Izvor: http://matematikaos.blogspot.com/2010/04/matematika.html I Logičko - kombinatorni zadaci 1.

a) Zapiši sve dvocifrene brojeve koristeći cifre 4 i 6. b) Koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću ove dve cifre ? v) Ako su date dve cifre i nijedna od njih nije nula, koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću tih cifara ?
Rešenje : a) 44, 46, 66, 64 ; b) četiri ; v)2 x 2 = 4

2. a) Zapiši sve dvocifrene brojeve koristeći cifre 7, 3 i 1. b) Koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću ove tri cifre ? v) Ako su date tri cifre I nijedna od njih nije nula, koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću njih ?
Rešenje : a) 77, 73, 71, 33, 37, 31, 11, 17, 13 ; b) devet ; v) 3 x 3 =9

3. a) Zapiši sve dvocifrene brojeve pomoću cifara 2, 4, 6 i 8. b) Koliko dvocifrenih brojeva možeš zapisati pomoću ovih cifara ? v) Koliko dvocifrenih brojeva možeš napisati pomoću četiri cifre koje su različite od nule ?
Rešenje : a) 22, 24, 26, 28, 44, 42, 46, 48, 66, 62, 64, 68, 88, 82, 84, 86 ; b) 16 ; v) 4 x 4 =16

4. 1) Odredi koliko se dvocifrenih brojeva može napisati pomoću : a) pet cifara koje su različite od nule , b) sedam cifara koje su različite od nule , v) devet cifara koje su različite od nule ? 2) Na osnovu rešavanja ovih primera koji zaključak možeš izvesti o broju dvocifrenih brojeva koji se mogu napisati pomoću datog broja cifara (koje su različite od nule) ?
Rešenje : 1) a) svega je 5 x 5 = 25 dvocifrenih brojeva ; b) 7 x 7 = 49 ; v) 9 x 9 =81 2) Broj dvocifrenih brojeva koji se mogu napisati pomoću datog broja cifara jednak je proizvodu dva činioca, od kojih je svaki od njih jednak broju datih cifara.

5. a) Napiši sve trocifrene brojeve koristeći cifre 8 i 9. b) Koliko je ovih brojeva ?
Rešenje : a) 888, 889, 899, 898, 988, 989, 999, 998 ; b) svega je 2 x 2 x 2 = 8 trocifrenih brojeva.

6. a) Napiši sve trocifrene brojeve koristeći cifre 7, 5, 1. b) Koliko ima ovih brojeva ?
Rešenje : a) 777, 555, 111, 771, 717, 177, 711, 171, 117, 755, 575, 557, 775, 757, 577, 511, 151, 115, 551, 155, 515, 571, 751, 175, 157, 517. b) Svega je 3 x 3 x 3 = 27 trocifrenih brojeva.

7. a) Napiši sve cetvorocifrene brojeve koristeći cifre 1 i 2. b) Koliko ima ovih brojeva ?
Rešenje : a) 1111, 2222, 1112, 1121, 1211, 2111, 1222, 2122, 2211, 2212, 2221, 1122, 1212, 2112, 2121, 1221 ; b) Svega je 8 x 1 x 2 = 16 četvorocifrenih brojeva.

8. Koliko se svega četvorocifrenih brojeva može napisati pomoću cifara 0 i 1 ?
Rešenje : 8 četvorocifrenih brojeva : 1000 , 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111.

9.Odredi, ne zapisujući brojeve, koliko se svega petocifrenih brojeva može zapisati pomoću cifara 3 i 4.
Rešenje : Svega je 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32 petocifrena broja.

10. Koliko se svega četvorocifrenih brojeva može zapisati, bez korišćenja cifre nula, pomoću : a) jedne cifre ; b) dve cifre ; v) tri cifre ; g) četiri cifre ; d) pet cifara ; đ) šest cifara ?
Rešenje : a) 1 ; b) 16 ; v) 81 ; g) 256 ; d) 626 ; đ) 1296.

Vlada i Saša žive u istoj ulici ali u različitim kućama. U istoj ulici nalazi se škola u kojoj oni uče. Prema tome višak od 24 noge pripada zečevima. Kada se većem broju odbije s desne strane nula. onda bi još moglo stati 6 kg jabuka.5 m. Jedan broj je za 7 manji od drugog i iznosi tri njegove četvrtine. U kavezima se nalaze zečevi i fazani . a ako bi stavljali po 8 kg. Fudbalska liga ima 18 klubova. Ukupno u tim stolovima ima 25 fioka. Koliko ima trocifrenih brojeva koji semogu podeliti sa 5? Rešenje: 90 7. a Saša ne stanuje od škole dalje nego Toma. Koji su to brojevi? Rešenje: Četvrtina većeg broja je 7. tada bi ukupno bilo 14 fijoka. ostalo muje da pređe još četvrtinu puta I 6 km. ko od njih čeka predhodno da bi svi zajedno ušli u školu? Rešenje: Vlada treba krenuti ranije od svih. Ako bi se jabuke stavljale u sandke po 6 kg. Kolkiko ima stolova sa tri fioke? Rešenje: Stolova s jednom fijokom ima7. dve I tri fioke. Koliko je fazana I koliko zečeva? Rešenje: Ako bi u kavezu bili samo fazani . Rešenje: 9 + 99 : 9 5. a iznad vode viri 1. zatim Toma i na kraju Saša. 15. polovina u vodi. Koliko je dužina puta? Rešenje: 32 km 3. U mračnom predsoblju nalazi se 8 pari papuča. Ove životinje imaju ukupno 35 glava I 94 noge. Trećina stuba je u zemlji. onda bi 8 kg jabuka bilo više. Odgovor. a s dve I tri fijoke ukupno takođe 7. Koika je dužina stuba? Rešenje: 9 m 4. U tim stolovima je 25 – 7 = 18 fijoka. 14. Broj pedesetpet izrazi sa pet četvorki. Stolova s jednom fijokom ima koliko i sa dve i tri fioke zajedno. 11. Za koje vreme bi obavili taj posao radeći zajedno? Rešenje: Za tri sata 9. Koliko je kojih vreća? Rešenje: 15 vreća po 5 kg i 25 vreća po 2 kg. onda bi broj nogu bio 70. Sa 3 fioke su 4 stola. tj. a fazana 23 . a drugi za 12 sati. sa 2 fijoke 3 stola i s jednom fijokom 7 stolova. Brojevi su 28 i 21. a ne 94. Koliko se u ligi ukupno odigra u toku jedne godine? Rešenje: 306 utakmica 13.II Zadaci za razvijanje logičkog razmišljanja 1. Koji su to brojevi? Rešenje: Broj 300 i broj 30 2. 6. Jedan radnik može završiti posao za 4 sata. njih je 12. Kada je pešak prešao polovinu puta I još 2 km. Zbir dva broja iznosi 330. Koliko papuča treba uzeti da bi se među njima našla bar dva para papuča? Rešenje: Treba uzeti 10 papuča 10. Roba težine 125 kg razmerena je u 40 vreća od 5 kg I 2kg. U prodavnici nameštaja nalaze se 14 kancelarijskih stolova s jednom. Svaki klub igra sa svakim po dve utakmice: jednu na svom terenu . Vlada ne stanuje bliže školi od Tome. Rešenje: 44 + ( 44 :4 ) 8. za 4 manje nego što je u stvari. Ko od tih dečaka trba krenuti iz stana pre svih. ti brojevi postaju jednaki . Broj 12 izrazite sa četiri devetke. Koliko je bilo sanduka I koliko jabuka? Rešenje: 7 sanduka I 50 kg jabuka. 12. ko od njih kreće posle predhodnog I na kraju. drugu u gostima. Toma..

15. Treba uzeti tri bombone. 21 … sledi posle broja 21? Rešenje: Broj 28 6. Kolika je dužina celog puta? Rešenje: Ako u jednoj polovini puta ima 10 kilometra i još dve petine puta . Na jednu stranu vage stavljen je komad sapuna. 7. treba uzeti iz kutije nekoliko bombona tako da među uzetim budu bar dve bombone iste vrste. učenika 32. ne gledajući . ostatak od 2 l sipajta u lonac . treba izvaditi kuglica iz korpe da bi među njima bilo kuglica svih boja? Rešenje: 18 kuglica 9. Kada je putnik prešao 10 kilometara. 6. a sestra 7 godina 10. a celi sapun 3 kilograma . Koji najmanji broj bombona treba uzeti? Rešenje: Ako se uzmu samo 2 bombone tada one mogu biti različitih vrsta. Vaga je u ravnoteži . Dve kruške imaju zajedno 100 g. a koliko sestri? Rešenje: Da je brat mlađi za dve godine. pa jedna petina puta iznosi 20 kilometara. Ako sedne u klupe 5 učenika. Kolika je težina sapuna? Rešenje: Četvrtina sapuna teška je tri četvrtine kilograma. Koliko je klupa i koliko učenika? Rešenje: Klupa 5. onda bi on bio 2 puta stariji od sestre. 55 grama i 45 grama 3. onda bi imali zajedno 21 godinu. za 7 učenika nema mesta. Pomoću dve posude od 3 l i 5 l odmerite iz vodovodne slavine u lonac 4 l vode. Ne gledajući . Rešenje: Napunite posudu od 5l i njome napunte posudu od 3 l. 5. ostalo mu je još dve petine puta do sredine. Brat ima 16 godina. 1.III Zadaci za razvijanje logičkog razmišljanja 1. Koji broj . Koliko grama je teška svaka kruška? Rešenje: Iz zadatka zaključujemo da je veća kruška za 10 grama teža od manje. Ponovite to još jednom i u loncu će biti četiri litra vode. u redu brojeva 0. Brat i sestra imaju zajedno 23 godine. Veća kruška i teg od 30 g su u ravnoteži sa manjom kruškom i tegom od 40 g. Za koje će vreme bolesnik potrošiti pet tableta ? Rešenje: Za dva sata 2. U kutiji se nalaze dve vrste bombona. U korpi se nalaze 10 belih . Koliko je godina bratu . Da je brat 2 godine mlađi . Lekar je prepisao bolesniku da uzima tablete svakih pola sata. onda i u drugoj polovini ima isto toliko. Ako sedne u klupe 7 učenika. ostaju 3 mesta prazna. 3. 4. 21 : 3 = 7. a ceo put 100 kilometara 8. 10. Koliko najmanje . a na drugu još ¾ sapuna. 7 crvenih I 5 zelenih kuglica.

Za lonac s poklopcem plaćeno je 1. a utrošio je dvaput više vremena. Kolki se puta brže kretao biciklom nego pešice? Rešenje: Biciklista je prešao pešice trećinu puta. dvaput manje nego biciklom. 14.4) x 4 = 0 12. Brat i sestra su pre 8 godina imali zajedno 8 godina. Dva brata. . Otac je stariji od sina 3 puta. 12 itd. tj. Rešenje: (4 . Kolko je imala strana imala knjiga? Rešenje: 120 strana 8. ali nisu blizanci. Lonac je skuplji od poklopca 1. 3. (60 . Sinu je 9 godina . 9. Koliko košta poklopac? Rešenje: Poklopac košta 100 dinara 4. Koliko će godina imati zajedno posle 8 godina? Rešenje: I sestra i brat će posle 8 godina biti stariji za po 16 godina i imaće ukupno 40 godina. kći 13 i majka 39 godina. 11. a noću sunce ne sija 2. može li se očekivati da će nakon 72 sata vreme biti sunčano ? Rešenje: Ne može. a sad je otac dvaput stariji od sina. jer će posle 72 sata biti opet 12 sati noću. Koliko je sinu sada godina? Rešenje: 23 godine. Svi prirodni brojevi počevši od 1. Otac je stariji od sina 23 godine. pukla mu je guma na točku. Koji broj u tom zapisu stoji na stotom mestu? Rešenje: Na stotom mestu mestu je broj 5 u broju 55. Dok mačka jedanput skoči. napisani su uzastopno u redu jedan iza drugog : 1. ali je jedan skok mačke velik kao 10 miševih koraka. Kolika je cena sveske? Rešenje: 150 dinara 6.200 dinara. Kada će otac biti tri puta stariji od sina? Rešenje: Razlika između godina i oca i sina ostaje stalna. Da li će mačka uhvatiti miša? Rešenje: Miš će umaći mački za jedan korak 3.000 dinara. 11.36):3=8. 7. 2. Mačka je udaljena od miša 5 skokova. Za svesku je plaćeno 100 dinara i još trećinu cene sveske. Prema tome. Ako u ponoć pada kiša. Uroš i Marko rođeni su istog dana. 13. Sin 8. vozio je 4 puta brže nego što je išao pešice 5. Ukupno kći i majka su imale 36 godina. 8. Kada je biciklista prešao dve trećine puta. Koliko danas svako od njih ima godina ako svi zajedno imaju 60 godina. a ocu je 35. 4. Miš je udaljen od od svog skloništa 20 koraka. iste godine i od istih roditelja. Preostali deo puta prešao je pešice utrošivši dvaput više vremena nego vozeći se biciklom. 5. Kako je to moguće? Rešenje: Rođeni su kao trojke s još jednim bratom ili jednom sestrom. Kada je učenik pročitao polovinu knjige i još 20 strana ostalo mu je da pročita još trećinu knjige. 6.IV Zadaci za razvijanje logičkog razmišljanja 1. u istom mestu. . Majka je imala 26 godina kada je rodila kćerku. a 31 godinu kada je rodila sina . Rešenja: Kada se rodio sin kci je imala 5 godina. Kada je ocu bila 31 godina. sin je imao 8 godina. Napišite 0 pomoću 3 četvorke. Prema tome . a sin je stariji od sestre 3 puta. miš načini 3 koraka. Na koliko se načina od 6 jabuka mogu uzeti 2 jabuke? Rešenje: 15 načina 9. 10. Koliko je godina ocu ako zbir njegovih i ćerkinih godina iznosi 50? Rešenje: 45 godina 7. Kada sin bude imao 13 godina 15. 10. sin treba imati 23 godine da bi otac bio dvaput stariji od njega.

(9 x1 + 90 x 2 ) = 1035 cifara. Daktilografkinja je otkucala jedan iza drugog prirodne brojeve bez razlomka: 12345678910111121214. i 91 izabrati tri broja da im zbir bude 100? Rešenje: Ne. ukupno je potrebno 180 + 2700 = 2880 cifara. Dakle. pa se može napisati 10 x 10 = 100 četvorocifrenih brojeva. ukupno 9 + 10 = 19 puta. pa je otkucala ukupno 11 + 19 + 1 = 31 jedinicu. 14. a za njih je upotrebila 11 jedinica. pa je za njih potrebno 90 x 2 = 180 cifara. a 100 je paran broj. Zbir 3 neparna broja je neparan broj.. Koliko se upotrebi cifara za pisanje svih dvocifrenih brojeva i trocifrenih brojeva? Rešenje: Dvocifrenih brojeva ima 90. jer su svi neparni. 12. a za njih treba 900 x 3 = 2700 cifara. 83. Mogu li se među brojevima: 11. veći je neparan za 1. Koliko je puta otkucala cifru 1? Rešenje: Otkucala je ( 219 . Otkucala je ukupno 219 cifara. 9. 53. 5. 3. Da bi se numerisale stranice neke knjige bilo je potrebno 1244 cifre.. Prema tome. Koliko ima trocifrenih brojeva kod kojih je cifra stotina jednaka cifri jedinica? Rešenje: Za istu cifru desetica postoji u svakoj stotini 9 takvih brojeva. ukupno se upotrebi 189 + 966 = 1155 cifara 7. Koliko se može napisati različitih četvorocifrenih brojeva stavljajući umesto zvezdica cifre 3 * * 4? Rešenje: Na mestu prve zvezdice mogu se staviti svih 10 cifara. pa je veći zbir neparnih brojeva za 45 x 1 = 45 . pa je broj trocifrenih stranica 1035 : 3 = 345.. Trocifrenih brojeva ima 900. a na mestu druge zvezdice može se staviti isto toliko cifara. Prirodni brojevi Zadaci numeracije i prebrojavanja 1. Kako se na mestu desetica može staviti 10 različitih cifara. Za koliko je veći zbir svih neparnih dvocifrenih brojeva od zbira svih parnih dvocifrenih brojeva? Rešenje: Za svaki par susednih brojeva: 10. Takvih parova imamo 90 : 2 = 45 .189) : 3 =10 trocifrenih brojeva . 4. 15 itd... Koliko stranica ima ta knjiga? Rešenje: Za numeraciju trocifrenih stranica upotrebljno je 1224 . 8.. 17. Koliko treba upotrebiti cifara da bi se numerisala knjiga koja ima 421 stranicu? Rešenje: Za jednocifrene i dvocifrene brojeve upotrebi se 9 x 1 + 90 x 2 = 189 cifara. 41. 6. Za dvocifrene brojeve joj je trebalo 19 jedinica i 1 jedinica za jednocifrene. 11. Za trocifrene brojeve se upotrebi se još (421 . Ostale se cifre upotrebe na mestu jedinica po jedanput u svakoj desetici i na mestu desetica koje počinju tom cifrom 10 puta.. a ukupan broj stanica je 99 + 345= 444. Koliko se puta upotrebi svaka cifra za pisanje svih dvocifrenih brojeva? Rešenje: Nula se upotrebi na mestu jedinica po jednom u svakoj desetici: 9 x 1 = 9 puta.Zadaci numeracije i prebrojavanja Logički zadaci Cifre .99) x 3 = 966 cifara. 67. te će takvih biti 9 x 10 = 90 brojeva. 13. 13. 2.

7. 10 vagona voza prešlo je 100 km. jer se proizvod dva uzastopna prirodna broja završava jednom od cifara: 0. Koliko telefonskih stubova treba postaviti na rastojanju od . Postoje li dva pitanja na koja niko na svetu ne može odgovoriti sa >> DA << . Kolika je dužina te ograde? 11. odnosno 1 + 9999 + 9999 = 19999 12. 2.pitanja * MaTeMaTiKa Odgovori na pitanja . što ne odgovara uslovima zadatka. Koliki je umanjenik? 5. . to je ukupan njihov zbir 101 x 50 = 5050 11. 6. Slova A i B su različite cifre. Kako se broj 66 može povećati za svoju polovinu. Dešifrovati sledeće sabiranje : B + AAAA + AAAA = BAAAA . Četiri čoveka igrala su šah 4 sata.zadatke su ispod zadataka 1. Kako je pravilno reći 2 i 3 su 6 ili 2 i 3 jesu 6? 10. Koliko je kilometara prešao svaki vagon? 4.10. MATEMATIKA * Brzo ogdovori . Može li broj 3478 biti proizvod dva uzastopna prirodna broja? Rešenje: Ne može.. a 2 + 9999 + 9999 = 2000... 2 + 99. Letvu treba izrezati na šest jednakih delova. Koliko se dobije ako se šest desetica podeli sa tri desetice? 8. Tačno rešenje je B = 1 i A = 9. Da bismo našli umanjenik. 3 + 98. Rešenje: Cifra B je pri ovom sabiranju prenos i može biti 1 ili 2. . a pošto je vrednost od njih 101. Koliko krajeva ima štap i po? 3. Rešenje: Možemo formirati zbirove: 1 + 100.. pri čemu su sve cifre A međusobno jednake i isto tako sve cifre B međusobno jednake. 4 + 97. Koliko puta treba rezati letvu? 6. već samo sa >> NE <<. Zanimljivi logički zadaci . Ako je B = 2. Ti zbirovi se nalaze na 50 mesta. razliku smo uvećali za 37. onda bi moralo biti A = 9. a ovaj broj se završava cifrom 8. po pravoj liniji. Rastojanje između telefonskih stubova iznosi 50m. Četrdeset stubova ograde postavljeno je na rastojanju 4m jedan od drugog. 50 + 51. Svaki štap ima dva kraja. Izračunaj zbir prvih 100 prirodnih brojeva. a da se s njim ne obavljaju nikakve računske operacije? 9. Koliko je sati igrao svaki od učesnika? 2.

Koliko će kilograma biti težak ako stane na obe noge ? 19.5000m ? 12. Koliko je vremena čekao svaki ? 15. 3 sata . Za koliko je sada sestra imala više jabuka od brata ? 14. 101 stub 12. učila su u različitim razredima jedne škole. Tri čoveka čekala su autobus 3 sata. Tri brata. Petao. 9. težak je 2. Spavaš li? Jesi li umro? 7. Vlada nije bio stariji od Nikole. Svaka od tri sestre ima brata. Koji broj ima svojstvo da podeljen sa svojom petinom daje količnik 5 ? 18. a njegova sestra ima dvaput manje sestara nego braće. Koliko je bilo mačaka u sobi ? 16. 100 km 4. 48 5. Brat je dao sestri 4 jabuke. dok stoji na jednoj nozi. Saša i Nikola. 2 8. 4 kraja 3. za 8 jabuka 14. četvoro dece 13. Koliko u toj porodici ima braće i sestara ? Odgovori: 1. Kažite ime najstarijeg i najmlađeg od njih. Brat i sestra su imali istu količinu jabuka. Vlada. U svakom uglu sobe nalazi se po jedna mačka i svaka od njih vidi tri mačke. 4 sata 2. Koji znak treba staviti između njih da se dobije broj veći od 3 a manji od 4? 17. 156 m 11. Koliko u toj porodici ima dece ? 13. Dečak ima isto toliko braće koliko i sestara.5 kg. 2 i 3 su 5 10. Treba okrenuti broj " naglavačke " . Brojevi 3 i 4 su napisani jedan iza drugog. 5 puta 6. a Saša nije bio stariji od Vlade. 20.

5 kg 19. 2. 4 mačke 16. 20. 4 brata i 3 sestre . 25 18. Najstariji je Nikola a najmlađi Saša. zarez 17.15.