Aty ku s'ka ofertë, ka "luftë mediatike" për pushtet!

Demush Bajrami Dyshimet për burime të "mjegullta" financimi të mediave nuk dallojnë shumë nga financimi i partive politike. Mungesa e transparencës së subjekteve politike që është potencuar edhe në shumë raporte të organizatave që merren me demokratizimin e shoqërisë, për mospublikimin e raporteve financiare mbi shpenzimet (sidomos në fushatat zgjedhore), jo rrallë kanë prekur edhe mediat, sidomos gjatë fushatave zgjedhore. Edhe pse mediat elektronike duhet t'i bëjnë publike (ky është detyrim ligjor) burimet e financimit, kjo gjë nuk ndodh, ose të dhënat tregojnë se gjithçka në lidhje me financat mbetet shumë larg realitetit. Fshehtësi publike, siç është vënë shpesh në pah, është që "të gjitha raportet janë të rregulluara". Të dhënat nuk kanë aspak lidhje me gjendjen faktike. Dhe, siç thash manipulimi më i madh bëhet gjatë kohës së zgjedhjeve. Vitin e kaluar, një gazetë e përditshme në gjuhën maqedonase, duke u thirrur në burimet e saj, shkruante se partive politike për reklamat e tyre u jepen zbritje prej 95-98 për qind, kurse pagesën e bëjnë në të zezë, duke u bërë e mundur kështu që të sigurohet një burim i manipulimeve financiare. Kjo gazetë nxirrte në syprinë edhe një problem tjetër të ashtuquajtur "paketë promovuese". Kjo 'paketë' ka të bëjë me marrëdhënien e pronësisë (edhe pse joformale), që praktikohet në disa gazeta dhe media elektronike. Me këtë rast, menyja përbëhet nga 'pakot e veçanta', ku reklama televizive kushtëzohet edhe me reklamimin në gazeta. Dhe, askush me asgjë nuk i sanksionon këto parregullsi. Prandaj, kjo i kontribuon jetëgjatësisë së kaosit në tregun e mediave elektronike. Pastaj, radhiten të këqijat, si kaçubat që mbijnë në tokën djerrinë. (Vetë)censura, pengesa në informim dhe polarizime. Kjo, sikur është bërë një tregues i mjaftueshëm se marrëdhëniet media-politikë, vazhdojnë të jenë "të vështira". Qëllimisht theksin e vendosa tek (vetë)censura, pengesat në qasje lidhur me informimin publik dhe shpërndarja e politizuar e informacionit, pasi ato janë bërë vështirësitë kryesore në procesin e krijimit të një rrjeti mediatik të lirë dhe të paanshëm. Këtu, duhet patur kujdes, siç vëren Giovani Sartori, ngase mediat janë burimi kryesor i formimit të opinioneve tona dhe opinioni publik është bazamenti emërues dhe veprues i demokracisë. Ai e përimton në detaje këtë duke dashur që të tregojë thelbin se "«opinioni publik nuk është diçka e lindur, por është tërësia e pikëpamjeve që ndërveprojnë me flukset e informacionit«" Është fakt se shumë shtete kanë përkufizime ligjore të lirisë së fjalës që, nëse interpretohen në pikëpamje kufizuese, mund të jetë e pranueshme, por mund të shkaktojnë keqpërdorime në shtetet, të cilat nuk kanë traditë liberale demokratike. Në teori, përkufizimet e tilla bëhen për të penguar "keqpërdorimet" e lirisë së fjalës, duke u siguruar se, për shembull, kandidatët dhe autoritetet politike nuk do të shpifin... Megjithatë, siç parasheh Komisioni i Venedikut, në praktikë mund të shkohet në censurimin e disa deklaratave që i bëjnë vërejtje kritike qeverisë ose bëjnë thirrje për ndryshime..., edhe përkundër faktit se kjo nënkupton thelbin e debatit demokratik. Maqedonia pa ia huqur vazhdon ta ruajë pozitën e njëjtë në (Top)listën e lirisë mediatike, duke mbetur në grupin e shteteve me më pak liri, ose të pjesshme. Ende, duket qartë se edhe më tutje shqetësuese mbeten ndërhyrjet e fenomenit politikë dhe vendosja e kontrollit në media. Ka me dhjetëra raporte ndërkombëtare vëzhgimi që spikasin se mediat edhe mëtutje janë nën një ndikim të konsiderueshëm politik. Në të njëjtën kohë nuk duhet harruar se mediat janë ndërmjetësit më me ndikim në formimin e opinionit publik, e me këtë ato ndikojnë edhe në orientimin politik të qytetarëve. Kjo, ka bërë që vëmendja e publikut të fokusohet drejt masmediave nga shkaku se, siç pohojnë edhe studiuesit e mediave, ato janë fenomene që kanë një ndikim të fuqishëm mbi shoqërinë. Prandaj, unë këmbëngulë që, Këshilli radiodifuziv të ketë një rol edhe më të rreptë, por dorën në zemër, gjatë zgjedhjeve, ky këshill nuk është në gjendje që në mënyrë efikase të përballet me "çështjen e qasjes së barabartë në media". E kuptoj edhe hallin që kanë dhe kokëdhembjet që u shkaktojnë ndërhyrjet e shpeshta të partive politike në pushtet. Tani, lind pyetja, a thua në gjithë këtë laryshi mediatike po humb apo po fiton votuesi? Ose, a është kjo një mundësi e mirë zgjedhjeje në informim, apo më shumë e ngatërron informacionin, nga shkaku i mungesës së një trajtimi të barabartë të partive politike brenda hapësirës së tyre programore? Shumë

duke ndenjur këmbën mbi këmbë). Problemi më i madh është se ekonomia e vendit nuk po ecë. por ky numër lartëposhtë mbetet i pandryshuar. Në vend të kësaj partitë luajnë lojën e akuzave. Dhe. Ky është një problem i madh që nuk do të jetë edhe aq lehtë për t'u zgjidhur. nuk është krijuar asnjë vend i ri i qëndrueshëm pune. duke i hëngër thonjtë e gishtërinjve! Kështu. Vetëm kështu. për fat të keq. e para e punës është që të ndodhë fillimi i një ndryshimi në mendësinë e elitave që vijnë në pushtet. Urgjentisht është e nevojshme që të dilet me një plan (jo premtime boshe parazgjedhore). Me një administratë të panevojshme (që bën sefa në shtëpi. Kjo. Askund nuk do të na çojë loja me akuza në 'luftën mediatike'. tek ne gjithnjë e më shumë po vjen duke u kufizuar me interesat e ngushta të oligarkëve mediatik. Nuk ka kush t'i inkurajojë ata. prandaj nuk rritet numri i vendeve të punës. Ka një shpjegim këtu. do të mund të uleshin shifrat alarmante të papunësisë. jo. Po e përmbyllë këtë shkrim duke u kthyer në fillim.. gjatë periudhës zgjedhore i shfaqin haptazi paragjykimet e tyre në lajme dhe në emisione tematike. ndërkohë që numri i të papunëve rritet. është pasqyra reale e demokracisë së brishtë në Maqedoni. duke i mbuluar më shumë partitë në pushtet. duket më së miri gjatë përballjeve në fushatat zgjedhore midis partive maqedonase. e them me plot përgjegjësi. por edhe janë kreatorë të politikës redaktuese. Kjo. Çdo markë (brend) biznesi dhe njerëzit e biznesit nuk kanë asnjë derë të hapur. ne do të vazhdojmë me avazin e njëjtë. Derisa nuk do të ndodhë kjo. si duket do të kemi një ecje të rëndë. Problemi themelor është se ekonomia nuk është duke krijuar vende pune. Në varësi të situatës dhe në rrethana të veçanta. trishtues.. Ka nevojë. atyre që dinë se ç'duhet bërë për ta siguruar një të ardhme të integruar në Bashkimin Evropian. kurse demokracitë moderne si "demokraci mediatike". Por. aq sa ne e kemi lejuar që ajo të jetë! Fundja. T'u jepet një shans të gjithë njerëzve të aftë. Me diç që nuk funksionon shteti. dalin e hyjnë në punë (lexo: në administratën shtetërore). për t'i inkurajuar investimet. të cilat tashmë "kanë krijuar edhe mediat e tyre". Qeveria e ardhshme do të duhet të bëjë një kthesë të fortë në politikën fiskale për të inkurajuar sipërmarrësit për të krijuar vende të reja pune. Mediat janë definuar shpesh si "pushteti i katërt" në shtet. ata nuk e dinë se cili është kufiri që përkufizon etikën profesionale dhe interesat e biznesit. por po ngecë.'kohë mbijetese'! Edhe në këto zgjedhje (parlamentare). Krejt kjo ndodh për shkak të mungesës së ofertave zgjedhore të partive politike. po vazhdon ta transferojë interesin publik në interesa të grupeve të caktuara të presionit publik dhe të qendrave vendimmarrëse politike. sa për atë se si funksionon kjo gjë ka shumë shembuj. Me kaq keqndërtim qeverisjesh. Sot. Interesi publik që manifestohet në media. Asgjë nuk do të shkojë lehtë. gjithandej në vendet e Bashkimit Evropian. E. ky është realiteti ynë tmerrues.! .transmetues. Nuk duhet harruar se krijimi i favoreve të pashtershme të politikës së ditës. ku mendojmë të shkojmë edhe ne. Ky model i stërkequr i oligarkëve mediatik po bëhet me të vetmin qëllim që të ushtrojnë kontroll në sferat më të ndjeshme të jetës publike. Dhe. Në këto vitet e fundit. nuk kemi udhë të çelur për të shkuar në BE. të devotshmit partizanë partiakë. ne jemi duke e penguar lirinë ekonomike. ka mbyllje dhe burokraci. përsëri me oligarki dhe një akumulim të kapitalit vetëm për të zgjedhurit e pushtetit. të cilët jo vetëm që ndodhë të jenë. o sot o kurrë për një hapje të institucioneve (pa ryshfete) dhe me liri të zgjedhjes. Mirëpo. por shpesh nuk mungojnë edhe mediat që këtë argatllëk e bëjnë në favor të opozitës. gjithnjë e më shpesh ta shpon veshin e shumëdëgjuara fjali . Dhe. por edhe në afërsinë tonë. ndërsa populli përsëri do të mbetet pa bukë.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful