You are on page 1of 1

draki meali bu kk akla gerekmez, Zira bu terazi o kadar s kleti ekmez.

Ziya Pa a
"Yksek hakikatleri bizim bu kk akl m z alamaz, anlayamaz. nk bu ak l terazisi, o derin manal eyleri ekemez, paralan r"

snd- ta assub olunur merd-i gayra , Dinsizlere tevch-i reviyyet yeni kt . Ziya Pa a
Gayretli ki iler taassubla sulan rken , dinsizlere zg derin d nce yeni kt .