STATIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BUZAU Str.Mesteacanului Nr. 23 Buzau, Jud. Buzau Cod 120024 Tel.

/Fax 0040 238 722560 E-mail: SCPL2000@xnet.ro Internet: http://www.scdlbuzau.ro ANEXA 1

RAPORT DE AUTOEVALUARE
perioada 2004-2007 1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 1.1. Denumirea: STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BUZĂU 1.2. Statutul juridic*1): Instituţie publică cu finanţare integral din venituri proprii (extrabugetare) (I-AS) 1.3. Actul de înfiinţare*2): H.G. 1635 / 15 oct. 2004 1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 1313 1.5. Director: Drd. ing. Nicolae Trandafir 1.6. Adresa: strada Mesteacănului, nr. 23, cod 120024, BUZĂU 1.7. Telefon, fax, pagina WEB, e-mail: Tel/fax 40238722560, tel.40723247126, E-mail : burnichi@yahoo.com, http://www.scdlbuzau.ro 2. Domeniul de specialitate 2.1. Conform clasificării UNESCO*3): 5312.10, 3107.06, 3103.11, 5312.11 2.2. Conform clasificării CAEN: cod CAEN 7310/0112/5221/7414 3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare 3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare:
STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ BUZĂU ESTE SPECIALIZATĂ ÎN OBŢINEREA DE NOI SOIURI ŞI HIBRIZI DE LEGUME ŞI FLORI, PRODUCEREA SEMINŢELOR DE LEGUME ŞI FLORI, CULTURA LEGUMELOR ÎN SOLARII ŞI CÂMP DESCHIS, DISEMINAREA ŞI IMPLEMENTAREA REZULTATELOR CERCETĂRII. DOMENIILE ABORDATE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ: CULTURA PLANTELOR DE CÂMP

1

-

Ameliorarea speciilor de legume – În perioada pentru care s-a întocmit raportul, unitatea executa lucrări de ameliorare la speciile: Brassica oleracea (varză albă), Allium cepa (ceapă), Lycopersicon lycopersicum (tomate), Cucumis melo (pepene galben), Solanum melongena (pătlăgele vinete), Cucumis sativus (castraveţi), Phaseolus vulgaris (fasole pitică), Capsicum annuum (ardei). - Selecţia conservativă, menţinerea purităţii varietale şi producerea de seminţe din categorii biologice superioare la soiurile omologate de unitate şi la alte soiuri la care am fost declaraţi “menţinător”. Anual unitatea efectuează lucrări de selecţie la 19 specii şi 31 soiuri/hibrizi de legume şi 4 soiuri de flori, dintre care 10 soiuri şi 2 hibrizi omologaţi în anii 2005-2007, la care se realizează sămânţă de prebază şi bază, cu parametri calitativi superiori, oferind la unele specii cantităţi suficiente de seminţe pentru toate zonele ţării; - Tehnologii agricole specifice pentru – producerea răsadurilor de legume şi flori,tehnologii specifice de cultivare a legumelor în solarii la speciile: tomate, castraveţi, ardei şi pătlăgele vinete, tehnologii specifice de cultivare a legumelor în câmp deschis la speciile: ceapă – cultură prin semănare directă, varză de toamnă, plante legumicole cu multiple întrebuinţări, plante legumicole mai puţin răspândite, culturi anticipate, asociate şi succesive şi secvenţe tehnologice referitoare la fertilizare, mecanizare, aplicarea substanţelor biostimulatoare, combaterea integrată a agenţilor patogeni şi dăunătorilor la speciile tomate, ardei, castraveţi, ceapă şi varză. Diseminarea şi implementarea rezultatelor cercetărilor proprii prin cursuri, seminarii, mese rotunde, publicaţii, consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate.

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora :
• Lucrări ştiinţifice publicate. În perioada 2004-2007, colectivul de cercetători din SCDL BUZĂU a susţinut şi/sau publicat un număr de 49 lucrări ştiinţifice în care au fost prezentate o parte din rezultatele de cercetare. Lista lucrărilor este prezentată în anexa nr. 5.1.

-

• Tehnologii elaborate şi omologate
Cultura legumelor în solarii (tomate, castraveţi, pătlăgele vinete) Tehnologia culturii de tomate în câmp Cultura cepei prin semănare direct în câmp Cultura verzei Sistem integrat de combatere a bolilor la legumele cultivate în

-

spaţii protejate; - Sistem integrat de combatere a bolilor la legumele cultivate în câmp deschis; Secvenţe tehnologice optimizate – adaptări de maşini şi utilaje pentru legumicultura Măsuri şi mijloace de prevenire şi combatere integrată a agenţilor patogeni la culturile de legume din solarii.

2

2007.11. cerere de înscriere a soiului la examinare nr.0 4.1.02.2006.03.scdlbuzau.06.2006 pătlăgele vinete L-14 .2007. 4. L1.1. Situaţia financiară .150/16. cerere de înscriere a soiului la examinare nr.155/15.Agregat cu rariţe de o construcţie specială.Cultivator C. Criterii primare de performanţă 4.2005.06.02. administrarea la sol sau extraradicular a îngrăşămintelor chimice. 124/08.02. comanda de testare nr.5 pentru întreţinerea culturilor nepalisate de legume (prăşit.3.- Scheme de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor pentru semincerii legumicoli. L7. Număr de lucrări ştiinţifice x 30 3 . care fac deschiderea rigolelor toamna. dăunătorilor şi buruienilor). comandă de testare nr. Invenţia A/00440/2006 cu titlul “AGREGAT COMPLEX” cu data de depozit naţional reglementar nr.anul 2 3. cerere de înscriere a soiului la examinare nr. comanda de testare nr. a 2006 00441 din 13.ro • sunt în curs de testare la ISTIS BUCUREŞTI.2006. Invenţia A/00442/2006 cu titlul “MAŞINĂ PENTRU EXTRAS SEMINŢE DE BOSTĂNOASE” cu data de depozit naţional reglementar nr. L4.L.2007.Fertilizator (realizat în cadrul laboratorului de mecanizare).2007 ardei GRAS – L 18 – anul 2. 4. a 2005 00973 din 22.anul 2 varză de toamnă –L-2 – anul 2. următoarele linii: ardei GRAS – L 10 – anul 2. Modificări de maşini şi utilaje agricole în scopul utilizării lor în - • câmp: . • Prototipuri pentru legumicultură înscrise la OSIM cu cerere de Brevet de invenţie Invenţia A/00973/2005 cu titlul “SERĂ” cu data de depozit naţional reglementar nr. Invenţia A/00441/2006 cu titlul “MAŞINĂ PENTRU EXTRAS SEMINŢE DIN RECEPTACULE DE ARDEI” cu data de depozit naţional reglementar nr.anul 1.2006. a 2006 00440 din 13.2007 tomate – L 2. . Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4). . ardei gogoşar – L 33.03. a 2006 00442 din 13.anul 2 ceapa – L-30 . concomitent cu aplicarea tratamentelor de combatere a bolilor.datorii la bugetul de stat: se ataşează anexa. 124/08.1.06. în vederea semănatului în teren modelat primăvara timpuriu. 124/08.02. • Consultanţă prin „CENTRUL REGIONAL DE CONSULTANŢĂ ÎN HORTICULTURĂ”care funcţionează la sediul SCDL BUZĂU şi ONLINE la adresa www.274/16.

1:0 4.1. 4.3:= 30 Total punctaj cap. 4+5+6:= 1560 4 . este ataşată ca anexa nr. Număr de brevete 4 x 30 = 120 (Lista brevetelor şi citărilor. grupate pe ani.c) Total punctaj cap.3.1.3.6. nr. 459/19.2006.05.2. 6:= 20 Total punctaj cap. grupate pe ani.1: 310 5. Număr de doctori în ştiinţă. modele funcţionale.1) Total punctaj cap. omologări sau inovaţii proprii.3.3.1.. modele experimentale.1.b) 4. 4. reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate.3.3. 4. 4.1) Total punctaj cap.1. 4. Prestigiul profesional 6. 5.4.2. prototipuri.c Număr de tehnologii omologate şi diseminate 10 x 20 = 200(anexa 4. realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar 5..2 = 120 4. 5:= 340 6.1.03. comandate de beneficiar Contracte cu S.b Număr de soiuri la care se obţin seminţe din verigi superioare şi la care SCDL BUZĂU este menţinător 31x 20 = 620( anexa 4. metodologii.1. Brevete de invenţie 4. este ataşată ca anexa nr.C UNISEM S.2) Total punctaj cap.A. normativelor etc.2007 4. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare. bazate pe brevete.3 = 1080 Total punctaj cap.3. grupate pe ani. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6) x5 (Lista lucrărilor şi citărilor. 491/09.3.a Număr de produse (soiuri omologate şi înscrise în Catalogul oficial) 13 x 20 = 260 (anexa 4. Număr de modele 6 x 5 = 30 (Lista modelelor. se ataşează ca anexa nr.1. Punctaj cumulat ISI*5) x5 4.1.2. 1206/22. 4 = 1200 5. Modele fizice.1.05. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare.3.3. Criterii secundare de performanţă 5.1.1. 5.3) Total punctaj cap.a) 4.2005. 5. 5. proceduri. membri ai unităţii de cercetare Număr de doctori în ştiinţă: 2 x 10 = 20 Total punctaj cap. normative.1. Număr de lucrări 62 x 5 = 310 (Lista lucrărilor grupate pe ani este ataşată ca anexa nr. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI 5.

Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private: 0 5 .7. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice*9): 0 7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea): 7.2.1.

2005 Titlul proiectului SISTEM INTEGRAT DE DISEMINARE A REZULTATELOR CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE DIN DOMENIUL HORTICULTURII Managementul integrat al producerii.10. SECTORIAL -1.2005 P.2002 43/03. plante dendrologice care să corespundă noilor cerinţe ale consumatorilor şi introducerea în cultură a unor specii de legume mai puţin întâlnite pe piaţa noastră (PARTENER) Implementarea unor metode performante pentru determinarea reziduurilor de nitraţi. în conformitate cu exigenţele UE (PARTENER) Crearea unui hibrid comercial de morcov utilizând ca genitor matern linii androsterile de tip petaloid. CEEX – 2 . Valoare totală RON/ USD 69000 USD 64951 EURO 835000 din care: 776000 SCDL BUZAU 95000 560000 Valoare defalcată 2005 2006 2007 11425 USD 10754 EURO 74000 0 0 2 324500 266500 3 4 CEEX SECTORIAL 76/03. STOCAREA ŞI UTILIZAREA APEI DIN PRECIPITAŢII LA IRIGAŢIA ÎN SERĂ.1 Nr crt. în vederea alinierii la standardele europene.1/2006 5000 0 37000 65000 37000 123750 5 PNCDI II 51-50/2007 190000 0 0 20000 6 PNCDI II 51-46/2007 140000 0 0 0 7 MENER 426/2007 10800 545599 0 33993 0 125460 10800 134740 8 Valoare totală EURO 6 .10. MENER . acord de grant nr. condiţionării şi marketingul seminţelor de legume şi flori. 2191/30. dioxine (dibenzop-dioxine policlorurate PCDD) şi furani (dibenzofurani policloruraţi PCDF) din alimente. GRANT BANCA MONDIALĂ – 1.2.S.3.10. stabile fenotipic pentru zona de sud şi sud-est a ţării (PARTENER) SISTEM TEHNIC PENTRU COLECTAREA.3. 1 Programul GRANT BANCA MON DIALĂ CEEX Nr proiect PR.882. (COORDONATOR) SIGURANŢA ALIMENTARĂ PE FILIERA PRODUCERII ŞI PROCESĂRII LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR (PARTENER) Ameliorarea soiurilor şi hibrizilor de legume. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice*10): PNCDI -2 .7. flori.

microproducţie): ANUL VALOARE LEI 2005 273468 2006 600787 estim.7. Alte surse: 7bis.1. Date privind perfecţionarea resursei umane ANUL Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetaredezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea 2005 4 0 2006 4 2 2007 2 0 9.1.2. Denumirea laboratorului Domeniul în care este acreditat 7 . Infrastructura de cercetare-dezvoltare 9. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă: ANUL Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă: Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: Asistenţi de cercetare Total personal auxiliar de cercetare angajat 2005 2006 2007 26/0 0 0 5/0 2/0 3 16 26/0 0 0 5/0 2/0 1 18 28/2 0 0 5/2 2/0 1 20 8.5. Venituri realizate din activităţi economice (servicii. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: Nr. Resursa umană de cercetare 8. crt. 2007 419787 8.

321/2006 P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ECHIPAMENTUL Scarificator Echipament fertilizat Plug reversibil Maşină tuns iarba Sistem încălzire seră Selector GAC 54 Maşină tocat resturi vegetale Freză Maşină de stropit MC 300 Computer DTK CELERON Computer DTK CELERON COPIATOR W PRO 320 Distilator Balanţe 12 kg pH-METRU DELTA Laptop Refractometru Balanţe analitice 2 buc Trusă instrumente măsurare Sistem video-proiecţie Imprimantă SN 5215 Cameră video Combină frigorifică Calculator *2 Etuvă termostatată Binder Trusă agrochimică de teren Foraj apă Pompă submersibilă Saturn Laptop*3 Calculatoare *3 ANUL FABRICATIEI 2006 2006 2006 2005 2006 2006 2006 2004 2005 2003 2004 2003 2004 2003 1997 2003 2005 2007 2006 2003 2003 2003 2005 2006 2007 2006 2007 2007 2006 2006 VALOAREA 11580 4392 10269 1629 29884.S.2. Protecţia plantelor Acreditat la nivel de Institut Acreditat la nivel de Institut 9.18 1185.84 3987 1443. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani: NR. biochimie 2.S.45*2 6991.88 10454.61 5146 2154 23797.95 64998. CRT.36 5868 5322.50 10609 2347.06*2 263.S.14 4114.59 2671. 321/2006 P.1.16 6000 2000 4833 76000 11581 12216 SURSA DE FINANTARE CEEX 76/2005 CEEX 43/2005 CEEX 43/2005 CEEX 43/2005 CEEX 43/2005 CEEX 43/2005 CEEX 43/2005 AGRAL 94/2001 GRANT 882/2002 GRANT 882/2002 AGRAL 98/2001 GRANT 882/2002 AGRAL 98/2001 AGRAL 98/2001 ORIZONT 2000 GRANT 882/2002 AGRAL 98/2001 CEEX 43/2005 CEEX 76/2005 GRANT 882/2002 AGRAL 94/2001 GRANT 882/2002 CEEX 76/2005 CEEX 43/2005 CEEX 76/2005 CEEX 43/2005 P.92 7395.71 2771. 321/2006 CEEX 43/2005 TOTAL 334586 DIN CARE : 234210 LEI BUGET ŞI 100376 COFINANŢARE 8 . fiziologie. Agrochimie.72 2399.

2 Invenţia A/00973/2005 cu titlul “SERĂ” cu data de depozit naţional reglementar nr. 4.2006. a 2006 00440 din 13.3. 4. a 2006 00442 din 13. a 2006 00441 din 13. Invenţia A/00441/2006 cu titlul “MAŞINĂ PENTRU EXTRAS SEMINŢE DIN RECEPTACULE DE ARDEI” cu data de depozit naţional reglementar nr.a Soiuri de legume omologate în perioada 2004-2007 9 .Lista brevetelor şi citărilor.06. Invenţia A/00442/2006 cu titlul “MAŞINĂ PENTRU EXTRAS SEMINŢE DE BOSTĂNOASE” cu data de depozit naţional reglementar nr. grupate pe ani Anexa nr. a 2005 00973 din 22.2005.06.2006.11. serviciilor şi tehnologiilor anexa nr. Lista produselor.2006.06. Invenţia A/00440/2006 cu titlul “AGREGAT COMPLEX” cu data de depozit naţional reglementar nr.

Daucus carota PĂTRUNJEL DE FRUNZE - Petroselinum crispum SALATĂ . Ardei gogoşar L-18 Splendid Specia Ardei gras Soiul Galben de Buzău Galben Superior Cat. 11. 4.Ocimum basilicum CASTRAVETE .Cucumis sativus FASOLE PITICĂ DE GRĂDINĂ - SOIUL AROMAT DE BUZĂU TRIUMF FI FAVORIT IOANA GETICA NABUCO ORY GRAŢIA ROMÂNESC KRISTIN SIRIANA F1 CAPRICIU DACIA ANUL OMOLOGA RII 2005 2006 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2007 2005 Phaseolus vulgaris MAZĂRE DE GRĂDINĂ .Lycopersicon lycopersicum TOMATE . 5. 6 .Apium graveolens SELECTIE CONSERVATIVA SI PRODUCERE DE SEMINTE 2007 Anexa 4.Pisum sativum MORCOV . kg 2 2 25 2 2 25 Supraf.Lactuca sativa SPANAC . SPECIA BUSUIOC . 8. 7. cerasiforme ŢELINĂ .Lycopersicon lycopersicum var. 12. 6.Lycopersicon lycopersicum TOMATE .b Nr.Nr. 2 . 1 . 10.3. 3. 13. crt. Burnichi Burnichi Burnichi Bebea Gheorghe Gheorghe CA=300 CSD=125 CA=300 CSD=125 Selecţie CA=300 CSD=125 10 . crt. m2 500 500 2500 500 500 4500 Cercetător resp. 2. 4 . 3 . biol. 1. 9.Spinacia oleracea TOMATE . 5 .Cucumis sativus CASTRAVETE . SA PB C SA PB C Cant.

9 . 1 4 . 1 9 . 1 7 . Ardei lung Castraveţi L-33 Cosmin F 1 Triumf F1 SA PB PB B 2 2 10 400 500 500 500 9500 Gheorghe Gheorghe Vînătoru Vînătoru CA=300 CSD=125 CA=100 CSD=50 Diamant PB 20 500 Bebea C 550 9500 Bebea De Buzău PB 1000 1000 Bebea CA=1200 CSD=600 B 8000 6000 Bebea Hapy SA 10 2000 Ştefănescu CA=150 CSD=80 CA= 800 CSD=600 CA=800 CSD=600 Fasole L-13 SA 30 600 Burnichi Fasole Ioana PB 50 1000 Vînătoru C 800 9000 Vînătoru Getica PB 120 1000 Burnichi CA=1000 CSD=500 B 1000 4000 Burlan Nabuco PB 20 300 Burlan 11 . 2 Morcov sem. 1 5 . 1 6 . 1 0 . Mazăre grădină de Dovlecel Ceapă butaşi Ceapă sem. 1 1 .7 . 1 3 . 1 8 . 8 . 1 2 . 2 0 .

3 1 . 3 0 . 2 4 . 2 7 . 2 6 . 3 5 Spanac Românesc Salată L-14 (MYA) Pătrunjel butaşi frunze Ory Pătrunjel semincer frunze Ory Morcov but. 3 3 . 2 8 . Nabuco B 80 3000 Burlan PB 2000 5000 Burlan CA=1000 CSD=500 CA=100 CSD=50 Pepene galben Fondant PB 5 500 Burlan C 50 2500 Burlan PB 30 1000 Gheorghe C 1000 10000 Gheorghe PB 1000 5000 Gheorghe Pătlăgele vinete Pana corbului 36 PB 2 500 Burnichi CA=200 CSD=100 C 20 1300 Burnichi SA 1 3000 Burnichi CA=125 CSD=80 CA=120 CSD=80 CA=150 CSD=75 Drăgaica PB 5 3000 Burlan Graţia PB 10 500 Gheorghe C 50 3000 Gheorghe PB 20 4000 Burnichi CA=150 CSD=75 12 . 3 4 . 2 9 . 2 3 .2 2 . 3 2 . 2 5 .

3 7 . 4 2 . 4 4 . 4 6 .3 6 . 4 0 . 3 8 . 4 9 Varză de toamnă but. 3 9 . Dacia PB 1000 3000 Burnichi CA=400 CSD=200 Varză de toamnă sem. Buzoiană PB 5 100 Burlan C 400 5000 Burlan PB 1000 10000 Burlan CA=500 CSD=250 13 . 4 1 . 4 8 . 4 5 . 4 7 . Buzoiană Ţelină sem Capriciu Tomate Buzău 1 C 100 3000 Burnichi SA 1 300 Bebea CA=300 CSD=150 Buzău 1600 B 25 2500 Bebea Buzău 2 F3 SA 1 500 Burnichi CA=300 CSD=150 CA=300 CSD=150 Buzău 4 SA 1 500 Burnichi Buzău 47 B 80 8500 Burnichi Kristin PB 5 500 Vînătoru CA=300 CSD=150 C 50 4500 Vînătoru SA 2 300 Burnichi CA=300 CSD=150 Dacia PB 2 300 Burnichi Ţelină but. 4 3 .

6 1. Fasole Mazăre Ceapă but.SELECŢIE CONSERVATIVĂ ŞI PRODUCERE DE SEMINŢE 2006 Nr. 5 2. 6 3. 5 6. Diamant Ardei lung Castraveţi L -33 Cosmin F 4 Triumf F1 PB PB B PB C PB Ardei gogoşar L-18 Splendid PB C 2 100 0. 6 5. 5 1. biol. 5 0. 0 PB C 0 2 25 Cant. 5 5. 6 0. 5 7.5 2 10 200 20 550 10000 Specia Ardei gras Soiul Galben Buzău Galben Superior de Cat. 6 4. Diamant Diamant 58 Ioana Getica PB PB 500 120 Ceapă sem. 6 2. 5 4. kg Supraf. crt. 5 8. m2 500 500 2500 500 500 12000 500 500 500 5000 500 9500 5000 500 5000 1000 Cercetător resp. 5 3. 5 9. Burnichi Burnichi Burnichi Bebea Gheorghe Gheorghe Gheorghe Gheorghe Vînătoru Vînătoru Bebea Bebea Bebea Bebea Vînătoru Burnichi CA=1000 CSD=500 CA=200 CSD=100 CA=1000 CSD=500 CA=125 CSD=80 CA=300 CSD=125 CA=100 CSD=50 CA=300 CSD=125 Selecţie CA=300 CSD=125 14 .

7 5. 8 1. 7 6. 7 4. 7 8. 7 1. Morcov but. 6 8. 7 9. 7 0.6 6. Pepene galben Mingomark Nabuco Nabuco Nabuco Fondant B PB 2000 10 9000 300 Burlan Şerbu Şerbu CA=10000 CSD=1000 PB PB C 2000 5 50 10 40 30 1000 12000 2 10 10000 500 2500 1000 4000 1000 19000 12000 500 1300 200 Şerbu Burlan Burlan Burlan Burlan Gheorghe Gheorghe Gheorghe Şerbu Şerbu Şerbu Gheorghe Burnichi Bebea Bebea Burnichi CA=300 CA=150 CSD=75 CA=150 CSD=75 CA=150 CSD=75 CA=300 CSD=150 CA=10000 CSD=1000 CA=200 CSD=100 CA=100 CSD=50 CA=100 CSD=50 Dochiţa PB C Ory PB C Ory Pana Corbului 36 PB PB C Linia 14 Graţia Românesc Buzău 1 Buzău 1600 Buzău 2 B 25 PB PB 10 20 500 4000 300 2500 500 15 . Pătlăgele vinete Pătrunjel frunze Pepene verde Morcov sem. 6 9. 8 0. Morcov but. 6 7. 7 7. 7 3. 8 Pătlăgele vinete Salată Spanac Tomate Pătrunjel frunze but. 8 2. 7 2. 8 3.

0 PB C 0 2 25 Cant. 9 2. 99. Ardei lung Castraveţi Cosmin F 4 Triumf F1 Ardei gogoşar L-18 Splendid PB C PB PB 2 25 2 10 Specia Ardei gras Soiul Galben de Buzău Galben Superior Cat. Burnichi Burnichi Burnichi Bebea Gheorghe Gheorghe Gheorghe Vînătoru CA=300 CSD=125 CA=100 CSD=50 CA=300 CSD=125 CA=300 CSD=125 Selecţie CA=300 CSD=125 16 .CSD=150 8 5. kg Supraf. 9 1. 101 . 9 3. 8 9. 96. 8 7. 8 8. Dacia De Buzău Buzău 22 Buzău 4 Kristin PB C PB PB C 5 50 2 5 400 B 50 9000 500 500 9500 300 100 5000 500 5000 Burnichi Burnichi Vînătoru Vînătoru Şerbu Burlan Burlan Burlan Burlan CA=500 CSD=250 CA=300 CSD=150 CA=300 CSD= 50 SELECŢIE CONSERVATIVĂ ŞI PRODUCERE DE SEMINŢE 2005 Nr. crt. 98. 95. m2 500 500 2500 500 500 2500 500 500 Cercetător resp. 100 . 8 6. Buzoiană Măgura B 50 Ţelină Varză de toamnă sem. 97. Varză de toamnă but. 94. 9 0. biol.

119 . 110 . 107 . 103 . 111 . 105 . 108 . 109 . 112 . 106 . 104 .102 . Diamant B PB C PB B PB PB C PB C PB C PB C PB PB 200 20 550 120 2000 10 5 50 10 40 30 1000 2 10 10 20 5000 500 9500 1000 9000 300 500 2500 1000 4000 1000 19000 500 1300 500 4000 300 Vînătoru Bebea Bebea Burnichi Burlan Şerbu Burlan Burlan Burlan Burlan Gheorghe Gheorghe Şerbu Şerbu Gheorghe Burnichi Bebea Bebea Burnichi CA=300 CA=150 CSD=75 CA=150 CSD=75 CA=300 CSD=150 CA=200 CSD=100 CA=100 CSD=50 CA=100 CSD=50 CA=1000 CSD=500 B 25 2500 500 17 . 117 . 115 . 118 . 113 . 116 . 120 Salată Spanac Tomate Graţia Românesc Buzău 1 Buzău 1600 Buzău 2 Pătlăgele vinete Pana Corbului 36 Pătrunjel frunze Ory Pepene verde Dochiţa Morcov Pepene galben Mazăre de grădină Getica Mingomark Nabuco Fondant Ceapă sem. 114 .

2. 126 . 9.CSD=150 121 . pătlăgele vinete) Tehnologia culturii de tomate în câmp Sistem integrat de combatere a bolilor la legumele cultivate în spaţii protejate Sistem integrat de combatere a bolilor la legumele cultivate în câmp deschis Măsuri şi mijloace de prevenire şi combatere integrată a agenţilor patogeni la culturile de legume din solarii. 4. 8.3. 3. 10. 127 . 1. 124 . 125 . 123 . 6. TEHNOLOGIA Scheme de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor pentru semincerii legumicoli Secvenţe tehnologice optimizate – adaptări de maşini şi utilaje pentru legumicultură Cultura legumelor în solarii (tomate. castraveţi. 129 . Cultura cepei prin semănare direct în câmp Cultura verzei Optimizarea tehnologiei de producere a răsadurilor pentru solarii ANUL OMOLO GĂRII 2007 2006 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 18 . 128 . CRT. 5. 7. Măgura Ţelină Varza toamna de Dacia De Buzău Buzău 22 Buzău 4 Buzău 47 Kristin B PB C PB PB C B 25 5 25 2 5 400 50 B 25 2500 500 2500 500 2500 300 100 5000 5000 Burnichi Burnichi Burnichi Vînătoru Vînătoru Şerbu Burlan Burlan Burlan CA=300 CSD=150 CA=300 CSD=150 Lista tehnologiilor elaborate si omologate Anexa 4.c NR. 122 .

2004 – Pliant „Forme de coroană şi sisteme de tăiere la cireş”. Florica Gheorghe.F. Buzău. Nicolae Trandafir. 5. 28 pag. 2004 – Broşură „Tehnologie optimizată de cultură a legumelor anticipate. Floarea Burnichi. castraveţi”. Florica Gheorghe. concomitent cu aplicarea tratamentelor de combatere a bolilor.L.L. Petruţa Bebea. Sesiunea Anualã de Referate Ştiinţifice a I.D.D. 2004 – Broşură „Managementul integrat al culturilor de legume din spaţii protejate”. Florica Gheorghe.L. Vidra.C. Florica Gheorghe. Buzău.D.C.L.D.L. Floarea Burnichi. Petruţa Bebea. Floarea Burnichi. 2004 – Pliant „Tarhonul”.Lista modelelor experimentale NR. Petruţa Bebea.D. Floarea Burnichi. Constanţa Burlan. 2004 – Broşură „Cultura legumelor în solarii – tomate.C. Petruţa Bebea. S. Iulia Stefanescu. 70 pagini. 20 pag. Florica Gheorghe. Floarea Burnichi. dăunătorilor şi buruienilor) Semănători de legume pentru fermele de producţie 2006 Agregat cu rariţe de o construcţie specială.L. 34 pag.1. Buzău. 24 pag. Floarea Burnichi. 2004 – Broşură „Optimizarea producerii răsadurilor pentru solarii”. Petruţa Bebea. Petruţa Bebea.5.5 pentru întreţinerea culturilor 2007 nepalisate de legume (prăşit. S. Buzău.. 20 pag. în vederea semănatului în teren modelat primăvara timpuriu Fertilizator (realizat în cadrul laboratorului de mecanizare) Uscător centrifugal pentru complexul de seminţe Subsolier cu 2 organe active tip daltă 2006 2005 2005 2005 2 3 4 5 6 Lista lucrărilor grupate pe ani 2004 anexa nr. Buzău. Petruţa Bebea. 2004 – Broşurã „ Legumicultura o afacere rentabila”.3 MODELUL ANUL REALIZARII Cultivator C.C.D. administrarea la sol sau extraradicular a îngrăşămintelor chimice. Florica Gheorghe.D. Buzău. S. Garofiţa Prahoveanu.L. Iulia Ştefănescu. Floarea Burnichi. 70 pagini. S.C. S. Petruţa Bebea. 2004 – Broşură „Elemente tehnologice noi în cultivarea speciilor floricole cu multiple întrebuinţări”. pătlăgele vinete. Florica Gheorghe. S. Florica Gheorghe. Floarea Burnichi. CRT. 10) 19 . Floarea Burnichi. S.L.D. Petruţa Bebea. 1 Anexa nr. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Florica Gheorghe. 2004 – „Materialul biologic – factor major de creştere a eficienţei economice pentru pătlăgelele vinete cultivate în solarii”. 26 octombrie 2004. Floarea Burnichi.C.C. care fac deschiderea rigolelor toamna. succesive şi asociate”.C.L. Florica Gheorghe. 2004 – Broşură „Tehnologii optimizate de cultură la principalele specii legumicole din spaţii protejate şi câmp”. Buzău. 4.

M. Nicolae Trandafir. Nicolae Trandafir. 26 octombrie 2004. Vidra.F. Petruţa Bebea. 2005 – Hibrizi de castraveţi recomandaţi pentru culturile din solarii – Sănătatea plantelor. pag.L. Facultatea de Horticultură. Costache. Vidra. Floarea Burnichi. postat în 4 septembrie 2006. 25-26. martie 2005. 49.F. 2005 – Hibrizi de tomate recomandaţi pentru culturile din solarii. Dorina Jilcu. Oferta cercetãrii ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agriculturã.D. C.php?name=News&file=article&sid=95 . 2005. ianuarie 2005. industria alimentarã şi silviculturã.L. Costache. Târgovişte. 2005 – Mana – un agent patogen problema la cultura de castraveti – Horticultura nr. martie. Vidra. martie.D.11) Petruţa Bebea. 2006 – “Tehnologii optimizate de cultură la principalele specii legumicole din spaţii protejate (solarii)” la http://www. Floarea Burnichi.precis. Iulia Ştefãnescu. 2004.D. Costache. Costache. pag. Nicolae Trandafir. 9/2005.D. Nicolae Trandafir.) Caertn”. Nicolae Trandafir. 43. „Protejarea culturilor de tomate din solarii la atacul principalilor agenţi patogeni”. 9 2006 25) Florica Gheorghe. Florica Gheorghe. pag. Florica Gheorghe. Sesiunea Anuală de Referate Ştiinţifice a I. Floarea Burnichi. pag.C. 20 .L.C. Nicolae Trandafir. Petruţa Bebea. 2005. Floarea Burnichi. Sãnãtatea plantelor. Florica Gheorghe. Florica Gheorghe.ro/modules.. Simpozion Ştiinţific AGRAL „Cercetarea pe filiera agro-alimentarã din România în contextul European”. Editura Tehnicã. pag. 2004. Petruţa Bebea.F. Constanţa Burlan. 2004 „Tehnologii optimizate de cultură la principalele specii legumicole din spaţii protejate (solarii)”. VIII. Iulia Ştefãnescu. Sănătatea plantelor. Vidra. vol. Costache. 2004 – „Variabilitatea principalelor caractere la Nigella sativa (negrilica) soiul ”De Brăila” în procesul de selecţie conservativă”. M. Floarea Burnichi. 2004 – “Optimizarea producerii rãsadurilor pentru solarii”. Floarea Burnichi. vol XVII. Floarea Burnichi. Floarea Burnichi. Sesiunea Anuală de Referate Ştiinţifice a I. Nicolae Trandafir. Analele I. 2004 – „Analiza producţiei unor hibrizi de pătlăgele vinete în câmpul de culturi comparative”’. Florica Gheorghe.C. 2004 – „Tehnologie optimizată de producere a răsadurilor pentru solarii”. Florica Gheorghe. 2004. 26 noiembrie. 26 octombrie 2004.F.. Sănătatea plantelor.C. Voican V. Florica Gheorghe. 26 octombrie 2004. 2005. C. Iulia Ştefãnescu. 2005. Costache. Carmen Strugariu. 26 noiembrie. pag. Petruţa Bebea. Analele Universităţii Valahia. Nicolae Trandafir. ISBN 937-7616-26-X. Nicolae Trandafir. „Fungicide noi recomandate pentru combaterea ciupercii Pseudoperonospora cubensis care produce mana la castraveţi”.L. Hortinform. Tudor M. Sesiunea Anualã de Referate Ştiinţifice a I. Florica Gheorghe. „Combaterea agenţilor patogeni cu importanţă economică la culturile de castraveţi din spaţii protejate”. 2004 –„Sistem integrat de diseminare a informaţiei ştiintifice din legumicultură”. 25-30. aprilie. 24) Iulia stefanescu. 2005. M. 11-20. C. Floarea Burnichi. ISBN 973-31-2245-9 12) 13) 14) 15) 16) 17) 2005 18) 19) 20) 21) 22) 23) Floarea Burnichi. 2005. Simpozion Ştiinţific AGRAL „Cercetarea pe filiera agro-alimentarã din România în contextul European”. 2005 – “Unele particularităţi ale creşterii şi dezvoltării tomatelor cultivate în câmp”. 2004 – „Variabilitatea principalelor caractere la armurariu Silybum marianum (L.

2006 – „Elemente tehnologice noi în managementul producerii seminţelor de legume (soiuri noi competitive. Florica Gheorghe. 2006. 2006 . 2006 – Cultura ardeiului in solarii – HORTICULTURA – martie 2006. industria alimentară şi silvicultură. 2006. vol. ISBN (13) 978-973-718-552-5. industria alimentară şi silvicultură. Floarea Burnichi. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. 2006 – „Aspecte ale creşterii şi fructificării tomatelor cultivate în câmp liber”. Mladin Paulina. Vidra. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură. I. Floarea Burnichi. Petruţa Bebea. IX. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură. Florica Gheorghe. Iorga Enuţa. 60. Editura Printech. 2006. Catană Monica. Floarea Burnichi. industria alimentară şi silvicultură.C. 2006 – Soi de mazăre de grãdină „Getica”. 10 pag. V. Editura Tehnică. Editura Tehnică. 2006 – Fertilizarea legumelor în solarii – HORTICULTURA – mai 2006. ISBN (13) 978-973-718-553-2. 7 decembrie 2006. V. Vlad Constantin. 2006 – Soi de spanac „Românesc”. Petruţa Bebea. Editura Tehnică. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. Editura Tehnică. vol. 2006 – Poster „Aspecte privind desfăşurarea unor procese fiziologice la tomatele cultivate în câmp liber” Sesiunea Ştiinţifică de Comunicări. Catană Luminiţa. Voican. Florica Gheorghe. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură. 20052006. Floarea Burnichi. Editura New Systems. pag 4-6. ISSN 1582-16245. vol. 2006 – “Riscurile potenţiale chimice şi măsurile preventive la producţia şi procesarea fructelor şi legumelor”. Editura Tehnică. 2006. Floarea Burnichi. 200 pag. 2006 „Tehnologie optimizatã de cultivare a legumelor în solarii”. Vidra. Sesiunea Ştiintifica de Comunicări. Negoiţă Mioara. 2006. Vasilica Dumitru. revista CALITA (prima parte) nr. Editura Tehnică. referat. seră dezvoltată pe verticală)”. susţinut la Conferinţa „Cercetarea de Excelenţă – Premiză favorabilă pentru dezvoltarea spaţiului românesc de cercetare”. Florica Gheorghe. Floarea Burnichi. ISBN (10) 973718-553-6. Biblioteca Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti. IX. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură. Floarea Burnichi. Nicolae Trandafir. IX. 2 pag. Florica Gheorghe. noiembrie.F. seră dezvoltată pe verticală)”.D. Braşov. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură. industria alimentară şi silvicultură. 2006 – Soi de morcov „Nabuco”. vol.L. 2005-2006. 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 2007 21 .Tehnologie optimizatã de cultură a legumelor anticipate. 20052006. 26 octombrie. 2006. 2006 – Soi de ţelină de rădăcină „Dacia”. 2006. 3-5. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură.26) Nicolae Trandafir.L. 26 octombrie. Conferinţa „Cercetarea de Excelenţă – Premiză favorabilă pentru dezvoltarea spaţiului românesc de cercetare”. IX. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. Vlad Constantin. 2006 – „Elemente tehnologice noi în managementul producerii seminţelor de legume (soiuri noi competitive. 2006 – Tezã de Doctorat “Cercetări privind potenţialul de creştere şi fructificare al tomatelor cultivate în câmp neprotejat”. 20052006. vol. I. industria alimentară şi silvicultură.C. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. Florica Gheorghe. IX. succesive şi asociate. volumul I. IX. 2006.F. vol. 2005-2006. 20052006. pag. L2-27. Nicolae Trandafir. ISBN (10) 973-718-552-8. 22-24 octombrie 2006. ISBN 978-973-331-2306-4 Constanţa Burlan. industria alimentară şi silvicultură. Bucureşti. Voican.D. 2006.

Iulia Ştefănescu.08. Constantin Vlad. Floarea Burnichi. ISSN 1017-155X. Vînătoru Costel. 2007 – Referat “50 de ani de cercetare în slujba legumiculturii româneşti”. Valentin Voican.Photosynthesis. Sesiunea aniversară „50 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău”. creat la S. Respiration. industria alimentarã şi silviculturã. pag.C. Florica Gheorghe.2007. 2007 – „Vertically developed greenhouse”. 978-973-775350-2. 10. 10. Nicolae Trandafir –„1957-2007 –„ 50 de ani in slujba legumiculturii romanesti”. 2 noiembrie 2007.C. Editura Tehnicã. 2007 – “Realizări obţinute în activitatea de creare de hibrizi de tomate la S. Floarea Burnichi. Florica Gheorghe. Buzău. Valentin Voican. Nicolae Trandafir. Floarea Burnichi. 2007 Vertically developed greenhouse”. Nicolae Trandafir. 5 pag. Floarea Burnichi. 2007 – “Consideraţii privind desfãşurarea unor procese fiziologice la tomatele cultivate în câmp neprotejat (Partea I) Fot os i nt ez a ş i Res pi r aţi a” . vol.2007. martie 2007. Valentin Voican. 2 noiembrie 2007. ISBN 973-7753-50-X.L. S.08. Revista Horticultura. 2 noiembrie 2007. Scientifical Papers. Buzău”. 16-17. Nicolae Trandafir. 978-973-7753-50-2. Seria B-L-2007.08.40) Vlad Constantin. brosura. Buzău. la http://www. 2007 – “Kristin. 2007 – Rezumat al Tezei de Doctorat “Cercetări privind potenţialul de creştere şi fructificare al tomatelor cultivate în câmp neprotejat”. 6/2007.buzau. ISSN 1843 – 5904.„Capriciu” un soi nou de tomate tip cireaşă – Sesiunea aniversară „50 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău”.2007. 10. Sesiunea aniversară „50 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău”. ISBN 973-7753-50-X.D. 2007 INVEL-Multimedia (CNCSIS certified) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) ALTE LUCRARI 22 . IX. 10.ro Constantin Vlad. Panaet Ion. 2007 – Rezumat al Tezei de Doctorat “Cercetări privind potenţialul de creştere şi fructificare al tomatelor cultivate în câmp neprotejat”. 10.centrul-consultanta-horticultura.L. 2002-2007 – Materiale redactate pentru actualizarea permanentã a paginii pe Internet a S. Florica Gheorghe.D.C. Buzău. ianuarie 2007. Floarea Burnichi.2007. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a USAMV Bucureşti. Vînătoru Costel. 2007 – „Capriciu” – a new variety of cherry type tomato. 2007 . Floarea Burnichi. soi nou de tomate destinat industrializării. 2007 – “Viewpoints regarding the development of some physiological processes for open field cultivated tomatoes. 2007 – Importanţa factorilor ecologici în cultivarea plantelor legumicole din câmp (II). 2007. Buzău.D. Mioara Negoiţă. Buzău. Buzău. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a USAMV Bucureşti.D. Florica Gheorghe.C. ISBN 973-7753-50-X. 2007 INVEL-Multimedia (CNCSIS certified) Floarea Burnichi. S.C. Scientifical Papers.08. 2006 – „Serã dezvoltatã pe verticalã”. Buzău”. Oferta cercetãrii ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agriculturã. Seria B-L-2007. Floarea Burnichi. Buzău. Floarea Burnichi. 63 de diapozitive. Conferinţa CEEX – 2007.L. 978-973-7753-50-2. Revista Horticultura. Florica Gheorghe. ISBN 978-973-331-2306-4 Floarea Burnichi. 2007 INVEL-Multimedia (CNCSIS certified) Floarea Burnichi. Floarea Burnichi. Buzău. Seria B-L-2007.08. Nicolae Trandafir.D.2007. aprilie-mai 2007. nr. Sesiunea aniversară „50 de ani de la înfiinţarea Staţiunii de CercetareDezvoltare pentru Legumicultură Buzău”. Florica Gheorghe. 2006. Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a USAMV Bucureşti. Floarea Burnichi. Floarea Burnichi. Mogoş Gabriel.L. 5 pag.L. Scientifical Papers.

Floarea Burnichi.L. Floarea Burnichi. Floarea Burnichi. Floarea Burnichi.D. Florica Gheorghe.55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) Petruţa Bebea. 2004 – „Tehnologii optime la culturile de legume” – Curs „Politici de marketing utilizate în horticultură”. Buzău este autor sau menţinător” – Curs „Politici de marketing utilizate în horticultură”. Buzău.L. 2004 – „Sortimentul de seminţe la care S. S. Florica Gheorghe. Petruţa Bebea.L. 2004 – „Cultura fresiei „Klat”. 2004 – „Cultura plantelor de apartament”.D. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”.C.L. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”.C. Florica Gheorghe. Petruţa Bebea. S. Florica Gheorghe.D. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”. Floarea Burnichi.C. 2004 – „Antirrhinum majus – gura leului – tehnologia de cultură”.C. Floarea Burnichi. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”. mai 2004. 2004 – „Gladiolus L. mai 2004. Buzău. Buzău” – Curs „Politici de marketing utilizate în horticultură”. Petruţa Bebea. Floarea Burnichi. Petruţa Bebea. 2004 – „Soiuri de legume – creaţii S.D. Buzău. Petruţa Bebea. Florica Gheorghe.C. S. Florica Gheorghe. 23 . Floarea Burnichi. articol în presa locală – ziarul „Viaţa Buzăului”. Floarea Burnichi.L. 2004 – „Cultura lalelelor”. mai 2004. 2004 – „Cultura crizantemelor”. Florica Gheorghe.D. – Gladiole”.

STATIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA BUZAU Str.ro Internet: http://www. suma (ron) 2005 2006 331547 951440 2007 1317870 DIRECTOR Ing./Fax 0040 238 722560 E-mail: SCPL2000@xnet.scdlbuzau.a Nr. Nicolae Trandafir CONTABIL SEF ec. Crt.ro SITUATIA DATORIILOR LA BUGETUL STATULUI Anexa 1.Mesteacanului Nr. Buzau Cod 120024 Tel. 23 Buzau. 1 2004 174 Anul. Doina Codreanu 24 . Jud.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful