Timestamp Full Name 1/14/2012 21:53:40 Eu Jin Ooi 1/15/2012 1:00:42 Chee Weng Chang 1/15/2012 1:02:49 Eng Be Teng 1/15/2012 1:03:14 Anderson

Chin Hing Yick 1/15/2012 1:05:07 Derek Ng 1/15/2012 1:06:58 Yu Guang Thien 1/15/2012 1:07:39 Chin Hui Soh 1/15/2012 1:07:59 Ying Yi Chan 1/15/2012 1:11:26 Ng Xiao Ying 1/15/2012 1:24:20 Loke Ying Wei 1/15/2012 1:28:09 kan ka yan 1/15/2012 1:29:09 Khe Lok Chen 1/15/2012 2:34:24 Fiona Chye 1/15/2012 2:51:25 Wan Fong Gan 1/15/2012 4:57:59 Chun Teng Kua 1/15/2012 7:58:55 Zhang Rei Eng 1/15/2012 9:30:04 leong shing chew 1/15/2012 9:31:50 Guo Qin Low 1/15/2012 9:31:52 Wen Cheng Chong 1/15/2012 9:44:50 Liong Siew Chek 1/15/2012 10:40:14 Shang Khoon Ong 1/15/2012 11:05:20 Wei Yik Lee 1/15/2012 11:09:44 Kaihan 1/15/2012 11:14:49 Chia Chen Tan 1/15/2012 11:19:44 New Chih Sheng 1/15/2012 11:24:40 Kai Ling Phon 1/15/2012 12:13:41 Natasha Shukor 1/15/2012 12:22:14 Phumphairin Liong 1/15/2012 13:03:43 Toni Tran 1/15/2012 14:39:06 Jou May Ng 1/15/2012 14:40:31 Jun Zhang Tan 1/15/2012 14:43:34 Dayana Azman Wong 1/15/2012 14:50:43 wee chang low 1/15/2012 16:30:46 Yi Ning Lim 1/15/2012 16:45:55 Kamil Amir 1/15/2012 17:24:32 Chuah Jian Wei 1/15/2012 17:26:06 Lim Jun Sheng 1/15/2012 17:29:57 Max 1/15/2012 17:43:49 Ngen Chan Hu 1/15/2012 20:10:47 Chan Jia Yin 1/15/2012 20:12:21 Moo Ching Yee 1/15/2012 20:15:25 Fong Wan Ching 1/15/2012 20:31:20 Xiang Quan Ooi 1/15/2012 21:49:39 WONG EE FANG 1/15/2012 21:53:34 Ho Shui Huei 1/15/2012 22:35:21 Wee Hui Chin 1/15/2012 22:35:47 Eliza Lai 1/15/2012 22:51:14 Mugilen Elangovan 1/15/2012 22:53:19 Yin Yee Leong 1/15/2012 22:53:41 Reuben Ong 1/15/2012 22:54:06 Natasha Florence Chuah Mei Ching 1/15/2012 22:56:24 Wei Rong Ong 1/15/2012 23:13:00 Ashraf Mazlan 1/15/2012 23:19:00 Wong Jiunn Sheng 1/16/2012 0:04:36 Ang Shiuh Sen 1/16/2012 11:15:21 Yingxuan Su 1/16/2012 15:16:01 Norhani Abdul Rahman 1/16/2012 15:16:28 Mohd. Fadzil Dolmani 1/16/2012 15:20:20 Sing May Chung 1/16/2012 17:08:20 Alvin Yeo 1/16/2012 21:36:02 Khoo Yi Ming 1/16/2012 21:44:48 WONG AI WEI 1/16/2012 22:09:02 Haoyi Zhu 1/16/2012 22:09:25 Wenqing Luan 1/17/2012 10:23:23 Gabriel Ee 1/17/2012 15:36:50 Seow, Zhi Quan 1/17/2012 17:31:53 Leong Lai Hiong 1/17/2012 19:27:56 Elaine Gan 1/17/2012 19:41:07 Allen Ho Ming Ong 1/17/2012 22:05:34 Wan Jun Lee 1/17/2012 22:33:12 Kenneth Tay 1/17/2012 22:34:06 nian yi 1/18/2012 1:30:17 Kelvin Benignus 1/18/2012 13:20:04 Khor Kang Zi 1/18/2012 16:54:36 Lim Yi Heng 1/18/2012 18:09:29 Hoe Hui Huang 1/18/2012 19:16:57 Zi Xin, Wong 1/18/2012 19:22:25 Kenneth Zhi Jian Tan 1/18/2012 20:29:51 wong song zhi 1/18/2012 20:37:54 Jonathan Lee Hsien Loong 1/18/2012 21:41:01 Nizhan 1/19/2012 0:09:39 Ahnaf Satari

Menu Preference Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Halal Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Halal Halal

Email Address elmoooi@hotmail.com xyun6179@live.com.my beteng91@hotmail.com andersonchinhingyick@hotmail.com wengz1990@hotmail.com thienyuguang@yahoo.com sohchinhui@hotmail.com oishiyayadog@hotmail.com xiaoying_ng@hotmail.com kukikiloke@hotmail.com ka_yan_kan@hotmail.com cocacola9801@live.com fiona_chye@hotmail.ca chels_jc@hotmail.com chunteng1989@hotmail.com engzhangrei@hotmail.com chewls18@yahoo.com.sg guoqin89@gmail.com wenc.chong89@gmail.com lifecontinuous@hotmail.com shangkhoon.ong@utoronto.ca weiyiklee90@gmail.com khaviolet2@hotmail.com chiachen89@gmail.com newcs92@hotmail.com klphon_90@hotmail.com tashaterminate@gmail.com phairynsharapova@yahoo.com tonitran117@yahoo.com joumay@hotmail.com junzhang.tan@hotmail.com dayanaw@live.com ben07low@hotmail.com yining89@hotmail.com kamilamir@hotmail.my jw.chuah@utoronto.ca jshenry14@hotmail.com max.chan@utoronto.ca smackmyface@gmail.com jiayin1992@hotmail.com chingyee_0426@hotmail.com fong_92_wching@yahoo.com roseooi@hotmail.com eee_wong92@hotmail.com voodoo92@live.com huichin_92@live.com eliza_3012@hotmail.com e.mugilen14@gmail.com GUEST GUEST c_natasha@live.com wxyzzz_2@hotmail.com raf_cap88@yahoo.com wong_jiunnsheng_593@hotmail.com alphonse1663@hotmail.com eugenia.su@utoronto.ca hanipokde@yahoo.com mohdfadzildolmani@yahoo.com csmay91@gmail.com alvinyhc92@gmail.com yiming_khoo@hotmail.com ivy_wong92@hotmail.com cherry.zhu@utoronto.ca wenqing.luan@utoronto.ca gejyz@hotmail.com zhiquanseow90@hotmail.com llaihiong@gmail.com elaine_casendra@yahoo.com.my lonqi@hotmail.com wanjun_varmintz92@hotmail.com kennethtay90@hotmail.com chungnianyi819@hotmail.com kelvinwpm@hotmail.com kang.zi92@gmail.com lim5566heng@hotmail.com Hui_huang_93@hotmail.com sandw723@hotmail.com mt_rhuidean@gmail.com whitzner@gmail.com jonathanlee92@live.com nizhanfaraz@gmail.com anapstar05@yahoo.co.uk

1/19/2012 0:10:39 Sarah 'Ainaa 1/19/2012 0:22:23 Justin Teck Jin Wee 1/19/2012 0:35:20 Alfie Tham 1/19/2012 14:06:30 Chilun Choong 1/19/2012 16:10:21 Eddy Arief Zulkifly 1/19/2012 16:54:11 mathen sundar 1/19/2012 19:08:08 Leon Chan 1/19/2012 19:28:30 Adly 1/19/2012 20:18:23 Choo Ken Loon 1/19/2012 21:06:32 Christopher Tee Fu Yuan 1/19/2012 21:08:14 Yik Chi Phoon 1/19/2012 21:40:33 Galmier Dass 1/19/2012 21:41:20 Sathyaraj 1/19/2012 21:42:15 Jegadis Vaarma 1/19/2012 21:46:56 Vijaya Sivalingam 1/19/2012 22:13:33 Wai Meng Kan 1/19/2012 22:14:16 Vickie Lim Hooi Fang 1/20/2012 0:02:02 Tsuey Xin Ho 1/20/2012 0:02:09 Clement Fung

Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Halal Non-Halal Non-Halal Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal

sarah.shaharuddin@utoronto.ca justin_jwtj@hotmail.com alfietham@gmail.com chilun1013@gmail.com eddyarief@hotmail.com mathen_cr9@yahoo.com Elmo's friend imperialsaviour@live.com kenloon10@gmail.com chris pycchi_september@hotmail.com reimlag24@yahoo.com aryan170391@gmail.com jega_91@yahoo.com vj_ruban@yahoo.com waimeng.kan@utoronto.ca hooifang.lim@gmail.com tsueyxin.ho@gmail.com tsueyxin.ho@gmail.com

Full Name Eu Jin Ooi Chee Weng Chang Eng Be Teng Anderson Chin Hing Yick Derek Ng Yu Guang Thien Chin Hui Soh Ying Yi Chan Ng Xiao Ying Loke Ying Wei kan ka yan Khe Lok Chen Fiona Chye Wan Fong Gan Chun Teng Kua Zhang Rei Eng leong shing chew Guo Qin Low Wen Cheng Chong Liong Siew Chek Shang Khoon Ong Wei Yik Lee Kaihan Chia Chen Tan New Chih Sheng Kai Ling Phon Phumphairin Liong Toni Tran Jou May Ng Jun Zhang Tan Dayana Azman Wong wee chang low Yi Ning Lim Chuah Jian Wei Lim Jun Sheng Max Ngen Chan Hu Chan Jia Yin Moo Ching Yee Fong Wan Ching Xiang Quan Ooi WONG EE FANG Ho Shui Huei Wee Hui Chin Eliza Lai Mugilen Elangovan Yin Yee Leong Reuben Ong Natasha Florence Chuah Mei Ching Wei Rong Ong Wong Jiunn Sheng Ang Shiuh Sen Yingxuan Su Sing May Chung Alvin Yeo Khoo Yi Ming WONG AI WEI Haoyi Zhu Wenqing Luan Gabriel Ee Seow, Zhi Quan Leong Lai Hiong Elaine Gan Allen Ho Ming Ong Wan Jun Lee Kenneth Tay nian yi Kelvin Benignus Khor Kang Zi Lim Yi Heng Hoe Hui Huang Zi Xin, Wong Kenneth Zhi Jian Tan wong song zhi Jonathan Lee Hsien Loong Justin Teck Jin Wee Alfie Tham Chilun Choong mathen sundar Leon Chan Choo Ken Loon Christopher Tee Fu Yuan Yik Chi Phoon Galmier Dass Sathyaraj

Menu Preference Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal

Jegadis Vaarma Vijaya Sivalingam Wai Meng Kan Vickie Lim Hooi Fang Tsuey Xin Ho Clement Fung

Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal

Full Name Natasha Shukor Kamil Amir Ashraf Mazlan Norhani Abdul Rahman Mohd. Fadzil Dolmani Nizhan Ahnaf Satari Sarah 'Ainaa Eddy Arief Zulkifly Adly Derek Ng Chin Hui Soh Ying Yi Chan Shang Khoon Ong Kaihan Jou May Ng Jun Zhang Tan Dayana Azman Wong Seow, Zhi Quan nian yi Ng Xiao Ying kan ka yan wee chang low Yingxuan Su Sing May Chung Haoyi Zhu Wenqing Luan Leong Lai Hiong Elaine Gan Eu Jin Ooi leong shing chew Guo Qin Low Wen Cheng Chong Chia Chen Tan Wei Rong Ong Leon Chan Ashwinthan Chee Weng Chang Eng Be Teng Anderson Chin Hing Yick Yu Guang Thien Loke Ying Wei Khe Lok Chen Fiona Chye Wan Fong Gan Chun Teng Kua Zhang Rei Eng Liong Siew Chek Wei Yik Lee New Chih Sheng Kai Ling Phon Phumphairin Liong Toni Tran Yi Ning Lim Chuah Jian Wei Lim Jun Sheng Max Ngen Chan Hu Chan Jia Yin Moo Ching Yee Fong Wan Ching Xiang Quan Ooi WONG EE FANG Ho Shui Huei Wee Hui Chin Eliza Lai Mugilen Elangovan Yin Yee Leong Reuben Ong Natasha Florence Chuah Mei Ching Wong Jiunn Sheng Ang Shiuh Sen Alvin Yeo Khoo Yi Ming WONG AI WEI Gabriel Ee Allen Ho Ming Ong Wan Jun Lee Kenneth Tay Kelvin Benignus Khor Kang Zi Lim Yi Heng Hoe Hui Huang Zi Xin, Wong Kenneth Zhi Jian Tan

Menu Preference Halal Halal Halal Halal Halal Halal Halal Halal Halal Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal

Table 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

wong song zhi Jonathan Lee Hsien Loong Justin Teck Jin Wee Alfie Tham Chilun Choong mathen sundar Choo Ken Loon Christopher Tee Fu Yuan Yik Chi Phoon Galmier Dass Sathyaraj Jegadis Vaarma Vijaya Sivalingam Wai Meng Kan Vickie Lim Hooi Fang Tsuey Xin Ho Clement Fung

Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal Non-Halal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful