INTRODUCERE

Bunurile imobile servesc drept bază materială pentru desfăşurarea oricărei activităţi. Prin
caracteristicile care descriu bunurile imobile, acestea devin un obiect deosebit al circulaţiei
economice, ale dreptului de proprietate şi a managementului. Aptitudinea unui sau altui bun
imobil de a satisface necesităţile existente şi priorităţile pe care le va aduce posesiunea şi
administrarea imobilului în viitor, depind în mare măsură de valoarea bunului imobil.
Odată cu trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă şi cu introducerea
bunurilor imobile în circuitul civil, determinarea valorii de piaţă, începe să devină o necesitate.
Estimarea acestei valori este cerută în diferite cazuri cum ar fi în scopul de vînzare-cumpărare,
pentru valoarea impozabilă, fondarea întreprinderilor, obţinerea unui credit de la bancă şi
multe altele. Deci estimarea valorii de piaţă este un lucru important într-o economie prosperă.
Afirmarea acestei profesii pe piaţă şi extinderea cazurilor în care se face necesară
efectuarea evaluării impune înăsprirea cerinţelor

privind calitatea lucrărilor de evaluare.

Pentru a spori calitatea procesului de evaluare este necesar să fie parcursă fiecare etapă a
procesului de evaluare, şi de respectat condiţiile care se impun făţă de fiecare acţiune
desfăşurată de evaluator în scopul estimării valorii.
Tema lucrării date s-a axat anume pe etapele procesului de evaluare, din punct de
vedere a ordinii desfăşurării lor, şi a conţinutului fiecărei etape.
Lucrarea este structurată structurat în 5 capitole : I capitol – „Esenţa procesului de
evaluare”,II- „Întocmirea contractului de prestare a serviciilor de evaluare”, III- „Elaborarea
planului de efectuare a evaluării”, IV- „Etapele procesului de evaluare” şi V- „Reguli generale
privind efectuarea evaluării”.

........ Esenţa procesului de evaluare............................3 Determinarea celei mai bune şi eficiente utilizări...... Reguli generale privind efectuarea evaluării.....1 4................................................................ Întocmirea contractului de prestare a serviciilor de evaluare ....1 4......2 5 ....... 7 . 0 ....1 9 4.....................CUPRINS INTRODUCERE………………………………………………………………........................................... Etapele procesului de evaluare .... …...........................................................................................1 4................... ………............................ 3........... 2............................................................4 .. 9 4........................... 4..................................... 8 ........................ 5 ......................2 5....... .1: Definirea misiunii de evaluare.............4 Efectuarea evaluării..................................6 Întocmirea raportului de evaluare ......... 6 ................................. Elaborarea planului de efectuare a evaluări ................................ ..........2 2 CONCLUZIE…………………………………………………………………..................................................... ........................................ 3 1.........................2 4 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………… .....................................................................5 Coordonarea rezultatelor obţinute.............. 4................2 Colectarea şi analiza datelor......... 6 ...... 9 ....... ............................