You are on page 1of 2

CHIMIE TEHNICĂ Lucrarea I – Seria de activitate

Pe baza unor reacţii ale metalelor cu ionii altor metale, reacţii de deslocuire, se pot face unele consideraţii cu privire la activitatea metalelor (caracterul reducător), astfel încât Beketov şi Volta au stabilit aşa-zisa ˝serie de activitate a metalelor˝. U K Be Ca Na Mg Al Mn Zn Fe Co Sn Pb H Cu Hg Ag Au Pt Concluziile sunt : cu cât metalul se află mai aproape de începutul seriei, cu atât el este mai activ între metalele din seria de activitate există următoarea relaţie: metalul mai activ reduce ionii metalelor mai puţin active (care-l urmează în serie) metalul care se găseşte în serie înaintea hidrogenului poate reduce ionii H* di acizii diluaţi şi apă În primul experiment am introdus o granulă de zinc intr-o soluţie de CuSO4 (sulfat de cupru) şi am observat cum zincul (Zn) substitue cuprul (Cu) astfel încât plăcuţa de zinc s-a acoperit cu un strat roşcat de cupru. Zn + CuSO4 → Cu↓ + ZnSO4 În al doilea experiment am introdus o plăcuţă de zinc într-o soluţie de HgCl2 (clorură de mercur), observând cum zincul substitue mercurul, plăcuţa de zinc acoperindu-se cu un strat lucios de mercur şi întreaga soluţie căpătând o culoare argintie. Zn + HgCl2 → Hg + ZnCl2 În cel de-al treilea experiment am introdus într-o eprubetă Pb(NO3)2 (azotat de plumb) peste care am adăugat o lamă de zinc şi am observat cum zincul a substituit plumbul formându-se pe lama de zinc un strat buretos, cenuşiu de plumb. Am efectuat şi reacţia inversă, astfel : într-o altă eprubetă am introdus o soluţie de Zn(NO3)2 (azotat de zinc) peste care am adăugat o lamă de plumb, observând că această reacţie nu are loc. În concluzie, zincul este mai reactiv decât plumbul. Zn + Pb(NO3)2 → Pb↓ + Zn(NO3)2

1

în aceasta eprubetă nu a avut loc nici o reacţie. fierul a substituit cuprul din aceasta soluţie astfel încât obiectul de fier (cuiul) a fost acoperit cu un strat buretos. Într-o altă eprubetă am introdus aceiaşi soluţie de CuSO4. dar de acestă dată am introdus o sârmă de cupru. roşiatic de cupru iar soluţia şi-a schimbat culoarea în verde.În cel de-al patrulea experiment am introdus într-o eprubetă o soluţie de CuSO4 (sulfat de cupru) şi un obiect de fier (cui). Fe + CuSO4 → Cu↓ + FeSO4 2 .