Bèo Dạt Mây Trôi

Đàn theo điệu Ballad hoặc đánh theo cách này /B 3231 232/
,,,trong đó B là dây Bad, còn là dây 123
-----D----------------------------------Bm--------------------A
Bèo dạt mây trôi Chôn xa xôi Anh ơi em vẫn đơi (i) bèo dạt
D-------------------Bm-----------D------A
Mây i i i trôi chim sa tang tính tình cá lội.
-----------D----------bm---------------D
Một tin nhắn hai tin đợi ba bốn tin chờ,
--------A-----------D-----------A------------D
sao chẳng thấy i anh, sao chẳng thấy i anh
Tương tự như thế:
Mỏi mòn chim bay suốt canh thâu, anh ơi em vẫn đợi (i) mỏi mòn. Thương nhớ i ai.
chim ơi chim nhắn gửi đôi lời, Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời,
sao chẳng thấy i anh sao chẳng thấy i anh
Một mảnh trăng treo suốt năm canh. Anh ơi trăng đã ngả i ngang đầu. Thương nhớ i
i ai , sao rơi đem sắp tàn trăng tà, cành tre đu trước ngõ gió la đà em vẫn mong
chờ , sao chẳng thấy i anh sao sao chẳng thấy i anh sao

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful