan Rumah Khas Jabatan Rumah Khas Jawatan PAKAIAN 61. 50.

81. Bantuan Mengurus Jenazah dan Bayaran Pengangkutan Jenazah Bekalan Elektrik. 76. Gas Bermeter dan Perkhidmatan Pembentungan Percuma Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Pelepasan Bertugas Rasmi Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Petugas Lembaga Tabung Haji Di Tanah Suci Semasa Musim Haji 4/5 . Gred Khas A Serta Yang Setaraf Tambang Percuma Ke Luar Negeri (KUP Peruntukan Perintah Am 37 Bab ‘C’ 1956) Tambang Percuma Ke Luar Negeri (KUP Sarawak) Tambang Percuma Ke Semenanjung Malaysia (KUP Sabah) Tambang Percuma Ke Semenanjung Malaysia (KUP Sarawak) PINJAMAN 79. 70. 88. 75. 80. 78. TAMBANG Tambang Ehsan Perkara 68.Bil. 73. 86. Air. Tambang Mengiringi Jenazah Kepada Keluarga Pegawai Yang Bertukar Wilayah Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Tambang Percuma Balik Ke Kampung (KUP Sabah) Tambang Percuma Ke Sabah dan Semenanjung (KUP Sarawak) Tambang Percuma Ke Kuala Lumpur dan Hong Kong (KUP Sabah) Tambang Percuma Ke Luar Negeri Bagi Gred Utama A Dan Ke Atas. 69. 87. 72. 74. 77. 83. 85. Pinjaman Kenderaan Pinjaman Komputer Pinjaman Perumahan KENDERAAN 82. 71. Kemudahan Kereta Rasmi Kemudahan Pembelian Kereta Rasmi Semasa Bersara Untuk Pegawai Kerajaan Yang Berkhidmat Di Luar Negara KEMUDAHAN LAIN 84.

93. 89. 90. 96. 92. 94.Bil. 95. 91. Perkara Pelepasan Waktu Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Darah Pelepasan Waktu Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menjalankan Tugas Rondaan Di Bawah Skim Rondaan Sukarela Kawasan Rukun Tetangga Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) Di Tempat Kerja Sektor Awam Penyeragaman Waktu Bekerja Berperingkat Bagi Semua Agensi Kerajaan Persekutuan Di Negeri-Negeri Yang Hari Rehat Mingguannya Ialah Hari Jumaat Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negeri Atas Urusan Persendirian Pemanjangan Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Berkhidmat Di Luar Negara Waktu Bekerja Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Mempunyai Anak Kurang Upaya Sajian Tunai 5/5 .

Lampiran F OPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA .

ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. ii. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun di bawah P.6/2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **.P.6/2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **.Lampiran F OPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA (Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011) Kepada : (Ketua Jabatan) Tuan. Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.P. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun di bawah P. . tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. saya dengan ini membuat opsyen untuk *: i. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.

tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.P. .Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun di bawah P. pegawai tidak dibenarkan memilih umur persaraan paksa 55 tahun atau 56 tahun. Contohnya. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.iii. Tandatangan Nama No. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 serta implikasi opsyen saya ini dan saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat ini adalah muktamad.6/2008 atau yang telah dilantik pertama kalinya pada atau selepas 1 Julai 2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. Pegawai tidak boleh memilih umur persaraan paksa selain daripada itu. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. sekiranya telah dipilih umur persaraan paksa 58 tahun pada tahun 2008 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008 . Kad Pengenalan Jawatan Tarikh : : : : : * Tandakan ( √ ) dalam mana-mana satu (1) petak yang berkenaan sahaja ** Potong mana yang tidak berkenaan Nota: Opsyen ini hanya untuk kekal umur persaraan paksa sekarang atau memilih umur persaraan paksa 60 tahun. 2.

Lampiran G OPSYEN BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA) .

Lampiran G1 SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

.............. (Nama dan Alamat Pegawai) BAHAGIAN A 1..RM...... P3T1 RM.. .................. SATU (1) salinan untuk jabatan....2011 Tarikh Pergerakan Gaji : RM……………......... ........ : P1T1 RM...............T…) : …………………………………………………… .............. Nama No.................. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran G2 dan G3 kepada Ketua Jabatan.RM..... P2T1 RM..........................………………..........hingga P3T...... (v) (vi) Gaji Hakiki Pada 31.......... .............. ........hingga P2T................. Lampiran G1-G4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan. 3.........… (P......... ……………………………………………………………….. ........... 2..hingga P1T............. 2......................... Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………....... : SSM SSB JKK 1976 : ………………………………………………................................. SATU (1) salinan untuk pegawai.. (Diisi Oleh Ketua Jabatan) Rujukan Fail Jabatan Kepada : : : ………………………………………… ………………………………………… .Lampiran G1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN ARAHAN 1........12...................... K/P : : ……………………………………………………………......................... .RM......

. Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran G3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011...... Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) 5. tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas..... Nama Skim Perkhidmatan : ……………………………………… Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1........1.... RM.. Sekiranya... (iii) (iv) ...BAHAGIAN B 4. dengan bantahan.2012 : ………………………. tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011....... tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam.. 7...... dengan pindaan... : RM……………. atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan.hingga T.…………...(T…..... Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini.) Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt 6.. dengan bersyarat.... (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT.... : T1 RM...

: ………………………….... kediaman terhad.. melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. : .. 9.. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012.. apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini. buang negeri..... 8.... : …………………………............ melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012....tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011........... Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan..... : ………………………………….. apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini.............. Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan (kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dengan agensi kerajaan) atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen..... 11...... Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD.. maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal... Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh : ………………………………........... .. Cap Rasmi * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja... deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012... 10.

Lampiran G2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

Tandatangan: Nama No. K/P Jawatan : : : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… (Pegawai) Tarikh : ……………………………………………… .diisi oleh Ketua Jabatan) Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.Lampiran G2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM [Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran G1 (salinan pegawai) dan Lampiran G3 (Borang Opsyen)] Kepada : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… (Ketua Jabatan dan Alamat .

Lampiran G3 BORANG OPSYEN SBPA .

..... (diisi oleh Ketua Jabatan) Merujuk kepada surat tuan ruj: .Lampiran G3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM BAGI PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai) Kepada: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ........ saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011........ (Ketua Jabatan dan Alamat – diisi oleh Ketua Jabatan) Tuan. Dengan keputusan ini......……............ saya akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi saya sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.. Dengan keputusan ini... bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ………………................. ATAU (b) TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011... maka dengan ini saya membuat opsyen:* (a) BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen........ menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.. ..............

. : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………....... .. Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD......... : …………………………………………… * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja..... Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.. K/P Jawatan Tarikh : …………………………………. Tandatangan Pegawai Nama No.....2..

Lampiran G4 SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI .

.............. seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini....... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI (Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran G3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai) Kepada : ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… (Nama dan Alamat Pegawai ...Lampiran G4 Rujukan Fail: ……………...... Tandatangan : Nama Jawatan : : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… (Ketua Jabatan) Tarikh : ……………………………………… Cap Rasmi ........diisi oleh Ketua Jabatan) Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ………………………........

Lampiran H OPSYEN BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA) .

Lampiran H1 SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

..H4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan..........RM......Lampiran H1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM) ARAHAN 1...................RM.......... BAHAGIAN A 1........... K/P : : (Nama dan Alamat Pegawai) ……………………………………………………………..........................… (P............................. (v) (vi) Gaji Hakiki Pada 31.......... ..... .............RM......... Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………........... Pegawai perlu mengembalikan Lampiran H2 dan H3 kepada Ketua Jabatan........... ..... (Diisi Oleh Ketua Jabatan) Rujukan Fail Jabatan Kepada : : : ………………………………………… ………………………………………… ..……………….......T…) : …………………………………………………… ... : SSM SSB JKK 1976 : ………………………………………………..................... P3T1 RM...... ..........2011 Tarikh Pergerakan Gaji : RM……………...... P2T1 RM.......hingga P2T..... 2.......hingga P3T. Lampiran H1........ Nama No.. ………………………………………………………………..... SATU (1) salinan untuk pegawai...... : P1T1 RM... .............hingga P1T. 3...................12.......................................... ............... 2.......... SATU (1) salinan untuk jabatan......

..... Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan : ………………………………………KUP Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1........ atau (e) tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan..................... : RM…………….. tuan/puan membuat opsyen: (a) tidak jelas.RM.. Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan 6.................... Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini...... tuan/puan akan kekal secara KUP atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga tuan/puan memenuhi syarat yang ditetapkan. Gaji tuan/puan akan diselaraskan ke skim perkhidmatan ...........BAHAGIAN B 4. (iii) (iv) .....2012 : ………………………...... serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.. : T1 RM................... – T. berkuat kuasa pada 1 Januari 2012..(T…..... (c) dengan bantahan....... 5.. Gaji tuan/puan akan diselaras berdasarkan gred gaji baru yang ditetapkan di perenggan 4 di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat.................... . sehari selepas memenuhi syarat yang ditetapkan.... Sekiranya.... Tuan/puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga memenuhi syarat tersebut. 7.......................... Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini... (d) dengan pindaan... RM ............ jadual gaji terpakai adalah T1 RM . ke skim perkhidmatan ............................. tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik........... (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT... Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan . (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran H3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011............) Setelah tuan/puan memenuhi syarat dan berada dalam skim perkhidmatan .hingga T....…………. (b) dengan bersyarat...1.....

buang negeri..... ................. : …………………………... apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini........... Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD... Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh : ………………………………...... maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal.. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012.......... deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012...... melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012... 9.... Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan..... 11. kediaman terhad. 10... : ………………………………….. Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan (kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dengan agensi kerajaan) atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen... : .. apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini.... melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012..... serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011...... Cap Rasmi * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik. : …………………………. 8...

Lampiran H2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

diisi oleh Ketua Jabatan) Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. K/P Jawatan : : : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… (Pegawai) Tarikh : ……………………………………………… . Tandatangan: Nama No.Lampiran H2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM [Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran H1 (salinan pegawai) dan Lampiran H3 (Borang Opsyen)] Kepada : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… (Ketua Jabatan dan Alamat .

Lampiran H3 BORANG OPSYEN SBPA .

.Lampiran H3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIKEKALKAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM) (Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai) Kepada: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… .. maka dengan ini saya membuat opsyen:* (a) BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen... .................. saya akan terus kekal atas skim perkhidmatan yang dipilih semasa urusan tukar lantik...... Dengan keputusan ini. (Ketua Jabatan dan Alamat – diisi oleh Ketua Jabatan) Tuan.............. saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara Khas Untuk Penyandang (KUP) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 sehingga memenuhi syarat..... menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011... serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi saya sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011..... ATAU (b) TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011...... (diisi oleh Ketua Jabatan) Merujuk kepada surat tuan ruj: ......... bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ………………....……..... Dengan keputusan ini.........

. K/P Jawatan Tarikh : ………………………………….. Tandatangan Pegawai Nama No............. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011..2...... . : …………………………………………… * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja....... : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………. Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.

Lampiran H4 SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI .

Tandatangan : Nama Jawatan : : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… (Ketua Jabatan) Tarikh : ……………………………………… Cap Rasmi ...........................Lampiran H4 Rujukan Fail: ……………... seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI (Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran H3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai) Kepada : ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… (Nama dan Alamat Pegawai ........diisi oleh Ketua Jabatan) ………………………………………………… Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….....

Lampiran J OPSYEN BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN MELALUI PENGGABUNGAN/ NAIK TARAF/ PENARAFAN SEMULA/ PEMANSUHAN FUNGSI DI BAWAH SBPA (PEGAWAI YANG MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA) .

Lampiran J1 SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

..........12.RM...... ....RM..........................T…) : …………………………………………………… ..……………….. : P1T1 RM. Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………......... .... 3............hingga P1T................. (v) (vi) Gaji Hakiki Pada 31.. (Nama dan Alamat Pegawai) BAHAGIAN A 1................J4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan...... P2T1 RM....2011 Tarikh Pergerakan Gaji : RM……………..... DINAIK TARAF...hingga P2T.....… (P............. : SSM SSB JKK 1976 : ………………………………………………..... ........ .................... Nama No........... Lampiran J1...hingga P3T....... .................. ………………………………………………………………........................ P3T1 RM...................... K/P : : …………………………………………………………….............. SATU (1) salinan untuk jabatan.... PENARAFAN SEMULA ATAU PEMANSUHAN FUNGSI (PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM) ARAHAN 1.. Pegawai perlu mengembalikan Lampiran J2 dan J3 kepada Ketua Jabatan....... 2................................ .........RM..... 2..Lampiran J1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIGABUNG........ SATU (1) salinan untuk pegawai...................... (Diisi Oleh Ketua Jabatan) Rujukan Fail Jabatan Kepada : : : ………………………………………… ………………………………………… .......

.............…………. 7........................ Sekiranya.... Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan .. : RM…………….. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) 5........ .......... berkuat kuasa pada 1 Januari 2012.. : T1 RM. tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam.....(T…....RM... ke skim perkhidmatan ......... (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT......) Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt 6..hingga T... tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas.... atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan.. serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011............ (iii) (iv) .......BAHAGIAN B 4.. dengan bersyarat..2012 : ………………………......... tuan/puan akan kekal atas skim perkhidmatan asal. Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran J3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011........... Nama Skim Perkhidmatan : ……………………………………… Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1.1........ Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini........ dengan pindaan.... Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini... dengan bantahan.............

.......... Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan (kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dengan agensi kerajaan) atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen...... buang negeri... : ..... 9. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012. 11. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan.. serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. : …………………………...... kediaman terhad.... Cap Rasmi * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja... 10.tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal... : …………………………. : …………………………………........ melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012...... apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini..... ......... 8......... deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012.... Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh : ………………………………........ Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD. maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal........ melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini.

Lampiran J2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

Tandatangan: Nama No.diisi oleh Ketua Jabatan) Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.Lampiran J2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM [Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran J1 (salinan pegawai) dan Lampiran J3 (Borang Opsyen)] Kepada : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… (Ketua Jabatan dan Alamat . K/P Jawatan : : : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… (Pegawai) Tarikh : ……………………………………………… .

Lampiran J3 BORANG OPSYEN SBPA .

...……. saya akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal.......... ........ maka dengan ini saya membuat opsyen:* (a) BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen.... DINAIK TARAF.. menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.... (diisi oleh Ketua Jabatan) Merujuk kepada surat tuan ruj..Lampiran J3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIGABUNG... (Ketua Jabatan dan Alamat – diisi oleh Ketua Jabatan) Tuan.... ....... ATAU (b) TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011........ Dengan keputusan ini... saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.............. serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi saya sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.......... Dengan keputusan ini........ bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ……………….. PENARAFAN SEMULA ATAU PEMANSUHAN FUNGSI (PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM) (Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai) Kepada: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ..

.. Tandatangan Pegawai Nama No... K/P Jawatan Tarikh : …………………………………... .. : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………. * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.... : ……………………………………………............. Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD...2... Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011..

Lampiran J4 SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI .

........ seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini..... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI (Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran J3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai) Kepada : ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… (Nama dan Alamat Pegawai .........Lampiran J4 Rujukan Fail: ……………...... Tandatangan : Nama Jawatan : : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… (Ketua Jabatan) Cap Rasmi Tarikh : ……………………………………… .....diisi oleh Ketua Jabatan) Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ……………………….............

Lampiran K OPSYEN BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIJUMUDKAN MELALUI PENGGABUNGAN/ NAIK TARAF/ PENARAFAN SEMULA/ PEMANSUHAN FUNGSI DI BAWAH SBPA (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN UNTUK MEMASUKI SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA) .

Lampiran K1 SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

......................RM........ ………………………………………………………………....... : P1T1 RM.............hingga P1T.... P2T1 RM.. SATU (1) salinan untuk jabatan.. SATU (1) salinan untuk pegawai............... ................................T…) : …………………………………………………… ....... : SSM SSB JKK 1976 : ………………………………………………................... .......... 3...........................RM. (Diisi Oleh Ketua Jabatan) Rujukan Fail Jabatan Kepada : : : ………………………………………… ………………………………………… ............... DINAIK TARAF...... Pegawai perlu mengembalikan Lampiran K2 dan K3 kepada Ketua Jabatan........... .Lampiran K1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIGABUNG.................2011 Tarikh Pergerakan Gaji : RM……………...... Lampiran K1..……………….. Nama No.. 2.hingga P3T............RM...hingga P2T....... PENARAFAN SEMULA ATAU PEMANSUHAN FUNGSI (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM) ARAHAN 1........... K/P : : ……………………………………………………………................ (Nama dan Alamat Pegawai) BAHAGIAN A 1...12............. (v) (vi) Gaji Hakiki Pada 31.................... P3T1 RM........................ Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………..K4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan...... ........... ............ .......… (P...... 2.

......) Setelah tuan/puan memenuhi syarat dan berada dalam skim perkhidmatan ... Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini..... – T.BAHAGIAN B 4...... dengan bersyarat. : T1 RM.................. Tuan/puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga memenuhi syarat tersebut....1... Gaji tuan/puan akan diselaras berdasarkan gred gaji baru yang ditetapkan di perenggan 4 di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam sehari selepas tuan/puan memenuhi syarat........ (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT.. Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan .... tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas.............. ke skim perkhidmatan ........2012 : ……………………….................. sehari selepas memenuhi syarat yang ditetapkan........ ..(T….... Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan 6....... RM ............ (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran K3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011.... 5.... (iii) (iv) . berkuat kuasa pada 1 Januari 2012........ dengan bantahan.....hingga T.......... : RM……………. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan : ……………………………………… KUP Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1................................... 7...................………….......... dengan pindaan... tuan/puan akan kekal atas skim perkhidmatan asal..........RM. Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini.. atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan. serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. jadual gaji terpakai adalah T1 RM .. tuan/puan akan kekal secara KUP atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga tuan/puan memenuhi syarat yang ditetapkan.... Sekiranya. Gaji tuan/puan akan diselaraskan ke skim perkhidmatan ...........

...... Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD.. Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012.. melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012...tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan tuan/puan akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal...... deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012...... Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh : ………………………………. : ………………………….. Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan.. melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012..... 11.. : ........ 10. kediaman terhad.. apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini........ apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini.. 9.... Sekiranya tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan (kecuali meletak jawatan untuk menjawat jawatan lain dengan agensi kerajaan) atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen........ Cap Rasmi * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja... 8.... : …………………………....... . serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi tuan/puan sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011......... : …………………………………... buang negeri......... maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal..

Lampiran K2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

K/P Jawatan : : : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… (Pegawai) Tarikh : ……………………………………………… .Lampiran K2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM [Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran K1 (salinan pegawai) dan Lampiran K3 (Borang Opsyen)] Kepada : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… (Ketua Jabatan dan Alamat .diisi oleh Ketua Jabatan) Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Tandatangan: Nama No.

Lampiran K3 BORANG OPSYEN SBPA .

. saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara Khas Untuk Penyandang (KUP) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 sehingga memenuhi syarat........ .. (diisi oleh Ketua Jabatan) Merujuk kepada surat tuan ruj................ DINAIK TARAF. bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ……………….............. ATAU (b) TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. maka dengan ini saya membuat opsyen:* (a) BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen...... serta tertakluk kepada terma dan syarat perkhidmatan sistem saraan yang terpakai bagi saya sebelum 1 Januari 2012 kecuali sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 93 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011....... saya akan terus kekal atas skim perkhidmatan asal.......…….. ... menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011...... Dengan keputusan ini...... PENARAFAN SEMULA ATAU PEMANSUHAN FUNGSI (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM) (Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai) Kepada: ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ...Lampiran K3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG DIGABUNG. Dengan keputusan ini. (Ketua Jabatan dan Alamat – diisi oleh Ketua Jabatan) Tuan.........

. K/P Jawatan Tarikh : ………………………………….. ...2.. Tandatangan Pegawai Nama No.... : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………........ Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD.... : …………………………………………… * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.... Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011......

Lampiran K4 SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI .

............. Tandatangan : Nama Jawatan : : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… (Ketua Jabatan) Tarikh : ……………………………………… Cap Rasmi .diisi oleh Ketua Jabatan) Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ………………………... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI (Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran K3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai) Kepada : ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… (Nama dan Alamat Pegawai ................Lampiran K4 Rujukan Fail: …………….... seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.........

Lampiran L OPSYEN BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA) .

Lampiran L1 SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

........ Lampiran L1.………………. SATU (1) salinan untuk jabatan........ .......RM..... (v) (vi) Gaji Hakiki Pada 31......... 3. ... Pegawai perlu mengembalikan Lampiran L2 dan L3 kepada Ketua Jabatan. ...................... ........................................hingga P2T..................................… (P... : P1T1 RM....................... P3T1 RM..........................hingga P1T.....T…) : …………………………………………………… ............................hingga P3T. (Diisi Oleh Ketua Jabatan) Rujukan Fail Jabatan Kepada : : ………………………………………… ………………………………………... Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………...... : SSM SSB JKK 1976 : ……………………………………………….... SATU (1) salinan untuk pegawai............... K/P : : ……………………………………………………………...........12.L4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan...................RM...... Nama 2....... .... (Alamat Pegawai) BAHAGIAN A 1............. 2............................ ………………………………………………………………. .......RM.2011 Tarikh Pergerakan Gaji : RM…………….......... P2T1 RM. No........................Lampiran L1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM) ARAHAN 1.............. .....

........ Sekiranya...... : T1 RM.... RM.......... ke skim perkhidmatan ..(T…......... Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini... dengan bersyarat......... (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT.. tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam.... (iii) (iv) . jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227... Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini.. dengan pindaan... 7. Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran L3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011................... dengan bantahan.......... atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah.. : RM……………....) Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt 6.........…………...... Nama Skim Perkhidmatan Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1....... tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas........ berkuat kuasa pada 1 Januari 2012..................... Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) 5......hingga T.1......... atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.2012 : ……………………………………… : ……………………….......BAHAGIAN B 4....... Tuan/puan dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan .

........ atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227... kediaman terhad..... 11.. melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012..tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227...... apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan dengan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini. buang negeri.. 8... apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan sewajarnya dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini... Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan.... Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh : ………………………………..... ...... melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012..... : ..... : …………………………...... 9......... deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal.... Cap Rasmi * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja......... Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD... : ………………………………….... Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012.... : ………………………….. 10..... Sekiranya selepas tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen.

Lampiran L2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

K/P Jawatan : : : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… (Pegawai) Tarikh : ……………………………………………… . Tandatangan: Nama No.Lampiran L2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM [Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran L1 (salinan pegawai) dan Lampiran L3 (Borang Opsyen)] Kepada : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… (Ketua Jabatan dan Alamat .diisi oleh Ketua Jabatan) Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.

Lampiran L3 BORANG OPSYEN SBPA .

........... (Ketua Jabatan dan Alamat .........……... ATAU (b) TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan kesan daripada pilihan ini...... atau jika saya di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227..diisi oleh Ketua Jabatan) Tuan...... saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.. Merujuk kepada surat tuan ruj... .. (diisi oleh Ketua Jabatan) bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang .......... Dengan keputusan ini....... jika saya di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227..... ………………. maka dengan ini saya membuat opsyen:* (a) BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen...Lampiran L3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM) (Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai) Kepada ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ..... menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.......

Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011... : …………………………………………… * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja.... : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………..... Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD..... K/P Jawatan Tarikh : …………………………………......2.. .. Tandatangan Pegawai Nama No.......

Lampiran L4 SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI .

........ SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI (Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran L3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai) Kepada : ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… (Nama dan Alamat Pegawai . Tandatangan : Nama Jawatan : : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… (Ketua Jabatan) Cap Rasmi Tarikh : ……………………………………… ................diisi oleh Ketua Jabatan) Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ………………………..... seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini.........Lampiran L4 Rujukan Fail: …………….......

Lampiran M OPSYEN BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SBPA DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SBPA) .

Lampiran M1 SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

......T…) : …………………………………………………… ....... Nama 2...............................………………..... ……………………………………………………………….............. Maklumat Perkhidmatan Sekarang: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan Sistem Saraan* Gred Hakiki Jadual Gaji : …………………………………………………........................Lampiran M1 SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM KEPADA PEGAWAI TETAP MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM) ARAHAN 1......... Pegawai perlu mengembalikan Lampiran M2 dan M3 kepada Ketua Jabatan...................hingga P3T...RM.... 3...........RM...............12. SATU (1) salinan untuk jabatan..................... P3T1 RM....... ................... ........ : P1T1 RM........ ......... ......hingga P1T.....2011 Tarikh Pergerakan Gaji : RM…………….................... 2... P2T1 RM....hingga P2T... Lampiran M1..... No........... K/P : : …………………………………………………………….. (Alamat Pegawai) BAHAGIAN A 1........................ ...... SATU (1) salinan untuk pegawai....... ............................... (v) (vi) Gaji Hakiki Pada 31......M4 hendaklah dilengkapkan oleh Ketua Jabatan di mana berkaitan dan disediakan dalam DUA (2) salinan....RM......... .................. (Diisi Oleh Ketua Jabatan) Rujukan Fail Jabatan Kepada : : ………………………………………… ………………………………………..........… (P......... : SSM SSB JKK 1976 : ………………………………………………..

.. sehari selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. RM . tuan/puan adalah tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara KUP sehingga memenuhi syarat tersebut mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011....... 5.......(T…......... : RM……………. Gaji tuan/puan mulai 1 Januari 2012 ditetapkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Nama Skim Perkhidmatan : ……………………………………… KUP Gred Jadual Gaji Gaji Pada 1......... Gaji tuan/puan akan diselaraskan ke skim perkhidmatan ...... (i) (ii) Opsyen tuan/puan hendaklah dibuat dengan JELAS dan TANPA BERSYARAT............ (ii) 1 Apr (iii) 1 Jul (iv) 1 Okt Tuan/puan dikehendaki melengkapkan dan menandatangani borang opsyen yang dikembarkan di Lampiran M3 bersama-sama surat tawaran ini dan mengembalikannya kepada Ketua Jabatan tuan/puan sebelum atau pada 30 Disember 2011. ....... : T1 RM........1......2012 : ……………………….................. jadual gaji terpakai adalah T1 RM ..... jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227................................. Sekiranya tuan/puan TIDAK BERSETUJU menerima opsyen ini.......…………. (iii) ....................... berkuat kuasa pada 1 Januari 2012.........) Setelah tuan/puan memenuhi syarat dan berada dalam skim perkhidmatan .... Tuan/puan dengan ini dengan ini ditawarkan Saraan Baru Perkhidmatan Awam dari skim perkhidmatan .................. – T....hingga T............. Tuan/puan akan dikekalkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) atas skim perkhidmatan dan gred gaji yang setara di bawah SBPA sehingga memenuhi syarat tersebut... Sekiranya tuan/puan BERSETUJU menerima opsyen ini... atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227........BAHAGIAN B 4.... ke skim perkhidmatan ....................RM. Tarikh pergerakan gaji tahunan tuan/puan dikekalkan/berubah kepada:* (i) 1 Jan 6..... 7....

... : …………………………. 8... tuan/puan disifatkan sebagai tidak bersetuju menerima tawaran Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 dan jika tuan/puan di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227... Sekiranya tuan/puan dikenakan perintah tahanan... Sekiranya selepas tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini dan kemudiannya tuan/puan meletak jawatan atau ditamatkan perkhidmatan atau dibuang kerja dalam tempoh opsyen..... : …………………………………........ dengan bersyarat... dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini........ dengan syarat tuan/puan bersetuju menerima tawaran opsyen ini... melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012... : ………………………….... Opsyen tuan/puan adalah MUKTAMAD........ 10. tuan/puan membuat opsyen: (a) (b) (c) (d) (e) tidak jelas....... Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Alamat Jabatan Tarikh : ………………………………..... Cap Rasmi * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja. buang negeri.(iv) Sekiranya.. atau jika tuan/puan di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227.. apa-apa faedah yang layak diberi akan diselaraskan dengan sewajarnya..... : .. apa-apa faedah yang layak diberi kepada tuan/puan akan diselaraskan dengan sewajarnya. dengan pindaan. atau tidak mengembalikan borang opsyen dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebab yang munasabah.. . 9. melainkan jika Pihak Berkuasa Tatatertib mengenakan hukuman buang kerja ke atas tuan/puan yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012..... kediaman terhad.... maka tawaran ini adalah dengan sendirinya terbatal......... Sekiranya tuan/puan ditahan kerja atau digantung kerja oleh Pihak Berkuasa Tatatertib pada bila-bila masa sebelum 1 Januari 2012.... dengan bantahan.. deportasi atau apa-apa bentuk perintah sekatan atau pengawasan sama ada dengan bon atau sebaliknya di bawah mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa sebelum 1 Januari 2012. 11.....

Lampiran M2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SBPA .

diisi oleh Ketua Jabatan) Saya dengan ini mengaku menerima Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam berserta dengan Borang Opsyen mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011.Lampiran M2 SURAT AKUAN OLEH PEGAWAI MENGENAI PENERIMAAN SURAT TAWARAN OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM [Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan sebaik sahaja pegawai menerima Surat Tawaran Opsyen di Lampiran M1 (salinan pegawai) dan Lampiran M3 (Borang Opsyen)] Kepada : ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… (Ketua Jabatan dan Alamat . Tandatangan: Nama No. K/P Jawatan : : : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… (Pegawai) Tarikh : ……………………………………………… .

Lampiran M3 BORANG OPSYEN SBPA .

...……. .. (diisi oleh Ketua Jabatan) bertarikh (diisi oleh Ketua Jabatan) yang ........ Merujuk kepada surat tuan ruj. Dengan keputusan ini.......... saya akan tertakluk kepada skim perkhidmatan serta terma dan syarat perkhidmatan di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam secara Khas Untuk Penyandang (KUP) sehingga memenuhi syarat tersebut mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. ………………............ (Ketua Jabatan dan Alamat .... maka dengan ini saya membuat opsyen:* (a) BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam sebagaimana ditawarkan di perenggan 4 surat tawaran opsyen.... menawarkan opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011...Lampiran M3 BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2011 BAGI JAWATAN JUMUD SEBELUM PELAKSANAAN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DAN DIHAPUSKAN JAWATAN (PEGAWAI YANG BELUM MEMENUHI SYARAT SKIM PERKHIDMATAN DI BAWAH SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM) (Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai) Kepada ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ...... atau jika saya di bawah Skim Pencen akan dibersarakan di bawah seksyen 10(5)(b) Akta 227............ ATAU (b) TIDAK BERSETUJU menerima Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan kesan daripada pilihan ini...diisi oleh Ketua Jabatan) Tuan........ jika saya di bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan dibersarakan di bawah seksyen 6A(6) Akta Pencen 1980 (Akta 227) yang dibaca bersama seksyen 10(5)(b) Akta 227....

... : …………………………………………… * Sila tandakan √ dalam salah satu petak yang berkenaan sahaja... Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Tandatangan Pegawai Nama No........ : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………... Surat Tawaran Opsyen Saraan Baru Perkhidmatan Awam dan implikasi opsyen ini serta saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat adalah MUKTAMAD...... K/P Jawatan Tarikh : …………………………………...2.... ...

Lampiran M4 SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SBPA DARIPADA PEGAWAI .

........... SURAT AKUAN OLEH KETUA JABATAN MENGENAI PENERIMAAN BORANG OPSYEN SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM DARIPADA PEGAWAI (Surat Akuan ini hendaklah dikembalikan kepada pegawai sebaik sahaja Ketua Jabatan menerima Borang Opsyen di Lampiran M3 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh pegawai) Kepada : ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… (Nama dan Alamat Pegawai ...... seperti mana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 telah diterima oleh Jabatan ini........diisi oleh Ketua Jabatan) Dengan ini diakui bahawa Borang Opsyen yang telah dikemukakan oleh tuan/puan bertarikh ………………………......... Tandatangan : Nama Jawatan : : ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… (Ketua Jabatan) Tarikh : ……………………………………… Cap Rasmi .Lampiran M4 Rujukan Fail: ……………...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful