You are on page 1of 1

____________________________________________________________________________________________________

Praktinis mokymas
PVM apskaiiavimas ir deklaravimas
Programa: 1. Preki tiekimo, paslaug teikimo ir sigijimo apmokestinimas PVM: preki tiekimas ir paslaug teikimas Lietuvoje; preki sigijimas i kitos valstybs nars ir preki tiekimas kit valstyb nar; paslaug teikimas ir sigijimas i usienio apmokestinamj asmen. 2. PVM apmokestinamosios verts apskaiiavimas: suvartojus prekes, suteikus paslaugas PVM moktojo privatiems poreikiams tenkinti; pasigaminus ilgalaik turt; i esms pagerinus patalpas; kiti apmokestinamosios verts apskaiiavimo atvejai. 3. PVM apmokestinimo momento nustatymas. 4. Pirkimo PVM atskaita: teis pirkimo PVM atskait ir apribojimai; pirkimo PVM atskaitos tikslinimas ir atvejai, kai galima netikslinti pirkimo PVM; pirkimo PVM atskaita ir jos tikslinimas mirioje veikloje. 5. Mnesins PVM deklaracijos tikslinimas. 6. Prievol registruotis PVM moktoju, kitos PVM nesiregistravusi asmen prievols. Atsakymai dalyvi klausimus. Kiekvienas dalyvis gaus isami dalijamj mediag. Lektor ekspert RTA ZAIKAUSKIEN Mokymai vyks Miestas Data Vieta Taurag rugsjo 7 d. Taurags kultros rmuose, Dariaus ir Girno g. 3, Kaunas rugsjo 8 d. Verslo lyderi centro konferencij salje, K. Donelaiio g. 62, Klaipda rugsjo 9 d. viebuio Amberton Klaipda konferencij salje, Naujojo Sodo g. 1,, Panevys rugsjo 12 d. UAB Prie senj vart konferencij salje, M. Tikeviiaus g. 9, iauliai rugsjo 13 d. UAB Studij ir verslo sistemos konferencij salje, Tils g. 22, Maeikiai rugsjo 14 d. viebuio Astrum Palace Hotel restorane, Laisvs g. 7, Marijampol rugsjo 16 d. viebuio Europa Royale Marijampole salje, J. Basanaviiaus a. 8, Utena rugsjo 20 d. Utenos Verslo informacijos centre, Banyios g. 1, Vilnius rugsjo 21 d. UAB Paiolis Kalvarij g. 125, 209 auditorijoje Trukm: 1014 val. Kaina 125 Lt. Mokym dalyviams knyga PVM deklaravimas tik 67 Lt 37 Lt. Knygos ileidimo data 2011 m. rugsjis.

Negalintiems dalyvauti praktiniame mokyme silome jo audioversij! Audioversijos kaina 95 Lt. Komplekt sudaro: dalijamoji mediaga; garso raas (mp3 formatu); galimyb pateikti lektoriui klausimus ir gauti atsakymus internete. Preks ileidimo data 2011 m. rugsjis. Daugiau informacijos teiraukits pardavimo vadybininko.
__________________________________________________________________________________________________________
UAB Paiolio prekyba Kalvarij g. 125, 4C korpusas Tel.: (8 ~ 5) 27 00 636 Faksas (8 ~ 5) 27 00 541 mons kodas 300807502 PVM moktojo kodas LT100003158119 Bendrovs sskaita AB SEB banke LT 34 7044 0600 0597 7111