K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA!

(



)

KABANATA I Panimula at Sanligang Kasaysayan

PANIMULA

Ang bansang Pilipinas ay kilala sa pagkakaroon ng mga kakaiba at malikhaing uri ng pag-iisip pagdating sa iba·t bang bagay tulad na lamang sa paggawa ng mga awitin, ngunit sa paglipas ng panahon at sa paglaganap ng mga produktong banyaga sa ating bansa ay marami na ang nagbago. Taong 2009 nang pumatok sa mga Pinoy lalo na sa mga kabataan ang pagkahilig nila sa kulturang koreano. Marahil dahil sa dala nitong

kakaibang aliw sa mga Pinoy at kasabay pa ng pagsikat ni ´Sandara Parkµ sa bansang Korea na nakilala dito sa ating bansa. Kung ating mapapansin maging sa mga palabas ay madalas na ring maghari ang mga Asyanong Teleserye, ´Heart of Asiaµ sa ABS-CBN at ´Home of Asianovelasµ naman sa GMA. Hindi rin patatalo ang salitang ´I want Nobody, Nobody but youµ na sambit naman ng WonderGirls na nagpasikat ng kantang ito na kung saan ay pumatok sa lahat ng mamamayang Pilipino bata man o matanda. Hindi na lingid sa atin ang pagkakaroon ng ´Asian-Feverµ o ´Asian Invasionµ o ang paglaganap ng Asyanonong produkto at kultura sa ating bansa maging sa musika(K-Pop), pananamit, mga palabas(Asianovelas) atbp., kaya naman ang pag-aaral na ito ay naglalayong talakayin sa inyo ang mga Impluwensya ng musika·t palabas sa ating bansa ng bansang Korea.

-Mga Mananaliksik

1

K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (



)

SANLIGANG KASAYSAYAN

Ang pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigidig ang naging daan sa pagdating ng mga Koreano sa ating bansa. Maraming dahilan ang mga Koreano sa pagpunta sa ating bansa, kabilang na riyan ang muling pagbangon sa kasawiang kanilang natamo sa naganap na digmaan na nagkaroon naman ng magandang relasyon sa bansang Pilipinas at South Korea. Taong 1960·s nang magsimulang mag-aral ang mga Koreano ng wikang Ingles sa ating bansa, nang ang South Korea ay isa pa sa mga naghihirap na bansa at ang Pilipinas naman ay pangalawa sa mauunlad na bansa sa Asya sumunod sa Japan. Ang mga Unibersidad sa Pilipinas ay kilala sa pagkakaroon ng mataas na reputasyon pagdating sa pagtuturo ng wikang Ingles sa mga Koreano. At dahil dito, Ang mga Koreano ang may pinakamalaking populasyon ng mga turista sa ating bansa. Pagdating ng taong 1980·s nang magsimulang maimpluwensiyahan ng bansang South Korea ang Pilipinas. Dito rin nagsimula ang pagkakaroon ng ´Korean Waveµ o ang pagtaas ng popularidad ng mga musika·t palabas ng bansang South Korea. Sa taong din ito nagsimulang tumaas ang bilang ng mga turista at imigranteng Koreano sa ating bansa. Taong 2006 nang manguna ang mga Koreano sa pagkakaroon ng pinakamataas na bilang ng mga turista kaysa sa mga Amerikano sa ating bansa na may bilang na 570,000. Noong 2008 ay umabot naman ito ng 650,000. Marami sa mga Koreano ang pumupunta sa ating bansa upang magtayo ng negosyo at tumira na rin. Sa ngayon marami na ang mga restaurant, hotel, resort, beauty parlors, at mga bars sa iba·t-ibang panig ng ating bansa na pagmamay-ari ng mga Koreano. Ang mga simbahan ng mga Koreano ay karaniwang matatagpuan sa Metro Manila at sa iba·t-ibang lugar sa Pilipinas na nagsisilbi bilang sentro ng kanilang pananampalataya at komunikasyon sa kapwa nila mga Koreano.

2

K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (



)

BALANGKAS TEORETIKAL

´TURNING KOREAN?µ - ISANG PAGPAPALIWANAG SA PAGLAGANAP NG KULTURANG KOREANO SA BANSA NG PALABAS NA KAPUSO MO, JESSICA SOHO.

Pagkahumaling sa Musika·t palabas ng mga Koreano.( ) (Queen Seon Deok, 2NE1, Nobody, Full House) Mga Pilipino

Pagbaba sa pagtangkilik ng mga musikang at palabas na Pinoy (OPM at Teleserye).

3

K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (



)

BALANGKAS KONSEPTWAL

Ang pag-aaral na ito na may pamagat na ´K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (  )µ ay gagamit ng ganitong metodolohiya

upang makuha ng tama at maayos ang mga resultang nais makamit ukol sa napiling paksa.

Pag-iisip at Pagpili ng Paksang tatalakayin.

Pagkuha ng mga datos/Impormasyon.

Pag-aanalisa at Pag-aaral sa mga nakuhang datos.

Pagsasa-ayos ng mga nakuhang impormasyon.

4

K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (



)

PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Ang pananaliksik na ito na may pinamagatang ´K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (  )µ ay naglalayong sagutin ang mga

sumusunod na katanungan at bigyang linaw ang mga isyu at pangyayaring tatalakayin sa pag-aaral na ito.

1. Ano ang Korean Wave? 2. Ano-Anu ang impluwensiya ng mga Koreano sa bansang Pilipinas ? 3. Paano nagsimulang umusbong ang Musika·t Palabas ng mga Koreano sa bansang Pilipinas? 4. Bakit nahuhumaling ang mga Pilipino sa Musika·t Palabas ng mga Koreano? 5. Ano ang naging epekto nito sa mundo ng ´Entertainmentµ ng Pilipinas? Ito ba ay nakabuti o nakasama?

SAKLAW AT LIMITASYON

Sasaklawin ng pag-aaral na ito na may pamagat na ´K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (  ), (ISANG PANANALIKSIK

TUNGKOL SA IMPLUWENSYA NG KULTURANG KOREANO SA PILIPINAS: MUSIKA·T PALABAS)µ, ang mga kabataan mula edad 15 hanggang 19 sa Metro Manila sa tuluyang paglaganap ng musika at mga palabas ng mga Koreano sa ating bansa. Hindi na isinama ng mga mananaliksik ang pag-aaral sa paglaganap din ng mga mamayang koreano na naninirahan dito sa Pilipinas upang mas

5

K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (



)

lalong mabigyang pansin ang isyung ikinakaharap ng ating bansa tungkol sa ´Korean Wave o ang Korean Pop Culture (Hallyu)µ.

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Ang pag-aaral na ito na may pamagat na ´K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (  )µ ay magiging mahalaga at makakatulong ng

malalaki sa mga sumusunod na indibidwal at institusyon. 

Sa mga Pilipino- Ang pag-aaral na ito ay magsisilbing gabay nila upang mabigyan ng impormasyon ang mga Pinoy tungkol sa impluwensya ng mga Asyano sa ating bansa. 

Sa mga kabataan- Ang pag-aaral na ito ay magbibigay sa kanila ng kaalaman tungkol sa pagdami ng mga kabataang Pilipino sa pagkahilig sa musikang ´K-Popµ at mga palabas ng ´K-Dramasµ. 

Sa mga Musikero- Ang pag-aaral na ito·y magsisilbing gabay nila upang mas lalo pa nilang paigtingin ang kaledad ng Musikang Pilipino (OPM) sa ating bansa at tangkilin ng mga mamamayang Pilipino. 

Sa mga tao sa Industriya ng ´Showbizµ- Ang pag-aaral na ito·y magsisilbing gabay nila upang lalong gawing makatotohanan, kaayaaya, bago at kakaiba ang bawat seryeng kanilang ginagawa para sa mga manonood. 

Sa mga Mananaliksik- Ang pag-aaral na ito ay magbibigay sa mga mananaliksik ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga isyung kinahaharap ng ating bansa pagdating sa musika at ´entertainmentµ ,sa ganitong paraan ay makatutulong ang mananaliksik upang mabigyang kaalaman ang mga mambabasa ng pag-aaral na ito.

6

K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (



)

DEPINISYON NG MGA TERMINO 

Ang mga salitang ito ay nilagyan ng kahulugan upang mas lalong maunawaan ng mga mambabasa ang mga nakasaad sa ginawang pag-aaral.

1. Annyong-hasseyo( 

)

Karaniwang ginagamit ng mga Koreano bilang pagbati sa mga tao. 

Ito ay maaring Hi, Good Morning, Good Afternoon o Good Evening sa wikang Ingles.

2. Asian Fever Ang pagtaas ng popularidad ng mga Asyano sa karatig din nilang bansa. (kabilang sa Asya) Kilala rin sa tawag na Asian Invasion

3. Asian Invasion  Pagtaas ng mga Asyanong imigrante sa isang bansa. Paglaganap ng mga Asyanong produkto sa isang bansa.

4. Code Switching Ito ay ang paggamit ng isa o higit pang lenggwahe sa pakikipagusap sa iba. 5. Conquer Ang pagsakop sa isang naturang bansa o lugar.

6. Culture Shock Karaniwang nararanasan ng mga Koreano sa ating bansa.

7

K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (



) 

Ito ang paninibago na nararansan sa mga kulturang hindi naman nakagisnan.

7. Digital Single  Kilala rin sa tawag na mini-album. Ito ay isang album na mayroong 2 hanggang 6 na kanta. )

8. Hallyu( 

Ito ay ang kilala rin sa tawag na Korean Wave.

9. Hangul Ito ay ang lenggwaheng gamit ng mga Koreano.

10. Homesickness  Madalas na nararanasan ng mga Koreano sa ating bansa. Ito ay ang kagustuhan o pananabik ng isang tao na

bumalik sa kanyang tirahan. Ito ay madalas na nararanasan ng mga taong naglalakbay o nangingibang-bansa 11. Invade Pagsakop sa isang bansa o paglaganap ng kanilang kultura.

12. K-Drama  Korean TeleDramas. Tawag sa mga palabas o teleserye sa bansang South Korea.

13. K-Fashion  Korean Fashion Tawag sa mga pananamit ng mga Koreano.

14. K-NOY  15. K-Pop  Korean Pop. Isang uri ng musika sa Korea na kung saan ay sikat at nauuso dito sa ating bansa. 8 Ito ay ang mga Pilipinong nahuhumaling sa kulturang Koreano. Kilala rin sa tawa na ´Koreanong Pinoyµ.

K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (



)

16. Korea Ito ay tumutukoy sa dalawang lugar na binubuo ng Hilaga at Timog Korea.

17. Korean Pop Culture Ito ay ang kulturang Koreano na kinahuhumalingan ng mga Pilipino ngayon lalo na ng mga kabataan. 18. Korean Trend  Ito ay ang mga bagay na nauuso o patok sa Korea. Ang pananamit, buhok ay isa sa mga halimbawa nito. Hal. ´Ito ang bagong Korean Trendµ ngayon.

19. Korean Wave  Kilala rin sa tawag na Hallyu o Korean Pop Culture. Ito ay ang pagtaas ng popularidad ng South Korea sa buong mundo kasabay ng kanilang musika, palatuntunin, negosyo, edukasyon, at turismo. 20. Language Barrier Ito ay ang hindi pagkakaintindihan ng nagsasalita at nakikinig dahil sa pagkakaiba ng lengguwahe na ginagamit nila. 21. MultiLinguals May kakayahang makapagsalita ng isa o higit pang Lenggwahe.

22. OPM  Original Pilipino Music Binubuo ng musika at awiting gawa ng mga Pinoy. )

23. Saranghae( 

Katumbas ng salitang Mahal Kita sa Korea.

24. Teleserye  Philippine Drama Tawag sa mga palabas o serye sa Pilipinas. 9

K-NOY: KOREANONG PINOY, DUMADAMI NA! (



)

25. 

 Sulat sa wikang Koreano na ang ibig sabihin ay ´Han-gul Chimgongµ o Korean Wave

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful