Slobodan Vinulović

dipl. hisp. – profesor španskega jezika in hispanskih književnosti prevajalec španščine, slovenščine, angleščine in srbščine
Patrijarha Joanikija 24/48 11090 Beograd Srbija Datum rojstva: 18.07.1982 GSM: +386 31 549949; +381 64 2727090 e-poštni naslov: slobodan.vinulovic@sbb.rs Windows Live MSN: vinsdelmonte@hotmail.com skype: slobodan.vinulovic Profesionalne predstavitve na spletu: http://www.linkedin.com/in/slobodanvinulovic http://www.bizinbook.com/profile/slobodan-vinulovic/ Zaželena zaposlitev / zaželeno poklicno področje / vrsta zaposlitve: prevajalec, inokorespondent, lektor, vodja prevajalskih projektov, oblikovalec besedil, administrativni sodelavec, receptor, galerist / prevajalstvo, založništvo, administracija, družbene in humanistične vede, mediji, turizem, kultura, intelektualne storitve / redna zaposlitev na določen ali nedoločen čas s polnim ali polovičnim delovnikom; poslovno partnerstvo; pogodbeno zunanje sodelovanje; začasno prostovoljsko delo na področju prevajanja ali administracije IZOBRAZBA: 2001-2007 Filološka fakulteta Univerze v Beogradu Katedra za iberski študij Študijska skupina za španski jezik in hispanske književnosti Prva kragujevška gimnazija, Kragujevac, Republika Srbija Smer: »družboslovje in tuji jeziki« 1995-1997 OŠ Natalija Nana Nedeljković, Kragujevac, Republika Srbija 1992-1995 OŠ Vuk Karadžić, Berane, Republika Črna Gora 1991/92 OŠ Radomir Mitrović, Berane, Republika Črna Gora 1990/91 OŠ Slavko Šlander (II. osnovna šola), Celje, Republika Slovenija 1989/90 OŠ Ivan Kovačič – Efenka (IV. osnovna šola), Celje, Republika Slovenija

1997-2001 1989-1997

DELOVNE IZKUŠNJE IN DOSEŽKI: Od 2007 – danes Zunanje sodelovanje in prevajanje za slovenske in srbske prevajalske agencije, podjetja, založbe, znanstvene institucije in kulturne ustanove, ter posameznike na področjih: · · · · · · · · · · · · ekonomija, človeški viri, marketing, pravo, računovodstvo, zavarovalništvo, agroekonomija, turizem, hortikultura, izobraževanje, psihologija, filozofija, · · · · · · · · · · · gledališče, novinarstvo, informacijske tehnologije, tehnika, rudarstvo, geologija, promet, gradbeništvo strojništvo, zgodovina, likovna umetnost ...

Curriculum Vitae_Slobodan_Vinulovic_slo

1/3

Prevodi iz slovenščine v srbščino na področju humanistike in drame: 1. trenutno v pripravi za tisk v založbi Instituta Psihopolis: Ø dr Peter Praper: „Skupinska psihoterapija: od mitologije do teorije“ („Grupna psihoterapija: od mitologije do teorije“), Ø Katarina Majerhold: „Ljubezen v filozofiji“ („Ljubav u filozofiji“), 2. dramska dela v okviru projekta „Nedelja nove drame“ in 54. Sterijinog pozorja v sodelovanju z organizacijo Otvorena biblioteka nove drame: Ø Simona Hamer: „Tik-tak“, Ø Neja Repe: „Zbiralci kosti“ („Skupljači kostiju“). 01.10.2009 – 01.10.2010 Prevajalsko podjetje Eurotranslate d. o. o., Karađorđev trg 40, Beograd, Srbija Redno zaposlen kot: vodja prevajalskih projektov Področje delovanja: · poslovna korespondenca v angleščini, srbščini, slovenščini in španščini, · koordinacija prevajalskih projektov, · izdelava in posodabljanje prevajalskih pomnilnikov, · urejanje in oblikovanje besedil, · prečrkovanje iz cirilice v latinico in obratno, · lektoriranje in končno preverjanje prevodov, · prevajanje. Spletna stran www.eurovision-spain.com, Španija Honorarno zaposlen kot: dopisovalec in prevajalec Področje delovanja: · izbor novic, prevajanje iz srbščine v španščino in pošiljanje prevodov le-teh upraviteljem spletne strani. Masmi Research, Vojvode Dobrnjca 26, Beograd, Srbija Angažiran na projektnem delu kot: prevajalec Področje delovanja: · delno prevajanje skeniranih dokumentov iz različnih področij iz srbščine v angleščino, · razvrščanje in preverjanje prevedenih podatkov. NewspaperDirect/Studio Veris, Ticanova 2B, Novi Sad, Srbija Honorarno zaposlen kot: vodja prodaje za območje Beograda Področje delovanja: · raziskovanje in širjenje tržišča, · komunikacija s klienti, · pripravljanje dopisov in poslovna korespondenca v srbščini, španščini in angleščini. Instituto Cervantes de Belgrado, Čika Ljubina 19, Beograd, Srbija Občasni honorarni posli na delovnem mestu: administrativni sodelavec Področje delovanja: · vpis tečajnikov na splošne, specializirane in spletne tečaje španščine; · predstavljanje kulturnih dogodkov, knjižničnih storitev in tečajev španščine na stojnici Instituta na Sejmu knjig, komunikacija z obiskovalci; · nadzor razstave Gojinih grafik Los Caprichos, „50 let grafičnega ateljeja Barbara“, ter razstave „Pogled od zunaj“; · prevajanje besedil iz španščine v srbščino za namene galerije Instituta Cervantes in komunikacija z obiskovalci.

14.12.2007 – 03.03.2008

08.02.2007 – 05.04.2007

17.10.2005 – 13.01.2006

17.02.2005 – 30.10.2006

Curriculum Vitae_Slobodan_Vinulovic_slo

2/3

ZNANJA JEZIKOV: Materni jezik Tuji jeziki* srbščina Razumevanje Slušno razumevanje španski jezik slovenski jezik angleški jezik nemški jezik C2 C1 C2 A1 Bralno razumevanje C2 C2 C2 A2 Govor Govorno sporazumevanje C2 B2 C1 A1 Govorno sporočanje C1 B2 C1 A1 Pisanje C2 C1 C1 A2

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Prevajanje v naslednjih jezikovnih parih: · iz slovenščine v srbščino in obratno, · iz španščine v srbščino in obratno, · iz angleščine v srbščino in obratno, · iz slovenščine v španščino in obratno. PREVAJALSKA ZMOGLJIVOST*: Povprečna Maksimalna 8-urna 2000 besed 2500 besed dnevna 3500 besed 4500 besed tedenska 18000 besed 35000 besed

*Odvisno od jezikovnega para, oblike in tematike besedila.

POZNAVANJE PROGRAMSKE OPREME: · · · Microsoft Windows, Microsoft Office (2003 in 2007, deloma 2010), orodje za prečrkovanje iz srbske cirilice v latinico in obratno, Adobe Acrobat Professional, PDF Transformer 3.0, prevajalska orodja Metatexis NET/Office 3.0 (združljiv s Tradosom in Wordfastom), Star Transit XV in SDL Trados 7, orodje za preverjanje kakovosti prevodov ApSIC Xbench, osnovno poznavanje obdelave grafičnih dokumentov.

DODATNA IZOBRAŽEVANJA: 16. Zimska šola slovenskega jezika, izpopolnjevalni tečaj, Center za slovenščino kot tuji jezik, Filozofska fakulteta v Ljubljani: od 25. januarja do 5. februarja 2010, · tečaj poslovne španščine v Institutu Cervantes v Beogradu: od 16. marca do 1. junija 2007, · pripravljalni tečaj za ECDL certifikat v IC Integra v Beogradu: od 15. marca do 15. aprila 2004. REFERENCE: · · · · · Tina Žučko, izvršna direktorica, Eurotranslate d.o.o., tina.zucko@eurotranslate.rs, ++381 11 31 49 617, Danijela Kuzmanović, skrbnica človeških virov, Comtrade Group, danijela.kuzmanovic@comtrade.rs, ++381 11 20 96 767, dr. Zoran Milivojević, psihoterapevt, Institut Psihopolis, zormil@eunet.rs, + 381 63 251 996, Milan Marković, dramaturg, Otvorena biblioteka nove drame, markovic.milan@gmail.com, ++381 60 44 11 065, Begoña Magraner de Ubieta, upraviteljica/Branislava Barjaktarević, administrativna uslužbenka, Instituto Cervantes de Belgrado, ofadbel@cervantes.es, ++381 11 3034 187. nadaljevanje kariere v Sloveniji, nenehno ukvarjanje s prevajalskim delom, pridobivanje novih in izpopolnjevanje obstoječih prevajalskih zmogljivosti, nenehno nadgrajevanje, pridobivanje novega znanja in razširitev obstoječih izkušenj. ·

POKLICNI CILJI: · · ·

DRUGO: · rekreativno kolesarjenje, umetnost, glasba, nekadilec, ekološki naravnan, zdrav način življenja…
Curriculum Vitae_Slobodan_Vinulovic_slo

3/3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful