You are on page 1of 2

FUNDACIN PEASCAL FUNDAZIOA ASOCIACIN AGIANTZA ELKARTEA FEDERACIN SARTU FEDERAZIOA

Os invita a la Jornada MONEDAS SOCIALES: GITA UNA EXPERIENCIA EN MARCHA Bilbao, 17 de Enero Centro Cvico San Francisco 19:00-21:00 tarde 19:00 Bienvenida 19:10 Las monedas sociales: la creacin colectiva de una economa real. 19:45 giTa: una experiencia en marcha. Gonbidatu egiten zaitu honako jardunaldira: GIZARTE MONETAK: GITA, MARTXAN DAGOEN ESPERIENTZIA

Tambin participan / Parte hartzen dute: Desazkundea, Reas, BTMuelle3, BTBilbao (Fundacin Aldauri), ABT (Agiantza Bank Time), Dirurik Gabe Elkartea, Colaborabora, Nekal Sarea, Asoc Colabora:

Bilbo, Urtarrilak 17an San Frantziskoko Udaltegia Arratsaldeko 19:00etatik-21:00tara 19:00 Ongi etorria. 19:10 Gizarte monetak: Egiazko ekonomiaren sorkuntza kolektiboa 19:45 giTa: martxan dagoen esperientzia.

Si en algo estamos de acuerdo la mayora de las personas, a estas alturas, es en el hecho de que la humanidad est llegando a una situacin lmite directamente relacionada con el modo en que producimos, distribuimos y consumimos. Nuestro modelo econmico actual, el capitalismo en sus distintas denominaciones, no ha sido capaz de satisfacer las necesidades materiales ms elementales de la poblacin, ni hay visos de que jams lo consiga (Garca Jan, J., 2009). Por contra, trae como consecuencias el deterioro de las economas locales en beneficio de empresas multinacionales y grandes grupos financieros, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la exclusin, el aislamiento y la violencia, dinmicas de consumismo e individualismo, y una degradacin acelerada del medio ambiente. Pero desde hace tiempo tambin existen personas, organizaciones y movimientos que generan y refuerzan, con sus valores y praxis, conceptos como solidaridad, vecindad, comunidad, conocimiento libre, confianza mutua, Algunas experiencias concretas de economa alternativa son los bancos del tiempo, las redes de personas consumidoras y productoras, los movimientos de decrecimiento, las corrientes de transicin, las redes de trueque, etc. Y las monedas sociales locales son otra de esas experiencias. A comienzos de los aos 30, los habitantes de Wrgl,un pequeo pueblo del Tirol, tomaron la decision de acuar su propia moneda; poco despus, en Suiza se fund una cooperativa de crdito que lanz una propia moneda denomina Wir, siendo desde entonces una moneda complementaria al franco suizo. Ms recientemente son conocidas otras monedas como Fureai-Kippu en Japn, los Time-Dollars en EEUU, el Proyecto Sol en Francia, etc. Y ms cercanas estn Ecoseny (Parc natural Montseny), XarxaEco (Tarragona), El Zoquito (Cdiz), Osel en Novelda (Alicante).. Con esta jornada queremos compartir y reflexionar sobre este tema, adems de presentar la experiencia giTa en la que varias organizaciones estamos participando. Animate!!!!!

Pertsona gehientsuok bat gatoz gauza batean: honez gero, gizateria mutur-muturreko egoerara iristen ari dela eta hori estu lotuta dagoela gure premiak asetzeko balio duten ondasunak ekoizteko, banatzeko eta kontsumitzeko moduarekin. Gaur eguneko eredu ekonomikoa, kapitalismoa alegia, zeinahi izen ematen zaiola, ez da gai izan herritarren beharrizan material oinarrizkoenak asetzeko, eta gainera ez dago inoiz lortuko duelako itxurarik (Garca Jan, J., 2009). Aitzitik, ondorio latzak eragiten ditu: enpresa multinazional eta finantza-talde handien mesedetan tokiko ekonomiak narriatzea, lan-baldintzek okerrera egitea, bazterkeria, isolamendua eta indarkeria, kontsumismo eta indibidualismorako dinamikak eta ingurumenaren andeatze azkarra. Baina aspalditik, horrez gain ere badira euren balio eta praxiarekin elkartasuna, auzotasuna, erkidegoa, ezagupen askea, elkarrenganako konfiantza eta antzeko kontzeptuak sortzen eta indartzen dituzten pertsonak, erakundeak eta mugimenduak. Ekonomia alternatiboko esperientzietako batzuk denbora-bankuak, kontsumitzaile eta ekoizleen arteko sareak, beherapen-mugimenduak, trantsizio-korronteak, trukesareak, etab. dira. Eta beste esperientzietako bat tokiko moneta sozialak dira. 30.eko hamarkadaren hasieran, Tiroleko Wrgl herrixkako biztanleek bertako moneta egitea erabaki zuten; handik gutxira, Wir izeneko txanpona sortu zuen kreditu-kooperatiba bat eratu zen Suitzan, eta orduz geroztik, franko suitzarraren moneta osagarria da. Berriki, bestelako moneta batzuk ere ezagutu dira: Japoniako Fureai-Kippu; AEBetako Timedollar izenekoak, Frantziako Sol proiektua, etab. Eta hurbilagokoak dira honako hauek: Ecoseny (Parc Natural Montseny); XarxaEco (Tarragona), El Zoquito (Cadiz), Osel en Novelda (Alicante). Jardunaldi honekin gai horri buruzko gogoeta egin eta iritziak trukatu nahi ditugu; eta horrez gain, hainbat erakunde partaide gaituen giTa esperientzia ere aurkeztu nahi dugu. Anima zaitez!