Kangakudumise koolitus

(60 tundi)
Sihtgrupp: Toimumise aeg:
Tekstiilivaldkonnas tegutsevad ettevõtjad 12.03.2012 – 13.04.2012

Kursuse eesmärk: Koolitusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused
kangakudumise mõistetest, töövahendite õigest kasutamisest, tööoperatsioonide ratsionaalsetest võtetest, lõime laiuse ja pikkuse arvutamisest, kangakirja loomisest, algkangaste omadustest ja kasutamisest, kanga rakendamisest käsitelgedele, kudumisel ilmnevate vigade parandamisest, ühtlase kvaliteediga kanga kudumisest, käsitsi kootud kangaste viimistlusest ja hooldusest.

Õppeprogramm:
1. Kangakudumise põhimõisted 2. Kangasteljed ja telgkoe töövahendid. 3. Algkangad. 4. Lõngamaterjalid 5. Lõime laiuse ja pikkuse arvutamine. 6. Tööjooniste tegemine ja kasutamine 7. Ajakulu ja töö operatsioonide dokumenteerimine, materjalikulu arvestamine. 8. Lõime käärimine. 9. Lõime panek kangastelgedele. 10. Kangakudumine. 11. Kanga viimistlemine ja hooldamine.

Kursuse hind:

420 eurot

Info ja registreerimine: ade.sepp@ametikool.ee; 45 24666, 45 24650

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful