"Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi : Memahami Liberalisasi Ekonomi dan Pembukaan Pasaran

"
Dr Rizal Yaakop Dr Syed Ali Alwi Al-Muttahar (Toyota Foundation Grant Recipients Sustainable Development: A Comparison of Malaysia/Indonesia)

OVERVIEW
y Negara Berpendapatan Tinggi y Liberalisasi Ekonomi y Apakah Bentuk Negara Berpendapatan Tinggi Yang Kita Mahu

Capai? y Pasaran y Statistik dan Strategi Malaysia y Penutup

2

Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi y RMK-10. y Pembangunan secara menyeluruh y Negara maju. industri. pasaca industri atau dunia pertama . Model Baru Ekonomi sebagai rangka dasar pmbangunan bagi mencapai matlamat Wawasan 2020 utk membawa negara ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju y Pertumbuhan dan Pembangunan ekonomi? y suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat secara terus menerus dalam jangka panjang.

Ciri Utama y Kemajuan ditentukan oleh inovasi dengan kodifikasi pengetahuan. kemajuan sektor jasa. prosesing dan tenologi informasi. teknologi intelektual lbh besar dari teknologi jentera y Berorientasi ke masa depan y Peluang pasaran tergantung pada inovasi dan penciptaan pasaran baru . pengetahuan yang lebih besar dari sumberdaya modal.

Pendapatan per kapita dalam US Dollar.3 8.460 26. Neg.9 35.0 40. Golongan bawah negara berpendapatan menengah 3.164. Negara berpendapatan tinggi .710 2.5 503.2 15. pendapatan rendah 2. Golongan atas negara berpendapatan menengah 430 1.510.6 4. Golongan negara Pendapatan per kapita (US$) Jumlah Penduduk (juta) Persentase Penduduk (%) 1.7 955.240 4.6 2.

1.2% dari penduduk dunia . Negara berpendapatan rendah meliputi 40.9% dari penduduk dunia 3.Yang tergolong negara berkembang terutama dari negara yang berpendapatan rendah dan golongan bawah berpendapatan menengah 4. Dua golongan pertama penduduknya mencapai 76. Terdapat jurang besar antara negara yang berpendapatan rendah dengan negara berpendapatan tinggi 2.

kekayaan tidak mampu menyelesaikan sebilangan masalah dlm negara. Masalah jenayah dan kepelbagaian budaya tidak dapat diatasi semata-mata dgn membelanjakan wang ringgit. Begitupun. Negara Maju? . misalnya Britain? 49 peratus rakyatnya mahu ia y y y y sebagai negara kuasa kecil berbanding 34 peratus mahu ia jadi kuasa besar dunia. Tetapi Britain tidak mampu jadi negara kuasa kecil yg kaya seperti Switzerland atau Sweden.Apakah Bentuk Negara Berpendapatan Tinggi Yang Kita Mahu Capai? y Negara kaya? y Seperti.

pengurangan kos dan pengukuhan daya saing.e. perkhidmatan dan manusia y y y y y merentasi sempadan utk meningkatkan kecekapan. integrated economy Players go global to compete.Liberalisasi Ekonomi y Memudahkan aliran barangan. dan pelesenan atau keperluan pelesenan yang menyulitkan. AirAsia mewujudkan lebih banyak pilihan . halangan import. kos pengeluaran termasuk cukai yang keterlaluan. ¶Dunia tanpa sempadan· ? AFTA/ single market. i. kelewatan birokrasi. guna tenaga yang kurang terlatih.

y Nilai perdagangan dunia 16 kaliganda berbanding 1950.Impak/kesan liberalisasi Liberalisasi Perdagangan y Dasar ekonomi terbuka Malaysia. y keuntungan dari proses liberalisasi perdagangan dunia. 9 . y Pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah ekoran dari pertumbuhan eksport negara.

10 . y Meyediakan suasana yang liberal bagi operasi syarikat-syarikat antarabangsa.Liberalisasi aktiviti Pelaburan y Peringkat awal dalam industri elektronik: y Kawasan Perdagangan Bebas. y Pulau Pinang FreeTrade Zone y Pertumbuhan sektor ini menyumbang kepada: y peningkatan dalam eksport y pembangunan ekonomi negara.

ASEAN (AFTA) y AFTA y Hasil Perjanjian Rangka Kerja Penggalakan Kerjasama Ekonomi ASEAN tahun 1992. y Program AFTA memerlukan semua negara anggota ASEAN menurunkan duti import bagi semua barangan yang diperdagangkan di rantau ke paras 0-5 peratus dan menghapuskan semua bentuk halangan bukan tarif.Liberalisasi Perdagangan di peringkat Serantau . 11 .

Pasaran y Sejarah ekonomi pasaran dan industri y Misalnya. pasaran dibuka dan liberalisasi y Persaingan dan pasaran y Apakah wujud pasaran?. Bolehkah kita menjauhi (break away) dari persaingan? Bolehkah kita menstruktur semula sempadan pasaran? y Malaysia masih bergantung kepada pasaran luar negara. China sertai WTO. .

Muslim globally) than export to countries. y Pertentangan kapitalis Vs sosialis sudah berakhir . y Perpindahan modal sbg penggerak ekonomi dunia. Makanan Halal. y Perbankan Islam. Bioteknologi y Export to community (i.Perubahan Pandang Dunia/Paradigma Pasaran y World Investment Report 2004 struktur FDI telah beranjak kepada perkhidmatan.e. y Ekonomi dunia mendominasi keadaan. Post-functionalist approach as in ´Europe·s Blues. y Tiada korelasi antara produksi dengan jumlah orang yang bekerja.

berbanding 5.6 peratus pada tahun 2010. Miskin tegar pula telah menurun daripada 1.420 atau AS$8.2 peratus y y y y y y setahun pendapatan negara kasar per kapita akan mencecah RM26.3 peratus pada tahun ini.7 peratus dalam tempoh yang sama.8 peratus pada 2009.Statistik dan Strategi Malaysia y RMK-9.260 pada tahun 2010. Defisit fiskal Kerajaan Persekutuan pula diunjur. mengecil kepada 5. Pertumbuhan ekonomi 10. berbanding 7 peratus kepada KDNK pada tahun 2009. Inflasi yang rendah manakala.1 peratus bagi suku pertama tahun ini .7 peratus tahun 2005. kadar pengangguran dijangka pada paras 3. Kemiskinan 3.2 peratus kepada 0. ekonomi Malaysia dianggar berkembang pada kadar 4.

8B (77%) PEMBANGUNAN RM49.2B (23%) .BAJET 2011 JUMLAH RM 212 BILLION PENGURUSAN RM162.

Menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif. 1. 3. 5. Membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. 4. Mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi. .Lima teras Utama Menggubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA. Mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup. 2.

Akan dikuatkuasa pada 2012 y Suruhanjaya Persaingan Malaysia y Persaingan Domestik y Persaingan Luar Negara y Dulunya. 2010 y Digezetkan pada 10 June 2010. sekitar 80an ala ¶Zaibatsu· .Aspek Persaingan y Pasaran perlu kpd ¶level playing field·. y Cambodia dan Vietnam telah punyai Akta Persaingan y Akta Persaingan Malaysia.

competition laws y Anti-competitive agreements y Abuse of dominance y Anti-competitive activities outside y Individual exemption .

Strategi Malaysia y Berasaskan Export bentuk baru y liberalisasi yg teratur tetapi progresif y kawalan terhad terhadap pasaran y Mengapa perlunya perlindungan dan kawalan? y I. Subsidi utk Demand based product/need based product y persaingan yg sihat y Pengkhususan y Pasaran yg Mampan y Sustainable Competitive Advantage .e.

Pengkhususan y Berikut adalah NKEA yang telah dikenal pasti: (i) Minyak dan gas. (x) Penjagaan kesihatan swasta. . (v) Pelancongan. (iii) Perkhidmatan kewangan. (ii) Minyak sawit dan produk berkaitan. (ix) Perkhidmatan perniagaan. (xi) Pertanian. (iv) Pemborongan dan peruncitan. (viii) Elektrik dan elektronik. dan (xii) Greater Kuala Lumpur. (vi) Teknologi maklumat dan komunikasi (vii) Perkhidmatan pendidikan.

environmental. Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Described by the Brundtland report. absence of pollution. and greatly diminished environment impact. . and social needs.Pasaran yang Mampan y Ideally. y Economic development characterized by low growth rate. a market that is capable of operating continuously while meeting today's (global) economic.".

sustainable competitive advantage y Long-term competitive-advantage that is not easily duplicable or surpassable by the competitors. .

type of Jurisdiction dan Kestabilan Politik y Elakkan masalah konflik identiti dan etnik y Mengambil kira peranan NGOs y Good Governance nd 2 .

Penutup y "Ke Arah Negara Berpendapatan Tinggi : Memahami Liberalisasi Ekonomi dan Pembukaan Pasaran´ y Aspek Persaingan Dalam dan Luar Negara y Pasaran yg Mampan selari perubahan pasaran global y sustainable competitive advantage Community to community vs state to state relations y 2nd type of Jurisdiction dan Kestabilan Politik .

DAN PENGKORMERSIALAN. RM411 JUTA UNTUK MELONJAK EKONOMI KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI DALAM AKTIVITI PENYELIDIKAN. PEMBANGUNAN. .

.  RM 100 JUTA KEPADA MALAYSIAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION UNTUK PERMULAAN PERNIAGAAN. RM 857 JUTA DIBERI KEPADA SYARIKAT TEMPATAN YANG MELABUR DALAM SEKTOR ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK.

 (3) POTONGAN UNTUK PERBELANJAAN PENGELUARAN SECURITIES SECARA ISLAM ‡ PERUNTUKAN SEKARANG : DARI T/T 2003 ² T/T 2015 PERBELANJAAN DIBENARKAN. ‡ PINDAAN : DARI T/T 2011 ± 2015 POTONGAN DIPERLUASKAN KEPADA SECURITI SECARA ISLAM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful