In iunie 1947, NKVD-ul distribuia, in regim strict secret, setul de directive destinat sovietizarii tarilor proaspat intrate in sfera

de influenta a Moscovei si dezinformarii strategice a Occidentului, actiune care continua si azi cu succes Stalin a hotarit in 1943 desfiintarea Internationalei III - Kominternul - pentru a dovedi Vestului ca Rusia nu mai reprezinta coordonatoarea "miscarii internationale" lasand fiecare tara sa actioneze independent. In realitate fusese insarcinat bulgarul Gheorghi Dimitrov sa circule prin tarile cu partide subordonate si sa le convinga ca e o schimbare doar de tactica, unirea proletariatului din toata lumea ramanand preocuparea permanenta a Moscovei, iar Stalin i-a scris lui Tito explicandu-i "ca acolo unde armata rosie pune piciorul se impune si sistemul social comunist". In acest context, de intoxicare a opiniei publice mondiale, si a tarilor care inca sprijineau masiv economic Rusia bolsevica, inclusiv Statele Unite, au aparut directivele elaborate de Lavrenti Beria, cunoscute sub indicativul "Moscova 2-6-1947 (Strict secret) K-AA/CC113, indicatia NK/003/47". Primii care s-au referit intr-o lucrare stiintifica la Directivele de baza ale NKVD - Comisariatul poporului pentru Afaceri Interne - pentru tarile din orbita sovietica din 2 iunie 1947, au fost britanicii care au publicat cartea istoricului Andrew si a fostului ofiter KGB Gordievski: "KGB. Istoria secreta a operatiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov", Londra 1990. In iunie 1947, NKVD (precursorul KGB) distribuia, in regim strict secret, setul de directive destinat sovietizarii tarilor din sfera de influenta a Moscovei. Interesant, pentru Romania, ar fi de urmarit rezultatele acestei politici folosind in paralel Directivele NKVD din 1947 si realitatile de dupa Revolutia din 1989 Printre directivele NKVD-ului exista referiri la activitatea activistilor de partid: acestia erau indrumati sa nu dea niciodata termene precise, sa nu formuleze niciodata responsabilitati precise, iar toate programele sa fie cit mai stufoase, cit mai generale, lipsite de orice claritate. Linia generala de formare a activistilor PCR a urmat firul Directivelor. In ani si ani de zile acest tip de formare a determinat o atitudine si o mentalitate specifice insusite in plan politic si regasita la membrii clasei politice post-comuniste, proveniti din acelasi tip de "bazin formativ"; al PCR-ului. Mentalitatea politicianista a devenit in schimb folositoare intereselor de grup ale clasei politice actuale, care si-a regenerat randurile recrutand noi reprezentanti pe baza acelorasi principii. Asa zisele noi generatii politice de astazi sunt pline de exemple ilustrative. Lavrenti Beria si edificarea Uniunii Sovietice dupa acordul secret Hitler - Stalin Beria a fost unul dintre cei mai cumpliti (si eficienti) calai comunisti. Numele sau este indisolubil legat de "victoria sovietelor". Lucrand in sistemul represiv sovietic inca din 1921, a fost numit de Stalin sef al NKVD-ului in 1938 unde a functionat pana in 1953. Este direct responsabil de uciderea a milioane de oameni. Sub directivele lui s-au organizat serviciile represive in toate tarile din Estul Europei, cazute ca urmare a pactului Ribentrop-Molotov in aria de influenta sovietica. Milioane de polonezi si romani dar si alte popoare au fost luati ca ostateci in granitele sovietice si deveneau o problema. Stalin a dat ordin NKVD-ului, trecut acum in mana lui Beria, sa rezolve problema. "Problema" s-a rezolvat partial prin marele macel din 1938-39 dupa care au continuat arestarile, executiile si deportarea populatiei din Basarabia si Bucovina si din Tarile Baltice. Barbaria a avut caracter masiv, fiind exterminate aproape in totalitate elita popoarelor, conducatorii spirituali,

Bulgaria. (CivicMedia) 1. in 1981. O demonstreaza acest set de directive secrete. în spe cu predarea lor ofi erului nostru cu cel mai mare grad în ambasad . intr-un singur an. care a sistematizat si organizat la modul cel mai monstruos sistemul de deportare. peste 200. O mare parte a ei a fost teoretizata de insusi Lavrenti Beria. jumatate de Europa era ocupata de trupele sovietice "eliberatoare". a fost publicat pentru prima data in ziarul "Novi Dzienic". Mai mult ca sigur ele au fost transmise si aplicate si in Romania. Abia acolo il separam pe capul familiei. temutul sef al NKVD. indicatia NK/003/47". Întâlnirea cu ace ti oameni este organizat de serviciul special desemnat în acest scop. cu Organiza ia Tineretului Comunist Polonez.000 romani basarabeni si bucovineni au fost deportati pe intinsul Rusiei. In realitate. Nu se admite stabilirea de rela ii între solda ii no tri i popula ia civil . sa va prezentam traducerea textului polonez. regimurile democratice aveau sa fie inlocuite cu sisteme totalitare inspirate si controlate de Kremlin. multe aspecte continua sa fie de actualitate si astazi. La sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial. este. apoi pe ceilalti." Dupa Stalingrad. inadmisibil ca simplii solda i s stabileasc rela ii cu femei din rândul b tina elor. desi SRI nu a confirmat pana in prezent existenta unui astfel de document in arhivele Securitatii. Reteta acestei tranzitii a fost. elaborate de Comisariatul poporului pentru Afaceri Interne la 2 iunie 1947 si purtand indicativul "Moscova 2-61947 K-AA/CC113. pierzandu-li-se urma. asadar. de asemenea. . pana la Vladivostok. S-a elaborat un "Plan de munca" in anuarie 1941. Au urmat executiile din Armenia urmate de masive deportari (1938). In doar cativa ani. aceeasi. Moscova asigura ca va respecta suveranitatea si dreptul la autodeterminare al statelor intrate in zona sa de influenta. Toata familia in aceiasi masina. in 1943 au fost deportati Karacii din Caucaz. presedinte al Poloniei intre 1945 si 1952. ca pe un principal deportat. cu Armata de Acas i alte asocia ii. iar in Decembrie 1943 a venit randul Kalmucilor. 3. Se va um ri ca între solda ii no tri i popula ia civil s nu se produc leg turi de nici un fel. Partidul Socialist Polonez. În acest scop trebuie folosite elementele opozi iei militare. Este inadmisibil ca ofi erii no tri s viziteze autohtoni la locuin ele lor. Documentul. Tancuri rusesti la Bucuresti "Acolo unde calca Armata Rosie se impune si sistemul social comunist". pana la vagoane. Din nefericire. Se va accelera lichidarea cet enilor care între in leg turi neini iate de c tre noi cu Partidul Comunist Polonez. 2. iar întâlnirile pot avea loc doar în locuri publice. Dupa 1940. respectiv solda ii autohtoni. Similitudinile cu ceea ce s-a intamplat in tara noastra sunt oricum evidente. sub pretextul inspectiei sanitare. Ne multumim. Oficial. ii scria Stalin lui Tito. Instructiuni aproape identice au mai fost descoperite si in Cehoslovacia. Metoda de elaborare a listelor nominale era diabolica: "Este necesar sa deportam fiecare membru al familiei. Germania. Este interzis primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contacta i de noi ca informatori. soarta acestora era deja pecetluita.cei care ar mai fi putut trezi constiinta nationala. peste tot. cu interbrigadi tii. precum si deportarea Tatarilor din Crimea in Asia Centrala si Siberia (1944). descoperit in biroul lui Boleslaw Bierut. Informa iile sunt preluate de c tre ambasad prin organele serviciilor speciale. In Februarie 1944 toti Ingusii au fost exterminati iar in Aprilie acelasi an a venit randul Balkarilor ca sa fie deportati. impreuna fara sa-i informam de separarea care urmeaza.

10. se vor îndep rta acei oameni care au activitate în leg tur cu proiectarea concep iilor i avansarea revendicarilor. Ace ti oameni trebuie coopta i. Pentru fiecare congres se vor preg ti oameni noi i doar cei viza i de serviciile noastre secrete. actele vor ar ta doar calitatea de lot dat în folosin . Dac nu exist alt solu ie i o asemenea edin trebuie convocat . se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare. 9.Se va acorda o aten ie deosebit persoanelor cu capacit i organizatorice i cu anse sigure de popularitate. Nu este voie ca aceast activitate s se numeasc comer . 6. 14. n. dar niciodat pe aceea de proprietate a de in torului. La ac iunile militare vor lua parte acei solda i care au stat pe teritoriul rii noastre (se are în vedere Uniunea Sovietic n.R. iar în cazul în care se opun. . trebuie redus împ r irea mijloacelor de produc ie repartizate lor.n. 13. În cazul în care ar interveni o rezisten mai mare din partea ranilor. Dup aceea. 7. Unificarea organiza iilor de tineret trebuie facut rapid. respectiv în majoritatea uzinelor. 5.) înainte de a intra în Armata Kosciuzsko (Armata polonez ce lupta de partea Armatei Sovietice pe teritoriul U. concomitent cu cre terea obliga iilor de predare a cotelor. trebuie s avem oameni care conlucreaz cu serviciile noastre speciale. Se organizeaz i se urm re te ca func ionarii ale i ca deputa i la congrese s nu. respectiv la cei care de in func ii de conducere (documentul g sit în Cehoslovacia adaug : mai pu in cadrele de conducere alese pe baza lealit ii fa de regimul socialist). Politica fa de mica gospod rie r neasc urmeaz acest curs pentru a face gospod ria particular nerentabil . Se va urm ri ca func ionarii de stat (exclusiv organele de securitate i din industria minelor) s aib retribu ii mici. 11.n. De la conducatori de organiza ii locale în sus. în pozi ii de conducere se vor repartiza oameni desemna i de serviciile noastre speciale. Se va urmari cu stricte e ca presa autohton s nu transmit date privind calitatatea i sortimentul m rfurilor ce ni se transport . Trebuie neap rat men ionat faptul c e vorba de schimburi de m rfuri.S.4. Ini iativele particulare trebuie eliminate cu des var ire. 8. In toate organele de guvern mânt. astfel ca necesarul s trebuiasc acoperit prin import. trebuie organizat ca agricultura s nu poat asigura aprovizionarea cu alimente a rii. economic sau organizatoric . Aceasta se refer îndeosebi la sfera s n t ii.). culturii. Dac nici a a nu se ajunge la rezultatul scontat. trebuie început colectivizarea. Trebuie realizat în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid. Se va ajunge la distrugerea ei total .s fie nepunctuale. Deputa ii nu pot convoca în nici un caz edin e între întreprinderi. f r tirea organelor administrative locale. având grija ca toate rolurile cheie s revin acelor oameni care apar in serviciilor noastre secrete.i poat p stra mandatul pe întreaga perioad ce le st în fa . justi iei. 12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul c acestea s nu acorde acte doveditoare a propriet ii asupra p mantului.fie acelea cu caracter juridic. Trebuie f cut totul ca hot rarile i ordinele .S.

trebuie notate propunerile. 20. 23.552-46). 18. 25. In leg tura cu activitatea b tina ilor care sunt purt tori ai unor func ii de partid. repartizarea m rfurilor deficitare. 17. Nu se vor înl tura cauzele fenomenelor în discu ie. respectiv autorii acestora. Trebuie acordat o mare aten ie inventatorilor. 24. ca ace tia s fie compromi i în fa a angaja ilor. respectiv dezvoltat i sprijinit activitatea lor. Nu este permis realizarea acelor inven ii care ar asigura cre terea produc iei de produse finite i. Sindicatele trebuie s fie ocupate cu alte probleme minore ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii. programe culturale i distractive. în paralel cu aceasta. Dac o inven ie a devenit cunoscut . 22. 21. trebuie organizat vânzarea acesteia în str in tate pe valuta vest. cantitatea munitiei va fi controlat permanent si cu seriozitate. . sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor. îns nici una dintre ele s nu aib drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excep ie cazurile ce vizeaz industria minelor). Documentele cuprinzând datele cu privire la valoarea i descrierea inven iei nu se public . organizarea de excursii. Ele pot lucra doar la punerea în practici a hotararilor i atât. Cadrelor militare autohtone li se pot încredin a pozi ii de r spundere în locuri unde deja sunt plasa i oamenii serviciului special. respectiv cele care critic trecutul i problemele locale. justificarea unor puncte de vedere i decizii ale conducerii politice. indiferent de tipul de arm . In cazul fiec rei actiuni armate si cu ocazia tragerilor. pe motiv c e prea costisitoare în ar . de stat sau administrative trebuie create asemenea condi ii.K. Trebuie popularizate discu iile cu muncitorii care se ocup de probleme actuale legate de produc ie. oficii i institu ii. discutarea cererilor de pensii i împrumuturi. Este permis doar realizarea acelor investi ii care au aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indica iile noastre speciale.15. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problem . inovatorilor. Trebuie f cut totul ca anumite cazuri s fie discutate concomitent de mai multe comisii. 16. 26. consemnându-se orice cercetare valoroas . dar fiecare inven ie trebuie înregistrat cu consecven la centru. observa iile ce au fost expuse. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbat (mai pu in cele cuprinse în îndrum rile din N. . Sindicatele din uzin nu pot exercita nici o influent asupra activit ii din uzin . sc derea produc iei i a extragerii de materii prime . Toate datele i documentele privitoare la valoarea i descrierea am nun it a inven iei vor intra in posesia noastr . Trebuie inut sub observa ie fiecare institut de cercetare i laborator. astfel încât s devin imposibil întoarcerea lor în anturajul ini ial. 19. Trebuie organizat ca numai acei conduc tori s fie avansa i care execut impecabil problemele cu care au fost îns rcina i i care nu le analizeaz dep ind cadrul activiit ii lor. În uzine trebuie ini iate diferite edinte i conferin e profesionale.

având un nivel de preg tire slab sau mediocru. Trebuie avut o mare grij de toate proiectele de fabrica ie în industria minier . de specialitate. S se analizeze diferen ele dintre materii. 34. 32. Pre ul acestor m rfuri s fie mai mare decât pre ul produselor similare ale întreprinderilor de stat. 37. In colile de specialitate trebuie introdus specialitatea îngust . n. cântecelor. E necesar s fie puse sub observa ie tipografiile biserice ti. 28. s fie redus cantitatea de material documentar.R. Lu rile de pozi ie ale conducerilor b tina e pot avea coloratura na ional sau istoric . Locurile lor trebuie s fie ocupate de oameni numi i de noi. A se împiedica aprovizionarea bun a pie ei interne. Este admis critica activit ii organelor administrative. Trebuie acordat o aten ie deosebit bisericilor. Trebuie s fie ini iat organizarea unor ac iuni cu caracter artistic sau sportiv care s sarbatoreasc lupta b tina ilor împotriva cotropitorilor (exclusiv ru ii. însa nu se admite nicidecum sc derea numeric a personalului i nici func ionarea normal a aparatului birocratic.n. 31. 29. Activitatea cultural-educativ trebuie astfel dirijat ca s rezulte o antipatie general împotriva acestora. dar mai ales din licee i facult i trebuie s fie înl tura i profesorii de valoare care se bucur de popularitate. 33. a filozofiei generale. care ar putea folosi la ad postirea pe o perioada mai lung a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente. Trebuie acordat o mare aten ie ca nu cumva în ora e s existe re ele de ap nelegate la re eaua principal în cartierele în curs de reconstruc ie sau nou construite. Canaliz rile vechi neracordate i fântânile trebuie lichidate sistematic pe parcurs. arhivele. pe efectul nefast al monarhiei i pe lupta poporului asuprit. al educa iei religioase. Întreprinderile proprietate personal . Pe plan local este interzis apari ia unor opere despre acei b tina i care înainte de revolu ie i în perioada celui de-al doilea r zboi mondial au tr it la noi (în U. respectiv în întreprinderile indicate în mod special. 36. Reconstruc ia obiectivelor industriale i construc ia celor noi se va face având în vedere ca materialele reziduale s fie dirijate în depozitele de ap ce ar putea folosi drept rezerve de ap potabil . Din colile elementare. îndeosebi nem ii) i care s popularizeze lupta pentru socialism. Trebuie extins birocra ia statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. con inutul predicilor. iar la licee s se opeasc predarea limbilor latin i greac veche. Se va insista pe l comia i r utatea oric rui rege. . 30.27. 35. dar acestea nu pot duce la unitatea na ional . În orasele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuin e spa ii excedentare. dar i cel al ceremoniilor de înmormântare. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut s serveasc binele rii. . a logicii i geneticii. micii meseria i i micii industria i s primeasca doar astfel de materii prime i utilaje inferioare i care s împiedice produc ia de calitate..S.) sau au luptat al turi de noi în timpul r zboiului.S.

Dac se constituie o organiza ie care ar sprijini alian a cu noi. folosindu-ne de ura care exist împotriva acelor organiza ii. ci doar gra iat. podurilor. 40. care vor fi inute sub acuza ia de "înalt tr dare" 41. Înainte ca ei sa se întip reasc în con tiin a maselor. . trebuie pu i în func ii de conducere i inu i în eviden drept cadre de rezerv pentru perioada schimb rilor ulterioare. Se va încerca prin toate mijioacele racolarea acelor opozan i care se bucur de stima popula iei b tina e. socialismului. E o ac iune ce atrage aten ia maselor populare. distrugerea cimitirelor. necalifica i. În cazuri drastice se recheam din func ie. Se aduc la cuno tin a publicului procesele acelor persoane cu pozi ie de conducere (în primul rând din cadrul armatei. Se interzice judecarea sau chiar criticarea public a acelor conduc tori numi i de c tre partid. industrializ rii. 39. nu va avea loc reluarea procesului.38. trebuie lichida i prin a a numite "întâmpl ri neprev zute" sau închi i sub acuza ia de crim de drept comun. Trebuie împiedicat cu orice pre reabilitarea celor condamna i în procese politice. Trebuie ca la facult i s ajung cu prioritate sau în mod exclusiv. Dac nu cedeaz . dar totodat ar st rui asupra controlului activit ii economice a conducerii oficiale. La sfâr it. condamnatul nu va fi judecat. a c ilor i re elelor de leg tur . Se va da o aten ie deosebit construc iei i reconstruc iei drumurilor. care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemul umirea angaja ilor. Aceasta trebuie f cut în felul urm tor: profanarea monumentelor ce ne apar in. cadrelor didactice) care sunt învinuite de atitudine împotriva poporului. cei care nu sunt interesa i s se perfec ioneze la nivel înalt. 45. Dac aceast reabilitare devine inevitabil . respectiv autorii judec ii gre ite nu vor fi convoca i. in cazul în care este nevoie pe o interven ie armat . 43. indiferent cât de îndep rtate sau inaccesibile ar fi. locul rezisten ei sau al concentr rii for elor reac ionare s fie accesibil din toate p r ile. cei ce provin din cele mai joase categorii sociale. serviciilor importante. ministerelor. 42. Numai în cazuri cu totul speciale se admit procese politice. s fie schimba i i înlocui i cu muncitori cu cea mai mic preg tire profesional . difuzarea unor manifeste din care s rezulte ponegrirea na iunii i culturii noastre i îndoiala fa de în elesul contractelor încheiate cu noi. imediat trebuie pornit împotriva ei o campanie de acuzare a na ionalismului i ovinismului. ci doar s ob in o diplom . fiind numi i în pozi ii similare sau superioare. În munca de propagand trebuie implica i i b tina ii. Trebuia ca reprezentan ii opozi iei politice s fie închi i. se admite doar cu condi ia ca acel caz s fie considerat o gre eal judec toreasc . Se va c uta ca acei care lucreaz în diferite func ii indiferent cât de mici. ca. trebuie compromi i prin campanie de denigrare. 44.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful