You are on page 1of 2

Upitnik

I. Lini podaci
1.
3.
Obrazovanje
4. Region

nie
Vojvodina

5a. Veliina mesta u kom


ivite:

srednje

vie

Beograd

Ua Srbija

manje od
10.000

2.

izmeu
50.000 i
100.000

5.
:

Kosovo i Metohija

izmeu
10.000 i
50.000

5. :

preko
100.000
()
()

II.
1. Koje pismo koristite?
irilicu

latinicu

oba pisma

1b. Ukoliko koristite oba pisma, koje ee koristite?


irilicu

latinicu

podjednako

2. ?

3. Da li smatrate da je irilica jedino pravo srpsko pismo?


da

ne

ne znam

4. ?

5. / :

6. U Srbiji je zvanino u slubenoj upotrebi:


irilica

latinica

i irilica i latinica

ne znam

7. Koje pismo po Vaem miljenju treba imati prednost u Srbiji?


irilica

latinica

sve mi je jedno

8. ? (. ,
(),
, .)

. :
, , , ,
,