KABANATA I Introduksyon

Madalas nating naririnig ang isyu tungkol sa plano ng gobyernong palawakin pa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng ³K+12 Project.´ Ano nga ba ang K+12 Project? Ito raw ba ay isa nanamang kabaliwan ng gobyerno? May silbi raw ba ito sa lipunan? O isang plataporma tungo sa magandang pagbabago? Ang K+12 ay ang pagdaragdag ng dalawang taon sa hayskul na dati¶y 10 lamang. Kung saan ang ibig sabihin ng ³K´ ay Kinder. Ang proposal na ito ayon kay Kaka Alih ay isang ³K-6-4-2 Model´ na dadaan sa isang taon ang estudyante sa Kinder, anim na taon sa elementary, apat na taon sa ³Junior High School´ at dalawang taon naman sa ³Senior High School´²kung saan ang ³Senior High School´ na ito ay gugugulin ng mag-aaral sa pagma-master o espesyalisasyon ng estudyante sa mapipili niyang aralin. Dahil kamakailan lang ay naglabas ang DepEd ng resulta ng inisyal nilang pag-aaral para sa ³K+12 Program´ na nagpapatunay na kailangan na raw talagang dagdagan ng dalawang taon ang pag-aaral ng mga estudyante dahil sa mababang kalidad na mayroon tayo. Tulad na lang dawn g gindi pagtanggap ng European Nation sa mga Pilipino upang mag-trabaho doon dahil sa mababang sistema ng edukasyon. Na nagreresulta raw ng pagpapakababa at minsa¶y binobobo na lamang ng ibang mga dayuhan para lang magkaroon ng trabaho; nagtitiis maging alipin ng iba dahil sa kakulangan sa edukasyon. Ang iba raw nating ipinagmamalaking mga doktor ay nagiging nars lamang sa ibang bansa. Ang ilang nakapagtapos na ay wala pang trabaho hanggang ngayon. Ang High School Diploma raw ay siya na lamang ginagamit sa bumabatang workforce ng mga kompanya. Kaya naman sa pagnanais ng gobyernong mapa-unlad ang bansa, ang paglulunsad ng Sistemang pang-Edukasyong K+12 ang kanilang isinusulong sa ngayon.

tayo¶y kumalak ng posibleng mga suliranin nila. . para sa mga estudyanteng kailangang pumasok araw-araw sa eskwelahan. na kailangang kumayod para sa kapakanan ng mga anak. Karapatan ng bawat isa ang malaman ang lahat ng maaaring maganda o hindi magandang idudulot ng Programang K+12. LAYUNIN NG PAG-AARAL Pabor o mabuti man sa paningin at pananaw ng iba ang ³K+12 Program. Upang maunawaan natin ang saloobin ng mga estudyante. Sa maaaring pagbabago sa sistema n gating edukasyon. Nang malinang raw ang edukasyon ng mga magtatapos ng hayskul. Kaya¶t aming ding sinuri ang mga hinaing ng ilang nasasakupan ng usaping ito. Amerika at iba pa.KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL Ang edukasyonay para sa lahat. para sa magulang. mahalagang mapag-aralan ito ng lahat dahi isa raw itong posibleng solusyon sa pag-unlad ng Pilipinas. tayo lahat ay apektado. ang mga magulang ng mga mag-aaral na hayskul kung paano lulutasin ang mga suliranin ng mga nasasakdal. at para sa mga gurong nagpapakapagod magturo. East Asia. Para rin daw makasabay tayo sa standard ng edukasyon sa Europe.´ hindi natin maikakaila na ang ilan ay naniniwalang hindi ito ang solusyon na nagiging dahilan upang sila¶y mag-bato ng samu¶t-saring mga pambabatikos sa proyekto. Kaya¶t hindi na bating kailangang mag-dalawang isip kung ito ba ay mahalaga para sa bawat isa. Lalong-lalo na sa parte ng mga pabor sa proyektong ito.

at ng mga paaralan mismo? 6. Makakaya ng mga magulang. silidaralan. May kasiguraduhan ba ang gobyerno at DepEd na ang ³K+12 Program´ ang solusyon sa mababang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? 2.May isandaang porsyento bang katiyakan na may trabaho agad ang estudyanteng magtatapos na dadaan sa K+12? 12. Sapat ba ang pondo ng pamahalaan sa Programang K+12? 8. upuan. Handa na ba ang mga guro sa mga ituturo nilang espesyalisasyon para sa ³Senior High School´? 5. kahandaan ng mga guro? 4. Ang dalawang taon na dagdag sa Curriculum na dapat sana¶y dalawang taon na sa kolehiyo ay magiging sulit ba? 10. Mapapakinabangan ba ng mga estudante ang K+12 kapag nag-hanap sila ng trabaho sa iba ng bansa? . Inihahanda nab a ng gobyerno at mga guro ang mga estudyante? 9.MGA SULIRANIN: 1.Naimprob na ba ng gobyerno ang kasalukuyang Educational System natin ngayon(K+10) bago pumasok ang ³K+12´ ? 3. Naresolba na rin ba ang sulianin natin sa kakulangan ng mga libro. Tataas ba ang drop-out rates kapag tinupad ang proyekto? 11. lalo na ang mga mahihirap na matugunan ang pagpapa-aral sa mga anak? 7. Natugunan na ba ng gobyerno ang problema ng kakulangan.

Kung kailangan ba talaga o hindi na palitan ang nakasanayan g kurikulum sa bansa at ang mga nasasakdal na maaapektuhan din Ngunit sa pag-aaral na ito ay dahilan din ng kuryusidad at hindi dahil kailangang pag-debatihan o kung kanino papanig o sino ang hindi sang-ayon. Kinasasakupan din nito ang mga impormasyon at suliranin sa paglulunsad ng DepEd sa K+12.SAKLAW AT LIMITASYON Ang pananaliksik hinggil sausaping ito ay nakapokus sa pananaw ng mga piling mag-aaral mula ikalawa hanggang tatlong taon sa hayskul. .