P. 1
Raport Autoevaluare 06 Nov

Raport Autoevaluare 06 Nov

|Views: 135|Likes:
Published by petrica_loud

More info:

Published by: petrica_loud on Jan 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2012

pdf

text

original

STATIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BUZAU Str.Mesteacanului Nr. 23 Buzau, Jud. Buzau Cod 120024 Tel.

/Fax 0040 238 722560 E-mail: SCPL2000@xnet.ro Internet: http://www.scdlbuzau.ro ANEXA 1

RAPORT DE AUTOEVALUARE
perioada 2004-2007 1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BUZĂU 1.2. Statutul juridic*1): Instituţie publică cu finanţare integral din venituri proprii (extrabugetare) (I-AS) 1.3. Actul de înfiinţare*2): H.G. 1635 / 15 oct. 2004 1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 1313 1.5. Director: Drd. ing. Nicolae Trandafir 1.6. Adresa: strada Mesteacănului, nr. 23, cod 120024, BUZĂU 1.7. Telefon, fax, pagina WEB, e-mail: Tel/fax 40238722560, tel.40723247126, E-mail : burnichi@yahoo.com, http://www.scdlbuzau.ro 2. Domeniul de specialitate 2.1. Conform clasificării UNESCO*3): 5312.10, 3107.06, 3103.11, 5312.11 2.2. Conform clasificării CAEN: cod CAEN 7310/0112/5221/7414 3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare 3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare:
STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BUZĂU ESTE SPECIALIZATĂ ÎN OBŢINEREA DE NOI SOIURI ŞI HIBRIZI DE LEGUME ŞI FLORI, PRODUCEREA SEMINŢELOR DE LEGUME ŞI FLORI, CULTURA LEGUMELOR ÎN SOLARII ŞI CÂMP DESCHIS, DISEMINAREA ŞI IMPLEMENTAREA REZULTATELOR CERCETĂRII. DOMENIILE ABORDATE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ: CULTURA PLANTELOR DE CÂMP

1

-

Ameliorarea speciilor de legume – În perioada pentru care s-a întocmit raportul, unitatea executa lucrări de ameliorare la speciile: Brassica oleracea (varză albă), Allium cepa (ceapă), Lycopersicon lycopersicum (tomate), Cucumis melo (pepene galben), Solanum melongena (pătlăgele vinete), Cucumis sativus (castraveţi), Phaseolus vulgaris (fasole pitică), Capsicum annuum (ardei). - Selecţia conservativă, menţinerea purităţii varietale şi producerea de seminţe din categorii biologice superioare la soiurile omologate de unitate şi la alte soiuri la care am fost declaraţi “menţinător”. Anual unitatea efectuează lucrări de selecţie la 19 specii şi 31 soiuri/hibrizi de legume şi 4 soiuri de flori, dintre care 10 soiuri şi 2 hibrizi omologaţi în anii 2005-2007, la care se realizează sămânţă de prebază şi bază, cu parametri calitativi superiori, oferind la unele specii cantităţi suficiente de seminţe pentru toate zonele ţării; - Tehnologii agricole specifice pentru – producerea răsadurilor de legume şi flori,tehnologii specifice de cultivare a legumelor în solarii la speciile: tomate, castraveţi, ardei şi pătlăgele vinete, tehnologii specifice de cultivare a legumelor în câmp deschis la speciile: ceapă – cultură prin semănare directă, varză de toamnă, plante legumicole cu multiple întrebuinţări, plante legumicole mai puţin răspândite, culturi anticipate, asociate şi succesive şi secvenţe tehnologice referitoare la fertilizare, mecanizare, aplicarea substanţelor biostimulatoare, combaterea integrată a agenţilor patogeni şi dăunătorilor la speciile tomate, ardei, castraveţi, ceapă şi varză. Diseminarea şi implementarea rezultatelor cercetărilor proprii prin cursuri, seminarii, mese rotunde, publicaţii, consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate.

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora :
• Lucrări ştiinţifice publicate. În perioada 2004-2007, colectivul de cercetători din SCDL BUZĂU a susţinut şi/sau publicat un număr de 49 lucrări ştiinţifice în care au fost prezentate o parte din rezultatele de cercetare. Lista lucrărilor este prezentată în anexa nr. 5.1.

-

• Tehnologii elaborate şi omologate
Cultura legumelor în solarii (tomate, castraveţi, pătlăgele vinete) Tehnologia culturii de tomate în câmp Cultura cepei prin semănare direct în câmp Cultura verzei Sistem integrat de combatere a bolilor la legumele cultivate în

-

spaţii protejate; - Sistem integrat de combatere a bolilor la legumele cultivate în câmp deschis; Secvenţe tehnologice optimizate – adaptări de maşini şi utilaje pentru legumicultura Măsuri şi mijloace de prevenire şi combatere integrată a agenţilor patogeni la culturile de legume din solarii.

2

• Consultanţă prin „CENTRUL REGIONAL DE CONSULTANŢĂ ÎN HORTICULTURĂ”care funcţionează la sediul SCDL BUZĂU şi ONLINE la adresa www. dăunătorilor şi buruienilor). a 2006 00440 din 13.2007 tomate – L 2.2007 ardei GRAS – L 18 – anul 2.155/15.datorii la bugetul de stat: se ataşează anexa. în vederea semănatului în teren modelat primăvara timpuriu. a 2006 00442 din 13. Invenţia A/00441/2006 cu titlul “MAŞINĂ PENTRU EXTRAS SEMINŢE DIN RECEPTACULE DE ARDEI” cu data de depozit naţional reglementar nr. comandă de testare nr. L4.02.anul 2 3. Criterii primare de performanţă 4.Cultivator C.2007.2006.2006.Fertilizator (realizat în cadrul laboratorului de mecanizare). comanda de testare nr.3.anul 1.2005.03.1. cerere de înscriere a soiului la examinare nr. L1.274/16. . următoarele linii: ardei GRAS – L 10 – anul 2.2007. comanda de testare nr.150/16.06. Situaţia financiară .02.Agregat cu rariţe de o construcţie specială. cerere de înscriere a soiului la examinare nr.06.anul 2 ceapa – L-30 . 124/08. cerere de înscriere a soiului la examinare nr.ro • sunt în curs de testare la ISTIS BUCUREŞTI.anul 2 varză de toamnă –L-2 – anul 2.2006 pătlăgele vinete L-14 . a 2005 00973 din 22.L.11.06.2007.02.03. Invenţia A/00440/2006 cu titlul “AGREGAT COMPLEX” cu data de depozit naţional reglementar nr. care fac deschiderea rigolelor toamna.5 pentru întreţinerea culturilor nepalisate de legume (prăşit.scdlbuzau.1. administrarea la sol sau extraradicular a îngrăşămintelor chimice. concomitent cu aplicarea tratamentelor de combatere a bolilor. • Prototipuri pentru legumicultură înscrise la OSIM cu cerere de Brevet de invenţie Invenţia A/00973/2005 cu titlul “SERĂ” cu data de depozit naţional reglementar nr.2006. ardei gogoşar – L 33. Modificări de maşini şi utilaje agricole în scopul utilizării lor în - • câmp: .1. a 2006 00441 din 13. 124/08. 124/08.- Scheme de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor pentru semincerii legumicoli.0 4. 4. L7. Număr de lucrări ştiinţifice x 30 3 . Invenţia A/00442/2006 cu titlul “MAŞINĂ PENTRU EXTRAS SEMINŢE DE BOSTĂNOASE” cu data de depozit naţional reglementar nr.02. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4). 4. .

6:= 20 Total punctaj cap. Număr de modele 6 x 5 = 30 (Lista modelelor..3:= 30 Total punctaj cap.1.2. omologări sau inovaţii proprii.3.1) Total punctaj cap. metodologii.1. reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate.3) Total punctaj cap. se ataşează ca anexa nr.3.3.4.1: 310 5.3. 5. 5. modele experimentale. 4+5+6:= 1560 4 .3. grupate pe ani.1) Total punctaj cap.3. nr.b) 4. 4.2005. modele funcţionale. comandate de beneficiar Contracte cu S.3. prototipuri. proceduri.1.1. Număr de brevete 4 x 30 = 120 (Lista brevetelor şi citărilor.. 4.2 = 120 4.3. 4. Prestigiul profesional 6.05.1.2007 4.3. bazate pe brevete.b Număr de soiuri la care se obţin seminţe din verigi superioare şi la care SCDL BUZĂU este menţinător 31x 20 = 620( anexa 4. 4. normativelor etc.05. Număr de doctori în ştiinţă.2. 5.1.A. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare.1.1. 491/09.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI 5. este ataşată ca anexa nr.3. 5.C UNISEM S. 4 = 1200 5. normative. Punctaj cumulat ISI*5) x5 4. Brevete de invenţie 4. membri ai unităţii de cercetare Număr de doctori în ştiinţă: 2 x 10 = 20 Total punctaj cap. Modele fizice.03.1.2) Total punctaj cap. este ataşată ca anexa nr. 1206/22.2. 4.a Număr de produse (soiuri omologate şi înscrise în Catalogul oficial) 13 x 20 = 260 (anexa 4.1.1. grupate pe ani.c) Total punctaj cap. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6) x5 (Lista lucrărilor şi citărilor.a) 4. realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar 5.3 = 1080 Total punctaj cap. 5:= 340 6. Număr de lucrări 62 x 5 = 310 (Lista lucrărilor grupate pe ani este ataşată ca anexa nr.1:0 4. Criterii secundare de performanţă 5. 459/19. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare.1. grupate pe ani.c Număr de tehnologii omologate şi diseminate 10 x 20 = 200(anexa 4.2006.6.

1.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private: 0 5 . Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice*9): 0 7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea): 7.7.

Valoare totală RON/ USD 69000 USD 64951 EURO 835000 din care: 776000 SCDL BUZAU 95000 560000 Valoare defalcată 2005 2006 2007 11425 USD 10754 EURO 74000 0 0 2 324500 266500 3 4 CEEX SECTORIAL 76/03. CEEX – 2 .882. MENER . în conformitate cu exigenţele UE (PARTENER) Crearea unui hibrid comercial de morcov utilizând ca genitor matern linii androsterile de tip petaloid.2005 P. GRANT BANCA MONDIALĂ – 1.1 Nr crt. (COORDONATOR) SIGURANŢA ALIMENTARĂ PE FILIERA PRODUCERII ŞI PROCESĂRII LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR (PARTENER) Ameliorarea soiurilor şi hibrizilor de legume. 2191/30.2. condiţionării şi marketingul seminţelor de legume şi flori. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice*10): PNCDI -2 .2005 Titlul proiectului SISTEM INTEGRAT DE DISEMINARE A REZULTATELOR CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN DOMENIUL HORTICULTURII Managementul integrat al producerii.10. STOCAREA ŞI UTILIZAREA APEI DIN PRECIPITAŢII LA IRIGAŢIA ÎN SERĂ. plante dendrologice care să corespundă noilor cerinţe ale consumatorilor şi introducerea în cultură a unor specii de legume mai puţin întâlnite pe piaţa noastră (PARTENER) Implementarea unor metode performante pentru determinarea reziduurilor de nitraţi.3. acord de grant nr. dioxine (dibenzop-dioxine policlorurate PCDD) şi furani (dibenzofurani policloruraţi PCDF) din alimente.S. flori. stabile fenotipic pentru zona de sud şi sud-est a ţării (PARTENER) SISTEM TEHNIC PENTRU COLECTAREA.10.2002 43/03.7.10.3. 1 Programul GRANT BANCA MON DIALĂ CEEX Nr proiect PR.1/2006 5000 0 37000 65000 37000 123750 5 PNCDI II 51-50/2007 190000 0 0 20000 6 PNCDI II 51-46/2007 140000 0 0 0 7 MENER 426/2007 10800 545599 0 33993 0 125460 10800 134740 8 Valoare totală EURO 6 . în vederea alinierii la standardele europene. SECTORIAL -1.

1. Venituri realizate din activităţi economice (servicii.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: Nr. Resursa umană de cercetare 8. crt. Denumirea laboratorului Domeniul în care este acreditat 7 . Alte surse: 7bis. Infrastructura de cercetare-dezvoltare 9. Date privind perfecţionarea resursei umane ANUL Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetaredezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea 2005 4 0 2006 4 2 2007 2 0 9. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă: ANUL Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă: Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: Asistenţi de cercetare Total personal auxiliar de cercetare angajat 2005 2006 2007 26/0 0 0 5/0 2/0 3 16 26/0 0 0 5/0 2/0 1 18 28/2 0 0 5/2 2/0 1 20 8.5.2.7. microproducţie): ANUL VALOARE LEI 2005 273468 2006 600787 estim. 2007 419787 8.

biochimie 2. Protecţia plantelor Acreditat la nivel de Institut Acreditat la nivel de Institut 9.18 1185. 321/2006 P. CRT.16 6000 2000 4833 76000 11581 12216 SURSA DE FINANTARE CEEX 76/2005 CEEX 43/2005 CEEX 43/2005 CEEX 43/2005 CEEX 43/2005 CEEX 43/2005 CEEX 43/2005 AGRAL 94/2001 GRANT 882/2002 GRANT 882/2002 AGRAL 98/2001 GRANT 882/2002 AGRAL 98/2001 AGRAL 98/2001 ORIZONT 2000 GRANT 882/2002 AGRAL 98/2001 CEEX 43/2005 CEEX 76/2005 GRANT 882/2002 AGRAL 94/2001 GRANT 882/2002 CEEX 76/2005 CEEX 43/2005 CEEX 76/2005 CEEX 43/2005 P.S.84 3987 1443. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ECHIPAMENTUL Scarificator Echipament fertilizat Plug reversibil Maşină tuns iarba Sistem încălzire seră Selector GAC 54 Maşină tocat resturi vegetale Freză Maşină de stropit MC 300 Computer DTK CELERON Computer DTK CELERON COPIATOR W PRO 320 Distilator Balanţe 12 kg pH-METRU DELTA Laptop Refractometru Balanţe analitice 2 buc Trusă instrumente măsurare Sistem video-proiecţie Imprimantă SN 5215 Cameră video Combină frigorifică Calculator *2 Etuvă termostatată Binder Trusă agrochimică de teren Foraj apă Pompă submersibilă Saturn Laptop*3 Calculatoare *3 ANUL FABRICATIEI 2006 2006 2006 2005 2006 2006 2006 2004 2005 2003 2004 2003 2004 2003 1997 2003 2005 2007 2006 2003 2003 2003 2005 2006 2007 2006 2007 2007 2006 2006 VALOAREA 11580 4392 10269 1629 29884. Agrochimie. fiziologie.50 10609 2347.61 5146 2154 23797.S. 321/2006 CEEX 43/2005 TOTAL 334586 DIN CARE : 234210 LEI BUGET ŞI 100376 COFINANŢARE 8 . Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani: NR.88 10454.2.S.92 7395. 321/2006 P.06*2 263.1.14 4114.72 2399.59 2671.71 2771.36 5868 5322.95 64998.45*2 6991.

Invenţia A/00441/2006 cu titlul “MAŞINĂ PENTRU EXTRAS SEMINŢE DIN RECEPTACULE DE ARDEI” cu data de depozit naţional reglementar nr. a 2006 00442 din 13. 4.06.06.2005. serviciilor şi tehnologiilor anexa nr.2006.11. Lista produselor. a 2006 00441 din 13. Invenţia A/00440/2006 cu titlul “AGREGAT COMPLEX” cu data de depozit naţional reglementar nr.06.Lista brevetelor şi citărilor.2 Invenţia A/00973/2005 cu titlul “SERĂ” cu data de depozit naţional reglementar nr. a 2005 00973 din 22. a 2006 00440 din 13.3.a Soiuri de legume omologate în perioada 2004-2007 9 . Invenţia A/00442/2006 cu titlul “MAŞINĂ PENTRU EXTRAS SEMINŢE DE BOSTĂNOASE” cu data de depozit naţional reglementar nr.2006. grupate pe ani Anexa nr.2006. 4.

crt.Apium graveolens SELECTIE CONSERVATIVA SI PRODUCERE DE SEMINTE 2007 Anexa 4. m2 500 500 2500 500 500 4500 Cercetător resp. 13. Burnichi Burnichi Burnichi Bebea Gheorghe Gheorghe CA=300 CSD=125 CA=300 CSD=125 Selecţie CA=300 CSD=125 10 . cerasiforme ŢELINĂ . 3 . 4.Ocimum basilicum CASTRAVETE . biol. 1 . 12. Ardei gogoşar L-18 Splendid Specia Ardei gras Soiul Galben de Buzău Galben Superior Cat.Daucus carota PĂTRUNJEL DE FRUNZE - Petroselinum crispum SALATĂ . 2. 10. 7.Lycopersicon lycopersicum TOMATE . 11. kg 2 2 25 2 2 25 Supraf.b Nr. SA PB C SA PB C Cant.Lycopersicon lycopersicum var.Lycopersicon lycopersicum TOMATE . SPECIA BUSUIOC . 6.Spinacia oleracea TOMATE .Lactuca sativa SPANAC . 9.Cucumis sativus FASOLE PITICĂ DE GRĂDINĂ - SOIUL AROMAT DE BUZĂU TRIUMF FI FAVORIT IOANA GETICA NABUCO ORY GRAŢIA ROMÂNESC KRISTIN SIRIANA F1 CAPRICIU DACIA ANUL OMOLOGA RII 2005 2006 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2007 2005 Phaseolus vulgaris MAZĂRE DE GRĂDINĂ . 6 .Cucumis sativus CASTRAVETE .Nr. 4 . 1. 5. 3.Pisum sativum MORCOV . 5 . 2 . 8. crt.3.

1 8 . Ardei lung Castraveţi L-33 Cosmin F 1 Triumf F1 SA PB PB B 2 2 10 400 500 500 500 9500 Gheorghe Gheorghe Vînătoru Vînătoru CA=300 CSD=125 CA=100 CSD=50 Diamant PB 20 500 Bebea C 550 9500 Bebea De Buzău PB 1000 1000 Bebea CA=1200 CSD=600 B 8000 6000 Bebea Hapy SA 10 2000 Ştefănescu CA=150 CSD=80 CA= 800 CSD=600 CA=800 CSD=600 Fasole L-13 SA 30 600 Burnichi Fasole Ioana PB 50 1000 Vînătoru C 800 9000 Vînătoru Getica PB 120 1000 Burnichi CA=1000 CSD=500 B 1000 4000 Burlan Nabuco PB 20 300 Burlan 11 . 1 5 . 1 4 . 1 3 . 8 . 1 9 . 1 6 . 2 0 . 2 Morcov sem. 1 7 . 1 2 . 1 1 .7 . Mazăre grădină de Dovlecel Ceapă butaşi Ceapă sem. 1 0 . 9 .

2 8 .2 2 . 2 6 . Nabuco B 80 3000 Burlan PB 2000 5000 Burlan CA=1000 CSD=500 CA=100 CSD=50 Pepene galben Fondant PB 5 500 Burlan C 50 2500 Burlan PB 30 1000 Gheorghe C 1000 10000 Gheorghe PB 1000 5000 Gheorghe Pătlăgele vinete Pana corbului 36 PB 2 500 Burnichi CA=200 CSD=100 C 20 1300 Burnichi SA 1 3000 Burnichi CA=125 CSD=80 CA=120 CSD=80 CA=150 CSD=75 Drăgaica PB 5 3000 Burlan Graţia PB 10 500 Gheorghe C 50 3000 Gheorghe PB 20 4000 Burnichi CA=150 CSD=75 12 . 3 3 . 3 4 . 3 0 . 3 5 Spanac Românesc Salată L-14 (MYA) Pătrunjel butaşi frunze Ory Pătrunjel semincer frunze Ory Morcov but. 3 2 . 2 9 . 3 1 . 2 4 . 2 5 . 2 7 . 2 3 .

3 7 . 4 7 . Dacia PB 1000 3000 Burnichi CA=400 CSD=200 Varză de toamnă sem. 3 8 . Buzoiană Ţelină sem Capriciu Tomate Buzău 1 C 100 3000 Burnichi SA 1 300 Bebea CA=300 CSD=150 Buzău 1600 B 25 2500 Bebea Buzău 2 F3 SA 1 500 Burnichi CA=300 CSD=150 CA=300 CSD=150 Buzău 4 SA 1 500 Burnichi Buzău 47 B 80 8500 Burnichi Kristin PB 5 500 Vînătoru CA=300 CSD=150 C 50 4500 Vînătoru SA 2 300 Burnichi CA=300 CSD=150 Dacia PB 2 300 Burnichi Ţelină but. Buzoiană PB 5 100 Burlan C 400 5000 Burlan PB 1000 10000 Burlan CA=500 CSD=250 13 . 4 9 Varză de toamnă but. 4 4 . 4 2 . 4 6 . 4 0 . 4 5 . 4 3 . 4 1 .3 6 . 4 8 . 3 9 .

Diamant Ardei lung Castraveţi L -33 Cosmin F 4 Triumf F1 PB PB B PB C PB Ardei gogoşar L-18 Splendid PB C 2 100 0. 6 2. 6 0. biol. 5 9. 5 6. 5 2.5 2 10 200 20 550 10000 Specia Ardei gras Soiul Galben Buzău Galben Superior de Cat. 5 7. Burnichi Burnichi Burnichi Bebea Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe Vînătoru Vînătoru Bebea Bebea Bebea Bebea Vînătoru Burnichi CA=1000 CSD=500 CA=200 CSD=100 CA=1000 CSD=500 CA=125 CSD=80 CA=300 CSD=125 CA=100 CSD=50 CA=300 CSD=125 Selecţie CA=300 CSD=125 14 . 5 3. 0 PB C 0 2 25 Cant.SELECŢIE CONSERVATIVĂ ŞI PRODUCERE DE SEMINŢE 2006 Nr. 5 4. Diamant Diamant 58 Ioana Getica PB PB 500 120 Ceapă sem. Fasole Mazăre Ceapă but. crt. 6 5. 6 3. 5 0. 5 8. m2 500 500 2500 500 500 12000 500 500 500 5000 500 9500 5000 500 5000 1000 Cercetător resp. 6 4. 5 1. kg Supraf. 5 5. 6 1.

7 2. 7 8. 6 9. 6 8. 8 2.6 6. 7 3. 8 3. Pătlăgele vinete Pătrunjel frunze Pepene verde Morcov sem. 7 7. 8 1. Morcov but. 8 0. 6 7. 7 4. Pepene galben Mingomark Nabuco Nabuco Nabuco Fondant B PB 2000 10 9000 300 Burlan Şerbu Şerbu CA=10000 CSD=1000 PB PB C 2000 5 50 10 40 30 1000 12000 2 10 10000 500 2500 1000 4000 1000 19000 12000 500 1300 200 Şerbu Burlan Burlan Burlan Burlan Gheorghe Gheorghe Gheorghe Şerbu Şerbu Şerbu Gheorghe Burnichi Bebea Bebea Burnichi CA=300 CA=150 CSD=75 CA=150 CSD=75 CA=150 CSD=75 CA=300 CSD=150 CA=10000 CSD=1000 CA=200 CSD=100 CA=100 CSD=50 CA=100 CSD=50 Dochiţa PB C Ory PB C Ory Pana Corbului 36 PB PB C Linia 14 Graţia Românesc Buzău 1 Buzău 1600 Buzău 2 B 25 PB PB 10 20 500 4000 300 2500 500 15 . 7 9. 8 Pătlăgele vinete Salată Spanac Tomate Pătrunjel frunze but. 7 1. 7 0. 7 5. Morcov but. 7 6.

8 6. 96. Dacia De Buzău Buzău 22 Buzău 4 Kristin PB C PB PB C 5 50 2 5 400 B 50 9000 500 500 9500 300 100 5000 500 5000 Burnichi Burnichi Vînătoru Vînătoru Şerbu Burlan Burlan Burlan Burlan CA=500 CSD=250 CA=300 CSD=150 CA=300 CSD= 50 SELECŢIE CONSERVATIVĂ ŞI PRODUCERE DE SEMINŢE 2005 Nr. 99. 100 .CSD=150 8 5. 94. 8 7. crt. 9 0. kg Supraf. 95. 9 3. 98. 101 . 8 9. Ardei lung Castraveţi Cosmin F 4 Triumf F1 Ardei gogoşar L-18 Splendid PB C PB PB 2 25 2 10 Specia Ardei gras Soiul Galben de Buzău Galben Superior Cat. Varză de toamnă but. Buzoiană Măgura B 50 Ţelină Varză de toamnă sem. biol. 9 1. Burnichi Burnichi Burnichi Bebea Gheorghe Gheorghe Gheorghe Vînătoru CA=300 CSD=125 CA=100 CSD=50 CA=300 CSD=125 CA=300 CSD=125 Selecţie CA=300 CSD=125 16 . 8 8. 9 2. 0 PB C 0 2 25 Cant. m2 500 500 2500 500 500 2500 500 500 Cercetător resp. 97.

104 . 113 . 107 . 112 . 110 . 111 . 118 . 105 . 119 . 115 . 117 . 108 .102 . 106 . 116 . 109 . 114 . Diamant B PB C PB B PB PB C PB C PB C PB C PB PB 200 20 550 120 2000 10 5 50 10 40 30 1000 2 10 10 20 5000 500 9500 1000 9000 300 500 2500 1000 4000 1000 19000 500 1300 500 4000 300 Vînătoru Bebea Bebea Burnichi Burlan Şerbu Burlan Burlan Burlan Burlan Gheorghe Gheorghe Şerbu Şerbu Gheorghe Burnichi Bebea Bebea Burnichi CA=300 CA=150 CSD=75 CA=150 CSD=75 CA=300 CSD=150 CA=200 CSD=100 CA=100 CSD=50 CA=100 CSD=50 CA=1000 CSD=500 B 25 2500 500 17 . 103 . 120 Salată Spanac Tomate Graţia Românesc Buzău 1 Buzău 1600 Buzău 2 Pătlăgele vinete Pana Corbului 36 Pătrunjel frunze Ory Pepene verde Dochiţa Morcov Pepene galben Mazăre de grădină Getica Mingomark Nabuco Fondant Ceapă sem.

126 . 7. 3. 4. 2.c NR. CRT. 122 . 128 . 10. 124 . 1. 8. 9. 123 . 6. Măgura Ţelină Varza toamna de Dacia De Buzău Buzău 22 Buzău 4 Buzău 47 Kristin B PB C PB PB C B 25 5 25 2 5 400 50 B 25 2500 500 2500 500 2500 300 100 5000 5000 Burnichi Burnichi Burnichi Vînătoru Vînătoru Şerbu Burlan Burlan Burlan CA=300 CSD=150 CA=300 CSD=150 Lista tehnologiilor elaborate si omologate Anexa 4.CSD=150 121 . TEHNOLOGIA Scheme de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor pentru semincerii legumicoli Secvenţe tehnologice optimizate – adaptări de maşini şi utilaje pentru legumicultură Cultura legumelor în solarii (tomate. Cultura cepei prin semănare direct în câmp Cultura verzei Optimizarea tehnologiei de producere a răsadurilor pentru solarii ANUL OMOLO GĂRII 2007 2006 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 18 . pătlăgele vinete) Tehnologia culturii de tomate în câmp Sistem integrat de combatere a bolilor la legumele cultivate în spaţii protejate Sistem integrat de combatere a bolilor la legumele cultivate în câmp deschis Măsuri şi mijloace de prevenire şi combatere integrată a agenţilor patogeni la culturile de legume din solarii. 125 . 127 .3. 129 . 5. castraveţi.

2004 – Broşură „Managementul integrat al culturilor de legume din spaţii protejate”. 34 pag.F.L. Florica Gheorghe.C. Floarea Burnichi. Petruţa Bebea. 20 pag. Florica Gheorghe. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Florica Gheorghe. S. Floarea Burnichi. 70 pagini. castraveţi”. Floarea Burnichi. Floarea Burnichi. Petruţa Bebea.L. 4. Buzău. Iulia Ştefănescu. 2004 – Broşură „Elemente tehnologice noi în cultivarea speciilor floricole cu multiple întrebuinţări”. Buzău. Petruţa Bebea.C. 2004 – „Materialul biologic – factor major de creştere a eficienţei economice pentru pătlăgelele vinete cultivate în solarii”. 10) 19 . S.L. Petruţa Bebea. Petruţa Bebea.C.L. Petruţa Bebea. Buzău. Floarea Burnichi. Constanţa Burlan.D. Florica Gheorghe. 2004 – Broşură „Tehnologii optimizate de cultură la principalele specii legumicole din spaţii protejate şi câmp”. Petruţa Bebea. Floarea Burnichi. Florica Gheorghe.L.D.C. Buzău. S. care fac deschiderea rigolelor toamna. Florica Gheorghe.C. S. Florica Gheorghe. Florica Gheorghe. în vederea semănatului în teren modelat primăvara timpuriu Fertilizator (realizat în cadrul laboratorului de mecanizare) Uscător centrifugal pentru complexul de seminţe Subsolier cu 2 organe active tip daltă 2006 2005 2005 2005 2 3 4 5 6 Lista lucrărilor grupate pe ani 2004 anexa nr. 2004 – Broşură „Cultura legumelor în solarii – tomate. 28 pag. Petruţa Bebea. Buzău. Floarea Burnichi.D. S. Florica Gheorghe. 70 pagini. Sesiunea Anualã de Referate Ştiinţifice a I. 24 pag.L.C. 5. 26 octombrie 2004. S. Nicolae Trandafir.D.1.5. CRT.C. 2004 – Broşurã „ Legumicultura o afacere rentabila”. succesive şi asociate”.3 MODELUL ANUL REALIZARII Cultivator C. 2004 – Pliant „Forme de coroană şi sisteme de tăiere la cireş”. Petruţa Bebea.Lista modelelor experimentale NR. 2004 – Broşură „Optimizarea producerii răsadurilor pentru solarii”. Floarea Burnichi.D. Vidra. Iulia Stefanescu.D. S.. administrarea la sol sau extraradicular a îngrăşămintelor chimice.L.C. 2004 – Pliant „Tarhonul”.L. Floarea Burnichi. Buzău. Floarea Burnichi.5 pentru întreţinerea culturilor 2007 nepalisate de legume (prăşit. concomitent cu aplicarea tratamentelor de combatere a bolilor. Florica Gheorghe.D. 2004 – Broşură „Tehnologie optimizată de cultură a legumelor anticipate. dăunătorilor şi buruienilor) Semănători de legume pentru fermele de producţie 2006 Agregat cu rariţe de o construcţie specială.D. Garofiţa Prahoveanu.L. 1 Anexa nr. pătlăgele vinete. 20 pag. Buzău.

Nicolae Trandafir. 2005. 26 noiembrie. M. Vidra.ro/modules. Sănătatea plantelor. Sesiunea Anualã de Referate Ştiinţifice a I. 2005 – Hibrizi de castraveţi recomandaţi pentru culturile din solarii – Sănătatea plantelor. Nicolae Trandafir.C.F. Costache.php?name=News&file=article&sid=95 . Nicolae Trandafir. 2005 – Mana – un agent patogen problema la cultura de castraveti – Horticultura nr. Floarea Burnichi. 2005. vol XVII. 2004. Costache. 2004 – “Optimizarea producerii rãsadurilor pentru solarii”. 2004 „Tehnologii optimizate de cultură la principalele specii legumicole din spaţii protejate (solarii)”. Voican V. Floarea Burnichi. Sesiunea Anuală de Referate Ştiinţifice a I. Târgovişte.L.L.D. 2004 – „Tehnologie optimizată de producere a răsadurilor pentru solarii”. Floarea Burnichi.. 9 2006 25) Florica Gheorghe. Nicolae Trandafir. C. Florica Gheorghe. Nicolae Trandafir.C.L. aprilie. Costache. ISBN 937-7616-26-X. Oferta cercetãrii ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agriculturã.11) Petruţa Bebea. Constanţa Burlan. Floarea Burnichi.D. 25-30. Sãnãtatea plantelor. pag. 2005 – Hibrizi de tomate recomandaţi pentru culturile din solarii. 2004 –„Sistem integrat de diseminare a informaţiei ştiintifice din legumicultură”. 2005. Florica Gheorghe. 20 . pag. ISBN 973-31-2245-9 12) 13) 14) 15) 16) 17) 2005 18) 19) 20) 21) 22) 23) Floarea Burnichi. Florica Gheorghe. Florica Gheorghe. Facultatea de Horticultură. Florica Gheorghe. Petruţa Bebea. Iulia Ştefãnescu. Floarea Burnichi. 26 noiembrie. martie. Costache. Vidra. „Combaterea agenţilor patogeni cu importanţă economică la culturile de castraveţi din spaţii protejate”.F.L. Sesiunea Anuală de Referate Ştiinţifice a I. 25-26. 2004. martie. Florica Gheorghe. „Fungicide noi recomandate pentru combaterea ciupercii Pseudoperonospora cubensis care produce mana la castraveţi”. Carmen Strugariu. 2004. Nicolae Trandafir. Floarea Burnichi. pag. Nicolae Trandafir.F.precis. 11-20. M. VIII.D. 2005. Floarea Burnichi. Florica Gheorghe. 2006 – “Tehnologii optimizate de cultură la principalele specii legumicole din spaţii protejate (solarii)” la http://www. 2005. Petruţa Bebea. Analele I. ianuarie 2005. martie 2005. Editura Tehnicã. Simpozion Ştiinţific AGRAL „Cercetarea pe filiera agro-alimentarã din România în contextul European”. Florica Gheorghe. „Protejarea culturilor de tomate din solarii la atacul principalilor agenţi patogeni”. 9/2005. Nicolae Trandafir. industria alimentarã şi silviculturã.C. 26 octombrie 2004. Floarea Burnichi. postat în 4 septembrie 2006. Sănătatea plantelor. pag. Simpozion Ştiinţific AGRAL „Cercetarea pe filiera agro-alimentarã din România în contextul European”. Hortinform. Nicolae Trandafir. 24) Iulia stefanescu.. vol. Iulia Ştefãnescu. 26 octombrie 2004.D. Costache. 2004 – „Analiza producţiei unor hibrizi de pătlăgele vinete în câmpul de culturi comparative”’. M. Vidra. C. pag. 2004 – „Variabilitatea principalelor caractere la Nigella sativa (negrilica) soiul ”De Brăila” în procesul de selecţie conservativă”. 49. Dorina Jilcu. Vidra.F. 43. Petruţa Bebea.C. 2005.) Caertn”. 2004 – „Variabilitatea principalelor caractere la armurariu Silybum marianum (L. Floarea Burnichi. 26 octombrie 2004. Iulia Ştefãnescu. C. Costache. Tudor M. Petruţa Bebea. Analele Universităţii Valahia. 2005 – “Unele particularităţi ale creşterii şi dezvoltării tomatelor cultivate în câmp”. pag.

noiembrie. 2006 – „Elemente tehnologice noi în managementul producerii seminţelor de legume (soiuri noi competitive. industria alimentară şi silvicultură. Editura Tehnică. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură. seră dezvoltată pe verticală)”. 2005-2006. Petruţa Bebea. 60. Florica Gheorghe. Vasilica Dumitru. Florica Gheorghe. Bucureşti. 2006.F. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. vol. succesive şi asociate. Voican. 2006 „Tehnologie optimizatã de cultivare a legumelor în solarii”. 2006 – Cultura ardeiului in solarii – HORTICULTURA – martie 2006. 20052006. 2006. IX. IX. I. industria alimentară şi silvicultură. 22-24 octombrie 2006. 2006.D. vol. vol. 26 octombrie. Editura Tehnică. Florica Gheorghe. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. Mladin Paulina. 2006. 20052006. Florica Gheorghe. vol. 26 octombrie. Vlad Constantin. 2006 – Soi de mazăre de grãdină „Getica”. Floarea Burnichi. ISBN (13) 978-973-718-553-2. referat. Catană Monica. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură. Braşov. pag. Editura Tehnică. Negoiţă Mioara. Catană Luminiţa. Editura Tehnică. Editura Tehnică. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură. Floarea Burnichi. industria alimentară şi silvicultură.F. ISSN 1582-16245. ISBN (10) 973718-553-6. 20052006. Nicolae Trandafir. IX. seră dezvoltată pe verticală)”. Iorga Enuţa. revista CALITA (prima parte) nr. ISBN (13) 978-973-718-552-5.26) Nicolae Trandafir. Floarea Burnichi.Tehnologie optimizatã de cultură a legumelor anticipate. Floarea Burnichi. 2006 – Soi de morcov „Nabuco”. Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti. IX. industria alimentară şi silvicultură. 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 2007 21 . 2006. vol. Voican. 2006. volumul I.L. industria alimentară şi silvicultură. 2006 – „Aspecte ale creşterii şi fructificării tomatelor cultivate în câmp liber”. 2006. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. 2006 – „Elemente tehnologice noi în managementul producerii seminţelor de legume (soiuri noi competitive. pag 4-6. Sesiunea Ştiintifica de Comunicări. Florica Gheorghe. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. 2006 – Poster „Aspecte privind desfăşurarea unor procese fiziologice la tomatele cultivate în câmp liber” Sesiunea Ştiinţifică de Comunicări. Petruţa Bebea. ISBN (10) 973-718-552-8. ISBN 978-973-331-2306-4 Constanţa Burlan. Florica Gheorghe. industria alimentară şi silvicultură. 3-5. Conferinţa „Cercetarea de Excelenţă – Premiză favorabilă pentru dezvoltarea spaţiului românesc de cercetare”. L2-27. 2006 – Soi de spanac „Românesc”. 2005-2006.D. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură. IX. IX. I. 2006. susţinut la Conferinţa „Cercetarea de Excelenţă – Premiză favorabilă pentru dezvoltarea spaţiului românesc de cercetare”. 2006 . 2006. Nicolae Trandafir. Vlad Constantin. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură.C. V. 2006 – “Riscurile potenţiale chimice şi măsurile preventive la producţia şi procesarea fructelor şi legumelor”. 200 pag. 2006 – Soi de ţelină de rădăcină „Dacia”. Vidra. 2006 – Tezã de Doctorat “Cercetări privind potenţialul de creştere şi fructificare al tomatelor cultivate în câmp neprotejat”. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură. 2 pag. 20052006. 7 decembrie 2006.C. 10 pag. V. Floarea Burnichi. Editura Tehnică. Floarea Burnichi.L. Floarea Burnichi. Vidra. vol. Editura Printech. 2006 – Fertilizarea legumelor în solarii – HORTICULTURA – mai 2006. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. Editura New Systems.

2007.centrul-consultanta-horticultura. 2 noiembrie 2007. Nicolae Trandafir. 10. Revista Horticultura. Scientifical Papers. 2006 – „Serã dezvoltatã pe verticalã”. Florica Gheorghe. Sesiunea aniversară „50 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău”. 2007. 10. 10. 63 de diapozitive. creat la S.buzau. 6/2007. 2007 – „Vertically developed greenhouse”.ro Constantin Vlad. Constantin Vlad. 5 pag. Scientifical Papers. Floarea Burnichi. 10. 2 noiembrie 2007. Florica Gheorghe.08. 2007 – Rezumat al Tezei de Doctorat “Cercetări privind potenţialul de creştere şi fructificare al tomatelor cultivate în câmp neprotejat”. 2007 Vertically developed greenhouse”. Buzău. soi nou de tomate destinat industrializării. 2007 . Nicolae Trandafir.C.D. 5 pag.C. Floarea Burnichi. Floarea Burnichi. brosura. Buzău. Florica Gheorghe. Vînătoru Costel.L. Floarea Burnichi. Floarea Burnichi. Mogoş Gabriel. vol. 2007 – “Kristin. Valentin Voican. Nicolae Trandafir –„1957-2007 –„ 50 de ani in slujba legumiculturii romanesti”. Florica Gheorghe. Oferta cercetãrii ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agriculturã. Seria B-L-2007. Buzău”. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a USAMV Bucureşti. Buzău. Floarea Burnichi. Scientifical Papers. IX.2007. Buzău. 2006.D. Nicolae Trandafir.D.C. Floarea Burnichi. Sesiunea aniversară „50 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău”. 2002-2007 – Materiale redactate pentru actualizarea permanentã a paginii pe Internet a S. ISBN 973-7753-50-X. 2007 INVEL-Multimedia (CNCSIS certified) Floarea Burnichi. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a USAMV Bucureşti. 2007 – Referat “50 de ani de cercetare în slujba legumiculturii româneşti”.08. Respiration.C.Photosynthesis. Sesiunea aniversară „50 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de CercetareDezvoltare pentru Legumicultură Buzău”. pag.L. ISSN 1843 – 5904. Valentin Voican. 2007 – “Realizări obţinute în activitatea de creare de hibrizi de tomate la S. Seria B-L-2007. 2 noiembrie 2007.40) Vlad Constantin. Floarea Burnichi. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a USAMV Bucureşti. S. la http://www. Valentin Voican. 2007 – “Consideraţii privind desfãşurarea unor procese fiziologice la tomatele cultivate în câmp neprotejat (Partea I) Fot os i nt ez a ş i Res pi r aţi a” .„Capriciu” un soi nou de tomate tip cireaşă – Sesiunea aniversară „50 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău”. 978-973-7753-50-2.L. 2007 – Importanţa factorilor ecologici în cultivarea plantelor legumicole din câmp (II). Florica Gheorghe. 2007 INVEL-Multimedia (CNCSIS certified) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) ALTE LUCRARI 22 . Seria B-L-2007. Buzău. 2007 – „Capriciu” – a new variety of cherry type tomato.D. Mioara Negoiţă. Iulia Ştefănescu. industria alimentarã şi silviculturã.2007. ianuarie 2007. 2007 – “Viewpoints regarding the development of some physiological processes for open field cultivated tomatoes.L. ISSN 1017-155X. Panaet Ion. 2007 INVEL-Multimedia (CNCSIS certified) Floarea Burnichi. nr. martie 2007. ISBN 973-7753-50-X.2007.L. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. Buzău. Vînătoru Costel. Editura Tehnicã. Nicolae Trandafir.D.08. 2007 – Rezumat al Tezei de Doctorat “Cercetări privind potenţialul de creştere şi fructificare al tomatelor cultivate în câmp neprotejat”. 978-973-775350-2. Buzău”. 10. Buzău. 978-973-7753-50-2.08. Buzău. aprilie-mai 2007. S.08. Revista Horticultura. Floarea Burnichi. Floarea Burnichi. Conferinţa CEEX – 2007.C. Florica Gheorghe. ISBN 973-7753-50-X. 16-17.2007. Floarea Burnichi.

C. Buzău” – Curs „Politici de marketing utilizate în horticultură”.C. Petruţa Bebea. Florica Gheorghe. Buzău. 2004 – „Cultura plantelor de apartament”. Florica Gheorghe. mai 2004. Floarea Burnichi.C. S. Florica Gheorghe.L. Floarea Burnichi. Buzău este autor sau menţinător” – Curs „Politici de marketing utilizate în horticultură”. Florica Gheorghe.55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) Petruţa Bebea.L. Petruţa Bebea.C.D. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”. 2004 – „Soiuri de legume – creaţii S. Petruţa Bebea.C. Petruţa Bebea. 2004 – „Cultura crizantemelor”. Petruţa Bebea. Floarea Burnichi.D.L. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”. 2004 – „Cultura lalelelor”. S. 2004 – „Tehnologii optime la culturile de legume” – Curs „Politici de marketing utilizate în horticultură”. Floarea Burnichi. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”. Floarea Burnichi. 2004 – „Cultura fresiei „Klat”. Buzău. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”.L.L. Florica Gheorghe. 2004 – „Gladiolus L. mai 2004. Buzău. Floarea Burnichi.D. Florica Gheorghe. mai 2004.D. Floarea Burnichi. 2004 – „Antirrhinum majus – gura leului – tehnologia de cultură”.D. S. 23 . – Gladiole”. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”. Florica Gheorghe. 2004 – „Sortimentul de seminţe la care S. Floarea Burnichi. Floarea Burnichi.

ro Internet: http://www.STATIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BUZAU Str. Crt.ro SITUATIA DATORIILOR LA BUGETUL STATULUI Anexa 1. Nicolae Trandafir CONTABIL SEF ec. 1 2004 174 Anul.Mesteacanului Nr.scdlbuzau./Fax 0040 238 722560 E-mail: SCPL2000@xnet. Jud. 23 Buzau.a Nr. Doina Codreanu 24 . suma (ron) 2005 2006 331547 951440 2007 1317870 DIRECTOR Ing. Buzau Cod 120024 Tel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->