You are on page 1of 12

Widziaem to pytanie zadawane do znudzenia, na forach internetowych: "Czy mog przycignd moj ex z powrotem?" Odpowied brzmi TAK!

Moesz przycignd z powrotem swoj ex do waszego ycia. Mog powiedzied wam dobitnie, e absolutnie, pozytywnie, bez cienia wtpliwoci moecie przycignd j/jego. Wiem, poniewa ja to zrobiem. Jestem ywym dowodem tego tajemniczego i cudownego fenomenu! (W rzeczywistoci, nie jest to ani mistyczne ani nadprzyrodzone ani nic z tych rzeczy). Faktem jest, e przycignem moje ex z powrotem do mojego ycia przy wielu okazjach, a jestem zwykym facetem. Nie jestem byym modelem mskiej bielizny. Nie jestem gwiazd, ani milionerem (tzn jeszcze nie, lol). Moim problemem nigdy nie byo przyciganie moich ex, a utrzymaniem i rozwijaniem zwizku, ktry jest nastpstwem powrotu do siebie. Jeli utrzymanie zwizku jest twoim problemem, ten wtek nie jest dla ciebie. Ten wtek jest tylko i wycznie o pierwszym kroku: przycigniciem jej albo jego z powrotem do ciebie. W tym momencie wanie jestem w powyszej sytuacji, z jedn z moich ex. Mog powiedzied, e jest mioci mojego ycia. Przycignem j do siebie przy wielu okazjach pomimo tego, e to ona postanowia zakooczyd nasz zwizek. Mwic "przycignem j z powrotem" , nie mam na myli tego, jak obecnie wyglda nasza sytuacja i szczerze mwic, nawet teraz wyglda dosyd "szaro". Ale to wprowadzioby wam, czytajcym to, niepotrzebne zamieszanie. Mwi wam tylko, e ona chciaa dad naszemu zwizkowi kolejn szans, caa naprzd. Ja jednak miaem pewne wtpliwoci. Wycofaem si odrobin, poniewa moje zaufanie do niej byo nieco nadwyrone. I znowu nasze drogi si rozeszy. I wiecie co? Znw j przycignem do siebie, do mojego ycia. Udao mi si to z wieloma moich ex, zatem to nie jest unikatowa sytuacja. W chwili obecnej, ju udao mi si przycignd j z powrotem do mojego ycia. Nie postpuj ju tak, jak wielu z was postpio/chce postpid jak tu opisujecie. Ja nie zgodz si na ten zwizek w jego obecnej formie. Nigdy nie popieram pozwalania sobie na to, eby kto mnie wykorzystywa. Uwierzcie mi, ludzie, ktrzy na prawd s w was zakochani i prawdziwie chc abycie byli w ich yciu wykorzystaj was, jeli im na to pozwolicie. Nie bd zagbia si w szczegy "mojej historii", ale powiem wam tyle: dla wszystkich cierpicych z blu serca ludzi, ktrzy myl "jego sytuacja nie jest jak moja" powiem wam od razu Macie absolutn racj. Nie byo tak le jak w przypadku waszych historii. BYO O WIELE GORZEJ! LOL! W najgorszych momentach ta kobieta i ja powiedzielimy sobie praktycznie wszystko: obelgi, ktnie, oskarenia, przekleostwa, bolesne rzeczy itd. Po zerwaniu wydarzyy si inne romantyczne historie

itd. Byo ohydnie. Prbowaem logicznie z ni porozmawiad i zapytad dlaczego nie moemy byd razem (praktycznie, i tu przyznaj si bez wstydu, bagaem, usprawiedliwiaem i cakowicie straciem szacunek w jej oczach). Mwi wam, jej ju NIE BYO. Nie chciaa si ze mn kontaktowad. Syszaem ju wszystko. "Nie kocham Ci." "Nic do Ciebie nie czuj." "Nie chc byd z Tob." "Nigdy nie bd znw czua czego takiego do Ciebie." "Nigdy nie bdziemy znw razem." Bla bla bla A potem nadchodziy ciche dni i nic od niej nie syszaem, nic zupenie. I czy cierpiaem? Cierpienie nawet w maym stopniu nie ZACZYNA opisywad blu, jaki odczuwaem. Byem zmiadony, miaem depresj i byem zdewastowany. Byem skorup mojego poprzedniego ja. Wychodzenie z ka rano wymagao ode mnie Herkulesowskiego wysiku. Ale to byo zanim wiedziaem, jak POPRAWNIE uywad Prawa Przycigania w tych sprawach. I powiem wam tyle, cay ten bl ktry czujecie jest WASZ WASN KREACJ. Musicie wzid odpowiedzialnod za to, czy chcecie mied jakiekolwiek szanse u waszej byej mioci! Mwi wam to wszystko ebycie wiedzieli, e wiem co czujecie i byem w sytuacji, w ktrej wiele z was jest. Mwic szczerze, signem jeszcze wikszego dna. A mimo wszystko i tak udao mi si j przycignd. Pamitacie rzeczy, ktre ona mi powiedziaa a ktre wam wyej napisaem, a ktre nie wskazyway na jakiekolwiek szanse? Nic nie znaczyy. Nie duej jak miesic temu przyznaa si, e nadal mnie kocha. To nie by pierwszy raz jak mi to powiedziaa. Powiedziaa mi to ju wiele razy w przeszoci pomimo tego, e przy rozstaniu i zaraz po nim mwia o cakowitym braku uczud do mnie. Nawet mnie prosia ebym spdzi z ni czas, przy wielu okazjach w cigu ostatnich tygodni. Zgodziem si za paroma pierwszymi razami. Odmwiem jednak tym schadzkom ostatnio, gdy wysyay zy sygna. (Nie pozwl si wykorzystywad!) Widzicie, na tym etapie nasze przyciganie zostao przywrcone. Zwizek, w najczystszych sowach, ju jest. Wsplnoty (fellowship, nie wiedziaem jak przetumaczyd) jednak jeszcze nie ma. Ta jednak musi zostad ustanowiona poprzez okazywanie samokontroli i szacunku do siebie. Ja jednak wiem, e wszechwiat ju si tym zajmuje za mnie, zatem nie martwi si o to. Zatem dla mnie, nie chodzi ju o przycignicie mojej ex. Teraz, chodzi o utrzymanie jej i rozwinicie odzyskanej wsplnej atrakcji, albo zwizku. No c, moe Dr. Phil pomoe mi jako rozwizad ten problem!

JAK TO ZROBIEM? Jak przycignem z powrotem moj ex za pierwszym razem, kiedy to wczeniej zachowywaem si tak "potrzebujco" i niepewnie? No co, skupiem si na sobie. Bardzo duo uwagi, ale nie ca, powiciem sobie, jednak wiele historii ktre czytaem na ten temat podchodz do problemu w zy sposb, dlatego rozbiem to na pid, atwiejszych do przeczytania czci: *** CZD 1: DLACZEGO LUDZIE MWI, E NIE MONA W TEN SPOSB UYC PRAWA PRZYCIGANIA? *** No c, jednej rzeczy, ktrej si nauczyem to fakt, i Prawo Przycigania nigdy si nie myli. Kiedy czowiek ma nadziej i prosi o jedn, konkretn osob z powrotem, napdzany jest tak na prawd strachem. Boi si odpucid. Obawia si, e co straci. Kiedy ukochana osoba odesza, bdnie uwierzy e Miod rwnie odesza. W rezultacie, staje si smutny, bojaliwy, potrzebujcy, czepliwy i zdesperowany. Potem syszy o cudownej rzeczy zwanej Prawem Przycigania albo Uniwersalnym Prawem i zamiast stosowad je poprawnie, kieruje si bojaliwym zudzeniem. Prawo potem daje tobie to, czego si najbardziej obawiasz zamiast tego, czego chcesz tak na prawd. Jeli zachowujesz si tak, jakby ta osoba bya twoim szczciem, rdem mioci i e nie ma na tym wiecie innej mioci, oprcz wanie tej osoby, przerwij to teraz i przegrupuj swoje uczucia. Taki zachowaniem tylko gwarantujesz sobie porak. Jeli czujesz si prawdziwie szczliwy tylko wtedy, kiedy wyobraasz sobie t osob z powrotem w twoich ramionach, PRZESTAO i ZMIEO UCZUCIA! Stosujesz Prawo w sposb, ktry gwarantuj to, e ta osoba si bdzie jeszcze bardziej od ciebie odsuwaa. To nie oznacza, e nie moesz si czud szczliwy kiedy wyobraasz sobie j albo jego znw w twoim yciu. To nie moe byd po prostu JEDYNA myl, ktra przynosi tobie szczcie. (Ciekawostka: Czy zauwaylicie jak zwyke wyobraenie sobie waszej byej/byego z powrotem z wami, daje wam uczucie uniesienia i szczcia? Dzieje si to nawet wtedy, kiedy fizycznie nie s razem z wami w danej chwili. To jest wanie wany wniosek. To nigdy on/ona nie dawa wam szczcia. Ty sam/sama bye jego rdem. Gdyby byo inaczej, taka zwyka myl nie byaby w stanie zmienid twojego nastroju!) Musisz zaczd uywad Prawa Przycigania eby udoskonalid SIEBIE. Musisz uyd Prawa eby przycignd rzeczy, ludzi, sytuacje, jakoci i cechy ktre uczyni ci lepszym, kompletnym czowiekiem. To wanie WPYNIE, nie zmanipuluje, ale WPYNIE na twoj/twojego ex, aby byd moe znw ci WYBRA/WYBRAA. Przeczytaem jeden temat ktry mwi: "Jeli twoj ex by wiedzia, e robisz rne rzeczy, sztuczki aby jego odzyskad, jak by si czua?". Czy on czuby wikszy przyciganie do ciebie?

Zapytaj si sama, czy czuaby wikszy pocig do osoby, z ktr skooczya zwizek, jeli by wiedziaa, e robi rne triki aby ci odzyskad Wtpi. Uchodzioby to raczej za desperackie i najbardziej aosne zachowanie, jakie kiedykolwiek widziaa. Odepchnoby ci to jeszcze bardziej od tej osoby. Prawdziwy sekret ponownego rozpalenia iskry mioci to uzmysowienie sobie, e zwykle, kiedy skupiamy si na odzyskaniu straconego kochanka, skupiamy nasz uwag na odzyskaniu zej osoby. To nie nasz kochanek, jest zagubiony To TY! Prawo czsto dziaa przeciwko temu, czemu mylimy, e chcemy w tych sprawach, poniewa skupiamy swoj energi w zym kierunku. To tworzy si odpychajc zamiast przycigajca nam ukochan osob. *** CZD 2: CO NA TEMAT PRAWA NASZEGO EX DO POSIADANIA WOLNEJ WOLI? *** Wiele wtkw zdaje si byd bardzo przejtych kwesti wolnej woli naszego kochanka. Tak, wolna wola istnieje. Tak, twj ex ma woln wol. Ehhh! To chyba nie powinno byd jakie sensacyjne odkrycie! Czy na prawd uwaasz, e uda si tobie pokonad dane mu od Boga prawo do wolnej woli, poniewa Prawo Przycigania mwi, e moesz mied wszystko, czego tylko zapragniesz? Hmmm Jeli to by byo takie proste, to ju bycie odzyskay go dawno temu. WOLNA WOLA NIE NEGUJE PRAWA PRZYCIGANIA!!! Gdy w gr wchodzi druga osoba, Prawo Przycigania dziaa troch inaczej. Na przykad, w fizyce jest powiedziane, e grawitacja wpywa w taki sam sposb na wszystkie obiekty w prni. Kiedy jednak doda si atmosfer, grawitacja sprawia wraenie oddziaywania inaczej na obiekty o rnych masach. Prawd powiedziawszy, tak nie jest. Dziaa w ten sam sposb. S jednak inne siy, ktre rwnie oddziauj na obiekty, a ktrych nie wzia pod uwag. Tak samo jest w Prawie Przycigania. Ono cay czas dziaa nawet, jeli w gr wchodzi wolna wola drugiej osoby. Niestety nie bierzesz pod uwag tej dodatkowej siy. Kiedy uywamy Prawa z ludmi, musimy zrozumied wszystko na temat wpywania na dan osob przy jej niezalenym wyborze, do powrotu do nas. Nigdy nie chcemy pozbawid kogo mocy swobodnego wyboru i wolnej woli. To byoby zaprzeczeniem mioci. Zamiast tego, chcesz zmienid si w wersj siebie, ktra by silnie wpyna na WYBR twojego ex, aby znw dostrzeg w tobie pocigajce wartoci. To oznacza skupienie si na TOBIE! NIE NA NIM! *** CZD 3: ZRZUD GO Z TEGO PRZEKLTEGO PIEDESTAU! *** Twj byy nie jest kim wyjtkowym. Tzn jest, ale w ten sam sposb, jak ty. Nie posiadaj adnej specjalnej mocy, ktrej nie posiada adne inne z nas. Chodz do azienki jak i ty. Maj zwyke funkcje biologiczne, tak jak ty. Nie zalenie jak bardzo uwaasz, e ona jest pikna/on przystojny, dajcie im par dni bez dezodorantu a bd mierdzieli jak diabli.

To co chc wam uzmysowid to fakt, e on albo ona jest czowiekiem z misa i koci. Szczerze powiedziawszy, to oni s li na to, e postawilicie ich na piedesta. Dalicie im miejsce w waszym yciu, ktrego oni nigdy nie chcieli, miejsce przeznaczone tylko i wycznie dla CIEBIE! Powinna byd jedyn osob na piedestale twojego wasnego ycia, kropka! Zastanw si nad tym: jedyny ludzki zwizek, gdzie jest akceptowalne dla jednej osoby bycie zalena i potrzebujca drugiej, jest zwizek rodzic-dziecko. To wszystko. Jako dzieci, jestemy zalene od naszych rodzicw jak zbliamy si do dorosoci, potem oni pozostaj zaleni od nas, jak zmierzaj coraz bardziej ku staroci. aden inny zwizek midzyludzki nie jest skazany na tak ask. Twj ex jest czowiekiem. Prawo Przycigania dziaa na nich tak, jak na kad inn osob. Zdejmijcie aureol z jego czy jej gowy. Uwierzcie mi, oni to doceni. Zatem, nastpnym razem jak zapiecie si na rozmylaniu o nich, to jest znak, e NIE skupiacie si na SOBIE! Stawiacie j albo jego na piedestale, znowu. Kiedy tak si dzieje, odcie t myl i wrdcie z powrotem do martwienia si o siebie i pozwlcie wszechwiatowi, czy nieskooczonej inteligencji, czy Bogowi na to, aby martwi si o nich. *** CZD 4: CO POWINNAM SOBIE MWID? *** Odpowied na to pytanie jest tak prosta, e wydaje si bardzo trudno dostrzegalna dla wikszoci ludzi przechodzcych przez to. Nie prosicie o to, aby ta osoba was znw chciaa wbrew jej wasnym pragnieniom Po prostu prosicie o to, aby stad si tak osob, ktr oni by znw dobrowolnie, z wielk chci wybrali! Moecie powiedzied nawet co takiego: "Jestem cakowicie zakochany w sobie, przede wszystkim sobie. Dzikuj, e jestem ju kompletna, jako caod. Jestem tak pena mioci do siebie, poniewa dbaam o siebie i moje wasne potrzeby do takiego stopnia, e mog podzielid si bezwarunkow mioci z Pomimo tego, e mog wiadomie nie wiedzied jak, dzikuj tobie za transformacj w osob, do ktrej by znw poczu niesamowity, intensywny pocig. Dzikuj za pomoc w stawaniu si kim, kim pragn si stad najbardziej: najlepsz osob, ktr . i osoby jak on, by wybrali jako swoj partnerk. Mwi z cakowit wdzicznoci, e jestem nie tylko siln, niezalen, zabawn i kochajc osob, do ktrej na pocztku poczu pocig, ale nawet jeszcze lepsz! Posiadam w sobie pozytywne i zdrowe cechy, ktre .. z wielk radoci przyj wraz ze mn, z wasnej nieprzymuszonej woli. Jestem wdziczna, e stworzona mi zostaa okazja, ktra pozwoli .. dostrzec mnie oczami nie widzcymi wad, brakw i sercem, ktre nie trzyma ju urazy i cierpienia z przeszoci. Wiem rwnie, e proszc o to, staj si osob ktra przycignie wicej ludzi, do ktrych ja te mog czud pocig. Czuj si doskonale, poniewa nie jestem ju uwizana przeladowczymi,

samookamujcymi iluzjami wywoanymi tsknot i brakiem drugiej osoby. Teraz wiem, e to nie chodzi o tamt osob, ale o mnie i wanie siebi cakowicie i bezwarunkowo kocham! Dzikuj!" Widzicie? Co jest w tym zego? *** CZD 5: WNIOSKI *** Kiedy postanawiasz, e bdziesz si czua le cay dzieo, czy to przycignie z powrotem twojego partnera? Czy wanie takiej osoby chce twj ex? Jeli si dobrze nad tym zastanowisz, prawdziwym powodem dla ktrego boimy si odpucid naszym starym kochankom NIE jest strach przed tym, e znajd sobie kogo innego. Nie, zwykle powodem jest strach przed utrat NASZYCH uczud do nich. Tak bardzo ludzki mzg kocha kochad! Wniosek nasuwa si sam, musisz si skupid na SOBIE! To jest wanie to, co przyciga ludzi! Oni nie chc kogo, kto by tylko siedzia, planowa, zastanawia si, martwi i mia nadziej i y marzeniami. Cakiem przeciwnie! Ludzi pocigaj kochankowie, ktrzy s pewni siebie, znaj siebie, s niezaleni, maj siln wol i lubi ZABAW! Kiedy siedzisz w domu paczc za ex, nie bawisz si! Jeli jeste w trakcie terapii po twoim ex, to nie chodzi tak na prawd o odzyskanie twojego ex. Celem jest odzyskanie CIEBIE. Jeli musisz brad lekarstwa poniewa zostawi ci twj ex, nie chodzi o twojego ex. Chodzi o CIEBIE. Nie zrozum mnie le, jeli przypisano tobie lekarstwa to BIERZ LEKARSTWA! Zrozum tylko, e najlepsz rzecz w tym wszystkim jest to, e tak na prawd chodzi o ciebie a to oznacza, e TY moesz to naprawid. Zatem udoskonal siebie. Popracuj nad sob. Pokochaj siebie! To jest wanie to, co przycignie j albo jego do ciebie! Ludzi czy naturalna chemia. Ty i twj ex oczywicie posiadalicie naturaln chemi. Nie ma znaczenia jak daleko od siebie bdziecie trzymali sd (Na) i chlor (Cl), w momencie, jak s wystarczajco blisko siebie, stworz sl (NaCl), kropka! To samo si tyczy ciebie i twojego ex, jeli wrcisz na odpowiedni tor. Zatem postanw zaczd wanie TERAZ! Nie jest dobrym pomysem zachowywad si tak, jakby si byo z kim, kiedy si nie jest. Odmawiajc sobie randek z innymi, poniewa chcecie aby wasz ex wiedzia, e jestecie wolne dla niego NIE jest dobre. To jest stawianie waszego ex na piedestale. To nie jest sposb na to, aby id dalej, zademonstrowad niezalenod, albo uczynid siebie szczliw. Pamitaj, kiedy chcemy przycignd byego kochanka, staramy si WPYND. Twj ex bdzie wiedzia, e moe robid co tylko mu si podoba, jeli widzi, e nie idziesz naprzd. Dodatkowo, to bdzie sprawiao, e bdzie si czu mniej komfortowo przy tobie poniewa bdzie to wygldao tak, jak by nie pogodzia si z rozstaniem. Nie umawianie si na randki jest cakowicie niepomocne przy osigniciu naszych celw, zarwno jeli chodzi o ex jak i twoj wasn przyszod. Kiedy inni mczyni okazuj tobie zainteresowanie, wysya to silny biologiczny sygna do twojego ex e jeste atrakcyjna dla innych mczyzn. Zacznie si zastanawiad, co jest w tobie nowego. Nie powinna jednak umawiad si z innymi tylko po to, eby wzbudzid w nim zazdrod. Powinna to robid poniewa starasz si id naprzd i chcesz odzyskad emocjonaln kontrol i wadz nad twoim wasnym yciem, jak i dobre samopoczucie, ktre wczeniej miaa.

Pamitaj. TU NIE CHODZI O NIEGO!!! TU ZAWSZE CHODZI O CIEBIE!!! Chodzenie na randki z innymi mczyznami jest zawsze akceptowalne, dopki jestecie z nimi cakowicie szczere, jak i szczere ze sob. Dajcie im znad, e nie szukacie niczego powanego, przynajmniej nie teraz. Pytacie co ja robi? C, nikt mnie o to wczeniej nie zapyta, lol. Tak na prawd staram si po prostu skupid na sobie. Cwicz. Skupiam si na moich celach, pochaniam si swoim hobby. Natychmiast stawiam si w sytuacjach gdzie jestem otoczony przez kobiety (dla mczyzn jest to BARDZO terapeutyczne). Dla mczyzn, musicie sobie uwiadomid, e jestecie z natury owcami. Skupcie si cakowicie na tym, e wokoo jest duo atrakcyjnych, odpowiednich kobiet. Oczywicie, to nie zastpuje mi jej, ale troch pomaga mi odwrcid od niej uwag. W tego typu sytuacjach potrzebujesz kadej przerwy dla umysu, jak moesz dostad. Podsumowujc, po prostu skupiam si na sobie. Za kadym razem kiedy przyapaem si na myleniu o niej, natychmiast mwiem "to jest stawianie jej na piedestale. JA jestem na piedestale mojego ycia! To si nigdy nie zmieni!" i wracaem do robienia rzeczy, ktre s dla mnie wane. Jeli nie zrobiem czego cakowicie niedopuszczalnego, albo bolesnego dla niej, nie dzwoni. Absolutnie nie goni za ni. Napisz list, jeli jest taka potrzeba, ale to wszystko. Jeli natomiast zrobibym co zego, wtedy, oczywicie bym przeprosi. Ale to wszystko. Musz przyznad, e to najtrudniejsza czd. Jak to mwi Robert De Niro do Ala Pacino w filmie "Heat": "That's the discipline!" (To si nazywa dyscyplina). Widzicie, kiedy ganiacie wysycie wiadomod do tej osoby mwic "Nie szanuj twojego prawa do wyboru tego, co jest dla ciebie najlepsze. Bycie ze mn jest wizieniem z ktrego nigdy nie uciekniesz." Nie miaoby znaczenia dla osoby, jeli zwizek z kim oznaczaby ycie w piknym paacu z kucharzami, sucymi i wszystkim co najlepsze. Jeli ta osoba czuaby, e nie mogaby opucid tego paacu, nawet na spacer, czuliby si oburzeni. Staoby si to dla nich zotym wizieniem. Nie sprawiaj, aby bycie z tob byo wizieniem. Daj jemu/jej znad, e moe odejd kiedy tylko zechce a ty bdziesz mia si zupenie DOBRZE. I tak wanie rb! Niech ci bdzie dobrze. Pamitaj, staramy si WPYND. Jei kiedykolwiek wtpi w siebie albo zaczynam si martwid, e ona cakowicie przepada, przemawiam do swojego strachu jakby byo dzieckiem. Nie ignoruje go ani nie krzycz na niego. Tak kiedy robiem a to tylko sprawiao, e "may ja" (obawy i wtpliwoci) krzyczay coraz goniej, aby byd usyszanymi. Zamiast tego po prostu mwi "w porzdku, nie martw si tym. Wszystko bdzie OK." i skupiam swoj uwag na mentalnym obrazku siebie, bdcego strasznie szczliwym i radzcym sobie doskonale, podczas gdy ona dzwoni do mnie i mwi mi, e tskni za mn i mnie kocha - i tak te si dzieje. W moim oryginalnym temacie napisaem sekcj, w ktrej opisuj dlaczego tak wiele ludzi ma problem w poprawnym stosowaniu Prawa Przycigania w zakresie odzyskania uczucia ukochanej osoby. Napisaem rwnie prosty scenariusz tego, co moecie sobie powtarzad aby poprawnie przycignc swojego ex, jednoczenie nie bdac od niego zalen i nie naruszajc jego wolnej woli.

Odtworzenie pocigu u byego jest raczej prostym zadaniem. Sprowadza si to po prostu do bycia sob. Powodem jednak, przez ktry wikszoci si nie udaje jest fakt, i w okresie po rozstaniu wikszod ludzi jest emocjonalnie bezsilna i przez to zachowuj si jak cakowite przeciwieostwo siebie. Jedn z rzeczy, ktr czsto widuj na forach tego typu jest to, e zbyt wiele osb stara si kontrolowad albo zbytnio analizowad cay ten proces. Niektrzy dopuszczaj si jakich manipulacji, oni bawi si w jakie gry ze swoimi ex. Tutaj, ludzie staraj si uyd Prawa Przycigania ale bardzo duo z tych osb nie uywa go "prawdziwie"! Jeli kto by na prawd uywa Prawa Przycigania aby odzyskad ex, nie: - Popadaliby w obsesj, - Rozmawiali o tym w nieskooczonod, - Martwili si tym co ich ex robi albo wanie teraz robi, - Byli smutni albo popadali w depresj albo byli despotyczni. Kto, kto doskonale uywa Prawa Przycigania byby szczliwy i po prostu oczekujcy. yby dalej swoim yciem nie martwic si tym, czy ich byy kochanek/kochanka do nich wrci, czy nie. Taka osoba byaby nawet w stanie pokochad kogo innego, poniewa zrozumiaaby, e jej zdolnod do kochania i odczuwania mioci jest tylko jej i jej wycznie. TAKA osoba odzyskaaby swojego ex albo nawet kogo lepszego - bez jakichkolwiek wtpliwoci. To jest najwaniejsza zasada odzyskania ex: ZASADA 1: "Aby przycignd swojego ex z powrotem, najpierw trzeba zastosowad Prawo Przycigania na wasnej osobie." Tak, wanie w tym miejscu wikszod ludzi si gubi bo to oznacza, e musz popracowad nad sob. Chcemy, aby nasz ex odwali wikszod roboty za nas. To tak nie dziaa. PASKUDNA PRAWDA 1: Wikszod ludzi, ktra prbuje odzyskad swoj/swojego ex nie jest w odpowiedniej kondycji emocjonalnej, aby prawdziwie przycignd t osob z powrotem. Staraj si uyd Prawa Przycigania jako narzdzia manipulacji i dwiczenia kontroli nad inn osob. PASKUDNA PRAWDA 2: Przewanie za chci powrotu naszego ex z powrotem, kryje si strach, potrzeba i niepewnod. Mwisz wszechwiatowi, e potrzebujesz t osob aby czua szczcie, radod, miod. Prawo Przycigania widzi doskonale motywy. Tylko dlatego, e osoba sama siebie oszukuje i innych nie oznacza, e jest w stanie okamad Prawo. Zamiast chcied odzyskad ex, chciej odzyskad SIEBIE! Tylko wtedy, twj ex moe zechcied wrcid do ciebie. PASKUDNA PRAWDA 3: Kiedy chcesz powrotu twojego ex, mwisz nastpujco: "Nie chc byd odpowiedzialna za moje wasne szczcie. To jest zbyt trudne i cizkie dla mnie do zrobienia. Zatem prosz, czy moesz zrobid to za mnie bdc znw moim kochankiem? Czy moesz byd bogiem mojego szczcia? Bo ja nie chc robid tego sama."

JAKIM PRAWEM MOG PROSID O TO KOGO INNEGO?!?! Dawanie odpowiedzialnoci za moje szczcie osobie trzeciej jest najbardziej egoistyczn, tchrzliw i pozbawion mioci rzecz, jak mog zrobid. Nie tylko musz byd odpowiedzialni za swoje szczcie, ale teraz jeszcze musz brad odpowiedzialnod i za moje? Chciaaby tak odpowiedzialnod w swoim yciu? Tutaj jednak ukazuje si jeszcze bardziej zbrodnicza czd. Chcecie wiedzied co tak na prawd powstrzymuje prby wielu ludzi o odzyskania ich ex? ODDALI WASN WADZ, WOL I NIEZALENOD SWOIM EX! Jeli postawilicie swojego ex na piedestale, ponad swoje wasne potrzeby i szczcie, to oddaycie dobrowolnie WADZ NAD WAMI WASZYM EX. Jeli wypieracie si tego, same siebie oszukujecie. Gdyby tak nie byo, oni nie byliby w stanie decydowad o waszym szczciu poprzez wybr, czy s z wami czy nie! Zatem ktr czstotliwod wybiera Prawo Przycigania, jako rezultat? "Ta osoba podporzdkowaa siebie wasnemu ex kochankowi". Poniewa wadza nad tob NALEY DO TWOJEGO EX, Prawo respektuje ICH YCZENIA w tym zagadnieniu, a nie twoje! Prawo przycigania NIGDY SI NIE MYLI! Ono po prostu robi to, co si mu mwi! Dlatego wanie eby zdobyd nowego kochanka albo odzyskad ex, najpierw trzeba ODZYSKAD WADZ NAD TOB OD TWOJEGO EX! Najlepszym sposobem, aby odzyskad swojego ex jest: a) skupid si przede wszystkim na sobie i swoim szczciu, b) byd silniejsz i lepsz osob ni wczeniej, ktra nie jest zalena od uczud i zachowao ex. Kiedy to nastpi BDZIECIE niezalenymi nosicielami wolnej woli i Prawo Przycigania bdzie wam lepiej suyd. Teraz, czyja WOLA jest silniejsza w tej kwestii, pomidzy tob a twoim ex? Gwarantuj tobie, e twojego ex! Dlaczego? Poniewa on si nie boi. Nie czuje si bezsilny, saby czy w depresji. On jest w posiadaniu twojej ENERGII! Historia niejednokrotnie pokazywaa, za kadym razem: eby odzyskad na prawd swoje ex kochanka/kochank z powrotem, trzeba PRZEBOLED ROZSTANIE Z EX I ID NAPRZD! MUSISZ przeboled jego najpierw. Dlaczego? Dlatego, e nie chcesz TAKIEGO SAMEGO zwizku jaki mielicie przedtem, prawda? Ten zwizek nie zakooczy si zbyt dobrze, prawda? Chcesz NOWEGO zwizku z waszym byym partnerem. ZASADA 2: Aby zdobyd NOWY zwizek z waszym byym, musicie ODPUCID wasz STARY zwizek.

Aby to uczynid, musicie odzyskad t wadz ktra oddalicie jemu. To oznacza CAKOWITE PJCIE NAPRZD I DANIE IM SPOKOJU! Wtedy, i tylko wtedy, moecie zoyd silne yczenie do wszechwiata ktre przycignie wielu, cznie z waszym byym z powrotem do waszego ycia! PAMITAJ: NAJPIERW ODZYSKAJ WADZ NAD SOB OD TWOJEGO BYEGO! BEZ NIEJ, PRAWO PRZYCIGANIA NIE MOE TOBIE PRAWDZIWIE SUYD! Twoje emocje i zachowania udzielaj si innym. Oznacza to, e ludzie bd reagowali na ciebie w taki sposb, w jaki si zachowujesz i jak aur wok siebie roztaczasz. Zatem, jeli jeste przy ex i zachowujesz si, jakby wszystko byo w porzdku, to on/ona bdzie ciebie traktowaa tak, jakby dla niej te byo wszystko w porzdku. Jeli natomiast bdziesz okazywaa znaki, e cay czas nie czujesz si dobrze z rozstaniem, twj/twoja ex bdzie tworzy wikszy dystans i nie bdzie si czu komfortowo w twoim towarzystwie. Zatem, w twoim przypadku, nadal potrzebujecie czas z dala od siebie. Zapominamy, e nasi ex te potrzebuj wymazad z gowy ze wspomnienia o byym zwizku. Czasem jest po prostu lepiej dad czas na to, aby czas wymaza pewne rzeczy z pamici. Pamitaj, istoty ludzkie s samouleczalne z natury. Im wicej czasu mija, tym bardziej uleczaj si stare rany i bl jest coraz mniejszy. Widzicie, kiedy brutalny, rodzic alkoholik umiera, z czasem dziecko powie "mia problemy, ale by dobrym czowiekiem w gbi ducha". Czas czyni cuda. Sugeruj, abycie zrobili natpujco: 1) NAPISZ LIST Napisz list mwicy jemu/jej e przepraszasz za to, co zrobia le w waszym zwizku i e obarczya jego odpowiedzialnoci za twoje wasne szczcie, a to byo nie fair. Nie pisz o swoich uczuciach. Po prostu daj jemu/jej znad. e zaley tobie na nim i e yczysz jemu jak najlepiej. 2) SPADAJ! Nie kontaktuj si z twoim ex z jakiegokolwiek powodu przez co najmniej 3 miesice. Podczas okresu niekontaktowania si, twoim celem jest skupienie si cakowicie na sobie. Szczerze, o wiele bardziej by zwikszya szanse na odzyskanie go dajc sobie 6 miesicy przerwy, a nawet cay rok, ale 3 miesice to minimum. Chcesz, aby on/ona cakowicie zapomniaa o "starej" ty. TY chcesz cakowicie zapomnied o starym ty, rwnie. Rozmawiaj z nim/ni tylko wtedy, kiedy do ciebie zadzwoni, ale niezbyt dugo. Zrozumie to i bdzie ci za to szanowa. Pamitaj, zwizku powinny dawad radod i byd lekkim wyzwaniem i tajemnic wrzucon do rodka. Cisza stwarza tajemnic. Zatem, randkuj. To nie musi byd nic powanego, ale spotykaj si z kim. 3) DWICZ 30 - 60 MINUT, 5-6 RAZY W TYGODNIU Co wam powiem, jeli ju nie jestecie w dobrej formie, NIC lepiej nie mwi waszym ex, e si zmienilicie ni fakt, e wasze ciao wyglda dobrze. Dwiczenia zwikszaj pewnod siebie, ktra jest bardzo nieoceniona. Uwaam, e dwiczenia s najczystsz form mioci do siebie jak mona sobie

okazad. To jest dosowne dbanie o siebie. Rwnie sprbujcie jaki "nowy" wygld, nic radykalnego, po prostu nowe ciuchy, moe inny styl. 4) UDOWODNIJCIE SOBIE, E MOECIE ID NAPRZD W tym miejscu bardzo wiele osb utyka. Wasz mzg cay czas pamita poczenia neuronowe zwizane z poszczegln osob. Zatem, uwierzcie mi, nawet jeli cakowicie uda wam si id naprzd, nadal bdziecie w stanie ponownie zakochad si na nowo w tej osobie, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Udowadniajc sobie, e moecie id naprzd zapominajc o stracie tamtego zwizku jest bardzo krytycznym etapem na drodze waszego przyszego pojednania. Jeli udowodnicie sobie, e moecie odpucid im, wtedy poczucie waszej wasnej wartoci signie zenitu i bdziecie zawsze ufay waszej moliwoci kontroli emocji nad waszym ex. Wasz ex rwnie zauway, e ju nie posiadaj nad wami takiego wpywu, jak do tej pory. Wiecie co to oznacza? Kiedy uda wam si cakowicie odzyskad od waszego ex, wadz nad sob, stwarzacie doskonae warunki, aby rozpoczd gr od nowa. Mwicie jemu dosownie "zao si, e nie potrafisz zrobid tego ponownie". MAA UWAGA: Wiem, e to typowy film dla facetw ale jeli nigdy nie widzielicie Rocky III z Mr. T, sugeruj, abycie go obejrzeli. Mwi powanie! Rocky III uywa boksu jako metafory do wzlotw i upadkw romantycznego zwizku. Mr. T gra wrednego, zego boksera zwanego "Clubber Lang". Clubber Lang caowicie demoluje Rockiego w ich pierwszej walce zaiberajc tytu i jego dum razem z nim. Czy Rocky baga Clubbera aby odda mu tytu? Nie! Czy Rocky stara si wytumaczyd Clubberowi Lang, e tamten powinien go delikatniej potraktowad na ringu? Nie. Jeli Rocky chciaby swoj dum i pas z powrotem, musia odzyskad je w staromodny sposb, ODEBRAD JE! I tak wanie zrobi. 5) PO TYM, JAK UDAO WAM SI ZREALIZOWAD WSZYSTKO POWYSZE, ZADZWONIJCIE DO NIEGO/NIEJ I ZASUGERUJCIE LUNCH ALBO KAWE Po caym tym czasie, ktry min, stary zwizek bdzie cakowicie wymazany z pamici. Moecie zadzwonid do ex i po prostu powiedzied "Hej, wanie mylaem o tobie i postanowiem zadzwonid i zapytad si, co sychad. Spotkajmy si przy kawie ktrego dnia. Zwykle jestem w Starbucks przy rogu XYZ i 123 w soboty kolo 12. Fajnie by byo cie zobaczyd jeli dasz rad." Zauwacie, e nie powiedziaem wam, abycie zapytali j/jego o spotkanie? Nie potrzebujecie jego/jej przyzwolenia. Po prostu mwicie "mino troch czasu i pomylaem o tobie. Traktuj ci jako przyjaciela. Chodz do pewnego miejsca o pewnej porze pewnego dnia. Jeli jeste wolny tego dnia, moesz si ze mn spotkad. Jeli nie, w porzdku, bd tam i tak robic co innego." Poniewa nie byo adnych animozji midzy was dwojgiem, nie powinno to byd dla niej adnym

problemem. Po tak dugim czasie i tak mudnej pracy, ktr wykonalicie nad sob, bdziecie w stanie byd w jego/jej towarzystwie czujc pewnod siebie i wadz nad sob. Nie bdzie czu/czua adnych naciskw z twojej strony. To przycignie jego/j jeszcze bardziej do ciebie, poniewa nie musi ju trzymad gardy i bronid si przed twoim dawnym zachowaniem. Ponownie, bdziecie sprawowali wadz nad wasnym yciem. Zobaczy, jak dobrze wygldacie, zdrowo, atrakcyjnie i znw poczuje ciekawod i pocig. Wyczuje jak szczliwi i pewni siebie jestecie i bdzie was za to szanowa/szanowaa. Skupcie wasz rozmow na nim/niej. Gdy na was spojrzy, dostrzee, ze jestecie aktywni w wielu sprawach i jestecie ciekaw, now, lepsz osob. 6) POGRATULUJCIE SOBIE. WANIE MIELICIE PIERWSZ RANDKE Z WASZYM BYYM/BY (ktry przy okazji uwaa, e wygldacie gorco!)"