PROIECT DIDACTIC

Liceul de Metrologie’’Traian Vuia ’’ Bucureşti Clasa :a X-a F Propunător: Rusan Oana-Raluca Aria curriculară: Limbă şi comunicare Obiect : Limba şi literatura română Unitatea de învăţare : Nuvela Subiect : Monologul Tip : formare de priceperi şi deprinderi Conţinuturi de învăţare vizate :-monologul-actualizare(definiţie, tipuri, alcătuire, reguli, rolul elementelor nonverbale şi paraverbale) ; -monologul argumentativ. Competenţe specifice: Pe parcurs şi la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili : C1-să definească monologul pe baza cunoştinţelor anterioare ; C2-să prezinte cel puţin o caracteristică a monologului (tipuri, alcătuire,adecvare la scopul comunicării, elemente nonverbale şi paraverbale) ; C3-să susţină în faţa clasei cel puţin un monolog, respectând criteriile date(timp, tematică, adecvare la scopul comunicării, folosirea elementelor nonverbale şi paraverbale); C4-să aprecieze monologurile susţinute de colegi , respectând criteriile date (timp, tematică, adecvare la scopul comunicării, folosirea elementelor nonverbale şi paraverbale). Strategii didactice : a) Metode şi procedee : exerciţiu de “spargere a gheţii”, brainstorming, conversaţie, exerciţiu b) Materiale didactice: planşă didactică(“Ciorchinele”), ziar, cinci plicuri, grilă de evaluare a monologurilor, fişe(« Eseul de 5’ »), manuale-Art ( autori : A. Costache, Fl. Ioniţǎ, A. Sǎvoiu); c) Forme de organizare a activităţii :activitate în perechi, în echipe, frontală şi individuală d) Bibliografie : CNC, Ghid metodologic . Aria curriculară Limbă şi comunicare-liceu, Ed.Aramis, Bucureşti, 2002 V.Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Ed. Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2002 Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003 Coord. Otilia Păcurari, Anca Târcă, Ligia Sarivan, Strategii didactice inovative. Suport de curs,Centrul Educaţia 2000+, Bucureşti, 2003 I.Ov. Pânişoară, Comunicarea eficientă, Ed.Polirom, Iaşi, 2005 Momentele lecţiei 1.Moment organizatoT I M P 1’ Com pe ten te Conţinuturi Strategii didacticxe şi conversaForme de evaluare

-asigurarea materialului didactic climatului bunei desfăşurări a lecţiei;

curând. conversa*Ex. alcătuire. aplauze -eval. stării afective. -monolog. -eval.3/56-Concurs ţie. c4 3’ c3 c4 c3 69’ c4 -eval. îniţială .În final juriul alcătuit din cinci individuaelevi stabileşte câştigătorul în funcţie de lă.Se aleg liderii care trag câte grupe . orală. în interiorul acestora se află -plicuri.Ceilalţi ţia. formativă.2/56-Activitate de imitare a unei persoane publice din România. *Ex. monotimp de 3’. -planşă didactică *Ex.Captarea atenţiei : 2’ 5’ 4.explica pe un ziar primit de la profesor. formativă.Juriul va aprecia dacă s-a log . forma- . orală şi scrisă.Dirijarea 5’ învăţării ţia. apreciaţi în funcţie de anumite criterii”. « Ziarul vorbitor » Reguli : Se cere unui elev să îşi exprime conversasentimentele produse de ziua respectivă ţia. Revin la grupă şi stabilesc timp ţie.explica de 2’ despre ce subiect vor informa presa ţie. “Vom vorbi astăzi despre Monolog şi va trebui ca voi să creaţi monologuri şi să conversale ţia. colegi vor descrie starea persoanei şi îi vor oferi ceva din starea lor pentru a compensa şi pentru a aduce tot colectivul la un echilibru emoţional înaintea începerii orei. expliReguli :Participă trei elevi care susţin caţie. Exerciţiu de « spargere a gheţii »-joc -un ziar .indivi duală. Verificarea calitativă şi cantitativă a temei scrise. indiclasei apreciază evoluţia prin aplauze. scrise numele instituţiilor ai căror manuale. restul -act. 18 ’ c3 -eval. Se alege un elev. un plic . Scop : destinderea participanţilor. orală.-act. (cinci echipe a câte cinci elevi şi juriul. Minis. tipuri.1/56 Clasa se împarte în şase echipe . conversaţie de verificare . c1 c2 *Activitate de completare a « Ciorchinelui » de către elevi în vederea actualizării cunoştinţelor despre MONOLOG( definiţie. pe patru elevi) . -eval.Anunţare 1’ a titlului şi a obiectivelor urmărite 5. orală. câte un monolog despre un film văzut de -act.ric 2. individuală . -eval. respectat timpul. elemente nonverbale şi paraverbale) -brainstorming în perechi . folosind mimica şi gestica. reguli.terul Educaţiei/ Sănătăţii/Culturii/ Agriconversaculturii. orală. purtători de cuvânt sunt : Guvern. viduală.mima .Verificarea cunoştinţelor anterioare 3.

scrisă. 7. conversaţie.individuală . formativă. Conversaţie legată de monolog şi caracteristicile lui. « Moara cu noroc » de I.eseul de cinci minute . prin temă.Obţinerea perfor manţei 5’ c1 c2 următoarele criterii : # adecvarea la scopul comunicării . explicaţie . conversaţie. . -foi . # folosirea elementelor nonverbale şi paraverbale. Slavici un monolog. tivă.6. -eval. -eval.Încheierea lecţiei 1’ -monolog.indi viduală. explidin fragmentele din manual ale nuvelei caţie . explicaţie. Aprecieri privind desfăşurarea lecţiei şi notarea elevilor care s-au evidenţiat. conversaStabilirea temei pentru acasă : Selectaţi ţie. Elevii notează pe foi un lucru care i-a impresionat din lecţie şi formulează o întrebare în legătură cu acesta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful