Autorizari privind OMG-urile

Curs CEPA anul IV

Companie de biotehnologie Creaza OMG-uri si doreste sa le plaseze pe piata ca alimente sau furaje Testeaza siguranta alimentara si de mediu a OMG-ului Se adreseaza autoritatii nationale competente pentru obtinerea autorizarii .

care contine  argumentatia cu privire la asemanarea cu un organism conventional  rezultatele testarilor de siguranta alimentara si de mediu Informeaza EFSA si-i trimite documentatia .Autoritate nationala competenta Preia documentatia.

in care isi exprima opinia Trimite raportul  Comisiei Europene  Statelor Membre Face public raportul .EFSA ± European Food Safty Authority Intruneste Comitetul de experti ± GMO Panel Intocmeste un raport in decurs de 6 luni.

Comisia Europeana Pregateste o propunere de decizie (3 luni) .pt aprobarea autorizarii .pt refuzarea autorizarii Trimite propunerea catre Standing Committee on the Food Chain and Animal Health .

Standing Committee on the Food Chain and Animal Health (SCFCAH) Accepta sau respinge propunerea Comisiei cu majoritate calificata* * 2/3 din votanti .

Comisia adopta decizia * Ministrii Ministerelor de Agricultura si Alimentatie din MS .Council of Ministers * Actioneaza cand SCFCAH nu reuseste sa ia o decizie Adopta sau respinge propunerea cu majoritate calificata Are la dispozitie 90 de zile pentru a se hotari. daca nu.

OMG aprobate ca alimente. aditivi alimentari si auxiliare tehnologice produse terapeutice pesticide sau medicamente de uz veterinar .

OMG aprobate .

OMG aprobate .

Procesul de luare a deciziei de autorizare a OMG in Romania PADURILOR .

ro/index2.madr.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1610 .ro/pages/comunicate/biotehnologii.pdf Opinie presedinte ASAS http://www.agra.Cultivarea OMG-urilor Opinie ministru MADR http://www.

mmediu.CERERE pentru eliberarea Autoriza iei de cultivare a plantelor modificate genetic http://www.ro/vechi/departament_ape/omg/Ordin_237_2006.pdf .

DECLARA IE referitoare la suprafa a recoltat cu plante modificate genetic i produc ia ob inut în anul« REGISTRU DE EVIDEN a provenien ei semin elor i a destina iei produc iei ob inute de la plantele modificate genetic cultivate în anul .Documente DECLARA IE referitoare la suprafa a cultivat cu plante modificate genetic în anul «.. .....

judetul Buz u. CTS Râmnicu S rat. CTS Târgoviste. SYN-IR6 Ø4-5.C. str. pentru anul 2008. iar produsul modificat genetic se import din Franta. 1 / 21. Cantitatea total aprobat pentru testare în câmp. prin reteaua Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) si în cadrul Statiunii de Cercetare . Codul unic de identificare. modificat genetic pentru rezistent la atacul unor insecte Coleoptere.) linia MIR604. judetul Galati si în dou locatii SCDA Lovin si anume Lovrin. P durilor si Dezvolt rii Rurale (MADR).Dezvoltare Agricol (SCDA) Lovrin.hibridul NX44267DW.05. în scopul test rii în câmp. judetul Timis si Petresti. Obiectul autorizatiei: Se autorizeaz S. judetul Dâmbovita. Bucuresti-Ploiesti nr.C. Testarea în câmp se va desf sura în cinci locatii ISTIS: CTS Dâlga. sector 1. pentru introducerea deliberat în mediu.Autorizatie emisa de Ministerul Mediului si Padurilor AUTORIZATIA Nr.4. din subordinea Ministerului Agriculturii.et. împreun cu toti hibrizii proveniti din aceasta. Syngenta Agro SRLînregistrat la Registrul Comertului sub nr. judetul Satu Mare. CTS Tecuci. J40/1380/1995. . CUI RO 7025525. jud. Syngenta Agro SRL. a porumbului (Zea Mays L. Timis.2008 Beneficiar: S. este de maxim 25 kg porumb MIR604 . Durata de valabilitate Prezenta autorizatie este valabil de la data emiterii pân la 31 decembrie 2011.cu sediul în Bucuresti. judetul C l rasi. judetul Satu Mare. 73-81. CTS Satu Mare. exceptând cazul în care Comisia European impune statelor membre aplicarea unor conditii mai stricte în ceea ce priveste introducerea deliberat în mediu a organismelor modificate genetic (OMG).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful