Accidentul nuclear de la Fukushima

Fukushima Dai-ichi este una din cele mai mari centrale nuclearoelectrice din lume cu PIF-ul în data de 26 martie 1971. Se află în vecinătatea orașului Okuma, sectorul Futaba, din prefectura Fukushima. Este constituit din șase unități independente având puterea totală de 4,7 GW, conectate la sistemul energetic național prin stații de conexiuni separate. Ansamblul a fost proiectat și construit și se află în exploatarea societății Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Centrala este de tip BWR (engleză Boiling Water Reactor), adică reactor cu apă la fierbere (sub presiune). Acesta este pe plan mondial al doilea, cel mai utilizat tip de reactor, după PWR (engleză Pressurized Water Reactor) – reactor cu apă sub presiune (nefierbătoare). Soluția tehnologică de tip BWR a fost elaborată încă din anii 1950 de către Idaho National Laboratory în colaborare cu General Electric. La Cernobâl funcționa un asemenea sistem.

Schema bloc (simplificată) a unei centrale atomo-electrice cu reactor BWR 1. Vasul calandru al reactorului 10. Generator 2. Teci cu combustibil nuclear 11. Excitatrice 3. Bare de control 12. Condensator de abur 4. Pompă de recirculare 13. Apă de răcire 5. Sistem de acționare a barelor de control 14. Preîncălzitor apă din circuitul primar 6. Abur 15. Pompă de recirculare a apei din circuitul primar 7. Apă din circuitul primar 16. Pompă de apă de răcire 8. Turbină de înaltă presiune 17. Radioprotecție din beton 9. Turbină de joasă presiune 18. Racord la reteaua electrica („borne”) La funcționarea BWR apa naturală (H2O - chimic pură) din circuitul primar al reactorului joacă un rolul dublu, atât de moderator, cât și de agent de răcire. În urma fisiunii controlate din zona activă a reactorului are loc eliberarea unei mari cantități de căldură care transformă apa din circuitul primar în abur. Aburul format acționează direct turbina cu abur, apoi, trecând în condensator, este condensat din nou în apă. Temperatura apei din circuitul primar este de aproximativ 280 ºC. Puterea reactorului poate fi controlată prin două procedee. Pe de o parte, prin reglarea nivelului barelor de control (care prin absorbție, modifica fluxul de neutroni termici și deci scade numărul fisiunilor pe unitatea de volum și unitatea de timp), pe de altă parte prin reglarea debitului apei din circuitul primar. Dacă se ridică barele de control absorbția neutronilor scade în materialul de control și crește în combustibil ceea ce duce la accelerarea reacției de fisiune controlată, respectiv la creșterea energiei eliberate. Modificarea debitului de

Căderea alimentarii s-a datorat atât funcționării protecțiilor din sistemul energetic național și protecției proprii al centralei. Centrala electrică. 2. În acest moment. dar care la scurt timp au cedat. În plus. 3 ale centralei Fukushima Daini. este forțată să oprească automat generatoarele de către protecția DASf (declasarea automată a sarcinii la modificarea frecvenței) și de protecția mecanică a cuplajului generator-excitatrice. a iluminatului de siguranță etc. a vanelor. sistem acționat de o mică turbină aflată în interiorul reactorului și acționată de aburul din reactor. 1 s-a avariat după ce s-a întrerupt alimentarea cu energie electrica a sistemelor auxiliare (pompe de recirculare. Teoretic acest sistem ar putea funcționa și în lipsa alimentării externe cu energie electrică. din care cauză capacitatea de moderare a apei se diminuează ducând la creșterea puterii reactorului. ca urmare presiunea și nivelul radiațiilor au continuat să crească la toate reactoarele afectate. Turbina acționează direct pompele de recirculare (acestea lucrează în regim de turbopompe). Reactorul continuă să funcționeze. În caz de catastrofe majore (cum este un cutremur de magnitudine mare) prima măsură care se ia este ca zona afectată să fie izolată (deconectată) de la rețeaua electrică națională. sisteme electromagnetice de acționare etc. Acesta este un sistem de răcire doar a miezului reactorului. rămasă fără sarcină. alimentate din rețele electrice diferite. . sistemul de răcire al reactorului nr. vanelor. concomitent cu sistarea transporturilor de combustibil gazos sau lichid. control și comandă. există o alimentare cu energie electrică de rezervă. după câteva ore. serviciile interne ale centralei au rămas fără nicio sursă de alimentare externă. probabil din cauza pătrunderii apei în sala generatoarelor. Ultimul sistem care mai putea asigura debitul de răcire necesar în circuitul primar era RCIC (engleză Reactor Core Isolation Cooling). automat au pornit generatoarele electrice de rezervă acționate de motoare diesel.recirculare a apei din circuitul primar contribuie. Măsura aceasta are rolul de a limita posibilitatea apariției și extinderii unor incendii și explozii. aflat la o distanță de 11 km de Fukushima Dai-ichi. pentru asigurarea alimentarii cu energie electrică în regim de avarie a aparatelor de măsură.). valvelor și aparatele de măsură și control sunt acționate electric. procesul de răcire a reactorului a fost drastic limitat. Același incident a avut loc. Serviciile interne ale centralei sunt concepute astfel încât manevrele și reglajele să poată fi realizate de cel puțin două sisteme diferite (redundante). la reactoarele 1. Din cauza izolării sistemului energetic (separarea de la orice sursă de energie electrică) al întregii zone. de asemenea la reglarea puterii reactorului: la scăderea debitului de apă de răcire se produce o cantitate mai mare de abur. După încetarea alimentarii serviciilor interne. producând energie termică ce transformă în abur apa din circuitul primar. acționării valvelor. reactorul trece în regim de încălzire continuă concomitent cu creșterea presiunii aburului din interiorul reactorului și din circuitul de răcire. În lipsa răcirii adecvate. asigurată de grupuri de generatoare diesel și baterii de acumulatori. În urma cutremurului. Încetarea alimentarii cu energie electrică este una din cele mai grave incidente generatoare de avarii care pot avea loc într-o centrală nuclearoelectrică deoarece motoarele electrice de acționare a pompelor. cât și comenzilor de reconfigurare venite din partea dispeceratului național. cauzând sistarea procesului de răcire a reactorului. dar pentru controlul și comanda automată a sistemului este nevoie de o sursă de energie electrică care este asigurată în cazul avariilor de un grup de acumulatori ce au o durată de exploatare de maximum opt ore.

Cum se topeste miezul unui reactor? .

miezul s-ar fi topit după câteva zile și ar fi rămas în containerul de beton. chimici sau termici (barele devin prea calde.Cutremurul care a lovit Japonia a fost de câteva ori mai puternic decât cutremurul pentru care a fost proiectată centrala. În câteva secunde de la începutul cutremurului. Scara Richter este una logaritmică. Așa că au fost aduse generatoare mobile. În cele 8 ore. Această abordare generează un proiect al centralei care să reziste unor catastrofe serioase chiar și în cazul în care unele sisteme cedează. centrala nucleară s-a oprit automat. barele de control au fost inserate în miez și reacția nucleară a fost oprită. aceasta nu mai poate produce energie electrică cu care să fie alimentat sistemul de răcire. acesta are un număr mare de posibilități de răcire. asigurând funcționarea sistemului de răcire al reactorului pentru 8 ore. un set de generatoare de curent au funcționat și au asigurat electricitatea necesară. urmând ca sistemul de răcire să transporte afară din sistem căldura degajată. Și așa s-a întâmplat. În acest moment. Apoi a venit valul tsunami. astfel că diferența dintre un cutremur de 8.2 – valoare luată în calcul la construcția centralei – și 8. inginerii au proiectat o linie suplimentară de apărare. Un termen mai corect ar fi “o cedare a barelor de combustibil”. dar valul din 11 martie a fost peste orice așteptări. Deoarece răcirea miezului reactorului este un lucru atât de important. Abia acum a început să se vorbească despre posibilitatea topirii miezului deoarece dacă sistemul de răcire nu ar fi pus în funcțiune. reactorul a trecut pe puterea generată de bateriile de urgență. prin includerea unor sisteme suplimentare care să mențină în funcțiune pompele sistemului de răcire. sistemul de răcire trebuie să evacueze aproximativ 7% din întreaga căldură produsă în mod normal de reactor. care au devenit nefuncționale. val ce a inundat generatoarele. căldura reziduală nu a mai putut fi transportată în afara reactorului. Aceste lucruri fac parte din exercițiile de rutină de care au parte angajații centralei. Timp de o oră. Când bateriile s-au consumat. personalul centralei a început să urmeze procedurile standard pentru astfel de situații de urgență.9 este un factor de 5 și nu 0. . mult mai mare decât proiectanții centralei au luat în calcul. Acest lucru se întâmplă înainte de topirea combustibilului și rezultă din factori mecanici. Cutremurul a distrus sursa externă de electricitate pentru reactorul nuclear. a trebuit găsită o altă sursă de energie care să fie conectată la centrală. Din păcate.9 grade a avut loc. Aceste baterii sunt un fel de backup al backup-ului. lucrurile au început să meargă prost pentru centrală. Termenul “topit” are o definiție vagă. Reactorul și sistemele sale de siguranță sunt proiectate astfel încât să facă față acestui tip de accident. Generatoarele extern nu au putut fi conectat la centrală din cauză că acestea nu se potriveau. În acest moment. Unul din aspectele fundamentale care se urmărește când se proiectează o centrală nucleară este așa numită filosofie “Defense in Depth” (“apărare în trepte”). Până în acest moment nu se știe exact care din acestea a cedat și care nu. Pentru a diminua efectele unei astfel de catastrofe. Generatoarele Diesel au fost măturate de tsunami. Când generatoarele Diesel nu au mai fost disponibile.7). începând de la acest punct. În acest punct. topirea era un eveniment îndepărtat. Acest eveniment reprezintă unul din cele mai serioase accidente de care poate avea parte o centrală nucleară. Centrala fiind închisă. prin înglobarea sistemelor importante într-o structură de beton rezistentă. sunt prea oxidate sau supuse unor presiuni prea mari). principalul scop al echipei din centrală era răcirea miezului pentru a se asigura că ansamblul de bare de combustibil rămâne intact și operațional cât mai mult timp. Un tsunami care să oprească generatoarele secundare de electricitate este un astfel de scenariu. Când cutremurul de 8. Rețeaua energetică națională nu a fost disponibilă din cauza cutremurului.

Pentru ca presiunea să rămână la acest nivel acceptabil. Din moment ce unele bare de combustibil au depășit 1200 de grade. unele din acestea ajungând la temperaturi mai mari de 1200 de grade. aburul împreună cu alte gaze din reactor. Momentul primei explozii de la centrala de la Fukushima Între timp. însă cantitatea de hidrogen formată a fost necunoscută deoarece nu se cunoștea exact temperatura din reactor sau nivelul apei. Astfel. presiunea de vapori crește și tot mai multă apă se transformă în aburi. așa că vasul de presiune al reactorului este prevăzut cu o serie de valve prin care acesta poate elibera abur. După cum am precizat. o cantitate mică de gaz radioactiv a fost eliberată în atmosferă.t. Hidrogenul fiind un gaz ușor inflamabil. Procesul de oxidare formează hidrogen. pentru a proteja vasul și structura din jurul său. Prioritar este în acest moment păstrarea unei temperaturi mai mici de 1200 de grade.Deoarece lipsa curentului electric a dus la imposibilitatea de mai răci miezul. Acest lucru este extrem de important în cazul unui accident. producând o explozie. pentru ca presiunea să aibe un nivel acceptabil (și pentru menținerea integrității elementelor combustibile -n. Explozia a distrus acoperișul și zidurile clădirii reactorului. care se amestecă cu aburul care este ventilat. însă apa transformată în abur și ventilată a scăzut abilitatea de a răci restul sistemelor. inginerii au trebuit să folosească orice metode aveau la îndemână pentru a scăpa de căldura reziduală din reactor. amestecat cu aerul într-o proporție oarecare. Însă atâta timp cât se produce mai multă căldură decât poate fi evacuată. unele din ele au fost . La un moment dat în timpul procedurilor de ventilație. dar cantitatea lor este foarte mică. aburul împreună cu alte gaze au fost ventilate. Unele gaze reprezintă produși ai fisiunii nucleare. pentru a controla presiunea. dar nu a avariat containerul de beton și nici sistemele de siguranță ale centralei. Riscul este considerat unul minor față de eventualele consecințe ale creșterii presiunii și incidentul în sine nu a afectat vreun angajat al centralei. Acest proces este cunoscut și a fost anticipat. inițiind astfel o serie de reacții între aliajul zircaloy și apă. acesta va reacționa cu oxigenul din aer. trebuiau eliberate din când în când. În timpul ventilației. Explozia a avut loc în afara containerului de protecție din beton. au fost aduse generatoare de electricitate. Într-un anume moment din timpul ventilării. O explozie similară s-a întâmpla și la reactorul 3. nivelul apei a scăzut sub nivelul vârfurilor tuburilor cu combustibil.). dar în interiorul clădirii reactorului (care nu îndeplinește un rol în securitatea instalațiilor). operatorii au trebui să elibereze abur din când în când. hidrogenul acumulat s-a amestecat cu aerul și a avut loc prima explozie de la reactorul de la Fukushima.

acidul boric are și un rol secundar de a capta iodul sau cesiul care a mai rămas în reactor. procesul de dezintegrare nucleară este la un nivel mult mai scăzut. la fel şi cel al bolilor ereditare. În acest moment.efecte stocastice : Efecte biologice întârziate care apar după mai mulţi ani şi după o expunere la un nivel ridicat de radiaţii. În aceste cazuri. Efecte nocive ale accidentului nuclear de la Fukushima asupra mediului si omului : . Această operațiune sa făcut pentru ca nivelul de apă din reactor să fie suficient de mare încât toate tuburile să fie acoperite cu apă. până la un nivel care nu mai era periculos. riscul de cancer e mai mare. astfel că presiunea în centrală a fost stabilizată și ventilarea de abur în atmosferă nu mai este necesară. Aceste simptome apar doar în cazul unui nivel de iradiaţie mai mare aşa cum s-a întamplat în cazul bombardamentele de la Hiroshima şi Nagasaki sau după explozia de la Cernobîl. Chiar dacă reactorul a fost oprit. Materialul nuclear este intact. Deoarece reactorul este închis de câteva zile deja. Injectarea de apă de mare va necesita un timp mai îndelungat pentru curățarea reactorului. Deoarece posibilitățile de răcire ale reactorului au rămas limitate iar nivelul apei continua să scadă. . unele produse radioactive (cesiu. Motivul pentru care se folosește apă pură este pentru a micșora efectele de coroziune din timpul operațiunilor normale ale unui reactor. pentru ca aceste produse secundare să nu mai ajungă în atmosferă. etc) au început să se amestece cu apa și cu aburul din reactor. ion. Apa folosită pentru sistemul de răcire este apă purificată și demineralizată. inginerii au decis să injecteze în reactor apă de mare amestecată cu acid boric. dar startul de zircaloy (aliaj de zirconiu) a început să cedeze. Acest procedeu a scăzut temperatura tuburilor de combustibil.efecte deterministe: Apar pe termen scurt şi se manifestă prin înroşiri sau arsuri ale pielii. . Mici cantități de cesiu și iod au fost detectate în aburul ventilat în atmosferă.avariate. ulterior operațiunilor de oprire. borul fiind un element care este cunoscut pentru proprietățile sale de absorbție a neutronilor.

Expertul a apreciat că gravitatea accidentului de la Fukushima ar putea depăşi catastrofa de la Cernobâl şi pe scara internaţională a evenimentelor nucleare şi radiologice (INES). reactoarele erau oprite şi nu a avut loc nicio explozie în interiorul incintei de securitate. dar aceasta provoaca o ingrijorare mai mica decat eventualele consecinte pentru descendentii acestora. Omul de stiinta a avertizat asupra faptului ca radiatiile pot modifica codul genetic al animalelor si pot afecta reproducerea lor Fukushima-Cernobâl Accidentul nuclear de la Fukushima este mai grav decât cel de la Cernobâl din 1986. Astfel. Particulele radioactive ar putea dauna grav ecosistemului Oceanului Pacific si pot cauza o varietate de mutatii la generatiile viitoare de animale. . la Fukushima.. În schimb. Directorul Laboratorului de cercetari marine din New York a apreciat ca exista posibilitatea unui deznodamant letal in cazul unor organisme vii. Clasificat la nivelul 7. “care s-au răspândit peste tot. deoarece durează de mai mult timp şi implică mai multe reactoare. cu un reactor în funcţiune. accidentul nuclear de la Cernobâl este considerat cel mai grav din istoria civilă. a apreciat un expert rus. a emis mari cantităţi de radioactivitate în atmosferă. în lume”. se poate spune ca accindetele sunt identice numai pe “hartie”. Puternica explozie de la Cernobîl.poate provoca mutatii genetice : Nivelul de radiatii din apa de mare in apropierea centralei Fukushima provoaca serioase ingrijorari in randul ecologistilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful