-

vrste delnic, katerih se družbe več poslužujejo sistem upravljanja, kateri je boljši za delničarje in zakaj izpodbojnost sklepov skupščine vrste povezanih družb kaj je holding izstop družbenika v do.o. kaj je to spregled pravne osebnosti osebni stečaj kršitev patenta – pravno varstvo (tožbeni zahtevek) kaj je to nelojalna konkurenca gospodarski spori v ZPP (izjeme) agencijska pogodba

- izrinjenje delničarja, t.i. squeez out - actio Pauliana, - ime organa upravljanja, nazora pri dd, pogoji za člana, - koncentracija, prevzem - pri obojem želi vedeti splošno ureditev, - tri upravičenja lastnika delnice, - kaj je napis, ki ga ima na mobitelu (če je prijavljen, je znamka), kaj v primeru, da Kitajci izdelujejo izdelek z izredno podobnim znakom in ga prodajajo, kaj lahko naredi lastnik znamke (+ odškodnina) - pogoji (ne postopki, to sprašuje posebej) za prenehanje družbe, (konkretne številke, kot se je sam izrazil ne pritičejo vrednosti izpita, ki ga posameznik ta dan opravlja ), - kaj je insolventnost - likvidacija, - gradbena pogodba - stranke, pravna podlaga (OZ, gradbene uzance).

- ločitvena, izločitvena pravica (ker nisem razumela sva se potem 5 minut ukvarjala samo s tem vprašanjem) - naštej pravice PIL - dvojna družba, kako se to zapiše v ime firme - tiha družba - skladiščnica, je lahko nemat. VP (ne, tudi menica ne) - kako se menica prenaša - kdaj se uvede in kdaj začne stečaj - izpodbojnost D dejanj v stečaju - konkurenca, omejevalni sporazumi, postopek pred uradom, kateri zakon se uporablja subs. - ZUP.

- kaj je d.d.? - vrste delnic po različnih kriterijih - organi d.d.

kaj je Europea Cooperativa (to sem vedela.kaj je pogoj.prenehanje d. urejena z uredbo in ne direktivo (tukaj hvala prehodnikom za prašanja.ki ga pridobijo na podlagi teh poslov(kasneje se prenese na družbo) -kaj se vpisuje v register pri d.d.. . dovolj je bilo.d. . ker če tega ne bi zasledila na forumu. vseeno pa lahko vidimo dejavnost iz statuta.o. da se odločimo za ustanovitev SE .ki jih ustanovitelji sklepajo preden je družba vpisana v register (preddružba. ko so vsi upniki že poplačani .kdo vodi posle? .zastopanje .kaj glavni kriterij pri odločanju ali se izvede steaj ali prisilna pravnava? (Ugodnejše poplačilo upnikov!) .stečajni postopek. .ali lahko prokurist pooblasti odvetnika za zastopanje družbe? (to je sporno.kavzalnost VP -kdaj lahko delničarj vseeno v stečaju pridejo do premoženja -kaj s premoženjem. mora biti nov v globalnem smislu . da bo vložil denar v kakšno d. ker on je pooblaščenec in prenos pooblastila v skladu z OZ ni dovoljen) -patent? kaj se zavaruje? kakšen mora biti predmet? -ali zadošča da je nov za Slovenijo? Ne. kdo lahko predlaga.izbris brez likvidacije? ..d.ali delničarji odgovarjajo z aobveznosti družbe? ne -kdaj pa ja? .kdo.zahteva se samo logika in razmišljanje .kaj je s posli. da bo evropska d.prisilna likvidacija? .izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika . .abstraktnot . ker gre za evropsko zadrugo .kaj je z vpisom dejavnosti. ki pa je v sodnem registru javna!!!) -kdo odloča v postopku sodnega registra? -vse o delnici (vse premoženjske in upravljalske pravice oz.d.kaj je bistveno pri sukcesivni ustanovitvi -zakaj se nekdo odloči.kaj se zgodi z dobičkom.) . kakšna tožba? . kakšne možnosti ima dolžnik . od kod je vseeno razvidna in zakaj? (ne vpisuje se več. to je slabo zaradi nastopanja na razpisih eu.o. da sem vedela.ne se učit kako in kaj je z njo.. obseg upravičenja prokurista? omejitve? .pravila družbene pogodbe itd. da sploh obstaja in da je bil sprejet predlog na vladi) + vedenje. ne bi niti gledala!!) -katera je nabolj pogosta kapitalska družba in zakaj -način ustanovitve d.katere družbe je uredil zgd-1 .prokura. roki. ki ostane v stečaju. članske pravice) . ki je del zbirke listin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful