You are on page 1of 2

Bespaar rare PVV'er Cor Bosman de brandstapel!

maandag 16 januari 2012 10:03

PVVers doen geregeld rare dingen. Het is de corebusiness van een PVVer. Het zijn rare snuiters. Vorige week maakten we kennis met Cor Bosman uit Limburg. Een jaar geleden schreef hij in een interne e-mail een verwerpelijke, bijna onwerkelijke combinatie van woorden. Bestaat er halalvlees gemaakt van Turks varken? Varkensvlees is verboden en kan nooit halal worden. Deze rare snuiter van de PVV schreef in een interne mail een ranzige zin over PvdA-Statenlid Seluk ztrk: 'Uitgekotst stuk halalvlees, gemaakt van Turks varken'.

Lomp en grof Dit is natuurlijk erg lomp en grof. Meer kun je er niet over zeggen. Bosman heeft iets met vlees. In een reportage zag ik dat hij of zijn vrouw een slagerij of iets dergelijks heeft. Dat is uiteraard geen rechtvaardiging om - met vlees vermengde - grove woorden te gebruiken.

PVV'er Cor Bosman is ongeschikt voor de politiek, maar vervolging is overdreven

De mail is op onduidelijke wijze openbaar geworden. Het was een interne mail, niet bestemd voor de openbaarheid. Door de openbaarmaking werd Bosman uit de fractie gezet: terecht. Benieuwd Ik ben nu wel benieuwd naar interne mails van SPers, PvdAers en andere politici. Houden zij zich bij interne mailwisseling wel aan conventies van fatsoen en respect? Niet in alle gevallen, vermoed ik. Ook bij deze partijen lopen rare snuiters rond. En wat denkt u van andere Nederlanders? Houden zij zich bij het schrijven van een mail aan een naaste aan de conventies van fatsoen en respect? Onfatsoenlijk In het geval van Cor Bosman hebben we wel te doen met een erg onfatsoenlijke mail. Elsevier meldt dat PvdA-Statenlid Seluk ztrk zou overwegen aangifte te doen tegen Bosman: De Limburgse omroep L1 meldt dat de PvdAer overweegt aangifte te doen van racisme. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag al bekend te kijken naar de strafbaarheid van de uitlatingen. Racisme? Dan hebben we het niet meer over fatsoen, maar over een strafbaar feit. Welk strafbaar feit heeft Bosman gepleegd? Belediging? Ook eenvoudige belediging is strafbaar: 'Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of geldboete van de tweede categorie.' Openbaarheid Bosman heeft deze beledigende woorden niet in de openbaarheid gebezigd. Ze zijn door anderen openbaar

gemaakt. Ook heeft hij de mail niet rechtstreeks aan de beledigende partij gericht; de mail was niet voor ztrk bestemd. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat een niet in het openbaar aangedane belediging rechtstreeks aan het slachtoffer gericht moet zijn. Dat is hier niet het geval. Sorry, meneer Seluk ztrk, u bent niet beledigd volgens het Wetboek van Strafrecht. Haat Voor groepsbelediging (art. 137c) is ook het bestanddeel openbaarheid cruciaal. En aanzetten tot discriminatie en haat? Ook hiervoor is de openbaarheid een delictsbestanddeel: Hij die in het openbaar. Artikel 137d is evenmin van toepassing. Bosman mag ervan uitgaan dat zijn mails niet zomaar openbaar worden gemaakt. Het was een interne mail, niet bestemd voor anderen en Bosman had geenszins de intentie om het ooit openbaar te maken. Zijn er geen Turken, Marokkanen, Afrikanen, Perzen, Afghanen, autochtonen, Brabanders en andere interessante kwetsbare volkeren die in hun private communicatie weleens grove bewoordingen gebruiken? Excuses Bosman is al een jaar geleden aangesproken door zijn fractievoorzitter. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Inmiddels is hij ook uit Nederland gevlucht! Wat willen we nog meer? De brandstapel, zou dat geen goed idee zijn? Zou dat de gemoederen tot rust brengen? Bestrijd elkaar met woorden, maar maak alstublieft van Nederland geen DDR. We mogen best weleens domme dingen zeggen. Zonneklaar Dat Bosman niet geschikt is voor de politiek, is zonneklaar. Dat hij ook iets moet doen aan zijn taalgebruik, is evident juist. Maar dat hij moet worden vervolgd voor een onfatsoenlijke uitspraak in een vertrouwelijke mail, lijkt mij een onbetamelijke gedachte. Ik zou zeggen: doe eens normaal man! Afshin Ellian