ANG BATANG SI RYAN Madalas magtinda ng dyaryo si Ryan.

Masipag siyang maglako kahit matindi ang sikat ng araw. Mapapansin mong paroo t parito siya sa lansangan. Mahirap lamang sila kaya kung hindi siya maghahanapbuhay at magsisigasig sa kanyang pagtatrabaho, wala siyang kakainin at pantustos sa kanyang pag-aaral. Subalit kahit siya y pagod, malimit pa ring pumasok sa paaralan ang batang ito. Magaling siya at palaaral, kaya tuwang-tuwa ang kanyang guro. Kapag tapos na ang kanyang klase, nagbabasa siya sa silid-aklatan. Wala siyang sinasayang na oras. Minsan nakararating siya sa iba t ibang lugar upang kumita ng malaki-laking pera. Pumupunta siya sa syudad na Makati upang maglako sa loob ng mga gusali. Doon niya nais maglagi dahil mabilis maubos ang kanyang mga paninda. Ganyan ang buhay niya araw-araw.

ANG BATANG SI RYAN Madalas magtinda ng dyaryo si Ryan. Masipag siyang maglako kahit matindi ang sikat ng araw. Mapapansin mong paroo t parito siya sa lansangan. Mahirap lamang sila kaya kung hindi siya maghahanapbuhay at magsisigasig sa kanyang pagtatrabaho, wala siyang kakainin at pantustos sa kanyang pag-aaral. Subalit kahit siya y pagod, malimit pa ring pumasok sa paaralan ang batang ito. Magaling siya at palaaral, kaya tuwang-tuwa ang kanyang guro. Kapag tapos na ang kanyang klase, nagbabasa siya sa silid-aklatan. Wala siyang sinasayang na oras. Minsan nakararating siya sa iba t ibang lugar upang kumita ng malaki-laking pera. Pumupunta siya sa syudad na Makati upang maglako sa loob ng mga gusali. Doon niya nais maglagi dahil mabilis maubos ang kanyang mga paninda. Ganyan ang buhay niya araw-araw.

ANG BATANG SI RYAN Madalas magtinda ng dyaryo si Ryan. Masipag siyang maglako kahit matindi ang sikat ng araw. Mapapansin mong paroo t parito siya sa lansangan. Mahirap lamang sila kaya kung hindi siya maghahanapbuhay at magsisigasig sa kanyang pagtatrabaho, wala siyang kakainin at pantustos sa kanyang pag-aaral. Subalit kahit siya y pagod, malimit pa ring pumasok sa paaralan ang batang ito. Magaling siya at palaaral, kaya tuwang-tuwa ang kanyang guro. Kapag tapos na ang kanyang klase, nagbabasa siya sa silid-aklatan. Wala siyang sinasayang na oras. Minsan nakararating siya sa iba t ibang lugar upang kumita ng malaki-laking pera. Pumupunta siya sa syudad na Makati upang maglako sa loob ng mga gusali. Doon niya nais maglagi dahil mabilis maubos ang kanyang mga paninda. Ganyan ang buhay niya araw-araw.

ANG BATANG SI RYAN Madalas magtinda ng dyaryo si Ryan. Masipag siyang maglako kahit matindi ang sikat ng araw. Mapapansin mong paroo t parito siya sa lansangan. Mahirap lamang sila kaya kung hindi siya maghahanapbuhay at magsisigasig sa kanyang pagtatrabaho, wala siyang kakainin at pantustos sa kanyang pag-aaral. Subalit kahit siya y pagod, malimit pa ring pumasok sa paaralan ang batang ito. Magaling siya at palaaral, kaya tuwang-tuwa ang kanyang guro. Kapag tapos na ang kanyang klase, nagbabasa siya sa silid-aklatan. Wala siyang sinasayang na oras. Minsan nakararating siya sa iba t ibang lugar upang kumita ng malaki-laking pera. Pumupunta siya sa syudad na Makati upang maglako sa loob ng mga gusali. Doon niya nais maglagi dahil mabilis maubos ang kanyang mga paninda. Ganyan ang buhay niya araw-araw.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful