You are on page 1of 5

NAMA CALON NO. KAD PENGENALAN TARIKH MODUL 06 KMPEE 06.

03

: : : : PENERIMA TV : BAHAGIAN WARNA

Mengesan kerosakan dan membaikpulih Tugasan 1. 2. Mengesan kerosakan penerima TV warna dengan menggunakan alat uji. Menulis laporan mengesan kerosakan.

Senarai bahan/peralatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bahan/peralatan Set penerima TV warna dan alat tambah Manual servis dan litar skema Meter pelbagai dan alat tambah Penjana corak ujian Penjana isyarat audio dan alat tambah Penjana isyarat RF dan alat tambah Osiloskop dan alat tambah Pengubah memencil Kuar voltan tinggi Kuantiti 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 set 1 unit 1 unit

Arahan kepada guru: 1. Lakukan satu kerosakan pada penerima TV warna.

Arahan dan tugasan murid: 1. 2. 3. 4. Hidupkan penerima TV warna. Kenalpasti simptom kerosakan penerima TV warna. Kesankan kerosakan penerima TV warna dengan menggunakan alat uji. Tulis laporan dalam boring A a. Simptom kerosakan. b. Langkah-langkah yang dilakukan semasa mengesan kerosakan. c. Kesimpulan bagi setiap langkah yang dilakukan. d. Komponen yang rosak dan jenis kerosakan.

NAMA PELAJAR NO. KAD PENGENALAN NAMA SEKOLAH TINGKATAN TARIKH

SIMPTOM

Bil

Langkah-langkah kerja

Dapatan dan Kesimpulan

Komponen rosak dan jenis kerosakan

Kesimpulan

Disemak oleh NAMA GURU TARIKH TANDATANGAN KOMPETEN * BELUM KOMPETEN *

BAHAGIAN WARNA
NOMBOR PIN VOLTAN DC BENTUK GELOMBANG

MERAH

HIJAU

BIRU

BAHAGIAN WARNA
NOMBOR PIN VOLTAN DC BENTUK GELOMBANG

MERAH

HIJAU

BIRU