P. 1
421_Opis 04.01

421_Opis 04.01

|Views: 110|Likes:
Published by Carmen Popa

More info:

Published by: Carmen Popa on Jan 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2012

pdf

text

original

OPISUL legislaţiei subsecvente Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, până la data de 04.01.

2012
Nr. MO şi link-ul documentului Nr. act Conţinut Ordin nr. 6563 din 13 decembrie 2011 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2012, şi a Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind recunoașterea şi echivalarea competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupa funcții de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învăţământul preșcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, palatele şi cluburile copiilor, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.484/2011, sesiunea 2012 Ordin nr. 6564 din 13 decembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul național de învăţământ preuniversitar Procedura din 13 decembrie 2011 de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul național de învăţământ preuniversitar Ordin nr. 6551 din 13 decembrie 2011 privind documentele școlare şi universitare oficiale care se întocmesc numai în limba romana

929/28.12.2011 www.moficial.ro/2011/092 9.pdf

OMECTS 6563/13.12.201 1

922/27.12.2011 www.moficial.ro/2011/092 2.pdf 903/20.12.2011 www.moficial.ro/2011/090 3.pdf

OMECTS 6564/13.12.201 1 OMECTS 6551/13.12.201 1

moficial.pdf 847/29.2011 www.ro/2011/082 4.11.06. 5703 din 18 octombrie 2011 privind implementarea Cadrului național al calificărilor din învăţământul superior Ordin nr. 5.12.ro/2011/087 5.2011 www.2011 www. tineretului şi sportului nr.2011 www.201 1 Ordin nr. tineretului şi sportului nr.Nr.11.ro/2011/088 0.ro/2011/084 7. 1 la Ordinul ministrului educației.12.pdf 857/05. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar Ordin nr.moficial.527/2011 privind aprobarea componentei nominale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare .11.ro/2011/081 8.201 1 OMECTS 4360/06. cercetării.08.11.Dezvoltare şi Inovare şi a conducerii grupurilor de lucru permanente ale acestuia 875/12. MO şi link-ul documentului 880/13. act OMECTS 5703/18.201 1 OMECTS 6143/01. cercetării.pdf Nr.pdf OMECTS 5249/30.moficial.ro/2011/085 7.12.moficial.10. 3.2011 www.pdf 818/19.pdf 824/22.201 1 OMECTS 6141/01. 6141 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar .201 1 Conţinut Ordin nr.moficial.moficial.11. 4380 din 6 iunie 2011 privind stabilirea criteriilor sectoriale Şi pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naționale din sectorul tehnologia informației şi comunicațiilor Ordin nr. 5249 din 30 august 2011 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a învățământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul școlar 2011-2012 Ordin nr.2011 www.795/2011 pentru aprobarea componentei nominale a Consiliului National al Cercetării Științifice şi pentru modificarea anexei nr. 6422 din 28 noiembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului educației.

2011 www.ro/2011/079 2.pdf 787/07.10.2011 www.11.Nr.pdf OMECTS 5570/07.moficial.10.ro/2011/078 9. 5564 din 7 octombrie 2011 de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia Ordin nr.10.pdf 786/04. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară Ordin nr.10.201 1 Conţinut Ordin nr. 5570 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar Ordin nr.ro/2011/078 6. Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 792/08.11.10. 5563 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Condițiilor de constituire a rețelei permanente de unităţi de învăţământ în vederea realizării pregătirii practice din cadrul masterului didactic Ordin nr.10.11.moficial.201 1 .pdf OMECTS 5564/07. act OMECTS 5567/07. 5735 din 20 Octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului National de Etica a Cercetării Științifice.ro/2011/079 0.moficial.201 1 OMECTS 5735/20. MO şi link-ul documentului Nr.2011 www. 5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a învăţământului special şi special integrat Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a învăţământului special şi special integrat Ordin nr.2011 www.moficial.11.moficial.201 1 789/07. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia Metodologie nr.201 1 OMECTS 5573/07.201 1 790/08.pdf OMECTS 5563/07.11.ro/2011/078 7.2011 www.

pdf OMECTS 5562/07. 5568 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat 785/04.201 1 . elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învăţământul de masa Metodologie din 7 octombrie 2011 privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii.201 1 Ordin nr.pdf OMECTS 5568/07. act Conţinut Regulament din 20 Octombrie 2011 de organizare şi funcționare a Consiliului National de Etica a Cercetării Științifice. 5529 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea programelor școlare pentru educația de bază din cadrul programului „A doua șansă” pentru învăţământul secundar inferior Ordin nr.10.11.ro/2011/078 5.10.ro/2011/078 4.moficial.10.Nr. MO şi link-ul documentului Nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii.2011 www. recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile Ordin nr. Dezvoltării Tehnologice şi Inovării OMECTS 5529/04.11. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare.201 1 OMECTS 5574/07. elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învăţământul de masă Ordin nr.2011 www.moficial.10.201 1 784/04. recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile Metodologie din 7 octombrie 2011 privind sistemul de acumulare.

ro/2011/077 2.pdf 768/01.201 1 775/02.ro/2011/076 8.moficial.10.pdf OMECTS 5577/07.201 1 OMECTS 5576/07. act OMECTS 5569/07.ro/2011/078 2.07. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat Criterii din 7 octombrie 2011 de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 782/03.2011 www.moficial.ro/2011/077 5.Nr.moficial. 5528 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea programelor școlare integrate prin care se realizează educația de baza în cadrul programului "A doua șansă" .10.2011 www. 5571 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a învăţământului preuniversitar alternativ Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a învăţământului preuniversitar alternativ Ordin nr.201 1 OMECTS 4576/11.201 1 OMECTS 5528/04.10.10.201 1 Conţinut Ordin nr.moficial. 4576 din 11 iulie 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat Ordin nr. 5577 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcționare a centrelor de excelenta Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a centrelor de excelenta Ordin nr.11.2011 www.11.pdf OMECTS 5571/07.11.învăţământ primar Ordin nr.201 1 772/01.2011 www.pdf . MO şi link-ul documentului Nr.11.10. 5569 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea învăţământului preuniversitar de arta Regulament din 7 octombrie 2011 privind organizarea şi funcționarea învăţământului preuniversitar de arta Ordin nr.

5560 din 07 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013 Ordin nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din învăţământul preuniversitar Ordin nr. cercetării.Nr.ro/2011/075 3.ro/2011/075 9. 2011 www.pdf 753/26.2011 www.10. act OMECTS 5561/07. inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general.10.2011 www.ro/2011/076 7.ro/2011/075 7.pdf OMECTS 5555/07.201 1 Conţinut Ordin nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar Regulament din 7 octombrie 2011 privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar Ordin al ministrului educației.10. 5556 din 07 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a bibliotecilor școlare şi a centrelor de documentare şi informare Regulament din 07 octombrie 2011 de organizare şi funcționare a bibliotecilor școlare şi a centrelor de documentare şi informare Ordin nr.10.2011 www.201 1 759/27.2011 www.201 1 757/27.pdf OMECTS 5556/07.moficial.pdf OMECTS 5565/07.10.moficial.10.10.10.201 1 .201 1 OMECTS 5560/07.10. 5557 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general. tineretului şi sportului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse şi asistenţă educațională Ordin nr.201 1 OMECTS 5557/21. inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic 767/31.ro/2011/075 8. MO şi link-ul documentului Nr.09.moficial.moficial.10.moficial.pdf 758/27.

5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităţilor de învăţământ preuniversitar Regulament din 6 octombrie 2011 de inspecție a unităţilor de învăţământ preuniversitar Ordin nr. 5549 din 6 octombrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional Metodologie din 6 octombrie 2011 privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional Ordin nr.201 1 744/24.ro/2011/074 4.10.moficial.09.201 1 741/21.09.10.ro/2011/074 6.2011 www.201 1 742/21. 5486 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar Metodologie din 29 septembrie 2011 privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar Ordin nr.2011 www.pdf OMECTS 5487/29.pdf OMECTS 5549/06.10.Nr.pdf OMECTS 5486/29.2011 www.filiera tehnologica sau vocaționala Regulament din 29 septembrie 2011 privind recunoașterea în învăţământul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învăţământului liceal .ro/2011/073 9.filiera tehnologica sau vocaționala Ordin nr.10.moficial.ro/2011/074 2.moficial.moficial.2011 www.201 1 OMECTS 5485/29. 5487 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea în învăţământul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învăţământului liceal .pdf Nr.moficial.ro/2011/074 1. act Conţinut Ordin nr.10.09.pdf 739/20.2011 www.201 1 . 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice Metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea OMECTS 5547/06.10.10. MO şi link-ul documentului 746/24.

în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar. nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupa funcții de educatori/educatoare.10. MO şi link-ul documentului Nr.09. OMECTS 5530/05.09. respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare. 5349 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școala după școală" Metodologie din 7 septembrie 2011 de organizare a Programului "Școala după școală" Ordin nr. palatele și cluburile copiilor Metodologie din 29 septembrie 2011 privind recunoașterea și echivalarea competentelor profesionale dobândite formal. maistru-instructor.pdf 735/19.10.Nr.moficial.201 1 OMECTS 5484/29. maistruinstructor. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare Regulament din 5 octombrie 2011 de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare Ordin nr. învățători/învățătoare. institutori/institutoare. în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar.ro/2011/073 5.201 1 .moficial. act Conţinut efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice OMECTS 5439/07. antrenor.ro/2011/073 8.10.pdf OMECTS 5489/29.pdf Ordin nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și echivalarea competentelor profesionale dobândite formal.201 1 736/20.201 1 738/20. institutori/institutoare.2011 www.ro/2011/073 6.2011 www. 5489 din 29 septembrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an școlar în învățământul preuniversitar Metodologie din 29 septembrie 2011 privind promovarea a 2 ani de studii intr-un an școlar în învățământul preuniversitar Ordin nr.10. profesor pentru învățământul primar. nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupa funcții de educatori/educatoare. profesor de instruire practica. antrenor. învățători/învățătoare.2011 www.09.moficial.

2011 www.10.201 1 Ordin nr.pdf OMECTS 5558/07.pdf 733/19.09.ro/2011/073 3.Nr.201 1 OMECTS 5488/29.10. 5558 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare Metodologie din 7 octombrie 2011 de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din inspectoratele școlare Ordin nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare și funcționare a casei corpului didactic Ordin nr.10. profesor de instruire practica.201 1 .moficial. MO şi link-ul documentului Nr. act Conţinut profesor pentru învățământul primar.moficial. 5488 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare Regulament din 29 septembrie 2011 pentru organizarea și funcționarea consorțiilor școlare 734/19. palatele și cluburile copiilor OMECTS 5554/07.2011 www.ro/2011/073 4.10. respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive școlare.

10.08.10.2011 www.moficial.201 1 .201 1 OMECTS 5248/31. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etica din învățământul preuniversitar Regulament din 6 octombrie 2011 de organizare și funcționare a Consiliului național de etica din învățământul preuniversitar Ordin nr.Nr. MO şi link-ul documentului Nr. act Conţinut Ordin nr.2011 www. cu ciclul I de studii universitare de licența.ro/2011/072 4.201 1 723/13.pdf 721/13.201 1 724/13.10.2011 www.ro/2011/072 3. pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar Ordin nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua șansă“ Metodologie din 31 august 2011 privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A doua șansa“ pentru învățământul primar Plan din 31 august 2011 pentru Programul "A doua șansa“ pentru învățământul primar Metodologie din 31 august 2011 privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului "A doua șansa“ pentru învățământul secundar inferior OMECTS 5553/07.pdf OMECTS 5550/06.moficial.pdf OMECTS 5559/07.moficial.ro/2011/072 1. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din învățământ Norme metodologice din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din învățământ Ordin nr. pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar Metodologie din 7 octombrie 2011 privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurta durata.10. realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani. 5553 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurta durata.10.10. realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani. cu ciclul I de studii universitare de licența.

10.201 1 OMECTS 5436/21.10.10.10.201 1 OMECTS 5546/06.201 1 Instrucțiuni nr.2011 www. tineretului și sportului nr.10. 3. cercetării. MO şi link-ul documentului Nr.10.moficial.2011 www.ro/2011/071 5. 5514 din 4 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare Regulament din 4 octombrie 2011 de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare Ordin nr. 5545 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a claselor cu frecventa redusa în învățământul preuniversitar obligatoriu Metodologie din 6 octombrie 2011 de organizare și funcționare a claselor cu frecventa redusa în învățământul preuniversitar obligatoriu Ordin nr.10.ro/2011/070 OMECTS 5514/04.moficial.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul național de învățământ Ordin nr. 5546 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea titlului "Profesorul anului" în învățământul preuniversitar Ordin nr. 5436 din 21 septembrie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile 714/11.moficial.2011 www.ro/2011/071 6.2011 www.pdf OMECTS 5552/07.pdf ***** OMECTS 5346/07.ro/2011/071 3.moficial.pdf 713/10.moficial.pdf 702/05.pdf 715/11.moficial.201 1 OMECTS 5545/06.Nr.ro/2011/071 4.2011 www.2011 www. 6 din 4 octombrie 2011 privind funcționarea formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar Ordin nr. act Conţinut Plan din 31 august 2011 pentru Programul "A doua șansa“ pentru învățământul secundar inferior 716/11.10.10.10.201 1 709/07.09.201 . 1 la Ordinul ministrului educației. 5346 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal Ordin nr. 5552 din 7 octombrie 2011 pentru modificarea anexei nr.ro/2011/070 9.09.

MO şi link-ul documentului Nr.pdf 1 Norme metodologice din 21 septembrie 2011 pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior din Romania .Nr. act de învățământ superior din Romania Conţinut 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->