IMPOZITUL PE SALARII

Veniturile din salarii sunt considerate toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege indifferent de perioada la care se refera de denumirea veniturilor sau de forma sub care acestea se acorda inclusive indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.Veniturile din salarii sunt venituri din activitati dependente daca sunt indeplinite urmatoarele criterii: Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile urmatoarele sume:Ajutoarele de inmormantare pentru boli grave si incurabile, pierderi din calamitati naturale pentru nastere.Venituri din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator.Cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului.Costul abonamentelor telefonice si convorbirilor telefonice etc.Veniturile din salarii se determina lunar, beneficiarii de venituri din salarii datorand un impozit lunar final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. Pentru determinarea bazei de calcul la locul unde se afla functia de baza se procedeaza astfel:Se calculeaza venitul net lunar din salarii ca diferenta intre salariul brut si contributiile obligatorii aferente unei luni.Venitul brut din salarii reprezinta totalitatea veniturilor salariale (din salarii si asimilate salariilor, inclusiv avantajele primite in legatura cu o activitate dependenta) realizate de o persoana fizica, pe fiecare loc de realizare, indiferent de denumirea acestora sau de forma sub care sunt acordate.Din veniturile net se scad:deducerea personala acordata pentru luna respectiva; cotizatia de sindicat platita in luna respectiva.contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 200 euro. Nu se acorda deduceri personale personalului trimis in misiune in strainatate, potrivit legii. Contribuabilii straini si contribuabilii romani fara domiciliu in Romania nu au drept la deducere.Deducerea personala se acorda pentru fiecare luna a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza.Sunt considerate persoane aflate in intretinere copiii minori ai contribuabilului; sotul/sotia contribuabulului, precum si alti membri ai familiei, pana la gradul al doilea de rudenie inclusiv, alte venituri impozabile si neimpozabile care nu depasesc 250 RON lunar. In categoria alt membru de familie aflat in intretinere se cuprind rudele contribuabilului si ale sotului/sotiei acestuia, pana la gradul al doilea inclusiv (rude de fardul I parinti si copii; rude de gradul II bunici, nepoti, frati).Impozitul lunar se determina prin aplicarea cotei de de impunere procentuala proportionala de 16% asupra bazei de calcul care difera astfel:pentru veniturile din salarii la functia de baza, venitul impozabil reprezinta diferenta dintre venitul net din salarii aferent unei luni si:deducerea personala de baza acordata in luna respectiva.Cotizatia sindicala platita in luna respectiva.Contributia la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 200 euro.Venitul net = venitul brut contributii obligatorii retinute Venitul impozabil = venitul net deducerea personala acordata cotizatia sindicala contributiile la schema facultativa de pensii ocupationala.Prin locul unde se afla functia de baza se intelege:Pentru persoanele fizice angajate la un

locul declarat de persoanele fizice. alte decat cele de la functia de baza. baza de Veniturile in natura se considera platile la ultima plata a drepturilor salariale pentru luna respectiva. la functia de baza sau in afara functiei de baza.Functia de baza poate fi declarata de angajat in conditiile legii si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii de baza in baza unui contract individual de munca cu timp partial de munca. conform legii.Fisa fiscala privind impozitele pe veniturile din salarii se completeaza de angajatorii/platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor pentru fiecare persoana fizica ce realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora.Pentru veniturile obtinute in celalalte cazuri.ingur loc de munca.Contributiile obligatorii sunt:Contributia individuala de asigurari sociale (CAP)Contributia individuala pentru asigurarile sociale de sanatate (CAS)Contributia individuala la bugetul asigurariloe de somaj (CAJ) Alte contributii individuale obligatorii statului prin lege. ultimul loc inscris in carnetul de munca sau in documentele specifice care potrivit reglemetarilor legale sunt asimilate acestora. Impozitul aferent veniturilor si avantajelor in natura se retine din salariul primit de angajat in numerar pentru aceeasi luna.In cazul cumulului de functii. caz in care deducerea personala de baza acordata nu se fractioneaza. .Impozitul anual pe venituri din salarii se determina pe baza informatiilor cuprinse in fisele fiscale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful