PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN

MATEMATIK UPSR 2011

KENYATAAN LPM
DIPETIK DARIPADA LAPORAN LPM

Pencapaian murid pada tahap tertentu dalam kertas 2 dijadikan asas pemberian gred A, B atau C bagi mata pelajaran ini. Bagi murid yang tidak mencapai tahap itu, mereka hanya layak diberi gred D dan E, walau bagaimana baik pun markah yang mereka perolehi dalam kertas 1.

Untuk memperolehi gred yang baik dalam mata pelajaran ini, murid perlu ini, menunjukkan pencapaian cemerlang dalam kedua-dua kertas. keduakertas. Jika mereka memperoleh markah yang tinggi dalam kertas 2 sahaja, sahaja, sedangkan kertas 1 rendah, mereka rendah, mungkin mendapat gred C sahaja. sahaja. Begitu juga sebaliknya. sebaliknya.

Gred Matematik UPSR
Kertas 1 - Markah Tinggi Kertas 2 - Markah Tinggi ( Mungkin dapat A atau B ) Kertas 1 - Markah Rendah Kertas 2 - Markah Tinggi ( Mungkin dapat C ) Kertas 1 - Markah Tinggi Kertas 2 - Markah Rendah ( Mungkin dapat C atau D )

CiriCiri-Ciri Soalan Kertas 2
Menguji kemahiran asas Matematik pada tahap yang paling minima. Aras kesukaran soalan tidak terlalu tinggi. tinggi. NomborNombor-nombor yang terlibat mudah dikendalikan ( sehingga 5 digit ) Tidak melibatkan lebih daripada 2 operasi. operasi. Tidak melebihi 2 kali mengumpul semula. semula. Ayat yang digunakan adalah ringkas dan mudah difahami. difahami.

PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN

APA YANG DIUJI ?

MATEMATIK UPSR Pengetahuan Asas ( Kertas 2 ) Pengiraan ( Kertas 1 & 2 ) Aplikasi ( Kertas 1 & 2 ) Analisis
Kertas 1

PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN

Laporan Prestasi Calon

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 1) 1. Masa menjawab tidak cukup. ( 1 jam ) 2. Boleh membuat pengiraan tetapi gagal pada tahap menentukan jawapan. ( jawapan salah ada dalam pilihan jawapan ) 3. Penyelesaian soalan hanya bertumpu dengan cara pengiraan tidak menggunakan kaedah lain dalam menyelesaikan masalah matematik.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 1)

4. Tidak memahami jadual dan bil. 5. Tidak dapat mengaitkan gambarajah dengan soalan yang diberi atau mendapatkan maklumat daripada gambar. 6. Tidak pandai mengurus masa bagi soalan mekanikal dn soalan penyelesaian masalah. ( 1 soalan =1.5 minit )

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

1. Cuai dan tidak teliti dalam pengiraan. ( Soalan Pengiraan Asas) 2. Keliru antara konsep luas dan perimeter. ( majoriti murid )

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

Bantulah mereka, selangkah lagi emas ?

3. Lemah dalam proses menukar unit. ( Ukuran, sukatan, timbangan, wang dan masa ) 4. Tidak menyatakan jawapan dalam unit yang dikehendaki. Contoh tidak menulis simbol peratus % ( kehilangan 1 markah)

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

5. Jawapan bahagi perpuluhan yang tidak diselesaikan pengiraannya. ( masih ada baki) ² Hilang 1 markah. 6. Tidak menghabiskan tugasan. Contoh operasi bergabung. ( mixed operation )

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

7. Jawapan pecahan tidak dalam bentuk terendah / nombor bercampur.( not in simplest form ) 8. Tertinggal / tidak menulis titik perpuluhan dengan jelas.

Kelemahan Calon MATEMATIK (Kertas 2)

9.

Calon prestasi rendah tidak memahami jadual. Menyebabkan ramai yang melengkapkan jadual sahaja.

10. Penulisan nilai wang dalam bentuk RM9 bukannya RM9.00 banyak mengganggu prestasi calon.

PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN

Bagaimana Menguasainya ?

MATEMATIK UPSR
Pengetahuan Asas
Menguji kefahaman tentang konsep ‡ nombor ( whole numbers ) ‡ ruang ( Shape & Space ) ‡ ukuran ( measurement )

Pengetahuan Asas : Nombor

6 8
75 %

3 4

75 100
0.75

Pengetahuan Asas : Nombor

7 4

3 1 4

175 100

175 %

1.75

Pengetahuan Asas : Nombor

6344.9 dibundarkan kepada puluh yang terdekat ialah 6344.9 is rounding off to the nearest tens is A B 6300 6340 C D 6345 6350

Konsep Nombor

5 704 019 dibundarkan kepada juta terdekat ialah 5 704 019 is rounding off to the nearest million is . A B 5 juta 5.7 juta C D 5.8 juta 6 juta

Rajah menunjukkan dua keping kad nombor.

6.78

2.34

Beza antara nilai digit 3 dan digit 8 dalam kad-kad itu ialah Find the difference between the value of digit 3 and 8. A B 0.05 0.22 C D 0.38 0.77

Konsep Nombor

Yang manakah 25 % ? Which diagram shows 25 %

Pengetahuan Asas : Nombor

Q

1 1 8

1 1 4

3 1 8

Rajah di atas adalah garis nombor. Nilai Q ialah The diagram above shows a number line. The value of Q is

Pengetahuan Asas : Nombor

Dalam rajah di atas, kawasan berlorek dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Pecahan luas kawasan berlorek daripada luas seluruh rajah itu ialah..( State the fraction of the shaded region from the whole diagram.)
( 2 markah)

Pengetahuan Asas : Nombor

Rajah di sebelah terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah dalam nombor perpuluhan, ialah State the fraction of the shaded area in decimal.

A B C D

0.24 0.25 0.3 0.6

Puzzle1
I am one and a half and a quarter. How many quarters are there in me?

Berapakah beza panjang , dalam cm, antara dua batang pensel itu?

BESAR( B )

KECIL( K )

Menukar Unit Metrik 2.5 cm 3.8 m 1.7 km 2 mm 53 cm = = = = = mm cm m cm m 0.5 45 g 2.25 kg 123 m 999 m = = = = = m kg g km

Antara berikut yang manakah ukuran tinggi seorang murid tahun enam ? The suitable height for year 6 pupil is«. A B C D 1.3 cm 13 cm 130 cm 1300 cm

MATEMATIK UPSR Pengiraan 1
Menguji pengetahuan mengenai prosedur pengiraan operasi asas dalam : ‡ Nombor Bulat ( Whole Numbers ) ‡ Pecahan ‡ Perpuluhan ( Pecahan ) ( Decimal )

Berapakah beza 395 dengan

4 987
Find the difference between

395 and 4 987

Kepelbagaian Algoritma pengiraan.

3 026
3 1 2 0 3 0 0

v 41
0 0 0 0 0

=
2 2 8 0 2 6 4 6 4

1

Nombor dan Operasi

471.28 ÷ 100 = Hasil jawapan yang dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan ialah A 4.700 B 4.710 C 4.712 D 4.713

Operasi Bergabung

3 Ä3 Ä 3 = 2
BODMAS !!!

3-3 ÷ 3 = 2

Nombor dan Operasi

Contoh 1 : Kerap berlaku kesilapan pengiraan

3 3 1 ! 4
Contoh 2 : Soalan mengikut kurikulum semakan

1 5 1 6  1 ! 2 4 8

Perkenalkan dua konsep pecahan.

1 v 23 ! 4
3 5 4
5.75 5 baki 3

5·3 ± 2·87 =

25.01 z 5 =

MATEMATIK UPSR Pengiraan 2
Menguji pengetahuan mengenai prosedur pengiraan operasi asas dalam : ‡ Ukuran Panjang, berat, Isipadu Cecair ( length,mass,volume of liquid) ‡ Masa dan Waktu. ( Time )

Nombor dan Operasi

65 cm + 95 mm = A B C D 745 mm 160 mm 95.65 mm 65.95 mm

Nombor dan Operasi

1998

1 3 2 jam  1 jam ! 2 4
A B C D 30 minit 45 minit 60 minit 75 minit

Pecahan Jam

1 jam = 60 minit

30

30

20 20

20

15 15 15 15
1 jam 4

1 jam 2

1 jam 3

Pecahan Metrik

1 km = 1000 m

500 500
1 2

250 250 250 250 1 4

200 200

200 200

200

1 5

3 v6 = 8
A B C D 2.25 m 16.0 m 2 250 m 16 000 m

Masalah Pengiraan Wang (Dikesan dalam Matematik K2)

RM23 z 4 = RM9 ² RM0.75 + RM2.35 =

65 sen v 400 = A B RM26 RM260 C D RM2 600 RM26 000

MATEMATIK UPSR Aplikasi
Menguji kebolehan menyelesaikan masalah harian :Menggunakan pengetahuan asas matematik dan prosedur pengiraan

Penyelesaian Masalah
‡ ‡ ‡ ‡ Memahamkan Soalan Merancang Strategi Melaksanakan operasi Menyemak & Menentukan Jawapan

Penyelesaian Masalah

Memahamkan Soalan ‡ Catat apa yang diberi.
Kata nama Nombor Nilai Perkaitan dll.

‡ Gariskan apa yang perlu dicari.

PM- OPERASI ASAS

Ibu membahagi 10 biji limau kepada Lily dan Lela. Lily mendapat 2 biji limau lebih daripada Lela. Bilangan limau Lily ialah

Penyelesaian Masalah : PECAHAN

Sebuah kelas mempunyai 45 orang
2 daripadanya murid lelaki. murid. 9

Berapakah bilangan murid lelaki di dalam kelas itu?

Penyelesaian Masalah : PECAHAN

Sebuah kelas mempunyai 45 orang
2 daripadanya murid lelaki. murid. 9

Bilangan murid perempuan dalam kelas itu ialah

Penyelesaian Masalah : PECAHAN

Sebuah kotak mengandungi 240 biji manik.
1 daripadanya berwarna biru. 3 2 dan daripada manik itu berwarna 5

kuning dan bakinya berwarna merah. Berapa bijikah manik yang berwarna merah?

Penyelesaian Masalah : PECAHAN

3 Siti membelanjakan daripada gajinya 5

untuk keperluan harian. Diberi baki gaji Siti ialah RM500. Berapakah gajinya ?

Menguasai

Peratus
Menyatakan Peratus State the percentage Mencari Nilai Peratus Find the value of the percentage

3 v 25 75 ! ! 75 % 4 v 25 100 3 v 100 ! 75 % 4

5% daripada RM200 !

Penyelesaian Masalah : PERATUS

Gaji Arif RM950 sebulan. Berapa gaji barunya jika dia diberi kenaikan gaji sebanyak 10%?

Penyelesaian Masalah : PERATUS

Siti mendapat diskaun sebanyak 15% apabila membeli sebuah jam tangan yang berharga RM250. Berapakah dia perlu bayar untuk jam tangan itu ?

Penyelesaian Masalah : Masa & Waktu

Sebuah bas mengambil masa 16 jam 30 minit untuk perjalanan dari bandar J ke bandar K. Bas itu bertolak dari J pada jam 9.50 p.m. hari Selasa. Bilakah bas itu sampai di K ?

Jawapan : 2.20 p.m. hari Rabu.

Penyelesaian Masalah : WANG

Untung daripada jualan 6 pasang kasut yang sama ialah RM102. Harga jualan sepasang kasut itu ialah RM48. Hitung harga kos sepasang kasut itu?

Cara Penyelesaian
Untung daripada jualah 6 pasang kasut yang sama ialah RM102. harga jualan sepasang kasut itu ialah RM48. Hitung harga kos sepasang kasut itu?

????? () Harga Kos = RM102 / 6 pasang kasut
(RM17 / 1 pasang kasut)

() Untung

=

(+) Harga Jual =

RM48 / 1 pasang kasut

Penyelesaian Masalah : Purata

Purata umur Tan, Tin, Tun dan Ton ialah 9 tahun. Tan berumur 12 Tahun. Antara berikut yang manakah kemungkinan umur, dalam tahun, Tin, Tun dan Ton? A 7,8,9 C 8,9,10 B 7,9,9 D 8,10,11

Penyelesaian Masalah : Purata
Purata umur Tan, Tin, Tun dan Ton ialah 9 tahun. Tan berumur 12 Tahun. Antara berikut yang manakah kemungkinan umur, dalam tahun, Tin, Tun dan Ton? A 7,8,9 C 8,9,10 B 7,9,9 D 8,10,11

Kumpulan Kuantiti TAN TIN TUN TON 12 ? ? ? 36

Purata 9 9 9 9 36

Penyelesaian Masalah : Purata

Purata bagi dua nombor ialah 90. Purata bagi tiga nombor yang lain ialah 75. Berapakah purata bagi kelima-lima nombor itu ? A 33 B 51 C 70 D 81

Dalam di bawah, PQRS dan SEFG ialah segiempat sama.

Luas bahagian berlorek, dalam cm2, ialah

Dalam rajah di atas, EFGH ialah sebuah segiempat sama dan EMHN ialah sebuah segiempat tepat. Luas bahagian berlorek dalam cm2 ialah««

Rajah di atas menunjukkan segiempat sama UWXY dan segiempat tepat JKLM. JYXK ialah garis lurus. Perimeter, dalam cm, seluruh rajah itu

Rajah di atas terdiri daripada beberapa segi empat tepat sama yang sama besar.Hitung Perimeter kawasan berlorek.

Rajah di atas dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar. Diberi perimeter kawasan berlorek ialah 20 cm. Berapakah perimeter, dalam cm, kawasan tidak berlorek ?

Rajah di atas menunjukkan pepejal cantuman kuboid X dan kubus Y, dengan keadaan bucubucu dan permukaan yang bertemu itu bercantum rapat. Jika isipadu seluruh pepejal itu 200 cm3, hitung isipadu, dalam cm3, kuboid X. Jawapan :««««««««

Kuboid x adalah bahagian yang dikeluarkan daripada pepejal w. Isipadu w adalah lima kali isipadu kuboid x. Berapakah jumlah isipadu, dalam cm3 , pepejal w dan kuboid x?

Beberapa Peringatan : 1. Soalan bagi bentuk 2 matra dan 3 matra boleh menggunakan lebih daripada 2 gabungan rajah. (Merujuk kepada kurikulum semakan) 2. Soalan berkaitan luas, tinggi dan panjang tapak segitiga masih kurang diuji.

MATEMATIK UPSR Analisis
Menguji kebolehan menyelesaikan masalah harian melalui kaedahkaedah :‡ Menghubung kait maklumat. ‡ Membuat perbandingan. ‡ Anggaran dan penghampiran.

Penyelesaian Masalah : WANG

Rajah di atas menunjukkan bil yang terkoyak pada bahagian tertentu. Berapakah harga satu tin susu dalam bil itu ?

Penyelesaian Masalah : Berat

Sebuah bakul mengandungi 14 ekor ikan yang beratnya di antara 500g dan 800g seekor. Berapakah anggaran berat, dalam kg, semua ikan itu ? A 1.05 B 10.5 C 105 D 1050

PENDEKATAN BERFOKUS PEPERIKSAAN

Apa kita nak buat ?

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon

Melatih murid cemerlang menyelesaikan tugasan soalan objektif ( Kertas 1) dengan cepat Melalui penggunaan cara menentukan jawapan awal sebelum selesai pengiraan.

Nombor dan Operasi

1999

66 674 ÷ 37 = A B C D 182 1082 1802 1820

1 8_ _ 37 )66 674 37 29 6 29 6 00 0 7

Nombor dan Operasi

1999

30 462 A B C D

z 15 =

23 baki 12. 203 baki 2. 230 baki 2. 2030 baki 12.

Nombor dan Operasi

7 7  ! 5 1000 100
A B C D 4.027 4.63 4.937 5.0

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon

Lembaran kerja Latihan Asas Matematik (seperti kertas 2 ) yang meliputi semua tajuk diadakan lebih kerap.

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon

Menekankan penguasaan dalam fakta asas, kemahiran asas pengiraan sebelum mengaplikasi kemahiran dalam penyelesaian masalah.

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon

Mengulangi dengan lebih kerap kemahiran atau soalan yang selalu memerangkap dan menjadi kesalahan biasa murid-murid. ( Latihan berfokus berdasarkan analisis)

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon

Menggunakan kekuatan dan kelebihan rakan sebaya murid bagi membantu murid yang lemah dan mengukuhkan penguasaan matematik murid yang baik dan cemerlang .

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon

Mempelbagaikan kaedah / algoritma pengiraan bagi membolehkan murid memilih yang mudah dan sesuai bagi mereka.

Saranan Untuk Peningkatan Prestasi Calon

Jawab soalan mudah / senang / jelas dahulu

Hirarki Kesukaran Soalan
(Panduan Untuk Murid)

1. Nombor dan Operasi. 2. Ayat Pendek. 3. Ada Gambar/Jadual/bil dll. 4. Cerita.

CARI A
‡ Apa Rumusnya, ‡ Apa sifir buatnya, ‡ Apa maklumat untuknya, ‡ Ditambah,ditolak,didarab dan bahagi, ‡ ITULAH 4 OPERASI, ‡ Kena ingat setiap hari««««..,

Kira luas,kira panjang,kira berat, Apa saja soalan kita kena buat, Yang penting kita mesti bersemangat, Jangan tak ingat«««.. Perimeter,Isipadu juga Waktu, Kira tepat kamu jangan buntu, Bertenang selalu, Jangan buru-buru, Dapat A yang kita mahu.