ELEMENTE DE FOLCLOR LOCAL

DURATA: doi ani şcolari CLASELE III-IV

ARGUMENT
Creaţie populară românească este un adevărat patrimoniu naţional. În ea s-a înglobat geniul poporului roman, care şi-a creat de-a lungul timpului valori artistice inegalabile. Identitatea noastră ca popor european este reprezentată prin acest tezaur al culturii româneşti. Iată de ce marele filozof C. Noica propunea pentru un dicţionar al tuturor culturilor care trebuia sa fie elaborate sub egida UTMESCO, trei cuvinte româneşti: colindă, doină, dor. El a ales aceste cuvinte deoarece termenii dicţionarului proiectat ar fi trebuit sa desemneze elemente caracteristice ale unei culturi care nu au echivalenţă in alte limbi. Alegerea se justifică prin faptul că, într-adevăr aceste cuvinte sunt reprezentative pentru spiritualitatea românească şi inexistenţa la alte popoare. Dar pentru ca suntem la început de mileniu trei, când tehnica şi descoperirile ştiinţifice au luat o amploare fără precedent, iar valorile culturale pierd din ce în ce mai mult teren pentru că influenţa modernizării se simte peste tot, pentru că pe piaţa muzicală au apărut producţii de un gust îndoielnic, penibile ca text şi ca linie melodică, cenzura nemaiexistând la nivel instituţionalizat selecţia făcându-se doar în funcţie de gradul de cultură şi civilizaţie a românului în momentul de faţă, pentru că există emisiuni la diferite posturi de televiziune prin care folclorul se falsifică în mod revoltător, nouă educatorilor ne revine obligaţia morală de a apăra tânăra generaţie de „diavolul contemporan” despre care toată lumea vorbeşte dar nimeni nu face nimic. Propunem acest opţional pentru a veghea ca adevăratele comori ale poporului să nu se piardă în negura timpului din uitare sau din neglijenţă şi pentru a sădi în sufletul copiilor sămânţa valorii tradiţiilor româneşti. Am ales zona Pădurenilor nu din tendinţa de a acorda valori supradimensionate locului iubitei pentru ca exită aici un fond de aur care a fost valorificat şi care aşteaptă încă să fie preluat şi descoperit. Să ajutăm copii trebuie să regăsească frumosul folcloric, să-şi însuşească limbajul popular, să se întoarcă la izvoare la tot ce este mai autentic românesc şi se constitue în ceea ce trebuie să numim cu dragoste şi mândrie identitate naţională. Arii curriculare -Arte Implicate -Limbă şi comunicare -Om şi societate Tehnologii Dezvoltarea dragostei pentru folclorul românesc.

I. OBIECTIVE CADRU

l) Familiarizarea cu noţiunea de folclor a genurilor şi speciilor acestuia, în general şi în special cu creaţiile folclorice întâlnite în zona Pădurenilor judeţul Vaslui. 2)Dezvoltarea interesului pentru identificarea, conservarea, promovarea, înregistrarea, tezaurizarea producţiilor folclorice locale. 3)Dezvoltarea capacităţilor interpretative în cadrul formaţiilor folclorice constituite şi prin participară lor la spectacole, concursuri, manifestări culturale locale, judeţene şi naţionale. 4)Protejarea, recondiţionarea şi confecţionarea costumelor pentru cântecul şi dansul popular tradiţional, a costumelor, măştilor specifice folclorului ocazional.

exerciţii de comunicare. . organizarea unei şezători. conservarea. valorificând experienţa dobândită la aceste evenimente. . Familiarizarea cu noţiunea de folclor a genurilor şi speciilor acestuia. instrumente. . domeniului folcloric . .audierea creaţiilor folclorice sincretic. Dezvoltarea interesului pentru identificarea. . . .audierea creaţiilor fiecărui gen prezentat cunoască genuri şi specii ale folclorului . copiilor.identificarea persoanelor care încă mai reprezintă o „mină de aur” ce trebuie exploatată.descoperirea materialelor ce conţin creaţii populare 1. părinţi. .realizarea unui minidicţionar explicativ de regionalisme. .noţiunea de folclor precum şi sfera de întindere a folclorului: oral.3 să cunoască portul popular specific local (zonei Vasluiului-Pădurenilor). anonim.consultarea dicţionarului şi a altor materiale din 1 . . denumirea şi utilizarea lor.exerciţii de sesizare a regionalismelor din texte şi cântece prezentate. românesc şi caracteristicile lor: folclorul legenda.5 să ia contact cu păstrătorii locali ai creaţiei folclorice .Exerciţii de descriere a costumului popular. Obiective de referinţă Activităţi de învăţare . colectiv.cunoaşterea şi vizitarea instituţiilor de cultură din comună. unelte vechi. .realizarea de fotografii şi alcătuirea unor albume. . înmormântări 2.prezentarea unor obiecte.Vizită la Centrul Cultural şi prezentarea costumului popular pt femei bărbaţi.întâlnire cu bătrânii satului.Conversaţii pe baza evenimentelor trăite .II. informaţii de la bunici.exerciţii de recunoaştere a doina.4 să participle în mod organizat la diferite evenimente ale satului: horă. . .vizită în satele comunei . botezuri.3 să cunoască genuri şi specii să . recunoaşterea materialului din care sunt confecţionate şi a paletei cromatice.înregistrarea pe casete video şi audio ale acestor persoane realizarea albumelor de 2. cunoştinţe.întocmirea unor liste cu deţinătorii de folclor.interpretarea acestora de elevi 2. de exprimare a propriilor opinii. basme folclor ocazional proverbe.cunoaşterea decorului din casele ţărăneşti. -Simulări de situaţii. balada. 2. general. în special cu creaţiile folclorice întâlnite în zona Pădurenilor judeţul Vaslui.1 să cunoască şi să înţeleagă semnificaţia noţiunii de folclor.Compararea evenimentelor trăite cu cele aflate din lectură. care să se extragă l. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ SI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. tezaurizarea producţiilor folclorice locale. .1 să cunoască satul ca principal izvor de creaţie populară Activităţi de învăţare .2 să cunoască trăsăturile caracteristice . zicători. promovarea.l.conversaţia pe baza celor audiate . înregistrarea.2 să-şi însuşească unele regionalisme 2. Obiective de referinţă 2. Nunţi.

III.exerciţii de recunoaştere a dansurilor populare specifice Moldovei: hora. 3. mielisme.vizionări de casete.achiziţionarea unor obiecte vechi .Aplicaţii: recunoaşterea. Activităţi de învăţare . folclorul copiilor).2 să confecţioneze costume tradiţionale pentru folclorul ocazional 4. sârbă. proverbe.1 să repare costumele populare şi accesorii specifice 4. şi manifestări cultural artistice.fotografii.exemple de intonaţie.respectarea cu responsabilitate a programului de repetiţie. modulaţii specifice cântecului popular.2 să cânte individual şi în grup melodii de natură folclorică 3.Genuri ale folclorului românesc (doina. Protejarea. . sincretic.participarea la spectacole concursuri. Babă.masca. audiţii muzicale.exemple de identificare a genurilor populare: doina. instrumentişti). melodia instrumentală. .stabilirea unui program riguros de repetiţii . .4 să identifice şi să cunoască utilitatea unor obiecte din lemn. judeţene şi naţionale. cântecul propriu-zis.Trăsăturile creaţiei populare (oral. . . manifestări culturale locale. bătută. dicţie. exerciţii practice de depistare a simţului muzical şi ritmic exerciţii de selectare pentru Ansamblul Folcloric "Stejărelul" (solişti.vizită la meşterii tâmplari din comună. . recondiţionarea şi confecţionarea costumelor pentru cântecul şi dansul popular tradiţional. 3. frazare. zicători. . . măştilor specifice folclorului ocazional. identificarea creaţiilor populare specifice zonei Pădurenilor. a costumelor.audiţii. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII l) Familiarizarea . recondiţionarea unor costume populare. Urs. anonim. Anul Nou Crai. variabil).participarea la diferite acţiuni cultural artistice organizate la Centrul Cultural şi de Asociaţia Cultural Ethnos care are ca scop principal tezaurizarea şi valorificarea creaţiilor folclorice locale. . costume de capră.3 să recunoască şi să danseze melodii de joc Activităţi de învăţare . balada. Obiective de referinţă 3. . Moşneag.3 să confectionze obiecte din lemn 4.expoziţii cu obiectele achiziţionate şi confecţionate.aplicarea unor motive populare . emisie. .repararea. spectacole. concursuri. . colectiv. concursuri.modalităţi de conservare şi protejare a costumelor populare.1 să recunoască genurile folclorului moldovenesc 3. manifestări artistice 4. Steaua de Crăciun. . Dezvoltarea capacităţilor interpretative în cadrul formaţiilor folclorice constituite şi prin participarea lor la spectacole. .Definirea folclorului. Obiective de referinţă 4. dansatori. paşi de dans.4 să participle cu regularitate la repetiţii.

Jurnalist în devenire (colaborarea la reviste în reviste. doină) . dramatizări. respiraţie) . . . . tezaurizarea producţiilor folclorice locale. acţiuni cultural artistice) . .Instituţii de cultură din comună şi împrejurimi. 3) Dezvoltarea capacităţilor interpretative.Şezătoarea. .Cântecul şi dansul popular (horă.Portul popuilar (costume populare. publicaţii. joc de rol. .Interpretare instrumentală (instrumente tradiţionale). jocuri populare.Rapsozi populari. . .Vizionarea unor casete cu ansambluri folclorice de renume.Reporter în actiune (identificarea şi înregistrearea creaţiilor populare locale) . nunta.Expozitii de artă populară. frazare. construcţia caselor. .2) Dezvoltarea interesului pentru identificarea conservarea. strigături) .Audiţii (texte. . 4) Produse de inspiraţie folclorică.Folclorul copiilor. obiceiuri de familie.Reconditionarea costumelor populare . . promovarea. înmormântarea.Jocuri didactice.costume pentru obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou. hora.Măşti. .Informatori de folclor. sârbă.Vizite la furnizorii de folclor. . cântece. dicţie. înregistrarea. ocupaţii) .Motive populare-aplicare .Interpretarea vocală (cultură vocală-emisie. decoruri ţărăneşti).Vizite la meşterii populari. .Realizarea şi respectarea programului de desfăşurare a acţiunilor cultural artistice stabilite de responsabilii şi instructorii formaţiilor artistice din care elevii fac parte.Satul-principalul izvor al creaţiilor populare (aşezare. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful