You are on page 1of 11

A

ALES Sonbahar 2007 SAY


DKKAT! SORU KTAPIINIZIN TRN "A" OLARAK CEVAP KIDINA ARETLEMEY UNUTMAYINIZ.

SAYISAL BLM
SAYISAL-2 TEST
Snavn bu blmnden alacanz standart puan, Saysal Arlkl ALES Puannzn (ALES-SAY) hesaplanmasnda 0,4; Eit Arlkl ALES Puannzn (ALES-EA) hesaplanmasnda 0,25; Szel Arlkl ALES Puannzn (ALES-SZ) hesaplanmasnda 0,1 katsaysyla arplacaktr. BU TESTTE CEVAPLAYACAINIZ TOPLAM SORU SAYISI 40TIR. 1. 2+ 1 + 2 3 10 10 toplam aadakilerden hangisine eittir? A) 2000 B) 2002 C) 2,12 D) 2,102 E) 2,012 4. Drt basamakl bir doal saynn sana 2 yazldnda elde edilen be basamakl doal say A, soluna 1 yazldnda elde edilen be basamakl doal say B oluyor.

A B = 15 724 olduuna gre, drt basamakl saynn rakamlar toplam katr?


A) 16 B) 18 C) 21 D) 23 E) 26

2. a ve b gerel saylar olmak zere, 2 < a < 0 < b < 3 olduuna gre, a + b toplam ka farkl tam say deeri alabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. a = 5 b 3 olduuna gre, a + b nin deeri katr? ab A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

5. n negatif bir tam say olduuna gre, aadakilerden hangisi en byktr?


A) 2
n

B)

1 3
n

C) 2

D)

1 2
n

E) 4

Dier sayfaya geiniz.

11

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
6. x, y ve z pozitif tam saylar iin 9.
3 +3 3
2 1 +2 1

x = y y z x + xz + 2yx = 16
olduuna gre, x + y toplam katr?
2

+3 3
1

2 +2

1+ 3 3 + 9 3

ifadesinin eiti aadakilerden hangisidir?

A) 2 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9

B) 4

C) 5

D) 6

E) 9

10. a ve b pozitif tam saylar olmak zere, 7. a ve b pozitif tam saylar iin

a +b = 8 3
olduuna gre, a nn alabilecei en byk deer katr?

112 a = b

kouluna uyan en kk a iin a + b toplam katr?

A) 28

B) 32

C) 35

D) 38

E) 40

A) 27

B) 24

C) 21

D) 18

E) 15

11. x1, x 2,...,xn pozitif gerel saylarnn geometrik ortalamas


GO = n x1 x 2 ... xn

8.
4 32a + 5 50a 7 18a = 80 2

biiminde bulunur.
a ve b saylarnn geometrik ortalamas 3 5 , a 3 ve b 1 saylarnn geometrik ortalamas

olduuna gre, a katr?

A) 4

B) 9

C) 12

D) 16

E) 20

2 6 olduuna gre, a + 3b toplam katr?

A) 20

B) 24

C) 28

D) 32

E) 36

Dier sayfaya geiniz.

12

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
12.
x 2x
2

2 5

> 2 5

15. 17. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ.

eitsizliini salayan x tam saylarnn toplam katr?

X = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kmesi verildiinde X in bo olmayan her A altkmesi iin T ( A ) , A kmesinin elemanlarnn toplam olarak tanmlanyor.

A) 1

B) 0

C) 2

D) 3

E) 6

RNEKLER: T ({2} ) = 2 T ({1, 4, 5}) = 1 + 4 + 5 = 10

15. A kmesi X in bir altkmesi ve 13.


(2 x) x + 1 0 3 T ({1, 4} ) + T ( A ) = T ({2, 3, 4, 5} )

olduuna gre, A kmesi aadakilerden hangisi olamaz?

eitsizliini salayan en kk x deeri katr?

A) {4, 5}

B) {3, 6} D) {1, 2, 6} E) {1, 3, 6}

C) {2, 3, 4}

A)

1 3

B) D) 1 2

1 2

C) 1 E) 1 3

16. X in T ( A ) = 6 koulunu salayan ka tane A altkmesi vardr?

A) 1

B) 2

C) 4

D) 5

E) 6

14. 181 364 saysnn 9 ile blmnden elde edilen kalan katr?

17. A lar X in bo olmayan tm altkmelerini dolamak zere T ( A ) nn birbirinden farkl ka tane deeri vardr? A) 7 B) 15 C) 21 D) 63 E) 64

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 5

Dier sayfaya geiniz.

13

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
18. VE 19. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ. A = {1, 2, 3, 4, 5} olmak zere A kmesindeki rakamlarla oluturulabilecek be basamakl doal saylarn kmesi K olarak tanmlanyor. 20.
2x + 3y = 1 xy =2

olduuna gre, x + y toplam katr?


A) 9 7 D) 6 5 B) 5 7 E) 4 5 C) 7 5

21. A kentinden B kentine giden bir aracn her saatin sonunda B kentine olan uzakl aadaki tabloda verilmitir. 18. K kmesinin ka elemannda 2 rakam 3 rakamndan nce gelir? (rnein 24 135 saysnda 2, 3 ten nce gelmitir.) A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 90
Saat B kentine uzaklk 1 400 2 320 3 230 4 110 5 0

Bu aracn B kentine varncaya kadar geen srede ortalama hz saatte 96 km olduuna gre, birinci saatteki ortalama hz saatte ka km dir?
A) 80 B) 78 C) 76 D) 70 E) 65

22. Aadaki dorusal grafik, bir aracn alnan yola gre deposunda kalan benzin miktarn gstermektedir.
Kalan benzin miktar (litre) 40

19. K kmesinin ka elemannda 234 says blok olarak bulunur? A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 E) 36


0 400 Alnan yol (km)

Buna gre kanc kilometrede aracn deposunda kalan benzin miktar 10 litre olur?
A) 220 B) 240 C) 260 D) 280 E) 300

Dier sayfaya geiniz.

14

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
23. Bir maln 1 maliyet fiyat zerinden % 26 krla, 3 geri kalan % 7 zararla satlyor. Bu maln satndan maliyet zerinden yzde ka kr elde edilmitir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

26. VE 27. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ.


Bir ( a1, a2, a3 , , an, ) say dizisi verildiinde buna ilikin ( b1, b2, b3 , , bn, ) dizisi
b1 = a1 b2 = b3 =

a1 + a2 2 a1 + a2 + a3 3

bn =

a1 + a2 + + an n

24. Bir sepette bir miktar elma vardr. Ali, Bekir ve Cengiz adl arkada elmalar aadaki gibi paylayor:

Ali elmalarn yarsndan bir fazla elma, Bekir kalan elmalarn yarsndan bir fazla elma, Cengiz de benzer biimde geriye kalan elmalarn yarsndan bir fazla elma alyor.

olarak retiliyor. Yukarda verilen dizilerde, an ve bn terimlerine dizilerin genel terimi ad verilmektedir.

Sepette paylamadan sonra hi elma kalmadna gre, balangta ka elma vard?


A) 22 B) 20 C) 18 D) 16 E) 14

26.

( an )

dizisi

(1, 3, 5, , 2n 1, )
olarak tanmlandna gre, bu diziden retilen (bn ) dizisinin genel terimi aadakilerden hangisidir?
A) n + 1 2 D) n
2

B) n 1 2 E) n + 1

C) n

25. a tane gmlein fiyat b YTL dir. Gmlein fiyat 15 YTL artrldnda b YTL ye ka tane gmlek alnr?
A) a + b 15 D) B) a + 15b a ab b + 15a E) C) 15a + b a ab a + 15b

27. Bir ( an ) dizisinden retilen (bn ) dizisi

( 2, 7, 12, , 5n 3, )
olduuna gre, a5 katr?
A) 32 B) 40 C) 42 D) 44 E) 52

Dier sayfaya geiniz.

15

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
28. 50 yolcusu bulunan bir otobsten 6 bay ve 8 bayan yolcu iniyor. Geriye kalan bayanlarn says, baylarn saysnn 2 kat olduuna gre, balangtaki bayan says kat?
A) 32 B) 30 C) 28 D) 26 E) 24

30. Aadaki alt noktann d1 , dier de d2 dorusu zerindedir.


d1 d2

Buna gre, keleri bu noktalar olan ka farkl gen izilebilir?


A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

31.
S S E S S E L E S S E L A L E S S E L E S S E S S

29. Asl, A kentinden B kentine otomobiliyle saatte ortalama 70 km hzla 6 saatte gitmektedir. Asl yolun 1 n gittikten sonra yarm saat 3 mola verirse B kentine ayn srede gitmek iin yolun kalan ksmn saatte ortalama ka km hzla gitmelidir?
A) 80 B) 84 C) 92 D) 96 E) 105

Yukardaki eklin ortasndaki A harfinden balayp bulunulan kareden sa, sol, yukar veya aadaki bir kareye gitmek kouluyla ALES kelimesi ka farkl yoldan oluturulabilir?
A) 20 B) 26 C) 28 D) 32 E) 34

Dier sayfaya geiniz.

16

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
32. VE 33. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ.
Bir eczac A, B ve C ilalarn almak iin K, L ve M ila depolaryla anlama yapmaktadr. Bu ila depolarnn eczacya sunduklar teklifler deme pein (P) olacaksa yzde indirim yapma, taksitli (T) olacaksa eczacnn belirli miktarda alaca ilalara belirledikleri adet kadar mal fazlas verme biiminde olacaktr. la depolarnn A, B ve C ilalar iin eczacya sunduklar teklifler aadaki tabloda gsterilmitir.
A P T Her 100 iin +15 Her 100 iin +10 Her 100 iin +10 P B T Her 100 iin +15 Her 75 iin +10 Her 50 iin +7 P C T Her 100 iin +15 Her 75 iin +10 Her 50 iin +7

32. Eczac pein demeyle A ilacndan 1000 YTL lik, B ilacndan 2000 YTL lik ve C ilacndan 3000 YTL lik ila almak istiyor. Buna gre, eczac teklifleri deerlendirdiinde en az ka YTL deme yapar?
A) 4600 B) 4750 C) 4900 D) 5050 E) 5200

% 10

% 20

% 10

% 25

% 10

% 10

% 20

% 15

% 15

rnein, eczac 100 YTL tutarndaki A ilacn K deposundan alrken pein deme durumunda 90 YTL deyecek, taksitli deme durumunda her 100 adet ( 100 n katlar ) A ilac iin 115 adet alacaktr. Eczac 100 ile 199 arasndaki bir sayda alaca ilalar iin 15 tane ila promosyon olarak alacak, 200 ila satn alrsa promosyon 30 ila olacaktr. Eczac bir seferde alaca A, B, C ilalarn ayr ayr farkl depolardan alabilecektir.

33. Eczac taksitli demeyle A ilacndan 120 adet, B ilacndan 250 adet ve C ilacndan 280 adet ila almak istiyor. Buna gre, eczac A, B ve C ilalarn srayla hangi ila depolarndan alrsa en ekonomik al yapm olur? (Seenekler birer sral ldr.)
A) (K, L, M) B) (K, M, M) C) (M, L, K )

D) (M, K, K )

E) (L, M, K )

Dier sayfaya geiniz.

17

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
34. 36. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ.
D C

34.
B A

Yukardaki DCAB karesine srasyla II ve III dnmleri uygulandnda hangi kare elde edilir?
A) D B C B) D

Yukardaki ABCD karesi iin aada drt farkl dnm tanmlanmtr. Bu dnmlerden

I, kareyi saat ynnde 90 dndrmektir. II, karenin ortasndan dikey olarak geen doruya gre simetri almaktr. III, karenin ortasndan yatay olarak geen doruya gre simetri almaktr. IV, karenin D ve B noktalarndan geen doruya gre simetri almaktr.

A C) D

A D)

ABCD karesine uygulanan bu drt dnm sonucu elde edilen kareler yledir:

A E) D

90 D C
I

B C II

C D

A D

B C III

B A

A B

A D

B C IV

D D

C A

Dier sayfaya geiniz.

18

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
35. ABCD karesine aadakilerden hangisi uygulanrsa yine ABCD elde edilmez?
A) Srayla 2 defa I dnm B) Srayla 2 defa II dnm C) Srayla 2 defa III dnm D) Srayla 2 defa IV dnm E) Srayla 2 defa I, birer defa II ve III dnmleri B C

36. Hangi kareye srasyla I ve IV dnmleri uygulanrsa


A D

karesi elde edilir?


A) B C C B) A

A C) D

D D)

C E) A

Dier sayfaya geiniz.

19

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
37. 39. SORULARI AAIDAK BLGLERE GRE CEVAPLAYINIZ.
Aadaki tabloda bir blgede 1993 ve 1997 yllarnda yaplan seimlerde K, L, M, N, P partilerinin aldklar oylarn yzdeleri verilmitir. Partiler K L M N P 1993 (%) 10 10 20 40 20 1997 (%) 13 10 25 30 22

37. Hangi partinin 1993 ve 1997 yllarndaki seimlerde ald oy says ayndr?
A) K B) L C) M D) N E) P

Bu blgede, 1993 ylndaki seime 15 000 ve 1997 ylndaki seime 20 000 semen katlmtr.

38. 1997 ylnda K partisi L partisinden ka oy fazla almtr?


A) 600 B) 650 C) 700 D) 800 E) 900

Dier sayfaya geiniz.

20

A
ALES Sonbahar 2007 SAY
39. Tablodaki verilere gre aadakilerden hangisi yanltr?
A) L partisi 1993 seiminde 1500 oy almtr.

40.
D C ABCD bir kare AEB ekenar gen A B

B) M partisi oylarn 1997 seiminde 1993 seimine gre 1500 artrmtr. C) 1993 seiminde en ok oyu N partisi almtr. D) N partisinin 1993 seiminde ald oy, P partisinin 1997 seiminde ald oydan fazladr. E) P partisinin 1993 seiminde ald oy, 1997 seiminde ald oydan azdr.

Yukardaki ekilde DAE ve CBE genlerin alanlar toplam 16 cm olduuna gre, AB uzunluu ka cm dir?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 2 2 E) 4 2
2

TEST BTT. CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ.

Dier sayfaya geiniz.

21