You are on page 1of 11

tripsta

PORADNIK
Umowa z biurem podry. Na co zwrci uwag?

tripsta

Agenda
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wstp Rejestr niedozwolonych klauzul Niedozwolone klauzule i ich poprawny odpowiednik Katalog i regulamin doczany do umowy Gdzie jeszcze czekaj puapki na turyst Czas na dziaanie W czym pomoe rzecznik konsumentw?

tripsta

Wstp
Niektre biura podry wprowadzaj do umw przepisy niezgodne z prawem po to, by unikn odpowiedzialnoci za le wiadczon usug. Jak zabezpieczy si przed takimi sytuacjami, by wymarzone wakacje nie stay si porak?

tripsta

Rejestr niedozwolonych klauzul


To zbir przepisw, ktre przez sd zostay uznane za niezgodne z prawem, a spotykane w rnych umowach. Rejestr zawiera przepisy m.in. z brany turystycznej. Mona go znale na stronie Urzdu Ochrony Konsumenta i Konkurencji pod linkiem:
http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

tripsta

Najczciej spotykane klauzule niedozwolone i ich poprawny odpowiednik


Przepisy niezgodne z prawem Przepisy zgodne z prawem

Organizator przyjmuje reklamacj w cigu 7 dni od dnia zakoczenia imprezy

Klient ma prawo zoy reklamacj najpniej 30 dni od daty zakoczenia wycieczki

Cena wycieczki moe ulec zmianie, a uczestnik musi zosta o niej poinformowany nie pniej ni na 7 dni przed dat rozpoczcia wycieczki

Cena wycieczki moe ulec zmianie tylko wwczas, gdy wzronie koszt transportu, opat lotniskowych, urzdowych, kurs walut, podatki, a uczestnik musi by o tym fakcie poinformowany na 20 dni przed wyjazdem

tripsta

Najczciej spotykane klauzule niedozwolone i ich poprawny odpowiednik


Przepisy niezgodne z prawem Przepisy zgodne z prawem
Takie wycieczki s penowartociow usug, ktra zostaa po prostu zakupiona w promocyjnej cenie. Mona wic j reklamowa

Wycieczki sprzedawane w ofertach first i last minute nie podlegaj reklamacji

Wszystkie spory mogce wynikn w zwizku z realizacj umowy rozstrzygane bd polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sd waciwy dla siedziby organizatora

Waciwym sdem, ktry bdzie rozstrzyga wszelkie spory jest sd w miejscu zamieszkania turysty

tripsta

Katalog i regulamin doczany do umowy


Oba powinny by zawsze pokazane klientowi przed podpisaniem umowy. Jeli zdarzy si inaczej, wwczas jest ona niewana.
Czasami rwnie zdarza si, e regulamin i umowa zawieraj inne treci. W takiej sytuacji liczy si to, co jest napisane w umowie.

www.tripsta.plIK tripsta

Gdzie jeszcze czekaj puapki na turyst?


Opis hotelu w katalogu moe zawiera takie okrelenia jak: niedaleko play, nowoczesny budynek, wysoki standard dobrze zapyta wtedy, co poszczeglne sowa znacz. Warto pamita, e czterogwiazdkowy hotel w Europie to do wysoki standard, natomiast w Azji i Afryce ilo gwiazdek nie idzie w parze z jakoci. Wycieczki okrelone mianem last minute i sprzedawane na kilka miesicy przed wyjazdem, nie s tak naprawd promocyjnymi okazjami. Czsto kosztuj tyle, co standardowa podr. Prawdziwe last minute mona kupi na kilka dni przed dat wylotu, a cena jest nisza o ok. 20 proc.

www.tripsta.plIK tripsta

Czas na dziaanie
Jeli wycieczka zostaa kupiona przez Internet, klient ma 10 dni na odstpienie od umowy; W pozostaych przypadkach mona zoy reklamacj w terminie do 30 dni od zakoczenia wycieczki; W cigu 10 lat od zdarzenia mona spraw skierowa do sdu.

tripsta

W czym pomoe rzecznik konsumentw?


To urzdnik, ktrego znale mona w kadym urzdzie miasta lub powiatu. Jeli miasto posiada oba urzdy, mona uda si do ktregokolwiek z nich. Rzecznik: udzieli bezpatnej pomocy prawnej tym, ktrzy zostali wprowadzeni w bd wyjaniani kopotliwe zagadnienia prawne pomoe napisa pozew skieruje problem do waciwych instytucji

tripsta

Udanej podry! www.tripsta.pl