MODUL 2 AKIDAH ISLAM

ISLAM : PENAMAAN, PENGERTIAN DAN KESEJAHTERAAN

1. KONSEP AGAMA YANG HAK  Bersumberkan Allah yang Maha Kuasa yang layak mencipta agama  Agama diciptakan oleh Allah untuk manusia  Islam adalah agama yang diredhai Allah  Agama selain Islam tidak diterima Allah

2. ISLAM AGAMA ALLAH YANG DISAMPAIKAN YANG DISAMPAIKAN OLEH SETIAP NABI DAN RASUL  Islam agama yang diturunkan untuk

setiap manusia  Islam lahir sejak nabi Adam  Islam diturunkan kepada manusia melalui nabi dan rasul

3. ISLAM AGAMA KESATUAN UMAT MANUSIA  Agama yang menjadi panduan manusia hanya satu iaitu Islam  Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya, manusia dipertanggungjawabkan  Manusia diberikan pilihan untuk menerima agama  Manusia akan menerima balasan dan hukuman atas pilihannya di Akhirat  Atas pilihan itu timbul berbagai agama  Islam manusia secara kerelaan ‫طوعا‬  Islam makhluk lain atas paksaan‫كرها‬

4. KESEMPURNAAN ISLAM PADA ZAMAN MUHAMMAD S.A.W.  ‫اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم السلم دينا (المائده‬ )3  ‫شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا ابراهيم‬ )13:42 ‫وموسى وعيسى ... (الشورى‬  Perkataan ‫ وصينا‬kepada nabi Nuh, Ibrahim Musa, dan Isa  Perkataan ‫ اوحينا‬kepada nabi Muhammad  Islam yang disampaikan kepada nabi sebelum Muhammad perlu disampung dan Islam yang disampaikan kepada Muhammad sampai kepada peringkat yang terakhir dan sempurna

 )163 ‫قل ان صلتى ... وانا اول المسلمين (النعام‬  Awal muslim ialah dari segi kesempurnaan

dalam melaksanakan Islam  Kesempurnaan Islam bolah dibuktikan melalui 3 perkara
 

Muhammad penyudah dan penutup nabi. Dakwah Muhammad meliputi seluruh umat manusia Syariatnya penutup segala syariat sebelumnya.

5. ISLAM DAN SUDUTNYA.  A. Akidah : Asas dan akar tunjang  tetap, tidak berubah sejak  nabi Adam  Syariat ; Dasar hukum yang merumus undang-undang untuk mengatur perilaku dalam berinteraksi dengan Allah dan dengan makhluk. Sudut ini berkembang dari seorang nabi kepada nabi lain hingga kepada nabi Muhammad yang membawa syariat terakhir dan tidak berubah

6 PENGERTIAN ISLAM : PENYERAHAN DIRI KEPADA ALLAH  )125 ‫ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه ل وهو محسن ... ( النساء‬  Islam : penyerahan diri kepada Allah.  Manusia dan makhluk yang lain  ‫وله اسلم من فى السموات والرض طوعا وكرها‬  ) )52 ‫ال عمران‬  Manusia / jin secara kerelaan  Selainnya secara paksaan

7. ASPEK PENYERAHAN DERI KEPADA ALLAH  Aspek akidah, syariah, Ibadah, muamalat, undang-undang dan akhlak.  Akidah ialah keyakinan kepada hakikat kebenaran yang ditetapkan oleh Islam  Ibadah ialah menerima dan melaksanakan dengan penuh kerelaan mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur’an dan apa yang diperintahkan Rasul

 Akhlak ialah menerima sistem akhlak yang

datangnya daripada Allah dengan penuh ketaatan dan berusaha membentuk diri dalam acuan Allah  Undang-undang ialah menerima dan melaksanakan undang-undang yang digubal dan dicipta oleh Allah untuk manusia  Undang-undang Allah adalah sempurna  Tidak melaksanakan undang-undang Allah adalah satu kezaliman, fasik dan kafir.

8. ISLAM DAN SALAM  Islam agama Allah yang lurus. Secara tabiinya akan sampai kepada al-salam  Islam dan al-salam adalah peraturan alam  Nama Allah al-Salam memastikan kesejahteraan mutlak bagi Allah dan makhluknya  Allah memberikan kesejahteraan kepada seluruh nabinya  )48 ‫قيل يا نوح اهبط بسلم منا وبركات عليك ( هود‬  Tahniah malaikat bagi penghuni syurga ucapan salam  Salam adalah bacaan dalam sembahyang

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful