Având în vedere unele întrebări ale studenţilor privind evaluarea, facem următoarele precizări: 1.

Evaluarea la o disciplină presupune obţinerea a două note: una la evaluarea continuă (pe parcurs, în timpul semestrului) şi alta în sesiunea de examene. Nota dumneavoastră finală la fiecare materie se va calcula astfel: Nota finală = (Nota evaluare continuă + Nota sesiune de examene) împărţit la 2 (exemplul 1) 5 (evaluare continuă) + 10 (sesiune examene) = 8 (notă finală) (exemplul 2) 0 (evaluare continuă) + 10 (sesiune examene) = 5 (notă finală) (exemplul 3) 0 (evaluare continuă) + 8 (sesiune examene) = 4 (notă finală) 2. Nota la evaluarea continuă se va calcula astfel: maxim 20 de puncte (prezenţa şi activitatea la clasă) + maxim 50 de puncte (referate / teme / lucrări / etc.) + maxim 30 de puncte (nota la testul scris susţinut în clasă) = 100 de puncte (corespunzătoare notei 10) Atenţie! Studentul care nu va participa nici la activităţile din clasă, nici la testul scris susţinut la Facultate, poate totuşi obţine maxim 50 de puncte (corespunzătoare notei 5) la evaluarea continuă pentru referate / teme / lucrări / etc. elaborate pe parcursul semestrului. Pentru a obţine aceste puncte, studentul poate stabili cu profesorul titular de disciplină, direct sau pe e-mail, referatele / temele / lucrările pe parcursul semestrului menţionate mai sus. Pentru aceasta, este suficient ca studentul să ia legătura cu profesorul titular. Temele / referatele / lucrările constituie teme de casă şi se vor transmite, direct sau prin e-mail, profesorului titular, în termenul stabilit de comun acord cu acesta. Numele profesorilor titulari de disciplină pentru anul dvs. pot fi găsite în orar. Adresele de e-mail ale profesorilor titulari sunt disponibile pe website-ul Facultăţii, pe listele cu adresele electronice ale tuturor cadrelor didactice. Acest material este elaborat în concordanţă cu Ghidul de evaluare a studenţilor aplicabil la Facultatea de Litere, începând din 18 octombrie 2011. Acest ghid poate fi consultat pe site-ul Facultăţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful