Bên Em Là Biển Rộng

Lấy tông, nốt: sol* dơ Tình ơi ... (* = thấp)

Intro: (Piano solo) Cm G7 |Cm |Cm G7 |Cm |Fm |Cm |G7 ... |Cm Fm |Fm Cm |Cm Fm |Fm C ... (it's a C, not Cm here !) |Cm G7 |Cm (Fm <-- Keyboard) Tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông ... |Cm G7 |Cm (Fm <-- Keyboard) Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng ... |Fm Vì em mất anh, mất anh |Cm Mùa xuân đã qua rất nhanh |G7 |G7 Còn chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh |Cm G7 |Cm G7 Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông |Cm G7 |Cm Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng |Fm Mùa thu đã qua đã qua |Cm Mùa đông đã sang đã sang |G7 |Cm Tình đã ra đi vội vàng ... |Fm |Cm Khi anh xa em sóng thôi không xô bờ |Ab |G7 Khi em xa anh đá trơ vơ ... |Ab |Gm Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn |Ab |G7 Bên em, bên em biển đã chết repeat END with: |Cm Fm |Fm Cm |Cm Fm |Fm C ... (ended with C, not Cm !)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful