You are on page 1of 5

PARAGA WAYANG

1.PUNTADEWA

Watak : angin, bumi, geni, segara, mbulan, lintang, srengenge. Sifat : jujur, sabar, temen, loman seneng weweh.

2. WERKUDARA

Watak & Sifat: jujur, jejeg, rawe-rawerantas malang-malang putung wani mbelani kang bener.

alus.lan bisa njaga wadi. ntriman. sabar.sabar. 4. 3) Ngendi wae ana wanita kang ayu banget janaka mesti ana.3. NAKULA Watak & Sifat: jujur. jujur. . welas asih. 2) Kapan wae ana peperangan Janaka mesti unggul. RADEN JANAKA Watak & Sifat: alus. uga dadi lananging jagad amarga janaka bisa nglakani telung perkara. yaiku : 1) Kapan wae Dtewa ngudunake wahyu Janaka bisa nampa.

5. degsiya. Dursasana Sifat & Watak: angkara murka.bijaksana 6.pinther. .jujur. lan ugal-ugalan.Sadewa Sifat & Watak:adil. sewenang-wenang.

7. alus budine.Abimanyu Sifat & Watak:satriya kang bagus citrane.Kresna Sifat & Watak :Sekti.alus budine. . nanging watake getapan (gampang nesu) lan gampang mara-tangan. 8.pinther.

10.pemaaf.keras ati.bijaksana.alus budine. .9.sekti.Srikandi Sifat & Watak:Pinther.Baladewa Sifat & Watak: watake getapan (gampang nesu).