Europass Umetnite fotografiju. Ukoliko je striktno zahtjevano!

CV-Biografija Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Prezime(na) Ime(na) Adresa(e) Kućni broj, ulica, poštanski broj, grad, država Telefonski broj(evi) Broj mobilnog telefona: Broj(evi) faksa E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol Zanimanje Radno iskustvo Datumi Zasebno unesite svako radno mjesto, počevši s posljednjim. Zanimanje ili radno mjesto Glavni poslovi i odgovornosti Ime i adresa poslodavca Vrsta djelatnosti ili sektor Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Zasebno unesite svaki važniji program obrazovanja ili osposobljavanja koji ste završili, počevši s posljednjim. Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina obrazovanja
Stranica 1/2 - Životopis Prezime(na) i Ime(na) Za dodatne informacije o Europassu posjetite http://europass.cedefop.europa.eu © Europske zajednice, 2003 20060628

kompetencije Organizacijske vještine i kompetencije Tehničke vještine i kompetencije PC vještine i kompetencije Umjetničke vještine i kompetencije Druge vještine i kompetencije Vozačka dozvola Dodatne informacije Ovdje unesite sve podatke koji mogu imati neku važnost.Životopis Prezime(na) i Ime(na) Za dodatne informacije o Europassu posjetite http://europass. Razumijevanje Slušanje Čitanje Govor Govorna Govorna interakcija produkcija Pisanje Dodaci Stranica 1/2 . Navedite dokumente koje prilažete uz CV. osobe za kontakt. 2003 20060628 .europa. primjerice.cedefop.eu © Europske zajednice.Osobne vještine i kompetencije Maternji jezik(ci) Navedite maternji jezik Drugi jezik(ci) Samoprocjena Europska razina (*) Jezik Jezik (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike Društvene vještine i Zamijenite ovaj tekst opisom kompetencija i navedite gdje ste ih stekli. preporuke itd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful