.denumitã èi osteoartritã. este cea mai frecventã suferinìã reumaticã . artrozã sau artritã hipertroficã.incidenìa creète cu vârsta..reprezintã deteriorarea cartilajului articular însoìitã de creèterea activitãìii osului subcondral . maximum fiind între 55 èi 75 ani. femeile fiind mai des interesate decât bãrbaìii(F/M = 2/1).

vârsta îmbãtrânirea ìesutului conjunctiv predispoziìia geneticã stresul mecanic suprasolicitãri articulare repetate traumatisme intervenìii chirurgicale ortopedice anomalii de staticã èi dinamicã articularã modificãri biochimice ale cartilajului: enzime degenerative excedentare suferinìe inflamatoare articulare prin lezarea cartilajului articular boli metabolice obezitate diabet zaharat gutã. .

matrix èi enzime .la început.unele celule mor èi elibereazã în mediu enzime litice.laxitatea reìelei de colagen favorizeazã hidratarea excesivã a proteoglicanilor cu umflarea èi expansiunea lor èi alterarea consecutivã a elasticitãìii cartilajului care devine mai vulnerabil la presiune èi mai permeabil pentru enzime . producìia globalã de proteoglicani este amplificatã de aroximativ 5 ± 6 ori prin creèterea secreìiei celulelor restante .. iar restul de celule viabile au o sintezã crescutã compensatorie de proteoglicani.apoi are loc o prãbuèire bruscã a sintezelor datoritã scãderii numãrului de condrocite vii èi active .sub influenìa factorilor etiologici se modificã comportamentul condrocitelor .

mai poate apãrea èi un fenomen de osteoporozã epifizarã de grade diferite .s-a sugerat cã apariìia osteofitelor este rezultatul proliferãrii vaselor de sânge în zonele cartilajului degenerat sau ca urmare a microfracturilor osului subcondral .osul subcondral suferã microfracturi ca urmare a scãderii capacitãìii de amortizare a èocului mecanic de cãtre cartilaj .sinoviala articulaìiei suferinde se îngroaèã prin proliferarea celulelor sinoviale èi printr-o infiltrare moderatã limfoplasmocitarã .formarea de osteofite este al doilea proces important alãturi de degradarea cartilajului .enzimele litice care degradeazã proteoglicanii èi colagenul se gãsesc în cantitãìi sporite prin eliberare din condrocitele lezate èi datoritã sintezelor crescute ale celulelor vii èi hiperactive . ..capsula articularã èi ligamentele se îngroaèã ca urmare a procesului de fibrozare.

.

aspect histologic dominat de comportamentul numeric al condrocitelor .la nivelul osului se observã uneori formarea de pinteni osteofitici la marginea suprafeìei articulare .este posibilã ruperea cartilajului cu detaèarea în cavitatea articularã a unor fragmente mici denumite èi ³èoareci articulari´ .îngroèarea èi scleroza osului subcondral èi apariìia de chiste osoase juxtaarticulare . .imagine morfologicã a bilanìului metabolic negativ al cartilajului exprimat printr-o ³scãmoèare´ superficialã èi fisurare finã . la deformãri èi subluxaìii.apar zone lipsite total de cartilaj ce permit evidenìierea osului subcondral neted èi dens care poate prezenta microfracturi .în unele locuri apar eroziuni focale èi apoi confluente .toate acestea duc la îngustarea spaìiului articular..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful