PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Scoala: Numele si prenumele: G.H. Data nasterii: 27.07.2001 Clasa: a IV- a A Diagnostic medical si psihologic: deficienta mintala , nivel usor; concentrare redus , aten ie mai greu de captat, capacitate slaba de efort, instabil psihic . Evaluare pedagogic : -nivel de inteligen scazut, lucreaza cu sprijin, in ritm lent; are formate deprinderi practice Speciali ti care intervin in aplicarea programului: -invatatorul/ profesorul de sprijin- indrumare in activ. scolara, stimulare psihica prin activitatile din clasa -medicul: tratament medical adecvat, reevalu ri -parintiI ± sprijin in activitatile scolare, colaborarea cu ceilal i factori implica i. Scopul: Dezvoltarea poten ialului cognitiv în vederea integr rii lui in grupul de clasei i în activit ile specifice scolii. Obiective pe termen lung: -dezvoltarea abilit ilor cognitive specifice dezvoltarii intelectuale -dezvoltarea abili tilor de comunicare -însu irea deprinderilor de comportare si relationare in grupul clasei si in afara acestuia Socio- affective: - imbunatatirea motivatiei invatarii, dezvoltarea increderii in sine

Tipuri de activitate: - activita i de scris -citit - activita i matematice Strategii centrate pe copil: -valorificarea maxim a jocurilor de grup -procedee de lucru simple, cu grad redus de dificultate/ sarcini de lucru simple - stimularea corespunzatoare a limbajului -exersarea comportamentelor pozitive Resurse, mijloace: -material didactic adecvat fiec rei activita i, rechizite, c r i cu imagini, plan e, jetoane Metode i instrumente de aplicare: -jocul de rol; activitati de grup, conversa ia, explica ia, exerci iul Perioada: octombrie- decembrie 2011 inta 1:

Dezvoltarea abilit ilor de comunicare: -s r spund adecvat(verbal sau comportamental) la ceea ce i se spune, i se cere - sa sustina un dialog cu colegii/ invatatorul pe diferite teme inta 2: Terapia cognitiv : Limba romana y Sa-si concentreze atentia pentru a asculta mesaje diferite y Sa distinga sunetele si silabele dintr-un cuvant dat y Sa alcatuiasca oral propozitii corecte dupa imagini/ cu cuvinte date y Sa formuleze oral raspunsuri la intrebari y Sa asocieze sunetul cu litera, litera de tipar cu cea de mana si cuvantul cu imaginea denumita y Sa recunoasca litere, grupuri de litere de tipar si de mana y Sa citeasca litere, silabe, cuvinte, propozitii cu literele invatate y Sa scrie litere, silabe, cuvinte, propozitii , prin copiere, transcriere, dictare y Sa scrie ingrijit respectand spatiul caietului si spatiul intre cuvinte

Criterii de evaluare: y Asculta mesaje; y alcatuieste oral propozitii dupa imagini; y identifica sunetele, silabele unui cuvant; y asociaza sunetul cu litera, litera de tipar cu cea de mana y identifica literele, grupurile de litere mari si mici de mana si de tipar in cuvinte, texte; y citeste litere, silabe, cuvinte cu literele invatate; y scrie litere, silabe, cuvinte cu literele invatate prin copiere, transcriere, cu ajutor la dictare; y scrie lizibil, respecta incadrarea in pagina; inta 3: Formarea comportamentului: - sa asculte comenzi verbale; - sa execute comenzile cerute; - sa manifeste un comportament adecvat in clasa.

Metode i instrumente de evaluare: -evaluare oral preponderenta -observa ie direct -evaluarea rezultatelor concrete: fise de lucru, desene (I se ofera posibilitatea de exprimare prin desen atunci cand sarcina este prea grea), lucr ri practice etc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful