Krystian Defer

Magia ciała ludzkiego

1

Spis Treści: Podświadomość....................................................................................................3 Unerwienie wegetatywne.....................................................................................6 Zewnętrzne czynniki ….....................................................................................13 Jako na górze, tak i na dole …...........................................................................19 Holistyczne traktowanie ciała ….......................................................................21 Gorczyca biała. Cudowne Panaceum …............................................................24 Nadis, czakramy …............................................................................................28 Mudry(Joga Palców) ….....................................................................................35 Dwanaście ćwiczeń dla nerwów …...................................................................39 Kilka ogólnych sugestii ….................................................................................45 Niektóre częste boleści …..................................................................................49 Witaminy ….......................................................................................................71 Makro i mikro elementy …................................................................................75 7 zasad Huny ….................................................................................................80 7 zasad Hermetyzmu ….....................................................................................81 Bibliografia …...................................................................................................82

2

Podświadomość. O podświadomości głównie będzie ta publikacja. O jej randze, o jej wpływie na nasze życie, na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Nasze umysły, a ściślej mózg, pracuje w takim trybie, iż nasza świadomość, nasza jaźń, stanowi tylko mały ułamek całej pracy mózgu. Największą część pracy stanowi to, co dziś nazywa się podświadomością. Ocenia się, iż około 87%świadomość. I o ile nasza świadomość jest w stanie rejestrować około 2000 impulsów na sekundę. Są to wszystkie bodźce płynące głównie z naszych zmysłów, największą część tego stanowi wzrok i słuch. O ile więc świadomość odbiera takich impulsów 2000/s, to już nasza podświadomość rejestruje takich impulsów około 4 miliardy/s. Lecz my, nasze jaźnie nie jesteśmy tego świadomi. Jak gigantyczną więc pracę wykonuje nasza nieświadoma część osobowości. Budowa naszego mózgu jest tak zaprojektowana, iż składa się on niby z trzech mózgów, nadbudowanych jeden nad drugim. Najstarsza część mózgu, czyli pień mózgowy stanowi korzeń, jest on odpowiedzialny za wszystkie najprymitywniejsze formy pracy mózgu, jest to mózg gadzi. Nad nim to zbudowana jest następna część mózgu, mózg ssaków, który to składa się z części limbicznej, podwzgórza oraz móżdżku. Ten mózg w dużej mierze odpowiedzialny jest za nasze emocje oraz pracę nerwowego układu wegetatywnego. Kolejnym panelem mózgu jest kora mózgowa( szare komórki), jest to mózg człowieczy. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, iż praca kory mózgowej powinna odpowiadać pracy naszej świadomości. Nie jest to jednak prawdą. Tylko zaledwie mały ułamek owe 13% pracy kresomózgowia stanowi pracę naszej jaźni. Całą resztę stanowi pracę podświadomości. Budowa mózgu jest tak zaprojektowana przez naturę, iż praca wyższych części mózgu, kresomózgowia ma wpływ na pracę niższych części, na przykład układu limbicznego. Wszak to nasze myśli przecież wyzwalają konkretne emocje. Jest tak również po części w drugą stronę. Oto nasze emocje mają w pewien sposób wpływ na nasze myśli. Właściwie nasze mózgi, ich praca stanowi jeszcze obszar niezbadany. Cały czas jeszcze mało wiemy, jakie są relacje pomiędzy pracą podświadomych części kresomózgowia, a naszą świadomością. I o ile przyjmuje się, że nasze świadome myślenie rozwija się w obszarze przednim półkul mózgowych(płaty czołowe), to jednak do dziś nie zidentyfikowano tego obszaru mózgu( pytaniem jest czy takowy istnieje?) gdzie mieści centrum naszej jaźni. Właściwie kwestią nierozstrzygniętą jest, czy mózg jest tylko odbiornikiem naszych jaźni, podobnie jak radio jest odbiornikiem fal elektromagnetycznych, czy sam mózg tworzy naszą jaźń? Za jednym i drugim
3

stanowiskiem są konkretne fakty potwierdzające. Oto bowiem wiadomo, że takie choroby, które wyniszczają komórki mózgu, jak na przykład SM( stwardnienie rozsiane), choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, powodują bardzo duże zmiany w osobowości. Jednak ustalono, że to głównie sfera motoryki a także pamięć są najbardziej narażone na ubytki( na przykład w Alzheimerze), nie sama jaźń. Ponadto są przypadki potwierdzające pierwszą opcję( mózg jako odbiornik jaźni). Lekarze bowiem odkrywali już u niektórych zmarłych pacjentów na wodogłowie, iż ich mózgi czasami mają dramatycznie małe wielkości( na sekcji), a pacjenci ci w miarę normalnie( pod względem psychicznym) zachowali się przed śmiercią.

Jednak każdy to przyzna, iż sam mózg nic nie znaczy, bez właściwego
4

połączenia z układami, które go będą spajać z ciałem. Tym układem spajającym jest układ nerwowy. Układ nerwowy, to inaczej kable, które łączą ciało z mózgiem. Wszystkie tkanki ciała mają bowiem swoje mapy w mózgu właściwym i połączenie z nim. Układ nerwowy różnie jest dzielony, ja pozwolę go sobie podzielić na dwa podukłady, ze względu na pracę jaką wykonują. Jest więc układ nerwowy motoryczny(somatyczny). To poprzez niego działa nasza świadomość na mięśnie. Pracuje on wtedy, gdy pracują mięśnie. To również przez niego reagujemy woluntatywnie( zgodnie z naszą wolą) na bodźce zmysłowe. Drugi układ, to nerwowy układ wegetatywny, który to układ pracuje w tle, stanowi on o motoryce, automatyce pracy naszego organizmu, naszych narządów wewnętrznych. Nim jednak skupię się dalej na pracy układu nerwowego, powróćmy jeszcze do budowy mózgu właściwego. Wiadomo, iż podobnie jak budowa mózgu jest kilkuczłonowa, tak osobowość człowieka jest również niejednolita. Od czasów Freuda zostało to już dobrze osadzone w nowoczesnej psychologii. I tak dzieli się ją na Id, czyli podświadomość, Ego, czyli świadomość, oraz Superego, czyli nadświadomość. Ciekawe, że ten stosunkowo nowy podział w cywilizacji europejskiej był na wieki przed tym dokonany w dość prymitywnej, wydawałoby się, kulturze Polinezyjskiej, skąd zawędrował, lecz również przynajmniej cztery wieki temu, na Hawaje, a znany nam jest dzisiaj pod pojęciem Huny i jej nauki. Otóż według Huny, osobowość ludzka dzieli się na Ku(Unihipili) czyli podświadomość, na Lono( Uhane) czyli świadomość, oraz Kane( Aumakue) czyli nadświadomość. Co ciekawe to właśnie Kahuni, czyli strażnicy wiedzy Huny, umieli określić w jaki sposób następuje wzajemna komunikacja między tymi poziomami, czego nie udało się ustalić nawet dość współczesnej psychologii europejskiej. Kahuni ustalili, iż Lono, czyli świadomość, nie może się bezpośrednio komunikować z nadświadomością( Kane). I jedynie Ku( Unihipili), czyli podświadomość za pomocą węża energii Aka może kontaktować się z nadświadomością. Sama zaś świadomość(Lono) może jedynie komunikować się właśnie z podświadomością. I, co ciekawe, współczesna psychologia oraz medycyna pomału stopniowo zaczyna potwierdzać ten zaskakujący fakt. Oto my, z poziomu Ego, możemy, dla własnego zdrowia, umiejętnie porozumiewać się i dogadywać z naszą podświadomością. Bo otóż podświadomość jest jak naiwne dziecko, jak procesor, który wykonuje wszystkie programy, niezależnie, czy są one dla człowieka dobre lub złe. Te złe programy płyną z poziomu świadomości (Ego). Aby być zdrowym, należy zadbać o porządek na poziomie świadomości, tak by nie zakłócać pracy podświadomości. Jak już pisałem, podświadomość zajmuje około 87% pracy mózgu, Ponad 87% kory mózgowej i struktur mózgu( na przykład układ limbiczny). Ale warto też
5

uzmysłowić sobie, że praktycznie całe unerwienie wegetatywne również zdominowane jest przez podświadomość. Nawet unerwienie somatyczne w pewien sposób podlega podświadomości. Chodzi tu o wszystkie wyuczone nawyki i umiejętności. Te czynności, które wykonujemy w sposób rutynowy, wyuczony, takie jak jazda samochodem, rowerem, chodzenie na nogach, oddychanie, itd. Chełpimy się naszą świadomością, tym, czym różnimy się od zwierząt. Jednak, czy to dla wygody ciała, czy to jest efekt ewolucji, mamy jeszcze w sobie tę zwierzęcość, czego wyrazem jest praca i działanie podświadomości. Oczywiście, nie twierdzę, iż podświadomość jest jakimś reliktem. Nie, ona nie jest prymitywna. Lecz ona jest potrzebna ciału po to, by odciążyć naszą uwagę od automatyki i robotyki pracy organizmu i ciała. By te wszystkie czynności działy się w pewnym tle uwagi człowieka.

Oto Lono( jasnoniebieska sylwetka) działa na Ku, a Ku(czerwona sylwetka) może działać na Kane. Kane zaś może działać na wszystkie poziomy osobowości( sylwetka indygo). Unerwienie wegetatywne. Wszystkie cuda, wszystkie niewyjaśnione efekty umysłu człowieka, wynikają najczęściej z pracy naszych podświadomości, bądź, lecz już raczej rzadziej, z pracy naszej nadświadomości( Superego, Kane). Choć podświadomość realizuje się w znacznej części mózgu( układ limbiczny, móżdżek, podwzgórze, kora mózgowa), to okultyści ustalili, że centrum naszej
6

podświadomości należy lokalizować w splocie słonecznym. Splot słoneczny, inaczej splot trzewny, to bardzo ważny element unerwienia wegetatywnego, a ściślej unerwienia sympatycznego. W tradycji chińskiej temu obszarowi ciała nadaje się nazwę potrójnego grzejnika. W rzeczy samej jest to bardzo energetyczna część ciała, a i w ogóle bytu ludzkiego. To tam dochodzi do stałej dialektyki( w sensie ścierania się) naszej świadomości z podświadomością. To tam funkcjonujemy, odczuwamy siebie, gdy nie napinamy naszej uwagi na jakiś konkretny fragment ciała. Dodatkowo należy tu jeszcze dodać wzrok( odczucie widzenia). I oto mamy naszą wizytówkę. Bytujemy w obszarze trzewiowym( okolice splotu słonecznego), posiłkując się dodatkowo odczuciem widzenia. Można śmiało powiedzieć, iż główną sferą działania podświadomości jest unerwienie wegetatywne. Jest to unerwienie, które odpowiedzialne jest za pracę naszych organów i narządów wewnętrznych. W zależności od naszych myśli i emocji, unerwienie to powoduje odpowiednio adekwatną reakcję organizmu, oczywiście tylko przy prawidłowej i niezakłóconej niczym pracy tego unerwienia. Powoduje więc, na przykład w sytuacji zagrożenia życia, wydzielanie się odpowiednich hormonów, lub odpowiednio pobudzenie lub stonowanie pracy jelit, organów układu pokarmowego, szybszą lub wolniejszą pracę serca lub płuc. Układ wegetatywny dzieli się na dwa antagonistyczne podukłady. Na układ sympatyczny(współczulny) lub parasympatyczny(przywspółczulny). Gdy jeden pracuje drugi pozostaje w cieniu. Układ sympatyczny jest pobudzony w czasie reakcji aktywnych, na przykład gdy człowiek podejmuje decyzję walki lub ucieczki. Powoduje on pobudzenie narządów wewnętrznych, ich pracę. Układ parasympatyczny reaguje w sytuacji rozluźnienia, gdy należy dać odpocząć narządom wewnętrznym, po walce, po sytuacji stresowej. Można więc śmiało powiedzieć, iż układ sympatyczny realizuje się w czasie reakcji organizmu na stres, dystres. Układ zaś parasympatyczny reaguje na eustres, relaks, na odpoczynek. Jednakowoż człowiek współczesny różni się jednak od tego, który te 200 tys. lat temu żył na obszarze Afryki. Stresory ma teraz zupełnie inne. Więc teraz często bywa tak, iż reakcje układu wegetatywnego nie są adekwatne do tego, co nam życie niesie. Naszym naturalnym dzisiaj środowiskiem są zespoły ludzkie a nie sawanna. Dlatego dochodzi często do problemów na tym tle, na tle reakcji na dystresy( stres szkodliwy) i eustresy( stres pożyteczny). Teraz bowiem dystres to nie zagrożenie ze strony drapieżnika( lwa), lecz zagrożenie ze strony naszego szefa. Układ nerwowy jest pod tym względem nieco archaiczny. Na tle relacji międzyludzkich jest niedostosowany. Dochodzi więc do chorób nerwowych, tak chętnie określanych przez lekarzy jako nerwice wegetatywne lub choroby psychiczne. Choroby te najczęściej związane są z jakimiś problemami w obszarze unerwienia wegetatywnego, tego którym
7

steruje podświadomość. I choć rola mózgu w każdym aspekcie życia jest pierwszorzędna, to jednak należy traktować organizm holistycznie( całościowo). Choroby przecież realizują się w konkretnych częściach( narządach) ciała. Można wręcz z dużą pewnością stwierdzić, iż duża część z chorób( przynajmniej z obszaru trzewiowego) wynika z uszkodzeń w unerwieniu wegetatywnym. Jakie to są uszkodzenia? Są to wszelakie blokady energetyczne tej sfery, a nawet paraliże, lub wręcz uszkodzenia mechaniczne tego unerwienia. O tym się nie mówi, medycyna klasyczna nie akcentuje takiego charakteru większości chorób wewnętrznych, bowiem jaką tabletkę można przepisać na paraliż lub blokadę na przykład w części unerwienia sympatycznego? A te blokady i mniejsze lub większe paraliże powstają na skutek przeżycia różnorodnych traum lub na skutek gwałtownego dystresu. Przecież takie jest życie, ludzie zawsze byli poddani na czasami mocne i bolesne traumy. Dlatego też unerwienie wegetatywne jest bardzo elastyczne na tego typu przeżycia, i z większością sobie bardzo dobrze radzi. Jednakowoż bywa tak, że to działanie dystresu może być bardzo niszczące i przeważy. Wtedy właśnie może dojść do wzmiankowanych paraliżów, a co najmniej do blokad naszego unerwienia wegetatywnego(najczęściej sympatycznego) lub jego części. Powtórzę, podświadomość jest odpowiedzialna za robotykę i automatykę pracy ciała, za prawidłową homeostazę zarówno całego ciała jak i poszczególnych jego organów lub części. 87% pracy mózgu, to praca podświadomości, prawie cała praca układu nerwowego wegetatywnego( autonomicznego) to także domena podświadomości. Piszę, że prawie całą, bowiem my swoją wolą możemy w pewien sposób wpływać na pracę układu nerwowego wegetatywnego, choćby nawet w niewielki sposób. Doskonale to widać w biofeedbacku lub u wyćwiczonych joginów, którzy także mogą kontrolować pracę narządów wewnętrznych( czyli mogą wolą kontrolować unerwienie wegetatywne). To jednak dowodzi jednego, stałego wpływu myśli na ciało, i cała na myśli, co realizuje się w funkcjonowaniu mózgu i układów nerwowych, zarówno somatycznego jak i wegetatywnego. To też stanowi o całej magi ciała ludzkiego. Co ciekawe, te wzajemne powiązania między mózgiem, jego praca w sferze podświadomości, a także unerwieniem i to zarówno wegetatywnym jak i somatycznych, dokonuje się na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie fizycznej, ponieważ to nerwy przewodzą oddziaływanie elektryczne( impulsy nerwowe), ale także na płaszczyźnie energetycznej. Gdzie prawidłowy przebieg energii decyduje o dobrej pracy tego unerwienia, zaś blokady energii powodują różnorodne choroby. Doskonale sobie zdajemy sprawę, iż uszkodzenie nerwów motorycznych( somatycznych), które jest wynikiem urazów ciała powoduje konkretne dolegliwości, czy unieruchomienie określonych mięśni, a może także
8

spowodować nawet paraliż całego ciała( przerwanie rdzenia nerwowego wskutek upadku z konia, lub przez skoki do wody). Mało się jednak mówi o tym, iż mogą też być uszkodzenia w unerwieniu wegetatywnym. Blokady lub paraliże, co powoduje konkretne choroby w obrębie narządów wewnętrznych. Jak pisałem, wynikają one głównie z przeżywanych dystresów. Najgorzej gdy takie blokady lub paraliże dotykają dzieci, co skutkuje w nieprawidłowym rozwoju unerwienia wegetatywnego, głównie sympatycznego. Układ ten potem nie rozwija się prawidłowo. Nieprawidłowości nawarstwiają się niczym efekt kuli śniegowej. Lecz, wydaje się, że istnieją pewne metody, które mogą dużo pomóc w takich przypadkach. Często organizm sam sobie radzi, często pomocne są stare, wypróbowane domowe metody( na przykład ziółka). Lecz w cięższych przypadkach muszą być powzięte skuteczniejsze metody, o których pozwolę sobie jeszcze napisać. A jak mogą się przejawiać choroby wynikłe ze złej pracy unerwienia wegetatywnego. Gro chorób narządów wewnętrznych, w tym układu pokarmowego, choroby jelit, nerek, wątroby, choroby płucno-sercowe. Wszystkie praktycznie nieżyty. Zarówno żołądka jak i śluzówek. Nieżyty ślinianek, ponieważ ślinianki też kontrolowane są przez unerwienie wegetatywne. Stąd na przykład taka choroba jak ozena( cuchnący katar) może być efektem blokady unerwienia wegetatywnego. Podobnie uporczywy halitosis( cuchnący oddech) może być także konsekwencją blokady lub paraliżu części unerwienia wegetatywnego( nieżyt żołądka), najczęściej sympatycznego. Ale także takie banalne choroby jak przewlekłe zaparcia, problemy z trzustką lub wątrobą, mogą być także efektem jakiejś blokady unerwienia wegetatywnego, blokady przepływu energii. Jeśli mamy do czynienia z dużymi paraliżami tegoż unerwienia, możemy całymi latami uskarżać się na różnorodne nerwobóle lub bóle w obrębie brzucha, i być po prostu traktowanym przez lekarzy jako hipochondryk lub osoba o problemach psychicznych. W najlepszym zaś razie jako osoba z poważną nerwicą wegetatywną. Jak pisałem, medycyna klasyczna jest tu praktycznie bezradna. Bo nie ma tu , nie można ustalić, żadnej przyczyny patologicznej naszych chorób. Wszak przyczyna tkwi w unerwieniu. A medycyna współczesna jeszcze nie wykonuje diagnostyki unerwienia wegetatywnego. Być może szybko się to zmieni, lecz nawet neurochirurdzy teraz, na dzień dzisiejszy, operują głównie unerwienie somatyczne lub dokonują operacji mózgu i jego struktur wewnętrznych.

9

Układ nerwowy wegetatywny( autonomiczny). Współczulny(sympatyczny) i przywspółczulny( parasympatyczny). Wydaje się, że układ sympatyczny( współczulny) jest ważniejszy, wszak jego najważniejszy splot( splot słoneczny) jest centrum podświadomości. O jego wadze mówi już sama jego lokalizacja w kręgosłupie, jest więc tym bardziej chroniony przez kościec( kręgi). Układ zaś parasympatyczny, zwany czaszkowo-krzyżowym, praktycznie biegnie cały wewnątrztkankowo. Jest więc w dużej mierze nieosłonięty.
10

Nim przejdę do tej części, która będzie pewną próbą wskazania, jak można sobie, choćby nawet tylko częściowo, poradzić z tymi blokadami lub paraliżami tego unerwienia, muszę tu wspomnieć o tym, co zawsze piszę w swoich publikacjach, iż ja nie jestem lekarzem, więc moje pisanie, albo inaczej „porady”, nie są zaleceniami i poradami lekarskimi i nie biorę za nie żadnej odpowiedzialności. Z drugiej strony moje postulaty nie są zbytnio inwazyjne, są więc raczej mało szkodliwe, nawet przy pewnym przedawkowaniu ich stosowania. Dlatego wprzódy radzę każdemu, kto chce popracować nad swym zdrowiem lub rozwojem duchowym, by zaprzyjaźnił się z wahadełkiem. Jest to bardzo użyteczne narzędzie, które jest niejako protezą ułatwiającą naszą komunikację, naszego Ego(Lono), z własną podświadomością, Id( Ku). Otóż nasza podświadomość, choć nie umie ona posługiwać się zupełnie logiką, i nie umie podejmować samodzielnych decyzji i kieruje się zawsze tym, co wychodzi z naszego Ego, nawet gdy są to niedobre myśli, zna odpowiedzi na znacznie więcej kwestii niż nasza świadomość. Ponieważ ma znacznie większą przepustowość informacji i bodźców. Wykonuje też znacznie większą pracę, zarówno w procesie przetwarzania tych informacji( bodźców), jak i też wyciągania z nich wniosków. Lecz niejako nie umie ona dokonać wyborów i ocen logicznych tych wniosków, ze względów na przydatność ich w naszym życiu. Ponadto nasza podświadomość jest bezpośrednio połączona ze wspólnym Polem Morficznym, który dotyczy wszystkich żywych stworzeń, w tym ludzi, a które to pole nazywane jest Polem Nieświadomości Zbiorowej, a przez okultystów nazywane Planem Astralnym. Wydaje się, że są to synonimy jednego pola. I nasza podświadomość może także czerpać informację z tego wspólnego pola. My zaś, poprzez właśnie owo wahadełko, możemy uzyskać informacje także z tego pola, przy pośrednictwie podświadomości.

Różnorodne typy wahadełek.
11

Pierwszą, wręcz narzucającą się czynnością, przynajmniej mnie się tak wydaje, jest to, by za pomocą wahadełka określić, jaka żywność jest dla nas, dla naszego organizmu, korzystna, jakiej powinniśmy żywności unikać lub wystrzegać się. Na moim przykładzie wiem, iż niekorzystne jest dla mnie pieczywo, szczególnie jasne, pszenne. Z kolei cukier i słodycze są dla mnie neutralne. I ty, Drogi czytelniku, bardzo łatwo będziesz mógł także za pomocą wahadełka ustalić wskazaną i niewskazaną dla siebie żywność. I choć wahadełko de facto odpowiada na pytania prosto, mówiąc „Tak” lub „Nie”, jednak dla pewnej wygody są dość upowszechnione tablice radiestezyjne(diagramy), które można wykorzystać w pracy z wahadełkiem, i które określają szerszą gamę odpowiedzi wahadełka, niż tylko „Tak”, lub „Nie”.

Przykład kilku diagramów w pracy z wahadełkiem.( uwaga! nie dotyczy treści tego, co napisane jest powyżej. Luźno związane z treścią). Takie diagramy do pracy z wahadełkiem są bardzo liczne, i właściwie mogą dotyczyć każdej sfery życia, każdego zagadnienia, na które człowiek chce znać odpowiedź, a które to odpowiedzi może tylko uzyskać od własnej podświadomości lub z Pola Morficznego. Zawodowcy w pracy z wahadełkiem jednak rozróżniają te informacje, które płyną z podświadomości bezpośrednio
12

od tych, które płyną z Pola Morficznego. Twierdzą oni, że te informacje, które płyną bezpośrednio od podświadomości(Ku), są bezpieczniejsze, ponieważ te, które płyną z Pola Morficznego(Planu Astralnego), mogą być zafałszowane przez złośliwe byty astralne, to jest elemantale lub demony. Człowiek bowiem, który łączy się z Planem Astralnym, nawet tylko przez wahadełko, jest narażony na ataki przez te złośliwe byty astralne. Dlatego panuje dość zgodna opinia, iż należy rozróżniać te informacje, które płyną bezpośrednio od naszej podświadomości, od tych, które uzyskujemy z Pola Morficznego. Choć, oczywiście pamiętając o tym, umiejętnie operując wahadełkiem, czasem jego pracy, można uzyskać wiele cennych informacji także, a niektórzy twierdzą że przede wszystkim, z Pola Morficznego. Zewnętrzne czynniki. Na ciało ludzkie bez ustanku działa tysiące czynników. Część z nich pochodzi z wewnątrz, czyli są wyrazem naszych myśli i emocji. A czynniki te wpływają na nasze ciało fizyczne oraz eteryczne. Oddziaływania te są wynikiem subtelnych ciał energetycznych, z których składa się byt ludzki. Ogólnie można stwierdzić, iż byt człowieka składa się z siedmiu ciał. Ciała fizycznego oraz eterycznego, które jest energetyczną matrycą tkanki fizycznej. Później jest ciało astralne. Te trzy pierwsze ciała są ciałami o dosyć małej wibracji energetycznej. Kolejne jednak, to ciało mentalne, przyczynowe( kauzalne), Atman, oraz pierwiastek Boski. Są to w gradacji postępującej ciała o wysokiej wibracji energetycznej. Trzy ostanie- tak zwane ciała duchowe- czyli ciało kauzalne, Atman, oraz pierwiastek Boski „przeżywają” śmierć fizyczną człowieka i są niejako osnową kolejnej inkarnacji ludzkiej.

Aura jako wynik działania subtelnych ciał człowieka.

13

Są jednak czynniki zewnętrzne, które działają na nas, a o których nie mamy pojęcia, i które, w rzeczy samej, mogą nas doprowadzić do chorób a nawet śmierci. Nie mam tu na myśli pożywienia, albo raczej częściowo, ponieważ istotnie złe pożywienie również szkodzi. Lecz tu już zastosowaliśmy wahadełko, by przynajmniej wyłapać to pożywienie, które nam szkodzi. Jednak zewnętrznie na nas mogą działać wszelkie źródła promieniowania elektromagnetycznego, dlatego wskazane jest, by nie spać w pokojach, w których mamy telewizory( nawet te LCD lub LED) lub komputery. Jeśli to jest możliwe, powinniśmy mieć wydzielony pokój, alkowę, sypialnie, dobrze wywietrzoną z dobrą wentylacją. Ważne jest nawet, jaki będziemy mieć kolor ścian czy sufitu w sypialni. Wskazany jest tu delikatny odcień, typu seledyn lub beż. W żadnym wypadku sypialnia nie powinna być utrzymana w szczególnie jaskrawych barwach typu czerwień. To są właśnie te wszystkie czynniki, bodźce zewnętrzne, które działają na nas,a my nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich sumarycznie wielkiego wpływu na nasze samopoczucie lub zdrowie. Lecz pisząc o zewnętrznych bodźcach trzeba tu koniecznie wspomnieć o ciekach, które fatalnie działają na nasze organizmy, czyli na promieniowanie geopatyczne. Oczywiście, nie jest to tak, iż pod ziemią płyną jakieś rzeki, czy cieki, czy żyły wodne. To już zostało wyjaśnione dobrze przez geologów. Te żyły to po prostu pewne obszary, pokłady piaskowe, iłowe, żwirowe, z których można czerpać wodę. Jednak w rzeczy samej mówi się jednak cały czas( tak mówią radiesteci) o pewnych żyłach wodnych, przyznaję, że to może odrzucać specjalistów, geologów. W każdym razie mamy takie promieniowanie, jak by były żyły wodne. To promieniowanie znajduje się prawie w każdym domu czy mieszkaniu. Jeśli teraz będziemy na takiej żyle spać, sukcesywnie będziemy rujnować sobie zdrowie, zupełnie bezświadomie. I jest to efekt obiektywny. To muszą uznać nawet zagorzali sceptycy. Bowiem ludzie, którzy ciężko chorują i stale się źle czują, zupełnie nie wiadomo dlaczego, gdy wyjeżdżają na przykład służbowo na dłuższy okres poza miejsce zamieszkania, często doznają cudownych uzdrowień. A przyczyna choroby właśnie wynika ze złego wyboru miejsca na spoczynek nocny w domu. I tu nam może znowu pomóc wahadełko. Wystarczy, że narysujemy plan naszego mieszkania na kartce papieru w pewnej skali, z zaznaczonymi meblami i sprzętem RTV, i możemy wykryć sami cieki, i te złe promieniowania, w naszym mieszkaniu za pomocą wahadełka. Wystarczy tu umiejętność pracy z wahadełkiem. Należy po tym ewentualnie przestawić łóżko. I mamy praktycznie problem rozwiązany. Problem, który mógł nam zrujnować zdrowie. W sytuacji, gdy mamy mieszkanie, w którym nie wystarczy zwykłe przestawienie łóżka, możemy zastosować odpromienniki. Najlepsze są
14

oczywiście naturalne. Dlatego bardzo dobrym odpromiennikiem są skóry niektórych zwierząt. Na przykład runo owcze. Tu chciałbym przy okazji obalić mit kasztanów jako wspaniałych odpromienników. Otóż zbyt wiele kasztanów zastosowanych naraz ma działanie odwrotne do zamierzonego, bowiem kasztany same emitują bardzo silne promieniowanie, które niekoniecznie jest dobre dla człowiek, i które w nadmiarze może także zaszkodzić. Jeśli już zastosować kasztany, to nie w dużych ilościach. I należy pamiętać, że po najwyżej roku stare kasztany należy koniecznie wyrzucić. Bardzo dobrym odpromiennikiem jest Siedmiokrzyż, zaprojektowany przez M. Reicha, który nie ma żadnych ubocznych efektów i który oprócz ochrony przed złym promieniowaniem, w tym geopatycznym, powoduje stopniową poprawę naszego zdrowia( zastosowany).

Siedmiokrzyż( wygrawerowany w szkle). W siedmiokrzyżu widać zastosowaną symbolikę czterech najważniejszych religii świata. Jeśli ktoś powątpiewa w działanie symboliki na nasz byt,i na subtelne płaszczyzny energii, podam jeszcze pewne przykłady na to, że to naprawdę działa. Widać to jeszcze w działaniu skryptów runicznych, sigili czy też rzędów wibracyjnych. Wszystkie one są oparte na głębokim energetycznym działaniu symboli liter, liczb, a także różnorodnych form graficznych, całego dorobku jakie niesie dziedzictwo ludzkie. Inne zewnętrzne bodźce, które stale nas atakują i które są odbierane w pierwszym rzędzie przez podświadomość, to kolory. I nie chodzi mi tu o chromoterapię, lecz o takie zwykłe codzienne działanie. Kolor czerwony pobudza, nie jest jednak wskazany dla osób pobudliwych i
15

wpadających łatwo w gniew i złość, gdyż potęguje ich humory. Jednak gdy brakuje nam ikry w życiu, zdecydowania i działania, warto wtedy otaczać się lub zwracać szczególną uwagę na ten kolor. Kolor pomarańczowy powoduje powstawanie korzystnych emocji typu radość i zadowolenie. Podnosi poczucie własnej wartości, nie wskazany jednak jest dla ludzi samotnych. Kolor żółty jest kolorem dobrych decyzji, rozładowuje napięcia w relacjach międzyludzkich. Przynosi zadowolenie. Jednak należy go dobrze wyważyć, nadmiar powoduje irytację, nie wskazany jest też dla osób nieznoszących krytyki. Kolor władzy i bogactwa. Nie bez powodu złoto i Słońce są właśnie tego koloru.

Kolor zielony to kolor spokoju i ulgi, szczególnie ulgi i relaksu emocjonalnego. Wskazany dla osób zbyt aktywnych, tak by przynieść im ukojenie. Powiększa optymizm i wiarę we własne siły. Nie wskazany jednak dla ludzi gnuśnych i leniwych. Kolor niebieski to kolor zdrowia psychicznego. Chłodny i precyzyjny. Sprzyja samodzielności. Także motywuje do pracy lub realizacji własnych projektów. Jest to kolor sterylny, który zabija zarazki i bakterie. Kolor fioletowy to kolor mistycyzmu i rozwoju duchowego. Raczej nie wskazany dla ludzi, których celem są przede wszystkim dobra materialne. Odwrotnie zaś jest wskazany dla wszystkich tych, którzy w dylemacie ( mieć czy być?) optują za być. Kolor czarny, precyzyjniej brak kolorów. Kolor magi i czarów w życiu. Chroni
16

przed niepożądanymi zmianami. Sprzyja w zachowaniu konsekwentnym własnego zdania i to pomimo dużej presji zewnętrznej, by zmienić punkt widzenia. Kolor biały ,czyli mieszanka wszystkich kolorów, to kolor dynamiki i nowych idei, lecz także kolor sal szpitalnych. Trudno go przedawkować, lecz nadmiernie odbija promienie słoneczne, co może grozić chorobami oczu( na przykład przy ścianach w bieli) i ich zmęczeniem. Jak bardzo jesteśmy poddani wpływowi bodźców i warunków zewnętrznych widać w zasadach i w działaniu starożytnej chińskiej nauki, zwanej potocznie Feng Shui. Aby być zdrowym, majętnym i zadowolonym z całej gamy ludzkich sfer życia należy stosować się do pewnych reguł tworzenia warunków zewnętrznych zgodnych z Feng Shui. Ważne jest gdzie żyjemy(ukształtowanie terenu), jak mamy zaprojektowany dom zewnętrznie i wewnętrznie, jakie nosimy szaty. Jest to bardzo bogata i rozbudowana cała nauka. Jedyną jej bolączką wydaje się jej własny przesyt, wszak trudno aranżować swe życie we wszystkich detalach, już samo to można uważać za chore, niewłaściwe, bo łatwo popaść w przesadę.

Bagua( ośmiokąt Feng Shui). Jednak Feng Shui ma bardzo wielu zwolenników, zarówno Azjatów jak i
17

Europejczyków. W Chinach jej początki sięgają czasów życia Konfucjusza i Lao-Tsy, czyli ponad 2,5 tys. lat wstecz, i od tamtego czasu jest stale rozwijana, choć główne jej ramy ustalono już wieki temu. Dzisiaj życie jest znacznie szybsze. Dzięki rozwojowi środków transportu ludzie podróżują bez zbędnych przeszkód z jednego zakątka świata w drugie. Feng Shui nie ma jednak kłopotów z dostosowaniem się do tych nowych warunków życia. Cała istota Feng Shui zawiera się w tym, by różne postacie energii, czasami bardzo subtelne, bez przeszkód, gdy tego potrzeba, przepływały przez nasze siedziby, domy, mieszkania, pokoje, nie tworząc przy tym żadnych zbędnych wirów i blokad. Za przykład niech służy ciało ludzkie i jego energetyka. Lecz, gdy jest taka potrzeba, czasami warto komponować tak nasze siedziby, czy konkretne miejsca w mieszkaniu, by w niektórych owa energia gromadziła się i ładowała nasze akumulatory życia. Prawdziwi i dobrzy specjaliści w Feng Shui umieją tak skomponować otoczenie człowieka, by przyniosło mu to maksimum korzyści. Warto tu zaznaczyć, iż Tao, system panujący w Chinach i Azji Wschodniej, różnicuję ową energię w jej dwóch aspektach, w Jang i Jin. Jang to energia męska, aktywna, dodatnia. Jin to energia żeńska, pasywna, ujemna. Każdy rodzaj energii, w myśl Tao, złożony jest w większym lub mniejszym stopniu z obu tych dwóch podstawowych typów( Jang i Jin). To także ma niebagatelne znaczenie w Feng Shui i w aranżowaniu wnętrz mieszkalnych.

Diagram Tao I nawet w maksimum Jang jest zawsze zarzewie Jin, a w maksimum Jin jest
18

zarzewie Jang, co charakteryzuje doskonale starożytny diagram Tao. Jako na górze, tak i na dole, ta złota Zasada Hermetyzmu ma jak chyba nic innego tak wielkie zastosowanie dla nas, dla ludzi. Zasada ta związana jest bezpośrednio z nami i naszymi ciałami. Oczywiście, jacy jesteśmy, jaki mamy typ urody, wynika z genetyki, z dziedzictwa naszych bezpośrednich przodków. Jednak nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak nasze choroby, nasze emocje, nasze myśli rzeźnią tę zewnętrzną formę nas, jaką jest ciało. Po człowieku widać doskonale, jaki ma charakter i jaką ma chorobę, widać to po jego sposobie poruszania, nawet po tym czy garbi się idąc, lub czy ma podniesione dumnie czoło. Choroby wręcz rzeźbią nas. Na przykład kształt klatki piersiowej mówi wiele czy mamy jakąś chorobę płucną. Na podstawie zdjęcia, jakie się zachowało, Chopina specjaliści dość precyzyjniej ustalili, iż najprawdopodobniej chorował on nie na gruźlicę, jak się powszechnie sądzi, lecz na mukowiscydozę. Tak bowiem ta choroba w specyficzny sposób deformuje kształt klatki piersiowej, co doskonale widać na zdjęciu Chopina.

Fryderyk Chopin Podobnie rzeźba naszych mięśni wiele mówi o tym, na co chorujemy. Jako
19

przykład niech będzie tu to, iż praca splotu słonecznego ma bardzo duży wpływ na umięśnienie brzucha. Dobrze rozwinięta muskulatura w tym obszarze mówi o prawidłowej pracy tego splotu nerwowego. Istnieje bowiem powiązanie napięcia konkretnych mięśni z pracą podświadomości, co doskonale widać w tak zwanych testach napięciowych mięśni. Oto podświadomość, a ściślej układ nerwowy wegetatywny w myśl Zasady Hermetyzmu, oddziałuje na napięcia mięśniowe. Relacja ta działa w dwie strony, dlatego dbanie o kondycję i ta dbałość, u niektórych mężczyzn, o swoją muskulaturę ma jednak także pewien pozytywny wpływ na stan zdrowia. W myśl powiedzenia : w zdrowym ciele, zdrowy duch. Bowiem stan zdrowia ma wpływ na najmniejszą strukturę ciała, a stan najmniejszej struktury ma wpływ na ogólne samopoczucie i zdrowie. W splocie słonecznym( trzewnym)- w mózgu brzucha- istnieje około 72 tys. połączeń nerwowych, podobnie na tęczówkach oczu jest też około 72 tys. punktów irydologicznych. Podobnie na stopach jest około 72 tys. punktów refleksologicznych, na uszach tych punktów jest również 72 tys., na dłoniach podobnie. Bynajmniej nie jest to zbieżność przypadkowa. Dodam tu tylko przy okazji, iż ocenia się, że wszystkich mniejszych i większych kanałów energetycznych, tak zwanych nadis, jest w ciele około 72 tys.. To również wydaje się, że nie jest zbieżnością przypadkową. Ilość ta najprawdopodobniej związana jest bezpośrednio z nerwowym układem wegetatywnym. I jest wyrazem tego, że podświadomość może wpływać praktycznie poprzez to unerwienie na całe ciało fizyczne, a także poprzez nadis na inne, subtelniejsze poziomy rzeczywistości i subtelniejsze poziomy bytu człowieka. W XIX w. oraz na początku wieku XX modna była tak zwana frenologia, czyli nauka, której tezy sugerowały, iż inteligencja, charakter oraz zdolności intelektualne bezpośrednio odbijają się na kształcie i wielkości poszczególnych części czaszki i twarzy. Ponieważ czaszka jest jakoby, jej kształt i wielkość, kształtowana bezpośrednio przez część korową mózgu,leżącą bezpośrednio pod nią. Nauka ta została wypaczona przez nazistowskie Niemcy, bowiem służyła do eliminacji fizycznej ludzi. Dlatego została ona zarzucona i zdyskredytowana, i dziś żaden poważny naukowiec nie podejmuje się pracy nad jej kontrowersyjnymi tezami. Jednak trzeba to uczciwie przyznać, że skrajne formy debilizmu, idiotyzmu odbijają się mocno na fizjonomii i na rysach twarzy. Podobnie przecież zaburzenia genetyczne, takie jak choroba Downa, również są bezpośrednio zauważalne i odbijają się na fizjonomii takich chorych.

20

Frenologia. Holistyczne traktowanie ciała. Organizm ludzki traktowany jest przez współczesną medycynę, tę akademicką, jako zbiór elementów, które można badać i leczyć osobno. Serce leczy kardiolog, płuca pulmonolog, choroby wewnętrzne internista, jest i laryngolog, urolog, itd.. Jak już starałem się w tej pracy pokazać, nie jest to dobre traktowanie ciała, skoro jest jako na górze, tak i na dole. To znaczy prawidłowe podejście , to podejście holistyczne, całościowe. Ponadto obieg energii w ciele jest czasami tak zaskakujący, czego przykładem jest rozlokowanie meridianów( kanałów obiegu energii qi w ciele),tak że choroba żołądka może się na przykład objawiać boleścią palca. Spyta się ktoś: gdzie tu Krym, a gdzie Rzym? I w samej rzeczy, aby postawić prawidłową diagnozę , trzeba mieć wieloletnie doświadczenie i dużą wiedzę. Choć, i tu pełna zgoda, współcześnie lekarze mają tak doskonałe środki diagnostyczne jak na przykład tomografia komputerowa, ale są one jeszcze nadal dość kosztowne, i nie zawsze z tego względu lekarz dysponuje całą paletą współczesnych możliwości. Jednak, zgodnie z prawdą, niektóre naturalne metody diagnostyczne dorównują na przykład tomografii. Szczególnie cenna jest irydologia. W sposób precyzyjny za jej pomocą można ustalić chorobę na długo przed jej patologiczną manifestacją w ciele, to znaczy gdy zacznie być już problemem. Więcej, za
21

pomocą irydologii można określić pewne dziedziczne skłonności do chorób, jak i te choroby na które już chorowaliśmy w przeszłości, one też pozostawiają ślad na tęczówce. Podobnie jak wirus komputerowy pozostawia trwały ślad w systemie operacyjnym, nawet usunięty, tak nasze dawne choroby pozostawiają pewien ślad na tęczówce oka, czytelny dla profesjonalistów.

Mapy irydologiczne tęczówek obu oczu. Jakie są to ślady? Są to wszelakie kropki, kreski, czarne plamy, przebarwienia. Wszystko ma swoje znaczenie i sens. Przy czym bada się całe oko, białkówkę i tęczówkę. Niektóre bowiem choroby charakteryzują się zmianami bądź przebarwieniami białkówki. Zawodowy irydolog po pewnej wprawie umie wykonać diagnostykę nie gorzej niż lekarz przy pomocy tomografii komputerowej. A nawet lepiej, bo umie określić nasze zdrowie w przeszłości i w najbliższej przyszłości. Jak już pisałem w oczach, konkretnie w tęczówkach istnieje około 72 tys. punktów irydologicznych. Co świadczy( ich ilość), że są one połączone z układem nerwowym wegetatywnym. Podobnie diagnozować można stan organizmu, i to nawet dość precyzyjnie, po stanie języka. Otóż tak to jest, że choroby objawiają się poprzez różnorodne naloty i obłożenie języka. Ważna jest barwa nalotu, konkretne miejsce na
22

języku gdzie ono się manifestuje. Nawet grubość nalotu i jego zapach ma pewne znaczenie. I tu ciekawostka, okazuje się, że nalot na języku zanika, ale dopiero już po całkowitym wyleczeniu. A gdy nam się zdaje, że już zwalczyliśmy chorobę, lecz język jeszcze sygnalizuje poprzez nalot, że jest jeszcze nie zakończona kuracja, to właśnie należy się wtedy kierować tym, co płynie ze wskazania języka. Nalot na języku bowiem jako ostatni w chorobie ulega zanikowi. I dopiero, gdy mamy czysty język, możemy się czuć w pełni wyleczeni. Co ciekawe, w procesie detoksykacji również manifestuje się na języku nalot, kożuch, który wtedy świadczy o tym, że organizm pozbywa się toksyn. Doskonale ten efekt jest znany w czasie głodówek zdrowotnych, kiedy to nalot na języku oznacza uwalnia się ciała, i konkretnych organów, z toksyn, a głodówka wtedy przybiera niekorzystny obrót i świadczy o wycieńczeniu, gdy paradoksalnie nalot zanika. Wtedy to trzeba natychmiast przerwać głodówkę , bo istnieje zagrożenie życia. Naloty, przy określonych chorych organach i i narządach wewnętrznych, pokazują się na języku w konkretnych miejscach. Można stworzyć taką mapę języka.

Mapa języka Jak już pisałem, ważna jest też barwa tego nalotu oraz jego intensywność. Jako przykład podam, iż brązowy lub biały nalot w strefie żołądek i jelita świadczy o problemach w układzie pokarmowym. Podobnie może to także oznaczać kandidozę, czyli grzybicę układu pokarmowego. Specjalista, na przykład praktyk medycyny chińskiej lub ajurwedy, diagnozuje pacjenta, wyciągając wnioski z kilku symptomów choroby. Więc, bada on język, puls( bywa, że jest to bardzo złożona czynność), kolor moczu, konsystencję i barwę kału, reakcje
23

organizmu pacjenta na określone bodźce, i dopiero wtedy stawia diagnozę. Jak pisałem, robotyką i automatyką pracy organizmu zawiaduje poprzez układ nerwowy wegetatywny podświadomość. Podświadomość czyli ta sfera naszej jaźni, która nie umie wyciągać i kierować się właściwymi wnioskami logicznymi. Wszystkie dysfunkcje jednak, jakieś złe nawyki, które również podświadomość wykonuje, można w pewnym stopniu uzdrowić. Metody poprawy i uzdrowienia ciała na poziomie podświadomości jest wiele. Część z nich bazuje na tym, że możemy na podświadomość wpłynąć przez świadomość. Do tego typu metod należy metoda relaksacyjna Schulza lub Jacobsona. A także afirmacje, medytacje, wizualizacje . Są to wszystko te metody, które wybierają ścieżkę działania od Ego do Id, niejako z tej strony. Chce się w ten sposób wpłynąć na podświadomość tym samym nurtem, którym wprzódy zrodziła się choroba. Bo przecież poprzez nasze Ego( Lono, Uhane), poprzez nasze złe myśli doprowadziliśmy do choroby fizycznej lub duchowej, lub powstania jakiegoś złego nawyku. To są wszystko metody bardzo dobre, można jeszcze dorzucić tu pranajamę( właściwe oddychanie). Lecz nim weźmiemy się za swój rozwój duchowy, bo wszystkie te praktyki są również formą rozwoju duchowego, spróbujmy wpłynąć na naszą podświadomość w nieco inny sposób, inną drogą. Gorczyca biała. Cudowne Panaceum. Otóż istnieje taka roślina zwana gorczycą białą, która ma pewną wspaniałą właściwość. Otóż wysuszone ziarna gorczycy białej emitują bardzo silne pole energetyczne adekwatne z polem( aurą) zdrowego człowieka. Jest to tak silne pole, iż warto tu podać, że jedno 2 mm ziarno emituje takie pole o przekroju 20 cm( promień 10 cm). Co to oznacza w praktyce? Otóż to, iż można gorczycę biała, podkreślam, że białą- bo inne, na przykład czarna gorczyca, nie mają tej właściwości- użyć do stymulacji pola w chorych fragmentach naszego ciała. Ponieważ możemy polem gorczycy stymulować w sposób pożądany dla nas te wszystkie chore fragmenty naszego ciała eterycznego, owego pola energetycznego naszego ciała, tak by je poprawić i by wpłynęło ono, zasilone polem gorczycy, i w konsekwencji uzdrowiło chorą tkankę. Widać więc, że za pomocą gorczycy białej, jej wysuszonych ziaren, możemy wpłynąć na chorą tkankę, lub na przykład na układ nerwowy wegetatywny, stymulując go i korygując, by w konsekwencji doprowadzić do korzystnych zmian. Co należy zrobić? Należy kupić lub zrobić samemu odpowiednie pasy gorczycowe na kręgosłup i nosić je systematycznie. Kuracja ta może trwać dość krótko lub, długo, nawet miesiącami, jeśli mamy „stare rany”.Można przy tym stosować się do wskazań wahadełka, jak długo mamy je nosić, itd.. Nim więc zaczniemy naszą przygodę z rozwojem duchowym, najpierw spróbujmy wpłynąć na naszą podświadomość w ten inny, i oryginalny sposób, stymulując pasem
24

gorczycowym układ nerwowy sympatyczny, który biegnie wzdłuż kręgosłupa, ten podstawowy organ pracy podświadomości.

Pas gorczycowy na kręgosłup. Możemy w ten sposób poprawić automatykę i robotykę ciała, uregulować jego zaburzoną homeostazę. Gorczyca emituje takie cudowne pole przez 4 lata ze sprawnością 100%, później to pole sukcesywnie maleje, działając z mniejszą mocą jeszcze kilka lat. Więc zakupiony pas może nam służyć latami. Jeżeli obawiamy się jednak, że takie pasy leżały, nim je kupiliśmy ewentualnie, całymi latami w magazynie sklepowym, możemy takie pasy zrobić sobie samemu, kupując nawet w zwykłych sklepach spożywczych ową gorczycę, pamiętajmy białą. Chodzi tu o wysuszone ziarna gorczycy białej. Jakie możesz mieć reakcje po założeniu pasa? Otóż możesz czuć ciepło w okolicy kręgosłupa, ciarki, mrowienie, bóle, nerwobóle, i tego typu reakcje. Jeśli mamy jakieś intensywne reakcje typu bóle, pamiętajmy wtedy, by przyjmować większe dawki makro i mikroelementów, a także witamin, w tym głównie witamin z grupy B. Pamiętajmy o zażywaniu Magnezu i witaminy B6. Gwoli prawdy, jakieś większe i intensywniejsze reakcje ze strony układu nerwowego i organizmu świadczą jednak o tym, że mamy tu do czynienia z jakimś większym paraliżem, blokadą energetyczną lub chorobą. Nie rezygnujmy więc od razu z noszenia pasu, skupmy się na tym, co wskaże w tym wypadku wahadełko, bo najpewniej będzie tak, iż po przetrzymaniu tych bóli,
25

wyjdzie nam to w konsekwencji na zdrowie. Pozbędziemy się wieloletnich, przewlekłych chorób. Ewentualnie skorzystajmy z porady lekarza. Jednak istnieje niebezpieczeństwo takie, iż będzie on Ciebie chciał zniechęcić do tej metody. Wybór pozostawiam tobie, Drogi czytelniku. Dodam tylko jeszcze, iż dodatkowo można zastosować tę gorczycę i razem z pasem na kręgosłup założyć na okolicę splotu słonecznego dodatkowo woreczek również wypełniony ziarnami gorczycy białej. W ten sposób będziemy sobie stymulowali bezpośrednio także splot słonecznym, ten mózg brzucha.

Gorczyca biała Nim więc zdecydujemy się na określone kuracje, wprzódy warto sobie zrobić kurację gorczycą. Jeżeli okaże się, iż , nosząc pas gorczycowy na kręgosłupie, nie ma żadnych reakcji organizmu, powiedzmy po miesiącu stosowania pasu, to znaczy, że nasza przypadłość nie wynika ze złego funkcjonowania unerwienia wegetatywnego. Wtedy unerwienie to pracuje nam optymalnie. Wtedy to też gdzie indziej musimy szukać przyczyny choroby. Warto się jednak zaprzyjaźnić z gorczycą, bowiem działa ona ogólnie na patologiczne zmiany organizmu, likwidując je i powodując właściwą regenerację uszkodzonych tkanek. Zaleca się także spanie na materacach gorczycowych, lub używanie innych form jej zastosowania zewnętrznego. Właśnie z powodu tej ogólnie korzystnej przyczyny działania jej biopola. Odpowiednie nerwy, sploty układu sympatycznego działają w konsekwencji na określone narządy wewnętrzne, co widać na mapie kręgosłupa.
26

Kręgosłup a narządy wewnętrzne
27

Nadis, czakramy. Według indyjskiej tradycji przepływ energii z jednego ciała energetycznego człowieka w drugi realizuje się poprzez czakramy, których jest kilkaset, lecz głównych jest kilkanaście, kilkadziesiąt, uznaje się także zgodnie ze zwyczajem, że głównych podstawowych jest siedem. Podobnie energia krąży w ciele w kanałach nazywanych nadis, wszystkich jest, jak pisałem, około 72 tys..

Główne czakramy

Nadis
28

Czakramy,te główne, biegną wzdłuż kręgosłupa. Podobnie trzy podstawowe nadis również biegną wzdłuż kręgosłupa. Podstawowa i najważniejsza nadi biegnie środkiem kręgosłupa, to Sushumna. Kolejne dwie, bardzo ważne, to Ida, która reprezentuje aspekt kobiecy i oplata ona kręgosłup, dochodząc w konsekwencji do lewej dziurki nosa. Oraz Pingala, reprezentuje aspekt męski, która również oplata kręgosłup, dochodząc w końcu do prawej dziurki nosa.

Główne czakramy i trzy główne nadis. Ida i Pingala oplatają kręgosłup podobnie do wizerunku węża oplatającego kijek, symbolu lekarskiego(Kaduceusz). Sushumna zaś biegnie prosto kręgosłupem. Ponadto Ida jest związana z przysadką mózgową, a Pingala z szyszynką. Tu od razu także staje się jasnym, dlaczego oddychanie prawą dziurką nosa daje nieco inne efekty niż oddychanie lewą. Właśnie dlatego, iż inny kanał energetyczny ma ujście w lewej, a inny w prawej dziurce nosa. Ta zasada ma duże zastosowanie w pranajamie, czyli indyjskiej sztuce oddychania, w której istnieją odpowiednie ćwiczenia z zastosowaniem oddychania wyłącznie prawą lub lewą dziurką nosa. Te siedem podstawowych czakramów od najniższej pozycji do najwyższej ,oraz od najniższej wibracji energetycznej do najwyższej, to : Muladhara, Svadisthana, Manipura, Anahata, Vishudda, Ajna(adżna). Sahasrara. Jest jeszcze kilka pomniejszych czakramów. Do takich pomniejszych, jednak dość ważnych, należy przede wszystkim czakram śledziony, czyli inaczej Centrum Energetyczne. Jest to czakram, w którym dochodzi do dystrybucji energii ( prany) do pozostałych czakramów w ciele . Inny ważny czakram, to czakram pępka oraz czakram meng mein( czakra z tyłu pleców na wysokości pępka).
29

Przyjmuje się jednak, że czakram śledziony, pępka oraz meng mein są częścią Manipury.

Czakram śledziony nr 14; (Manipura nr 13; Anahata nr 15) Muladhara , inaczej czakram korzenia, czakram podstawy, pierwszy czakram. Czteropłatkowy kwiat lotosu. Czakram, któremu odpowiada zmysł węchu; kolor czerwony; żywioł ziemi; planeta Saturn; a znak zodiaku to Koziorożec; bóstwo Gaja; dar boży to obawa. Adekwatny do jej położenia jest splot krzyżowy oraz gruczoł to jądra lub jajniki, hormony to hormony płciowe. Do negatywnych emocji związanych z tą czakrą należy lęk i strach. Do pozytywnych emocji należy pewność siebie. To najbardziej materialna czakra, co oznacza, iż stanowi ona o naszym dobrym lub złym uziemieniu w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pełne jej otwarcie i dobra praca skutkuje w :dobrym zdrowiu, spełnieniu, i czystości i bezpieczeństwie na poziomie fizycznym( w tym finansowym). Choroby związane z tą czakrą to: obniżona witalność, choroby krwi i kości, alergie, ale także choroby nerek i pęcherza, choroby mózgu. Na czakrę tę dobrze działają : rubiny, czerwone jaspisy, hematyty. Svadisthana, czakra sakralna, czakra seksualna, drugi czakram. Sześciopłatkowy kwiat lotosu. Czakram, któremu odpowiada zmysł smaku; kolor pomarańczowy; żywioł woda; planeta Pluton; znak zodiaku Rak i
30

Skorpion; bóstwo Diana i Neptun; dar boży to pobożność. Adekwatny splot nerwowy to splot sterczowy, gruczoł to nadnercza, hormon to między innymi kortyzon. Do negatywnych emocji związanych z tym czakramem należy agresja i nietolerancja, do pozytywnych akceptacja i życzliwość. Jest to czakra seksualna. Jej pełne otwarcie i dobre funkcjonowanie zapewnia samoakceptację, zadowolenie, przyjemność, ale także ugruntowanie w rzeczywistości, zgodę ze światem i niezależność. Choroby związane z tą czakrą to: zaburzenia czynności seksualnych, a także choroby pęcherza i moczowodów. Na czakrę tę dobrze działają : karneol w kolorze pomarańczowym, złoty topaz, hiacynt. Manipura , czakram splotu słonecznego, trzeci czakram, dziesięciopłatkowy kwiat lotosu. Odpowiada mu zmysł wzroku; kolor żółty; żywioł ogień; planeta Mars, Słońce; znak zodiaku Baran i Lew ;bóstwo Amon- Ta, Atena; dar boży to nauka. Splot nerwowy to splot słoneczny( splot trzewny), gruczoł to trzustka, hormon to insulina. Do negatywnych emocji związanych z tą czakrą należy :wszystkie zaburzenia emocjonalne( na przykład neurotyczne). Do pozytywnych: to przede wszystkim ogólna równowaga emocjonalna, a co za tym idzie dobre relacje z innymi ludźmi. Jej pełne otwarcie gwarantuje :szacunek, dostatek, pełnię, ciepło wewnętrzne. Choroby związane z tą czakrą to: cukrzyca, choroby wątroby i woreczka żółciowego, choroby żołądka, w tym wrzody i nieżyty. Choroby obszaru splotu słonecznego w tym choroby serca. Na czakrę tę dobrze działają : cytryn, bursztyn, tygrysie oko, heliodor, żółty topaz. Można tu dodać, iż to właśnie w splocie słonecznym, tak zwanym drugim mózgu gadzim, mózgu brzucha, mieści się nasze centrum podświadomości, to tam dochodzi do stałego ścierania się i wzajemnego wpływu świadomości ( Ego, Lono, Uhane, Średnie Ja) na podświadomość ( Id, Ku, Unihipili, Niższe Ja) i odwrotnie. Gdy nie naprężamy uwagi to właśnie tam odczuwamy siebie samych, dodać należy do tego zmysł wzroku, i oto mamy własne odczuwanie siebie. Jest to bez wątpienia najbardziej energetyczny obszar ciała ludzkiego. Chińczycy nazywają tę strefę ciała potrójnym ogrzewaczem. Gdy czujemy w tych okolicach ciepło, to czujemy równocześnie szczęście, błogość, bezpieczeństwo i zadowolenie. Anahata, czakra serca, czakra wyższych uczuć. To czwarta czakra, dwunastopłatkowy kwiat lotosu. Odpowiada jej zmysł dotyku; kolor zielony i różowy. Żywioł powietrze; planeta Wenus; znak zodiaku Waga, Byk; bóstwo to Afrodyta( Wenus) i Freya; dar boży to siła. Splot nerwowy to splot sercowy,
31

gruczoł to grasica, hormon to na przykład tymozyna i inne. Negatywne uczucia i emocje, to zazdrość i nienawiść, a także zawiść. Do pozytywnych uczuć należy przede wszystkim miłość, we wszystkich jej przejawach, ale głównie typu Agape. Pełne otwarcie tego czakramu powoduje: radość, ufność, hojność, spełnienie w miłości, szczerość. Choroby związane z tą czakrą to: wszystkie choroby serca i układu krążenia, ale także choroby nerwowe, na przykład związane z niespełnieniem w miłości, nietolerancja na upały, u dzieci może występować moczenie nocne. Dobre kamienie na tę czakrę to: awenturyn, kwarc różowy, szmaragd, nefryt. Jest to pierwsza czakra z tak zwanych czakr o duże wibracji energetycznej. Gdy czakramy zwizualizujemy jako ramiona żydowskiego świecznika( Menory), to czakra serca jest pośrodku i ma ona wpływ tym samym na wszystkie inne czakry, bo ma z nimi bezpośrednie połączenie.

Menora. W tej symbolice Anahata jest niczym środkowe ramię świecznika. Muladhara, Svadisthana, Manipura, to trzy lewe ramiona. Vishudda, Ajna, i Sahasrara to trzy ramiona z prawej strony. Ponadto Muladhara ma połączenie z Sahasrarą. Svadisthana z Ajną, a Manipura z Vishuddą.

32

Vishudda , czakra gardła, czakra krtani, czakra wiary. To piąta czakra, szestnastopłatkowy kwiat lotosu. Odpowiada jej zmysł mowy; kolor niebieski( błękitny); żywioł eteru; planeta Merkury; znak zodiaku to Bliźnięta i Panna; bóstwo to Merkury i Apollo; dar boży to rada. Sploty nerwowe to: splot szyjny, splot barkowy i splot gardłowy; gruczoł to tarczyca i przytarczyce; hormon to między innymi tyroksyna i inne. Pozytywy tego obszaru, to umiejętności oratorskie( dobra werbalizacja myśli), rozwój duchowy. Negatywy to brak umiejętności wysławiania się, ale także brak wiary, i to nie tylko w Boga, ale także w siebie, dreptanie w miejscu, cofanie się w rozwoju duchowym. Choroby to: choroby gardła i krtani, wole, choroby płuc, ale także jelita grubego( patrz powiązania ramion Menory), skóry i śluzówek, depresje. Kamienie dla tej czakry to : turkus, akwamaryn, lazuryt( kamienie o barwie niebieskiej). Ajna, czakra woli, czakra trzeciego oka, szósta czakra, dziewięćdziesięciosześciopłatkowy kwiat lotosu. Przyporządkowany jej zmysł to postrzeganie pozazmysłowe. Kolor to indygo; żywioł to światło; planeta to Neptun i Jowisz; znak zodiaku to Strzelec i Ryby; bóstwo to Izyda i Temida; dar boży to inteligencja. Działa na przysadkę mózgową, reguluje ogólne wydzielanie hormonów( całościowo). Pozytywy to dobre rozumienie i kreowanie rzeczywistości. Negatywy to napięcia na poziomie myśli, brak współdziałanie między ciałem i duszą. Choroby to nowotwory, problemy z prawidłowym wydzielaniem hormonów( gospodarka hormonalna). Kamienie to ametyst, kryształ górski, szafir. W ajnie jest siedlisko woli, ludzie o wysokich i szerokich czołach, to ludzie o żelaznej wręcz sile woli. Tacy, którzy umieją narzucić innym własne zdanie, ale także sami odznaczają się silną wolą. Czakrę Ajnę określa się czasami także jako dwupłatkowy kwiat lotosu, ale należy wtedy pamiętać, iż każdy płatek składa się wtedy z czterdziestu ośmiu części. Sahasrara, czakra korony, tysiącpłatkowy kwiat lotosu. Jej zmysł to sięganie poza świadomość. Kolor to fiolet i biel; żywioł to duch; planeta to Uran; znak zodiaku to Wodnik; bóstwo to Zeus i Inanna; dar boży to mądrość. Dział na szyszynkę. Pozytywy to urzeczywistnienie boskości w człowieku. Negatywów brak. Choroby, to wszelkiego rodzaju choroby psychiczne i organiczne choroby mózgu. Tak jak wspominałem ten podział na siedem głównych czakramów jest niezbyt ścisły, bo, jak pisałem, na przykład Manipura jest złożona, podobnie w skład Anahaty również wchodzi kilka mniejszych czakr ułożonych wzdłuż mostka. I Ajna składa się z kilku czakramów, podobnie Sahasrara jest złożona.
33

Bardzo ważne też są czakramy stóp i dłoni.

Czakramy dłoni. Poprzez czakramy stóp jesteśmy uziemieni , i z ziemi możemy czerpać świeżą i czystą energię, a także możemy się tą drogą pozbyć zużytej, szarej energii. Z kolei czakramy dłoni, są to czakramy emitujące energię, która może być użyta do samoleczenia lub leczenia i zasilania energią inne osoby( chore). I to zarówno w bioenergoterapii jak i w Reiki, czyli może to być nasza własna energia, jeśli mamy jej dużo, lub energia, którą czerpiemy na przykład z kosmosu, a czakramy dłoni są jej tylko przekaźnikami. Warto zrobić sobie taki mały eksperyment, polegający na tym, iż skieruj swoje obie otwarte dłonie stroną wewnętrzną, Drogi czytelniku, tak, by między nimi była dziesięcio lub piętnastocentymetrowa luka i by były one do siebie zwrócone( podobnie jak na zdjęciu powyżej). Następnie wyraź intencję w myślach, by między dłońmi została przesłana energia. Jeśli po pewnym czasie, liczonym najpóźniej w kilka minut, poczujesz jakieś ciepło w dłoniach, może ciarki, a może poczujesz jak coś, jakaś siła, przyciąga też dłonie do siebie? A może poczujesz wręcz energię, która przepływa między tak zwróconymi dłońmi? Możesz tuż przed tym eksperymentem pomodlić się lub zwrócić się do swego Anioła Stróża, lub Aniołów Opiekunów, lub do Boga, lub zrobić krótką medytację. Jeśli więc będziesz miał choć jeden z takich objawów, w czasie tego eksperymentu, lub inny podobny, to znaczy, że masz pewne zdolności w tym, by leczyć innych energią, przynajmniej na poziomie uzdrawiania pranicznego.
34

Od razu uspokoję Cię. Nie! Nie jest to nic nadzwyczajnego. Kilkadziesiąt procent ludzi tak ma. A że nie poświęcają się oni zawodowi uzdrawiacza? No cóż, tak to już jest. Nie takie talenty są zaprzepaszczane. Takie jest życie. I choć na przykład wielu ma talenty malarskie, lecz Picasso był przecież jeden. Podobnie i tu, wielu ma talenty w uzdrawianiu innych, a że uzdrowicieli jest tak mało, a wybitnych uzdrowicieli jest jeszcze mniej?! Wynika to chyba raczej z przeznaczenia, jest to wynik zależności karmicznej. Nadis, które biegną w ciele, bywa że mają swe zakończenia w koniuszkach palców. Doskonale to widać w działaniu tak zwanych mudr. Mudry(Joga Palców)to takie pozycje palców, które mogą wpłynąć na obieg prany w nadis, skutkując równocześnie poprawą zdrowia w określonym zakresie.

Mudra Wiedzy

Mudra Ziemi

Mudra Wiedzy, wskazana przy niepokoju, napięciach emocjonalnych, a także przy bezsenności lub nadmiernej senności. Ma bardzo szerokie zastosowanie, ponieważ pogłębia efekt stosowania innych mudr. Poprawia ona nasze myślenie i pogłębia koncentrację. I tu także widać jak wielki na nas ma wpływ to co i jak myślimy, ja mocno to działa na naszą podświadomość, a bezpośrednio przez nią na kondycję naszego ciała. Jest to zawsze pierwsza lub jedna z pierwszych mudr przytaczanych w każdym opracowaniu mudr. Zaleca się jej częste wykonywanie, ponieważ tą drogą, poprzez uregulowanie naszych myśli, możemy skutecznie zdziałać na nasze zdrowie i samopoczucie.

35

Mudra Ziemi, wskazana przy witalnym wyniszczeniu ciała, przy długotrwałym stresie, przy braku zaufania do samego siebie. Ćwiczenie tej mudry skutkuje w pozytywnym uregulowaniu obiegu prany w ciele. Dzięki jej wytrwałemu stosowaniu możemy podnieść swoją wewnętrzną samoocenę. Możemy odzyskać wiarę w siebie, bez względu na obiektywną sytuację lub położenie, w którym się znajdujemy.

Mudra Energii

Pran Mudra( Gest Życia)

Mudra Energii, oczyszcza organizm z trucizn i toksyn. Jest dobra na choroby żołądka, na schorzenia układu moczowego. Dobrze działa przeciw wszelakim bólom. Częste ćwiczenie tej mudry skutkuje uregulowaniem obiegu energii w nadis i czakramach, co już samo w sobie powoduje lecznicze następstwa.

Pran Mudra( Gest Życia), usuwa zmęczenie i podnosi witalność organizmu, wzmacnia ciało. Zmniejsza senność i nerwowość. Ponadto dobrze wpływa na wzrok, poprawia ostrość wzroku. Eliminuje także efekt zniechęcenia, który należy tu traktować bardzo ogólnie, skutecznie pobudzając, mobilizując siły i umysł, dając niby nową podnietę do tego, co nas tak wprzódy zniechęciło.
36

Shunya Mudra( Gest Nieba)

Vayu Mudra (Gest Wiatru)

Shunya Mudra (Gest Nieba), działa na górną część ciała, w tym na głowę. Ma zastosowanie głównie w chorobach uszu, usuwa bóle uszów a także uporczywe szumy w uszach. W ogólności bardzo dobrze pomaga na wszelkie choroby uszów, w tym wewnętrznych części tego aparatu słuchu.

Vayu Mudra ( Gest Wiatru), nie bez przyczyny ma w nazwie „wiatr”, ponieważ w myśl ajurwedy w organizmie można naliczyć około 51 typów „wiatrów”, które powodują szereg chorób i zakłóceń. Ta mudra zaś leczy od tych „wiatrów”. Leczy więc reumatyzm, drżenie głowy, rwę kulszową. Używana jednak głównie w początkowych fazach chorób. Ważne jednak! By zaprzestać jej stosowania zaraz po ustaniu objawów choroby.

Ogólnie przyjęło się stosowanie mudr nazywać Małą Jogą. Różnie to jest w zależności od każdej mudry, ale przyjmuje się, iż pozycję mudry średnio powinno się stosować około 20 min., dwa do trzech razy w ciągu dnia. Ale są też takie mudry, które nie można stosować długo. Dla przykładu taką mudrą jest Apan Vayu Mudra ( Gest Wybawczy). Mudra ratująca życie, ma ona
37

zastosowanie w przypadku zawału serca, gdy trzeba działać szybko i zdecydowanie. Są też i inne mudry, których nie można stosować długo, bo są bardzo silne w działaniu, na przykład Linga Mudra( Gest Podnoszący), która ma zastosowanie między innymi w zwalczaniu nadwagi.

Linga Mudra( Gest Podnoszący) Linga Mudra( Gest Podnoszący), wzmiankowana już mudra. Ponieważ zdjęcie może być nieczytelne do końca, więc opisuję jej ułożenie: wewnętrzne powierzchnie dłoni składamy razem, a palce splatamy naprzemiennie( prawej i lewej dłoni). Jeden z kciuków( ogień) wystaje, otoczony obręczą złożoną z drugiego kciuka i palca wskazującego( powietrze) drugiej ręki. Mudra ta podnosi odporność organizmu i wzmacnia siły witalne. Szczególnie wskazana przy chorobach górnych drug oddechowych, w tym kaszlu, przeziębieniu i w problemach z odkrztuszaniem. Należy jednak ją stosować krótko i bacznie uzupełniać płyny. Pomocna także w odchudzaniu. Działanie mudr, ich stosowanie, ma charakter wybitnie długotrwały. Co znaczy, że efekty można uzyskać dopiero po systematycznym i długim ich praktykowaniu. Choć są też takie, które dają efekt natychmiastowy. Co warto podkreślić, nie ma tu mowy o efekcie placebo, bowiem ludzie sceptyczni do szeroko pojmowanej ezoteryki i naturalnego leczenia uzyskują te same rezultaty stosowania mudr, jak ludzie, którzy są entuzjastami New Age i Ery Wodnika. Podobnie nie gra tu żadnej roli rasa, a nawet pochodzenie człowieka, co łatwo wyjaśnić tym, iż energetyka ciała ludzkiego jest taka sama
38

dla wszystkich ras ludzkich i nie zależy od rejonu świata i miejsca zamieszkania. Dwanaście ćwiczeń dla nerwów. Jak już pisałem układ nerwowy wegetatywny jest narzędziem działania naszej podświadomości. W tej pracy opieram się raczej na indyjskim pojmowaniu energetyki organizmu ludzkiego, lecz teraz oprę się tu na chińskim pojmowaniu tego zjawiska, tego fenomenu. Otóż zgodnie z chińską legendą, ponad 2 tys. lat temu pewien Europejczyk. To znaczy wtedy nie było oprócz barbarzyńskich plemion germańskich, celtyckich i saskich a także słowiańskich, żadnego państwa w Europie za wyjątkiem Imperium Rzymskiego, ale zgodnie z tą legendą, pewien Europejczyk udał się do Chin, aby poznać chiński system Taoizm. Zwał się on Dharma i żył głównie w Świątyni Białego Konia w stolicy Cesarstwa Chińskiego Han. Posiadł on tak wielką wiedzę na temat na temat Tao, w tym głównie wiedzę medyczną, iż pod koniec życia opublikował mała pełną zaszyfrowanych informacji książeczkę. Ale oto ten Dharma utrzymywał, po swoich wieloletnich studiach, iż wszystkie choroby wynikają ze złego funkcjonowania układu nerwowego. Oczywiście, wtedy jeszcze nie znano tego podziału na unerwienie somatyczne i wegetatywne, ale już bardzo dobrze znano rolę obszaru brzucha zwanego, już wtedy tak nazywanego, potrójnym ogrzewaczem, a które dziś możemy określić jako obszar działania splotu słonecznego ( splotu trzewnego). I dziś można tę tezę obronić. Przynajmniej ja w swych publikacjach zwracam na to szczególną uwagę. Oto Dharma opracował zestaw dwunastu ćwiczeń. Ćwiczeń zwanych: „dwunastoma ćwiczeniami dla nerwów”. Poprzez wykonywanie systematyczne tych ćwiczeń, człowiek może sobie zapewnić właściwą pracę unerwienia, tak by w konsekwencji powstrzymać proces ich niszczenia i zachować ich elastyczność.

Ćwiczenie nr 1
39

Ćwiczenie nr 2

Te starania miały w konsekwencji zapewnić zdrowie i długie życie. Ćwiczenie nr 1, stajemy w rozkroku, palce stóp kierujemy do wewnątrz. Kładziemy dłonie płasko na piersiach, tak by palce obu rąk stykały się na wysokości grasicy. Następnie wsłuchujemy się w rytm pracy naszego serca. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy skromną, życzliwą i uprzejmą osobą. Ćwiczenie nr 2, pozostając w pozycji ćw. nr1, stopniowo rozsuwamy stopy i jak gdyby wpijamy je w podłoże, tak jakbyśmy chcieli coś chwycić palcami stóp. Otwieramy usta, dziwimy się, udajemy nierozgarniętą osobę ,( zdziwienie idioty). Następnie wyciągamy przed siebie ręce dłońmi w dół. Pozostajemy chwilę w tej pozycji.

Ćwiczenie nr 3

Ćwiczenie nr 4

Ćwiczenie nr 3, stajemy na palcach, zaciskamy zęby, splatamy dłonie do góry, i staramy się je wyciągnąć nad głową najwyżej, jak się da, po czym powolutku opadamy na pięty.

40

Ćwiczenie nr 4, jedną rękę kładziemy na głowie, aby ją przytrzymać, druga ręka pozostaje w górze. I energicznie poruszamy oczyma na obie strony. Powtarzamy ćwiczenie w podobnej pozycji, tylko zmieniamy ręce, staramy się , by głowa przytrzymywana ręką pozostała nieruchoma.

Ćwiczenie nr 5

Ćwiczenie nr 6

Ćwiczenie nr 5, robimy wykrok, jeśli mamy wyciągniętą prawą dłoń do góry, prawą nogą. Zginamy i opuszczamy powoli tę rękę( do wysokości pasa), zaciskamy pięść kciukiem w środku( dłoń skierowana ku górze). Rękę przytrzymującą głowę powolutku prostujemy w łokciu i opuszczamy na wysokość ramion. Zaciśnięta pięć tej ręki skierowana jest ku dołowi. Wpatrujemy się uważnie w pięść skierowaną ku dołowi. Kilkakrotnie zmieniamy w tak wykonanym ćwiczeniu ręce, przy czym całość powinna przypominać ruchy karate. Ćwiczenie nr 6, wracamy do pozycji wyjściowej, takiej jak na początku ćwiczeni nr 1. Układamy ręce wzdłuż ciała, pięści mamy zaciśnięte( do tyłu). Z wściekłości rozszerzamy oczy, unosimy pięści zginając rękę w łokciu, są one teraz skierowane do przodu i do góry. Wypychamy ręce wprzód, tak jak byśmy kogoś pchali. Staramy się, aby prawe oko śledziło ruchy prawej ręki, a lewe lewej. Opuszczamy następnie szybko i energicznie ręce w dół, tak by pięści znów były skierowane do tyłu. Ćwiczenie powtarzamy siedem razy, po czym rozluźniamy całe ciało,w tym i oczy.
41

Ćwiczenie nr 7

Ćwiczenie nr 8

Ćwiczenie nr 7, Kładziemy jedną rękę pod brodę, a drugą obracamy głową raz w jedną raz w drugą stronę. Następnie zmieniamy ręce i powtarzamy cały cykl trzy razy. Ćwiczenie nr 8, wracamy do pozycji wyjściowej. Schylamy się tak, jakbyśmy coś popychali rękoma w dół. Zginamy nogi, wyobrażamy sobie, że wpychamy samych siebie w podłogę. Prostujemy się i ćwiczenie powtarzamy siedem razy.

Ćwiczenie nr 9
42

Ćwiczenie nr 10

Ćwiczenie nr 9, wracamy do pozycji wyjściowej i powtarzamy cały układ jak w ćwiczeniu nr 5, tylko że nie zaciskamy tym razem dłonie w pięści, lecz lekko zginamy palce, ponadto ręce znajdują się blisko siebie. Poruszamy rękoma od siebie i do siebie, odczuwając przy tym pracę mięśni rąk i pleców. Ćwiczenie powtarzamy. Ćwiczenie nr 10, wracamy do pozycji wyjściowej. Rozluźniamy się, robimy skłon, i opierając się na palcach o podłogę przesuwamy ręce do przodu, aż do momentu, gdy stopy będą się opierać o podłogę palcami. Pozostajemy w tej pozycji maksymalnie jak tylko się da. Po pewnym dłuższym treningu tego ćwiczenia, spróbujmy je tak przeprowadzić tak, by opierać się tylko na palcu wskazującym, środkowym i serdecznym.

Ćwiczenie nr 11

Ćwiczenie nr 12

Ćwiczenie nr 11, wracamy do pozycji wyjściowej, siadamy na nogach, oplatamy rękoma kark i pochylamy się, mając przy tym zamknięte oczy, wracamy do pierwotnej pozycji, ćwiczenie powtarzamy kilka razy. Ćwiczenie nr 12, mając ręce zaplecione z tyłu karku(głowy), pochylamy górną część ciała i wysuwamy jedną nogę do tyłu, a na drugiej robimy przysiad. Prostujemy się, zmieniamy nogi i robimy to samo ćwiczenie. Prostujemy się i wracamy do pozycji wyjściowej jak przy ćwiczeniu nr 1. Na koniec kończymy cały cykl, kładąc ręce na sercu. W tym cyklu każe ćwiczenie jest kontynuacją poprzedniego, więc należy przestrzegać kolejności wykonywania tych ćwiczeń.
43

Jeśli zaś mowa o systemie nerwowym, to warto podać ćwiczenia na dobrą pracę splotu słonecznego. W chinach ten obszar, jak już pisałem, nosi nazwę potrójnego ogrzewacza, i od samego zarania medycyny chińskiej doceniano znaczenie tego centrum. Mówi się, że to jest drugi mózg gadzi, że to jest mózg brzucha. Dlatego przedstawię tu ćwiczenie usprawniające tę cześć naszego ciała. Celem tego ćwiczenia jest rozwinięcie zdolności „mózgu” brzucha, tak by był w stanie znieść większą intensywność emocji. Jest to jeden z największych sekretów medycyny chińskiej( Tao)[podaję za źródłowym tekstem].

Splot słoneczny(lokalizacja)

Ćwiczenie na splot słoneczny

Ćwiczenie na splot słoneczny. W pozycji stojącej lub siedzącej kładziemy obie ręce na żołądku. Patrzymy prosto przed siebie i robimy wdech. Czujemy jak powietrze wypełnia żołądek. Następnie robimy wydech, uciskając jednocześnie żołądek do środka i ku górze. W trakcie wykonywania tego wydechu skręcamy powoli górną część tułowia, głowę i wzrok jak najdalej się da w lewo. Równocześnie skręcamy miednicę w prawo. Znów robimy wdech i wracamy do pozycji wyjściowej. Powoli zmniejszamy ucisk rąk na żołądek, aż będą one lekko położone na skórze. Robimy kolejny wydech i wykonujemy to ćwiczenie, ale teraz w przeciwną stronę. Tym razem skręcamy górną część tułowia, głowę i wzrok w prawo, a miednicę w lewo. Wydychając powietrze, powracamy do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy od 4 do 36 razy. W medycynie klasycznej temat działania i pracy splotu słonecznego zbywa się znamienną ciszą. Dlaczego? Bowiem nie ma przecież takiej tabletki, która by mogła pomóc na schorzenia tego fragmentu ciała. Ignoruje się więc ten temat. Podobnie mało się mówi o działaniu układu nerwowego współczulnego(sympatycznego) i przywspółczulnego( parasympatycznego). Jedynie definiuje się choroby tego obszaru jako nerwice wegetatywne,
44

aplikując pacjentom takie rady, by nie denerwowali się, właściwie się odżywiali i odpowiednio długo spali. Wszystko to prawda, ale to mało. Najgorzej zaś jest, gdy blokady, lub paraliże unerwienia wegetatywnego, splotu słonecznego trafiają się w dzieciństwie( despotyczni rodzice lub alkoholizm w domu). Wówczas taki ktoś dorastając, źle ma uformowane to unerwienie, co potęguje się w tak zwanym efekcie kuli śniegowej. Gorzej już naprawdę w życiu być nie może. Dlatego wszystkim, którzy podejrzewają u siebie, iż mogą mieć takie przypadłości, które ciągną się w ich życiu od wielu lat, radzę, by wypróbowali najpierw u siebie dobroczynne działanie pasów gorczycowych na kręgosłup i na splot słoneczny. To jest chyba najlepsza rada, jaką można komuś zasugerować. Można także wykonywać różne ćwiczenia na formowanie się mięśni brzucha( kulturystyczne), bo, jak pisałem, w ten sposób można wpłynąć także na sam splot słoneczny. Warto też wykonywać te ćwiczenia, które podałem powyżej. Ważne jest, by wykonywać je systematycznie. Nie trzeba na przykład powtarzać takie ćwiczenia 36 razy naraz, lecz kilka razy, ale za to systematycznie i codziennie. Kilka ogólnych sugestii, które mogą sprawić cuda ozdrowieńcze. -1. Zastosuj oddychanie przez słomkę. Jest to proste ćwiczenie, które jest mniej uciążliwe niż metody pranajamy, a może przynieść podobne efekty zdrowotne. Ćwiczenie to angażuje i uaktywnia te zwykle uśpione części płuc, które de facto nie pracują, a można rzec wręcz, iż wegetują. Ćwiczenie to także podkręca metabolizm, sprawiając, iż systematycznie stosowane powoduje utratę około 2 kg masy ciała miesięcznie bez żadnej diety. Na czym polega to ćwiczenie?: Weź plastykową słomkę do drinków, i staraj się oddychać przez nią i tylko przez nią. Możesz w tym celu na nos założyć klamerkę. Staraj się tak oddychać( wdech i wydech przez tę słomkę) około 5 min. Przynajmniej raz dziennie, ale możesz także wykonywać to ćwiczenie dwa razy dziennie, na przykład rano i wieczorem. Ponadto szybko zauważysz, jak bardzo powiększyła się wydolność twoich płuc, a także całego organizmu. Wejście na czwarte piętro nie będzie już katorgą. -2. Jedz zawsze powoli i starannie, w ustach przeżuwaj pokarm. Ta sugestia dobrze zastosowana pozwala najeść się mniejszą ilością jedzenia, a także ma ona wręcz zdrowotne znaczenie dla całego układu pokarmowego, poczynając od ust, kończą na kiszce stolcowej. Jedząc powoli, już w ustach nasycamy pokarm enzymami trawiennymi, które znajdują się w śliniankach. Ponadto bardziej przeżuty pokarm odciąża prace żołądka i jelit. A przede wszystkim wtedy znacznie mniej zjemy, przy tych samych warunkach, co także spowoduje
45

utratę zbędnych kilogramów. Jest nawet takie pojęcie w medycynie jak fleczerowanie, które polega na bardzo długim żuciu pokarmu w ustach. Fleczerowanie to swoista terapia. -3. Zjadaj dziennie dawkę otrębów. Przynajmniej dwie lub trzy łyżeczki dziennie do posiłków. W ten sposób zwiększysz masę kałową wydalaną jelitami, co spowoduje uregulowanie wypróżnień i uchroni cię od zaparć. Są różne rodzaje otrębów. Niektóre mają odczyn zasadowy( owsiane) lub kwaśny( otręby pszenne). Sam musisz dobrać dla siebie najlepsze. Otręby jako czysty błonnik są niewchłaniane przez organizm i powodują wewnętrzny masaż jelit. Uważaj jednak, by nie przesadzić, i by nie zakorkować skutecznie jelit. -4. Stosuj gradację spożywanych pokarmów. Wprzódy zjadaj soki owocowe, potem warzywne, same owoce i warzywa, w dalszej kolejności zjadaj mięso. Jedz posiłki monotematyczne, to znaczy w jednym posiłku albo mięso, albo ziemniaki, nigdy razem. Lecz w tygodniu staraj się ogólnie zjadać do 60 różnych produktów. Są to najcenniejsze rady, która wynikają z diety Diamondów. -5. Pij wodę strukturowaną. Jeśli masz taką możliwość, choć jest to dość trudne. Woda strukturowana to woda uzyskana z roztopionego lodu. Jak podają specjaliści, to nie wody mineralne, oligoceńskie, źródlane, ale właśnie woda strukturowana jest dla człowieka najlepsza. Wynika to stąd, iż woda ma pamięć tych wszystkich warunków, energii i zanieczyszczeń, którym była poddana działaniu( dowodzą tego eksperymenty Masaru Emoto). I traci tę pamięć dopiero przy przejściu fazowym, to znaczy przy zmianie stanu skupienia. Więc zamrażając wodę, a później ją roztapiając, pozbywamy się tych wszystkich zbędnych złych kodów. I tak otrzymana woda jest najzdrowsza. Pewnym tu utrudnieniem dla nas, mieszczuchów, jest to, iż zwykła konsumencka lodówka( zamrażarka) długo na pewno nie wytrzyma tego obciążenia, by dziennie dostarczać tyle lodu, aby zaspokoić nasze wymagania w tym względzie( co najmniej 2l wody na jedną osobę). Dlatego pisałem, że jest to dość trudne. -6. Unikaj słodkiego mleka krowiego, białego cukru, soli, oraz oczyszczonej pszennej mąki. W dietetyce te produkty nazywa się białą śmiercią, co już samo w sobie może posłużyć za komentarz. Odwrotnie zaś, nabiał typu: sery, jogurty, kefiry, kwaśne śmietany są bardzo wskazane, bowiem pożyteczne bakterie przetwarzają słodkie mleko w taki sposób, iż tworzą z niego bardzo zdrowe produkty.
46

Staraj się zjadać produkty, wypieki, z mąki lecz nieoczyszczonej. Jeśli zaś wypijasz dużo płynów dziennie, restrykcja dotycząca spożywania soli może być do pewnego stopnia unieważniona. -7. Unikaj spożywania równocześnie białek z węglowodanami. Jedz albo węglowodany z tłuszczem, albo białka z tłuszczem. -8. W czasie kąpieli, prysznica, mycia głowy staraj się mieć odrobinę czystej wody w ustach. Ustalono, iż właśnie w czasie kąpieli i prysznica wydziela się w ustach stara, zużyta, szara energia, która jest produktem odpadowym energetyki naszego organizmu. Gdy mamy zaś wtedy wodę w ustach, woda ta przejmuje tę energię. Wystarczy więc potem wypluć taką wodę, jeszcze raz przepłukać usta czystą wodą( już po kąpieli) i wypluć to raz jeszcze, by pozbyć się skutecznie tej złej energii. Uważaj jednak, by nie zachłysnąć się tą wodą w czasie kąpieli! -9. Uprawiaj sporty rekreacyjnie. Jeśli nie pracujesz fizycznie, staraj się uprawiać aktywność fizyczną tak, by spocić się choć raz dziennie. -10. Pamiętaj! Inteligentny człowiek się nigdy nie nudzi. Jeśli masz jakieś objawy wiecznego znużenia, apatii, zniechęcenia, zmęczenia, nudy, szybko się męczysz i nie możesz się skupić na jednej czynności, choć wydaje się, że nie ma na to konkretnego powodu. A wiesz, że nie chorujesz na żadną chorobę przewlekłą typu cukrzyca lub anemia, to prawdopodobnie masz kandidozę(grzybicę) układu pokarmowego. Będzie tak najpewniej, jeśli masz przy tym jeszcze upodobanie do słodyczy i niezdrowych potraw, i trudno ci sobie nawet wyobrazić to, że mógłbyś zrezygnować z takiej żywności. -11. Ćwicz stale umysł. Ten, kto się nie rozwija, ten się cofa. Ta stara zasada bardzo dobrze pasuje do naszej kondycji umysłowej. Warto więc mieć jakieś hobby, coś co stale, poza pracą, będzie utrzymywało w dobrej kondycji nasze szare komórki. Ucz się języków, nawet takich egzotycznych jak łacina, Esperanto, lub mandaryński. Znajomość każdego dodatkowego języka, to jak kolejne, dodatkowe życie. Rozwiązuj krzyżówki, graj w szachy, brydża, go lub nawet domino. -12. Stale się dokształcaj. Podnoś stale swoje kwalifikacje. Ludzie wykształceni mają znacznie więcej możliwości, i nie muszą oni akurat paradoksalnie pracować w tym zawodzie, w którym są wykształceni. Ponieważ dobre wykształcenie wiąże się także z wykreowaniem w sobie elastyczności i możliwości łatwego przystosowania się do danych, konkretnych warunków i
47

potrzeb zawodowych. -13. Rzuć palenie i alkohol. Z tych wszystkich moich propozycji, zdaję sobie z tego sprawę, jest to punkt najtrudniejszy w realizacji i, nomem omen, ma on numer trzynasty( pechowy). Łatwo mówić komuś, kto nie pali, by inni rzucili ten nałóg. Lecz, jeśli nie przekonują Cię do końca efekty zdrowotne tego, które notabene mają jednak pierwszorzędne znaczenie, to może finansowe? Miesięcznie bowiem palacz puszcza z dymem kilkaset złotych, co mógłby przeznaczyć na książki, płyty CD lub gry komputerowe. Co do alkoholu, to jest to jeszcze gorszy nałóg niż palenie, lecz alkohol pity z umiarem, nie codziennie, ale powiedzmy raz na kilka dni kieliszek lub dwa czerwonego wina lub puszka piwa, ma bardzo dobry wpływ na układ krwionośny. Oczywiście, alkohol w każdych dawkach, nawet małych, jest niekorzystny dla wątroby i mózgu, ale w małych dawkach, powtarzam, dobrze działa na układ krwionośny, serce, i stan naszych żył i tętnic, co może uchronić nawet przed konsekwencją zawału lub udaru, albo wylewu. W samej rzeczy jednak, efekt ten zanika, a wręcz alkohol działa przeciwnie i bardzo niekorzystnie na układ krwionośny, przy nadmiernym jego spożywaniu. Szczególnie jednak dodatkowe elementy w winie i piwie( poza samym alkoholem, a ściśle spirytusem etylowym{etanolem}), wszelakie fermenty, garbniki, enzymy, goryczki, poza tym, że poprawiają walory smakowe drinków, mają bardzo dobre i korzystne, ogólnie, działanie na nasze organizmy. -14. Utrzymuj koleżeńskie relacje. Ludzie mający wielu znajomych i przyjaciół są ludźmi zdrowszymi, szczęśliwszymi i umieją czerpać więcej przyjemności z życia. Lecz prawdą też jest to, iż w trudnych chwilach życia kontakty te radykalnie się zmniejszają, bowiem ludzie mają taką dziwną cechę, iż unikają, można rzecz: jak ognia, kontaktów i znajomości z innymi ludźmi lecz chorymi lub z problemami. Dlatego jakże prawdziwe jest to stwierdzenie, iż prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Z wiekiem także regułą jest to, iż krąg znajomych i przyjaciół się stopniowo zmniejsza, ograniczając się w końcu do kręgu własnej rodziny. Choć są też takie typy ludzkie, które całe życie są bardzo towarzyscy. Ludzie ci z reguły prowadzą otwarte domy i organizują częste spotkania towarzyskie. Inną sprawą jest to, że jak są przyjaciele, to również znajdą się wrogowie. Z drugiej strony, znamienne jest to słynne zdanie kardynała Richelieu: Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.

48

Niektóre częste boleści.( Nie traktuj jako porady tylko jako sugestie) Alergie-Przyczyna mentalna choroby – Wypieranie się swej własnej mocy. Leczniczy wzorzec myślenia – Jestem bezpieczny, jestem w zgodzie z całym światem. a. zioła: - uczulenie różnorodne: Liść Babki Ziele Przetacznika Leśnego Ziele Rdestu Ptasiego Ziele Poziewnika Kłącze Perzu Kłącze Tataraku Liść Podbiału Kłącze Pięciornika Liść Brzozy Korzeń Mniszka Lekarskiego wszystkie te zioła w równych porcjach zmieszane . Pić 3 razy dziennie(odwar) po szklance, na 20 min. przed posiłkiem( źródło O. Klimuszko).. b. kamienie: Lapis Lazuli. Anemia -Przyczyna mentalna choroby – Brak radości. Poczucie, że się nie jest dość dobrym. -Leczniczy wzorzec myślenia – Kocham życie, jestem radosny, jestem bezpieczny. a. zioła: -anemia złośliwa: Liść Pokrzywy Liść Porzeczki Czarnej Liść Orzecha Włoskiego Liść Bobrka Ziele Krwawnika Korzeń Mniszka Lekarskiego Kłącze Tataraku Owoc róży
49

Owoc Jarzębiny Kwiatostan Głogu Owoc Jałowca Pić 3 razy dziennie odwar przed posiłkiem. -zaburzenia czynności śledziony: Korzeń Arcydzięgla Liść Pokrzywy Kwiatostan Kocanki Koszyczki Rumianku Ziele Dziurawca Ziele Glistnika Owoc Kopru Włoskiego Poć 3 razy dziennie odwar mieszanki po szklance pół godziny po posiłku. b. Kamienie: Granat, Hematyt, Jaspis, Koral, Lapis Lazuli, Topaz. c.-Terapia kolorem: Kolor czerwony, naświetlać po 60 min, 3 razy dziennie. Astma -Przyczyna mentalna choroby – Nadmierna i przytłaczająca miłość. Niemożność wytchnienia, stłumiony płacz. -Lecznicy wzorzec myślenia- Bezpiecznie jest przejąć odpowiedzialność za siebie. Postanawiam być wolnym. a.-Kamienie: Akwamaryn, Bursztyn, Kocie Oko, Koral, Kwarc, Malachit, Sokole i Tygrysie Oko, Szafir, Topaz. b.-Terapia kolorem; Kolor oranż, naświetlać po 60 min. 2 razy dziennie, szczególnie piersi i ramiona. c.-Pierścień Atlantów: Nosić na kciuku.
50

Bezpłodność -Przyczyna mentalna choroby -Lęk i opór w stosunku do procesu życia. Możliwy brak potrzeby bycia rodzicem. -Lecznicy wzorzec myślenia – Kocham i akceptuję siebie. Jestem zawsze we właściwym miejscu, robię zawsze to, co właściwe we właściwym czasie. a.-zioła: Niepłodność kobieca: Szyszki chmielu Ziele Przewrotnika Ziele Krwawnika Liść Ruty Ziele Nostrzyka Kwiat Lawendy Kłącze Tataraku Kwiat Nagietka Owoc Róży Pić 3 razy dziennie odwar mieszanki przed posiłkiem po szklance. Impotencja mężczyzn: Liść Melisy Korzeń Kozłka Ziele Dziurawca Kwiatostan Kocanki Kwiat Nagietka Ziele Krwawnika Kłącze Tataraku Porost Islandzki Sproszkowane Nasienie Kozieradki Pić 2 razy dziennie odwaru tej mieszanki po szklance, 20 min. przed posiłkiem. b.-Kamienie: Agat, ametyst, bursztyn, jadeit, kamień księżycowy, karneol, koral, kwarc, szafir, topaz. c.- Pierścień Atlantów: Organy płciowe- założenie pierścienia na środkową część małego palca.

51

Bezsenność -Przyczyna mentalna choroby – Lęk. Brak zaufania do życia. Poczucie winy. -Leczniczy wzorzec myślenia – Z Miłością żegnam ten dzień, zanurzam się w sen, ufny w nowy dzień. a.-zioła: Liść Melisy Ziele Marzanki Ziele Nostrzyka Ziele Serdecznika Korzeń Kozłka Szyszka Chmielu Ziele Dziurawca Ziele Bylicy Pospolitej Kwiat Wrzosu Kwiat Pierwiosnka Kwiat Bzu Czarnego Pić odwar tej mieszanki 3 razy dziennie, 20 min. przed posiłkiem. b.- Kamienie: Ametyst, jadeit, kamień księżycowy, koral, selenit, szmaragd, topaz, turkus. c.-Terapia kolorem; Kolor niebieski, naświetlać 30 min. przed snem. d.-Pierścień Atlantów: Nosić na palcu środkowym. Bóle( nerwobóle)-Przyczyna mentalna choroby – Tęsknota za miłością i oparciem w drugim człowieku. -Leczniczy wzorzec myślenia- Kocham i w pełni akceptuję siebie. Kocham i zasługuję na miłość. a.-zioła:

52

Korzeń Kozłka Korzeń Wilżyny Kora Wierzby Kwiat Bzu Czarnego Kwiat Wiązówki Kwiatostan Lipy Kwiat Słonecznika Ziele Dziurawca Ziele Tymianku Pić odwar mieszanki 3 razy dziennie po szklance, 20 min. przed posiłkiem. b.- Kamienie : Bursztyn, fluoryt, hematyt, jaspis, kryształ górski, krzemień, lapis lazuli, malachit,, rubin, szafir, turmalin. c.-Terapia kolorem: Naświetlać niebieskim i zielonym 60 min., 2 razy dziennie. d.-Pierścień Atlantów: Ból żołądka- nosić pierścień na palcu środkowym. Ból głowy – nosić na kciuku i palcu małym. Nerwoból nerwu trójdzielnego – nosić na kciuku. Cukrzyca -Przyczyna mentalna choroby – Silna tęsknota za tym, co mogłoby być. Potrzeba sprawowania kontroli. Głęboki smutek, brak słodyczy ducha. -Leczniczy wzorzec myślenia – Ta chwila wypełniona jest radością, decyduję się doświadczać słodyczy życia. a.-Zioła: Liść Borówki Czernicy Liść Pokrzywy Liść Brzozy Kwiat Bzu Czarnego Liść Szałwii Ziele Fiołka Trójbarwnego Owoc Jałowca Ziele Rutwicy Strąk Fasoli
53

Pić 3 razy dziennie po szklance odwaru, 20 min. przed posiłkiem. b.-Kamienie: Cytryn, diament, karneol. c.-Terapia kolorem: Naświetlać kolorem żółtym. Epilepsja -Przyczyna mentalna choroby- Poczucie prześladowania. Odrzucanie życia. Uczucie zmagania się. Autoagresja. -Leczniczy wzorzec myślenia – Chcę widzieć życie jako coś radosnego i wiecznego. Jestem wieczny i radosny, i w zgodzie ze sobą. a.-Zioła: Kora Wierzby Liść Pokrzywy Ziele Ruty Liść Melisy Kwiat Lawendy Korzeń Łopianu Szyszka Chmielu Korzeń Kozłka Koszyczki Rumianku Ziele Dziurawca Liść Orzecha Włoskiego Brać czubatą łyżkę stołową mieszanki, zalać wrzątkiem, przykryć na 3 godz.. Przecedzić, lekko podgrzać i pić 3 razy dziennie po szklance przed posiłkiem. b.-Kamienie: Agat, bursztyn, diament, gagat, jaspis, koral, opal, topaz c.-Terapia kolorem: Naświetlać czerwonym i żółtym 60 min.(kąpiele słoneczne w tych kolorach) przed snem. d.-Pierścień Atlantów: Nosić na palcu małym i środkowym.

54

Gruźlica-Przyczyna mentalna choroby- Usychanie z samolubstwa. Zaborczość. Okrutne myśli. Pragnienie odwetu. -Lecznicy wzorzec myślenia – Skoro kocham i akceptuję siebie, tworzę radosny, spokojny świat, w którym mam żyć. a.-Zioła: Ziele Miodunki Ziele Poziewnika Ziele Przetacznika Ziele Rdestu Ptasiego Ziele Skrzypu Polnego Liść Podbiału Liść Babki Kwiatostan Kocanki Kłącze Perzu Porost Islandzki Pić szklankę odwaru tej mieszanki 3 razy dziennie przed posiłkiem. b.-Kamienie: Bursztyn, koral c.-Pierścień Atlantów; Nosić na palcu wskazującym. Hemoroidy-Przyczyna mentalna choroby- Obawa przed tym, że nie zdąży się w terminie. Złość z powodu przeszłości. Obawa przed odpuszczeniem przeszłości. -Leczniczy wzorzec myślenia -Uwalniam wszytko, co nie jest miłością. Jest czas i miejsca na wszystko, co zamierzam zrobić. a.-Zioła: Kora Kruszyny Kwiat Tarniny Liść Melisy Liść Mięty Pieprzowej Koszyczki Rumianku
55

Ziele Tasznika Ziele Krwawnika Ziele Rdestu Ostrogorzkiego Owoc Kopru Włoskiego Pić 2 razy dziennie, rano i przed kolacją, szklankę odwaru mieszanki. b.-Kamienie: Bawole oko,granat, malachit, opal. c.-Terapia Kolorem: Kąpiel słoneczna w kolorze niebieskim, szczególnie miejsca na twarzy, po 60 min. 2 razy dziennie. Jelita( choroby)-Przyczyna mentalna choroby- Obawa przed porzuceniem tego, co stare i niepotrzebne. -Leczniczy wzorzec myślenia- Swobodnie i łatwo uwalniam się od tego, co stare, i z radością witam nowe. a.-Zioła(zapalenie wrzodziejące jelita grubego) Korzeń Arcydzięgla Korzeń Prawoślazu Korzeń Kozłka Liść Podbiału Kwiat Lawendy Porost Islandzki Kora Kruszyny Kłącze Perzu Kwiatostan Głogu Pić 3 razy dziennie po szklance odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem. (nieżyt jelita grubego): Ziele Przetacznika Leśnego Ziele Srebrnika Ziele Dziurawca Korzeń Prawoślazu Korzeń Arcydzięgla Kłącze Pięciornika Pączki Sosny Liść Melisy
56

Korzeń Lukrecji Pić 3 razy dziennie po szklance odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem. b.-Kamienie: Bursztyn, cytryn, jaspis, jocie oko, koral, obsydian, oliwin. c.-Terapia kolorem(przewlekły nieżyt jelit): Kąpiele słoneczne w kolorze żółtym, 60 min 2 razy dziennie d.-Pierścień Atlantów: Jelito cienkie: nosić na palcu małym. Jelito grube: nosić na palcu wskazującym. Kurzajki-Przyczyna mentalna choroby- Drobne wyrazy nienawiści. Przekonanie o własnej brzydocie. -Leczniczy wzorzec myślenia- Jestem miłością i pięknem życia w całej jego okazałości. a.-Zioła: Ziele Glistnika Ziele Drapacza Ziele Fiołka Trójbarwnego Ziele Dziurawca Korzeń Lukrecji Liść Brzozy Pić 2 razy dziennie szklankę odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem. b.-Kamienie: Lapis Lazuli, szafir c.- Terapia kolorem: Kąpiele słoneczne w kolorze niebieskim przez 30 min., raz dziennie. d.-Pierścień Atlantów: Nosić na palcu wskazującym.

57

Łuszczyca-Przyczyna mentalna choroby- Lęk przed zranieniem. Tłumienie zmysłów i swojego ja. Odmowa podejmowania odpowiedzialności za swoje własne uczucia. -Leczniczy wzorzec myślenia -Jestem otwarty na radość życia. Zasługuję na to, co najlepsze w życiu i akceptuję to. Kocham i aprobuję siebie. a.-Zioła: Liść Bobrka Liść Pokrzywy Korzeń Arcydzięgla Korzeń Łopianu Korzeń Lukrecji Kłącze Pięciornika Ziele Drapacza Ziele Skrzypu Polnego Ziele Fiołka Trójbarwnego Ziele Poziomki Ziele Rdestu Ptasiego Pić 3 razy dziennie odwaru tej mieszanki, 20 minut przed posiłkiem. b.-Kamienie: Agat, akwamaryn, ametyst, awenturyn,bursztyn, chryzokola, cytryn, granat, koral, kryształ górski, krzemień, szafir, szmaragd, topaz. c.-Terapia kolorem: Kąpiele słoneczne w kolorze czerwonym po 60 min, dowolnie często. d.-Pierścień Atlantów: Nosić na palcu wskazującym.

Łysienie-Przyczyna mentalna choroby- Lęk. Napięcie. Próba kontrolowania wszystkiego. Brak zaufania do procesu życia. -Leczniczy wzorzec myślenia- Jestem bezpieczny. Kocham i akceptuję siebie. Ufam życiu. a.-Zioła:
58

(łysienie plackowate): Liść Brzozy Liść Pokrzywy Ziele Krwawnika Ziele Przywrotnika Ziele Skrzypu Polnego Ziele Tymianku Kłącze Pięciornika Korzeń Łopianu Kłącze Tataraku Kłącze Perzu Ziele Fiołka Trójbarwnego Pić 2 razy dziennie po szklance odwaru mieszanki, 20 min. przed posiłkiem. (łysienie łojotokowe): Liść Bobrka Liść Szałwii Liść Pokrzywy Ziele Jemioły Liść Ruty Ziele Dziurawca Ziele Fiołka Trójbarwnego Korzeń Kozłka Korzeń Łopianu Korzeń Arcydzięgla Korzeń Wierzby Pić 3 razy dziennie po szklance odwaru mieszanki przed posiłkiem. Poleca się także częste mycie głowy odwarem z tej mieszanki. b.-Kamienie: Awenturyn, bursztyn, chryzokola, lapis lazuli. c.-Terapia kolorem: Kąpiele słoneczne w kolorze czerwonym, po 30 min. 2 razy dziennie. d.-Pierścień Atlantów: Noszenie na kciuku.

59

Miażdżyca naczyń-Przyczyna mentalna choroby- Opór, napięcie. Usztywniony, ciasny umysł. Wzbranianie się przed widzeniem dobra. -Leczniczy wzorzec myślenia- Jestem całkowicie otwarty na życie i radość. Pragnę patrzeć z miłością. a.-Zioła: (stwardnienie tętnic) Liść Brzozy Liść Pokrzywy Liść Szałwii Ziele Skrzypu Polnego Ziele Jemioły Kwiatostan Głogu Owoc Kminku Ziele Krwawnika Owoc Róży Morszczyn Pęcherzykowy Ziele Rdestu Ptasiego Pić 3 razy dziennie po szklance odwaru tej mieszanki przed posiłkiem, po 70 roku życia tylko po pół szklanki. b.-Kamienie: Agat, ametyst, awenturyn, bursztyn, chryzokola, granat, jadeit, koral, kunzyt, kwarc, opal, rubin, szafir, szmaragd, topaz. c.-Terapia kolorem: Kąpiele słoneczne w kolorze niebieskim, po 60 min. 2 razy dziennie, naświetlać szczególnie okolice klatki piersiowej. d.-Pierścień Atlantów: Serce- nosić na palcu małym. Układ krążenia – nosić na palcu środkowym i serdecznym.

60

Migrena-Przyczyna mentalna choroby- Niechęć do bycia kierowanym. Opieranie się rytmowi życia. Lęki seksualne. -Leczniczy wzorzec myślenia- Odprężam się i poddaję nurtowi życia. Łatwo i bez oporu pozwalam życiu zadbać o wszystko, co jest mi potrzebne. Życie jest dla mnie. a.-Zioła: Szyszki Chmielu Liść Melisy Kwiat Lawendy Kwiat Pierwiosnka Korzeń Kozłka Ziele Dziurawca Ziele Bukwicy Ziele Przetacznika Kłącze Tataraku Kora Kaliny Koralowej Owoc Kopru Włoskiego Pić 3 razy po szklance odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem. b.-Kamienie: Agat, ametyst, celestyn, diament, gagat, jadeit, kamień księżycowy, nefryt, tygrysie oko. c.-Terapia kolorem: Kąpiel słoneczna w kolorze niebieskim,60 min. dziennie. Dowolnie często. d.-Pierścień Atlantów: Uciskać pierścieniem( w czasie bólu) receptory w środkowej części palca serdecznego.

61

Nadwaga-Przyczyna mentalna choroby- Lęk, potrzeba opieki i oparcia. Ucieczka przed uczuciami. Brak bezpieczeństwa, odrzucenie siebie. Szukanie spełnienia. -Leczniczy wzorzec myślenia- Jestem w zgodzie ze swymi uczuciami. Jestem bezpieczny tu, gdzie jestem. Tworzę swoje własne bezpieczeństwo. Kocham i aprobuję siebie. a.-Zioła: Morszczyn Pęcherzykowy Kora Kruszyny Korzeń Mniszka Lekarskiego Korzeń Wilżyny Korzeń Lubczyka Znamię Kukurydzy Strąk Fasoli Ziele Skrzypu Polnego Liść Szałwii Ziele Srebrnika Ziele Krwawnika Pić 3 razy dziennie po szklance odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem.

b.-Kamienie: Cytryn, jadeit, kamień polny, obsydian, turmalin. c.-Terapia kolorem: Kąpiele słoneczne w kolorze niebieskim 60 min., dodatkowo raz dziennie kąpiel w niebieskiej wodzie. d.-Pierścień Atlantów: Nosić na małym palcu.

62

Nerki( schorzenia) -Przyczyna mentalna choroby- Krytycyzm, rozczarowanie, poczucie niepowodzenia. Wstyd. Reakcje na poziomie małego dziecka. -Leczniczy wzorzec myślenia- Moje życie toczy się zawsze zgodnie z Boskim prawem. Z każdego doświadczenia życiowego wynika tylko dobro. Dorastanie jest bezpieczne. a.-Zioła: (Zapalenie nerek ostre): Ziele Nawłoci Ziele Dziurawca Ziele Skrzypu Polnego Ziele Fiołka Trójbarwnego Kwiat Wiązówki Korzeń Pięciornika Korzeń Wilżyny Kłącze Perzu Znamię Kukurydzy Liść Brzozy Ziele Rdestu Ptasiego Pić w pierwszym tygodniu 2 razy dziennie po pół szklanki odwaru tej mieszanki przed posiłkiem, w następnych tygodniach 3 raz dziennie po pół szklanki. (Zapalenie kłębuszków nerkowych) Liść Mącznicy Ziele Serdecznika Ziele Dziurawca Kora Wierzby Liść Podbiału Kwiat Bzu Czarnego Kwiatostan Kocanki Ziele Rdestu Ptasiego Ziele Kaliny Koralowej Kłącze Perzu Liść Brzozy Pić w pierwszym tygodniu 2 razy dziennie po pół szklanki odwaru tej mieszanki przed posiłkiem, w następnych tygodniach 3 razy dziennie po pół szklanki.

63

(Kamica moczanowa) Liść Mącznicy Ziele Nawłoci Liść Brzozy Kwiatostan Kocanki Ziele Fiołka Trójbarwnego Korzeń Wilżyny Znamię Kukurydzy Korzeń Mniszka Lekarskiego Strąg Fasoli Pić po szklance odwaru tej mieszanki, 2 razy dziennie. b.- Kamienie: Agat, bursztyn, cytryn, diament, jadeit, jaspis, krzemień, kwarc, szafir, turkus. c.-Terapia kolorem: Kąpiele słoneczne w kolorze niebieskim, po 30 min. 3 razy dziennie. d.-Pierścień Atlantów: Nosić na palcu serdecznym. Niestrawność-Przyczyna mentalna choroby- Odczuwany na poziomie wnętrzności lęk, przerażenie, niepokój. -Leczniczy wzorzec myślenia- Przetrawiam i przyswajam sobie wszystkie nowe doświadczenia życiowe, spokojnie i radośnie. a.-Zioła: Liść Melisy Liść Bobrka Ziele Tymianku Ziele Rdestu Ptasiego Ziele Marzanki Korzeń Kozłka Korzeń Arcydzięgla Kłącze Tataraku Ziele Dziurawca Kwiat Lawendy
64

Pić3 razy dziennie po szklance odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem. b.-Kamienie: Bursztyn, chryzokola, cytryn, jadeit, kamień polny, karneol, kwarc, oliwin, topaz, turmalin. c.-Terapia kolorem: Kąpiele słoneczne w kolorach czerwonym i żółtym,60 min. raz dziennie, szczególnie naświetlać okolice żołądka. d.-Pierścień Atlantów: Nosić na palcu serdecznym.

Oczy( choroby)-Przyczyna mentalna choroby- Nieakceptowanie tego , co się widzi w swoim życiu. -Leczniczy wzorzec myślenia- Teraz tworzę życie, na które patrzę z upodobaniem. a.-Kamienie: Agat, akwamaryn, bursztyn, diament, gagat, jaspis, kocie oko, koral, kryształ górski, malachit, nefryt, obsydian, oliwin, opal, sokole oko, szafir, szmaragd, turkus, tygrysie oko. b.-Terapia kolorem: Kąpiel słoneczna w kolorze niebieskim, 30 min. dziennie( zamknięte powieki). c.-Pierścień Atlantów: Stosować ucisk i pocieranie pierścieniem na górną część kciuka.

65

Reumatyzm-Przyczyna mentalna choroby- Poczucie bycia ofiarą. Brak miłości. Chroniczna zgorzkniałość. Uraza. -Leczniczy wzorzec myślenia- Tworzę moje własne doświadczenia. Skoro kocham i aprobuję siebie i innych, moje doświadczenia są lepsze. a.-Zioła: Kłącze Tataraku Kora Wierzby Kora Kaliny Koralowej Korzeń Wilżyny Kwiat Wiązówki Ziele Serdecznika Liść Brzozy Korzeń Arcydzięgla Korzeń Perzu Owoc Maliny Ziele Przywrotnika Pić 3 razy dziennie po szklance odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem. b.-Kamienie Azuryt, bursztyn, granat, kamień polny, karneol, lapis lazuli, malachit, szafir, szmaragd. c.-Terapia kolorem; Kąpiel słoneczna w kolorze niebieskim, 60 min., dowolnie często.

Rwa kulszowa( Ischias)-Przyczyna mentalna choroby- Obłuda, dwulicowość. Obawa o pieniądze i o przyszłość. Leczniczy wzorzec myślenia- Ruszam ku swojemu najlepszemu dobru. Jest ono wszędzie, a ja czuję się pewnie i bezpiecznie. a.-Zioła: Ziele Bylicy Pospolitej Ziele Dziurawca
66

Liść Brzozy Liść Borówki Brusznicy Liść Borówki Czernicy Kwiat Lawendy Kwiat Wiązówki Kwiat Pierwiosnka Kłącze Perzu Korzeń Arcydzięgla Kora Kaliny Koralowej Pić 3 razy dziennie odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem. b.-Terapia kolorem: Kąpiel słoneczna w kolorach czerwonym i zielonym, 30 min., 2 razy dziennie.

Wątroba-(choroby) -Przyczyna mentalna choroby- Chroniczne narzekanie. Oszukiwanie samego siebie przez wynajdywanie wad. Poczucie, że jest się kimś złym. -Leczniczy wzorzec myślenia- Chcę przyjmować życie otwartą przestrzenią mojego serca. Szukam miłości i znajduję ją wszędzie. a.-Zioła: (marskość wątroby): Kwiatostan Kocanki Liść Pokrzywy Kłącze Perzu Korzeń Mniszka Lekarskiego Ziele Drapacza Korzeń Omanu Liść Borówki Czernicy Liść Melisy Korzeń Cykorii Liść Brzozy Kora Kruszyny Pić 3 razy dziennie po szklance odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem.

67

(Ostre zapalenie wątroby): Ziele Rdestu Ptasiego Ziele Krwawnika Liść Mięty Pieprzowej Liść Bobrka Liść Jeżyny Fałdowanej Kora Kruszyny Korzeń Mniszka Lekarskiego Koszyczki Rumianku Kłącze Perzu Owoc Róży Pić 3 razy dziennie po szklance odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem. (Kamica żółciowa): Kwiatostan Kocanki Ziele Rdestu Ptasiego Liść Bobrka Liść Mięty Pieprzowej Ziele Dziurawca Ziele Krwawnika Ziele Glistnika Korzeń Mniszka Lekarskiego Kora Kruszyny Kłącze Perzu Ziele Drapacza Pić 3 razy dziennie po szklance odwaru tej mieszanki, 20 min. przed posiłkiem. b.-Kamienie: Akwamaryn, ametyst, diament, fluoryt, granat, jadeit, jaspis, malachit, szafir, szmaragd. c.-Terapia Kolorem: Kąpiele słoneczne w kolorze żółtym, 60 min. 2 razy dziennie. d.-Pierścień Atlantów: Nosić na palcu wskazującym, a także na małym palcu.

68

Zaparcia-Przyczyna mentalna choroby- Wzbranianie się przed porzuceniem dawnych poglądów. Trzymanie się przeszłości. Czasami skąpstwo. -Leczniczy wzorzec myślenia- Gdy uwalniam się od przeszłości, przychodzi to co nowe, świeże i żywotne. Pozwalam życiu przepływać przeze mnie. a.-Zioła: Kora Wierzby Ziele Drapacza Kłącze Rzewienia Kwiat Ślazu Korzeń Omanu Korzeń Arcydzięgla Liść Melisy Korzeń Kozłka Ziele Dziurawca Pić szklankę odwaru tej mieszanki po obiedzie i po kolacji. b.-Kamienie: Malachit, obsydian, oliwin. c.-Terapia kolorem: Kąpiele słoneczne w kolorze żółtym, 60 min. 2 razy dziennie. d.-Pierścień Atlantów: Nosić na palcu wskazującym.

Żylaki-Przyczyna mentalna choroby-Trwanie w znienawidzonej sytuacji. Zniechęcenie. Poczucie przepracowania i nadmiernego obciążenia. -Leczniczy wzorzec myślenia -Trwam w prawdzie. Żyję i poruszam się z radością. Kocham życie, poruszam się swobodnie. a.-Zioła: Ziele Szanty Ziele Krwawnika Ziele Rdestu Ptasiego Kora Kasztanowca
69

Kora Wierzby Liść Podbiału Kwiatostan Głogu Owoc Róży Ziele Jemioły Pić 2 razy dziennie szklankę odwaru tej mieszanki przed posiłkiem. Stosować następujące kompresy, z następującej mieszanki: Kora Kasztanowca Kłącze Tataraku Liść Podbiału Koszyczki Arniki Ziele Drapacza Wszystkie te zioła, z tej mieszanki, zmieszać i każdorazowo brać 5 łyżek tej mieszanki, zalać 1 l wody, gotować 10 min., odstawić na 30 min., przecedzić i nasączać tym wywarem czystą szmatkę, którą należy okładać nogi. Zmieniać szmatki i tak długo robić kompresy, aż się wyczerpie wywar. Robić to wieczorem przed snem. b.-Kamienie: Akwamaryn, kamień polny, karneol, sokole oko, topaz. c.-Terapia kolorem: Kąpiele słoneczne w kolorze czerwonym , niebieskim. 60 min. dziennie. Czerwonym tylko wtedy, gdy nie ma ropy.

70

Witaminy: Jeśli stosuje się różnorodne metody medycyny naturalnej, oparte na energetyce ciała, to warto równocześnie dostarczać organizmowi odpowiedni zestaw witamin i mikro makro elementów. Okazuje się bowiem, że niektóre objawy chorobowe są wynikiem braku określonego elementu z tego zestawu. Witamina C( kwas askorbinowy)Zwiększenie zapotrzebowania na tę witaminę dochodzi w takich schorzeniach : alkoholizm, oparzenia, biegunka, stany gorączkowe, zakażenia, nowotwory, choroby jelit, nadczynność tarczycy, choroba wrzodowa żołądka, stres( dystres), gruźlica, przy nadmiernym paleniu tytoniu, przy niewydolności nerek. Witamina C może być skuteczna przy opóźnianiu efektów starzenia, leczeniu astmy, niedorozwoju umysłowego, w leczeniu nowotworów, stwardnienia naczyń, alergii, owrzodzeń rogówki, zmian zakrzepowych, przy leczeniu odleżyn. Podnosi ona odporność organizmu. Przeciwdziała procesom utleniania, wywołanemu przez wolne rodniki. W procesach metabolicznych jest substancją przenoszącą elektrony. Ogólnie można określić działanie witaminy C, jako działanie bardzo wszechstronne, nieodzowna jest ona do prawidłowego funkcjonowania. Jest ona wręcz niezbędna przy przemianie węglowodanów, w syntezie białek i tłuszczów, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Niedobór tej witaminy prowadzi do choroby zwanej szkorbutem. Witamina B1( Tiamina)Zapotrzebowanie na tę witaminę wrasta przy: przewlekłej chorobie alkoholowej, oparzeniach, biegunkach, przewlekłych gorączkach, schorzeniach wątroby, nadczynności tarczycy, przy dystresie, przy ciężkiej pracy fizycznej. Niedobór tej witaminy może prowadzić do choroby zwanej beri-beri. Objawami tej choroby to: utrata apetytu, zaparcia, osłabienie mięśni, puchnięcie nóg,mrowienie w ramionach i stopach. Witamina B2( Ryboflamina)Zapotrzebowanie na tę witaminę wzrasta przy:
71

przewlekłej chorobie alkoholowej, oparzeniach, przy nowotworach, biegunkach, zakażeniach, schorzeniach jelit, schorzeniach wątroby, nadczynności tarczycy, przy leczeniu ran i obrażeń( po wypadkach), przy przewlekłym stresie( dystresie). Witamina ta jest konieczna w przebiegu metabolizmu węglowodanów, białek i tłuszczów. Jej niedobór( choć całkowity praktycznie się nie zdarza) może prowadzić do swędzenia i pieczenia oczu, nadwrażliwości w okolicach nosa a także odbytu oraz owrzodzeń okolicy ust( zajady). Witamina B3( Niacyna)Zapotrzebowanie na nią wzrasta przy : chorobach nowotworowych, przy przedłużającej się gorączce, przy chorobie Hartnupa, przy zakażeniu krwi, przy schorzeniach jelitowych, schorzeniach wątroby, przy owrzodzeniu jamy ustnej, nadczynności tarczycy, chorobach trzustki, przy chorobie wrzodowej żołądka, przy nadmiernym dystresie. Brak niacyny występuje niezwykle rzadko. Jej niedobór może powodować schorzenie zwane pelagrą. Choroba ta przebiega z takimi objawami jak: biegunka, dolegliwościami żołądka, oraz zaburzenia psychiczne. Witamina B5( Kwas pantotenowy)Witamina ta jest niezbędna w metabolizmie węglowodanów, białek i tłuszczów. Dotychczas nie stwierdzono szczególnych ogólnoustrojowych zaburzeń zdrowotnych związanych z niedoborem lub brakiem tej witaminy. Niemniej pewien niedobór może powstać, gdy mamy równocześnie niedobór innych witamin z grupy B. Witamina B6( Pirydoksyna)Zapotrzebowanie na nią wzrasta przy: alkoholizmie, oparzeniach, biegunkach, dializie, chorobach serca, chorobach jelit, chorobach wątroby, nadczynności tarczycy,przy przewlekłym dystresie. Niedobór tej witaminy może prowadzić do niedokrwistości, uszkodzeniu nerwów, napadów drgawkowych, chorób skóry i zajadów. Witamina ta jest niezbędna do prawidłowej przemiany białek, węglowodanów i tłuszczów.

72

Witamina B9( Kwas foliowy)Zapotrzebowanie na nią wzrasta przy: alkoholizmie, niedokrwistości hemolitycznego, biegunkach, przy gorączce, w przewlekłych chorobach, przy schorzeniach jelitowych, przy chorej wątrobie, przy nadmiernym dystresie, w ciąży i w okresie karmienia piersią. Niedobór tej witaminy może doprowadzić do wystąpienia niedokrwistości. Ta witamina bowiem jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego. Witamina B12Zapotrzebowanie na nią wzrasta przy: alkoholizmie, niedokrwistości hemolitycznej, gorączce, przy zaburzeniach genetycznych, chorobach jelit, przy zakażaniach, przy chorobach nerek, wątroby, trzustki, żołądka, tarczycy, przy zakażaniach pasożytami(robakami). Brak tej witaminy może doprowadzić do niedokrwistości, dolegliwości żołądkowych i uszkodzenia nerwów. Na braki tej witaminy narażeni są szczególnie wegetarianie oraz osoby stosujące restrykcyjne diety. Zazwyczaj w normalnym pożywieniu jest dosyć tej witaminy. Ponadto w jelitach jest ona produkowana przez pożyteczne bakterie. Jest ona niezbędna do prawidłowej syntezy czerwonych krwinek w szpiku. Witamina AZapotrzebowanie na nią wzrasta przy: biegunce, chorobach oczu, schorzeniach jelitowych, przy odrze, schorzeniach trzustki, przy nadmiernym dystresie. Brak, najczęściej niedobór, witaminy A może prowadzić do kurzej ślepoty, a także do wysychania spojówek, stanów zapalnych oczu, schorzeń skóry, spowolnienia normalnego wzrostu( u dzieci). Należy też pamiętać o tym, iż wszystkie choroby powodujące zmniejszanie się wchłanialności tłuszczów, powodują automatycznie pogorszenie wchłaniania tej witaminy. Witamina D73

Zapotrzebowanie na nią wzrasta przy: alkoholizmie, chorobach jelit, nerek, wątroby, trzustki. Brak tej witaminy prowadzi do choroby nazywanej krzywicą. Występuje ta choroba u dzieci, które mają słabe kości i zęby. U dorosłych jej braki powodują chorobę zwaną osteomalacją. Witamina ta pomaga w prawidłowym przyswajaniu wapnia. Zwykle jest jej dość w normalnym pożywieniu. Witamina EZapotrzebowanie na tę witaminę zrasta przy: chorobach jelit, wątroby, trzustki, w stanach po usunięciu jelita. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach. Jest przeciwutleniaczem, stanowi więc ważną ochronę przed działaniem wolnych rodników, cząsteczek uszkadzających zdrowe komórki organizmu. Niezbędna jest także do prawidłowego funkcjonowania nerwów i mięśni. Niedobór tej witaminy zdarza się bardzo rzadko, jednak przy wielu chorobach następuje gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na tę witaminę. Witamina KWitamina ta jest niezbędna do utrzymania prawidłowego krzepnięcia krwi. Jej niedobór występuje rzadko, ale gdy już takowy jest, prowadzi do niebezpieczeństwa wykrwawienia się nawet przy dość niepozornych ranach i urazach.

74

Makro i mikroelementy. Chrom(Cr) Niedobory chromu mogą się objawiać zaburzeniami neurologicznymi i nieprawidłowymi przemianami biochemicznymi cukrów. Przyjmowanie chromu w formie odpowiednich preparatów pozwala zmniejszyć zasoby tłuszczu,obniżyć poziom cukru oraz zwiększyć masę mięśni i ich siłę. Lecz prawda jest taka, że działanie takie posiada chrom, ale uzupełniany tylko wtedy, gdy następuje rzeczywisty niedobór tego pierwiastka w organizmie. Cynk(Zn)Niedobory cynku mogą skutkować ślepotą nocną, opóźnionym gojeniem się ran, zaburzeniami smaku i węchu, zmniejszoną odpornością na zakażenia oraz zaburzeniami w rozwoju narządów płciowych. Zapotrzebowanie na ten pierwiastek wzrasta przy: alkoholizmie, oparzeniach, cukrzycy, zespole Downa, przy nieprawidłowej diecie, przy chorobach jelit, przy zakażeniach, chorobach nerek, wątroby, trzustki, przy zmianach skórnych, przy nadmiernym dystresie, przy dużych powypadkowych urazach. Ważne jest także to, iż wcześniaki w pierwszym okresie potrzebują więcej cynku niż noworodki urodzone w terminie. Fluor(F)Zapobiega on powstawaniu ubytków szkliwa zębowego. Jednak zwykle woda ma go w odpowiednich proporcjach. Są jednak rejony, gdzie jego zawartość normalnie w wodzie jest zbyt mała, dlatego dodaje się go. Należy jednak pamiętać, iż jego przedawkowanie jest bardzo niebezpieczne. Należy tak bilansować pokarm i napoje, by zmieścić się w dozwolonym przedziale. Charakterystyczne objawy przedawkowanie fluoru to: białe, brązowe lub czarne plamki na zębach. Występują także wtedy owrzodzenia i nadżerki na wargach i w jamie ustnej. Alarmującym objawem są : czarne smoliste stolce, krwawe wymioty, biegunka, senność, omdlenia, nadmierne ślinienie, nudności, skurcze lub bóle brzucha, nadmierne pocenie . Jeśli kilka z tych objawów wystąpi u ciebie naraz, skontaktuj się natychmiast z lekarzem.

75

Fosfor(P) Ma zastosowanie w leczeniu zakażeń dróg moczowych, w celu zakwaszenia moczu, a tym samym uzyskania lepszego efektu leczenia przeciwbakteryjnego. Fosfor, a właściwie preparaty fosforu nazywane fosforanami, powinny być przyjmowane jedynie przy niedoborze fosforu, co jest dość rzadkim zjawiskiem, bo jest to pierwiastek dość pospolity. Ponadto, przy stosowaniu fosforanów należy baczyć, by nie wchodziły one w interakcję z innymi przyjmowanymi lekarstwami. Ważne jest także to, iż wiele chorób modyfikuje nasze zapotrzebowanie na fosforany, przyczyniając się tym samym, gdy się tego nie uwzględni, do wystąpienia niepożądanych objawów. Jod( jodek sodu)[I] Jego niedobory są rzadkie, bowiem zwykle dodaje się go do soli kuchennej. Jego braki prowadzą do zaburzeń funkcjonowania tarczycy, powstawaniu wola, zaburzeń umysłowych oraz do utraty słuchu. Przyjmuje się jod w postaci jodku sodu, bywa w składzie niektórych suplementów diety. Przedawkowanie prowadzi do wystąpienia : pokrzywki, obrzęku ramion, twarzy, nóg, ust, języka, obrzęku węzłów chłonnych. Przy długotrwałym przyjmowaniu mogą nastąpić niepożądane objawy przedawkowania w postaci: silnego bólu głowy ślinotoku,metalicznego posmaku w ustach, pieczenia skóry,podrażnienia żołądka.

Magnez(Mg)Zapobiega podatności na stres i bóle, nerwobóle, ma działanie uspokajające. Niedobór Magnezu powoduje zmęczenie i zdenerwowanie. Ponadto Magnez ma wpływ na utrzymanie prawidłowego rytmu serca. Wpływa też na proces krzepnięcia krwi. Rzadko się jednak zdarzają duże niedobory Magnezu. Można go także przedawkować. Objawy przedawkowania Magnezu to: zawroty głowy, omdlenia, wypieki, gorączka, śpiączka, ogromna senność, zwiększenie lub zmniejszenie ilości oddawanego moczu, wolne bicie serca, zaburzenia oddychania. Jeśli stwierdzisz u siebie kilka z tych symptomów po zażyciu suplementu bogatego w Magnez, udaj się do lekarza.
76

Mangan(Mn)Mangan potrzebny jest do prawidłowego przebiegu metabolizmu tłuszczów, węglowodanów i białek. Stanowi także część składową niektórych enzymów. Nie spotyka się całkowitego niedoboru tego pierwiastka. Mangan jest także składnikiem kości oraz jest bardzo ważny w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Roztwory Manganu działają przeciwtrądzikowo i przecizapalnie oraz przeciwłojotokowo, a także przecigrzybicznie i przeciwbakteryjnie. Niedobory Manganu objawiają się zaburzeniem koordynacji ruchów, bólami stawów, oraz deformacją kości, a także pogorszeniem się słuchu. Braki Manganu działają także na pogorszenie się nastroju, zniechęcenie a także na brak popędu seksualnego. Miedź(Cu)Miedź jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pozwala ona między innymi na prawidłowe wykorzystanie żelaza, jest równocześnie niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, wzrostu kości i w przemianach glukozy. Znaczne niedobory Miedzi mogą powodować niedokrwistość lub osteoporozę. Pozwala utrzymać młody wygląd, chroni przed wolnymi rodnikami, uczestniczy w syntezie melaniny( barwnika skóry i włosów). Są jednak takie składniki, które upośledzają przyswajanie Miedzi. Są to : Cynk, Molibden, Kadm. Do deficytu Miedzi mogą się także przyczynić przyjmowane równocześnie z nią fityniany, związki siarki oraz kwas askorbinowy ( Witamina C). Około 150 mg Cynku w pożywieniu całkowicie blokuje przyswojenie Miedzi z pożywienia. Jednak przedawkowanie Miedzi jest równie niebezpieczne jak jej braki. Przedawkowanie Miedzi objawia się przez : bóle brzucha, metaliczny posmak w ustach, pieczenie w przełyku, nudności, zawroty głowy, przyśpieszoną pracę serca. Może dojść do uszkodzenia nerek i wątroby. Warto tu na marginesie dodać, iż Miedź ma bardzo szerokie zastosowanie w medycynie alternatywnej w postaci zewnętrznej. To znaczy w postaci różnorodnych bransolet na ciało, pasów miedzianych, pierścieni, stożków miedzianych. Ma ona bowiem bardzo korzystny rodzaj pola energetycznego, które ma uzdrawiający wpływ na uszkodzone patologią chorej tkanki biopole człowieka.

77

Molibden(Mo)Niedobór tego pierwiastka występuje rzadko. Uważa się, że chroni od nowotworów. Również pomaga zapobiegać anemii. Żelazo potrzebuje współdziałania Molibdenu, stąd tak wielka rola Molibdenu w zapobieganiu anemii. Molibden uczestniczy w wytwarzaniu kwasu moczowego, syntezie tauryny, chroni przed próchnicą, oraz uczestniczy w przemianach metabolicznych DNA. Jednakowoż niebezpieczny jest także nadmiar Molibdenu, który powoduje objawy przypominające dnę. Potas(K)Zrównoważona dieta powinna zabezpieczyć odpowiednią dawkę Potasu w pożywieniu. Jednak mogą się zdarzać niedobory. Objawy takowych to: osłabienie mięśni, zaburzenia rytmu serca(arytmia), zmiana nastrojów, nudności i wymioty. Potas zapewnia prawidłowe ciśnienie krwi. Nie dopuszcza, by ciśnienie krwi było za wysokie. Wraz z sodem zapewnia prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego. Chroni przed miażdżycą, nie dopuszcza do zawału i wylewów. Usprawnia także pracę komórek nerwowych( ma wpływ na przewodzenie impulsów elektrycznych w komórkach nerwowych) , ma duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mózgu oraz układu nerwowego.

Selen(Se)Jest konieczny w tworzeniu i funkcjonowaniu układów enzymatycznych w organizmie. Uczestniczy w tworzeniu peroksydazy glutationowej(enzymu), silnego antyutleniacza, który chroni czerwone krwinki i błony komórkowe przed szkodliwymi wolnymi rodnikami. Pierwiastek ten jest także ogólnie ważny w funkcjonowaniu układu odpornościowego, a także ma wpływ na pracę tarczycy. Pomaga w walce z dystresem, przemęczeniem, depresją, nadmierną pobudliwością. Podawany Selen łagodzi objawy reumatyzmu. Ma wpływ na podtrzymanie sprawności seksualnej mężczyzn, jest jednym ze składników( oczywiście w odpowiednich proporcjach) spermy. Liczne badania potwierdzają, że ma działanie antynowotworowe. Jednak jego nadmiar jest szkodliwy, wręcz trujący. Jednak ryzyko przekroczenia optymalnej dziennej
78

dawki Selenu, przy stosowaniu suplementów dostępnych na rynku, jest raczej niewielkie. Wapń(Ca)Przede wszystkim wchodzi w skład kości i zębów. Jego całkowita zawartość wynosi 1,4- 1,6 % masy ciała. Czyli człowiek o normalnej wadze ma wapnia ponad 1kg. Co jak na składniki ciała jest chyba rekordem. I jedynie tylko wody( H2O) mamy procentowo więcej. Wapń pełni jeszcze szereg innych funkcji organizmu, poza bycie głównym składnikiem kośćca. Bierze udział w przewodzeniu impulsów elektrycznych w komórkach nerwowych. W regeneracji tkanek. Oraz ma udział w reakcjach wydzielania niektórych hormonów. Objawy niedoboru Wapnia, co zdarza się często ze względu na jego dużą normatywną dawkę, która przekracza dla dorosłych ponad 1,5 g Ca dziennie, są następujące: łamliwość kości, psucie się zębów, skurcze mięśni, bóle mięśni, zaburzenia krzepliwości krwi, krwotoki z nosa, stany lękowe i depresyjne, niedociśnienie krwi, a także osteoporoza. Choć to wydaje się niewiarygodne, ale są też objawy nadmiaru Wapnia. Są to : zaparcia, nudności i brak apetytu. Żelazo(Fe)Jest składnikiem wielu białek, w tym głównie hemoglobiny, która dostarcza komórkom Tlenu(O) i powoduje zabarwienie krwi na czerwono. Jest także składnikiem licznych enzymów w organizmie( na przykład katalazy i peroksydazy). Niedobór Żelaza może doprowadzić do niedokrwistości( anemia). Z racji cyklu menstruacyjnego kobiet, to one właśnie mają większe zapotrzebowanie na Żelazo niż mężczyźni. Ponadto w czasie ciąży również powinny pobierać większą dawkę Żelaza. Na wielkość zapotrzebowania na Żelazo mogą wpłynąć: krwawienia, oparzenia, hemodializa, choroby jelit, choroby żołądka. Na przyjmowanie Żelaza w suplementach ma wpływ rodzaj pożywienia, który równocześnie zjadamy. Nie powinno się przyjmować równocześnie suplementów Żelaza z suplementami Wapnia. Ich przyjmowanie powinna rozdzielić 2 godz. przerwa. Są tez objawy przedawkowania Żelaza, są to: bóle pleców, mięśni, dreszcze, zawroty głowy, widzenie jak za mgłą, szybkie bicie serca, poty z gorączką,, wypieki na twarzy, nudności bądź wymioty, bóle lub mrowienia stóp lub dłoni, zaczerwienienia skóry lub wysypki, a nawet trudności w oddychaniu, bóle
79

żołądka, również bóle jelit. 7 zasad Huny. Huna co cała filozofia życia, to droga duchowa. Tłumaczy ona nasze życie wewnętrzne. Uczy jak należy postępować nie tylko z innymi ludźmi, ale przede wszystkim z samym sobą, ze swoją osobowością. Na wieki przed prekursorami nowoczesnej psychologii, która zaczęła się w Europie pod koniec XIX w. , Huna i jej wiedza doskonale określiła w jaki sposób nasza jaźń jest podzielona. Na Ku, co odpowiada podświadomości(Id), na Lono co odpowiada świadomości (Ego), oraz na Kane, co odpowiada nadświadomości (Superego). Huna to doskonale określiła, co potwierdza dziś nowoczesna psychologia. Ale Huna określiła coś więcej. To, czego nie dokonali w Europie następcy Freuda. Oto ona wskazała, jak te trzy części jaźni kontaktują się między sobą, jak na siebie wpływają. Określiła też jakie zadania do wykonania mają te trzy człony osobowości. Według Huny, z poziomu Lono(Ego), świadomości, możemy jedynie wpływać na Ku( Id), podświadomość. Nie możemy z poziomu Lono wpłynąć na Kane( Superego), nadświadomość. A jedynie podświadomość poprzez sznur energii Aka może się kontaktować z Kane. Wszystko, co więc możemy zrobić świadomie, to wpłynąć jakoś na podświadomość, by ta zechciała połączyć się z nadświadomością. Huna więc niejako podkreśla rolę podświadomości w naszym życiu. Okazuje się, jak ważna jest ona po to, by my mogliśmy cieszyć się zdrowiem i szczęśliwym życiem.

W tradycji Huny istnieje siedem jej zasad. 1.Świat jest tym, czym myślisz(Ike). 2.Nie ma ograniczeń(Kala). 3.Energia podąża za uwagą(Makia).
80

4.Chwila mocy jest teraz(Manawa). 5.Kochać, to dzielić szczęście(Aloha). 6.Wszelka moc pochodzi z wnętrza(Mana). 7.Skuteczność jest miarą prawdy(Pono). Są to tak przejrzyste zasady, iż trudno je nawet komentować, czy rozwijać. Akcentują one to, iż choć podświadomość jest tak potężna, to jednak tylko swoją świadomością możemy zmienić swój świat na lepsze. Akcentują one, że najważniejsza jest teraźniejszość i z niej wypływająca przyszłość. Przeszłość , nawet jeśli była zła, nie ma tak wielkiego znaczenia dla tych, co pragną być kreatywnymi. 7 zasad Hermetyzmu. Hermetyzm, ta starożytna nauka okultystyczna,ma także w swym kanonie główne zasady, które pretendują do tego, by wyjaśnić zjawiska naturalne i nadnaturalne. 1.Zasada mentalizmu. - według niej wszystko jest rozumem, wszechświat jest formą świadomości, energia jest świadomością. 2.Zasada analogii – jako na górze tak i na dole, jako na dole tak i na górze. 3.Zasada wibracji. - wszystko jest w ruchu. Nic nie spoczywa. Wszystko ma swoją wibrację, częstotliwość jej i jej charakter decyduje, jak odbieramy te zjawiska. 4.Zasada biegunowości – wszystko ma swoje przeciwieństwo, wszystko jest podzielone na zasadzie biegunowości. 5.Zasada rytmu. - wszystko jest w ruchu od swego maksimum do minimum, i tak w nieskończoność. 6.Zasada przyczynowości – która w Hermetyzmie jest określana, iż każda przyczyna ma skutek, swoje następstwo, a każde następstwo swoją przyczynę. 7.Zasad dwoistości – jest to coś innego od zasady biegunowości, bowiem zasada dwoistości kładzie nacisk na kobiecy i męski aspekt każdego zjawiska.

81

Bibliografia: E. Klemp – Okultyzm L. Żądło – Tajemne moce umysłu. Dr S. T. Chang- Pełny system samoleczenia. K. Alagor – Medycyna zapomniana. J. Friendlander, G. Hemsher- Kurs parapsychologiczny. Czakry, aura, powiązania energetyczne. O. A. C. Klimuszko – Wróćmy do ziół. L.Matela- Sekrety pierścienia Atlantów. Hay L.– Możesz uzdrowić swoje życie. Pomorski M.– Tajemnice uzdrawiania, uzdrawianie bez tajemnic. A. A. Chrzanowska – Tajemnice energii kamienie. E. Grasse – Czakra i aura. G. Le Cossec- Podręcznik radiestezji praktycznej. P. Świątek – Klucz do podświadomości. K. Defer – Podświadomość a krytyka racjonalizmu cz.1 i cz.2 K, Defer – Ścieżka leniwego maga. Strony Internetowe WWW Koniec

82