You are on page 1of 2

Demonsko ogledalo vlasti Vidosav Stevanovi, beogradski knjievnik, o srpskim izborima i voama, o pervertovanom hrvatstvu, o jugoslovenskom talogu prolosti

Uplaeni duhom modernog vremena mi neemo u budunost. Hoemo u prolost krvi, tla i rase. Prosto smo psiholoki retardirali i vratili se infantilnim stanjima. Radosno skaemo unatrag, a napred se miemo samo kad moramo, smatra Vidosav Stevanovi Nadeda Gae Vreme do izbora u Srbiji tee sve bre u stampedu ambicija, procena i dosad nezabeleenih politikih podela u kojima svi tipuju na pobedu. Sadanje podele pobednika, posle 9. decembra dobie svoju jedinu realnu formu na pobednike i gubitnike, koja opet nee moi da potisne mnogo ivotnije razlike onih koji se dele. Na pobednike i gubitnike podelie se oni koji su inae podeljeni na srene i nesrene, bogate i siromane, zdrave i bolesne ili one koji su ludi i mudri...I ovih dana opteg tipovanja ko e podeliti ili izgubiti u sutini tee jedan mnogo stvarniji ivot ije tragove pedantno zapisuju knjievnici. Upravo zato to se bave zapisivanjem tih pravih tragova ivota, miljenja knjievnika su uvek aktuelna, slagali se ili ne sa onim to nam kazuju. To je i razlog za razgovor sa Vidosavom Stevanoviem, knjievnikom, izdavaem i nekadanjim profesionalnim koji je taj svoj poslednji angaman zamenio iskljuivim zapisivanjem ivota. Stevanovi ne tipuje. On, kao to ete ovde proitati, samo posmatra zbivanja iza trenutne predizborne kladionice. 9 Kako biste kao knjievnik naslikali politiku scenu u Srbiji pri samom kraju predizborne trke? Na srpskoj politikoj sceni vladaju haos i mentalna konfuzija. Komunisti se za jednu jedinu no pretvaraju u socijaliste i, mada izrazito desno orijentisani, proglaavaju leviarskom partijom. Demokrati pokuavaju da ne postanu nacionalisti. etnici su raslojeni u nekoliko partija koje se nadmeu u ekstremizmu. Liberali su odnekud rojalisti. Radikali su, umesto da budu seljaka, u stvari advokatska stranka. Verska partija trai raskopavanje grobova. Dojueranji disidenti postaju zagovornici tvrde ruke i branioci drutvene svojine. Umetnici na sva usta prizivaju cenzuru. A svi zajedno pokuavaju da stvore diktatora od koga e posle traiti slobodu. . ta e knjievnik u takvom vremenu, osim da gleda, slua i pamti? Jugoslavije se mnogi odriu, ali ima i onih koji su za nju. U ovom razgovoru opredeljujemo se ipak za one koji u nju veruju. Postoje li anse da se probudimo u jednoj lepoj Jugoslaviji? Jugoslovenska politika scena je pravi pravcati komar iz koga emo se, nadam se, jednom probuditi, pomalo ivi i delimino pametni. Klasni totalitarizam jednostavno se zanienjuje nacionalnim. Nacionalni ki je preplavio javni ivot, a masovni mediji (ast retkim izuzecima) bljuju mrnje i lai. Privredna i drutvena retorma se odbija svuda i svim sredstvima, jedino se menjaju imena ulica, zastave, himne i slogani. Vlast je tvrda tamo gde bi trebalo da bude meka i obratno. Narodi i narodnosti biraju najgore ljude za vode i najcrnje izglede za; perspektivu. Svi neprekidno brbljaju o demokratiji, ruei je i onemoguavajui, svi se neprekidno ale meunarodnoj javnosti, guei svoju. Svi bi da pregovaraju, ali tek posle graanskog rata, nikako pre. Nevini krivci I oni dobronamerni ne ispoljavaju optimizam. Kau da smo preli tek jedan deo naeg tekog puta i da emo moda propasti? Ne verujem da emo svi zajedno propasti. No ne verujem ni da emo brzo i lako pronai put iz krize i haosa. Poto vie nemamo agresivnih spoljanjih neprijatelja, okrenuli smo se sebi. Nae nevolje su unutranje prirode u meavina su mentalnih poremeaja, taloga prolosti, duha boljevizma, kolektivnih frustracija, sukoba konfesija i plemenskih zavada.. Drugi su nam krivi za sve, a mi smo nevini, isti i dobri. A drugi su svji drugi. Uplaeni duhom modernog vremena koje zahteva strpljenje, rad i toleranciju mi neemo u budunost. Hoemo u prolost krvi, tla i rase. Prosto smo psiholoki retardirali i vratili se infantilnim stanjima. Radosno skaemo unatrag, a napred se miemo samo kad moramo. Na putu prema boljem ivotu mi u ovom trenutku imamo samo jednu monu prepreku sami sebe. Slobodan Miloevi je nezaobilazna politika linost srpskog i jugoslovenskog miljea, jer njega ne mogu zaobii ni oni koji ga ne vole. ta biste vi kao graanin rekli o njemu? Jo nisam graanin sa svim pravima, delimino zahvaljujui i njemu. Drug Slobodan Miloevi je politiar suprotnih efekata. Uradi uvek suprotno od onoga to je obeao. Neki moji prijatelji vide ga kao naopakog kralja Midasa koji sve to dotakne pretvara u demagogiju i praznu vlast. Lino ga smatram zakasnelom projekcijom onog domanovievskog voe, okruenog saradnicima iz Stradije. Postoje tri veoma vidljiva efekta njegove trogodinje vladavine u Srbiji. Ekonomski kolaps. Politika izolacija. Nacionalna podela. To je sve. Ostalo je njegova sopstvena propaganda. Kao i mnogi, i vi otro kritikujete Miloevia. Ali i oni koji su najotriji u tome priznaju mu da je on. ipak razdrmao jednu letarginu, besperspektivnu Jugoslaviju? Razdrmao je tako temeljno da je gotovo i nema. Ruei kuu u kojoj smo kako-tako iveli, obeao nam je samo nuni smetaj i perspektivu da manjak stambenog prostora resimo ratom. Onda e nas valjda biti manje. On je bio prvi na tom poslu. Kasnije su mu se pridruili i drugi. Sada ih je toliko da se temelji tresu od njihove rabote. Ako su to neke zasluge, onda krivice i krivaca nema i, to rekli ismailiti, nita nije istinito, sve je dozvoljeno. Trei put a ne trei ovek Gospodin Franjo Tuman je takoe nezaobilazna tema razgovora, ma ta mislili o njemu? Gospodin Franjo Tuman je Miloeviev raznosemeni brat blizanac i jedan bez drugoga ne mogu. Na istoj ideologiji su se odgajali. Duvaju: u iste trube i fanfare, koriste iste-suprotne frustracije. Nesreni Srbi u

Hrvatskoj su im moneta za potkusurivanje; njihov " namerno izazvani strah obojicu uvruje na vlasti. Teritorijalne ambicije su jedini program koji imaju. Njihovi vrhovnici su verne kopije i po eljama i po egzemplarnoj nesposobnosti u poslovima kojima se nervozno bave. Strukture vlasti su im kao odslikane u nekom demonskom ogledalu samo sa neto drukijim rasporedom boja. Obojica su spretni manipulatori masama i medijima i nespretni dravnici. Njihovo hrvatstvo i srpstvo su samo jedna pervertovana ideologija. U Srbiji smo i najvie nas ipak uzbuuju prilike u njoj. Da li e se Srbija opredeljivati izmeu Slobodana Miloevia i Vuka Drakovia ili postoji i trei? Duboko se nadam da ne postoji trei i da nee postojati. Osim ako ne mislite na neku novu reinkarnaciju njihovog pokojnog uzora i duhovnog oca koga sinovi sad pljuju. Ne znam kako e se Srbija opredeljivati. Ne znaju to ni oni koji tvrde, da znaju. Sigurno je da je danas ljudima dosta komunizma, verovatno e im sutra biti previe i praznog nacionalizma. Tek onda e se zaista opredeljivati. A dotle treba priekati i -trpeti svata. Lino sam opredeljen za trei put, ne za treeg oveka. Veliki ovek je javna nesrea, a takozvani narodni voa prava kazna boja. (E. Kocbek) Kako doivljavate uloguTtTjet snalaenje ili nesnalaenje naeg kolektivnog efa drave? Predsednitvo Jugoslavije je udan skup udnih ljudi i na udnom poslu: brane ono to bi trebalo da rue, unitavaju ono to bi trebalo da uvaju. Njihov sistem krunog promovisanja i smenjivanja lii na lutriju ili, bolje rei, na loto _beznaajno je mala mogunost da bude izvuen pravi broj. Umesto potovanja ili gneva, prema njima (od njih) oseam samo strah, samo neprekidnu strepnju tek jedan ili dvojica nisu oigledno i neuki aparatici. Veinom su, umesto dravnici, samo obini politiari koji neto petljaju do penzije. A cinina sudbina im je dodelila preteke uloge takvi kakvi su, jedva sposobni da odravaju ivot u nekoj zabaenoj optini, oni sede na vulkanu koji samo to nije poeo da riglja usijanu lavu, krv i uase. Nalaze se pred samim vratima pakla i bezazleno klimaju mahalicama za muve. Svi oekujemo dogovor o treoj Jugoslaviji, poto su dve prethodne oigledno neuspele? Uzroci svih naih dananjih nesporazuma nisu u pitanjima hoe li Jugoslavija opstati ili propasti, niti da! li e sutra biti konfederacija, federacija ili niz majunih drava. Uzroke pokazuje jednostavno pitanje: kako izai iz socijalizma (V. Gligorov)? Izai se mora jer se u tom birokratsko-entropijskom sistemu ne moe ostati uslovi za ivot u njemu su sve sliniji onima na Mesecu. A jedine praktine odgovore na to pitanje prua program savezne vlade. Taj program udara u same temelje nacionalboljevizma, menja genetsku osnovicu drutva, razara drutvenu, to jest partijsku svojinu, nudi reprivatizaciju i deregulaciju. Ali, bojim se, nedovoljno brzo i odluno i sa premnogo kompromisa. I sa premalo ili nimalo politike podrke. Protivite se politikom angamanu, ali bez neke vrste politikog delovanja ne moete ni vi. lan ste, recimo. Liberalnog foruma? Liberalni forum Srbije jeste skup nezavisnih intelektualaca, skup. razliitih i raznomisleih ljudi. Koja stotina intelektualaca malo ta moe da uradi, ali moe bar neto novo da zapone. Da podseti na zaboravljene humanistike ideje. Da upozori na sloenost i kontradiktornost modernog sveta, na nemilosrdnu samokritinost savremenog duha. Da skrene panju onima kojima se moe skrenuti panja stvarni (ne prividni) interes Srbije nije u prolosti, u sukobu sa svim susedima, ve na svetskoj sceni, u slobodnoj utakmici sa drugim narodima. Bar ga tako ja zamiljam i takvog elim mislim na Liberalni forum. Luaci se bolje uju Da li se treba plaiti Srba i Srbije? Glupo je i opasno generalizovati itave narode. To su kojetarije, mentalni otpad i dobra graa za ksenofobiju i rasizam. Srbi su ako ve govorimo o nama narod kao i svaki drugi, sastavljen od pojedinaca, od beskrajno raznolikih i razliitih pojedinaca. Nisu tvrda ili amorfna masa. Nisu rulja. Budale i luaci boanski su pravilno rasporeeni meu svim naim narodima i narodnostima i nema ih vie od ostalih jedino to se danas bolje uju. No takva je akustika vremena. Niko u ovoj nadrealistikoj zemlji nema stvarnog razloga da se boji Srba, srpskog naroda. Nekih novih! srpskih politiara i sadanjih vlastodraca u Srbiji, to da i sam se tresem od straha kad god ih vidim ili ujem. Ali oni nisu narod, nisu ak ni deo naroda. Niko ih nije izabrao. Ne predstavljaju nikog osim ueg rukovodstva svoje partije i svog efa. Na kraju, ta bi po vaem miljenju znaio svestranaki bojkot izbora u Srbiji? Moda pobedu, moda poraz demokratije. Nisam siguran. Ako jedna vlast nije izabrana, pa prema tome i ni smenljiva, moe se promeniti samo nasiljem. A nasilje raa nasilja i diktaturu kao jedino privremeno reenje. Tako se stvara zaarani krug. Kao graanina, kao umetnika, i kao oca trojice sinova mue me samo sledea pitanja. Da li je Socijalistika partija Srbije (boljevika) spremna da plati ba svaku cenu da bi zadrala vlast? Hoe li prihvatiti bar prividnoj i ravnopravnu utakmicu s drugima ili e, propadajui, primeniti taktiku a spaljene zemlje? Sve ostalo je moda ili| '".-Jp|?i_ali_mnogo manje opasno.

Srbija nije u prolosti Vi ste Srbin. Stalno naglaavate da se svog srpstva ne stidite i ne odriete. Da li to znai da ima onih koji e se jednog dana stideti? Srbin sam jugoslovenske orijentacije. Srpstvo je za mene duhovna i moralna vrednost, onaj spiritualno-materijalni trag koji jedan narod sastavljen od mudrih i darovitih pojedinaca ostavlja u svetu. Srpstvo ne shvatam kao antihrvatstvo niti antialbanstvo, ve kao samostalnu, samobitnu vrednost kao duevnost i sposobnost savladavanja zla u sebi. Mislim da se u razvijeni svet ili u Evropu moemo probiti samo tvorevinama srpskog homo poetikusa, a ne mahnitim brbljarijama homo politikusa. O novokomponovanim Srbima neu da sudim ve sutra e mnogi meu njima biti neto tree.