zbkia

Izena Nombre Abizenak Apellidos Helbidea Dirección

IRISASI BTT 2012
hotzak akabatzen
Hoja de inscripci ón

ANDATZA MENDIZALE ELKARTEA
Izena emateko orria /

Posta kodea /Código postal

Herria / Localidad Jaiotze data/ Fecha nacimiento: Número tfno zbkia: emaila NA Zenbakia / DNI número: Federatua: BAI Zenbakia 10,00 €

EZ Gogora ezazu: Derrigorrezkoa da kaskoa erabiltzea. Zaindu ingurunea eta ez bota inolako zaborrik. Jarraitu beti antolatzaileen oharrak. Recuerda: Es obligatorio el uso del casco. Cuida el medio ambiente y no dejes ningún tipo de basura. Sigue siempre las indicaciones de los organizadores

15,00 €

Sinadura /Firma
Irakurri dut eta onartzen ditut orriaren atzealdean dagoen arautegiaren baldintzak He leido y acepto las condiciones del reglamento que figura en el reverso.

Usurbilen, 2012ko urtarrilaren 29an

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful