You are on page 1of 9

( i ) Nama : MOHD HAFIEZ BIN MOHD ROSELY ( ii ) Jawatan dan Gred : PEMBANTU MAKMAL C17 ( iii ) Kementerian/Jabatan : SEKOLAH

MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN HI TECH 09000 KULIM KEDAH DARUL AMAN.

881129-35-5009

31 DISEMBER 2011

SILA LIHAT LAMPIRAN

Nama PPP : Jawatan :

SURIATI BT MUHAMMAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Kementerian/Jabatan : SMK TAMAN HI TECH No K.P: 650525-03-5404

Nama PPK : Jawatan :

MAHAYA BT OTHMAN PENGETUA

Kementerian/Jabatan : SMK TAMAN HI TECH No K.P: 571104-02-5210

650301025362

2 31 DISEMBER 2011

SILA LIHAT LAMPIRAN

Senarai kegiatan/aktiviti/sumbangan 1. Gotong royong membersihkan surau 2 Sukaneka 2011 3. Majlis Qurban Adil Adha 2011

Peringkat kegiatan/aktiviti/sumbangan ( nyatakan jawatan atau pencapaian ) Komuniti ( peringkat kampung ) Komuniti ( peringkat kampung ) Komuniti ( peringkat kampung )

Nama Latihan ( nyatakan sijil jika ada ) 1. Pemant Kursus multimedia Fotografi Kursus Pemantapan Pegagosi Sains Kursus Amalan 8S Nama/Bidang Latihan 1. Pengawetan haiwan dan tumbuhan 2. Kursus servis mikroskop cahaya 3. kursus pelupusan alatan makmal

Tarikh/Tempoh 14 / 5 / 2011 23-24 / 4 / 2011 19 / 5 / 2011 3 / 11 / 2011

Tempat Sek.Men.Keb Taman Hi-Tech Institut Latihan Perai Institut Latihan Perai Sek.Men.Keb Taman Hi-Tech Sebab diperlukan

- Untuk menambahkan kemahiran dalam ilmu biologi Dapat memperbaiki alat dan menguruskan kos servis mikroskop. Mempelajari cara pelupusan alatan yang lebih sistematik.

Bil

Ringkasan Aktiviti/Projek (Senaraikan aktiviti/projek) Sila Lihat Dilampiran

Petunjuk Prestasi (kualiti/Kuntiti/Masa/Kos)

1.

( i ) Nama : MOHAMAD RIZAL BIN ISMAIL ( ii ) Jawatan dan Gred : PEMBANTU MAKMAL C17 ( iii ) Kementerian/Jabatan : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN HI TECH 09000 KULIM KEDAH DARUL AMAN.

790319-08-6889

31 DISEMBER 2011

SILA LIHAT LAMPIRAN

Nama PPP : Jawatan :

SURIATI BT MUHAMMAD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

Kementerian/Jabatan : SMK TAMAN HI TECH No K.P: 650525-03-5404

Nama PPK : Jawatan :

MAHAYA BT OTHMAN PENGETUA

Kementerian/Jabatan : SMK TAMAN HI TECH No K.P: 571104-02-5210

650301025362

31 DISEMBER 2011

SILA LIHAT LAMPIRAN

Senarai kegiatan/aktiviti/sumbangan 1. Sukaneka 2011 2 Gotong royung membersihkan surau 3. Program majlis qurban adil adha 2011

Peringkat kegiatan/aktiviti/sumbangan ( nyatakan jawatan atau pencapaian ) Komuniti ( peringkat kampung ) Komuniti ( peringkat kampung ) Komuniti ( peringkat kampung )

Nama Latihan ( nyatakan sijil jika ada ) 1. Pemantapan pegagosi sains 2. Bengkel Asas fotografi 3. Kursus Amalan 8S

Tarikh/Tempoh 19.05.2011 14.05.2011 3.11. 2011

Tempat Sek.Men.Keb Taman Hi-Tech Sek.Men.Keb Taman Hi-Tech Sek.Men.Keb Taman Hi-Tech

Nama/Bidang Latihan 1. Pengawetan haiwan dan tumbuhan 2. Kursus servis mikroskop cahaya 3. kursus pelupusan alatan makmal

Sebab diperlukan - Untuk menambahkan kemahiran dalam ilmu biologi Dapat memperbaiki alat dan menguruskan kos servis mikroskop. Mempelajari cara pelupusan alatan yang lebih sistematik.

Bil

Ringkasan Aktiviti/Projek (Senaraikan aktiviti/projek) Sila Lihat Dilampiran

Petunjuk Prestasi (kualiti/Kuntiti/Masa/Kos)

1.