BISLIOTECA INFORMATIVA

A.I BRĂTESCU .. VOIN,ESTI
�.
TRATAT
.
DE
PESCUIT
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
FUNDAŢI A PENTRU LITERATURĂ
ŞI ARTĂ "REGELE CAROL II"
Au aplut BILIOTECA "ENCICLOPEDICĂ"
CONST. C. GlURESCU
Istoria RomAnilor, 1, editia a il-a, ou
numeroase ilustraţii In text Lei 20
Dr. G. BANU
Sănătatea poporului român
Lei 200
. 1. SJMIONESCU
Ţara noastră, cu numeroase ilustratii
in text Lei 20
CONST. C. GlURESCU Istoria Românilor, II" editia a IT-a,
Part. I şi a Il-a, cu numeroase ilustralii 2 voI.
tu text Lei 260
AL. ROSETTI
Istoria limbii romAne, 1, Limba latillă
Lei 100
SCRlTORl ROMÂNICONTEMPORANI
Au apărut
JOACHIM BOTEZ
C. GANE
ADRIAN-MANIU
SARMANUL KLOPSTOCK
N. M. CONDIESCU
N. M. CONDIESCU
LUCIA DEMETRlUS
T. ARGHEZI
G. BANEA
Au apărut
PAUL ZAROPOL
PERPESSICmS
G. M. CANTACUZINO
N. IORGA
EM. CIOMAC
M. D. RALEA
N. IORGA
ŞERBAN CIOCULESCU
G. CĂNESCU
C. ANTONIADE
N. IORGA
ALICE VOINESCU
EM. CIOMAC
G. cĂcu
PERPESSlCmS
DRAGOŞ PROTOPOPESCU
N. IORGA
ION PETROVICI
C.BANU
HAIG ACTERIAN
Au apărut
DEMOSTENE BOTEZ
ZAHARIA STANCU
G .. BACOVIA
G. GREGORIAN
Romane
Insemnările unui belfer
Lei 60
Trecute vieţi de doamne şi domniţe, II
cu numeroase lIustralii tu lext Lei 160
Focurile primăverei şi flăcări de toamnă Lei 60
Feciorul lui Nenea Tache Vameşul, I Lei 70
Insemnările lui Safirim, 1 Lei 60
Peste mări şi ţări, cu 20 de reproduceri In '
culori, dupA acuarelele originale de S. MO'rZNER Lei 800
Tinereţe
Lei 60
Ce-ai cu mine, vântule?
Lei 80
Zile de lazaret Lei 70
Eseuri. Critică
Pentru arta literară
Menţiuni critice, II
Izvoare şi popasuri
Oameni cari au fost, I
Viaţa şi opera lui Richard Wagner
Valori
Oameni cari au fost, II
Corespondenţa dintre I. L. Caragiale
şi Paul Zarifopol (1905-1912)
Opera lui Mihai Eminescu, II şi II
Renaşterea italiană. Trei figuri din
Cinquecento
Oameni cari au fost, III
lfontaigne
Poeţii armoniei, 1
Opera lui Mihai Eminescu, IV şi V
Menţiuni critice, II
Fenomenul englez
Sfaturi pe tntunerec
Figuri dispărute
Grădina lui Glaucon sau Manualul
bunului politician
Shakespeare
Versuri
Cuvinte de dincolo
Antologia poeţilor tineri, ou portrete
de Margareta STERIAN
Poesii, ou o prefatA de Adrian MAmU
La poarta din urmă
Lei 60
Lei 80
Lei 60
Lei 80
Lei 60
Lei 50
Lei 90
Lei 40
I vol.
Lei 140
Lei 70
Lei 9
Lei 70
Lei 60
Lei 160
Lei 9
Lei 10
Lei iO
Lei 60
Lei 70
Lei 90
Lei 60
Lei 6
Lei 40
Lei 60
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

TRATAT DE PESCUIT

www.dacoromanica.ro

A.

I. BRATESCU-VOINE*TI

DE PESCUIT
Cu 89 de ilustratii dup4 desenele originate gi fotografiile autorului

TRATAT

BUCURE*T 1
FUNDATIA PENTRU LITERATURA *I ARTA « REGELE CAROL II»
39, Bulevardul Lascar Catargi, 39

1938

www.dacoromanica.ro

B. BRATESCU-VOINEPI care.ro . prin scris si prin exemplu. /.-1-.dacoromanica. a determinat o actiune de salvare a boestiei apelar noastre de ntunte. www.inchin aceasta carte ha I. a deschis ochii multora din noi asupra frumusetilor pescuitului totodatel. prin grai. A. A.

.i q -... " .-4 r .'. .i rI .. .. .. . :.. ft 4 . .. -IT' P. . .k ' » ... u ..te 1 t ' LI .. t -: ..... - -i ' A .* . " . ° fr-fi - .- .. .... 1 L..7?: .- . 0. .-(.... ca o o . o .. . TL 1.. 1 n/ r r -. ') .' t.. 0 1 P.n ' . /i... LI k 1 ' " _ ... .1". .!.. 1 r . '.._. 31 ' .. n -. .- x . S E-4.4 : .. r. ' - ' .. i -.. . * ._ _. -.- A . .. . %" ' 7.S . L: .IQ . ..- ' .. .. . '4 I. www... - . ro. N .ei'll'A' . . .. 't ° 2 10: ..r El .I.-k .dacoromanica.¡. 'J' » t . r-zt 'I.. '. . i _ -. .. .'.. ..:1. ... ....0 ... 74 sSt. i.ro wag. t .-.'C'lls... X. .:. 4.. .I ..e -..

fiecare autor i§i pre/era metoda proprie. Revistele strdine de pescuit publicd necontenit articole in care se discua despre aceste sisteme fi. mrenufte sau clenifori de pe marginea iazului. la indemnul Fun. bineinteles. sport rdspdndit in Occident. pentru acest mods'. Ca f i la vdratoare. de stiluri fi de genuri de a pescui. exisa o garnet' tot at& de intinsd ca dela vcineitorul de vreibii sau sturzi pdrui la vdniitorul de rinoceri. sd desävdrfeascd ceea ce Englezii. Sarcina noastrei deci. Ca f i la vdnatoare. va fi fi aceea de a indruma pe incepeitor prin meandrele variantelor unui sport aat de riispeindit aiurea. ci indrumafi in mod si steniatic ca sd inceapit fi pe urmd.PREFATI De cdtiva ani. existd o multime de metode. Francezii f i Nemçii considerd un sport fi o artd. ne-am hold)* sei deim iubitorilor de sport romdni acest Tratat de pescuit». Existil un foarte mare numeïr de serien i pentru inifiarea pescarilor incepätori fi.ro . incepeitor fi prin urmare timid la noi. practica sporturilor se rdspcindefte Cu repeziciune la noi in tard. fiindcd pescuitul e un sport vechi ci evoluat . www. pe ldngei aceea de a inifia. clqiilor Regale Romdne. peind la pescarul de thon. dela pescarul care prinde ()WO. cu rdbdare fi experiena crescdndd. Intre ele este f i pescuitul. un f i mai mare nunar de obiceiuri fi sisteme de a pescui. Americanii. .acesttratat va fi ailduzei acelor care doresc set' fie nu numai initiaçi in mod sumar.Si fiindat tot sportul are regulile lui . iar curiozitatea spectatorilor e neindoelnicd. In intentia noastra.dacoromanica. fiindcd pe de ala parte numdrul pescarilor a crescut.

Exista' Entr'adeviir doua feluri de pescuit : cel sedentar i cel de mipare. Enchipuiesc pescarul aftepteind nemi. cu unclip:tin mein . <<experti» care vor denigra cutare metoda . odata stapanit. in fine. Am auzit inset' critici mai perfide. judeceindu-1 dupa aparente. pu- rism. este un nebanuit izvor de fericire. Paginile privitoare la cel din urma vor dovedi cu prisos pescuitul poate fi unul din sporturile cele mai variate f i complecte. dam pe cele normale f i prevenim cititorul cá va Entellni adesea. la Entrebarea : << ce sport preferi? le-am raspuns : pescuitul». Enchizeind conversatia plini de deceptie prea lini. Ne vom margini sa dam cititorului un cat mai clar rezumat al metodelor moderne de a pescui. venite din partea Ensafi a pes- carilor insuficient de familiarizati Cu anumite genuri de pescuit. iar prin desenuri f i explicatiuni vom Incerca sa ajutam pescarul Encepator sá practice in mod efectiv acest sport care. In spatiul unui volum. Sá Entreprindem elogiul pescuitului?! Preferam sa Vasa m aceasta sarcina acelor cititori care vor fi aplicat Cu folos invataturile cuprinse 'in acest V om Encerca totufi sa reabilitam pescuitul in ochii acelor care.ctit pentru mine». Am auzit deseori pe acei carora. majoritatea celor ce ignoreaza pescuitul. in noua sa Endeletnicire. Aceasta pentruca'.8 TRATAT DE PESCUIT Ca unii care am experimentat majoritatea metodelor descrise. dar fi mintea pe toate laturile ei intra 'in joc. exista exagerari. nu flatlet' jduint sa Enchidem. tot ceea ce s'a scris cu folos Entr'o literatura pescareasca de Tama secole. Negrefit. pentru a lauda imoderat cutare alta.dacoromanica. Ca in tot ce fac oamenii. Ei aduc critici nedrepte. fie dimpotrivet' In sensul complicarii.cati rezemnat. cunt exista'. un pefte legendar f i sinucigaf. exista' preferinte. in care nu numai mufchii.ro . www. fie In sensul simplificarii. snobism. nici nu vom Encerca istoricul acestui sport. etc. cunt exista Encapateinari.

intr'o varei. nifte bile. Celt despre sport. sau brutal? Nu mai crud deceit yeinatoarea . E adeveírat cei aparentele sunt impotriva unui asemenea maniac.dacoromanica. E pulin ca fi cum. Si iatei ceí azi Englezii au umplut globul de terenuri de golf. pescarul poate fi murdar. Anume ce. daceí am afla cei acel domn a pierdut ani fi a cheltuit parale prin # Acadeniii *. un pefte mic. pentru a incerca sei prindei. deceiteori ati desgei tat un pefte din ceirlig. din partea unui pescar. El puteti practica de dimineatei peinei seara peistreindu-vii mdinile perfect curate. defineau golful. in definitiv. lucru care ne-ar duce fatal la mirarea ceí un domn serios fi uneori cu ochelari. iar prietenul de care vorbeam fi-a cumpeírat. En secolul trecut. neintrebuintelnd ca momeli deceit musculite de meitase f i pene. latei incei o eroare : nu pescuitul. ceind jocul le-a fost importat din Scotia : # un sport care constei in punerea unor bile mici In nifte geiuri mid. Si mirarea ni s'ar transforma in compätimire. am observa mimica f i gesturile unui bun jucei tor. cu sim- plul scop de a le imprima mifcari neafteptate. urmetritei f i En fine ucisei. odatei ageilat. mai are doi sorti : ori scapei singur din ceirlig cu o ranei www. capricios fi absurd ca pastrami *. I : <( e stupid. in primeivara urmeitoare. S' a mai spus cei pescuitul e un sport murdar. un bun amic. (( sculele scumpe * necesare pescuitului cu muscei artificialei. ca sei ajunget la asemenearezultat. la pescuit peVele Enfelat se repede cu propria lui voie f i. sa se inarmeze cu scule foarte costisitoare f i colectii de entomolog.ro . a exprimat o peirere care ni se pare destul de reispeinditei pentru a fi citatei aci. complect necunoscatori ai artei biliardului. devenit mai tetrziu bun pescar. cu ajutorul unor unelte foarte reiu adaptate scopului *.PREFATi 9 Astfel. care exceleazei En arta de a considera lucrurile pe latura lor absurclei. Crud. cu veirful unui baston. ba dimpotrivei : pe ceind la veinectoare victima e descoperitei. cu singura grije de a vei pleca peinei la apei pentru a vei cleíti palma. se amuzei ore Entregi sei loveascei piezi f. sau linguri f i peftifori de metal argintat. Englezii. speriatei. dupei ce a Encercat zadarnic sei prindeí peístreivi cu musca artificiallí .

fi atunci vom asista la acest fenomen paradoxal : peftii se vor inmulti pe másura ce va crefte numarul pescarilor. sub pedeapsa de a le rupe sau de a pierde peftele. dureaza o piará intreagei. fuste f i necostisitoare. 'Ene& pescuitul devine un sport costisitor. dar nu ateit din pricina sculelor. cdt din pricina raritatii peftilor. ori este liberat daca pescarul li gasefte prea mic.ro . Sculele °data cumparate. nuite cu dibeicie f i Entretinute bine. Unul din principiile de baza ale pescuitului modern e pescuitul fin. necesiteind ceilatorii indepartate gi deseori pline de amare deceptii. Cu toate astea irisa. nada jduim ca sportul se va rei speindi i cd falanga pescarilor devenind numeroasa f i puternicei. sau se socotefte multumit cu emotia..10 TRATAT DE PESCUIT neinsemnatei a carei urma dispare de a doua zi. mai putin. vor fi ascultate.dacoromanica. lar brutal. afa de fin 'Ene& sculele delicate ale pescarului ti interzic akazi de a fi brutal. Pescuitul e un sport scump? Poate.. Dar peftele este astazi ateit de steirpit in Romania f i soarta lui atcit de nesocotitei. www. ea va fi luatei in seamei : doleantele ei.

totu§i. iar dela adapostul intunecat al cate unei stanci sub care curge apa torentului.ro . dup. cu flancurile degradate.A.A. Tcr/i acqti din/i sunt indrepta/i cu varfurile inauntru. se deosebesc prin moravuri 0 mai cu seama prin colora/iune. dupa mediul in care traiese. Pe spate. pästravul are o aripioara adipoasa caracteristica tuturor salmonizilor. aurii pätate. lumina. pentru a permite pdsträvului sà re-0nd prada care ar aluneca afarà. Unii sunt bruni cafenii pe spate. pe vomer §i pe limba. prinderea cu undi/a a unui 'Astray (Salmo fario) de 76 cm lungime 4 kg greutate. Se poate preciza. la soare. Coloarea acestui 'Astray variazä foarte mult.SPECIILE DE PE*TI DE SPORT DIN ROMANIA P. coloarea fundului. Dimensiunile i greut4ile la care ajung pasträvii sunt foarte variabile. argintii pe flancuri . intr'unul din lacurile munTilor no0ri. determinä schimbäri dela individ la individ. armata cu din/i pe amândouä falcile. La noi In Tara traiesc trei varietaIi de pastravi care. Cea mai raspandità este varietatea indigenä (Salmo fario). in fine. Hrana. asemanandu-se ca forma.dacoromanica. aFçii. intre aripioara dorsala i coadä. ST 11. aiçii sunt verzi-albästrui pe spate.VUL Pastravul e un salmonid cu corpul acoperit cu solzi mici qi sub/iri. www. e scos adesea un "Astray negru ca un Iipar. sunt blonzi ca fondul pe care ochiul nu-i putea distinge . prirqi pe fund de nisip.& mediul in care träie§te. cu burta alba . Gura îi e largä.

carnea lui e mai puIin gustoasa. in general verde. e incondeiata cu serpuituri egal distribuite. fântânelul (Salmo fontinalis). iar cand e de talie mai mare.12 TRATAT DE PESCUIT La toIi. portocaliu. www. De aceea. caracteristice. este unul din pes tii cei mai minunat colora-0. in fine. Cu toate acestea e pu-lin recomandabil in ape libere sau in lacuri. Prins. punctele rosii ca sangele. desi variabila dupa regiuni anotimp. pentru ca. se vad punctele rosii. substituindu-se In scurt tirnp varietaIii indigene. Spinarea lui. de o coloare mai inchisa. Epoca de reproducere a pastravului. vorace Cu o aparare remarcabila. scapa adesea. Aceasta din urma varietate are avantajul asupra celorlalte de a se aclimata foarte usor si de a indura temperaturi mai ridicate. pastravul curcubeu se desvolta in detrimentul celorlaiçi. Aripioarele pectorale sunt märginite cu o dubla linie rosie si alba. cultivarea lui se recomanda in ape inchise si numai acolo unde temperatura apei ridicându-se vara peste 18°C. sä degenereze foarte repede sau. se poate situa intre Septembre i Decembre pentru Salmo fario si Salmo fontinalis i intre Martie i Iunie'pentru Salmo irideus. da pescarului emoyii serioase. ajuns la talie mare. care trece dela albastrul cenusiu al spinärii la argintiu pe flancuri si la alb pe hurta. viala pästrävului indigen nu e posibila. Atat din pricinä ea el se aflä In plina perioada de crestere. Pe flancuri se distinge o dará' sidefie roz. Pe länga aceasta. odata stapän. mari. care merge pe toata lungimea trupului. roz si. cat si in general din pricina voracitälii lui. Pe länga toate astea. când päs travii ceilalçi depun icrele. e un peste cu solzi mai mari si de o coloraIie mai stearsa. lar pe fondul flancurilor strälucesc. In fine a treia varietate. pasträvul curcubeu sau american (Salino irideus). Flancurile se deschid trecând prin auriu. burta devine albä. intr'un halo albastru luminos.ro .dacoromanica. unde exista celelalte varietäli de pästräv. sa emigreze. A doua varietate. sare de multe ori afara din apä. pe fondul mai deschis al petelor de pe flancuri. e un peste de sport loarte interesant. Punctele de pe trup sunt negre.

Pe funduri de prundis. De aceea se pescuieste greu i numai dela distanI5 sau din locuri unde pescarul e in afarà de vederea lui. Sunt insa lacuri unde temperatura scazutd i conIinutul in oxigen al apei sunt asigurate de izvoarele care se varsd in lac sau ies din funduri.iile prielnice vieii i desvoltärii lui. din cotloane. P5stravu1 e un peste rdpitor care alege in apa locul cel mai prielnic pentru supravegherea trecerii a tot ce aduce curentul: larve. curajos. once umbra sau strdlucire proiectatä in ap5 Il fac sà dispara ca prin farmec. Animal capricios. la trecätorile www. Sunt numeroase asemenea lacuri de munte in Romania. El poate fi socotit cu drept cuvant primul peste de sport dela noi. pestisori lua%i de ap5. In lacuri.dacoromanica. viermi. ziva trece in plin curent. nand si nu lasä E foarte circonspect i once miscare anormalä. etc. etc. de ranga r5d5cini de pomi. Peste de ape reci. atata vreme cat regimul apei e normal. E in special un insectivor si un peste de suprafa/d. c5rora le e indispensabilà primenirea aerului prin miscarea apei. combativ. femeia leapadä icrele pe care bdrbatul. dupd ce le-a fecundat. urmeazd un ciclu aproape constant: dis de diminea/5 iese de sub malurile roase de ape. pAstravul are si meritele de a fi frumos i excelent la gust. p5stravul cautä intrarea sau iesirea paraelor pentru a-si depune icrele. In care pdstrdvii cresc pana la dimensiuni respectabile. In apele curgkoare de munte. Parcurge insd apa in toate sensurile vascape nimic. dupà ce a sApat un sanIuleI cu coada.ro . insecte. Perioada de incuba-0e poate Iine panä la 3 luni. constituind astfel medii excelente pentru traiul pästrdvilor. el alege paraele repezi care intrunesc mai usor condit.SPECHLE DE PESTI DE SPORT DIN ROMANIA 13 Perechea cautá locuri unde apa e bine prinienitd. le acopere cu pietricele pentru a le pune la ad5post.. pdstrdvul. limpezi si bine aerisite.

unde poate încà. pastravul cauta un vad. TOP pästrävii sub aceastä dimensiune trebuiesc desgälali cu bägare de scamä si pusi inapoi in apä. ca entomologia pesdireascg. precum i cu mute sau pesti artificiali. Aceasta se confirmä prin faptul cä. pe luciul apei. un sprijin si. Chiar si in plin curent. iar seara iese la revarskuri. sà deosebeascd. acest supliment de interdiqiune n'ar lovi deck braconajul. in lumina palidà a cerului de amurg. are laturi pline de interes. nu prinde niciodatä pästrävi de dimensiuni mici. sau pe laturile unui sivoi . de aceea. Cel mai frumos. Este insä in interesul pescarilor ca aceste epoci sä fie prelungite intr'adevär. www. Paralel Cu practica lui. pescuitul cu undila nefiind posibil i in niciun caz pläcut in ape de munte pe jumätate. sau in fine in coada unei bälli care urmeazä cäderii. etc. insecte. iar pentru Salmo irideus 15 Martic 15. pescuind locurile preferate de pesti. pescuitul trävului s'ar deschide numai la I Aprilie. stä sau imediat sub o cädere de apa in dosul scocului . Talia minimä a Osträvului care poate fi pästrat e de 20 cm. . uneori de caliva centimetri. etc.ro . in apà linà i plqin adâncA. linguri/e de metal. Pästrävul se pescuieste cu momeli naturale ca : larve. cunoasterea apelor i fabricarea mustelor artificiale. pestisori. sau imediat deasupra coloanei lichide a unei caderi. silueta präzii treckoare.14 TRATAT DE PESCUIT hranei . spri- jinit de o piatra . un adäpost. e acel cu mused artificialà. un pescar care cunoaste apa. viermi. Iunie.dacoromanica. Pästravul cel mai mare alege locul cel mai bun si nu tolereazd In vecinätate deck indivizi de tale suficientä pentru a-i rezista. dacä in loe sd se deschidà la I Martie. dar si cel mai greu din pescuiturile de pästräv. epoca interzisä este 15 Septembre 1 Martie . Pentru Salmo fario si Salmo fontinalis. ingbeIate.

a poate ajungé la r' v. . Capul.t 4 7 I dimensiuni foarte mari: in Germania se prind deseori bucd-0 de 20-25 kg . Pielea ci groasä. intreagd colora-Via . LostriTa trdieste in torentii put erni ci.' 1 : :.1 A dried decat pdstrdvul. Epoca ei de reproduccre e primdvara. ' .. . pdndind Fig. Sdlbdtecia cu lent. . .. argintie pe flancuri. s'au prins totusi exemplare de 16 kg. . ) . Lostrit.dacoromanica. care a avut norocul trainice.ro . N. unde un pescuit s'A1batee n'o lasd sd creased.. 2. a °.0 ST II ITA LostriIa e cel mai mare salmonid al apelor noastre. amintiri www. puncte negre i cafenii....a cu care se apdrä când e prinsd la undiO...-v.. La lostri/ele mari..-:. cbiar la noi.). Gura ei e mai larg deschisd .A. spinarea flancurile sunt stropite cu I I ..! 4 1' r! mai puternie armatd. once vietate ar trece innot se repede care sau luatd de curent. lasä pes- carului. variazd dela Varlat roscat la brun cafeniu. acoperità Cu solzi mici si subIiri. Ca forma e mai alungitd si mai cilin.. albä pe burtä. sä se intAlneased cu ea.*.SPECIILE DE PEST' DE SPORT DIN ROMANIA 15 I.. e de coloare vdn'Atisi plumburie pe spinare.

Epoca de reproducere a lipanului e primävara. s'a' fie intrebuinIate de Iärani inconstien/i sau pescan i criminali. cu buza superioara iesitä inainte. Epoca interzisä e 1. Iar pe valea Bistri/ei. flancurile argintii stropite cu puncte negre-cafenii i burta alba. lipanul e intotdeauna o surpriz6 pentru pescarul care incearc4 apa cu mustele. Greu de väzut in apà. L 'PANUL Al treilea si ultimul salmonid al tärii noastre e lipanul. deveni cel mai important peste de sport al apelor noastre dacä ar fi cat de pu/in ocrotità. sau intamplAtor cu musca artificial sau insecte naturale in Iulie si August. lipanul. din Septembre panä la inghe/u1 apelor. Lipanii mari supt de coloare ruginie si pot ajunge la 50 cm lungime si 2 kg greutate. Lotru. moluste. fac ca toate procedeele barbare ea dinamita. ndvodul. etc.. lostri/a a dispärut. viermisori i mute. iar talia mininä 60 cm lungime si 2 kg greutate. Cu capul mic i ascu/it. puie/i de peste. Jiu.16 TRATAT DE PESCUIT Ar putea. Tot trupul ii e värgat in lung cu dunguli/e mai inchise. rece si limpede.ro .5 Martie 15 Iunie. Lostri/a se pescuieste cu pesti mor/i si linguri sau pesti artificiali. Are spinarea vänätä albästrie. Cu drept cuvânt. indifereqa autorit4ilor pentru acest sport. otrava.dacoromanica. unul din cei mai frumosi pesti dela noi. Din nefericire. ostia. iar rezultatul e cá. Aripioara dorsald e mai viu coloratà i 'Atan transversal cu cafeniu. din Cerna. larve. Olt. Iubitor de apä curgAtoare. innoatii toatA ziva hränindu-se cu icre. basin minunat paradis al salmonidelor i in Ceremus. In panzele de apd repede www. iar din/ii nu sunt aparen/i. lipanul se deosebeste usor de ceilaiçi salmonizi. Inotätoarele pectorale bat in gälbui. spinarea inco- voiata i inotatoarea dorsalä mare. at si o lacund de educa/ie. lostri/a. Gura lui e micA i situan dedesubt. impreuna cu toate celelalte specii de pesti. e pe cale de a dispärea.

dea timp s'A faca aceasta mi§care. Lipanul avand gura dedesubt. gata sa atace once musculità trece pe apä in jos. insecte. Lipanul se pescuie§te cu musca artificial sau cu larve. Mai lacom §i mai increzAtor decat pästrävul. cleanul e un pe§te destul de cunoscut.dacoromanica. prin frumuseTea i calitatea carnii lor. inainte de a-1 pescarul trebuie -l'Ame. 15 Iunie. se rostogoleqte PC o parte ca sà ia musca dela suprafaVá. iar talia minimä 25 cm Prin natura locurilor i apelor in care traiesc. hne spinarea incovoiata trage cu nadejde. Corpul fi www. techune ei s'ar putea inmulh §. in locuri unde un necunoscator . un farmec §i o bog4ie mai mult in munhi notrii admirabil inzestrah pentru a-i adgposti i hräni. necoborindu-se decât foarte rar sub 500 m altitudine. Lipanul agalat trece in curentul mare. CLEANUL Comun mai tuturor cursurilor noastre de apä dela 4-500 m inalhme in jos.. gura larg deschisä n'are dinh aparenh. adâncä numai de o palma. salmonizii sunt pe§tii preferah ai pescarului amator de sport. ca sá invingà rezistenTa firului care-I Vine legát. Epoca interzisa e 15 Martie lungime. inceara fara succes sa-1 Inçepe. prin combativitatea. vazAndu-1 ca se repede la musca. i e o minune ce bucäli frumoase poate prinde un pescar bun. lipanul vine de mai multe ori la musca pe care a scapat-o. Capul lui e turtit deasupra . acolo unde fiecare piatra e vizibila i unde.ro 2 .SPECIILE DE PEM DE SPORT DIN ROMANIA IV §i intinsa.nici nu s'ar indura sá arunce und4a. Dar nedumirwe pe incepatorul care. lipanul innoata in curent. etc. Cu foarte puhnä dar chibzuita pro. dupä o amanunhta cercetare nu se vede totu0 nici o urma de vietate. de aceea.1 ar deveni o atrache.

cu gura mare si armatá cu precum si frecventa ei in apele si pe pieIele noastre. naluca sau once fel de momeara naturala au sogi egali de succes. buturugi. El traieste in ape curgätoare lente.dacoromanica. TIUCA Forma caracteristicä a stiucii. lacom i omnivor. la cele mari.ro . daca pestele e mai mare. fac farmecul acestui pescuit. www. ventralele si anala devin Cleanul creste pana la 60 cm lungime si 4 kg. e foarte brutala se sfarseste foarte des prin ruperea strunei. in 2-3 saptamâni apar puii. e indicat pentru pescuitul sportiv. intotdeauna langa un clean agaTat se &este un obstacol in apa. daca sunt trecute pe langa radacini de pomi. Apärarea cleanului. cu atat mai mult cu cat. alba pe hurta'.18 TRATAT DE PESCUIT e aproape cilindric si acoperit cu solzi mari. argintie pe flancuri. greutate. Fiind un peste rapitor. lacuri. iar talia minima permisa e 18 cm lungime. sau cotloanele malurilor. vanand toatO ziva once vietate de pe apa si mai ales pesti. desi de scurtá durat5. Coloarea cleanului e verde-cenusie pe spinare. E interzis pescuitul cleanului dela 15 Martie la 15 Iunie. ne indeamna sä nu re-linem cetitorul cu descrierea mai amOnunIità a acestui lup al apelor. elestae. Musca artificiala. de preferinVä limpezi i leapada icrele primavara. Rapacitatea i lacomia tiucii fac din ea o victima a pescuitului « aruncat cu naluci ca lingura sau pestele artificial. precum i in bälÇi. 8tiuca träieste in foarte multe din apele noastre curgatoare lente. Aripioarele sunt transparente la exemplarele mici. Abilitatea i prezenIa de spirit puse in joc. Aripioara analà e rotunjita pe marginea ei inferioara. Ea leapäda icrele in Februarie pe ierburile aquatice ale fundurilor niici unde.

Talia sub care o stiva nu trebuie péstratil e 50 cm lungime si kg greutate. BIBANUL 13ibanul e un pete Cu corpul comprimat lateral si spinarea incovoiaté. acolo uncle degenerarea speciilor celorlalte indicé rérirea exceptionald a stiucii. Fig. largra. ocupaIi cu o reproducere mai térzie. date fiind ravagiile pe care le face. mai cu seamä prima-vara.SPECIILE DE PESTI DE SPORT DIN ROMANIA 19 In general pescuitul stiucii nu e interzis in nici o epocii. Operculul. 3. E acoperit cu solzi foarte tari care-i formeazA un fel de platosé'. Gura. îi cad mai lesne victime. poarté un ghimpe in partca www. acoperit in parte cu solzi. e captusità cu dini märun/i i desi.ro 20 .dacoromanica. ea se poate ocroti prin interzicere dela 15 Aprilie la 15 Iunie. and pesti. Totusi. dinapoi.

aurie pe flancuri si albd pe burtà. mare.20 TRATAT DE PESCUIT Coloarea bibanului e verde bronzatd pe spinare. www. in Martie i Aprilie. atrage prin strdlucirea i miscarea lui bibanii cari se prind vrand apuce. 1. spre memorie numai. dar mai simplu si. In epocile de aparilie a furnicilor cu aripi. poate. Pescuitul bibanului e liber tot anul. Infdlisarea heraldicd a bibanului scos din apd. Cu bibanul se termind seria pestilor rdpitori care pot face obiectul pescuitului sportiv. pestisori morli. Totusi preferd apa mai curatd a acestor din urmd. in cursurile lente de rauri i fluvii. Iepoasä i sbarlitd ca o creastd. Bibanul isi leapädd icrele in lungi fAsii dantelate pe ierburile aquatice. Bibanul trdieste. cu ochiul injectat si cu dungile late si inchise care-i brAzdeazd flancurile vertical. Talia e de 14 cm. ca si al tiueii. ea si in bdlIi i lacuri. datd fiind raritatea lor in apele cercetate de pescarii sportivi. ca si saltea.ro . iar puii ies in 8-6 zile. El ereste pana la 2 kg si jumdta te in greutate i aproximativ 55 cm lungime.dacoromanica.1 impiedecd de a trece neobservat de pescarul care s'a gdsit intdia oard in faIa lui. cu dubla aripioard dorsald. etc. un pestisor de cositor armat cu doud carlige in gurd si care. legat de coadd si sàltat continuu la adâncime. cu mai mult succes Cu dandineta ». Am putea addoga la aceastd enumerare si Avatul. bibanii se hränese la suprafayt i pescuitul cu muscd artificiald poate da rezultate s urprinz à toare.. Dat fiind cd bibanii träiesc in cArduri numeroase. Pescuitul se face cu náluci i Cu momeli naturale ca: râme. pescuitul lor e totodatä fructuos si distractiv. inseete.

in masura in care imprejurimile locului ales si limpezimea apei constituiesc o pläcere. se hriineste cu larve de insecte aquatice. Se pescuieste la fund cu aceste larve. prin moravurile lor domoale. nu se pot prinde cu undia decht stând pe loe. fie in barcà. prin talia i prin gustul cärnii lor. Formele lor prea bine cunoscute ne scutesc de a da prea triare intindere acestui capitol. Crapul tràieste fie in lA1-0. Tot. miscând pietrele sau scormonind nisipul i nAmolul. buc4e1e de brânzil (Schweitzer). Poate ajunge la 80 cm lungime si 5-6 kg greutate.. Mreana trdieste numai in ape curg5toare si nu priraseste fundul apei unde. Rosioara. Ne vom m5rgini numai sà amintim modul lor de viap si momelile intrebuint. etc. sau cu rninàligä.dacoromanica.SPUME DE PESTI DE SPORT DIN ROMANIA 21 Amintirn de asemenea ciprinii care. râme. sunt pesti care. fie in cursuri linistite de r5uri si fluvii. fie pe mal. pot face obiectul unui pescuit staiionar. Se pescuieste tot la fund. bob sau cartofi màmàligä. iar pescuitul lor e inchis dela 15 Martie la 15 Tunic. Phitica. cu rame. E un peste foarte siret si prudent si odata prins se ap5ril cu violen-p.ate. Linul. etc. www. etc. Poate trece peste 25 kg si 1 in lungime.i acesti ciprini se reproduc primiávara.ro .

insà n'o inghite si e inIepat in buzä.CAP. atat prin umbletul obligatoriu cat i prin miscarile necesare aruncärii mustelor pe apa. precum si de manipularea de materii desgustatoare. Pe de alta parte natura locurilor in care se poate pescui cu musca artificiala i felul pestilor urmâri%i. Sculele usoare necesare acestui sport si natura momelilor intrebuinIate. Färd sà ceard o singura sforpre violentd. permite pescarului sä-i dea drumul nevatamat. pe langà de a scapa singur din cArlig. la pescuitul cu mused artificiala pestele soarbe musca legata pe un cârlig foarte subIire i mic. e singurul sor/i pescuit care nu ränqte gray pestele i. Tot atat de bun exerciIiu pentru spirit. spiritul de observa/ie. Inteadevär.dacoromanica. acest sport cere i desvolta atergia. II PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIALA Pescuitul cu musca artificala e un minunat exerciIiu pentru corp. In sfarsit. www. din punct de vedere al protecIiei pestelui. silesc pescarul sà cutreere locuri frumoase cu ape cristaline si sà respire un aer curat. acest mod de a pescui necesita miscari simple si mladioase pe care pescarul le dolAndeste prin practica.ro . pe când la pescuitul aruncat el e ranit serios de cArligul mare si mai intotdeauna triplu al nalucii. pe când la pescuitul stalionar pestele inghite adânc carligul ascuns in momeala naturala . de iniliativä. scutesc pescarul de sarcina de a cara cu sine un arsenal complicat i obositor.

E important. pescarul trebuie sà manuiascl in aer. Sunt moduri de a pescui mai bogate in emoii puternice . o m'atase relativ upara.ro .dacoromanica. ri pana la 15-20 in. pentru ca o varga de greenheart sa fie solida si bunä. UNELTE Varga. elastice. cu ajutorul unei värgi de 2 m 50-3 m. vraja altora poate fi mai adärica: nici unul insd nu constituie un sport mai complect si mai delicat decat pescuitul de pastravi cu musca artificialä. intAi cu rflana si pe urm6 pe strung. intre obstacole sa alunge pe apa. Altfel. rezistentji. imediat ce a bägat de seama ea* s'a inselat. Importat in grinzi e lucrat. cer calitati excepTionale de nerv. ca fibrele lemnului sh fie paralele in toata lungimea vargii. Daca la celelalte moduri de a pescui varga are o importaqa mai reclusa. foarte dens aproape imputrescibil. el poate fi liberat imediat fàrà sa fi suferit nici o vätilmare. o scuipa. Eforturile la care e supusa aceastä varga si nevoile carora trebuie sa räspunda. Vargile erau pe vremuri foarte lungi. usurin0 i flexibilitate. usoare si durabile bambu i <cgreenheart Greenheart e un lemn exotic de coloarea nucului. odata pestele agala t. www. pescarla poate pe de o parte arunca musca. dupa uscare. obosi si aduce la mal. naluca sau momeala. obositoare si fragile la intrebuinIare.ci. A. Asa incht. ca un (4Iasso uneo. Principala unealta la pescuitul cu undi-p e varga. Pentru a inlatura aceste defecte. iar pe de alta parte. la pescuitul cu musca artificialä ea are rolul de capetenie. inIepat usor in buzä. grele. Treptat. Datori ta ei. s'a ajuns la alegerea a douà esenIe de lemn cu deosebire proprii construirii värgilor solide.24 TRATAT DE PESCUIT Dovada cá nu inghite aceastä musca e faptul ea. rämänänd in afara zonei in care pestele urmarit poate vedea. Para s'a fi fost taiate de-a curmezisul in niciun punct. pescarii si fabricanIii de unelte de peseta au fäcut nenumarate experierge si studii. Il poate mänui. acela va fi punctul de ruptura al vargii.

se usual si se spinteca In lung. Fig. care se &este imediat sub coaja care n'a fost atinsä decat in punctele unde nodurile au trebuit netezite. 4. pentru a intrebuintia cat mai mult poqiunea de bambu din vecinatatea cojii. Se h4elege ca o astfel de construire necesita un utilaj de precizie si lucratori specializati. prin unirea a sase fasii cu sectiune de triunghiu equilateral. in frantuzeste bambou refendu e. www. 2) Cititorul 11 va gasi in cataloage stib denumirile englezesti de « splitbamboo i sau « built bamboo ». iar in nemteste e « gesplitztes bamboo ». pentru värgi foarte tari. cu nodurile netezite. In romaneste Il vom numi bambu construit ». cand sunt bune. 2) Nu trebuie uitat ea nu bate bambu-urile sunt bune pentru construirea vargilor si eS ele variaza in calitate precum variaza vinurile: dupa regiuni. Faside. Uneori. El se intrebnint. o vargd plätitäscump tiran fabricant mare. alecrandu-se numai portiiunea cea mai &ira. fie spintecat si construit. Bambu e o trestie.» sau built-cane ». 4). uneori. « split. se leaga din loe in loc constituiesc un material de o soliditate i omogeneitate neintrecute 1).itme care da mari satisfacii pescarului deprins a deosebi caliti1e unei scule.dacoromanica. se face o constructie dubla. dureaza o viata intreaga 2). lipite filtre ele cu un clei special.ro . se obtine o varga cu seqiune exagonala dela lamer pana la varf (fig. din doua serii suprapuse de cate 6 fasii. Rezultatul este insä cd. Pentru acest din mina mod de fabricaIie se aleg buca0 de bambu tara detecte. Lot exoticä. impropriu.eaza fie plin.PESCUlTUL CU MUSCA ARTIFICIALA 25 Vargile de greenheart. Fâiile rezultate se rectifica pe dinauntru la rindele si. au o act. ceca ce explica prqul ridicat al vargilor.

iar de-a lungul värgii In varf sunt fixate.ro . vargd pentru pescuit stationar. . de a umbla cu strum' fluturandä. perfect slefuità. d. de obicei de plutd.° Fig. fixate la bucill. care se ajusteazii cu precizie unelc intr'altele. vargil pentru musca artificiala. Cum vargile cele mai scurte au peste 2 in hingime. legat uneori in partea superioar5 a mâncrului. varga pentru aruncaL naluca. inelele prin care lunecà matasea. piatrA clued care. in deplaguile (lela un loe la altul. 5. vargil pentru musca artificiala. De aceea se fac vàrgi din 2 si 3 iar sistemul de incheiere e alciituit din tuburi metalice. prin legauri. scuteste Dirt tasca de uzurà.ile värgii. ser- vete la agillarea mustei din capilt. in dou5 buciiti. gata sà anine mu- stele de once obstacol.26 TRATAT DE PESCUIT Varga are un mâner. Inelusul mic si mobil. ele ar fi netransportabile dacd nu s'ar putea demonta. E bine ca primul ultimul inel al viirgii aib5 interiorul de agat. viirf de rezerva. in trei bue4i. Pentru mai multa siguranld. existä ateva foarte bune sisteme de z5voare care fac imposibild demontarca viirgii in timpul www. lipit peste trunchiul de barnbu sau greenheart.dacoromanica. pentru a evita pescarului. Pe coada acestui mâner lunecii un sistem de fixare a mulinetului. C.

3 ni 30 e o lunginie suficientä pentru www. O greutate medie de 150-300 graine a vargii. 6. Bratul fijad in continua miscare pentru alungarea mustelor pe Fig. prin neincetata flexiune impusd värgii. datä fiind oboseala la care sunt supuse. dupà Párginiea apei pescuite si märimea pestilor urinäriIi. Lungimea obisnuitä a värgii pentru pescuitul cu musca artificialä variazá intre 2 ni 60 si 3 mn 30.1ESCU1TUL CU MUSCA ARTIFICIALÀ 27 pescuitului.dacoromanica. färä mulinet.ro . e normald. e necesar ca varga sä fie foarte usoarii. Ineheieturile buciitilor trebuie sä fie de o calitate foarte bunä. apii.

clasate dupà tärie i flexibilitate : moi. care cer insä o mare experientd i indemânare din partea pescarului. existä värgi mult mai lungi. rnânuirea lor fiind foarte obositoa. 7. Värgile mijlocii se intrebuinVazd indiferent.ro . Sunt trei feluri de värgi.28 TRATAT DE PESCUIT pescuitul in lacuri. pentru aruncat musca artificialä. pentru aruncarea rnustelor scufundate sau a mustei plutitoare. Primele. cu acIiunea rapidd. Värgile sub aceste dimensiuni si greufali nu sun de recomandat incepdtorilor. pescarul va intrebuinIa mai cu searnä mustele scufundate_ www. tari. re pentru un braI neexperimentat. stint bune in maFig. dar ele n'au niel o intrebuinIare la noi: sunt vargile intrebuirgate in Virile in care existä si se pescuieste somonul cu muscii artificialä. jori tatea cazurilor in Iarb. cele mai pläcute i usoare de mânuit. unelte de precizie. Pentru aceasta din urma s'au fäcut värgile rapide. mijlocii .dacoromanica. afafà de rare excep-Ouni.' la noi. cu acIiunea lentä . Aceastä categoric de värgi nu-si are intrebuinIarea in apele noastre unde. Ele constituiesc gru- pul tip de värgi pentru pescuit cu musca scufundatä.

8. ceea ce inseamnä /inutà in rrikià pentru pescuit. rezervându-se bronzul pentru talpà i buce. De pildd o vargä ormalà de 2 in 90. Aceastä frin4. ADA' greutate suficientä pentru a echilibra varga In manä. e pu/in mai ()Tea de värf. 7) impins de un arc (a fig. Mulinetu 1 pentru pescuit cu muste artiFig. necesarà fie atingerii distan/ei la care se &este pestele. ficiale trebuie sä aibà un diametru mare. Azi s'a generalizat intrebuintarea duraluminiului. 8). cu mulinetul potrivit. pentru a scuti pescarul de grij a reparti/iei spirelor pe bobinä i sà fie in tot timpul frAnat./at.PE SCUITUL CU MUSCA ARTIFICIAL I 29 Mulinetul. www. se infäsoarà pe mulinet. umpänità pe deget are centrul de greutate cam la 20-30 cm in sus de mijlocul manerului.ro . constä dintr'un dinte de o/el (cl fig. Mulinetul s'a fabricat la inceput din lemn de nuc sau din bronz. fie rezistärii acestuia.dacoromanica. pe care o vom numi cric. 7-10 cm pentru un mulinet normal de pästrävi. Cricul nu lasä bobina sä se invkteascä deck sub efortul trae- exercitate de pescar sau de peste. odatà ag6. sd fie ingust. 7) pe marginea unei roti din/ate solidara cu bobina (fig. pentru a inlätura once risc de incurckurä a sforii. pentru a recupera repede sfoara desfäsuratà . Totus mulinet el e o acestea trebuie sä. Rezerva de sfoarä. iar qelul pentru ax.

intre capiltul sforii si carlig. Ceva mai mult: acolo unde e nevoie de o mare precizie in aruncarea mustei artificiale. pe längä faptul eS dau o mare durabilitate firului. firul subtire.25 m la 0.50 m. La once gen de pescuit cu und4a. 11. fie tras prin filierk se grise. Padron 2 Pescuit aruncat (pttstravi). atät sfoara cat si cadrul mulinetului sunt scutite de uzuril (fig. mlädios si prea usor de mätase naturalà hind impropriu alungärii pe apà a unei musculite imponderabile. Marana 2 Marana Pentru pescuit stationar. www. numitä strunä. 6). Aceste preparatiuni. inainte ca acesta fi testa gogoasa. prin care iese sfoara de pe bobinä. TABLOU DE GROSIAII I NUAIIRT ALE FIRELOR Refinapentru peti Fina Pästrävi. Strunele. I Imperial Royal la mreank crap. Ceea ce am numit pan4 acum sfoarä.1eitasea. se gäseste o buca tä de fir mai fin. la pescuitul cu mused plutii oare. etc. in locuri pline de obstacole.Pästravi ipesti mai mari. firul de mäi ase e supus unor lungi preparatiuni de impregnare cu ulei.ro . Regular -. Gratie acestui inel. mai transparent. Ii dau proprietäti necesare genului de pescuit. Pentru pescuitul cu muscil artificialä.30 TRATAT DE PESCUlT Mulinetele acestea au uneori un inel mare de agat sau ot. penLru a nu speria pestele.dacoromanica. pe urinâ e slefuit i Pácuit. se intrebuinteazä o mä Lase mai groask dar . Padron i Pescuit aruncat pästrävi mari.esutà in asa fel incat merge subtiindu-se &are vistrf Pe o lungime de 3-4 metri .e1 inoxidabil. Acest fir. Cel mai bun material pen tru aceastä in trebuinIare este firul de Florenta » extras din punga serigenä a viermelui de naitase. fie natural. aceasta pentru ca poqiunea apropiatil de strunä SS cadä totus usor pe apà. in grosimi numerotate i in lungimi dela 0.ste in comer. este in realitatc totdeauna un fir impletit din mätase.

110 (fig. 68 si 69.70 ni. suprafaIa agitata a apei. www. o struna mai scurtà se poate arunca cu mai multa precizie i u. in caz de ruptura. sau adaugate in susul unui nod (fig. groase in punctul de legdtura eu sfoara. cu cat apa e mai limpede.80 m. ObservaIiile facute asupra pestilor insectivori au dus la intrebuinIarea. mai calma si vizibilitatea mai bunk in fine cu cat timpul e mai linistit. printr'unul din nodurile aratate la pag. (Astfel.70 m una de alta. 66 si 67) un numar de fire necesar pentru a forma lungimea doritä.ä. Pentru a face strune pentru musca artifieiala. a unor imitaliuni a insectelor cu care se hriinesc. In principiu. ca momealä. se subiiaza treptat care varf. e bine ca struna sa nu depdpascd lungimea cuprinsä intre varful vargii si inelusul din capul manerului). pentru comoditate.ro . Pescarii din Iara noastra se pot märgini la lungimi intre 1.PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIALA 31 Find de Floren fa tras prin filierei se numeroteaza dela 0/5=5/10 mu' panii la 5 x =14/100 mm. se fac strune care. Aceste capete pot fi prevazute in momentul cand se face o struna (fig. de 3 Se inIelege ca. 68). se innoada cap la cap. la extremul varf.. Acest lueru mai prezinta si avantajul cd reduce pierderea sirunci. cu atat struna va fi mai fina si mai lunga. in cazul nostru. fiecare pe un capat de fir de vreo zece centimetri.urint. dupa catava vreme de pescuit. dupa metodele indicate in Fig. Muftele artificiale. pe vant puternic. grosimile utile fiind cuprinse intre 0 x i 4 x. 69). Pentru mai multa precizie in aruncarea mustei. cu cat numarul de mute e mai mare. ExperienIa va invaIa pe fiecare pescar sa-si aleagä si chiar sa-si faca strunele singur.dacoromanica. reducand vizibilitatea. La pescuitul cu musca scufundata se pot punc doua-trei music pe o struna. spre exemplu. deci mai aproape. el va baga de seama cd.80 m si 2. la o distanta minima' de 0. permite intrebuiniarea de strune mai scurte: 1. aeesta fiind primul care cedeaza unei traqiuni excesive. In acest caz.

mute scufundate d. f. c. rostogolite intre douil ape. Astfel de mute nu pot pluti cleat pe apä linitità i. e. b. artificiale se impart in (loud mari categorii: plutitoare Mustele seufundate. LäsAnd chestiunile de detaliu pentru capitolul in care vorbim de fabri- carea mustelor.ro . cu ajutorul unei värgi scurte i usoare. musca plutitoare nu are decal rare intrebuimäri. fragilitatea ei fAcea imposibilà aruncarea la distarqe mari. când va ajunge la alegerea mustelor artificiale. Toatä tehnica peseuitului Cu mused artificialà a fost determinatà de durabilitatea mustelor intrebuinIate. Varietatea insectelor fiind enormd si numärul amatorilor pescani fAcAtori de mute artificiale fiind si el foarte mare. h. Anta vreme cAt s'a intrebuinIat insecta naturalä. exceraii. vom incerca de pe acuin sä usurilm sarcina pescarului. Mustele scufundate reprezintä ceca ce pästrävii din apele noastre torentuoase vild in mod obisnuit: larve. in afar-a de lacuri. inseete luate de curent i purtate. nimfe. sunt fä- cute direct pe cArligul care agap pestele. Primele itnilä inseetele vii. www. fie asezate pe apd spre a-si läsa curtly. am putea zice interpretqiuni.dacoromanica. cum in tara noasträ. mute plutitoare g. fie de un peste in trecere sau in apropiere si care profitA de ocazie. se irrtelege ca a. Aceste muste fie stint destinate a fi luate fie de pesti care väneazil asteptand la treedtori. Pescarul incepätor va rämäne intotdeauna incurcat in faIa unui cata- log de articole de pescuit. apele linistite eu pästrävi nu sunt deck. 9. nimfe Fig. cäzute intâmplätor si duse de curent sau de vânt.32 TRATAT DE PESCUlT Aceste imitaÇiuni.

i de mute artificiale in mijlocul cArora un pescar neprevenit se riltáceste. fiecare tip avându-si utilita tea lui.ro . pentru pescarul cu mute artificiale.. Fig.dacoromanica. indicand prin desenurile de mai sus tipurile generale de uniste. nici pe vargA. lingurie mici i upare. De aceea el poartá Cu sine plasa pe care o cufundà in apä si o ridicil dupá.trase in curent sau pe lángá obstacolele din apá. Astfel. pescarul poate arunca. In afarA de mute artificiale. decát daca" pestele e foarte mic. la l'in- dul nostru. aceleasi mustc trebuie s5 fie cu atAt mal mici cAt apa e mai limpede si cu atilt mai intunecatc la coloare cu at lumina e mai slabá. pentru începtori. prin fa ptul uniste tinzand la ca simplificatorii au inventat ei înii tipuri noi de standardizare ». cu aceeas vargá. 10. ca unii pescari. pentru a scoate din apri un peste agájat la undirá. sä simplificám problema. Fruil a pretinde. Dar o plasá Cu coadá lungá i cu rama incápatoare de 35-40 cm diametru ar stânjeni pe un pescar care urribl5 fárá incetare prin desisuri si pe malurile accidentate ale unei ape de munte. in decursul anilor. dupä rezultatele obt. cA once muscA e bund i cA un pescar se poate märgini la douä sau trei tipuri. . a proclamat. Cu menliunea cg. idealá. VOIII incerca. S'au Meta uneori incercári de simplificare l'usa. Pescarul nu se poate bizui nici pe fir. ce a adus binisor pestele deasupra ei. De aceea. cutare san cutare musca. in principiu. se fac plási a cáror rainá se strânge de-alungul milnerului si mânerul insus se micsoreazá. pot atrage pástrávii sau clenii mai rásáriti. 3 www.PESCIATUL CU MUSCA ARTIFICIALi 33 fiecare. s'au dásela mide de varietát. Lingurio. rezultatul a fost crearea de noi varietAli. argintate sau aurite care.inute. Plasa.

.-. Pentru purtarea accesof riilor cat si a pestelui prins. Cosul de riichita. e foarte bun pentru strarea i transportul pestelui. evitând astfel pescarului cazaturi pericoloase pe lespezile . toate bune in m'asura in care satisfac acestor doua cerirtte: sacul sa fie de panz5 rezistentä si impermeabila .dacoromanica. sac de papura.. se poate pulla Para' nici o greutate agaIata de un inel la centura sau. compartimentul destinat pestelui s fie separat si.:7. atAt pentru a le putea schimba.). toremilor pietrosi in care se pescuieste. * Sacul. se fac plasi a caror coada dinteo buca LA serveste de baston in acelas timp.. pescarul are nevoie de un sac.34 TRATAT DE PESCUlT fiind facut din douà bucati care luneca una intealta. 11. adesea intrebuimat.5:. etc. Pentru cei care umbla pescuind prin aria.". pierduta. pe at posibil. I spalat (captusala amovibila de cau- . Se gasesc in comer/ nenumarate modele de saci de pescuit. www. Accesorii. in locurile unde ramuri si maracini ar putea-o agata. susceptibil de a fi bine . De aeeea o cutie e necesara. afland astfel pe cea i pentru a inlocui o muscacat inai potrività apei timpului. inchisa.ro . O astfel de plasa se deschide foarte usor i. intr'un toc de panza groasa.t4-- Fig.. chic. Pescarul trebuie sa poarte cu sine un numar de mute de rezerva.

intre care struna are tot timpul sa se umezeasca.r telor. muiat.PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIALA 35 Se gasesc cutii anume construite din metal emailat. matasea si musca. fig. . de acasä 'Ana la locul conIin cloud foi de pescuit. Cum firele i struncle trebuiesc udale vreo '10 minute. 13). in care sa puna cele 2-3 strune t iile la Fig. bakelita. 6 p F r tot in capacul acestor cutii se pot transporta si strunele de rczerva si cele cateva fire destinate inlocuirii varfului uzat sau rupt al strunei. 12. De obicei. impagite in compartimente cu capace separate si transparente.. aluminium (a.ro 3. 13). din cand in and. In lipsa unui portafolio special (fig. existä ungatorul (a. pescarul are nevoie de o cutie sau de o punga impermea- bilà. sau In fine avand niste ben- tire de plutil in care se infig carligele mus.dacoromanica. cu- de pasla imbibate in NA'. sau purtand niste agrafe de care se fixeaza mustele. spre a le inlesni plutirea. Pcntru acest scop. 12). inainte " I de a le irmoda sau rebuinTa. etc. Pescarul care intrebuin/eaza musca plutitoare are nevoie sa-si ungii. fig. necesar de www.

In fine. si un ferästrdu mic.dacoromanica. care se impregneazd turnandu-se unsoare furcutei (fig. altfel oricdrui pescar.o indoiturd de pide cdptusitd Cu doud foi de Odd groasd. pe lângd celelalte. altfel. adesea tolositor pentru a reteza o cracd de pom care. un accesoriu indispensabil pescarului este briceagul. care trebuie purtat legat la centurk Briceagul va avea. ar stingheri yescuitul si ar pricinui pierden i de mute si de strune. 4-) ochiul www.36 TRATAT DE PESCUIT . ment cu care sd 'Joan desprinde si pe urind trage afarä carligul. intre alte servicii. va face pe acela de a destupa uneori infundat cu lac. un mic instru- Fig. topitä pe ele. Pescarul tutti are nevoie de o 14).ro . rareori prins adânc in gura pestelui. 13. suld find care.

De mulle ori. ea i pentru a inlesni nuirea pestelui ()data agalat. ciorapi sau pantaloni de panza dubla cauciucata a viiror impermeabilitate e absoluta.dacoromanica. Se fac. presupunand sfoara intinsa pe apil inaintea pesearului. care fac imposibila arunearea unistelor. se trage o percebe foarte groas5 de tarlici de lânà. iroreaga miscarea s'a descompus leoretic in patru timpi si o paliza intermediara. sfatuim pescarii sà poarte incallamintea panza Cu talp5 groasa de sfoarà sau de pasla. cele mai bune locuri sunt inaccesibilc si. prin ridiearea dulce a vargii. Pautalonii sao ciorapii acestia se poart a peste una sau dota:1 perechi de ciora pi seurTi. se poate pescui umbland prin vadul apei.ror rnaluri erese desisuri sau pomi.011 ARTIFICIALE Pentru a explica aruncarea mustelor artifieiale.PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIAL& 37 Pescuitul se practica adesea in ape puIin adanci. cizme. pe ale ea. cunoscuta sub denufoarte confortabila. Pentru a inlatura aceste neplaceri. care feresc panza cau- Fig. iar varga inutä orizontal: tintpul 1 : punerea sforii in miscare. 14.e la ele. l'ata aretai tnn1n. si Ca incalfamintc propriu zisa. daca mi vrea sd se ude. dcsi bocancii Cu euic sunt reeomanda/i in general. in acest scop. A RUNCA 11 IA MUSTEI.ro . ciucala de uzura pe cave ar pricinui-o nisipul intrat in tre ea inc510 mili' e. inainte de a pune inea1/5mintea. are avantajul de a mi mirea de espadrila hodorogi pe fundurilc tic piatra si de a nu aluneea. iar pe dcasupra lor. www. pescarul trebuie sa renuni. o:Ina la 400 inclinare.

la randul ei. sub impulsia data de iiinpul 3 (fig. In continuare. 16). Dupa cum se vede in figura alaturata. Orin la verticala pauzii. a acestei miseari. Pe de alta parte. dela ver. NIontaTi varga duph www. ci o curbä avand forma unui opt. aproape de nivelul apei. Tot astfel. Sh incercam aeum punerea in practica a eelor spuse inai sus. Pentru aceasta alegqi un loe deschis. limpid 4: caderea vargii. ci dupil ce a depasit-o Cu 10-15°. care da timp sforii sh se intinda in intregime inapoi. pe care altfel ar risca sa-I intalneascd in timpul pauzei. avand ea eentru eotul. a vargii. in continuare. tocmai peraru a evita opririle brusce care i-ar imprima vihraIiuni daunatoare aruncarii coreete. de preferin/a malul slang al unui rau. descrie in plan vertical un opt alungit. dela 40° la orizontala.ro . timpul 2 avand o direqie ascendentä. matasea e trimeasa in aer. In primul rand mana nu descrie in realitate un arc de cerc de 90°. intreaga miscarea e ceva mai complexa. in timpul 4. timpul 3: aducerea inainte. iute accelerata. Aceasta miscare e transmisa prin matase mustei care. Aceasta toleranIa e unghiul In care varga e lasata moale. Practic insä. 15. deasupra varfului vargii. 2 Fig. varga nu e ()pried la verticalä. / . varga nu e propriu zis inelinata. ei lasata sà cad:A. dus si intors.dacoromanica.ticala la 400 inclinare. la sfarsitul timpului 2.38 TRATAT DE PESCUIT timpul 2: accelerarea.

dedesubtul vargii si cu manivela in dreapta . imediat dupa ce ai inceput miscarea acceleratd. lasa/i-o s'A pluteascd pana se intinde sub aqiunea curentului. impreuna cu inelele.ro .50 m- 1. 16.dacoromanica. pentru a va trece indarat. pe Lama. apoi a cdzut la paniant. Acum lua/i o musca artificiala veche. mulinetul In locasul lui. inclusiv struna. dupa cum ve/i invil/a din desenurile cal-1H (fig. rupeP-i carligul dela indoitura. Matasea. in prelungirea sforii. trece/i sfoara prin toate inelele vargii i fixa/i ochiul unei strune scurte. 70-72). in sfarsit lega0 struna de ochiul carligului niustei. unde s'a intins un moment in toata lungiinea. de punere in iniscare a sforii. Asez4i-va cu fa/a in josul apei si. www. tinge/i bine 10 metri de sfoara trecand-o prin ungil tor de 2--3 ori si pe urma s ter- Fig. fixa/i. sco/and prin inelul vârfului vargii 6-7 m de fir. dar vizibild. (1. ridica/i antebra/u1 cu varga in prelungire intr'o miscare accelerata. pana ajunge/i la verticald cánd oprii. a parasit apa si s'a inallat smulsa de varga. gqi-o cu un petec. lasand varga moale in mana. 59-62).80 m). la capatul sforii (fig. retragand cotul catre trup . pentru a evita agasári inutile si poate chiar periculoase .PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIALA 39 instruqiunile date in capitolul referitor la intre/inerea materialului . Incepe/i miscarea de desprindere. In asa fel incat sa se gaseasca. /inand cotul fix. /inand varga intinsa orizontal. Buna ungere a inatasii e foarte importanta in multe miscari de aruncare a mustei artificiale.

X. de o piatrii. pozitiile succesive ale iniuhi in timpii 3 si 4. este si un act de prudentit Inteadevar. uneori chiar si varga. b. pe lAngd ca asigurfi huna exectqie a intregei misairi. www.40 TRATAT DE PES('UIT executat timpii si 2 1). 17. h. tuniírul. f.dacoromanica. RepetaIi de ateva ori aceastd miscare i vei. sau clacli un peste a luat musca ¡M'A ca pescarul slí stie. si d.i a) aud trebuie ineeputà misearea ascendent& si acceleratä pentru a trimete mdtasea inapoi si bine deasupra Fig. x x2. f. daca cArligul e aninat In aph de o eraca. c. e. Grosimea eurbelor a. e. struna. o pornire bruscii poate rupe carligul. a. pozitiile suecesive ale mainii in timpii 1 si 2. I. pozitiile succesive ale colului. indica fin la pusrt in executarea a) Urnirea dulce a matalsii de pe apä in tirnpul 1. c. o.ro . x3.

nu catre ea Tirnpul 4 se executd din antebrat. porIiil.dacoromanica. Vet. la sfarsitul acestei pauze.i-va sa le executa-0 corect dula inceput. cautai. Silit. de pul. timpii 3 si 4 si matasea s'a intins inainte pe apa.i varga inainte cu o miseare accelerata pana ce face un unghi de 45-500 cu suprafqa apei. Toate sunt datorite unei greseli savarsite www. fiindca e mult mai greu sd indrepta-0 o greseala intraid obicei. dupa ce ali invatat sa aruncaii sfoara indarat. Prin urmare.i cand face-0 aceasta mimare de proiectare indärat a matasii. 17 va dau urmatoarele Timpul 1 se executa din braI i cot . pentru a da sforii un avânt ascendent . sigur. Timpul 3 se executa din braI si cot. e la origine. varga e trasil usor indarät de inatasea animatä de avantul dat.ind putere trebuie sa punet.i ea s'a intins complect. Figurile 15. pentru a da sforii un avant orizontal. varga sau pescarul. in fine. Supraveghiali-vä miscarile.ro . obligand-o sa se desfasoare paralel cu apa. Daca va surprinde anumit accident care se repeta. numai cand sin4il. sau. lata bunaoara accidente frecvente la incepatori: sfoara loveste. eade la spatele lui.i mai observa ea. cat timp Ii trebuie mätäsii intregi pentru a se intinde in intregime indarät. de randul acesta. J6. in loe sa se intindä in sus si inapoi. in panza. executat. Acesta e momentul pentru a porni varga inainte. (Se inIelege ca aceastä paliza creste odata cu lungimea sforii desfasurata). cu alte cuvinte cat e de lunga pauza eare trebuie observatä inainte de a incepe aruncarea mätäsii inainte.i gresala care.PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIAL& 41 da. panà la orizontalä. Timpul 2 se executa din antebrat Cu cotul aproape fix. apoi slàhiili strangerea manerului i làsai varga sà se plece sub impulsia data. si e o cadere natural:á cAlre punctul de plecare.

Cu alte cuvinte mdtasea n'a fost trimeasd sus. sfoara trage varga.ro . sorbit prin inele de restul sforii. ar face inätasea sà cadä incAlcin pe apä : un metru din ea retras la timp prin inele. cand urmaIi cu varga cäderea mdtlisii pe apà. vreo 2 m de mätase pe care o cu mana stängä. dripà ce açi executat miscarea complecn de aruncare. in afarà de lungimea scoasä prin inelul din värf. va da o vigoare suficientä restului. ar tranti brutal inätasea si musca pe apä. IMBUNA. sunt foarte utile pescarului. varga a tlepasit prea mult verticala indärdt. 2 i 3 varga trage sfoara. care s'a dus astfel cu 2 m mai departe. läsänd sà anrne eolacul intre maná si mulinet. Bunäoard prea multa forn pusli in timpul 3. in fine. face Aire de bici. In fine obisnuili-vd s'A lucraçi färä zmucituri. ori iniscarea n'a fost ascendenn . pentru a-si corecta imbunätäli intreaga miscare de aruncare.dacoromanica. Acurn. pentru a se intinde inainte. PERFECTIONARI. Aceste miscäri de scurgere si invers. indärätul pescarului. iar in pauz i timpul 4.ik2 TRATAT DE PESCUIT In timpul 2: ori accelerarea miscärii a inceput prea nrziu . trage-0 din mulinet. inainte ca mdtasea sä fi atins apa. VARIANTE Açi invä/at sà desfäsuraTi in aer 7-8 metri de matase. daçi drumul colacului si-1 veIi vedea scäzänd.TIRI. va corecta gresala. si nu uita-V cd varga i sfoara trebuie sä fie continuu in contact: in timpii 1. ExecutaIi miscarea de aruncare dupä cum açi invälat. nefiind inc5 intinsd indärät. sau.TA. Incerca-li acuin. sau prea slabd . de retragere a sforii prin inele in timpul 41). Un alt accident frecvent este pierderea mustei din capät: pescarul nu respecn pauza i struna. mlädios . deasupra. speriând pestele: un metru de mätase liberan prin inele in timpul 4. www. Invers. iar la sfärsitul timpului 3. sä refaceIi intreagri 1) In englezeste shoot. o impulsie insuficientä datä vargii in timpul 3.

s'arme de telegraf. in timpul acestor batai. pluteste din nou. Daca iiiei seama de faptul ea. Sa presupunem aeum ea frunzisul pomilor. lucepand exectrlia timpului In plan orizontal si terrninand timpul 2 intr'un plan vertical. oricat ar fi de bine unsa. www.PESCUTTUL CU MUSCA ARTIFICIAL( 43 miscarea. Doua-trei batai executate in aer o scutura si o zvanta in asa fel Incât. sforii. atat avretne cat execut4 aeeste bätai inainte si inapoi. Incere4 executarea intregei miscari in plan orizontal si vedea ca totul se pone petrecc la I metru deasupra maluhti sau apei. asezata usor pe lipa. cazul pescuitului Cu musca pluuware. indarat si pe urma inainte: ve-li constata ea pute.li memine intreaga sfoara in aer. Ve/i observa ca o musca. pute/i lungi sau scurta sfoara . 18. va impiedica de a desfasura in sus matasea. daca mai stiIi ca timpul 3 e acel care impune direcIia aruncarii si ea aceasta direcTie poate fi schimbata oricand Cu 10-15°. un pod.i constata ca puteIi impune di ntr'o data. schimbari de direqie cu un unghiu mult mai deschis. se inearca dupa catava vreme cu apa are tendirla sil se scufunde.dacoromanica. orientat pe noua diree-vie vizata. vet. Tot bataile de care am vorbit mai sus servese i la altceva. vede-ti ce coreqiuni pre-tioase de distan-la si 41Irec-lie putqi aduce unei miscari Incepute. ca aceeasi usur irga. lar cand ve/i manui N'alza Cu usurintia.ro . in Fig.

duciind musca cu el (fig. odatä varga ajunsä verticalä.a. bunäoarä. '19. Si daca avetii in n'Ana stangä rezerva de ~ase de care vorbeam mai sus.44 TRATAT DE PESCUIT Dacä insä nici acest lucru mi e cu putinIA si nu dispunqi de spaIiu decat inainte.dacoromanica. pornità inteun colac mare. Cu deprinderea viá va veni i eurajul §i atunei vet.i prin värful värgii o lungime de sfoarli de 5-6 in. la fiecare aruncare cu un metru. irisa tot. treptat. traget. pornind cu varga (lela vertical'. ridicand varga foarte incet. la adäpostul umbrei cäruia stä un peste mai mare. colacul se va forma din nou. inclinaIi-o brusc in direcIia vizatä: yeti sitnIi cum Indtasea. luali musca din värf intre arätätor i dege tul eel mare al mäinei stängi si. treeerea nonlei sub rainurile plecate pe apà ale unui pom. Negresit cà vet. iar dacä. explorarea ochiurilor din tre tufele de ierburi. iar o plecat.cum.i brusc inainte. dându-i drunntl. A.i bunii pescani au fäcui la fel si au fost www. yeti putea.i distant. lucran i mal grele ea. L9). Singura greutate va fi gäsirea moinentului potrivit pentru liberarea rezervei de m'Atase.i putea ineerea. lungit. sau a vecinität» imediate a rädäcinilor de pomi si a buturugilor de sub lipa.ro . se inlinde inainte. sh Fig. và trage musca din degete si dacä-i da-ti drumul. etc. anume momentul in care colacul stärnit de vargä n'a al Ins apa. musca se va apropia täris pe apä.i pierde multe mute. asezänd musca usor pe apIi.

fiindcä toate aceste vibraIiuni se transmit prin apä pestelui. Daca mai Iinerp seama si de faptul ca pestele sta cu capul impoiriva curen- tului. siiii mule sa cautali pestele. De aceea incepe-0 pescuind langa malul pe care sunte-0.i cu musca artificiala. gasindu-va pe un mal la nivelul apei. pentru simplificare.ti sa aruncali musca artificiald. ajuns pe malul apei si acum trebuie sà vá hotàrîi. umblqi binisor. Se poate admite. Alai adaogaIi la acestea i) Aceastù distanta e sinnitor reclusA dacil peseuiti umbliind prin www. i mul/i alIii in mijlocul apei. sperigi pe told cei care se gaseau mai aproape. profita. pe and pestii dela deal nu va' pot vedea deck. nu pravali-ti bolovani.ti de once obstacol de pe mal pentru a va ascunde in dosul lui. stiTi cà. daca i observaliunea ca pestele distinge cu atat mai usor obiectele cu cat contrastul e mai mare fala de fondul pe care se misca.i brutal din awl pesti surprinsi in locuri impracticabile care consiituiesc o se intorc 1). nu sari-0. mai poi fi alii langa malul pe care vä gäsii.ro . ea' un peste care innoata aproape de suprafara vede un obiect dela o distan-ya egalä cu de ori Inaiçimea acelui obiect deasupra suprafeIei apei.dacoromanica. vä va face sà renunadesea la locuri minunate si chiar la pesti mari plecat sa pescuit. Incercand sà prinde-ti pe cel vazut dincolo. sunte-0. tot atat de importanta. nu sa smulget. Intrebati-va: cum sa và apropiaIi? unde veIi aduce la plasä pestele agalat? cu ce musca ve-0 pescui? Apropierea de apri trebuie facuta intotdeauna cu mare grije: nu uitaIi ea. sunteli corect echipa-ti. A doua intrebare. vazut de toIi pestii dela vale si din fa-0 pe o distan0 de 12-15 m. face-ti miscari cat mai discrete. daca wÇi vazut un peste aproape de malul opus. rasa' descoperit. sa pescui0.PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIAL( 45 PESCUITUL .

pentru a vä incurca i rupe struna. a unui lac. In lipsä de informaTii utile si dacd incercdrile de observaIie v'au rdmas zadarnice. bundoarä. etc. sarme. Jar dacd açi prins intampldtor un peste. o depresiune a malului Iar dacä pe care sä puteIi face vant pestelui odatd obosit. pesti mai mari. sau pe suprafala increlitä de vant a unei bàlçi. in capdt. nu-i puteti apd. pe luciul revarsAturilor. plasd. sau in amurg. de a cdror prezentd profitd imediat pestele agdIat.ro . se ridied la suprafatá pentru a ha mustele ce-i aduce curentul. www. veÇi fi scuti-0 de indoialä: veÇi pescui cu musca scufundatä. pe apd. la pandd.. Prin urrnare.ie ale pescarului: deasupra apei. busteni. Aci. odatd ag44. rAddcini de pomi.dacoromanica. de o intrebuinIare exceplionald la noi. sunt mii de gaze. la mijloc o mused cu aripi dar cu pdrul rar. Açi vdzut cd se poate pescui fie cu muscd plutitoare. unde umbra gazei chiamd din adancul apci cristaline pdstrAvul lacom. ca si de calitatea depinde adeseori succesul. Din Cate tree duse de curent. o musca deasa in par care ar putea reprezenta o insecta cazutil pcapa si luptând pentru a nu se scufunda. pe ierburi. pc ramuri. In fine vd rdmane sä alegqi musca potrivitd.46 TRATAT DE PESCUIT excepIie. cloud lucruri vá pot ajuta: observaIia i experienIa. cdutaTi o plaje. fie cu mused seufundatd. o imitatie de larva aquaticd. aci. buturugi. In general insd. puneti o strunä cu doud sau trei mute. unde pestele vaneazd färd teamd printre miile de musculiIe inselate de ultima luminä reflectatd de apd. Prima. foarte diferite una de alta. De aceea asiguraTi-vd c locul nu e plin de rAgdlii. scuturati-1 Tinut de coadä si veçi afla ce a mancat pand in clipa cAnd prins. e potrività acolo unde pestele. Cu atat mai Min cu cat in astfel de locuri ridica din. in apele noastre repezi de munte. cdtre mätase. alegerea mustelor depinde de facultdtile de observat. iar sus. pe unele le alege cu prefe- rintä pdstrAvul si de gasirea acelora.

nu va putet. Sàgetile aratii unde sed pastrilvii in torent. ste* . daca un peste a luat una din ele. BagaIi de seama. sa descrie mi arc de cerc care le apropie de malul pe care staIi.i astepta la o saritura: urmariIi struna i /ocu/ unde banuit. BagaIi mai ales de seama and mustele se apropie de mal: de sub ele se va repezi adesea unul.pe care va gasiIi. mustele s'au scufundat i.i cà sunt mustele. pe urma apropiindu-vd treptat si aruncând din ce in ce mai departe. pentru a fi gata sa inIepaTi pestele. stand cat mai departe de apä. AruncaIi acum inustele de-a curmezisul apei si. www. Iinand pe at -. posibil sfoara intinsa. duse de curent.ro .-10 m. dupa cum am mai spus.dacoromanica. intai aproape de malul . catre malid opus.PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIALA 47 Astfel echipat IncepeTi a pescui ea o lungime de sfoara de 7. ca.

... -7 i . ' '''' 1 . trebuie In/epat..---'.... (Se inielege ca.4-7.. daca sfoara pluteste in colaci.' '.....r.'' ' .. -- . i ... . .:7 ' I 'avms ° u. .'::.. ' ... Tan clipa cea mai grea pentru un incepator: imediat ce pestele a sorbit musca si inainte ca el s'o fi scuipat._.. 10 .. obisnui/i-va sa farei aceasta www.. siinind inselatoria.. ... 11! = .48 TRATAT DE PESCUIT Acest peste."-ir' Ijr. ....-. ' O..:"''''.sia% :V. '.....'.=. Daca miscarea e prea slaba..': ----.'.. ..ktt.. r ' . once miscare a vargii e netransmisibild la arlig).. ' '.-. . .. :-:.. Dar oricum....%.7.. -r a 1'.ro ... Pastravii stau peste zi in partile mai Intunecate decat pe Inserat. R "rrT.. ....... nu viineaza la lumina Daca miscarea e prea violenta. P ' ..r._ ...-- -T-.k.. ...... ' .i.... _.-.... ' .. ori firul rezista si se spinteca buza.t...:::.1... Aceastri inIepare se face printr'o usoara miscare a mAinii.. mis- care care se transmite prin 1-m'O màtäsii.. .§ . struna fiind intinsa... inselat. 17: -. strunei oiten cilrligului. pestele se in/eapa singur.-_. ori se rupe firul si musca rama' ne infipta in gura pestelui pierdut...Z. nu se transmite la arlig si pestele scuipa musca.:' . Pescuind in josul apei se intlinpla des cri.-111W -4. --.. " 7: r ' i. .*__-_-... . '-'' ° li.. -... . n" ' ' r .. . Dar imediat.. o arunca afara provocând un curent de apä in sens invers...' W.a-T..-.4-' 7 1.-.r .7 774----4tr-..___.. ' I- ._ .dacoromanica. CV: `4. ' a co 'I .t.-... s'a repezit si a sorbit musca. _Ir ... .....--.._' .t -. -S.. g.-- .

nu vertical. aducqi-1 at mai repede dare plaja sau depresiunea de care am vorbit mai sus. deschideIi plasa cu cealalta I-nand i. cufundând-o cu gura in sus in al. Dac6 e mare si traqiunea puternicä. cu energie insa Parà brutalitate. scurtaIi firul trägAndu-1 cu mâna stângä prin inele: Il veçi infäsura mai tOrziu. dar ca mOsurd. ridicaIi-o in sus.in adânci. la once traeIiune simità i in fine la once miscare anormald a strunei. Nu làsai ins6 pestele nici sà atingd fundul. pe lângä faptul cä ponte scOpa. sa se desfasoare mdtase de pe mulinet. sperie pestii din jur. Manu4i. dacii veÇi arcui varga intr'un plan oblic. DacO pestele agälat vine cOtre vargd. in apele put. la once bAnuialà: la once umbrO vi s'ar 'Area cA trece lang6 mute. Nu-1 lásaçi nici sä vinä la suprafaIä unde sare afarä sau bOlaceste i astfel. iar dacA timpul sà facqi aceasta. fiindcd se poate desgäla frecAndu-se cu botul de ele.. Dacd n'avep plasä. DacA aveIi plask trecqi varga In mâna din susul apei (in aprt curgOtoare). pentru a o merqine pe cAt posibil arcuitä si învârtii repede manivela mulinetului. pestele va cäuta sä scape trägand de fir. Continuqi a-1 trage cätre mal pânä când. o mic4 sforlare 11 va face sd salte pe uscat.* nemiscatä pAnd când. Acesta e unul din secretele succesului pescarilor norocosi ()data inIepat. ProfitaIi de aceastä traqiune care arcuieste varga. printre degete.PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIALA 49 miscare ftagereitor. pentru a pAstra continuu contactul cu pestele. folosind eurentul. pestele agaIat. intr'un cuvânt. in asa fel incât sà innoate tot timpul cAt va dura apärarea lui. pestele având elan. pentru a infäsura mätasea släbitä . Nu daIi sfoarä pestelui decat dacä tracliunea và pune struna sau varga in pericol. Dela un timp.dacoromanica. având ca principiu arcuirea inoderatä a vdrgii i Iinep minte cä. la once licarire . mOnui mai bine si mai sigur un peste. aduceIi pestele deasupra ei: ridicaÇi atunci plasa ca pestele. nici sä se apropie de obstacole. Sub 4 www. pestele va da semne de obosealä.ro .

dacoromanica. daca stali in afarä de zona In care va ponte vedea. veÇi intalni por/iuni de rauri Cu pastravi unde apa curge lin. Un peste prins trebuie eliberat ori omorIt imediat. daca e mare. udaIi-va palma si apticati-1 peste trup binisor. Pestele se ucide fie frangandu-i gatul. la intervale www. pestele asteapta insecta care cade sau pluteste la vale.ro . fgra sit-1 sciipa-0 a-1 strange prea tare. Daca e de tale mica. iar cand da/i drumul pestelui. fie pe funduri de bolovani In ale caror intersti/ii pastravul stä la panda. pe funduri ierboase unde. fie pe funduri de nisip unde el ese la vanat pe Inserat. cu o miscare scurta. nici departe.a0-1 co bagare de seama cat mai repede da/i-i drama Daca pute/i face toate aceste operaIii sub apcl. Cu toatri raritatea lor. nu-1 aruncaIi nici de sus. sau va imiiÇurniÇi cu einopa de a-1 fi adus pan& la plasa. In inomentul cand pastravul vaneaza. In fine. la marginea rogozurilor si sub malurile roase de ape. Aci. yeti observa ea. dupa cum arata figura alaturata.50 TRATAT DE PESCUIT nieiun cuvant nu ineercaIi st prindeti pestele Cu plasa: 11 speriqi aproape sigur. fie. desgal. taindu-i prin ceafa bulbul rachidian cu o limb5 de briceag. fie. Cu atat mai bine .

.. 1.-. 7F'71'.. '"Tikk.: ''. teste pestele de graba la care e constrans de apele repezi si-i d'a timpul sa examineze cu mai multa circonspectie prada. . . .r..7-t 11 '141 1..4:: **WX7.:.- . - -r .. vizibilitatea e sporita considerabil.0.. t . in acclas loc. ..-4r . iar preocuparea de a-i oferi o imita-tie cat mai apropiata a insectelor naturale a dus la fabricarea acelor minunate musculite recomandate in pescuitul de suprafatá. 1". ....ro 4.. in asemenea ape..dacoromanica. - - ... 4i O 't . pe de alta parte incetineala Cu care insecta e purtata de curent scu- ' ".11 -..... --.4 '.t . Prtstriivii stau la pAndà 1ângì cäi i sub ramurile rAebitelor.. ii:. acelas peste.. . 3 ..'.. '''' . 14 .11... aet.1: . Dar..411..T.. 7 ..' ... ...:. ..V. -F:i. Asa dar necesitatea de a nu trezi banuielile pestelui a determinat fine-tea strunelor i implicit a sculelor in general. ' 4116= - 'ro...PESCU1TUL CU MUSCA ARTIFICIALI 51 aproape regulate. www. se urea' si ja una din mustele ce plutesc.r. 1.15 .-. "' " ::)1''''4' I. 's -:4. .. . inainte de a o lila. Acestea sunt locurile i momentele potrivite pentru pescuitul Cu musca plutitoare.. 1 4V-4 1 ¡Al i - .. s yi " '7 ' '''' .:i- w..."' =5.1.

pe suprafka unei ape linistite. gata preparata.e portative si incasabile pentru a purta i intrebuintia uleiul de parafina recomandat pentru acest scop. vaselina si ceara si se gaseste. apropia-ti-va de {ya eu mari precatgiuni si aruncali musca in susul lui. la loti marii fabrivanti si negnstori de articole de pesenit. 'lusa prezenla unui numilr enorm de varietilti nu trebuie sd mire atilt. pentru a pluti mai bine. www. Raritatea ocaziilor de a pescui Cu musca plutitoare ne indeamna s'O simplificam lucrurile. 1) Cía mai huna unsoare pentru aeest seop e facuta dintr'un amestec de parafina. frecati si pe degetul cel mare. Daca uriniáriIi un peste determinat. Sfatuim pescarul sd nu se incurce eu purtarea unor astfel de accesorii. atta pentru a pune una mai fina'. pentru a o face sä pluteascil pe alta 1). de altfel (1°N-edita excelenta. mai cu seama daca aVi buinIat foarte puÇinä unsoare. 'futre aceste douri degete. Luali cu degetul arätator pu-0nd unsoare din acea intrebuirqata pentru matase. intr'un eatalog care se adreseazii tuturor pescarilor de pe glob. Totusi. In fine musca ea insäsi are nevoie. cat si pentru a intrebuinla o singura musca. perii si penele mustei uscate destinate pescuitului.dacoromanica. Pentru aceasta veti intrebuinIa beitaile inainte i inapoi de care v'am pomenit mai sus. ar risca sà sperie pestele. recomandand metoda de mai jos. de ungatoare si de sticlut. S'au fdeut fel de fel de vaporizatoare.52 TRATAT DE PESCUIT aici s'a exagerat diversitatea lor. iar pe urnid framantaTi. De pildd sfoara trebuie l'usa bine si pe urma stearsii. Atk caderea.ro . dupd ekeva aruncari. asad ea apa s'o adued in mod natural pe deasupra lo(ului unde se grisqle. aceasta musca ar avea tendintia sa se innece. dacd scutura-o de apd la fiecare noud aruncare. Pentru a pescui cu musca plutitoare e nevoie de anumite precautiuni suplimentare. Musca va pluti perfect. De asemenea struna trebuie schimbatä. ek i ridicarea a dona sau mai multe mute phititoare. sil fie unsa.

pescuiesc tot anul cu douatrei mute si prind pastravi din belsug 1). lar (bred pestele a luat musca. Alegerea mustei potrivite e o chestiune de rabdare si de observaTie. incAt s5 putem afirma ea' pasträvii erau Intotdeauna prinsi numai cu musc5). care curg printre trestii. Ni s'a intamplat sà vedem mute care. e ceva care nu se poate practica cleat in raurile lor plate si linistite. cele mari pe inoptat. cu care era intotdeauna sigur ca prinde p5stravi. Pentru aceasta arunca-ti deasupra apei. mai ales daca firul e intins .ti firul si pestele se va inepa singur coborind catre fund. cum il numese Englezii. precum i hyteparea unui peste neväzut 1) Am cunoscut pe unul care crestea un cocos sur. uneori adevara-ti pescari buni.PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIALA 53 Obisnui-ti-vä sá aruncarti usor. numai pentru pencle care-i serveau la facerea mustelor. Dar. Intr'adevar. sa aseza-i musca pe apa ca un fulg. e bine ca ele sä se inspire dela mustele a caror viata se perece pe apa pescuita. suntem datori sà recunoastern ea. irrtepa-ti usor. in acelas sezon si pe acelas Pe de alta parte. Iarani localnici. mentinerea contactului cu musca si mai cut seamil Cu o musca neplutitoare. t en remontant l'eau ». Pe cat posibil.ro . desi doi ani pe rand au dat rezul- tate minunate in tot timpul sezonului. nimeni nu poate prevedea ce anurne musca va fi huna peste zi pe apä. In general mustele mici sunt bune ziva. PESCUlTUL IN SUSUL APEI S'ar parea ea pescuitul iii susul curentului. pan'acum. (E adevlirat cS n'am avut rähdarea. langa Brasov si cum nu sunt multe din apele noastre cu pastravi. cam cum e Presmerul. www. e tot atat de adevarat cä. mutturni-ti-va sa intinde. s'au dovedit al treilea an complet ineficace. up-stream )). nici timpul s5-1 urmilrim atilt de aproape.dacoromanica. daca e adevarat ca succesul apar-tine acelui care cunoaste mai bine insectele i tie sa si le aleaga si sh le imite. nu catre apd.

Si din aceastd apropiere decurg necontestate avantaje. spre deosebire de ceea ce se petrece and pescarul aruned mustele In jos pe apd: miscarea de intepare Linde atunci sä scoatä musca din gura pestelui. Pozitia pestelui fatd de pescar face ea miscarea de intepare. dinspre cap spre coadd. sub luciul nestatornic. mai franc . E firesc sä ne putem apropia mai mult si mai nehdnuit de un peste care innoatd Cu capul intors in susul apei. o ja cu timiditate sau o atinge cu o repeziciune de fulger. cum se intampld deseori pescuind in jos. cum face and. Dar. in sus de pescar. convinsi fiind de logica argumentelor date de partizanii pescuitului in sus. urindrind mustele pe fata misa- toare a torentilor. deprinderea Cu mfmuirea mustelor venind. saait » prin prezentarea indelung repetatd a unei mute. din jos. alarmat. Dar iatii §i alte avantaje. aceastd apropiere nesimOtd face ca pestele sd ja cu mai multd ldcomie musca. intr'o build zi yeti hytelege ceeace se numeste a simli musca la Parini s'runei. <c Aci struna nu e intinsd de apa care o trage i pästrävul nu se inteapii singur.ro . www. la prima vedere. i atunci yeti prinde curaj yeti incerca sd pescuiti in susul apei. §i e prin urmare intepat mai sigur deat atunci and.epa pestele cât i pentru a-1 controla i obosi odatd agd-tat. dacd venim dindrirdtul lui. In fine situatia pestelui. e Pe de altd parte putinta de a mânui o sfoara scurtd conslituie o mare inlesnire.dacoromanica. sä tindd sà infigd carligul in gura deschisd. In primul rând. ve-ti deprinde sá deosebiti. In schimb acest fel de a pescui e mai greu. folosindu-1 pentru a obosi aduce la plasd pestele mai cu usurintd. face ca aceasta din urmd sä aibd curentul de partea sa. eu timpul. dei a vdzut pe pescar. lucruri Cu neputin0 in apele noastre repezi de munte. atât pentru a int. umbra fulgerdtoare a pdstrdvului.54 TRATAT DE PESCUIT nesimtit par. i tot cu timpul.

Iatd acum altd dificultate. plus vre-o 3 metri lungimea värgii. (Aceste miscdri sunt compensate in parte de faptul cà se pescuieste la distan-p micd). pentru a putea înepa fulgerätor pdsträvul care s'a repezit. cea mai mare. cu o tresdrire care devine asa de sigurd cu timpul. cu niste mute cufundate in apa involburatd. La c4iva decimetri de ea vine musca din varf care e www.ro . O vargd mlddioasd. In general pdstrAvul ia indiferent pe una sau cealaltd dintre mute: cei dela suprafaIä pe cea plutitoare. o imitaIie de larva sau nimfd.dacoromanica. cel mai mic val neasteptat.PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIALI 55 Nevoia de a ment. deed t o vedere agerd si deprinsd. cu o miscare ward. pdnd la picioarele pescarului. In poziOa strunei intinse pe apd de jos In sus. incat nici nu smulge mustele din apà. nu existd alt mijloc de a sti dacä pastrilvul <cse dä >>. care supravegheazä cele mai usoare tresaltrui anormale ale strunei. stdrneste curiozitatea lenesilor. Ochiul nu trebuie sä piardä o clipd locul unde trebuie sd se gdseascd mustele si struna. Iar mâna trebuie sil inIepe la once bänuialä. fac ca arunedrile sä fie de cel mult 8-10 m. o matase nu prea grea si o struda de vre-o 2 m sunt necesare pentru a putea face färd sforläri aruncdri scurte: 6 7 metri de sfoard i strund. ci le lasd sà pluteascd tot mai aproape. care pregetà sà vinil la suprafa/d. chiar cAnd nu e luatä de 'Astray. prima trece musca plutitoare care. aproape plutitoare. constrange pescarul la dese aruncäri si la recuperarea neinceta Ca' a prisosului de sfoard. cu o strund care se destinde in toald clipa. cei mai dela fund cea din cap.ine contactul nesldbit cu musca. La yârful strunei se pune o musca rarä in pär. moale. luerurile trebuie sil se petreacä pe NA cam in modul urmdtor. Dar dacä pdsträvul e inddrdtnic. dacä bdnuiala a fost neintemeiatä. In adevdr. acea care impiedicd pe mulli pescan i de a practica acest pescuit si de a-i pricepe farmecul : vederea pestelui si a strunei. conferind un nou avantaj acestui fel de a pescui. iar la 70-80 cin pe strunä in sus o mused pdroasd.

unul sau doi pasi inainte si o nouä serie de aruncari.56 TRATAT DE PESCUff cufundatä in apä si trece la botul pastravului: de data asta prada e prea comodä pentru a mai fi refuzata. fac sä ramând putine locuri nepescuite. ca unul care a gasit secretul. care au acoperit aproape toatä largimea paraului. dibacia pescarului combinata cu puterea curentului. cu deprindere una singura.ro . prin vadul raului. pescuind ele Ostrdvul. nu va speria pe ceilatti. Cand struna ajunge aproape de pescar. Bineinteles ea. libereaza din nou lungimea de sfoard necesara pentru o noua aruncare. aduc pasträvul la vale. care se agata singur. fac pescarul sà paseasca mai increzator care rau i sà dea drumul victimelor lui cu mai multa generozitate. de vreme ce lupta va avea loe la vale. la inceputul aruncarii. acel care cunoaste mai bine obiceiurile pestelui si locurile potrivite. Odatä un peste agatat. nepescuind decal. Dupä o serie de 3-4 aruncari. Pescuitul in susul apei e ilicomparabil mai pla cut daca e practicat umbland prin apa. °rick. insiständ unde trebuie. iar recuperarea se face pe deoparte trägand prin inele prisosul de "ukase. Acest adaos de contributie personala la reusita prinderii pesteiui. Aruncarile se fac in evantaliu in susul apei. ca i constatarea cà « zilele rele www. läsand linititä portiunea de apa neexploratä. s'ar sbate. orizontalä. (Aceasta luugime de 2-3 metri e tinuta in mana stanga sub forma unui colac). sunt mult mai rare decat se spune pAstrAvii mai putin capriciosi de cat pretinde reputatia lor. catre plasä.dacoromanica. in susul lui. va pescui mai cu folos. douà batai in aer. pe de alta ridicand varful vargii care se gäsea. dar unul din principalele cusururi ale pescuitului de pe mal e astfel inlaturat: locurile cele mai hune nu vor mai rämäne nepescuite. Nu numai ca se poate astfel -tine seamd exact de sensul curentului. i iata aci unul din marile avantaje ale pescuitului in susul apei: un peste prins. E o mare deosebire intre acest pescuit activ i acel in care mustele plutesc la capatul strunei intinse de curent.

pag. fig. care trage dupà sine firul. UNELTE Am vAzut cA. dimpotriv5. fie in adancime. o nAluc5 sau un peste mort care-i dau iluzia unei pfäzi vii. practicate intr'un aer curat si rece. Umbletul si miscärile largi si repetate ale acestui fel de a pescui. plinh de emo-pi. Iar mulIumirile pe care le (15 invingerea greutdt.i si dupil preferinIele pescarilor. se desfäsoarà sub tracTiune de pe bobina mulinetului. fac din el un exerciliu fizic com plect. 26). Acesta. ränite sau fugdrite. cu un peste de tale mare. pentru a arunca o musculi0 imponderabil5.ilor si lupta. Varga. Várgile pentru pescuitul aruncat se fac tot din bambu construit sau din greenheart (c. se pot 'futrebuinta värgi pentru una sau amandou5 www. desfásuraid in aer.ro . e rievoie de o matase grea care. trage dup5 sine struna si musca. fie c4tre suprafaT5. prezentand pestelui rdpitor. dupä in5rimea pestilor urrnäri. La pescuitul aruncat. indreptä/esc pe cei care-I practica sä atribuie pescuitului aruncat o valoare sportivA deosebità. III PES CUITUL ARUNCAT Pescuitul aruncat permite pescarului sä exploreze o cat mai intins5 poqiunc de apà. 5. mai usor pentru a frana cât mai put.dacoromanica. impulsia datii de varg5 e folosith de dáluca grea.in nAluca pe traiectoria ei.CAP. Dup5 adancimile si distanIele la care se pescuieste.

ro . Fig. 21. iar pentru pescuitul cu anuindoula mAinile dela 2.40 ni pii la 3. iar la Nr5rgile pentru doua i) Americanii fue i intrebuinteazi1 vargi pentru o mAni1 de mai putin de un rnetru lungime: creciera e:1 e o exagerare. fie cu por/elan. la prima eatcgorie dela '100 la 250 gr. Data fiind friqiunea rapidri a int5sìi In inele. www.58 TRATAT DE PESCUIT Pentru peseuitul cu o singura inânli se fae vargi de 1. acestea se fac.60 ni 1).dacoromanica. iar la a doua dela 250 la 750 gr. toatc.60 in. Miinerul viirgii se face In asa fel incat mulinetul s'a' se poata fixa dinaintea Iiiâinei care sine varga.50 ni pAna la 2. mai largi i diptusite interior fie cu agat bine slefuit. Greutalile värgilor variazli.

dacoromanica. De aceea. 40 grame . atéta vreme www. 70 grame. oricare din aceste gretitäli. In principiu trebuie ca bobina sit fie usoard si liberé.ro . Cum aci e vorba de aruncat greutAIi i cum acestea variaza dup6 mdrimea nälucii i dupà adéncimea la care stint destinate evolueze. dela 10 dela 20 dela 40 20 grame . pentru a permite pesearului s fixeze midinetul acolo uncle Ii e mai indemand. Mulinettd.PESCUITUL ARUNCAT 59 niâini inelele pentru fixat mulinetul sunt deobicei mobile pe toald Iungimea inânerului. 22. se inplege ca o varga nu poate fi buné pentru aruncat Fig. värgile se claseazil in ate patru categorii: pand la 10 grame . dupé greuttitile pe care le pot arunca. La pescuitul aruncat e nevoie de un mulinet special.

S'au incercat si reusit o mullime de modele cu control automatic.dacoromanica. distribuitor automatic al sforii pe bobinA (fig. Sunt dou6 feluri de mulinete. 23.' de slAbirea trep tata a tensiunii sforii ce se desrä.. mulinetul trebuie s'A poatd recupera uneori destul de repede. Intr'adevrir. AFig.. -t) Peruca este ineurcàtura produsa pe bobina mulinetului de faptul cá firul nu s'a desfAurat normal. am putea zice dou:á stiluri: englezesc si american.. fie cä ea e determinan.>. corectAndu-le prin aplicarea unui sistem multiplicator si a unui .. www.60 TRATAT PE PESCUIT cAt greutatea isi menIine viteza pe traiectoria impus4 .. 93-24). Fie c5 frâna e permanentd (fig. pentru a se opri când greutatea cade in apd.. dac6 pe bobinele largi sfoara n'ar fi egal distribuitä.- soaril sub traqiunea controlul bobinei e efectiv si riscul perucii 1) e foarte redus. al bobinei. mericanii fae bobine largi cu diametru mic.. 21). principiul de baza fiind o bobinà cu cAt mai punii inerlie. 22). spirele incAlecate ar provoca incurcAturi la fieeare incereare de aruncare... Englezii fac mulinetul cu bobina ingustli de diametru mare (fig. iar pe de alta parte.ro . dar franatIi pe inAsur5 ce viteza scade.

alud varga e arcuitil de un peste (fig. In primul rAnd e inexacta afirmaIia ca.dacoromanica. gratie sistemului multiplica tor. sis t emul de angrenaje si de distribulie automatica a firului bobina larga cerAnd o fabrien0e comFig. la calitate egala. Experiena si un caleta simplu dovedesc ca un mulinet simplu de dia- metru normal aduce tot ant de repede ca si un unatiplicator. greutatea mulinetului tinzand sä roteasca varga cu inele in jos. plican'. gra¡ie usurinIei bobinei lor. arunearea unor greutaIi foarte miei. Dar iatä un cusur mai grav. www. 25). iata acum pe figura alaturata care e rezultatul acestui mod de a pescui.ro . lucru care poate fi de folos in anumite imprejurari. acest mulinet aduce mai repede naluca prin apà. 4-5 gr.vor schhnba poziçia manivelei acestor mulinete: muline tul multiplicator pe trebuie fixat pe varga deasupra. Pe de altä parte. aceasta având inelele in sus.PE S CUITUL ARUNCAT 61 Cu toate ca unele mulinete multiplicatoare inlesnesc. Pe Muga ca aceasta poziVie e nestabila. (De atlfel naluea pu ma i pese (ti tul Ostra- vului necesita adineren nalucii repede prin apa). este just sO ardtam crilicile aduse lor. cel puTin atAt CAL fabricanIii nu . 24. un multiplica tOr e mult mal seump decht un ntulinet simplu.

sub aceeasi traqiune. uzrindu-se pe ea si tdind legaturile si lacul lemnului. De aceea sfrituim pescarii incep6tori sä invele intai a se servi de frana mulinetulni. niciunul nu se va putea apropia de sensibilitatea si mai cu seamà oportunitatea controlului operat de deget. atat in ce priveste sistemul de frAnare si de control al bobinei. iar pe urmli. Cu mulinet simplu fixat dedesubt.62 TRATAT DE PESCUIT Veri vedea imediat c. ca freacá varga in mai multe puncte. slribind din ce in ce acest control mecanic. Oricare ar fi insd sistemul de control al bobinei.. mai ales. Figura 26 Va dri aceeasi vargri. in loe ca sfoara sa nu atingd deck inelele. sa se deprindà a controla www. Mulinetul pentru pescuitul aruncat trebuie sil fie de o calitate 26 foarte bunä. cat si.ro .dacoromanica. in ce priveste axul si huesa care suportii invktirea foarte rapidd a bobinei.

prin urmare. tot pentru pescuitul aruncat. aci insà sfoara e tot o matase. Pentru pescuitul aruncat e nevoie de un fir foarte usor si mla'dios. Teserea sforii de pescuit. nici desfasurarea bobinei. parafina si cearä. uncle se intrebuinteaza o varga de o mana si greut4i rareori depäsind 15-20 grame. Tar pentru a impiedeca incarcarea firului cu apa. Cu tot apr din esatura. ating uneori 50-60 gr. nu e de recomandat deck in ape libere. ceea ce 1-ar ingreuna. mkasea nouei i uscatä se unge sau se impregneaziA cu un amestec de vaselina. vine sfoara. incorporate.dacoromanica. determina o importanta uzura a firului. un lung sir de expericnj-e a dus la alegerea mkasei. o matase impermeabilizatä ca i cea pentru pescuitul cu musca artificiald. o matase de 6-7 kg rezisten¡a e suficienta .PESCUITUL ARUNCAT 63 bobina cu degetul (aratator sau degetul mare. Sioara. fiind mult mai scumpa. Pe de alta parte. iar pentru stiuca. uncle se arunca naluci care. Numai asa vor ajunge sä traga maximum de pläcere si folos dintr'un echipament bun. unde obstacolele nu-i poi roade emailul ruinându-i Grosimea sforii pentru pescuitul aruncat este determinatä de greutatile nalucilor intrebuinpte. in ordine de importaqa. aceasta matase e destul de mlddioasa pentru a putea fi intrebuinptä la aruncarea nälucilor si are avantajul de a fi mai durabila. intrebuintata pe mulinetele multiplicatoare de gen american. Ea nu se potriveste insa decât mulinetelor cu diametru mare: nu ponte fi. dupa pozi-tia mulinetului si forma lui). care sà nu stânjeneasca nici sborul greufalii. Se face. ca fiind cel mai bun si trainie material pentru. capacitatea mulinetului si talia i felul pestilor De pilda pentru pescuitul de pdstrrivi. www. cu sau fara plumb. Inteadevar.ro . Aceasta operaIie se repetà din când in când cu ingrijire i numai dupa cc mkasea a fost perfect uscata la umbra. Dupa mulinet. ca i pentru a impiedeca pkrunderea in Iesaturd a fragmentelor microscopice de nisip i argila in suspensie apa si care. lungirnea värgii.

64

TRATAT DE PESCUIT

unde, pe de altd parte, e nevoie sa poata fi smulsa naluca prinsa intr'un pale de ierburi, in fine unde un peste mai mare poate fi stapanit mai bine cu o varga mai lunga, se pot intrebuirga sfori de 10-15 kg rezisten/a. Iar ca lungime, desi 40 m sunt suficienIi pentru aruncari normale, nu trebuie pierdut din vedere ca un peste mare poate lua dintr'o singura fuga 30-40 in de sfoara ; prin urmare 80 sau 100 in sunt necesari pe un 'mulinet. De catava vreme a aparut pe pia/A, sub denumirea de (( fir japonez #, un preparat din matase naturala aglomerata, dinteo singura bucata liana la 100 m, bineinIeles, de grosimi diferite. Acest preparat, recomandat in toate cataloagele de pescuit, e inteadevar foarte bun la intrebuint,are si poate inlocui matasea la pescuitul aruncat, cu atat niai mult cu cat e foarte ieftin. Are Mgt inconvenientul de a deveni ca o sarilia, ()data uscai. Pentru a-1 intrebuima din nou, trebuie fie udat o ora inainte de a pescui, fie conservat inteun amestec de untdelenm curat de indsline si glicerina, in cantitali egale. Preçul redus al acestui fir a determinat pe unii pescan i dea preferinta, trecand peste aceasta complicatie a conservarii lui. Strune. Intre matase si naluca se intrebuint,eaza i aci strune. Dar strunele pentru pescuitul aruncat sunt scurte: 30-50 cm pentru varga manuita cu o mana si 90-120 cm pentru cea cu douà maini. La pescuitul de pastrav si biban se pot intrebuima strune de fir de FlorenIa sau de fir japonez. Pentru lostrifá, stiuca, salau, riscul de a vedea struna taiata de diOi pestelui a facut sa se generalizeze intrebuin-tarea strunei de metal, fie dintr'un fir, fie din mai multe fire rasucite in cablu. Pe l'anga soliditate, acest fir metale e mai putin vizibil, fiind mult mai subOre.

Atragem atenIia asupra unei greseli savarsite de majoritatea pescarilor care practica pescuitul aruncat: intrebuiMeaza strune metalice mult prea groase. Rezultatul e ca, in caz de ruptura, in
loe de a pierde cel Inuit o näluca si o struna, acesti pescan i mai lasä

si o bucata de matase, care poate fi uneori considerabila.
www.dacoromanica.ro

PESCUITUL ARUNCAT

65

De aceea e bine ca struna sà fie alcatuita din dona bucäli dintre

care, cel pgin cea superioarä, sa fie mai pgin rezistenta la tracOune deck matasea : bunaoara un fir de Florenla de grosime mijlocie, inadit la un varf din fir de gel printr'un vartej, poate constitui

it

o

Fig. 27.
Strune, palete excentrice (a), inele crApate (b), vártejuri (c),

o struna care sa reziste din/ilor unui peste rapitor si sa cedeze totusi inainte de a pune in pericol matasea.

Pentru- a fi atragatoare, ndluca din capatul strunei e animatà mai intotdeauna de o miscare de rotatie sau oscilgie neregulatä. Aceste invartituri se transmit de-a lungul strunei la mkase si,
daca sunt in acelas sens, in cursul unei zile de pescuit se insumeaza traducandu-se printeo rasucire care stanjeneste-desfasurarea normal&
5

www.dacoromanica.ro

66

TRATAT DE PESCUIT

a firului, Il incured i, când firul e de miltase impermeabilizata, Il ruineazit plesnindu-i emailul si storeand tot apretul din el.
----------

aci

------ - -

Wirtej. De aceea se intercaleazii.intre
niilued
strum's'', si

chiar

In mijlocul strunei, unul sau
mai multe viirtejuri

$FOActa

alattuite din cloud
inelusc, until purland un ax, (eliTtlalt bucsil care ab-

srkuNA

Fig. 28.
d) plumb excentrie mobil. (e) plumb ex:centric fix.

soarbe rotaiui,ile

nälucii (furgilu). Plumb. Pentru a da raducii greutatea necesard atilt arum:aril ei

Fig. 29.

la distan/e mari câtsi eufundririi pentru a evolua la o adilneimc utilä, se intrebuirrteazii plumbul excentrie, interealat Intre strunil

www.dacoromanica.ro

5* www. plumbul tinde s4 dispara 1). Excentricitatea plumbului pe ax Il face sä frâneze once invártiturá a nálucii pe care vârtejul n'ar putea-o opri. o imitatie a unui peste fugar sau ránit. fig. Iar rolul de frând a invArtiturilor revine unei mici palete excentrice si transparente (a. se dovedeste däunritoare prceizituni. partea anterioaril fiind grea. Nutro a fixa náluca la strunä ca si pentru a o putea schimba Cu usurinVd.ro . 1) Intr'adev5r aceastil repartitie a greutalii in dona puncte din care plumbul. Astázi iiìs. când nálucile se fac din ce in ce mai grele. 27). depfisea pe traiectorie naluca. fig. excentratà i fixk Fig. 27). aruncarii.PESCUITUL ARUNCAT 67 mutase. pescarul atrage pestele rápitor prezentandu-i. in general. se obi nuiete intrebuintarea diferitelor sisteme pe principiul inelelor crápate (b. mai greu. la pescuitul aruncat. 30.dacoromanica. iVàlucL Am arátat eá. fixatá intre ma-tase i strunk sau uneori insAsi nälucii a chrei singurà parte posterioard se invartqte.

ro .68 TRATAT DE PESCUIT Cea mai obipuita dintre naluci e lingura (fig. 31. ci sa fie legate de ea printr'o articulatie sau un cablu flexibil. de care perele se apta* cand se repede. de rotatie sau oscila-tie. etc. 30. Alaturi de lingura. sunt anima-ti prin diferite sisteme. se intrebuinteaza nenumarate forme de Fig. www. alcatuita dintr'o paleta scobita de metal strälucitor. care dau perelui rapitor iluzia unei victime upare. Toate aceste naluci sunt bune. In afara de linguri. a-Lama unul sau mai multe carlige. cauciuc. fixatä la un capat de un vartej sau pe un ax. carligele sa nu faca corp cu näluca. 29. in jurul caruia se poate invarti sau oscila. daca raspund condiOunilor toare sil fie atragatoare . 31). caci altfel perele agajat se va servi de corpul nàlucii ca de o parghie pentru a se desga-ta . fie de mirrtri verticale. orizontale. Aceri peri. de obicei triple. trar prin apä. in forma de lingura Para coadd.dacoromanica. celuloid. sau la capa tul celalalt. peri de metal sau lemn.

www.ro . gnu qi fix. Naluci cu cap excentrat.dacoromanica.PE SCUITUL ARUNCAT 69 Fig. 32 i 33.

plumbuit sau nu.ro . cu cat apa va ri mai limpede. legat peste carlige i truptd pqtelui. 37). 36. se fac aa zisele monturi (fig. navigand la adâncimea dorita. fie de pale tele care se crasesc fixate de unele sisteme.70 TRATAT DE PESCUIT c) sä °puna' o rezistei0 suficienta in apä pentru ca.dacoromanica. purtand doua sau trei carlige triple pe cablu flexibil. www. 1-tablea va fi mai stralucitoare Myers. Cu cat apa va fi mai intunecata. Mirarea acestor ndluci e asigurata fie de curbura data pe§tiorului i axului infipt in corpul lui. alcatuite dintr'un ax sau un clwipr. 34. creta. Fig. Aceste monturi sunt intrebuinIate cu un pWisor mort fixat pe ele. sà intinda bine firul. Cu atat va fi naluca mai dls.i1 impiedecä de a fi smuls in tintpul mirarilor de aruncare. In afara de aceste naluci. Un fir de a-ta sau de metal subiire.

Dar. Acest instrument e alcatuit dintr'un carlig mare de qel.PESCITITUL ARUNCAT 71 aici pescarul are nevoie. pentru a preveni accidentele. 11). Fig. daca pqtele e greu. fie ca se frang. www. Fig. cum e bunaoara §tiuca. Gala. foarte ascuIit i fixat la capatul unui mailer de cel puIin 70-80 cm lungime. ale carui bucA ti. le plash'. De aceea. 35. de 5-7 cm deschizatura. fig. plasa e inlocuita cu folos prin gala (g.dacoromanica.ro . pentru a scoate pqtele din apa. fie ea aluneca unele intr'altele. din pricina carligelor triple ce atarna de naluca. 36. de Cate ori pwele urmarit e de tale mai mare. ochiurile pla§ii au deseori de suferit.trebuie sa poarte un dispozitiv de protertie a varfului carligului.

din a caror gm% teribil armata nu se pot scoate nalucile Para perico!. etc. E bine ca tot in aceasta cutie sa existe si un cornpartiment separa t pentru strune. carlige.ro . o mis- care circularä prelungita. i le niergine deschise. briceagul. Un clestisor plat cu o parte taioasa va fi de mare folospentru repararea sau facerea strunelor. un corp a nimat de o miscare circularä rapidà. Cu urinatoarele corec/iuni: a) pentruca nu se poa te imprima greutatii. Sacul. 37.72 TRATAT DE PESCUIT Cutie. prin urmare. ce se petrece la pescuitul aruneat. Inteadevar. www. lata. vartejuri. se intrebuinIeaza un fel de U puternic de (4e1 pe care-I putem numi Fig.dacoromanica. in timp ce furcu/a extrage carligele fard pericol pentru degete.. liberat la un moment dat. e exclus ca pescarul sa poarte nalueile altfel decat inteo cutie. precum si unul pentru rezerve ca plumbi. ARUNCAREA NkLUC II Pentru a explica principiul aruncarii unei naluci vom aminti cloud arme vechi care foloseau acest principiu : prastia lui David si catapulta. Pentru stiucile prinse. Dat fiind numarul de carlige triple zbarlite pe ele in toate sensurile. inserat intre falcile pestelui. etc. cu o miscare foarte accelerata . sunt accesorii necesare oricarui fel de pescuit. ea la prastie. elanul se da pe aproximativ un sfert de cere. plcacä pe direclia tangentei (AD)1a cercul descris in punctul eliberarii (A). ceiseeitor care.

Pentru a inlätura acest risc. mai incet deck viteza nlucii trimese. In prima categorie sunt artincArile laterale (stânga spre dreapta.elege cä. act. se imprimä greutälii. se va infil. in acela§ timp Cu direcIia. dreapta spre stânga).ro . Dar plecând. precum am mai spus. ura pe bobina' i va incurca matasea. iar in a doua aruncdrile peste cap. Acest elan imprimat ndlucii se poate executa in douà feluri: in plan orizontal sau in plan vertical. pricina a nenumArate plictiseli care au descurajat pe multi incepritori. E ceea ce in pescuit se numete o perucd s. desfAurând firul Cu o vitezA egala cu viteza iniPalà a 'id- A 1-ANGENTA lucii. o mi§care ascendentä.dacoromanica.nt.PESCUITUL ARUNCAT 73 b) pentru a prelungi cat mai mult traiectoria. oriek de delicatà or fi o asemenea franA.iunea 1) Acest decalaj se traduce printr'un colac liber mai larg care. Se int. ea va avea destulä inert. www. proporlional. intArziind efectul gravita0ei. seamä i de greutatea mItasei infä§urate pe ea.ie. 38. corpul va ciadea la p5m5. mulinete franate automatic in ap fel inck bobina lor sä desf4oare intotdeauna mai pu-0nd màtase deck cere näluca aruncan. viteza tinzAnd la O. panä cand. lucrând astfel mereu sub traqiunea exercitatä de acesta. incurcAturil adesea inextriabilà. pentruca viteza Fig. Ce se va intkripla Cu näluca odat5 liberatd? Ea va pleca cu o vitezä care va scddea treptat. ei de desfAsurare sa scadä. prin uimare lungimea de fir desf4urata va fi mai mare deck drumul parcurs de nälueä 1). s'au imaginat. foarte repede. oprind niiluca in drum. Oricia de inoarà ar fi bobina libera' a unui mulinet. mai curand san mai tArziu. näluca trage dupà sine mkasea care imprim5 bobinei mulinetului o mirare de rotaIie.

ljberiiii mulinetului. in care actiunea ei e inlocuitd de degetul pescarului care controleazd desf4urarea bobinei. servindu-vii de in- dicqiunile date i dupd ce yeti fi eercetat Cu atentie desenurile explicative. drumul e deschis inven tatorilor. apdsfind fie pe indtasea inf4uratii. incercati sd punqi in practicd aruncarea Fig. pesearul. Aruncarea in plan orizontal. &Ana salt inulinetul ideal neexistdnd. directin tintitrt.ro .ei determind o scurtare de traiectorie a nälticii. nu le ingddue. Curbura v5rgii indiert forla pusri pentru arunearea www. de nude punettal atins de nrdurri in momentul a. Dar. 39. Acum. P. PO. metal a Aceasta metodd e excelentil.dacoromanica. fie pe marginea de bobinei. °data pescarul ajuns la un anumit grad de hidepermite coreciiimi delicate pe care o inAnare. Sunt insà mulinete fard frând. pleucrt nilInca. punctul extrem indrarrit. pentrucd frând meca inch.

PESCUITUL ARUNCAT 75 Presupunem intAi cä ve¡i pescui cu o vargd pentru o singurd inân'a i cu un mulinei simplu.ro . In cazul de fatä. sd zicem. Pentru a invàla s6 aruncali. O. având grije ea inelele sä se griseaseä perfect aliniate. fixat. n'avet. inelele sub valga nutä orizontal. cu frAnd antiperuck montat sub varga. nici de struna: legaIi la capAtul mäTésii trecute prin inele un plumb Ale greutate poi rivitä. 20 grame. manivela s5 fie in dreapta si trece0 mätasea prin toate inelele.i mulinetul in a§a fel incAt.dacoromanica. Montati varga. Ficcare www.i nevoie nici de nEducg. Osindu-se impreuna eu Fig.

Impreuna cu inelele. www.dacoromanica. 41. Tata cum puneti la punct &Ana pentru o greutate anumitä: i. Luan o bazA mare de reazim depärtând picioarele. accelerati iute i. porniti dulce. Fig. Iar franarea se va lace Cu degetul cel mare care ja reazim pe una din traversele cadrului mulinetului vi apasa pe malase in mijlocul bobinci. 1) Daca pescuiti Cu un mulinet multiplicator american.. Tinqi varga inclinatá la 45°. sau un mal de apä färä pomi. plumbul va desfäsura m'atase pana ce va a tinge pämäntul). plumbul atarnat de värful sforii va desfäsura matasea. manivela fiind In dreapta. imprimând bobinei cam o Invärtiturä complectä. Imobilizan bobina liberá de cric cu un deget..ro . duceti varga inapoi innen-o orizontal cam la nivelul centurei. complect O echipatd. 23 si 24). in pozitia de mai sus. el va trebui sa se gaseasca. deasupra vargii tinute orizontal. liberan bobina si impriman värfului värgii in continuare o miscare aseendentä pcntru a o opri and ajunge in directia vizatä. o poiank o pe- luz5. Liberan bobina de impiedecarea crieului (daca si frâna e complect liberä. cu värful in direcna opusä locului unde intentionan sä aruncan. dupd ce an parcurs in plan orizontal vreo SO° cu varga. scuturând varga. cand simtin traenunea ei in sens opus. Acum cAutan un loc liber. greutatea atáraind la 30-40 cm de inelul din värf. Dan greutäni o miscare de pendul i. Strängen sau liberati frana pana când.76 TRATAT DE PESCUIT mulinet cu frâna automaticá are un sistem de reglaj si un cric (fig. Iv Veti perfecnona punerea la punct a frânei din primele momente ale pescuitului 1).

fig. pe rand. Tan. La aruncarea dela dreapta la stanga. greutatea cade pe direc-lia PO. mana dreapta. Daca. Mulinetul e fixat inaintea mainii. invers. fie pe parghia care libereaza frana in momentul potrivit. Figurile 40 si 42 aran aruncarea nalucii lateral cu o singura maná. in astfel asezate incat. misearea e aceeasi si e o inversare in acelas plan sau o transpunere intr'un plan diferit. Oricare ar fi modul de a arunca. greutatea cade inainte de a fi atins direcIia PO (y. Figurile 43 si 44 infat. 41). mulinetul e prea liber si risca sil faca peruca. etc. lateral. precum si de poziIia muli- netului. fie punand cricul in funeliune. mana stanga va trece deasupra celei drepte. la sfarsitul aruncarii. www. fig. In fine figura 45 infäliseazd aruncarea nalucii cu o singura mana. mulinetul a fost prea franat sau bobina prea tarziu liberan. odata miscarea terminan' 1). La aruncarea dela §-tanga la dreapta. fie apasand degetul pe bobina'. 1) Aceste pozitiuni n'au nimic absolut si pot fi modificate dupa preferintele si ideile personale ale pescarului. se gäseste lana el pentru a apuca manivela.iseaza aruncarea la terala cu doua maini. (x. Tineli seama de pozitia mainilor pe mal-1er. 41). E metoda cea mai grea. pe figurile aläturate. mai rar intrebuiniata la pescuit. Tan acum. fie ea stiinga teste manivela asezata In partea ei. fie pe marginea bobinei. dar folositoare de cate ori obstacole laterale impiedeca miscarea värgii in plan orizontal. fie cä dreapta conduce. sau aii liberat prea devreme bobina. peste cap. peste cap. Daca greutatea tinde sa depaseasca directia vizatä.dacoromanica. diferitele feluri de a arunca näluca. dupa ce a franat mulinetul. iar controlul bobinei e facut eu degetul arantor. mana stanga se gaseste dela inceput in locul pe care trebue sa-1 ocupe la sfarsitul miscärii (fig. 44).PESCUITUL ARUNCAT 77 Oprili desfasurarea sforii cand greutatea a atins suprafma apei. momentele miscarilor explicate mai sus.ro . Dacà miscarea a fost normala si halla mulinetului la punct.

i bine seama la pornirea iiälucii.78 TRATAT DE PESCUIT Fig.dacoromanica. Luat. Miscarea se opreste si bobina e liberatá in momentul in care varga a atins pozit. 46).ro . cAt mai de jos si in momentul and v'a venit cätre picioare (fig. ia verticalä. www. 42.

Daca naluca. ] Fig. Daca &Anca descrie o curbä prea alungitä in sus si nu se www.PESCUITUL ARUNCAT 79. e ca ave¡i tendino sd libera-ti bobina prea tärzin. in loe sa descrie o curbd 'unta in aer. cade aproape- si en sgomot in apa. 43.dacoromanica.ro .

ceea ce la tennis ai numi liberat bobina prea devreme.dacoromanica. chandelle ». e eh' aIi www.80 TRATAT DE PESCUIT duce departe.ro .

dacoromanica.www.ro G .

vederii pestelui care se giAsef. in schimb. piistravi uncle..ro . 46. in fine. in locuri inaccesibile de pe mal cu musca puteti prinde bucriti frumoase cu o nàluc5. PE SC MT Iata.82 TR ATA T I) F. etc. ramuri.te aproape de mal si nesperiat. www. in special la pescuitul de Fig. E drept Ca nu pute-ti arunca astfel la distante mar. dar nici nevoic: ramurile care VA impiedecil de a arunca altfcl và ascund. un ultim fel de a arunca nIuca. atunci and jurimprejur aveti obstacole.dacoromanica.

. arunca0 direct din cl . printr'o miscare de translaIie. dacd nu. ori in ierburile aquatice. legdnali ndluca si. mare. in asa fe! Meat. deschisd catre cer. 47). cand vine cdtre dumneavoastrd.inând varga orizontal.dacoromanica. trasi prin inele de ndlued. t. mica. 2 Fig. cu a doua bue16.i pe degetele mainei stângi. de cele mai multe ori ascuns de un obstacordin apd. Cu put.PE SCUITUL A RUNCAT 83 llacà sensibilitatea mulinetului va ingdduie.ro 6.in exerciIiu puteti arunca 7-8 metri fdrä greutate. atunci scoate-ti câi1iva colaci de mutase si-i -tinet. pe urnad in sus. sa poatd pleca Para sà se incurce. Ndluca va descrie un S orizontal cu prima }meld. pe fundul pe care victimele www. 47. in fine. ori. deschis6 care apd. PESCUITUL Pestele urnidrit prin pescuitul aruncat este un rdpitor care pandeste prada. distanfd suficientd pentru a prindc pestii cei mari in asemenea imprejurdri (fig. sau asezali pe jos. Acum. vânt intai inainte.

Necesitatea de a reduce aceste curbe ale sforii sub limita peste care nu mai sunt transmisibile nici miscarea de inIepare a pestelui. am constata ea firul de in'atase se imparte in douà porliuni bine distincte: o parte afará din ap4. pe cat se poate.ro . cu cat lungimea firului desfasurat e mai mare. sorIii de a trece n'aluca in vecindiatea unui peste la panda sunt cu atat mai numerosi . i cu cat aceste buri sunt mai accentuate. grosimea firului. niei miscdrile de control in timpul luptei lui. Näluca pescarului va fi luat4 cu ark mai lesne cu cat va trece mai aproape de pestele care pandeste. convexitatea cAtre suprafao apei (fig. &And loe la o rezultantà. precizat4 necesitatea de a pescui treeand n4luca. cealaln cufundatg. 48). 48. www. lang4 sau printre ierburi si cat mai in vecinätatea fundului. in apropierea obstacolelor. cu cat pescarul e mai sus deasupra apei. cu cat rezistenIa nAlucii la inaintarea in ap4 e mai slab4 si cu cat näluca e mai adanc cufundat5.cu cat ngluca parcurge un drum mai lung. cu atat va fi pescarului mai greu sä transmit4 nalucii apucate de un peste miscarea care s'a determine infigerea carligului. dela inceput. Fiecare din aceste buqi » pe care le face firul sunt cu atat mai accentuate cu cat firul e mai gros. in apele curg5toare. rezistenia n5lucii la inaintare i poziçia pescarului fijad determinate dinainte. determinil distanta adancimea la care pescuitul e eficace. Dac4 am putea privi de profil un pescar care a aruncat o nalucti In aria la distan-p mare si acum o readuce. curentul va pricinui o nou4 burtà. Tata dar. deci cu cat e aruncatà mai departe. decateori direcOa firului va fi alta decat riguros in susul sau josul apei.dacoromanica. fiecare din ele formand o curb4 eu Fig.84 TRATAT DE PESCUIT care-i tree deasupra nu-1 pot distinge. Pe de alta parte. Pe de alta parte.

iile fundului unde. sau invers. clean. Cu atilt rdul va fi mai mare si pierderea de timp mai apreciabild.umi/i-vd sà aruncaii ndluca la distal-4e la care vä asigurd un pescuit efectiv. la biban. Explorat.i apa in adâncime ldsând näluca sà se afunde. Apoi schimbat. ci mult. pentru adancimile maxime de 3-5 metri.eald moderata . si face-ti o serie de explordri in formd de evantaliu tirul si. printr'o miscare uniformd. Cu at parcursul va fi mai lung. cu o iul. prin incetenirea sau oprirea momentand a recuperdrii. iar dacä schimbaii pozitia in care va gdsiIi. bundoard. ndluca trebuie adusd cat mai repede si neregulat. impiedeand ndluca de a se invärti. prin sacade . La pastrav i lostrit. inspirându-vd de concluziile unui expert 1). Aducerea ndlucii prin apd trebuie variatd dupd specia de peste urmdrit. Inainte de a incepe sà pesduii. &And mai degrabd alarma pestelui in loc atragd. pentru a nu speria pestii. O nälucà trecutd de zece ori pe un loe nu va fi luatd.a. cam 1/2 metru pe secundd. Arunand departe puteti agäla din primul moment o iarbd care. 1) Preskawiec. pentru a ajunge pe la 40 metri and ndluca evolueazd la adOncimi sub metru. stau cei mai mari pesti. Ea crete pe masurd ce scade adOncimea.i locul cu caIiva pasi i reincepqi.PESCUITUL ARUNCAT 85 Astfel.dacoromanica. gändiIi-vd i aici pe unde aduce la mal prada prinsd i apropia-Ovä de ap5 incet.ro . nu facetii sforpri inutile destinate cel mult unei galerii naiv admirative. va fi luatd la a unsprezecea aruncare: a primit lumina altfel. www. Prin urmare. de obicei. iar la stitia incet. o face ineficace pe tot parcursul. Incepeti prin a arunca ndluca spre extrema stängd.repeta-ti evantaliul . atre dreapta. nu prea departe. limita eficace e de vre-o 20 metri. Aceasta cu atat mai mult cu c'Ot poqiunile de apd cele mai bune de explorat sunt presdrate cu ierburi. dändu-i timp sá parcurgd excavat.

Inteputi intr'un punct cat mai apropiat de cap si trage!i. urmAnd sfaturile date la pescuitul cu musa. Omorati pestele imediat ce 1-a-ti judecat demn de a fi pdstrat i inainte de a intreprinde once incercare de scoatere a carligelor din gura. puteti fi mai energic in ma- nuirea pestelui. sau vertical. Iar cand sinyti-ti cd un peste a ataeat ndluca. Dacd adancimea apei e micd. inainte ca struna sau varcra sd fi atins limita de rezistentd. pentru a fi siguri cd transmiteti acesteia sguduitura menita sä infigd cârligul. un peste respectabil se va repezi sä ja ndluca. combinând miscarea nälucii In apd cu schimbarea de loe a pescarului pe mal. prelungii-i parcursul. Când pestele dà semne de oboseald treceti-1 deasupra garci fundate In apd cu varful in sus si infigeti-o intr'o miscare aseendentd si in direutia dela coadd spre cap. meni. pând ce a-ti scos pestele pe mal. un unghi cat mai aproape de 150°. Fiti cu bAgare de seamd la dintii stiueii si la ghimpii bibanului. Fit.' si sfoarä. curbele care contureazd bancurile de ierburi.' artificialà.ro . ridicalii varful värgii i facqi acelas unghi in plan oblic. in plan orizontal. In timpul recuperdrii merrtine-ti varful vdrgii pe cat se poate aproape de suprafata apei si in asa fel incat varga si sfoara sd facd.dacoromanica. bibanul. smuciti brusc varful vd. pentru a micsora unghiul fäcut de vare. pentru a impiedeca ndluca de a se agdia de fund. in continuare. Iar and ndluca ajunge la mal. cu deosebirea cd aici varga si struna fiind mai solide.inându-le in acelas plan.rgii. cduta-ti sd-1 adueeti cat mai curând. Odatd pestele agltat. pentru a lua solzii in raspar.i insd totdeauna gata sà liberati sfoara sub o traqiune violentä. www. imprimandu-i prin vdrful värgii o miscare paraleld mar- ginei malului: deseori lângd mal sau de sub el. lostri-ta si chiar pdstrdvii mari se oimoard prin tdierea bulbului in ceafd.86 TRATAT DE PESCUIT sau urcAnd-o catre suprafqd prin accelerarea recuperdrii i ridicarea varfului Exploraii locurile grele.

PESCUITUL ARUNCAT

87

PESCUITUL

RUNCAT CU MULINET CU BOBINA STA.TIONAIIX

De c4iva ani, un mulinet de o concept,ie nouä, inch' mai de mult prezentat pescarilor de inventator, face numerosi adept,i. Acest mulinet (fig. 49) inläturd cu desdvarsire riscurile de o Perued » p:ricinuite de

iqeala prea mare de
desfdsurare pe care o dobandeste bobina in

timpul parcursului fäcut de nälucd in
aer.

Principiul e urmätorul : o bobind, fix-A pe un

ax paralel cu varga indreptat cdtre värful ei, cu marginea anterioard rotunjitä pentru a permite firuluifoarte
subtire, infdsurat pe ea,

sd se desfäsoare cu
mare usurinId cand e tras spre värful vdrgii,
Fig. 49.

inlesnind aruncarea de greutäli minime (2-3

gr.).

Infdsurarea la loe, acceleratd printr'un sistem multiplicator, se face de atre un bra/, care prinde automatic firul si se roteste in jurul bobinei depunând spirä cu spird ca o mana. Acest mod de a
infdsura are avantajul de a compensa räsucirea firului rezultatä din modul de desfdsurare.

www.dacoromanica.ro

88

TRATAT DE PESCUIT

Ceva mai mult: penirit a inlesni distributia egalia a firului pe toata largimea ei, bobina e animatä, in timpul recuperarii, de o miscare de oscila!ie pe ax inainte si inapoi. Sub o tractiune puternicà in timpul recuperärii, bobina sloboade firul prin mijlocirea unui cric #, rotindu-se de data asta pe ax. T'aria acestui cric e variabila permitând potrivirea lui grosimii firului intrebuintat. Se intelege ea acest lucru reduce in mare parte riscul de ruptura' in timpul apararii pestelui si inlesneste intrebuintarea de sfori i vargi extrem de subtiri si usoare 1).

Cu un astfel de echipament potrivit, un pescar indemanatec poate ajunge la o minunata preciziune in aruncarea nälucii. Dar puterea de a stapâni un peste prins cu astfel de scule este reclusa. Si decâteori un peste mai mare e agatat, chiar daca nu scapd, ceea ce e rar daca exista obstacole in vecinätate, in once caz lupta e lunga. Sportul e aträgator, intr'adevär ; insa to i pestii din jur sunt speriati i viata aquatica e turburatä prin acest sistem pe o mare intindere. De aceea, astfel de scule nu-si au intrebuintarea decat
in ape libere de obstacole sau acolo unde o aruncare precisa si fina poate inlesni prinderea de pesti de tale mijlocie.

Data fiind usurinta cu care se destapara' firul de pe bobina,
acest mulinet e deosebit de bun acolo unde arbori sau obstacole de

once fel impiedeca pescarul de a executa cu varga acea miscare larga necesarä ca sa imprime avânt nalucii 2). Intr'adevar, cu acest mulinet e suficient ca varga sä descrie un foarte mic arc de cerc care, combinat cu o miscare a bratului inainte, trimete departe
naluca.

Recomandäm intrebuintarea unei asemenea metode de pescuit In apele putin adânci, la pastravi bunaoara, cu varga si fir foarte
Pentru a folosi aceste mulinete e nevoie de o varga Totusi, daca dobanditi Indemanare, veri putea compensa, intr'o anumita mäsuril, aceasta inferioritate a mulinetului obisnuit fatä de cel cu bobina stationara, reducand cu mai mult deck juma-tate parcursul vargii, pentru aruncari la distante mijlocii.

www.dacoromanica.ro

PESCUITUL ARUNCAT

89

(actualmente cam I kg rezistentä) uncle, in zilele cand piistràvul e la fund 0 refuzd musca, se poate honri sá ja, in trecere, un pestisor mititel. In acest caz, pe lang4 cá pescuitul poate fi tot a,sa de frumos i pasionant ea i eel cu musca artificialà, aveIi avantajul, când vreli sá pescui¡i din nou cu mused, de a va putea servi de aceea vargd, schimband doar mulinetul cu
sfoara lui.

www.dacoromanica.ro

IV PES CUITUL STATIONAR Pescuitul stalionar. + Ce sorti are un pescar care n'a. pescuitul stalionar e o distrae/ie de vreme calda' sau cel putin clementd. desfdtarea trupeased si miscarea lenese a apei alcdtuiesc o vrajà edreia puni scapd si sub a cdrei influenid supdrarile se topesc.CAP. in adancimile limpezi ale cdreia nu se stie ce monstru gadild usurel momeala din carlig. Prin urmare. pe marginea unei ape lin eurgdtoare. E de net'ágdduit farmecul acestui pescuit pe o diminemd de vard.ro . Iar privit ea o distrac0e.eum sunt bibanii . in principiu. intr'o imobilitate cat mai desdvarsitä. netemdtori www. patimile se alind. gandurile se randuiese si o pace binefdeätoare coboard in suflet. cand nu s'a imprästiat Incà cea-ta de pe vdi. nu poate fi considerat ca un sport decat in mdsura in care pescarul umbld pe jos pana la locul de pescuit. sau.' pe loe? a) S'A peseuiased intr'un eard de pesa lacomi . vechi dela invemia carligului. el nu trebuie practicat decat in n'asura in care sta-tiunea fixd pe rnarginea apei. sau trage la lopeli fiind in bared. fdcand sà tremure imperceptibil pluta i mana pescarului intinsd spre a apuea undita la timp. In fine. Linistea dimprejur. constituie o pläcere.dacoromanica. innoatd daed a cdzut in apd.

Pescuitul stationar se poate practica fie pe fund. 10. cu o plutii care ment. fie intre cloud ape.140 Sculele potrivite sunt urmAtoarele: O varga de 3-4.50 m. cat trebuie pentru a meniine momeala pe fund.92 TRATAT DE PESCUIT sau sà dea peste un loe unde trecerea pestilor sil inlesneasek schimbarea necontenitil a celor speriali de prinderea unuia din ei. in fine.dacoromanica. Plurnbul e aleauit fie dintr'un fir infilsurat pe strunii pe c4iva centimetri (b).ro . in general ce! mult 30 gr. crripatewww. 4 41to 9 (2-441~4.ine nada la adân- cimea dorità si serveste totodata de indicator. solid. fie dintr'una sau mai multe alice mari (a). Cfirlige. liniste si imobilitate si nu se poatc practica dealt cu morneli naturale. cat si pentru a rezista unui peste mare care adao0 puterea lui presiunii curentului. 5 la Nr. sau. plumbul greu i de traciiunea apei pe sfoara intinsa pe toatA adiincimen. printr'o nadil oarecare sá creeze. Pescuitul cu plumb fix pe fund e potrivit in apele curgdtoare uncle loeurile bune sunt biltute de curent si momeala n'ar putea sta altfel pe fund. in mod artificial. aceasta afluen/d continua de pesti ciltre locul unde pescuiestc. lurr. 50. destul de rezistentà pentru a nu fi obositil de Fig. In once caz. re- Strunk' de cel mult 3 ni. plumb. cu struna plumbuitil. 50 in sfoaril de mätase sau in impletit de 6-10 zistentA. . - Un mulinet simplu. acest gen de pescuit cere rilbdare. dupil felul pe§telui urmilrit dela Nr. cu cric puternie si capacitate de 50 60 ni sfoarà de 7-8 kg. din fir de Florenia sau fir Japonez. intotdeauna de o rezistenlä inferioaril täriei sforii.

. Fig. peste mort (zglavoe sau boistean). etc. etc. www. bundoard cea mai apropiatd de carlig la 30 crn. Depärtarea la care aceastä pinta se pune de earlig. lipan cu râme. fig. etc. porumb fiert. plumbul hind pe fund.. Se pescuieste in felul acesta la: crap sau lin cu bob fiert. cubulete de caseaval sau schweitzer. sfoara sd fie intinsd. pentru a pluti. pand ce pluta stà la suprafata intinzänd sfoara intre ea si plumb. râme. cartofi. larve de insecte aquatice. Seulele necesare sunt: O vargd usoarä care sd poatd fi Own in mand tot timpul. Gaud pestele pleacä cu momeala. impermeabilizatii unsd usor. pentru a impiedeea pestele de a shirti rezistenta plumbilor mai grei. in eazul unei ape curgätoare. ete . etc. Pescuitul cu undita mifcatoare pe fund se practicä acolo unde apa exeurge lin sau e stätätoare si fundul egal permite pescarului ploreze. (land putinta pescarului de a simp once miseare imprimatd de peste momelii. râme. din bared sau de pe mal (b. soma cu peste mort. clean cu coadd de pestisor mort. etc. E bine. broascd. ca plumbul. râme. in raza de ac-Oune a unditei. fie dintr'o plach (c. trebuie intepat. in ()rice caz mai mare deck adancimea locului pescuit. râme.PESCUITUL STATIONAR 93 -sau gdurite i insirate pe strund.ro . Varga se aseazä in asa fel inat. 5).. rnàmàlig. pdstrAv cu râme. dupd adfincimea fundului si accesibilitatea apei. 30-40 in mätase de 4-8 kg rezistentd. de 3-4 ni lungime. larve aquatice. larvc. larve. In ape mai linistite se poate pune o plutd sau pand ca indicator pe strung. Un mulinet ca mai sus. se determinä pe lucencate. gäurit.. iar cea mai departatd la 40 cm. mreand cu marridliga. 50). sä poatd luneca pe strund intre cloud alice fixe.dacoromanica.

dupa cele spuse mai sus. simpla supraveghere a plutei i reinnoirea momelii din timp in timp sunt suficiente. Plumbi eat mai miei i mai departati unul de altul. el se sgarie si scapa. pluta trebuie lasatä mai jos.epare inainte de a ridica struna din lipa pentru o noua aruncare. e bine sa se faca o miscare de int.9'i TRATAT DE PESCUIT Struna pana la 3 in. la limita ingaduita de lungimea vargii. In apa statittoare. 10. adesea. Din aceastä pricinä.a upara pentru acest gen de pescuit. cleanului. desele repetari ale acestei miscari de aruncare fiind obositoare. dupa talia pestelui si a momelii intrebuint ate. O plata asezata in asa fel incat undita fiind cufundatä in afta. cu momelile aratate mai sus. cu cAt apa e mai link cu atät acest fel de a pescui e mai plaeut. domol. lueru care se poate realiza cu ajutorul unei sonde. dar mai cu osebire rosioarei. In alta' curgatoare undia trebuie aruncata ctit mai departe in susul apei. pentru a face momeala sä pluteascit mai sus.ati din 5 in 5 cm. In Apus el se practica pe o seara foarte intinsa. fie de pe mal. fie din barca fixata cu doua prajini. atat cat sà poata echilibra pluta.ro . tocmai in momentul ridicarii unditei. mrenei. curentul o aduce incet la vale. momeala sa atingà fundul. In timp ce plumbul eoboara. Carlige dela .dacoromanica.Nr. inând seamä si de greutatea momelii din carlig. Aceasta din pricina cà. Pe niasura ce acest pescuit se adreseaza pestilor de plina tipa sau de suprafata. la umbra podurilor sau a arborilor de pe maluri. eu undila sprijinita pe doua cracane. in fluviile i raurile cu un eurs. incepAnd ca eel mai apropiat de carlig la 30 cm si distant. Cand a ajuns. ea e necesard o undit. www. momeala explorand fundul in fa-ta pescarului. dupa o paliza'. Se intelege. pestele care a urmarit momeala se hotdraste s'o ja. 3 la Nr. nehlepat. vaduvitei si laanului. Acest pescuit e potrivit crapului.

atragand stiuca sau pästravul care-1 inghite si se prinde. Se practica cu o varga de 3-4 m. care au atatea metode la dispozilie. poarta la varf un ochi de care se anina o para de plumb de 10-30 gr.. In Apus. Men/ionam aceasta metoda cu titlu pur informativ. putin mai grea de . pentru pesti rapitori de tale mai mare. Aci. pe cand pestisorul moare in once caz. se practica. ca si la pescuitul de fund. in buze si pe spate cu un fir de arama sau o/el! In fine iata cate-va feluri de a pescui care fac trecerea intre pescuitul stat.dacoromanica.ionar si eel . dupa pozi/ia pe care o ocupa pestele in apa. Se pot pescui astfel bibani. sau cu ciresi la clean. din 30 in 30 cm. pesti de mare. doua.sportiv. eu mulinet i sfoara de preferint. coropisni/e.a si necesita multa diba. mulinet si sfoara la fel. pe cand pestisorul s'ar putea spune e inseilat pe flancuri.PE SUM UL STATI ONAR Astfel o varianta a acestui pescuit este acel cu insecte ca greeri. pescuitul cu urt pestisor viu care se invarteste in jurul firului. Struna. deci o vargä mai rigida . Englezii impletesc fire speciale pentru acest gen de www. Primul se adreseaza exclusiv pestilor insectivori de suprafai. sunt fixate pe capete scurte de 10-20 cm. In sus pe struna. trei sau mai multe carlige in astfel bleat sa se poatä roti Para sa rasuceasca struna.varf deck cele de Vaud acum.a poate scapa cu via/a daca vanatorul e bun tragator. Aci pluta trebuie asezata and mai sus cand mai jos. cu ajutorul unui (< pater noster cu un singur carlig. etc. Se poate Intrebuin/a si o pluta ca indicator. se intrebuirr/eaza un plumb greu. mai barbar decat vanatoarea de tigrii cu eapri/a legata. fiindca pe de o parte caprit.cie si mladiere.ro . Se mai pot fixa cu bra/e de parghie din fir de o/el inoxidabil. Tot printre pescuiturile sta/ionare se aseaza si cel numit (ipater noster )). stiuci. fluturi. iar pe de alta parte capri/a e legata si paste iarba verde pana 'n momentul dramei. insa sfatuim pescarii.a de matase foarte usoara. sa lase de o parte acest procedeu barbar . lunga de 2-3 m.

Struna. pe eare e fixat un pestisor mort ett capul in jos. Ele se rup din fund si se indeparteaza. in ape linistite. e terminan printr-un carlig märicel. asa cum fac pescarii nostrii de lostrin pe N'Idea BistriIei i pescarii normanzi de Ostral-. dar ett fier subire. a unei insecte care eade. la indemana pescarului care-si pregateste un loe bun. etc. Axest pestisor poate fi inlocuit printr'unul artificial. in ciuda fragilita momelii si a sforii. eonstituie un gen intermediar intre peseuitul sondat si eel aruncat din mulinet. atat. Un pescar bun poate face minuni cu aeeasta metoda. 8-10) pe eare se pune o lacusta. cu o undin avand la capat o montura de 2-3 carlige triple. acolo unde un peste pandeste in adânc. Alta metoda.96 TRATAT DE PESCUIT pescuit. pescarul care a simlit ea momeala a fost atacan. Dibacia la acest pescuit consté in apropierea nesimlitá de malul apei si arunearea. Nada se da. trebuie sà astepte pana ce pestele a fost In fine un peste artificial aruneat cu o varga de 4-5 m si tras prin apa iute printre pietre sau eioate. Iar daca asemenea locuri nu exista. Cand insa pestele e natural. un greere. ea acea pentru musca artificiald. o efemera mate. cum spuneam mai sus. plantele care se ridica spre suprafan. foarte fina. din barca. cat i pentru a-i familiariza cu un anumit fel de momeala. Si acum vom spune cateva cuvinte despre nada i despre momeli. fára nicitin plumb. (Nr. e acea a sondarii locurilor de adapost a pestilor rapitori.ro . in mod natural. lasandu-se un www. sau pe marginea stufurilor. de eositor lueitor. ale carui evolutii desordonate atrag in jurul pesti curiosi i lacomi aninand din eand in eand pe cei mai indrazneii. ele trebuiesc Mente smulgand cu mana SU Cu ajutorul unei greble. destinan rapitorilor de fund. Pentru aceasta se aleg locuri libere de ierburi i obstacole. pentru a crea un obicei pestilor de a veni in acelas loe sa cante brand.dacoromanica.

graul. Cum pestii urmari/i sunt crapii. desagregandu-se. pe cat posibil la ore regulate. Cartofii pentru momeala trebuie sa fie de talia alunelor mari. www. cea mai folositoare pescarului e rama. etc..PE SCUITUL STATIONAR 97 luminis de 10-15 m patraIi. nada e constituita din cartofi fieri. pana ce apare bobul alb sub pielird. Mamaliga se framantä. pana se poate lua pieliIa de pe ei. e bun pentru pescuirea mrenei i porcusorului. etc. porumbul cartoful se prepard cam in acelas fel. lin. Ciresile servesc ca momeala pentru clean. de preferinVä. Cascavalul sau schweitzerul. In fine painea simpla. rosioarele. Constituiesc cea Se fierb mai buna nada pentru crap si lin mare. constituie o momeala foarte buna. etc. &and o excelentä pasta aderentä. Aci se da' nadä pestilor. dacá n'a avut alta momeala potrivita. la crap. Oricare din acestea se sfarama si se amestecd. Nada se aruncä pe locul de pescuit. libereaza hrana in- cet incet. Se infasoara apoi intr'o carpa uda si se intrebuin/eaza trecand binisor ca'rligul prin carnea bobului i scordnd usor varful in partea opusa. lasându-i sä fiarba incet. taiat in cubulqe. cu argila sau namol care. cu pulina faina sau cu paine muiata in apa. mamäliga. fara multa framantare. tar4e. bob sau grail fiert. iar dintre Dintre rame cea mai buna e aceea de 5-8 cm. Bobul.dacoromanica. Toate aceste momeli trebuiesc intrebuimate proaspete fiindca fermenteaza usor. Ar fi o gresala sa se creada ca rame se pot gasi oriunde i pescarul care pleacd fära rame de acasä. Bobul si graul se moaie eateva ore in apa si se pun la fiert. scoasa din pasunile grase umede de pe marginea apelor. rosioarä. ele sunt asa de variate incat s'ar putea serie o carte numai despre ele. unii. cu cateva zile inainte de a incepe pescuitul. Gaud a fiert apa se trag deoparte. Dupa cum se vede mai sus. Cat priveste momelile. muiata in apa si pe urma framântata. se intrebuirgeaza leguminoase sau paste fainoase. se va intoarce MA' peste.ro 7 .

ro . www.dacoromanica. diminea-0 pe roua. Recolta râmelor se face cu o sapa mica sau. batul sus pomenit infipt 10-15 cm in pamânt i pe mina rotit in jurul varfului. daca parnântul e uscat. RAmele scoase se spalä in apä. Rama trebuie sa fie vie la carlig. sau din pricina infiltraiibor. dupä ploi. Trebuie irisa un ochi ager pentru a deosebi. rama care iese. asculit la un capät. unde stau indesate zile intregi i rarnán curate si viguroase. cautarea lor e de prisos. Cu un simplu ha. va face sa jasa râmele din pamânt pe o raza de douä palme. din ce in ce mai aplecat. de 3-4 cm grosime. Daca e Marte umed. intre firele de iarba.98 TRATAT DE PESCUIT De aceea râmele se aduna dinainte si se pregatesc pentru pescuit. se scurg si se pun la racoare intr'o cutie de metal cu muschi umed. Figura alaturatä aratä cum trebuie pusä rama pe carlig. Bineinteles. Nu e nevoie s'a se sape adânc: sub brazda se gäsesc rámele. in locurile unde abunda.

sus. etc.dacoromanica. dand o puzderie de pescan i pe care-i putem numi ctripoteuri *. Dar pe Mug-a acestea mai sunt sute altele. ObservaIiile facute pe marginea apei vor complecta informqiunile date aci i care sunt suficiente pentru cine pleacá incepator la pescuit. menite sa faca din tot purtatorul de undirá un campion fericit. Astfel. o scoala intreaga s'a format in Apus. in special in Fran-ta. rusalii.e uscate si se pune la carlig dupä cum arata figura de mai sus.PESCUITUL STATIONAR 99 In Apus. una din principalele momeli este larva de mused dornestica. sunt cele de insecte cu metarmofoza aquatica. dar acesta nu e un motiv suficient pentru a le incerca rezisten/a la grewp. din care au iesit miraculoase preparate. bun pentru prins once lei de peste. perlide. Dar pesearii de mai sus. cele mai intrebuinIate sunt lacustele. Sangele amestecat cu canepa pisatd. printr'un rafinament inversat. sau cascavalul macerat in 'wink sunt no tiiuni dementare ale unei savante bucatarii. Se pastreaza vre-o cateva zile in tarAt. complica farmecul pescuit ului cu placerea. arm-irate sau nu.ro 7. Ele poarta numele de burial. frigane. coropisniIele precum si formele adulte ale larvelor sus citate. furnicile mari cu sau far% aripi. nevorbind decat in treacdt de negustorii care valid tot soiul de produse arornate. prin adoptarea acestor practice. Ca insecte. libe- lule. efemere. de a manipula tot felul de necuraIenii. E drept ea' muFti pesti sunt omnivori. www. mustele mari de carne. Sfatuim cu thrie pe cetitorii acestor randuri sa nu contribuie. care imbata pestele cu o belie caracterizatá prin aceea cà Ii ordona sá ja carligul cu momeala in gurd i sa faca semn pesearului traga in. de ei in/eleasa. Printre principalele larve intrebuiniate la pescuit. vierrne alb de 8-10 mm. Am numit mai sus momelile si nadele pe care un pescar trebuie sa le cunoasca. . carabe0. greerii. 0 caracteristica bine cunoscurá a pescarului e aceea de a eadea usor in exagerare. la confirmarea aseqiunii cà pescuitul e o indeletnicire murdara i desgustatoare.

fie durabile.CAP. Sacul trebuic legat numai la gura §i spanzurat cu gura in jos de un cui. pe malul apei. neaparat. Vargile bune se vand intr'un sac de panza subIire in care ficcare bucata stà intr'un compartiment separat. La demontaj. Nu läsmi varga sau buca/ile ei rezemate de perete: ele se pot stramba. Cand faceti aceste operaIiuni. Cand montaIi o vargä din 3 buc4i.ro . un cat mai mare numar de sfaturi. intr'un ice adapostit de umezeala sau de caldura mare. apucali www. iar pe de alta parte vom arata. in acest capitol. un atelier de mecanic. De asemenea nu le lasati in tocul de metal sau de bambu in care sunt vandute unele vargi bune: acest toc e destinat calatoriei. acasa.ire întdi. pentru a ajuta pescarul pastreze in bund stare sculele costisitoare de care se va servi la pescuit. In aceste compartimente. BagaIi de seama ca varful sa nu intalneasca un obstacol in momentul and Il trageIi afara. desprindeIi intai partea groasa si pe urma varful de mijloc. -Orland searna de faptul ea un pescar amator n'are.dacoromanica. pentru toii acei cu o indemanare suficienta. nu pastrarii. fixai intai varful la partea inijlocie i pe urma pe acesta la partea groasa. cum se pot desavarsi reparaIiuni fie de moment. Prima scula pe care pescarul trebuie s'o ingrijeascä e varga. V INTRETINEREA I REPARAREA MATERIALULUI Vom incerca s adunam. toate bucatile trebuiesc bagate cu partea subt.

Nu rasuc4i niciodatä bucaPle Iinand de lemnul värgii. iar cand incerca0 o vargä la negustor. Unele vargi pentru pescuit cu musca artificiala au. cu un chibrit. pe urmä. apucand cu o carpa sau cu o foaie subOre de cauciuc (camera de bicicletä. cat mai aproape de varf. In principiu nu montaIi varga in casä. &and putinIa pescarului de a-si libera mainile pentru a lega o mused. nu pune0 niciodata varga pe jos. etc. Ins'd regulat. Dar. o foarte practicä lance de metal care se infige in pdmant. Daca tuburile. daca' -Onqi intotdeauna bine unse dopurile care garanteaza gura tuburilor si daca tubul mascul e curat.' servid de manere de plasd care corgin varful de rezerva pe care umezeala. strica0 bunul ajustaj. nu vb. incheieturii au fost prea tare infundate unul intr'altul. caci acest lucru e fatal aderenIei tuburilor de metal pe lemn. färà sa mai aye-0 nevoie inchizaturi cu zävor uncle rasucirea e necesara). Unsoarea intrebuinIata e seul. care pa trunde in bambu.ro . In acest chip nlci pescarul.102 TRATAT DE PESCUlT pe cat se poate.ia lipsei de acizi. nici n'o rezemaIi de ramurile subliri ale unui pom batut de vant. Cand sunte0 pe malul apei. incheieturile Cu puOn seu intins pe un petec curaL. La pescuit. Acest seu se gaseste la tqi marii negustori de articole de pescuit si. °datà tuburile impulse la loe.i de searn4 s'à nu loviçi varful. deci cat mai departe de lemn i. uzand metalul. Il strica. nu incerca0 sd le desface0 prin torsiune: tncälziçi usor. nu ve/i avea greutali la inontaj i demontaj. nici asistenIa nu risca sà puna piciorul pe varga intinsa pe jos. inlaturd orice neajuns. Iine0 in asa fel bucaIile incat. dar nu incerca0 sale slefuiIi fiindca.dacoromanica.)..i i incheietura se va desface. fixa-0-i un mulinet pentru a va da sea ma de echilibrul ei i bagal. inelele sd fie alibucd/ile (afara de unele niate. traget. intrebuimat in cantitäli foarte miei. a schimba o struna. imprejur inainte de a incepe sa pescu4i: varful subPre al vargii nu poate suporta lovituri de stanci sau ramuri. cand www. cu garam. numai de partea metalled. De altfel. tubul exterior. La montaj. la coada manerului.

nici n'o intrebuirqa/i cu o sfoara prea grea: informa. un obstacol din apa. supleta *. mai pulin fragil. nu smucite. fiind de o%el. are totus nevoie de ingrijire inenaj amen te. Mulinetul. cand rezernaIi varga oblic pe pamant pentru a trage matasea prin inele. nu de mijloc.ro . fie chiar un peste prea mare pentru a putea fi stapanit 1). sters cu o carpa uscata 1) Experienta va va arata ce pesti mari se pot stapani cu scule fine. toate miscarile cu varga inlädios. in ajunul plecarii la pescuit.dacoromanica. ca varful e rupt. ineli varga de inaner. Cand ispravit pes- cuitul. fie chiar spargandu-l.eles ca loviturile. E usor de ini. dupa ce a demontat varga. nu impune0 vargii tracOuni exagerate si nu smucili.i-va la un cunoscator. sunt totusi piese din interior care. cat si acasa. atat in timpul transportului cat si la pescuit. www. la adapost de curiozitäji pentru a nu descoperi. atat la hoteluri sau in tren. ci pune0 varga in prelungirea sforii. Daca ai agaIat o rainura.INTRETINEREA I REPARAREA MATERIALULIII 103 lancea. De pilda dupa ce qi fixat mulinetul pe varga. brusce. Il pot deteriora fie strambandu-1. cu varful catre obstacol. stergqi de apa bucaiile cu o carpa uscatä. pot rugini. mulinetul sä fie demontat.. Nu ridicaIi niciodata pestele din apa cu ajutorul vargii: nu e facutä pentru asta. ave-0 grije ca mulinetul sa fie cu manivela in sus. Nu pescu4i cu o varga de musca artificialá intr'alt chip. In afaril de rare exceptii. strambaIi manerul. Altfel riscai sa-i In fine vargile. astfel incat singurä struna sá suporte ruptura. pescuit. altfel riscaçi sa-i rupei sau Daca exteriorul mulinetului nu se teme de apa. spre a se invarti liber. indrepta/i-le daca au ramas strambe in urma unei sforrári prea mari i punqi-le in compartimentele lor numai daca sacul e uscat. De aceea e bine ca.

dacoromanica. dar n'o unge0 cleat inainte de a pescui. puneii-o.ro . Ele nu www. dar numai and e bine uscan. daca sunt çinute la adapost de lumina. Totus ea trebuie uscata dupa fiecare pescuit. fiindca soarecii transforma usor o matase de peste o livra sterling in capete de sfoara pentru legat pachete. are nevoie de uscare dupa fiecare zi de pescuit. ci bine la aer. prisosul de unsoare ar impiedeca spirele de a se 'desprinde usor sub tracOunea nalucii. Strunele din fir de FlorenIa se pot pastra foarte multä vreme. O mätase neapretan. altfel. chiar pentru mulinetul de pescuit aruncat ale carui invartituri sunt mult mai repezi si mai numeroase. Se inIelege ea o matase preparan si impermeabilizan. Spirele stranse devin scorIoase. Din and in cand e bine sä fie si ea unsa. Matasea de pescuit cere ingrijire de fiecare data cand a servit. fäcand matasea inutilizabila.104 TRATAT DE PESCUIT si uns din nou. fie in dulap. Matasea trebuie Iinuta la adapost de soare si de praf. e mult mai rezistenn cleat acea pentru pescuitul aruncat. apretul din ele transpir i lipeste. ca acea pentru pescuit cu musca artificialä. fie ca e intinsa pe vartelnin. ca acele intrebuinIate de obicei la pescuitul aruncat. Cateva piaturi sunt suficiente. fie ca e trasa in spire largi din mulinet si atarnata in cui. Cea mai buna unsoare e acea care azi se face dintr'un amestec de ulei mineral. Matasea uscan trebuie unsa si pe urma' frecata bine pentru a pescui din nou cu ea. Unsoarea intrebuinIata e un amestec de parafina si vaselina si se gaseste la toIi fabricanIii mari. fie in cui. petrol si grafit. aer si umezeala. grasimea lasata pe ea avand tendinia de a disolva emailul. N'o bagaIi in cutie. Nu lasa/i niciodan timp indelungat o mätase emailata pe mulinet. si pe urmä stearsa bine . Scoateli matasea de pe mulinet in spire libere i mari. Mulinetele bune se pästreaz i transporn in tocuri solide. Nu lasaIi niciodatä o asemenea matase sa atarne noaptea pe jos. Invelità intr'o carpä subIire. caci astfei va aluneca prin inele si va pluti mai bine.

INTRETINEREA I REPARAREA MATERIALULUI

t OS

trebuiesc Pásate in cutiile cu pasle umede decat in timpul pescuitului, nu si in timpul noplii. De aceea, atAta vreme at nu servesc,
strunele, odatà uscate, se pästreaz5 intr'o pung6 de piele de caprioarA bine spälatri i limpezita.

Pentru iarna se recomandà Västrarea lor inteo cutie ermetic Inchisà, con/inând un pumn de amestec, in parti egale, de oxid de calciu si oxid de magneziu.
ll

ii

LE;groo-

4i

,/
Fig. 51-52.

Pentru a le innoda, strunele trebuiesc muiate 20-30 minute
In apd.

Strunele de o/el si cArligele se pristreazd unse si la adapost de
umezealà.

Sacul de peste sau cosul trebuiesc sprilate din cand in când. Sa-

cul se usuca la umbra, pe când cosul, expus cateva ore la soare, pierde once miros de peste. Pantalonii sau ciorapii de cauciuc trebuiesc intorsi dupà fiecare pescuit si usca/i de transpirwlia condensatà inriuntru, care vatämil.
www.dacoromanica.ro

106

TRATAT DE PESCUIT

cauciucul. Nu trebuiesc pusi nici Mug% sobä, nici la soare. E bine ca, la sfarsitul sezonului, sO fie spälaIi In apà curatd pe dindmitru si pe 'Irma uscaçi, inainte de a fi pusi la pOstrare la intunerec si riicoare. Cizmele de eauciuc, neputând fi intoarse, se usuCä Cu tar4e sau cvOz care absorb mnezeala. Mustele artificiale trebuiese -Platte In cutii erinetie hiehise, pentru a evita ravagiile mohilor.

Cu toatO grija pescarului, se pot intAmpla accidente uneltelor, die- .s

Fig. 53.

unele grave, impotriva carora nu e nimic de fAcut cleat cumpararea unei scule noui, altele reparabile pentru oricine e deprins sa se serveascil de maini. In timpul pescuitului varga poate fi .ciocnitii fie de ciirligul unei mute, fie de plumb, fie de naluck sau chiar sgAriatia de stânci. Aceste lovituri strica pojghi/a de lac cu care e aeoperità varga si umezeala poate, cu tirnpul, patrunde si putrezi leinnul. E bine ea, la sfOrsitul sezonului, pescarul s5 examineze ca de-amiinuntul lacul vargii si, peste tot unde lacul a sOrit, cOrpeasea cu un chibrit sau o pensulii muiate in flatting », lac care se poate

www.dacoromanica.ro

INTRETINEREA SI REPARAREA MATERIALULU1

107

gäs si si la noi In çarä. Uscarea anevoioasiI a acestui lac cere ca varga

repaIat sà stea la adäpost de praf cAteva zile.

Fig. 54.

Dar se poate intâmpla ca una din legàturile de pe bainbu, sau
tina care fixeazá un inel, sá.' se fi rupt. Se desface atunci intreaga le-

Fig. 55.

gaturà ruptà i, cu o m'Atase de coloare i grosime potrivitä, se procedeaz4 dura' cum aratä figurile de mai sus (fig. 51). Apoi se aco-

Fig. 56.

perà cu douà sau trei straturi de lac, puse la intervale care sunt determinate de uscarea stratului precedent.
www.dacoromanica.ro

el trebuie inlocuit : altfel m'atasca. la greenheart. legate in tot lungul spärturii cu legAtura de mátase ardtat4 nlai sus (fig. uzatà curAnd de spárturd. 54. crApat sau spart un inel. de dilAcia reparatorului. reparatia mult mai anevoioas4. 56). lipite cu un adesiv insensibil la apA. vor fi suficiente pentru a ing'Adui pescarului sA-si continue pescuitul. 59-60. dupA uscare. va fi pierdutO. in asa fel ineAt sá se incalece pe o lungime egalO cu de vre-o 6 ori grosimea lor.dacoromanica. o ajustare sumar-A si o legdturà strAnsA eu Fig. Rectitudinea bucáIii reparate Fig.ro . oblicá. 53.108 TEATAT DE PESCU1T DacA lovitura a ciobit. Pentru innodarea a douá capete de m'Atase sau de strunO dani nodurile de mai sus (fig. e La bambu construit ruptura e de obicei de-a curmezisul . 55. bineinIeles. Pe malul apei. in Jung. 58. 57. LT cuite de trei ori. bucatd de bandA izolantd sau de <( Leucoplast >>. Fig. www. 52) si. Capetele bucäjilor rupte trebuiesc ajustate oblic. Dacil insA accidentul a rupt varga. depinde.

capatul scurt trebuie rasucit impreunä cu cel lung pe 2 cm. un cui. lung (fig. intrebuin/a/i fierul de lipit. 58. 61. 57). Daca struna e din Fig. II. 65. III). daca struna e din cablu. insä daca nu va pricepe /i. flacara. 62. in loe de a incalzi firul la Fig. Pentru aceastä lipiturd vä pute/i servi de pastele metalice intrebuin/ate de amatorii radiofonisti. cu care s'A' putqi asca/i värful tocit al unui carlig. 63-64. etc. Examinarea frecventa a www. Ave/i intotdeauna o piatra sau o pila foarte finä.dacoromanica. capatul scurt se invärteste strans de 7-8 ori in jurul celui - Fig. cut pe o sarnia. I. iar la sfarsit se inveleste in 5-6 spire de fir foarte sub/ire de arama (1i/a). pentru a nu risca sa-1 arde/i si sä pierde/i naluca la prima aruncare.INTRETINEREA I REPARAREA MATERIALULUI 109 Iar pentru repararea i facerea unei strune de o/el sfaturile urmatoare.ro . fir simplu. peste care se pune o lipitura de cositor (fig. Fig. Once strunii de oIel se leaga de accesoriile celelalte printr'un ochi potrivit.

F Fig. Nodul din fig. 61. 61 e usor de desnodat pentru o mai www.dacoromanica.110 TRATAT DE PESCUlT o vârfului cArligelor este necesitate. 68.ro . pentru a inlätura scaparea repetata a pestilor räti Fig. 67. 66. Figurile 59. 60. . 62 arata cum se innoadä sfoara la ochiul strunei.41. Fig.

Fig.ro . 69. Fig. 73. Fig. hasä nodul din fig.INTRETINEREA 1 REPARAREA MATERIALULUI 111 repede schimbare a strunei. Fig. Figurile 63. www. 75. Fig. Fig. 70. 71. Figurile 66 si 67 anitA cum se innoadä firele strunei. 62 e cel mai potrivit peseuitului cu musca artificiald. Fig. 64 i 65 aratd cum se face ()chilli dela capdtul de sus al strunei. 74.dacoromanica. 72.

70.). 69 aratä cum se adaoga o mused pe corpul unei strune fdcute. Fig. un cäpeIel pe care se Inno. etc. www.ro . 68 aratä cum se lasd. 71 9i 72 (I i II) aratd cum se leagd mu§tele la strune. Fig. chiar din innodarea acestor fire. pqte artificial.adà musca. vârtej.112 TRATAT DE PESCUIT Fig. iar 73 i 74 cum se leagä arligele cu paletei la strunä. Fig.dacoromanica. 75 aratà cum se leaga o strunä la un inel metalic (linguriO.

(fiindca e de mirare ce portofel special pentru mute am vdzut la unii Iärani).ro . sau vi se va intampla. www. un pastrav tanàr si neexperimentat va sari. cu toata dibacia i rabdarea chel- tuita. E fascinat de sculele stralucitoare cu care intimidat. Dar nu asemenea succese urmariti. farä con-vingere.cu simpatie activitatea de un sfert de ceas. 2° cà e pacat cà nu e << pana buna. Ii putep oferi si zicem. sunt in miscare ! Se mai poate intampla ca. d-voastra o struna sau cateva carlige. poate chiar Il veti prinde. far ca dovada. Indemna/i-1 sa se apropie. in cursul carierei d-voastra de pescar. toate mustele din colecIia pe care o purta0 in geanta sa dea gres. pescarul localnic care 11 urmareste . lasa%i-1 sà vä admire sculele si ve. doi-trei fulgi de coco i vi-i va oferi.dacoromanica. sa gasiIi o apa in care. sa se apropie. Ici-colo. fiindca v'a spus un lucru pre¡ios. stare de spirit pe care o cunoaste si el bine. sa và dea bunaziva cu jumatate de gura si sa astepte: nu stie cum are sd fie primit.CAP. pastravii iau mute.i afla doua adevaruri din care cel pulin unul va va face placere: 1° Ca tare minunat mai alunga/i mustele pe apà . se hranesc. si se mai si teme de starea de spirit a pescarului fara noroc. va scoate. de dupa un arin. va scoate din portofel. Si cu toate astea. VI DESPRE FABRICAREA MU*TELOR ARTIFICIALE Vi s'a intamplat.

ro . mute artificiale i avq.i avea satisfactia de a fi prins pestii Cu mute facute de d-voastra.i fi pescar #norocos » i vel. maine vel.i cu ce. Si daca stili sà facoi Fig. Dupa cum vedei in fotografiile alaturate. lineori forma Il atrage. www. sculele si materialul necesar uneia din cele mai placute indeletniciri pescaresti ocupa un spa tiu restrans.114 TRATAT DE PESCUIT Sunt intr'adevar rauri. 76.dacoromanica. alteori coloarea. locuri si momente in care pastravul ja o musca determinata si refuza pe toate celelalte.

77.ro 8* . 5. 0 menghina mica pentru linut carligul. Unul sau doi clqtisori pentru fulgi. () sula a r.i i terebentind topitc prirti egalc. inainte de intrelmin tare.dacoromanica. menghina care se fixeaza pc o masä sau chiar pe cutia cu accesorii. Fig. www. printr'o cearei speciala pentru a-1 face lipicios 1).DESPRE FABRICAREA MUSTELOR ARTIFICIALE 115 lata buniioara de ce settle avei. Firul de matase se trage.i nevoie: 1. I) 2) Bein. !kt. Alutoele se leaga pe carlig Cu im fir de:matase foarte sublire rezistent. 0 forlecuta cu varf aseutit. Laud et' care se lipqte nodul Meta la capatul niWei terminate 2). Un cleoe in forma de eimbistra cu varfuri ascutite. Shellac in solzi disolvat in alcool. facut inadins in acest scop. lath ileum materialele i intrelminIarca lor..

uneori aripile. uneori a aripilor (e. Cei de &n'a. cele dela varf. 78) se figu- reaza corpul anumitor multe.dacoromanica. din care se face corpul celor mai multe din mute si care se &este in once coloare la negustorii de marunOsuri sub denumirea de filo-floss Ldna nerasucita. Din aceasta Fig. www. 78.ata adesea pentru corpul mustelor inai voluminoase si mai paroase. sunt de coloare verde metalica. Fulgii de cocos sunt mai stralucitori si mai Ieposi. Tosi acesti fulgi sunt lua/i de dupa capul pasarilor. catre <(ochi». fig.116 TRATAT DE PESCUIT illatasea nerasucita.ro . Fulgii de cocos si de exima (a. pricina au mai purin tendinya sa se ude si se intrebuinteaza la facerea majorita/ii mustelor plutitoare. b. fig. naturali sau vopsiti. fig. cat si cei punctaiii cafeniu. naturala. din care se figureaza labele. servesc la facerea mustelor scufundate. Din barbele penelor din coada paunului (d. mai moi. corpul si cozile mustelor. atat cei punctqi negru pe alb. 78). 78). intrebuini. Cele dela cotorul penei sunt de coloarea bronzului. Fulgii de pe pieptul potárnichii. servesc la figurarea labelor mustelor. c.

infa'surate pe cArlig. www. 78). fie naturale.dacoromanica. 1) Pentru figurarea aripilor celor mai multe mute se intrebuin/eaza fragmente de pene de diferite p5ski. 9 si 78). Barbele penelor de fazan sunt foarte bune pentru imitarea cozilor anumitor muste.ro . Firele de tei. fie vopsite. fazanul pentru aripi sure pätate cafeniu. fie cafenii deschis. sitarul. curca. fig. Tot astfel serveste i pojghila jupuità de pe tubul penelor (g.DESPRE FABRICAREA MU5TELOR ARTIFICIALE 117 Fulgii de pe pieptul raIelor sà1batece. tAiate in fAsii 131 Fig. fig. servesc la imitarea aripilor efemerelor mari zise mute de Alai (f. cu care grildinarii leag5 pomii. Pas6rile care dau cele mai bune pene pentru acest scop sunt: becalina. corpuri foarte bune de mute. fie verzui deschis. inguste i udate fac. 79. dupà metodele descrise de fig. 79.

dumbraveanca pentru aripi albastre inchis sau deschis.. 80. Firul special. gdina. viinat.ro . dar foarte aseutit . sd nu se indoaie. gris si alb. 9 7 6 5 1 1 1 1 ri Fig. fie rdsueit in cablu.118 TRATAT HE PESCUIT ralele salbatece peturu aripi gris-albristrui cu varfuri negre. punctate alb cu negru. varful scull. infOsurat In spire rare peste nifitasea sau Ulna care figureazd trupul mustei. sä aibà. In figura de mai sus stint reprezentate eArligele cu numerotarea lor. pe cat se poate. verzi metalice. pent ru ari pi ca fenii palide t iireat e cafeniu inchis. aurit sau argintat.dacoromanica. numerele mai mari servesc la facerea mustelor pentru lacuri unde pOstriivii depasesc usor greutatea de 500 gr www. dropia si here tele. in) POrul din jurul urechilor iepurelui serveste la laceren cor- pului unor bune mute plutitoare. sO poarte ochi pentru a !mica fi legat si schimbat asor la struna. porumbelul penult aripi uniform colorate visiniu. cenusiu. graurul pentru aripi vinet e lebAda pentru aripi albe. nealterabil. CArligele pe care se lac mustele trebuie sO fie de o foarte bunti calitate. dä la unele must e o strOlucire atrAgatoare. fie plat ca beteala. la pescuitul in ape curgatoare. Numerele 1-5 sunt intrebuinlate pentru mustele mici.

Daca nici timpul. dela un bun negustor din Anglia. iar la cerálalt cal:oat face0-i un nod dublu pe care-I treceIi peste inelul carligului . opri/i-va si reveniIi infasurand catre dreapta. procuraii-va acest material.DESPRE FABRICAREA MUSTELOR ARTIFICIALE 119 Daca sunteIi la Iarä si ave0 timp. una mai simpla. sà aducä cineva fulgi de gaina sau de potarniche din Anglia: cu toate astea este nu numai mult mai simplu. etc. In general. fiindcd acolo sunt magazine speciale care se ocupä numai cu procurarea acestui material. prindeIi-o de un capat cu unul din clestisorii de fulgi. 81. catre stanga (a).i firul sträns peste capatul rnic. dupa ce au fost complect spalaIi de grasimea lor. 3-4 cm de fir de argint. prin rnetoda intrebuiniata la vopsirea stofelor. 3-4 fire roseate de pana de sold de fazan.vorbim de calitatea acestui material curat.ro . ca s'o faceIi lipicioasa . ve0 gasi distracOe in procurarea si selecIionarea celei mai mari parli a rnaterialului enurnerat mai sus. nici gustul pentru asta. TreceIi 20 cm de matase fina de legat mustele prin ceara. de pilda pe cea din Fig. a-stand grija in acest moment a asiguraIi värfurilor de cozi o poziIie normark deasupra si in prelungirea fierului carligului (b). Ajunsi cam www. fulgii se vopsesc. strangqi nodul cam pe la mijlocul fierului si infasurat. dar e chiar mai ieftin. Fixaçi carligul prinzändu-i curba in buzele menghinei.dacoromanica. sa zicem matase verde deschis . ales. in aparentá. Cu aceste spire spre stänga prindeti: 7-8 centimetri de matase colorata pentru corp. pentru mustele scufundate. far& sa mai . nu e nevoie de alti fulgi deck acei pomeniIi mai sus in colorile lor. indeajuns de variate îiì natura. Cand colorile cerute de imitaIiile unora din mute nu se gasesc In mod curent. Incerea4i acum sa faceti o musca. cel puIin la inceput. E absurd si ridicol. Când ai ajuns aproape de punct'ul unde fierul carligului incepe sa se incovoaie. Dar.

ro . &And astfel coloare si volum corpului mustei. Luati acum de värf. resfirati-i in rdspär barbele. cam 3 mm de fier liber. mätasea verde fixatä la coada mustei si infäsurati-o in spire stranse. având grije sil Pásaji. mai regulate. intre acest punct de legäturà si inelul cärligului. Legati-1 cu cateva spire Fig. Luati un fulg de gäinä rosu inchis. cu mäna sau cu celälalt clestisor. cätre dreapta. läsati din mänä clestisorul a cdrui greutate va intinde firul spänzurand in jos. Când ai ajuns längä firul subtire care www. trägändu-I prin degete. (c) i läsati iar clestisorul s intindà mätasea.dacoromanica. 81. pe firul cârligului. tineti-1 de värf si.120 TRATAT DE PESCUIT In punctul b.

depä'rtate si intins.dacoromanica. pune/i o picaturà de lac pe intArituril si täiaçi restul firului verde. infdsura0-1 peltrup. Lua%i acum cu clestisorul liber varful firului de betealil i silindu-v4 s6-1 porniIi dela inceput fdra cute.DESPRE FABRICAREA MUSTELOR ARTIFICIALE 121 spAnzurä in jos. Iinqi m6tasea verde intinsii si treceli cloud spire Cu firul subIire peste ea. In spire regulate. panà ajungeTi si Cu el lang5 firul de legat musca. 82. dare dreapta.ro . Fixati-I cum ati fixat mritasea www. Fig.

de ate ori socotiIi necesar ca sadati mustei volumul dorit. Strange0 acum. °dad musca terminatkintre www. Intrebuin-Ni metoda descrisa de fig. din nou fiber.122 TRATAT DE PESCUIT i verde.5urat. puneIi un pic de lac peste întànitur täiai restul de betealk Cu clestisorul. Daca vreli sä punei aripi unei mute. Trece0 peste ele. numai inând stranse cu degetele stangei cele douà fragmente de pang pe corpul mustei.ia pe care o vor avea. Din doua pene simetrice desparli0 i taia0 Cate o portiune de panä (I). Puneli in fine un pic de lac pe legatura astfel terminata.i spre dreapta. A/i obtinut aripi ca in desenul IV. Trageii usor spre stanga. aripile trebuiesc inute straits pe carlig. LuaIi intre degete peniIele läsand numai cotorul Ion liber (III). Iar and veii avea mai multä dibacie Veri putea. 'Ana ali trecut dincolo de el. Cand e uscat lacul. ldsati-1 sa se usuce i taia0 restul de fulg i firul de legat. f. nelasand in dreapta deck firul de legat si ochiul carligului. (d) lasand firul de legat in stanga. Oricare ar fi metoda de fixare. Face-ti cu firul de legat 4-5 spire de intäriturä si de doua ori un ochi bine strans (e. Nu mai ramane decat sä puneii aceste aripi.dacoromanica. Odd sirrrti/i sub degete ca nodul s'a strans. impreuna cu restul. g). MIA' vreo legatura prealabila (V). printre barbele fulgului.calare pe corpul mustei si sa legaçi. in pozit. Musca e gata: o puteIi scoate din menghina. LasaIi clestisorul sa spanzure Iinand fulgul strans infasurt reluand firul de legat infasura-ti-1 spre dreapta. luaji acum varful fulgului . pe fierul liber. sa le fixaIi direct prin doua spire de fir.a in falä. Cu mana cealalta si cu dintii capetele firului. cu sula puteli pieptana barbele fulgului. 79. intre arätatorul si degetul cel mare ale mainei stangi toate barbele fulgului. un nod dublu de fir subOre ceruit (II).ro . langa ochiul carligului. puse fai. Toate aceste operaIiuni sunt mult mai usor de facut decat de descris.

Unul din fulgi. va servi la infäsitrarea in spire rare a corpului care va deveni astfel Oros (b).DESPRE FABR1CAREA MI. In fine musca f. cu un fir de maase coloratä riisucitä. 82 a. 9). 9) e fiicutä cu doi fulgi. 9) reprezentând una din efemerele mari numite mute de Mai )>. douä värfuri de fulgi. Acest fulg va fi pe urmà intärit. fie. f (fig. b. pentru a pluti mai bine. fixat la capul mustei. dacä mi e nevoie de beteald. drept aripi. se va intrebuina ea la musca precedentà (fig. d). au labele fäcute din doi fulgi. Musca e (fig. mic. De asemenea aripile lor sunt adesea duble siasezate perpendicular pe fierul cArligului. c. 82 a.dacoromanica. 9) are. www. (fig. fixat de par/ la coada mustei.J$TELOR ARTIFICIALE 123 arätätorul i degetul cel mare al mäinii stangi. Mustele plutitoare d. Cel de al doilea fulg. Musca c (fig. neläsand sä depä-seaseä deck cotorul peste care se infAsoarä firul de legat. dupä cum aratä fig. are aripile räcute din fulgi de raiä si corpul de pai sau tei grädinärese. pe cand aripile mustelor scufundate se aseazä culcate. fie cu beteala (c).ro . intinse intr'o parte si intr'alta.

eticheta 43 mai are si pe aceea a intregirii regulamentului pentru protecIiunea anatului urmärit. pe langA celelalte justificAri. Sportul joc. un nurnar de reguli a cAror respectare inlesneste relaVunile sociale pe de . Aceste reguli de practick adunate la un loe. mai cu seamä cAnd e vorba de vânaturi rare. e recreare. fArd scop lucrativ. ca si la vânat. La pescuit. dincolo de limitele etichetei. In toate ramurile de activitate omeneascd. inainte de a intra in materia acestui capitol. ca pästrävul i lostrio. nici sà atingä pe eineva. in lupta pentru existenVä.ro . NoVunea englezeasca de gentleman* defineste pe acei oameni care. in sport n'o poate face. dobandind un prisos de educaVe care-i lace sa respecte in chip firesc eticheta *. constituiesc eticheta. färii s'A poatá intra in cadrul legilor.li päzite. Nerespectarea regulilor n'are scuza necesitäVi. lar daca' Societatea absolvä pe omul târît. i-au impus un control de toate zilele.o parte si stävileste pe de alta parte abuzuri care. VII ETICHETA PESCUITULUI Cerem ingàduina cititorului. sunt nedemne de un om de onoare. in afarà de legile care stabilesc un cadru inläuntrul cärora ele se practia. s'au conprin obicei. In Anglia. pentru ca sä incercAm sä definim ce anume se inIelege prin etichetä. din respect pentru ceilalli i pentru ei înii. pe unele proprietá.CAP.dacoromanica. unde pescarul sportiv sine sá-si cruIe pestele si se multumeste cu 2-3 buc4i mai rnari www.

etc . prin marea lor putere de atractie .dacoromanica. pescuind zilnic numai cate o oil la pranz si una pe inserat.ro . Prin aceste exemple dorim s'a* aràfdm spiritul pescuitului sportiv si sa indemnam pescarii nostri sà uzeze. care cunoaste apa pe degete si care. lacusta. asemenea isprävi constituesc cruzinn inutile i abuzuri. nu in arcutatea sacului la intors acasa. sau anumite momeli naturale ca rama. dupa o luna am rarit in asa fel pestele. linguri sau näluci constatate distrugatoare la anumite epoce. inck tot ce prindeam devenise prea mie pentru a fi pastrat si nu mai inIepain deck. pestisori de cel 15-16 cm. www. Am vilzut. Ce drept mai are un astfel de pescar sa protesteze impotriva starpirii pestelui prin metode salbatece. pe cei trei kilomaxi pe care-i parcurgeam. se pescuieste cu carlige care n'au spin aproape de loe. sac pesti de toate dimensiunile i intorcandu-se cu ehilograme de victi me Cu care nu tiau ce sà faca. cand nu pescuieste si 'n epoca interzisa. imediat ce acesta e pOn slabit'» si pierde contactul cu pescarul. precum si carligele multiple care pricinuiesc rani prea serioase pestilor menii sa fie aruncaii indarat in apa. mul%umindu-ne cu 5-6 bucali mai rasarite. din nefericire adesea. ci numai o asperitate care. dela 1 Martie Oda' la 1 Septembre profita de toate zilele bune din sezon. pe o apa unde'regimul n'a variat i unde era pdstrAv intr'o abundenla. De asemenea sunt uncle ape in care sunt interzise anumite mute. nu impiedica carligul de a iesi din buza pestelui. in alegerea lui. daca el insus distruge cu undiia ? Minded nu e adevarat ca nu se pot starpi pestii cu und4a.126 TRATAT DE PESCUIT si cu sportul pe care i-I ofera ceilaFi pesti prinsi i libera/i. --in care pestele pierde once prudeniä. Acest lueru ne-a dat de gandit asupra ravagiilor ce poate sävarsi un pescar dibaci si localnic. se inIelege. in mdsura de metodele adoptate de acei pentru care marele farmec al peseuitului insus constil in arta prinderii pestelui. pescan i profitand de zile prielprizand si brigand in nice. Am avut prilejul sa constatam cà. Chiar daca pestii sunt de dimensiuncareglementara.

Dac5 se semnalcaza unul sau mai mulii pe§ti excemionali inteun curs de apa. e o politeta sä se considere cateva sute de metri la deal §i la vale rezervate uzului proprietarului. Deoarece In general pescuitul se practicà pe proprietki pri- vate. E o politetä a invitatului sà considere pe§tele prins ca nand proprietarului. (talie. unei furii distrugatoare. Daca apa e curgatoare i trece in apropierea locuinçei proprietarului. daca acesta e prezent. am don i lata acum cele cateva reguli de eticheta a pescuitului. pand in momentul cand acesta lash' libera dispoziiie pescarului. daca n'a cugetat. e o politet.ETICHETA PESCIJITULUI 127 Fiecare din noi a cornis grepla aceasta .iunile facute de proprietar sau: de administra0a domeniului. chiar daca acest lucru n'a fost interzis. Si credem cä va fi rnai urr pescarilor sa dobandeasca aceasta putere de stapanire. pentru stricta lor respectare. ci sa indemne ca aceste practici sa nu devina sisteme. fiecare a avut o clipa de uitare §i s'a lasat in voia unui entusiasm. metoda de pescuit). www. Scopul acestor rânduri e nu sa blameze. nepescuind in aceastä porliune deck la invitmia acestuia. numAr de buchli. e o polite0 sa se ceara autoriza/ia proprietarului.a sa nu se prinda cantitki care nu raspund nevoilor mesei sau unei eventuale expedrçii consimIita de proprietar. deck le-a fost la inceput sa deprinda manuirea undilei. pe carele facem cunoscute unui cat mai mare nurnär de pescan. e necesar ca pescarul nou venit sa se informeze de toate restrict. s'a laudat cu naivitate cu tablourile sensa/ionale realizate in cutare sau cutare ocazie. E o politqa din partea oaspelui sa nu pescuiasca in lacurile sau apele considerate rezerve de pe§te. Si mai tarziu.dacoromanica. inainte de a incerca prinderea lor. Chiar daca nu exista restriciiuni privitoare la numarul de pe§ti.ro .

iar prinderea pestelui se datoreste numai simtului olfactiv al acestuia putintei lui de a percepe vibratiile.ro . pentru a nu-1 stänjeni.128 TRATAT DE PESCUIT Pescuitul in apa turbure nu poate fi considerat un sport. E o polite/a a nu cere <( secrete» unui pescar si tot o poli- tet. bunäoara 30 metri daca pescui/i cu mused artificial4 sau momeli naturale.4 a le comunica daca sunt cerute. iesi/i pe mal cat mai departe de el. Iar cand trece/i in josul sau in susul punctului unde acest pescar se gaseste.. Daca pescui/i umbland prin apä.dacoromanica. E o politela a nu arata in mod ostentativ produsul pescuitului ca si o politerá a arata acest produs la cererea celorlat/i pescari. E o polite/4 a scuti de sfaturi inutile pe un pescar care a aga/at un peste si vrea s4-1 scoatá la mal . E o datorie a respecta o anumita zona in jurul unui alt pescar. dar e o datorie a-i da ajutor la cererea lui. nici a-i speria pestii. www. ci un mijloc de a procura peste pentru masa 1).tre- ce0 departe de apä. 100 de metri daca pescui/i cu näluci grele. E o polite/4 a nu cere prea multe servicii unui pescar venit si el s4 se recreeze. 1) Se numeste turbure acea apà In care vizibilitatea nIJuciIor sau momelilor e nuld.

-) ling.. ENGLEZ.ro 9 .dacoromanica.APENDICE A) TABLOU DE NUMELE ROMAN. Bach-Forelle RegenbogenForelle Seibling (curcubeu) PAstriiv SeiEtIntAnel Brook Trout Lostritii Salmo hucho Huchen Huchen Lipan . Asehe AVeissfisch Clean iiucit Iu'in squalios Chub Biban Crap Esox lucius Perca lluviatills Pike Perch Carp Brochet Percbe Carpe 13arbeau If ech t Barsch C prinus carpio Barbus lluvia lilis Karpfen Barbe Mreand Barbel www. ERANCEZ GERMAN AL PE 'EILOR CITATI Romiin Latin Salmo fario Eaglez Francez German Pastrav co/nun Pas tray a- Brown Trout Rainbow Trout Salmo irideus merican Salmo f on tinalis Truite commune Truite arc-en-ciel Saumon de fontaire Saumon Heuch Huchon) Ombre Chevesne.. Th mallos Gra. Meunier. *TIINTIFIC..

130 TRATAT DE PESCUIT Ronta' n Latin Englez Francez (.erman Lin Tinca vulgaris Tench Minnow Tanche Vairon Verdete Craiete Bo4tean 1 Phoxinus laevis Erlitze B) TABLOU DE NUMELE ROMA. FRANCEZ I GERMAN AL UNELTELOR SI ACCESORIIT.ro . lance Erdspeer sac. lancer Hemmung Bremse Seidenschnur Spinnschnur www.N.OR UZUALE DESCRISE Romein Englez Francez Gernzan Pescuit cu undita vargd mdner de plutä inel I cork handle cork grip ring Angling rod Péche b. ENGLEZ. clique t frein ligne en soie ligne d. Gerte Korkhandteil Ring Spitze ilse poignée en liège anneau scion virole varf de vargä Incheieturd (tuburile) lance invelitoare toc top joint ferrule (joint) spear bag rod case. la ligne canne Angelei Rute. furreau pro- étui Futteral Etui Fluggerte vargd pentru musca cialà tector fly rod spinning rod reel canne à mouche canne vargd p.dacoromanica. lancer Weitwurfgerte Rolle Trommel sfoarä p pescnit aruncat drum check brake silk line spinning line moulinet tambour cric. pescuit aruncat mulinet bobind cric franà sfoard de mdtase d.

' appiit cuiller fantöme Devon Kö der peste invàrti tor artificial onturd plasd. link plomb honcho. pescuil Cu muste artificiale fly line tapered ligne à mouche Flugschnur subtiat cdtre vdrf ungd tor en quene de rat aminci du bout graisseur Verj Ong t strund p.dacoromanica. mused line greaser cast (Amer.APENDICE Bonaire. ni incioc phantom Devon spinner Blinker Fantom Devon Spinner Spinner Landungsnetz Unterfangnetz Landungshaken Tasche Fischkorb 9* landing net gaff bag creel monture épuisette gaffe sac pallier gaií sac CUS www. leader) trace bas de ligne mouche à à Schnurfetter Fliegen Vorfach Spinnfischerei Vorfach strund p pescuit a runeat fir de Floret' ta bas de ligue lancer avançon 111111n1W/1 gut crin de Florence racine anglaise Seidenwurmdamn P oil natural fir de Florenta tree ut draNNII gu t prin filiera mused plutitoare mused scuf un- dry fly we t fly mouche flottante » Trocliene F liege sèche mouche noyée Nasse Fliege Flügelfliege Haken Wirbel Springring Blei S chwirn me r datd mused Cu aripi cârlig vâxtej winged fly hook swivel split ring.ro . 131 Englez Francez Germare sfoard p. link lead float mouche à ailes hamegon émerillon inel crApat plumb plutd moinealã lingurd ndlucit bait spoon anneau brisé.

11asuri de greutale 1 pound (lb) = 16 ounce 1 ounce (oz) 16 drains (drills) 1 lb = 454 gr 1 oz 28 gr 1 drm 1 gr Desde intrebilri ce ni s'att pus cu privire la costul cutàrci sau cut drei scule.660 www. Pentru pescuitut Cu »iused Minimum Vargil Mulinet 1 000 600 400 300 150 aximum 8.000 2..000 360 1 000 3.810 in'uul la 2. couteau Taschenmesser Raportarea la sistemul metric a ciltorva masuri de lungime si greutate englezeti.000 27 in matase impermeabilil strune 1 cutie pentru muste 3 dz muste 1 plasil Total dela 1. ne indeamnA sà dam mai jos un deviz indicând limitele hare care poate oscila astAzi (Iunie 937) un echipament bun uecesar unui pescar sportiv.132 TRATAT DE PESCUIT &lain cilscil tor Englez Erancez German pike-gag disgorger waders dégorgeoir pantalon en caoutchonc furcuVi pantaloni de Callciuc Rachenaufsperrer Angellöser Wasserstriimpfe Fliegenblichse Vorfachbuch cutie de muste portofel p. 3Idsuri de lun gime 1 yard = 3 feet 1 yard = 0 In 9144 1 ft.ro .000 1. strune briceag fly box cast-book knife boite à mouches portefeuille à bas de ligne canif.000 14.dacoromanica. 0 m 305 1" = 0 in 0254 .

100 pana la 14.000 5.dacoromanica. 6 naluei 1 gala Total dela 500 1. etc. .000 500 1 000 2. strune.A PEND ICE 133 Pentrtt pesettitul aruncat Minimum Varga. Maximum 7.700 www.ro .000 700 Mulincl 1 000 1 300 250 350 90 m matase 6 strune 1 eutie pentru naluei.000 3.

german al uneltelar i accesoriilor uzuale descrise 129 130 132 Raportarca la sistemul metric a eh-ton-a m5suri si greutati englezesti Un deviz aproximativ 1937 132 www. PREFATA I. german al speciilor de pesti citaçi Numele englez.dacoromanica. SPECHLE DE PESTI DE SPORT DIN RO. PESCUITUL ARUNCAT Unelte .MANIA Phstravul Lostrita Lipanul Cleanul Stiuca Bib anul 7 11 11 15 16 17 Cap. VI.CUPRINSUL Pag. DESPRE FABRICAREA MUSTELOR ARTIFICIALE 101 Cap. 18 19 93 24 37 42 45 53 57 57 72 83 . Unelte Aruncarea mustelor artificiale lmbunätätiri. francez. PESCUITUL STATIONAR Cap. IV. Aruncarea nàluii Pescuitul Pescuitul aruncat cu mulinet cu bobinä stationard 87 91 Cap. PESCUITUL CU MUSCA ARTIFICIAL/X. . Perfectiondri. ETICHETA PESCUITULUI 113 125 APENDICE Numele stiintific. II. . . englez. VII. III.ro . Variante Pescuitul Pescuitul In susul apei Cap. INTRETINEREA SI REPARAREA MATERIALULUI Cap. V. francez. Cap.

dacoromanica.MONITORUL OFICIAL SI IMPRIMERIILE STATULUI IMPRIMERIA NATIONALA BUCURE*TI .ro .1938 www.

II Insemnările lui Safirim. 1. C. Caragiale şi Paul Zarifopol (1905-1912) Opera. Lei 260 Lei AL.ro de Margareta STERIAN Poesii. BANU . dupA acuarelele originale de S. M. lui Mihai Eminescu.uni critice. 1. SJMIONESCU CONST. II şi III Renaşterea italiană. II" editia a IT-a. Lei 140 Lei 70 90 Lei 70 Lei 60 Lei 160 Lei 90 Lei 100 Lei ilO Lei 60 Lei Lei Le i 70 90 60 Lei ou portrete www.CANTACUZINO Romane Insemnările unui belfer Trecute vieţi de doamne şi domniţe.ANTONIADE N. lui Richard Wagner Valori Oameni: cari au fost. 1 Peste mări şi ţări.IORGA ALICE VOINESCU EM. GREGORIAN Eseuri. Trei figuri din Cinquecento Oameni cari au fost.GlURESCU Dr. numeroase ilustraţii In text Istoria RomAnilor. L. IV şi V Menţi. 1 Opera lui Mihai Eminescu.CĂLINESCU C. cu 20 de reproduceri In Lei Lei 60 160 Lei 60 Lei 70 Lei 60 800 60 Lei 80 Lei 70 Lei Lei Lei Lei Lei ' culori.IORGA ION PETROVICI C. CONDIESCU LUCIA DEMETRlUS T.. CIOMAC G.BANU HAIG ACTERIAN Au apărut DEMOSTENE BOTEZ ZAHARIA STANCU G. Lei Lei 200 200 ilustratii Lei 200 2 voI. G lURESCU Istoria Românilor. III lt-fontaigne Poeţii armoniei.uni critice. ou o prefatA de Adrian La poarta din urmă L ei MAmU Lei 60 40 Lei 60 . I şi a Il-a.dacoromanica. cu numeroase ilustralii Istoria limbii romAne. I Viaţa şi opera. MO'rZNER Lei Tinereţe Ce-ai cu mine. M.ROSETTI 100 SCRllTORll ROMÂNICONTEMPORANI Au apărut JOACHIM BOTEZ C. IORGA ŞERBAN CIOCULESCU G. cĂLINEScu PERPESSlCmS DRAGOŞ PROTOPOPESCU N. II Corespondenţa dintre I.RALEA N.D.CIOMAC M. GANE ADRIAN-MANIU SARMANUL KLOPSTOCK N. II cu numeroase lIustralii tu lext Focurile primăverei şi flăcări de toamnă Feciorul lui Nenea TacheVameşul. ARGHEZI G. 1. cu numeroase editia a il-a. M. Lei Lei Lei 60 80 60 80 60 50 90 Lei 40 Il vol. II Izvoare şi popasuri Oameni cari au fost. CONDIESCU N.FUNDAŢI A PENTRU LITERATURĂ ŞI ART Ă "REGELE CAROL II" Au apl1rut BIBLIOTECA "ENCICLOPEDICĂ" ou CONST. vântule? Zile de lazaret N. Critică Pentru arta literară Menţi. Limba latillă tu text in text Sănătatea poporului român Ţara noastră.BACOVIA G. BANEA Au apărut PAUL ZARlFOPOL PERPESSICmS G. Part. IORGA EM. G. III Fenomenul englez Sfaturi pe tntunerec Figuri dispărute Grădina lui Glaucon sau Manualul bunului politician Shakespeare Versuri Cuvinte de dincolo Antologia poeţilor tineri. C.

dacoromanica.ro .www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful