Zemljine promjene i 2012: Poruke od Utemeljitelja

Sal Rachele

Izdavač: Living Awareness Productions PO Box 20545, Sedona, Arizona 86341, USA Prvo izdanje: Siječanj 2008 Website autora: www.salrachele.com

1|

Sadržaj:

Predgovor........................................................................................................ Zahvala............................................................................................................ Uvod................................................................................................................ Prvi dio – Neophodne početne informacije Poglavlje 1 – Priroda svemira......................................................................... Poglavlje 2 – Uzvišene podjele....................................................................... Poglavlje 3 – Sažetak povijesti Zemlje........................................................... U početku........................................................................................... Panova zemlja.................................................................................... Lemuria.............................................................................................. Uspon i pad Atlantide......................................................................... Uspon i pad Egipta............................................................................. Priča o Isusu........................................................................................ Poglavlje 4 – Prisutnost ET-a na Zemlji........................................................ Orion faktor........................................................................................ Sirianci................................................................................................ Drakos................................................................................................. Andromeda......................................................................................... Zeta..................................................................................................... Galaktička konfederacija.................................................................... Poglavlje 5 – Evolucija duše........................................................................... Dinamika evolucije duše..................................................................... Dijeljenje i integracija duše................................................................ Poglavlje 6 – Izdizanje i DNA..........................................................................

iii v vii

1 21 33 34 43 66 71 73 78 83 85 87 89 92 93 101 103 103 125 143

2|

Prikaz uspinjanja................................................................................. Priroda DNA........................................................................................ Drugi dio – Zemljine promjene i 2012 Poglavlje 7 – Precesionalno poravnanje......................................................... Događaji u 2017................................................................................... Utjecaj Nibira....................................................................................... Poglavlje 8 – Galaktičke promjene................................................................. Razvoj scenarija na Zemlji.................................................................... Specifične promjene unutar našeg solarnog sustava........................... Poglavlje 9 – Promjene na Zemlji objašnjene sa različitih točaka prednosti........................................................................................................... Antropološki podaci.............................................................................. Filozofija promjene............................................................................... Psihologija Zemljinih promjena............................................................ Metafizika Zemljinih promjena............................................................ Religija.................................................................................................. Duhovnost............................................................................................ Biologija............................................................................................... Okoliš................................................................................................... Geološke, geografske i klimatske promjene........................................ Tehnologija........................................................................................... Sociologija............................................................................................ Ekonomija............................................................................................ Politika................................................................................................. Poglavlje 10 – Uloga Zemljinih pomagača tijekom promjena.......................... Poglavlje 11 – Pregled života nakon promjena.................................................

143 154

165 171 174 165 190 194

201 202 204 206 222 226 231 233 241 242 247 253 258 269 275 313

3|

Predgovor Materijal u ovoj knjizi je sakupljen sa različitih radionica koje sam odrţao u Australiji 2006. godine, a takoĎer je sastavljen i od kanaliziranih poruka koje sam primio u Sedoni, u Arizoni u 2007. Puno paţnje je posvećeno da minimaliziram ponavljanje koncepata i da poveţem teme iz različitih tretmana. Informacije su originalno date u 2 e-knjige. Prva e knjiga sadrţi doslovan transkript poruka koje su primljene na Australskim radionicama. Druga e knjiga sadrţi nastavak tih ideja, koje su primljene kroz nekoliko sljedećih dana. Unosio sam te informacije u kompjuter kako su pristizale, sa minimalnim editiranjem. Prije nekoliko godina, tijekom meditacije, posjetila su me velika bijelo-plava bića sazdana od čiste svjetlosti. Oni nisu humanoidi, nego su slični zvijezdama ili energetskim loptama. Informirali su me da dolaze na Zemlju samo u vrijeme prijelaznog perioda, prije i za vrijeme velikih kozmičkih ciklusa. U tim porukama, detaljno su opisivali kozmičke cikluse – kada se pojavljuju, kako se odvijaju, i zašto se pojavljuju. Navode da je svrha ovog materijala pomoći ljudima da se pripreme za vrijeme koje uskoro dolazi. Kada pogledate svijet oko sebe i osjetite promjene u vama, već se nalazimo u vremenu koje je bilo navedeno u proročanstvima. Prvi veći ciklus koji se navodi u ovim porukama, dokumentiran je u Mayanskom kalendaru, a u drugim mjestima, kao precesionalni poredak planeta datuma 21.12.2012. Ali kao što ćete detaljnije vidjeti u drugom dijelu ove knjige, postoji i puno veći ciklus koji ne utječe samo na naš planet nego i na cijeli Sunčev sustav. Prije nego što se pozabavimo sa glavnom temom “Zemljine promjene i 2012. godina”, ova knjiga sadrţi neophodne osnovne informacije uključujući i istraţivanje psiholoških i duhovnih temelja ideja koje su vam prezentirane. Razumijevanje prirode sebstva, i svemira je esencijalna za razumijevanje multidimenzionalnosti ovih poruka. Primijetit ćete da Utemeljitelji često ţale što su zemaljski jezici neadekvatni za opisivanje podjela duša, ili sloţenosti grupa duša, vremenskih okvira i drugih pojmova spomenutih u knjizi. Dok neke od tih ideja moţete naći u časopisima kvantne fizike i učenjima škola ezoteričnih misterija, prosječnoj osobi teško je razumjeti te koncepte. Zbog toga se ideje u knjizi periodično ponavljaju, na malo drugačije načine. Ovo je moja druga knjiga na temu osobnih i planetarnih promjena. Prva knjiga se zove “Life on the cutting edge”. Ta knjiga je kanalizirana više kroz moje više Ja, nego kroz moje duhovne vodiče. Ako imate poteškoća u shvaćanju pojma gustoće, dimenzija, razina svjesnosti, i planeta postojanja, preporučam vam da pročitate “Life on the cutting edge”, prije čitanja ove knjige. Prvu knjigu moţete naručiti na mojem websiteu www.salrachele.com ili na adresi Sal Rachele, Living Awareness Productions, P.O.Box 20545, Sedona, Arizona 86341 USA.

4|

Zahvala

Ţelim se zahvaliti mnogim ljudima koji su me inspirirali svih ovih godina, uključujući i mnoge duhovne učitelje koji su pomogli u prosvjetljenju čovječanstva, kao i nebrojenim vodičima i uzvišenim majstorima sa viših razina koji su me naveli da napišem ovu knjigu. Ovdje na Zemlji, ţelim zahvaliti onima koji su me podrţali u kupnji mojih e knjiga, i svima koji su mi dali ohrabrujuće povratne informacije i savjete. Ţelim zahvaliti Celeste Korsholm za njen predivan umjetnički rad na naslovnici i BooksJustBooks na izdavanju knjige. Najviše od svega ţelim zahvaliti Stvoritelju Svega što postoji, što nastavlja proizvoditi neograničene varijacije inspirativnih iskustava kroz mene i sve duše u Kreaciji. Hvala ti Boţe, što izraţavaš Sebe kroz sve nas.

Sal

5|

Uvod Utemeljitelji su grupa bića, sa onog što ja zovem 12-ta dimenzija. 12-ta dimenzija je nepregledno carstvo Kreacije, koja postoji daleko iznad svega onog što ljudi mogu zamisliti. Našem kanalu se Utemeljitelji pojavljuju kao velike plavobijele lopte svjetlosti, koje se postepeno spuštaju u Zemljinu atmosferu kako bi donijele informacije i prosvjetljenje čovječanstvu. Mi smo naveli puno detaljniji opis Utemeljitelja prema njihovim vlastitim riječima. Kako čitate različita poglavlja, počet ćete shvaćati njihovo porijeklo i svjesnost. Njihov najveći izazov je predstavljanje njihovog posla i komuniciranje iz njihovog svijeta u naš, na način koji je prihvatljiv i koristan za ljudsku evoluciju. Kako bi Utemeljitelji mogli komunicirati sa nama, moraju sići sa svoje vibracije, od 12 te do 7me dimenzije, prije nego što pokušaju skidati informacije u moj viši um. Objasnit ću vam to. Utemeljitelji obično koriste ono što mi zovemo telepatski prijenos kako bi stavili svoje ideje u nadsvjesni um čovjeka. Oni navode da moraju sniziti vibraciju malenog dijela sebe, kako bi mogli komunicirati na ovaj način. Informacija se prenosi u viši um gdje se dekodira i prevodi u zemaljske jezike, kako bi čovječanstvo moglo razumjeti poruke svojim svjesnim umom. Utemeljitelji često podsjećaju one koji čitaju ovu knjigu, da to nije lak proces. Ideje i koncepti predstavljeni ovdje teški su za objasniti ograničenim ljudskim rječnikom. Bez obzira na to, većina ovog materijala moţe se upiti na energetskoj razini čak i ako um ima poteškoće sa shvaćanjem pročitanog. Kako čitate ove poruke, obratite pozornost na energetsko stanje vašeg tijela, i primijetite kakve dojmove dobivate izmeĎu redaka. Nije tako jednostavno predstaviti vam kompleksno djelo iz svjesnosti koja je toliko naprednija u evoluciji od našeg običnog ljudskog razumijevanja. Iako će se činiti da se sljedeće poruke odvijaju u ţivoj konverzaciji izmeĎu 2 ili više entiteta, većina informacija pristigla od Utemeljitelja je skinuta u formatu paketa u nadsvjesni um kanala. Te informacije se zatim šalju u svjesni um na prijevod u ovaj pisani jezik. Utemeljitelji su me odabrali za njihovog glasnogovornika, zbog moje sposobnosti da premostim i izmiješam znanost sa duhovnosti, i zbog mojih vještina verbalnog izraţavanja ideja. U ovo vrijeme postoji toliko mnogo Bogova Kreatora koji se kanaliziraju kroz ljude. Moj kanal je samo jedan od grupa duša i samo jedan od kanala. Preporučam vam da potraţite dodatne materijale, koji pristiţu na Zemlju, od drugih grupa Kreatora, kroz druge kanale. U većini slučajeva, njihovi materijali će biti slični mojem radu. Zapamtite da je veza izmeĎu ljudi i Utemeljitelja energetska veza. Mala porcija njihove svjesnosti će vas
6|

omotati kada budete čitali ovu knjigu. Dozvolite porciji njihove energije koja rezonira sa vašom dušom, da uĎe u vaš um i pomogne vam da se probudite. Teme o kojima ćemo raspravljati u ovoj knjizi Počet ćemo naš put sa istraţivanjem prirode Svemira, nakon koje ćemo se osvrnuti na stvarnu povijest ţivota na Zemlji i ono što se često zove izvanzemaljska prisutnost na Zemlji i oko nje. Nakon toga prebacit ćemo fokus na evoluciju duše i uzdizanje ili uskrsnuće. Utemeljitelji će objasniti što je to Merkabah vozilo i kako ono funkcionira. Objasnit će vam pojmove duša, obitelji duša, grupa duša, duševnih partnera, duša blizanaca i slično. Probat će vam objasniti kako se duše dijele i što je fragmentacija duša. Objasnit će vam koje fragmentacije su poţeljne a koje nisu, i kako postići integraciju duše. Ovaj materijal će vam pomoći da shvatite koncept vremenskih perioda. Biti ćemo voĎeni da vam otkrijemo pravu prirodu DNA, uključujući DNA svjetlosne ključeve i kodove, koji su prethodnici stvaranja DNA molekule. Pogledat ćemo aspekte DNA koje naši znanstvenici ne razumiju. Uloga takozvanog beskorisnog DNA bit će razjašnjena. Zapravo u Boţjoj kreaciji nema smeća, zato što je sva priroda dio inteligentnog dizajna. Sve kreacije su aspekti Boţje Glave. Zbog toga, sve što je Bog stvorio ima svrhu. Nema dijela na fizičkom tijelu koje nema svrhu. Kada izvadimo neki organ iz tijela, smanjimo funkcionalnost tijela do nekog stupnja. Svi dijelovi tijela imaju svoju funkciju. Neki dijelovi imaju jako malu ulogu, kao npr. tanko crijevo, ali usprkos tome svi dijelovi tijela imaju svoje mjesto u velikom dizajnu. Isto tako, svaki dio DNA ima funkciju i jedna od funkcija (junk) beskorisnog DNA, je da snima izvanzemaljske ţivote duše. To nas ponovno vraća nazad na temu Eta. U trećem poglavlju Utemeljitelji nam daju pregled ET prisutnosti na Zemlji, dok u drugom poglavlju objašnjavaju uloge naših ET pomagača dok mi prolazimo kroz promjene na Zemlji. U drugom poglavlju Utemeljitelji objašnjavaju prirodu promjena na Zemlji, uključujući i poravnanje u 2012. godini i galaktičku promjenu što to znači, kako će to funkcionirati i zašto je to vaţno. Osvrnut ćemo se i na znanost o precesiji osi. Nakon znanstvenog objašnjenja promjena na Zemlji, i u solarnom sistemu, Utemeljitelji će objasniti različite aspekte promjena iz različitih polja studiranja, kao što je psihologija, filozofija, sociologija, biologija, ekonomska i politička sfera. Nakon toga osvrnut ćemo se na to kako bi ţivot na Zemlji mogao izgledati nakon ovih promjena. Zadovoljstvo mi je da budem vaš domaćin dok vas Utemeljitelji vode na ovo veliko putovanje. Drţite se i uţivajte u voţnji!

7|

Sal Rachele

PRVI DIO Neophodne početne informacije Poglavlje 1 – Priroda svemira

Dozvolite nam da se predstavimo Pozdravljamo vas, mi smo Utemeljitelji. Prvo ćemo se predstaviti. Mi smo ono što vi zovete Bogovi Stvoritelji. Samo jedan mali postotak naše energije dolazi kroz ovaj kanal. Nama je teško projicirati čak i mali dio nas u vaš svijet. Mi to preferiramo raditi pomoću metode koja se zove telepatska transmisija. Čak i sa ovom metodom, većina naše energije koja doĎe do vas, učitava se u različite kanale našeg višeg uma. Naše stvarno iskustvo je vama vrlo teško razumjeti. Dolazimo iz frekvencije koja je vrlo bliska realnom vremenu, zbog toga što imamo vrlo vaţne poruke za čovječanstvo. Mi dolazimo u ovakvoj formi uvijek samo na početku i kraju svakog velikog kozmičkog ciklusa na Zemlji. Vi bi mogli reći da mi ponovno posjetimo naš eksperiment da vidimo kako napreduje. Ovaj svemir je eksperiment Moţete reagirati na ovu rečenicu i reći: ” Ja sam neovisan entitet stvoren na sliku i priliku mog Boga. Ja nisam eksperiment.” Mi razumijemo vašu zabrinutost. Iako, ovaj specifični lokalni svemir, koji mi nadgledamo zajedno sa drugim grupama bogova stvoritelja, je upravo eksperiment više od ičega drugoga. Moţemo reći da glavni Bog (Boţja Glava) nadgleda eksperiment, isto kao što fakultet zaposli nadzorni odbor kako bi nadgledao kemičara koji razvija i istraţuje stvari u laboratoriju. Kemičar dobije novac od fakulteta. Rijetko ga se ostavi samog da radi svoj posao, uvijek postoje drugi koji ga doslovno nadgledaju. U tom smislu, kada smo dobili ovlaštenje od glavnog Boga da stvorimo ljudsku formu, mi smo to učinili vrlo marljivo, ali do nekog stupnja, to je bilo učinjeno sistemom pokusa i pogreške. To je bio vrlo ambiciozni projekt. Mi smo u velikoj mjeri razumjeli kako se svemir povećava, širi, umnoţava i duplicira, kroz formu i uzorak. Uključili smo svemirske zakone i principe. MeĎutim, znali smo da će biti izazov stvoriti atomsku strukturu koja će ujediniti svemir slobodne volje i predodreĎeni svemir zajedno u jednom organizmu. Htjeli smo ţivotni oblik, ili radije kreativnu strukturu, koja bi bila sposobna nastaniti osjetilne mehanizme (tijela) i koja bi imala virtualni pristup u svih 12 razina Stvaranja. Što mislimo pod tim? Objasnit ćemo vam.

8|

Definicija gustoće i dimenzija U ovoj knjizi mi ćemo vam govoriti o gustoći i dimenzijama. Kada god pričamo o specifičnim stanjima vibracija, koristit ćemo termin “gustoća”, a kada pričamo o područjima postojanja, tada ćemo koristiti termin “dimenzija”. U prijašnjim radovima autor je objasnio u velikom opsegu svojstva svake gustoće i dimenzije. Iako je naš saţetak ispod vrlo lako za razumjeti, preporučujemo vam da pročitate knjigu “Life on the cutting edge” ako vam sada nismo u mogućnosti dovoljno dobro objasniti ove termine. Kroz naše poruke, pričat ćemo o višim i niţim gustoćama i dimenzijama. Riječi viši i niţi se odnose samo na specifične frekvencije, a ne na kvalitetu postojanja ili procjenu vlastite vrijednosti. Visoko nije bolje od niţeg, samo je više prošireno i više sveobuhvatno. Kako bi vam pomogli da shvatite našu percepciju Stvaranja, koristit ćemo različite pristupe i metode učenja. To radimo zbog toga što je Zemlja sklop različitih slojeva i razina vibracija ili gustoća. Imate ono što mi zovemo prvi stupanj zemljine gustoće , što se u grubo odnosi na mineralno carstvo – kamenje, stijene i geološki slojevi koje nalazite u zemljinoj kori. Imate ono što zovemo drugi stupanj zemljine gustoće, koji uključuje vegetaciju i biljni svijet, svijet koji se pridrţava odreĎenih zakona i principa širenja tj. razmnoţavanja. Imate ono što zovemo treći stupanj zemljine gustoće, koji se odnosi na ţivotinjske forme i koji se moţe zvati vašim niţim ljudskim atributima kao što je raĎanje, seksualni instinkt, lovački nagon i slično. Četvrta zemljina gustoća uključuje svijet višeg ljudskog i profinjenog intelekta – kao što je umjetnost, muzika, budne svjesnosti, imaginacije, kreativnosti, metafizike i slično. Peta zemljina gustoća uključuje eterično svjetlo tjelesne forme čovjeka, što je još uvijek jedva potencijalno u većini slučajeva. U poglavlju 6 navest ćemo nešto više o atributima 5 razine gustoće. Suzdrţat ćemo se od objašnjavanja šeste do 12 te gustoće zasada, jer je ovo tek uvod u sljedeća poglavlja. Kako bića više gustoće doživljavaju Zemlju Malo ćemo razjasniti stvari vezane na izazove i poteškoće s kojima se susreću bića više gustoće kada pokušavaju komunicirati sa ljudima na Zemlji. Većina informacija koja se daje ljudima šalje se u grupama podataka ili energetskim paketima, u viši um, zatim se te informacije skidaju i “siju” u svjesni um. Zašto se informacije daju na taj način? Zato što postoji fenomen koji se zove “silaţenje”. Mi se spuštamo sa naše normalne vibracije 12– te gustoće. Kod električne energije postoje transformatori koji prevode energiju sa visokog napona od 220 kilovolta na 220 volta, u europskim zemljama ili na
9|

110 volti u nekim sjeverno američkim drţavama, i za vrijeme dok struja doĎe do vaše utičnice na zidu, napon je tisuću puta smanjen nego u visoko voltnim ţicama koje dolaze iz centrale. Tako se i naša energija prenosi na sličan način, u vaš sistem distribucije energije, i kako bi naše riječi došle kroz kanal u formi koju vi moţete shvatiti, neophodno je da proĎemo kroz različite razine sniţavanja naše frekvencije kako bi vi mogli praktično iskoristiti informacije koje dobijete. Ove informacije stiţu energetskim putem i velika većina tih informacija koja vam je data nema verbalni kontekst. Riječi su dizajnirane kako bi zadovoljile vaš intelektualni um. Neophodno je za nas da komuniciramo na vašim zemaljskim jezicima kako bi vaš um mogao napraviti odgovarajuću poveznicu izmeĎu energije koju primate i vaših svakodnevnih ţivota u onom što vi zovete vaš trodimenzionalni svijet. Ove informacije se prenose u format knjige, pa je posebno teško razjasniti termine koje koristimo, jer ne komuniciramo sa kanalom (autorom) i sa vama uţivo. Jedna od velikih poteškoća koja se pojavljuje za vrijeme kanaliziranih poruka je semantika, lingvistika i terminologija, jer svako mjesto gdje se jezik koristi u ovoj formi ne razumije riječi na isti način. Na primjer vaša riječ znanje, moţda ima drugačije značenje nekome iz druge zemlje ili kulture, pa iz tih razloga moramo paţljivo govoriti, i ponoviti neke od ideja koje smo predstavili. Nećemo vam dati ono što vi zovete osnovna poruka. Pretpostavit ćemo da većina vas ima neko razumijevanje o znanosti, filozofiji i psihologiji i da se nalazite na svjesnom duhovnom putu. Uloga utemeljitelja Naša uloga je da doĎemo na planete na kraju njihovog kozmičkog ciklusa ili velikih cikličkih dogaĎaja, kako bi asistirali i onom što se zove ţetva ili uzdizanje. Naša inteligencija moţe pomoći pogurati duše koje ţele proći kroz proces uzdizanja. To je prilično teţak put za nas, zbog naše nekompatibilnosti sa vašom vibracijom u cjelini, što znači da su samo neki od vas postigli 5-tu razinu gustoće svjesnosti a mi smo na 12- toj razini. DogaĎaji koji će se odvijati na Zemlji u sljedeća 3 desetljeća će imati velik utjecaj na sve zemaljske oblike ţivota. U ovim porukama, detaljno ćemo opisati promjene i objasniti ih sa više različitih stajališta, kako bi ih što bolje mogli razumjeti. Počet ćemo sa pogledom iz perspektive Stvoritelja. Ovo uvodno poglavlje odgovoriti će na Vaše pitanje zašto vezano na zemljine promjene i dogaĎaje koji tek dolaze. Počet ćemo sa pričom o Postanku. Priroda Stvaranja Neograničeni Stvoritelj stvorio je sve što postoji, uključujući sve svemire, galaksije, zvijeţĎa, solarne sustave, planete, ţivotne oblike, površine, dimenzije, gustoće, zakone, principe, sile, moći, energiju i svakako duh. Sve dolazi od Boga. Sve je Bog. Bog postoji
10 |

unutar i izvan vremena. Bog postoji u svim vremenskim okvirima, vremenskim skalama i dimenzijama. Bog postoji u praznini, iako je koncept postojanja u praznini nevaţan. Vaš jezik je nedostatan da opiše mnogo aspekata Boga, ali ćemo pokušati ilustrirati dijelove Boga koji su vaţni za Zemljine promjene. Kako bi pomogli u objašnjavanju nekih pojmova u knjizi, malo ćemo se osvrnuti na neke koncepte čovječanstva koji su krivo shvaćeni. Ideja da je Bog muško ili ţensko je pogrešna informacija koja se temelji na ograničenom ljudskom intelektu (i intelektu sličnih rasa u drugim svjetovima). Iako ponekad pomaţe da zamišljamo Boga kao nekog sa osobnosti i ljudskom inteligencijom. Budući da je Bog sve, Bog je muško i ţensko, jedno i drugo i nijedno od toga. Zbog jednostavnosti jezika, dalje ćemo Boga u ovoj knjizi oslovljavati sa “On”. To na bilo koji način ne umanjuje vrijednost ţenskog aspekta Boga. Sve je bilo stvoreno na sliku i priliku Boga, sa svim kreativnim atributima vaše Majke ili Oca Boga. U početku Bog je stvorio ne samo Nebo i Zemlju nego i individualne duše kao ekstenzije samog sebe, kako bi istraţivao i iskusio svoju vlastitu kreaciju na dubljoj razini. Duše su se pojavile u valovima kreacije. Neke su ušle u svoje individualno stanje blizu trenutka začeća, koje ovaj kanal zove 12 ta gustoća. Većina vas koja čita ovu knjigu ste se pojavili za vrijeme vala kreacije sedme gustoće. Prve individualne duše su se odvojile od glavnog Boga prije puno milijardi zemaljskih godina, kao bića sa 12 te gustoće. Tada su oni odlučili sniziti svoju vibraciju, kako bi istraţili vanjske svjetove Kreacije. Za vrijeme ranih dana ovog svemira, postojalo je samo nekoliko dimenzija. Vanjski svjetovi su tada vibrirali na 7moj gustoći i na višim gustoćama. Te “drevne” duše često su počele svoj put na 7moj razini i postupno se penjale do 12te razine, postupno odrastajući zajedno sa uzdizanjem. Jednom kada su opet bili na 12 toj razini, bili su poput funkcionalnih odraslih ljudi, odraslih iz bebe, preko djetinjstva, tinejdţera, mladosti i konačno su bili odrasli tj zrele duše. To su Bogovi Stvoritelji od kojih smo mi jedan dio. Dodatni valovi Stvaranja su slijedili nakon roĎenja drevnih duša, sa dušama i grupama duša roĎenim iz Boţje Glave milijardama godina do današnjih dana. Uslijedile su bezbrojne varijacije, i iako su postojali točno odreĎeni uzorci roĎenja novih duša, i matematički precizna objašnjenja što se dogaĎalo u tim ranim danima Stvaranja, uvijek su postojale iznimke u pravilima. Neke duše su roĎene kao usamljene iskre svjetla, dok su druge dolazile u parovima od 3, 4, 6 i 12 duša u grupi. Neke duše su roĎene u velikim grupama koje su se kasnije odvojile u manju grupu, kako su uronile dublje u manifestiranu Kreaciju.

Proces evolucije Mi osjećamo, dragi Kreatori, da su ove osnovne informacije od vitalne vaţnosti za razumijevanje evolucije vaše duše, i trenutnog stanja na Zemlji.
11 |

Mnogo vas je postavilo pitanje: “Da li se mi rodimo kao individualne duše i onda se ponovno vratimo u Izvor jednog dana u budućnosti?” Dat ćemo vam prijelazni odgovor na ovo pitanje. Beskonačna Boţja Glava stvorila je sve. To je sveprisutno biće znano kao Onaj koji Sjaji, Izvor svega što jest, Veliko Centralno Sunce, ili bilo koje drugo ime koje mu ţelite dati. To bezimeno biće bez forme, htjelo je iskusiti svoju vlastitu kreaciju kao individualne strane sebe. Poput milijardi malenih bodlji na morskom jeţincu, sa osjetilnim ticalima na kraju svake bodlje, Bog je mogao izaći van i dodirnuti svoju kreaciju i vratiti se u centar da bi podnio izvještaj što je otkrio. (Ove riječi smo jako pojednostavili kako bi iskoristili mogućnost vašeg jezika.) Kada se aspekti Boţje Glave protegnu u njegovu Kreaciju, Bog je odlučio da je svaki aspekt unikatan i da ima pravo istraţiti Kreaciju na unikatan način, kako bi beskonačni svemir mogao biti doţivljen do maksimalnih krajnosti. Zbog toga su neki aspekti Boga otišli sve do treće gustoće, dok su neki išli samo do 7me gustoće, i svugdje izmeĎu toga. Neki sun a 5toj gustoći. I malo po malo vraćali su se u Centar da izvijeste o tome što su iskusili, ali se nisu stopili sa Centrom i nestali. Taj proces sličan je raĎanju djece na Zemlji. Oni se ne vraćaju nazad u maternicu, nakon što se rode, i ne pokušavaju se stopiti nazad sa vašom fizičkom formom, nego postanu poput vas i stvaraju poput vas i u puno slučajeva su napredniji u svojoj kreaciji od vas. To je slično procesu evolucije duša. Baš kao i roĎenje i odgoj djeteta. Ovaj lokalni svemir stvorili su bogovi kreatori Mi smo kao Bogovi Kreatori izišli iz Boţje Glave, došli do sedme gustoće i tada se vratili do Boţje Glave kako bi izvijestili o tome što smo iskusili, evoluirajući pritom kroz osmu, devetu, desetu, jedanaestu do 12 te razine. Kada smo dosegli 12tu razinu, bili smo kao djeca koja su odrasla i otišla na fakultet, tako smo i mi naučili dovoljno kako biti potomak Kreatora, pa smo mogli izaći van i stvarati poput naših roditelja. U ovom slučaju naučili smo stvarati cijele svemire. Da li znate da postoje neograničene količine Kreacije za istraţivanje? Unutar Stvoriteljevog konačnog svemira, lokalni svemir u kojem ţivite zapravo je stvorio jedan od Bogova Kreatora. Da li ste to znali? Ponovno ponavljamo – Ovaj svemir u kojem se nalazite stvorio je jedan od Bogova Kreatora. A opet, svi svemiri se nalaze unutar otac&majka boţjeg vječnog svemira, što neki zovu Omniverse ili Multiverse. Sve što doţivite u našem svemiru stvoreno je od Boga, našeg boga oca/majke, našeg kreativnog izvora, ali postoje aspekti vašeg svemira koji su stvoreni od Bogova Kreatora, sinova i kćeri od Boga, koji su dosegli razinu stvaranje kao njihovi roditelji. (Koncept

12 |

spola postaje beznačajan nakon 7me gustoće, ali koristimo vaš ograničen jezik, zato se tako izraţavamo). U osnovi, nije vaţno da li je vaša planeta Zemlja stvorena direktno od oca/majke Boga ili bogova Kreatora. U biti to nije vaţno, ali smo to spomenuli kako bi vam pomogli razumjeti vaš koncept tko smo mi kao bogovi Kreatori. Dio Kreacije koja je stvorena od Boga kroz bogove kreatore su razine od 1 do 6. To su vanjske razine Stvaranja. Vi kao duša imate slobodu da istraţujete bilo koju od tih 6 razina. To je dar slobodne volje koja vam je dana.

Multi svemiri Dozvolite da ponovimo gore navedene ideje na malo drugačiji način. Kreator ovog svemira je zapravo bog kreator koji je takoĎer i stvorio produţene verzije sebe u vašoj formi. Postoji Omnisvemir ili Multisvemir kako ga god ţelite nazvati, koji uključuje i roditelje od boga kreatora. Ako moţemo definirati Boga kao sve što postoji, tada ta definicija mora uključivati sve svemire koji postoje u Omnisvemiru i sve kreacije bogova kreatora, kao i sve ljudske kreacije. Ako postoji deset milijardi duša koje su evoluirale nazad na 12tu gustoću, tada teoretski postoji 10 milijardi različitih svemira, i svaki od tih svemira sadrţi duše kao ekstenzije svakog boga stvoritelja. I vjerojatno postoje ono što bi vi nazvali podsvemiri koji bi bili dodatne kreacije svake od tih ekstenzija duša nakon što one evoluiraju na 12tu razinu i počnu stvarati nove duše i svjetove. U stvari, ne postoje granice u stvaranju, sve dok se pridrţavamo svemirskih principa tog odreĎenog svemira u kojem se odvija kreacija, te univerzalnih principa Omnisvemir ili Multisvemir. Još jednom vas podsjećamo da je ovo teţak predmet za raspravu na vašem ograničenom jeziku, pa prelazimo na sljedeću temu. Vrijeme i beskonačnost Naučili ste da Bog postoji izvan prostora i vremena, i da postoji nepromjenjiv i vječni aspekt Boga. Postoje nepromjenjivi aspekti Boga ali oni generalno nisu dostupni vašoj razini svjesnosti zato što vi percipirate pokret, koji stvara ideju vremena i prostora. Prava priroda vremena i prostora je zapravo neizmjerno različita od onog što vi moţete percipirati. Vrijeme je u vašem svijetu definirano kao mjera relativnog pokreta. Percepcija beskonačnosti je samo moguća kada pokret ne postoji. U vrlo visokim sferama kreacije,
13 |

kreativni proces dogaĎa se u drugačijem obliku od onoga što vi zovete linearnim vremenom, i zbog svih praktičnih razloga reći ćemo da se kreacija dogaĎa u beskonačnosti. To je ono što bi mogli nazvati nepromjenjivim aspektom Boţje Glave. Ali budući da je kreacija proces ekstenzije i ekspanzije, i zbog toga što neprestano mutira u nove konfiguracije materije i energije (bez obzira da li se radi o materiji sa 3. gustoće ili nedefiniranom bivstvu sa 12. gustoće), postoji aspekt Boga koji se stalno mijenja. Unutar spektra koji stalno evoluira, postoje stalni principi koji upravljaju promjenama, koji se ne mijenjaju. Na primjer pogledajte fraktal, to je uzorak koji se pojavljuje u prirodi koji moţe biti stvoren umjetno pomoću rekurzivnih funkcija u matematici. Takav uzorak se stalno mijenja, raste, smanjuje se, širi se, skuplja, dijeli, i ujedinjuje u beskonačnost. Ali se ipak funkcija koja pokreće fraktal ne mijenja. Svi aspekti fraktala sadrţe funkciju fraktala, isto kao što svaka stanica u vašem tijelu sadrţi vaš DNA otisak. Tako da je funkcija jednaka jednom atributu Boga, jednom boţjem principu, koji je nepromjenjiv unutar zadanog svemira (specifičnog fraktala). Budući da je Bog sve, tada je i linearno vrijeme dio Boga. Postoje aspekti Boga koji se mijenjaju i aspekti Boga koji se mijenjaju. Postoje aspekti Boga, poput fraktala, koji su sveprisutni u kreaciji. Fraktal je bog i funkcija koja stvara fraktal je isto Bog. Funkcija koja stvara fraktal je nepromjenjiva, dok se fraktal konstantno mijenja. Vi, mi i sve duše kreacije su aspekti našeg jednog Kreatora i vi i mi sadrţimo aspekte Sebstva koji se ne mijenjaju. Isto tako, postoji mnogo aspekata Sebstva koji se stalno mijenjaju, rastu, evoluiraju, proširuju, rastu u svjesnosti, isto kao što i postoje aspekti Boga koji stalno stvaraju i šire se u nemanifestirani, prazni aspekt Sebstva. Nemanifestirana praznina se moţe povezati sa 13tom dimenzijom, i aspekt je Boga koji još ne poznaje sebe, ako ţelite to tako reći. To nije onaj isti aspekt Boga koji se ne mijenja. Aspekt koji se ne mijenja stvara zračenja koja potječu od centralnih sunca različitih svemira. Ta proizvodnja energije i inteligencije postupno ulazi u gušće aspekte nemanifestirane praznine. Moţete si to zamisliti kao biljku koja raste u tekućem mediju. Korijen i stabljika biljke stalno stvaraju grane i šire se, sve dok ne ispune medij u kojemu rastu. Medij u kojem organizam raste je sličan nemanifestiranoj praznini. Uzorak unutar sjemena biljke dio je nepromjenjivog aspekta organizma i samoga ţivota. Zapravo vi ţivite u linearnoj i ne linearnoj stvarnosti istovremeno. Kasnije ćemo reći još nešto o tome.

14 |

Vi ste svi potencijalni bogovi stvoritelji Sve duše evoluiraju, ali zbog slobodne volje, neke duše evoluiraju brţe i sretnije od drugih. Vaša djeca su daleko ispred u evoluiranju prema bogovima kreatorima nego vi. Oni koji dolaze na Zemlju tokom ovom prijelaznog perioda su često visoko razvijene duše koje ţele sudjelovati u velikoj avanturi poznatoj po imenu Galaktička Pomak. Nešto više ćemo reći o tome u drugom dijelu ove knjige. Kako vi postepeno povisujete svoju vibraciju i svjesnost i uključite vaš stvarni potencijal, s vremenom ćete shvatiti da ste svi bića 12 gustoće, da ste svi bogovi kreatori. Kada vam se podigne svjesnost i shvatite tko ste i uključite više aspekte Sebe, moći ćete postati vodiči drugim dušama koje se ţele inkarnirati na Zemlji kako bi iskusile fizičku stvarnost ţivota i sudjelovale u evoluciji vaše vrste. Većina vas koji ste roditelji, imate djecu koja su došla iz svjetova više gustoće, kako bi donijela znanje o tim iskustvima na vašu zemaljsku razinu. To je dio trenutačne uzvišene podjele. U poglavlju 2 ćemo objasniti različite podjele koje su se pojavile na Zemlji u ovo vrijeme. Neka djeca koja su se sada inkarnirala su već ţivjela i prije na Zemlji. Neki od njih nisu nikad bili na Zemlji u vašem linearnom vremenu. Neki od njih su prošli fizičko uzdizanje iz nekog drugog svijeta prije nego što su došli na Zemlju. Prosvijetljena djeca su ovdje kako b i pomogli ubrzati svjesnost i razumijevanje vašeg vlastitog procesa uzdizanja. Ovdje su kako bi vam pomogli u svakodnevnom ţivotu, reflektiranjem aspekata vaše vlastite svjesnosti nazad prema vama, kako bi učili što brţe. Više o prosvijetljenoj djeci naći ćete u sljedećem odlomku, a više o procesu uzdizanja u poglavlju 6. Što se dogaĎa kada bića više gustoće snize svoju vibraciju? Moţete reći Utemeljitelji su sa 12te gustoće. Oni bi trebali biti svemogući, a istina je, da mi moţemo napraviti većinu stvari koje vi moţete samo pojmiti. Ali, kako bi to mogli napraviti mi moramo odrţati našu vibraciju 12te gustoće. Zakon sličnosti kaţe da slično privlači slično, ili zakon privlačnosti kaţe postajete ono na što se fokusirate. Tamo gdje uloţite većinu vaše dominantne energije, to je razina na kojoj vibrirate, pa ako se fokusirate na 12tu gustoću, postepeno ćete i vibrirati na 12toj razini, ali ako odlučite doći pomoći ljudima sa 3 razine da se probude i prijeĎu na 4 ili 5 razinu, morat ćete biti u stanju fokusirati se na 3 razinu dovoljno dugo kako bi komunicirali sa tom razinom, a da bi to napravili morate sniziti svoju vibraciju puno ispod 12te gustoće. Jednom kad snizite vibraciju, više ne moţete napraviti sve što ste dotada mogli na 12toj razini. Da li smo dovoljno jasni? Kao što smo naveli ranije, svrha naše komunikacije s vama je da vam pomognemo da se uzdignete na više razine gustoće. Što sve vas očekuje u sljedećoj fazi vaše evolucije je sposobnost postepenog prelaska kroz 4tu u 5 tu gustoću, ali kad kaţemo postepenog,
15 |

zapravo mislimo brzog jer nekoliko godina ili par desetljeća nije ništa u odnosu na veliku shemu kozmosa. U carstvu naše čiste 12te gustoće, moţemo trepnuti našim očima 12 razine i u to vrijeme moţe proći milijun zemaljskih godina (ali mi zapravo nemamo oči jer nemamo ni forme). Ta kontrakcija vremena djelomično objašnjava činjenicu da je Bog stvorio svijet u 7 dana. Nekome sa svjesnosti 12 razine, milijuni godina se mogu činiti samo kao par dana. To je esencijalna priroda vremena na višim razinama. Na višim razinama, moţemo manipulirati vremenom pomoću naše volje. Moţemo ga ubrzati, usporiti, proširiti, skupiti i koristiti ga na svoju korist. To radimo na sličan način kao što radi snimač na kazetofonu, gdje moţemo brzo premotati pjesme unaprijed, unazad, svirati pjesme normalnom brzinom, ili čak moţemo izvaditi kazetu i staviti drugu. Kazetofon se moţe povezati sa našom svjesnosti, a kazete su poput naše percepcije. Moţemo promijeniti našu svjesnost i percepciju, isto kao što moţemo promijeniti i vrijeme. Postoje različita vozila za doživljavanje različitih gustoća Vaša fizička forma, koju vi zovete vaše tijelo posebno je dizajnirana za treću i četvrtu gustoću. Fizička forma, sa osnovnom animalnom inteligencijom, je dovoljna za treću gustoću. Na 4toj gustoći ta osnovna inteligencija je presvučena sa višim umom, ono što vi zovete inteligentna svjesnost, pa je takav ljudski oblik povoljan za 4tu razinu. Na 4. gustoći ljudsko biće postaje svjesno sebe kao duše i uči kako stvarati koristeći svoje mentalne sposobnosti. To je ono što vi zovete metafizičko stanje, gdje su um i tijelo povezani jedno s drugim. Vozilo koje se koristi za doţivljavanje 5te dimenzije je eterična kristalna svjetlosna forma, tijelo koje koristi silicij kao bazni element umjesto ugljika. Ovo ugljično tijelo koje sada nastanjujete će biti kemijski promijenjeno u svjetlosno silicijsko tijelo za vrijeme procesa uzdizanja. Tako smo dizajnirali DNA da prelazi iz ugljične tjelesne baze u silicijsku svjetlosnu formu. Forma 5te gustoće ne stari i ne umire. Forma 6te gustoće ima slično tijelo kao i 5ta gustoća, osim što je puno više blještavo nego tijelo 5te gustoće. Takvo tijelo 6 gustoće postoji u obliku čiste svjetlosti, a ne kristala(silicija) kao na 5 gustoći. Tijelo 7 gustoće, (tj. gustoće koja odgovara vašoj izvornoj duši, prije nego što se duša spustila na 3.razinu) je čista svjetlosna vibracija, koja ostavlja otisak ljudske forme, tako da izgleda ljudski, ali je vrlo prozirna. Moţete kroz nju vidjeti. Ako ste vidoviti, tada već sad moţete vizualizirati bića sa 7 gustoće. Forma 8. gustoće se pojavljuje kao grupa kolektivnih duša. Kao da je jedno biće sastavljeno od mnogo podbića. Sebstvo sa 8. gustoće se često naziva nadduša.

16 |

Forma 9. Gustoće je veća skupina duša, i taj proces grupiranja se nastavlja sve do 12te gustoće, koja je intimno povezana sa Boţjom Glavom, isto kao i mi. U poglavlju 5, više ćemo objasniti prirodu i evoluciju duše kroz spektar gustoća. Opisi naše stvarnosti neće biti točni, jer u vašem jeziku ne postoje riječi koje bi je opisale.

Mi smo ekstenzije Boga Sada ćemo objasniti Kreaciju iz malo drugačijeg aspekta nego što smo to opisali na početku ovog poglavlja. Vidjet ćete neka ponavljanja, koja su namjerna. Budite strpljivi s nama kako bi razjasnili odreĎene stvari koje smo naveli prije. Zapravo, nigdje ne postoji podjela i separacija u Kreaciji. Samo jednostavno postoji Bog. Nastaviti ćemo oslovljavati Boga sa On. Kako bi ponovili prošlu lekciju, Bog je stvorio individualne duše kao ekstenzije sebe, isto kao i bodlje na morskom jeţincu. Za one koji ne znaju što je morski jeţinac, to je kraljeţasto biće koje ţivi u plitkim vodama zemljinih mnogobrojnih oceana. Neki od njih su ljubičaste boje. Izgledaju kao jastučići za igle, pa zamislite Boţju Glavu sa tijelom jeţinca sa milijardama iglica koje izlaze iz tijela, a svaka bodlja predstavlja individualnu dušu. Postoje razine ili gustoće, svake individualne duše. 12. razina individualne duše je direktno povezana sa Boţjom Glavom. Ona se nalazi točno u centru Boţjeg bića, pa ako bi to htjeli prikazati analogno sa morskim jeţincem, to bi bilo kao da je vanjski oklop povezan direktno sa unutarnjim tijelom jeţinca. Taj oklop 12. razine, ima komponentu 11 razine, koja se moţe prikazati kao pokrivač koji je usko prevučen preko oklopa. Oklop je direktno povezan sa centrom organizma, bez ikakvog realnog opisa, osim onog kao materijalne promjene. Pokrivač 11 gustoće prevučen je preko oklopa 12te gustoće, i postoji linija razgraničenja ili komad diskontinuiranog materijala, koji ukazuje na to da se sada dogaĎa nešto drugačije i da je jedinka sada puno dalje od centra organizma. Za opis 8, 9. i 10. gustoće moţemo koristiti analogiju drveta. Aspekt duše na 10. gustoći moţemo prikazati kao sistem grana drveta, gdje postoji centralno stablo ili temelj, jedan veliki korijen koji je povezan sa zemljinom korom, koja je takoĎer povezana i sa samom planetom Zemljom. Sistem korijena i grana su direktno povezani u tijelu organizma, a razlikuju se po malim jedinicama energije koje prodiru na van iz tijela drveta. Duša na 9 gustoći moţe biti povezana sa serijom manjih grana koje su spojene zajedno i rastu zajedno iz debla, i velikih grana koje rastu iz trupa drveta. Ta 9 razina se u vašem svijetu često naziva atmična, atmična, monadična ili Sebstvo Avatara, ali zbog jednostavnosti mi ćemo je zvati glavna nadduša, ili nadduša nadduše.

17 |

Osma razina, liči manjim granama koje rastu iz većih grana 9 razine glavne nadduše. To su individualne nadduše. 7 razina duše su lišće i cvijeće na manjim grančicama drveta (8.razine nadduše), koje takoĎer rastu iz većih grana drveta (9. razina glavne nadduše). Lišće i cvjetovi koji predstavljaju 7. razinu, imaju vlakna, vlasi, tučke i prašnike koji rastu iz njih. To se moţe prikazati kao aspekti duše koji doţivljavaju svjetove niţe razine. U analogiji morskog jeţinca, vanjske razine duše su poput individualnih ţarki ili iglica morskog jeţinca. Ţarci na kraju svake bodlje se mogu povezati sa senzornim mehanizmima koji se kreću po 6, 5, 4 i trećoj gustoći. Kroz svaki senzorni mehanizam tj. tijelo, duša doţivljava iskustva u svjetovima niţe gustoće.

Različite konfiguracije duše Svaka od 6 niţih razina ili gustoća duše stvara oblik u kojem doţivljava tu odreĎenu razinu ili gustoću. Pa tako i DNA molekula postaje gušća kroz neke oblike procesa raĎanja, iako na 5 i 6 razini ne postoji proces raĎanja u smislu kako ga ljudi doţivljavaju. Na 4 toj razini proces je vrlo sličan procesu raĎanja treće razine. Povećavanje gustoće duše se javlja kroz podjele ili fragmentacije, ovisno o tome kakva je konfiguracija duše. Podjela duša je proces u kojem individualne duše izlaze iz nadduše. To se dogaĎa na različitim gustoćama, ali najčešće razina 8 izlazi u razinu 7, ili nadduša šalje van individualne aspekte sebe, tj. duše 7. razine, kako bi iskusile područja sedme dimenzije. Na 8 gustoći nadduša obično raĎa 12 individualnih dijelova, koji postanu duše 7 gustoće. Postoje izuzeci u vašem svemiru, i drugim svemirima. Neke nadduše se samo podijele na 6, 4, 3 ili 2, ali najčešća konfiguracija je podjela na 12 segmenata. Svaki od tih 12 segmenata je stalno povezan sa naddušom i naravno sa Bogom. Svaki dio je kompletna i cijela samostalna jedinka, isto kao što se stanice podijele i postanu nove potpune stanice. Duše obično izrone iz Boţje Glave u različitim valovima. U vrlo ranoj Kreaciji, neke su došle direktno u 12tu gustoću, ali većina prvih duša je iskusila individualnost na 7 razini. Proces podjele i grananja od 12te do sedme razine obično se pojavio odmah, pa moţemo reći da ste došli direktno iz boţje glave kao bića sa 7 razine (individualne duše). Kada ste se uzdigli u vibraciji nazad do 7 razine, tada ste počeli sljedeću spiralu evolucije od 7 do 12te razine, pa proţivljavate iskustvo nadduše, glavne nadduše, i Boţjih razina na način koji to prije niste iskusili (kada ste prvi put izašli iz Boţje Glave). Drugi način objašnjenja bio bi da ste potekli iz Boţje Glave kao dječje duše, bez pune svjesnosti što vas dalje čeka. I kada se ponovno vratite do Boţje Glave nastavljate svoj razvoj sa punom svjesnosti odrasle duše. Ponovno vas podsjećamo da je koncept duša koje se ponovno spajaju sa Boţjom Glavom pogrešan. Uzdiţete se do 12te razine i pune

18 |

Boţje svjesnosti, ali ste samostalna bića, bogovi na svoje vlastito pravo, djeca koja odrastu da postanu kao svoji kozmički roditelji. Vratiti ćemo se na raspravu o nadduši i njenoj podjeli. Ne brinite se ako vam je ovo teško pratiti. Prijenos energije koji dolazi sa našim riječima, će postepeno dozvoliti da vam ovi koncepti postanu jasni. Ovaj kanal odreĎuje 12 dijelova nadduše kao primarne članove obitelji duše, ili primarne podjele duše.

Priroda i putovanje nadduše Većinu vremena, duše blizanke krenu sa više gustoće i tada jedan sudionik para odabere istraţiti vanjska carstva Kreacije, razine od 1 do 5, dok drugi sudionik para ostane uzvišen, obično na 6toj ili 7 razini. Uzvišeni sudionik para, moţe voditi inkarniranog sudionika sa više razine, ili moţe istraţivati više razine i svjetove i ostaviti inkarniranog člana samog, ovisno o tome što je potrebno odreĎenoj duši. Ponekad se obje duše blizanke spuste na niţe gustoće istovremeno, ali u tom slučaju, rijetko putuju u iste svjetove. Vrlo je rijetko da se obje duše blizanke inkarniraju na Zemlji u isto vrijeme. Obično jedna ostane na višim sferama, dok druga odlazi na 3. Ili 4. gustoću. To se dogaĎa kako bi se očuvao integritet člana para koji se spustio na niţu razinu. Ako dio duše blizanke koji doţivljava vanjske gustoće ostane zarobljen u toj gustoći (identificira se sa tom gustoćom i zaboravi da je dio cjeline), tada će član koji je na višoj razini njeţno ali čvrsto podsjetiti člana niţe razine na razloge njegovog silaska, njegove svrhe na toj razini ili misije, i toga tko je on zapravo na višoj razini. Toj ideji ćemo se vratiti u 5. poglavlju, ali zasada vam samo dajemo pregled konstrukcije svemira. Kasnije ćemo istraţiti svojstva duše, kako ona evoluira i kako se dijeli i fragmentira. Objasnit ćemo ideju, da postoje dijelovi duše koje nisu dio nekog većeg samostalnog entiteta (nisu nastale podjelom ). U niţem ili višem carstvu Kreacije, na 3. I 4.toj razini, postoje procesi zbog kojih se duša osjeća odvojeno ili zarobljeno, a postoje i iskustva zbog kojih se duša cijepa na komadiće koji nisu samostalna bića. To ćemo objasniti u poglavlju 5. Napravit ćemo saţetak svega što smo do sada naveli vezano za kreativni proces. Neke duše su iznikle u vrlo ranom stadiju Kreacije (iz perspektive zemaljskog vremena) i ponovno su evoluirale u bića sa 12te razine, sposobna za stvaranje čitavih svemira. Oni se zovu bogovi stvoritelji. Mi smo jedni od tih bogova stvoritelja. Maleni dio naše energije se projektirao na 7. gustoću, gdje smo mi u mogućnosti kontaktirati sa našim kanalima, uključujući i ovaj kanal sada. Većina vas koja čita ovu knjigu je iznikla za vrijeme jednog od velikih valova kreacija, koji su se dogodili prije 100 milijuna godina. U jednom od tih valova vi ste izašli iz Boţje
19 |

glave na 7. gustoći vibracije. Tada ste mogli birati da li ţelite istraţivati svjetove niţe gustoće (ispod 7.razine), ili ţelite evoluirati sa sedme na 12tu razinu. U ovo vrijeme, u vašoj evoluciji duše, vi ste se uzdigli na 3. razinu i ulazite u 4. Neki od vas se pripremaju da sa 4. prijeĎu na 5. Opis karakteristika svake pojedine gustoće je dan u različitim dijelovima ove knjige.

Slobodna volja i Pad iz milosti Postoji nekoliko Boţanskih principa koji se primjenjuju pri stvaranju i odrţavanju različitih svemira i galaksija. Iako su mnoge svemire stvorili bogovi kreatori, a ne direktno Boţja glava, većina istih boţanskih principa se primjenjuje i u tim lokalnim svemirima. Iako, svi svemiri nemaju ono što vi nazivate slobodna volja. To je princip koji se primjenjuje samo u malom postotku, uključujući i vaš svemir. Kada je Boţja glava dala dušama slobodnu volju, moţemo reći da je to bio svojevrsni eksperiment, da se vidi kako će se Kreacija odvijati. Kao svaki dobar znanstvenik u svom laboratoriju, Kreator je eksperimentirao sa puno različitih mogućnosti. Dodijelio je nama i drugima da projektiramo DNA molekulu, jednu od preteča ţivota u ovom svemiru. Nakon mnogo milijuna zemaljskih godina, mi smo usavršili aspekt DNA koji se odnosi na ljudsku formu. Iako je Bog u osnovi ostvario sve forme, mi smo odigrali centralnu ulogu u stvaranju oblika kojeg sad nosite. Svrha ove forme je naravno bila, da vam osiguramo vozilo sposobno za doţivljavanje svjetova niţih razina i gustoća do najmanjih detalja. Pad iz milosti je bio dogaĎaj stvoren po slobodnoj volji, nepredviĎen od Kreatora, gdje su se duše zarobile na niţim razinama. Kako se to dogodilo. Intenzitet iskustava duše u inkarnacijskom procesu je uzrokovao da većina duša zaboravi tko su. One su počele vjerovati da su tijela ( i osobnosti povezane sa tim tijelima). Nakon što su zaboravile svoj pravi identitet, duše su se polako uspinjale kroz niţe razine gustoće. Jednog dana ćete se potpuno prisjetiti vaše prave esencije, vaše duše, i oslobodit ćete se iluzije niţih svjetova. Bez Boţanske intervencije, taj dan bi vjerojatno bio daleko odgoĎen. I tako je Boţja glava u svojoj beskrajnoj mudrosti, stvorila serije Boţanskih odreda (detaljnije u sljedećem poglavlju). Te odluke odreĎuju tijek evolucije. Kako bi nas bolje razumjeli, pogledajmo definiciju evolucije. Evolucija ima 2 definicije. 1 Progresija inteligencije unutar danog ţivotnog oblika, kao npr. kompleks ljudskog tijela i uma 2 Progresija svjesnosti duše sa niţih na više razine gustoće Zbog ovih lekcija koristit ćemo se ovim definicijama naizmjenično, ali ćemo se potruditi da fizičku evoluciju zovemo evolucija i/ili mutacija ovisno o brzini promjene vrste; i

20 |

duševnu evoluciju, kao kotač reinkarnacije i /ili spiralu uzdizanja, ovisno o razini svjesnosti duše. Postoji puno konfuzije oko fizičke i duševne evolucije. Iako nemamo točnu metodu kojom bi opisali te uzorke na vašem jeziku, relativno jednostavna ideja je zamisliti fizičku formu kao mašinu, a dušu kao operatora mašine. Kompjutor koji koristite kako bi čitali elektroničke tekstove, ima svoje početke u vakumskim tubama, magnetskim vrpcama i pisaćim mašinama. Ova fizička forma koju nosite, imala je svoje početke u mineralnoj, biljnoj i ţivotinjskoj evoluciji onoga što biolozi zovu prirodna selekcija. Svrha ove fizičke forme koju nosite je da dobijete direktno iskustvo vanjskih područja Kreacije. Kako vaša duša evoluira na sve više frekvencije svjesnosti, potrebno joj je vozilo koje odgovara odreĎenom području u koje ulazi; isto kao što inţenjer treba brz, sofisticiran, moderan kompjuter, dok je srednjoškolski student zadovoljan i sa osnovnim modelom. Postoji 7 dimenzija koje zahtijevaju neku vrstu vozila kako bi ih mogli direktno iskusiti. Kako se vaša duša penje kroz tih 7 dimenzija, potrebno joj je tijelo prigodno za svaku razinu. Kao što smo prije naveli, postoji mnogo načina kretanja kroz različite razine Kreacije. U vašoj 3. I 4. Dimenziji, koristite kotač reinkarnacije, koji je jedan od Boţanskih odreda koje ćemo objasniti u sljedećem poglavlju. Kako se uspinjete na 5. I 6. Dimenziju, koristit ćete eterično kristalno svjetlosno tijelo, koje je dio spirale uzdizanja (još jedan od Boţanskih odreda). Prije nego što objasnimo Boţanske odrede, vaţno je osvrnuti se na analogiju danu u ovom poglavlju. Na Zemlji postoji zabluda o tome kako duše postiţu jedinstvo sa Bogom. Kao prvo, mi smo svi jedno s Bogom, bez obzira na našu razinu vibracije. Nemoguće je ne biti jedno s Bogom, budući da je Bog sve i mi smo svi dio svega. Ali ideja da se duše izdiţu na višu i višu vibraciju i nakon toga spajaju sa Boţjom glavom je netočna. Najbolja analogija kojom to moţemo objasniti je proces ljudskog raĎanja. Vi dolazite iz majčine maternice i postepeno rastete i razvijate se u potpuno funkcionalnu odraslu osobu, baš kao što su i vaši roditelji. Vi tada moţete i sami postati roditelji, nastavljajući pritom produţenje linije. Jednom kada ste odrasla osoba, sigurno se nećete vraćati nazad u majčinu maternicu. Duše izviru iz Boţje glave kako dječje duše, i postepeno rastu i razvijaju se u odrasle duše. Jednom kada odrastu, one postanu kao njihovi boţji roditelji. Postanu svjesne da su dio Svega, dio jedinstva kreacije, ali su samostalni bogovi po svom vlastitom pravu, sposobne za stvaranje čitavih svemira baš kao što to mogu i njihovi roditelji. Iako vi imate slobodnu volju unutar niţih svjetova, vi takoĎer imate i veličanstvenu unaprijed odreĎenu sudbinu da postanete bogovi kreatori, baš kao što smo i mi. Ne sasvim poput nas, jer je svaka duša unikatna i ima specifični doprinos za Kreaciju, ali nadamo se da ste nas razumjeli.

21 |

U poglavlju 5 više ćemo pričati o evoluciji duše, ali tema ove knjige su promjene na Zemlji i 2012. godina, pa ćemo sada obraditi Boţanske odrede koji su prisutni u vašem svijetu, jer su te informacije vaţne za ovu temu.

Poglavlje 2 – Boţanski odredi

Postoji aspekt Boţje glave koji još uvijek evoluira. Vrlo jednostavna alegorična i metaforička analogija je ova – za vrijeme istraţivanja Njegove vlastite kreacije, Bog je učio kroz sistem pokusa i pogreške, što djeluje a što ne za evoluciju duše. Kako bi ispravio pogreške unutar originalnog dizajna, neke ispravke su napravljene periodično, u formi Boţanskih odreda. Mogli bi reći da su to Boţji odgovori na probleme prisutne unutar sistema svemira sa slobodnom voljom. Mnogim dušama je vrlo teško prihvatiti tu pretpostavku da unutar savršenstva Boga postoji nesavršenstvo, ali to je način na koji duše istraţuju stvorenu Kreaciju. Vaţno je odmaknuti se od procjene i jednostavno prihvatiti da Kreacija ima nesavršenosti. Dozvolite nam da navedemo primjer softvera za kompjuter. Kao što znate, izdaju se periodične nadogradnje kako bi se ispravili problemi prethodnih verzija programa. Umjesto da proklinjete prethodnu verziju, vi jednostavno prihvatite realnost nadogradnje vašeg kompjuterskog sistema. Sljedeća analogija koja je primjerena su zakoni unutar sustava koji upravljaju individualnim drţavama na Zemlji. U nekima od vaših razvijenih zemalja, imate amandmane za originalne dokumente, koji su stvoreni nakon otkrića problema unutar originalnih propisa i zakona. Bog je u svojoj neograničenoj moći i milosrĎu, izdao deklaracije koje mijenjaju univerzalne zakone i principe, ili koje stvaraju iznimke u pravilima, na različite načine. U ovom poglavlju, raspravit ćemo različite modifikacije napravljene u ovom lokalnom svemiru. Važeći odredi Postoji nekoliko glavnih velikih odreda izdanih od Boţje glave koji su vaţni za vaš razvoj, kao individualne duše. Oni su, u kronološkom redu, sljedeći: 1. Rješenje za odvojenost (pad iz milosti) 2. Galaktičke promjene, koje se pojavljuju približno svakih 108 milijuna godina u ovom solarnom sustavu 3. PredviĎeno poravnanje Zemljine osi, koje se dogaĎa prosječno svakih 25, 920 godina

22 |

4. Kotač reinkarnacije 5. Spirala uzdizanja 6. Masovno uzdizanje 7. Intervencija Božjih pomagača za vrijeme Velikih Civilizacija i Kozmičkih ciklusa 8. UvoĎenje prosvijetljene djece (bića visoke gustoće koja se inkarniraju u ljudsku formu) Prvi Božanski odred – Rješenje za Pad iz milosti Postoji mnogo učitelja i učenja na Zemlji koji su detaljno i prilično točno opisali Boţanske odrede. Objašnjenje navedeno ispod se temelji na jednoj od vaših kanaliziranih knjiga „ A Course in Miracles“. Koristit ćemo terminologiju sličnu tom okviru u našoj raspravi. Jednostavna definicija Pada je „tendencija duše da se identificira sa carstvom koje duša istraţuje“. Odgovor na Pad i rezultirajuće vjerovanje u odvojenost od Boga, se manifestirao kao ugraĎeni i utisnuti program unutar DNA-a palih duša. Bez ovog mehanizma intervencije, odluka duša da evoluiraju ostala bi jedino na njihovoj slobodnoj volji. Unutar nekoliko milijuna godina, nakon raĎanja duša iz Boţje glave, mnogo duša je ostalo zarobljeno na niţim razinama, i one se moţda nikad ne bi sjetile svog Boţanskog porijekla, i ne bi napravile neophodne izbore, kako bi se oslobodile od vezanosti na identifikaciju sa materijalnom formom. Iz tog razloga, u vrijeme Pada postojao je već i odgovor. U vječnosti, svo vrijeme se odvija SADA, pa konačno ne postoji gubitak vremena izmeĎu problema i rješenja problema. U slučaju Pada, odgovor je bio u kompleksnoj seriji ugraĎenih i utisnutih programa, unutar eteričkog polja svake duše, u obliku serija DNA kodova i ključeva koji su pokretali buĎenje na različitim intervalima. Ti pokretači snaţno utječu na funkcioniranje slobodne volje. Dok je još uvijek moguće da duša odbije slušati unutarnji Boţji Glas (esenciju duše), na račun glasa ega (dijela koji se identificira sa materijalnom formom), postaje sve teţe ignorirati signale koje šalje Bog kroz aktivaciju DNA kodova i ključeva. Glavni obrazac uzdizanja je jedan od ugraĎenih DNA ključeva. Taj obrazac se aktivira za vrijeme petog Boţanskog odreda, Spirale uzdizanja, koja je objašnjena ispod. U osnovi, prvi odred je ustanovio trajnu vezu izmeĎu odvojenih duša i njihovog višeg sebstva (aspekta duše koji se nalazi u gustoćama od 5 do 12). U konačnici, ta veza je vječna i nikad ne moţe biti uništena, ali vremenski period (u Zemaljskim godinama) koji je potreban svakoj duši da sama ponovno uspostavi tu vezu bi bio predug, i Kreacija se ne bi mogla nastaviti u takvom prividnom redu.
23 |

Kao što znate, duše se znaju izgubiti u kompliciranosti niţih svjetova i ako bi sve bilo prepušteno isključivo slobodnoj volji, tada bi za nastavak osnovnih učenja bilo potrebno vrlo puno vremena. Pa je tako Boţja Glava odlučila osigurati poseban put za ponovno prisjećanje jedinstva duše sa Izvorom. Ovaj prvi odred se manifestira u nekim dušama kao svjesnost, ili blijedi i njeţan podsjetnik da postoji bolji način ţivota od identifikacije sa egom. To je ono što nas tjera naprijed i inspirira dok se sve čini bezizlazno. Sada ćemo objasniti drugi odred, koji se odvija kao periodični nebeski dogaĎaj, ili kozmički ciklus. Drugi odred – Galaktička promjena Drugi odred je galaktička promjena, koju detaljno objašnjavamo u 2 dijelu ove knjige. Galaktička promjena je zračenje iz Centralnog Sunca svake galaksije, koje kupa rotirajuće zvijezde i solarne sisteme u visoko frekventnim izljevima radijacije, u periodičnim intervalima, za vrijeme svake revolucije u galaksijama oko Centralnog Sunca. U galaksiji Mliječne Staze, ta promjena se pojavljuje otprilike svakih 108 milijuna godina, za zvijezde i solarne sisteme unutar galaksije u kojoj je Zemlja smještena. Svaki put kada Zemlja i njoj susjedne zvijezde i planeti proĎu kroz ovu zraku svjetlosti, dominantna vibracija atomskih struktura na tim zvijezdama i planetima se pomakne na sljedeću razinu gustoće, kroz proces poznat pod mnogim imenima uključujući ulazak u fotonski pojas, prolazak kroz zvjezdana vrata ili portal, ili pomicanje kroz elektromagnetsku nultu zonu. Galaktičku promjenu moţete zamisliti u spiralnom obliku poput opruge ili navoja. Kako se krećete tom spiralom, ponovno se vraćate do iste točke spirale, ali se pomaknete na višu poziciju unutar spirale. Kada gledate vašu galaksiju sa vertikalne točke iznad područja spirale, čini se kao da postoji samo jedna dimenzija tog vrtećeg kruga, ali zapravo, galaksija je poput spirale i svaki puta kada se spirala zavrti, vibracija se mijenja i vi izaĎete na višoj točci. Dakle svakih 108 milijuna godina (na polovici jedne revolucije oko centralnog sunca), nastaje promjena u višu frekvenciju svjetlosti. U drugom dijelu knjige, objasnit ćemo vremensku razliku izmeĎu galaktičke promjene i trajanja jedne revolucije u galaksiji. Galaktička promjena je odred dizajniran kako bi se stvorila gornja vremenska granica za to koliko dugo duše mogu ostati u odreĎenoj stvarnosti bez pokazivanja znakova evolucije i rasta. Budući da je Bog znao da sve duše neće biti spremne za ovu promjenu za vrijeme njihovog vremenskog ciklusa, donesena je odluka da se “lijene” duše premjeste na planete u drugim dijelovima galaksije kako bi im se dalo više vremena da se pripreme za promjenu. Mehanika promjene biti će objašnjena u poglavlju 8. Postoje učenja na vašoj planeti koja navode da su uzrok mnogih problema na Zemlji upravo te “lijene” duše koje su se inkarnirale u ovaj svijet i koje su bile izbačene iz drugih svjetova. Do neke razine to je istina, budući da su neke od duša inkarniranih na Zemlji došle iz svjetova koji su se spremili za uzdizanje. Takve duše nisu bile spremne za
24 |

promjenu i bile su prebačene na Zemlju kao na planet koji će im pomoći u učenju. Sada kada im je ponovno dana prilika da diplomiraju, neke od njih će uspjeti ovaj put. Druge duše će biti ponovno poslane na neki drugi pomoćni planet za njihov treći pokušaj. U nekim rijetkim slučajevima, neke duše nisu uspjele napredovati čak i nakon mnogih premještaja na planete sa sporijim tempom evolucije. Galaktičku promjenu nije moguće zauvijek odgaĎati. Konačno sve duše moraju proći taj proces. Duše koje ne mogu podnijeti promjenu (i iscrpile su mogućnost transfera) prolaze ono što se naziva “drugom smrću”. Druga smrt je jednostavno samo pregrupiranje, ili recikliranje matrice duše nazad u Boţju glavu. U osnovi to je ponovni početak sa novom matricom duše. Takve duše se ponovno stope sa Boţjom glavom i ponovno se raĎaju u Kreaciji kasnije. To je jedini slučaj kada se duše zapravo stapaju sa Boţjom glavom i kao što smo naveli prije, takvi slučajevi su ekstremno rijetki. Treći odred – PredviĎeno poravnanje Zemlje Boţja glava je dala svakom planetu uključenom u Pad šansu da napravi periodične skokove ili mutacije unutar vrste koja ţivi na tom planetu (humanoidi ili ostali), tako što je stvorila način da se planet sam uskladi sa specifičnim izvorima energije- iz, na ili pored centra galaksije (oni su manji nego izvori koji će se pojaviti za vrijeme galaktičke promjene, ali ništa manje snaţni). U slučaju Zemlje, ovo poravnanje se pojavi jednom za vrijeme svakog pomaka osi. Mehanika usklaĎivanja osi sa tim izvorima energije biti će objašnjena u poglavlju 7. Pribliţno svakih 25.920 godina, Zemlja prolazi kroz energetsku promjenu koja ubrzava evoluciju organizama koji su prisutni na njenoj površini. Za vrijeme galaktičke promjene, svi organizmi neće biti u stanju uspješno proći kroz promjenu. Mnogi od njih će nestati (napustiti će svoju fizičku formu) i imat će mogućnost reinkarnirati se na Zemlji u kasnije doba, ili na nekom drugom planetu. PredviĎeno poravnanje će biti objašnjeno u detalje u drugom dijelu knjige. Četvrti odred – Kotač reinkarnacije Kada su duše počele istraţivati vanjske svjetove po prvi put, tijela koja su nastanile bila su dizajnirana (od nas i ostalih bogova kreatora) da mogu ţivjeti koliko god je to potrebno. Jednom kad je duša vidjela i doţivjela sve što je htjela unutar odreĎenog carstva, ta duša je odbacila tijelo i vratila se u stanje čistog duha kako bi se pripremila za sljedeće putovanje. Teoretski, tijela koja su tada nastanile te duše, mogla su ţivjeti vječno, i u početku većina njih je trajala (ţivjela) tisućama Zemaljskih godina. Kako je vrijeme odmicalo, duše su postajale sve više identificirane sa niţim svjetovima koje su istraţivale, njihova tijela su se počela raspadati sve brţe i brţe. Duše su ulazile u niţe svjetove i u samo nekoliko stotina godina tijela bi im umirala. Takve duše su ostavile za sobom mnoge nenaučene lekcije i puno nezavršenih projekata. Zbog toga što su pale tako jako u vibraciji, bilo im je gotovo nemoguće vratiti se u njihovo originalno stanje ( sedmu gustoću), bez da ostave raštrkane djeliće sebe u niţim dimenzijama. Taj se proces
25 |

zove “fragmentacija ili rascjepkanost duše” o čemu ćemo pričati u poglavlju 5. Fizičko raspadanje i smrt samo se pojavljuju u 4 niţe gustoće, u koje spadaju u carstva neodreĎenosti (drugi zakon termodinamike uzrokuje s vremenom neravnoteţu i kaotičnost energije). Kako bi se dušama omogućilo da završe svoje misije i ponovno sakupe svoje djeliće, izumljen je Kotač reinkarnacije. Od tada se duše više nisu morale vraćati u svoj dom na 7.gustoći, prije nego što su se mogle ponovno inkarnirati. Zapravo su duše do tada ionako izgubile tu sposobnost, i sve do stvaranja ovog odreda, mnoge od njih su lutale, izgubljene i zbunjene, na mnogo astralnih i eteričnih razina, koje su okruţivale svjetove na kojima su te duše prije bile inkarnirane. Sada kad je proces reinkarnacije bio dostupan, te duše i njihovi fragmenti su mogli ponovno ući u svijet koji su upravno napustile i nastaviti njihove lekcije tamo u drugom tijelu. Dušama je bilo dozvoljeno da se reinkarniraju toliko puta, koliko je bilo potrebno da nauče sve što su htjele u tom odreĎenom svijetu, i sve dok se svi njihovi djelići nisu ponovno skupili u integriranu cjelinu. Jednom kad je nastupila ta integracija, takve duše su bile slobodne otići u njihovo normalno stanje na 7. gustoći i tada su mogle istraţivati druge svjetove i druge razine gustoće. Ovo povlači pitanje karme, ili nezavršenog posla. Detaljno ćemo se posvetiti tome u 5. poglavlju, ali za sada ćemo reći ovo: Ideja da duše moraju biti kaţnjene u sljedećim ţivotima za djela koja su počinila prije je pogrešna. Mnogo religija se temelji na toj ideji, koja je zapravo samo sloţeni oblik krivnje i vjere u grijeh. Duše se reinkarniraju kako bi završile svoje lekcije, a ne zbog nekog stalnog unutarnjeg defekta. Ţelja za učenjem svega unutar Kreacije je glavna pokretačka sila iza svake odluke o reinkarnaciji – a ne uvjerenje da netko mora ispaštati za grijehe iz prošlosti. Peti Božanski odred – Spirala uzdizanja Proces reinkarnacije ima mnogo prednosti, ali je bio vrlo neefikasan, jer svaki put kada se duša reinkarnirala većina memorije iz prošlih ţivota se izbrisala ili je bila zamućena velom svjetova niţih gustoća. Mnogo vremena i paţnje je bilo potrošeno na ponovno učenje i prisjećanje lekcija iz prošlih ţivota. K tome ,proces roĎenja i smrti stvorio je puno traume i fragmentacija unutar duša. To je bilo poput 2 koraka naprijed i 1 unazad svaki put kada se duša inkarnirala. Ovaj proces je stvoren tamo gdje je duša mogla direktno evoluirati na sljedeću gustoću bez odbacivanja fizičke forme. To je omogućilo duši da uĎe u sljedeću seriju lekcija bez toga da se mora ponovno prisjećati i ponovno učiti i bez toga da mora prolaziti traume raĎanja i umiranja. Taj proces se zove spirala uzdizanja. Na ţalost, sve do nedavno, vrlo malo duša je moglo proći kroz ovaj proces, zato što je zahtijevao da odreĎeni dio karme bude u balansu, i da kritični broj djelića duše bude skupljen prije nego što je duša imala dovoljno energije da napravi prijelaz. Uzdizanje je detaljno objašnjeno u poglavlju 6.
26 |

Iako je ideja o karmi zapravo iluzija, uvjerenje u krivnju i grijeh je postalo vrlo jako tijekom Pada – dovoljno jako da zadrţi duše zaključane u uzorcima negativnosti i niskih gustoća. Dodatni odredi su dati kako bi se lakše riješili ti problemi (u raspravi ispod). Jednom kad je duša imala dovoljno svjesnosti da proĎe kroz fizičko uzdizanje, trenutni pokretači, uključujući i osnovni uzorak, se aktiviraju i uzrokuju automatski proces, koji pretvara fizičko tijelo u eteričko. Sličan proces se dogaĎa kada duša evoluira iz eteričkog tijela sa 7. u nebesko tijelo na 9. gustoću (iako ljudska forma prestaje postojati iznad 7. gustoće). Šesti Božanski odred – Masovno uzdizanje Nakon što je uvedena spirala uzdizanja, zahtjevi su bili jako striktni. Duša je trebala imati gotovo svu karmu uravnoteţenu, sve fragmente sakupljene, i morala je probiti velove zaborava naslijeĎene u niţim svjetovima. To je bio naporan zadatak, iz 1950.g. kad je izdan šesti odred, samo oko 300 zemaljskih duša se uspjelo riješiti kotača reinkarnacije i prijeći na spiralna uzdizanja. Tih 300 duša su bile produkti gotovo 10 milijuna godina otkad su ljudi nastanili Zemlju. Mnoge duše su dosegle visoke razine svjesnosti, a tijela bi im tek bila uništena kad je došao kraj neke velike civilizacije (zbog velike kataklizme uzrokovane kozmičkim ciklusima ili drugim nebeskim dogaĎajima, ratom, intervencijom negativno polariziranih ET-a ili drugih razloga). Šesti odred je u osnovi bila zapovijed Boţanske glave koja je odreĎivala da duše ne trebaju riješiti svu karmu ili skupiti sve manje dijelove prije nego što im bude dozvoljeno da se uzdignu na sljedeću razinu vibracije. Masovno uzdizanje koje je nastalo iz odreda je predviĎeno da se pojavljuje u fazama, počevši oko 2012 godine , završno oko 2030 godine. Ovo su samo veliki periodi uzdizanja koji se kataliziraju kozmičkim ciklusima i promjenama. Duše će se nastaviti uzdizati izmeĎu tih velikih valova uzdizanja, ali ne u tako velikom broju kao u 2012, 2017 i 2030 godini ( u godinama koje odgovaraju velikim nebeskim dogaĎajima). Ti nebeski dogaĎaji mijenjaju elektromagnetsko polje oko Zemlje, koje zauzvrat uzrokuje mutaciju DNA ljudi i odreĎenih ţivotnih oblika. Detaljni opis kako će to izgledati moţete pronaći kasnije u knjizi. Kada se duše fizički uzdignu, ući će u stanje pete gustoće svjesnosti. Iako, Zemlja će biti primarno na četvrtoj gustoći nakon promjene, i većina duša koja preţivi Zemaljske promjene će biti na četvrtoj gustoći. Do 2030 godine, pribliţno 15 do 30 milijuna duša će proći kroz fizičko uzdizanje na Zemlji. Vibrirat će na petoj gustoći. Kako se planeta Zemlja pomakne u područje više frekvencije galaktičke promjene (izmeĎu 2015 i 2035 godine ), Zemlja i jedan do dvije milijarde ljudi će prijeći na četvrtu gustoću u isto vrijeme kada drugi u spirali uzdizanja budu prelazili na petu gustoću. Ostalih 4 do 5 milijardi duša neće moći prijeći promjenu sa treće na četvrtu gustoću i napustit će Zemlju i inkarnirati se na drugim planetima prikladnijima za razinu njihovog duševnog napretka (to je transfer o kojem smo pričali u našoj raspravi o drugom odredu).
27 |

Šesti Božanski odred – Masovno uzdizanje Nakon što je uvedena spirala uzdizanja, zahtjevi su bili jako striktni. Duša je trebala imati gotovo svu karmu uravnoteženu, sve fragmente sakupljene, i morala je probiti velove zaborava naslijeđene u nižim svjetovima. To je bio naporan zadatak, i to 1950.g. kad je izdan šesti odred, samo oko 300 zemaljskih duša se uspjelo riješiti kotača reinkarnacije i prijedi na spiralna uzdizanja. Tih 300 duša su bile produkti gotovo 10 milijuna godina otkad su ljudi nastanili Zemlju. Mnoge duše su dosegle visoke razine svjesnosti, a tijela bi im tek bila uništena kad je došao kraj neke velike civilizacije (zbog velike kataklizme uzrokovane kozmičkim ciklusima ili drugim nebeskim događajima, ratom, intervencijom negativno polariziranih ET-a ili drugih razloga). Šesti odred je u osnovi bila zapovijed Božanske glave koja je određivala da duše ne trebaju riješiti svu karmu ili skupiti sve manje dijelove prije nego što im bude dozvoljeno da se uzdignu na sljededu razinu vibracije. Masovno uzdizanje koje je nastalo iz odreda je predviĎeno da se pojavljuje u fazama, počevši oko 2012 godine , završno oko 2030 godine. Ovo su samo veliki periodi uzdizanja koji se kataliziraju kozmičkim ciklusima i promjenama. Duše će se nastaviti uzdizati izmeĎu tih velikih valova uzdizanja, ali ne u tako velikom broju kao u 2012, 2017 i 2030 godini ( u godinama koje odgovaraju velikim nebeskim dogaĎajima). Ti nebeski dogaĎaji mijenjaju elektromagnetsko polje oko Zemlje, koje zauzvrat uzrokuje mutaciju DNA ljudi i odreĎenih ţivotnih oblika. Detaljni opis kako će to izgledati moţete pronaći kasnije u knjizi. Kada se duše fizički uzdignu, ući će u stanje pete gustoće svjesnosti. Iako, Zemlja će biti primarno na četvrtoj gustoći nakon promjene, i većina duša koja preţivi Zemaljske promjene će biti na četvrtoj gustoći. Do 2030 godine, pribliţno 15 do 30 milijuna duša će proći kroz fizičko uzdizanje na Zemlji. Vibrirat će na petoj gustoći. Kako se planeta Zemlja pomakne u područje više frekvencije galaktičke promjene (izmeĎu 2015 i 2035 godine ), Zemlja i jedan do dvije milijardi ljudi će prijeći na četvrtu gustoću u isto vrijeme kada drugi u spirali uzdizanja budu prelazili na petu gustoću. Ostalih 4 do 5 milijardi duša neće moći prijeći promjenu sa treće na četvrtu gustoću i napustit će Zemlju i inkarnirati se na drugim planetima prikladnijima za razinu njihovog duševnog napretka (to je transfer o kojem smo pričali u našoj raspravi o drugom odredu). Ovaj proces dalje opisujemo u kasnijim poglavljima. Sedmi Božanski odred – Intervencija Božjih pomagača Kako bi se pomoglo dušama za vrijeme uzdizanja, i kako bi se pomoglo dušama koje nisu spremne za uzdizanje koji ţele ostati sa Zemljom za vrijeme njenog prijelaza sa treće u četvrtu gustoću, odobren je odred koji dozvoljava bićima sa viših gustoća da interveniraju u poslovima čovječanstva. Ovaj odred ima 2 dijela – 1 Upute i pomoć u procesu razvoja i evolucije
28 |

2 Intervencija sa nuklearnim, neutronskim, elektromagnetskim i kemijskim oruţjem na Zemlji U 1940 ' toj kada su ljudi počeli testirati atomsku bombu, bilo je očito da su ljudi postali sposobni uništiti ne samo sav fizički svijet na Zemlji, nego i teško ozlijediti sposobnost duša da se uzdignu. Ta oruţja ometaju astralna i eterična polja oko Zemlje, i takoĎer utječu na susjedne planete. Zbog toga, je ET civilizacijama sa visoko razvijenom tehnologijom bilo dozvoljeno doći na Zemlju kako bi spriječili ljude da unište sami sebe sa nuklearnim oruţjem. Od 1940,i druge vrste oruţja pridodane su listi za dozvoljenu ET intervenciju. Odluka u vezi toga koja oruţja treba neutralizirati utemeljena je na principu kritične mase (ne poput kritične mase nuklearnog materijala. U vrijeme kad je Boţja glava donijela tu odluku, broj duša koji je evoluirao na Zemlji je sada bio dovoljan da izda takvu drastičnu mjeru. OdreĎeno je da mirne, miroljubive duše koje se ţele pomaknuti u četvrtu gustoću zajedno sa Zemljom, i takoĎer one koje prolaze kroz uzdizanje, trebaju imati sigurna utočišta na različitim mjestima na planetu, gdje bi mogli biti zaštićeni od radioaktivnog otpada i elektromagnetskih ometanja rata. Samo ti sistemi oruţja koji mogu naškoditi cijelom planetu su zabranjeni. Ratoborni ljudi se slobodno mogu izbombardirati u zaborav sa svojim uobičajenim oruţjem, dok će drugi više prosvjetljeni članovi ljudske rase biti voĎeni u sigurna utočišta. Ta intervencija je još uvijek danas prisutna na planeti Zemlji. Vaše nuklearno oruţje je bilo neutralizirano u 5 različitih slučajeva od 1962 godine. Slučaj u Zaljevu Svinja pored Kube, je bila prva takva intervencija. Sljedeće intervencije su napravljene u Americi i Rusiji. Najnovija intervencija je napravljena u jesen 2007, kada je grupa odmetnika pokušala započeti rat izmeĎu Irana i Iraka, ili točnije izmeĎu Irana i terorističkih snaga u Iraku. Ta grupa je pokušala lansirati nuklearni projektil unutar Irana. Projektil nikada nije izašao iz svog spremišta, jer su kodovi lansiranja bili odmah neutralizirani od strane dobronamjernih grupa koji su pomagali Zemlji. TakoĎer su postojali pokušaji od strane takozvanih Iluminata i njihovih crnih operativaca u stvaranju i propagandi kemijskog, neutronskog i elektromagnetskog oruţja protiv neodreĎenih „neprijatelja“. Ta oruţja je teţe otkriti, ali Boţji pomagači, su uz pomoć sofisticiranog vidovnjaštva i nadgledanja elektromagnetskih polja, uspjeli spriječiti korištenje takvog oruţja na bilo kojoj većoj razini. Postoje mnogobrojne ET grupe, sakupljene oko elektromagnetskog polja Zemlje, koje rade na sprečavanju elektromagnetskog oruţja i ostalih negativnosti koje uzrokuju nepravilnosti u eteričnom polju Zemlje. Zamišljene linije i vrtlozi koji čine elektromagnetsku mreţu Zemlje, su u osnovi portali koji dozvoljavaju da se fizički i eterički svjetovi povezuju. Napredne civilizacije koriste te mreţne linije kao točke ulaza i izlaza u vaš svijet. Ti mreţni sistemi su oni koji Zemlju i njeno eterično tijelo drţe u ravnoteţi. Ako se ta mreţa poremeti ispod odreĎene točke, to moţe dovesti do doslovnog trganja prostora i vremena, i to moţe učiniti ţivot na Zemlji
29 |

nemogućim. Elektromagnetska ometanja takoĎer mogu ugroziti ţivot u drugim dijelovima solarnog sistema. ( Na većini drugih planeta vašeg solarnog sistema postoji ţivot u eteričnom i nebeskom obliku. ) Mreţni sistem Zemlje moţe postati neuravnoteţen ne samo od nuklearnog i elektromagnetskog oruţja, nego takoĎer i od velike količine negativnosti (straha i ostalih misaonih oblika, uvećanih zbog velikog broja duša koje sudjeluju u tim mislima). Zbog toga postoje negativni vrtlozi na područjima gdje je puno duša zapelo u negativnosti. (Negativnost koja je ovdje definirana, uključuje sve unutar svjesnosti što ometa ili sprečava rast ili evoluciju duše na prirodan način.)Pojava negativnih vrtloga zbog koncentriranog negativnog razmišljanja je takoĎer jedan od razloga, zbog kojeg su grupe prosvijetljenih duša poslane na intervenciju u Zemaljskim poslovima. Fenomen koji je poznat kao krugovi u ţitu, koje moţete vidjeti u različitim ţitnicama, je nusproizvod rada na mreţi od različitih ET grupa. Kako balansiraju i stabiliziraju mreţni sistem oko vašeg planeta, oni često ostave svete simbole i „okidače“ kako bi vam pomogli da se probudite. Ti otisci na poljima nastali su stvaranjem mini vrtloga, koristeći ET mašineriju iz svemirske letjelice. To je ista oprema koja se koristi da prevozi njihove brodove. Specifična grupa koja je odgovorna za većinu originalnih krugova u ţitu su Pleiadeanci sa četvrte gustoće, koje nagledaju Arkturianci sa 7. gustoće.

Osmi Božanski odred – Dolazak prosvijetljene djece Početkom 1950-tih, Boţja glava je shvatila da kako bi sačuvala slobodnu volju kod prosvijetljenih duša na Zemlji, mora uvesti neke promjene iznutra. Najbolji način da to napravi bilo je uvoĎenje visoko evoluiranih duša kroz inkarnacijski proces, jer je obično bilo preriskantno poslati svemirske brodove na Zemlju i dozvoliti njihovim članovima da slobodno hodaju zajedno sa inkarniranim ljudima (iako postoji nekoliko grupa koje to rade). Kako bi se posluţili metaforom, Bog je podigao svoju ruku i rekao – „ Tko se ţeli dobrovoljno prijaviti da doĎe na Zemlju i pomaţe u ovo kritično vrijeme? Ja ţelim samo najbolje i najmudrije duše.“ „Mi ćemo, mi ćemo!“ povikalo je veliko mnoštvo. I sada oni su tu, dolaze u vaš svijet, iz svih dijelova svemira. Neki od njih su bili na svjetovima 7. gustoće prije nego što su se utjelovili na Zemlji, i ti su zadrţali najviše svojih duhovnih i intuitivnih sposobnosti. To su duše koje vole mir, i neće tolerirati nasilje i mrţnju. Svjesne su rizika dolaska na Zemlju i voljni su riskirati da se moţda zapletu u velovima iluzije. Do sada su došla 3 vala tih duša – prvi val za vrijeme baby booma u 1950 i 1960-tim, drugi val za vrijeme 1980-tih i 1990- tih i treći u sadašnjem vremenu na Zemlji. Dana su im mnoga imena uključujući Indigo (prvi val), Kristalna (drugi val) i Dugina (treći val).
30 |

Svaka grupa dolazi u višem evolucijskom stadiju, nego prethodna grupa. To se dogaĎa kako bi se osiguralo da kako vibracija Zemlje ubrzano raste, duše koje kasnije doĎu imat će veće šanse da podnesu vibracije Zemlje bez gubitka svjesnosti. Mnogo Indigo djece su sada odrasli ljudi koji raĎaju Kristalnu i Duginu djecu. Ti roditelji imaju dovoljno svjesnosti da podrţe djecu u razvoju njihovih intuitivnih i duhovnih sposobnosti. Neka od te djece, su savršeno razvila telepatske sposobnosti i sposobna su pokrenuti spontano iscjeljivanje. Neki od njih su razvili sposobnost psihokineze (mentalno pomicanje predmeta koji su u blizini) i telekineze (mentalno pomicanje predmeta iz daljine). Eventualno će neki naučiti napredne tehnike levitacije, teleportacije i bilokacije. Suprotno informacijama koje kruţe u nekim grupama na Zemlji, vrlo malo duša će imati sposobnost promijeniti oblik u neku drugu ţivotnu formu. To je rezervirano uglavnom za duše, koje su evoluirale na 9.tu razinu i iznad, a vrlo malo duša sa te razine se manifestira u tijelima na Zemlji, zato što je na njihovoj razini to jako riskantno. Ono što su ljudi krivo shvatili pod promjenom oblika je zapravo parcijalno ili potpuno zaposjedanje ljudskih tijela od strane astralnih entiteta koji nemaju ljudsku formu. U sljedećim poglavljima objasnit ćemo temu zaposjedanja od strane astralnih bića Drakosa, Orionaca, Sirianaca i nekih Zeta. U nastavku ćemo vam objasniti kratku povijest Zemlje. Znanje i svjesnost o tome što se sve dogaĎalo na vašoj planeti u prošlosti sve do danas, uvelike će vam pomoći da shvatite promjene koje dolaze. Uvod u znanost o vremenskim linijama Većina vas koja čita ove poruke, pohaĎali ste satove povijesti u osnovnoj i srednjoj školi, a neki i na fakultetu. Ovo što slijedi neće biti poput nijednog sata povijesti kojeg ste ikad pohaĎali u vašim tradicionalnim školama. Danas ćemo pregledati istinsku povijest vaše Zemlje. Ovaj pisac je napisao kratku povijest Zemlje u svojoj prvoj knjizi (Life on the Cutting Edge), ali to je bilo nepotpuno. Pokušat ćemo izdvojiti vašu planetarnu povijest u širem potezu kista, drţeći na umu da su vrijeme i prostor iluzorni u prirodi, i bilo koji portret vremenskih linija je podloţan iskrivljenosti. Vremenski okviri koje dajemo ovdje su grubi ekvivalenti vašem sadašnjem trodimenzionalnom vremenu. Ali, vrijeme se moţe mijenjati i prilagoĎavati vašom vlastitom svijesti. Stoga, povijest nije napisana u kamenu, nego je kontinuirana tapiserija dogaĎaja, koja se stalno mijenja i ponovno piše. Vrijeme je poput neograničeno velike tkanine, a svaka nit predstavlja vjerojatnu ili moguću realnost. Trodimenzionalni svijet se sastoji od serija niti koje su utisnute u Akaški energetski medij. Svaki dogaĎaj u trodimenzionalnosti je kao električni impuls ili otisak snimljen u Akaški medij točno kako se i dogodio. A opet, svaki se dogaĎaj moţe pomaknuti u drugu vremensku liniju i vi, dragi kreatori, moţete skočiti iz jednog vremena u drugo, individualno i kolektivno. Zbog toga, ako ţelite promijeniti povijest, moţete
31 |

jednostavno izabrati drugo vlakno u tkanini i napraviti vašu novu vremensku liniju. Vaša fizika zove ovakav eksperiment „kvantni zaplet“. U vašoj znanosti postoji teorija zvana „princip neizvjesnosti“. U osnovi postoji polje različitih mogućnosti koje okruţuje subatomske čestice, i jedino kada se vi sloţite sa ţeljenim rezultatom, tada se čestice počnu ponašati na odreĎen način. Vaše vremenske linije djeluju u skladu sa istim principom. Kada se grupa duša odluči za odreĎeni kreativni put, neograničeno polje mogućnosti se suţava i postiţe se specifični rezultat. Premda su ti rezultati snimljeni u Akaški medij, vi ste slobodni stvoriti koliko god scenarija hoćete (unutar granica slobodne volje). Drugim riječima, vi stalno stvarate nove vremenske linije svaki put kada imate kreativni impuls. Iako, vremenske linije koje su stvorene u suradnji izmeĎu velikih grupa duša (kao što je čovječanstvo na Zemlji) imaju najveću energiju i rezultiraju sa najznačajnijim manifestacijama. U drugom dijelu ove knjige, vidjet ćete da postoje 3 primarne vremenske linije koje su stvorene na Zemlji, jedna za treću, jedna za četvrtu i jedna za petu gustoću. Gotovo svako ljudsko biće na Zemlji će iskusiti jednu od te tri moguće stvarnosti. Sada ćemo se vratiti na povijest vašeg planeta

U početku Ovaj svemir u kojem se nalazite počeo je prije otprilike 20 milijardi godina kao svjetlosna točka unutar Boţjeg Uma. Ta svjetlosna točka se nalazila unutar veće svjetlosne točke, koja je bila unutar još veće točke i tako dalje do vječnosti. Postoji aspekt Boţje Glave koji je uvijek postojao i koji se skuplja i proširuje neograničeno mnogo puta. Sav ţivot se stalno širi i skuplja, slično kao slike u napravi u kojoj gledate kroz obojeno staklo – kaleidoskop. Prije otprilike 20 milijardi zemaljskih godina, počela je faza ekspanzije, i svjetlosna točka je izronila van u prazninu u procesu koji znanstvenici zovu „Veliki prasak“. Za vrijeme jedne manje faze ekspanzije, koja je slijedila iza Velikog praska, prije pribliţno 4,5 milijardi godina, svijet koji sada zovete Zemlja bio je sastavljen od praiskonskog plina i prašine. Kao svi novostvoreni svjetovi, to je bio uglavnom hidrogen i još nekoliko drugih plinova, koji nisu sadrţavali ţivot kakav sada poznajete. Kroz taj kemijski proces, Boţja glava je u fazi ekspanzije podijelila sebe u jedinice svjesnosti, koje su kasnije postale poznate kao duše. Te originalne duše, od kojih su neke nazvane Utemeljitelji, su one koje sad komuniciraju s vama. Mi smo bili izmeĎu originalnih iskri svjetlosti, koje su zračile iz Beskrajnog Izvora za vrijeme ove ekspanzije. Naša individualnost je započela prije mnogo milijardi godina, i isto kao i vi, mi smo krenuli u istraţivanje Kreacije.

32 |

Našli smo milijune planeta u ranoj fazi njihovog razvoja, uključujući i vaš svijet. Mi smo ostali u obliku iskrica, iako vama mi izgledamo kao velike plavobijele zvijezde. Zbog naše relativno prorijeĎene razine vibracije (u usporedbi sa stanjima vibracija tih novonastalih svjetova), nismo bili u mogućnosti iskusiti ţivot direktno ni na jednoj od tih planeta, pa smo mi jednostavno rasvjetljavali ili lebdjeli iznad atmosfere tih svjetova i promatrali kemijske procese koji se tamo zbivaju. U odreĎenom trenutku vašeg vremensko prostornog kontinuuma (prije cca 1 milijarde godina), odlučili smo otisnuti mali dio nas u evoluirajuće svjetove kako bi mogli direktnije doţivjeti te svjetove. Kako bi to napravili, stvorili smo mnoštvo energetskih uzoraka, preteča onog što vi zovete DNA molekula. Vi bi to nazvali preteče, ili „svjetlosni paketi“ svjesne energije. Ti svjetlosni paketi su bili sposobni spustiti se u vibraciji na devetu i desetu gustoću. U toj fazi, mi smo bili sposobni stvoriti sloţene konfiguracije svjetlosnih kodova, koje vi zovete DNA ključevi. Ti DNA ključevi su bili temeljni materijal ţivota kakvog ga znate danas. Mi smo tada vratili te ključeve i kodove nazad na sedmu gustoću, na prvu razinu stvarne DNA molekule. Kao bića sa sedme razine, konačno smo mogli direktno iskusiti ovaj rastući svemir kao stanovnici evoluirajućih svjetova. Razbacali smo naše sjeme kroz cijeli svemir, i išli smo u mnoge regije stalno širećih galaktičkih grupa. Kako su se grupe dijelile dalje na individualne galaksije, mi smo započeli proces opisan gore, i „inkarnirali“ smo se u nekoliko regija svake galaksije. Vaša galaksija, ona koju vi zovete Mliječna staza, je posaĎena u nekoliko kvadranata. Vaš kvadrant je počeo na mjestu koje vi zovete Lira/Vega područje. Na tom mjestu su se prvi puta manifestirale forme sedme gustoće, kroz manipulaciju i razmjenu DNA kodova. Trebalo nam je gotovo 900 milijuna godina da usavršimo taj proces, i samo u zadnjih 100 milijuna godina samo uspjeli stvoriti ţivotne oblike na svim gustoćama. Proces dijeljenja je teţak za razumjeti mnogim zemaljskim dušama. Najbolja analogija koju vam moţemo dati je dioba stanica. Svaka stanica koja se podijeli iz roditeljske stanice postaje individualna stanica, jednako snaţna i kreativna kao i roditeljska stanica (ako ne i naprednija). Svako biće koje je nastalo podjelom Sebstva roditelja (jezgre 12. gustoće) postalo je samostalno biće, ili cijela i kompletna duša, koje je izronila u sedmoj gustoći i rasla i evoluirala u vremenu i prostoru. Svaka duša, kad postane svjesna svojih viših aspekata, se moţe uskladiti, povezati, a time i prisjetiti kakvo je stanje nepodijeljene energije Izvora. U osnovi, svaki dio Sebstva je intimno povezan sa jezgrom, a i jezgra je intimno povezana sa Boţjom Glavom (nerazdijeljenim Vječnim Izvorom). Proces silaţenja u formu se zove devolucija. Aspekt Boţje glave postaje sve više i više podijeljen i proširuje se prema van u sve niţe i niţe gustoće (zapravo postaje sve više i više gust) dok ne dosegne razinu jednostavnog postojanja. Drugim riječima, dio našeg Boga se proširio na van sve do razine čiste elementarne svjesnosti ili prve gustoće. To je gustoća koju vi zovete anorgansko postojanje, najjednostavnija manifestacija koja se
33 |

sastoji od hidrogena. Jednom kad je hidrogen proţet sa svjesnošću, proces evolucije počinje. Naravno, vaši znanstvenici ne mogu izmjeriti razinu svjesnosti na prvoj gustoći, zato što je to minuta u usporedbi sa trećom gustoćom. Premda, oni su otkrili ono što vi zovete „kvark“ i imate mjeru koju zovete „Plankova konstanta“. Te jedinice su aspekti svjesnosti sa prve gustoće, i to su sredstva kojim se mjere snage koje stoje iza kvantne fluktuacije. Shvaćamo da ovdje pričamo sa generalnom publikom, pa dalje nećemo koristiti znanstvene termine. Nekoliko vaših kvantnih fizičara je napravilo vezu izmeĎu tvari i svjesnosti i mi potičemo znanstvenike koji ovo čitaju na daljnja istraţivanja na ovu temu. Pogled na Pad iz milosti Vaše religijske knjige ukazuju na dogaĎaj koji se često zove „Pad iz milosti“ ili „Originalni grijeh“ ili „Originalni uzrok“. Mi ţelimo kratko komentirati pravo značenje Pada. U osnovi, vi počinjete kao individualne duše na 7. gustoći i kada ste se dobrovoljno javili da budete dio eksperimenta na Zemlji, bilo je neophodno da snizite svoju vibraciju na četvrtu i petu razinu. Tijela 4. I 5. razine (vozila koja se koriste za upoznavanje svjetova 4. I 5. gustoće) su vrlo gusta u usporedbi sa tijelom 7.razine (forme vaše originalne esencije duše). Kako ste snizili vibraciju da iskusite vanjske svjetove Kreacije – 3, 4 i 5 gustoću, bilo je neophodno proizvesti tijelo koje je bilo sposobno iskusiti te svjetove direktno. Ova forma koju nastanjujete sada, znana kao ljudska forma 3. I 4. gustoće, je zapravo specifično vozilo neophodno za direktno iskustvo ţivota na Zemlji u ovom periodu. Kada ste ušli u ovo fizičko tijelo, gustoća oblika postala je svekonzumirajuća za vašu svjesnost. Postali ste očarani, hipnotizirani i magnetizirani ovom formom zaboravili ste da ste bili duša visoke gustoće koja samo zauzima vozilo kako bi iskusila vanjske svemire. Iskrivljena percepcija koja je nastala zbog zgušnjavanja vaše duše, nazvana je Pad, Originalni uzrok ili Originalni grijeh. Riječ grijeh je nesretni termin koji ukazuje na to da je nešto strašno krivo sa vama. Ova riječ je korištena da opiše vaš odnos sa Kreatorom, što se pogoršalo za vrijeme procesa Pada, i razvilo u vrlo iskrivljenu sliku da ste vi odvojeni od vašeg Kreatora i da On osuĎuje vaše ponašanje, i što je još gore, da osuĎuje vas, i procjenjuje vašu vrijednost kao ljudsku vrstu. To je sve izniklo kao rezultat iskrivljene percepcije da ste vi biće koje je odvojeno od vašeg Stvoritelja. Ideja grijeha je konačno potekla od te iskrivljene ideje da vas je Bog nekako volio manje ako ste bili u gušćoj formi i ako ste ţivjeli na Zemlji u toj gušćoj formi. Ta osuda je povezana sa vašom fundamentalnom greškom u percepciji, koja ukazuje da ste vi doţivljavali sebe odvojeno od Boga i da je Bog od vas traţio poslušnost prema odreĎenim zakonima i principima. To je naravno smiješna ideja, zato što se zakoni i principi

34 |

svemira ne mijenjaju ili reagiraju, i ne odbijaju ili prihvaćaju dušu samo zato što ta duša koristi slobodnu volju s kojom izabire ignorirati ili prekršiti te zakone. Moguće je zakoračiti sa visoke zgrade i probuditi zakon koji je snaţniji od gravitacije, znači letenje ili lebdjenje umjesto pada. U vašem svijetu, doduše, većina duša nije naučila kako iskoristiti te više zakone i u skladu s tim, oni bi pali u svoju smrt u tom slučaju. Njihova tijela bi se slomila, a ţivotna sila bi ih napustila i preselila se negdje drugdje. Zakonu gravitacije nije stalo da li ljudi skaču sa visoke zgrade u smrt , zato što je zakon gravitacije samo zakon, isto kao što zakon elektromagnetizma je jednostavno samo zakon elektromagnetizma. Očito ideja da Bog kaţnjava duše za narušavanje prirodnih zakona je pogrešan koncept. Prvo, taj zakon nije bio narušen. MeĎutim, vi imate slobodnu volju pa moţete vjerovati da ste prekršili Boţje zakone i moţete izmisliti vaše vlastite zakone koji se čine suprotnim Boţjim zakonima. Mnogo vas je napravilo takve zakone, koje zovete različitim imenima uključujući i „Zakon tame“ i progurali ste koncept zle sile koja je u opoziciji boţjim zakonima. Zbog toga vi sudite i kaţete „ta bića su zla i ta bića su dobra“ itd. Iako često koristimo termine svjetlo i tama u našim porukama, nema nikakvog suda i procjene u tome. Objasnit ćemo ovu definiciju. Kada govorimo o svijetlim i tamnim bićima, govorimo o dušama koje ţive u skladu sa Boţanskim principima i zakonima, na jednoj strani i onima koji su izmislili zakone i principe koji se čine suprotni Boţjima, na drugoj strani. Kako se krećemo dalje po dominantnoj zemaljskoj vremenskoj liniji, istraţit ćemo različite civilizacije koje su se pojavile, uključujući odreĎene vremenske periode na Zemlji znane kao Pangaea, Lemuria i Atlantida, koje su bile prve tri velike civilizacije na Zemlji, i tada ćemo nastaviti sa onim što mnogi zovu četvrtom velikom civilizacijom, koja se dogaĎa sada. To uključuje civilizacije koje su postojale u zadnjih 10 000 godina. Isto ćemo objasniti izvanzemaljce (ET-e), koji su prisutni danas na ili oko vašeg planeta, i kako se njihove uloge i funkcije uklapaju u veće sheme dogaĎaja. Tada ćemo se osvrnuti na vašu budućnost i na Zemljine promjene i vaţnost tih dogaĎaja. Raspravit ćemo lekcije koje ste naučili i zaboravili u vašim prethodnim civilizacijama, i kakvu ulogu imaju te lekcije u trenutnim dogaĎajima na Zemlji. Prisjetite se da je slobodna volja samo razina stvarnosti na vašem svijetu, više nego sposobnost stvaranja izbora ili nekakve akcije. Iako je slobodna volja kvaliteta koja vam je dana Boţanskim odredom, unutar carstva slobodne volje svemir reagira drugačije nego u carstvima iznad slobodne volje. Slobodna volja i predodreĎenost oboje vrijede. One postoje zajedno i simultano unutar vašeg ţivotnog iskustva.

35 |

Temeljna rasa čovječanstva Originalna osnovna rasa čovječanstva, elokventno objašnjena u knjizi “The Prism of Lyra”, od autorice Lysse Royal, počela je u Lyra/Vega sazvijeţĎu. Lyra/Vega sistem je vidljiv vašim jednostavnim teleskopima i nekima od vas je vidljiv vašim golim okom na noćnom nebu. Nećemo vam reći gdje je lociran, zato što se to mijenja sa okretanjem Zemlje i sa promjenom sezona, ali moţete konzultirati zvjezdane karte za točnu lokaciju Lyra/Vega zvjezdanih sistema. Boţja glava je stvorila individualne duše znane kao Utemeljitelji, od kojih smo mi članovi, prije mnogo milijardi godina u vašem zemaljskom vremenskom okviru. Ljudske duše su počele ţivot na 7. gustoći u Lyra/Vega konstelaciji. Svi vi koji čitate ovu knjigu i većina duša na vašoj planeti počela je vaše individualne inkarnacije kao duše na 7. gustoći u Lyra/Vega sistemu. Za vrijeme 900 milijuna godina eksperimentiranja, postojalo je mnogo čudnih i egzotičnih oblika koji su hodali vašim planetom. Neke od njih znate, uključujući dinosaure. Te DNA forme su stvorene kao nusprodukti naših istraţivanja i istraţivanja drugih grupa koje su radile sa nama. Prije pribliţno 100 milijuna godina, primarna lokacija za roĎenje individualnih duša je premještena u zvjezdani sistem znan kao Plejada. Vaša ljudska rasa bila je dizajnirana i finalizirana od nas u suradnji sa Boţjom Glavom (sav rad je napravljen u konjukciji sa Boţjom Glavom), i to u sektoru Plejada koji je slijedio odmah nakon zadnje galaktičke promjene (prije izmeĎu 108 i 100 milijuna godina). Sistem Plejada se sastoji od pribliţno stotinu zvijezda, od kojih su 7 Zvijezda poznate kao primarne zvijezde vidljive ljudskom oku sa Zemlje. Specifična konfiguracija DNA, poznata kao ljudsko biće ili homo sapiens je stvorena i propagirana u sistemu Plejada. Temeljna rasa čovječanstva je bila sa Plejada, pa ako imate dušu na Zemlji čiji DNA se primarno sastoji od Plejadske konfiguracije, mogli bi reći da ta duša pripada originalnoj rasi ili ono što se nazvali Adamova rasa po nekim učenjima na vašem svijetu. Originalna rasa čovječanstva su originalno bili Plejadanci sa 7. Gustoće. To uključuje ono što vi zovete konfiguracija Adama i Eve. Adam i Eva su metafore. Oni se ne smiju shvatiti doslovno. Pogrešno je uvjerenje da je sav ţivot nastao od jednog muškarca i ţene, i da se nastavio od tuda. Premda, sav ţivot počinje kao otisak, DNA konfiguracija, u onom što zovemo „kodovi vatrenih slova“ ili „svjetlosni kodovi“ koji postanu svjetlosni ključevi ili DNA ključevi, koji postanu DNA molekule, i tada se te molekule propagiraju ili umnoţavaju, ovisno o programu kodova koji se nalaze unutar svakog DNA vlakna. Moguće je proizvesti ljudsko tijelo direktno iz etera, umnoţavanjem odgovarajućih DNA sekvenci, u istom vlaknu ili molekuli DNA. Ovu raspravu ćemo ostaviti relativno jednostavnom, jer znamo da većina vas niste genetski biolozi ili biokemičari, pa nećemo potrošiti puno vremena na pojedinostima individualnih DNA vlakana i kromosoma, kako se oni kombiniraju itd. To nije naša svrha.
36 |

Naša svrha je da dobijete veću sliku o tome kako je nastao ljudski ţivot u ovom zvjezdanom sistemu, i kako su druge slične ţivotne forme djelovale na vaš svijet do danas. Genetsko eksperimentiranje Oprostite nam, ali ćemo ovo polako objasniti. Ovo je beskrajna tema većini vas, i ne ţelimo ništa izostaviti. Ţivot postoji u mnogim oblicima, od kojih neke ne bi ni prepoznali, čak i da stoje točno ispred vas. Postoje ţivotni oblici koji se temelje na ugljiku, siliciju, i čak litiju. To su osjećajna bića, sa barem osnovnim razumijevanjem i svjesnošću. Sav ţivot započeo je u najjednostavnijem stanju. Kao što smo ranije naveli, čak i vodik ima razinu svjesnosti. Mi smo eksperimentirali sa tim primitivnim ţivotnim oblicima. Otkrili smo da moţemo uzeti osnovnu svjesnost atoma ugljika , ili nekog teţeg metalnog elementa, i promijeniti atomsku strukturu, i tako dobiti nove različite oblike ţivota. Svi ţivotni oblici koje smo stvorili imali su prirodnu tendenciju da s vremenom postanu organiziraniji i profinjeniji, te su polako rasli u samosvjesnosti. Taj prirodni napredak ţivota u niţe četiri gustoće slijedi ono što vi zovete Darwinov evolucijski model. Svi ţivotni oblici koje smo razvijali u našim eksperimentima su bili podloţni mutacijama (periodima vremena sa intenzivnim i brzim rastom i promjenama oblika i strukture). Vaši znanstvenici ne razumiju zašto postoji toliko puno mutacija i promjena kod ţivih organizama. Sada ćemo vam dati objašnjenje. U poglavlju 1, malo smo pričali o dvije vrste evolucije (tijela i duše). Obje evolucije se pojavljuju simultano. Na razini niţe gustoće, ţivotne forme evoluiraju u skladu sa prirodnom selekcijom, i postaju sve kompleksnije s vremenom. Na razini više gustoće, duše se inkarniraju u postojeće biološke forme, i doţivljavaju fizičku evoluciju, dok u isto vrijeme evoluiraju u veću svjesnost u Kreaciji kroz krug reinkarnacije i spiralu uzdizanja. Kako je ţivot počeo evoluirati od prve gustoće na više, kroz različite mineralne i biljne stadije, konačno je došla i razina profinjenosti i svjesnosti, znana kao ţivotinjski stadij, u kojem su se duše sa više razine mogle inkarnirati direktno u tijelo i krv tih evoluirajućih ţivotnih oblika. Taj dio je teško razumjeti većini vas, to je kao da mali djelić sebe (ţivotinjski dio) je bio proţet sa vašim većim aspektom (7dimenzionalna svjesnost). Da bi se inkarnirali u ţivotinjsku vrstu, mali aspekt (svjesnost ţivotinje ) se mora stopiti sa većim aspektom (svjesnosti inkarnirane duše). Ako se vratimo na analogiju mašine, moţete zamisliti evoluciju niţe razine (prirodna selekcija), koja je slična proizvodnji automobila. Kako bi napravili auto, počnete sa osnovnim maticama, vijcima i dijelovima metala. Postepeno kako se proces proizvodnje razvija, auto sve više dobiva na osobnosti (pitajte nekog uzbuĎenog mladog vozača). Ali iskustvo auta nije potpuno sve dok neki mladi čovjek ili ţena, uĎu u vozilo i pokrenu motor. Vozač auta se moţe povezati sa dušom koja ulazi u evoluirajući organizam (ljudsko tijelo). Kako bi iskusili fizičku evoluciju, duše prvo prolaze kroz devoluciju, ili zgušnjavanje u tvar, obično kroz proces roĎenja u 3D ili 4D stvarnosti. Drugačiji proces se odvija za duše koje dolaze u 5D ili 6D oblike, o tome nećemo sada raspravljati.

37 |

Otisak duše i tijelo sedme gustoće Kozmički udah uključuje spajanje i asimilaciju esencije duše u veće i veće zajednice svjesnosti. Inkarnacija je jedan od načina na koji se taj proces moţe doţivjeti. Vrhunac evolucijskog procesa na Zemlji je ljudska forma, iako se ljudska evolucija nastavlja i nakon ljudske forme. Krajnji rezultat fizičke evolucije je spajanje sa primarnom esencijom duše na sedmoj gustoći. Tehnički detalji tog spajanja su previše kompleksni da bi se o njima raspravljalo u ovoj knjizi. Ova ljudska forma koju sada nastanjujete je originalno dizajnirana da se kroz nju moţe iskusiti 7 različitih dimenzija istovremeno. Imala je kapacitet da sjedi, stoji, hoda, trči, skače, leti i teleportira se sa jednog mjesta na drugo. Sve to se smatralo vrijednim fizičkim i eteričnim iskustvima, jer ovo tijelo koje nastanjujete je kvazi-fizičko u smislu da ga se moţe napraviti prozirnim i tekućim, ili moţe biti čvrsto, kakvo ga imate sada. Ovo tijelo je bilo specifično dizajnirano da djeluje unutar gravitacijskih i elektromagnetskih polja evoluirajućih planeta, i bilo je dizajnirano tako da se njegova gustoća moţe promijeniti voljom od prve do sedme razine. Pad je sprečavao duše da se prisjete svoje neograničene prirode. Tijela 3. I 4. razine, imaju aktiviran samo malen dio svog potencijala, i zbog toga se čini gotovo nemoguće manifestirati virtualno neograničeno stanje duše dok ste još na Zemlji. Čak i vaši znanstvenici priznaju da ljudi koriste samo 5 do 10 % kapaciteta mozga. Spirala uzdizanja je odred koji vam dozvoljava da počnete ostvarivati vaš puni potencijal kao inkarnirana duša. Više ćemo reći o ovoj temi kasnije, a sada ćemo se vratiti na temu putovanja kroz prošlost.

Zemlja od prije 100 milijuna do prije 10 milijuna godina Većina Zemlje je bila tropska prašuma za vrijeme perioda od prije 100 do prije 10 milijuna godina. Moţemo naći dokaze za to proučavajući geološke formacije, posebno u pustinjskim područjima. Na primjer, neplodno pustinjsko područje znano kao Petrified Forrest (Okamenjena Šuma) u sjeveroistočnoj Arizoni, je nekoć bila gusta dţungla. Mnogo područja, uključujući i vaše omiljeno sveto mjesto Sedonu, su tada bila pod vodom. Vaš svijet je bio 90 % voda, sa gustom vegetacijom u većini područja. Čak i polarni krajevi su bujali ţivotom. Ljudska forma je bila zasijana na vašem planetu pribliţno prije 100 milijuna godina, baš u sredini tog perioda dţungle. Male grupe humanoida su bili ograĎeni u relativno malim područjima vašeg svijeta. Ti humanoidi su bili bića sa 7. Gustoće, sa krilima i visoko razvijenim telepatskim i duhovnim sposobnostima. Oni su ţivjeli u raju. Bili su puni ljubavi, komunicirali su i radili zajedno sa biljnim i ţivotinjskim svijetom koji je obilovao svugdje. Primali su hranu direktno iz sunčeve svjetlosti, a vodu su upijali preko pora. Nije im bilo potrebno ništa, osim što su trebali jedni druge. To je grubi ekvivalent onoga što vi zovete Rajski vrt u vašim religijskim spisima. Ţivotni oblici u tom periodu su bili različiti i bogati. Otprilike prije 60 milijuna godina, dinosauri su stradali, kada je Annahutak komet napravio svoj 10500 godišnji ciklus i došao preblizu Zemlji u tom svom prolazu. Rezultirajuće rashlaĎivanje uništilo je velik dio vegetacije i ţivotinjskog svijeta, ali se Zemlja, sa svojim posebnim regenerativnim sposobnostima, uspjela oporaviti i ponovno je počeo novi plodni period. Prije nego što se
38 |

to pojavilo, postojalo je samo nekoliko stotina tisuća humanoidnih oblika, koji su preţivjeli i većina njih se povukla ispod zemlje. Uz pomoć različitih grupa sa Plejade, stvoren je podzemni svijet velike ljepote i sloţenosti. Odavde potječu legende o „ Zemljinoj unutrašnjosti“. Puno podzemnih gradova još uvijek postoji na eteričnoj stvarnosti. Govorit ćemo nešto više o tome kasnije. (Napomena o fosilima – Oni skeptici koji ne vjeruju da je čovječanstvo imalo tako dugu povijest na Zemlji ukazuju na izobilje kostiju dinosaura i relativni nedostatak ljudskih ostataka. Odgovor leţi u metodi povla. Kosti dinosaura su bile smrznute (zbog drastičnog pada temperature uzrokovane kometom), i time su veliki dijelovi njihove strukture bili očuvani u vremenu. Još k tome, mnogo dinosaura je ţivjelo u područjima gdje su se nadolazeće poplave povukle, i time otkrile zemlju koja je nekoć bila pod morem. Većina ranih ljudskih civilizacija se javila u područjima koja su još uvijek pod vodom. U sljedećim godinama, mnogo otkrića ranih ljudskih ostataka biti će otkriveno. Sa vašim Internetom i svjetskim komunikacijskim sistemom, biti će gotovo nemoguće zataškati te informacije.) Panova zemlja U kulminaciji vremenskog perioda od 100 do 10 milijuna godina prije Krista, pojavila se civilizacija koja se zvala Zemlja Pana ili Pangaea (Pangea). Za vrijeme Pangeje, provodili su se DNA eksperimenti i tada nije bilo ugraĎenog osiguranja u Zemaljskom laboratoriju. To je značilo da se različiti oblici ţivota mogu kriţati i stvarati druge egzotične mješavine i hibride, sa virtualno nikakvim ograničenjem. Uz različite ţivotne oblike koji su sličili mješavini izmeĎu konja, ljudi i vila, postojala su mnoga čudna bića koja su hodala vašim svijetom, svi kao produkti genetskog eksperimentiranja i kriţanja vrsta. Pegaz i kentaur su bile samo dvije od tih vrsta. Utkan u genetski kod svake vrste iz Panove zemlje, bio je i još uvijek je Beskrajni Kreatorov plan fizičke evolucije. Udah Kreacije gurao je principe “centropije” (odreĎenosti), koja je suprotna od entropije (neodreĎenosti), koja je značila da prirodna sklonost svakog bića je povećanje reda, profinjenosti, inteligencije i samosvjesnosti. Sve ţivotne forme za vrijeme udaha kreacije imaju otisak prirodne selekcije ugraviran unutar njihovog bića, i kako su ţivotni oblici Panove zemlje rasli u svjesnosti, tako su razvili različite stupnjeve inteligencije. Kada su se Plejadanci inkarnirali u te evoluirajuće ţivotne forme, nastala je mutacija, koja je dala tim organizmima nagli skok u svjesnosti. Postali su svjesni da su dio Kreacije i da su intimno povezani sa Izvorom. Fizička i duševna evolucija su se stopile. Kao iskrice originalne nepodijeljene energije Izvora, novo probuĎene duše su osjetile ţudnju da se vrate u taj Izvor. Shvatili su da se dio tog Izvora odvojio od beskrajne Ljubavi i Svjetlosti, te da je krenuo putem ovog vanjskog iskustva utjelovljenja. Tim ţivotne oblicima, polu Bogovima (hu) polu ljudima (man), dano je carstvo kreacije u kojem su učili kako postati Bogovi na svoje vlastito pravo. Ta razina je poznata kao četvrta dimenzija, ili carstvo uma, znanja i imaginacije. Unutar otiska svakog ljudskog ţivotnog oblika, postoji ţelja za stvaranjem kao Kreator, isto kao što i svako dijete roĎeno od ljudskih roditelja sadrţi potencijale, nade i ţelje svojih roditelja. Naglasit ćemo da je hominid (majmun uspravnog hoda), bio mutiran u homo sapiensa kako bi postao savršeno vozilo za nadolazeće duše sa Plejada. Ostali nemutirani
39 |

hominidi su nastavili spiralnu evoluciju. Svi ţivotni oblici imaju esenciju duše, ali esencija evoluirajućih hominida je bila zaostala u odnosu na inkarnirajuće Plejadance i njihovu homo sapiens formu. Vaši antropolozi su vrlo zbunjeni sa naglom pojavom homo sapiensa prije mnogo milijuna godina, i sada se ta konfuzija moţe razbistriti. Svaka Boţanska iskra doţivljena kroz različita fizička utjelovljenja i vrste za vrijeme Pangeje, polagano je razvijala ţelju da postane poput bogova kreatora. Dozvolite nam da ponovimo što se dogodilo u Pangeji. Civilizacija se sastojala od mnogih DNA eksperimenata od strane duša sa Plejade na 7. Razini koje su istraţivale i širile ţivot na Zemlji. Neke od tih vrsta bile su prilično egzotične u svojoj prirodi, poput kentaura, jednoroga, i drugih hibridnih vrsta. To je učinjeno primarno kao eksperiment da se istraţi što bi se dogodilo kad se jedna vrsta kriţa sa drugom itd. Neki hibridi su nastali za vrijeme kriţanja vrsta a neki su stvoreni u laboratoriju. Mi smo bili jedni od arhitekata tih eksperimenata. Otkrili smo mnogo o ţivotu kako smo širili različite vrste na Zemlji. Postojala je specifična postava Plejadanaca sa 7. Gustoće, koji su bili zaduţeni za te eksperimente i jedan od njih se zvao Lord Pan ili vilenjak ili anĎeo Pan u mnogim vašim mitološkim pričama. To biće je bilo primarno muţevno po prirodi, je samo nadgledalo širenje vrsta na Zemlji u vrijeme Pangeje. Postoje brojni aspekti eksperimenata koji su krenuli naopako. Mnogo današnjih znanstvenika i tehničara u laboratoriju radi eksperimente koji se odmaknu kontroli. U nekim slučajevima u konačnici uništite aparat koji je kućište eksperimenta, ako se reakcije odgovarajuće ne kontroliraju. Svi ste čuli priče o izumiteljima koji su raznijeli svoje laboratorije zbog korištenja krive kombinacije kemikalija u svojem eksperimentu. To se u osnovi dogodilo mnogim dušama koje su bile pod Panovim nadzorom u različitim zemaljskim laboratorijima. Osvrt na križanje ET-a i ljudi Za vrijeme Pangeje vaš planet je sadrţavao različita bića 3. I 4. Gustoće. Većina njih se širila, razvijala i evoluirala na Zemlji kao kombinacija zemaljske i Plejadanske DNA, koji su stvoreni iz kombiniranih DNA uzoraka. Premda, planet Zemlja zbog bujnog mineralnog i biljnog ţivota prve i druge gustoće, je privlačio puno pozornosti u svemiru. Postojale su različite podgrupe čovječanstva koje su nastale u Lira/Vega zvijeţĎu i Plejadama, i proširile su se u susjedne regije vaše galaksije. Postojali su slični eksperimenti obavljeni u drugim svjetovima od duša koje su bile dio našeg programa i pod našom upravom. Naučili smo naše studente kako širiti ţivot na različitim planetama. Ljudska forma, koja je originalno stvorena u Plejadama 7. Gustoće, proširila se na preko stotinu zvjezdanih sistema u vašoj galaksiji, pa je postojalo u neko vrijeme, preko stotinu podvrsta ljudi koji su se širili u različitim sektorima. Neki od njih su dobro poznati vašim vidovnjacima, duhovnjacima i metafizičarima. Opisat ćemo one koji su imali najveći utjecaj na vaš svijet. TakoĎer ćemo pokušati dati kronološki red u kojem su te vrste evoluirale i dati vam točne podatke kada su migrirale na Zemlju. Dodatno uz originalno širenje vrsta kroz evoluciju i mutaciju, postoje dva načina kako se nove vrste humanoida mogu pojaviti na Zemlji. Jedan način je kroz ubacivanje ET-a u
40 |

originalnu formu na vašem svijetu. Drugim riječima, svemirski brod doĎe u Zemljinu atmosferu i stanovnici broad spuste brod na površinu, izaĎu iz broda i hodaju izmeĎu ostalih ţivotnih oblika na Zemlji. U takvo vrijeme, ET-i moţda imaju sposobnost razmnoţavati se sa postojećim ljudima na Zemlji, i time stvaraju hibridnu novu ţivotnu vrstu, koja je kombinacija originalnog ET-a i postojeće ljudske forme. To nije uvijek lako. Nije uvijek uspješno. Ponekad to vodi do neţeljenih rezultata. Ponekad je vrlo teško originalnim ET-ma postojati na Zemlji zbog njene gustih, teških,gravitacijskih i elektromagnetskih polja. Pa zbog toga to nije uvijek najlakša ili najbolja metoda kako bi ET-ci mogli suraĎivati sa ljudima. Neke ET rase, su već imale ovakva iskustva dugo vremena na različitim dijelovima Zemlje, iako su brojevi vrlo mali u usporedbi sa generalnom ljudskom populacijom. Daleko bolji način da ET doţivi Zemlju je kroz proces inkarnacije (dolazeći kroz ljudski rodni kanal). Zato je većina Et-a na vašoj Zemlji došla u tom obliku, kroz proces inkarnacije. Lakše je nego da koriste svoju originalnu formu, ovisno o kojoj grupi ET-a govorimo. Na primjer, za vrijeme perioda kojeg vi zovete stari Egipat, pronaći ćete mnoge komplekse originalnih i inkarniranih hibrida koji su tamo postojali. Priče koje ste čuli od vaših vidovnjaka i kanala koje se tiču ET-a su često jako pojednostavljene kako bi zadrţale vašu pozornost i razumijevanje čitaoca ili kanala koji prima te poruke. Otkrit ćete da postoji mnogo knjiga u vašoj knjiţnici koje imaju pojednostavljenu povijest Zemlje, i vidjet ćete da je mnogo njih potpuno pogrešno i moţda su vam dane namjerno kako bi vas dovele na krivi put. Istraţit ćemo tu temu drugi put. Sada ćemo napraviti saţetak svega što smo do sada rekli. Humanoidni oblik, koji do sada poznajete jako dobro, sa rukama, nogama, torzom, glavom itd. je rezultat genetskog eksperimentiranja i istraţivanja kroz vrlo dugi vremenski period – oko 900 milijuna zemaljskih godina. Za to vrijeme, sve egzotične ţivotne vrste su stvorene razmjenom DNA vlakana i struktura. Većina ţivotinjskog svijeta s kojim ste upoznati, je nastao kao posljedica tog istraţivanja. Kada vaši znanstvenici uče evoluciju vrsta, većina mutacija koje oni otkriju je nastala našim eksperimentiranjem ili eksperimentima drugih ET grupa. Ako se vratimo u Panovu zemlju, puno eksperimenata je krenulo krivo. Zašto se to dogodilo? Problemi povezani sa slobodnom voljom Neograničeni Kreator je donio odluku, prije dugo vremena po Zemaljskom vremenu, da ne postavlja granice na to što sve moţe biti stvoreno od njegove djece. To je bilo poznato kao zakon slobodne volje, i taj Zakon je bio uzrok sve boli i patnje na vašem svijetu i mnogo ostalih svjetova. Kreator je dao svakome od vas, sposobnost da stvarate različito od savršenog otiska koji već postoji. Na vašem četverodimenzionalnom platnu, mogli ste nacrtati bilo kakvu sliku ste htjeli, od lijepe slike do groteskne. Kreator je htio iskusiti svaku moguću ideju i vidjeti je manifestiranu na platnu mašte. I tako su mnoge Kreatorove ţivotne forme eksperimentirale sa svojim vlastitim DNA, do te mjere da su stvorili nesreću, deformaciju i iskrivljena bića, sa iskrivljenim mentalnim procesom. Mnogo tih boţanskih iskrica (duša) koje su krenule u ta nezacrtana carstva su postala očarani svojim vlastitim kreacijama i zaboravili su da su oni bića 7. Gustoće, roĎena iz
41 |

Kreatorove svjetlosti i ljubavi, i sve više i više su uranjala u te kreacije niţe gustoće. Sve više su se identificirali sa tjelesnošću tih formi. Tendencija da se nanovo identificiramo sa formom, je ponovno ozakonjenje originalnog Pada iz milosti. Popularna današnja analogija na vašem svijetu bi bio odlazak u kino. Kada se duboko uključite u film, zaboravite na vanjski svijet sve dok film ne završi, i tada izaĎete nesigurni i zbunjeni iz kina i polako sastavljate dijelove realnosti koje ste napustili prije 2 sata. Premda, u slučaju Pada, ta dva sata su više kao milijuni godina. Sažetak procesa evolucije Zato, dragi Kreatori, ovdje imamo dva procesa koji se odvijaju. Prvi je proces evolucije, od malene boţanske iskre koja počinje kao beţivotni objekt na prvoj gustoći, i polako evoluira kroz profinjenije razine genetskih struktura, te se konačno vraća na razinu Boţje Glave. U isto vrijeme imamo proces devolucije, gdje se duše podijele iz Boţje Glave kao svjetlosna bića sa 12.te gustoće, i postepeno sniţavaju vibraciju dok ne dosegnu 7.gustoću, gdje uzimaju oblik blistavog svjetlosnog bića. Na toj točci, dalje se dijele kroz procese fragmentacije i inkarnacije, dok ne postanu sposobni iskusiti sve razine Kreacije, od zrna pijeska do Izvora iz kojeg su potekla. Kroz ovu knjigu nastavit ćemo istraţivati kako su se evolucija i devolucija isprepletale, i kako duše sa slobodnom voljom imaju mogućnost ulaska u bilo koju razinu ili dimenziju Kreacije, i mogu istraţivati te razine. Nastavit ćemo sa povijesti vaše Zemlje, i istraţit ćemo civilizacije koje su došle i otišle sa vašeg svijeta u odreĎenom vremenu, istraţit ćemo različite zvjezdane rase koje su se inkarnirale i zauzele vaš svijet i utjecale na evoluirajuće ţivotne oblike. Mi shvaćamo da su te ideje direktno kontradiktorne većini stvari koje ste vi naučili, i zato idemo polako i često se ponavljamo. Većini zemaljskih duša teško je shvatiti ideju da se višestruki energetski tokovi dogaĎaju simultano - evolucija, devolucija i na vrlo visokim razinama realnosti, konstantnost. Kao što smo rekli prije, vrijeme je tekuće i nije ugravirano u kamenu, kako bi vaši racionalni umovi htjeli vjerovati. Pa zbog toga većina stvari koje mi ovdje posloţimo kronološki je podloţna promjeni. Iako fizički dogaĎaji imaju Akaški otisak, i nastavit će postojati na jednoj od vaših prošlih vremenskih linija, vi kao vrsta imate mogućnost mijenjanja vaših vremenskih linija kako bi stvorili bolje uvjete za vašu evoluciju. Tom temom ćemo se pozabaviti u poglavlju 10. Neke ideje koje su prezentirane ovdje će vam zvučati poznato iz vaših mitoloških i religijskih učenja, a neke ideje će biti suprotne vašim učenjima. Mi nismo ovdje da nekog uvjerimo u drugačiji način mišljenja, niti da vas uvjeravamo u nešto. Mi samo traţimo da ostanete otvoreni za naš pogled na Kreaciju, pa ćete moţda uvidjeti da imamo širi pogled od većine entiteta koji su do sada posjetili vaš svijet.

42 |

Pogled na druge civilizacije Postojale su 4 glavne civilizacije ( i mnogo manjih) na vašoj planeti otkad se veliki eksperiment počeo odvijati na Zemlji: 1. Pangea 2. Lemuria 3. Atlantida 4. Sadašnja civilizacija Uz to, postojala su 2 velika dogaĎaja u vašem solarnom sistemu, koja su dramatično utjecala na povijest vašeg svijeta. A. Uništenje Maldeka B. Uništenje površine Marsa Ovdje ćemo puno pojednostaviti našu priču o povijesti, zato što su postojali i mnogobrojni drugi dogaĎaji. Nabrojat ćemo nekoliko njih, uključujući ono što vaše religiozne skripte zovu "pobuna Lucifera" (što ćemo mi pojasniti kao invaziju Oriona), infuziju Alfa Drakona (reptila), vladavinu Sirianaca (vaših biblijskih i predbiblijskih Bogova) i tihu invaziju Zeta Retikulina (sivih). Opazit ćete, da su različite izvanzemaljske rase značajno utjecale na razvoj originalne rase čovječanstva, gotovo na svakom uglu. Zapamtite da rase opisane u ovom i sljedećem poglavlju su samo predstavnici glavnih ET infuzija; postojali su i mnogi drugi, uključujući input sa odreĎenih sektora Andromede, različite razine i dimenzije Plejadinim grupa, Venusijanci, Arkturianci, Antarejci, Polarianci, Alpha Centaurianci, i druge rase iz različitih područja vaše galaksije. Dodajte tome i nadgledanje vašeg napretka od Vijeća Alcyona (Velikog Bijelog Bratstva), Svjetlosne Konfederacije i njihovih potomaka (Ashtar, Solarni kriţ, itd.) i mnogih interplanetarnih i intergalaktičkih svećenstava (Melchizedek, Metatron, Enoch, itd. ) i imate cijelu zdjelu zobene kaše na kozmičkom štednjaku. U sljedećem poglavlju ići ćemo u detalje o tim grupama i njihovim osobinama. Nakon Panovog Pada Većina Panovih ţivotnih oblika je bila egzotična i danas više ne postoji. Postoje legende o njima, uključujući Pegaza i Kentaura (kentauri nisu povezani sa Alpha Centauriancima) i neki od tih stvorova potekli su od dinosaura i ranih reptila. Zmajevi su dobili svoj folklor iz dva izvora - hibrida stvorenih za vrijeme Pangeje i iz Drakonske invazije (neljudski reptili iz Alpha Drakonis zvjezdanog sistema). Rani zmajevi su bili reptilska bića, koja su evoluirala zajedno sa dinosaurima, i bili su genetski manipulirani od nas i drugih ET grupa. Kasnije su Drakonci došli na Zemlju u njihovoj reptilskoj formi i počeli su se miješati sa drugim oblicima stvarajući egzotične zmajolike forme. Pad Pangeje je bio promjer Pada iz milosti. To se pojavilo kada su "Boţji sinovi" (Plejadanci sa sedme gustoće), inkarnirali u humanoidne forme koje su evoluirale na Zemlji i zaboravile na svoju Boţansku vezu. Vaši znanstvenici koji proučavaju evoluciju vide promjenu koja je nastala Plejadanskim inkarnacijama kao neočekivanu mutaciju koja označava razliku izmeĎu majmuna i ljudi.
43 |

Kao što smo naveli prije, inkarnirani Plejadanci u ljudskom obliku su se miješali sa različitim stvorenjima u evoluciji na Zemlji; pa otuda dolazi polu- konj, polu- čovjek i mnogo drugih. Carstvo vila je bila jedna od grupa na koja je bila pod utjecajem tog miješanja. Vile su postojale na 4. gustoći u to vrijeme, i kada su se miješale sa Plejadancima sa 7. gustoće, dobile su ljudski oblik koji je imao krila. Kada su se miješale sa četveronoţnim bićima, jedan od rezultata je bio Pegaz, ili krilati konj. Kako su humanoidne Plejadanske duše snizile vibraciju (zbog hipnotičkog utjecaja niţe vibracije), njihova krila su atrofirala, zajedno sa njihovim telepatskim i drugim sposobnostima. Postali su sve više kao stvorenja koja evoluiraju na Zemlji - više animalni u prirodi i manje sposobni u stvaranju viših intelektualnih misli. Sve se ovo nastavilo sve do prije 10 milijuna godina, kada je došao kraj kozmičkog ciklusa i kada su se elektromagnetski polovi pomaknuli. U to vrijeme, velike oluje harale su Zemljom, kao rezultat promijenjenih elektromagnetskih frekvencija. Tada je poplava uništila većinu stvorenja na Zemlji. Vaši religiozni spisi to spominju kao "Veliku poplavu". U to vrijeme većina Zemlje prekrila se vodom, sa malim dijelovima Zemlje i ţivota tu i tamo. Biblijski zapis o Noi je metafora i alegorija koja se odnosi na operacije spašavanja koje su Plejadanci izvršili kako bi sačuvali mnoge vrste kojima je prijetilo izumiranje zbog poplave. Konflikt u Solarnom sistemu Sljedeće ćemo istraţiti velike ratove i infuzije duša na vaš svijet, koje su označile početak onog što vi zovete nasilje i konflikt. To neće biti lijepa slika, ali vidimo da većina vas pripada zrelim dušama, koje mogu izdrţati neugodnosti u cjelokupnoj slici Kreacije. Vaša Zemlja nije bila jedini planet u solarnom sistemu koji je privukao paţnju. Prije 10 milijuna godina, 3 planeta su ugošćavala fizičke ţivotne oblike u vašem solarnom sistemu - Zemlja, Mars i Maldek. To su bili treći, četvrti i peti planet od vašeg Sunca po udaljenosti u to vrijeme. Okolina na 4. i 5. planetu je bila hladnija i manje gostoljubiva nego na Zemlji, ali to nije spriječilo različite grupe da koloniziraju te svjetove. Oni koji su došli na Mars i Maldek su bili avanturisti, sposobni izdrţati okrutne zime i oskudne krajolike koji su krasili te planete - iako su tamo postojale šume i biljni ţivot u ekvatorskom dijelu i mnogo vode i leda blizu polova. Dodatno uz Mars i Maldek, dugo vremena je postojao i eterični ţivot na Jupiteru i Saturnu, i u nekoj mjeri na Uranu i Neptunu, ali taj ţivot postoji u samo visokim gustoćama. Ako išta znate o astronomiji, znate da fizičke 3D forme ne mogu postojati na velikim plinskim planetima zbog njihove ogromne gravitacije i otrovnih atmosfera. Mnogo od tih duša koje su nestale u velikoj poplavi na Zemlji inkarniralo se na Marsu i Maldeku. Civilizacije koje su se već razvile na tim planetima nastale su iz mnogih zvjezdanih sistema, i sada se još i Plejadanska rasa pridruţila toj mješavini. Bića koja su već stanovala na tim svjetovima su pala na 4. gustoću vibracije. Duše roĎene u 4. gustoću nisu dobila istu vrstu lijepog iskustva, koje su dobile duše na 7. gustoći. Ti vanjski planeti su dakle skladište za bizarne grupe entiteta, misaonih oblika i kreacija, što je rezultiralo sa bogatom i raznolikom astralnom razinom - carstvom misaonih kreacija, mašte i snova.

44 |

Kroz post - poplavni period, bića sa svih strana galaksije su promatrala eksperimente na Zemlji i okolnim planetima. Grupa duša iz Draco zvjezdanog sistema poslala je izviĎački brod na Zemlju, pribliţno prije 40 milijuna godina, i ponovno prije 12 milijuna godina (pribliţno 2 milijuna godina prije velike poplave). Iako se oni nisu nastanili masovno, njihovi izvještaji iz vremena Drakonskog vijeća, stavljaju Zemlju, Mars i Maldek na kartu za istraţivanja i moguće osvajanje. Druga grupa, iz konstelacije Oriona, takoĎer je primijetila neiskusne zemaljske duše i njihove prijatelje na Marsu i Maldeku. Mi iz 7. I 12. Gustoće, smo takoĎer pozorno pratili Zemaljske eksperimente, i posljedično tome, one neugodnije civilizacije, sa Oriona i Drakosa, nisu mogle dobiti značajnije pozicije na Zemlji zbog našeg paţljivog promatranja i djelomičnih intervencija. To bi bilo kao marširanje u naš laboratorij i objava da oni najednom preuzimaju eksperiment. Tada je postojala zaštitna vibracija oko Zemlje i takve stvari se jednostavno nisu dogaĎale – bar ne u to vrijeme. Premda, na Marsu i Maldeku takva zaštita nije postojala, jer iskreno to nije bio naš teren. Ti planeti su bili otvoreni za sve. Pa su tako oni došli, prvo u malim grupacijama, kao izviĎači i zajednice izmeĎu već postojećih zajednica. Jednom kada je došlo do miješanja vrsta na Marsu i Maldeku, duše sa Oriona i Drakosa su se počele inkarnirati tamo. Isto kao na Zemlji, Drakonska reptilska forma imala je problema sa adaptacijom na okolinu Marsa i Maldeka, pa je inkarnacija postala bolja metoda njihovog ubacivanja u te svjetove. Drakonski i Orionski zvjezdani sistemi imali su širok raspon svjesnih bića, ali većina istraţivača koja se nastanila na Marsu i Maldeku su bili prilično agresivni i slični vojnicima po svojem mentalitetu. Njihova glavna svrha dolaţenja u Zemljin solarni sistem je bila osvajanje i iskorištavanje prirodnih bogatstava. U principu, sve što im je davalo moć i prestiţ je njima bila fer igra. Te duše su davno zaboravile na svoju vezu sa Izvorom i zbog toga su imale osjećaj da moraju uzimati od drugih kako bi se osjećali cijeli i kompletni. Uništenje Maldeka Nije prošlo puno vremena otkad je počeo rat na Marsu I Maldeku. Zbog Marsove blizine Zemlji, I opreznog promatranja naših članova, Orionci I Drakosi su se manje ţeljeli masovno inkarnirati na Marsu, je rim se sviĎala relativna udaljenost Maldeka. Počeli su pristizati u rekordnim brojevima I uskoro je Maldeška civilizacija postal milijunska. Izgradili su velike kamene gradove, i u skladu sa njihovom svijesti, ti gradovi su imali jake utvrde I tornjeve kako bi pruţili zaštitu od napada. U odreĎenom trenutku, Maldeški ljudi otkrili su neutronsku tehnologiju i počeli su proizvoditi bombe i ratne naprave koje su bile sposobne nanjeti velike štete. U to vrijeme (prije nekoliko milijuna godina) nisu postojale nikakvi osigurači na mjestu, koji bi spriječili teške posljedice ove tehnologije. Maldek se nastavio razvijati u serije ratnih zajednica. U isto vrijeme, bića koja su napustila Zemlju za vrijeme velike poplave nastavila su se inkarnirati na Maldeku. Ratne zajednice privukle su pozornost dobrih i loših grupa iz različitih sistema oko galaksije, ali zbog dogovora o ne upletanju, i zaštite slobodne volje, malo je učinjeno kako bi se interveniralo.

45 |

U tom trenutku tamošnje duše su bile mješavina Drakonaca i Orionaca, od kojih su obje sadrţavale agresivne gene. Obje ratne zajednice imale su sličnu kombinaciju Drakonske I Orionske DNA. Svaka strana u ovom konfliktu htjela je nadmašiti drugu, i količina oruţja je neprestano rasla te postajala mnogobrojnija. Otprilike prije 3 200 000 godina, konflikti su se još povećali i počelo se koristiti neutronsko oruţje. To je trebala biti “ograničena razmjena nuklearnog oruţja” izmeĎu zaraćenih strana. Prva razmjena je uništila nekoliko tisuća humanoid. Oštećena strana se ponovno izgradila i počela se osvećivati drugoj strani, svaki put sa sve većim uništenjem. Iako se činilo kao slučajno otkriće, bila je razvijena posebno snaţna neutronska bomba koristeći rijetke kombinacije elementarnih katalizatora. Znanstvenici uključeni u taj eksperiment nisu bili svjesni njezine razorne moći. To oruţje je bilo ispaljeno iz vojne baze skrivene u podzemlju neprijateljskog teritorija. Unutar te baze postojale su stotine neutronskih oruţja. Kad je neprijatelj shvatio da dolazi bomba, pokušao je dići u zrak (raznijeti ) oruţje u toj bazi. Nekoliko stotina oruţja je bilo lansirano, i ekplodiralo je prerano u zraku, stvarajući veliki bljesak. Premda, nisu uspjeli presresti nadolazeće još snaţnije oruţje, koje je ušlo u neprijateljev silos i silmultano je pokrenulo preko 200 oruţja zakopanih u zemlji. Kombinacija eksplozije tog snaţnijeg oruţja I 200 konvencionalnih nuklearnih oruţja rezultirala je sa snaţnim potresom koji je razdorio planet Maldek, i konačno ga poderao u stotine komadića, koji su postali asteroidni pojas izmeĎu Marsa i Jupitera. Preko 10 milijuna duša nestalo je u toj eksploziji, i većina njih se kasnije inkarnirala na Marsu. Mi i ostale dobre grupe smo bili uţasnuti ovim što se dogodilo, i molili smo Boţju Glavu za veću intervenciju koja bi spriječila da se ovako nešto ne ponovi. Rezultirajući udar promijenio je orbite Marsa i Zemlje i teško je omeo eterične baze Jupitera i Saturna. Val elektromagnetskih ometanja, izašao je iz solarnog sistema, što su uočila bića iz svih drugih galaksija. Sazvano je vijeće Alcyona, Domovine Velikog Bijelog Bratstva, i bilo je dogovoreno da više nikad u bilo kojoj galaksiji neće biti dozvoljena distrukcija planetarnih razmjera. Vjerujemo da vam je ovaj tekst do sada bio intrigantan. Da li vam je donio više pitanja nego odgovora? Ako je, to je u redu. Sjetite se da smo se samo dotakli osnove dogaĎaja i situacija, i nudimo našu perspektivu plesa dualnosti koji se odvijao milijunima godina. Suvišno je reći, das u naši originalni DNA eksperimenti otišli u krivo, da se posluţimo zemaljskim jezikom. To bi bilo kao da su drugi znanstvenici došli u naš laboratorij u sred noći, uništili nam opremu, ukrali uzorke i napravili svoje vlastite eksperimente. Da li vam se sviĎa naša analogija? Dugo smo učili vaš jezik, i čini se da sada znamo kako koristiti sleng vašeg jezika kako bi rekli ono što mislimo. Eksperimenti na Zemlji se mogu najbolje razumjeti ako nastavimo našu sagu i vratimo se unazad u trenutak nakon uništenja Maldeka.

46 |

Migracija na Mars Preko 10 milijuna duša izgubilo je svoja tijela za vrijeme uništenja Maldeka. Većina tih duša se kasnije nastanila na Marsu, gdje se već razvijala civilizacija. U to su vrijeme duše na Marsu bile product našeg eksperimenta, zajedno sa grupama iz mnogih drugih sistema, uključujući Orion i Alpha Draconis. Te grupe su ostavile svoj trag puno puta unutar vaše spirale evolucije, ali nikad do te mjere da bi mogli ozbiljno promijeniti vaš DNA otisak, barem ne još. To se uskoro moglo promijeniti. Duše sa Maldeka su se inkarnirale na Mars, na uobičajen način, kroz miješanje Plejadskih, Orionskih i Drakonskih linija na Marsu. Tamošnja civilizacija dobila je brzo na mnogobrojnosti, sve dok nije bilo utjelovljeno više od 100 milijuna duša. Nećemo ulaziti u principe fragmentacije duše sve do 5. Poglavlja, ali je 10 milijuna duša sa Maldeka fragmentiralo u pribliţno 50 % populacije Marsa, unutar perioda od samo nekoliko tisuća godina. Kako je populacija Marsa rasla, njeţna atmosfera je postala zagušena. Zbog njihove udaljenosti do Sunca, oboje Mars i Maldek, imali su tanku i njeţnu atmosferu koja nije mogla podnijeti pritisak velikih populacija (a da ne spominjemo nuklearno oruţje). Kao što smo naveli gore, većina Orionaca, Drakosa i hibrida koji su nastali kriţanjem Orionaca i Drakosa, reinkarnirali su se na Marsu nakon uništenja Maldeka. U to vrijeme, Mars je imao atmosferu koja je bila 20 do 30 % gustoće Zemljine atmosfere. Ljudi su u toj atmosferi mogli lako disati, i iako je bilo malo hladnija atmosfera, ljudi su udobno mogli ţivjeti na Marsovoj površini. Vrijeme je na Marsu prije eksplozije Maldeka bilo umjereno, osiguravalo je dovoljno vlaţnosti i hranjivih tvari za biljne kulture – dovoljno da podrţi većinu evoluirajućih duša. Mnogi veliki gradovi su izgraĎeni na Marsu. Kako se civilizacija Marsa nastavila povećavati, nemiri izmeĎu različitih grupa su se povećavali, posebno stoga što duše sa Maldeka nisu potpuno naučile svoje lekcije iz rata i naglo su napustili svoja tijela za vrijeme katastrofe na Maldeku. Iako se većina duša savjetuje izmeĎu dva ţivota, još uvijek je postojala politika neuplitanja, osim sprečavanja druge planetarne eksplozije, pa su stanovnici Marsa bili poprilično ostavljeni sami, sve dok nisu razvijali oruţja dovoljna za uništenje planeta. Eksplozija Maldeka promijenila je orbitu Marsa i značajno promijenila frekvenciju elektromagnetskog polja. Klima se promijenila, stvarajući više pustinjskih područja. IzgraĎeni su veliki kanali za prijenos vode iz tropskih i polarnih područja u pustinjske zone. Kako je klima postajala sve više nestabilna, izbili su ratovi oko prava na vodu i konačno je opet počela proizvodnja konvencionalnog oruţja i rat je počinjao. Nuklearni rat na Marsu Neke grupe na Marsu su razvile vrstu prljavih atomskih bombi. Ta oruţja su sadrţavala teške metale (uran, plutonij), koji su bili slični prvim atomskim bombama na Zemlji. Uskoro je izbio rat u kojem se se koristila ta oruţja. Mnoge duše su upozorene od strane članova Svjetlosnog Bratstva (kasnije Planetarne Konfederacije, koja je potomak Galaktičke Federacije znane i kao Galaktičke Konfederacije),i dobile su pomoć u izgradnji podzemnih skloništa i konačno podzemnih gradova. Bratstvo i njegove organizacije su neutralizirali mnoga oruţja kako bi spriječili ponavljanje iskustva sa
47 |

Maldekom. Usprkos tome, Marsijanci su izbušili rupe u svojoj atmosferi i teško oštetili ekološku ravnoteţu planeta do te točke da su čak i najjednostavniji ţivotni oblici skoro izumrli. Neki peţivjeli nakon atomskog udara su se preselili ispod zemlje i pridruţili su se onima koji su već ţivjeli tamo. Ispod zemlje, oni su nastavili graditi svoju civilizaciju, sve dok se nije pojavio novi poredak. Od pribliţno 100 milijuna duša koje su originalno ţivjele na površini Marsa, samo ih je 10 milijuna preţivjelo i ti su ţivjeli ispod zemlje. Kako bi spriječili daljnje napade, podzemni gradovi su bili zapečaćeni za vanjski svijet. Marsovski znanstvenici uspjeli su stvoriti umjetni okoliš sposoban podrţati do 20 milijuna duša. S vremenom, podzemni gradovi su propadali zbog trošenja. Bilo je teško odrţati plodnost, zbog nedostatka hranjivih tvari u umjetnom tlu. Mnogo duša koje su ţivjele pod zemljom, počelo se inkarnirati na drugim svjetovima. S vremenom, velike pješčane oluje harale su površinom Marsa i erodirale su originalne gradove i arhitekturu. Do današnjeg dana ostalo je par piramida i pravokutnih zgrada, što je dovoljno da podsjeti vaše znanstvenike da je tamo nekoć postojao ţivot – iako su te informacije bile skrivane od većine populacije na Zemlji. Mnogo vaših znanstvenika vidjelo je kanale na Marsu i pokušali su ih objasniti na neki prirodan način. Puno su se trudili da zataškaju činjenicu da je nekoć postojao inteligentni ţivot na Marsu. Ostaci piramida i tvorevina koje su koristila tehnološka društva koja su nekoć postojala na Marsu su jasno vidljiva onima na Zemlji, koji su spremni gledati sa otvorenim umom. Te tvorevine su uslikane na površini Marsa od strane vaše lutkarske svemirske organizacije zvane NASA i drugih organizacija baziranih u Kini i Rusiji. Te vlade imaju jake osobne interese u zataškavanju istine od javnosti (iz razloga navedenih u poglavlju 9) i zato su proširile ideju da su to umjetne strukture na Marsu. Podzemni gradovi još uvijek postoje i neki od njih su još i danas nastanjeni, ali većina duša koja je preţivjela propadanje su evoluirale u gornju 4. Gustoću i nisu vidljive 3D dušama koje se raspituju o njima. Vaši znanstvenici će otkriti radioaktivnost na Marsu, koja se ne moţe objasniti samo uz pomoć prirodnih formacija stijena; to je ostatak atomske eksplozije, zato što neki od elemenata u bombama imaju ţivot od milijuna godina. Što se dogodilo sa 90 milijuna duša koje nisu otišle ispod zemlje? Pogodili ste – većina njih migrirala je na Zemlju, i reinkarnirala se u mješanom loncu Plejadanaca, Orionaca, Drakosa i drugih reorganiziranih grupa od uništenja Pange-e. Nastavit ćemo dalje sa povijesti Zemlje, ali prvo moramo objasniti velove i razine vibracija, jer će vam to pomoći da bolje shvatite što se dogodilo dalje na Zemlji. Zemljini velovi Vaša povijest je bilo jako zataškana od strane različitih moći i utjecaja, koji su imali kontrolu nad vašim planetom dugo vremena. Naša namjera je da otkrijemo informacije koje su bile zataškane, i da to napravimo na najjasniji i najtočniji mogući način. Nismo svjesni ni jedne grupe duša u Zemaljskim tijelima koje bi širile povijest Zemlje sa 100 % točnosti. Do toga je došlo zbog teškoća u probijanju vela koji okruţuje Zemlju i teškoća u izvlačenju informacija iz Akaških snimaka, koje se nalaze na višim eteričnim razinama izvan Zemlje.
48 |

Iako su sve informacije u svemiru slobodno dostupne svima koji ih iskreno zatraţe, samo one duše koje više nisu pod utjecajem Vijeća Rigela i mračnih Drakonskih Vijeća su uspješno prošle kroz sistem iskrivljenosti koji je smješten u eteru oko vašeg planeta. U nekima od vaših kanaliziranih spisa, ta eterička iskrivljenost se naziva „ barijera frekvencija“. Sve do nedavno nismo imali dozvolu od Boţje Glave da se miješamo u to polje iskrivljenosti. Tek od vaše 1950.godine, Boţanska intervencija nam je dala autoritet da odstranimo eterično polje iskrivljenosti i barijere frekvencija iz vaše planetarne sfere. U kasnijim raspravama objasnit ćemo razine velova koji su stavljeni na vašu vibratornu sferu, i razloge za svaki veo. Neki od velova spadaju u prirodne fenomene koji se sami pojavljuju a povezani su sa sniţavanjem vibracije koje doţivljavaju duše 7. gustoće pri spuštanju na treću razinu realnosti. Ostali velovi postavljeni su oko Zemlje namjerno, od strane različitih dobrih grupa, kako bi spriječili takozvane „sile tame“ da dobiju previše moći, jer bi time ugrozile slobodnu volju duša koje se uzdiţu. Drugi velovi su namjerno postavljeni od strane tamnih sila kako bi spriječili duše koje se uzdiţu da dobiju dovoljno moći da konačno završe Orionski, Drakonski i Sirianski utjecaj na Zemlji. Zbog toga što očito ne postoje Zemaljske duše koje bi uspjele uspješno izvući sve informacije o vašoj povijesti, mi ne dajemo nikakvu garanciju potpune točnosti za bilo koje kanalizirane informacije navedene ovdje. Iako mi sa naše polazne točke moţemo jako dobro percipirati, informacije moraju proći kroz nekoliko velova i mehanizama sniţavanja, prije nego što se mogu dostaviti u ovaj format. Molimo vas da dobro prosudite kada čitate bilo koji kanalizirani materijal i preporučujemo vam da budete paţljivi kod bilo kakvih informacija, za koje se tvrdi da su 100 % točne. Sad kada smo to rekli, moramo napraviti pripreme za ono što slijedi. Drevne škole misterija koje su postojale u različitim vremenima na vašem planetu, osnovane su primarno kako bi pokretale duše duţ duhovnog puta do te točke, kad su one mogle razbiti velove i pristupiti energijama uzdizanja. Sistem inicijacija i rituala koji je dan kroz ta tajna i ne toliko tajna društva (kao npr. Masonsko Bratstvo, The Rosy Cross, Red Bijele Ruţe) i druge redove prošle i sadašnje, je sluţio da nauči duše da probiju velove, velove unutar Sebe i velove koji su okruţivali Zemlju. U ranim danima tih organizacija, veliki broj duša dobio je znanje o zvjezdanim vratima i portalima koji su okruţivali Zemlju i te duše su mogle probiti neke od velova kroz pristup tim zvjezdanim vratima i portalima za vrijeme meditacije ili kroz izvantjelesna iskustva. Većina tih duša nije dovoljno duhovno evoluirala da ostanu čiste u srcu i umu, i mnogo je njih zloupotrijebilo moć kojoj su imali pristup. Zbog slabe moći prosuĎivanja, one su dale informacije o DNA kodovima, zvjezdanim vratima i portalima različitim negativno polariziranim ET grupama, što je omogućilo ET-ma da uĎu kroz portale i zvjezdana vrata i nasilno uništavaju astralne i eterične razine Zemlje. Ti negativno polarizirani entiteti spojili su dijelove njihovih DNA kodova sa kodovima evoluirajućih Zemaljskih duša i to kroz energetski prijenos koristeći eterične, astralne i fizičke implantate, i kroz astralno zaposjedanje, a time su iskvarili originalnu namjeru tajnih i javnih mističnih Redova. Sve škole misterija navedene iznad, i još nekoliko drugih, su bile infiltrirane od negativno polariziranih ET grupa i kao rezultat, voĎe tih organizacija su pod kontrolom ego-bazirane ţelje za moći i kontrole nad drugima. Ta ţudnja za moći, potječe iz otiska mračnih Orionaca i Drakosa (i do neke mjere mračnih Sirianaca). Budući da te grupe nisu mogle potpuno kontrolirati Zemlju direktno, oni se
49 |

zadovoljavaju sa osjećajem moći i euforije koja dolazi kroz zaposjedanje ljudi koji su na poziciji moći na Zemlji. Ljudski voĎe na Zemlji ni bi mogli biti iskvareni negativnim ETma kad bi naučili kako integrirati i uravnoteţiti ego, ili osjećaj odvojenog sebe. Ta ego-bazirana ţelja za moći i kontrolom moţe biti vrlo podla i neprimjetna, zamaskirana kao „nečije napredovanje“ i duhovni ponos na postignutom ovom ili onom razinom, unutar tajnog društva ili duhovne organizacije. Sa svakom sljedećom postignutom razinom, pojedinac dobiva veći stupanj odgovornosti za funkcioniranje organizacije i regulaciju njenih članova. To je posebno opasno kad je ego onaj koji vlada. Postojali su mnogobrojni dobronamjerni svjetski voĎe, koji su se uhvatili u ta negativno polarizirana energetska polja, a još su uvijek bili uvjereni da rade „Boţji posao“. To je jedan od razloga zašto neki elementi ovih informacija nisu bili objavljeni sve do sada. Mi, Utemeljitelji, smo uvjereni da sada postoji dovoljno duša, čistih u srcu i umu, koje ne bi, pod BILO kojim uvjetima zloupotrijebile ove informacije, koje šaljemo istodobno preko nekoliko kanala, uključujući i ovaj. Mi ne dajemo stvarne DNA kodove za vrijeme ovog prijenosa, ali dajemo energetske uzorke neophodne za probijanje velova. Neke duše koje se usklade sa ovim porukama biti će dovoljno razvijene da mogu razbiti velove direktno. Drugima će biti potrebni odgovarajući DNA ključevi i kodovi, koji će biti dani kasnije. Naša namjera nije da zadrţavamo bilo kakve informacije koje su traţene od vaših planetarnih svjetlosnih radnika. Ali ipak, čak i na našoj razini svjesnosti i vibracije, u prošlosti smo napravili ono što bi vi nazvali „pogrešna procjena“ , što je djelomično rezultiralo današnjim stanjem na Zemlji. Svjesni smo da nema ET grupe ili kanalizirajućih bića koji su imuni na pogrešne procjene. Slobodna volja je kompliciran i izazovni princip sa kojim se suočavaju bića na svim razinama evolucije. Dok mi potpuno razumijemo mehaniku slobodne volje, ipak koristimo krajnji oprez i poštovanje kad donosimo odluke koje utječu na slobodnu volju milijuna Zemaljskih duša. Sve do 1950, virtualno nisu postojale nikakve kontrole koje bi zaštitile Zemlju od utjecaja „svijetlih“ ili „tamnih“ grupa, koje su se borile do kraja (osim sprečavanja potpunog uništenja planeta kako je odlučilo Vijeće Alcyona nakon Maldeka). Sa pojavom nuklearnog oruţja na Zemlji, sve što se promijenilo, je da je Boţja Glava uvela Boţanske Odrede, koje smo ranije naveli, koji dozvoljavaju direktnu intervenciju u odreĎenim stvarima, kada je bilo zaključeno da bi takva intervencija spriječila ugroţavanje slobodne volje velikog broja Zemaljskih duša. Jednom kad duše na vašem planetu dosegnu unutarnju razinu vibracije 5. gustoće svjesnosti, njihovo dobro stanje je automatski zaštićeno Boţanskim Odredom. Mi, Utemeljitelji, u savezu sa Vijećem Alcyona i ostalim vodećim tijelima, izvršavamo mnogo neophodnih zadataka, kako bi podrţali trenutni Boţanski Odred i djelujemo u skladu sa Boţanskim principima. Razine vibracija Jedan od vaših znanstvenika, Dr. Hawkins, izumio je vibracijsku vagu koja je prilično primitivna,ali i ponešto korisna, i iskoristit ćemo tu vagu, kako bi vam nešto objasnili. Dr. Hawkins koristi vagu na podešavanje koja je po prilici jednaka sloţenom vibracijskom stanju duše pomnoţenim sa 100.

50 |

Kompozitno vibracijsko stanje duše se definira kao dušino prosječno stanje svijesti u odreĎenom vremenskom intervalu. Na primjer, ako je kompozitno vibracijsko stanje duše na pola puta izmeĎu treće i četvrte gustoće, ta duša bi imala Hawkinsov podešavajući broj 350. Moţete zamisliti stanje svijesti i vibracijsko stanje fizičkog tijela kao odvojene podešavajuće brojeve. Generalno govoreći, fizičko tijelo zaostaje iza općenite kompozitne razine svjesnosti, za cijelu jednu gustoću. Pa tako, duša sa razinom svjesnosti 350 bi imala pribliţno razinu 250 fizičke forme. Te duše, čija je razina iznad odreĎene točke, automatski ulaze u zaštićeno energetsko polje, stvoreno od Boţjeg Sebstva i grupa visoke gustoće uključenih u primjenu Boţanskih odreda. U ovo vrijeme, na Zemlji je pribliţno 16 milijuna duša koje vibriraju na razini potrebnoj za uzdizanje ili na višoj od toga, što je 450 u svjesnosti i 350 na fizičkoj razini. Zapamtite, dragi Kreatori, da ovo NIJE neki red prioriteta zbog kojeg bi se trebali osjećati više ili manje vrijedno. Sva Boţja stvorenja su vrijedna. Svatko na vašem planetu zasluţuje Boţju ljubav. Ne postoje duše koje nisu zavrijedile da ih se „spasi“. Ionako, tu se ne radi o spašavanju. Pričamo o uzdizanju, nećemo što ćemo detaljno objasniti u poglavlju 5.Tu se radi i o dozvoli za pristup zvjezdanim vratima i portalima neophodnim da podignu zemljine velove i pomaganju ljudima u osloboĎenju od efekata Luciferske Pobune (koju ćemo uskoro objasniti) i Orionske/Drakonske sheme upletanja. Isto tako, Hawkinska vaga nije sto posto precizna. Metode koje se koriste da bi se testirale razine vibracija duša su često pogrešne, i teško se mogu dobiti točni rezultati ljudskim mjerenjem. Iako je stanje vaše vibracije vaţno za vrijeme tranzicije na Zemlji, s druge strane je beznačajno jer vi uvijek jeste i uvijek ste bili 100% Boţji. One duše sa čistim umom i srcem koje su stavile sa strane svoje prosudbe i usporedbe, će imati pristup svetim DNA ključevima i kodovima, i moći će ući kroz zvjezdana vrata i portale koji su neophodni da se razbije veo iluzije na vašoj Zemlji. Bilo koja duša koja iskreno ţeli biti slobodna, to moţe i biti će slobodna. To je Boţanski Zakon. Kako pristupiti tom stanju savršenstva? „Traţite i dat će vam se.“ Ta istina toliko vrijedi danas, koliko je vrijedila i u Isusovo vrijeme. Što god duboko i potpuno priţeljkujete, sa vašim cijelim bićem, mora se ostvariti. Ali ipak, postoje odreĎeni mehanizmi zaštite, koji su ugraĎeni u eterična i astralna područja vašeg planeta, kako bi se poštovala slobodna volja evoluirajućih duša na vašem svijetu. Zbog toga, ako traţite nešto što bi moglo ugroziti slobodnu volju drugih duša, to vam neće biti dano od vašeg vlastitog Boţjeg Sebstva i vaših vodiča. Reći ćemo vam nešto više o tome kasnije, sada nastavljamo sa vašom povijesti. Luciferova pobuna (invazija sa Oriona) Pobuna Lucifera je obraĎena u detalje u nekim od vaših svetih spisa, uključujući i krivo napisanu (“iskrivljenu”) knjigu zvanu “Urantia”, koja je došla na Zemlju od Vijeća Andromede. Informacije navedene u toj knjizi su dane od različitih entiteta u vijećima Andromede, koji su pokušali doći do Akaških snimaka u period od 10 milijuna godina prije Krista, do Kristovog vremena. Ponešto od informacija je točno i korisno, ali bića sa Andromede nisu uspjeli probiti neke od velova koji okruţuju Zemlju, za vrijeme perioda opisanog u njihovim navodima. Zbog toga se mnogo bića vodilo informacijama iz druge
51 |

ruke, koje su dobili od različitih članova Vijeća Betelgeusa, Sirius A i B, koji su sudjelovali u eksperimentima na Zemlji u periodu navedenom u njihovim spisima. Većina arkanĎela i uzvišenih majstora na nebeskim razinama su imali točne informacije do tog vremenskog razdoblja, ali im nije bilo dano da otkriju te informacije zbog politike neuplitanja. Energetski prijenos naše grupe, Utemeljitelja, i još nekoliko grupa više gustoće, imaju sposobnost probiti velove, bez obzira na to tko ih je postavio i gdje su postavljeni. Zbog trenutnih Odreda, sada smo ovlašteni odati te informacije. Pre-Lemurijski period na Zemlji Vrijeme nakon Pana i prije Lemurije, pribliţno odgovara vremenu izmeĎu 10 milijuna godina prije Krista do 500 000 godina pr. Krista. U tom period, vaš svijet se polako oporavio od velike poplave i ţivotni oblici počeli su cvjetati. Nakon uništenja Maldeka i uništenja atmosfere na Marsu, mnogo tih duša se reinkarniralo na Zemlji što je dramatično povećalo populaciju. Zemlja je ponovno postala uglavnom tropska dţungla, sa 90% vodenih površina, jedino polarni krajevi su ostali hladni. Kako su duše sa Maldeka i Marsa nastavile dolaziti na Zemlju, zajednički vibracijski prosjek je pao na razinu njihove frekvencije. Kada je zajednička svjesnost Zemlje pala ispod 4. gustoće, (450 na mjernoj skali), duše iz susjednih sistema su mogle pristupiti zvjezdanim vratima i portalima Zemlje (portal tada nisu bili regulirani, osim prema zakonu privlačnosti). Slično privlači slično. Zajedničko vibracijsko stanje čovječanstva je nastavilo privlačiti okolna bića sa sličnom vibracijom. Iako su Orionci i Drakosi imali već pristup Zemlji, sada su dolazili u rojevima i hordama, nakon što se dominantna vibracija ljudske svjesnosti spustila u niţu 4.gustoću. Pre-Lemurijski period na Zemlji Vrijeme nakon Pana i prije Lemurije, pribliţno odgovara vremenu izmeĎu 10 milijuna godina prije Krista do 500 000 godina prije Krista. U tom period, vaš svijet se polako oporavio od velike poplave i ţivotni oblici počeli su cvjetati. Nakon uništenja Maldeka i uništenja atmosfere na Marsu, mnogo tih duša se reinkarniralo na Zemlji što je dramatično povećalo populaciju. Zemlja je ponovno postala uglavnom tropska dţungla, sa 90% vodenih površina, jedino polarni krajevi su ostali hladni. Kako su duše sa Maldeka i Marsa nastavile dolaziti na Zemlju, zajednički vibracijski prosjek je pao na razinu njihove frekvencije. Kada je zajednička svjesnost Zemlje pala ispod 4. gustoće, (450 na mjernoj skali), duše iz susjednih sistema su mogle pristupiti zvjezdanim vratima i portalima Zemlje (portal tada nisu bili regulirani, osim prema zakonu privlačnosti). Slično privlači slično. Zajedničko vibracijsko stanje čovječanstva je nastavilo privlačiti okolna bića sa sličnom vibracijom. Iako su Orionci i Drakosi imali već pristup Zemlji, sada su dolazili u rojevima i hordama, nakon što se dominantna vibracija ljudske svjesnosti spustila u niţu 4.gustoću. Sve do prije 500 000 godina po vašem vremenu, Zemlja je nastavila privlačiti sve više i više duša iz cijelog svemira. Vibracijska razina tih duša je bila generalno 4.gustoće, a to je značilo da su te duše pod utjecajem astralnih i eteričnih distorzija (iskrivljenja) naslijeĎenih unutar te vibracijske razine. Genetika Zemlje je sada bila mješavina mnogih rasa, ali Orionci su postepeno počeli dominirati. Rat izmeĎu Rigela i Betelgeusa je zagorčao ţivot mnogim Orioncima, koji su vidjeli Zemlju kao planet na kojem mogu početi iznova. Za razliku od Drakosa, Orionci
52 |

su mogli lagano sletjeti direktno na Zemlju, a dodatno su još dolazili kroz inkarnacijski proces, pa se njihov broj drastično povećao; za razliku od Drakosa, čija su se reptilska tijela teško prilagoĎavala na Zemljinu gravitaciju i atmosferu. Mi, Utemeljitelji, sa strahom smo promatrali što se dogaĎa na Zemlji, ali zbog toga što nam nije bilo dozvoljeno intervenirati, bili smo poput tehničara u laboratoriju koji promatraju kako se uzorak razmnoţava bez kontrole i ništa ne rade kako bi to spriječili. Grupa arkanĎela i uzvišenih bića sa sedme, osme i devete gustoće je takoĎer promatrala Zemlju. Neki od tih bića su dobro poznati ljudima na Zemlji, uključujući arkanĎela Mihaela. Uzvišeno biće kojem je kasnije dano ime Lucifer, je bio meĎu onima koji su promatrali napredak Zemlje. Lucifer je smislio plan kojim bi smanjio kaos na Zemlji, učeći duše kako da kontroliraju svoje emocije i kako da koriste svoje intelektualne sposobnosti tako da ih ne budu tako lako pod utjecajem negativno polariziranih grupa. Lucifer je rasulo na Zemlji zabunom pripisao razuzdanim emocijama i strastima. Grupa duša na čelu sa Luciferom došla je na Zemlju i osnovala je niz škola misterija koje su bile dizajnirane da treniraju duše u potiskivanju i kontroli svojeg emocionalnog tijela. Plan se izjalovio, jer kako su studenti učili potiskivati svoje emocije, njihove duše postajale su sve više fragmentirane, sve dok njihova vibracija nije pala ispod 4.gustoće i u 3.gustoću. Potiskivanje bilo kojeg dijela Sebe, rezultira sa gubitkom snage i svjesnosti. Sram od pokazivanja emocija kod muškaraca, Viktorijansko potiskivanje seksualne ţelje i sram od vlastitih osjećaja, svi su potekli od Luciferove filozofije. ArkanĎeo Mihael, vidjevši što se dogaĎa na Zemlji, shvatio je da ne moţe više sjediti i gledati, pa je poveo grupu uzvišenih bića, koji su dobrovoljno snizili razinu vibracije i došli na Zemlju, i ustanovio je školu misterija čija je svrha bila podignuti razinu vibracija duša nazad prema svjetlu. Nakon što je Mihael i njegova grupa došla na Zemlju, vibracije su bile toliko guste da su on i njegova grupa pomagača bili uhvaćeni u toj igri dualnosti i počeli su vidjeti negativno orijentirane grupe kao zle sile koje treba nadvladati. Stoga su ti arkanĎeli učvrstili koncept „svjetlosti protiv tame“ na vašem svijetu. Mihael je zauzeo stranu svjetla, dok su mnogi članovi Vijeća Rigela, kao i većina Drakosa zauzeli polaritet tame. U meĎuvremenu su Lucifer i njegova grupa odrţavali njihovu hladnu i mirnu ravnodušnost, te su postajali stratezi iz fotelje, i sa zanimanjem promatrali odvijanje bitke. Lucifer je postao tako fasciniran tom dramom dualnosti, da je počeo podrţavati obje strane (kroz trening svijetlih i tamnih sila u meĎusobnoj borbi), iz interesa da vidi koja strana će biti apsolutni pobjednik. Sastojak koji je nedostajao u svemu tome, bilo je suosjećanje. Lucifer je trenirao vojnike na bojnom polju da potisnu svoje emocije, i da otvrdnu na tugu i patnju. ArkanĎeo Mihael je učio vojnike da budu jaki i moćni u prevladavanju vojnika tame. Kad je Lucifer vidio što Mihael radi, paţnja mu je odvraćena od Orionaca i Drakosa i sav rat preusmjerio je na Mihaelove snage, koji su uglavnom asistirali sa eterične razine. Nastala je velika bitka na astralnim i eteričnim razinama iznad Zemlje. To je postalo poznato kao Nebeski Rat. Mihaelove snage postale su strastvene u pobjeĎivanju zla. Luciferove snage su bile ravnodušne, smirene i intelektualne, i dobivale su svoje bitke uz pomoć podmukle strategije. Treća sila u svemu ovome, negativno polarizirani Orionci i Drakosi, su procvjetali kad su vidjeli da su njihovi primarni neprijatelji sad u ratu jedni sa drugima.

53 |

Nebeski Rat trajao je otprilike tisuću godina, otprilike oko 500 000 godina prije Krista. U periodu od 1.000.000 prije Krista do 500.000 pr. Krista, stanovništvo Zemlje naraslo je od pribliţno 200 milijuna na milijardu ljudi. Zbog toga što se rat odvijao uglavnom izvan planeta , nije značajno utjecao na površinu Zemlje i podzemne kulture, broj stanovnika nije značajno pao za vrijeme Luciferove pobune. Većina borbi na površini Zemlje je bila regionalna i uključivala je uobičajena oruţja. Nakon pribliţno 1000 godina borbe, primirje je sklopljeno i Lucifer i njegova grupa su pristali ne poticati javnu agresiju protiv bilo koga u Zemaljskom sistemu. Mihael je shvatio beskorisnost borbe protiv zla, i takoĎer beskorisnost nadvladavanja potiskivanja emocionalne energije uz pomoć sile, i ponovno se povukao na nebeske razine kako bi sakupio naučene lekcije. IzmeĎu 500 000 i 200 000 godina pr. Krista, ţivot je postepeno evoluirao na 3D Zemlji. Nekoliko duša vratilo se na 4.gustoću svjesnosti, i te duše su počele učiti kako ţivjeti u suradnji s drugima. U tom istom periodu, mnogo drugih duša došlo je sa svih strana galaksije, i Zemlja je istinski postala posuda za taljenje. Ipak, najveće grupe bili su Orionci sa Betelgeusa i Rigela. Za vrijeme pobune Lucifera, Vijeće Betelgeusa stalo je na stranu Mihaelovih snaga svjetla, dok se Vijeće Rigela zauzelo za tamnu stranu. Premda su u prijelaznom periodu nakon pobune Orionske grupe pokazivale vrlo malo otvorenog suparništva, obje Orionske grupe su ograničile razmnoţavanje samo u njihovom polaritetu, čime su zadrţale mnogo svoje DNA strukture. Grupe Betelgeusa bile su mnogo mirnije, dok su grupe sa Rigela nastavile biti dominantne i agresivne. Vrh populacije u tom vremenu dosegao je skoro 1,5 milijardu, upravo prije nego što je precesijski ciklus oko 200 000 godina pr. Krista, utjecao na čovječanstvo. Poplave, ledeno doba i tektonske promjene oko 200 000 godina pr. Krista, zakopale su većinu čovječanstva ispod tisuća stopa stijena i ruševina. Moderni antropolozi su otkopali ostatke nekih ljudi koji su ţivjeli u tom periodu. To je uzrokovalo priličnu pobunu izmeĎu tradicionalnih povjesničara koji vjeruju da je ljudski ţivot potekao od majmuna i da se homo sapiens nije pojavio do prije 30 000 godina. (Autorova napomena- Cvjetajuća civilizacija koja je postojala izmeĎu 500 000 i 200 000 godina prije Krista, zvana je Lemuria, od nekih učenjaka, bez obzira što se pojavila na nekoliko kontinenata. Utemeljitelji su dali ime Lemuria dvjema kasnijim civilizacijama, uključujući jednu koja se pojavila od 200 000 do 122 000 godina pr. Krista i drugu u vremenu od 122 000 do 100 000 godina pr. Krista, kao što je navedeno ispod). Lemuria Prvi period Lemurie počeo je oko 200 000 godina pr. Krista, kratko nakon jednog od precesijskih ciklusa koji se pojavljuju svakih 25 920 godina. Ta specifična promjena izbrisala je preko polovice stanovništva Zemlje kroz masovne potrese i klimatske promjene. Promjena elektromagnetskog polja uzrokovala je kidanje i pomicanje tektonskih plača, a jedno područje Zemlje je postalo posebno plodno za razvoj dobroćudnih civilizacija. Duše koje su bile privučene tim područjem Zemlje, su bile generalno mirni ljudi, neki su potjecali iz sektora Plejade, a neki sa Siriusa i Oriona. Taj kontinent je postao veličine Australije, i bio je lociran gotovo na istoj geografskoj duţini, ali malo sjevernije. Ono što većina povjesničara ne razumije je da su se za vrijeme prvog perioda Lemurije civilizacije nastavljale razvijati na drugim kontinentima , iako vibracija drugih kontinenata nije bila toliko profinjena kao na Lemuriji.

54 |

Lemurijska civilizacija kasnije se zvala Zemlja Mu. Na svom vrhuncu, sadrţavala je gotovo pola milijardi duša, ili gotovo pola Zemljine populacije u to vrijeme. Za 3 precesijska ciklusa nakon toga, fluktuacije elektromagnetskog polja su bile toliko snaţne, da je nastupila sljedeća katastrofa, i sva površina Zemlje osim Lemurije je bila poplavljena. Većina duša koje su nestale na okolnim kontinentima su migrirale (inkarnirale se) na Lemuriji, i tada je populacija Lemurije drastično porasla. To je postao drugi Lemurijski period, pribliţno od 120 000 do 100 000 godina pr. Krista. Na vrhuncu druge Lemurijske civilizacije populacija je dosegla skoro miljardu ljudi. Te duše nisu bili tehnološki orijentirane, nego su bile plemenski orijentirane po prirodi, uţivale su u muzici i ritmu, i ţivjeli su u velikim gradovima uz obalu. Oko 100 000 godina pr. Krista, komet Annahutak se prilično pribliţio Zemlji i rep kometa je okrznuo atmosferu, prouzročivši dramatično rashlaĎenje. Lemuri su bili naviknuti na toplu tropsku klimu,a najednom je temperatura pala za 50 stupnjeva Fahrenheita u samo par sati, što je većinu njih zamrznulo. Oni koji su znali što se sprema pobjegli su na more. Mnogi su ušli u more i utopili se. Nekolicina njih je pokušala izgraditi podzemne gradove, ali sa velikim neuspjehom. Postoji mnogo legendi o moru koje je nastalo u to vrijeme. Lemurijska masa zemlje je na kraju potonula ispod mora, zbog elektromagnetskih oluja nakon prolaza kometa. Ostala je samo nekolicina preţivjelih koji su migrirali na područje današnje Indije, Indonezije i Australije, a kasnije i na područje Filipina i Havaja. Na razini duše, glavna lekcija koja se mogla naučiti iz Lemurije je da je emocionalno sebstvo, koje je bilo visoko razvijeno u to vrijeme, trebalo biti uravnoteţeno sa intelektom, koji je nedostajao većini Lemuraca. Da su Lemurci razvili znanost, logiku i vještine razmišljanja, imali bi tehnologiju s kojom bi mogli preţivjeti pad temperature. Ono što nije bilo otkriveno prije, i što se jako zataškavalo na Zemlji, je da su Alpha Drakosi stajali iza neobično blizog prolaza kometa pored Zemlje. Kroz serije nuklearnih eksplozija u svemiru, oni su namjerno pokrenuli putanju planeta bliţe Zemlji, kako bi uništili tamošnje civilizacije. Plan je bio potpuno uništenje postojećeg ţivota na Zemlji i nakon toga slijetanje i preuzimanje planeta za sebe. Bili su parcijalno uspješni po tom pitanju, ali slijetanje na Zemlju u njihovim originalnim tijelima, bilo je daleko teţe nego inkarnacija u milijune već postojećih tijela. Suvišno je reći, da im je bilo teško preţivjeti u njihovim reptilskim tijelima zbog nepovoljne gravitacije,i mješavine plinova u atmosferi. Njihova originalna tijela su mutirala i rasla kako su se adaptirali, iako je njihov cjelokupni broj ostao mali. To je bio kasniji period koji je potaknuo legende o zmajevima koji hodaju Zemljom. (Drakosi su pokušali preuzeti Zemlju prije milijune godina, ali su bili neuspješni u tome iz istog razloga. ) Drakosi se nisu dali tako lako pokoriti, pa su proveli mnogo godina u laboratorijima u njihovim svemirskim letjelicama spajajući i miješajući različite DNA uzorke, sve dok nisu stvorili ljudsko-drakonski hibrid. Tajna je uključivala uštrcavanje reptilske DNA u cerebralni dio mozga, gdje je brzo mutirala cijeli sistem. Taj dio čovjeka se još danas zove reptilsko mozak. Dok karakteristike tog dijela uključuju agresivno i natjecateljsko ponašanje i „bori se ili bjeţi“ sindrom, dizajniran da zaštiti organizam, te karakteristike u kombinaciji sa Orionskom DNA, su postale posebno jake, doslovno dominirajući cijelim organizmom.

55 |

Danas je 80% ljudske DNA Orionskog porijekla, ili moţemo reći Orionsko-Drakonski hibrid. Ono što se često naziva ljudskom prirodom je rezultat te DNA manipulacije od strane Drakosa i naknadnih Orionskih inkarnacija. Kao što smo već prije naveli, naš originalni Plejadanski DNA uzorak na kojeg smo bili tako ponosni bio je s vremenom smanjen na manje od 20 % cjelokupne prirode ljudskog bića. Zbog niskog stupnja preţivljavanja Drakosa, nakon uništenja Lemurije, postotak ljudi na Zemlji sa reptilskom DNA strukturom, ostao je relativno nizak. Većina kolonizacije Zemlje nakon 100 000 godine pr. Krista i prije Atlantide bila je učinjena od strane Vijeća Rigela i Betelgeusa sa Oriona. Dugo nakon što su ratovi u Orionskoj konstelaciji završili (prije više od 100 000 godina unazad), mnoge grupe koje su migrirale na Zemlju zadrţale su borbeni mentalitet do današnjeg dana. Kao što moţete vidjeti kad pogledate vaš planet, ta osobina se proteţe od civiliziranog militarizma i vatrenog patriotizma do javnog neprijateljstva i barbarskih običaja. Lemuria Prvi period Lemurie počeo je oko 200 000 godina pr. Krista, kratko nakon jednog od precesijskih ciklusa koji se pojavljuju svakih 25 920 godina. Ta specifična promjena izbrisala je preko polovice stanovništva Zemlje kroz masovne potrese i klimatske promjene. Promjena elektromagnetskog polja uzrokovala je kidanje i pomicanje tektonskih plača, a jedno područje Zemlje je postalo posebno plodno za razvoj dobroćudnih civilizacija. Duše koje su bile privučene tim područjem Zemlje, su bile generalno mirni ljudi, neki su potjecali iz sektora Plejade, a neki sa Siriusa i Oriona. Taj kontinent je postao veličine Australije, i bio je lociran gotovo na istoj geografskoj duţini, ali malo sjevernije. Ono što većina povjesničara ne razumije je da su se za vrijeme prvog perioda Lemurije civilizacije nastavljale razvijati na drugim kontinentima , iako vibracija drugih kontinenata nije bila toliko profinjena kao na Lemuriji. Lemurijska civilizacija kasnije se zvala Zemlja Mu. Na svom vrhuncu, sadrţavala je gotovo pola bilijuna duša, ili gotovo pola Zemljine populacije u to vrijeme. Za 3 precesijska ciklusa nakon toga, fluktuacije elektromagnetskog polja su bile toliko snaţne, da je nastupila sljedeća katastrofa, i sva površina Zemlje osim Lemurije je bila poplavljena. Većina duša koje su nestale na okolnim kontinentima su migrirale (inkarnirale se) na Lemuriji, i tada je populacija Lemurije drastično porasla. To je postao drugi Lemurijski period, pribliţno od 120 000 do 100 000 godina pr. Krista. Na vrhuncu druge Lemurijske civilizacije populacija je disegla skoro bilijun ljudi. Te duše nisu bili tehnološki orijentirane, nego su bile plemenski orijentirane po prirodi, uţivale su u muzici i ritmu, i ţivjeli su u velikim gradovima uz obalu. Oko 100 000 godina pr. Krista, komet Annahutak se prilično pribliţio Zemlji i rep kometa je okrznuo atmosferu, prouzročivši dramatično rashlaĎenje. Lemurci su bili naviknuti na toplu tropsku klimu,a najednom je temperatura pala za 50 stupnjeva Fahrenheitau samo par sati, što je većinu njih zamrznulo. Oni koji su znali što se sprema pobjegli su na more. Mnogi su ušli u more i utopili se. Nekolicina njih je pokušala izgraditi podzemne gradove, ali sa velikim neuspjehom. Postoji mnogo legendi o moru koje je nastalo u to vrijeme. Lemurijska masa zemlje je na kraju potonula ispod mora, zbog elektromagnetskih oluja nakon prolaza kometa. Ostala je samo nekolicina preţivjelih koji su migrirali na područje današnje Indije, Indonezije i Australije, a kasnije i na područje Filipina i Havaja.
56 |

Na razini duše, glavna lekcija koja se mogla naučiti iz Lemurije je da je emocionalno sebstvo, koje je bilo visoko razvijeno u to vrijeme, trebalo biti uravnoteţeno sa intelektom, koji je nedostajao većini Lemuraca. Da su Lemurci razvili znanost, logiku i vještine razmišljanja, imali bi tehnologiju s kojom bi mogli preţivjeti pad temperature. Ono što nije bilo otkriveno prije, i što se jako zataškavalo na Zemlji, je da su Alpha Drakosi stajali iza neobično blizog prolaza kometa pored Zemlje. Kroz serije nuklearnih eksplozija u svemiru, oni su namjerno pokrenuli putanju planeta bliţe Zemlji, kako bi uništili tamošnje civilizacije. Plan je bio potpuno uništenje postojećeg ţivota na Zemlji i nakon toga slijetanje i preuzimanje planeta za sebe. Bili su parcijalno uspješni po tom pitanju, ali slijetanje na Zemlju u njihovim originalnim tijelima, bilo je daleko teţe nego inkarnacija u milijune već postojećih tijela. Suvišno je reći, da im je bilo teško preţivjeti u njihovim reptilskim tijelima zbog nepovoljne gravitacije,i mješavine plinova u atmosferi. Njihova originalna tijela su mutirala i rasla kako su se adaptirali, iako je njihov cjelokupni broj ostao mali. To je bio kasniji period koji je potaknuo legende o zmajevima koji hodaju Zemljom. (Drakosi su pokušali preuzeti Zemlju prije milijune godina, ali su bili neupješni u tome iz istoh razloga. ) Drakosi se nisu dali tako lako pokoriti, pa su proveli mnogo godina u laboratorijima u njihovim svemirskim letjelicama spajajući i miješajući različite DNA uzorke, sve dok nisu stvorili ljudsko-drakonski hibrid. Tajna je uključivala uštrcavanje reptilske DNA u cerebralni dio mozga, gdje je brzo mutirala cijeli sistem. Taj dio čovjeka se još danas zove reptilsko mozak. Dok karakteristike tog dijela uključuju agresivno i natjecateljsko ponašanje i „bori se ili bjeţi“ sindrom, dizajniran da zaštiti organizam, te karakteristike u kombinaciji sa Orionskom DNA, su postale posebno jake, doslovno dominirajući cijelim organizmom. Danas je 80% ljudske DNA Orionskog porijekla, ili moţemo reći Orionsko-Drakonski hibrid. Ono što se često naziva ljudskom prirodom je rezultat te DNA manipulacije od strane Drakosa i naknadnih Orionskih inkarnacija. Kao što smo već prije naveli, naš originalni Plejadanski DNA uzorak na kojeg smo bili tako ponosni bio je s vremenom smanjen na manje od 20 % cjelokupne prirode ljudskog bića. Zbog niskog stupnja preţivljavanja Drakosa, nakon uništenja Lemurije, postotak ljudi na Zemlji sa reptilskom DNA strukturom, ostao je relativno nizak. Većina kolonizacije Zemlje nakon 100 000 godine pr. Krista i prije Atlantide bila je učinjena od strane Vijeća Rigela i Betelgeusa sa Oriona. Dugo nakon što su ratovi u Orionskoj konstelaciji završili (prije više od 100 000 godina unazad), mnoge grupe koje su migrirale na Zemlju zadrţale su borbeni mentalitet do današnjeg dana. Kao što moţete vidjeti kad pogledate vaš planet, ta osobina se proteţe od civiliziranog militarizma i vatrenog patriotizma do javnog neprijateljstva i barbarskih običaja. Kako bi odgovorili na različita pitanja naših studenata, dat ćemo vam joša par detalja o Lemurcima. Postoje pogrešna izvješća da su Lemurci ţivjeli samo od sunčeve energije, bez potrebe da jedu hranu. Ta informacija je netočna. Bića koja su ţivjela na Lemuriji, vrlo su ovisila o moru kao izvoru hrane. Postojalo je samo nekoliko bića u Lemuriji, koji su naučili kako mogu ţivjeti bez hrane. Vrlo, vrlo mali broj njih. Moţda se neki od vas

57 |

prisjećaju ţivota kada ste imali ulogu duhovnih vodiča dušama utjelovljenim tamo. Ako i jeste, tada niste imali tijelo, i u tom slučaju bi bilo točno da niste trebali jesti. Postoje takoĎer i pogrešne informacije da su se Lemurci kriţali sa morskim stvorenjima. Lemurci su nastali na isti način kao i druge ljudske civilizacije, koje su postojale nakon zabrane miješanja različitih vrsta. Sirene su potekle iz doba Pange-e. Da napravimo saţetak o Lemuriji; to je bila civilizacija nastala oko 200 000 godina pr. Krista, do 100 000 godina pr. Krista. To nije bilo visoko tehnološko društvo, već plemensko društvo, ali ljudi te civilizacije uzdignuli su se na visoku razinu umjetničkih dostignuća. Oni su bili onošto bi vi nazvali društvo desne strane mozga, spontani ljudi. Imali su rituale. Imali su bubnjanje, muzičke instrumente, plesanje, i umjetnost je bila u središtu njihovog fokusa. Uglavnom su bili mirni i dobri ljudi, ali su bili naivni u mnogo stvari i nisu vidjeli znakove upozorenja što će se dogoditi sa njihovom civilizacijom. Grupa bića iz Orionskog i Drakonskog sektora, zauzela je Lemursko društvo i pridonjela njegovom uništenju. Oni su spriječili brzu evoluciju Lemuraca, kako bi spriječili Lemurce da moţda zaustave njihovu agresiju. Tada je i došao rep kometa, koji je drastično spustio temperaturu na Lemuriji, prouzročivši smrzavanje većine Lemuraca. Za vrijeme Lemurijske civilizacije, ljudska bića bila su još na 3. I 4. razini gustoće. U nekim slučajevima to su bila bića voĎena od nihovih duhovnoh vodiča sa 5, 6 i 7.gustoće, i mnogo tih duhovnih vodiča prenjelo im je mnogo znanja. Premda su velovi oko Zemlje spriječili većinu njih da doţive istinsko prosvjetljenje. Lemurija je bila uništena djelomično zbog ljudskog neznanja, a dijelom zbog manipulacije onog što vi zovete tamnim silama. Da su Lemurci imali unutarnju ravnoteţu, nikad ne bi privukli neuravnoteţene snage izvana na sebe.

Civilizacije unutar Zemlje Postoji mnogo razloga zašto su se duše preselile ispod zemlje, najlogičniji razlog je bila činjenica da je bilo mnogo razdoblja kada površina Zemlje nije bila naseljiva. Nakon zemlje Pana i Lemurije, osnovana su 3 velika podzemna grada na 4. razini gustoće: Telos, Shambala i Poseidon. Vibracija unutar Zemlje je vrlo slična onoj u carstvu vila, i postojalo je puno sličnosti izmeĎu eterične unutarnje Zemlje i vilinskih svjetova. Civilizacije unutar Zemlje postoje još i dan danas u podzemnim dijelovima vašeg svijeta. One ne vibriraju na gustoj fizičkoj razini, nego malo više iznad toga, na višoj 4.gustoći, i niţoj 5.gustoći, tako da većina tih civilizacija neće biti očita vašim znanstvenicima koji će ih pokušati iskopati, čak i da uspiju doći do njihovih podzemnih komora. Postoje meditacijske vjeţbe koje moţete raditi koje će vas odvesti do jednog od tih podzemnih gradova. Kasnije ćemo reći nešto više o tim civilizacijama. Sada ćemo reći nešto više o velovima i razinama iskrivljenosti koji su postojali iznad vašeg svijeta u vrijeme tranzicije iz Lemurije u Atlantidu. Alpha Drakonci i Orionci su imali flote brodova koje su kruţile oko Zemlje u tom periodu. Ti brodovi su većinom bili
58 |

na 4.gustoći. Ove dvije grupe bile su u labavom savezništvu baziranom na trgovini tehnologijom u zamjenu za prijateljstvo. Jedna od tehnologija koju su razvili bila je elektromagnetska zraka visokog intenziteta, koja je bila sposobna ometati eterična polja oko Zemlje. Kako bi spriječili svoje neprijatelje da doĎu na Zemlju, oni su stvorili snaţno polje koristeći ovu tehnologiju. Ovo polje ne samo da je zadrţavalo nadolazeće ET grupe, nego je i stvorilo daljnje iskrivljenje u Akaškim poljima koja su okruţivala Zemlju. Iako glavna Akaška knjiţnica nema svoju lokaciju u vremenu i prostoru, to područje iznad Zemljine atmosfere sadrţavalo je portal do Akaša. To je bio jedan od razloga zašto je vidovnjacima bilo toliko teško doći do informacija iz tog perioda. Još jedan vaţan faktor koji treba uzeti u obzir, koji je naveden u mnogim vašim knjigama, je karantena koja je nastala nakon uništenja Lemurije. Zbog toga što je razina ljudske vibracije drastično pala od ranih dana kolonizacije, Zemlja više nije bila smatrana sigurnim i poţeljnim mjestom za smještaj mirnih grupa. Kako bi spriječili Orionce i Drakose da unište astralne i eterične civilizacije na susjednim svjetovima, postavljeno je snaţno polje od strane Plejadanaca 7.gustoće, kako bi Zemaljski posao ostao Zemljanima. Taj veo nije bio maknut sve do 1987. godine, do vremena zvanog Stjecanje Harmonije. Bez obzira na tu karantenu, problemi na Zemlji su se nastavili. Jednom kada se smirila nestabilnost na Zemlji nakon uništenja Lemurije, Drakosi su još jednom sletjeli i pokušali se proširiti, ali to im nije išlo zbog njihovih reptilskih tijela. Tada su pribjegli inkarniranju kroz preţivjele Lemurce, na relativno stabilnoj Zemljinoj masi na području današnjeg Atlantskog oceana. U isto vrijeme, grupe Plejadanaca uočili su mogućnost da još jednom nastane Zemlju i takoĎer su došli i oni, usprkos karanteni. Vijeća Rigela i Betelgeusa sa Oriona takoĎer su se vratila, jer su Zemljinu atmosferu smatrali savršenom za brzo širenje. Oni su takoĎer prošli kroz karantenu. DNA preţivjelih sada se uglavnom sastojao od Orionaca, sa nešto energije sa Siriusa, Andromede i Drakosa. Plejadanski DNA sadrţaj je još uvijek bio tek na 20 %. Kako se raĎala nova civilizacija, Plejadanski, Orionski i Drakonski DNA počeo je mutirati, i energija inkarniranih duša na Zemlji postala je više znanstvena i intelektualna po prirodi. Ti ljudi su još uvijek imali reptilski mozak, ali je njihova moţdana kora takoĎer sadrţavala elemente viših Plejadanskih vrlina i razumijevanja. Tako je počelo prvo razdoblje Atlantide. Uspon i pad Atlantide Civilizacija koja se počela razvijati kratko nakon 100 000 godina pr. Krista je bila vrlo slična ovoj koja postoji danas, sa svim dijelovima tehnološkog napretka. Viši Plejadanski um u kombinaciji sa strasti Orionaca i natjecateljskim duhom Drakonaca, rezultirao je sa strukturiranim svijetom mašina i velike arhitekture. Mihael i njegove legije, pod utjecajima svojih grešaka iz prošlosti, još jednom je pokušao utjecati na više razvijene duše Atlantide. Vijeća Rigela (mračnih Orionaca)koja su se prethodno povukla za vrijeme Zemljine nestabilnosti, ponovno su se zainteresirali za dogaĎaje na Zemlji. Uz dodatne
59 |

inkarnacije velikog broja njihovih ljudi koji su ušli u ljudsku formu, zadrţali su svoje prisustvo na svemirskom brodu iznad kontinenta Atlantide. Očito karantena nije djelovala, i još jednom Zemlja je bila magnet za sve vrste ugodnih i neugodnih karaktera. Prvi period Atlantide zastao je u razdoblju na kraju precesijskog ciklusa pribliţno oko 50 000 godina pr. Krista. Premda se tada civilizacija obnovila i konačni period Atlantide je počeo. Postoji mnogo relativno točnih informacija o ovom periodu u vašim knjigama, uključujući rad Alice Bailey i Edgar Cayce-a. Nećemo sada njih ponavljati. Pad druge Atlantide pojavio se 23 200 godina pr. Krista, zbog pogrešne upotrebe pokretačkih sistema kristalne energije, a ne najnovije precesijske promjene koja je bila 700 godina prije toga, koja je bila relativno beznačajna. Dati ćemo vam kratki saţetak uništenja Atlantide. Oko 2000 godina prije uništenja Atlantide, Atlantianci su razvili svjetleće naprave uz pomoć kvarcnih kristala. Mogli su proizvesti sve energiju koja im je bila potrebna za svaki dio njihove civilizacije. Ta energija je bila dovoljno moćna da izazove ţudnju za moći unutar neugodnog dijela društva. Nekolicina znanstvenika sa atlantide je sklopila ugovor sa grupama sa Oriona koje su kruţile oko Zemlje, i mijenjali su tehnologiju sa Atlantide za Orionske pokretačke sisteme. Ti egoistični znanstvenici pokušali su dobiti superiornost nad njihovim kolegama. TakoĎer su se pokušali dokopati sofisticirane ratne opreme u nadi da će pokrenuti pobunjeničke grupe suprotne vijećima Atlantide. Ubrzo su Orionske grupe počele raditi s njima na površini Zemlje. Pobunjenici su pod utjecajem Oriona htjeli sve veću i veću moć, od kristala koji su stvarali energiju, i počeli su ih projektirati da se koriste kao oruţje. Nikad nisu dobili priliku da naplate rat, zato što je jedan od posebno jakih kristalnih generatora eksplodirao, potopivši kontinent i većinu njegovih stanovnika. Samo je šačica ljudi uspjela pobjeći sa zrakoplovima, i još manji broj sa brodskim plovilima. Preko 90% onih koji su pokušali pobjeći morem, su se utopili u masovnim tsunamijima. Oni koji su bjeţali zrakoplovima preselili su na današnje područje Centralne i Juţne Amerike, kao i Egipta. Ovaj kanal je otkrio da uglavnom svi ljudi sa kojima radi na tretmanima iscjeljivanja, imaju sjećanja iz prošlih ţivota, o svojoj upletenosti u pad Atlantide. (Napomena - sve do nedavno, nekoliko kristalnih generatora koji su bili potopljeni ispod Atlantskog oceana, još uvijek odašilju zrake energije kroz vodu prema površini, koje uzrokuju iskrivljenosti u vremenu i prostoru. To područje je znano kao Bermudski trokut.) Mi, Utemeljitelji, većinski smo ostali u fazi promatranja, za vrijeme perioda Atlantide. Naša percepcija kaţe da ono što je stvarno uništilo kontinent je bila neravnoteţa izmeĎu glave i srca - mentalnog i emocionalnog tijela Zemaljskih duša. Znanstveno orijentirane hibridne duše iz perioda Atlantide, potiskivale su svoje emocije na sličan način kao sljedbenici Lucifera, i time je većina AtlantiĎana izgubila svoju sposobnost razlikovanja energija koje su podrţavale duhovni razvoj i energija koje su vodile do akumulacije fizičke, astralne i eterične snage. Da su stanovnici Atlantide bili uravnoteţeni u svojim
60 |

emocionalnim i mentalnim tijelima, vidjeli bi što se dogaĎa i mogli bi poduzeti preventivne mjere. Vidimo sličan scenarij u vašem modernom svijetu danas. Vi ste sada vrlo blizu onom mjestu koje je dovelo do uništenja Atlantide. Ali postoje 2 vaţne razlike. Sadašnji Boţji Odred potiče veliki broj duša da se probude za više razine svijesti i postoji mnogo dobrih ET grupa koje budno prate stanje poslova na vašem svijetu i djelovat će u trenu kako bi spriječili nuklearni rat na globalnoj razini. Dodatno, te grupe imaju sofisticiranu tehnologiju koja moţe otkriti egzotična i neobična oruţja prije nego što su testirana u velikom broju. Period nakon Atlantide

Postojalo je nekoliko kultura koje su procvjetale nedugo nakon uništenja Atlantide, uključujući Egipatsku, Sumeransku, Biblijsku (nekoliko kultura koje su opisane u Starom i Novom Zavjetu kršćanske Biblije) i različiti periodi Grčke. U to vrijeme, na scenu je stigao još jedan vaţan igrač u kozmičkoj drami, a to su bili Sirijanci. Istraţit ćemo ulogu Sirijanaca u ţidovskoj i kršćanskoj vjeri i grčkoj mitologiji. Dodat ćemo našu perspektivu što se stvarno dogodilo u Isusovo vrijeme – tko je on bio, što je zapravo napravio i gdje leţe krive informacije u povijesnim spisima. U sljedećoj knjizi pričat ćemo o Aztecima, Toltecima i Mayama. Oni su isto dio priče u periodu nakon Atlantide. Osvrnut ćemo se i na civilizacije koje su postojale na planetu prije, za vrijeme i nakon pada Atlantide, uključujući Australske Aboridţine i Juţno i Sjeverno Američke Indijance. Njih ćemo obraditi kasnije. Jedna kultura nakon Atlantide koju je vrijedno istraţiti su bili Egipćani, budući da elementi njihove priče adekvatno postavljaju okvir za našu sljedeću raspravu o promjenama na Zemlji. Uspon i pad Egipta Takozvana bitka izmeĎu svijetlih i tamnih sila se nastavila nakon pada Atlantide. Vaš svijet se ljuljao izmeĎu perioda kratkog prosvjetljenja i vremena korupcije i relativne tame. Egipat je bio taj slučaj. Grupa Plejadanaca 7.gustoće, odlučila je obnoviti uzorak čovječanstva (koji je bio davno izgubljen od Orionskih, Drakonskih, Sirianskih, Andromedskih i drugih odmetničkih grupa), pa su iskoristili činjenicu da je nekoliko preţivjelih AtlantiĎana bilo čisto u srcu i umu. One koji su sletjeli uz rijeku Nil, bili su prvi koje su Plejadanci dočekali. Taj kontingent je bio voĎen od učitelja kasnije nazvanog Thoth, koji baš suprotno drevnim spisima, nije imao glavu ptice ili reptila. Humanoid tako opisan, pojavio se tek puno kasnije, bio je Drako/Plejada/Andromeda hibrid i iskvario je učenja Thotha.
61 |

Thoth je bio svjetleće bića od plavo-bijele svjetlosti, humanoid sa sličnom bojom i energijom, kakvu imamo mi na višim sferama. On je uspio dovoljno sniziti svoju vibraciju kako bi direktno komunicirao sa potomcima sa Atlantide i učiti ih o putu istine, suradnje, ravnoteţe, i više matematike. Mnogo vaših kanaliziranih spisa će potvrditi da je Thoth bio inţenjer, koji je sagradio Veliku Piramidu. Ta naprava (piramida) imala je nekoliko funkcija, ali njena primarna funkcija je bila komora za uzdizanje, i kontrola Zemljinog mreţnog sistema. Ispravno uočeno od vaših egiptologa je bilo, da je Velika Piramida bila usklaĎena sa zvijezdom u Orionskom pojasu, Mintakom. Mintaka je postala centralna zvijezda Orionske prosvijetljene vlade, nakon završetka Rigel/Betelgius ratova prije 100 000 godina. Poravnanje sa Mintakom imalo je geografsku vaţnost jer je ukazivalo na centralnu točku Zemaljskog premještanja osi, koje se pojavljivalo pribliţno svakih 25 920 godina. Zemljin mreţni sistem bio je povezan i označen od strane Plejadanaca u skladu sa promjenama, sa Gizom kao centrom mreţe, iz koje su potjecale linije i vrtlozi pod različitim svetim geometrijskim kutevima. Marsijanci su, za vrijeme njihovog uspona, imali sličan mreţni sistem konstruiran na istoj longitudi i latitudi na njihovom planetu, koji je takoĎer bio projektiran od Plejadanaca sa 7.gustoće. Marsovski mreţni portal nikad nije dosegao svoj puni potencijal, kao portal za uzdizanje, zbog uplitanja Orionaca i Drakosa. Druga strateška svrha Velike Piramide bila je da sluţi kao portal za primanje grupa sa Plejade. Time bi čistoća i vizija originalnog DNA otiska imali izgleda ponovno se ustanoviti na Zemlji. Pad Egipta Thoth i njegova grupa imali su dosta uspjeha u radu sa ljudima sa Atlantide, u inicijacijskim hramovima sa svrhom ubrzanja evolucije duše. Mnogo zgrada je izgraĊeno uz obale Nila. Od nekoliko tisuća AtlantiĊana koji su naselili to podruĉje, znaĉajan postotak je sudjelovao u aktivnostima uzdizanja i inicijacijama u Velikoj Piramidi. Plejadanci sa 7.gustoće konstruirali su Piramidu u roku od par dana, uz pomoć levitacije i laserske tehnologije. Dizajnirani su nizovi prolaza kako bi se smjestili oni kojima je bilo potrebno duţe vrijeme unutar sprave (piramide) kako bi se ubrzao uzorak uzdizanja za pripremu prijelaza u lagana tijela 5.gustoće. (Uzdizanje ćemo objasniti u poglavlju 6). Podzemne komore ispod platoa Gize su već bile nastanjene onima koji su pobjegli pod zemlju za vrijeme prethodnih Zemljinih promjena. Plejadanci su zajedno sa podzemnim grupama ustanovili Dvoranu Snimaka, nekoliko tisuća stopa ispod Velike Piramide. Ona postoji i danas na višim eteriĉnim razinama unutarnje Zemlje. Sfinga je kasnije podignuta od druge grupe Egipćana, kako bi oznaĉila ulaz u portal . Velika Piramida bila je završena pribliţno 10 500 godina pr. Krista. Tek u posljednjih 20 godina vaši znanstvenici su poĉeli ispravno datirati Veliku Piramidu. Sve do nedavno, bilo je pretpostavljeno da je taj ureĊaj povezan sa raznim drugim piramidama koje su izgraĊene (radom Egipćana) sa svrhom da budu grobnice za faraone. Ovaj kanal detaljno opisuje u knjizi (Life on the cutting edge), blijede pokušaje Egipćana da kasnije rekonstruiraju komore za
62 |

uzdizanje, nakon što je Egipat pao pod vlast Sirijanaca. Pad Egipta objasnit ćemo uskoro. Struĉne bilješke originalnih škola misterija Thotha mogu se sporadiĉno naći u razliĉitim tvorevinama, ukljuĉujući Emerald Tablets (smaragdne ploĉice) i u kanaliziranim porukama razliĉitih vidovnjaka. U osnovi oni dokumentiraju inicijacije koje pripremaju duše 4.gustoće da se uzdignu na 5.gustoću. Stari Egipat je cvao sve do 7 500 godina pr. Krista, kada je grupa Sirijanaca sa 7.gustoće sa Sirius B zvjezdanog sistema stigla na scenu i poĉela remetiti rad Thotha i njegove grupe. Ţidovske i grĉke legende i mitovi u potpunosti opisuju Sirijance. Nećemo detaljno opisivati dogaĊaje koji su se dogodili u Grĉkoj i Izraelu, ali je suvišno reći, da su sliĉni ovome što ćemo navesti ispod, bar što se tiĉe duševnih lekcija. Iako su te grupe sa Siriusa imale veliku tehnološku i psihiĉku moć, oni nisu uspješno riješili pitanja svog ega, i kao rezultat toga, bili su zaluĊeni sa oboţavanjem i veliĉanjem od njihovih podreĊenih. Drugim rijeĉima, bili su na „guru tripu“, da citiramo popularnu frazu. U poĉetku je to bilo nezamjetno. Oni su demonstrirali svoje ĉudesne moći onima koji nisu imali dovoljno duhovnog razumijevanja da vide kroz tu zavjesu. Kako su se Sirijanci miješali i razmnoţavali, DNA njihovih potomaka postao je sve više zagaĊen sa Sirijanskom vrstom egoistiĉnog mesijanstva. Škole misterija poĉele su se razbijati na mnogobrojne redove i odanost Sirijanskim bogovima. Bog Starog Zavjeta, Jahve, je bio Sirijanac sa 7.gustoće. Oni od vas koji ste upoznati sa Jahvinim uĉenjem, ali niste spremni prihvatiti ĉinjenicu da je Jahve bio egoistiĉni Sirijanac, trebali bi preispitati rezultat Jahvine prisutnosti na Zemlji. Kao što je ovaj kanal puno puta izjavio, Stari Zavjet je jedna od najkrvavijih i najnasilnijih knjiga ikad napisanih. Da li bi visoko evoluirano, prosvijetljeno biće, stvaralo jaz izmeĊu rasa? Da li bi on zapovjedio slijepu poslušnost njegovim principima? Da li bi uzdizao nekog na raĉun drugih? U Boţjem svemiru, ne postoji „elita“ ili „odabrani“. Svi su odabrani i stvoreni u ĉistoj ljubavi i neduţnosti. Svi imaju jednaku vrijednost u Boţjim oĉima i ta vrijednost je beskonaĉna. Biblijski uĉenjaci, ţidovski rabini i kršćanski klerici na vašem svijetu, trebaju se vratiti osnovama i ispitati REZULTATE drevnih uĉenja. Da li su ta uĉenja poticala mir i evoluciju svjesnosti ili su poticala podjelu i konflikt? Mi, Utemeljitelji rijetko propovijedamo, ali ova toĉka je previše vaţna da bi ju propustili. Sada ćemo nastaviti dalje, vratit ćemo vas u Egipat u vrijeme njegovog pada u štovanje i ţrtvu. U pribliţno isto vrijeme Sirijske invazije (nedugo nakon 7500 godina pr. Krista), Orionci i Drakosi su poĉeli stizati na scenu u velikom broju, i uslijedilo je miješanje vrsta, koje je rezultiralo mnogim polu-reptilskim, polu-ptiĉjim, polulavljim ljudskim oblicima, opisanim u kasnijim Egipatskim crteţima. Rasa „zmija“ su zapravo bili Drakonsko/Orionsko/Plejedanski hibridi. „Ptiĉji“ ljudi su bili Drakonsko/Andromedansko/Plejedanski hibridi. „Lavlje pleme“ su bili Sirijansko/Plejadanski hibridi.
63 |

Sirijanci, Orionci i Drakosi su koristili svoju superiornu energiju i duhovne moći kako bi zarobili dobre stanovnike Egipta. Kako su se miješali, crte lica novonastalih ljudi bile su nalik glavi guštera, ptice ili lava. Za razliku od bića na Pangeji, ovo nisu bili hibridi izmeĊu razliĉitih vrsta – ovo su još uvijek bili ljudi. Ali je zmijska rasa imala dug vrat i velike oĉi, ptiĉje pleme je imalo dugaĉka uska lica i nos nalik ptiĉjem kljunu, a pleme lava imalo je velike zaobljene glave sa kosom koja je rasla poput grive. Moţete pronaći crteţe Sirijansko/Plejadanskog lavljeg plemena i Drakonsko/Andromedansko/ Plejadanskog ptiĉjeg plemena i njihovih boţanstava na zidovima pećina i ostacima hramova svugdje u Egiptu, zajedno sa naglašenim crtama lica. Oni Plejadanci koji su ostali ĉisti u srcu i umu, vidjevši da je eksperiment još jednom propao, tuţno su se povukli nazad na unutarnje razine, i period relativne tame nadvio je Egipat. Ritualne ţrtve, mumije i Faraonske škole misterija su većinom bile manifestacije Sirijanske, Orionske, Drakonske i Andromedansko korupcije originalnih Plejadanskih uĉenja. Da su studenti Thotha potpuno usvojili njegova uĉenja, ona se nikad ne bi mogla iskvariti. Ova lekcija bi vam sada trebala biti oĉita. Sve dok potpuno niste spojili svoj ego i višu svjesnost, naizgled dobronamjerni uĉitelji mogu vas odvesti na krivi put, ako ti uĉitelji sami nisu spojili svoj ego sa svojim duhom. Krajnja napomena – Boţica Isis, Sirijanka sa 8.gustoće, nije bila dio korumpiranog svećenstva kasnijeg Egipta. Dio njene energije bio je utjelovljen u vrijeme Faraona, ali taj aspekt boţice Isis nikad nije dosegao razinu svjesnosti koju je imala primarna duša Isis na višim razinama. Vidi poglavlje 5 za nešto više o fragmentaciji duše. Saţetak povijesti Zemlje Napravit ćemo saţetak i ponoviti neke stvari iz priĉe do sada. Kao što znate, puno toga smo izostavili i preskoĉili smo neke velike periode i dogaĊaje. To radimo zbog jasnoće. Ako ovaj kanal bude htio, ukljuĉit ćemo dijelove koji nedostaju u sljedećoj knjizi. Imamo dovoljno informacija da popunimo nekoliko knjiga i osjećamo da je vitalno da posijemo ovaj materijal kako se pribliţavate sljedećem ciklusu promjena. Nismo se još dotakli vaţnosti drevnih Hebrejskih uĉenja, Drva ţivota (Kabale), ili mnogih drugih aspekata viših uĉenja koja su nastala od vremena Atlantide od strane razliĉitih prosvijetljenih ĉlanova Plejade, Andromede, Siriusa, Oriona, Arkturiana i drugih grupa. Isto smo vrlo malo rekli o Galaktiĉkoj Konfederaciji, Velikom Bijelom Bratstvu, redovima arkanĊela, univerzalnim redovima, ukljuĉujući i red Melchizideka. Taj kanal je imao jaku Venusijansku vezu, koja spada pod još jednu ET grupu koju ćemo kasnije spomenuti u budućem materijalu. Ukljuĉit ćemo našu percepciju dogaĊaja u vrijeme Isusa. Neka uĉenja na Zemlji ukazuju da je cijela priĉa o Isusu bila izmišljena, ali to nije istina, iako postoji puno iskrivljenja njegovih uĉenja, i nekoliko blještavih propusta (ĉinjenice koje su izostavljene). Dozvolite nam da to nadopunimo.

64 |

Priča o Isusu Kristu Jedan ĉlan 8.gustoće Konfederacije, u stvari vodeći ĉlan u ovom sektoru Galaksije, ima posebnu priĉu koju ćemo vas s veseljem ispriĉati. Mi vam priĉamo ovu priĉu uz pomoć Isusove nadduše, Lorda Sanande. Sada ćemo prosvijetliti vaš um, u vezi istinske priĉe o Isusu Kristu. Vaţno je napomenuti da alegorijska priĉa o jednom ĉovjeku koji se ţrtvuje da iscijeli grijehe masa ljudi ne potjeĉe od dogaĊaja prije 2000 godina, nego je to tema koja se mnogo puta ponavljala u povijesti, puno prije nego što je ĉovjek kojeg znate po imenu Isus bio odveden na kriţ. Ako prouĉite povijest razliĉitih kultura, pronaći ćete druge takve ikone ĉije priĉe su vrlo sliĉne Isusovoj. Ideja da je spasitelj umro za vaše grijehe, i odigravanje drame u formi sliĉnoj Isusovoj, je pokušaj „vladara tame“ da natjera ĉovjeĉanstvo da stavi krivnju izvan njih samih, kako bi sprijeĉili rješavanje njihovih problema. Idemo to razjasniti. Nitko nikada ne moţe umrijeti za vaše grijehe, dragi Kreatori, i to iz 2 razloga. 1 Vi imate slobodnu volju i odgovorni ste za sve što napravite 2 Ne postoji takvo nešto kao neoprostiva greška ili greška koja vas ĉini pokvarenima Vi ste toliko savršeni koliko je savršen i dan kada vas je Bog stvorio, i uvijek ćete biti savršeni, neduţni i sveti. Lord Sananda u njegovom setu knjiga „ A Course in Miracles“ (Teĉaj za ĉuda) to je vrlo jasno rekao. Postoje neke toĉne ĉinjenice u priĉi ispriĉanoj u Novom Zavjetu u Bibliji, ali postoji i mnogo iskrivljenih priĉa. Sada ćemo to nadopuniti. Duša znana kao Isus bila je direktni fragment (dio) iz porodice Sanande. Drugim rijeĉima, Sananda je Isusova nadduša. Kad je Sananda vidio kako se ljudska vrsta koprca u tuzi i neznanju, htio je intervenirati u svjetovnim aferama na naĉin koji je poštovao slobodnu volju, inkarnirao se pribliţno 39 godina pr. Krista , kao sin Josipa i Marije. Taj dio je zajedniĉki sa Biblijskom priĉom. Isusov roĊendan bio je pribliţno 31. oţujka, a ne 25. Prosinca. Lord Sananda, nebesko biće sa osme gustoće, inkarnirao se kao Jeshua, ili Jeshua, ovisno o tome koji prijevod koristite. Budući da je bio sa osme gustoće, zadrţao je mnogo svojih duhovnih sposobnosti, usprkos vrlo gustom okruţenju u kojem se rodio. Kao malo dijete bio je vrlo vidovit, i prorekao je mnogo budućih dogaĊaja. Marija i Josip su bili u suprotnosti sa politiĉkim ustrojstvom i nisu bili oţenjeni nakon što je Marija zatrudnjela. Priĉa o djeviĉanskom zaĉeću je izmišljena. Neke ET grupe mogu uĉiniti ţene trudnima, bez normalnih seksualnih procedura, ali u ovom sluĉaju Jeshua je nastao normalnim seksualnim odnosom. Kako bi se izbjegle socijalne i politiĉke posljedice raĊanja bez braka, i kako bi izmakli od suprotnih uvjerenja autoriteta, Marija i Josip migrirali su u Galileju, i
65 |

konaĉno su došli blizu Mrtvog mora, gdje su se kratko zaklonili zajedno sa Essenima. Bojeći se za Jeshuin ţivot, Marija i Josip ostavili su ga kod Essena i vratili se u Galileju. Jeshua se kasnije prikljuĉio Esenskom Redu. Proveo je 3 godine gradeći hramove i kuće Esenima, te je pohaĊao njihova sveta uĉenja i uĉenja Esenskog puta. Uzduţ obala Mrtvog mora, Jeshua je nauĉio poštovati Majku Zemlju i pomagao je donijeti toliko neophodnu kišu, koja je bila oskudna u tim krajevima. Esenci su bili strogi vegetarijanci i uĉili su poštovati sve ţivotne forme. Vlada te zemlje doţivljavala ih je ĉudnima i anti-društvenima, ali su uglavnom bili ostavljeni na miru, jer nisu predstavljali nikakvu prijetnju i uvijek su plaćali poreze, iako nisu vjerovali u takve stvari. Kada je Jeshua napunio 16, on i grupa prijatelja Esena otputovali su istoĉno do Indije, gdje je on upoznao nekoliko Indijskih gurua i svetaca. Uĉio je pribliţno 2 godine sa guruom, koji ga je puno nauĉio o misteriju ţivota. Kada se vratio ( i za vrijeme opasnog posjeta svojih roditelja koji su se vratili u Galileju), upoznao je i zaljubio se u Mariju Magdalenu, koja je bila plesaĉica i zabavljaĉ, koja se samo kratko prostituirala kada su vremena bila teška. Marija Magdalena i Jeshua su bili duboko zaljubljeni i imali su muško dijete. Zbog toga jer se nisu ţenili, oni su takoĊer postali društveni izopćenici. Neki od Jeshuinih Esenskih prijatelja dozvolili su Mariji Magdaleni da ostane u hramu sa Jeshuom, suprotno pravilima starijih. Jeshua, Marija Magdalena i njihov sin putovali su u Indiju drugi put, gdje je dijete bilo blagoslovljeno od više gurua. Proširile su se glasine da Marija Magdalena ima nezakonito dijete, iako nitko nije znao oca (izvan Essena). Bojeći se za djetetov ţivot, Marija Magdalena i Jeshua privremeno su ga ostavili na brizi Indijskom svecu, i vratili su se u Galileju. Prošlo je par godina da se nisu mogli vratiti u Indiju, i iako im je sin jako nedostajao, znali su da je u dobrim rukama. Marija Magdalena i Jeshua posjetili su svog sina par godina kasnije, ali on je ostao na brigu Indijskih svetaca kada su ga posjetili. Politiĉka klima bila je previše nestabilna da ga odvedu nazad sa sobom u Galileju. Usprkos tome što su sa svojim sinom proveli vrlo malo vremena, njihov utjecaj mu je puno pomogao kada je odrastao u Indiji. Postao je mudrac, i njegova uĉenja su mnogo doprinijela prosvjetljenju Indije. Prema Akaškim podacima, sin Isusa i Marije Magdalene nije imao djece. Marija M i Jeshua su takoĊer imali i kćer, koja je nastavila tu lozu, iako virtualno ne postoje nikakvi preţivjeli povijesni zapisi o drugom djetetu. Nekoliko tajnih društava postavilo je odreĊene hipoteze kako se Isusova i Marijina linija nastavila nakon njihove kćeri. Kada ispitamo Akaške dokumente, vidimo da je sigurno postojalo nekoliko potomaka koji su slijedili zamršene puteve kroz srednji Istok i istoĉnu Europu. Otkrivanje linije Isusa i Marije Magdalene nije vaţno za našu diskusiju i više nećemo ništa reći o tome. Odsustvo Jeshuine priĉe iz sluţbenih spisa starog Rima, i drugih povijesnih dokumenata iz tog vremena, morate razumjeti da je Jeshua smatran kao anti-društveni pobunjenik, i time cenzuriran iz sluţbenih rodoslovnih dokumenata tog vremena. Za vrijeme svog ţivota, Jeshua je primio nekoliko duhovnih vizija, te vizija od njegove duševne obitelji, koji su ga savjetovali da poduĉava više duhovne principe svakome tko je htio iskreno slušati. Ozbiljno je poĉeo poduĉavati u njegovim kasnim 20-tim, i skupio je mnogo sljedbenika. U jednom trenu imao je 50 uĉenika. On i Marija Magdalena drţali su svoju vezu i njihovo dijete potpuno
66 |

tajnim, i nisu o tome raspravljali ĉak ni sa najvjernijim uĉenicima. Budući da je bio vrlo vidovit, Jeshua je vidio da će ga autoriteti s vremenom ubiti, ali mu je bilo reĉeno od njegovog višeg Sebstva, da ostane na tom putu i da poduĉava što je moguće više ljudi o putu duha. Jeshuina uĉenja su bila dosta iskrivljena u Bibliji, ali nekoliko istina se ipak zadrţalo. Uĉio je da smo svi stvoreni po slici i prilici Boga, i da mi svi imamo sposobnosti koje je on demonstrirao. Uĉio nas je da volimo jedni druge i da oprostimo svojim neprijateljima. On NIJE uĉio da je put do Boga samo preko njega samoga. Nekoliko njegovih uĉenika uĉili su kako upotrebljavati njihove duhovne darove iscjeljivanja i vidovitosti, i postoji mnogo priĉa u Bibliji kako je Ivan radio ista iscjeljivanja i ĉuda. Priĉa o Jeshuovoj ukljuĉenosti u Melchizedeĉko svećenstvo je takoĊer u ţidovskoj Bibliji, poglavlje 6 i 7. Jednom kad je Jeshua dosegao odreĊenu razinu svjesnosti, njegova kozmiĉka obitelj na nebeskoj razini je poĉela komunicirati s njim i poĉela ga je podsjećati na njegov poloţaj unutar Melchizedeĉkog svećenstva. Kad je Jeshua odveden na kriţ, on je odmah svjesno napustio svoje tijelo, umjesto da je patio 3 dana, što je pogrešno navedeno. Za vrijeme svog ţivota on „im je neprestano opraštao jer nisu znali što ĉine“. Nakon što je napustio svoje tijelo, holografski se projektirao natrag u ljudski oblik, kako bi se ukazao svojim uĉenicima i Mariji Magdaleni, u više navrata. Tijelo je napustilo grobnicu, jer su ga pljaĉkaši grobova ukrali. Nije ga imao potrebe uskrsnuti, jer je već mogao materijalizirati novo tijelo, jednom kada se vratio na osmu gustoću. Lord Sananda je podijelio svoju dušu nekoliko puta u povijesti. U sadašnjosti, postoji 8 podjela Sanande na Zemlji. Neke od tih duša vjeruju da su Isus, i do neke mjere su u pravu. Sve velike duše su sposobne podijeliti se nekoliko puta kako bi sluţile na planetima niţe gustoće. Obiĉno se nadduše podijele na 12 komada odjednom, ali to nije pravilo. Mnoge primarne grupe ostanu na višim razinama da vode druge aspekte u niţim svjetovima. Izraz „aspekt“ koji se koristi ovdje ne znaĉi nepotpun ili parcijalan. Svaki od tih aspekata je kompletno i samostalno biće. Sjetit ćete se analogije podjele stanica koju smo naveli prije. Pogledajte poglavlje 5 za detaljno objašnjenje podjela i fragmentacija duše. „Drugi dolazak Krista“ se odnosi na povratak u svjesnost Krista, ili nebesku svjesnost viših gustoća. To je bilo ispravno interpretirano od Paramahanse Yoganande i mnogih drugih yogija i svetaca. Kao što većina vas zna, tradicionalno kršćanstvo ima vrlo malo zajedniĉkog sa Jeshuinim uĉenjem, a većinom se sastoji od grijeha i krivnje. Na svu sreću, mnogo duša proširuje svoju svijest iznad tih primitivnih uvjerenja. Mi, Utemeljitelji, smo zahvalni kad vidimo toliko vas koji istinski radite „veliki posao“ kojeg je Jeshua poduĉavao. Kroz ovaj kratki pogled na rad Jeshue, mi smo samo malo dotakli temu Marije Magdalene i Svetog Ţenskog principa, i jedva smo rijeĉ progovorili o Majci Mariji. Postoje mnogi kanalizirani ĉlanci o Mariji, i ne ţelimo duplicirati te informacije.

67 |

(Autorova napomena – za vrijeme sastavljanja ove knjige puno knjiga je napisano o istinskoj prirodi Marije Magdalene i mnogo kanaliziranih poruka je bilo dato o njezinoj pravoj ulozi u povijesti Zemlje.) Nadamo se da smo ispravili pogreške o ţivotu onoga kojeg zovete Isus. Mi smo Utemeljitelji.

Tamni ET-i Ovdje ćemo reći par riječi o „mračnima“. Mračan ET je onaj čija je primarna funkcija „sluţenje sebi“, bez obaziranja na dobrobit drugih. Tim dušama je dan nadimak „vladari tame“ , „mračni ET-i“, „tamne duše“, ili koji god izraz hoćete upotrijebiti. Kada se koristi termin „mračni ET-i“ to se odnosi na one rase koje su pale u vibraciji i bile su nesposobne uskladiti se sa njihovim unutarnjim Boţjim Izvorom. Pretpostavit ćemo da vam je jasna terminologija koju smo do sada koristili? Dobro. Neki od tamnih Drakosa i tamnih Orionaca su na astralnoj razini i utječu na duše sa tih razina tako da se zakače na ljude. Drugim riječima, to su dijelovi duše koji su zapeli u niţim gustoćama astrala, ili su pronašli put do astralne razine na različite načine, i jednostavno obuzmu (zaposjednu, opsjedaju) ljudska bića koja tada imaju ulogu domaćina. Oni su poput parazita koji okupiraju tijelo domaćina. Drugi upravljaju svemirskim brodovima koji su ili u 3.ili 4. gustoći. Neki od njih imaju tehnološke maskirne mehanizme kako bi se učinili nevidljivima. Došli su ovdje kako bi pokušali ukrasti vašu energiju, zarobiti vas kao rasu, iskoristiti vaše minerale, ili pokušali preuzeti vaš planet. Trebalo bi biti očito do sada da oni neće biti uspješni u tome. Za vrijeme sadašnjeg Odreda, koji je počeo u vašim 1940-tim i 1950-tim godinama, te ET duše imale su ograničen utjecaj na čovječanstvo i pozorno ih se prati i regulira kako ne bi postali preveliki faktor u vašem društvu. Morate razumjeti da zbog potrebe da se poštuje slobodna volja i zakon privlačnosti, ako postoje ljudi koji vibriraju na vrlo niskoj gustoći, i puni su straha – koji su zli i zlonamjerni – oni postaju mete za ET-je sličnih karakteristika. Za vrijeme naše rasprave o psihologiji Zemljinih promjena (poglavlje 9), istraţit ćemo neophodne metode kako da se oslobodite od negativnih ET utjecaja. Orionski faktor Najdominantnija rasa koja je u interakciji sa Zemljom je Vijeće Betelgeusa i Vijeće Rigela sa Orionskog zvjezdanog sistema. Vijeća Betelgeusa i Rigela odnose se na predstavnike vodstva planeta u zvjezdanim sistemima Betelgeusa i Rigela. Betelgeus je zvijezda locirana, sa vaše juţne hemisfere, u donjem desnom uglu konstelacije Oriona. Sa sjeverne hemisfere locirana je u gornjem lijevom uglu. Vijeća Betelgeusa potekla su sa te zvijezde. Direktno suprotno od Betelgeusa u gornjem lijevom uglu Orionske konstelacije na juţnoj hemisferi ili donjem desnom uglu sa sjeverne hemisfere je zvijezda poznata kao Rigel. Vijeća Rigela potekla su sa te zvijezde.
68 |

Orionske ljudske forme, koje su evoluirale na tim sistemima izgledale su vrlo slično ljudskim oblicima koje nastanjujete danas. Postoje neki specifični tipovi tijela na Zemlji koji su Više Orionski po prirodi od drugih. Orionski muškarac je tipično teţak, zdepast, sa širokim ramenima, ima velike kosti i crvenkastu boju koţe, i često ga se etiketira kao macho, ratnički tip, agresivan, i ostali termini kojim se opisuje visoko natjecateljskog muškarca koji naginje borbi sa drugim muškarcima kako bi postigao dominaciju ili superiornost. Oni ţele biti vrhunski vladari jata, ili voĎe grupe. To je vrlo često sa Orionskom DNA konfiguracijom. To ne znači da su svi Orionci zapeli u negativnosti ili natjecateljskom ponašanju, ali to je osobina koju većina njih mora nadvladati na odreĎenom stupnju njihove evolucije. Kada se ta agresivna muška energija koristi u svrhu manipulacije drugim ljudima, to očito postaje problem na vašem planetu. Bića sa Betelgeusa kasnije su postal poznati kao Vladari svjetla. Duše sa Rigela postale su poznate kao Vladari tame, ili Tamna sila, zato što su bili puno agresivniji i dominantniji od duša na Betelgeusu. Potomci originalnih članova Vijeća, postali su obični ljudi Oriona. Proširili su se na mnoge planete u ovom sektoru Galaksije. Prije stotine tisuća godina, oni su ušli u konflikt jedni sa drugima, i uglavnom su uništili njihov dom sa ratom. Shvativši da im je potreban novi dom u galaksiji, kako bi nastavili svoj ţivot u ljudskom obliku, odlučili su se za planet Zemlju. Veliki broj Orionaca je došao na vaš planet prije izmeĎu milijun i 500 000 godina, u njihovoj prirodnom obliku. Mogli su to napraviti jer se vaš svijet najviše podudara njihovom svijetu u atmosferi, gravitaciji i elektromagnetskim karakteristikama i podoban je za njihovu tjelesnu formu. Rigelci i Betelgeusanci su otkrili da je Zemlja efikasniji i ogovarajući okoliš od mnogo drugih svjetova, u ovoj regiji galaksije, pa su stigli na Zemlju i smjestili se ovdje. Kao većina humanoida sa drugih svjetova, kriţali su se sa vrstama koje su već postojale ovdje u to vrijeme, a to su uglavnom bili Plejadanci, originalna rasa čovječanstva, i u nekim slučajevim hibridi Plejadanaca koji su preţivjeli uništenje Pangee. Zbog različitih drugih rasa koje su posjetile Zemlju (kao što je navedeno u poglavlju 2), postaje vrlo komplicirano kad pokušavate otkriti svoje korijene. Premda dominantna vrsta vašeg planeta od Luciferove pobune do današnjeg dana je bila Orionska konfiguracija, a ne Plejadanska. Postotak različitih ET-a u ljudskoj DNA Plejadanska konfiguracija vaše DNA je pribliţno 20% u trenutnoj ljudskoj DNA matrici. Orionska konfiguracija je ugrubo 75%. Ostalih 5% je mješavina Sirijanske, Drakonske, Andromedanske, Arkturianske, Venusianske, današnje Liransko/Veganske, Alpha Centurijske i drugih DNA. Sirijanci čine treću najveću grupu. Ima ih pribliţno 4%, a sve ostale kombinacije rasa sadrţe otprilike 1% vašeg DNA. Alpha Drakonci ili Drakosi čine manje od 1%. Sirijanci Za vrijeme našeg osvrta na povijest Zemlje, otkrili smo Sirijanski utjecaj u starom Egiptu. Sirijanci su danas treća najveća grupa inkarnirana na Zemlji. Došli su ovdje u različitim
69 |

periodima, za vrijeme cvata vaše civilizacije, i kao i Orionci, mogli su hodati Zemljom u svojoj prirodnoj formi. Zato su se mnogo više razmnoţili nego druge rase. Sirijanci su bili malo viši od Orionaca, sa svjetlijom koţom i svjetlijim crtama lica. Poput Drakosa i Orionaca, Sirijanci su pali u vibraciji i identificirali su se sa 3D realnosti. Originalno su došli sa svemirskim brodovima i kročili su direktno na tlo Zemlje, vrlo dobro su se uklopili sa humanoidnima sa Plejade, te su imali dovoljno slične crte lica, da ne prouzrokuju sumnju. Premda, kako su pali u vibraciji, postali su opsjednuti idejom da imaju moć i kontrolu nad običnim ljudima koji nisu posjedovali svemirske brodove sa naprednom tehnologijom. Iskoristili su svoju tehnološku prednost da se predstave kao bogovi sa čudesnim moćima. Postali su ovisni o toj moći i uţivali su u ideji da imaju sljedbenike koji ih oboţavaju. Igrali su “ igru gurua” tisućama godina, osnivali kultove, tajna društva, svećenstva i mistične škole, uz već postojeće, iskonske mistične škole duhovno orijentiranih Plejadanaca. Današnji Iluminati, koji su nastali kao nastavne metode svećenstva iskonskog duhovnog razvoja, brzo su postali iskvareni Sirijanskim egom. Najznačajnije posjete Sirijanaca, javile su se nakon uništenja Atlantide, i posebno u period od 7500 godina pr. Krista do Kristovog vremena, kao što je navedeno u poglavlju 3. Sirijanci su bili bogovi Egipta, u vrijeme Faraona (od 4 500 do 2 000 g.pr. Krista)i staroj Grčkoj od 4 000 do 1 500 g.pr.Krista. Postoji još nekoliko mjesta na Zemlji, gdje su postali dominantna sila, za vrijeme tog perioda. Brojčano su se isticali i na srednjem Istoku, prije i za vrijeme Krista. Sirianci su došli u njihovoj 4, 5 i 6 gustoći i u nekim slučajevima 7.gustoći. Imali su ono što bi vi nazvali supermoćima, ili sposobnosti koje su bile superiornije od onih koje su imali Orionci ili Plejadanci. Većina, ako ne i svi bogovi grčke i egipatske mitologije su bili sa Sirius A i B zvjezdanih sistema. Kao što smo naveli u poglavlju 3, bog znan kao Jehova, je bio Sirijanac sa 7.gustoće, koji je došao na Zemlju u svom originalnom obliku, i bio je oboţavan od Plejadansko/Orionske ljudske populacije. Taj odreĎeni Sirijanski bog, je pao u vibraciji zbog prihvaćanja idoliziranja, divljenja i oboţavanja masa i time je postao iskvaren (identificiran sa egom). Jehova je bio glavni primjer kako bića padnu u vibraciji čim više vremena provedu u gustim svjetovima poput Zemlje. Moţete pročitati priče u Starom Zavjetu vaše kršćanske Biblije, koje opisuju genocid, mučenja, rat, kontrolu i manipulaciju koja se pojavila kao rezultat Jehovinih učenja. Sirijanci su se miješali sa Plejadancima, Orioncima i Drakosima, i stvoreni su hibridi spomenuti u poglavlju 3. Faraoni su primarno bili Sirijansko/Plejadski hibridi (pleme lavova). Egipatska sfinga je simbolična posveta plemenu lava. Postoje fragmenti lavljeg i ptičjeg plemena utjelovljenih danas na vašem svijetu. Mnogi od vas koji imate sjećanja na inkarnacije za vrijeme starog Egipta, će se identificirati sa jednim ili više tih plemena i osjetit će dio njihove Esenci u svojoj duši. U realnosti, većina vas je mješavina nekoliko rasa. Sve dok jedna matrica nije puno dominantnija od druge, nije prigodno zvati se Plejadancem, ili Orioncem itd.
70 |

Orionsko i Sirijansko razrjeđivanje Plejadanske DNA Morate razumjeti da način na koji se fizičko tijelo širi je takav da svaka sljedeća generacija razrjeĎuje DNA od prethodne generacije. Imate na primjer sljedeće: Prije 10 generacija imali ste čistog Sirianca koji se zdruţio sa čistim Plejadancem. Nakon par generacija raĎanja izmeĎu Plejadanaca (mi ovo sad jako pojednostavljujemo), rezultat će biti duša sa većinom Plejadanske, ali i ponešto Sirijanske DNA. Kada doĎete do 10. generacije, potomak će imati pribliţno jednu desetinu Sirijanske DNA i 9/10 Plejadanske DNA. Iako, to nije toliko jednostavno. Gotovo nikad neće postojati slučaj gdje se čisti Sirianac kriţa sa čistim Plejadancem, i onda sljedećih 9 generacija se kriţa sa čistim Plejadancima. To je mnogo kompleksnije od toga. Ali ako bi se to dogodilo, ti postotci bi pribliţno bili onakvi kakve očekujete u desetoj generaciji – 1/10 Sirijanci i 9/10 Plejadanci.

Drakosi Za razliku od Lira/Vega humanoida, Drakosi su počeli svoju evoluciju u drugom galaktičkom sistemu i migrirali su na Mliječnu Stazu, nastanivši se primarno u Alpha Drakonis zvjezdanom sistemu. Kao i svim osjećajnim ţivotnim oblicima u ovom lokalnom svemiru, i njima je dana slobodna volja. Kao i većina entiteta slobodne volje koji su istraţivali vanjske svjetove, i oni su pali u vibraciji i počeli su se identificirati sa niţim gustoćama. Kako su različite Drakonske grupe pale u vibraciji, i izgubili se u materijalnom, izbili su ratovi izmeĎu njih. Mnogi su se borili samo za fizičko preţivljavanje. Ratovi su se vodili oko oskudnih resursa, barem je tako izgledalo, ali na osnovnoj razini svijesti, ratovi su se vodili oko kontrole nad pojedinim svijetom ili grupi svjetova. Nezasitna ţelja ega za moći i prestiţem je bio veliki faktor u propadanju Drakosa. Samo neki članovi njihove rase uspjeli su sačuvati sjećanje na njihovu dušu netaknutom, a još manje njih je moglo ostvariti mirnu egzistenciju izmeĎu zaraćenih strana. Velika većina Drakosa, koji su došli na Zemlju su bili izopćeni od svojih vlastitih ljudi. Oni su često bili kriminalci koji su izbačeni iz svog vlastitog svijeta, i bili su prisiljeni naći novi ţivot negdje drugdje u svemiru. Nazvani “ lijenim” dušama od nekih Zemaljskih učitelja, ta gušterolika bića pronašla su svoj put do vaše galaksije i pokušali su prvo direktno sletjeti na Zemlju u njihovom gušterolikom obliku, ali kada su vidjeli da im se atmosfera i gravitacija ne sviĎa, povukli su se na inkarniranje u ljudska tijela. Njihova izvorna tijela dobila su ime “zmaj” što je prijevod riječi Draco. To je bila zmijolika forma, koja je imala ljuske i bljuvala vatru, u odreĎenom smislu, iako je to iskrivljeno. Moţete reći, zbog jednostavnosti da su sličili zmajevima iz vaših legendi i mitova, kada su bili u svojoj izvornoj formi. Na vrhu Zemaljske Drakonske populacije, njihov broj nije bio veći od 3 000. Inkarnirani Drakosi kriţali su se sa postojećim Plejadansko/Orionskim hibridima, a rezultirajući potomci manifestirali su se u različitim oblicima i konfiguracijama, uključujući lavlja, ptičja i zmijska plemena.
71 |

Kao što smo naveli u poglavlju 3, pogrešno se misli da je Plejadanac znan kao Thoth, bio član ptičjeg plemena. To je netočan opis na pećinskim zidovima kasnijeg Egipta. Umjetnici koji su napravili te opise, inkarnirali su se u Egiptu pribliţno 4 do 7 000 godina nakon vladavine Thotha i dane informacije su pogrešno prenesene iz jedne generacije u drugu. Thoth je bio Plejadanac koji se nije kriţao sa Drakosima. Ali, mnogo onih koji su se kriţali sa Drakosima imali su glave slične ibisu, ptici koja postoji u vašem današnjem svijetu. To je uključivalo noge i zavinut nos i istureno čelo od ostatka lica. Reptili Pitali ste nas da razradimo temu o gušterolikim humanoidima. Postoji grupa Drakosa, koji se zovu Reptili, i neki od njih imaju zelenkastu ljuskastu koţu. Postoje hibridi Reptila koji su dovoljno ljudski da podnesu Zemaljsku atmosferu. Oni su povremeno došli na Zemlju u njihovoj izvornoj formi, koja je slična zelenom ljuskastom gušteru. To nije veliki fenomen na vašem svijetu. To su izolirani incidenti kada su se zeleni ljuskavi Reptili mogli odrţati u svojoj izvornoj hibridnoj formi na Zemlji , i to privremeno.
Većina ih je zlonamjerna, ali postoje i neki prosvjetljeni članovi u njihovim redovima.

Mijenjanje obličja Jedan od vaših popularnih autora je pretpostavio da ET rase dolaze na Zemlju i prerušavaju se u ljude. Izvješteno je da oni mijenjaju oblik od gušterolikih ET-a do ljudi. Razjasnit ćemo to. Postoje mnoga bića na višim frekvencijama koja vam se mogu ukazati u različitim oblicima. Ako su dovoljno visoke gustoće, tada imaju sposobnost da mijenjaju oblik u forme koje su vama ugodne kako bi mogli komunicirati s vama, bez toga da vas uplaše. Ovisno o razini gustoće i inteligenciji odreĎenih entiteta, oni mogu ili ne mogu mijenjati oblik. Date su pogrešne informacije od nekih vaših učitelja o tome da se vaši svjetski voĎe mogu promijeniti u Reptilsku formu. Mi bi rekli da vaši lideri jedva ujedinjuju ljudske kvalitete, a kamoli da imaju sposobnost da se pretvore u drugu rasu. Ispravna analiza toga je da na svjetske lidere utječu Reptilski entiteti sa astralnih razina. Kada vidovita osoba gleda jednu od tih duša, ona moţe vidjeti Reptilski entitet ovijen oko fizičkog tijela čovjeka, i time moţe zaključiti da se čovjek nekako mijenja u Reptilsku formu. Ovo je jednostavno iskrivljena percepcija onoga što se zapravo dogaĎa. Reptilski utjecaj Postoje članovi Reptilskih grupa iz Drakonskog saveza koji aktivno otimaju ljude iz zlobnih razloga. Neki Reptili su se prikačili u astralnoj formi za vaše svjetske lidere u pokušaju da preuzmu planet. Oni neće u tome uspjeti, jer ne mogu evoluirati na razinu dovoljno visoku da prati Zemljine promjene. Kako se Zemlja uzdigne u vibraciji, Reptilima će biti puno teţe ostati na astralnim razinama oko planeta. Oni samo mogu zaposjesti one duše koje su na vrlo gustoj razini vibracije. Mnogo vaših svjetskih lidera sada evoluira iznad te guste razine. Unatoč tome, Reptili još utječu na 60% lidera vašeg svijeta.

72 |

Rješenje problema sa Reptilima, je jednostavno podizanje vaše vibracije iznad njihove razine i tada više nećete morati biti zabrinuti zbog njihovih aktivnosti. Ipak, oni su predstavljali vrlo realan i ozbiljan problem na Zemlji, iako oni čine manje od 1% vašeg izmiješanog ljudskog DNA (dajemo vam prosjek DNA konfiguracije izmeĎu svih duša na vašem planetu). Reptili imaju disproporcionalno veliki utjecaj zbog činjenice da duše koji oni posjeduju imaju disproporcionalno velik utjecaj na vašem svijetu. Ne namjeravamo odati pojedinačna imena ljudskih duša koje su pod utjecajem Reptilskog saveza. Iako moţete naći te informacije na različitim mjestima u vašoj literature, i u vašim kompjuterskim mreţama. Ako ţelite znati nešto više o Reptilskom utjecaju na Zemlji, podrţavamo vas da konzultirate te izvore, koje će vam ovaj kanal rado dati na vaš zahtjev. Vaţno je da upamtite, da su Reptili, kao i sve druge ţivotne forme u svemiru, dio Boţje kreacije i zasluţuju ljubav i suosjećanje, bez obzira na njihovo nepodnošljivo ponašanje.

Andromedanci Andromedanci su vrsta koja je potekla iz vaše susjedne galaksije, Andromede. Oni su usavršili meĎugalaktičku tehnologiju, do točke kada su mogli posjećivati susjedne galaksije, uključujući vašu Mliječnu Stazu. Oni su došli na vašu Mliječnu Stazu i širili se u mnogo različitih sektora i regija vaše galaksije zbog razloga koji su predugi da bi se sad objašnjavali. Došli su na vašu Zemlju u različitim periodima, Atlantide, Lemurije i Egipta izmeĎu ostalog. Oni su bili relativno mala i nevaţna snaga. Najkasnija grupa stigla je na Zemlju 1940-tih i 1950-tih, kako bi pomogla u intervenciji u vašim programima nuklearnog oruţja. Dana im je dozvola od nas i Boţje Glave, da se umiješaju u vašu slobodnu volju, jer ste vi razvili, testirali i koristili ta oruţja, koja su mogla ugroziti slobodnu volju velikog broja duša na vašem planetu. Drugim riječima, Andromedanci su bili dio Boţjeg Odreda. Andromedanci su bili članovi veće grupe ET-a koji su došli na vaš svijet u to vrijeme kako bi prekinuli i neutralizirali pokretačke kodove vašeg nuklearnog oruţja. Moţemo reći da su došli „uzeti šibice iz ruke djeteta“ da citiramo odgovarajuću analogiju. Interakcija različitih Andromedanskih grupa na Zemlji postoji već dugo vremena, ali većina grupa su bile samo promatrači sve do 1940-tih. Andromedanci se nisu miješali u poslove čovječanstva, iako je jedna grupa, znana kao “Vijeća Andromede” bila autor serija ezoteričnih dokumenata, od kojih su neki došli do Zemaljskog “mainstream” društva. Najpopularnije od tih je “Urantia Book”, spomenuta u prethodnom poglavlju. Dragi Kreatori, Andromedanci su još jedan slučaj kada je pokušaj pojednostavljenja rezultirao iskrivljenom percepcijom. Galaksija Andromede je veća od vaše Mliječne Staze i tamo postoje milijuni civilizacija. Oni koji su posjetili Zemlju predstavljaju sitnu manjinu od onoga što postoji u njihovoj galaksiji. Postoji moţda 5 različitih DNA konfiguracija za Andromedanci koji su došli na vaš planet, i oni su prihvatili i svjetla i tamna učenja. Isto kao i sa bilo kojom grupom posjetioca, s njima se treba postupati na bazi “slučaj po slučaj”. Čak i unutar specifične grupe, vibracije mogu varirati od jednog pojedinca do drugog. Uvijek koristite vašu moć rasuĎivanja, kada proučavate bilo koju ET grupu.
73 |

Neki Andromedanci su sklopili savez sa Zetama, dok su drugi djelovali samostalno. Andromedanci sa 4.gustoće vrlo sliče Zetama, ali su viši i oči im nisu tako velike. Zete Zete potječu sa Zeta Reticulus zvjezdanog sistema. Došli su na Zemlju u pribliţno isto vrijeme kao i Andromedanci, ali zbog drugačijih razloga. Znani su pod nazivom Zeta Reticulusi, Zete, Sivi, ili Bijeli, zbog činjenice da postoji više od jednog nastanjenog planeta u Zeta Reticulus zvjezdanom sistemu. Sivi Postoje specifične grupe i hibridne grupe Zeta, koje su stvorile saveze sa različitim granama vaše vojnih i vladinih operacija iz nekoliko razloga. Jedna od tih grupa došla je na Zemlju zbog toga jer je njihova vrsta bila na rubu izumiranja i vjerovali su da su im potrebni odreĎeni dijelovi ljudske DNA kako bi spasili svoju rasu. Grupa koju ovaj kanal opisuje pod „Zeta tip 2“ humanoidi (sivi) su oni koji su umiješani u ono što vi zovete “vanzemaljska otmica”. Mnogo godina, izmeĎu pribliţno 1947 i 1984, Sivi su bili masovno uključeni u otmice članova vaše ljudske vrste, kriţali su se s njima i izvlačili DNA iz različitih dijelova ljudskog tijela, kako bi mogli uzgojiti na njihovom brodu,( ili u nekim slučajevima u podzemnim bazama na vašem svijetu) ono što vi zovete “hibrid izmeĎu vanzemaljca i čovjeka”, ili Zeta-ljudski hibrid. Njihova namjera je bila spašavanje njihove vrste. To je razlog vrijedan divljenja, za dolazak na Zemlju. Oni nisu zli. Ipak, njihova vrsta nije dovoljno duhovno evoluirala da bi razumjela slobodnu volju. Neki od njihovih prosvjetljenijih članova mogli su se inkarnirati u ljudsku formu (dolazeći kroz rodnicu ljudskih majki). Većina članova ljudske rase koji su bili oteti su zapravo bili Zete koji su se inkarnirali u ljudsku formu, i imali su duševni ugovor ili dogovor prije utjelovljenja da će biti iskorišteni za tu svrhu jednom kad dosegnu dob kada su sposobni imati djecu. Ali, to ne vrijedi za sve otmice. Oni ljudi koji su odvedeni na Zetine brodove, i koji su sudjelovali u programu kriţanja, spadaju pod 3 kategorije. 1 Dobrovoljci koji su inkarnirani Zete u ljudskom obličju 2 Nesvjesni (ne dobrovoljni) dobrovoljci koji su inkarnacije Zeta u ljudskom tijelu 3 Uglavnom ne dobrovoljni ljudi koji nisu inkarnacije Zeta Postoji pribliţno milijun ljudskih bića koji su bili uključeni u Zetin program razmnoţavanja, u različitim periodima od početka programa u 1940-tim. Oko 30% tih ljudi su bili dobrovoljci koji su bili pozvani na Zetine brodove, i tamo su dobili opširno objašnjenje prije sudjelovanja. Bili su podsjećeni da su došli na Zemlju i da su se inkarnirali u ljudsku formu kako bi pomogli spasiti Zetovce od izumiranja. Zete kao i sva osjećajna bića, imaju duše, duše originalnih Zetovaca imali su sve veće probleme sa inkarnacijom u svjetove Zete, djelomično zbog atrofije seksualnih organa stanovnika Zete. Problem je nastao zbog neravnoteţe izmeĎu intelekta i emocija Zetovske rase, što je stvorilo sterilnost i nemogućnog seksualnog funkcioniranja. U osnovi intelekt Zetovaca je bio prenapredan, a emocionalno tijelo premalo razvijeno.
74 |

Zbog nasilne prirode većine ljudi na Zemlji, i njihove netolerancije prema drugim rasama, mnogi Zete koji su se inkarnirali na Zemlji su dobili implantate dizajnirane da parcijalno potisnu njihovo sjećanje na Zetu. Posljedično tome, Zeta dobrovoljci, koji su odvedeni na brodove, da sudjeluju u programu razmnoţavanja, često su dobili dodatne implantate koji bi potisnuli njihovo sjećanje da su bili na brodovima Zete, prije nego što su vraćeni na Zemlju. Iako su se kasnije, mnogi od njih prisjetili svojih iskustava pod hipnozom ili dubokom meditacijom. Pribliţno 60% “otetih” su bili Zete inkarnirani u ljudsku formu, ali su oteti bez njihovog svjesnog pristanka. Zete na brodovima koji su vodili program razmnoţavanja, pokušali su uspostaviti kontakt sa višim Sebstvom Zeta inkarniranih u ljudsku formu, i u nekim slučajevima, dobili su pristanak za izvoĎenje eksperimenta. Zbog toga što svjesni um tih subjekata nije bio na razini svjesnosti dovoljnoj da dobrovoljno pristane na eksperiment, oni su odvoĎeni na Zetine brodove obično za vrijeme sna, tako da se svjesni um ne uplaši. Nakon razmnoţavanja oni su vraćeni, sa implantatima koji su potisnuli sjećanje o njihovim susretima. Mnogo tih subjekata kasnije se prisjetilo otmica i njihov svjesni um je često bio uţasnut da se takva stvar dogodila. To je najviše obznanjena grupa otetih ljudi i ona koja stvara neprijateljstvo prema Zetama od strane ljudi koji su svjesni tog programa. Dok se ponešto tog neprijateljstva čini opravdano, primarna ţelja Zeta je bila da spase svoju rasu od izumiranja. Oni nisu imali zle namjere. Oni nisu dovoljno razumjeli ljudske osjećaje, da shvate da su prouzrokovali veliku patnju mnogim subjektima. Slična je analogija znanstvenika koji provode eksperimente na ţivotinjama bez toga da uzmu u obzir osjećaje ţivotinje. Oko 10% otetih nisu bili Zete inkarnirane u ljudsku formu, nego ljudi sa većinskom DNA iz drugih zvjezdanih sistema. Mogli bi reći, sa ograničenog gledišta, da je slobodna volja tih duša bila narušena, i da su oni oteti greškom. Stvarna situacija tih duša i zašto su one otete je prekompleksna da to objašnjavamo, ali je suvišno reći da nisu sve Zete uključene u program potpuno razumjele principe slobodne volje. Neki od njih nisu mogli razlikovati ljude sa Zeta DNA i ljude sa DNA sa drugim zvjezdanih sistema. U većini slučajeva, ljudi odvedeni na Zeta brodove protiv njihove volje, vjerojatno su imali ponešto Zeta DNA, ali moţda iz davnih prošlih ţivota na Zeta svjetovima, ili miješanjem na Zemlji sa inkarniranim Zetama. Suvišno je reći da tih 10% otetih nisu dali svoj pristanak na eksperimentiranje, i time su Zete nakupile kamičke uvjete kao rezultat tih “pogrešaka”. Upamtite, dragi Kreatori, da karma i greške samo postoje unutar donje 4 dimenzije Kreacije i nisu konačno točne. Bez obzira na to, duše uključene u te “greške” morale su naučiti neke teške lekcije, kako su evoluirali u viša duhovna stanja svjesnosti. Na primjer, neki od nedobrovoljno otetih ljudi, došli su na Zemlju sa prethodnim sjećanjem duše na nasilje i zlostavljanje. Drugi su bili zločinci u prošlim ţivotima i trebali su iskusiti ulogu ţrtve kako bi uravnoteţili lekciju. Mnoštvo duševnih ugovora, karmičkih dogovora i lekcija izmeĎu rasa mogu biti prilično sloţeni. Ovdje više nećemo dublje ulaziti u tu temu. Pribliţno 90% vanzemaljskih neidentificiranih letećih objekata(NLO) koji su bili vidljivi na vašem nebu izmeĎu 1947 i 1984 su bili brodovi Zeta koji su predstavljali različite grupe. U nekim slučajevima, bili su u ratu jedni sa drugima, zbog problema koji su nastali izmeĎu grupa, i to je uključivalo i problem otimanja ljudi koji nisu pristali dobrovoljno na to pomoću duševnog ugovora.

75 |

Zete tipa 3 Zete tipa 3 izgledaju vrlo slično Drakosima u njihovom prirodnom stanju, ali su manji i hodaju u uspravnom poloţaju kao Lira/Vega humanoidi. Njihov DNA je pribliţno 2/3 Zeta i 1/3 Drakonski u generalnom sastavu, iako većina njih ima DNA drugih zvjezdanih rasa, ovisno o tome koliko su njihove duše napredovale od izlaska iz Boţje Glave prije milijun godina. Zete tipa 3 obično su ostajali u brodovima i rijetko su slijetali na površinu Zemlje, zbog poteškoća sa Zemljinom atmosferom i gravitacijom. Ako su radili eksperimente na ljudima, oni su ih obično doveli na brod prije istraţivanja, secirali i izvlačili tekućine koje su sluţile njihovoj sebičnoj svrsi. Njihova namjera je bila da zarobe ljudsku rasu i da koriste robove da iskorištavaju Zemljine minerale, dok oni sve to promatraju na sigurnom iz njihovih brodova ili podzemnih baza (kojih ima nekoliko i vrlo su udaljene). Utjecaj Zetsko-ljudskog križanja na ljudski DNA Koji su bili efekti utjecaja otmica na ljudski DNA? Da li se ljudski DNA mijenja kao rezultat eksperimenta i kriţanja sa Sivima? Da li će ljudi izgubiti svoj originalni DNA ili će on postati unedogled razrijeĎen? Točno je da se ljudski DNA promijenio kao rezultat otmica. Premda nas to previše ne zabrinjava jer su Sivi pokušali spasiti svoju rasu, a većina ljudi još uvijek u sebi ima dovoljno originalne Plejadanske DNA, da budu relativno neoštećeni. Dosada, ljudi su dali dovoljno specifičnih DNA dijelova neophodnih da se obnove Zeta DNA vlakna, i reaktiviraju organi u tijelu Zeta koji su atrofirali zbog pogrešne uporabe i nedostatka upotrebe u vrtlogu zbivanja koji su doveli do skorog izumiranja rase Zeta. Projekt ljudsko-Zeta kriţanja nedavno se smanjio zbog činjenice da Zete sada imaju dovoljno ljudskog DNA da prošire svoju vrstu bez potrebe za dodatnim otmicama. Nekoliko otmica se još uvijek dogaĎa od strane nestašnih grupa, čija svrha nije spašavanje vrste, nego čisto rekreacijsko seciranje u njihovim laboratorijima. To zvuči kao vrlo zlokobna fraza, i ona to i je. Mi ne umanjujemo činjenicu da neki ET-i imaju zle osobine kao i veliki broj ljudi. Ali, to će se promijeniti u godinama koje dolaze, što ćemo objasniti u drugom dijelu ove knjige. Nešto više o povijesti Zeta moţete naći u knjizi “Lirina prizma” od Lysse Royal. Druge ET grupe u posjeti Zemlji Postoje različite druge vrste koje su posjetile Zemlju s vremena na vrijeme, uključujući Venusijance, koji čine mnogo manje od 1% vaše populacije. Venusijanci su bića koja su došla u petu i šestu gustoću atmosfere i površine planete Venere u vašem solarnom sistemu. Venera je samo sposobna ugostiti bića sa 5 gustoće na više. Duše sa treće i četvrte gustoće ne mogu se inkarnirati na Veneri zbog njene vruće i otrovne atmosfere. ET-i na Zemlji u svojem prirodnom obliku Neki od ET-a danas prisutnih na Zemlji su izašli sa svojih brodova i hodaju u svom prirodnom obliku meĎu vama, ali je većina njih došla preko inkarnacije. Zapazit ćete da je na vašem svijetu sada prisutno oko 6.8 milijardi ljudskih duša. Ti ljudi okupiraju većinu naseljivog krajolika na Zemlji. (Postoje područja koja su jedva naseljiva koja imaju malo ili nemaju stanovnika, kao Antarktik, ili Australska divljina, Sibir, Rusija, sjeverna Kanada i još neka mjesta). Zbog vašeg relativnog nedostatka privatnosti, i velike
76 |

prisutnosti vojske na vašem svijetu, vanzemaljci moraju koristiti krajnji oprez kada dolaze i odlaze sa vašeg svijeta u svojoj prirodnoj formi. U sadašnjosti postoji pribliţno 20.000 ET duša u prirodnoj formi na vašem planetu. Taj broj je varirao izmeĎu 16.000 i 23.000 u posljednjih 50 Zemaljskih godina. Broj je bio veći za vrijeme trajanja Zeta-ljudskog hibridnog programa.

ET-ljudsko križanje danas Neki od vas su postavili sljedeće pitanje: “Ako postoje grupe ET-a koji hodaju Zemljom u svom prirodnom obliku, da li bi se oni i sada kriţali sa ljudima?” Vanzemaljci, se po definiciji opisuju kao ljudski i neljudski ţivotni oblici, koji na Zemlju nisu došli kroz rodnicu. Postoji zbunjenost kada kaţemo da se ET inkarnira u ljudski oblik i to dijete ima istovremeno ljudski i vanzemaljski DNA, pa se riječ vanzemaljski koristi za različite stvari. Ako je ET izvoran, tada moţemo reći da je rezultirajući potomak polu-čovjek, polu-ET. Drugo pitanje koji mnogi postavljaju je “Gdje su izvorni ET-i, izvanzemaljska bića sa treće razine? Da li ih mi moţemo vidjeti?” Neki od izvornih ET-a došli su na Zemlju u svojim brodovima, neki se nalaze u vašoj atmosferi, ali samo mali postotak humanoid koji hodaju po Zemlji su izvorni ET-i. Postoje ET-i koji obitavaju na razini treće gustoće (druge razine su sve do 12-te gustoće). ET-i treće i četvrte gustoće su vidljivi ljudskom oku. Mnogi od ET-a treće i četvrte gustoće su imali interakcije s ljudima. Neki “bliski susreti treće vrste” su bili promatrani i izvješteni od avionskih pilota, vojnog osoblja i znanstvenika, poput onih koji su otkriveni Dr. Stephenu Greeru (www.disclosureproject.org). Dr. Greer je intervjuirao tisuće pojedinaca koji su imali različite kontakte sa ET-ima koje je bilo moguće vidjeti fizičkim očima ljudi sa treće gustoće. Mnogi od tih vrsta imaju tehnologije koje im dozvoljavaju da svoje brodove učine nevidljivima ljudskom oku. To ne znači da ti brodovi nisu trodimenzionalni. To samo znači da su oni dosegli umjetnost optičke nevidljivosti, korištenjem onoga što se popularno zove “ ureĎaj ogrtač”. Drugi ET-i imaju sposobnost da stvore parcijalnu dimenzionalnu promjenu oko njihovih brodova, gdje je frekvencija vibracije tih brodova malo izvan linije sa vašim 3D linearnim vremenom, i u tom slučaju oni se čine nevidljivim. Rijetko je da se ET rasa sa naprednom tehnologijom otkrije pomoću optičkog ţivca (da se vidi ljudskim okom). Ako se vide, to se dogaĎa obično kada nešto poĎe po krivo, ili kada je njihova namjera da ih vidite zbog nekog odreĎenog razloga. To je čak istina za neke od onih koje zovete “negativnim ET-ima”. Mnogi od njih imaju tehnologiju da faznopromijene njihovo vozilo ili čak i njihova tijela kako bi postali nevidljivi ljudskom oku.
77 |

Još jedno popularno pitanje uključuje broj ET rasa koje dolaze na Zemlju i postotak njih koji su humanoidi i nehumanoidi. Isto neki od vas ţele znati boju i izgled svakog tipa. Postoji mnogo humanoidnih i ne-humanoidnih vrsta u vašoj galaksiji (i Andromedi) i postoji mnogo ljudskih hibrida koji su se kriţali sa drugim vrstama, kad je to ponekad bilo dozvoljeno, i ako bi ispred vas poredali sve različite ţivotne forme u vašoj galaksiji, koje imaju 3D formu (duše sa 3D tijelima koje su evoluirale u drugim sistemima, a ne na Zemlji), vi bi vjerojatno našli nekoliko boja, veličina i varijacija vrsta koţe itd. Mi bi rekli da njihova generalna pojava nije osobito vaţna. Ono što je vaţno je svjesnost i svrha svake grupe. Najčešći ET-i na Zemlji imaju specifične karakteristike boje koţe, kao što su bijeli, sivi ili plavi. Postoji više od 20 različitih zvjezdanih rasa koji su posjetili vašu Zemlju otkad je čovječanstvo počelo evoluirati ovdje. Čak i više rasa vas je promatralo sa relativne sigurnosti atmosfere i viših razina. Ljudsko-životinjski hibridi Neki od vas su pitali „Što se dogaĎa kada se čovjek kriţa sa ţivotinjom? Što se dogaĎa sa DNA u tom slučaju?“ . Po sadašnjem Odredu, to nije dozvoljeno. To je bilo dozvoljeno samo u doba Pangeje. Kratko smo spomenuli odred koji je došao na snagu nakon uništenja Pangeje. U tom specifičnom Odredu, mnogo zakona i principa koji su dozvoljavali ljudima da se kriţaju sa ţivotinjama su se promijenili. Nakon uništenja Pangeje, do kojeg je došlo zbog prirodnih dogaĎaja (uključujući i precesijske cikluse)a i djelomično zbog krive upotrebe duhovnih energija od strane stanovnika Špange-e, pa je odlučeno da se kriţanje ljudi i ţivotinja više neće dozvoljavati. Bilo je preriskantno i u većini slučajeva ljudi bi se spustili na razinu ţivotinja i sve više bi se odvajali od svojeg duhovnog nasljedstva. Zbog toga je taj proces kriţanja ljudi i ţivotinja smatran preopasnim. Postojalo je nekoliko iznimaka, ako je ţivotinja bila usko povezana sa ljudskim DNA, ali sada nećemo ulaziti u tu priču. Malo ćemo objasniti izumiranje nekih mitoloških bića.

Jednorozi Jednorozi su bili mutacije organizama sličnih konju, kojima je jedan rog rastao na vrhu glave, slično kao nekim drugim sisavcima u nekim od vaših područja, i do njihovog istrebljenja došlo je zbog mutacija a ne zbog Odreda koji bi tako naredio. Ono što hoćemo reći je, da jednorozi nisu propustili neku arku koja bi ih spasila od poplave, kao što je navedeno u dijelu vaše mitologije. Oni su istrijebljeni kroz proces kriţanja i hibridizacije u kojem je gen koji je proizvodio jedan rog postao višak, i konačno je ispao iz glavne grupe gena. Tako da mitologija nije ispravna.

78 |

Kentaur i pegaz su takoĎer nestali iz istih razloga, kao i mnoge druge vrste koje su postojale za vrijeme Pana. Danas na Zemlji postoji samo ¼ originalnih vrsta sa Pana. Uz to, mnogo stotina vrsta dnevno nestaje zbog razloga koje ćemo objasniti u poglavlju 9. Sada, kada smo istraţili povijest Zemlje i uključivanje fizičkih ET rasa, reći ćemo par riječi o dobrim ET-ima koji pomaţu Zemlji sa viših razina. Koristit ćemo najčešća imena dana od strane vaših učitelja i kanala, iako nijedna od tih grupa ne koristi ta imena na razinama sa kojih oni dolaze.

Galaktička Konfederacija (ili Galaktička Federacija) Ova grupa duša čini najveće tijelo Zemljinih pomagača sa više gustoće. Postoji preko 1000 zvjezdanih sistema u ovom dijelu vaše galaksije, koje su uključene u Galaktičku Konfederaciju (GC). Glavna baza Konfederacije je u Alcyone zvjezdanom sistemu, gdje se sazivaju visoka vijeća GC. Zapamtite da oni sami sebe ne zovu Galaktička Konfederacija (ili bilo koje drugo ime često u vašem svijetu). Ta imena postoje samo zbog vaše prikladnosti. Oni sebe znaju samo kao ambasadore Svjetla, u Sluţbi Onom Koji Sjaji, Jedan i Istinski Stvoritelj Svega Što Postoji. Visoka vijeća Alcyona sastoje se od bića devete gustoće koja nadgledaju različite grupe GC i odreĎuju njihove misije i duţnosti. (Opet ponavljamo, GC nije hijerarhijska organizacija, ali oni imaju visoko evoluirane duše koje pomaţu onima na niţem stupnju razumijevanja.) Postoje mnoge grupe unutar GC i dati ćemo vam njihova najčešća Zemaljska imena, tako da ih stavite u odgovarajuću perspektivu. Imate Veliko Bijelo Bratstvo, koje zapravo nije ni bijelo, niti sastavljeno od isključivo muških duša. Oni su podruţnica GC sa osme gustoće. Imate Ashtar Komandu, relativno malu grupu duša, koja radi zajedno sa Zemljom i nekim drugim planetima. Oni su uglavnom sedma gustoća. Imate grupu koja se prije zvala Solarni Kriţ, koja se originalno sastojala od članova iz Velikog Bijelog Bratstva i Ashtar Komande. Imate Andromedanska Vijeća, koja su udruţena sa GC i imaju neke zajedničke odgovornosti. Oni su u rasponu od sedme do devete gustoće. Imate Visoka Vijeća Drakosa, uglavnom sa sedme gustoće. Oni su se nedavno priključili GC, nakon što su jednom obuhvatili dovoljno svjetlosti da bi bili u ravnoteţi sa GC principima ljubavi i sluţenja. Imate i Visoka Vijeća Plejade. Imate ambasadore sa Antaresa. Imate članove Alpha Centauri-a i Tau Cetian-e. To su povezane grupe koje je vrijedno spomenuti. Imate Arkturiance, koji variraju od pete do devete gustoće, koji su se dobrovoljno prijavili za pomoć GC u postizanju njezinih ciljeva. Imate anĎeoske redove Elohima i Metatrona, koji su sedma i osma gustoća. Imate Redove Enocha i Melchizedeka koji variraju od sedme do devete gustoće. Imate anĎele i arhanĎele, na sedmoj i osmoj gustoći. Imate Red Isisa, koji je udruţen sa Visokim Vijećima Siriusa A i Siriusa B. To su duše osme gustoće, koje predstavljaju najbolje i najbistrije Siriance. Imate Red Thotha, kojeg čine Plejadanci sedme gustoće.

79 |

Lord Sananda, biće Svjetlosti sa osme gustoće, koji je nadduša onog kojeg vi znate kao Isusa Krista, nadzire Zemaljske jedinice Galaktiĉke Konfederacije. Imate duševni kompleks Bude, takoĊer poznatog kao Maitreya, koji su uzdignuti majstori sa osme gustoće, da ih ne bi sluĉajno zamijenili sa razliĉitim varalicama koji koriste to ime. Imate sedam dobro poznatih arhanĊela, koji su bića svjetlosti sa osme gustoće. Imate velike jogy majstore, ukljuĉujući Babaji-a, koji je svjetlosno biće sa devete gustoće. Iznad Galaktiĉke Konfederacije (u smislu proširivanja svjesnosti), imate komplekse duša Centralnog Sunca u galaksiji sa 10.gustoće, komplekse duša Velikog Centralnog Sunca ovog svemira sa 11.gustoće, i komplekse duša koje mogu putovati u alternativne svemire sa 12.gustoće. Oni su poznati pod nazivom Bogovi Kreatori, a mi smo, kao jedan aspekt njihove svjesnosti koja dolazi kroz ovaj kanal, dio te energije i frekvencije 12.gustoće. Naći ćete vrlo malo informacija u ovoj knjizi vezano za Boţje razine (gustoće od 10 do 12). Vaš jezik je potpuno nedostatan da opiše Boţanska carstva i ĉak ako bi to napravili, to bi imalo ograniĉenu vrijednost. Bez obzira na to, vi imate sebstva koja poĉivaju na tim dimenzijama, i jednog dana ćete postati svjesni tih sebstva kako evoluirate. Naša svrha ovog pregleda nad Galaktiĉkom Konfederacijom, je da vam pomognemo razumjeti kroz šta prolazite vi i vaš planet, i kako bi vam pomogli u procesu buĊenja. Imena entiteta su ograniĉene vrijednosti, ali su zato „energetski potpisi“, kako ih ovaj kanal zove, od puno veće vaţnosti. Svako biće u svemiru ima unikatnu vibraciju i na vašu je korist da nauĉite prepoznati individualce i grupe navedene gore. Oni su ovdje da vam pomognu. Oni vas vole. Oni vas ĉuvaju. Mi vas volimo i ĉuvamo. Iako mi imamo beskrajnu svjesnost, mi nismo uvijek najbolji da vam pomognemo sa razliĉitim situacijama u vašem ţivotu. Svako biće i grupa ima specifiĉnu funkciju. Na vama je da pronaĊete pravu grupu za odgovarajući zadatak. ET-i i galaktiĉke grupe gore navedene, će biti ponovno spomenute u poglavlju 10 kada ćemo istraţiti uloge koje oni igraju u nadolazećim Zemljinim promjenama. Sljedeća 2 poglavlja će istraţivati evoluciju i uzdizanje duše.

80 |

Poglavlje 5 – Evolucija duše
Dinamika evolucije duše Priroda gustoća Mi ćemo sada govoriti o evoluciji duše i specifiĉno o procesu uzdizanja. Unaprijed se ispriĉavamo ako nemamo odgovarajuću terminologiju za sve naše ideje. Vaš jezik je jako ograniĉen. Dizajniran je za komunikaciju u onom što vi zovete ĉetvrta gustoća. Iznad razine 4.gustoće, vaš jezik neadekvatno objašanjava ideje i koncepte koje donosimo. Zbog toga, mi pretraţujemo um ovog kanala kako bi pronašli najpogodnije kombinacije rijeĉi kako bi opisali ono što vidimo da se dogaĊa u vašoj realnosti. Kao što smo ranije naveli, mi smo bili jedni od inţinjera vaše DNA strukture. Vaš DNA je program koji upravlja vašim ţivotnim oblikom. Ljudska forma poĉela je prije više od 100 milijuna godina, u konstelaciji znanoj kao Lyra/Vega. Mi smo bili zaduţeni za posao formiranja staniĉne strukture koja će moći istraţivati vanjske svjetove kreacije sa maksimalnom efikasnošću. Mi smo uspjeli stvoriti formu koja se moţe koristiti u svih 6 niţih razina do nekog stupnja. U ovom poglavlju, navest ćemo neka iskustva duše koja prolazi kroz 3., 4., 5. i šestu gustoću u razliĉitim tijelima. Iako biće više gustoće ima pristup gustoćama ispod sebe, biću koje vibrira na visokoj gustoći je teško doći u svijet niţe gustoće. Na primjer, ako ste duša sedme gustoće, i ţelite iskusiti ĉetvrtu gustoću, morate spustiti svoju svjesnost sedme gustoće na ĉetvrtu gustoću svjesnosti. Iako duša sa sedme gustoće ima sebstvo sa 4.gustoće i moţe pristupiti tom sebstvu, sebstvo 4.gustoće teško odrţava razinu proširene svjesnosti dok istraţuje svjetove niţe gustoće. Oni meĊu nama koji su na višim gustoćama teško se materijaliziraju u fiziĉkom obliku i hodaju po Zemlji kao bića sa 8, 9, 10, 11 ili 12 gustoće. To se skoro nikada ne radi. To je vrlo teško napraviti. Ĉak i na našoj razini vibracije, postoji šansa da bi se uhvatili u niţim gustoćama, ako bi se materijalizirali direktno u njih. Zbog toga većina nas dolazi kroz ovakve kanale. Zbog toga većina nas komunicira kroz ono što vi zovete telepatija. U ovom trenutku, naša energija zraĉi u vašu auru. Premda, razina naše energije je takva da je neophodno da je moramo sniziti nekoliko puta da ona bude korisna vama, tako da se moţete aklimatizirati na našu vibraciju. Iako je naša energija njeţna i puna ljubavi, daleko je iznad vaše razine iskustva i vaše energije. Zato je neophodno da ĉesto napravimo stanku, kako bi pristupili prikladnim dijelovima moţdanih receptora i svjesnosti vašeg kanala.

81 |

Ovaj kanal moţe razlikovati dimenzije i gustoće, i kako bi bili dosljedni njegovim definicijama, mi ćemo se drţati istog. Kada govorimo o razinama, pod-razinama, i carstvima postojanja unutar svemira, mi ćemo ih nazvati dimenzijama. Kada raspravljamo o stanju vibracije odreĊenog bića, objekata ili energetskih polja unutar dane dimenzije, koristit ćemo termin gustoća. Na primjer, moţete biti biće 4.gustoće, što znaĉi da je vaša dominantna razina vibracije ona sa 4.gustoće, ali vi moţete iskusiti i treću dimenziju dok ste u tom stanju. Da malo skrenemo od teme, kako bi ovo bolje razjasnili, bića koja vibriraju na razliĉitim gustoćama mogu „posjetiti“ ili iskusiti dimenzije koje se direktno ne podudaraju sa njihovom razinom vibracije. Dok trodimenzionalna bića tipiĉno imaju tijela treće gustoće, vi koji ovo ĉitate, uglavnom vibrirate na ĉetvrtoj gustoći, ali još uvijek funkcionirate u trećoj dimeziji. Ova razlika izmeĊu gustoća i dimenzija će vam pomoći u sljedećim raspravama. Kako duše evoluiraju Mi ćemo priĉati o evoluciji duše – kako duše evoluiraju i što oĉekivati u tom procesu- i pokrit ćemo nekoliko detalja i mehaniku evolucije vaše duše. Prvo ćemo ponoviti kako se duše utjelovljuju i kako se kreću izmeĊu utjelovljenja. Ovaj svemir sastoji se od 12 gustoća. Svaka od tih razina ima svoj unikatni set pravila i principa koji upravljaju tim specifiĉnim podruĉjem kreacije. Uz to, postoje svemirski zakoni i principi koji se primjenjuju u svim gustoćama i dimenzijama simultano, pa ćemo i to malo objasniti. Kada ste postali individualne duše, iznikli ste iz Boţje Glave. Imali ste otisak, dio Boţjeg Plana koji je već utisnut u vama. Imali ste već potencijalnih 12 gustoća utisnutih u vas. Imali ste aspekt Sebe za svaku od 12 gustoća Kreacije i dani su vam kodovi i kljuĉevi sa kojima moţete shvatiti i doţivjeti svaku od 12 gustoća. Prikladna analogija je ona od drva sekvoje, najvećeg ţivog oblika na vašoj planeti. Sjeme drva sekvoje je vrlo malo, pribliţno pola veliĉine nokta vašeg malog prsta. Ali u svakom sjemenu se sastoji uzorak cijelog drveta. Kako sjeme klija i raste, i kako drvo sazrijeva, drugaĉije razine razvoja se pokreću od DNA kodova i kljuĉeva u sjemenu. Imate sistem korijena, glavnog stabla, manjih grana, iglica, kore, i razliĉitih obrambenih mehanizama koji štite drvo od bolesti. Sve se to aktivira u razliĉitim fazama razvoja drveta. Da se vratimo na naš razgovor o evoluciji duše, više gustoće, ono što vi zovete razine 8 do 12, poznate su pod nazivom carstva kolektivne svjesnosti. Kada ste vi u tim gustoćama, to je kao da evoluirate nazad u Boţju Glavu, ali u realnosti takvo nešto ne postoji, jer kad bi opet koristili analogiju djeteta koje se raĊa, da li dijete odraste i vraća se nazad u maternicu kad odraste? Nadamo se da ne, jer bi to bio znak teškog psihološkog poremećaja. A opet, kada dijete odraste, on ili ona postaje sve više poput bioloških roditelja. Dijete poĉinje izgledati, razmišljati i razgovarati sve više poput njih. Zbog toga, kada evoluirate sa 8 na 12 gustoću, postajete sve više nalik Kreatoru, sve više poput vaših Boţjih roditelja. Evolucija duše u svom prirodnom stanju evoluira na više od stanja individualnosti, koje poĉinje na 7.gustoći i kulminira
82 |

tamo nakon iskušavanja niţih gustoća (od 1 do 6). Sedma gustoća je razina na kojoj ste vibrirali kada ste bili roĊeni kao individualna duša. Vi dolazite u 7.gustoću, kao individualna duša i obiĉno poĉnete evoluirati i rasti kroz 8, 9, 10, 11 i 12 gustoću. Kada dosegnete razinu 12 gustoće, dobijete naziv Bog Kreator. Tada ste sposobni stvarati poput vaših Boţjih roditelja. Postanete bog na svoje vlastito pravo, sposobni ste stvarati svoje vlastite svemire, i zapravo vi i stvarate svemire. U Boţjem jednom beskrajnom svemiru, postoje stotine tisuća drugih svemira koji su kreacije onih aspekata Boţje glave koji su dosegli 12 gustoću. Kao individualnim dušama, mnogi od tih svemira dostupni su vam na istraţivanje. Drugim rijeĉima, mi smo jednostavno vaša starija braća i sestre, na istom putu, ako se ţelite tako izraziti. (Zapravo smo mi iznad razine spola. To je za nas beznaĉajna ideja, ali ta ideja moţda ima neku vrijednost za vas.)Kao vaša starija braća na putu, mi smo stvorili mnogo preljepih stvari koje moţete doţivjeti na putu evolucije prema nama, kako evoluirate i razvijate svoju svjesnost. Postoji beskrajna koliĉina svemira vama dostupna za istraţivanje, tako da se nikad ne morate brinuti da će vam ponestati stvari za istraţivanje, baš kao što je uĉenje proces koji se uvijek nastavlja, ĉak i za nas. Vi moţda mislite da smo kao duše sa 12 gustoće mi završili naš proces uĉenja. To nije tako. Uĉenje je beskrajni proces koji raste i evoluira i u tome je njegova ljepota. To je njegova veliĉanstvenost. Koncept Raja i Pakla Postoje mnogi na vašoj razini, koji misle da kako evoluirate u više dimenzije, da će vam postati dosadno, jer će sve biti u ljubavi i svjetlosti. To je koncept raja u kojem ste vi anĊeo koji svira harfu ili sjedi na oblaku. Oĉito, to je jako ograniĉeni koncept raja, i ako bi raj bio takav, da sjedite na oblaku i svirate harfu, s vremenom bi vam postalo jako dosadno, i bilo bi vam drago da idete na put u vjeĉne vatre pakla, zato što bar vrag zna napraviti dobru zabavu, zar ne? Dakako, većina vas zna da su raj i pakao samo stanja svijesti. Mi mislimo da je pakao priliĉno zabavno stanje svjesnosti, jer ako bi gorile vatre pakla, s njima bi izgorili i vaši stari problemi. Vatre pakla vas moraju proĉistiti tako da bi duše puno brţe rasle u paklu nego na nebu, gdje bi samo moţda nauĉile novu pjesmu na harfi i moţda pomogle Svetom Petru da doĉekuje nove ljude. Konaĉno ne bi bilo dovoljno oblaka na koje moţete sjesti i trebalo bi stvoriti nove oblake i nove harfe. Vratimo se na našu priĉu. Mi mislimo da će vam ovo skretanje sa teme malo olakšati stvari. Ovaj kanal nam je rekao da postanemo preozbiljni. U stvarnosti, ozbiljnost je beznaĉajan koncept za nas, ali zbog toga što je tako teško opisati našu svjesnost u vašim Zemaljskim izrazima, moţe se ĉiniti kao da smo ozbiljni. Vaša sposobnost smijanja i zabavljanja je vrlo vaţna i pomaţe vam da rastete kao duše, pa se nadamo da ćemo biti manje ozbiljni u našem daljnjem istraţivanju ovakve komunikacije. Vaša uloga kao Boga Kreatora Da se vratimo na našu priĉu o evoluciji, vaše duše su poĉele svoj razvoj na sedmoj razini, i originalna spirala evolucije je poĉela tamo i nastavila se kroz 8,9,10,11 i 12 razinu, baš kao što se i novoroĊenĉad razvija iz male bebe u
83 |

potpuno funkcionalnu odraslu osobu. Pa se moţda pitate, što je sa razinama od 1 do 6? Gdje one ulaze u cijelu priĉu? Razine od 1 do 6 svemira našeg Kreatora su svjetovi znani kao vanjske dimenzije Kreacije, vanjski svjetovi manifestacije. To su kreacije našeg Oca/Majke Boga, i do neke mjere to su kreacije i Bogova Kreatora, i individualnih duša, zbog toga što svi mi moţemo stvoriti vanjske svjetove, kao i takoĊer naše vlastite unutarnje, individualne svjetove. Vi, dragi Kreatori ne samo da kao duše imate mogućnost istraţivanja vanjskih svjetova Kreacije, koje su stvorile razliĉite duše koje su se uzdigle prije vas, ali vi ste isto tako sposobni stvarati vlastite vanjske svjetove, kad evoluirate na više gustoće. To je beskrajni proces širenja i ekspanzije. Istraţivanje vanjskih svjetova Dana vam je sposobnost da istraţite 6 niţih razina Kreacije, koje su razine kojima upravlja slobodna volja, individualni izbor ili izbor duše. Drugim rijeĉima, vaša duša sedme gustoće je slobodna istraţivati svih 6 niţih razina u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu, jer su te dimenzije podloţne slobodnoj volji. I tako je svaka duša izabrala odreĊenu gustoću na kojoj će zapoĉeti svoje istraţivanje. Vi ste teoretski (kaţemo teoretski jer ne postoji rijeĉ kojom bi toĉno opisali ovu ideju), slobodni da izaberete bilo koje mjesto unutar tih 6 razina Kreacije, da zapoĉnete svoje istraţivanje kao individualne duše. Teoretski, mogli bi ići sa pete razine na prvu, na ĉetvrtu, treću, šestu, drugu, ĉetvrtu nasumiĉno, u teoriji. Ali ipak, kada ste izabrali (prije dugo vremena), da istraţujete odreĊena carstva unutar 6 niţih razina Kreacije, bili ste nespremni za neka iskustva koja ste dobili. Svaki od tih 6 razina ima za dušu pripremljen perceptivni mehanizam ili tijelo. To je naprava stvorena od vaše duše, sa našom pomoći, vaših Bogova Kreatora, i sa pomoći duša sa razina 8 do 12. Sa pomoći viših bića, vi ste stvorili tijela, perceptivne mehanizme, za istraţivanje 6 niţih razina Kreacije. U trećoj dimenziji, imate ono što se zove tijelo treće gustoće, animalistiĉnu biološku formu, koja nalikuje ţivotinjama koje su prirodni stanovnici treće gustoće. I tako ste došli u tijelo koje je skrojeno po obliku i funkciji ţivotinja, u ovaj ljudski organizam. Sve dok istraţujute treću gustoću, to ljudsko tijelo je savršeno vozilo za vaše samo izraţavanje. Ima sve funkcije ţivotinje, plus neke dodatne atribute koji dozvoljavaju da ostanete svjesni svog identiteta kao bića sa više gustoće. Sve razliĉite funkcije tog biološkog organizma treće gustoće, su dizajnirane za vam pomognu u istraţivanju, doţivljavanju i interakciji u trećoj gustoći. Neke funkcije su napravljene sa namjerom da vam pomognu da ostanete u kontaktu sa svojom dušom na sedmoj gustoći. Vi takoĊer imate nekoliko funkcija unutar vašeg biološkog entiteta, koje su dizajnirane da se povezuju sa 4, 5 i 6 gustoćom, a takoĊer i sa 1 i 2 gustoćom. Moţete gledati na vaše kosti i minerale kao na prvu gustoću, a organske tvari vašeg tijela kao drugu gustoću, ako ţelite.

84 |

Kapacitet vaše percepcije Mali postotak vaših tjelesnih funkcija dizajniran je da vas povezuje sa ostalim gustoćama. Zbog toga, vaš mozak, koji je glavni receptivni organ vašeg tijela, sadrţi u sebi neophodne sposobnosti da se poveţe sa 4, 5, 6 i 7.gustoćom, i zbog toga vaš mozak ima gotovo neograniĉeni kapacitet. Ovaj kanal je mnogo puta naveo u u svom uĉenju broj „10 log10 na 98-u silu“, koji se takoĊer moţe pisati i kao „10 log na 10-tu silu 98-e sile“. Ovaj broj predstavlja broj mogućih meĊusobnih povezivanja kroz koje mogu teći informacije u jednom od vaših ljudskih mozgova. Ispriĉavamo se za ponavljanje kanalovih vlastitih uĉenja, ali osjećamo da je to prikladno kako bi vi razumjeli što ste sposobni zapaziti, jer je on napomenuo da ako bi taj broj pisali rukom, koristeći olovku i papir, nule nakon broja jedan bi se protezale oko Zemlje nekoliko puta i trebalo bi vam pribliţno 250 000 godina da ispišete taj broj. Taj gotovo neograniĉen kapacitet uma, je stavljen u vašu biološku formu, kako ne bi zaboravili svoje Sebstvo sa više gustoće. Unatoĉ tome, bez obzira na taj nevjerojatan kapacitet mozga, vi niste bili spremni za iskustvo treće gustoće i vi jeste zaboravili vašu vezu sa sebstvom više gustoće. To iskustvo zaboravljanja je ono što zovete pad iz milosti, izvorni uzrok ili izvorni grijeh. Mi smo osjetili da je podsjetnik vašeg nevjerojatnog potencijala, prikladan za ovaj dio knjige. Dinamika percepcije niţe gustoće Iskustvo zgušnjavanja dijela vaše duše kako bi ona mogla iskusiti treću razinu, kroz ovaj biološki entitet (vaše tijelo) je bilo toliko traumatsko da ste naizgled postali zarobljeni u trećoj gustoći. Poĉeli ste vjerovati da ste tijelo treće gustoće, a kasnije kada ste ponovno zadobili nešto svoje svjesnosti, poĉeli ste vjerovati da ste vaše mentalno tijelo, ili ono što zovete ego, vaš osjećaj individualnog sebe. Većina vaših znanstvenika vjeruje da postoje tri komponente sebstva : tijelo, emocije i um. Imate vaše fiziĉko tijelo, koje percipira realnost treće gustoće. Imate vaše emocije, koje su vaši osjetilni receptori koji stvaraju iskustvo treće gustoće, i imate vaše mentalno tijelo, koje stvara slike, ideje, koncepte i modele, te koje komunicira na vašem govornom jeziku i eventualno telepatskom jeziku. Većina vas na Zemlji, je došla do tog uvjerenja, da je to sve od ĉega se sastojite. Tijelo, emocije i mentalni kompleks, kojeg zovete osobnost. Kada postavite pitanje “Tko sam?”, većina vas će odgovoriti, „Ja sam ljudsko biće koje ţivi na Zemlji i imam taj odreĊeni posao kojim se bavim i imam obitelj, „ itd. I sve to je vaša identifikacija sa Zemaljskom razinom postojanja. Ovo se moţe ĉiniti kao osnovno ponavljanje, ali postoji sistem našeg razgovora, pa vas molimo da imate strpljenja. Povratak na Sedmu Gustoću U vas su ugraĊeni razliĉiti mehanizmi koji vam dozvoljavaju da evoluirate iz vašeg zarobljenog stanja i vratite svjesnost o sebi kao individualnim dušama sa sedme gustoće. Imate evolucijski proces koji vas vodi od treće gustoće – koja
85 |

ukljuĉuje prvu i drugu- do sedme gustoće. I to je proces koji većina vas zove „vraćanje u dom vaše duševne esencije“. Neki od vas miješaju sedmu gustoću sa razinom Boţje Glave, pa tako govorite da se vraćate doma u Boţju Glavu. Mnogi od vas razumiju da je sedma gustoća razina koju vi zovete Rajski Vrt, ili razina vašeg originalnog raja, vaš izvorni dom, pa je to poput povratka na prekrasno mjesto kojeg se prisjećate samo u vašem dalekom sjećanju.To je poput oporavka od pada, što je zapravo toĉniji izraz, zato što je na jedan naĉin to upravo tako- oporavak i vraćanje iz pada. Premda, kada se vratite, imat ćete daleko veću svjesnost nego na poĉetku- imat ćete iskustvo vanjskih svjetova. Vi kao individualne duše izabirete istraţivati vanjske svjetove. Vi ste ostali zarobljeni u njima i sada pronalazite put nazad na sedmu gustoću, koja je razina vaše duše. I jednom kad pronaĊete put nazad, imat ćete izbor da još jednom izaĊete van i istraţujete vanjske svjetove, ili da nastavite vašu evolucijsku spiralu sve do 12-te gustoće, gdje postajete Bogovi Kreatori, koji su ostvareni, a ne samo potencijalni. Neki od vas će izabrati da postanu duhovni vodiĉi, onima koji su zarobljeni na niţim gustoćama. Kako bi to napravili, uzet ćete postotak dijela vaše duševne energije i prenjeti ga nazad u svjetove niţe gustoće, ali nećete imati biološki perceptivni mehanizam za niţe svjetove. Jednostavno ćete funkcionirati kao fragment duhovne energije, koji se još zove bestjelesni duhovni vodiĉ. Imat ćete razliĉite aspekte vaše duše, koje se zovu fragmenti, o kojima ćemo priĉati u sljedećem poglavlju. Tada ćemo više objasniti mehaniku fragmentacije duše i duševne integracije. Već smo spomenuli ideju podjele duše u poglavlju 1. Sada ćemo proširiti našu raspravu kako bi ukljuĉili dodatne vrste podjela i fragmentacija. Prije nego što to napravimo, napravit ćemo saţetak svega što smo do sada rekli. Nekoliko analogija za proces Kreacije Bog/Boţica/Sve što Je, ili kako god Ga ţelite nazvati, je odluĉio da ţeli doţivjeti svoju vlastitu Kreaciju, pa je stoga stvorio individualne duše ili individualne aspekte Sebe kako bi istraţio svemir. Taj proces se moţe poistovjetiti sa raĊanjem individualnih ljudskih beba. Te djeĉje duše iznikle su iz Boţje Glave i postale su entiteti na sedmoj gustoći kojima je dan izbor. One su mogle istraţivati šest niţih razina Kreacije ili su mogle evoluirati u duše roditelje, zrele duše kako bi ih mi nazvali, time što su direktno evoluirale od sedme do dvanaeste gustoće kroz proces koji se zove uzlazna rastuća spirala evolucije. U odreĊenoj toĉki ovog procesa, te duše su postale poput njihovih roditelja, Bogovi Kreatori. Nakon toga, one su mogle ponoviti ciklus stvaranjem dodatnih duša, koje će se razviti i ponovno stvarati nove duše, itd., time nastavljajući proces. Baš kao što vaša Zemaljska djeca idu u ljetne kampove kada doĊu u odreĊenu dob- moţda ponavljaju to iskustvo godinu za godinom, odreĊen broj godina – isto tako i vaše duše mogu odabrati putovati u niţe gustoće kako bi istraţivale i tada se vratile Roditeljima da im ispriĉaju sve o njihovom iskustvu u vanjskoj Kreaciji (ljetni kamp). Drugim rijeĉima, vi moţete reći svojim kozmiĉkim Roditeljima sve o vašem iskustvu na niţim razinama, kada se vratite u vaš dom na sedmoj gustoći.

86 |

Kada ste ostali zarobljeni na niţim gustoćama, bilo je neophodno stvoriti neke iscjeliteljske edukacijske ureĊaje, kao što u vašem svijetu postoje edukativni centri za one koji su postali intelektualno hendikepirani. Zapravo, svi ste vi (nakon iskustva treće gustoće)postali intelektualno hendikepirani. Više niste mogli funkcionirati kao potpuno svjesne duše sedme gustoće, pa ste trebali pomoćne edukacijske ureĊaje. Jedan od tih ureĊaja, detaljno opisan u poglavlju 2, je ono što zovete kotaĉ reinkarnacije. Taj specifiĉni edukacijski ureĊaj vam dozvoljava da iznova nastavite lomiti dio svoje duše u fiziĉka tijela, kako bi nastavili svoje istraţivanje treće gustoće, sve dok niste dovoljno evoluirali da se pomaknete na ĉetvrtu gustoću. Tada se proces nastavlja na malo drugaĉiji naĉin, i tada stvarate tijela ĉetvrte gustoće, koja su u osnovi jednaka onima na trećoj gustoći, osim što su intelekt i psihiĉko-intuitivne funkcije više razvijene. Mi shvaćamo da ponavljamo naša ranija uĉenja, koristeći malo drugaĉije rijeĉi, ali to radimo sa namjerom. Evolucija od Treće na Sedmu Gustoću Da ovo objasnimo drugim rijeĉima, vi stvarate tijela treće gustoće, da istraţujete svjetove treće gustoće, sve dok dovoljno ne evoluirate da stvorite tijelo ĉetvrte gustoće koje istraţuje 4.gustoću, tada s vremenom evoluirate da moţete stvoriti tijelo 5.gustoće, koje istraţujete svjetove 5 gustoće, itd. sve dok ne evoluirate nazad na sedmu razinu. Realnost je malo kompleksnija od toga, jer kad dosegnete petu gustoću, više niste pod utjecajem kotaĉa reinkarnacije. Tada ste na spirali uzdizanja. Kada dosegnete petu gustoću, više ne morate odbacivati vaš biološki entitet, već ga moţete jednostavno direktno modificirati tako da on moţe doţivjeti razine pete i šeste gustoće, i u nekoj mjeri sedmu gustoću. Proces se malo prilagoĊava, nakon što dosegnete petu gustoću. U petoj gustoći imate ono što se zove eteriĉno svjetlosno tijelo, koje je vozilo specifiĉno dizajnirano za istraţivanje pete gustoće. Vaša vozila pete gustoće su malo snaţnija i stabilnija nego tijela sa treće i ĉetvrte gustoće, i mogu se beskonaĉno odrţavati u vremenskim tokovima niţih svjetova. Vaše vozilo pete gustoće je sposobno istraţivati ĉetvrtu i do nekog stupnja treću gustoću, bez toga da se mora iznova odbaciti. Kotaĉ reinkarnacije je u osnovi edukativna naprava za duše sa treće i ĉetvrte gustoće. Malo se lakše snaći u svjetlosnim tijelima pete i šeste gustoće, zato što se ne morate oslanjati na mehaniĉke izume da letite zrakom, ili da se vozite površinom planeta. Vaša 5D vozila se ne raspadaju, jer više nisu pod utjecajem zakona entropije, ili ciklusa raspadanja u vanjskim svjetovima.

87 |

Izbor povratka u niţe svjetove nakon dosezanja sedme gustoće Jednom kada ste nauĉili sve što ste htjeli nauĉiti iz pete i šeste gustoće, vratit ćete se na sedmu gustoću, gdje ćete morati donijeti odluku. Da li se ţelite vratiti nazad i dalje istraţivati niţe svjetove? Da li se ţelite vratiti u niţe svjetove samo kako bi pomogli dušama koje tamo evoluiraju kroz proces fragmentacije dijela sebe u obliku duhovnih vodiĉa? Kada dijelite komad sebe na taj naĉin, imate nekoliko izbora koje moţete odabrati: 1 Moţete se dodijeliti jednoj evoluirajućoj duši u ulozi primarnog duhovnog vodiĉa; ili 2 Moţete postati slobodan duh i migrirati od jedne duše do druge, dajući pomoć kad je to potrebno;ili 3 Moţete odabrati ponovno utjelovljenje, ali tada niste vezani zakonom karme, nego ste jednostavno dobrovoljci koji su odabrali put utjelovljenja u jednu od niţih razina kako bi pomagali iz tog stanja, radije nego iz duhovnih svjetova. Tada imate više razliĉitih izbora. Neki od vas su u kategoriji broj tri. Vratili ste se više puta vašoj duši sedme gustoće, i dobrovoljno ste se vratili u svjetove niţih gustoća kako bi pomagali drugim dušama treće gustoće u buĊenju njihovog sebstva sedme gustoće. U ovo vrijeme na Zemlji, isto tako imate, bez obzira da li ih zovete Indigo, Kristalna ili Dugina djeca, duše sa sedme gustoće koje su specifiĉno došle na vaše podruĉje i dimenzije kako bi pomogli evoluirajućim dušama na trećoj i ĉetvrtoj gustoći. Ta djeca su došla kroz reinkarnacijski proces, zgušnjavanjem dijela sebe direktno u biološke entitete, sa namjerom da pomognu Zemlji. Evolucija planetarnih sistema Zemlja takoĊer prolazi kroz evolucijski proces zato što vanjska kreacija evoluira i raste zajedno sa individualnim dušama. Vanjski svjetovi nisu statiĉni. Kako vanjska kreacija evoluira i raste, razine gustoće vanjskih svjetova se mijenjaju. Vaši svjetovi treće gustoće s vremenom evoluiraju u svjetove ĉetvrte gustoće. Svjetovi ĉetvrte gustoće će evoluirati u svjetove pete gustoće. Novi svjetovi treće gustoće se neprestano stvaraju. Treća gustoća sadrţi prvu i drugu gustoću u ovom sluĉaju, jer ćete vidjeti da će prva gustoća s vremenom razviti biljni ţivot i postati druga gustoća, koja će s vremenom razviti ţivotinjski ţivot i postati treća gustoća, pa tako i novi planeti i solarni sistemi evoluiraju do stupnja treće gustoće, isto kao što je i vaša Zemlja postigla prije stotina milijuna godina. Jednom kad planet evoluira u treću gustoću, on je sposoban primiti ljudske duše u ova tijela treće gustoće koja trenutno nastanjujete. Neke duše će izabrati fragmentaciju dijela sebe u formi minerala i biljaka koje stanuju na prvoj i drugoj gustoći. Premda, proces evolucije od prve na drugu, i sa druge na treću gustoću je malo drugaĉiji od evolucije sa treće na ĉetvrtu i sa ĉetvrte na petu gustoću. On zahtijeva da se dio duha izvuĉe iz prve ili druge gustoće i spoji sa većim dijelom sebe, prije nego što se taj veći dio inkarnira u carstvo treće ili ĉetvrte gustoće.

88 |

Tu se postavlja pitanje da li se ţivotinja moţe vratiti kao ĉovjek, i da li se ĉovjek moţe vratiti kao ţivotinja i odgovor je da, ali ne kroz reinkarnaciju. To je drugaĉiji proces i rijetko se provodi jer većinu vremena kada duša odluĉi istraţivati prvu i drugu gustoću, ne vraća se nazad u ta carstva da ih ponovo istraţuje. Stvarni proces zgušnjavanja duše u prvu ili drugu gustoću je prekompliciran da sad ulazimo u to. Ispriĉavamo se. Neophodno je da se koncentriramo na treću, ĉetvrtu i petu gustoću, jer su to podruĉja koja ste sada izabrali za istraţivanje kao individualne duše.

Kako pristupiti različitim dimenzijama svemira 2 dio Geometrijske konfiguracije koje postoje izmeĊu kvadrata i kruga, ili izmeĊu osnovne dimenzije i singularnosti, su istovremeno lijepe i kompleksne. Ako se forme odvajaju, što znaĉi da izviru iz toĉke i rastu u veliĉini i obujmu, tada se formira dimenzionalno carstvo ili ono postaje više vidljivo. Ako se forme spajaju, što znaĉi da se smanjuju u veliĉini i obujmu, one se kreću prema singularnosti i time se pribliţavaju toĉki dimenzionalne promjene u pripremi za uzdizanje ili silaţenje duţ dimenzionalnog kontinuuma. Jedan od najjednostavnijih primjera za to je tetrahedron ili piramidna struktura , gdje su dvije piramide spojene bazama, kako bi stvorile predmet sliĉan ĉetverostranom izrezanom i izbrušenom dijamantu. Na bazi svake piramide je kvadrat, najstabilniji dio objekta. Kada duša doţivljava energiju kvadrata, on ili ona je potpuno zgušnjena unutar dimenzije koja je formirana tetrahedronom. (Bilješka: Moţete takoĊer imati i trokutnu piramidu – piramidu sa bazom trokuta, ali taj objekt je zapravo manje stabilan nego ĉetverostrana piramida u većini sluĉajeva.) Na vrhu obje piramide koje stvaraju tetrahedron, imate singularitet (zvjezdana vrata ili portal), koji dozvoljava duši da se kreće iz jedne u drugu dimenziju. U primjeru tetrahedrona, imate jednu piramidu koja pokazuje prema gore (uzlazna) i jednu koja gleda prema dolje (silazna). Piramida okrenuta na gore ima vrh koji predstavlja zvjezdana vrata ili portal kojem se pristupa kako bi se pomakli u višu dimenziju. Piramida okrenuta na dolje, ima vrh koji predstavlja zvjezdana vrata ili portal pomoću kojeg se moţete pomaknuti u niţu dimenziju. (Naravno, termini „gore“ i „dolje“, ovdje nemaju veze sa smjerovima). Ako moţete vizualizirati tetrahedrone priĉvršćene krajevima preko cijelog svemira, tada imate osnovni koncept kako su sastavljene dimenzije i kako im se prilazi. Neki od vaših znanstvenika su ispravno pretpostavili da su crne rupe vrata izmeĊu dimenzija, i mnogi su isplanirali ideju putovanja u centar galaksije i prolaska kroz crne rupe kako bi ušli u drugi svemir ili dimenziju. Morate razlikovati crne rupe koje postoje u jezgri većine galaksija i mini-crne rupe i mini-crvotoĉine koje postoje svugdje u 3D vremenu/prostoru. Masivne crne rupe koje postoje u centru razliĉitih nebeskih tijela, kao što su galaksije, kvazarne grupe i meĊuzvjezdani plinovi, su veze izmeĊu ovog lokalnog svemira i drugih svemira, tzv. paralelnih svemira. Mini-crne rupe i mini-crvotoĉine koje postoje u
89 |

velikom broju unutar tzv. obiĉnog vremena i prostora su zvjezdana vrata i portali koji vam dozvoljavaju putovati izmeĊu dimenzija ovog lokalnog svemira. Iako postoje sliĉnosti izmeĊu mini-crnih rupa i velikih crnih rupa, razine kojima one pristupaju su vrlo razliĉite. Kod geometrijskih energetskih konfiguracija sa trokutnom bazom, postoje razliĉite izvedenice, ukljuĉujući oktahedrone, isokahedrone, dodekahedrone, duododekahedrone, itd. Sada nećemo raspravljati o tim oblicima, jer njihove primjere moţete naći na Internetu. Spirala je vrlo unikatna forma u dizajnu svemira. Otkrit ćete da je koncept vremena, kao i ideja evolucije i konstrukcije svih ţivotnih oblika, bazirana na spirali. Premda i nije potpuno toĉno, ali moţete zamisliti trokute, piramide, tetrahedrone, isokahedrone, dodekahedrone, kvadrate, krugove i singularitete kao dio neţive Kreacije, ili osnovne temelje svemira; dok spiralu i njoj povezane fraktale i uzorke moţete zamisliti kao ţive temelje ţivota koji postoji unutar neţivog okvira svemira. Drugi naĉin kako to moţete razumjeti je da vam predstavimo koncept momentuma (pokretne sile), ili kutnog ubrzanja. Svi ţivi oblici u svemiru imaju do nekog stupnja ubrzanje, ili pokret svijesti i oblika, unutar relativno statiĉne strukture osnovnog svemira. Spirale se formiraju kada se objekti rotiraju ili kreću kroz EM polje. Iako su gravitacijske i nuklearne sile tehniĉki u obliku spirale (kada se istraţuju vrlo detaljno i sa odgovarajućom opremom), energetsko polje koje oĉigledno djeluje na objekte je EM polje. Boţja glava se istovremeno sastoji od vjeĉne promjene i kontinuiranog pokreta (svjesnosti). Svjesnost, koja se isprepliće sa statikom – nepromjenjivom, osnovnom formom svemira- stvara spiralu fraktalnih uzoraka energije unutar tog sloja (nepromjenjivog aspekta Boga). Vaši znanstvenici zovu tu bazu ili sloj „Bose-Einstein kondenzat“. Kako se temperatura pribliţi onom što zovete apsolutnoj nuli, vi otkrivate to statiĉno stanje svemira. Na apsolutnoj nuli, svo kretanje nestaje i imate ĉisto, nepromjenjivo stanje iskonske Boţje biti. Otkrit ćete da se to nepromjenjivo stanje takoĊer pojavljuje toĉno na toĉki singularnosti, koja postoji u neograniĉenom broju u Kreatorovom svemiru. Posljediĉno tome, otkrit ćete da su nulte toĉke apsolutne neutralnosti izmeĊu polariteta u EM polju takoĊer toĉke statiĉke nepromjenjivosti unutar Boţjeg Uma. Do sada smo raspravili bar tri naĉina pristupa vjeĉnom, nepromjenjivom aspektu Kreatora: 1 Odstranjivanjem svih termodinamiĉkih elemenata iz dijela prostora, i time stvaranjem temperature apsolutne nule, što znaĉi da ne postoji pokret ĉestica ili svjesnosti, tj. stanje zvano „Bose-Einsteinov kondenzat“ od nekih fiziĉara; 2 Kretanjem uzduţ spojnih strana strukture piramide u singularnost na vrhu strukture, što u osnovi znaĉi ulaz u mini-crne rupe i mini-crvotoĉine koje postoje unutar 3D vremena/prostora, i ; 3 Ulaţenjem u toĉku neutralnosti izmeĊu polariteta EM polja, dijela koji se zove “nulta toĉka” od nekih vaših znanstvenika
90 |

Vaţno je da vas podsjetimo, dragi Kreatori, da bez obzira kako pristupite vjeĉnom, nepromjenjivom aspektu Boga, vi ste zapravo na istoj toĉki iznad svog vremena i prostora. Bez obzira da li uĊete u mini-crnu rupu u galaksiji bilijunima svjetlosnih godina udaljenoj od Mlijeĉne Staze, ili uĊete kroz nultu toĉku EM polja u svom Zemaljskom laboratoriju, ili sagradite piramidu u vašem dnevnom boravku i nauĉite kako aktivirati vrh piramide na taj naĉin da proĊete kroz singularitet u sljedeću dimenziju, u toĉki singularnosti vi ste na toĉno istom mjestu na kojem ste i u nekoj dalekoj galaksiji. Svaka toĉka unutar Boţjeg uma je ista toĉka, jer koncept vremena i prostora ne postoji u nepromjenjivom vjeĉnom stanju. Vaš racionalni um će teško dokuĉiti ovaj koncept, ali do neke mjere ga bar moţete vizualizirati. Kada ovu ideju primijenite na svjesnost, umjesto na statiĉno geometrijsko stanje 3D vremena/prostora, ta ideja je sasvim smislena. Svi sistemi meditacije, svi putevi do prosvjetljenja, ukljuĉuju istu ideju. Stišavanjem vašeg uma ulazite u mirna, bezvremenska carstva ĉistog duha. Kada pokret svjesnosti ne postoji, vi se automatski postavljate unutar singularnosti a time i unutar toĉke vjeĉne, nepromjenjive Boţje svjesnosti. Sada ćemo promijeniti brzinu i vratiti se našoj raspravi o evoluciji duše. Evolucija i reinkarnacija ţivotinjskog carstva Kratko ćemo govoriti o evoluciji duše unutar ţivotinjskog carstva. U osnovi, ţivotinje se reinkarniraju, ali vrste obiĉno ostaju u svojoj potkategoriji. Ţivotinje prolaze proces uzdizanja, ali taj proces je priliĉno drugaĉiji od ljudskog procesa uzdizanja. Pas se će nastaviti reinkarnirati kao pas, obiĉno unutar iste podvrste psa. IzmeĊu inkarnacija, postoji astralni ili eteriĉni dio duha psa, koji se parcijalno ili potpuno ujedinjuje sa roditeljskim duhom tog psa. Kao što smo naveli prije, u ovoj toĉki sadašnjeg Odreda, ljudsko-ţivotinjski hibridi nisu dozvoljeni. Ipak, sve ţivotinje na vašem svijetu prolaze proces evolucije, i mnogi napredniji doţivljavaju ciklus sliĉan vašem. Otkrit ćete da u velikoj većini sluĉajeva, pas će se nastaviti inkarnirati kao pas i svaka sljedeća inkarnacija će postepeno povećati svjesnost psa, sve dok taj pas nije sposoban ući u ĉistu eteriĉnu formu – ono što bi vi nazvali duh psa ili totem ţivotinja(to je jedna od fraza kojom se koriste starosjedilaĉki narodi na vašem svijetu, koji mogu komunicirati sa duhom ţivotinja ili ţivotinjskim totemima koji su se uzdigli na eteriĉnu formu). Taj proces se odvija vrlo postepeno u ţivotinjskom carstvu. Moţete imati psa koji se inkarnira 10 000 puta prije nego što dosegne formu duha psa. Obiĉno psu nije dozvoljeno da se vrati nazad kao maĉka, ili da se maĉka vrati nazad kao pas, ili da se maĉka vrati nazad kao miš. To nije naĉin na koji se inkarnacijski proces odvija, za vrijeme ovog sadašnjeg Odreda. Pas se neće vratiti kao ĉovjek, niti će se ĉovjek obiĉno vratiti kao pas. Zapravo, pas se rijetko inkarnira u drugu podvrstu psa. Izumrle vrste

91 |

Izumrle vrste još uvijek ţive u duhovnom obliku. One se jednostavno više ne inkarniraju u tijela treće gustoće. Svemir ne gubi energiju. Svemir samo mijenja oblik. Vrste koje više fiziĉki ne postoje na vašem planetu imaju svoje otiske na eteriĉnim razinama, koje ovjekovjeĉuju te vrste na drugoj razini. U nekim sluĉajevima ta vrsta se zapravo uzdigne i zbog toga se više ne vraća nazad. U drugim sluĉajevima, to je destruktivna vrsta istrebljenja od strane ljudskih aktivnosti, ili prirodnih katastrofa, u kojem sluĉaju je uzorak u eteru netaknut, ali Zemlja više nije pogodno mjesto za inkarnaciju te vrste. I zbog toga oni izgube svoju fiziĉku formu, i inkarniraju se na drugim planetima koji su sposobni ugostiti njihova tijela. Ljudska inkarnacija u genetske linije U ljudskim inkarnacijama, duše se ĉesto vraćaju u iste genetske familije i etniĉke grupe ponovo i ponovo sve dok se lekcije izmeĊu tih duša ne završe. Mnogi od njih razviju sistem ugode i sigurnosti unutar njihovog kulturnog nasljeĊa, pa se tako odabiru reinkarnirati u iste obitelji i kulturne sisteme. Aboridţinska duša će se roditi, ţivjeti, umrijeti, otići u carstvo duha, procijeniti taj ţivot i odluĉiti da li postoji potreba da se nastavi inkarnirati kao Aboridţin dok se to Aboridţinsko iskustvo ne završi unutar te duše, kada se ta duša moţe inkarnirati u drugaĉijoj grupi. Mnoge ljude će privlaĉiti grupe duša ili veće proširene grupe duša, dok su još na Zemlji. Tek kada duše evoluiraju do odreĊene toĉke, kada ţele iskusiti drugaĉiju energiju grupe duša, tada one odabiru reinkarnaciju izvan njihove linije u neki drugi sistem linija. Ţivotinje imaju sliĉno ureĊenje, ali ne tako usavršeno. Što to vuĉe duše da se naĊu zajedno u mnogim ţivotima? Zašto plemena ostaju zajedno? DNA nije samo memorija inkarnacija duša, nego je takoĊer i kao što vi znanstvenici znate, memorija vaše linije predaka. Većina DNA grupa, zato što sliĉno privlaĉi sliĉno (zakon privlaĉnosti), ima tendenciju zajedniĉkog grupiranja, osim ako su vanjski mutirane, što znaĉi da energija ulazi izvan sistema pa uzrokuje mutaciju i pomak u drugom smjeru. Fragmentacija i integracija duše Sada ćemo govoriti o fragmentaciji i integraciji duše. Još jednom vas podsjećamo da je vaš jezik priliĉno ograniĉen u svojoj sposobnosti da objasni te koncepte. Naša definicija je ovakva: „Podjela duše” je samostalan entitet roĊen iz duše roditelja. „Fragment duše“ je dio duše koji nije sam po sebi samostalno biće, nego umjesto toga, pripada duši od koje se odlomio. Pokušajmo nacrtati sliku za vas. Ta slika ukljuĉuje ideju da je duša jedan ujedinjeni aspekt Boga koji moţe ukljuĉivati mnogo oblika, okusa, boja i tekstura. Kako duša ţeli iskusiti što više od ţivota koliko je to moguće, ona moţe izabrati odlomiti dijelove sebe iz centralnog Sebstva kako bi iskusila niţe svjetove. Ta fragmentacija moţe biti dobrovoljna i ne-dobrovoljna, ovisno o razini svjesnosti te duše. Neki aspekti – fragmenti i dijelovi duše – mogu biti vrlo veliki, ono što bi mi nazvali roditeljski fragmenti, dok drugi dijelovi ili aspekti mogu biti vrlo mali, ukljuĉujući ono što mi zovemo diskarnativni fragmenti entiteta. Premda, unatoĉ sposobnosti duše da se dijeli i fragmentira, ona je još uvijek ujedinjeni dio Boga.
92 |

Mi shvaćamo da je ovo paradoks, ali u vašem svijetu postoji mnogo paradoksa zbog vaše ograniĉene percepcije stvarnosti. Vaša duša je poput meduze sa krakovima od kojih je svaki sposoban svjedoĉiti, promatrati, i doţivljavati razliĉite aspekte Kreacije. Nekad se ti krakovi odvoje i podijele od tijela organizma kako bi istraţivali vanjsku Kreaciju. Kasnije, oni se ponovo spoje i ponovno kombiniraju u razliĉitim konfiguracijama, prije nego što se ponovno podijele i krenu u daleke dijelove Kreacije.

Priroda podjele duše i fragmentacije Kao što smo naveli u poglavlju 1, većina duša dolazi u tijelo kroz diviziju(podjelu), spuštajući se niz evolucijsku spiralu od 12-te do sedme gustoće, dok su druge duše, uglavnom zvane „ drevne duše“ ili vrlo stare duše došle direktno iz carstva dvanaeste gustoće u individualnost. Onda postoje one duše koje spadaju izmeĊu tih kategorija. Odluĉili smo preskoĉiti mehaniku podjele duša na višim razinama zbog sloţenosti i nedostatka prikladnih rijeĉi kojima bi to opisali. Zato ćemo se fokusirati na ono što se dogaĊa na niţim gustoćama. Duša sedme gustoće ima nekoliko naĉina na koje se moţe podijeliti na manje dijelove. Kada se ona podijeli procesom sliĉnim normalnoj diobi stanica, (moţete to povezati sa diobom stanica biološkog organizma), tada imate ono što se zove fragment roditeljske duše. Postoje takoĊer sekundarni fragmenti ili dijelovi koji se lome od roditeljskih fragmenata. Kada se duša inkarnira u odreĊeno carstvo, ta duša uzme mali dio sebe i projektira taj dio u odreĊeni perceptivni organizam ili tijelo koje je prikladno za tu razinu ili dimenziju. Morate razumjeti, dragi Kreatori, da duša ne uzima svoje cijelo biće sa sobom u vanjske dijelove Kreacije. Ona uzima samo mali dio sebe u ta carstva, dok roditeljski dio duše ostaje na sedmoj gustoći. To je relativno direktno ako duša ide samo na šestu razinu. Duša sedme gustoće na šestoj razini jednostavno odlomi dio sebe u šestu razinu, malo se razrijedi, uĊe u svjetlosno tijelo šeste gustoće (ili da to toĉnije opišemo, ona proizvede svjetlosno tijelo jer je na toj razini to više proizvodni proces nego ulaţenje u tijelo koje je već stvoreno), i postaje entitet šeste gustoće koje istraţuje svijet šeste dimenzije. Entitet šeste gustoće ima dio sebe za svoju roditeljsku dušu na sedmoj gustoći, i ĉesto se direktno moţe povezati sa svojim roditeljskim dijelom, isto kao što se mali izviĊaĉki brod odvaja od matiĉnog broda i vraća se nazad nakon skeniranja planeta. Duše mogu imati višestruke fragmente u svakoj od niţih gustoća, pa tako duša sedme gustoće moţe imati nekoliko fragmenata šeste gustoće. Kada duša sedme gustoće odluĉi doći u petu gustoću, dalja fragmentacija moţe biti neophodna. Kako se ta duša dalje fragmentira, moţe imati nekoliko dijelova u

93 |

petoj gustoći. Svaki od tih dijelova moţe imati primarni fragment u šestoj gustoći, koji zauzvrat ima roditeljski fragment na sedmoj gustoći. Pa tako imamo roditeljski fragment na sedmoj gustoći, primarne fragmente na šestoj i sekundarne na petoj gustoći. Fragmenti pete gustoće, zauzvrat, stvaraju zgušnjavanje koje im dozvoljava da uĊu u svjetlosno tijelo pete gustoće, kako bi istraţili svjetove pete dimenzije. Proces proizvodnje tijela pete gustoće je malo teţi od procesa proizvodnje tijela šeste gustoće. Kada duša odluĉi otići dalje u ĉetvrtu gustoću, slijedi sasvim drugaĉiji proces, ono što zovete inkarnacija, i u tom sluĉaju, stvara se tijelo iz genetskog uzorka, koje postaje embrij i fetus, sposoban da ugosti fragment postojeće duše pete gustoće. Duša se fragmentira i zgušnjava ulazeći u maternicu druge duše, ljudske majke, i taj fragment prolazi kroz rodni kanal kao inkarnirana duša. Ta duša ima ĉlanove svoje duševne familije, ako ih tako ţelite nazvati, aspekte sebe sa pete gustoće, koji zauzvrat imaju primarne fragmente duše na šestoj i roditeljsku dušu na sedmoj gustoći. Kada duša sedme gustoće odluĉi iskusiti treću gustoću, tada postoje ĉetiri razine fragmentacije, prije nego što je duša sposobna ući u tijelo treće gustoće i iskusiti trodimenzionalni ţivot. Svi fragmenti u ĉetvrtoj, petoj i šestoj gustoći se tada smatraju dio duševne linije ili duševne obitelji. Ispriĉavamo se na sloţenosti ove rasprave. Ne znamo kako bi vam to drugaĉije predstavili osim sluţeći se ovim kompliciranim mentalnim dijagramima, koji su vam predoĉeni. Kanal je razmišljao o stvaranju crteţa, ali je ubrzo otkrio da je bilo gotovo nemoguće grafiĉki predstaviti ovu ideju. Kao što smo naveli u poglavlju 1, na višim dimenzijama se pojavljuje proces, koji je sliĉan diobi stanica kod biološkog organizma, ali nije potpuno jednak tome. Tjelesne stanice se obiĉno dijele na dva dijela, dok se duše obiĉno podijele u dvanaest dijelova. Da ponovimo, nadduša, biće sa osme razine, se dijeli na 12 individualnih roditeljskih duša, koje se zauzvrat lome na manje dijelove, kako bi iskusile carstva ispod sedme gustoće. Moţda se pitate kako se duša ĉetvrte gustoće moţe dalje lomiti u treću gustoću. Ako pogledate Zemlju, vidjet ćete bilijune duša. Oni od vas koji vibrirate na ĉetvrtoj gustoći, moţete imati do 12 dijelova sebe koji se inkarniraju u treću gustoću u bilo koje vrijeme. Te fragmentacije se obiĉno pojavljuju na višim astralnim razinama vašeg sebstva ĉetvrte gustoće, a ne od ljudskih potomaka koje raĊate. Kada fragment duše uĊe u fiziĉko tijelo u trećoj dimenziji, on prolazi kroz svoj ţivotni vijek kao duša inkarnirana u ljudski biološki organizam, tj. fiziĉko tijelo. Ako duša nije dovoljno evoluirala da bude sposobna direktno se pomaknuti u sljedeću dimenziju (vraćanje gore po evolucijskoj spirali kroz uzdizanje), i ako izabere riješiti se tijela na kraju tog ţivota, još jednom će se vratiti u diskarnirani aspekt sebe na astralnim ili eteriĉnim carstvima, sve dok se ponovno bude mogla zgusnuti u drugo tijelo. Fragment moţe biti sposoban uzdići se jednu razinu gore,
94 |

ili više od toga, ponekad sve do sedme razine, izmeĊu reinkarnacija, ovisno o njegovoj razini svijesti i onoga što mora nauĉiti. Ako ostane na relativno istoj razini sa koje je krenuo, un ulazi na astralnu razinu. Astralna carstva se sastoje od mnogih pod-razina, od kojih su neke groteskne, mraĉne i zastrašujuće, a druge moţete opisati kao lijepe i ugodne. Taj fragment duše će tada traţiti buduću inkarnaciju ili će traţiti spajanje sa svojim višim dijelovima, ovisno o tome što se sve dogodilo u ţivotu koji je upravo završio. Ako je taj ţivot bio priliĉno kompletan i bez previše trauma, duševni fragment će se kretati vrlo brzo i vjerojatno će se spojiti sa svojim višim dijelovima, napraviti malu procjenu i tada se vratiti u sljedeću inkarnaciju. Ako je ţivot bio traumatiĉan, taj fragment duše moţe lutati astralom i traţiti da se veţe za razliĉite druge duše koje su još u tijelu. U tom sluĉaju imate ono što zovete duhovima, diskarnirane duhove ili astralne entitete, koji mogu parcijalno ili potpuno opsjedati drugu inkarniranu dušu. Upamtite da aspekt ili fragment koji luta astralom, još uvijek dio višeg reda fragmenata koji su povezani sa roditeljskom dušom, pa taj fragment nije istinski izgubljen. Samo se privremeno iskopĉao od viših razina svog bića. Konaĉno, sve duše koje proĊu kroz inkarnacijski proces, doĊu do toĉke gdje je njihova svjesnost takva da se više ne ţele reinkarnirati u tijela i tada se pomaknu na višu razinu izraţavanja sebe. Kada fragmenti duše dosegnu petu razinu svjesnosti, tada ĉesto doţive ponovno spajanje sa ĉlanovima njihove duševne familije ili spajanje sa dijelovima više gustoće njihove roditeljske duše. Kada god se dijelovi spajaju i skupljaju zajedno, to se zove integracija duše. Kad god se dijelovi duše fragmentiraju, to se zove fragmentacija duše. Kasnije u ovoj knjizi raspravit ćemo neke metode i tehnike koje podupiru integraciju duše.

Nesvjesna fragmentacija za vrijeme zemaljskog ţivota Unutar ţivota treće gustoće – koristit ćemo treću gustoću kao primjer, ali to je jednako toĉno i za ĉetvrtu gustoću – duše se mogu fragmentirati još i dalje. To je drugaĉija vrsta fragmentacije koja ne stvara samostalna bića. Ĉuli ste za izraz „ostavili ste dio sebe s onim kojeg volite“ i to doslovno postaje istina. Vi ljudi imate pjesmu zvanu „ Ostavio sam svoje srce u San Franciscu“. Mi mislimo da autor ove pjesme ne shvaća koliko je to istinito. Kada posjetite prekrasno mjesto i postanete navezani na njega, energetski tamo ostavljate dio sebe. Ako bi Kirlianovi fotografi slikali auru ovog entiteta, kroz kojeg govorimo, kad on ustane iz stolice, vidjeli bi da je dio njegove energije još uvijek na stolici. Nakon nekog vremena energija se rasprši i vrati svojoj duši, ali u nekim sluĉajevima, posebno ako je prisutna emocionalna navezanost, to se ne dogodi. Ako vi kao ljudsko biće postanete emocionalno navezani na drugo ljudsko biće, moţete utisnuti dio sebe u auru tog ljudskog bića što moţe završiti fragmentacijom dijela sebe od vašeg originalnog sebstva treće gustoće. Moguće je da nakon što proţivite pun i traumatiĉan ţivot na Zemlji, na kraju tog zemaljskog ţivota, imate nekoliko fragmenata sebe prikaĉenih na tijela drugih ljudi ili na mjesta koja ste posjetili tijekom tog ţivota. Svaki fragment će ĉesto biti
95 |

priliĉno izgubljen u tome što dalje napraviti, i biti će zbunjen dok uzaludno traţi druge dijelove ili roditeljski dio sebe. Kada je druga duša vrlo posesivna i dominantna, ta duša moţe uzeti dijelove vaše duše sa sobom i ne vratiti ih vama nazad dobrovoljno. Tada imate ono što se zove „otimaĉi energije“ ili „energetski vampiri“, što su duše koje uzimaju energiju drugim dušama i sakriju ih u sebi u nadi da će im to pruţiti više energije i moći, dok u stvarnosti one uzimaju fragmente drugih duša i stavljaju ih u auru svog vlastitog tijela. Takve duše zapravo kradu porcije tuĊe energije i drţe ih odvojene od njihovih vlasnika. Fragmenti duše ulaze u razliĉite pod-razine postojanja, ukljuĉujući niţa, srednja i viša astralna carstva, i do neke mjere niţa i srednja eteriĉna carstva. To su generalno podruĉja na kojima ćete naći diskarnirane fragmente duše, iako postoje druge varijacije o kojima nećemo raspravljati ovaj put. Zašto se duše fragmentiraju u ne-samostalne dijelove nedobrovoljno? Duša je energetska jedinica, koja sadrţi niti, vlakna, krakove, konopce, ili kako god ih ţelite zvati. Ta se vlakna isteţu od centra duševne esencije (dijela koji je direktno povezan sa Bogom). Boţja energija (duh) se prenosi kroz ta vlakna, sliĉno kao što se ţivotna sila drveta moţe vidjeti kroz grane drveta, sve do lišća, kao integralnog dijela tog organizma. Kao što se manje grane i lišće drveta mogu slomiti na oluji, tako i vanjska vlakna duše mogu postati vrlo lomljiva i slaba u usporedbi sa svojim unutarnjim dijelovima, i kada duše izaĊu van u istraţivanje vanjskih regija svemira, dijelovi se mogu odlomiti i mogu ostati zarobljeni u auri (energetskom polju) drugih duša. TI dijelovi više nemaju direktnu vezu sa roditeljskom dušom, osim kroz energetsku sklonost, pa tim dijelovima ĉesto postane teško spojiti se sa roditeljskom dušom. Oni mogu lutati po eteriĉnim ili astralnim carstvima sve dok ne naĊu drugu dušu na koju će se spojiti. Ako duša na koju je fragment spojen nije pravi vlasnik tog dijela, to će se manifestirati kao navezanost entiteta ili opsjednutost. Ako je ta veza nestabilna ili slaba, to je onda parcijalna opsjednutost. Ako se radi o vrlo malom fragmentu, to će se pokazati kao mala oznaka na auri na surogatnoj roditeljskoj duši. Drugim rijeĉima, taj mali fragment ima dio svjesnosti originalne duše od koje se odlomio, i dio te svijesti će ostati utisnut u svjesnost surogatne roditeljske duše koja ga je uzela na sebe. Nova roditeljska duša se moţe ponašati kao spuţva ili magnet za fragmente ostalih duša, ovisno o psihologiji i generalnom stanju svijesti novog roditelja. Ako ovo stavimo u drugo lice, vi kao samostalna duša djelujete kao surogatni roditelj dijelu druge duše. Energija te tuĊe duše biti će otisnuta u vašu auru, a svjesnost te druge duše će biti parcijalno pomiješana sa vašom svjesnosti do nekog stupnja. Kada se velik broj duševnih fragmenata skupi u auri surogatne roditeljske duše, moţe nastati mnogo poteškoća. Ovaj kanal i mnogo ostalih ljudi koji se bave
96 |

iscjeljivanjem, ĉesto vide energije mnogih razliĉitih duša na ĉovjeku koji je došao na iscjeljivanje. To oteţava tom ĉovjeku da razumije i postane svjestan svoje vlastite esencije. Vanjski slojevi aure te duše mogu sadrţavati mnogo fragmenata drugih duša. Ako dijelovi drugih duša ovladaju surogatnom roditeljskom dušom, ta surogatna roditeljska duša moţe dobiti teške mentalne probleme. Većina vas poznaje bar jednog ĉovjeka koji vjerojatno nosi energije velikog broja drugih duša, do te mjere, da jedva poznaje sebe. Fragmenti se veţu sa svrhom pokušavanja ujedinjavanja sa njihovim primarnim ili roditeljskim dijelom, ali zbog toga što su to samo fragmenti, oni nemaju dovoljnu razinu inteligencije za prepoznavanje kada su se povezali sa njihovim pravim sebstvom, pa će se pokušati spojiti sa bilo kim koga naĊu u podruĉju na kojem lutaju. Općenito oni odlaze tamo gdje pronaĊu neki afinitet. Afinitet moţe ukljuĉivati sliĉne emocionalne karakteristike koje ima njihova roditeljska duša. U nekim sluĉajevima ta situacija je sliĉna odnosu parazita i domaćina. Ako je originalna roditeljska duša priliĉno mraĉna, i rezultirajući dijelovi su priliĉno mraĉni, tada oni mogu iscrpiti ţivotnu energiju iz surogatne roditeljske duše. Takav sluĉaj se pojavljuje kod mnogo duša koje dolaze iscjeliteljima jer se ţale na velik umor tj. osjećaj konstantnog umora. Istovremeno, doktori medicine ne mogu naći nikakvu bolest na njima. Postoje jednostavne tehnike koje iscjelitelji mogu koristiti da odstrane dijelove drugih duša sa surogatne roditeljske duše. U nekim sluĉajevima, iscjelitelji takoĊer mogu poslati dijelove duša u svjetlost i jednom kada su u svjetlosti, one su voĊene prema njihovim iskonskim roditeljskim dušama od strane dobrih vodiĉa i ĉlanova duševne familije. Ova knjiga se primarno bavi promjenama na Zemlji i prijelazima koji se pojavljuju, pa nećemo ulaziti u dubinu o razliĉitim manifestacijama duševnih fragmenata, ali ćemo spomenuti da su duhovi, poltergeist-i, prikaze, kugle, i razliĉite druge manifestacije najĉešći oblici kojima se prikazuju fragmenti duše koje vidovnjaci mogu percipirati. Molimo da razumijete da nisu sve prikaze i kugle pravi duševni fragmenti. Neki od njih su misaone forme, koje su paketi energije koje duše isijavaju. Kada se misao projektira sa velikim intenzitetom, tada ona isijava na van u obliku geometrijskog uzorka - misaonog uzorka. Ti misaoni uzorci mogu nalikovati i biti zamijenjeni sa dijelovima duše. Isto kao duševni fragmenti, misaone forme takoĊer mogu ići van i zakvaĉiti se na druge duše. Misaone forme privlaĉe duše sa sliĉnim misaonim obrascima. To je dio zakona privlaĉnosti. Ako postoji netko u vašem ţivotu s kim ste vrlo bliski i stalno razmišljate o toj osobi, vrlo je moguće da je dio vaših misaonih formi ušao u auru te osobe. Obiĉno je potrebno puno više od obiĉnog razmišljanja o nekome, kako bi se dio vaše duše smjestio u drugu dušu. Najĉešći naĉin na koji se dio vaše duše moţe nastaniti u neĉiju drugu dušu je kroz seksualni odnos, proces raĊanja, ili interakcijom u vrlo, vrlo bliskim obiteljskim odnosima. Sada priĉamo o temi koja je vrlo sloţena i teška za razumijevanje prosjeĉnom ĉovjeku. Iako, mi smatramo da su vam potrebne neke osnove za materijal o uzdizanju i Zemljinim promjenama. Vidjet ćete, dragi Kreatori, da studija
97 |

fragmentacije duše dovodi do razumijevanja o tome kako integrirati dušu. Duševna integracija je presudna ako se planirate pomaknuti prema uzdizanju. Integracija duše Energija duše nikada ne moţe biti uništena, ali se duša moţe fragmentirati mnogo, mnogo puta. Ona se moţe pretvoriti u milijune dijelova, poput razbijenog stakla, i ponekad je dušama vrlo teško skupiti sve svoje dijelove zajedno u povezanu cjelinu. Zbog toga imate toliko puno duša, pogotovo na planeti Zemlji, koje se ĉine bespomoćne, ĉini se kao da imaju vrlo malo kontrole nad svojim ţivotima, i ĉine se kao da nisu sposobne stvarati stvari koje ţele u ţivotu, osim na nekoj osnovnoj razini. Duševna integracija je proces skupljanja dijelova vaše duše i vraćanja ih na naĉin koji je dobar za vaš duševni razvoj i koji ubrzava vašu evoluciju na više razine. Mnoge vaše tehnike iscjeljivanja i meditacija su specifiĉno dizajnirane kako bi odstranile fragmente drugih duša iz vaše aure, i vratile ih njihovim pravim vlasnicima, kao i to da vam dozvoljavaju da povuĉete vaše fragmente iz aura drugih duša i vratite ih u svoje biće. Kako znate ako imate svoje fragmente u drugim dušama ili na drugim mjestima? Općenito ako imate dijelove sebe u drugoj duši, ta duša će stalno biti u vašem umu, i stalno ćete se identificirati sa tom dušom. Ako imate dijelove duše na drugim mjestima, tada ćete imati snove koji se ĉesto ponavljaju o tim mjestima, ili ćete stalno razmišljati o tim mjestima za vrijeme vašeg budnog stanja. Kako pozvati nazad dijelove sebe koji su se rasipali po svemiru? To je jedna od svrha razliĉitih meditacija i tehnika iscjeljivanja koje se danas nude na vašem svijetu; njihova prava svrha je ta da vas nauĉi kako vratiti fragmente duše. Postoji proces koji ovaj kanal omogućava, koji ukljuĉuje komunikaciju sa vašim sebstvom iz prošlih ţivota, koji je dizajniran kako bi vam pomogao da vratite dijelove vaše duše. U ovom specifiĉnom primjeru, vi oprostite vašem sebstvu iz prošlih ţivota i otpustite ga u svjetlost. Terapeutska praksa ovog kanala, „vremensko iscjeljivanje“, je primjer povratka dijelova duše i tehnike integracije. Moţe se ĉiniti kao kontradikcija, otpustiti vaše izgubljene dijelove duše u svjetlost, ali to zapravo nije, jer kad otpustite dijelove duše u svjetlost, vi ih zapravo oslobaĊate iz carstava na kojima su zapela. Vi ih povlaĉite iz aure drugih ljudi i kada se jednom vrate u svjetlost, tada ih roditeljska duša moţe lako ponovno spojiti. Do sada smo izdvojili mnogo aspekata duševne evolucije i moţda se pitate na koji naĉin je duševna fragmentacija i integracija vaţna za ţivot na Zemlji danas, i u godinama koje slijede. Kako moţete koristiti ove informacije da poboljšate vaše ţivote i pripremite se za promjene koje dolaze? Da li ste ikada ĉuli za izraz „ On ili ona je danas rastrojena“ ? Taj izraz se moţe uzeti doslovno, što znaĉi da duša ima dijelove raspršene preko cijele Kreacije. To su energetska iskustva koja moţete doslovno osjetiti u fiziĉkoj formi. Kada ste rastrojeni, kada imate dijelove sebe raspršene svuda oko vas, tada se doslovno osjećate iscrpljeno, tada osjećate da nemate dovoljno energije da stvorite ono što ţelite.
98 |

Morate razumjeti da kako bi bili snaţna, kreativna bića, na vašem svijetu, neophodno je da imate integriranu dušu. Kako bi mogli stvarati kao što mi stvaramo, kao su-stvoritelji sa Bogom,neophodno je dovesti sve svoje fragmente i dijelove zajedno u jednu spojenu cjelinu, jer ako to ne uĉinite, to je kao auto koji ne koristi sve cilindre. Kako bi dovoljno promijenili vaše vremenske linije da stvorite promjene koje ţelite vidjeti u svom svijetu, neophodno je da budete razumno cijeli i kompletni iznutra. Ako bi imali sve svoje dijelove duše skupljene u vas same, kad bi svi vi bili kompletno integrirani kao individualne duše, tada bi ĉak i mala grupa takvih duša bila dovoljna da stvori kritiĉnu masu za iscjeljivanje cijelog planeta. Sada ćemo pokriti nekoliko sljedećih relevantnih tema. Utjecaj presađivanja organa na ljudsku svjesnost Postavilo se pitanje, „Kada su ljudi ukljuĉeni u transplantaciju organa, da li to utjeĉe na integritet duše?“ Mi bi rekli da transplantacija organa ĉesto kompromitira integritet vaše duše. U većini sluĉajeva kompromis se moţe prevladati kroz razliĉite iscjediteljske mjere. U nekim sluĉajevima, to je ozbiljan kompromis integriteta ljudske forme. Postoji previše individualnih sluĉajeva da bi mogli napraviti općenitu izjavu o presaĊivanju organa. Reći ćemo ovo – svaki organ nosi odreĊenu vibraciju i ako je taj organ bio sa originalnim tijelom dugo vremena, kao npr. od djetinjstva do odrasle osobe, taj organ dobiva vibraciju duše koja nastanjuje to tijelo (kojem organ originalno pripada), i kada se organ presadi u drugo ljudsko tijelo, dio esencije originalne duše se takoĊer prenosi, osim ako se primijene mjere iscjeljivanja koje neutraliziraju taj efekt. Na primjer, ako dobijete bubreg od sestre ili brata, jedan dio svjesnosti vaše sestre ili brata se ugraĊuje u vašu vlastitu svijest, kao rezultat presaĊivanja. To moţe uzrokovati poteškoće, ako je to uĉinjeno bez dovoljne razine svjesnosti. Sada nećemo ulaziti u metode kojima se te poteškoće mogu otkloniti. Utjecaj transfuzije krvi na ljudske duše Kada ĉovjek primi krv od drugog ĉovjeka, to isto moţe utjecati na integritet svjesnosti u jednoj ili obje duše. Transfuzija krvi je direktniji primjer kako energija i esencija neĉije duše moţe biti djelomiĉno prenesena u drugo tijelo, koje nastanjuje druga duša. Morate shvatiti da transfuzija krvi obiĉno ukljuĉuje manji dio krvi u ljudskom tijelu. Ako bi ljudsko tijelo izgubilo svu svoju originalnu krv i zahtijevalo svu novu krv, u tom sluĉaju postoji mala vjerojatnost da bi fiziĉki organizam preţivio dovoljno dugo da primi novu krv. U većini sluĉajeva, transfuzija krvi ukljuĉuje 10 % do 50 % ukupne krvi tijela koje prima novu krv. Nakon transfuzije, oko 50 do 90 % originalne krvi još je u tijelu. Budući da je većina krvi originalna, većina energije duše osobe koja prima krv ostaje netaknuta. Samo mali postotak duševne

99 |

esence duše donatora se prenosi u tom sluĉaju. Duša naravno, ne stanuje u tijelu, ali ima direktan kontakt sa tijelom. Tako većina energije duše ostaje u tijelu koje donira krvi samo mali postotak esence te duše se prenosi u krv i tijelo duše koja prima transfuziju. Unatoĉ tome, moţe se dogoditi odreĊena fragmentacija. Tehnike vraćanja vaših izgubljenih fragmenata i vraćanje fragmenata drugima Kao što smo naveli prije, postoje tehnike za vraćanje vaših izgubljenih fragmenata i vraćanja izgubljenih fragmenata koji pripadaju drugima. Neke metode ukljuĉuju hipnoterapiju ili psihoterapiju. Postoje tehnike gdje opraštate sebi i drugima koji su utjecali na vaš ţivot. Kada oprostite duši za koju mislite da je uzrokovala vašu ljutnju, bol, ili tugu na neki naĉin, vi u osnovi odstranjujete iz vaše aure fragmente te duše koje ste zadrţavali na sebi. Ako ta duša takoĊer drţi fragmente vaše energije , ti dijelovi se obiĉno vraćaju za vrijeme procesa opraštanja, pa je to jedna od tehnika koja je posebno efektna za vraćanje izgubljenih fragmenata. Kada nekome ne oprostite, kada se drţite ljutnje i srdţbe, dio vaše energije se smjesti u auru druge duše i ponekad se dio energije te duše takoĊer smjesti u polje vaše aure. Taj nedostatak integriteta energije se hrani sam sobom. Pa vam je duplo teţe oprostiti toj duši. Zbog toga je vaţno ne dozvoliti ljutnji da se nakuplja. Isto tako, ako imate slabe granice i dozvoljavate drugim ljudima da uĊu u vaš osobni prostor bez da se zaštitite od njihove energije, moţete postati ono što se naziva „duševna spuţva“. To je analogno priljepku na molu uz ocean. Moţete imati toliko puno slojeva priljepaka na molu, da drveni mol više nije vidljiv. Sve što vidite su samo priljepci. Vaša duša moţe poĉeti nalikovati kao da je prekrivena slojevima priljepaka, ili malim dijelovima drugih duša koje su se zaglavile na vašu dušu i potpuno je prekrivaju sa dva ili tri sloja. Tada se ĉudite zašto niste sposobni sami razmišljati, donositi vlastite odluke ili ĉiniti bilo što jasno, i to se dogaĊa jer ste postali sakupljaĉ slojeva. Sakupili ste taj sav materijal duša, fragmente tuĊih duša. Kroz opraštanje i razliĉite druge metode, ukljuĉujući hipnozu, psihoterapiju, meditaciju, preporod i druge tehnike, moţete poĉeti ĉistiti priljepke na vašem molu, te fragmente koje ste skupili u vašoj auri. Kada oĉistite sve fragmente drugih duša koje su pristale na vaš brod, tada takoĊer postanete dovoljno jasni da moţete otići gdje god su vaši fragmenti smješteni i vratiti ih nazad sebi. Nije neophodno da to svjesno uĉinite. To je moguće uĉiniti podsvjesno ili nesvjesno. U meditaciji, moţete jednostavno zatraţiti da vam se vrate svi fragmenti i u nekim sluĉajevima to moţe biti dovoljno da ih sve vratite nazad. U drugim sluĉajevima, ĉišćenje aure ili balansiranje ĉakri moţe biti dovoljno da oĉisti sve dijelove energije drugih ljudi iz vašeg prostora i da se ti dijelovi vrate njihovim vlasnicima.

100 |

Susret sa drugim primarnim duševnim dijelovima na Zemlji Postavilo se pitanje, „Da li ikad sretnemo drugu dušu koja je jedna od dvanaest primarnih podjela naše nadduše?” Nije toliko uobiĉajeno da sretnete jednu od vaših primarnih 12 podjela duše, jer kad većina duša doĊe u svijet niţe gustoće, ţeli istraţivati što god više mogu te niţe gustoće, i ako više njihovih podjela sa više gustoće dolazi u taj svijet, oni se obiĉno ţele ravnomjerno rasporediti preko podruĉja niţe gustoće kako bi dobili maksimalnu moguću raznolikost iskustva. Ako bi nadduša stavila dvije ili više svojih podjela na istu lokaciju i ako bi se te podjele srele, tada nadduša ne bi imala toliko raznoliko iskustvo koje bi ţeljela imati. Ipak, to se takoĊer ponekad dogodi, i takvi odnosi znaju biti vrlo problematiĉni jer su te duše previše sliĉne i nema dovoljno dopunskih aspekata u partnerima, kad bi ih usporedili sa dušama koje su razliĉite. Duše koje su razliĉite obiĉno se bolje slaţu, jer svaka od tih duša traţi u drugoj ono što njoj nedostaje, kako bi dobila cjelovitiju perspektivu ţivota. Rijetko je da se dvije ili više podjela od 12 dijelova sretnu u istom ţivotu na Zemlji, ali to se dogaĊa, i kada se to desi, ĉesto su takve veze vrlo turbulentne i ţestoke, i ţivot postane teţak za svaku od tih podjela. To se dogaĊa zbog toga što duboka veza izmeĊu dviju duša trenutno vraća sjećanja na više razine i vrijeme koje su zajedno tamo proveli, što pokreće neriješene emocionalne probleme koji staju na put prisjećanju višeg sebstva. Mnoge duše nisu spremne nositi se sa tom preprekom psihološkog proĉišćavanja i ĉišćenja i mogu se prepasti te veze. Više o tome moţete proĉitati u poglavlju 9, u „Psihologiji duševnog rasta“.

Plamene duše blizanke Većina duša izroni iz nadduše u parovima. Obiĉno postoji šest parova duša koje se podijele iz nadduše. Postoji program o kojem je ovaj kanal već priĉao, gdje 6 duševnih podjela nadduše doĊu u Zemaljsko utjelovljenje, dok 6 od njih ostane na višim dimenzijama. Ovih 6 na višim sferama su vodiĉi drugih 6 koje su u niţim dimenzijama, pomaţući im da se kreću kroz niţe svjetove kako bi se uzdigli do viših. To je oblik koji duše najĉešće uzimaju kad dolaze u niţe svjetove. Kada dvije duše doĊu direktno iz Boţje Glave, ili kroz jednu ili više razina nadduše istovremeno (od 8 do 11), te na istoj zraci, tada se one zovu duše blizanke ili plamenovi blizanci. Dio tih duša blizanki, ostaje povezan sa njihovom naddušom osme gustoće. Blizanci se premjeste na sedmu gustoću, te dijele liniju više gustoće po porijeklu. To je najĉešći naĉin na koje duše izviru iz Boţje Glave. Kada duše blizanke postoje kao individualne duše, jedna od njih gotovo uvijek sama ode na niţe gustoće, kako bi duša na višoj gustoći bila veza duši na niţoj gustoći, jer ako bi obje otišle u niţe gustoće, moglo bi im biti teško osloboditi se iz tih niţih gustoća i vratiti na više gustoće.
101 |

To je bio problem u prošlosti na Zemlji, i drugim planetima gdje su se duše fragmentirale u vanjske razine ili dimenzije. Parovi koji su došli u niţe svjetove istovremeno su bili nesposobni izvući se iz „ţivog pijeska“. To je poput dva bliska prijatelja koji zajedno skaĉu i tonu u ţivi pijesak. Ako jedan skoĉi a drugi ostane na obali sa uţetom, postoji velika šansa da će duša u ţivom pijesku izaći van. Ali ako oboje uskoĉe, tada je teško. Sada moţda kaţete, „ Zašto ne postoje neki drugi duhovni vodiĉi za te duše?” i dakako oni postoje. Sve duše imaju više duhovnih vodiĉa i višestruke razine vodstva, ali je puno lakše da duša blizanka Zemaljske duše vodi tu dušu sa viših sfera, nego da ju vodi bilo koja druga duša. IzmeĊu duša blizanki postoji prirodna privlaĉnost. Postavilo se pitanje da li moţe postojati više od jedne duše blizanke za inkarniranu dušu, i odgovor je da i ne. Postoji samo jedan roditeljski dio koji je blizanac roditeljskom dijelu inkarnirane duše, ali zbog toga što se duše mogu fragmentirati bilo koji broj puta, moguće je da jedan ili oba roditeljska dijela para duša blizanki mogu proći kroz dodatnu fragmentaciju, u kojem sluĉaju mogu postojati višestruki dijelovi para ili na astralnim ili na eteriĉnim razinama, ili utjelovljene na Zemlji. Ovaj kanal je radio sa mnogim klijentima koji su sasvim sigurni da su sreli svoju dušu blizanku na Zemlji, i u rijetkim sluĉajevima, oni su u pravu u tom dijelu da su oboje klijent i blizanac roditeljski fragmenti na Zemlji u istom vremenu. Premda, ono što se stvarno dogaĊa je sljedeće: 1 Veza ĉlana duševne obitelji koja se jako osjeća, je zamijenjena za vezu duša blizanki, ili 2 Klijent se susreo sa fragmentom roditelja duše blizanke koji se dalje fragmentirao i sada je utjelovljen na Zemlji u nekoliko dijelova. Teoretski, moţe postojati 6 fragmenata duša blizanki na Zemlji i 6 na nebu, koje su sve povezane sa roditeljskim dijelom duše blizanke.

Proširene duševne familije Priĉali smo o procesu podjele duše, fragmentaciji i integraciji. Sada ćemo ukratko objasniti proces stvaranja veza. To je ono što vi zovete srodna duša. Srodne duše su zapravo paralelne duše – duše koje imaju sliĉan put evolucije – i kada takve duše ne pripadaju istoj roditeljskoj duši, tada su one poznate pod nazivom srodne duše. One se prirodno osjećaju vrlo bliske jedna drugoj. Ali kada takve veze ukljuĉuju duše koje su primarni fragmenti istog roditelja, tada imate ono što zovemo ĉlanovi duševnih obitelji. Ĉlanovi duševnih obitelji mogu se protezati kroz nekoliko razina. Sada ćemo to objasniti. Ako je ĉlan duševne obitelji bio jedan od originalnih 12 koji su izašli iz iste nadduše, tada imate ono što zovemo primarni ĉlan duševne obitelji. Kada se one sretnu na Zemaljskoj razini, tada imate jednu od rijetkih odnosa kojeg smo naveli prije. Ako sluĉajno sretnete jednog od šest primarnih ĉlanova duševne
102 |

obitelji inkarniranog na Zemlji, tada moţete osjećati trenutnu povezanost sa tom dušom. Moţete osjetiti vrstu povezanosti kakvu bi imale srodne duše, ali u većini sluĉajeva to će biti vrlo teška veza jer ste obiĉno došli zbog drugaĉijih razloga i vaša iskustva se jako razlikuju, iako ste iznutra vrlo sliĉni. Kao što smo spomenuli prije, ĉesto je vrlo teško takvim dušama uskladiti svoje razlike, iako dolaze iz iste nadduše. Takve duše ĉesto dolaze sa onim što vi zovete “duševnim ugovorom”, koji je u tom sluĉaju dogovor za doţivljavanje potpuno drugaĉijih stvarnosti dok su na Zemlji. Puno je ĉešće da se sretnete i poveţete sa dušama iz vaše proširene duševne obitelji, onim dušama koje su izašle iz iste originalne glavne nadduše na devetoj gustoći, ili nadduše vaše nadduše. Drugim rijeĉima, postoji 12 podjela koje su izašle iz vaše glavne nadduše devete gustoće. Tih 12 bića je postalo vašim naddušama osme gustoće, koje su zauzvrat rodile svaka 12 individualnih duša sedme gustoće, pa tako imate 144 duša koje sve pripadaju vašoj glavnoj nadduši devete gustoće. Puno je ĉešće da sretnete neke ĉlanove te proširene duševne obitelji od 144 ĉlana. Obiĉno postoje pribliţno 72 vas na Zemlji u jednom vremenu i 72 vas na višim razinama koji asistiraju. Mnoge veze srodnih duša na Zemlji se izmeĊu proširenih ĉlanova duševne obitelji. U mnogim sluĉajevima, u procesu podjele nadduše moţete ići 3 razine duboko. Od tih 144 duša svaka moţe roditi 12 dodatnih duša (od astralnih i eteriĉnih razina, kroz fragmentaciju ili inkarnaciju, a ne direktno kroz biološko raĊanje). Sada imate 1 728 individualnih duša. Postoje primjeri gdje duše koje dolaze su tri razine udaljene od originalne grupe duša i drugi primjer kada su udaljene samo dvije razine. Mi znamo da je teško shvatiti te koncepte, ali smo ograniĉeni vašim jezikom. Ako razmišljate o Boţjoj Glavi kao o neprekidnom energetskom polju, tada vam moţe biti jasnije. Ako Boţju Glavu nazovemo baĉvom vina, tada univerzalno Boţje Sebstvo sa 12-te gustoće moţemo prikazati kao izmiješanu vinovu lozu u baĉvi, a univerzalno Boţje Sebstvo sa 11-te gustoće velikom grupom groţĊa. Tada kršćansko ili budistiĉko Sebstvo sa 10-te gustoće moţemo nazvati pojedinaĉnim grupama groţĊa u većoj koliĉini vina, a glavno Sebstvo nadduše manjom grupom, itd. Postoji sve više i više grupa kako se spuštate na ljestvici, ali svaka grupa ima manji broj grozdova.

Drugaĉije duše imaju drugaĉije razine podjele ukljuĉene u njihovo duševno stablo, ako to ţelite tako nazvati. To je dobra fraza, sliĉna vašem rodoslovnom stablu. Uzet ćemo primjer uzdignutog majstorskog bića, i pogledati njeno duševno stablo. Istraţit ćemo duševnu liniju entiteta znanog kao Isis. Isis se trenutno manifestira kao biće osme gustoće sa Siriusa. Ona je visoka svećenica Reda Isisa, drevne egipatske škole misterija, koja je postojala na Zemlji prije 8000 godina. Isis je vodila Zemaljske duše sa viših razina tisućama godina. Neki od

103 |

njenih duševnih podjela sedme gustoće su se inkarnirali u dinastije Faraona kasnijeg Egipta. Entitet Isis, koji trenutno vibrira na osmoj gustoći, se podijelio dva puta do sada, pa postoji 144 dijelova Isisa, ukljuĉujući 72 na Zemlji i 72 koja nisu na Zemlji, pa i vi tako moţete biti jedan od 72 podjele entiteta Isis. Ako je to sluĉaj, tada kako se vi vraćate po evolucijskoj spirali u više gustoće vašeg bića, konaĉno ćete doći u kontakt sa nekim od drugih podjela Isisa. Premda, vi ćete se samo ujediniti sa fragmentima svog bića koji su nepotpuni, na niţim razinama. Samostalne duše se ne stapaju zajedno jedna u drugu. To je pogrešno uĉenje. One neće prestati postojati i vi takoĊer nećete prestati postojati kako se pomiĉete na gore po evolucijskoj spirali. Kada ste vi roditeljska duša, koja je samostalno biće na razini sedam, fragmenti koji su ispod vas konaĉno se spoje nazad u vašu roditeljsku dušu, ali kad priĉamo o razinama od 8 do 12, mi ne govorimo o dijelovima duše, nego o duševnim podjelama. Mi uvijek priĉamo o samostalnim dušama kad god spominjemo razine od sedme na gore, i tako svih 144 samostalnih duša Isisa će nastaviti biti samostalne duše, ĉak i ako se vrate na sedmu i osmu gustoću. Osma gustoća je razina grupiranja. Duše doţivljavaju ţivot kao grupe duša na toj razini, ali se ne stapaju nazad jedna u drugu i ne gube svoj identitet. One nastavljaju imati ĉvrsti, unikatan identitet. Kao da postoji samo jedan entitet, sa malim dušama sadrţanim u njemu, koje su sve dio cjeline, ali još uvijek imaju diskretne granice oko sebe. To je najbliţi opis koji vam moţemo dati. Kako se vi premještate u sedmu i osmu razinu svjesnosti, postat ćete jednaki originalnoj Isis energiji što se tiĉe vibracije, ali ćete biti samostalna duša koja nije jednaka originalnoj Isis duši. To je poput situacije kada rodite dijete i dijete odraste u odraslu osobu. Taj odrasli ĉovjek biti će jednak vama, na više naĉina, ali se neće stopiti zajedno s vama. Još uvijek moţete imati interakciju sa Isisom na svakom koraku procesa uzdizanja, isto kao što vaše dijete moţe imati interakciju sa vama, nakon što je odraslo. Mnogo duša koje su u osmoj gustoći će evoluirati u devetu gustoću, pa je vrlo moguće da kad dosegnete osmu gustoću, originalna duša znana kao Isis biti će u devetoj ili desetoj gustoći i funkcionirat će kao duševna grupa na jednoj od tih razina. Shvaćamo da su ovi koncepti teški. Teški su i ovom kanalu. Ovaj kanal moţe vidjeti slike onoga što mi prenosimo, ali staviti te slike u vama smislene rijeĉi je vrlo teško.

Nešto više o fragmentaciji duša Kratko ćemo govorit što se dogaĊa kada postoje traumatske podjele za vrijeme prethodnih ţivota duše. Mi govorimo o energiji koja je ostala u prethodnim inkarnacijama. Postoji mnogo vas koji ste bili u razliĉitim inkarnacijama na Zemlji dugo vremena, i ostavili ste dijelove sebe u tim inkarnacijama. Ti diskarnirani dijelovi su iskopĉani od ostatka
104 |

vaše roditeljske duše, i kada putujete izmeĊu utjelovljenja, ĉesto odabirete situaciju u sljedećoj inkarnaciji koja će vam omogućiti da vratite te dijelove sebe. Ti dijelovi su moţda ostali na Zemlji tijekom prethodnih ţivota, ili na drugom planet ili ĉak drugoj dimenziji (ispod sedme). Suprotno od toga, postoje energetski otisci ili implantati, koji predstavljaju energiju koju ste pokupili za vrijeme prethodnih inkarnacija. Moţete nositi te otiske ili implantate u vašem eteriĉnom tijelu iz jednog ţivota u drugi. U vašem sadašnjem eteriĉnom tijelu, moţete imati jedan ili više duševnih fragmenata, ili misaonih formi, ili kristaliziranih energetskih uzoraka otisnutih u vaše energetsko polje. Ti otisci nastaju za vrijeme traumatskim dogaĊaja koji su snimljeni u Akaškim spisima kao iskustvo te duše. Moţete evoluirati kroz nekoliko ţivota dok su dijelovi vas još uvijek zaostali na astralnoj razini. Kada kaţete da je kuća opsjednuta ili da to mjesto ima odreĊenu energiju, to što osjećate su ĉesto duševni fragmenti (koji mogu pripadati bilo kojem broju duša koje su nekad bile tamo) i koji još uvijek nastanjuju to odreĊeno mjesto. To je pogotovo istinito kada duša traumatiĉno umre, kao npr. u poţaru zgrade. Fragmenti te duše mogu ostati zarobljeni u samoj zgradi i kada se zgrada obnovi, fragmenti duše moţda još uvijek lutaju u toj zgradi jer su izgubili kontakt sa svojom roditeljskom dušom. Zato je vaţno da ako se nalazite u takvoj zgradi, da pošaljete izgubljene fragmente koji se nalaze u zgradi, u svjetlost. Mnogi od njih će otići ako se pošalju sa ljubavi, a ponekad, zbog slobodne volje, i teţine fragmentacije, oni moţda neće otići u svjetlost. Slobodna volja, kao što znate, je teška stvar. Sve duše u Kreaciji su znatiţeljne, ţele istraţivati, biti avanturisti i ponekad se duše dovedu u poteškoće zbog svoje znatiţelje. Ĉesto im postane teško osloboditi se iz situacije u kojoj su energetski zarobljeni, bez obzira da li su zarobljeni na nekom mjestu ili od neke osobe. Mogli bi još puno pisati o ovoj temi integracije i fragmentacije, ali je vrijeme da nastavimo dalje. Sada ćemo istraţivati proces uzdizanja i promjene na vašem DNA kako se krećemo u sljedeću fazu vaše evolucije.

105 |

Pregled Uzdizanja Sada ćemo objasniti temu DNA i genetike, ali prvo ćemo istraţiti temu uzdizanja, jer je to tema kljuĉna za sve vas koji ovo sada ĉitate. Većina vas koje privlaĉi naše uĉenje i uĉenjima Arkturianaca, Leaha i ovog kanala, zapravo već odluĉujete da ćete krenuti na put uzdizanja. Poĉinjete izgraĊivati svjetlosno tijelo pete gustoće. Pa ostaje jedino pitanje kako to da su u centru upravljaĉke ploĉe, ili kontrolnog centra njihovog Zemaljskog iskustva. Oni znaju da imaju slobodnu volju i da uĉe kako koristiti svoju slobodnu volju. Oni uĉe o karmi – što je to, kako ona djeluje, i kako je balansirati – i oni razumiju svoje razliĉite duševne ugovore, svrhu svojih inkarnacija i svrhu svog ţivota. U tom stadiju, oni su postali ljudi ĉetvrte gustoće. Oni će se nastaviti proĉišćavati i ĉistiti svoja fiziĉka vozila i nauĉiti uskladiti njihovih 6 niţih tijela kao što je navedeno u uĉenjima ovog kanala i njegovog duhovnog vodiĉa Leah-a, i oni će nauĉiti iscijeliti svoje prošle ţivote, i svoje cijele vremenske linije. Kako se budu kretali naprijed po tome putu, njihova fiziĉka tijela će se preobraziti i transformirati u ono što je znano kao silicijsko ili kristalno svjetlosno tijelo. Ako promatrate dušu koja se kreće sa ĉetvrte u petu gustoću, prvo ćete primijetiti da ta duša postaje psihološki nevidljiva onima koji ţive u vibracijama niţe treće gustoće, što znaĉi da vi moţete hodati opasnim dijelom grada kasno naveĉer ĉak i ako ste u ţenskom tijelu i oni koji bi vam obiĉno htjeli nauditi će vas optiĉki vidjeti (registrirat će vas njihov optiĉki ţivac), ali se neće psihološki povezati sa vama. Tako na primjer, netko tko je moţda silovatelj ili ubojica moţda će vas vidjeti da prolazite, i shvatiti će da je ljudsko biće upravo prošlo pored njih, i nakon toga više vas neće primjećivati. To se zove psihološka nevidljivost. Vi niste sliĉni jedan drugome, i zakon privlaĉnosti vas drţi odvojenima. Mnogi od vas su ţeljeli postati psihološki nevidljivima vašoj vladi i autoritetima, i do neke mjere ste to uspjeli, ţiveći u gotovo paralelnoj stvarnosti ili paralelnom svijetu. Vi ţivite vrlo razliĉit ţivot od većine ljudi oko vas. Moţda više niste psihološki namješteni na stanicu „masovne hipnoze“ vašeg svijeta. učiniti na najudobniji i najefikasniji način. Trebate razumjeti da moţete ţivjeti optimalan ţivot na Zemlji. To znaĉi stalno spoznavati da se sav ţivot odvija po Boţjem Planu. Za većinu vas, uzdizanje je dio vašeg optimalnog puta. Uzdizanje, je po definiciji, prijelaz sa fiziĉkog oblika treće na ĉetvrtu gustoću, i tada sa fiziĉkog oblika ĉetvrte gustoće na eteriĉno svjetlosno tijelo pete gustoće. Ako bi vi bili vanjski promatraĉ i svjedok duši koja uzlazi od treće gustoće na petu, tada bi vidjeli nešto sliĉno ovome: Prva stvar koju ćete primijetiti u ljudima koji se uzdiţu sa treće gustoće, je da oni postaju svjesni da su oni sami stvoritelji njihovog individualnog ţivotnog iskustva. Oni jesu to iskustvo, ili gledatelji u drami svojih ţivota, i njihovo stanje svjesnosti se odraţava na njihovoj ţivotnoj realnosti. Oni do nekog stupnja postaju
106 |

metafiziĉari. Postaju svjesni stvoritelji. Oni uĉe prepoznavati da oni sami stvaraju vlastitu realnost. Oni svjesno stvaraju dogaĊaje i situacije u svom ţivotu. Prolaze kroz svoje ţivote, shvaćajući da su u centru upravljaĉke ploĉe, ili kontrolnog centra njihovog Zemaljskog iskustva. Oni znaju da imaju slobodnu volju i da uĉe kako koristiti svoju slobodnu volju. Oni uĉe o karmi – što je to, kako ona djeluje, i kako je balansirati – i oni razumiju svoje razliĉite duševne ugovore, svrhu svojih inkarnacija i svrhu svog ţivota. U tom stadiju, oni su postali ljudi ĉetvrte gustoće. Oni će se nastaviti proĉišćavati i ĉistiti svoja fiziĉka vozila i nauĉiti uskladiti njihovih 6 niţih tijela kao što je navedeno u uĉenjima ovog kanala i njegovog duhovnog vodiĉa Leah-a, i oni će nauĉiti iscijeliti svoje prošle ţivote, i svoje cijele vremenske linije. Kako se budu kretali naprijed po tome putu, njihova fiziĉka tijela će se preobraziti i transformirati u ono što je znano kao silicijsko ili kristalno svjetlosno tijelo. Ako promatrate dušu koja se kreće sa ĉetvrte u petu gustoću, prvo ćete primijetiti da ta duša postaje psihološki nevidljiva onima koji ţive u vibracijama niţe treće gustoće, što znaĉi da vi moţete hodati opasnim dijelom grada kasno naveĉer ĉak i ako ste u ţenskom tijelu i oni koji bi vam obiĉno htjeli nauditi će vas optiĉki vidjeti (registrirat će vas njihov optiĉki ţivac), ali se neće psihološki povezati sa vama. Tako na primjer, netko tko je moţda silovatelj ili ubojica moţda će vas vidjeti da prolazite, i shvatiti će da je ljudsko biće upravo prošlo pored njih, i nakon toga više vas neće primjećivati. To se zove psihološka nevidljivost. Vi niste sliĉni jedan drugome, i zakon privlaĉnosti vas drţi odvojenima. Mnogi od vas su ţeljeli postati psihološki nevidljivima vašoj vladi i autoritetima, i do neke mjere ste to uspjeli, ţiveći u gotovo paralelnoj stvarnosti ili paralelnom svijetu. Vi ţivite vrlo razliĉit ţivot od većine ljudi oko vas. Moţda više niste psihološki namješteni na stanicu „masovne hipnoze“ vašeg svijeta.

Psihološke promjene koje se javljaju nakon uzdizanja Primjer koji pokazuje kako se vaša psihologija mijenja za vrijeme uzdizanja je sljedeći – Kada mnogi od vas shvate da vam put materijalizma ne sluţi na vašem duhovnom putu, vi tada odluĉujete koristiti materijalne stvari samo kako bi vam pomogle u obavljanju usluţnih poslova – kako bi mogli doseći ljude i pomoći im da se probude – i potpuno se odmiĉete od pop kulturnog fenomena poznatog kao „onaj sa najviše igraĉaka pobjeĊuje“. Ne brinete o tome kakav šampon za kosu koristite, ili kakvu marku odjeće nosite na tijelu, itd., i nije vas briga što se dogodilo na zadnjem „Big Brother“ reality show-u. Te stvari postanu nevaţne i beznaĉajne u vašem ţivotu. Poĉinjete se više povezivati sa ljudima koji su na vašoj ili sliĉnoj razini svjesnosti. Kao što smo naveli prije, mnogi od vas su uĉili kako se uĉiniti psihološki nevidljivima za one koji bi vam mogli nauditi, bez obzira da li se radi o negativnim ET-ima, ili ljudima u vladi koji vas hoće kontrolirati ili zarobiti. Kako nastavljate
107 |

prekoraĉivati 3D vrijednosti i ograniĉenja, poĉinjete se osjećati potpuno slobodno iznutra, i sposobni ste ići svuda po planetu sa malo ili bez miješanja onih koji bi vas htjeli zaustaviti. Sljedeći korak nakon psihološke nevidljivosti je stvarna fiziĉka nevidljivost onima koji su u trećoj gustoći. To je stanje koje Kršćani opisuju kao ushit ili zanos. To nije nagli dogaĊaj gdje ljudi nestaju u oblaku dima, i njihova odjeća spadne sa tijela. To je situacija u kojoj postanete sve prozirniji i ispunjeni svjetlom, sve dok se vaše tijelo konaĉno ne otopi u ĉistu svjetlost. Moţda vas povremeno onima koji vas mogu vidjeti ĉinite kao svjetleća osoba, nalik opisima svetaca na renesansnim slikama sa aureolama oko njihovih glava. S vremenom to svjetlo neće biti vidljivo oĉima onih u trećoj gustoći. Moţda će postojati relativno kratki prijelazni period kada će oni u trećoj gustoći postati svjesni da postoji neko svjetleće biće, neka vrsta posjete, i zbog svoje ograniĉene svjesnosti oni će to pripisati posjeti anĊela ĉuvara. Oni će moţda reći – „Upravo me posjetio anĊeo danas“, a u stvarnosti, to je bio jedan od vas na vibraciji otprilike 4.8 ove fiziĉke forme. (Koristimo skalu gustoće koju smo opisali ranije u ovom tekstu). Kada dosegnete vibraciju koju zovete 5.0, postajete potpuno nevidljivi onima koji vibriraju ispod 3.5. Postoji 1.5 razina optiĉkog spektra u većini gustoća, što znaĉi da moţete vidjeti i komunicirati sa dušama koje su do 1.5 razine iznad ili ispod vas. Ako je razlika veća od toga, postaje vrlo teško direktno komunicirati sa drugim dušama i zbog toga mi na višim razinama moramo nekoliko puta sniziti našu vibraciju kako bi komunicirali sa vama. Ako bi mi ţeljeli da nas optiĉki vidite, mi bi morali sniziti našu vibraciju u niţu petu gustoću, što nam je vrlo teško napraviti. Daljnja rasprava o procesu uzdizanja Sada ćemo nastaviti sa našom raspravom o procesu uzdizanja. Kada duša izaĊe iz Boţje Glave i odluĉi istraţivati vanjske svjetove Kreacije, ta duša ima izbor doći sve do prve gustoće i vraćati se nazad prema gore kroz razine gustoće, ili moţe poĉeti svoj inkarnacijski proces u drugoj, trećoj, ĉetvrtoj ili petoj gustoći. U vašem sluĉaju, odabrali ste da doĊete u treću gustoću, i uzdiţete se od tamo prema gore, tako da bi mogli istraţiti svaku razinu svojevremeno, kako bi dobili maksimalno iskustvo potrebno da se zadovolji znatiţelja vaše duše. Sada se moţete upitati, što je to znatiţelja duše? To je aspekt Boţje Glave koji ţeli znati sve o Kreaciji, i zato kako evoluirate po evolucijskoj spirali, odnosno kako rastete, dolazite do toĉke gdje vaša fiziĉka forma prolazi metamorfozu i vaše se gusto tijelo na bazi ugljika pretvara u kristalno svjetlosno tijelo na bazi silicija. To je proces znan kao uzdizanje. Premda, zbog pada iz milosti (identifikacije duše sa razinom vibracije u koju se inkarnirala), bilo je neophodno da Boţja Glava smisli plan kojim bi se dalo više vremena dušama da nauĉe svoje lekcije, i vrate se nazad na evolucijsku spiralu, pa je tako stvoren kotaĉ reinkarnacije. To dozvoljava aspektu duše da se zgusne u fiziĉku formu, koliko god puta je potrebno, kako bi nauĉila sve što ţeli nauĉiti o toj odreĊenoj razini gustoće.
108 |

Ponavljamo naša prethodna uĉenja kako bi osigurali da vam je to jasno prije nego što nastavimo. Još nešto o Kotaču Reinkarnacije U vašem sluĉaju, mnogo puta ste se inkarnirali u treću gustoću. Mnogi od vas su se reinkarnirali veliki broj puta na ovoj Zemlji ili sliĉnim planetima i izašli ste svaki put preko smrti tijela, što je proces fragmentacije vaše duše. Iako se fiziĉko tijelo vraća Zemlji i razgraĊuje, esencija duše unutar tijela napušta tijelo u obliku energetskih paketa koji se ponovno pokušavaju spojiti sa roditeljskom dušom. Ako je duša relativno svjesna sebe, taj dio ili više dijelova su relativno lako sposobni ponovno se ujediniti sa roditeljskim dijelom. Ti dijelovi duše su ĉesto viĊeni od vidovnjaka kao snopovi dima koji napuštaju tijelo u vrijeme njegove smrti i uzdiţu se prema nebu. Oni od vas koji to mogu vidjeti, znaju da se ti fragmenti takoĊer mogu pojaviti kao maglovite prikaze ili zamagljene siluete osobe, ili samo kao snopovi svjetlosnih niti. To je zapravo priliĉno toĉno opisano u nekima od vaših filmova i ĉak je u nekim prilikama snimljeno vašim brzim kamerama. Duhovno Uzdizanje Ako je ţivot koji je upravo završio ukljuĉivao puno duhovne svjesnosti, esencija duše koja napušta tijelo odlazi direktno roditeljskom dijelu duše na nebeskoj razini (dimenzije sedam do devet). Taj proces se ĉesto zove „duhovno uzdizanje“. Većina vas je već prošla kroz duhovno uzdizanje jednom ili više puta. Duša koja se duhovno uzdigne je uspješno završila svu svoju karmu i više nije vezana na kotaĉ reinkarnacije, ali je izabrala odbaciti tijelo, radije nego da ga preobrazi u svjetlosnu formu na bazi silicija. Razlog za tu odluku se razlikuje, ĉesto se taj izbor napravi ako je duša vrlo stara u trenutnom tijelu, ili ima vrlo bolesno tijelo i osjeća da bi bilo previše posla da obnovi tijelo dovoljno za uzdizanje. Ako duša ima vrlo jako uvjerenje da tijelo mora ostarijeti i umrijeti, ili da mora napustiti tijelo kako bi se uzdigla, tada to uvjerenje vodi dušu da odabere duhovno uzdizanje radije nego fiziĉko uzdizanje.

Odred Masovnog Uzdizanja
Postoji nekoliko odobrenih Boţjih Odreda (opisanih u poglavlju 2) , ukljuĉujući onog koji dozvoljava dušama da se direktno kreću na spiralu uzdizanja bez toga da završe svu svoju karmu, nezavršene poslove ili nepotpune energetske transakcije. U ovom novom odredu je moguće, da vratite nazad vaše duševne fragmente kroz korištenje razliĉitih metoda, ukljuĉujući onih koji su dani od ovog kanala i drugih, i time da uklonite sve karmiĉke veze, karmiĉke lekcije, karmiĉke otiske i negativne implantate iz svojih tijela treće gustoće. Trenutni Odred ne zahtijeva da riješite 100 % karme, ili da vratite 100% vaših fragmenata – nego samo većinu njih.

Većina vas koja ĉita ovo se kreće u proces uzdizanja. Ovaj kanal ima razliĉite metode i tehnike dizajnirane da vam pomognu aktivirati ili ubrzati vaš uzorak uzdizanja.

109 |

Uzorak uzdizanja ili glavni uzorak, je program ugraĊen u vaš DNA koji uzrokuje preobrazbu vašeg smrtnog tijela na bazi ugljika, u besmrtno tijelo na bazi silicija, u pripremi za doţivljavanje pete gustoće Boţje Kreacije. Boţja Glava je metodiĉno i periodiĉno davala Odrede, kako bi dozvolila dušama da potpunije napreduju u njihovom istraţivanju Beskonaĉnog Svemira, i ovo je jedan od trenutnog Odreda. Mi ponavljamo ove ideje jer osjećamo da je neophodno da vam osiguramo snaţne temelje za materijal u drugom dijelu knjige. Znamo da su ovo teške i napredne teme i ako osjećate da niste dovoljno shvatili materijal o kojem smo dosada priĉali, nemojte se previše zabrinjavati. Porcije naših uĉenja će se filtrirati u vaš svjesni um, i kasnije ćete se sjetiti tih lekcija koje će vam biti dragocjene na vašem putu.

Glavni Uzorak Što se zapravo dogaĊa za vrijeme uzdizanja? Unutar vas postoji program koji se zove „glavni uzorak“. Glavni uzorak je automatski program sliĉan onom koji gusjenicu pretvara u leptira. To je ugraĊeni set DNA kodova i kljuĉeva koji se pokreću u odreĊenom trenutku evolucije duše. Slobodna volja odreĊuje koliko dugo je potrebno duši da dosegne toĉku pokretanja programa uzdizanja, premda duša dolazi u odreĊen ţivot sa planom, ili probnim vremenom. Vama, dragi Kreatori, taj uzorak uzdizanja već je aktiviran. Većina vas ga je aktivirala mnogo ranije u ovom sadašnjem ţivotu. Otkrit ćete da je velika većina vas koji ste terapeuti ili iscjelitelji, i većina onih koji doĊu k vama na iscjeljivanje ima već aktiviran taj uzorak uzdizanja. U sluĉaju da netko doĊe u prisutnost ovog kanala (ili bilo koje druge osobe koja se bavi ovakvom vrstom posla) i još uvijek nema aktiviran svoj uzorak uzdizanja, ovdje će dobiti alate i tehnike koje će ga aktivirati. Osjećaj privlaĉnosti prema ovom kanalu ili ovim iscjeliteljima je jednostavno metoda koju je ta duša izabrala kao svoj katalist za tu transformaciju. Ovaj kanal ima nekoliko serija meditacija za aktivaciju uzdizanja. Za vrijeme tih meditacija, vaš uzorak uzdizanja se aktivira (ako već prije nije bio aktiviran). Ako je bio aktiviran prije korištenja meditacije, vaše uzdizanje će se ubrzati i vaš put će bit mnogo lakši, a takoĊer ćete imati veću jasnoću razumijevanja vašeg procesa uzdizanja. U dijelu 2, ponovno ćemo objasniti ideju vremenskih linija i objasnit ćemo u dubinu tri dominantne vremenske linije koje ćete iskusiti u godinama što slijede na Zemlji, od kojih je jedna uzdizanje.

Kratka rasprava o Merkabah svjetlosnom vozilu Vi imate matricu eteriĉne energije oko vašeg fiziĉkog tijela koju trenutno zovete vašom aurom i sistemom ĉakri, ili vašim suptilnim tijelom. Imate i razliĉite tehnike i alate koji su dizajnirani da vaše suptilno tijelo oslobaĊaju od negativnosti. Te metode ukljuĉuju akupresuru, akupunkturu, elektromagnetsku terapiju, reiki,
110 |

Reconnection (ponovno povezivanje), Ra-Sheeba metodu i razliĉite druge procese. Premda, postoji „polje sile“ svetih geometrijskih svjetlosnih kljuĉeva i kodova koji su uprogramirani u vaše eteriĉno tijelo,koje je zove Merkabah svjetlosno vozilo, koje će s vremenom uĉiniti metode za suptilne iscjeliteljske tehnike zastarjelima. Merkabah je uzorak svjetlosnih kljuĉeva i kodova koji ne samo da osigurava fiziĉku i duhovnu zaštitu, nego i dozvoljava kristalnoj svjetlosnoj tjelesnoj formi da se kreće kroz beskrajnost vremena i prostora, bez potrebe za svemirskim brodom. Poput glavnog uzorka za uzdizanje, program za izgraĊivanje Merkabah vozila je automatska serija DNA mutacija ugraĊenih u evolucijsku strukturu ljudskog bića. Vaš zadatak je,dragi Kreatori, da jednostavno osigurate okolinu u kojoj se Merkabah moţe aktivirati i efikasno izgraditi. Ne trebate mijenjati, modificirati ili ubrzavati kodove, ili pokušati ih aktivirati prije vremena. Merkabah će postati puno jasniji i odreĊeniji kako se budete kretali kroz petu gustoću. U poĉetku će se ĉiniti kao vrtloţni uzorak geometrije oko kristalnog svjetlosnog tijela. Kada dobije više energije, manifestirat će se kao vozilo koje je sposobno ĉuvati svjetlosno tijelo sigurnim od svih vrsta kozmiĉkih krhotina i otpadaka. Druge duše koje vibriraju na petoj gustoći i iznad još uvijek mogu ući u vašu auru i s vama mogu imati energetsku interakciju, osim ako izaberete zatvoriti svoju auru, u kojem sluĉaju Merkabah djeluje kao energetsko polje ili oklop. Mi, Utemeljitelji, upozoravamo vas na prezasićenost suvremenih alata i tehnika koji su dizajnirani kako bi vam pomogli izgraditi vaš Merkabah. Neke od tih tehnika mogu biti korisne kao pomoć kod opuštanja i vizualizacija, ali sve te tehnike su nepotrebne. U drugom dijelu, istraţit ćemo psihologiju duševnog rasta i mnoge druge stavke vašeg osobnog razvoja, kao prosvjetljene duše na Zemlji. Ako oĉistite vaše psihološke probleme i riješite se svih strahova, vaš Merkabah će se razviti po savršenom Boţjem Redu bez potrebe da ubrzavate taj proces.

Mehanika Uzdizanja Ponovit ćemo. Što je uzdizanje? Uzdizanje je proces kretanja sa treće, kroz ĉetvrtu do svjesnosti pete gustoće. Vaša svjesnost odreĊuje vaše iskustvo. Vaša svjesnost odreĊuje vaše stanje vibracije. Vaša svjesnost odreĊuje kakvu vrstu vozila koristite da bi iskusili ţivot. Tamo gdje usmjerite svoju svjesnost, to odreĊuje vaše iskustvo ţivota. To ste vi metafiziĉari shvatili vrlo jasno. Ako fokusirate svoju paţnju na petu gustoću, tada će ona postati vaša dominantna vibracija. Kada dosegnete petu vibraciju, vaša vibracija će biti takva da zagaĊivaĉi okoliša na vašem svijetu više neće utjecati na vaše tijelo. Kako nastavite pomicati svoju svjesnost prema višim stepenicama spirale uzdizanja, otkrit ćete da je vaš oblik sve više suptilan, i na kraju će postati nevidljiv ljudima na trećoj gustoći. U odreĊenoj toĉki, postat će nevidljiv i za ljude na ĉetvrtoj gustoći.
111 |

Neki od vas su postavili pitanje, „ Da li ćemo moći vidjeti Utemeljitelje kako se probliţavamo uzdignutom stanju?“ Naš oblik se prikazuje ovom kanalu kao sjajne plavo-bijele zvijezde, ali naša stvarna forma ne postoji u smislu u kojem vi shvaćate postojanje. Mi smo bezvremeni i nemamo oblik, pa ta verzija plavo-bijelih zvijezda je sniţena verzija od onog kako zapravo izgledamo. Naša energija zraĉi kroz svemir. Naš kreativni nagon zapravo stvara nove svemire unutar Omni ili Multi-svemira. Vrlo je teško opisati naš svijet jer ni po ĉemu nije sliĉan vašem. I nije neophodno za vas da znate sve detalje o tome kakav je naš svijet. Ono što je vaţno je da vam damo pregled uzdizanja – što je to i kako djeluje – tako da u potpunosti moţete uţivati u svom vlastitom procesu uzdizanja. Kod uzdizanja, vaše vozilo percepcije se mijenja. Primarno podruĉje kojeg nastanjujete se mijenja i energija kojom zraĉite se mijenja. Postoji eteriĉni svijet tj. svjetlosno tijelo Zemlje na petoj gustoći, koji je dodan na Zemlju treće i ĉetvrte gustoće. Kada prelazite na Zemlju pete gustoće, morate koristiti vaša eteriĉna svjetlosna tijela kao vozila za njegovu percepciju. Sada moţete otići tamo u meditaciji, koristeći vaš um, ali nećete doţivjeti svu puninu eteriĉne Zemlje, sve dok istinski ne prijeĊete niţe frekvencije postojanja. Svaki od vas ima u sebi sposobnost ţivljenja na petoj dimenziji u tijelu pete gustoće. Svi vi moţete to. Sama ĉinjenica da vas je privukla ova knjiga ukazuje da imate uzdizanje kao vaš fokus. Kako izgleda peta gustoća? Zemlja pete gustoće je vrlo sliĉna Zemlji ĉetvrte gustoće, osim što postoji blještavilo i sjaj oko svega. Ne postoje bolesti. Ne postoji smrt. Ne postoji starenje. Vi ste sposobni ponovno stvoriti svoje tijelo kako bi izgledali vjeĉno mladi, ako je to ono što vi ţelite. Postoji velika ljubav izmeĊu bića na petoj gustoći. Nema više natjecanja ili pohlepe. Ne postoji krivnja ili sram. Postoji samo proslava razliĉitosti svjetlosnih formi i tiha suradnja, zbog toga što je jezik svjetlosti telepatija. Kada ste vi u svom tijelu pete gustoće, vaš primarni fokus će biti kako educirati i prosvjetliti druge, i što sljedeće istraţiti u ovom beskrajnom svemiru. Sada ćemo priĉati nešto više o mehanici uzdizanja. Mnogi od vas ste imali ono što zovemo „simptomi uzdizanja“. Vaši uzorci spavanja su se promijenili. Neki od vas ne spavate po noći. Probudite se usred noći puni energije. Moţda ste imali ĉudne bolesti na tijelu koje se nisu dale objasniti. Moţda ste bili vrlo umorni većinu vremena ili neobiĉno puni energije. Neki od vas primaju vidovite vizije i vaša psihiĉka i duhovna osjetila rastu iz dana u dan. Moţda osjećate da mnogo elektriciteta prolazi kroz vaše tijelo. To su neki od simptoma uzdizanja. Moţda postanete vrlo emotivni – jedan dan vrlo jasni i mirni a sljedeći vrlo promjenjivog raspoloţenja. Kako prolazite kroz proces, vaš uzorak uzdizanja izvršava automatski program u vašim stanicama. U poĉetku poĉinje polako i postepeno se ubrzava sve dok se više ne moţe zaustaviti. Do godine 2012, milijuni vas će proći toĉku bez povratka. To je sliĉno po ideji onome što se zovu T1 i T2 toĉke ubrzanja na pisti pilota aviona. Jednom kad pilot dosegne toĉku ubrzanja T2 na pisti, avion se mora dignuti ili sudariti.

112 |

Pa svi vi sada uzlijećete, svi se vi krećete prema uzdizanju. Vaţno je da razumijete da borba ili otpor prema bilo ĉemu u vašem ţivotu, stvara vaš proces uzdizanja manje radostan. Ne borite se sa tamom. Uĉite od tame. Zraĉite vaše svjetlo na tamu. Otkrijte što je ona uistinu, a to je mnogo ništavila. Na našoj razini vibracija, mi imamo moć potpuno zaustaviti svo neslaganje na vašem svijetu, ali mi to nikad ne bi uĉinili, jer bi vam time uskratili neophodno iskustvo duše. Time bi uskratili vašu slobodnu volju. Ono što radimo za vrijeme ovih poruka je aktivacija i modifikacija vašeg DNA, da vam pomognemo da prijeĊete mnogo lakše na sljedeći korak vaše evolucije. Kako vrijeme prolazi, više ćete osjećati rezultate svog rada na uzdizanju u svom ţivotu. Kako se prilagoditi novoj razini energije? Što uĉiniti sa našim ĉudnim vremenom spavanja? Iz vašeg budnog stanja moţete pozvati vodiĉe i majstore koji su savršeni za davanje istrukcija o tome kako se nositi sa povećanom razinom energije usred noći. Većinom se budite usred noći zbog povećane razine energije. Na vašem svijetu postoji uvjerenje da morate iskoristiti svaku minutu vašeg vremena. Mnogi od vas ne vjeruju da je produktivno da ništa ne radite dok ste budni. Pa ipak, to moţe biti upravo ono što trebate uĉiniti. Moţda postane teško poštovati energetske uzorke vašeg tijela ako imate prenatrpani dnevni raspored, kao np. posao od 9 do 17 h. Napravite najbolje što moţete kako bi poštovali vaše izmijenjene cikluse spavanja i molite vaše vodiĉe za pomoć. Ne postoji zamjena za svjesnost u detaljima. To znaĉi da što god prolazite od minute kada se probudite do kraja dana zasluţuje vašu potpunu svjesnost. Trebate blisko pratiti vašu svjesnost, da bi uĉili od nje. Teško je uĉiti ako je um već presudio i već izmislio priĉu o tome kako se osjećate. Ako se ustanete ujutro iz kreveta i udarite prstom u rub kreveta, dio vas ţeli misliti “ Današnji dan mi je krenuo loše. Sigurno ću imati loš dan. “ Ne dozvolite sebi to povlaĊivanje. Umjesto toga, sjetite se da je sve u ţivotu stvoreno lijepo i da ćete dobiti sve što vam je potrebno iz svakog iskustva, ovisno o vašoj razini svjesnosti. Sveta geometrija i sveti simboli Sada ćemo govoriti o tome kako odreĊeni simboli utjeĉu na DNA fiziĉkog tijela i pridonose procesu uzdizanja. Samo ćemo kratko objasniti svetu geometriju vašeg fiziĉke forme. Vaše fiziĉko tijelo ima navezanog “eteriĉnog dvojnika”, koji je vaše potencijalno svjetlosno tijelo pete gustoće. Dio vašeg eteriĉnog tijela je povezan sa vašim tijelom treće gustoće. Imate ono što je znano kao izmjeniĉne frekvencije vas samih koje su simultano usaĊene unutar ove forme treće gustoće. Drugim rijeĉima (i vaš jezik je tu ograniĉen), imate, kao što smo prije naveli, biološki entitet sa kapacitetom mozga i drugim mehanizmima koji su postavljeni kako bi se vi mogli povezati sa 4, 5, 6 i 7.gustoćom. U vašem eteriĉnom tijelu(koje je vaše svjetlosno tijelo pete gustoće u potencijalu, jer se još nije ostvarilo na vašem planetu)imate ono što zovemo otisci ili planovi. To su geometrijske konfiguracije koje upravljaju funkcioniranjem naših tijela treće i ĉetvrte gustoće.
113 |

Kada ugradite simbole u eteriĉno tijelo vašeg ljudskog sebstva, kroz korištenje iscjeliteljskih metoda poput reikija, reconnectiona, Ra-Sheeba metode, vi se radite sa otiscima koji već upravljaju vašim tijelima treće i ĉetvrte gustoće. Energetski uzorci svete geometrije mijenjaju naĉin na koje vaše eteriĉno tijelo upravlja vanjskom formom (vašim fiziĉkim tijelom). Sveti simboli reikija, reconnectiona, Ra-Sheebe i drugih iscjeliteljskih metoda stvaraju geometrijske uzorke koji utjeĉu na uzorak fiziĉkog tijela i stvaraju promjenu u brzini kojom se fiziĉko tijelo pretvara sa jedne razine u drugu. Ti simboli takoĊer stvaraju utisnute slike, sjećanja, i dojmove, tako da se vaša fiziĉka i psihološka razina postojanja aktiviraju u prisjećanju odreĊenih aspekata vaše više prirode. U osnovi ti simboli postavljaju kodove i uzorke prepoznavanja viših razina Sebstva unutar vašeg eteriĉnog tijela, i istovremeno pokreću DNA konfiguracije koje vam pomaţu u procesu uzdizanja. Pa je to proces kodiranja. Isto vrijedi za druge metode iscjeljivanja. Vaša EMF, EMT, biokinetika, bioenergetika, i mnoge druge metode su dizajnirane za buĊenje odreĊenih dijelova vašeg mozga, uma, i suptilnog (eteriĉnog) tijela, tako da se lakše moţete prisjetiti viših razina Sebstva. Ti pokretaĉi pomaţu da moţete puno više uţivati u vašem procesu uzdizanja, iako je glavni uzorak vašeg uzdizanja samo predprogramirani set uputa. Da ponovimo, glavni uzorak je automatski program koji govori vašim stanicama kako preobraziti ugljik u silicij i sliĉno. To je visoko kompleksni program. Baš kao što vi ne trebate svjesno pokretati vaše vlastito srce, ili probavljati vašu hranu, isto tako se ne morate zabrinjavati sa pojedinostima glavnog uzorka. Glavni uzorak se zapravo ne moţe znaĉajno promijeniti bilo kojom metodom, ali moţete postati više svjesni toga i vaš proces uzdizanja moţe biti puno ugodniji i efikasniji korištenjem razliĉitih iscjeliteljskih tehnika. Priroda DNA DNA nije samo bilješka vašeg genetskog nasljeĊa, tj, vašeg oca, majke, baka, djedova i pradjedova; nego je takoĊer i bilješka putovanja vaše duše od poĉetka vaše individualnosti kao duše. Unutar onoga što znantvenici zovu “junk DNA” je bilješka svih vaših inkarnacija na Zemlji, vaših inkarnacija na drugim svjetovima, i vašeg cijelog razdoblja kao individualne duše. To ukljuĉuje i bilješke svih kriţanja izmeĊu vrsta ili rasa, i bilješke vaše Sirijske, Orionske, Drakonske, Andromedanske, Arkturianske i Venusijske DNA, kao i DNA od nekoliko drugih rasa. Postoji takoĊer i direktna veza sa onim što zovemo Akashic bilješke, koje su skladište podataka u uzroĉnim carstvima, koja ĉuvaju podatke o dušama koje su se inkarnirale u vašoj galaksiji. Model DNA od 24 vlakna Vaš DNA se sastoji od 24 vlakna, ili 12 parova (duple spirale).Svako vlakno se aktivira kada evoluirate po spirali evolucije prema višim razinama. Ako ste na primjer na osmoj gustoći, imat ćete aktivirano osam parova DNA (16 vlakana). Svih 8 parova mora biti potpuno aktivirano kako bi mogli potpuno doţivjeti osmu gustoću.
114 |

Kako bi iskusili 12-tu gustoću, morate imati aktivirana 24 DNA vlakna, pa tako svih vaših 12 DNA parova mora potpuno funkcionirati kako bi doţivjeli 12-tu gustoću. Ĉak i dvanaesta gustoća ima formu, ali ona nije ljudska i nije oblik koji bi vi prepoznali. Najviša razina ljudske forme je sedma razina. Razine osam i devet mogu ponešto sliĉiti ljudskoj formi, ali bi to više mogli nazvati smjesom ili kolekcijom razliĉitih frekvencija forme. U osnovi to nije ljudska forma. Postoje tehnike na vašem planet koje su dizajnirane da promijene i mutiraju vaša DNA vlakna i aktiviraju svih 12 parova. Nećemo vam dati detaljnu analizu efektivnosti tih metoda na vašem svijetu, jer bi to zahtijevalo mnogo više prostora nego što imamo u ovoj knjizi. Kao i kod svakog drugog istraţivanja, morate primijeniti razboritost kada istraţujete tehnike za aktivaciju neaktivnih DNA vlakana. Dragi Kreatori, DNA vlakna se aktiviraju ili se ne aktiviraju. Ako su ona aktivirana, tada stvaraju tijelo koje odgovara broju vlakana koja su aktivirana. Na primjer, ako imate 8 aktiviranih vlakana u 4 para (4 duple spirale), tada aktivno manifestirate tijelo ĉetvrte gustoće. Ako imate 12 vlakana, ili 6 spiralnih parova, tada stvarate tijelo šeste gustoće. Vaši znanstvenici općenito mogu mjeriti samo jednu duplu spiralu, onu za treću gustoću. Druge spirale su izmijenjene kako bi odgovarale frekvencijama neophodnim za aktivaciju kljuĉeva i kodova za svaku razinu ili gustoću. Postoji naĉin kojim se moţe otkriti koliko vlakana je aktivirano, koji ćemo vam otkriti kasnije. Neki od vaših biologa su se dotakli naĉina kojima se mogu mjeriti dodatna vlakna, ali njihovo istraţivanje je bilo zataškano i u nekim sluĉajevima ismijano od moderne znanosti. Kao što smo naveli ranije, moţete reprogramirati vaš DNA kako bi se aktivirala sva 24 vlakna (12 duplih spirala), iako ste na trećoj gustoći, ali ne smijete koristiti preĉice. Svaka razina evolucije vam moţe nešto ponuditi. Ako ste se vratili nazad sa visoke razine kako bi sluţili Zemlji, moţete brzo reaktivirati uspavana vlakna, ali još uvijek preporuĉujemo da DNA vlakna aktivirate po redu. Vi ste veliĉanstveni Kreatori, stvoreni na sliku i priliku vašeg Vrhovnog Kreatora, i sposobni ste uĉiniti sve u svemiru. Vi ste djeca Kreatora koja odrastaju i napuštaju dom, i zato imate sve sposobnosti i karakteristike vašeg oca/majke Boga.
Iako, to ne znaĉi da ćete moći aktivirati sva svoja vlakna odmah. Još uvijek će biti neophodno da povisite svoju vibraciju jednu po jednu gustoću, sve dok ne moţete shvatiti svu veliĉanstvenost vašeg bića. Vaša je Boţanska Volja da iskusite zamršenost Kreacije, i preskakanje duševnih lekcija u nestrpljivoj ţelji da doĊete na razinu 12 vam neće pomoći. Postoje odreĊene prirodne progresije na niţim razinama koje se dogode linearnim tokom, dok se drugi dogaĊaji pojave u naglim skokovima (kvantnim pomacima). To je paradoks u vašem svemiru, jer imate ono što se zove postepena evolucija promjene ili gradacija(stupnjevanje), gdje duša uzastopno i linearno postaje više svjesna, a isto postoje i kvantne promjene kada vibracija slijedi odreĊenu razinu i tada se naglo prebaci na višu razinu bez vremenskog razmaka izmeĊu promjena. Oba ta faktora se 115 |

pojavljuju za vrijeme razliĉitih stadija vaše evolucije. Vaši znanstvenici zovu te nagle skokove “mutacijom”. Nema sluĉajnosti u svemiru, ali postoji vrlo nejasni poredak kod mnogih dogaĊaja, onaj koji obiĉno ne bi prepoznali na vašoj razini vibracije. Kvantni skok ima u sebi Boţansku Savršenost i Boţanski Izbor Pravog Trenutka (tempiranje, timing), ĉak i kad se to ĉini suprotno postojećim zakonima i principima. Kvantni pomaci su analogni ponašanju orbitalnih elektrona u atomu. Otkrit ćete da je energetsko stanje odreĊenog elementa stabilno unutar odreĊene domene ili spectra, i kada to stanje premaši odreĊenu razinu vibracije, electron će skoĉiti u drugu orbitu, i promijeniti će atomsku strukturu tvari. Nemamo vremena ulaziti u nuklearnu fiziku, ali ćemo nakratko posjetiti nekoliko povezanih tema prije kraja prvog dijela ove knjige. Kloniranje i holografska projekcija Holografska projekcija je tehnologija koja ulazi u ljudsku DNA jednadţbu, kao i kloniranje. Kod holografske projekcije duša proteţe jedan dio svoje energije i esencije na udaljenu lokaciju i stvara oblik ili sliku duševne esencije kroz portal ili pristupnu toĉku, sa svrhom prikupljanja informacija ili komuniciranja sa drugim dušama na udaljenosti. To je mješavina izmeĊu daljinskog pogleda (mentalne projekcije) i teleportacije (relokacije fiziĉkog tijela uz pomoć ĉiste svijesti). U holografskoj projekciji dio duševne esencije i DNA konfiguracije se projicira na ţeljenu lokaciju, i postoji energetski otisak na lokaciji te projekcije. Kloniranje je sliĉna tehnologija u kojoj se fiziĉko tijelo moţe kopirati i odreĊeni postotak duševne esence se prenosi u klonirano tijelo, pa je pogrešno reći da klon ljudskog bića nema dušu. OdreĊena koliĉina duševne energije je neophodna kako bi se stvorila ţivotna forma. To moţe biti visoko fragmentirana duša, ali još uvijek se radi o duševnoj energiji. Primjetit ćete da postoje male razlike u DNA klona, iako je osnovna konfiguracija identiĉna originalnoj duši. Ţelimo razbiti ideju da u svemiru ovog Boga postoje stvorenja bez duše. Istina je da neki organizmi imaju vrlo osnovni oblik inteligencije, ali Boţanska Iskra postoji unutar svih ţivih bića ( a takoĊer i unutar svih neţivih objekata, ali ne u formi koju bi vi prepoznali). Ona bića koja ţive u ekstremnoj kontrakciji (tami) imaju potisnutu Boţansku iskru, ali ona još uvijek postoji. Bilo kakav oblik ţivota ne bi mogao postojati bez duševne energije (duha). Ljudski klon ne samo da ima dio esencije originalne duše, nego takoĊer moţe biti okupiran od strane esencija drugih duša koje su postojale prije kloniranja. Duša se moţda nije inkarnirala u klonirano tijelo, ali migracija duševne essence od jednog tijela na drugo je relativno ĉesta pojava. Dotakli smo tu temu za vrijeme naše rasprave o fragmentaciji duše. Sada ćemo istraţiti još nekoliko tema koji su vaţni za uzdizanje. Ţivot na svijetu za vrijeme duhovnog puta

116 |

Kako bi ova knjiga bila praktiĉna, sada ćemo kratko govoriti o ţivotu u materijalnom svijetu nakon ukrcavanja na duhovni put. Pitanje koji su mnogi postavili je “Kako osoba moţe uţivati u materijalnom svijetu, nakon što je bila na duhovnom putu?” To se moţe postići vrlo lako jer sve dolazi od Boga. Sve je Bog, ukljuĉujući i ono što zovete materijalni svijet. Ako jedna osoba ţeli nositi lijepu odjeću, jesti skupu hranu, voziti luksuzni auto i bilo koja druga stvar koju materijalisti obiĉno rade, nema ništa krivo u tome. Nema niĉeg pogrešnog ako uţivate u fiziĉkom tijelu na planeti Zemlji. Problem se javlja kada netko zaboravi da je duhovno biće i poĉne vjerovati da izvor sreće i blagostanja dolazi iz materijalnog svijeta. Tu je nastala pogreška u prošlosti na Zemlji. I dan danas se ta pogreška nastavlja kod većine ĉovjeĉanstva. Tehnologija postoji kako bi svakom ljudskom biću omogućila visok ţivotni standard. Zbog razloga koje ćemo opisati u poglavlju 9, to se nije dogodilo, ĉak in a vrhu prošlih civilizacija. Ne moţete imati istinsko obilje i prosperitet bez duhovnog razumijevanja. Jednom kada prijeĊete u punoću vlastitog bića, manifestacija svega što poţelite na Zemlji je vrlo laka. Kljuš uzdizanja ukljuĉuje balansiranje spiritualne i materijalne razine i otpuštanje svih predrasuda koje kaţu da je jedan put bolji od drugog. Vaša Boţja Prisutnost u vama, zna koji je put ispravan za vas. Uzdignuto ljudsko biće vidi materijalnu razinu kao vaţeći dio duhovnog svemira, tj. kao produţetak duhovnog carstva.

Sistem čakri Budući da sad razvijate i stvarate vaše eteriĉno kristalno svjetlosno tijelo, prikladno je da kaţemo nešto o energetskim centrima ili “kotaĉima” koji komuniciraju sa elektromagnetskom mreţom vašeg bića. Ti rotirajući vrtlozi energije se zovu ĉakre od vaših uĉitelja. Kako rastete i evoluirate, unosite sve više energije u i izvan vaših ĉakri kao dio vašeg potpunog ţivotnog izraţavanja. Sva ljudska bića poĉnu sa aktivacijom osnovne ĉakre, seksualnog centra i centra moći, 3 centra koja su locirana u bazi kraljeţnice, ispod pupka i iznad pupka. Kako evoluirate, vaša paţnja više prelazi u srĉani centar i konaĉno grleni centar, treće oko, krunsku ĉakru i 5 ĉakri iznad krunske. U zdravoj evolucijskoj spirali vi ne iskljuĉujete ni jednu od vaaših ĉakri. Jednostavno postajete sve više svjesni onih viših ĉakri kako se penjete na ljestvici gustoća. Prvo utemeljite one osnovne i onda one više. Svaka viša ĉakra, da bi mogla pravilno funkcionirati zahtijeva balans u niţim ĉakrama, pa kada se iskljuĉivo fokusirate na vaše više ĉakre, tada ste u neprirodnom stanju jer negirate vaše niţe ĉakre sa kojima ste poĉeli kada je stvorena vaša ljudska forma. To je sliĉno matematici. Pretpostavimo da uĉite raĉunati i odluĉite izbaciti sve gradivo matematike koje dolazi prije raĉunanja. Time nećete postići ništa dobrog. Raĉunanje je vrlo jednostavni oblik matematike, i zapravo vrlo lagan. Ipak, kako bi mogli raĉunati, morate imati temeljno znanje cjelokupne matematike koje dolazi prije toga, ukljuĉujući algebru, triginometriju, analitiĉku geometriju, itd.
117 |

Balansiranje vašeg sistema ĉakri je sliĉno empirijskom uĉenju na taj naĉin kao kad ste evoluirali vašu svjesnost kroz prve 3 ĉakre, biti će neophodno da ostanete svjesni, koristite i izrazite vaše niţe ĉakre, ali nećete biti ograniĉeni njima jer ste proširili svjesnost i time ukljuĉili vaše više ĉakre. To je istina u svim aspektima vašeg iskustva. Ono što zovete vašim zemaljskim ţivotom je podskup vašeg duhovnog ţivota, a ne njegov kontrast. I tako je duhovni majstor na vašoj Zemlji nepogrešiv po pitanju gornjih ĉakri kao i donjih. Otkrit ćete da kako evoluirate u vaše više ĉakre (ukljuĉujući osmu do dvanaestu kako se krećete gore), postat ćete simultano više iskusni u pitanjima niţih ĉakri. Nauĉit ćete balansirati sve vaše ĉakre. Osma ĉakra je oko 2 inĉa iznad glave, deveta ĉakra je oko stopu iznad glave, deseta je 2 stope iznad glave, jedanaesta je oko 2 metra iznad glave a dvanaesta ĉakra je vrlo razlivena, ali se nalazi nekoliko metara iznad glave i moţe jako varirati u veliĉini.Sve ĉakre mogu varirati u veliĉini, obliku, boji i intenzitetu. Kada duša obavije tijelo aurom, 8 do 12-ta ĉakra mogu takoĊer biti bliţe tijelu. 8 do 12-ta ĉakre su zaduţene za vaše povezivanje sa višim razinama vašeg bića, ono što je ovaj kanal nazvao nadduša osme gustoće, avatar ili atmansko sebstvo devete gustoće, kršćansko ili budistiĉko sebstvo 10 gustoće, individualno Boţje sebstvo jedanaeste gustoće, i univerzalno Boţje sebstvo dvanaeste gustoće. Kada postanete svjesni tih drugih sebstva, tada i aktivirate odgovarajuće ĉakre. Okrećete i povećavate energiju u tim ĉakrama kako one postaju vaša razina i leća percepcije. Kao što znate, vaše ĉakre mogu postati neuravnoteţene, mogu se okretati u krivom smjeru, mogu sakupljati otpatke iz svemira, ili mogu postati potisnute. Postoji velik broj iscjeliteljskih metoda specijalno dizajniranih da uravnoteţe i ujedine ĉakre. Više nećemo govoriti o ĉakrama budući da postoje razliĉita uĉenja koja su vam dostupna, kojima moţete iscijeliti ĉakre. Meditacija Meditacija vam pomaţe da postanete svjesni suptilnijih aspekata sebe, aspekata koji nisu buĉni i ometajući poput vašeg površinskog uma. Meditacija vas dovodi u kontakt sa dijelovima duše koji vas ne zamagljuju iluzijama. Meditacija je stvorena kako bi vas dovela u kontakt sa osnovnom esencijom vašeg bića. Ona je intenzivno vrijedna za sve one koji su na duhovnom putu. Postoji meditacija koju moţete vjeţbati koja vam dozvoljava da iskusite malo od svakih 12 razina sebstva. Udahnite duboko par puta i osjetite da se cijelo vaše tijelo opušta. Sada zamislite da moţete iskusiti svaku od vaših 12 razina, jednu po jednu. Poĉnite sa vašim fiziĉkim tijelom. Udahnite duboko i postanite svjesni svega što se dogaĊa u vašoj fiziĉkoj formi. Zatim se pomaknite na vaše emocionalno tijelo. Što osjećate? Jednostavno promatrajte, dok potpuno proţivaljavate svoje emocije. Ne sudite ih i ne pokušavajte ići iznad njih. Jednostavno im dozvolite da
118 |

postoje. Nakon nekoliko sekundi, postanite svjesni vašeg mentalnog tijela. Primijete svoje misli, uvjerenja i programe. Promatrajte kako vaše mentalno stanje boji vašu percepciju realnosti. Postanite svjesni vašeg astralnog tijela. Pogledajte energetsku mreţu koja izvire iz vašeg tijela i spaja se sa svim ostalim u Kreaciji. Sada se prebacite na frekvenciju vašeg eteriĉnog tijela. Osjetite elektromagnetske vrtloge energije koji ulaze i izlaze iz vaše aure i ĉakri. To su jednostavne razine. UsklaĊivanje sa uzroĉnim tijelom je nešto teţe, ali moţete i to napraviti. To je dio duše koji putuje netaknut izmeĊu ţivota. Postanite svjesni svojih prošlih i paralelnih ţivota. Samo primijetite energetske uzorke vaših višestrukih ţivota. Ne pokušavajte se sjetiti odreĊenih sluĉajeva iz prošlih ţivota. Sada se pomaknite na razinu ĉiste duševne esence. Osjetite kako je srţ vašeg bića iznad vremena i prostora. Ne pokušavajte to shvatiti ili procjenjivati vaš stupanj uspjeha u tome. Samo budite prisutni sa vašom dušom. Traţite vašu naddušu da vam se otkrije kao vaša prisutnost osme gustoće. Jednostavno dozvolite da se to iskustvo dogodi. Ne postoji ništa što vaš površinski um moţe napraviti da vrati svjesnost o vašem Sebstvu osme gustoće. Uĉinite isto sa vašom glavnom naddušom devete gustoće. Traţite vaše sebstvo devete gustoće da vam uĊe u svjesnost. Uskladite se sa svojim kršćanskim ili budistiĉkim sebstvom desete razine. Sada ste meĊusobno povezani unutar Boţjih svjetova, sa tim razinama iznad nebeskih razina. Samo zatraţite da dobijete iskustvo tih dimenzija. Pomaknite se na jedanaestu gustoće, razinu vašeg individualnog Boţjeg sebstva. I na kraju, zamolite vaše univerzalno Boţje sebstvo dvanaeste gustoće da uĊe u vašu svjesnost. Sve što god iskusite je savršeno. Ništa se ne treba procjenjivati. Samo dozvolite vašoj meditaciji da se odvija. Sada smo spremni za raspravu o Zemaljskim promjenama i 2012. godini.

Drugi dio Zemaljske promjene i 2012.godina
Poglavlje 7 – Precesijsko poravnanje u 2012.godini
Precesijski ciklus i galaktička promjena Govorit ćemo o onom što se zove presecijski ciklus. To je ciklus pomicanja vaše osi. To je toĉka u vremenu, Zemaljskom linearnom vremenu, kada su polovi vašeg planeta usklaĊeni na specifiĉnu frekvenciju stvorenu od onog što zovete kvazari, koji su velika zvjezdana tijela. Pribliţno svakih 26 000 godina vaša Zemlja se nagne pod toĉno odreĊenim uglom kako bi se uskladila sa tim zvjezdanim tijelima, koji emitiraju ono što se zove “skalarni elektromagnetski impulsi”.

119 |

U toj odreĊenoj toĉki Zemljinog evolucijskog ciklusa, mijenja se elektromagnetsko polje, na takav naĉin, da stvara veliki broj promjena na Zemlji. Civilizacija Maya je zabiljeţila taj dogaĊaj u svojim kalendarima i vaši proroci i vidovnjaci su predvidjeli to vrijeme velikih promjena. To je velika prilika za vas, kao evoluirajućim dušama, da iskusite ovu transformaciju i rastete od nje, ako ste voljni prihvatiti tu priliku. U vanjskim carstvima Kreacije, sve se dogaĊa u ciklusima. Imate ciklus rotacije Zemlje oko Sunca, koji zovete godina dana. Osnovali ste Julijanski kalendar na tom ciklusu. Vi dijelite svoju godinu u razliĉite jedinice mjere. Sada postajete svjesni većih ciklusa, Precesijskog ciklusa koji se ponavlja svakih 25 920 godina i galaktiĉke promjene koja dolazi svakih 108 milijuna godina. Galaktiĉka promjena je pribliţno polovica Galaktiĉkog ciklusa. Galaktiĉkog ciklus predstavlja revoluciju vašeg solarnog sistema oko velikog Centralnog Sunca vaše galaksije, za koji su vaši znanstvenici izraĉunali da se javlja svakih 227 milijuna godina. (Zbog promjena u vrtnji galaksija, i vremenskih i prostornih iskrivljenosti uzrokovanih od tamne energije i tamne tvari, a stvarni broj Zemaljskih godina u Galaktiĉkom ciklusu je bliţi 216 milijuna godina.) Postoje još veći ciklusi unutar svemira kao cjeline. Postoji vrijeme koje je potrebno vašoj galaksiji da se okrene oko velikog centralnog Sunca vašeg svemira, što je pribliţno period od 10.8 bilijuna godina. To ćemo nazvati univerzalni ciklus. Istovremeno, znate da se vaš svemir stalno širi. Bog se konstantno širi. Univerzalni ciklus je spirala koja se razvija prema van, a ne samo revolucija galaksija oko velikog centralnog Sunca. Tako postoje mnogi ciklusi i mnoge razine i dimenzije vašeg svemira. Dali smo detaljne lekcije o povijesti Zemlje u poglavlju 3, ali smo izostavili mnoge vaţne aspekte zbog potrebe za saţetošću. Pozornost ljudi je vrlo kratka i da smo nastavili opisivati dalje u dubinu, vjerojatno bi izgubili 90 % naših ĉitatelja. Kroz lekcije iz povijesti, spomenuli smo kozmiĉke cikluse koji igraju vaţnu ulogu na vašem planetu. Sada ćemo detaljnije objasniti te cikluse i opisat ćemo vezu izmeĊu slobodne volje i kozmiĉke predodreĊenosti. Slobodna volja i sudbina Većina ljudi na Zemlji ne razumije igru izmeĊu slobodne volje i sudbine. Morate razumjeti da je slobodna volja set principa koji postoje unutar većeg okvira sudbine, ili Boţjeg Plana. Slobodna volja vam dozvoljava da mijenjate vaša iskustva o svemiru. Dozvoljava vam da odredite red po kojem ćete uĉiti duševne lekcije, kako ćete emotivno ragirati na njih i brzinu kojom ćete ih apsorbirati. Ali same lekcije su unaprijed odreĊene od vaše duše i uzroĉnog tijela, prije nego što ste se inkarnirali na Zemlji. Kozmiĉki ciklusi su podešeni prema volji Kreatora i volji vašeg vlastitog Boţjeg sebstva. Vaš ljudski ego ima vrlo malo, ili nema uopće utjecaj na kozmiĉke cikluse. Vaša duša je već svjesna tih kozmiĉkih ciklusa i uloge koju oni imaju u razvijanju vaše svjesnosti.

120 |

Opis kozmičkih ciklusa koji utječu na Zemlju Postoji nekoliko kozmiĉkih ciklusa koji su vaţni za vas u ovo vrijeme. Najpoznatiji od tih je precesijski ciklus, ili promjena osi, koji se pojavljuje pribliţno svakih 25 920 godina. Mnogi od vaših drevnih kalendara su utemeljeni na precesijskom ciklusu, ukljuĉujući Mayanski kalendar. Na kraju svakog precesijskog ciklusa, Zemlja i solarni sistem prolazi kroz ono što se zove podruĉje skalarnih elektromagnetskih impulsa, ili podruĉje svemira u kojem polaritet EM polja slabi. Ta slabost EM polja ponekad (ali ne obiĉno), uzrokuje da sjeverni i juţni pol Zemlje zamijene polaritet. Molimo da uzmete u obzir da zamjena EM polariteta nema ništa zajedniĉko sa Zemljinom rotacijom. Zemlja će se nastaviti rotirati pribliţno istom brzinom i smjerom (inercijom) kao što se rotirala milijunima godina. Jedina stvar koja bi mogla znaĉajno i brzo promijeniti rotaciju Zemlje bi bila sudar sa velikim asteroidom, planetoidom ili planetom, a to se vjerojatno neće dogoditi sljedećih milijun godina. Zapravo, u skladu sa našom procjenom, vjerojatno će proći više od bilijun Zemaljskih godina prije nego što se tako nešto pojavi. Premda, postoje tri druga ciklusa kojih bi trebali postati svjesni. Prvi od tih je najvaţniji, ĉak je i snaţniji od precesijskog ciklusa. Mi ga zovemo galaktiĉka promjena, i to će detaljno biti objašnjeno u sljedećem poglavlju. Druga dva ciklusa su po usporedbi relativno manja, i ovdje ćemo ih objasniti. To je prolaz kometa Annanhutaka kroz vaš solarni sistem, koji se javlja svakih 10 500 godina, i kruţenje planetoida Nibiru kroz vaš solarni sistem, koji se javlja svakih 3 600 godina. Ni komet, a ni planetoid, vjerojatno nikada neće udariti Zemlju direktno. Rep kometa će ući u Zemljinu atmosferu otprilike jednom od osam ili devet prolaza. Gravitacijsko polje Nibira znaĉajno udara Zemlju jednom od svakih 12 prolaza. K tome, bića sa eteriĉnih i nebeskih razina Nibira ĉesto kontaktiraju sa Zemljom za vrijeme blizine tih dvaju planeta, svakih 3 600 godina, kao što je zabiljeţeno u spisima vaših drevnih civilizacija. Oba dogaĊaja će se jako istaknuti u dolazećim godinama. Annanhutak (ovaj prijevod je vrlo loš – moţda vam je taj komet poznat pod malo drugaĉijim imenom) sljedeći put prolazi kroz solarni sistem pribliţno 2017. godine, dok Nibiru (takoĊer zvan Planet X i Pelin) ima svoj raspored bliskog pojavljivanja 2030.godine. Do vremena kada ova knjiga bude izdana, ostati će samo nekoliko godina do precesijskog poravnanja, pa vi vjerojatno već osjećate energije i posljedice tog dogaĊaja.

121 |

Detalji precesijskog ciklusa 2012.godine Trenutni precesijski ciklus bi trebao završiti 21.12. 2012. Naĉin na koji će ga ljudi doţivjeti biti će znaĉajno razliĉit. Unatoĉ neizbjeţnosti ovog dogaĊaja, postoji nekoliko faktora na koje se moţe utjecati slobodnom voljom. U ovoj knjizi se osvrćemo na individualni volju, kao i kolektivnu volju. Ako veliki broj duša usmjeri svoju kolektivnu volju na odreĊen naĉin, to moţe utjecati na takozvanu neizbjeţnu ili nepromjenjivu stvarnost. Kako rastete i evoluirate, nauĉit ćete kako promijeniti mnogo dogaĊaja koji se trenutno ĉine fiksirani u vremenu i prostoru. Premda u ovom trenutku, samo je nekolicina vas dovoljno povisila svoju vibraciju, pa ne moţete osjetno utjecati na kozmiĉke dogaĊaje. Ovdje ćemo navesti neke varijable povezane sa Precesijskim Ciklusom 2012.godine, a mnoge od njih su pod utjecajem slobodne volje: 1 Ozbiljnost EM distorzija (iskrivljenosti) Kada ćemo istraţivati mehaniku precesijskog poravnanja kasnije u ovom poglavlju, vidjet ćete da postoje mnogi faktori koji odreĊuju koliko je ozbiljna EM nestabilnost, ukljuĉujući poziciju solarnog sistema u odnosu na centar galaksije, kao i varijacije unutar Zemljine kore i samog solarnog sistema (ukljuĉujući i EM nestabilnosti vašeg Sunca). 2 Teţina klimatskih promjena Postoji nekoliko ljudskih i prirodnih faktora koji utjeĉu na klimu Zemlje. Oni ukljuĉuju emisiju stakleniĉkih plinova (uglavnom ugljiĉni dioksid). Oceanske struje i anomalije pritiska atmosfere takoĊer postaju sve brojnije. Neki ljudi eksperimentiraju sa kontrolom vremena, i uvode kemikalije u atmosferu kako bi odredili pravac kretanja i stvaranje oluja. Iako se mnogi općeniti trendovi mogu lako predvidjeti, specifiĉne datume za oluje, suše i ostale vremenske fenomene je gotovo nemoguće vidjeti, ĉak i na našoj razini svjesnosti. 3 Teţina utjecaja na tehnologiju i telekomunikacije Ako se vratimo unazad u 2000.godinu, tada ste bili vrlo zabrinuti da će se srušiti vaši kompjuterski sistemi zbog greške u programiranju. U stvarnosti, EM nestabilnost moţe prouzrokovati daleko veću štetu, nego što bi bilo koja programska pogreška mogla napraviti. Ako ste pretjerano ovisni o vašoj telekomunikacijskoj industriji, tada će brze i teške nestabilnosti 2012.godine i ostali dogaĊaju opisani ovdje uzrokovati mnogo problema. Dok će vaša svjesnost utjecati na funkcioniranje tehnologije, u osnovi, dragi Kreatori, vi morate biti ovisni samo o Bogu a ne vašoj tehnologiji, jer će se vaši ureĊaji kvariti s vremena na vrijeme. 4 Stupanj staniĉne mutacije Oni od vas koji već izgraĊuju svoj glavni uzorak uzdizanja će nastavljati doţivljavati staniĉne mutacije. Mutacije koje će doţivljavati većina stanovništva će vjerojatno uzrokovati ekstremne nestabilnosti raspoloţenja i emocionalnog
122 |

stanja. Mnoge duše neće moći podnijeti te promjene i doţivjet će pad imunološkog sustava, a time će biti izloţene svim vrstama egzotiĉnih virusa i bakterija. Drugi će uspješno proći te promjene sa svojim fiziĉkim tijelom i nastavit će izgraĊivati prosvijetljene samo-dostatne duhovne zajednice. 5 Razina utjecaja na emocionalno i mentalno tijelo ĉovjeka Iako je dominantni raspored već priliĉno isprogramiran, slobodna volja još uvijek igra ulogu u razini intenziteta ovog dogaĊaja. Što se više oslobodite straha i što se više moţete otvoriti vašem Boţjem Sebstvu, lakši će vam biti taj prijelaz. Vaše cjelokupno emotivno i mentalno zdravlje će biti stavljeno na test za vrijeme precesijskog poravnanja. Moţda ćete se osjećati kao da ćete poludijeti. Male emocionalne povrede će biti jako uvećane, isto kao i vaš emotivni vrh. Moţete se osjećati da ste oduševljeno ushićeni jedan tren, i teško depresivni drugi tren. Vaša sposobnost da uĊete u centar svog vlastitog bića bit će esencijalna. Da citiramo jednu od vaših omiljenih fraza, nećete imati taj luksuz da se zabavljate negativnim mislima. 6 Stupanj utjecaja pozitivnih i negativnih ET-a i uzvišenih bića sa viših razina Imate mnogo pomagaĉa i nekoliko“ ometaĉa“, ĉija će uloga biti detaljno objašnjena u poglavlju 10. Vaša sposobnost da prigrlite ili odbijete njihovu pomoć, ovisno o kvaliteti toga što nude, će puno pridonijeti ili oduzeti od vašeg doţivljaja precesijskog poravnanja. 7 Broj ljudi koji izlazi iz inkarnacije Svi vi imate slobodnu volju i to znaĉi da moţete izabrati da iskoristite procesijsko poravnanje kao šansu da napredujete u smislu duhovnog razvoja. Premda će većini ljudi na Zemlji te promjene biti preteške. U osnovi, njihove duše nisu spremne da proĊu promjenu pa će naći naĉin da izaĊu sa Zemaljske razine. Nakon što napuste svoja tijela, oni će se s vremenom reinkarnirati na drugim planetima treće gustoće koji su prikladni njihovoj razini svijesti. Broj duša koji će vjerojatno izići kroz trodnevni prozor precesijskog poravnanja je zapravo vrlo malen, ali broj koji će nastati u periodu od 2012 do 2030 će bit vrlo znaĉajan. Naša procjena je da će 10 % ĉovjeĉanstva odabrati izići na poĉetku tog perioda, a do 2030.godine, preko ¾ duša koje trenutno nastanjuju Zemlju će vjerojatno napustiti ovu fiziĉku razinu. 8 Broj ljudi koji se uzdiţu u tom periodu Procijenjeno je da će izmeĊu 10 milijuna i 30 milijuna ljudi biti dovoljno evoluirano da uĊu na petu gustoću za vrijeme perioda od 2012 do 2030.godine. Toĉan broj će ovisiti o njihovoj slobodnoj volji. Iako se Zemljin prolaz kroz izmijenjeno EM polje (uzrokovano precesijskim poravnanjem) ne moţe sprijeĉiti slobodnom voljom, to iskustvo će varirati od osobe do osobe ovisno o fiziĉkom, emotivnom, mentalnom (psihološkom), astralnom, eteriĉnom i uzroĉnom stanju svake osobe. Ljudi koji utjelovljuju Svete principe ljubavi i suosjećanja će vjerojatno imati mnogo pozitivnije iskustvo tog dogaĊaja. Ljudi koji se ţele uzdići u „prvom valu“ mogu iskoristiti tu mogućnost da završe svoje tjelesno iskustvo 3D/4D gustoće i premjeste se u 5D svjetlosno tijelo.
123 |

Poravnanje 2012 se ĉesto naziva „prvim valom“ mogućnosti duša da se uzdignu. Nije vjerojatno da će se milijuni duša stvarno uzdići najednom 21.12.2012. Ta tranzicija će se razvući kroz mnogo godina. Precesijsko poravnanje djeluje kao katalizator za promjene, a ne kao apsolutni krajnji rok za ĉovjeĉanstvo. Ipak, onima koji su neodluĉni što se tiĉe njihove akcije, biti će ekstremno teško ostati neodluĉnima nakon 2012. Portal otvoren fluktuacijom EM polja stvara unutar eteriĉnih razina efekt „prolaska kroz prsten“, što znaĉi da će većina ĉovjeĉanstva proći kroz jednosmjerna vrata u njihovu odabranu realnost na taj ili oko tog datuma. To ono što će nastati u psihološkom i fiziološkom smislu ljudi, je povećani efekt onog što već postoji unutar svjesnosti. Oni ljudi koji ţive u stanju straha će vjerojatno iskusiti precesijski ciklus na strašan naĉin. Mnogi od njih će otići iz svojih 3D/4D tijela i reinkarnirati se na drugim planetima prikladnijim za njihovu razinu duševnog iskustva. Isto kao i uzdizanje, to će se odvijati tijekom više godina, a ne sve odjednom , na 21.12.2012. Vaţno je da ne postoji prosuĊivanje oko toga tko i što je prikladno za svakog ĉovjeka. To nije „sudnji dan“. Bog ne baca kaznu na ĉovjeĉanstvo. Ovaj dogaĊaj vrlo dobro razumije vaša duša i uzroĉno tijelo i velika briga je posvećena u planiranju inkarnacija za vrijeme ovog dogaĊaja. Znanost i mehanika precesijskog ciklusa biti će dani kasnije u ovom poglavlju. Događaji 2017. godine Kao što smo naveli prije, komet Annanhutak (po rasporedu) prolazi kroz solarni sistem 2017.godine. To je predviĊeni dogaĊaj, postoji nekoliko varijabla koje ovise o ljudskoj slobodnoj volji ( i asistiranju pozitivnih ili negativnih ET rasa). Sjetit ćete se da su u vrijeme Lemurije, negativno polarizirani ET-i malo izmijenili putanju ovog kometa, prouzroĉivši znaĉajan porast njegovih destruktivnih efekata na Zemlji. Faktori koji se razlikuju su sljedeći: 1 Stvarna putanja kometa Vaši znanstvenici mogu predvidjeti putanju nebeskih sa velikom toĉnošću,ali postoje varijable kojih većina znanstvenika nije svjesna, ukljuĉujući efekt koncentrirane vizualizacije i namjere milijuna duša. Ako se dovoljno duša koncentrira na promjenu putanje kometa, i ako se fokusiraju pozorno i meditativno na taj dogaĊaj dugi period vremena, mreţni efekt tih milijuna umova moţe uzrokovati manje varijacije u putanji kometa. Ako su misli projicirane sa pozitivnom namjerom, to ĉesto moţe biti dovoljno da umanji negativne efekte te putanje. Kao što smo spomenuli u poglavlju 3, Drakosi su mogli izmijeniti putanju kometa sasvim dovoljno da uzrokuju tragiĉne posljedice na Lemuriji, pa se tako moć namjere sigurno moţe koristiti i za ĉasne svrhe, kao i za one tragiĉne. Da su Lemurianci bili više uravnoteţeni, i da nisu odabrali iskusiti neugodnu duševnu lekciju, kako bi rasli i evoluirali, negativni efekti tog kometa mogli su biti

124 |

sprijeĉeni. Grupa uravnoteţenih duša koja je fokusirana na ljubav i suosjećanje je beskrajno mnogo jaĉa od bilo koje negativno usmjerene namjere. 2 Teţina utjecaja Postoji kompleksna serija faktora koji će odluĉiti koliko će jake biti EM fluktuacije kada komet proĊe pored Zemlje (unutar nekoliko milijuna milja). Stvarni faktori su previše sloţeni za detaljnu analizu u ovom trenutku, i ukljuĉuju promjene u sunĉevom EM polju kao i anomalije kvazara i drugih zvijezda blizu centralnog Sunca u galaksiji, i brojne druge varijable. Iako smo mi svjesni mnogih utjecaja i moţemo toĉno predvidjeti mnoge od njih, još uvijek postoji previše varijabli koje bi ovdje mogli procijeniti sa 100% toĉnošću. Mi, ipak sudjelujemo u izmjeni nekih promjena Zemljinog EM polja u 2017, baziranim na našim trenutnim podacima. 3 Ljudsko emotivno i mentalno iskustvo ovog dogaĊaja Ljudsko doţivljavanje ovog dogaĊaja će biti sliĉno onom kod precesijskog poravnanja u tome što će emocije postati vrlo uvećane i iskrivljene. Još jednom, oni ljudi koji su uravnoteţeni i balansirani će proći najbolje. 4 Razina staniĉne mutacije ljudi za vrijeme ovog dogaĊaja Generalna brzina staniĉne mutacije će biti sliĉna ili malo manja nego kod precesijskog poravnanja. Ipak, mnogi ljudi će koristiti ovaj dogaĊaj kao „drugi val“ uzdizanja, kako bi ubrzali glavni uzorak i brţe se pomaknuli u eteriĉno kristalno svjetlosno tijelo. Drugi će iskoristiti ovu priliku za izlazak iz svojih tijela. 5 Stupanj nestabilnosti Zemljine klime i okoliša Efekti prolaza kometa će biti drugaĉiji od precesijskog poravnanja, po tome što će EM pulsevi i valovi oko kometa biti puno bliţe Zemlji, ali slabiji nego kvazari u blizini središta galaksije. Ljudska svjesnost će još jednom igrati veliku ulogu u teţini klimatskih promjena i promjena okoliša. Zbog toga što će 3D ljudi biti oslabljeni od utjecaja precesijskog poravnanja (dok će 4D ljudi biti osnaţeni), fluktuacije kometa će još ubrzati postojeće promjene kod ĉovjeĉanstva. Politiĉki i ekonomski sistemi Zemlje će biti mnogo nestabilniji i tada imate formulu za dramatiĉnu promjenu. Ekonomski sistemi Zemlje će još funkcionirati 2017.godine, ali će biti drastiĉno testirani poplavama, teškim olujama i sušom zbog prolaska kometa. 6 Ometanja tehnologije i telekomunikacija EM valovi stvoreni zbog prolaza kometa će vjerojatno onesposobiti satelite i kompjutersku tehnologiju u velikoj mjeri na par dana. Svi ovi faktori mogu biti promijenjeni uz pomoć slobodne volje. Ako ljudi odluĉe suraĊivati i prigrliti aspekte ljubavi i suosjećanja svog Bića, i raditi zajedno kako bi stvorili snaţno polje koje će zraĉiti svjetlost i ljubav, oko planeta Zemlje, tada se negativni utjecaji kometa mogu znatno smanjiti. Ako velik broj ljudi odluĉi promijeniti orbitu Annanhutaka, samo koristeći se vizualizacijom i psihokinetiĉkim tehnikama, orbita se moţe izmijeniti. Ako ljudi doţive prolaz kometa kao nešto

125 |

pozitivno a ne sa strahom, bilo koja radijacija ili hlaĊenje atmosfere povezana sa prolazom kometa će se minimalno osjećati. Prolaz kometa se moţe koristiti kao prilika za ubrzanje staniĉne mutacije DNA kod ljudi. Ti ljudi na putu uzdizanja mogu iskoristiti ovaj dogaĊaj kao „drugi val“, što znaĉi da pribliţno 2017.godine, veliki broj ljudi moţe znaĉajno ubrzati proces uzdizanja. Utjecaj Nibiru planetoida U pribliţno 2030.godini, planetoid Nibiru bi trebao proći kroz solarni sistem, što ĉini svakih 3600 godina. Isto kao i kod kometa, i na ovaj dogaĊaj se moţe utjecati slobodnom voljom. Postoje 5D do 9D humanoidna i nehumanoidna bića koja stanuju na eteriĉnim i nebeskim razinama Nibira. Neki od telepata u vašoj rasi će vrlo vjerojatno stupiti u kontakt s njima tijekom tog prolaza. Ĉlanovi njihove rase, ĉesto zvani Annunaki, su već puno puta utjecali na ljudsku evoluciju mnogo puta u prošlosti. Nekoliko ĉlanova njihove rase došli su na Zemlju za vrijeme dva zadnja prolaza i instruirali su ljude kako poboljšati njihove uvjete. Prisustvo zadnja dva prolaza Annunakija je dokumentirano u spisima Sumerana i Egipta (oko 5200 pr. Krista). Njihova prisutnost u kasnijem Egiptu je takoĊer dokumentirana iz njihovog posljednjeg prolaza (oko 1600 pr. Krista). Annunaki su na Zemlju dolazili u više navrata i to u kratkim vremenskim intervalima kako bi pomogli da se ljudi oporave od razliĉitih bolesti. Nećemo detaljno opisivati njihovu ulogu u drugim prolazima. Postoji mnogo negativnih ĉlanaka o Anunakijima. Kao i sve ostale rase, postoje varijacije u svjesnosti od jednog do drugog ĉlana, i svakako su postojali neki od njih koji su donijeli odluke koje su nanijele patnju i bol ljudima. Ipak, podsjetit ćemo vas da sliĉno privlaĉi sliĉno u niţe ĉetiri gustoće, i kako bi ljudi imali negativna iskustva od strane druge rase, na nekoj razini mora postojati negativnost koja je prisutna u svjesnosti tih ljudi. Neki ljudi će iskoristiti prolaz Nibira i iskrivljenja EM polja koji će stvoriti „treći val“ uzdizanja. Isto tako, neki ljudi će iskoristiti ovaj dogaĊaj za ubrzanje izlaza iz inkarnacije. Nećemo detaljno objašnjavati varijable za Nibiru, kao što smo naveli za Precesijski ciklus i Annanhutak komet. Suvišno je reći da su te varijable sliĉne. Postoji velika koliĉina informacija o Anunakijima koja je dostupna iz drugih izvora, ukljuĉujući Sitchin seriju knjiga, pa tako nećemo raspravljati o Nibirskom društvu ili njihovim vijećima i svećenstvu. Niti ćemo detaljno objašanjavati suptilne utjecaje koje su imali na ĉovjeĉanstvo. Umjesto toga, usmjerit ćemo se na precesijski ciklus i galaktiĉku promjenu i nihove efekte na vašu Zemlju. Saţetak Vaše iskustvo unaprijed odreĊenih dogaĊaja, će biti ovisno od vaše slobodne volje. Imate slobodnu volju da prihvatite boţanske principe ljubavi, suosjećanja, suradnje, harmonije, povjerenja i nesebiĉnog sluţenja. Ako to uĉinite, time ćete uvelike obogatiti vaše iskustvo tih dogaĊaja. To moţe biti vrijeme osloboĊenja, radije nego ropstva, smrti i uništenja. Izbor je na vama, dragi Kreatori.
126 |

Uvod u Galaktičku promjenu Znaĉajniji dogaĊaj se sada dogaĊa na vašoj Zemlji i unutar vašeg solarnog sistema – još znaĉajniji od precesijskog ciklusa ili prolaza Annanhutaka i Nibira. To je Galaktiĉka promjena. U pripremi za našu detaljnu diskusiju o Galaktiĉkoj promjeni u sljedećem poglavlju, sada ćemo objasniti neke ideje vezane za efekt fluktuacija EM polja na nebeska tijela kao što je Zemlja. Mehanika precesijskog poravnanja u 2012.godini Prije nego što objasnimo efekte Galaktiĉke promjene, objasnit ćemo EM promjene koje moţemo oĉekivati na vrijeme precesijskog ciklusa 2012.godine. Koristit ćemo znanstvene termine i unaprijed se ispriĉavamo onima od vas koji nisu znanstveno orijentirani. Imajte strpljenja s nama. Sada ćemo priĉati o vezi izmeĊu promjene Zemljinih polova i promjene elektromagnetskog polja Zemlje. To je vrlo komplicirana tema i molimo vas da ovo ĉitate i probavljate paţljivo. Dat ćemo sve od sebe da zadrţimo jednostavnost teksta. Objašnjavat ćemo polako za najbolje razumijevanje. Oprostite nam ako se ponavljamo na malo drugaĉije naĉine nakon što ste nešto već shvatili . Sva planetarna tijela u ovom lokalnom svemiru su elektromagnetska (EM) po svojoj prirodi. U radovima vašeg metafiziĉkog znanstvenika Davida Wilcock-a (www.ascension2000.com) postoji opis prstenaste prirode planeta i planetoida. Torus (prsten) je sliĉan sfernom „uštipku“, sa „rupama“ koje spajaju magnetske polove planeta ili planetoida. Zamislite Zemlju (oblikovanu poput kruške) sa osnovnom rupom izbušenom od pola do pola (sliĉno naĉinu na koji mašina izvadi unutrašnjost voćke). EM energija Zemlje se pokreće kroz taj kanal izmeĊu polova, zatim izlazi van i ide oko vanjske površine po većim i manjim linijama Zemljine mreţe. Materijal konverzije od g. Wilcocka daje vam i neke dijagrame toga. Moţete isto tako pogledati rasprave o EM poljima na Internetu i naći dijagrame EM polja Zemlje koristeći model prstena. Uskoro ćemo vam dati i dijagram nabavljen od vlade SAD-a. Sada zamislite da se EM polje koje prolazi kroz koru prstena izmeĊu polova takoĊer širi na van u svemir u oba smjera – na gore od sjevernog pola u svemir i na dolje od juţnog pola u svemir. Sjetite se, dakako, da koristimo rijeĉi „gore i dolje“ da ilustriramo poantu priĉe, a zapravo ništa takvog zapravo ne postoji osim u meĊusobnom odnosu. Sljedeće, zamislite zraku EM energije koja izlazi iz baze prstena (presjek Zemlje od pola do pola) koja izlazi u svemir i periodiĉno se povezuje sa EM izvorima koji su vani u svemiru. Drugim rijeĉima, specifiĉni EM puls energije koji izlazi iz daleke zvijezde će „zraĉiti“ mlaz energije kroz svemir koji se povremeno toĉno poravna sa Zemljinom korom. EM zraka koja izlazi iz Zemlje takoĊer „prima“ energiju primiĉući se iz vanjskog svemira prema polovima. Obećali smo ići polako. Tek smo poĉeli ovaj opis. Sada ćemo upotrijebiti drugu analogiju kako bi ovo mogli bolje shvatiti. Zamislite da imate set djeĉjih igraĉaka koje su napravljene od drva ili plastike. Jedna od tih igraĉaka izgleda kao okrugla lopta sa rupom izdubljenom od jedne do druge strane. Ako izaĊete van po
127 |

sunĉanom danu, i drţite loptu prema suncu i pogledate kroz nju, vidjet ćete zrake sunca koje sjaje kroz hodnik te izdubljene rupe. Ipak, ako "polovi“ lopte nisu ispravno okrenuti, tada nećete vidjeti sunce koje tamo prolazi. Što kaţete na tu jednostavnost? Mislimo da su svi shvatili ovu analogiju. Sljedeća stvar je da zamislite Zemlju koja se okreće kao necentrirani vrh ili ţiroskop (http://en.wikipedia.org/wiki/Gyroscope). Da morate napraviti graf podruĉja u svemiru koji se poravna sa Zemljinim polovima kroz prstenastu bazu dok se vrti od jedne do druge strane, taj put bi slijedio elipsu kroz nebo. Da vam pomognemo to vizualizirati, zamislite da drţite loptu sa rupom izdubljenom u sredini (od pola do pola), i vizualizirajte svjetlo koje isijava van iz centra lopte. Zrake svjetlosti će isijavati u malim ravnim zrakama iz rupa na isti naĉin kao što reflektor nekog noćnog dogaĊaja u vašem gradu sjaji kroz oblake. Moţete i zamisliti rotirajući reflektor i put koji svjetlo stvara na oblacima. Taj put će formirati elipsu. Kad vrtite igraĉku sa jedne strane na drugu, svjetlo koje zraĉi iz rupa će stvarati elipsu na bilo kojem objektu izvan lopte. Svaki put nakon što elipsa prijeĊe preko odreĊenog izvora energije, kao što je zvijezda, skupine zvijezda, nebule, kvazara ili daleke galaksije, energija koja nastaje i koja zraĉi prema Zemlji će promijeniti EM polje Zemlje. Ako je izvor energije vrlo daleko ili je vrlo slab, tada ta promjena EM polja neće biti velika. Ipak, ako je energija vrlo jaka ili je blizu Zemlji, efekt će biti vrlo primjetan. Zbog toga što se Zemlja i solarni sistem takoĊer kreću kroz svemir u obliku luka, oko centra galaksije Mlijeĉne Staze, eliptiĉna putanja povezana sa sjevernim i juţnim polom će se promijeniti kod svake precesije. Objasnit ćemo to sa minimalnom matematikom: Zemlja se okrene oko galaksije Mlijeĉne Staze pribliţno svakih 227 milijuna godina (216 milijuna godina ako se ukljuĉe varijacije u inerciji i iskrivljenosti vremena i prostora). To se zove Galaktiĉki CIklus. Završetak jednog prolaza promjene osi kroz svih 12 znakova vašeg zodijaka predstavlja jedan Precesijski CIklus od pribliţno 25 920 godina. Jednom u svakom Precesijskom CIklusu, eliptiĉni uzorak nastao od prstenaste baze vraća se na svoju “poĉetnu toĉku”. Broj elipsa koje se nastale za vrijeme Galaktiĉkog Ciklusa će pribliţno biti jednak 227 milijuna podijeljeno sa 25 920, ili nešto više od 9000 precesijskih ciklusa. U sluĉaju da ovo još niste uspjeli vizualizirati, zamislite jedan alat crtaćeg pribora koji stvara spirale i šare (šestar), i zamislite seriju malih krugova koji kruţe oko velikog kruga (ili zapravo spirale). Budući da solarni sistem napravi jednu revoluciju oko galaksije u pribliţno svakih 227 milijuna Zemaljskih godina, i budući da 227 milijuna ne ulazi jednako u 25 920, pozicija Zemlje biti će svaki puta drugaĉija, kako se os vraća u svoju poĉetnu poziciju okretanja (precesijskog poravnanja). Ipak, budući da je put stvoren rotacijom solarnog sistema oko centra Mlijeĉne Staze toliko velik u

128 |

usporedbi sa elipsama stvorenim izmjenom osi, dogaĊaji koji isijavaju energiju prema Zemlji u razliĉitim stadijima precesije su sasvim predvidljivi i stabilni. Drugim rijeĉima, pretpostavit ćemo da su jednom za vrijeme svake precesije, polovi Zemlje grubo usklaĊeni sa centrom Galaksije. U nekoliko sljedećih precesija, polovi će se nastaviti pribliţno usklaĊivati na istoj toĉki i u istom vremenu u ciklusu. Ako će postojati neke EM anomalije koje se pojave svaki puta kad se polovi usklade sa galaktiĉkim centrom, tada će se te anomalije pojaviti preko nekoliko precesijskih ciklusa prije nego što pozicija solarnog sistema više neće biti povoljna za poravnanje. Na primjer, energije galaktiĉkog središta mogu poteći kroz polove Zemlje na osobito jak naĉin dvanaest ili više precesijskih ciklusa, prije nego što kut poravnanja bude dovoljno daleko da oslabi navalu energije. To bi znaĉilo da jednom u svakih 26 000 godina, u period od 312 000 godina (12 ciklusa), mogu nastati velike kataklizmiĉke navale energije prema Zemlji. Period vremena koji predstavlja toĉno poravnanje (kraj i poĉetak precesijskih ciklusa) je 3 dana po Zemaljskom vremenu. Središnja toĉka sljedećeg precesijskog ciklusa je oko 23:00 GMT na 21.12.2012. Pribliţno 36 sati prije i poslije ovog vremena, energije poravnanja bit će na maksimumu, i portali otvoreni oko Zemlje će uzrokovati ogromne promjene na dušama. Molimo upamtite, dragi Kreatori, da se stvarna rotacija Zemlje neće znaĉajno promijeniti. Sunce će još uvijek izlaziti na istoku i zalaziti na zapadu, i dani i noći će biti pribliţno iste duţine kao i uvijek. To je elektromagnetski fenomen, a ne gravitacijski ili rotacijski. Da ovo ponovimo u metafiziĉkim terminima, moţemo reći da svaki precesijski i galaktiĉki ciklus (promjena osi i revolucija solarnog sistema oko Mlijeĉne Staze) predstavlja lekcije u duševnog evoluciji. Svaki puta kada precesija poravna Zemlju sa galaktiĉkom jezgrom, to se povezuje sa drugom razinom inicijacije duše, ili prilikom da se osvrne na ono što je duša nauĉila od prethodnog ciklusa. Budući da se sve u ovom svemiru kreće u spiralama, scenarij se mijenja svaki put kada Zemlja proĊe taj ciklus. Sa završetkom sadašnjeg Precesijskog ciklusa, koji se treba pojaviti 2012.godine, suše će ponovo imati priliku poravnati se sa energijama galaktiĉkog centra. EM energije će navrijeti kroz Zemljinu koru i rasporedit će se po mreţnim linijama i kasnije po cijeloj površini planeta, i duše će imati priliku uskladiti se sa tim energijama i pregledati što su nauĉile od prošlog poravnanja. Podruĉje svemira kroz koji prolazi solarni sistem, mijenja se sa svakim precesijskim ciklusom. Specifiĉne energetske nestabilnosti povezane sa tim trenutnim prolazom su vaţne po tome što oznaĉavaju sliĉno poravnanje kakvo je postojalo prije 108 milijuna godina, kada je poĉeo prvi veliki val individualizacije sa dušama koje su nicale iz Boţje Glave. Zato će se mnogima ĉiniti da se duše vraćaju kući, kada zapravo one samo ponovno doţivljavaju ono što se dogodilo prije 108 milijuna godina, ali na drugaĉijoj razini spirale. U stvarnosti, vaše duše su već doma, i oduvijek su bile, ĉak i ako su mnogi aspekti vaše duše bili na putu po svemiru od izdvajanja iz Boţje Glave.
129 |

Da kaţemo ovo drugim rijeĉima, dio svakoga od vas se sigurno saĉuvao u Boţjoj Glavi dok su drugi dijelovi putovali u vanjske svjetove i niţe gustoće. Još jedna zanimljiva napomena: Gotovo sve duše u vašem svemiru su stare nešto manje od 227 milijuna godina, u smislu posjedovanja individualnih aspekata. Zbog toga, nitko od vas nije nikada doţivio puni Galaktiĉki Ciklus. To je nešto o ĉemu moţete razmišljati.

Poglavlje 8 – Galaktička promjena

Svrha ove diskusije je da vas upoznamo sa znanstvenom i duhovnom prirodom promjena koje će se odvijati na vašem svijetu zbog Galaktiĉke promjene, koje se javljaju izmeĊu pribliţno 1950 i 2100.godine, i da prosvijetlimo vaše umove što se tiĉe specifiĉnih dogaĊaja i energija koje su predviĊene u 2012.godini i kasnije. Neke od ovih informacija su dostupne djelomiĉno kroz razliĉite kanale, kao i kroz Zemaljske znanstvenike i uĉenjake, ali toĉna formulacija informacija koja je dana ovdje i uvoĊenje dodatnih podataka unutar tih poruka, nikada prije nije bila prezentirana na Zemlji. Gotovo sav kanalizirani materijal, koji je prisutan na Zemlji se odnosi na Precesijski CIklus a ne na Galaktiĉku promjenu. Kao is a svim ostalim kanaliziranim materijalima, molimo vas za veliku razboritost, jer nijedna informacija koja je predstavljena ovdje ne moţe garantirati 100% toĉnost (zbog razloga koje smo naveli prije). Da ponovimo, postoji puno znanja koje je rašireno po vašem svijetu, u vezi poravnanja Zemljinih polova, što se još zove precesijsko poravnanje, koje se javlja pribliţno svakih 25 920 godina. Ti ponavljajući ciklusi dogaĊaju se kada Zemlja savije svoju os pod odreĊenim uglom koji je povezan sa serijom kvazara blizu centra galaksije koji emitiraju zrake onoga što vi zovete “ skalarne EM energije” u Zemljine polove. Takvi izvori energije se šire po mreţnim linijama i vrtlozima Zemljine EM mreţe. Taj proces je opisan u detalje u prethodnom poglavlju. Svrha ove dodatne komunikacije je ući detaljnije u vezu izmeĊu precesijskog poravnanja i puno većeg i vaţnijeg poravnanja koji nije poznat vašim znanstvenicima, a to je Galaktiĉka Promjena. Ova promjena ukljuĉuje cijeli
130 |

solarni sistem, ukljuĉujući vaše Sunce i ogromne plinovite vanjske planete (Jupiter, Saturn, Uran i Neptun). Vaš solarni sistem se kreće po jednoj od vanjskih spirala vaše galaksije Mlijeĉne Staze. Vaša galaksija, isto kao i većina spiralnih galaksija, se vrti na naĉin sliĉan djeĉjoj vjetrenjaĉi, oko centra visoko nabijene energije, znane kao Centralnog Sunca. U stvarnosti, postoji grupa sunca, blizu centra galaksije, koji formiraju kombinacije crnih i bijelih rupa, i povezuju vašu galaksiju sa sestrinskom galaksijom suprotnog polariteta, ili ono što bi v nazvali galaksija blizanac. Ta galaksija blizanac je dio paralelnog svemira, ili zrcalnog svemira, koja sadrţi tvari i energiju polariteta suprotnog vašem svemiru. Jedan od osnovnih zakona fizike s kojim se vaši znanstvenici slaţu je zakon oĉuvanja energije. Taj zakon ima prednost nad mnogim sekundarnim zakonima fizike, kao što je zakon inercije, prostora i vremena. Drugim rijeĉima, crne rupe, koje vjerojatno postoje u centru mnogih galaksija u ovom lokalnom svemiru, ĉini se da krše zakon oĉuvanja energije kada se gledaju na konvencionalan naĉin. Vaši znanstvenici će jednog dana otkriti da postojanje paralelnih svemira suprotnog polariteta rješava to prividno kršenje zakona oĉuvanja energije. Moţete reći da za svaku crnu rupu postoji bijela rupa jednakog i suprotnog polariteta koja postoji u paralelnom svemiru. Ta dva svemira, kada se uzmu zajedno, toĉno balansiraju jedan drugog i tada imate savršenu ravnoteţu. Razlog za našu raspravu o zakonu oĉuvanja energije je povezan sa ĉinjenicom da će neke energije vašeg solarnog sistema biti u sukobu kako se solarni sistem bude okretao oko Centralnog Sunca Mlijeĉne Staze, što će ukljuĉivati zraĉenja iz paralelnih svemira koja balansiraju polaritet vašeg lokalnog svemira. Ta zraĉenja energije će se prikazati na uobiĉajenim instrumentima kao gama i rendgenske zrake, koje isijavaju iz crne rupe u središtu vaše galaksije. Ta radijacija, koja će se pojaĉavati kroz nekoliko sljedećih godina, će drastiĉno promijeniti prirodu stvarnosti za sve ţivotne oblike na Zemlji. Energija koja zraĉi iz kvazara koji su usklaĊeni sa Zemljinim polovima za vrijeme precesijskog poravnanja, koje je predviĊeno za 20 – 22. 12. 2012., je relativno mala u odnosu na energiju koja zraĉi iz Centralnog Sunca i njemu odgovarajućoj crnoj rupi. Pojas energije sa kojim će se sukobiti solarni sistem dok se kreće kroz svemir, stvara ono što se zove Galaktiĉka promjena. Galaktiĉka promjena poĉela je oko 1950. i završiti će oko 2100.godine. Ipak, njen intenzitet će se povećati u vrijeme precesijskog poravnanja. Taj veći ciklus (Galaktiĉka promjena) se javlja dva puta za vrijeme svakog Galaktiĉkog ciklusa. Galaktiĉki ciklus nastaje svakih 216 milijuna godina, nakon što se naprave prilagodbe za iskrivljenje vremenskog/prostornog kontinuuma, i interakcije tamne tvari i tamne energije, koje su zapravo imena dana za sudaranje eteriĉnih polja na fiziĉkom podruĉju tvari. Vaši znanstvenici trenutno raĉunaju duţinu galaktiĉke promjene kao 227 milijuna Zemaljskih godina. To je pribliţna duţina vremena koja je potrebna vašem solarnom sistemu da napravi jednu revoluciju oko Centralnog Sunca vaše galaksije. Nakon ispravljanja distorzija navedenih gore, i varijacija u inerciji izmeĊu jednog i drugog dijela spirale, mi nalazimo da je stvarni vremenski period
131 |

u Zemaljskim godinama koje su potrebne za Galaktiĉki ciklus pribliţno 216 milijuna godina. Postoje izvori energije koji izviru iz paralelnih svemira koji se višesmjerno emitiraju iz crne rupe u centru galaksije Mlijeĉne Staze. Ipak, ti izvori su koncentrirani na 2 luka, koji su 180 stupnjeva daleko jedan od drugog, i nisu ovisni o vrtnji susjednih zvijezda. Drugim rijeĉima, zvijezde koje se vrte oko jezgre galaksije prolaze kroz te izvore dva puta unutar svakog Galaktiĉkog Ciklusa. Dio galaksije koji sadrţi Zemlju i solarni sistem, prolazi kroz te snopove energije jednom svakih 108 milijuna Zemaljskih godina. Za razliku od precesijskog poravnanja, potrebno je više od 3 Zemaljska dana, da solarni sustav proĊe kroz snopove energije poznate kao Galaktiĉka promjena. Kompletno trajanje ciklusa je pribliţno 150 godina (od 1950 do 2100). Taj snop relativno nepolarizirane elektromagnetske energije je znan pod mnogim imenima, ukljuĉujući fotonski pojas i elektromagnetska nulta zona. Iako se za to nepolarizirano polje EM energije kojemu su ĉesto dana ta imena, predviĊalo da traje pribliţno 3 Zemaljska dana, to je netoĉno. Samo će precesijski ciklus trajati oko 3 dana. Ipak, za vrijeme tih 3 dana, će efekti nepolariziranih izvora iz galaktiĉke jezgre biti ekstremno izraţeni, mnogo više nego za vrijeme ostatka cijelog galaktiĉkog ciklusa. Manji izljevi energije iz kvazara koji su poravnani sa Zemljinom osi nisu jednaki kao energija koja izvire iz centra galaksije za vrijeme galaktiĉke promjene. Ipak, ta će se dva izvora energije podudarati u velikom stupnju za vrijeme ta 3 dana u prosincu 2012.godine. Taj efekt “duplog uroka” je sliĉan onome što bi vaši meteorolozi nazvali “savršena oluja” i on će prouzrokovati ogromne promjene na Zemlji. Zbog toga što je vaš jezik vrlo ograniĉen, mi pokušavamo objasniti ovo u laiĉkim terminima bez puno znanstvene terminologije, pa ćemo vam gore navedeno objašnjenje prikazati na drugi naĉin. Svakih 25 920 godina, polovi vaše Zemlje su nagnuti na taj naĉin da su u skladu sa grupom zvijezda u konstelaciji Strijelca koji emitiraju izljeve onoga što se zove “skalarna elektromagnetska energija”, odnosno relativno ne-polarizirana energija. Tada se ta energija rasporeĊuje po mreţnim linijama, ili linijama jednake elektromagnetske snage, koje okruţuju i prodiru kroz Zemlju. Energija zatim “istjeĉe” iz mreţnih linija u okolne dijelove Zemlje, da bi na kraju pokrila gotovo cijelu Zemlju sa odreĊenim stupnjem skalarne energije. Taj cijeli proces je znan kao precesijsko poravnanje. Svaki puta kad Zemlja proĊe kroz precesijsko poravnanje, njena pozicija u odnosu na Centralno Sunce u galaksiji je drugaĉija. Kao što smo rekli prije, pribliţno postoji 9000 razliĉitih pozicija Zemlje u odnosu na Centralno Sunce za vrijeme jednog Galaktiĉkog Ciklusa. (To je broj koji nastaje kada se 227 milijuna podijeli sa 25 920 godina. U stvarnosti, vremenski okviri su iskrivljeni i toĉnije je da postoji 216 milijuna godina u Galaktiĉkom ciklusu, pa je tako broj precesijskih poravnanja unutar jednog Galaktiĉkog ciklusa nešto manji od 9000). Pribliţno svakih 108 milijuna godina solarni sistem prolazi kroz ono što se zove “fotonski pojas” ili “elektromagnetska nulta zona” , što je dio svemira gdje se veliki izvori gama zraka i rendgenskih zraka iz paralelnog svemira emitiraju kroz crnu
132 |

rupu u centru Mlijeĉne Staze. Ti izvori postoje svugdje u galaksiji, ali su posebno koncentrirani na dva podruĉja koja su 180 stupnjeva suprotna jedan drugom, koji istiĉu na van, u suprotnim smjerovima preko galaktiĉkog polja. Taj snop izvora je koncentriran na relativno malom podruĉju svemira, ali je to podruĉje koje je dovoljno veliko da mnogo godina utjeĉe na Zemlju, sunce i susjedne planete. Taj prijenos gama i rendgenskih zraka poĉeo je znaĉajno utjecati na Zemlju pribliţno 1950.godine i dosegnuti će svoj vrhunac 2015.godine. Taj utjecaj neće poĉeti opadati sve do 2035.godine. Puno nakon 2100.godine, će solarni sistem kompletno izići iz zraĉenja skalarne EM energije koja izvire iz Centralnog Sunca galaksije. Taj se dogaĊaj poklapa sa drugim Boţanskim Odredom, (opisanim u poglavlju 2). Odred se javlja kada Boţja Glava promijeni program Kreacije u danom sektoru svemira. Obiĉno, kozmiĉki ciklusi ostanu relativno nepromijenjeni, ali kada Kreator vidi kritiĉnu potrebu da pomogne grupi duša, On će u skladu s time napraviti neophodne promjene. Boţja Glava procjenjuje stanje svjesnosti grupe duša i napravi odluku temeljenu na toj procjeni. To nije osuda, dragi Kreatori. Molimo vas da budete jasni po tom pitanju. Bog je nesposoban osuditi, jer je Bog SVE ŠTO JEST, ukljuĉujući i aspekte Kreacije koji još uvijek evoluiraju i uĉe. Mi pretpostavljamo da bi se vi mogli svaĊati, da Bog, onaj koji je sve što jest, ukljuĉuje i ljudska bića koja su osuĊena, ali kada se te duše uzdignu iznad ĉetvrte gustoće, sva osuda otpada. Kao što smo naveli u našim prethodnim raspravama, postoji 12 razina Kreacije u ovom lokalnom svemiru, i postoje duše koje trenutno doţivljavaju svih 12 razina. Neke duše su inkarnirane kao minerali prve gustoće, neke kao biljke druge gustoće, neke kao ţivotinje treće gustoće itd. Većina ljudskih duša poĉela je svoj evolucijski put u svjetovima treće i ĉetvrte gustoće. Kada duše postanu spremne da iskuse sljedeću višu razinu njihove evolucijske spirale, to je sliĉno periodu procjene koji slijedi nakon diplome. Period diplome obiĉno odgovara kraju kozmiĉkog ciklusa, jer ti ciklusi djeluju kao katalizatori promjena. Postoje mogućnosti za duše da se oslobode ograniĉenog iskustva svjetova iz koji se ţele izdići. Zbog “pada iz milosti” u kojem duše ostaju zarobljene u niţim carstvima, i postaju identificirane sa fiziĉkim i egoistiĉnim oblikom tih niţih razina, neke duše postanu spremne na prijeĊu na sljedeću oktavu iskustva, a neke nisu spremne. One duše koje nisu spremne, dobiju mogućnost da se inkarniraju na planetima koji nisu usklaĊeni sa prijelazom na sljedeću razinu evolucije (drugim rijeĉima, oni su locirani na drugom dijelu galaksije koja ne prolazi kroz promjenu). Vidite, dragi Kreatori, planeti su takoĊer svjesna bića, i oni će se takoĊer uzdići po spirali koja je sliĉna onoj po kojoj se vaše duše uzdiţu. Još jednom vas podsjećamo da ne postoji takva stvar kao što je “sudnji dan”. Nitko na višim razinama procjenjuje da li su duše vrijedne neĉega ili ne. Iako se ĉini da su duše koje napuštaju Zemlju za vrijeme prijelaza manje vrijedne od duša koje ostaju i uzdiţu se, to je više stvar duševnog izbora (slobodne volje). Zahtjevi uzdizanja su jasno poloţeni u višu svjesnost svake duše. Ovisno je od svakog pojedinca da li će postati svjestan onoga što se zahtijeva da bi se

133 |

uzdigao. Poteškoće sa uzdizanjem su glavni razlog postojanja Boţanskog Odreda. Svi mi ţivimo unutar Boga koji je pravedan, dobar i koji nas voli. Postoji velik broj svjetova koji vibriraju na trećoj gustoći koji su prikladni za primanje duša koje nisu spremne preseliti se na ĉetvrtu gustoću. Većina tih planeta je vrlo daleko od elektromagnetske nulte zone i nisu na rasporedu prelaska u katalizatorski period još neko vrijeme, i time ti planeti daju tim “lijenim” ili “tvrdoglavim” dušama više vremena da nauĉe svoje lekcije prije pripreme za prijelaz na višu razinu. U saţetku, kozmiĉki ciklusi su katalizatori promjena. To su pokretaĉi buĊenja duša. Ako se duše nisu spremne probuditi, promjene ĉesto sluţe kao izlazi koji tim dušama daju priliku da pokušaju nauĉiti svoje lekcije na drugim svjetovima koji su pogodniji za njihovoj brzini uĉenja. Većina planeta koja je postavljena da prima ljudske duše za vrijeme perioda tranzicije, su posebno opremljeni sa naprednim uĉiteljima kako bi lijene duše imale veću priliku da nauĉe svoje lekcije. Pogrešno je pretpostaviti da će se sve duše uzdići za vrijeme trodnevnog perioda precesijskog poravnanja. Mnoge će bez sumnje prijeći sa jedne gustoće na drugu, ili će prijeći sa zemaljske razine na astralne razine drugih planeta, u pripremi da se tamo reinkarniraju. Ipak, u tom trenutku, relativno mali broj duša će otići sa Zemlje, tj. uzdići se, za vrijeme ta 3 dana. Zbog toga što velika Galaktiĉka Promjena (elektromagnetska nulta zona) traje pribliţno 150 godina, postoji dovoljno vremena da Zemaljske duše prijeĊu na višu razinu, u vrijeme katalizatorskih energija. Precesijsko poravnanje 2012.godine, će imati ulogu praćke u ubrzanju duševne evolucije. Postojat će još 2 takve “praćke” koje će se pojaviti sa nebeskim dogaĊajima navedenim ranije. Oni padaju unutar 150-godišnjeg prozora Galaktiĉke promjene – jedan u 2017. i jedan u 2030., kao što smo naveli prije. Svi ti dogaĊaju ukljuĉuju radikalnu evoluciju (mutaciju) Zemaljskih duša. Kao podsjetnik ovog i sljedećeg poglavlja, istraţit ćemo razliĉite mehanizme precesijskog poravnanja i Galaktiĉke promjene, prirode tih promjena i efekt koji će one imati na Zemaljske duše. Iako su ti dogaĊaji sami po sebi vrlo predvidivi i laki za objasniti na naĉin koji vi razumijete, postoje brojne varijable zbog sloţene prirode slobodne volje na vašem svijetu i duša koje pomaţu ĉovjeĉanstvu sa razliĉitih razina i pod-razina u i oko Zemlje. Na primjer, postoje izvanzemaljske duše koje djeluju unutar astralne razine Zemlje ĉetvrte gustoće, koje imaju posebne program o tome kako pomoći Zemaljskim dušama u njihovom prijelazu. Neka od tih bića su dobronamjerna, dok su drugi negativno polarizirani, ili kako bi to nazvale neke grupe oni “ sluţe sami sebi”. Razliĉiti mehanizmi i metode koje koriste te grupe kako bi naveli duše da slijede njihove programe takoĊer trebaju biti ispitane, i objašnjene su u poglavlju 10. Ĉini se da se bića sa svih strana svemira ţele ukljuĉiti u planete koji su specifiĉno poravnani u ovom vremenu, kako bi potaknule masovnu evoluciju duša i promjenu. To bi ukljuĉilo dvadesetak planeta koja ulaze u elektromagnetsku nultu
134 |

zonu u pribliţno isto vrijeme kad i Zemlja. Od milijuna svjetova sa inteligentnim ţivotom, koji leţe unutar dijela galaksije koji prolazi kroz promjenu, samo se mala šaĉica njih nalazi u unikatnoj poziciji u kojoj se vi nalazite. Planeti unutar dijela svemira koji ne prolazi kroz promjenu, ili imaju precesijsko poravnanje koje ne ukljuĉuje tako masovnu promjenu, ili njihove vrste nisu dovoljno evoluirale da iskoriste ove katalizatore, ili su njihove ţivotne vrste evoluirale iznad potrebe za kozmiĉkom “pomoći”. Svemir djeluje u savršenom skladu. Boţanski Odredi pojavljuju se toĉno u pravo vrijeme, kako bi dušama dali mogućnost da slijede najviši put prosvjetljenja. Kozmiĉki ciklusi su samo katalizatori, dizajnirani da podignu volju duša, u trenu usklaĊivanja sa Voljom Stvoritelja. Kreatorova Volja je evolucija, rast, širenje i razliĉitost u svim razliĉitim izrazima. Svaki kozmiĉki ciklus je prilika u kojoj duše dobiju pomoć u prihvaćanju tog procesa. Saţetak Galaktičke promjene Za one od vas koji su vidoviti ili bar visoko vizualni, saţet ćemo našu raspravu korištenjem jednostavnih opisa. Imate spiralnu galaksiju, vašu Mlijeĉnu Stazu, koja se okreće kao vjetrenjaĉa, i solarni sistem, vaše sunce, vanjske ogromne plinovite planete, i sve ostalo, ukljuĉujući nestašne planetoide i asteroide, koji se svi rotiraju, okreću i vrte zajedno sa svim ostalim zvijezdama i planetima u tom vanjskom spiralnom dijelu galaksije. Kako se ta nebeska tijela vrte zajedno sa ostatkom spiralnog dijela, oni se suoĉavaju sa zrakom skalarne EM radijacije visokog intenziteta, koja izvire iz Centralnog Sunca galaksije. To je kao da je netko poslao reflektor iz centra u svemir i vaš solarni sistem se kreće kroz tu reflektorsku zraku, u priliĉno kratkom razdoblju (samo 150 Zemaljskih godina i samo oko 20 godina u najintenzivnijem dijelu zrake). Kako Zemlja prolazi kroz tu zraku, svi su ţivotni oblici na njoj, kao i sam planet, transformirani i prevedeni u sljedeću dimenziju. Zbog toga što je vaš jezik vrlo ograniĉen, mi pokušavamo objasniti ovo u laiĉkim terminima bez puno znanstvene terminologije, pa ćemo vam gore navedeno objašnjenje prikazati na drugi naĉin. Svakih 25 920 godina, polovi vaše Zemlje su nagnuti na taj naĉin da su u skladu sa grupom zvijezda u konstelaciji Strijelca koji emitiraju izljeve onoga što se zove “skalarna elektromagnetska energija”, odnosno relativno ne-polarizirana energija. Tada se ta energija rasporeĊuje po mreţnim linijama, ili linijama jednake elektromagnetske snage, koje okruţuju i prodiru kroz Zemlju. Energija zatim “istjeĉe” iz mreţnih linija u okolne dijelove Zemlje, da bi na kraju pokrila gotovo cijelu Zemlju sa odreĊenim stupnjem skalarne energije. Taj cijeli proces je znan kao precesijsko poravnanje. Svaki puta kad Zemlja proĊe kroz precesijsko poravnanje, njena pozicija u odnosu na Centralno Sunce u galaksiji je drugaĉija. Kao što smo rekli prije, pribliţno postoji 9000 razliĉitih pozicija Zemlje u odnosu na Centralno Sunce za vrijeme jednog Galaktiĉkog Ciklusa. (To je broj koji nastaje kada se 227 milijuna podijeli sa 25 920 godina. U stvarnosti, vremenski okviri su iskrivljeni i toĉnije je

135 |

da postoji 216 milijuna godina u Galaktiĉkom ciklusu, pa je tako broj precesijskih poravnanja unutar jednog Galaktiĉkog ciklusa nešto manji od 9000). Pribliţno svakih 108 milijuna godina solarni sistem prolazi kroz ono što se zove “fotonski pojas” ili “elektromagnetska nulta zona” , što je dio svemira gdje se veliki izvori gama zraka i rendgenskih zraka iz paralelnog svemira emitiraju kroz crnu rupu u centru Mlijeĉne Staze. Ti izvori postoje svugdje u galaksiji, ali su posebno koncentrirani na dva podruĉja koja su 180 stupnjeva suprotna jedan drugom, koji istiĉu na van, u suprotnim smjerovima preko galaktiĉkog polja. Taj snop izvora je koncentriran na relativno malom podruĉju svemira, ali je to podruĉje koje je dovoljno veliko da mnogo godina utjeĉe na Zemlju, sunce i susjedne planete. Taj prijenos gama i rendgenskih zraka poĉeo je znaĉajno utjecati na Zemlju pribliţno 1950.godine i dosegnuti će svoj vrhunac 2015.godine. Taj utjecaj neće poĉeti opadati sve do 2035.godine. Puno nakon 2100.godine, će solarni sistem kompletno izići iz zraĉenja skalarne EM energije koja izvire iz Centralnog Sunca galaksije. Taj se dogaĊaj poklapa sa drugim Boţanskim Odredom, (opisanim u poglavlju 2). Odred se javlja kada Boţja Glava promijeni programe Kreacije u danom sektoru svemira. Obiĉno, kozmiĉki ciklusi ostanu relativno nepromijenjeni, ali kada Kreator vidi kritiĉnu potrebu da pomogne grupi duša, On će u skladu s time napraviti neophodne promjene. Boţja Glava procjenjuje stanje svjesnosti grupe duša i napravi odluku temeljenu na toj procjeni. To nije osuda, dragi Kreatori. Molimo vas da budete jasni po tom pitanju. Bog je nesposoban osuditi, jer je Bog SVE ŠTO JEST, ukljuĉujući i aspekte Kreacije koji još uvijek evoluiraju i uĉe. Mi pretpostavljamo da bi se vi mogli svaĊati, da Bog, onaj koji je sve što jest, ukljuĉuje u sklopu sebe i ljudska bića koja su osuĊena, ali kada se te duše uzdignu iznad ĉetvrte gustoće, sva osuda otpada. Kao što smo naveli u našim prethodnim raspravama, postoji 12 razina Kreacije u ovom lokalnom svemiru, i postoje duše koje trenutno doţivljavaju svih 12 razina. Neke duše su inkarnirane kao minerali prve gustoće, neke kao biljke druge gustoće, neke kao ţivotinje treće gustoće itd. Većina ljudskih duša poĉela je svoj evolucijski put u svjetovima treće i ĉetvrte gustoće. Kada duše postanu spremne da iskuse sljedeću višu razinu njihove evolucijske spirale, to je sliĉno periodu procjene koji slijedi nakon diplome. Period diplome obiĉno odgovara kraju kozmiĉkog ciklusa, jer ti ciklusi djeluju kao katalizatori promjena. Postoje mogućnosti za duše da se oslobode ograniĉenog iskustva svjetova iz koji se ţele izdići. Zbog “pada iz milosti” u kojem duše ostaju zarobljene u niţim carstvima, i postaju identificirane sa fiziĉkim i egoistiĉnim oblikom tih niţih razina, neke duše postanu spremne na prijeĊu na sljedeću oktavu iskustva, a neke nisu spremne. One duše koje nisu spremne, dobiju mogućnost da se inkarniraju na planetima koji nisu usklaĊeni sa prijelazom na sljedeću razinu evolucije (drugim rijeĉima, oni su locirani na drugom dijelu galaksije koja ne prolazi kroz promjenu). Vidite, dragi Kreatori, planeti su takoĊer svjesna bića, i oni će se takoĊer uzdići po spirali koja je sliĉna onoj po kojoj se vaše duše uzdiţu.

136 |

Još jednom vas podsjećamo da ne postoji takva stvar kao što je “sudnji dan”. Nitko na višim razinama procjenjuje da li su duše vrijedne neĉega ili ne. Iako se ĉini da su duše koje napuštaju Zemlju za vrijeme prijelaza manje vrijedne od duša koje ostaju i uzdiţu se, to je više stvar duševnog izbora (slobodne volje). Zahtjevi uzdizanja su jasno poloţeni u višu svjesnost svake duše. Ovisno je od svakog pojedinca da li će postati svjestan onoga što se zahtijeva da bi se uzdigao. Poteškoće sa uzdizanjem su glavni razlog postojanja Boţanskog Odreda. Svi mi ţivimo unutar Boga koji je pravedan, dobar i koji nas voli. Postoji velik broj svjetova koji vibriraju na trećoj gustoći koji su prikladni za primanje duša koje nisu spremne preseliti se na ĉetvrtu gustoću. Većina tih planeta je vrlo daleko od elektromagnetske nulte zone i nisu na rasporedu prelaska u katalizatorski period još neko vrijeme, i time ti planeti daju tim “lijenim” ili “tvrdoglavim” dušama više vremena da nauĉe svoje lekcije prije pripreme za prijelaz na višu razinu. U saţetku, kozmiĉki ciklusi su katalizatori promjena. To su pokretaĉi buĊenja duša. Ako se duše nisu spremne probuditi, promjene ĉesto sluţe kao izlazi koji tim dušama daju priliku da pokušaju nauĉiti svoje lekcije na drugim svjetovima koji su pogodniji za njihovoj brzini uĉenja. Većina planeta koja je postavljena da prima ljudske duše za vrijeme perioda tranzicije, su posebno opremljeni sa naprednim uĉiteljima kako bi lijene duše imale veću priliku da nauĉe svoje lekcije. Pogrešno je pretpostaviti da će se sve duše uzdići za vrijeme trodnevnog perioda precesijskog poravnanja. Mnoge će bez sumnje prijeći sa jedne gustoće na drugu, ili će prijeći sa zemaljske razine na astralne razine drugih planeta, u pripremi da se tamo reinkarniraju. Ipak, u tom trenutku, relativno mali broj duša će otići sa Zemlje, tj. uzdići se, za vrijeme ta 3 dana. Zbog toga što velika Galaktiĉka Promjena (elektromagnetska nulta zona) traje pribliţno 150 godina, postoji dovoljno vremena da Zemaljske duše prijeĊu na višu razinu, u vrijeme katalizatorskih energija. Precesijsko poravnanje 2012.godine, će imati ulogu praćke u ubrzanju duševne evolucije. Postojat će još 2 takve “praćke” koje će se pojaviti sa nebeskim dogaĊajima navedenim ranije. Oni padaju unutar 150-godišnjeg prozora Galaktiĉke promjene – jedan u 2017. i jedan u 2030., kao što smo naveli prije. Svi ti dogaĊaju ukljuĉuju radikalnu evoluciju (mutaciju) Zemaljskih duša. Kao podsjetnik ovog i sljedećeg poglavlja, istraţit ćemo razliĉite mehanizme precesijskog poravnanja i Galaktiĉke promjene, prirode tih promjena i efekt koji će one imati na Zemaljske duše. Iako su ti dogaĊaji sami po sebi vrlo predvidivi i laki za objasniti na naĉin koji vi razumijete, postoje brojne varijable zbog sloţene prirode slobodne volje na vašem svijetu i duša koje pomaţu ĉovjeĉanstvu sa razliĉitih razina i pod-razina u i oko Zemlje. Na primjer, postoje izvanzemaljske duše koje djeluju unutar astralne razine Zemlje ĉetvrte gustoće, koje imaju posebne programe o tome kako pomoći Zemaljskim dušama u njihovom prijelazu. Neka od tih bića su dobronamjerna, dok su drugi negativno polarizirani, ili kako bi to nazvale neke grupe, oni “ sluţe sami sebi”.
137 |

Razliĉiti mehanizmi i metode koje koriste te grupe kako bi naveli duše da slijede njihove programe takoĊer trebaju biti ispitane, i objašnjene su u poglavlju 10. Ĉini se da se bića sa svih strana svemira ţele ukljuĉiti u planete koji su specifiĉno poravnani u ovom vremenu, kako bi potaknule masovnu evoluciju duša i promjenu. To bi ukljuĉilo dvadesetak planeta koja ulaze u elektromagnetsku nultu zonu u pribliţno isto vrijeme kad i Zemlja. Od milijuna svjetova sa inteligentnim ţivotom, koji leţe unutar dijela galaksije koji prolazi kroz promjenu, samo se mala šaĉica njih nalazi u unikatnoj poziciji u kojoj se vi nalazite. Planeti unutar dijela svemira koji ne prolazi kroz promjenu, ili imaju precesijsko poravnanje koje ne ukljuĉuje tako masovnu promjenu, ili njihove vrste nisu dovoljno evoluirale da iskoriste ove katalizatore, ili su njihove ţivotne vrste evoluirale iznad potrebe za kozmiĉkom “pomoći”. Svemir djeluje u savršenom skladu. Boţanski Odredi pojavljuju se toĉno u pravo vrijeme, kako bi dušama dali mogućnost da slijede najviši put prosvjetljenja. Kozmiĉki ciklusi su samo katalizatori, dizajnirani da podignu volju duša, u trenu usklaĊivanja sa Voljom Stvoritelja. Kreatorova Volja je evolucija, rast, širenje i razliĉitost u svim razliĉitim izrazima. Svaki kozmiĉki ciklus je prilika u kojoj duše dobiju pomoć u prihvaćanju tog procesa. Kako elektromagnetska nulta zona utječe na svjesnost Ako ste do sada uhvatili ideje iz ovog razgovora, tada ste vjerojatno došli do logiĉnog zakljuĉka na koji ukazujemo. Kada EM polje smanji svoj polaritet, to pokreće sve ono što je ukljuĉeno u to EM polje prema nultoj toĉki, ili toĉki bez polariteta. Kako se duše pomiĉu u EM nultu zonu, stvorenu od zraĉenja iz Centralnog Sunca galaksije, one prolaze kroz fotonski pojas ili skalarnu nepolariziranu EM energiju. Zato oni doţivljavaju prolazak kroz zvjezdana vrata, ili portal, u drugi dimenzijski kontinuum. Od poĉetka primjene Boţanskog Odreda Galaktiĉke Promjene na Zemlji (i drugim relevantnim planetima u ovom dijelu svemira), koja je dizajnirana kako bi duše „diplomirale“ prema sljedećoj fazi evolucije, otkrit ćete da se zvjezdana vrata i portali koji su otvoreni nultom zonom, kreću kao „spirala na gore“ ili „istjecanje na gore“, što znaĉi da oni dovode do sljedeće oktave Boţje kreacije, koje su u ovom sluĉaju više mentalne i astralne razine ĉetvrte dimenzije (za Zemlju i većinu duša koje će preţivjeti), i eteriĉna razina pete dimenzije (za one duše koje se uzdiţu u kristalna svjetlosna tijela). Mnogi od vas koji sada vibrirate na ĉetvrtoj gustoći, ste već prošli kroz portal sa treće gustoće, kao rezultat prakticiranja meditacije. Kada dovoljno utišate svoj um, pokret svjesnosti prestaje i vi ulazite u taj portal. U poĉetku moţda budete ušli samo djelomiĉno, ali kada ćete redovitije prakticirati, otkrit ćete da je vaše cijelo biće prešlo u ĉetvrtu gustoću. Stvarni prolaz kroz portal zahtijeva kvantni skok, ali na ovom svijetu, to se dogaĊa postepeno. Drugim rijeĉima, neke od vaših stanica ĉini se mutiraju u ĉetvrtu gustoću prije drugih, iako je to zapravo iluzija. Postoji kritiĉna masa koja se javlja na staniĉnoj razini. Kada je dovoljno stanica u skladu sa ĉetvrtom gustoćom, javlja se kvantni skok, i vaše cijelo tijelo poĉne vibrirati na ĉetvrtoj gustoći.

138 |

To iskustvo u svjesnosti je obiĉno oblik „a-ha“ ili satori svjesnosti (bljesak naglog prosvjetljenja) koji vas ĉvrsto postavi na duhovni put. Za par kratkih trenutaka imate kontakt sa višim razinama a takoĊer i trenutaĉno razumijevanje Jedinstva svih oblika ţivota. Od tog trenutka, postanete svjesni kreatori koji ţive na ĉetvrtoj gustoći vibracije (ĉak i ako se ĉini kao da neki vaši dijelovi još uvijek vibriraju na trećoj gustoći). Prisjetite se, dragi Kreatori, da su rijeĉi koje koristimo ovdje samo pribliţne. Nemojte se uhvatiti za ideju da morate vibrirati na ovoj ili onoj razini. Ti opisi su dati tako da se vaš intelektualni um ima za što uhvatiti za vrijeme promjene. Realnost iznad rijeĉi je ono što je vaţno. Oni od vas koji već neko vrijeme vibriraju na ĉetvrtoj gustoći, se svjesno pripremaju za uzlazak na petu gustoću. Kako bi to uĉinili svjesno, morate srušiti dualnost unutar vašeg vlastitog uma. To znaĉi da vidite samo kontrast umjesto prosuĊivanja kada gledate kvalitete koje se ĉesto nazivaju tamnima i svjetlima, dobre i zle, pozitivne i negativne. Svjesnost pete gustoće je ona koja vidi Boga u svemu bez prosuĊivanja. Najbrţi naĉin da pripremite svoju svjesnost za petu gustoću je da odustanete od SVOG prosuĊivanja, usporedbe, i navezanosti na dualnost.

Podjela unutar čovječanstva Kao što znate do sad, sve duše na Zemlji neće proći kroz portal u petu dimenziju. Zapravo, velika većina ĉovjeĉanstva će se diskarnirati (napustiti tijelo)kako se Zemlja pribliţava portalu, ili će se premjestiti na stanje ĉetvrte gustoće. Neće vibrirati dovoljno brzo da se potpuno pomaknu na petu gustoću. Zemlja sama će proći kroz portal na taj naĉin da će postati planet ĉetvrte gustoće koji postoji u ĉetverodimenzionalnom stanju svemira. Kako bi adekvatno objasnili interakciju treće, ĉetvrte i pete dimenzije, i kako bi potpuno objasnili vibraciju treće, ĉetvrte i pete gustoće duša koje su ukljuĉene u Galaktiĉku promjenu, to bi zahtijevalo detaljne kompleksne dijagrame i rigoroznu matematiku. Na olakšanje većine ĉitatelja, nećemo prevoditi ovaj materijal putem matematike. Ovaj kanal i njegov primarni duhovni vodiĉ, Leah, su već raspravili metafiziĉka i duhovna objašnjenja Galaktiĉke promjene u brojnim kanaliziranim porukama koje su dane do sada, u obliku lekcija i na njegovom websitu, kao i u Leahovoj e-knjizi (koja je dostupna na websitu). Da ne ponavljamo stvari koje su već spomenute, samo ćemo se dotaknuti nekih tema na mjestima gdje će se one povezivati sa temom koju opisujemo. Dok neki od vas ne trebaju znanstveno objašnjenje Galaktiĉke promjene, drugima ti podaci pomaţu, i daju im upute „kako nešto napraviti“ u smislu da im pomognemo u prijelazu od treće na ĉetvrtu i petu gustoću.

139 |

Scenarij koji se odvija na Zemlji Mnogo bića koja su trenutno inkarnirana na Zemlji su u odreĊenom vremenu bila dio Marsovske ili Maldeške civilizacije, i oni su pod velikim utjecajem Orionaca, ukljuĉujući i vijeće Rigela i Betelgiusa. Otkrit ćete da je ponašanje mnogih Orionaca na Zemlji sliĉno i kopira ponašanje Orionaca na Marsu i Maldeku. Maldek je bio potpuno uništen, kao i atmosfera Marsa, koja je gotovo potpuno bila uništena. Nadolazeća situacija na Zemlji će biti daleko manje teška od ove koja se dogodila na Marsu i Maldeku. Najgori scenarij, koji je baziran na rasporedima koje smo sposobni vidjeti, je taj da će se 80% vaše populacije diskarnirati i otići negdje drugdje. To će se dogoditi primarno zbog onog što se zove „otkazivanje imunološkog sustava“ , što znaĉi da će 3D tijela koja ove duše nastanjuju prestati izgraĊivati obranu od okoliša i više neće ispravno funkcionirati protiv invazivnih organizama. Zbog toga će ljudsko tijelo prestati funkcionirati onim dušama koje se odluĉe okrenuti u tom smjeru. Kako galaktička promjena utječe na svjesnost Ljudska bića ( i svi ţivotni oblici druge i treće gustoće) su preteţno elektromagnetska po prirodi. EM sila je najvaţnija od svih osnovnih sila prirode (osim ljudske forme), i ima velike posljedice na fiziĉku, emocionalnu, mentalnu i astralnu razinu duše. EM sila potjeĉe iz onog što se ĉesto naziva eteriĉna dimenzija, ili eter, ovisno kako prevedete. Ono što se zvalo „tamna energija“ ili „tamna tvar“ su zapravo iskrivljenja u vremenskom/prostornom kontinuumu, uzrokovana interakcijom eteriĉne razine sa fiziĉkom razinom. Zbog toga su vaša mjerenja prostora i vremena pogrešna. Zbog toga vaši instrumenti raĉunaju trajanje jednog Galaktiĉkog ciklusa 227 milijuna godina, umjesto 216 milijuna godina. Ukljuĉili ste gravitacijske fluktuacije i iskrivljenost vremena i prostora (prema Einsteinovoj teoriji relativnosti), ali niste uraĉunali fluktuacije EM polja zbog sudaranja eteriĉnih razina na fiziĉke razine. Najveće promjene koje moţete oĉekivati kako se krećete prema Galaktiĉkoj promjeni, su povezane sa mutacijom na staniĉnoj razini ljudi i ometanju tehnologije. To će se vidjeti ne samo na promjenama vaše Zemlje, njene klime, i vremenskih doba, nego i na znaĉajnim promjenama na vašem suncu (što ćemo uskoro objasniti). Sada ćemo kratko ponoviti situaciju 3 scenarija, ili 3 puta koji su najvaţniji u vašoj budućnosti. Oni ukljuĉuju: 1 Svjesnost treće gustoće, koja se moţe nazvati put koji slijedi naĉelo „zaposlen kao i obiĉno“, gdje se duše na Zemlji pretvaraju da je sve isto kao što je bilo i prije i da nema potrebe za stvarnom promjenom, rastom ili evolucijom. Zapravo, ĉak i vaši najosnovniji i najtradicionalniji 3D znanstvenici, mogu vidjeti da je to formula za katastrofu i uništenje, ako odaberete taj put, jer će vaša fosilna goriva s vremenom nestati a na vašem nebu će biti sve više ugljiĉnog dioksida do te toĉke, kada ćete postati kao planet Venera, ali ipak ni pribliţno tako vrući i otrovni. Zbog toga jedino one duše koje sasvim odbiju rasti i evoluirati i koje će se nastaviti pretvarati da se ne moraju mijenjati, će vrlo vjerojatno izgubiti svoja tijela. A to su naţalost, oko ¾ do 4/5 vaše ljudske populacije.

140 |

Morate razumjeti da će većina onih koji će napustiti ovaj planet kroz sljedećih 25 godina, biti oni koji trenutno imaju vrlo teţak ţivot u svojim fiziĉkim tijelima. Moţda će djeca koja su na rubu umiranja od gladi u nekim zemljama, biti meĊu onima koji odaberu otići, kao i mnogo onih koji su postali razoĉarani i ne vide naĉin na koji bi prihvatili višu istinu. Oni će stvoriti neki naĉin da napuste Zemlju. Neke od duša koje napuste Zemlju u sljedećih 25 godina će vjerojatno izići kroz bolest, rat, glad, ili ako se naĊu na putu tsunamija, potresa, poplava i ostalih klimatskih katastrofa. To će se vjerojatno pojaviti u razliĉitim fazama kroz sljedećih 25 ili 30 godina vašeg Zemaljskog rasporeda. Time ne kaţemo da nakon 2030.g. više neće biti duša koje će nastanjivati 3D Zemlju. Moguće je da će neke 3D duše ostati, ali tak broj će biti maleni dio onoga što postoji u sadašnjosti. To će biti duše koje su posvećene prelasku na ĉetvrtu gustoću i imaju duševni ugovor koji im dozvoljava da ostanu na Zemlji dok ne naprave prijelaz u ĉetvrtu gustoću. Oni su iznimka, više nego pravilo. Vaša sadašnja populacija (od rane 2007.g.) je 6.8 bilijuna. Mi smo procijenili da će nakon 2030.godine vaša populacija biti 1.5 bilijuna. Gotovo sve duše koje ostanu na Zemlji će vibrirati na ĉetvrtoj gustoći. Većina tih 3D duša koje izaĊu će se nastaniti na drugim planetima koji su prikladniji za njihovu razinu vibracije. Oni koji ostanu će prijeći u ljudsku formu ĉetvrte gustoće.

Promjene vašeg Sunca za vrijeme Galaktiĉke promjene Vaše sunce je centar EM polja stvorenog unutar vašeg solarnog sustava. Vaše sunce prvo prima EM nestabilnosti, i tada se one sniţavaju u frekvenciji kada zraĉe iz vašeg sunca u solarni sustav. Da ponovimo informacije dane u 11.dijagramu vladine stranice, dok planeti oĉito primaju nešto od EM nestabilnosti iz Centralnog Sunca galaksije i kvazara, najznaĉajnije EM nestabilnosti dolaze iz vaše vlastite zvijezde. Ako opširno uĉite geologiju vašeg sunca, shvatit ćete da su nuklearne sile koje su u to ukljuĉene, dok se odreĊuje ţivotni ciklus vašeg sunca, ne objašnjavaju abnormalno visoke razine solarnog sjaja, sunĉevih mrlja i sunĉevih oluja koje doţivljavate kako se pribliţava 2012.g.

Otkrit ćete da precesijsko poravnanje Zemlje nema znaĉajan utjecaj na aktivnost vašeg sunca, ali Galaktiĉka promjena u obliku EM nulte zone definitivno ima velik utjecaj. Zbog toga, nije sasvim toĉno reći da će aktivnost sunca imati svoj vrhunac u 2012. Već sad, u 2007.godini postoje velike fluktuacije, i zadnjih nekoliko godina fluktuacije su masivne. Vaši znanstvenici su zbunjeni što ima toliko solarne aktivnosti, kad sunce još nije unutar 11-godišnjeg ciklusa koji su prethodno dokumentirali. Drugim rijeĉima, oni ne razumiju zašto se nastavlja visoki stupanj solarne aktivnosti, za vrijeme navodno tihog perioda izmeĊu solarnih ciklusa.

141 |

Solarna aktivnost doseći će svoj vrh za vrijeme 20-godišnje središnje toĉke EM nulte zone. Ta toĉka će trajati od pribliţno 2015.g. do 2035.g. Precesijsko poravnanje u 2012.g. koje ima mali ili nikakav utjecaj na Sunce, vrlo će uvećati solarni utjecaj na Zemlju. To će prouzroĉiti znaĉajne promjene u Zemljinoj atmosferi. Interakcija Galaktiĉke promjene, u kombinaciji sa precesijskim poravnanjem, ĉak i ako se ne oĉekuje potpuna zamjena polova, će bez obzira na to stvoriti puno jaĉi efekt od normalnog ciklusa djelomiĉne zamjene polova. Nada za spas Zemlje leţi u ĉinjenici da se vrhunac Galaktiĉke promjene pojavljuje nakon vrhunca precesijskog poravnanja. Zato mi oĉekujemo blage do umjerene kataklizmiĉke promjene umjesto teških. To je jedan od razloga zašto vidimo da će najmanje jedna ĉetvrtina ĉovjeĉanstva preţivjeti promjene na Zemlji. Prema našoj analizi i analizi drugih, najveće smanjenje broj ljudi neće doći od kataklizmiĉkih dogaĊaja – poplava, potresa, vulkana i klimatskih promjena, nego od otkazivanja imunološkog sustava ljudskog tijela, zbog EM nestabilnosti (i konaĉno od odluke svake pojedine duše). Naravno, onim dušama koje su uzdigle svoju svjesnost i oĉistile svoje psihološke i emotivne probleme, bit će mnogo lakše za vrijeme EM nestabilnosti. One duše koje su posvećene ostajanju na Zemlji, dobit će alate i DNA iscjeljivanje koje će ĉuvati njihov imunološki sistem sigurnim od mnogih promjena. Te alate će dobiti od svog višeg Sebstva, tj. Boţjeg sebstva, kao i od pomagaĉa na višim razinama, kao što smo mi. Do nekog stupnja, već postojeće iscjediteljske metode, koje prakticiraju ljudski uĉitelji, mogu takoĊer pomoći kod tog pitanja. EM nestabilnosti Sunca imaju ogroman utjecaj na ljudsko tijelo. Ovaj kanal i mnogi drugi su nauĉili prepoznati kada se pojavljuje solarni sjajili solarna oluja, samo po naĉinu kako se osjećaju. Intenzivni periodi solarne radijacije ĉesto odgovaraju povišenoj emotivnoj osjetljivosti i nestalnoj proizvodnji kemikalija u mozgu. Mnogim dušama se ĉini kao da lude za vrijeme tih epizoda. Neredi i nasilje imaju tendenciju rasta u tom periodu. Intenzivni izvori solarne radijacije koje ulaze u atmosferu Zemlje utjeĉu na vrijeme, pa se Zemlja povremeno suši ili zagrijava. Izvori takoĊer utjeĉu na rad satelita, koji dalje utjeĉu na komunikacijske sisteme i kompjutersku tehnologiju. Postoji još mnogo drugih fenomena koji su povezani sa promjenama sunca i vanjskih plinovitih planeta. Moţda ste zapazili da planeti i zvijezde ponekad djeluju svjetlije nego inaĉe. Dio mjeseca koji je u tami je puno lakše vidljiv nego što je bio prije. Dok se to uglavnom zbiva zbog refleksije Zemaljskog gradskog osvjetljenja na površini Mjeseca, postoje i drugi razlozi. Atmosfere Zemlje i drugih planeta postaju sve više pod naponom, kako se nastavlja radijacija iz Sunca. Aurora borealis takoĊer se proporcionalno pojaĉava.

142 |

Utjecaj promjene na druge planete Plinovita struktura Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna uzrokuje da oni budu posebno osjetljivi na promjene EM polja sunca. Znanstvenici promatraju promjene u atmosferi tih planeta, i ne mogu objasniti što se dogaĊa. Moţda su oni sa visoko osjetljivim instrumentima povukli vezu izmeĊu solarnih izvora i tih promjena, ali o rezultatima se još raspravlja. Neki su otišli tako daleko da su pretpostavili da se Jupiter pretvara u drugo Sunce. Dok bi se to trebalo dogoditi tek u dalekoj budućnosti (mijenjanje vašeg solarnog sistema u dvojnu strukturu), mi ne vidimo da će se to dogoditi za vrijeme vašeg ţivota. Najbliţa procjena je 1,943, 674, 800 godina od sada, a postoje i varijable koje bi mogle taj datum pretvoriti u djelomiĉno pokretanje reaktorskog sistema Jupitera, a ne u potpunu reakciju fuzije (spajanja). Moţda mislite da bića koja su napredna kao mi, mogu dati toĉniji raspored konverzije Jupitera, ali morate razumjeti da mi gledamo pribliţno 2 milijarde godina ljudske evolucije prije predloţenog datuma. Vi ste snaţna, kreativna i duhovna bića. Tijekom sljedeće 2 milijarde godina, mnogi od vas će evoluirati na razinu Bogova Kreatora. Kada dosegnete tu razinu svjesnosti, imat ćete sposobnost utjecati na takve dogaĊaje kao što su reakcije fuzije unutar plinovitih planeta. U ovoj toĉki vaše evolucije, ciklusi svemira su iznad vaše slobodne volje. Oni će se dogoditi bez obzira da li vi vjerujete u njih ili ih pokušate sprijeĉiti. Ipak, doći će vrijeme kada ćete moći promijeniti kozmiĉke cikluse. Sada već moţete utjecati na njih do nekog stupnja, ali to je vrlo mali utjecaj. Ako bi se cjelokupno ĉovjeĉanstvo koncentriralo na promjenu orbite kometa ili asteroida, tada mi mogli dovoljno utjecati na orbitu da sprijeĉite nadolazeću katastrofu. Vaši drski znanstvenici misle da mogu promijeniti orbitu nebeskih tijela eksplozijama nuklearnih sprava na ili pored tih nebeskih tijela. Dok bi uspješno izvoĊenje takvog programa sigurno imalo utjecaj na nebesko tijelo u blizini, postoji mnogo faktora koji nisu uzeti u obzir, ukljuĉujući intervenciju od bića sa drugih razina koji ne ţele eksploziju takvih naprava. Mi nećemo dozvoliti Drakosima ili bilo kome drugome da ponovi ono što se dogodilo u Lemuriji. Sada je vrijeme da objasnimo dolazeće promjene sa razliĉitih polja prouĉavanja, tako da što više vas moţe razumjeti o ĉemu priĉamo. U sljedećem poglavlju, dati ćemo vam informacije kroz filtere vaših individualnih grana znanosti i disciplina.

143 |

Poglavlje 9 Promjene na Zemlji objašnjene sa različitih polaznih točaka
Pregled najčešćih misaonih sistema na Zemlji i kako Zemljine promjene utječu na svaku disciplinu Prije nego što detaljno objasnimo ulogu Zemljinih pomagaĉa za vrijeme promjena, ponovit ćemo da dogaĊaje na vašem svijetu moţemo sagledati iz nekoliko razliĉitih uglova. Vaš edukacijski sistem ima razliĉita polja studiranja, svaki sa svojom ograniĉenom perspektivom, predrasudama i metodama prihvaćenih istraţivaĉkih normi. Na primjer, dogaĊaji koji slijede kako se pribliţavamo 2012.g. mogu se opisati korištenjem znanstvene metode, antropoloških podataka, filozofije, psihologije, metafizike, religije, duhovnosti, biologije, genetike, tehnologije, sociologije, ekonomije i politike, itd. Naš pogled, za koji moţemo reći da predstavlja vrlo drugaĉije opaţanje, jer smo mi izvan velova koji zamagljuju vašu percepciju, i imamo duboko razumijevanje mnogih podruĉja studija navedenih gore, ovisno o korištenju vašeg ograniĉenog rjeĉnika i terminologije. Ako su te poruke kasnije prevedene u mnoge druge jezike, što je vjerojatno tako, nešto originalnog znaĉenja, koje je već izgubljeno zbog velova vaših svjetova, se još više gubi. Svakako, nekoliko ideja će biti elokventnije izraţene nakon prijevoda na druge jezike, jer postoje neke rijeĉi u drugim jezicima koje nemaju odgovarajućih inaĉica na engleskom jeziku. Iako većina toga o ĉemu raspravljamo prelazi granice izmeĊu nekoliko disciplina, jedna na koju smo najviše fokusirani je znanstveni aspekt, i koristimo neke elemente koje vi zovete“ superstring“ teorija, kvantna fizika, Einsteinova relativnost i Newtonova mehanika. To radimo zbog toga jer većina drugih disciplina (osim religije)moţe biti smještena unutar ovog okvira. Sada ćemo kratko objasniti dublji smisao onoga što se dogaĊa na vašem svijetu, sa razliĉitih polaznih toĉaka drugih podruĉja. Upamtite da ovo nije konaĉna lista stavova i da se mnogi drugi kutevi objašnjenja u dodatku našim, mogu pronaći i mogu biti jednako vrijedni.

144 |

Kratka rasprava o znanstvenoj metodi Ako ste sposobni paţljivo dokumentirati nestabilnosti koje se javljaju u fizici vašeg solarnog sistema, i u biologiji vaše ljudske forme, tada ćete zapaziti da se radikalne promjene već dogaĊaju. Vaš DNA se mijenja, a s njim i cijela struktura vaše fiziĉke forme. S vremenom ćete postati bića na bazi silicija umjesto na bazi ugljika. Vaša fiziĉka tijela postat će besmrtna i neprobojna utjecajima iz okoline. Vašim empirijski nastrojenim znanstvenicima ĉinit će se da radijacija koja dolazi na Zemlju sa udaljenih kvazara mutira genetsku strukturu ĉovjeĉanstva. Vidjet ćete nestalno ponašanje vašeg sunca, koje će proizvoditi neobiĉne snopove EM valova. Osnovna frekvencija Zemlje će se nastaviti mijenjati. Kako se vaši magnetski polovi budu mijenjali, tako će i vremenski uzorci i klima postati još više nestabilni. Većina vaših znanstvenika traţi cikluse u podacima kako bi objasnili što se dogaĊa. Dok su ciklusi koje smo opisali valjani i postoji mnogo manjih ciklusa koji utjeĉu na promjene, takozvani struĉnjaci neće moći objasniti fenomen koji im se dogaĊa ispred oĉiju. Veliki dio vaših istraţivaĉa ovisi o donacijama primljenih iz izvora koji ne bi ţeljeli da svi postanu svjesni trenutnih promjena. Osjećaju se ugroţeni ako previše ljudi otkrije da cijeli solarni sistem proalzi kroz radikalnu promjenu. Zbog toga su oni cenzurirali i zatajili mnoge vaţne ĉinjenice koje podrţavaju i potvrĊuju materijal ove knjige. To je posebno oĉito u antropološkim podacima koji se smatraju prihvatljivim i koji se nalaze u vašim udţbenicima. Ispod smo naveli nekoliko ĉinjenica koje vam nisu rekli vaši povijesni udţbenici iz škole. Antropološki podaci koji su zabiljeţili promjene Mnogi nebeski dogaĊaji koji se trebaju pojaviti tijekom sljedećih 100 godina na vašem svijetu su dokumentirani u spisima vaših drevnih civilizacija (drevne su za vas – nama nisu). Na primjer, prolaz kometa, nazvanog Annanhutak od ovog kanala, ali sa mnogim drugim danim imenima, je pokazan na hijeroglifima nekih od vaših bivših civilizacija. Njegova orbita traje pribliţno 10 500 Zemaljskih godina i predviĊeno je da će doći unutar nekoliko milijuna milja blizu vašeg planeta u 2017.godini. Pojava Nibira, nestašnog planeta sa 3 600 godišnjom orbitom, se treba pribliţiti Zemlji oko 2030.g., kako je zapisano u Sumeranskim zapisima. Taj planetoid sadrţi civilizaciju bića od pete do devete gustoće, ĉesto zvani Annunaki. Oni su posjetili Zemlju za vrijeme prošlih prolaza planetoida kroz vaš solarni sistem, noseći sa sobom i prosvjeteljenje i kaos. U vašoj kršćanskoj Bibliji, Nibiru se zove „Wormwood“ u našem prijevodu pelin. (U knjizi otkrivenja zvijezda koja padne na Zemlju i zatruje 1/3 voda). Nibiru se još zove i planet X. Iako postoji nekoliko vrlo cijenjenih uĉenjaka koji daju informacije o Nibiru, oni su ĉesto ismijavani od vaših znanstvenika. Iako su dokazi o Atlantidi i Lemuriji osporavani od vaših znanstvenika, postoje fosilni dokazi koji ukazuju na prisutnost ( i uništenje) tih kolonija. Dok se neke od masivnih promjena na Zemlji i ledeno doba koji su zapali te civilizacije mogu
145 |

pripisati kraju precesijskog ciklusa, znanstvenici su zbunjeni sa ĉinjenicom da su neke od era završile kao rezultat invazije neprijateljskih ET-a, ili uništenja i raspadanja same civilizacije iznutra. Ĉvrste dokaze o usponu i padu ĉovjeĉanstva za vrijeme Atlantide i Lemurije je bilo teško dokumentirati zbog ĉinjenice da je većina zgrada i ljudskih ostataka zakopano ispod stotina, ako ne i tisuća stopa nanosa, ruševina i kamenja koje leţe ispod tisuća stopa oceanske vode. Premda su pronaĊena mnoga otkrića, i zatim zatajena od vaših glavnih medija (koji su kupljeni i plaćeni od onih koji ţele drţati mase ljudi u neznanju kako bi uspostavili kontrolu nad generalnom populacijom). Nešto od zemljine mase koja je iznad razine mora se bili dijelovi Atlantide i Lemurije, i povremeno, neki ostaci tih civilizacija nisu na zemlji. Postoje velike skupine dokaza koje ukazuju da su humanoidi hodali po vašoj Zemlji prije mnogo milijuna godina. To nisu samo majmunoliki humanoidi za koje se predpostavlja da su preci homo sapiensa, nego moderni humanoidi sa gotovo identiĉnim DNA sa vašim vlastitim. Na zahtjev, ovaj kanal moţe nabaviti bibliografiju uvaţenih znanstvenih istraţivanja koja podrţavaju ove informacije. U nekima od drevnih spisa, postoje proroĉanstva koja detaljno opisuju buduće dogaĊaje koja su jednaka proroĉanstvima vaših modernih fiziĉara i vidioca. Još jednom, kako bi ovu raspravu odrţali saţetom koliko je moguće, nećemo ulaziti u detalje tko je što prorekao, nego ćemo to ostaviti vama da raspravite sa kanalom, ako je potrebno. Reći ćemo da proĊe jedva godina dana na vašem planetu da se pojavi neko novo veliko arheološko otkriće, a opet većina njih dobije kratki ĉlanak na posljednjoj unutarnjoj stranici vašeg “renomiranog” znanstvenog ĉasopisa i novina. Mnoga otkrića pokazuju napadnu kontradikciju u odnosu na “prihvaćene” teorije, pa su ta otkrića odbaĉena kao pogreške, ili se podacima pripisuje neispravna oprema. Ruševine koje su nedavno otkrivene malo dalje od obale Japana jasno pokazuju civilizaciju koja je postojala tamo prije 35 000 milijuna godina, a opet, koliko vas je ĉulo za to u ĉasopisima i novinama?

Kao što smo naveli u poglavlju 2, milijunima godina su postojale civilizacije na vašem susjednom planetu Marsu. Ako napravite istraţivanje na Internetu, naći ćete brojne kvalitetne fotografije umjetnih struktura i naprava na površini Marsa, ali vaši priznati znanstvenici uobraţeno pokušavaju otkloniti te nalaze kao prirodne elemente. Malo zdravog razuma i osnovnog znanja o znanosti reći će vam da erozija vjetra ne stvara savršene prave uglove i geometrijsku preciznost, a ipak to je ono što vam mediji govore. Postoji izraz na vašem svijetu, “izvan oĉiju, izvan uma”. Nuţna posljedica toga bila bi, “Ljudi vide samo ono što ţele vidjeti”. Dokazi o civilizacijama starim milijunima godina, kao i ogromne koliĉine dokaza koji dokumentiraju ET-je koji posjećuju vaš planet u sliĉnom vremenskom period, su dostupni bilo kome tko moţe gledati na to bez predrasuda i pretpostavki. Ovaj kanal i drugi mogu vam dati specifiĉne dokumente i podatke ako to ţelite.
146 |

Filozofija promjene Sa filozofskog stajališta, vrhovni savjet je “poznaj sebe”. Neki vaši vizionari su predloţili da sve postoji unutar Boţjeg uma, i kako ĉovjeĉanstvo sve dublje ulazi u prirodu Sebstva, tada otkriju Boga, zajedno sa odgovorima na sva trenutna i potencijalna pitanja. Kako bi vidjeli iznad ograniĉenja svojstvenih svakoj disciplini koju pokriva ovo poglavlje, morate isprazniti i utišati svoj um, um koji koristi morderni jezik kako bi preveo ideje i principe,ali je esencijalno osloboĊen od zamki, uvjetovanja i programiranja koji ĉovjeka drţe zakljuĉanog u ograniĉenoj percepciji stvarnosti. Najveća prepreka istinske percepcije je iskrivljenje koje nastaje od dijela uma koji misli da već zna istinu. To je najveća prepreka na duhovnom putu. Postoje aspekti istine koji će zauvijek biti iznad intelektualnog razumijevanja. Rijeĉi su samo smjernice. One samo opisuju realnost koja leţi iznad njih. Ništa iz ove knjige nije istina. To je samo opis razliĉitih aspekata istine koji su vaţni u godinama koje slijede na vašem svijetu. Kako bi imale istinsku percepciju, duše moraju biti potpuno slobodne od dominantne “pozicije”, takozvanih autoriteta vašeg svijeta (i drugih svjetova). Kako se krećemo u diskusiju o ulozi ET-a i uzvišenih bića u drami vašeg svijeta, osnovno je da zadrţite otvoreni um, ispitate dokaze sa nepristranih pozicija i nemojte slijepo vjerovati u bilo što vam kaţemo, ili bilo što vam netko dugi kaţe, bez obzira na to koliko slova imaju iza svojeg imena, ili koliko godina iskustva imaju. Istina je da istraţivaĉi sa mnogo iskustva vjerojatno imaju vrijedne informacije na podruĉju znanosti, ponekad oni sa malo intelektualnog znanja mogu biti najmudriji po istinskom znaĉenju te rijeĉi. Sve do sada, ovaj prijenos je bio uvelike opisan sa znanstvenog stajališta. Mi shvaćamo da neki od vaših studenata na Zemlji moţda nisu previše skloni znanstvenoj metodi. Sada ćemo objasniti ove teme sa filozofskog i duhovnog stajališta. Moţda ste vi jedan od onih koji OSJEĆAJU stvari umjesto da doţivljavaju stvari mentalno. Mudrost je sasvim drugaĉija od znanja. Moţete znati puno ĉinjenica o mnogo stvari i još uvijek nemati mudrost. Znanje je linearno, dok je mudrost nelinearna. Znanje se sakuplja postepeno i empirijski, dok mudrost dolazi spontano i trenutaĉno. Nakon što smo ovo rekli, samo zrela duša moţe dati i primiti mudrost. Ne postoje nikakve preĉice. Istinski mudri na vašem svijetu su oni koji se mogu odmaknuti od svih disciplina i škola i jednostavno mogu sagledati veliku sliku onoga što se dogaĊa. Iako će ova rasprava vjerojatno biti od pomoći linearnim i nelinearnim osobama, ona ne moţe zamijeniti direktno iskustvo. Samo direktno iskustvo donosi mudrost i prosvjetljenje. DogaĊaji na Zemlji u sljedećih 30 godina će izazvati sisteme uvjerenja kod gotovo svih. Sposobnost odustajanja od dragocjenih ideja i postavki, ukljuĉujući i onih potaknutih od znanosti, će biti presudna u razumijevanju onog što dolazi. Oni koji se budu grĉevito drţali zastarjelih uvjerenja će bez sumnje gledati na ovu knjigu kao na buncanje luĊaka, bez obzira na to da li vjeruju u suradnju izmeĊu kanala i bića koji prenose te informacije.

147 |

Jedan od razloga zbog kojeg će mnogi ljudi odbaciti ovu knjigu, je naĉin na koji se prenose informacije, koji je nepoznat ili neugodan. Zato naše teme pokušavamo objasniti sa više razliĉitih stajališta, a sljedeći aspekt je psihologija. Psihologija Zemaljskih promjena Istinska psihologija ukljuĉuje studiranje i praksu o tome kako ujediniti razliĉite aspekte Sebstva, a kako bi to napravili, moramo ponoviti koji su to aspekti i kako oni funkcioniraju. Dva aspekta koji su najĉešći u psihologiji su mentalno i emocionalno tijelo. Negativni uzorci unutar ta dva tijela su primarni faktori koje treba razmotriti kada istraţujemo koji je razlog da se još niste probudili u vašem prosvjetljenom Sebstvu. Zapoĉet ćemo ovo poglavlje sa pogledom na koĉnice i blockade prosvjetljenja, ili ono što neki psiholozi zovu “sjena Sebstva”. Sposobnost da vidite sjenu Sebstva je kljuĉna faza u osobnom razvoju, i bilo bi potpuno nepotrebno da ĉak i raspravljamo o toj temi da ste svi vi već savladali taj korak. Ipak, moţemo vidjeti kroz ĉitanje vaših energetskih polja, da niste završili taj korak, pa ćemo ponoviti neke od osnovnih elemenata o blokadama do prosvjetljenja. Barijere i blokade do prosvjetljenja 1.Ego Najveća mentalna prepreka prosvjetljenju je identifikacija sa starim uvjerenjima, uvjetovanjima i programima. To je aktivnost egoistiĉnog dijela Sebstva, dijela koji se osjeća odvojen od cjeline. Egoistiĉno Sebstvo je neophodni dio postojanja u fiziĉkom tijelu na Zemlji. Uĉenja koja predlaţu da bi se ego trebao iskorijeniti su pogrešna, zato jer svatko od vas treba imati osobne granice i osjećaj sebe kako bi komunicirao i funkcionirao na Zemlji. Ipak, kao što znate, ego se moţe izmaknuti kontroli i preuzeti percepciju duše do te mjere da se duša potpuno poistovjeti sa Zemaljskim Sebstvom i zaboravi svoju duševnu ulogu i misiju. Nećemo ići u iscrpnu raspravu o tome kako zauzdati ego. Poglavlje 4 knjige “Life on the cutting edge”, obavlja priliĉno dobar posao ispitivanja kompliciranosti ega i kako prekoraĉiti egocentriĉnost. Postoji takoĊer mnogo knjiga za samo-pomoć koje istaţuju tut emu. Sada ćemo raspraviti temu emocionalnih stanja i pogotovo straha, jer taj nerješeni aspekt psihe igra vitalnu ulogu u tome kako će se duše nositi sa promjenama na Zemlji. 2.Strah od promjene Strah od promjene igra dominatnu ulogu u svjesnosti ĉovjeĉanstva. To se manifestira na mnogo naĉina, ukljuĉujući i poricanje Zemljinih promjena. Sindrom “posao kao i obiĉno”, je vrlo raširen, posebno u onim zemljama koje stavljaju veliki naglasak na prikupljanje materijalnog bogatstva. Ispod straha od promjene obiĉno se skriva strah od nepoznatog, koji je sliĉan strahu od smrti. Pa ipak ĉovjeĉanstvo je osuĊeno na izumiranje ako se ne promijeni, pa tu leţi “catch 22” vrsta paradoksa. Psihologija vezanja na prošlost, ĉak i ako je ona nezadovoljavajuća, pa ĉak i depresivna, potiĉe iz susprezanja originalnog iskustva pada, ili zgušnjavanja duše u tvar. Kada su duše prvi puta
148 |

sišle u tvar, to iskustvo im je bilo toliko traumatiĉno, da je svaka sljedeća promjena bila gledana sa velikim strahom, iz straha da se to iskustvo ne bi ponovilo. Duše su odabrale relativnu utjehu u tome da izaberu što oĉekivati u ţivotu, ĉak i ako ih to iskustvo nije zadovoljavalo. Primarna razlika sada je da je promjena nuţna. Pravac kojim se kreće većina ĉovjeĉanstva moţe se prikazati kao ovce koje padaju sa ruba stijene. Većina ljudskih ovaca već ima jednu nogu koja visi sa stijene, ili da koristimo sliĉnu analogiju,kao ljudski jelen koji je ukoĉen ispred farova auta, koji vozi prebrzo da bi se zaustavio. Morate se suoĉiti sa vašim strahovima, ali iz pozicije identifikacije sa vašim višim Sebstvom, esencom duše. Svjetlost istine mora sjati u strah kako bi ga rastjerala. Originalni uzroĉni problem (strah od još jednog pada)mora se sagledati kroz psihoterapiju, hipnozu, i kroz druge tehnike, kao npr. vremensko iscjeljivanje.

3.Emotivni problemi Najveća prepreka za sreću i blagostanje, pogotovo za vrijeme promjena koje se manifestiraju na Zemlji, ukljuĉuju emotivne probleme Sebstva. Kao što smo naveli gore, psihologija generalno ukljuĉuje prouĉavanje veze uma i tijela, kao i emocija, ali u sljedećih par poglavlja mi ćemo se primarno fokusirati na emocionalno sebstvo kao glavnog igraĉa koji odreĊuje psihološko zdravlje. Da ponovimo, postoje 3 osnovne negativne emocije: strah, ljutnja i tuga. Većina drugih emocija su razliĉite kombinacije i razliĉiti intenziteti gore navedenih emocija. Bez obzira na uzrok tih emocija, morate ih prihvatiti i voljeti u tom postojećem stanju prije nego što ih se moţe mijenjati. Morate ih potpuno osjetiti prije nego što se one mogu transformirati. Odupiranje ili zataškavanje tih emocija je ono što uzrokuje psihopatsko ponašanje i sve oblike nasilja. U kasnijem dijelu ovog odjeljka, mi i ovaj kanal ćemo ponoviti dva koraka koja su neophodna za rješavanje ovih problema. 4.Ovisnosti Većina ovisnosti, bez obzira da li se radi „supstanci“ ili „procesu ovisnosti“, spadaju u kategoriju emocionalnog poricanja. Ţivot na Zemlji, kao što znate, je vrlo izazovan, i rješavanje potisnutih emocija nije lako, usprkos mnoštvu psihoterapeutskih metoda koje vam nude takozvani eksperti. Većina ljudi bi radije „kupovala do smrti“, ili se ukljuĉivala u seksualne avanture, ili ispunila svoju svjesnost sa strategijama povećanja njihovog novĉanog bogatstva, nego se nosila sa neugodnim i „neurednim“ emotivnim problemima. Zbog toga se mnogo ljudi okreće ovisnostima o supstancama ili ponašanjima, kao naĉin izbjegavanja gledanja u negativne emocije. Većina ovisnosti nudi privremeni osjećaj „sreće“, nakon kojeg slijedi pad. Pad potiĉe ţelju za ponavljanjem osjećaja sreće, i tako poĉinje opaki ciklus. Ovisnosti mogu biti javne i skrivene, ovisno o razini poricanja i potiskivanja. Mnogi ljudi ĉak ni ne shvaćaju da su ovisnici. Mogli bi posvetiti cijeli svezak temama o ovisnosti, razlog zbog kojeg to spominjemo je taj, da vas ovisnosti ĉesto spreĉavaju da jasno vidite situaciju i dogaĊaje koji se zbivaju na Zemlji.
149 |

Što bi se dogodilo da odustanete od svojih ovisnosti? To je vrlo jednostavno. Vi bi bili prisiljeni suoĉiti se sa vašim negativnim osjećajima, ukljuĉujući i strah od toga što će se dogoditi na Zemlji. Suoĉili bi se sa problemima i pogledali ih direktno u lice, i kao rezultat toga što im dajete potpunu pozornost, pronašli biste rješenja. Ipak, morate postati svjesni problema prije nego što moţete pronaći rješenje, i zbog toga smo ukljuĉili poglavlje o psihologiji u ovoj knjizi. Psihologija ljudskih veza Psihologija poricanja se nigdje toliko jasno ne vidi, kao u ljudskim vezama. Dok ste neki od vas priliĉno sretni sa svojim intimnim partnerima, većini vas nedostaje istinska sreća i ispunjenost na ovom podruĉju. Mnog ovas je pitalo ovaj kanal što će se dogoditi da vašim partnerima tijekom promjena na Zemlji. Neki od vas se boje da vaši bliski ĉlanovi obitelji i braĉni drugovi neće uspjeti proći kroz prijelaz sa treće na ĉetvrtu gustoću. Vi koji planirate prijeći na petu gustoću, imate percepciju da će vaši partneri ostati na trećoj ili ĉetvrtoj gustoći. Kao što smo naveli bezbroj puta do sad, ne moţete prisiliti vašeg partnera da se promijeni, posebno ako mu postavite zahtjeve i oĉekivanja iz vašeg ega. Svaki od vas mora slijediti istinske ţelje vaše duše. Ako je vaš duševni put drugaĉiji od puta vašeg partnera, tada se morate suoĉiti sa ĉinjenicom da moţda nećete ići na to putovanje zajedno. Posljediĉno tome, vi se morate suoĉiti sa svim nerješenim emotivnim pitanjima oko odvajanja, napuštanja, odbijanja, usamljenosti itd. Najveći psihološki problem u vašim vezama je ţelja da kontrolirate i manipulirate vaše partnere. To je ĉesto prikriveno, ali moţe biti takoĊer i javno. UĊete u vezu sa oĉekivanjima i zahtjevima, i kada vaš partner ne ţeli ili je nesposoban ispuniti ta oĉekivanja i zahtjeve, tada se uzrujate i razoĉarate. Vaš strah od samoće, ili vaša ţudnja za ljubavi moţe uzrokovati da vi poţelite odluĉiti što je najbolje za nekog drugog, kakav bi njegov put trebao biti za vrijeme promjena na Zemlji. Svaka duša mora napraviti svoje vlastite odluke u vezi koji put odabrati u nadolazećim promjenama. O svakom od vas ovisi da volite i prihvatite one koji su vam najbliţi na bezuvjetni naĉin. To ćete postići tako da prvo prihvatite i volite sebe bezuvjetno. Ovaj kanal i drugi nude razliĉite psihološke tehnike za ĉićenje emotivnog tijela, ega, i zahtjeva i oĉekivanja koja namećete drugima. Put do uzdizanja bit će vam teţak ako se ne riješite tih problema na najbolji mogući naĉin. Mi, Utemeljitelji, ćemo vam pomagati na bilo koji naĉin, ali nećemo pretvoriti ovu raspravu u terapeutski tretman. Zbog toga ćemo sada pogledati još neke aspekte psihologije. Slušanje vlastitog tijela Vaše fiziĉko tijelo je vaš osnovni terapeut, zbog toga jer vam javlja kada ste u ravnoteţi a kada niste. Ravnoteţa fiziĉkog tijela ovisi o ravnoteţi emotivnog tijela. Ako niste sigurni kakvo je vaše psihološko stanje, tada se poveţite sa vašim fiziĉkim tijelom i pronaĊite sva mjesta koja ne osjećate laganima i sretnima. Zatvor, bol, trnjenje, ili neugodan osjećaj bilo koje vrste su indikacija da postoje neriješeni problemi. Oni mogu biti jednostavni i izravni, kao što nastaje kad zanemarite ugodu vašeg tijela na raĉun mentalne opsesije zbog previše posla. Ĉak moţete biti i mentalno opsjednuti sa istinom. Ako ste zanemarivali svoje
150 |

tijelo, samo morate postati više svjesni tijela i kako ono komunicira sa drugim vašim dijelovima. Ako su emocije povezane sa bolovima i neugodom u tijelu, tada im trebate posvetiti punu pozornost i tada zamoliti za pomoć druge i vaše više Sebstvo. Poglavlje o psihološkom iscjeljivanju koje smo naveli ispod pomoći će vam oko toga. Tehnike iscjeljivanja emotivnog tijela Zamolite vaše Boţje Sebstvo da vam toĉno pokaţe što morate napraviti kako bi se riješili vaših emotivnih problema. Moţda vam je potrebna terapeutski tretman ili grupa podrške, ili to moţda moţete riješiti sami uz pomoć ljubavi i samoprihvaćanja. Obiĉno kada postoje neriješene emocije, to znaĉi da ne slušate jedan ili više dijelova svog Sebstva. Vi ste u poricanju. Vi potiskujete (ĉak i zadrţavate) svoje ţelje zbog uvjerenja da su te ţelje pogrešne ili ne mogu biti ispunjene ili ne bi trebale biti ispunjene. Ponekad se morate vratiti osnovama i pitati razliĉite aspekte Sebstva, „Što zapravo stvarno ţeliš?“. Tada paţljivo SLUŠAJTE i ĉekajte odgovor. Ne kaţemo da će ovo biti lako. Na primjer, vaš duh vaš moţda bude vukao da radite u gradovima i pomaţete dušama u ovom prijelazu, ali se moţda vaše emotivno tijelo bude bojalo ostati u gradu jer se tamo osjeća nesigurno. Ako je to sluĉaj, tada trebate istraţiti vaše osjećaje nesigurnosti i komunicirati sa njima. Izvorno negativno uvjerenje, „Ja nisam siguran“, će obojiti vašu cjelokupnu percepciju Zemaljskih promjena i vjerovatno će vas uĉiniti uplašenima od onoga što slijedi. Kada ste u strahu, ne moţete jasno misliti, i donjeti mudre odluke. Tako je ĉišćenje vašeg straha esencijalni korak u iscjeliteljskom procesu. Postoji mnogo naĉina da ĉistite svoj strah, i oni svi ukljuĉuju potpuno suoĉavanje sa strahom. Najjednostavnija tehnika je da postanete svjesni svih aspekata vašeg straha, primjećivanjem kako ga osjećate u svom tijelu, gdje se nalazi, što vam govori, kako izgleda i kako zvuĉi, kakva je njegova tekstura, boja i uzorak itd., tada dubuko udahnite i unesite Boţju Bezgraniĉnu Ljubav i Suosjećanje u podruĉje koje osjeća strah. Ovaj kanal ima tehniku u kojoj stavlja vaš strah u zlatnu svjetlosnu loptu i šalje je Bogu. Kada ste oĉistili sve negativne emotivne uzorke, postajete svjesni esencije Sebe iznad slojeva psiholoških barijera. Tada je tek moguće ĉuti mudri, sveznajući glas vaše Boţje Prisutnosti. Taj glas će vas voditi u smjeru koji je najviši i najbolji za vaš duševni rast, dobrobit i sreću. Psihologija duševnog rasta Ovaj kanal ima poglavlje u knjizi „Life on the cutting edge“, koji opisuje proces osobnog i duhovnog rasta. On navodi da postoji proces od 4 faze u stjecanju fiziĉkog i duhovnog iskustva. Mi smo malo modificirali originalni materijal, na sljedeći naĉin: Faza 1 – Otkriće Prva faza procesa rasta ukljuĉuje period otkrivanja ili prijenosa informacija sa viših dimenzija, koje dolaze u um traţitelja, obiĉno na nov i neoĉekivani naĉin. Tradicionalni psiholozi bi to nazvali „uvid ili spoznaja“. Najednom vidite stvari u
151 |

sasvim drugaĉijem svjetlu. Imate „a-ha“ doţivljaj. Postanete otvoreni neĉemu što je potpuno novo i nepoznato vašem uvjetovanom umu. To je ĉesto vrlo sretno iskustvo i naziva se „satori“ u nekim istoĉnim filozofijama. Faza 2 – Otrijeţnjavanje i proĉišćenje Nakon faze otkrića obiĉno slijedi faza neugode i razoĉaranja. Nove informacije će se bez sumnje sukobiti sa postojećim sistemom uvjerenja i emocionalnim paradigmama. Ovdje se mnogo tradicionalnih traţioca zaglavi. Oni su postali ovisni o „normalnom“ naĉinu razmišljanja o neĉemu, i sada se odjednom od njih traţi da odustanu od svih tih uvjerenja zbog neĉeg što zvuĉi strano i neobiĉno. Sjetite se stanovnika rane Europe i njihove reakcije kada im je reĉeno da Zemlja nije ravna ploĉa. Ako se duša koja je dosegla stanje razoĉaranja intenzivno posvetila traţenju istine, on ili ona će obiĉno proći priliĉno lako kroz taj neugodan period, ali ipak, to je faza u procesu rasta koju podrţava poslovica „dva koraka naprijed, jedan korak unazad“. Ova faza procesa rasta ukljuĉuje potrebu za proĉišćenjem sebstva od svih blokada koje ometaju rast. Kako bi potpuno upili sva nova iskustva,potrebno je ispitati sve što se nalazi na putu potpunog otvaranja prema novim energijama. Neko vrijeme će izgledati kao da se stvari pogoršavaju, zbog toga što će se „nakupiti“ mnogo stvari koje će trebati iscijeliti. To je jedan od razloga zbog kojeg izgleda kao da se stanje na Zemlji pogoršava. Sve što je laţno mora biti otkriveno prije nego što moţe biti iscijeljeno, i tako je ova faza procesa rasta ĉesto odstupanje od poricanja i suoĉavanje sa stvarnošću „sjene Sebstva“. To znaĉi propitivanje svih mjesta koja su bila skrivena u tami i represiji. To znaĉi propuštanje svjetlosti istine u najmraĉnije kuteve psihe. Put duše je ĉesto zamišljen kao stepenice do neba. Dio stepenica koje idu prema gore, predstavlja iskustva spoznaje i brzog buĊenja, dok ravni dio stepenice predstavlja proĉišćenje starog sebstva i takoĊer onog što ovaj kanal naziva faza jaĉanja, koju smo kombinirali u drugu fazu. Jaĉanje znaĉi da aspekti Sebstva koji su brzo porasli u svjesnosti moraju ĉekati da ih sporiji aspekti Sebstva sustignu. Za vrijeme druge faze, privremeno prosvjetljenje koje ste doţivjeli u fazi jedan, ĉini se kao da odlazi i stari uzorci se naizgled vraćaju nazad. Taj „korak unatrag“ moţe uzeti oblike starih misli koje proviruju svoje ruţne male glave, upravo onda kad ste mislili da ih više nema. To moţe biti stara povreda ili ljutnja, koja se pojavi baš u najnezgodnije vrijeme. To moţe biti nešto neugodno što ste rekli u javnosti ili nešto što vam je vratilo stari osjećaj srama. Moţete promatrati sebe kad usprkos tome što „znate i bolje“, i dalje padate u iste uzorke navike, iznova i iznova. Moţda ste stekli neko ovisniĉko ponašanje kojeg se ţelite riješiti i znate da ga se moţete riješiti, ali vas ponovo obuzme baš onda kad ste mislili da ste se oslobodili toga. Postoji mnogo dijelova starog egoistiĉnog sebstva koji se kod većine vas tek mora oĉistiti. Prisjetite se da nakon što uĊete u gustoću oblika, trebalo vam je tisuće godina da se spustite dalje u tamu i neznanje. Ţivot nakon ţivota, postali ste sve više zapleteni u gustoći treće dimenzije. Zbog toga je nerealno oĉekivati
152 |

da sve što vas koĉi ĉarobno nestane nakon par afirmacija. Nerealno je oĉekivati da budemo sasvim slobodni od negativnosti nakon 20 ili 30 godina osobnog razvoja. U svijetu u kojem ţivite vlada negativnost. Od poĉetka zadnjeg Odreda, broj pozitivno orijentiranih ljudi na vašem svijetu je porastao sa 20% na 25%. Iako je taj napredak bio spor sa stajališta prosjeĉnog ljudskog ţivota, ipak je bio i fenomenalan, kada uzmete u obzir da se sve do sada, u cijeloj povijesti Zemlje, samo 300 duša uspjelo fiziĉki uzdići. 5% ĉovjeĉanstva koje se okrenulo prema svjetlu, nakon zadnjeg Odreda, predstavlja milijune duša koje bi inaĉe još uvijek lutale u tami. Postoji poslovica na vašem svijetu, „Kako bi došli tamo gdje ţelite doći, morate poĉeti od mjesta gdje ste sada“. To se moţe ĉiniti vrlo jednostavno, ali ipak većina vas odbija potpuno sagledati stvari kakve zapravo jesu. Imate sliku o tome kako bi stvari trebale biti i kada se one ne uklapaju u vaš model, naljutite se i povlaĉite se u razne psihološke manipulacije i racionalizacije kako bi opravdali vašu poziciju. Najjednostavnija od tih je obiĉno poricanje. Sve dok ne prihvatite i prepoznate stvari takve kakve jesu,ukljuĉujući i sve vaše nesavršenosti, do tada nećete imati jasnoću i energiju koja je neophodna za stvarnu promjenu. Ova druga faza proĉišćenja i razoĉaranja se ĉesto naziva „mraĉna noć duše“ u nekim filozofijama. Faza 3 - Prihvaćanje Treća faza procesa rasta ukljuĉuje prihvaćanje samih sebe. To se dogaĊa kada prihvatite sve aspekte vašeg iskustva kao savršene, unatoĉ oĉitim nesavršenostima. Jednom kada se prestanete boriti sa dijelovima sebe za koje mislite da vas vuku nazad ili da vas usporavaju, tada se dogodi nešto nevjerovatno. Ti dijelovi vas takoĊer poĉnu rasti i mijenjati se.To znaĉi da morate potpuno i kompletno osjećati što god osjećate, bez da pokušate pobjeći ili izbjeći to. Mi vam ne predlaţemo da se valjate u tome, niti da dramatizirate kako bi privukli paţnju i dobili suosjećanje. Ipak, morate biti voljni biti zajedno sa svojim osjećajima. Morate biti spremni dati 100% pozornosti onome što doţivljavate. Na primjer, svi vi koji sada ĉitate ovu knjigu, imate ljudska tijela (osim ako je par ET-a uspjelo dobiti kopije). Vaša ljudska tijela vjerojatno manifestiraju nesavršenosti na neki naĉin. Sigurno da znate za instantna iscjeljivanja, takozvana „ĉudesna“ iscjeljenja, i znate za napredne duhovne i intuitivne moći. Znate da ste Jedno sa Bogom. Znate da imate cijeli svemir koji vam pomaţe da rastete i evoluirate. A opet, jedva da proĊe dan i vi opet upadnete u jednu od onih „ljudskih slabosti“ o kojima priĉa ovaj kanal. To su moţda bolna koljena ili ukoĉena leĊa. To moţe biti prehlada ili kašalj. Moţda samo osjećate da nemate energije u toku dana. Ovaj kanal ima formulu u 2 koraka za psihološko iscjeljivanje: 1 Morate potpuno osjetiti, doţivjeti i prihvatiti bilo što se dogaĊa u vama i vašem ţivotu, 2 Morate biti sposobni odvojiti se od svoje drame i sagledati je sa više perspektive.
153 |

Jednom kada postanete potpuno prisutni u svojem iskustvu, tada je vrijeme da proširite svoju svijest, sve dok ne postanete sposobni sagledati svoju dramu izvan tog procesa. To je odvajanje o kojem smo priĉali kao o drugoj fazi iscjeljivanja. Ulazak u meditaciju i jednostavno gledanje kako se odvija drama vašeg ţivota je kljuĉ. Kao što smo naveli u prošlom materijalu ovog kanala, ako se duša preduboko zaglavi na prvom koraku i nesposobna je odvojiti se od iskustva, tada se nju ili njega naziva „kralj ili kraljica drame“. Svi vi znate nekog tko se stalno ţali i izraţava sa puno emocija i boli, ali nikad potpuno ne riješi stvari koje ga muĉe. Suprotno od toga, oni koji se odvoje od emocija a da ih nisu potpuno osjetili i doţivjeli što se dogaĊa su „intelektualci na tornju od slonovaĉe“ koji provedu većinu ţivota u raspravi i razmišljanju o stvarima, a rijetko ih stvarno doţive. Te duše se ĉesto nazivaju „kadeti u svemiru“ ili „sanjari“. Ne moţete ţivjeti na ovom svijetu sa poricanjem ili pretvaranjem da ništa ne osjećate ili pokušavanjem da budete iznad svoje ljudskosti. Jednom kad potpuno prihvatite svoju ĉovjeĉnost i radite sa tim, vaše duhovno Sebstvo dati će vam alate s kojima ćete istinski prijeći sva nasljedna ograniĉenja 3D svijeta. Spoznavanjem i prihvaćanjem SVIH aspekata vašeg Sebstva, vi donosite te aspekte na stol Boţjeg Sebstva gdje se tada mogu donjeti stvarne odluke. Faza 4 – Integracija Zadnja faza procesa rasta ukljuĉuje spajanje svih aspekta Sebstva tako da oni funkcioniraju kao jedna kompletna cijelina. Kada svi vaši aspekti rade zajedno, tada ste nepobjedivi, nezaustavljivi. Tada moţete pokrenuti planine. Postoje razliĉite tehnike za integraciju duše. Tehnika ovog kanala koja se zove „soba za konferenciju“ je jedan primjer. To je vjeţba u kojoj se oko stola sretnu razliĉiti dijelovi Sebstva i svaki aspekt mora izraziti svoj pogled na situaciju, zajedno sa bilo kakvim strahovima i sumnjama koje se trebaju oĉistiti. Jednom kad su razliĉiti aspekti sposobni doseći odluku o naĉinu na koji će se ići dalje, tada nastaje stvarni napredak. Nećemo ulaziti u detalje tog procesa, ali moţete kontaktirati kanala ako ţelite još informacija. Prvi korak integracije duše ukljuĉuje to da postanete svjesni razliĉitih dijelova Sebstva. Zbog toga smo uveli priliĉno rigoroznu analizu emotivnog i mentalnog tijela u prethodnim poglavljima. Što jasnije ispitate Sebstvo i njegove razliĉite aspekte, lakše ćete saznati što svaki aspekt ţeli. Mnogo puta jedan aspekt samo ţeli biti voljen i prihvaćen, ili bar primjećen i ţeli da ga se sasluša. Kako ćete prolaziti kroz promjene na Zemlji, vaţno je da slušate svaki aspekt svoje psihe, ukljuĉujući i takozvano „unutarnje dijete“. Zapravo, imate mnogo „unutarnje djece“. Svaki od njih ima glas koji se treba saslušati i prihvatiti, ĉak i ako odluĉite ne prihvatiti savjet tog glasa. Postoji puno toga što bi mogli reći o psihologiji Sebstva, ali sada moramo krenuti na sljedeći povezani predmet. Kako nadvladati tamne sile

154 |

Primijetit ćete dragi Kreatori, da ova knjiga ĉesto ponavlja teme, ali iz malo drugaĉijeg ugla svaki put. To ĉinimo zbog toga da svaki dio vaše svjesnosti moţe s vremenom uhvatiti ideje koje prezentiramo. Jedna takva tema su takozvane „sile tame“ koje su kontrolirale velik broj ljudi na vašem svijetu. Ovo poglavlje je umetnuto izmeĊu psihologije i metafizike, zbog toga što je u osnovi to most izmeĊu ta dva gledišta. Integracija psihologije i metafizike se moţe prikazati sa gotovo bilo kojom temom povezanom sa transformacijom svijesti, ali u ovom sluĉaju se fokusiramo na tamne sile, zbog središnje uloge koju sad igraju na Zemlji. Vaši uĉitelji su vam ispravno rekli, da kako bi se oslobodili od utjecaja sila tame, morate oĉistiti svoju svjesnost od svih ograniĉavajućih uvjerenja, destruktivnih emotivnih uzoraka, i negativnih otisaka u vašem eteriĉnom tijelu. Na vašem svijetu, to je opširno objašnjeno u psihologiji, kao i metafizici, ali su se malo spominjali duhovni i materijalni energetski uzorci koji stvaraju zapreke. Kao što znate od vašeg prouĉavanja astralnih i eteriĉnih carstava, sve duše u svemiru su spojene kroz energetsku matricu. Unutar tog beskrajnog polja svijesti, duše imaju slobodnu volju i mogu putovati od aspekta do aspekta, od regije do regije, ovisno o ţeljama te duše. Iako je svjesnost beskrajna, zauvijek se širi u svim mogućim smjerovima, postoje neka podruĉja svjesnosti koja su gušća od drugih. Skupna vibracijska razina duše, tj. prosjeĉna energija te duše u nekom periodu vremena, odreĊuje regiju ili podruĉje u kojem se ta duša kreće i kako doţivljava stvarnost. Elementi i intervali vremena koji su potrebni za promjenu skupne vibracije duše variraju, ovisno o fazi duševnog razvoja koju duša doţivljava.

Rezonantna polja Svaka misao, osjećaj i sistem uvjerenja individualne duše utjeĉe na generalno polje svjesnosti. Kada su vaše misli, osjećaji i uvjerenja sliĉni sa mislima, osjećajima i uvjerenjima druge duše ili grupa duša, tada stvarate ono što zovemo „rezonantno polje“ izmeĊu takvih duša. Rezonantna polja se mogu postaviti svjesno ili nesvjesno, ovisno o razini svjesnosti duše ili grupa duša. Oĉiti primjer svjesnog rezonantnog polja bi bilo formiranje teroristiĉke organizacije ekstremista, gdje su ciljevi iskljuĉivo navedeni. Na primjer, grupa duša moţe odluĉiti da ţele eliminirati odreĊeno tijelo iz vlade i politike pomoću nasilnih metoda. Tada ta grupa usmjeri svoju energiju i namjeru na uništenje protivnika kojeg su sami stvorili, i takvo polje energije zraĉi iz te grupe i ulazi u matricu svjesnosti u toj regiji neograniĉenog polja. Teroristiĉka energija ispunjena mrţnjom tada se proteţe preko svemira traţeći rezonancu sa drugim sliĉnim energetskim poljima, prema metafiziĉkom principu, „sliĉno privlaĉi sliĉno“. To polje mrţnje rezonira sa drugim poljima mrţnje i tada ta odreĊena grupa doţivljava rezultate polja kojeg je privukla. Manifestacija toga moţe imati razliĉite forme. Moţda se druge grupe sa sliĉnim vrijednostima pridruţe njihovim snagama. Ili, moţda ĉlanovi takve grupe privuku neugodne entitete koji se hrane vibracijama unutarnjeg straha i mrţnje.
155 |

Vi kao radnici svjetlosti moţete se upitati, „Kakve ovo ima veze sa našom ţeljom da se uzdignemo i ponovo poveţemo sa višim aspektima Sebstva?“ Razlog zbog kojeg smo ovo spomenuli je zato što većina vas još uvijek ima rezonantna polja energije unutar Sebstva kojih niste svjesni. Oni bi mogli biti energetski uzorci u eteriĉnom tijelu koji su formirani prije mnogo ţivota, i ĉak mogu poticati i od originalnog uzroka (trauma koja je povezana sa uvjerenjem u odvajanje od Izvora koja se pojavila kada su se duše poĉele identificirati sa svjetovima niţe gustoće koja su istraţivali). Na jednoj više Zemaljskoj razini, dnevni teret negativnosti koju propagiraju sile koje vjeruju da imaju kontrolu na Zemlji se miješa sa energetskim poljem individualnih duša i duševnih grupa koje stanuju na Zemlji. Psihologija zakona privlačnosti Iako ova knjiga ne ulazi u detalje oko veze izmeĊu uma i tijela, prikladno je uvesti poglavlje o metafizici tako da vas podsjetimo da dok um najzad kontrolira tijelo, zdravstveno stanje tijela je uvelike kontrolirano od toga o ĉemu um razmišlja i kako doţivljava stvarnost. Taj koncept se moţe primijeniti na vezu izmeĊu takozvanih sila tame i svjetla. Konaĉno je ideja o tamnim silama iluzija, na ovom svijetu, sve dok postoje duše koje vjeruju u tamu, ĉinit će se kao da tama postoji. To će utjecati na one koji nisu svjesni da imaju razliĉite aspekte sebe koji još nisu izvedeni na svjetlo. Drugi naĉin da ovo kaţemo je, da ako postoje dijelovi Sebstva koje ne volite bezuvjetno, ili ako postoje dijelovi sebstva koje ste osuĊivali na nekoj razini, ti dijelovi ne vibriraju u svjetlosti Boţje Neograniĉene Ljubavi i Suosjećanja. Zbog toga, ti aspekti sebstva zraĉe u kolektivno rezonantno polje osjećaj nesklada i neravnoteţe. Ta neuravnoteţena vibracija tada izlazi i privlaĉi situaciju neravnoteţe koja vibrira na sliĉan naĉin (zato što sliĉno privlaĉi sliĉno). Postoji nekoliko nuţnih posljedica na gore navedenu izjavu. Na primjer, ako doţivljavate otpor u vašem ţivotu u obliku percepcije da vas tamne sile pokušavaju sprijeĉiti da uspijete u svojoj misiji, tada postoji aspekt u vašoj vlastitoj svjesnosti koji nije integriran. Postoji nešto u vama što nije dovedeno u svjetlost. Imate neriješene psihološke probleme u jednom dijelu vašeg bića koje privlaĉi pozornost tamnih sila. Odvojite si vremena, dragi Kreatori, da istraţite sve kuteve vaših Zemaljskih ţivota. Ako negdje postoji nesklad unutar vašeg osobnog, poslovnog ili društvenog spektra aktivnosti, tada znate da negdje unutar vaše svjesnosti postoje neriješene negativne misli, osjećaji i/ili uvjerenja koja se trebaju iznjeti na svjetlo. Kako se oĉistite svega što je laţno, sve što nije u skladu sa vašim najvišim i najboljim duševnim rastom, srećom i blagostanjem, tada ćete otkriti da više ne reagirate na bilo što što takozvane tamne sile pokušavaju napraviti na Zemlji ili bilo gdje drugdje. Iako ćete biti svjesni u detalje što te krivo voĊene duše rade, ali nećete emotivno reagirati na njih, i time će oni imati mali ili nikakav utjecaj na vaš ţivot.

156 |

Najpopularniji negativni sustav uvjerenja koji privlaĉi tamne energije je uvjerenje da vas sile izvan vas samih mogu sprijeĉiti da budete sretni i slobodni. Gdje god pogledate, na Zemlji, vidite “dokaze” da je to uvjerenje istinito. Vidite pregaţene i siromašne ţivote tihog oĉaja, ljude koji se bore da poboljšaju ţivot u nekom razorenom, trošnom gradu. Vidite okrutne vlade koje ne daju ljudima kojima upravljaju njihove osnovne potrebe. Vidite masovne koliĉine novaca koje financiraju ratove i ratne grupe. Neke drţave potroše više novaca na oruţje i vojne strategije u mjesec dana, nego što je potrebno da se doţivotno nahrane ljudi u cijeloj toj drţavi. U prethodnom poglavlju, mi smo raspravljali o ĉinjenici da tama postoji toliko dugo koliko postoji i poricanje njezinog postojanja. Jednom kada se suoĉite sa tamom potpuno i kompletno, bez ikakvog straha ili prosuĊivanja, tada ona nestaje. Postojanje tamnih sila ovisi o tome koliko su sakriveni od pogleda. Bića za koja se ĉini da kontroliraju ovaj svijet ne mogu nastaviti njihovu šaradu jednom kad ljudi postanu svjesni njihove prisutnosti i kako oni djeluju. Ipak, nije jednostavno dovoljno biti svjestan njihove prisutnosti. Morate razumjeti psihologiju tamnih snaga, što znaĉi da morate znati zašto oni vjeruju u put koji su odabrali i kako su ta uvjerenja poĉela postojati. Istraţivanje originalnog uzroka i procesa duševne evolucije i devolucije su kljuĉna po tom pitanju. Kada moţete pristupiti takozvanom gospodaru tame i imati trenutno i potpuno razumijevanje o tome što se dogaĊa u svjesnosti toga bića, tada ste lako sposobni osloboditi se kontrole i dominacije energija koje izviru iz takve duše (ili grupe duša). Kada dovoljno oĉistite svoje vlastite psihološke probleme, toliko da ništa što ova duša ili grupe duša rade, misle ili osjećaju nema nikakav utjecaj na vas mentalno ili emotivno, tada ćete otkriti da više niste pod utjecajem te mraĉne duše ili grupe duša. Moţda ćete neko kratko vrijeme doţivjeti neka fiziĉka ograniĉenja. Moţda odluĉite nastaviti plaćati poreze još neko vrijeme, poreze koje financiraju terorizam koji propagiraju vlade pod kojima ţivite. Moţete nastaviti zakljuĉavati svoja vrata noću, da sprijeĉite negativno orijentirane ljude da ometaju vaš privatni prostor. Moţda odaberete ţivjeti u podruĉju za koje je malo vjerojatno da će biti napadnuto od vojske ili teroristiĉkih grupa. A ipak, unutar vaše vlastite svjesnosti, vi više nećete imati bilo kakve emotivne reakcije na te mraĉne duše. Njihove aktivnosti i stanje postojanja vas nimalo neće smetati. Nastaviti ćete se uzdizati i stvarati ljepotu i ljubav u svojem ţivotu usprkos njihovom divljanju. To je vrlo razliĉito od poricanja i pretvaranja da je sve ljubav i svjetlost. Postoji mnogo takozvanih radnika svjetla, na Zemlji, koji odbijaju priznati prisutnost tamne strane. Oni su se uvjerili da su već prešli na razinu iznad utjecaja tame, i zbog toga se ne moraju brinuti sa njihovom prisutnosti. To je ozbiljna greška koja se treba ispraviti. Poricanje je lagani oblik straha i vrlo opasan stav, ako ste posvećeni razvoju duše. Poricanje daje još veću moć tami i ĉini se kao da ju stvara još realnijom. Poricanje masa, koje su hipnotizirane sa svijetlim bojama modernog svijeta, je oĉito. Poricanje mentaliteta „ljubavi i svjetlosti“ je teţe iscijeliti jer su psihološki problemi zakopani u podsvjesnom umu u obliku represije (suzbijanja, gušenja). Kada su problemi potisnuti, duša je
157 |

nesvjesna da oni ĉak i postoje. To moţete vidjeti po vašim takozvanim guruima, koji su uvjerili sebe da su iznad nekih ljudskih slabosti, sve dok ne izbije neki seksualni skandal, ili netko unutar njihove grupe stavi otrov u njihovo piće, ili je neki dio njihovog ţivota otkriven na neugodan naĉin. Da se vratimo na raspravu o rezonantnim poljima, morate shvatiti, dragi Kreatori, da vaš podsvjesni um, astralno, eteriĉno i uzroĉno tijelo, su sve dijelovi ukupnog rezonantnog polja svjesnosti. Vaše ukupno polje je ukupan zbroj stanja vibracija svih vaših razina i dimenzija – ili bar onih koja su aktivirana. Ako je 20% vaše svjesnosti puno ljubavi i svjetlosti, dok je 80% sastavljeno od straha i ljutnje koja izvire iz vaše podsvijesti, tada ćete manifestirati pribliţno 20% pozitivnosti i 80% negativnosti u vašem ţivotu. Ako ste u poricanju, moţete se uvjeriti da je sve u vašem ţivotu ljubav i svjetlost, i tada okriviti Illuminate za sve vaše probleme, ili druge „koji vas jednostavno ne razumiju“ ili su „preplašeni vašim svjetlom“, ili moţete izmisliti neku drugu racionalizaciju. Tada se moţda ĉudite zašto se stvari za koje se molite i radite afirmacije, ili se bar nadate, uvijek ne ostvare u vašem ţivotu. Dragi Kreatori, molitve su uvijek uslišane. Ono što većina duša ne shvaća, je da ono što dolazi do vas je rezultat ukupnog stanja vaše svjesnosti, a ne samo stanja vašeg svjesnog uma. Da napravimo saţetak poglavlja o psihologiji, vi morate oĉistiti vaše emotivne probleme i temeljna negativna uvjerenja prije nego što se moţete nadati istinskom prijelazu iznad tame koja obuzima Zemlju već milenijima. Iako su negativno orijentirani ET-i imali veliku ulogu u uništavanju mnogih vaših civilizacija u prošlosti, postoji razlog zbog kojeg su ta bića bila privuĉena Zemljom na prvom mjestu. Zemlja je sama po sebi manifestacija ukupne svjesnosti multidimenzionalnog polja koje je okruţuje i prodire u nju. Zemlje je ţivo biće sa svojom vlastitom svjesnosti, ali je ta svjesnost pod velikim utjecajem generalne energetske matrice na i iznad njene površine (i ispod). Sve do sada, Zemlja je pristala smjestiti veliki broj negativno polariziranih duša. Ona će nastaviti nositi te „lijene“ duše sve dok precesijsko poravnanje i Galaktiĉka promjena ne dosegnu odreĊeni kritiĉni trenutak. Vaš primarni zadatak kao radnika svjetlosti, u ovom vremenu na Zemlji, je da oĉistite SVE vaše osobne psihološke probleme, negativne emocije, temeljna negativna uvjerenja, programiranje i uvjetovanje iz prošlih ţivota i ranog djetinjstva, itd., sve dok vaše ukupno polje svjesnosti (energetska matrica) bude potpuno ĉisto od nesklada i neravnoteţe. Imate pomoć od velikog broja duša na višim razinama, od kojih ćemo neke navesti u poglavlju 10. Ne bojte se pogledati u najdublje i najmraĉnije dijelove vaše vlastite psihe. Vaše spasenje, osloboĊenje i sloboda ovise o tome. Posvetite potpunu pozornost stanju vaše vlastite svjesnosti, jer su u dubini vašega bića odgovori na sva vanjska pitanja sa kojima se suoĉavate na dnevnoj bazi. Metafizika Zemaljskih promjena Sa psihologijom je blisko povezana metafizika, ili znanost uma. Najviše oĉito i najraširenije metafiziĉko znanje na svijetu je ideja da stvarate vašu stvarnost sa kvalitetom vaših misli. Dok je ta ideja istinita do neke mjere, toĉnija izjava bi bila da stvarate vaše iskustvo stvarnosti na temelju kvalitete i sadrţaja vaše
158 |

svjesnosti. Stvarnost je daleko više sloţenija, nego što je samo vaše iskustvo stvarnosti. Stvarnost se sastoji od nekoliko razina i dimenzija Kreacije, koje sve postoje simultano. Imate vašu osobnu realnost, koja se sastoji od vaših percepcija, uvjerenja, programiranja, uvjetovanja, odaziva, reakcija, i općenitog stanja svjesnosti, koje tada stvaraju kolektivnu realnost. Ĉovjeĉanstvo ima kolektivnu realnost koja se zajedniĉki rezultat svjesnosti pojedinaĉnih ĉlanova ĉovjeĉanstva, koji su povezani jedan sa drugim, i imate pod-kolektivne stvarnosti onih sa sliĉnim sistemima uvjerenja, programiranjem i uvjetovanjem. Na primjer, većina vas vjeruje u smrt i poreze, pa je to tada veća pod-kolektivna realnost. Samo nekolicina vas vjeruje da moţete ţivjeti osloboĊeni od smrti i poreza, pa je to tada priliĉno mala pod-kolektivna realnost. Na svijetu ĉetvrte gustoće, vaše buduće Zemlje, dominantna realnost će biti ona koju vaš kanal zove „prosvijetljene samo-dostatne duhovne zajednice“. Oni ljudi koji utjelove ljubav i suosjećanje, i koji imaju dovoljno svjesnosti da se pomaknu iznad svjesnosti treće gustoće, će preţivjeti promjene na Zemlji i stvoriti takozvano „zlatno doba“ mira i napretka. To će biti postignuto većim dijelom kroz misaone procese i uvjerenja preţivjelih ljudi. Sada ćemo reći nešto više o zakonu privlaĉnosti, jer je to trenutno vrlo popularna tema na vašem svijetu. Zakon privlačnosti U osnovi postoje dva dinamiĉna uzorka koja se dešavaju u sklopu zakona privlaĉnosti. Imate dobro poznatu i oĉitu ideju da „sliĉno privlaĉi sliĉno“, što znaĉi da kako se krećete po putu, privući ćete takve duše u vaš ţivot, koje imaju sliĉno stanje svjesnosti kao što imate i vi. Najjednostavniji primjer je kada se sprijateljite sa nekim jer imate sliĉne interese ili ţelite istraţiti neko ţivotno podruĉje zajedno na kojem imate nešto zajedniĉko. Ĉlanovi sportskih klubova su oĉiti primjer toga. U vašim vezama, moţda odaberete partnera koji ima jednake temeljne interese kao i vi, tako da moţete uţivati u društvu jedan drugoga, kada se bavite svojim omiljenim uţicima. Postoji i druga dinamika zakona privlaĉnosti. Moţda privuĉete nekog u vaš ţivot jer moţda morate nešto nauĉiti od te osobe, ili moţda privuĉete nekog koji mora nešto nauĉiti od vas. U većini sluĉajeva, biti će od svega pomalo. Moţda imate duševni ugovor ili karmiĉki dogovor sa drugom dušom. Moţda budete student ili uĉitelj, ili oboje. Moţda ste se našli zajedno kako bi nauĉili karmiĉke lekcije, ili ste moţda privuĉeni jedan drugim kako bi stvorili nešto vaţno, gdje su potrebni talenti od vas oboje. Moţda se ĉini kao da ste potpuno suprotni jedan od drugog, ali vaša duša teţi za suprotnim gledištem jer ţeli nauĉiti sve što moţe o svemu. Takve veze se ĉesto nazivaju „nadopunjavajućim parovima“. Mnoge duše na Zemlji zapoĉnu svoje veze iscjeljivanjem prošle karme i uĉe jedan drugoga što svatko treba nauĉiti kako bi išao naprijed na najbrţi mogući naĉin. Kasnije, se partneri mogu pomaknuti u kreativniju fazu suradnje, gdje oni udruţuju svoje razlike, na naĉin koji nadopunjava i pomaţe kreativnim ţeljama njihovih duša.

159 |

Zakon privlaĉnosti djeluje na razini kolektivne realnosti, kao i na razini osobne realnosti. „Ono na što se fokusirate, to i postanete“, je istina za grupe, kao i za pojedince. Ako ste na putu uzdizanja, tada ćete privući druge koji su na tom istom putu, i biti ćete privuĉeni grupama, organizacijama i zajednicama, koje imaju uzdizanje za svoj primarni fokus. Ako ste odluĉili da je uzdizanje na petu gustoću vaš put za vrijeme promjena na Zemlji, tada ćete se povezati sa drugima koji osjećaju isto i rade na stvaranju raja pete gustoće. Stvaranje vaše realnosti U materijalima za savjetovanje i iscjeljivanje ovog kanala, on daje studentima postupke za stvaranje i manifestaciju. Mi ćemo kratko spomenuti te procese i dodati nekoliko modifikacija tu i tamo. Razlog zbog kojeg smo ukljuĉili ove upute o stvaranju je zato što je velik broj vas bio krivo informiran ili su vam dane samo djelomiĉne informacije o procesu stvaranja. U vašim knjigama za „motivaciju uspjeha“ (kojih ima mnogo), svaki autor daje svoju ĉarobnu formulu za uspjeh. Neke od formula su djelotvornije od drugih, ali nijedna od tih vas neće dovesti vrlo daleko, osim ako razumijete kako energija djeluje u vašim niţim svjetovima. Kao što smo naveli prije, temeljno je imati sve aspekte Sebstva udruţene zajedno kako bi dali podršku jedan drugome, u manifestaciji vaše uloge moćnog Kreatora. Jednom kada ste odredili koje su istinske ţelje vaše duše, i imate podršku vašeg mentalnog, emotivnog i fiziĉkog Sebstva (kao i astralnog, eteriĉnog i uzroĉnog sebstva), u toj ţelji vaše duše, tada je proces stvaranja relativno direktan. Manifestacija se na niţim svjetovima postiţe sa usmjeravanjem energije na odreĊen naĉin. Uloga uma je prenaglašena u većini lekcija o stvaranju. Primarna uloga uma je da on izvršava zadatke koje mu je zadao duh. Um je poput mehaniĉke sprave koja izvršava neophodne zadatke za manifestiranje vaših ţelja. Ipak, um moţe dobiti upute ili iz duha ili iz ega, i kada dobije upute iz ega, tada su rezultati i manje nego zadovoljavajući. Prvi korak manifestacije onog što ţelite je da stupite u kontakt sa vašim vlastitim Boţjim Sebstvom, vašom unutarnjom temeljnom esencijom. Jednom kad to napravite, prikopĉajte se na razliĉite razine i aspekte Sebstva i pripazite da su svi oni na istoj stranici. Moţete se posluţiti tehnikom „sobe za konferenciju“, koju je dao ovaj kanal, kako bi lakše sakupili sve vaše dijelove zajedno. Sada ste spremni za stvaranje. Kreacijom se upravlja iz centra vašeg bića prema van. Ne trebate vizualizirati stvari koje dolaze prema vama, ili ĉak ni dogaĊanje odreĊenih stvari koje ţelite u vašem ţivotu(iako to moţe pomoći). Vaţnije je da vizualizirate kreativnu energiju koja ide prema naprijed iz centra vašeg bića. Kako bi stvarali, vi morate OSJETITI u svom srcu i solarnom pleksusu, odreĊeno znanje o onom što stvarate. Vi tada ZNATE i NAMJERAVATE stvoriti ono što osjećate unutar treće i ĉetvrte ĉakre. Ţelje i nade nemaju mjesto u kreativnom procesu. One su naprave ega i rijetko su uĉinkovite. Kako bi stvorili osjećaj uspjeha u svom srcu i solarnom pleksusu, postoje razliĉite tehnike, ukljuĉujući i
160 |

ono što ovaj kanal zove „obrnuto vremensko iscjeljivanje“, što znaĉi vraćanje u vremenu do situacije u kojoj ste se osjećali uspješno, donošenje tog osjećaja u sadašnjost i prekrivanje vašeg sadašnjeg fiziĉkog tijela tim osjećajem. To je razliĉito od samo prisjećanja vremena u kojem ste se osjećali uspješno. Jednom kad DUBOKO osjetite realnost uspjeha, tada smjestite taj osjećaj u srce i solarni pleksus, dok ZNATE da je to vaša realnost u sadašnjem trenutku. U toj toĉki, moţete svoj um uvesti u tu jednadţbu i poĉeti vizualizirati detalje onoga što manifestirate. Oĉito ako se pojave bilo kakve negativne emocije, morate ih oĉistiti i tada nastaviti sa procesom. Znanje o stvaranju provesti će vas kroz Zemaljske promjene sigurno i efikasno. Na primjer, moţete stvoriti osjećaj sigurnosti i tada to manifestirati na vašem svijetu, ĉak i ako se nalazite na podruĉju koje je pod negativnim utjecajem Zemaljskih promjena. Ovaj kanal poznaje duše koje su ţivjele na podruĉju uništenom od šumskih poţara. U mnogo sluĉajeva, vatre su gorile svugdje okolo njihovog posjeda, a da njihovo imanje nisu ni dotakle. Konaĉno ćete biti sposobni hodati kroz šumski poţar ili poplavu ako drţite osjećaj sigurnosti jakim unutar vašeg bića. Vaša Boţanska prisutnost će vas omotati i zaštititi od bilo kojih vanjskih utjecaja. Isto preporuĉamo da imate sistem podrške na višim sferama, i to nas dovodi do još jedne teme unutar ovog poglavlja. Pojašnjavanje uloge duhovnih vodiča i pomagača Kako se uzdignete u vibraciji, otkrit ćete da ĉistite sva vaša duboko ukorijenjena negativna uvjerenja o realnosti i promjenama na Zemlji. Zakon privlaĉnosti će vam takoĊer dovesti ET-je i duhovne vodiĉe koji su ispravni za vas. Moţda ćete se morati odreći nekih vodiĉa koji vam više nisu korisni, kako bi mogli dobiti vodiĉe koji su prikladniji za vas. Prerastanje vaših duhovnih vodiĉa je priliĉno ĉesto na Zemlji. Mnogo dobronamjernih duhovnih vodiĉa će se još kretati oko vas i još će se drţati za vaše energetsko tijelo jer misle da još uvijek trebate njihovu pomoć. U većini sluĉajeva, kada vam je jasno da više ne trebate njihovo vodstvo, moţete ih zamoliti da odu, i oni će to uĉiniti. Ako su tvrdoglavi, moţda odbiju otići i tada ćete morati primijeniti jaĉu tehniku da ih otjerate. Ovaj kanal i drugi imaju razliĉite tehnike koje će vas zaštititi od pre-entuzijastiĉnih duhovnih vodiĉa. Nakon svega, ipak se radi o vašoj slobodnoj volji, da li ćete dozvoliti odreĊenim energijama, entitetima ili misaonim formama da ulaze u vaš osobni prostor. Osnovno je da vodstvo koje primate vam istinski pomaţe da se pripremite za promjene na Zemlji. Trebate osjećati njegu i podršku od vaših duhovnih vodiĉa. Ako vas vodiĉi stalno hrane sa mislima straha, moţda je vrijeme da promijenite vaš sistem vodstva. Konzultirajte se sa ovim kanalom, ili odgovarajućim iscjeliteljem ili uĉiteljem da vam pomognu otpustiti vodstvo koje vas više ne podrţava. Jedna konaĉna zabilješka o ovoj temi. Ako se stalno oslanjate na vaše vodiĉe da vam daju informacije, i ĉini se kao da vam te informacije ne pomaţu, ili se ĉini kao da vas vode u krivom smjeru, tada to moţe biti indikacija da znate više o podruĉju na kojem ste traţili pomoć od vaših vodiĉa. Zapanjujuće je koliko se duša na Zemlji oslanja na duhovne vodiĉe samo zato što su oni u formi duha, a ne u tijelu. Mi nismo sigurni gdje ste dobili tu ideju, da samo zato što vodiĉ nije ĉovjek, da je na višem stupnju evolucije i svjesnosti nego što ste vi.
161 |

Zanimljivo je primijetiti da ovaj kanal, ako bi tvrdio da samo kanalizira svoje vlastito više sebstvo, bi vjerojatno skupio puno manje interesa za svoju knjigu, nego ako izjavi da kanalizira duhovne vodiĉe sa uzvišene dimenzije. Ipak nema garancije da su informacije od „uzvišenih duhovnih vodiĉa“ više vrijedne i toĉnije od informacija iz njegovog višeg sebstva. Sve informacije, bez obzira da li dolaze od nas, njegovog višeg sebstva ili bilo koga drugoga, moraju biti testirane sa razboritim odstojanjem i kritiĉkim razmišljanjem. To nas dovodi do sljedećeg polja studija, onog kojemu nedostaje razboritosti u mnogim sluĉajevima, kao što ste sigurno primijetili.

Religija Svaka velika religija ima sustav uvjerenja oko toga što se dogaĊa i što bi se trebalo dogoditi na planeti Zemlji. Kršćani imaju „ushićenje“, što je iskrivljena percepcija uzdizanja. Neke religije govore o „obećanoj zemlji“ ili „zemlji mlijeka i meda“. U nekima od vaših religija i mitologija, imate ono što se naziva „Novi Jeruzalem“ ili sveti grad za kojeg je proreknuto da će se izdići sa Zemlje i povesti odabrane u nebesku drţavu. Vaše svete knjige štuju i oboţavaju vizionare za koje se misli da imaju apsolutnu istinu. Neki od tih proroka i proroĉanstava opisuju stanje svjesnosti, dok drugi opisuju intervencije razliĉitih ET-a i grupa uzvišenih majstora u poslovima na Zemlji. U naĊem sljedećem poglavlju, detaljno ćemo opisati razine intervencije koje se dogaĊaju na vašem svijetu i kao su te intervencije bile pogrešno protumaĉene. Neke od tih intervencija dio su Sedmog Boţanskog Odreda a neke nisu. Vaţno je da duše nauĉe razliku izmeĊu istinskih intervencija Boţjeg Odreda i pre-fanatiĉnih pokušaja neprosvjetljenih ET-a koji igraju ulogu Mesije. Postoje ljudi koji trenutno ĉekaju da budu prebaĉeni na svemirske brodove. Neki su se uspavali u svojim ţivotima i jednostavno sjede i ĉekaju da budu spašeni iz svojih neudobnih i nezadovoljavajućih ţivota. Osim u rijetkim sluĉajevima, gdje se radi o najvišoj dobrobiti duše, neće biti nikakve masovne evakuacije u danima koji dolaze na Zemlji. Oĉekuje se da će velika podruĉja Zemlje ostati relativno sigurna i stabilna tijekom vrhunca promjena na Zemlji. Prosvjeteljene duše će se uputiti kamo da idu i što da rade u tim periodima. Stišavanje uma, iscjeljivanje psihološkog sebstva, i uĉenje metafiziĉkog stvaranja će sve igrati ulogu u sposobnosti duše da razlikuje istinski glas unutarnjeg vodstva od iskrivljene percepcije ega i egoistiĉnih ET-a koji misle da spašavaju ĉovjeĉanstvo. Ovaj kanal i njegov osnovni duhovni vodiĉ su istraţivali temu ET intervencija već mnogo puta, pa više nećemo ništa reći o toj temi do sljedećeg poglavlja. Kroz ovo poglavlje o religiji, moţda ćemo se osvrnuti na neka religijska uĉenja i slike kako bi daljnje razjasnili religijsku percepciju povezanu sa promjenama na Zemlji. Mi smo, ipak, indiferentni prema bilo kojoj religiji ili uvjerenju. Što se događa kad ego kontrolira religiju Svaka religija ima zrno (ili par zrna) istine. Vi ste vjerojatno ĉuli ovaj citat unutar
162 |

vaše metafiziĉke organizacije. Na jedan naĉin, zapravo nije vaţno koju religiju slijedite. Sve one imaju nit istine koja teĉe kroz njih, i sve one imaju mnogo iskrivljenosti osnovne istine. To dovodi do privrţenosti iskrivljenim sistemima uvjerenja. Neke od najpopularnijih religija su namjerno izmijenjene kako bi zarobile što je više moguće umova, uvoĊenjem ideja koje spreĉavaju duhovni rast vjernika. Na primjer, uvoĊenje krivnje i grijeha u uĉenja kršćanstva je stvorilo mješavinu istine i fikcije koja je dizajnirana kako bi drţala sljedbenike kršćanskih religija u stanju vjeĉnog traţenja i ne-pronalaţenja istine. Egoistiĉni voĊe razliĉitih religija su igrali na kartu masovnog neznanja kako bi uĉvrstili i zadrţali svoju moć i kontrolu. Ponekad se to radi namjerno i sa zlim namjerama, ali su uglavnom voĊe razliĉitih religija pali u zamku ega i naivno vjeruju da slijede „Boţju rijeĉ“ kada šalju vojnike u borbe i podreĊuju ţenu i djecu najnovijim mašinama za ubijanje i „pametnim“ bombama. Uvjereni su da su svi koji ne razmišljaju isto kao i oni „neprijatelji“ i zasluţuju biti uništeni. Hipnotizirani su u uvjerenju da Bog mora trijumfirati iznad zla i da svjetlo mora pobijediti tamu. Takvi sistemi uvjerenja jedva ovjekovjeĉuju identifikaciju sa dualnosti i spreĉavaju dušu da se oslobodi od iluzije nasljeĊene unutar svjetova maye (niţe ĉetiri dimanzije). Kontradikcija koja je oĉita unutar takvih akcija i ponašanja bi trebala biti oĉita svima koji nisu potpuno oĉarani suprotnim uĉenjima koja su dana kroz glavne religije. Mi na višim razinama smo zaprepašteni kad vidimo da su vaše svete knjige ispunjene sloganima „Volite jedni druge“, i „Blagoslovite svoje neprijatelje“, i tada svjedoĉimo nemilosrdnom nasilju u ime Boga. Neki od vaših uĉitelja su rekli da je religija ubila više ljudi od bilo ĉega drugog u povijesti. Mi naginjemo prema tome da se sloţimo s tim, na temelju naših zapaţanja. Neki od ratova koji su se dogodili na Zemlji su razumljivi, pogotovo ako ukljuĉuju prepirke oko zemlje i takozvanih oskudnih izvora. Dok mi prepoznajemo neograniĉeno obilje i beskrajni prostor Kreatorov svemira, mi takoĊer razumijemo da se većina vas nije uspjela otrgnuti iz uvjerenja o oskudici, i tako oni koji odlaze u rat oko zemlje jednostavno reagiraju svoja uvjerenja. Ipak, ubijanje koje se nastavlja u ime „pravednog i dragog Boga“ je sasvim drugaĉija stvar. One iste duše koje kaţu da je Biblija „rijeĉ Boga“, napadno prkose Boţjoj rijeĉi i idu protiv zapovijedi koje su sadrţane u Bibliji, kap što je „Ne ubij!“. Kod prouĉavanja vaših svetih knjiga, i pogotovo kršćanske Biblije, primjetili smo da su zapovijedi priliĉno odreĊene (bez obzira da li su one u skladu sa Boţjom voljom). Na primjer, zapovijedi ne kaţu „Ne ubij, osim utorkom, ili osim kad neprijatelj vjeruje u Alaha ili Jehovu umjesto u Isusa Krista“. A ipak svaki dan na vašem svijetu, jedna bomba eksplodira kao svjedoĉanstvo uvjerenja, „Moj Bog je bolji od tvog Boga“. Opijat masa Naša percepcija onog što se dogaĊa ovdje blisko ocrtava ono što je rekla jedna od vaših pop ikona, „Religija je opijat masa“. U ovom sluĉaju, uvjerenja fundamentalnih religija se koriste kako bi se nesumnjiĉavi um uljuljkao u laţni
163 |

osjećaj da je u redu širiti smrt i uništenje na vaše graĊane, sve dok to pripišete Boţjoj Volji. Negdje vaš um opravdava to uvjerenje iskrivljenjem originalnih uĉenja. „Bog je dobar i pravedan, ali se ponekad naljuti i udara grešnike.“ Istina je da se Bog naljuti, zato što se vi naljutite, a vi ste dio Boga. Ipak, na najvišim dimenzijama, u onome što vaši uĉitelji zovu „svjetovi Bogova“, postoji beskrajna bezuvjetna ljubav koja proţima sve stvari. Postoji aspekt Boţje Glave koji je savršen, nepromjenjiv, vjeĉna ljubav, iznad vremena i prostora. Kako izaĊete iz dualistiĉke percepcije i prijeĊete iznad ĉetiri niţe dimenzije vremena i prostora, shvatit ćete istinu koja postoji iznad svih iluzija vašeg svakodnevnog svijeta. Religija, koju prakticira većina ĉovjeĉanstva, stvara razdor u psihi izmeĊu dijela koji ţeli ĉiniti dobro i dijela koji predstavlja ne-iscijeljenu „sjenu sebstva“. Uvjerenje u grijeh i krivnju samo opravdava akcije sjene sebstva, bez da pokušavate išta ĉime bi ga iscijelili. Ako vjerujete da ste jadan grešnik, tada ćete najvjerojatnije nastaviti ubijati u Boţje ime, i pokušavati to opravdati. Tada ĉekate na kaznu od Boga, i oĉekujete da idete u pakao gdje ćete vjeĉno patiti, i tako reagirate to ludo uvjerenje tako da postanete hedonist i pokušavate se utopiti u osjetilnim uţicima kako bi izbjegli neizbjeţnu propast koja vas oĉekuje. Mi promatramo taj efekt klackalice izmeĊu onih koji pokušavaju voditi ispravan, bogobojazan ţivot, i onih koji se okruţuju sa svim vrstama ometanja, u ime uţitka i materijalizma, kako bi izbjegli odreĊeno raspadanje duše sa dolaskom sudnjeg dana. Najveći problem sa religijom u formi koja postoji na Zemlji danas, je da ona traţi prihvaćanje sistema uvjerenja i principa koji nisu u skladu sa prirodnim Boţjim Zakonom. Crkva ne potiĉe duše da se pitaju o motivima iza religije. Uĉe vas da imate slijepu vjeru u one koji provode uĉenja, kao što su svećenici i ministranti, i da vjerno vjeţbate vaše krunice i ispovijedate svoje grijehe, u nadi da će vam Bog dati mir na Nebu umjesto patnji pakla. Jedan od vaših uĉitelja je ispravno istaknuo da je „pakao stanje svjesnosti koje se javlja kada vjerujete u to“. Budući da većina vas koja ĉita ovu knjigu, ste se odrekli vašeg religijskog odgoja i prihvaćate više istine, nećemo nastaviti „propovijedati obraćenima“, nego vam dajemo par prijedloga kada se susrećete sa vrlo religioznim ljudima dok se penjete na putu uzdizanja. Kako se ponašati prema religioznim ljudima Većina vas poznaje nekog tko bi mogao biti klasificiran kao „fundamentalist“ u nekoj religiji. Duše sa takvim uvjerenjima obiĉno samo prihvaćaju one aspekte realnosti koji ulaze u njihov uzak i ograniĉen koncept Boga i Kreacije. Samo zato što je duša zarobljena u uskom setu uvjerenja, automatski ne znaĉi da se takva duša ne moţe uzdići ili barem prijeći na ĉetvrtu gustoću. Ĉesto postoji sliĉno iskustvo kod vašeg iskustva i iskustva fundamentalista. Problem je grĉevito drţanje za odreĊeni sistem uvjerenja, a ne neophodno sam taj sistem uvjerenja. Neki od vas vjerojatno imaju mnogo zajedniĉkog sa kršćanskim fundamentalistima, na primjer, iako je vaš pristup drugaĉiji. I vi i fundamentalisti se moţete povezati na svjesnost Krista, i moţete moliti Boga da vam pomogne u
164 |

vašem ţivotu. Ako drţite vlastitu procjenu izvan jednadţbe, i jednostavno traţite da razumijete i bezuvjetno volite fundamentalista, tada će on ili ona biti vjerojatno više otvoren za primanje poruka duha koje dolaze kroz vas. Duh će koristiti jezik na kojem se duša osjeća najudobnije. Kršćanin kojeg posjeti biće sa više gustoće, će ĉesto vidjeti entitet u obliku slika kršćanske prirode, dok će budist moţda vidjeti isti entitet u obliku Buddhe. Ako se fundametalist spreman odreći prosuĊivanja i stroge definicije realnosti, tada je on ili ona savršeno sposoban za prolaz kroz tranziciju. Vaša sposobnost da bezuvjetno volite fundamentalista će uĉiniti više nego da ga pokušavate nagovarati na bilo što. Isto tako, izbjegavanje fundamentalista moţda i nije najbolja opcija. Ako ste privukli jednog u vaš ţivot, kao ĉlana obitelji ili poslovnog partnera, postoji razlog za to. Moţda na nekoj razini fundamentalist ţeli da mu netko pomogne u odpustiti njegov strog stav i da se više otvori prema duhu, a vi ste moţda upravo taj koji će ispuniti tu ulogu. Pripazite da ne upadnete u zamku ega i pokušate prisiliti nekoga da „vidi svjetlost“. Isto tako, nemojte pretpostaviti da imate višu svjesnost od fundamentalista, ili da ste više prosvijetljeni od njega. Prosvjetljene duše vide sve ljude kao Boţji izraz, isto kao što i mi vidimo. Mi ne vidimo ni jednu dušu u Kreaciji koja bi bila manje vrijedna ili manje dobra od nas. Fundamentalist je duhovan kao i vi, ĉak i ako toga nije toliko svjestan, koliko ste vi svjesni. Blagoslovite ga, molite se za njega, i vidite ga kako se podiţe u Boţju Neograniĉenu Svjetlost, Ljubav i Suosjećanje. Duhovnost Kao što većina vas zna, duhovnost ima vrlo malo zajedniĉkog sa religijom. Duhovnost se odnosi na svjesnost uloge koju duh igra u vašim svakodnevnim ţivotima. Vi ste svi duhovna bića, kao što smo i mi. Nema stvari niti bića u ovom svemiru, koje nije duhovno. Sve je od Boga i sve je Bog. Vi ste nastavci Boga, koji se izraţavate kroz fiziĉko, emotivno, mentalno, astralno, eteriĉno, i uzroĉno sebstvo. Isto tako se izraţavate kao duše, nadduše, monade(duhovne iskre), Kristova ili Budina svjesnost, individualna Boţja svjesnost i univerzalna Boţja svjesnost. Kako se uzdignete u vibraciji, tako će se i vaša dominantna svjesnost podići sa fiziĉkog, emotivnog i mentalnog fokusa na astralni, eteriĉni i uzroĉni fokus.Doslovno ćete vidjeti duh u svim stvarima jer će se vaše fiziĉko tijelo transformirati i preobraziti u kristalnu svjetlosnu tjelesnu formu. Vaše oĉi će poĉeti doţivaljavati viša eteriĉna carstva. Vaše uši će ĉuti vibraciju tih carstva. Osjetit ćete bit tih carstava. Moći ćete vidjeti bića kojima je glavni fokus na tim carstvima. Kako se pomaknete na ĉetvrtu i petu gustoću, vaša percepcija će se promijeniti i doslovno ćete promatrati mnoge stvari koje ste dosad vidjeli samo u vizijama i snovima. Ono što vam je sad trenutno dostupno samo preko vaših unutarnjih vizija će se s vremenom manifestirati i u vanjskom smislu. Mnogo vaših umjetnika vizionara je napravilo portrete eteriĉnih i nebeskih razina na svojim prekrasnim slikama. Vaša Zemlja će poĉeti sjati i vibrirati u bojama koje trenutno nisu vidljive vašim oĉima treće gustoće. Kako vidite Kreatora unutar svih stvari, vidjet ćete Boga na
165 |

mnoge druge naĉine na koje ih dosada niste vidjeli. Ĉišćenje vaše mrţnje, nasilja, predrasuda, osude, krivnje, srama, i svih drugih poroka uma i emocija će vas gurnuti naprijed. Postat ćete sveci o kojima govore vaše religije. Prirodno ćete moći više sluţiti, bez potrebe da sami sebe forsirate da radite „dobra djela“. Ta djela će spontano izaći iz vašeg bića kad se oslobodite od poroka neznanja. Zbog toga što ste multi-dimenzionalna bića, otkrit ćete da postoji drugaĉiji skup pravila i principa za svaku razliĉitu razinu postojanja. Ali takoĊer, postoje univerzalni zakoni i principi koji se primjenjuju na sve razine postojanja simultano. Iako je Bog svugdje na svim razinama i dimenzijama, i Njegovi zakoni se primjenjuju na sve razine, postoje razliĉite uloge za razliĉite aspekte sebstva. Jedan dio vašeg uma se mora jednostavno „ pustiti i dozvoliti da Bog djeluje“, dok se drugi dio mora posvetiti dnevnim zadacima svakodnevnog ţivota. Mnoge duše na Zemlji su zbunjene po tom pitanju. One misle da moraju forsirati da se nešto dogodi („lupati u cement“), ili sjediti i ĉekati da Bog sve uĉini umjesto njih („predaja“). Istina je, da ta oba stanja svijesti imaju svoju vrijednost, ovisno o situaciji. Moţda otkrijete da je najviši i najbolji naĉin u odgovaranju na izazov da napravite oboje – predate se višoj sili i pokrenete noge. To se dogaĊa zbog toga što dio koji se treba predati nije jednak dijelu koji treba djelovati. Dio koji se treba predati je obiĉno ego, i sve dok se ne odrekne svojih zahtjeva i oĉekivanja i dok se ne preda višem sebstvu, ego će stajati na putu jasnog razmišljanja i mudrih odluka. Ipak u isto vrijeme, ţivite u svijetu koji zahtijeva odreĊeni oblik dnevne aktivnosti (osim ako ne meditirate na vrhu planine, u kojem sluĉaju još uvijek djelujete, ali na pasivan naĉin). Vjerujte svom emocionalnom tijelu, da vas obavijesti ako postoji neravnoteţa u naĉinu na kojem se suoĉavate sa danom situacijom. Ako vam odmaranje i nerad daju neudoban osjećaj, primjetite taj osjećaj i pokrenite se. Sa druge strane, ako ste vrlo zaposleni, ali osjećate da ništa niste postigli, moţda je to upravo ono što morate napraviti – stanite, opustite se i ne radite ništa. U svakom trenutku postoji Boţanska Savršenost. Da iskusite tu savršenost, moţda trebate zastati i ne raditi ništa neko vrijeme. Pustite i dozvolit Bogu da uĉini nešto. Predajte se. Odustanite od utrke, barem na kratko. Ako moţete vidjeti savršenost ţivota dok ste vrlo zaposleni, tada vjerojatno radite vaš istinski posao na ovom svijetu. Ovaj kanal ima proces u kojem njegovi studenti navedu svoje omiljene uţitke i tada naĊu naĉin da zarade za ţivot kroz te uţitke. Ta tehnika je dizajnirana da vas baci na put u kojem slijedite vaš najviši i najbolji put sluţenja. Zaboravite na sve što ste dosad nauĉili o sluţenju. Ako niste sretni i ako ne dajete sebi, tada nemate puno za dati drugima. Postoji mnogo bića koja rade sa Zemljom, koja daju savjet, „Slijedite vašu sreću“. Iako to nije sve što trebate raditi, to je esencijalni dio vašeg puta. Sluţenje drugima ĉesto donosi osjećaj sreće, ali ako ne radite ono što vaša duša istinski ţeli, nećete biti od maksimalne usluge drugima. Vaţno je saznati što vaša duša istinski ţeli, i to je svrha vjeţbe koju smo naveli gore. Aktivnosti i projekti koji vam donose najviše sreće su indikatori onoga što vaša duša najviše ţeli u ţivotu. Naravno, morate savladati bilo koja negativna uvjerenja koja kaţu da ne moţete raditi ono što istinski volite, ili da je
166 |

to preteško, ili da se to ljudi neće odobravati, itd. Zato smo ukljuĉili poglavlje o psihološkom iscjeljivanju.

Biologija Vaša biologija se neprestano mijenja. To je priroda tijela na niţim razinama. Pribliţno svakih 7 godina, sve stanice vašeg fiziĉkog tijela proĊu smrt i ponovno raĊanje, iako DNA uzorak ostaje relativno stalan. Za vrijeme Galaktiĉke promjene, DNA uzorci će se mutirati zbog fluktuacija EM polja. Vaţe tijelo će tada prolaziti kroz razliĉite „simptome uzdizanja“. Neko od vas će iskusiti ekstremne nestabilnosti energije, od manijakalnog ponašanja do depresivnog, iako nemate u sebi nikakvih psiholoških problema koji bi uzrokovali te osjećaje. Ostali će iskusiti simptome sliĉne gripi, bez ikakvog vidljivog razloga (bez dokaza o napasnim organizmima, virusima, ili bakterijama). Većina vas će osjetiti ţmarce ili navale energije sa vremena na vrijeme. Ono što osjećate nije zapravo porast energije ili frekvencije, nego otpor tijela na povećanu energiju ili frekvenciju. Vibracije viših frekvancija se ne „osjećaju“ na tradicionalan naĉin u tijelu. Najviše razine energije su vrlo ĉiste, jasne i svjeţe. Osjetit ćete osjećaj proširivanja i jasnoće, zajedno sa ogromnom koliĉinom ljubavi i sousjećanja. Vaš fiziĉki oblik će s vremenom osjećati više energije duţe vremena. Trebat će vam manje sna. Moţda ćete ponekad imati periode kada ste jako umorni i ţelite spavati mnogo sati, ali to je samo prijelazni period. Moţda će vaše tijelo htjeti biti budno, kad većina ljudi u društvu spava i obrnuto. Ako imate redovne radne sate, to će vam stvarati manje probleme. Idealno, vaš ţivot mora biti tako strukturiran da dozvoli vašem tijelu da proĊe kroz nestalne uzorke spavanja, kako se prilagoĊava na nove frekvencije Galaktiĉke promjene. Genetika Jedan aspekt ljudske biologije koje je na pragu vaših istraţivanja je podruĉje genetike. Vaši znantvenici se ponose kako su otkrili puno toga o matrici genoma. Iako, oni samo znaju malen dio toga kako DNA funkcionira. Većina njih je odbacila više od polovice konfiguracija kao „junk“ DNA, jer misle da taj dio nema svrhu ni vrijednost. Ono što trebaju priznati sami sebi je da jednostavno ne znaju ĉemu sluţi većina strukture DNA. Ne razumiju funkciju toga. Ako bi ljudska bića blisko promatrala funkcioniranje prirodnog svijeta, ubrzo bi otkrili da priroda ne proizvodi smeće. Sve u prirodnom svijetu ima svoju svrhu. To moţe biti vrlo osnovna ili jednostavna svrha, ali je ipak svrha. Mi, vaši uĉitelji, koji projektiramo DNA preko 100 milijuna godina, ćemo vas prosvijetliti u vezi svrhe „junk“ DNA. Vi imate pribliţno 10 na 108-tu silu mogućih konfiguracija vašeg DNA. Taj broj je trilijun puta veći od broja atoma u vama znanom svemiru, a ipak ĉini DNA samo jednog ljudskog bića (i ĉak jedne ţivotinje ili biljke). Zašto bi Kreator napravio nešto sa tako beskrajnim potencijalom ako to ne bi imalo nikakvu svrhu? DNA kodovi i ključevi

167 |

Kada nas je Kreator ovlastio da projektiramo ljudsku formu, mi nismo stvorili svu kompleksnost i velik broj konfiguracija, nego smo samo nauĉili kako pokrenuti ono što je Stvoritelj već napravio, i nastavili smo katalizaciju procesa stvaranja unutar DNA vlakana, stimulacijom kodova i kljuĉeva koji ĉine ta vlakna. U nekima od naših poruka, detaljnije ćemo objasniti kako se to radi, ali zasada nećemo previše ulaziti u tehniĉke detalje. Suvišno je reći da ţivot poĉinje sa ujedinjenom izvornom Boţjom energijom koja se tada polako razdvaja u geometrijskim uzorcima, koji se zovu DNA kodovi i kljuĉevi. DNA kodovi i kljuĉevi su organizirani u molekule organskih elemenata, koji su tada „zajedno spojeni“ na takav naĉin kako bi uzrokovali kopije ţeljenih osobina (u ovom sluĉaju tjelesnih atributa). Ovo je pojednostavljena baza za rast organskog tkiva, ukljuĉujući i ljudskog tijela. U trenu kad spermij „aktivira“ jaje u tijeku zaĉeća, DNA kodovi i kljuĉevi pokreću rast i kopiranje predprogramiranih uzoraka koji se nalaze u kodovima. Kako se proces nastavlja, poznati organi i tkiva se razvijaju i tako nastaje embrio. U sitnom embriju su zakljuĉani svi neophodni kodovi i kljuĉevi koji su potrebni za rast ljudskog bića pune veliĉine, sa svim svojim obiljeţjima. Unutar velikog dijela DNA kodova i kljuĉeva sadrţana je eteriĉka memorija i nasljedni uzorci krvne linije roditelja za dijete koje dolazi. To vaši znanstvenici znaje priliĉno dobro. Ono što oni ne razumiju je da se unutar „junk“ porcije DNA kodova nalaze sjećanja duše o prošlim ţivotima, paralelnim ţivotima, i ţivotima na drugim svjetovima, tj. u osnovi, cijela povijest te duše otkako je izašla iz Boţje Glave, prije mnogo milijuna godina. Unutar DNA kodova i kljuĉeva se takoĊer nalazi i program koji pokreće uzdizanje. Evolucija ne prestaje sa potpuno formiranim ljudskim bićem, nego se nastavlja po spirali uzdizanja sve dok svi konaĉno ne postanete bića ĉiste svjetlosti. Sve je to sadrţano unutar velikog broja konfiguracija DNA.Kodovi i kljuĉevi odreĊuju kako i kada će se uzorci ponovo kombinirati i promijeniti. Vaša slobodna volja utjeĉe na formaciju i rast DNA molekula, i moţete mutirati vaš DNA jednostavno pomoću vaše volje. Ako je vaša volja zarobljena unutar ţelja ega, te mutacije će obiĉno uzrokovati neravnoteţu i bolest. Ako ste ipak uspjeli prijeći preko zamki ega, i ušli u ko-kreativno stanje sa svojim višim sebstvom, tada mutacije nastale vašom slobodnom voljom mogu ne samo ubrzati vaše uzdizanje, nego i povećati vaše duhovne i intuitivne sposobnosti, kao i mnoge druge atribute i kreativne porive kojih trenutno niste svjesni. Nešto više o DNA vlaknima U poglavlju 6, opisali smo razliĉita vlakna DNA i ĉemu ona sluţe. Da kratko ponovimo dio onoga što smo već rekli u poglavlju 6, vi imate 24 DNA vlakna, ureĊena u 12 parova. Postoji jedan par za svaku gustoću iskustva. Vaši znanstvenici su jedino sposobni otkriti par koji odgovara razini treće gustoće vibracije. Kako se penjete po spirali uzdizanja, i poĉnete vibrirati na višim razinama, vi ćete aktivirati uspavana vlakna koja odgovaraju tim višim razinama. Uz to, imate još 4 vlakna koja odgovaraju prvoj i drugoj gustoći. Tako da ĉovjek treće gustoće ima 6 aktiviranih vlakana, a ĉovjek ĉetvrte gustoće ima 8 aktiviranih vlakana.
168 |

Imate predodreĊene programe za aktivaciju koji su ugraĊeni u vaš DNA, koji automatski „pokreću“ uspavana vlakna, jednom kad dosegnete odreĊenu toĉku u vašoj evoluciji. Glavni uzorak uzdizanja je samo jedan od tih programa. Odnos izmeĊu sudbine i slobodne volje je vrlo sloţen, ali ćemo ga ovako saţeti: Postoji predprogramirani skup kodova i kljuĉeva unutar vašeg DNA, koji vam govori kako i kada će se odvijati vaše uzdizanje, a imate i slobodnu volju kojom moţete znaĉajno promijeniti redoslijed i vrijeme odvijanja tih dogaĊaja. Moţete to odgoditi ili ubrzati. Moţete dozvoliti da se proces odvija u skladu sa vašim najvišim i najboljim mogućnostima za uĉenje, ili moţete odabrati put u kojem se duša ne osjeća ispunjeno. Taj proces moţete uĉiniti jednostavnim i direktnim, ili teškim i sloţenim. Vaša duševna esenca ima beskrajnu strpljivost i ĉekati će dok vi eksperimentirate sa razliĉitim scenarijima, ali postoji ograniĉenje u tome koliko moţete odgaĊati neizbjeţan tijek evolucije.Unutar trenutnog Boţjeg Odreda, te granice su definirane. Sama Zemlja prolazi kroz promjenu i njen planetarni DNA je već odabrao da se uzdigne u svijet ĉetvrte gustoće. To znaĉi da će i svi minerali, biljke i ţivotinje koje su trenutno na njenoj površini takoĊer proći veliku promjenu, kao i ljudi koji se odluĉe ostati na Zemlji. Suprotno uvjerenjima nekih od vas, svijet ĉetvrte gustoće nije lišen ţivota prve, druge i treće gustoće. Jednostavno ima svoju dominantnu ţivotnu formu, izraz Sebstva na ĉetvrtoj gustoći. Oni organizmi i ţivotni oblici koji se ne uklapaju u više frekvencije ĉetvrte gustoće, bez obzira da li se radi o mineralima, biljkama, ţivotinjama ili ljudima, će napustiti Zemaljsku razinu. (Zapravo, većina minrala i neke biljke će ostati, ali će se promijeniti njihova molekularna struktura. Manji dio ţivotinja će ostati – vjerojatno ¼ onih koji su originalno stvoreni za Zemlju treće gustoće. ) Kao i mnogi 3D ljudi, one ţivotinje koje nisu sposobne drţati vibraciju Zemlje ĉetvrte gustoće, će se preseliti u svoje duhovno tijelo i reinkarnirati na planetu koji više odgovara njihovoj razini vibracije. Neki planeti koji primaju 3D ljude neće primati i ţivotinje. Neki udaljeni 3D planeti će imati veliko obije ţivotinjskog svijeta, dok će drugima ţivotinjski svijet biti uvelike uskraćen. Ţivotinje mogu biti veliki uĉitelji ljubavi i suosjećanja i mogu se dobrovoljno javiti da sluţe ljudima koji trebaju steći te osobine na drugim 3D planetima. Već sad moţete vidjeti dokaze o tome kako ţivotinje napuštaju Zemlju, kada pogledate opadajuće brojke izumirućih vrsta na vašem svijetu. Ĉini se da neke izumiru zbog zagaĊenja ili prevelikog broja ljudi, dok druge izgleda da nestaju zbog klimatskih promjena. Ipak, velika većina vrsta koje nestaju su one koje ne mogu ili se ne ţele prilagoditi promjeni frekvencije, pa će stanovati na nekom drugom planetu treće gustoće, ili će se reciklirati u Boţjoj Glavi i ponovno pojaviti u drugom obliku. Evoluciju biljaka i ţivotinja nećemo sada detaljno opisivati.Ukljuĉili smo nekoliko redaka na kraju ovog dijela o izumiranju vrsta. Sada ćemo reći nešto više o aktiviranju vašeg uzorka uzdizanja. Neke od ovih informacija dane su u poglavlju 6, ali osjećamo potrebu da osvjeţimo vaše pamćenje.
169 |

Pokretanje vašeg uzorka uzdizanja Stvarni datum aktivacije vašeg Glavnog Uzorka je originalno uspotavljen od vaše duše, i u većini sluĉajeva taj je predodreĊeni dogaĊaj bio dogovoren prije vašeg utjelovljenja. Ipak zbog sloţene interakcije slobodne volje i predodreĊenosti, taj datum moţe biti ponešto izmijenjen. Ako, nakon vaše inkarnacije na Zemlji, vi otkrijete da su duševne lekcije i iskustva puno teţa od oĉekivanih, ili zahtijevaju više vremena nego što vam je originalno dano, tada se datum aktivacije moţe odgoditi. Sa druge strane, ako je vaš duševni napredak puno brţi od oĉekivanog (to je rijetkost u današnjem svijetu), tada se datum moţe pribliţiti. Postoje brojne metode kojima se moţe ubrzati proces uzdizanja, ukljuĉujući i meditacije za aktivaciju uzdizanja od ovog kanala. Ako odaberete ukljuĉiti se u pokretanje ovog procesa, kao što su meditacije, molimo vas da budete oprezni i da paţljivo slušate svoje unutarnje vodstvo. Dok većina tehnika ima ugraĊeni sistem zaštite, kao i vaša duša, moguće se prebrzo se pokrenuti i pokrenuti vaš uzorak uzdizanja prije nego što ste spremni. Naţalost postoje neke tehnike koje se uĉe po svijetu koje prebrzo prebacuju duše u uzorak uzdizanja. Ono što se obiĉno dogodi ako se duša kreće prebrzo je da se sporiji dijelovi Sebstva pobune i stvore bolest u tijelu ili emocijama. U nekim sluĉajevima, duša na kraju izaĊe iz tijela, što vrlo usporava proces fiziĉkog uzdizanja (barem za jedan ţivot). Sve se dogaĊa po savršenom Boţjem rasporedu. Ako razumijete tu istinu i ako uskladite svoje razliĉite aspekte sa time, tada ćete biti dobro. Oni koji pokušavaju i poţuruju proces uzdizanja su obiĉno oni sa skrivenim strahom u sebi da nisu dovoljno dobri , ili da nisu dobri takvi kakvi jesu. Glavni uzorak se najuspješnije aktivira kada moţete potpuno prohvatiti sebe takvi kakvi jeste. Ako je vaša motivacija za uzdizanje „da pobjegnete sa ovog prljavog planeta koji nije dobar“, tada ćete vjerojatno iskusiti puno poteškoća u vašem pokušaju da idete naprijed. Ako izbjegavate i bjeţite od vaše humanosti, i mislite da je uzdizanje vaša karta za Raj, tada ćete se jako razoĉarati. Gusjenica se ne mrzi prije nego što isplete kukuljicu i kasnije izleti kao leptir. Gusjenica ne uzima droge dizajnirane da ubrzaju proces metamorfoze. Sa druge strane, gusjenica ne sjedi naokolo, depresivna, kad razmišlja o tome kako će izgubiti svoj oblik gusjenice. Prevelika navezanost na fiziĉki 3D oblik moţe biti isto toliko velika barijera kao i barijera prevelikog nestrpljenja. Jedna od stvari koja je kritiĉna za vaš duševni rast je razumijevanje razlike izmeĊu otpora ega i neprikladnosti odreĊene metode ili procesa. Na primjer, ako se ukljuĉite u vrlo moćan proces koji je dizajniran da ubrza vaš uzorak uzdizanja, i osjećate se umorno, neugodno, nemirno, to moţe biti otpor vašeg ega prema uzdizanju ili to moţe znaĉiti da ta tehnika nije prikladna za vibraciju vaše duše. Postoji nekoliko naĉina rješavanja ove situacije ako ne moţete prepoznati razliku izmeĊu otpora ega i neprikladnosti. Najjednostavniji pristup je da upitate vašu Boćju Prisutnost (vaše sebstvo 12.gustoće), da vas savjetuje kako i kada se ukljuĉiti u proces pokretanja. Moţete izmisliti signal koji će vam vaše Boţje sebstvo dati kao alarm da vam neka metoda ne odgovara. Neki ljudi koriste testiranje mišića, visak, ili rašlje. Ostali primaju zvuĉno ili osjetilno vidovite dojmove.
170 |

Ovaj kanal je pitao svoje Boţje sebstvo da ga smjesti na „optimalni put za duševni razvoj“ prije mnogo godina. On stalno nastavlja moliti da sve u ĉemu je voĊen sudjelovati bude u skladu sa njegovim „najvišim duhovnim razvojem, srećom i dobrostanjem“. Moţete pitati vaše Boţje sebstvo da vas usmjeri na odreĊene uĉitelje i uĉenja koja će vam omogućiti najsretnije i najuĉinkovitije iskustvo uzdizanja. Ako to traţite na dnevnoj bazi za vrijeme meditacije, otkrit ćete da gotovo uvijek, bilo koja negativnost koju doţivite oko odreĊene metode ili procesa aktivacije uzdizanja, će nastati zbog otpora ega a ne zbog neprikladnosti. Ako prijeĊete preko otpora ega (što smo objasnili u poglavlju o psihologiji), tada ćete sve više i više ĉuti istinski glas vaše duše i biti će vam puno lakše znati što je prikladno za vas a što ne. DogaĊaji koji se zbivaju na vašem planetu će sluţiti kao ubrzanje aktivacije vašeg uzorka uzdizanja. Kada se precesijsko poravanje sloţi u svoju poziciju, mutacije uzrokovane EM izljevima će biti integrirane u vaš DNA i pokrenuti će mnoge kljuĉeve i kodove, ukljuĉujući i glavni uzorak ako još nije pokrenut do tada. Većina vas koja ĉita ovu knjigu je već aktiviralo osnovni uzorak. Dodatne aktivacije će tek doći. Vaše stanice će nastaviti mutirati, istovremeno sa sve više skalarnih EM pulseva koji ulaze u Zemlju. Konaĉno ćete primjetiti da ste prestali stariti i da niste bolesni. Imat ćete više energije i biti će vam potrebno manje sna. Privlaĉiti će vas manje koliĉine visoko kvalitetne hrane. Aktivnosti u kojima ste do sada uţivali će vam postati neprivlaĉne, dok će druge stvari privlaĉiti vašu pozornost. Nije vaţno koliko je staro vaše fiziĉko tijelo.Ĉak i ako ste u 70-tim ili 80-tim, još uvijek se moţete fiziĉki uzdići, ako je to ţelja vaše duše. Nećete svi koji ste u boleţljivim, izumirućim tijelima htjeti proći kroz proces uskrsnuća vaše fiziĉke forme, i nećete ga htjeti zadrţati tijekom promjena, i u tom sluĉaju ćete proći kroz duhovno uzdizanje, kao što smo naveli ranije. Vidjet ćete da bilo koji izbor donesete, efekti tog izbora postat će više vidljivi kako se Zemlja uzdiţe u vibraciji. Ako ste se odluĉili napustiti Zemlju, vaša takozvana „neizljeĉiva“ bolest, vaš moţe izbaciti iz tijela puno ranije nego što ste planirali. Sa druge strane, ako ste mislili da će vam biti potrebno mnogo godina da izgledate mlaĊe i poletnije, mogli biste se i ugodno iznenaditi. Već smo objašnjavali simptome uzdizanja i Glavni uzorak u prethodnim odlomcima, pa ćemo sada prijeći na sljedeću temu. Mutacija i izumiranje vrsta Sada ćemo govoriti o mutaciji i izumiranju razliĉitih vrsta na vašem svijetu za vrijeme prijelaza sa treće na ĉetvrtu gustoću. U sljedećih 30 godina, preko ¾ vrsta koje trenutno postoje na Zemlji će vjerojatno izumrijeti. Svaki dan na vašem svijetu stotine vrsta nestane. To se moţe gledati kao tragedija sa 3D stajališta, ali i kao sa svim drugim, to je dio savršenog Boţjeg plana. U sluĉaju ţivotinjskih i ljudskih vrsta, postoje dva naĉina na koji pojedina vrsta izumre ili nestane. Jedna je kroz proces uzdizanja, što je u ovom sluĉaju duhovno
171 |

uzdizanje, gdje duše ili duhovi ţivotinja idu na drugo carstvo. Druga metoda je kroz destruktivnu eliminaciju, kao što je abnormalno zagrijavanje ekosistema koji više ne podrţava odreĊenu skupinu vrsta. U tom sluĉaju duše ili duhovi ţivotinja se reinkarniraju na drugom planetu zbog toga što ovaj planet više nije gostoljubiv prema njima. Iako i nije konaĉno loša stvar da neke vrste izumru, destruktivne faze kroz koje prolaze mnoge ţivotinje se mogu smanjiti ako se ljudi poĉnu više brinuti o okolišu i ako se suzdrţe od zagaĊivanja zraka, vode i zemlje. Mnoge ljudske duše sakupljaju karmu kao rezultat patnje koje su nanjeli ţivotinjama. Takve duše moţda odaberu reinkarnaciju na svijetu gdje mogu pomagati ţivotinjama kao naĉin da uravnoteţe svoju karmu. Okoliš Postavilo se pitanje koliko bi se trebali brinuti za svoj okoliš. Da li bi trebali reciklirati? Da li morate pokušati biti „zeleni?“ Da li morate hodati „lagano“ po Zemlji? Morate razumjeti, dragi Kreatori, da je sve u Boţjoj kreaciji sveto, ukljuĉujući i štakore u kanalizaciji, teroriste i tvrda srca. To znaĉi da sve ĉemu posvetite pozornost cvjeta, a od ĉega kod odvratite pozornost nestaje. To je istina za vaše sobno bilje, kao i za vas. Gustoće i kvalitete koje ţelite razviti u sebi će trebati primiti mnogo paţnje, ljubavi i brige. Ako uloţite većinu svoje energije u odreĊenu gustoću ili razinu vibracije, tada je to razina koja će se manifestirati na vanjskom svijetu, kao i u unutarnjem. Što se tiĉe zaštite okoliša i ţivota u skladu sa prirodom, to je dobra i ĉasna stvar, ali na duţi rok, neće biti velikih razlika zbog Zemaljskih promjena. Vaš stav pun ljubavi koju pokazujete prema svim razinama i dimenzijama Zemlje i svemira je vaţniji od specifiĉnih stvari koje radite kako bi izrazili svoju ljubav i suosjećanje. Brinite se o okolišu ne toliko na naĉin da ĉuvate drveće i vode same po sebi, nego kao znak poštovanja prema prirodi uskladite se sa svime što vas okruţuje. Rijeke, drveća i jezera će se sami regenerirati u prikladno vrijeme. Oni će vrlo vjerojatno nadţivjeti ljudsku formu na vašem planetu. Dok ste ovdje, pokazivanje naklonosti i poštovanja za Majku Zemlju je jedan od najbrţih naĉina uzdizanja. Promjene u okolišu Kao što znate vaš svijet je bio teško zagaĊen sve od vaše industrijske revolucije, i nastavlja biti još više zagaĊen svaki dan. To vanjsko zagaĊenje je samo ogledalo koje reflektira unutarnje zagaĊenje negativnih misli i emocija koje stvaraju teret u masovnoj svjesnosti. Imate otrovne kemikalije u vašoj hrani, zraku i vodi, a vaša smetlišta su sve veća. Vaša voljena Majka Zemlja ima svoj naĉin oĉuvanja ravnoteţe kad stvari odmaknu kontroli. Mnoge klimatske promjene, potresi, vulkani, i druge takozvane „prirodne“ Zemaljske promjene su rezultat Zemljine ţelje da se vrati u ravnoteţu.

172 |

Oceanske struje će se takoĊer mijenjati. Podruĉja sa umjerenom klimom će postati hladnija, dok će se druga mjesta zagrijavati. Već sad moţete vidjeti ekstreme u mnogim podruĉjima. Neke zemlje imaju velike suše, dok su druge preplavljene kišom. Zbog toga što postoji mnogo informacija o promjenama klime i okoliša, nećemo provesti puno vremena na ovoj temi. Kasnije ćemo ponovno proći neke teme o okolišu, kada ćemo raspravljati o raznim drugim predmetima koji su vaţni. Ispod smo naveli osnovni pregled promjena za koje vidimo da se dogaĊaju u zraku, vodi i zemlji na svakom velikom kontinentu Zemlje. Geološke, geografske i klimatske promjene Australija Ova zemlja koju zovete Australija, je takoĊer i otok i kontinent. Duše koje su privuĉene ţivotom na ovom kontinentu imaju veće razumijevanje prirodnog svijeta od većine duša na drugim dijelovima planeta. Većina vašeg kontinenta je nenaseljena ili vrlo rijetko naseljena i priroda je svugdje oko vas, ĉak i ako ţivite u gradovima. Vaše razumijevanje Majke Zemlje je esencijalno za vaše uzdizanje. Ona predstavlja onaj dio vašeg bića koji vas hrani i odrţava na ţivotu, i vaţno je da hranite i odrţavate svoje fiziĉko tijelo dok se priprema za uzdizanje. Te grupe u Australiji koje su povezane sa Majkom Zemljom, kao što su Aboridgini, će biti esencijalni dio vaše transformacije i uzdizanja. Vaţno je da imate i Zemaljsku i kozmiĉnu mudrost. Aboridgini trebaju prigrliti svoje zvjezdano nasljeĊe, kao i svoju liniju predaka na Zemlji. Suprotno tome, oni od vas koje nazivaju „svemirskim kadetima“ moraju se povremeno spustiti na Zemlju – tj. prizemljiti se. Što se tiĉe promjena i kako će one utjecati na vašu zemlju, već sad moţete vidjeti velike ekstreme u vašoj klimi. Bili ste u velikim sušama i mnogo vaših rijeka je presušilo. Istovremeno, bilo je i intenzivnih ciklona. To će se nastaviti. Morat ćete nauĉiti kako koristiti vašu zemlju za razliĉite svrhe, bez uništavanja hranjivih tvari. Slušajte glasove vaših radikalnih poljoprivrednika. Oni razumiju duh zemlje i kako ţivjeti u ravnoteţi s njom. Vaše obale će malo erodirati, ali ne toliko kao na sjevernoj hemisferi. Imate mnogo plodne zemlje na platoima iznad morske razine i trebat ćete se osloniti na njih u godinama koje dolaze za rast vaših usjeva. Kao i u svim zemljama, morat ćete promijeniti svoju prehranu sa mesno orijentirane na više vegetarijansku prehranu, ne samo zbog toga što je to zdravije, nego zato što se time koristi manje prirodnih izvora. Slušajte svoje tijelo. Slušajte svih vaših 6 niţih tijela. Ona će vas voditi u ispravnoj prehrani i ţivotnom stilu koji će odgovarati promjenama. Uvozite mnogo tehnologije i hrane iz inozemstva. Morat ćete postati malo više samo-dostatni u godinama koje dolaze. Ne moţete se nastaviti oslanjati na

173 |

daleke zemlje za vaš opstanak. Veliko spiritualno buĊenje se dogaĊa na vašem kontinentu i nastavit će se ubrzavati u sljedećih par godina. Prihvatite promjene koje se dogaĊaju u vašoj vladi i društvu. Sve se odvija prema savršenom Boţanskom Planu. Azija Oni od vas koji ţive u Aziji će se suoĉiti sa mnogim izazovima okoliša u godinama koje dolaze. Vaši gradovi su vrlo zagaĊeni i imaju preveliku populaciju. Zemlja neće nastaviti podrţavati ekstravagantne ţivotne stilove. To ne znaĉi da ne moţete biti imati istinsko bogatstvo i prosperitet. Ipak, morate nauĉiti prepoznati utjecaj koji vaša povećana potrošnja ima na planetarnu ravnoteţu. Mnogi od vas slijede primjer zapadnih zemalja što se tiĉe napadne potrošnje i komercijalizma. Paţljivo pogledajte zapadni svijet, koji se utapa u svom vlastitom otpadu. Vi ne ţelite napraviti iste greške. Više ne znaĉi bolje. Viša kvaliteta svjesnosti je rješenje, a ne veća koliĉina stvari. Postoje mnogi dijelovi Azije na razini mora, i ti dijelovi će doţivjeti sve veće i veće poplave u godinama koje dolaze. Mnogi ljudi koji ţive uz obalu će nestati. Unutrašnost će doţivjeti velike suše. Na nekim dijelovima kontinenta posjekli ste većinu svojih šuma, što će uzrokovati ozbiljnu eroziju. Vaši problemi su vrlo sloţeni i djelomiĉno su nastali zbog slabe raspodjele bogatstva, ugnjetaĉkih ili indiferentnih vlada i kratkovidne vizije. Usprkos tome, mnogi radnici svjetlosti u Aziji se bude u svojoj istinskoj misiji. Slušajte mudrost koja vam je dana kroz prosvjetljenu djecu. Oni će vam dati ideje kako ćete se brinuti o sebi. Afrika Mnogo afriĉkih plemena su reinkarnacije Lemurijanaca i drugih koji imaju visoko razvijene intuitivne i duhovne sposobnosti. Vi ste na teţak naĉin nauĉili kako ţivjeti u skladu sa prirodom. Nije bilo lako. Mnogo vas prolazi kroz vrlo teško vrijeme, jer su ugnjetaĉke vlade oduzele vašu zemlju i plemenske obiĉaje. Postoji mnogo sukoba izmeĊu razliĉitih rasa. Vaša okolina pati zbog pogrešne upotrebe zemlje od strane vaših prefanatiĉnih voĊa. Još k tome, velika suša se širila godinu po godinu preko većine kontinenta, i obradive površine se smanjuju. Zaraze i poremećaji imunološkog sistema su jako rašireni u mnogo zemalja. Isto kao i u drugim dijelovima planeta, postoje grupe afriĉkih radnika svjetlosti koji se bude i istupaju sa novim idejama o tome kako preţivjeti sušu i epidemije. Oni će voditi ljude prema naĉinima za rješavanje svaĊa oko zemlje i vojnih sukoba. Nekoliko mjesta u Africi je industrijalizirano i ima probleme sa zagaĊenjem koji su sliĉni sjevernoj Americi i Aziji, i ţivotni stil se na tim mjestima mora promijeniti i više uskladiti sa prirodom. U godinama koje dolaze, klima će nastaviti biti sve nestabilnija, sa ĉestim sušama i poplavama. Vaš Nil će padati i rasti u neobiĉnim uzorcima, i vaše sezone za uzgoj usjeva će se promjeniti. Kao i u većini drţava na Zemlji, zemlja
174 |

blizu mora će s vremenom biti poplavljena. Sjeverna Amerika Vas su dugo smatrali liderom u tehnologiji, ali vaša tehnologija ima mraĉnu stranu. Oneĉistili ste svoju zemlju i vodu sa mnogo otrovnih kemikalija koje su nusproizvodi vaših tvornica i komercijalnih farmi. Posljednjih godina, izvezli ste većinu vaših tvornica u Aziju, i sada uvozite većinu svojih proizvoda. Vrlo ste ovisni o Aziji da podrţi vašu obijesnu potrošnju. Budući da ste najveći potrošaĉi svijeta, vi takoĊer proizvodite najviše otpada i zagaĊenja sa svojim transportom na bazi petroleja. Biti će neophodno da pronaĊete ĉišće naĉine prijevoza i to brzo. Vaše obale će znaĉajno erodirati, posebno uz ono što zovete Gulf podruĉje (zaljev). Dijelovi Floride će nestati pod morem. Unutarnji, plodni dio Kalifornije će uskoro postati zatvoreno more, što će uvelike smanjiti poljoprivrednu proizvodnju. Vaše vlade su uvelike ignorirali upozorenja vaših prosvjetljenijih znanstvenika. Vlade SAD-a, Meksika i Kanade su potpuno povećeni stavu „posao kao i obiĉno“. Na taj naĉin će se vrlo sporo desiti neke promjene. Ipak, radnici svjetlosti SAD-a i Kanade su mnogobrojni i jaki u svojim temeljima, i pomoći će ovim zemljama u poljoprivrednoj krizi koja se brzo pribliţava. Nešto više ćemo reći o tome u dijelu o ekonomiji. Biti će sve veće suše u SAD-u i Kanadi, sa obilnim kišama koje će uzrokovati poplave uzduţ obala, kao i dramatiĉno zagrijavanje. Već sada vatre divljaju preko sprţenih dijelova na zapadu svako ljeto, a i jugoistok se suši. Meksiko će imati još veću tropsku klimu (biti će toplije i vlaţnije na mnogim podruĉjima). Juţna Amerika Vaši problemi su sliĉni onima u Africi po tome što mnoge vaše zemlje zaostaju za sjevernom Amerikom i Azijom u tehnologiji i industriji. Pozitivna strana toga je nisko zagaĊenje u unutrašnjosti. Ipak, u vašim obalnim gradovima postoji ogromno zagaĊenje, i sjeĉa vaših tropskih šuma je već napravila veliku štetu u ravnoteţi Majke Zemlje. Ona sada poduzima drastiĉne mjere kako bi vratila tu ravnoteţu. Oĉekujte da će se vrijeme u podruĉjima koja su uništena sjeĉom znatno pogoršati, sa sušama usred kišne sezone i kišom usred suhe sezone. Vaša istoĉna obala će doţivjeti znaĉajnu eroziju u godinama koje dodlaze, i mnogi ljudi će migrirati u unutrašnjost u potrazi za hranom, vodom i preţivljavanjem.

Europa

175 |

Vaša klimatska neravnoteţa se sve više pojavljuje svake godine. Valovi vrućine, poplave i suše postaju normalne. Većina vaših zemalja je priĉno napuĉena i postoji manjak obradivih površina na više mjesta. Zemlje koje trenutno proizvode najviše hrane će biti izloţene sušama i gladi u godinama koje dolaze. Vaţno je da razvijete odrţivu i ekološki svjesnu poljoprivrednu praksu, ili ćete imati velike poteškoće, posebno u istoĉnim i juţnim dijelovima kontinenta. Velika Britanija doţivljava neobiĉne vremenske uzorke, ukljuĉujući toplija i kišovitija ljeta. Tople oceanske struje će se uskoro promijeniti, i uzrokovati oštrije zime u nekim podruĉjima zbog odsustva blage Golfske struje. Bliski Istok Ova regija koja graniĉi sa Europom, Azijom i Afrikom, je zapetljana u naizgled beskrajne sukobe. Smještena je na glavnom meridijanu koji se proteţe od platoa Gize u Egiptu sjeverno i zapadno prema Europi. Vaši religiozni sukobi i sukobi oko zemlje su sprijeĉili većinu vas da se dovoljno pomaknete u svjesnosti kako bi sprijeĉili velike prirodne katastrofe u godinama koje dolaze. Mi predviĊamo velike poplave i nepravilnosti klime u pustinjskim dijelovima, kao i nalete hladnoće koji će biti vrlo jaki. Vi već imate valove vrućine kao rezultat vaše prirodne geografije. Imate velik stupanj zagaĊenja od proizvodnje nafte i nusproizvoda rata, i to će ubrzati propadanje imunološkog sustava kod mnogo duša. Trenutaĉno rješenje je da okonĉate svoje ratove oko zemlje i nafte, i da se sastanete kako bi riješili vaše probleme. Postoji nekoliko radnika svjetlosti koji ĉuvaju svjetlost u velikim gradovima. Na njima je teţak posao i oni primaju puno pomoći od Galaktiĉke Konfederacije. Sada ćemo raspraviti promjene u vašoj tehnologiji. Tehnologija U godinama koje dolaze, nastat će velika tehnološka revolucija, u usporedbi sa kojom će sav dosadašnji tehnološki napredak izgledati blijedo. Ipak, neće doći do tehnološkog napretka, sve dok sadašnje sile kontrole i dominacije ne nestanu. Sve dok Internet nije postao dostupan širom svijeta, većina istinskog napretka u tehnologiji je zatajena kako bi vladajuća elita mogla zadrţati svoje postojeće sisteme na mjestu. Oni ne ţele da obiĉni ljudi postanu prviše moćni, jer to vide kao prijetnju njihovom naĉinu ţivota (vladanju i kontroli). Pa je tako većina vaših tehnologija koja je stvarno korisna zatajena na vašem svijetu. Već imate lijek za rak preko više od 100 godina. Imate sposobnost proizvodnje ĉiste energije već dugo vremena. Moţete uzgajati hranu jeftino i obilno, i moţete imati dovoljno hrane da 10 puta nahranite cijeli svijet. Iako krivnja djelomiĉno leţi na vladajućoj eliti, ono što je drţalo tehnologiju u mraku je zapravo generalna svjesnost ĉovjeĉanstva. Većina duša na Zemlji vjeruju u ideju o oskudici (stanju o kojem ćemo priĉati u našoj raspavi o ekonomiji). Vas su sve nauĉili da ne moţete dobiti nešto iz niĉega. Baš suprotno tome, baš je upravo to „ništa“ (u ovom sluĉaju elektromagnetska nulta zona), koja
176 |

ĉuva kljuĉ neograniĉene energije. Vaši fiziĉari to zovu „nulta toĉka“. Već smo objasnili ovu ideju u prvom dijelu knjige, pa ćemo je sad ponoviti. Tehnologija nulte točke Kako bi tehnologija nulte toĉke procvala na vašem svijetu, vaša svjesnost mora prihvatiti ideju da je moguće ţivjeti u moru neograniĉenog obilja. Neki od vaših nuklearnih fiziĉara su već dokazali da svemir sadrţi gotovo neograniĉenu koliĉinu potencijalne energije. Kako duše evoluiraju na Zemlji i odpuštaju svoja uvjerenja o oskudici, nedostatku i ograniĉenjima, one će stvoriti snaţno polje „prosperiteta svjesnosti“ koje će se razvijati i dovoljno promijeniti eteriĉno polje Zemlje, kako bi ureĊaji nulte toĉke mogli raditi stalno i ispravno. Zbog toga što ste vi elektromagnetska bića, vaše EM polje utjeĉe na vaše eksperimente, posebno na one koje se bave kvantnom mehanikom i nultom toĉkom. To je već dokazano u vašim kvantnim eksperimentima. Promatraĉ utjeĉe na ono što promatra. Po istini, promatraĉ je ono što promatra, budući da je sve Jedno. Svjesnost utjeĉe na rad tehnoloških ureĊaja. Ta ĉinjenica se lako demonstrira u laboratoriju kvantne fizike, ali se isto odnosi i na uvoĊenje novih tehnologija koje nisu dobro prihvaćene od vaših priznatih znanstvenika. Uvjerenje da nešto neće raditi utjeĉe na rezultat eksperimenta. Mnogi vaši izumitelji su razvili ono što oni nazivaju „ureĊaji energije nulte toĉke“ i vrlo su uzbuĊeni zbog sposobnosti tih ureĊaja da uĊu u eteriĉno energetsko polje i proizvedu virtualno neograniĉenu energiju, dok im njihovi skeptiĉni kolege uništavaju nade kad su sazvani da svjedoĉe „ĉudu“. Fizika ureĊaja koji rade na energiju nulte toĉke je prekomplicirana da je ukljuĉimo u ovoj knjizi (ona ukljuĉuje razumijevanje višestrukih varijabilnih nelinearnih vektorskih jednadţbi). Ipak, teorija je vrlo jednostavna i sada ćemo odvojiti nešto vremena da vas posvijetlimo. Najjednostavnija analogija je ona od bi-polarnog magneta, kao što je magnet vodiĉ. Kao što znate jedna strana magneta je pozitivno nabijena, a druga strana je negativno nabijena.

Sakrivanje tehnologije nulte točke Kako bi se nove tehnologije mogle masovno proizvoditi, sadašnji sistemi ekonomije i politike se moraju znaĉajno promijeniti. U sljedećim poglavljima pogledat ćemo te sisteme na Zemlji i ponuditi vam naša predviĊanja (koja ne mogu biti 100% toĉna, ali će vjerojatno biti priliĉno toĉna).
177 |

Kako se pribliţavate 2012.godini, energija Zemlje će se dovoljno promijeniti, tako da će mnogi ureĊaji nulte toĉke biti masovno reklamirani onima koji će biti spremni i voljni prihvatiti da virtualno neograniĉena energija postoji u svemiru i moţe biti iskorištena na Zemlji. Prosvijetljena društva Zemlje ĉetvrte gustoće će biti opskrbljena takvim ureĊajima. Neće više biti zagaĊenja, neće više biti „oskudne“ energije, neće više postojati potreba za politiĉkom kontrolom zaliha fosilnog goriva, i ostatka takvih gluposti. Oni koji preţive promjene na Zemlji će shvatiti da je svemir mjesto neograniĉenog obilja na gotovo svakoj razini. Većina svjetova u vašoj galaksiji je već nauĉila kako odloţiti svoje djeĉje igraĉke rata, siromaštva i separatistiĉkih drţava. Shvatili su da postoji obilje svega i da njihova društva reflektiraju masovnu svjesnost prosperiteta. Tehnologija je stvorena da sluţi ljudskoj vrsti, i da uĉini jednostavnijim svakodnevne poslove koji se ponavljaju. To je svrha tehnologije. Tehnologija nema druge svrhe osim te. Jednom kada usavršimo ponavljajuće zadatke odrţavanja ljudskog tijela, tada će ljudi biti slobodni na razini koju su dosad jedva mogla zamisliti i vaši napredniji vizionari. Ispravna upotreba tehnologije ne stvara duge radne sate sluţenja mašinama, iako bi moţda vaši kompjuterski programeri rekli drugaĉije. Kako vaša tehnologija evoluira, relativno mali broj individualaca će biti zaposleno na odrţavanju i unapreĊenju efikasnosti mašina, dok će većina duša jednostavno koristiti mašine za unapreĊenje svojih ţivota. Kako vaše društvo evoluira u ĉetvrtu i petu gustoću, nauĉit ćete kako putovati meĊuzvjezdanim prostorom pomoću svemirskih brodova koji se pokreću na temelju EM polja. Tehnologija svemirskih brodova ĉetvrte i pete gustoće je već donesena na vaš svijet i koriste ju neki vaši takozvani „black ops“ programi. U 1940-tim i 1950-tim neki vaši znanstvenici su obrnuto projektirali tehnologiju sa Zeta-Retikulusa. Ta tehnologija je djelomiĉno odgovorna za brzu evoluciju vaših kompjutera i povezanih ureĊaja. Zeta svemirski brodovi koriste EM polje nulte toĉke kako bi stvorili vakuum kroz koji mogu proći njihovi brodovi višestrukim brzinama svjetlosti. U osnovi, oni stvaraju mini-crvotoĉine, ili portale, kroz koje prolaze njihovi brodovi. Napredniji brodovi su sposobni putovati kao kroz prostor, tako i kroz vrijeme, i da, neki od vaših posjetioca su došli iz budućnosti, kao i sa udaljenih zvijezda. U poglavlju 10, istraţit ćemo što se zapravo dogaĊa kada imate posjetu iz budućnosti. Kako ĉovjeĉanstvo evoluira dalje u ĉetvrtu i petu gustoću, dobri ET-i će otvoreno dijeliti svoju tehnologiju i duše iz prosvijetljenih ET društava će slobodno dolaziti i odlaziti sa Zemlje korištenjem tog umijeća. Zbog oĉitih razloga, dobra bića koja imaju tu tehnologiju nisu je sposobna dijeliti u većim razmjerima sve dok ĉovjeĉanstvo ne odustane od misli straha, napada i nasilja. Zbog tog razloga smo mi odabrali telepatsku transmisiju i kanaliziranje kao naše primarno sredstvo komunikacije na Zemlji. Samo one duše koje razumiju funkcioniranje pete i viših gustoća su spremne odgovorno i savjesno koristiti te tehnologije.

178 |

Mi ne moţemo i nećemo dati te ureĊaje direktno ljudima sve dok se fascinacija sa ratom i vojnom nadmoći ne završi na Zemlji. Vašim voĊama se još ne moţe vjerovati u korištenju ove tehnologije za najveće dobro ĉovjeĉanstva. Usprkos gore navedenom, vaši znanstvenici su već projektirali brojne Zeta svemirske brodove koji koriste pokretaĉke sisteme EM polja poput ovog kojeg smo naveli gore. Neki od njih su bili djelomiĉno uspješni u kopiranju Zeta inţenjerstva. Na nesreću, vaša intergalaktiĉka organizacija, popularno zvana Galaktiĉka Federacija ili Konfederacija, je morala intervenirati u 5 razliĉitih sluĉajeva kako ne bi raznijeli cijeli planet sa nuklearnim oruţjem. UreĊaji nulte toĉke su sposobni nanijeti još veću štetu od vaših nuklearnih tehnologija i nećemo dozvoliti da ti ureĊaji padnu u ruke neprosvijetljenih.

Mehanika tehnologije nulte točke Kao što smo obećali, dat ćemo vam kratko objašnjenje o jednoj od aplikacija tehnologije nulte toĉke. Ako su sljedeće informacije već dostupne na vašem planetu iz drugih izvora, dozvolite nam da kratko opišemo metodu pomoću koje Zete pokreću i opskrbljuju svoja vozila. U sredini broda koji je sferiĉan ili oblikovan poput tanjura, postoji ureĊaj energije nulte toĉke koji stvara EM polje oko broda. To polje se moţe prilagoditi iz kruţnog uzorka u ekstremno eliptiĉni uzorak, u svim smjerovima ili u jednom smjeru ovisno o ţeljenom pravcu kretanja. Ta sprava stvara privremeni vakuum u vremensko/prostornom kontinuumu, koji se moţe usporediti sa povećanim poljem nulte toĉke. U osnovi, naprava stvara umjetni portal ili zvjezdana vrata kroz koji sada brod moţe putovati. Zvjezdana vrata su zapravo prolaz prema eteriĉnim carstvima, i vakuum polja nulte toĉke „usiše“ brod, koji tada ulazi u eteriĉna carstva. Eteriĉna carstva su konstruirana na taj naĉin kako bi dozvolila brodu da se kreće što brţe od jedne toĉke u fiziĉkom svemiru do druge, na naĉin sliĉan onome kojeg bi vaši sci-fi autori nazvali „brzina iskrivljenja“. U realnosti, oni ne putuju brţe od brzine svjetlosti kroz uobiĉajen prostor, nego idu „preĉicom“ kroz eteriĉni prostor i tada se ponovno pojavljuju u fiziĉkom svemiru na ţeljenoj toĉki. Najbolja analogija je ako uzmete ravan komad papira koji predstavlja uobiĉajen prostor, i tada ga savijete tako da su suprotni krajevi blizu jedan drugome. Brod bi u tom sluĉaju skoĉio preko rascjepa izmeĊu dijelova papira. Kako se brod priprema skoĉiti nazad u uobiĉajeni svemir, polaritet ureĊaja nulte toĉke se mijenja kako bi stvorio skok prema dolje, radije nego skok na gore (u osnovi se prikapĉa na niţu frekvenciju umjesto više). To je još jednom, pojednostavljeni opis, ali vam daje neku ideju o tome kako se vrijeme i prostor
179 |

mogu prevladati. Detaljnija rasprava o tome kako pokrenuti svemirski brod izmeĊu dimenzija slijedi malo kasnije. Druge tehnologije U godinama koje dolaze na vašem planetu, doći će do napretka u medicini koji će u osnovi zaustaviti proces starenja ljudskog tijela. Dok to nije zamjena za duhovnu svjesnost i uzdizanje, to će svakako dozvoliti mnogima od vas koji prelaze u ĉetvrtu gustoću da ostanu u svojim fiziĉkim tijelima puno nakon završetka Galaktiĉke Promjene. Neki vaši znanstvenici su već uspjeli izolirati „gen starenja“. Eksperimenti koji su dizajnirani kako bi produţili ljudski ţivot će djelovati samo ako duše tih ljudi stvarno ţele biti na Zemlji duţi vremenski period. Ako je to sluĉaj, DNA se moţe izmijeniti svjesnošću i medicinskom manipulacijom. Nove tehnologije za proizvodnju hrane će biti predstavljene u samo-dostatnim duhovnim zajednicama. Novi naĉini prijevoza, bazirani na tehnologiji EM polja, će dozvoliti prijevoz materijalnih dobara svugdje po Zemlji, virtualno bez ikakvog troška i u vrlo kratkom vremenu. Sada ćemo završiti našu raspravu o promjenama koje se oĉekuju na podruĉju tehnologije. Kao što smo naveli gore, ovu temu ćemo ponoviti kasnije Sociologija Vaţno je da razumijete da u našoj raspravi pokrivamo samo osnove toga kako će Zemljine promjene utjecati na razliĉita podruĉja znanosti na koja se ljudi oslanjaju kako bi stekli svoje znanje. Zbog vaţnosti ovog materijala, kanal je organizirao naše poruke u oblik knjige i one nisu neophodno diktirane po redoslijedu kako su primljene. To se dogodilo zbog toga, što je obujam informacija prevelik da se smjesti na uredan naĉin. Primijetit ćete da ĉesto ponavljamo iste informacije na malo drugaĉiji naĉin s vremena na vrijeme. To radimo namjerno. Ako primite nekoliko razliĉitih kuteva iste stvarnosti, to je kao da gledate slona sa razliĉitih strana. S vremenom dobijete priliĉno dobru ideju o prirodi slona. Sociološki utjecaj Zemaljskih promjena je naša najveća briga i briga ostalih grupa koje trenutno pomaţu vašem svijetu. Kada ćemo detaljnije opisati ulogu razliĉitih ET i Zemaljskih grupa kasnije u tekstu, tada ćete vidjeti na što mislimo. Psihološki problem straha predodreĊuje mnogo onog što se dogaĊa u vašoj socijalnoj strukturi. Strah od promjene će posebno igrati ogromnu ulogu u tome kako će ljudi reagirati na sve brţe promjene koje se dogaĊaju na Zemlji. Vaše društvo je postavljeno tako da nagraĊuje individualne koji se ponašaju po pravilima i koji se lijepo uklapaju unutar mentaliteta zamišljene „kutije“. Mi mislimo da detaljno objašnjenje „kutije“ nije potrebno, jer ste svi već upoznati sa ograniĉenim sustavom uvjerenja i misaonim uzorcima navike.
180 |

Velika većina ljudi se zbog toga boje izaći iz ugodne kutije (ili kolosijeka)u kojoj se nalaze i ĉekati će sve dok se ne pojavi trenutna kriza, prije nego što se pokrenu. Mnogi od njih su kao jeleni zaslijepljeni ispred farova auta. Oni su paralizirani u stanju šoka, apatije ili poricanja. Mentalitet „posao kao i obiĉno“ će ubrzo doći kraju, i oni koji su investirali sav svoj ţivot da odrţe stvari onakvima kakve jesu, su oni kojima će biti najteţe nositi se sa promjenama. Vaš medijski sistem ţeli zadrţati mase u neznanju kako bi oni koji ţive u iluziji kontrole još uvijek odrţali tu iluziju. Iluzija se moţe odrţati toliko dugo sve dok mase još uvijek vjeruju da ih se moţe kontrolirati, ili tako dugo dok nemaju znanja o cijeloj strukturi kontrole i dominacije. Zbog toga takozvane „sile tame“ koje kontroliraju pribliţno 80% materijalnog bogatstva svijeta ovisne su o svjesnosti masa u neznanju. Ĉim se dovoljan broj ljudi probudi i shvati što se dogaĊa unutar strukture moći vladajuće elite, igra će se ubrzo raspasti. Najbolji i konaĉno jedini naĉin da se pobijedi iluzija kontrole izmeĊu ţrtve i krivca, je da podignete svoju svjesnost do toĉke u kojoj prenemaganje nekolicine duša koje su oĉajne odrţati kontrolu nad generalnom populacijom više nema bilo kakav mentalni ili psihološki utjecaj na vama. Postajete svjesni da vaše blagostanje dolazi iznutra i nema nikakve veze sa vanjskim zahtjevima. Fiziĉki, ĉini se kao da je potrebno vrijeme da se oslobodite kontrole, propisa i sila za koje se ĉini da kontroliraju vaš svijet. Ipak, kao što smo ranije naveli, moguće se postati psihološki nevidljiv ( i s vremenom fiziĉki nevidljivi) onima koji bi vam ţeljeli nauditi. Zbog toga je mnogo duša odabralo ostati „ispod ekrana radara“ do tog vremena kad budu uspješno integrirale svoje vlastite psihološke probleme i kada će biti sigurne da više neće davati svoju moć, javno ili tajno, nikome i niĉemu izvan sebe. Drugim rijeĉima, snaga i prisutnost Kreatora će se konaĉno manifestirati dovoljno jako kroz radnike svjetlosti na Zemlji što će automatski stvoriti imunitet prema negativnosti vladajuće elite. Time ne kaţemo da bi trebali ignorirati propise kontrolirajućih i vladajućih snaga. Vaţno je ostati svjestan njihovih aktivnosti i stanja svjesnosti, dok prepoznajete laţnu prirodu njihovog sistema uvjerenja. Ako ćete izbjegavati suoĉiti se sa njima, time ćete samo povećati iluziju, jer je izbjegavanje oblik straha, i strah pripada onima koji su već izgubljeni u zagrljaju ega. Kako se Zemlja bude nastavila kretati prema višim frekvencijama, ĉlanovi vladajuće elite koji su ukljuĉeni u moć, kontrolu i dominaciju, teško će odrţati svoju prisutnost na vašem svijetu. To se dogaĊa zbog toga što vibracije povezane sa ţeljom za moći i egoistiĉnom dominacijom imaju vrlo nisku frekvenciju, i ta frekvencija neće biti u skladu sa novom frekvencijom Zemlje. Veliki postotak sadašnjih vlasti će iskusiti pad imunološkog sistema, u sljedećih
181 |

nekoliko godina. Neki od njih će „vidjeti svjetlost“ i promijeniti se, i usmjeriti se na put holistiĉkog iscjeljivanja i ispaštanja za poĉinjene grijehe. Drugi će poludijeti, u kliniĉkom smislu te rijeĉi i završiti na putu samo-uništenja. Neki će moţda povući druge dolje zajedno sa sobom. Svi ste vi vidjeli simboliku ovaca koje padaju sa stijene u provaliju zajedno sa svojim voĊom. Mi predviĊamo da će mali ali znaĉajan broj duša odabrati taj naĉin odlaska sa Zemaljske razine. Bilo da odmarširaju u rat ili prihvate da im se neki kancerogeni implantat ugradi u tijelo kako bi ih „ĉuvao sigurnima“, ili budu prevareni da jedu neki otrovni dodatak hrani, metoda odlaska biti će nevaţna. Oblik njihovog fiziĉkog nestanka je nevaţan, a vaţnija je odluka da iziĊu sa Zemaljske razine i motivacija iza te odluke. Konaĉno, podmetanje ne postoji u Boţjoj Kreaciji, ali u niţim razinama se ĉini kao da je podmetanje ţivotna realnost. Duše koje naprave loš izbor će se reinkarnirati na svjetovima koji su pogodniji za brzo i efikasno uĉenje lekcija. Oni neće doţivjeti neuspjeh, jer je neuspjeh samo iluzija, nego će samo odgoditi svoje buĊenje. Sada ćemo posvetiti malo vremena gledanju razliĉitih naĉina na koje vaše društvo ostaje u poricanju promjena na Zemlji koje se već javljaju i koje će se ubrzati u godinama koje dolaze. Kao što znate, vaši mediji su pod kontrolom nekoliko ogromnih konglomerata koji zauzvrat kontroliraju mnoge industrije koje oglašavaju (tj. podrţavaju) same medije. Industrije koje oglašavaju imaju razliĉite proizvode i usluge koje nude javnosti (ili njihovim dijelovima). Kako vi drţala svoj profit maksimalnim, i svoje hijerarhijske strukture netaknutima, oni ovise o stalno-povećavajućem broju potrošaĉa njihovih proizvoda i usluga. Zbog toga, oni podrţavaju one vijesti koje potiĉu ideju „posao kao i obiĉno“. Kako bi natjerali ljude da kupuju sve više stvari, morate im stvoriti utisak da će ekonomija i socijalna struktura sve više rasti i napredovati. Populacija u panici, ili ona populacija koja prolazi drastiĉne promjene, stvara znaĉajne promjene u kupnji i potrošaĉkim navikama. Na primjer, da svi na Zemlji shvate kakav je utjecaj ishrane govedinom na zdravlje i okolinu, potrošnja tog proizvoda bi drastiĉno pala (iako bi dio populacije jednostavno rekao, „U redu, to me ubija i to ubija planet. Kome je stalo?“). Zbog toga, industrija govedine će financirati one medije koji ignoriraju te ĉinjenice i reklamiraju govedinu kao siguran, zdrav proizvod, dobar za okolinu. Većina onog što dolazi u vijesti u vašim dnevnim medijima, je puno bliţe „inforeklamama“, dijelovima namijenjenim informiranju o razliĉitim proizvodima i uslugama. Ako na to dodate još i propagandu vaše vlade, i selektivnu distribuciju povijesnih podataka, tada dobijete populaciju koja ţivi u neznanju sa vrlo uskim vidikom stvarnosti. Na svaku „vijest“ koja se odobri za distribuciju, postoje stotine
182 |

drugih vijesti koje se smatraju nevaţnima za propagiranje u medijima. U većini zemalja na Zemlji, bilo koja priĉa koja je previše kritiĉna prema vladi ili industriji se obiĉno blokira od izdavanja u velikom tisku. Iluminati Iluminati su organizacija koja je osnovana prije nekoliko tisuća Zemaljskih godina, u vrijeme „mistiĉnog svećenstva“ i puno puta su se pojavljivali u povijesti, zadnji put u 1700.-tim pod onim što vi zovete „Bavarski Iluminati“. U svećenstvima ili ono što sada zovete „tajnim društvima“, postojali su i svijetli i tamni ĉlanovi koji su postali dio organizacija, i u sadašnjosti takoĊer postoje i svijetli i tamni ĉlanove te organizacije. Oni koji su na strani svjetlosti koriste informacije kako bi pomogli ĉovjeĉanstvu da se probudi. Oni na strani tame pomaţu zarobiti ĉovjeĉanstvo. Naţalost, većina duša koje su ukljuĉene u sadašnje Illuminate su na mraĉnoj strani, i postavljaju sisteme ekonomije i vlade koji su dizajnirani kako bi zarobili ljude. Drugim rijeĉima, oni koriste razliĉite institucije vašeg modernog svijeta kako bi postigli svoje ciljeve, a jedan od tih sistema su financijske i bankarske institucije. Neke od drugih struktura ukljuĉuju vaše vlade i vojne organizacije. Pribliţno 80% do 90% duša ukljuĉenih u te institucije su primarno mraĉne duše, što znaĉi da primjenjuju zakone i principe koji su dizajnirani suprotno od Boţjih principa. Radna etika Još jedan vaţan aspekt kojim se mase drţe u neznanju je povezan sa radnom etikom. Vaţno je razviti svoje kreativne vještine i sposobnosti, ali vrijeme koje je potrebno posvetiti vašim dnevnim zadacima kako bi odrţali vaš fiziĉku formu zdravom i sigurnom, nije ni pribliţno toliko dugo kao kod prosjeĉnog ĉovjeka. Vaša radna etika nalaţe da kako bi bili produktivan ĉlan društva, morate provesti većinu svog budnog vremena kao mali zaposleni dabar, sljedeći naredbe vašeg nadreĊenog, tako da moţete proizvesti što je više proizvoda i usluga moguće, i zaraditi što više profita za vašeg poslodavca ili stranku. Ĉak postoji i drţava u SAD-u, ĉiji je simbol pĉelinja košnica. Radna etika, u kombinaciji sa potrošaĉkim mentalitetom (koji uvijek treba više i više stvari i nikad nije zadovoljan), rezultira s time da veliki dio populacije troši gotovo svo svoje vrijeme na zaraĊivanje i trošenje novca. U tjednu rade dugo kako bi zaradili svoj „dnevni kruh“ a vikendom idu u shoping centre da potroše novce koje su zaradili na odjeću, elektroniku i razliĉite zatupljujuće ureĊaje za zabavu. Neke duše koje su uhvaćene u taj vrtuljak zaraĊivanja/trošenja stanu na jedan sat tjedno da idu u crkvu, gdje ih se hrani sa sistemom uvjerenja koji su stvoreni da ih se drţi u strahu od ljutog i osvetljivog Boga.

183 |

Da li je onda ĉudno da većina duša na Zemlji ima malo ili ništa znanja o nadolazećim promjenama na Zemlji? Malo ih je ĉulo za Mayanski kalendar i za proroĉanstva iz 2012.godine, ali koliko njih stvarno razumiju što se zapravo dogaĊa? Koliko mnogo ljudi stvarno ţeli razumjeti? Sociološka rješenja Kako bi se postigla veća promjena u društvu, ovdje vam nudimo dvije metode: 1 Zapoĉnite masivni program stvarne edukacije. Organizirajte teĉajeve u javnim i privatnim školama o tome što znaĉi biti ljudsko biće. Uĉite ljude da razmišljaju za sebe (kritiĉno razmišljanje). Postavite društvo na takav naĉin da su uĉitelji cijenjeni i plaćeni po doprinosu kojeg naprave u društvu. Ovaj kanal je jednom spomenuo da GUBITNIK u borbi teške kategorije koja traje nekoliko minuta zaradi više novaca nego što uĉitelj zaradi cijeli ţivot. Reorganizirajte vaše prioritete tako da stavite edukaciju i otvoreni um kao imperative. Druga alternativa je: 2 Stvorite situaciju u kojoj su se ljudi prisiljeni mijenjati, kao što su masivne serije Zemaljskih promjena koje izbace ljude iz njihove potrošaĉke otupjelosti. Ako su police u trgovini prazne jer su usjevi ispod mora, ili banke nemaju novaca, tada cijela šarada dolazi do vrištećeg zastoja. To oĉito nije elokventan naĉin buĊenja ljudi, ali moţe biti vrlo efikasan, i to je najvjerojatniji scenarij u sadašnjosti. Socijalna struktura svijeta za vrijeme promjena na Zemlji će proći apsolutnu transformaciju. Mnoge industrije će nestati, posebno one koje ovise o odrţavanju iluzije moći i kontrole. Neke ustanove ukljuĉujući odvjetniĉke firme, osiguravajuća društva, brokeri dionica i hipoteka, banke, multinacionalne korporacije i druge organizacije, sakupljaju karmu kao rezultat uzimanja neproporcionalnog dijela energije u odnosu na ono što daju zauzvrat. Te kompanije, zajedno sa onima koje ovise o strahu i kontroli kako bi se odrţale, će se jako izmijeniti ili potpuno eliminirati. Sa nekoliko iznimaka, te industrije ovise o nesreći drugih, ili djeluju kao posrednici u ego raspravama izmeĊu duša koje pokušavaju dominirati i kontrolirati jedna drugu. Bankarski sistem sam po sebi nije loš ni zao, ako jednostavno olakšava razmjenu dobara i usluga. Ipak, kao što je većina vas svjesna, centralne banke su pod utjecajem entiteta ĉija je primarna ţelja odrţati poziciju moći na raĉun radniĉke klase. Monetarni sistemi većine razvijenih drţava na Zemlji se temelje na onom što se naziva „odreĊeni teĉaj“ ili teĉaj baziran na vjeri ljudi u njihovu vladu i bankaski sistem. To nas dovodi do ekonomskog dijela naše poruke. Ekonomija Kako Zemlja nastavi sa svojom evolucijom, i sa povećanjem njenih vibracijskih frekvencija, misaoni oblici i ţelje radnika svjetlosti će se povećati. Kao što smo detaljno opisali u dijelu o psihologiji, povećana vibracijska frekvencija će
184 |

automatski dovesti na površinu svjesnosti sve što se dosada potiskivalo, zatajivalo i poricalo. Neke duše će biti sposobne podnijeti to brzo, intenzivno proĉišćavanje, dok će druge biti nespremne i neće se moći nositi sa proĉišćenjem koje je neophodno za uzdizanje. Mnogo korumpiranih sistema na vašem svijetu će izići na svjetlo na sliĉan naĉin, i većini ĉovjeĉanstva će biti vrlo bolno suoĉiti se sa tim „demonima“ u sebi. Jedan od tih sistema je vaše gospodarstvo. Vladajuća elita je kontrolirala monetarne sisteme vašeg svijeta tisućama godina, iako se metodologija promijenila od ranih civilizacija. Za vrijeme takozvanog Rimskog carstva, porezi su bili primarni sistem. Vladini poreznici bi išli od vrata do vrata i ĉesto uzimali do 90% imovine ljudi. U vašem sadašnjem tehnološkom okruţenju, taj drzak oblik kontrole je zamijenjen sa malo lakšim, ali i podmuklijim sredstvima izvlaĉenja imovine od obiĉnih ljudi, te koncentriranjem te imovine u rukama nekoliko individualaca. Kao što je navedeno u mnogim alternativnim ekonomskim knjigama, imate sistem koji se zove bankarstvo „djelomiĉne rezerve“, u kojem se novac štampa i raspodjeljuje na takav naĉin da se prividna imovina banaka zamjenjuje sa stvarnom imovinom, što znaĉi da se papir mijenja za stvari koje imaju pravu vrijednost u vašem svijetu, kao kuće, zemlja, usjevi itd. Banke štampaju i tada posuĊuju tu prividnu imovinu (papirnati novac)duţnicima, koji tada plaćaju kamate na kredit. Kamate se spajaju, što uzrokuje pad „vrijednosti“ papirnatog novca (kao da bi nešto mogli oduzeti od nule). Kada duţnik nije sposoban platiti (ĉesto zbog inflacije uzrokovane samim sistemom frakcionalne rezerve), banka preuzme duţnikovu imovinu (koja ima stvarnu vrijednost). Tako je banka dobila nešto za ništa, i vlasnici banke su prikupili prihode sa stvarnom vrijednosti u zamjenu za neugodnost korištenja nekoliko printera i distribucije nekoliko komada papira. Nećemo ulaziti u velike detalje o prirodi vašeg ekonomskog sistema jer te informacije moţete dobiti iz drugih izvora. Mi ćemo ipak navesti neke scenarije koji će se dogaĊati u godinama koje slijede. Ti scenariji se temelje na nekoliko energetskih uzoraka, ukljuĉujući i efekte precesijskog poravnanja i Galaktiĉke promjene na svjesnost bankara i njihove sheme zaraĊivanja novaca. Isto tako ćemo ukratko istaknuti, da će se broj prirodnih i ljudski uzrokovanih katastrofa na svijetu znatno povećati na mehanizmima ekonomije. Postoji nekoliko ĉimbenika o kojima ćemo sada raspravljati , a nekih od njih ste već svjesni. Nadolazeća medicinska kriza Najveći utjecaj na vaše ekonomske sisteme imat će ĉinjenica da će razina bolesti na vašem planetu drastiĉno porasti u sljedećih nekoliko godina.IzmeĊu 75 i 80 posto duša vašeg svijeta neće odabrati prijelaz na ĉetvrtu gustoću zajedno sa
185 |

majkom Zemljom. Većina tih duša neće samo zaspati i više se ne probuditi. Većina njih još uvijek vjeruje da ţele preţivjeti. Njihovi sistemi preţivljavanja će popustiti i pokušati će odrţati funkcije njihovih tijela, ĉak i ako njihove duše ţele završiti posao ovog ţivota i preseliti se u drugi svijet. Rezultat te borbe izmeĊu tijela i duše (zapravo izmeĊu tijela i uma, jer se duša ne bori)će biti mnogo bolesnih ljudi koji će postati ovisni o medicinskom sistemu za njihovu njegu. U 3D terminima, to će se manifestirati kao povećan broj alergija, kemijskih reakcija, oslabljujućih virusa, osjetljivosti na bakterije, plijesan, gljivice, i druge bolesti okoliša, kao i dugoroĉnih karcinoma, srĉanih i plućnih bolesti. Takozvane „egzotiĉne bakterije“ će se pojaviti, koje su zapravo samo hibridni virusi i bakterije koje mogu ući u oslabljeni imunološki sistem ljudi. TakoĊer postoji i odreĊeno biološko oruţje koje je pušteno, ali kao što smo spomenuli prije, takvom oruţju neće biti dozvoljeno veće širenje iznad odreĊene toĉke. Velika većina bolesti nastati će zbog ţelje duše da napusti ovaj planet kako promjene budu dolazile. Kako će sve više ljudi umirati i razbolijevati se, veliki teret će biti stavljen na medicinski sistem vašeg svijeta. Bolnice će biti pune i prenatrpane. Zemlje u kojima vlada ne financira medicinsku brigu, tisuće ljudi neće moći platiti medicinske raĉune što će stvoriti daljnje odgode unutar kreditnih sistema. U zemljama gdje vlada subvencionira medicinsku brigu, financijske bilance tih vlada će znatno pasti. U nekim zemljama, mrtva tijela će se sakupljati na ulicama i uz obale rijeka, što će dodatno utjecati na porast zaraznih bolesti. Povećani broj bolesnika će onemogućiti neke poslove i vladine agencije, jer će biti manjak kvalificiranih ljudi koji mogu obavljati svakodnevne zadatke.

Energetska kriza Vaš moderni svijet je vrlo ovisan o takozvanim „fosilnim gorivima“. To su uglavnom izvori goriva stvoreni na temelju fosilizacije organske tvari još iz vremena dinosaura, a najpoznatiji od tih je petrolej tj. nafta. Ako bi sav petrolej vašeg svijeta nestao, u roku od nekoliko tjedana, većina vaše moderne civilizacije bi stala. Kompjuter koji koristite da ĉitate ovaj materijal, ili knjiga na kojemu je materijal isprintan, uglavnom dolazi od proizvoda na bazi petroleja. Ako

186 |

pogledate okolo po svojoj kući ili na vašem poslu, otkrit ćete da je sve direktno ili indirektno povezano sa proizvodima na bazi petroleja. Kako će vaše zalihe nafte nestajati, ili će je biti teţe izvlaĉiti iz zemlje, vodit će se velike politiĉke, vojne i ekonomske borbe oko „oskudnih“ izvora. Većina vaših dosadašnjih ratova se vodila oko nafte (nakon religije). Sve o naftnoj politici moţete proĉitati na policama vaše omiljene knjiţare. Prirodni resursi koji nestaju Zapravo je blagoslov, to što ostajete bez nafte, jer je to velik izvor zagaĊenja na Zemlji. Imate struĉnjake koji propovijedaju o utjecajima globalnog zatopljenja, kojeg ste pripisali povećanom utjecaju ugljiĉnog dioksida na vašem svijetu. Iako ima neke istine u ovoj izjavi, mnogo znaĉajnija promjena u vašoj klimi će nastati zbog utjecaja Galaktiĉke promjene. Trenutni uĉinci solarnih oluja (kad se vaše sunce pomakne u EM nultu zonu)će biti isušivanje i zagrijavanje većine Zemljine površine. Temperatura sunca nema tako velik utjecaj na Zemlju, kao što imaju EM nestabilnosti. Velik izljev EM energije moţe uzrokovati dramatiĉno povećanje temperature Zemlje, nego što moţe nastati zbog povećanja koliĉine ugljiĉnog dioksida. Kad se temperatura Zemlje poveća, njena prirodna tendencija će ţeljeti stvoriti ravnoteţu. OdreĊeni prirodni mehanizmi će se pokrenuti i Zemlja će provoditi velike izmjene kako bi se vratila na idealnu temperaturu. To znaĉi da ćete imati velike toplinske valove i suše u nekim podruĉjima, dok se će istovremeno pojaviti i ledeno doba na nekim mjestima kao ravnoteţa. Kako je ova rasprava o Zemljinoj klimi povezana sa ekonomijom? To je vrlo jednostavno. Ako imate sve manje i manje obradive zemlje za uzgoj usjeva, tada će se zalihe roba i usluga smanjiti i cijene će drastiĉno porasti. U SAD-u imate drţavu Kaliforniju, koja uzgaja ¼ hrane za potrošnju cijele Amerike. Druge zemlje isto tako imaju sliĉne poljoprivredne regije koje im donose hranu. Većina ove odreĊene regije je unutar 6 metara iznad razine mora. Razine mora svugdje po svijetu znaĉajno rastu. Unutar vrlo kratkog vremena, more će preplaviti ovo podruĉje, i uzrokovati miješanje slatke i slane vode (malo je vjerojatno da će vaše brane riješiti taj problem). Zbog toga će 90% usjeva tog podruĉja biti uništeno. Trenutni efekt te katastrofe će biti porast cijena hrane, jer će doći do oskudice hrane. Sa vremenom, ako se taj uzorak nastavi, nastat će stvarni manjak hrane za gotovo sve, a u meĊuvremenu, glavni problem će biti da većina ljudi neće imati dovoljno novaca da prehrani svoje obitelji. Istovremeno, valovi vrućine i suše će pogoršati manjak svjeţe vode na vaše svijetu (a da ne spominjemo topljenje gleĉera i leda). Sve veći dio prihoda ljudi biti će utrošen na sakupljanje oskudnih zaliha hrane i vode.
187 |

Prethodno smo istaknuli, da ne vidimo da će većina ljudi nestati zbog gladi ili ţeĊi. Ipak, smanjena dostupnost hrane i vode doprinijet će slabljenju imunološkog sistema, za koji vidimo da će biti glavni faktor odlaska 3D ljudi. Oni od vas koji ţele ostati sa Zemljom tako da uĊete u stanje ĉetvrte ili pete gustoće, vaţno je da smanjite svoju ovisnost o stvarima ovoga svijeta. Moţete poĉeti tako da pojednostavite svoj ţivot na taj naĉin da trebate manje resursa kako bi odrţavali svoj ţivot. Kada podignete svoju vibraciju, prirodno ćete trošiti sve manje Zemljinih resursa. Moţete poĉeti sa smanjenim unosom mesnih namirnica (govedine, svinjetine, mlijeĉnih proizvoda), jer proizvodnja te hrane troši mnogo prirodnih resursa. Kako nastavljate podizati vašu vibraciju, vjerojatno ćete smanjiti i unos svih ţivotinjskih proizvoda, i postati ono što se zove „vegan“. Konaĉno ćete otkriti da je samo malena koliĉina visoko hranjivih namirnica dovoljna da odrţite tijelo zdravim. U odreĊenoj toĉki vašeg uzdizanja potpuno ćete eliminirati unos hrane i piti ćete samo vodu. Kasnije vam i voda više neće biti neophodna, pa ćete ţivjeti „od zraka“. Kada se vaše svjetlosno tijelo potpuno aktivira, tada ćete ţivjeti od direktne eteriĉne energije i ĉak vam ni kisik više neće biti potreban. Malo je vjerojatno da će mnogo vas doseći tu razinu prije pada svjetskih ekonomskih sistema. Zbog toga će biti neophodno stvoriti samo-dostatne duhovne zajednice o kojima ovaj kanal priĉa. Te zajednice će biti sigurno utoĉište, tamo ćete uzgajati svoju hranu, crpiti svoju vodu, i proizvoditi vlastitu energiju na bazi sunca, vjetra i EM izvora snage. Osnovat ćete vaše vlastite vlade, što će zapravo biti visoka vijeća prosvijetljenih svjetova.

ekonomske akcije koje se očekuju u nadolazećim godinama Ta proroĉanstva sadrţe velike koliĉine grešaka, kao i sve specifiĉne prognoze zbog fluktuacije ljudske slobodne volje. Ona su samo vodiĉi i najvjerojatniji scenariji koji će se dogaĊati sa naše toĉke stajališta izvan velova vašeg svijeta. Iluminati i druge organizacije kontrole će vjerojatno ugraditi niz mjera u sljedećim godinama na vašem svijetu, kako bi odrţali svoju moć i zaštitili se od efekata oskudnih izvora. Kako bi dobili maksimalnu kontrolu nad populacijom, voĊe će pokušati stvoriti jedinstvenu valutu koja će zamijeniti mnoge individualne valute koje se danas koriste u razliĉitim zemljama. To će biti odgovor na financijsku krizu individualnih vlada. Velika većina zemalja na svijetu će uskoro ući u veliku financijsku krizu, vjerojatno prije 2012.godine. Razlozi te financijske krize biti će mnogi, ali će se svi oni odvijati oko prirodnih i ljudski uvjetovanih ciklusa promjene. Ispod ćemo

188 |

navesti razloge (o kojima smo priĉali na prethodnim stranicama) zbog kojih će većina drţava postati insolventna: 1 Ogromni trošak brige za bolesne. Kako će imunitet ljudi opadati, broj ljudi kojima će biti potrebna medicinska briga će dramatiĉno porasti. Bez obzira da li ţivite u zemlji koja osigurava besplatnu medicinsku brigu, teret postavljen na ekonomiju bit će ogroman. 2 Trošak sakupljanja energije. Sve dok se energetski izvori sunca, vjetra i EM polja potpuno ne razviju i prošire, svijet će ovisiti o fosilnim gorivima, ukljuĉujući ulje, plin i ugljen. Biti će preskupo graditi nuklearne reaktore kao alternative. 3 Trošak hrane i vode. Sa smanjenjem zaliha hrane i vode, energija i novac će se trošiti na sakupljanje izvora hrane i vode. Iako već na svijetu postoji tehnologija kojom se svijet moţe 10 puta nahraniti, oni koji drţe kontrolu nad tim tehnologijama, neće je se tako lako odreći. Kada zemlje postanu nesposobne brinuti se za svoje ljude (to se već dogaĊa u nekim dijelovima svijeta), imat će sve više neispunjenih obaveza i kredita prema centralnim bankama. Centralne banke tada imaju izbor. Mogu oprostiti dug, što u osnovi znaĉi smanjenje vrijednosti valute (moţete slijediti taj proces stvaranja lihvarskog novca korak po korak i vidjet ćete kako se odvija proces devaluacije). Banke takoĊer mogu pokušati oduzeti zemlju i imovinu te zemlje i provincije i postaviti privremenu vladu (diktaturu ili reţim lutaka). U svakom sluĉaju ţivot će postati teţi dušama te provincije ili zemlje i centralne banke (i organizacije koje ih kontroliraju) će moći nastaviti sakupljati svoju moć i kontrolu. Još neko vrijeme moć i kontrola elitnih vladara će nastaviti rasti, ili s vremenom, kako se energije Zemlje poĉnu ubrzavati, ti vladari se neće moći nositi sa povišenim frekvencijama. Mnogi od njih će poludjeti i poĉet će se meĊusobno boriti u oĉajnom pokušaju da zadrţe kontrolu. Već to moţete vidjeti kod nekih vladara. Njihov imunološki sustav će poĉeti otkazivati. Oni će se pokušati sakriti u podzemnim skloništima i udaljiti se od društva, ali njihova bolest dolazi iznutra i slijedit će ih u njihova skrovišta. Oni će propisati daljnje sisteme kontrole u oĉajnom pokušaju da zadrţe svoju iluziju moći. Najvjerojatnije će pribjeći vojnom nasilju i ratu, o ĉemu ćemo raspravljati u poglavlju o politici. Duhovna perspektiva ekonomije Svemir je prirodno obilan. Ekonomski sistemi svijeta su bili u gotovo direktnoj opoziciji prema prirodnim zakonima otkada su stvoreni. Ti sistemi su specijalno dizajnirani da stvore klasu kontrole ili vladajuću elitu, i radniĉku klasu, bez obzira da li se taj sistem zove kapitalizam, komunizam, ili neki drugi „-zam“. Sve dok vladajuća elita ţeli kontrolirati radniĉku klasu, tada ćete imati neuravnoteţene ekonomske sisteme. Vaš rjeĉnik definira ekonomiju kao „rasporeĊivanje oskudnih
189 |

resursa“. Budući da resursi zapravo nisu oskudni, vaša ekonomija se temelji na laţi. Nestašica se, kao manifestacija kolektivnog uvjerenja, nastavlja zato što koji „imaju“ ne ţele dijeliti i boje se dijeliti svoje bogatstvo sa onima koji „nemaju“. Oni koji nemaju obiĉno se u toj svojoj situaciji smatraju ţrtvama. Ĉesto se dogaĊa da zloĉinci (vladajuća klasa) i ţrtve (radniĉka klasa) mijenjaju mjesto u razliĉitim ţivotima kako bi njihova duša dobila oba iskustva dok pokušava razumjeti cijeli spektar ţivota na Zemlji. Morate razumjeti da mi ne osuĊujemo naĉin na koji se stvari odvijaju na vašem svijetu, nego samo primjećujemo da ti sistemi više neće funkcionirati kada svijet promijeni svoju vibraciju. Već sada moţete vidjeti da su vaši ekonomski sistemi na rubu propasti zbog strukture duga koji je svojstven unutar bankovnog sistema većine zemalja. Vladajuća elita stvara ono što se obiĉno zove „karma“ i radniĉka klasa stvara ono što se zove „obrnuta karma“. Kada plaćate kamate na kamate kamata glavnog kredita, tada zajmodavcu plaćate daleko više nego što bi energetska ravnoteţa zahtijevala. Zbog toga zajmodavac sakuplja karmu a zajmoprimac sakuplja obrnutu karmu. Dok je karma i obrnuta karma nevaţna na višim razinama, na Zemlji one odreĊuju rezultat duševne lekcije. Kad ţrtva i krivac izmjene uloge (kako bi uravnoteţili svoju karmu), tada imate ono što neki vaši uĉitelji zovu „krotki će naseliti Zemlju“. Kasnije u ovom ţivotu, ili u nekom budućem ţivotu, elitni vladari će postati radniĉka klasa, a radnici će postati vladajuća klasa. To moţe biti privlaĉno trenutnoj radniĉkoj klasi, ali to nije rješenje za problem neravnoteţe. Oni koji nastave igrati uloge imat će prilike nastaviti s njima na drugim planetima koji su spremni da ih smjeste. Oni koji ostanu na Zemlji će ostaviti te glupe ego igrice i koncentrirati se na evoluciju i rast duše. Upotrebom tehnologija koje smo naveli ranije, neće biti manifestacije oskudice ili nedostatka, i zbog toga neće biti potrebe za onima koji „imaju“ ili „nemaju“. Svako ljudsko biće koje ostane na Zemlji iskusiti će veliko obilje,unutarnje i vanjsko. Kako duše porastu u svojoj duhovnoj svjesnosti, one će prirodno biti jedna drugoj na usluzi. Neće biti potrebe za prisilom ili uvjeravanjem od strane propovjednika i takozvanih „Boţjih ljudi“. Kreator sve prirodno stvara, napreduje i širi Sebe beskonaĉno. Ne zadrţava ništa od nikoga. „Sunce sije na pravednike i nepravedne.“ Kreator ne sudi tko se drţi univerzalnih zakona, a tko ih krši. Ipak ljudska bića (i duše u svemiru) koje inzistiraju na suprotstavljanju Boţanskim principima će doţivjeti posljedice ţivota izvan ravnoteţe sa prirodnim tokom Kreacije. Riječ o NESARI

190 |

Ovaj kanal nas je zamolio da priĉamo o jednom od ekonomskih programa koji se trenutno reklamira na vašem svijetu. Mi se obiĉno ne bavimo sa specifiĉnim projektima. Ipak, zbog uĉestalosti ovog sistema, dodat ćemo naše opaske. Sjetite se da sva gledišta, ukljuĉujući i naše su samo gledišta. Iako mi vibriramo na vrlo visokoj frekvenciji, u odnosu na vašu Zemaljsku razinu, to nam ne daje nikakav poseban kredibilitet osim predanosti prema istini. Zbog toga vam samo nudimo naš stav i ne trebate uzeti ovo kao bilo ĉije evanĊelje. Vaš program zvan NESARA (mi ĉak nismo sigurni što ova kratica znaĉi, nešto kao „Nacionalna ekonomska sigurnost i postupak reforme“ ili „Nacionalni ekonomski sigurnosni postupak za obnovu Amerike“) je uveden u SAD-u od ĉlanova vladajućeg politiĉkog tijela u pribliţno 2000.godini. Postojali su elementi programa koji su osiguravali sredstva za one ispod linije siromaštva prema financijskim struĉnjacima i statistiĉkim odjelima. Zakonodavstvo je bilo ubijeno u pod-odboru (mi vjerujemo da prijedlog nije ni imao šanse da bude izglasan potpunim vladinim tijelom SAD-a). Nakon obustave prijedloga, grupa pre-revnih, new age ljudi (to je termin ovog kanala, a ne naš), je nastavila promovirati prijedlog, ĉak i ako on nije dobio podršku od vlade. Ĉini se da je ta grupa duša koji su se nazivali Dove,ili tako nešto, primila kanalizirane poruke koje su predlagale da ako oni promoviraju prijedlog meĊu obiĉnim ljudima, vlada će ispuniti obećanja koja su obećana za vrijeme prve legislacije. Ta obećanja su navodno ukljuĉivala davanje velike svote novca obiĉnim ljudima – nekoliko milijuna dolara po osobi ili tako nešto. Budući da nismo proĉitali detalje prijedloga (i ne ţelimo to napraviti jer nije vaţno za našu misiju), mi zapravo ne znamo da li je tako nešto bilo reĉeno. Sa energetskog stajališta, mi ne vjerujemo da je ikada postojala bilo kakva namjera vladine agencije da distribuira tolike koliĉine novca obiĉnim ljudima, ali izgleda da neke pristalice „novog doba“ i dalje obećavaju da će vlada isplatiti milijune dolara obiĉnim ljudima. Ideja koja se ovdje pojavljuje je da bi se bogatstvo ove odreĊene nacije (SAD) trebalo podjednako raspodijeliti izmeĊu obiĉnih ljudi, umjesto da je koncentrirano u rukama nekoliko bogatih individualaca (vladajuća elita). Dok postoji dobrobit od ove ideje, i neko od onih koji je promiĉu istinski ţele vidjeti svakog pojedinca uzdignutog na visoki standard ţivota na Zemlji, oni koji su odgovorni za tu ideju su ili vrlo naivni u tome kako vladajuća elita djeluje na Zemlji, ili namjerno krivo usmjeruju duše Zemlje za svoju osobnu korist (ego). Kad energetski gledamo ovu grupu koja sama sebe naziva Dove, ĉini se da su neki od njih altruisti dok su drugi uhvaćeni u poroke ega. Dragi Kreatori, dopustite nam da ponovimo nešto od onog što smo rekli ranije. Postoji mnogo duša (pribliţno 75% do 80% od onih na Zemlji) koje još uvijek djeluju pod svjesnosti „odvajanja“, što znaĉi da ili igraju ulogu ţrtve i vjeruju u
191 |

nedostatak i oskudnost i time su voĊeni onima ĉija primarna ţelja je kontrolirati i manipulirati drugima kako bi ispunili svoje „sebiĉne“ potrebe, ili su ĉlanovi vladajuće elite ĉiji primarni fokus je ostati na vlasti. To su dakako potrebe viĊene iz njihovog ega i temelje se na identifikaciji sa fiziĉkom formom. Većina tih duša planira otići sa Zemlje za vrijeme promjena, dobrovoljno ili nedobrovoljno, ovisno o njihovoj percepciji. Samo mali postotak njih je otvoreno za ideju dijeljenja svojeg bogatstva. Većina ljudi je radila cijeli ţivot da steknu prividnu kontrolu koju imaju danas, i nemaju nikakvu namjeru predati svoje bogatstvo koje bi grupa altruista podijelila obiĉnim ljudima. Mi ponovno kaţemo da je razumijevanje takozvanih „sila tame“ presudno za razumijevanje vašeg Sebstva. Sa više perspektive dio vašeg Sebstva ostaje u tami i to će biti tako sve dok sve duše ne doĊu do Svjetla. Razumijevanje, u ovom sluĉaju znaĉi puštanje svjetla u mraĉne dijelove vašeg ega. Jednom kad dobijete razumijevanje, tada je moguće predvidjeti akcije tame i planirati u skladu s time, ali to nije moguće sve dok maknete sve psihološke barijere i pretvaranja vaše vlastite svjesnosti. Kao ĉiste i sjajne ekstenzije Kreatora, moţete toĉno predvidjeti generalne trendove i aktivnosti sila tame, jer ih duboko razumijete – kako djeluju i zašto, itd. Vjerojatno će mnogo nakon 2015.godine, prije nego što se prosvijetljena ekonomija ustali u razvijenim drţavama na Zemlji. Svjesnost vašeg svijeta je još uvijek pregusta da bi mogla prihvatiti ideje viših istina i primijeniti ih kroz svoje vlade. One duše koje obećavaju velike svote novaca obiĉnim ljudima, ne razumiju sile tame i naţalost neki od vas nisu koristili svoju razboritost kada ste istraţivali tvrdnje grupe Dove i ostalih grupa sa sliĉnom svjesnosti. Mi razumijemo vašu ţelju da doţivite prosvjetljeni ekonomski sistem na Zemlji. Mi dijelimo to isto mišljenje sa vama. Kao što znate, u razliĉitim svjetovima od kojih se sastoje više razine, ekonomski sistemi su ili prosvjetljeni ili ne postoje jer su nevaţni u svijetu koji zna da je svemir pun beskrajnog obilja. Ono što kaţemo je da na većini svjetova u ovom svemiru ne postoje oni koji „imaju“ i „nemaju“. Taj koncept je nametnut od sila tame kako bi oni mogli kontrolirati planete kao što je vaša. Samo se otprilike 20% svemira sastoji od grupa koje vjeruju u ideje „više za mene, manje za tebe“. Na niţim gustoćama prirodnog svijeta, postoji istina u tome da se stvorenja moraju natjecati i koristiti svoj instinkt kako bi preţivjeli, ali vi koji ste stvoreni na sliku i priliku Boga ne trebate vjerovati u te stvari osim ako se na poistovjećujete sa niţim gustoćama. Vaši prosvjetljeni pomagaĉi sa viših razina vas mole da odmah odustanete od tih iluzija, ĉak i ako ţivite meĊu onima koji u njih vjeruju. Vi se budite dok oni još
192 |

uvijek spavaju. Njeţno i polako će se i oni probuditi, na vašom i našom pomoći. Moţda je teško vjeţbati strpljivost, ali je strpljenje neophodno. Većina vas će doţivjeti dan kada će se obilje svemira manifestirati na Zemlji. To će biti vrijedno doĉekati. Do tada se morate suzdrţati od vjerovanja u iluzije, ukljuĉujući i iluziju da će tamne sile samo magiĉno nestati i doći na svijetli, bez ikakvog stvarnog truda. Moţda će neki od vaših marljivijih ĉlanova ĉovjeĉanstva stvoriti novu valutu i dovoljno vas će se uskladiti sa tim novim ekonomskim sistemom da se dobije zamah koji će kasnije prevladati stari sistem. Ipak, za to će trebati vremena. Zemljine promjene će uskoro biti u centru zbivanja i većina duša će biti usmjerena na ispunjenje svojih odabira koji su odluĉili za vrijeme promjene. Kada se promjene smire (negdje iza 2030, sa kratkim periodom oko 2015), paţnja će se usmjeriti na obnovu i izgraĊivanje svijeta, a kako bi se uspjelo u tome, prosvjetljeni ekonomski sistem će biti potreban, baziran na principima istine. Mi, vaši vodiĉi na višim razinama ćemo vam rado ponuditi našu pomoć na bilo koji naĉin. U meĊuvremenu, ova knjiga (i druge poput nje) će vam pomoći da osvijestite zadatke pred vama. Dodali smo ovaj govor o NESARI, ne da vas obeshrabrimo ili razoĉaramo, nego da vam pomognemo shvatiti veliĉinu onog protiv ĉega se borite, znajući da uistinu postoji samo Jedan Bog, Jedna Neograniĉena Stvarnost. U tom smislu, istina će svakako pobijediti, jer drugaĉije ne moţe biti. Sada ćemo se usmjeriti na politiĉki proces. Politika Mnoge vaše zemlje imaju redovite izbore i vi ste pod iluzijom da vi stvarate vodstvo koje predstavlja vaše vrijednosti i ideale. To nije tako. Sa nekoliko manjih iznimaka, takozvani „odabrani“ voĊe imaju vrlo malo zajedniĉkog sa vodstvom ljudi. Oni takoĊer nisu direktno dio iluzije o kontroli, manipulaciji i dominaciji društva. Oni su samo lutke vladajuće elite, i dobivaju svoja usmjerenja od konglomerata sa posebnim interesima, lobista i „crnih operativaca“, koji funkcioniraju izvan proraĉunske kontrole odabranih stranaka. Većina odabranih voĊa nema pojma o tome tko kontrolira društvo. Oni samo rade svoj posao, koji se uglavnom sastoji od toga da ih se ponovno odabere, i od ĉestog propitivanja što zapravo rade. Kao i u razliĉitim društvenim sistemima, politiĉka struktura će se poĉeti lomiti kada se Zemlja pribliţi zenitu promjena. Mnogi politiĉki skandali će iznijeti na svjetlo ono što je već postojalo dugo vremena, ali što se ignoriralo zbog masovnog poricanja od strane politiĉara i ljudi koje bi oni trebali predstavljati. Rješenje je, kao i uvijek, da individualci unutar politiĉkog sistema razviju veću svjesnost o prirodi duše, i da shvate da ih nijedan autoritet neće spasiti od njih
193 |

samih. Prosvjetljeni individualci stvaraju prosvijetljene grupe, koje zauzvrat stvaraju prosvijetljenu politiku i procedure. To je jedini naĉin na koji se politiĉka struktura Zemlje moţe promijeniti na bolje. Kao što su vaši uĉitelji stalno govorili, promjena poĉinje unutar svakoga od vas. Vaša socijalna i politiĉka struktura će se vjerojatno potpuno slomiti prije nego što se ponovo izgradi. Moţda će postojati poduţi period kaosa i konfuzije kako stare strukture budu padale. Mnogi individualci koji se boje, će pribjeći nasilju i drugim ludostima, u uzaludnom pokušaju da zaštite ono za što misle da je njihovo. U drţavi ovog kanala (SAD), moţe doći do drugog perioda revolucije, gdje će radniĉka klasa jednostavno prestati podrţavati elitu. Moţda prestanu plaćati poreze, ili se neće ţeljeti ponašati prema pravilima igara vladajuće elite. Moţda će formirati svoje vlastite sisteme valuta i prestati trgovati sa nametnutim novcem. Neki od njih mogu stvoriti svoju vlastitu policiju. Specifična politička i vojna predviđanja Kao što smo naveli mnogo puta prije, vlade svijeta su uglavnom pod kontrolom vladajuće elite, ĉesto zvane Iluminati, koja se sastoji od malog broja individualaca i organizacija koji donose odluke koje utjeĉu na većinu svijeta. Originalna svrha Iluminata je bila da prosvijetle srca i umove duhovnih traţitelja. Danas, samo 10% njihovih ĉlanova još uvijek podrţava tu originalnu svrhu. Velika većina je zaslijepljena sa iluzijom moći i kontrole. Kako se svijet više pribliţava ĉetvrtoj gustoći, većini voĊa će postati sve teţe odrţavati tu iluziju kontrole. Ta iluzija, kao i ostale, zahtijeva veliku tajnost i poricanja kako bi se odrţala. Jednom kad svjetlost zasja u tami, tama nestaje, i tako će tamni dijelovi Iluminata koji ovise o anonimnosti i koji se skrivaju od svjetla javnosti, biti otkriveni takvi kakvi jesu – kao grupa izgubljenih duša koja se uporno drţi iluzija. Neki od prosvjetljenijih ĉlanova vladajuće elite su svjesni da promjena dolazi. Oni moţda razumiju ili ne razumiju duhovni aspekt promjene, ali mogu vidjeti da planet gubi lako iskoristive resurse i da dolazi do klimatske promjene. Neki operativci Iluminata su usmjerili svoje „crne fondove“ u planove koji su dizajnirani da ih se zaštiti za vrijeme promjena na Zemlji. Oni su izgradili velike podzemne tunele i skladišta i ĉak grade i podzemne gradove kako bi imali kontrolu nad svojim ĉlanovima za vrijeme kataklizme na Zemlji. U meĊuvremenu, vladari će uĉiniti sve što je u njihovoj moći da dobiju kontrolu nad nestajućim resursima. Zapoĉeti će ratove iskljuĉivo zbog kontrole naftnih polja i svjeţe vode. Kada postanu još više oĉajni, ĉak će preskoĉiti obiĉne formalnosti meĊunarodnog zakona u korist nemilosrdnog osvajanja. Razvrgnuti će sistem kontrole i ravnoteţe koje su postavile mnoge vlade kako bi jednoliko raspodijelile moć u sistemu. Vjerojatno će se pozivati na izvanredne zakone (takoĊer znane kao
194 |

vojne zakone) kako bi nametnuli te zakone, pravila i procedure za koje oni smatraju da su neophodni da odrţe svoju poziciju u društvu. Svjetski vojni sistemi su većinom pod kontrolom Iluminata. Razliĉite vlade biti će prisiljene ići u rat, pod maskom zaštite ljudi. Operativci Iluminata koriste umnu kontrolu i druge tehnike propagande kako bi uvjerili ljude da postoji stvarni neprijatelj koji se treba savladati. Zapravo, jedini neprijatelj postoji unutar vaše svjesnosti, u obliku straha i uvjerenja u odvojenost. Ipak, sve dok dovoljno ljudi na Zemlji to ne shvati, bjesnit će ratovi. Kako se izvori nafte i drugih resursa budu smanjivali, sve više ratova će izbijati zbog pokušaja kontrole nad zalihama. Galaktiĉka konfederacija i ostale neplanetarne organizacije će uskoĉiti kako bi sprijeĉili upotrebu nuklearnog, kemijskog i elektromagnetskog oruţja, ali će se uporaba obiĉnog oruţja nastaviti. Iako se rat moţe sprijeĉiti ako se dovoljno duša probudi dovoljno brzo, ipak je vjerojatno da će doći do trećeg svjetskog rata. Neke duše vjeruju da će im rat donijeti ono što ţele (plijen njihovih takozvanih neprijatelja), ali u stvarnosti, rat će ubrzati raspadanje 3D svijeta. Konaĉno će se vojne organizacije podijeliti i usitniti kao rezultat neprekidnog rata i razoĉaranja meĊu vojnicima. Netko je na vašem svijetu jednom rekao, „Što bi se dogodilo da doĊe do rata, a da se nitko ne pojavi?“ To će se na kraju i dogoditi. Postoji samo odreĊeni broj kvalificiranih vojnika koji se mogu boriti u ratovima Iluminata. Oni će se pokušati okrenuti egzotiĉnom oruţju koje zahtijeva manje ljudske radne snage,ali njihovi pokušaji pokretanja tog oruţja neće biti uspješni. Znajući da ne mogu jednostavno stisnuti gumb i istrijebiti svoje neprijatelje, ratnici u foteljama će biti prisiljeni uvoditi ljude koji su obiĉno premladi ili prestari da se bore. To će se dogoditi uz velike koliĉine otpora, i sve više ljudi će odlaziti iz vojske. Zbog nedostatka novca i materijalnih resursa za legalni nastavak izgradnje vojske, razliĉiti crni operativci će preuzeti situaciju, sa svojim gotovo neograniĉenim sredstvima, ali jedna stvar koja će im još uvijek trebati kako bi se rat nastavio su vojnici. Mnogi vojnici će biti bolesni (od kemijskih otrova kao što je uran, drugi će biti obeshrabreni, a neki će umirati od poremećaja imunološkog sustava. Neki će se duhovno probuditi i pitati se zbog ĉega se uopće bore. Nekoliko njihovih nadreĊenih će se takoĊer zapitati nad tom nepromjenjivom situacijom i poĉeti će rasti duhovno. Pojava Nove Zemlje Sa vremenom će populacija na Zemlji poĉeti opadati, a preostali resursi biti će konzumirani laganijom brzinom, i ravnoteţa se će ponovno uspostaviti. Oĉekuje se da će velika podruĉja planeta biti nenastanjiva mnogo godina, zbog ratova, klimatskih promjena ili bolesti. Većina gradova na morskoj razini biti će uništena. Oceani će se dići i izbrisati će obale. Mrtvi će se sakupljati sa povećanim brojem
195 |

bolesti imunološkog sustava. ZagaĊenje od rata će pretvoriti velika podruĉja zemlje u kemijska smetlišta. Suše i poplave će natjerati ostatak populacije na migraciju u potrazi za hranom i vodom. U meĊuvremenu, samo-dostatne duhovne zajednice će cvjetati i napredovati. Iako će biti još uvijek fiziĉki vidljivi mogućim napadaĉima, njihova visoka vibracija će ih uĉiniti psihološki nevidljivima. Lutajuće grupe vojnika i pljaĉkaša će doslovno proći pored mirnih sela, bez da ih uopće primijete. Radnici svjetlosti će biti zaštićeni na mnogo naĉina. Kako odašilju pozitivne vibracije, vlade, vojske, i operativci Iluminata će ih ili ignorirati ili ih neće moći pronaći. Da citiramo ovaj kanal, prosvjetljeni će „ispasti iz polja radara“. Oni koji slušaju unutarnji Boţji glas će biti voĊeni na mjesta na Zemlji koja su sigurna. Susrest će se sa drugima koji primaju sliĉne vizije. Oni će biti voĊeni kako postaviti prosvijetljenu vladu koja nije sliĉna umirućim sistemima u nesigurnim dijelovima svijeta. Neko vrijeme, prolazit će mnoge izazove, i njihov ego će se pokušati umiješati. Ali ipak, njihova vijeća biti će sastavljena od najmudrijih i najboljih, i velika mudrost će izići sa njihovih sastanaka. Sve duše će biti poštovane i cijenjene. Neko vrijeme, zajednice će biti izolirane od ostatka svijeta, ali sa vremenom će one formirati jaku meĊunarodnu mreţu svjetlosti. Naš savjet vama koji ĉitate ove poruke je isti kao što je i oduvijek bio. Rastite, evoluirajte, i širite vašu svjesnost o Neograniĉenoj Ljubavi i Suosjećanju unutar vašeg Sebstva. Krenite iz centra vašeg bića. Poĉivajte u Boţjoj svjesnosti. Nema nikakvog drugog naĉina, ako se ţelite osloboditi iluzija ovoga svijeta. Imate našu pomoć i pomoć cijele Galaktiĉke Konfederacije. Imate više pomoći nego što ste imali ikada do sad. U sljedećem poglavlju, govorit ćemo o pomagaĉima i njihovoj ulozi u transformaciji Zemlje.

Poglavlje 10 Uloga Zemljinih pomagača tijekom promjena

Kao dio sedmog i osmog Božjeg Odreda, Zemlja prima mnogo pomoći iz svih dijelova svemira. Kako bi vam pomogli da razumijete ulogu koje te duše imaju u vrijeme promjena, mi ćemo ih podijeliti u različite kategorije. Sljedeće grupe imaju utjecaj na vašu Zemlju:

196 |

1 Fizički ET-i sa ostalih zvjezdanih sistema (bića koja su sišla sa svemirskih brodova i hodaju meĎu vama, ili sa vama dijele vaš zračni prostor) 2 Astralni entiteti, uključujući ET-je u astralnoj formi (nisu jednaki entitetima koji se mogu mijenjati) 3 Eterični entiteti, uključujući bića sa četvrte i pete gustoće i duhovi Zemlje (vile, elementali tj. anĎeli prirode i božanstva) 4 Entiteti više gustoće koji su privremeno smješteni u ovoj dimenziji (bića koja su snizila svoju vibraciju kako bi se pojavila u ljudskoj formi, uključujući avatare i neke yogije) 5 Walk-ins tj. mjenjači duša (stalni kanali, parcijalne ili potpune zamjene duša) 6 Entiteti viših gustoće koji se telepatski javljaju kroz kanale na Zemlji (anĎeli, uzvišeni majstori, Bogovi Kreatori, napredni ET-i) sa nebeskih i Božanskih razina 7 Ostali entiteti visoke gustoće koji pomažu tiho, bez da su ljudi svjesni toga 8 Buduće verzije vas samih i drugih ljudi, koji se vraćaju unatrag u vremenu kako bi vam pomogli Kategorije 1 i 2 gore navedene uključuju entitete koji nisu sasvim u skladu sa Božjim principima. Iako ovo poglavlje ima naslov „Pomagači“, ono ne bi bilo potpuno bez rasprave o onima koji ometaju, ponekad sa namjerom da pomognu, ali bez razumijevanja ljudske slobodne volje koja je neophodna kako bi se istinski moglo pomoći. Započet ćemo sa dodatnim podacima o ET-ima koji su prisutni u fizičkoj formi na ili oko vaše Zemlje. Ovo može biti dodatak poglavlju 4, ali sa specifičnim informacijama u vezi promjena na Zemlji. 1 Fizički ET-i koji su povezani sa Zemljom u sadašnjosti Ove informacije stalno nadograĎuju oni ljudi koji su posvećeni praćenju i istraživanju ET prisutnosti na i oko Zemlje, pa će naš izvještaj vjerojatno biti samo potvrda onog što već znate. Naša rasprava se odvija krajem 2007. i početkom 2008.godine. Potrudit ćemo se predvidjeti vrste njihove aktivnosti do 2012.godine, na temelju komunikacije koju imamo sa nekim od tih grupa i našeg razumijevanja njihovih namjera.

ET-i koji su prisutni meĎu ljudima, i politika neuplitanja Kao što smo naveli u poglavlju 4, relativno je mali broj ET-a koji su prisutni meĎu ljudima. Razlog za tako mali broj bi trebao biti očit. Kao prvo, samo nekoliko vrsta se može uklopiti bez da netko posumnja. Samo mali broj njih može podnijeti vašu atmosferu i gravitaciju. Još manji broj njih mogu provesti odreĎeno vrijeme na Zemlji, bez padanja u vibraciji ili razbolijevanja od zagaĎenja koje je prisutno posvuda.

197 |

Neki vaši ljudi se naivno pitaju zašto se ET-i jednostavno ne spuste ispred vaših zgrada vlade, izaĎu iz broda i rukuju se sa vašim predsjednicima i premijerima, sve ispred nacionalne televizije. Stvari nisu toliko jednostavne. Kao što znate, postoje sile na vašem svijetu koje nisu prijateljski naklonjene prema drugim oblicima života. Neki se čine prijateljski izvana, ali imaju skriveni motiv da ukradu tehnologiju ET-a, ili čak i ubiju i seciraju ET-je, ili još gore, da očekuju od ET-a da riješe sve probleme čovječanstva. Sve što trebate napraviti je pogledati masu vaših SF filmova da vidite kako se um čovječanstva ponaša prema ET-ima. Istina je da se u nekoliko zadnjih godina pojavio malo prosvjetljeniji žanr SF filmova uključujući „ET- vanzemaljac“, „Bliski susreti treće vrste“, „Zvjezdani čovjek“ i „Zvjezdane staze“, da nabrojimo neke od njih. Raniji filmovi koji su uglavnom prikazivali borbe sa divljim ET-ima (obično sa Marsa)su zamijenjeni sa više eklektičnim pogledom na svemir, tako da je došlo do nekog napretka. Većini vas je očito da je veliki broj ideja koje su predstavljene u SF programima su nastale na bazi stvarnih dogaĎaja u svemiru. Viši umovi vaših filmskih i televizijskih producenata su plodno tlo za primanje telepatskih prijenosa od različitih ET-a. Samo nekoliko njih bi priznalo izvor tih ideja, ako bi im znali porijeklo. Sigurno je da mnogo njihovih vizija dolazi iz njihove vlastite Božje prisutnosti, ili su spontana reakcija njihove mašte, ali ipak, postoje neke jake paralele sa onim što se stvarno dogaĎa u svemiru. U vašoj televizijskoj seriji „Zvjezdane staze“ postoji nešto što se zove „glavna zapovijed“. To je neobično slično sa stvarnom politikom neuplitanja. To znači da se ET-i ne mogu samo tako spustiti gdje god hoće, i pokazati se domorocima različitih svjetova sa fanfarama i lupanjem u prsa. To bi vrlo vjerojatno utjecalo na vašu evoluciju duše. (Istina je da su se neke grupe već umiješale, kao što je dokumentirano ispod). Kompliciranost slobodne volje je jako zamršena, čak i nama. To je zapravno naš najveći izazov kada se bavimo sa ljudima i drugim sličnim životnim oblicima. Najočitiji razlog zašto se ET-i nisu javno pokazali na vašem svijetu, je povezan sa politikom neuplitanja koja je još uvijek na snazi na svim osim na najekstremnijim razinama. Iako postoji Božji Odred koji autorizira pomoć izvan Zemlje, ta autorizacija dolazi zajedno sa pravilima i uputama. Direktna intervencija je ograničena na neutraliziranje odreĎenog oružja masovnog uništenja i održavanje balansa i funkcije EM mreže vašeg planeta. Nikome od ET-a nije dozvoljeno otvoreno se pojaviti ispred vaših televizijskih kamera, čak i da mi mislimo da bi to imalo neku korist.

ET-i odmetnici Postoji nekoliko rasa ET-a koji nisu slijedili naredbe “odozgora“ i interveniraju na način koji nije odobren. Većina tih rasa nema u srcima vaše najbolje interese. Većina onih koji su fizički sletjeli i nalaze se sa vama na Zemlji, ne žele biti otkriveni jer imaju skrivene namjere dizajnirane kako bi preuzeli planet ili vas

198 |

zarobili zbog svojih sebičnih razloga. Nekoliko njih je jednostavno radoznalo i proučavaju ljude izbliza, ali oni su u manjini. Razmislite malo o tome. Ako „dobrima“ nije dozvoljeno da interveniraju, tko onda intervenira? Oni se ne žele pojaviti u javnosti, jer znaju da vas ima više od njih, i iskreno, oni gledaju na druge rase kao na neprijatelje (njihova svjesnost straha se širi gdje god se pojave). Mi ne kažemo da svi ET-ji koji dolaze ovdje dolaze u strahu. Postoje neke rase koje jednostavno ne razumiju politiku ne-miješanja ili opravdavaju svoj dolazak zbog toga što su na „putu Mesije“. Od 1940.godine, bilo je izmeĎu 16 000 i 23 000 ET-ja u fizičkoj formi meĎu vama, uglavnom sa Oriona i Siriusa. Mali broj Zeta Retikulinsa i hibridnih Drakosa je takoĎer hodalo Zemljom u svojoj originalnoj formi u to vrijeme, ali jedino u okviru zaštite crnih operativaca u svjetskim vladama i vojskama, ili na tajnim i udaljenim mjestima vašeg planeta. Oni ne izgledaju dovoljno ljudski da bi se mogli uklopiti meĎu ljude. Nekoliko Plejadanaca sa četvrte gustoće je takoĎer stiglo, ali njih je relativno lako uočiti jer su njihove crte lica i stas drugačiji od vašeg. Neke od rasa su ovdje kako bi pomogli čovječanstvu i jednostavno nisu baš previše mudri oko toga kako da to naprave. Većina fizičkih posjetioca ipak imaju svoj vlastiti program. Oni ili crpe zemljine resurse, prate napredak čovječanstva sa namjerom da preuzmu kontrolu nad svijetom nakon što se uništite, ili imaju na pameti još zlobniji plan zarobljavanja, kako bi vi obavljali fizičke poslove za njih ili da sudjelujete u programima razmnožavanja, ili u nekim ekstremnim slučajevima da im postanete hrana. Postoji puno senzacionalnog tiska u vezi onih ET-a koji bi sakupljali ljude za hranu, ali mi vas uvjeravamo da su takve grupe u ekstremnoj manjini i nije im dozvoljeno da opstanu na vašem svijetu. Postoje neke malo bolje ET grupe koje čuvaju nebo oko Zemlje kako bi je spasili od osvajača. Iako ta „straža“ može pomoći u nekim situacijama, oni ipak krše politiku neuključivanja. Velika većina ET-a koji žele pomoći Zemlji odaberu proći kroz inkarnacijski proces tako da iz prve ruke mogu razumjeti ono kroz što vi prolazite. To je čin nesebične žrtve u tom smislu što većina rasa zaboravi svoju svrhu i misiju jednom kad stignu na Zemlju u obliku ljudskih tijela. Proces raĎanja je prilično traumatičan za većinu duša, bez obzira da li su ljudske ili ne. Sve donedavno, nisu postojala ograničenja u tome tko se smije inkarnirati na Zemlji. To je jedan od razloga zašto postoji toliko rasa na vašoj Zemlji. Zemlja je istinski talionica galaksije. Puno problema na Zemlji potječe od činjenice da su „nepoželjni“ našli svoje sigurno utočište na Zemlji. Mnogi drugi planeti u vašoj okolici su nepovoljni za odmetničke i „lijene“ duše, ali Zemlja ima politiku otvorenih vrata, i nije odbila nikog tko se poželio inkarnirati ovdje – sve do sada. Najnoviji Odredi su promijenili ta pravila (objašnjeno u poglavlju 2). Zvjezdane rase na Zemlji

199 |

Sada postoji preko 22 zvjezdane rase koje se inkarniraju na Zemlji. Velika većina inkarniranih duša ima mješavinu nekoliko zvjezdanih sistema u svojoj DNA, što znači da su iskusili više života na drugim svjetovima prije nego što su došli na Zemlju. U nekim slučajevima, u svojoj povijesti, duše su se izmjenjivale izmeĎu Zemlje i drugih svjetova. Te duše koje su proživjele većinu svojih života na drugim svjetovima i relativno su nove na Zemlji se često zovu „zvjezdano sjeme“. U prošloj knjizi ovog kanala, „Life on the cutting egde“, uključena je analiza postotka različitih zvjezdanih rasa. Otkad je ta knjiga objavljena, brojevi su se samo malo izmijenili. Sada, na primjer, ima manje Zeta Reticulinsa. Kako Zemlja podiže svoju vibraciju, postojat će ograničenja oko toga tko se smije inkarnirati na Zemlji. Jednom kad Zemlja dosegne četvrtu vibraciju, samo duše koje vibriraju na četvrtoj gustoći će moći dobiti ljudsko tijelo (ili svjetlosno tijelo u slučaju pete gustoće). To znači da rase koje još uvijek vibriraju na 3D, neće moći doći na Zemlju. Oni će se inkarnirati na drugim 3D planetima. Mnogi od vas koji čitate ovo ste nekoć bili ET-i koji su se inkarnirali u ljudsku formu. U osnovi su svi ET-i jer ste potekli od duša na sedmoj gustoći puno prije nego što ste došli na Zemlju. Neki od vas su se više identificirali sa Zemljom od drugih. Ako imate puno originalne Plejadanske DNA, tada se smatrate „originalnom rasom“, ali je rijetko naći duše koje su provele sav svoj napredak kroz različite živote isključivo na Zemlji. Svrha ovog dijela knjige je da opiše uloge različitih ET-ja i anĎeoskih pomagača za vrijeme promjena na Zemlji. Nećemo raspravljati o povijesti ET intervencija na Zemlji. Ponešto od tih informacija je dostupno u poglavlju 3 i 4, a nešto je dostupno iz drugih izvora. Ovaj kanal vas može uputiti na preporučenu listu knjiga. Ipak ćemo vam dati izvještaj napretka različitih ET grupa koje posjećuju Zemlju i opisat ćemo kako najbolje možemo, njihove namjere u godinama koje slijede. Isto kao i vi, i oni imaju slobodnu volju, i mogu se predomisliti, pa možda ove informacije treba povremeno ispraviti. Najnovije informacije o Zeta Reticulinsima Postoje najnovije informacije koje predpostavljaju da Zeta Reticulinsi tipa 1 (sa kratkim alabasterskim bijelim tijelima, velikim okruglim glavama i velikim bademastim očima) i Zeta Retikulinsi tipa 2 (često zvani Sivi sa kratkim vretenastim rukama, i nogama, svjetlo sivom pjegastom kožom, velikim izduženim glavama, i tamnim bademastim očima) su uglavnom dovršili svoju misiju na Zemlji i vraćaju se u svoje originalne svjetove. To je djelomično točno, jer je postojalo nekoliko podgrupa Zeta, koji su se uspješno križali sa ljudima i izvukli su neophodne DNA kodove kako bi produžili svoju vrstu. Dok su neki od njih produžili svoj opstanak kroz ekstrakt DNA, drugi su uspješno stvorili hibride kroz razmnožavanje sa ljudima, ili prijenosom Zeta sperme u ljudske žene. Uvelike su bili neuspješni sa prijenosom ljudske muške sperme u Zeta žene, zbog atrofiranih organa muških i ženskih Zeta. Kao što smo ranije naveli, postojali su brojni projekti razmnožavanja od 1940. na Zemlji. Vrhunac toga je bio 1970.-tih i 1980.-tih i polako je opadao od tada. Zete
200 |

tipa 1 i 2 imaju malu ulogu u Zemljinim promjenama u smislu da ne utječu na generalni Božji plan toliko mnogo. Najznačajniji aspekt njihove uključenosti u Zemlju uključuje hibride koji su stvoreni u njihovoj želji da spase svoju rasu. Dok je duh vječan i duh Zeta će živjeti vječno, želja mladih Zeta duša da iskuse svijet u fizičkoj formi je bila pokretačka sila iza njihove posjete Zemlji. Neke od hibridnih rasa će ići na Zeta Retikulus zvjezdane sisteme i uklopit će se sa tamošnjim civilizacijama, dok će se drugi koji vibriraju na 4.gustoći, vratiti na Zemlju jednom kad se promjene malo smire. Unatoč tome, još se nekoliko Zetaljudskih hibrida nalazi zajedno sa ljudima na Zemlji i oni se uspijevaju uklopiti sa drugim ljudima. Mnogi od njih će preživjeti Zemljine promjene i biti će dio novonastale civilizacije nakon velikih nebeskih dogaĎaja u 2012, 2017 i 2030.godini. Zeta Retikulinsi tipa 3 su općenito svrstani pod Zeta-Drako hibride i ti entiteti su dosad sakupili mnogo negativnog publiciteta, sa valjanim razlogom. Čini se da oni utjelovljuju najgora DNA vlakna, u smislu da su najmanje otvoreni za put prosvjetljenja, i najvjerojatnije će uzrokovati neravnotežu i uništenje na svojem putu. U ranijim radovima ovog kanala, on je kratko pričao o Zetama tipa 3 i savjetovao je ljudima da ih izbjegavaju pod svaku cijenu. Ta odmetničk grupa će nestati kad Zemlja povisi svoju vibraciju, zbog nekompatibilnosti Zemljine atmosfere i vibracije sa svojom gustom 3D formom. Zbog intervencije od dobrih grupa, prisutnost Zeta tipa 3 oko Zemlje je više neugodnost nego stvarna prijetnja, i kako se Zemlja nastavi podizati u vibraciji, postat će im teže zadržati se čak i u svojim brodovima oko Zemlje. Svjetli i tamni Orionci Najveća grupa duša na Zemlji je još uvijek sa Oriona. Do toga je došlo zbog takozvane Luciferove pobune koja se pojavila prije pola milijuna godina na Zemlji. Za vrijeme tog dogaĎaja, koji je detaljno opisan u poglavlju 3, duše sa Rigela i Betelgiusa iz konstelacije Oriona došle su na Zemlju u velikom broju. To je bila tiha invazija u smislu da su se inkarnirali u većinsko Plejadansko stanovništvo, i time su razrijedili Plejadansku DNA sa Orionskom DNA, bez da je itko primjetio. Orionska DNA je bila više agresivna i ratnička od mirne Plejadanske DNA, ali je bila dovoljno slična da bilo koja duša na Zemlji primjeti lagane promjene koje su nastajale u „ljudskoj prirodi“, sve dok nije bilo prekasno. Nešto natjecateljskog duha u ljudima postoji zbog identifikacije sa životinjskim oblikom (3D tijelo), ali većina toga bila je ugraĎena u ljude uvoĎenjem Orionske DNA u kombinaciji sa Drakonskom DNA. U ovom trenutku, imate mnogo egzotičnih kombinacija Orionskih i Drakonskih hibrida u ljudskoj rasi. Kako se Zemlja približava Galaktičkoj promjeni, mnogi osjećaji i dojmovi će se pokrenuti unutar DNA tih hibrida. Neki će ljudi sa visokim postotkom negativne Orionsko-Drakonske DNA početi izražavati svoje nasilnije karakteristike, ovisno o tome kako su navezani na puteve negativnih Orionaca i Drakonaca. Druge će privući svjetlo, i možda provedu mnogo vremena i truda u „popravljanju grešaka“ iz prošlosti.

201 |

Nažalost (sa stajališta treće gustoće) većini Orionaca će biti vrlo teško pomaknuti se iz treće gustoće i ostati sa Zemljom. Iako su Orionci unutar svoje konstelacije prilično evoluirali od vremena Luciferove pobune i sada su 80% svjetlost, Orionci na Zemlji su samo 20% svjetlost. Dok Orionci sa 20% svjetlosti zvuče puno bolje od Drakonaca sa 10% svjetlosti, čisti broj negativnih Orionaca će biti drastično velik u populaciji ljudi koji će odlaziti sa Zemlje za vrijeme Galaktičke promjene. Duše Orionaca će donjeti odluku negdje izmeĎu ove godine i 2012, ako već sad to nisu učinile. Odlučiti će da li su spremne ili ne primiti dovoljno svjetlosti da ostanu sa Zemljom za vrijeme njenih promjena. To će biti težak zadatak većini njih, ali odluka koju je donjela njihova duša će prevagnuti. Onima koji su bili na svjesnom putu duhovne evolucije će biti lakše, nego onima koji se počnu buditi zadnje minute jer je njihov život na Zemlji ugrožen. Sjetite se, dragi Kreatori, da nije pogrešno ako duša odluči napustiti Zemlju. Svako biće u Kreaciji s vremenom otkrije da postoji savršeni Božji Plan ispod naizgled velikog kaosa i nereda. Kao što smo naveli puno puta prije, postoji već nekoliko planeta koji su postavljeni da primanje duša koje će se diskarnirati. Većina Orionaca će primiti najbolje upute od prosvjetljenih voĎa tih planeta. U nekim slučajevima, planeti koji primaju Orionce biti će više negativno polarizirani na taj način da će biti primarno postavljeni za primanje ratnih grupa koje žele nastaviti sa svojim konfliktima. Ipak, takvi planeti će biti u karanteni i neće moći utjecati na mirnije Orionce koji ulaze u ostale planetarne sfere. (2) ET-i koji utječu na Zemlju sa astralnih razina Postoje brojni ET-i koji nisu mogli ispuniti svoju svrhu na Zemlji, samo promatranjem Zemlje iz njihovih brodova ili inkarnacijom i dobivanjem ljudske forme. Takvi entiteti će se često nastaniti u paralelnim razinama koje su blisko povezane sa Zemaljskom razinom. Postoje mnoge pod-razine astrala kojima se može prići na različite načine osim fizičke smrti. Bića mogu ući u ta carstva i komunicirati sa čovječanstvom kroz parcijalnu ili potpunu astralnu opsjednutost. Mnogi ET-i utječu na ljude iz nevidljivih podrazina astrala. Dok su te astralne podrazine prepune duševnih fragmenata, diskarniranih entiteta i sličnog, postoje takoĎer i različite ET rase koje proučavaju i utječu na Zemlju sa tih razina. Drakonci su jedni od njih. Mehaniku procedure pomoću koje duše nastanjuju različite podrazine ćemo ostaviti za kasnije, jer je to vrlo složena tema koju trebamo opisati u puno svezaka da bi je dobro objasnili. U ovoj knjizi, samo ćemo objasniti ulogu tamnih Orionaca i tamnih Drakosa na astralnim razinama.

Svjetli i tamni Drakosi i njihova budućnost na Zemlji Približno 10% Drakosa je odabralo pomaknuti se prema Svjetlu, što znači da su prepoznali prirodni napredak svih životnih oblika, tj. da rastu i postanu poput našeg Kreatora. Za neke, to će biti dugačak i težak put, posebno zbog ogromne
202 |

količine negativne karme koje su sakupile Drakonske rase u zadnjih 10 milijuna godina. Drakonski zvjezdani sistem, kao što je konstelacija Oriona i mnoge druge, je značajno evoluirao od vremena kad su odmetnički Drakosi došli na Zemlju (objašnjeno u poglavlju 4). Dok je Alpha Drakonis iza Oriona u smislu da većina Drakosa još nije prihvatila ideju uzdizanja duše, ipak postoje velika dostignuća i unutar svijeta Drakonaca. Visoko vijeće Drakonaca koje se sastoji od uglavnom prosvjetljenih duša sedme gustoće koji su već davno prošli uzdizanje, je slalo ambasadore na Zemlju kako bi pomogli tamnim Drakoncima da se vrate svjetlu. Morate se sjetiti, dragi Kreatori, da te realnosti svjetlosti i mraka izričito vrijede u nižim gustoćama, ali budući da je većina ljudi još u trećoj i četvrtoj gustoći, neophodno je da objasnimo što se dogaĎa unutar tih svjetova u terminima koji su vama razumljivi. Sada ćemo nastaviti. Kako se Zemljine promjene budu ubrzale, visoka vijeća Drakonaca, sastavljena od prosvjetljenih bića sedme gustoće, su slala najbolje i najinteligentnije Drakonce da se inkarniraju na Zemlji u nadi da mogu izbalansirati veliku negativnu Drakonsku prisutnost na astralnim razinama oko Zemlje, kao i ljudskodrakonske hibride koji su meĎu vama. Neki učitelji su dali ime „zmajeva djeca“ tim prosvjetljenim Drakoncima koji trenutno nastanjuju ljudsku formu. Da ne potrošimo previše vremena na davanje informacija koje su već dostupne iz drugih izvora, sada ćemo osvježiti vašu memoriju sa trenutnom ulogom i funkcijom tamnih Drakonaca na Zemlji. Tamni Drakonci trenutno postoje u 3 oblika na i oko vašeg planeta. 1 Inkarnirani su u ljudskoj formi, i njihov DNA je izmješan sa DNA drugih zvjezdanih rasa. Inkarnacija u ljudsku formu stvara mnogo poteškoća tamnim Drakoncima jer su vozila kroz koja se oni inkarniraju rijetko napravljena od čiste Drakonske DNA. Kao što znate, većina ljudi se sastoji od mnogo različitih zvjezdanih rasa, i tako inkarnirani Drakonci takoĎer razrjeĎuju svoj DNA sa ostalim rasama kada se inkarniraju. 2 Oni kruže nižim i srednjim astralnim razinama kao duševni fragmenti. Namjera tih astralnih bića je opsjednuti što više ljudi je moguće, na način da priljepe svoju energiju na dušu čovjeka. Oni se zakače na duše koje imaju različite DNA konfiguracije, ali posebno na one koje već u sebi sadrže Drakonski DNA. 3 Oni postoje u prijelaznom stanju unutar podrazina Zemlje gdje promatraju i utječu na čovječanstvo iz svemirskih brodova, koje pokreću iz svojih carstava. Postoji mnogo pogrešnih informacija u vezi Drakonskih sposobnosti da se pretvore u ljudski oblik kako bi bili slični ljudima. U stvarnosti promjena obličja je vrlo napredna tehnika rezervirana za one duše koje su evoluirale na devetu ili višu gustoću. Prividna promjena obličja koju vide vidovnjaci je zapravo samo obična astralna opsjednutost. Astralni duševni fragmenti tamnih Drakosa, gladni da ukradu energiju i ţivotni silu od ljudi koji to ne oĉekuju, lutaju po astralnim razinama u potrazi za onim ljudima koji najviše odgovaraju njihovim poremećenim energetskim poljima. Omiljene
203 |

mete su ljudi sa ţeljom za moći i kontrolom, jer je to dominantna vibracija tamnih Drakosa. Zbog toga što ne mogu kontrolirati Zemlju direktno jer nisu kompatibilni sa Zemljinom gravitacijom i atmosferom, oni pokušavaju kontrolirati Zemlju inkarniranjem u ljudsku formu ili opsjedanjem ljudi sa astralne razine. Ulaţenje u tijela svjetskih voĊa koji već imaju jaku iluziju moći i kontrole je vrlo poţeljno za tamne Drakose, jer je to sljedeća najbolja stvar nakon što ne mogu imati Zemlju samo za sebe. Vaše svjetske lidere uvelike opsjedaju tamni Drakosi. Prema najnovijim statistikama iz Akaških spisa, gotovo 60 % predsjednika, premijera, kraljeva, kraljica, izabranih voĊa, diktatora, itd. su djelomiĉno ili potpuno pod utjecajem tamnih Drakosa i njihove braće, tamnih Orionaca. Dok tamni Orionci ĉine mnogo veći postotak u generalnom broju ĉovjeĉanstva i duša koje lutaju astralnim razinama, tamni Drakosi imaju najviše publiciteta zbog njihove vrlo intenzivne negativne prisutnosti i ţeĊi za moći i kontrolom. Te kvalitete su malo manje izraţene kod tamnih Orionaca, ali su još uvijek dominantne. Tamni Drakosi neprestano traţe nove naĉine da usavrše njihove obiteljske linije i da uvedu nova ratniĉka DNA vlakna u tu mješavinu. Oni smatraju ljude svojom hranom za njihove osobne sebiĉne namjere. Ipak, zbog velike prisutnosti prosvjetljenih ET-a i uzvišenih bića na i oko Zemlje (kao dio Sedmog Odreda), sposobnost Drakosa da kontroliraju Zemlju je znatno smanjena. Ako se ne nalazite pod utjecajem straha, zlobe, pohlepe, ljutnje i potrebe da kontrolirate druge, tada vjerojatno nećete biti direktna meta napada Drakosa (fiziĉkog ili astralnog napada). Spoznavanje poloţaja Drakosa i razumijevanje njihove svjesnosti je vrlo vaţno, jer njihovo nijekanje samo produţuje njihov program. Tamni Drakosi (i tamni Orionci) ovise o neznanju masa kako bi provodili svoje planove na Zemlji. Mnogo njih poĉinje shvaćati da je njihovo vrijeme na Zemlji gotovo isteklo zbog ubrzanih energija Galaktiĉke promjene i precesijskog poravnanja. Zbog toga, oni postaju sve više oĉajni u njihovom pokušaju da se dobiju kontrolu nad Zemljom od Lyra/Vega humanoida. Zbog toga većina vas na Zemlji svakodnevno doţivljava velike neravnoteţe energije. Vaši vidovnjaci su vam rekli da se vodi borba u nebesima. To je istina samo iz pozicije niţih razina. Mi na višim razinama se ne ukljuĉujemo u te beznaĉajne konflikte, ali vam ih pokazujemo kako bi vam pomogli da se oslobodite. Teško je prijeći preko iluzija ako ne znate razliku izmeĊu istine i iluzije. Glavna vrijednost rasprave o tamnim Drakosima je da vam pomognemo shvatiti što se dogaĊa na pozornici svjetskih zbivanja i vodstva. Vrlo malo vaših takozvanih voĊa zapravo razumije da su opsjednuti od strane negativnih ET-a. Oni smatraju da su pohlepa, natjecanje, ratniĉki mentalitet i igrice moći dio ljudske prirode. Većina njih vjeruje da rade nešto ispravno i dobro. Mnogi su zaluĊeni religioznim vjerskim sistemima koji naizgled opravdavaju njihove akcije. Veliki broj svjetskih voĊa koji su pod utjecajem tamnih Drakosa i Orionaca vjeruje da ispunjavaju religijska proroĉanstva time što zapoĉinju rat na Srednjem Istoku. Oni ne shvaćaju da su tamni Sirianci donjeli većinu religijskih proroĉanstava na Zemlju, kako bi kontrolirali mase. Većina tamnih Drakosa i tamnih Orionaca
204 |

jednostavno padaju u istu zamku kao i tamni Sirijanci. Ipak ćemo zasada ostaviti našu diskusiju na tamnim Drakosima. Uskoro vibracija Zemlje više neće podrţavati prisutnost tamnih Drakosa, i oni će biti prisiljeni pustiti tijela svojih domaćina i premjestiti se u paralelne astralne razine oko nekog drugog planeta koji više odgovara njihovoj razini vibracije. To je već poĉelo u nekim sluĉajevima, ali će biti više uoĉljivo nakon 2008.godine. Neki od svjetskih voĊa će se vratiti svom ljudskom razumu i poĉet će biti više sousjećajni i dobri, dok će drugi vjerojatno ući u stanje privremenog ludila. Nekoliko njih si moţda oduzme ţivot, ili naĊu neki prikladan naĉin da izaĊu sa ovog planeta. Neki moţda odaberu da postanu ţrtve rata i pobuna. Jedino ako su u stanju utjecati na veliki broj neukih ljudi, tada će se njihova šarada nastaviti, a ĉak i tada će trajati još samo nekoliko godina. Oni su sposobni povući za sobom veliki broj nesumnjiĉavih duša (npr. slijepac vodi slijepca preko ruba stijene, kao što smo rekli u prethodnom poglavlju). Ovisno je o svakome od vas da se oslobodite njihovog utjecaja psihološkim ĉišćenjem SVIH negativnih emotivnih uzoraka i negativnih sistema uvjerenja. Imate našu pomoć u tome, i pomoć tisuća uzvišenih bića, u vašoj potrazi za slobodom. Iluzija Neba Tamni Drakosi i tamni Orionci, uz pomoć ostalih unutar Iluminati organizacije, razmišljaju o prikazivanju jednog dogaĊaja, koristeći sofisticiranu tehnologiju, koji je dizajniran da stimulira „zanos“, kršćanski termin koji se odnosi na iskrivljenu sliku uzdizanja. Neki ĉlanovi Iluminata se mogu pojaviti ispred masa u obliku holografske projekcije, sa namjerom da prevare ljude da povjeruju da su oni Boţji glasnici. Njihov stvarni motiv je da utjeĉu na naivne mase koje će se ukrcati na njihove svemirske brodove ili ući u njihove podzemne baze, gdje će biti zarobljeni od strane „Novog svjetskog poretka“ Iluminata, na jedan ili drugi naĉin. Ako dovoljno prosvjetljenih Drakosa i Orionaca otkrije njihove zlobne namjere, Iluminati će biti prisiljeni smisliti drugi plan i njihovom bezuspješnom pokušaju da zadrţe kontrolu na Zemlji. Broj svjetlih Drakosa se povećava na Zemlji. Oni se utjelovljuju u tisućama, kao „zmajska djeca“. Oni su mirni ratnici. Oni neće tolerirati rat, konflikt, siromaštvo i jad. Udruţit će se sa svjetlim Orioncima kako bi patnju na Zemlji priveli kraju. Iako oni ĉine samo 10% populacije Drakosa, imaju podršku mnogih dobrih grupa, ukljuĉujući prosvjetljene Andromedance, Plejadance i Sirijance. ET-i koji se mijenjaju Postoje brojne ET grupe koje djeluju sa treće i ĉetvrte gustoće, ali su razvili tehnologiju koja ih ĉini nevidljivima za ljudske oĉi. Na taj naĉin mnogi ET-i upravljaju svojim brodovima bez da ih itko vidi. Njihovi brodovi se samo lagano pomaknu iz vodljivog spektra pa ih 3D ljudi ne mogu vidjeti. Koncept fazne promjene je malo drugaĉiji od drugih ideja koje smo naveli. Nećemo ulaziti u tehniĉke detalje faznih promjena. Vaša Zemlja koju sada doţivljavate na trećoj i ĉetvrtoj gustoći, isto ima i dio na
205 |

petoj gustoći koji postoji upravo sada, ali osim ako ne izmijenite svoju fazu i frekvenciju, nećete ga vidjeti. Ako podignete svoju frekvenciju, tada ćete postati svjesni stvari za koje prije niste znali da postoje. Kako se krećete u neke gustoće, postat ćete svjesni bića koja su tamo postojala cijelo vrijeme, koje prije niste mogli vidjeti. Otkrit ćete da svijet pete gustoće nalikuje na neki naĉin vašem sadašnjem svijetu, ali je puno ţivlji i sadrţi stvari kojih nema na niţim razinama. Kada se uzdignete, postat ćete svjesni ET-ja koji se mijenjaju i drugih ţivotnih oblika. (3) ET-i koji utjeĉu na Zemlju sa eteriĉnih razina Uloga Sirijanaca Jedna od najsvjetlijih toĉaka u svjetlo-tamnoj drami koja se odvija na Zemlji ukljuĉuje Sirijance. Ako se sjećate ĉetvrtog poglavlja, Sirijanci (sa Sirius A i B zvjezdanih sistema) su bili jedni od bogova drevnog Egipta i Grĉke, kao i bogovi u Starom zavjetu kršćanske Biblije. Moţete ih takoĊer pronaći u drugim religioznim skriptama, ukljuĉujući i Kuran i indijske tekstove, pod razliĉitim navodima. Danas mnogo Sirijanaca stanuje na ĉetvrtoj gustoći, i okupira više astralne i niţe eteriĉne razine oko Zemlje. Zbog toga je većina njih nevidljiva ljudskom oku, iako oni takoĊer imaju i fiziĉke brodove oko Zemlje. Veliki broj Sirijanaca su ovdje na „milosrdnoj misiji“ da se iskupe za svoje greške iz prošlosti. Oni se konaĉno iscjeljuju i kreću prema svjetlu. Utjecaj Iluminata Organizacija Iluminata se znatno povećava u razdoblju promjena na Zemlji, jer se sastoji od kombinacija Drakosa, Orionaca, Sirijanaca i Plejadanaca (kao i nekoliko Andromedanaca). Korumpirana svećenstva kojima uglavnom upravljaju Sirijanci su postala tajna društva Iluminata, ukljuĉujući i one dobro poznate kao Red Masona i Red Ruţinog Kriţa. Danas, pribliţno 10% ĉlanova gornje loţe su radnici svjetla, dok je velika većina zaslijepljena idejom da imaju tajne moći nad drugima i time su na strani tame. Mnogi od ĉlanova visokih redova tih tajnih društava su svjesni ET prisutnosti na Zemlji i znaju da dolaze ogromne promjene za ljude na Zemlji. Svjetli i tamni Sirijanci su obavijestili voĊe tih grupa o dolazećim promjenama (iz njihove perspektive) i neprosvjetljeni Sirijanci utjelovljeni unutar Iluminata ţive u uvjerenju da su oni Boţji odabranici i da zasluţuju posebno mjesto u velikom planu. Zbog toga, oni su ukljuĉili pomoć Zemljinih vojnih snaga kako bi iskopali velike podzemne tunele i gradove gdje se njihovi ĉlanovi misle povući za vrijeme kataklizme. Njihov plan naravno je kolonizirati Zemlju jednom kada se stvari na površini smire. Ono što inkarnirani Sirijanci i njihovi sljedbenici ne shvaćaju je da ĉak i ako fiziĉki preţive, još uvijek će se trebati aklimatizirati na vibraciju ĉetvrte gustoće nove Zemlje. Njihova tijela, skivena duboko ispod Zemlje, još će biti pod utjecajem Zemljinih vibracija, i njihov imunološki sustav će vjerojatno otkazivati ako ne zadrţe korak sa Zemljom za vrijeme njenog uzdizanja. Kao što smo naveli prije, naš pogled na Akaško polje Zemlje ukazuje na to da će
206 |

puno više duša otići od otkazivanja imunološkog sustava, nego od svih drugih razloga zajedno. Naravno, istinski uzrok smrti fiziĉkih tijela tih duša moţe biti zamaskiran uvoĊenjem egzotiĉnih virusa i bakterija, ali ti agresivni organizmi ne mogu napasti tijelo koje je u ravnoteţi sa dominantnom vibracijom Zemlje. Neprosvjetljenim Sirijancima ĉinit će se kao da Bog baca svoj bijes na Zemlju u obliku epidemija i pošasti. Mnogi Sirijanci su „vidjeli svjetlost“ i provode mnogo vremena i truda na „ispravljanje“ svojih „grešaka“ iz prošlosti. Njihovi inkarnirani ĉlanovi se vrlo vjerojatno mogu naći u agencijama socijalnih sluţbi i humanitarnim projektima, koji pomaţu siromašnima i potrebitima. Malo prosvjetljeniji Sirijanci u fiziĉkoj formi promatraju Zemlju iz svemirskih brodova su oni iza ideje o masovnoj evakuaciji. Oni su na Mesijinom putu i planiraju spasiti ljudske duše od nesreća na Zemlji. Oni su savršeno voljni odigrati ulogu bogova koji povlaĉe „odabrane“ na svoje brodove nebeskog uţitka. Jednom kada se te zavedene duše naĊu na Sirijanskom brodu, Sirijanci će morati smisliti što dalje sa njima. Prosvjetljeniji ET-i (ali ne dovoljno prosvjetljeni da poštuju ljudsku slobodnu volju) će im bez sumnje pomoći da se uklope u Sirijansku kulturu na Sirijusu A i B, ili će ih vratiti na Zemlju nakon što se promjene smire, zauzvrat traţeći da budu njihovi bogovi dok ljudi ponovno izgraĊuju svoje gradove. Problem ovog scenarija (osim ideje o guruima) je da povlaĉenjem velikog broja duša sa Zemlje, Sirijanci tim dušama uskraćuju njihovu potrebu za Zemaljskim iskustvom. Osim u iznimnim sluĉajevima, gdje je dobro spasiti nekoga od velike vaţnosti, većina Zemaljskih duša treba biti na Zemlji za vrijeme turbulencija kako bi integrirala i oĉistila svoje karmiĉke probleme. Isto kao što je većina duša odluĉila potonuti sa Atlantidom, tako će i mnogo duša ostati sa Zemljom i fiziĉki nestati za vrijeme njenih promjena. Obiĉnom ĉovjeku teško je razumjeti sve pojedinosti slobodne volje. Do toga dolazi zbog naslijeĊenih predrasuda unutar spasioca i onih koji su evakuirani. Duše koje će biti povuĉene na Sirijanske brodove će misliti da su oni Boţji odabranici i da su spašeni jer su više vrijedni od ljudi koji umiru na površini planeta. To nije tako. Sa konaĉnog vidika (našeg vidika) svi scenariji su jednaki dijelovi Boţjeg Plana. Ipak, neki odabiri su donešeni zbog najboljeg i najvišeg duševnog razvoja individualaca, a neki nisu. Neki odabiri uzrokuju nepotrebnu odgodu u uĉenju duševnih lekcija. Drugi odabiri produţuju patnju i tugu. Dok konaĉno svi odabiri vode ka Bogu, postoje neki putevi koji su direktniji od drugih. Dragi Kreatori, ako je dio vašeg najvišeg duhovnog puta da vas povuku na Sirijski brod, tada neka tako bude. Ali nemojte se zavarati sa idejom da ste posebni i odabrani od Boga samo zato što ste spašeni kada se stvari na Zemlji zakuhaju. Mnogo vas koji istinski postajete prosvjetljeni ćete biti potrebni za pomaganje na površini Zemlje kada stvari postanu intenzivnije. Ako je naša vizija Akaškog polja Zemlje toĉna ( i vrlo vjerojatno je usprkos varijacijama slobodne volje), tada vi koji vibrirate na ĉetvrtoj gustoći i iznad ćete hodati izmeĊu velikog broja ljudi kojima će otkazivati imunološki sustav. Oni će se razboljeti i umrijeti. Treba im ljubavi i suosjećanja i pomoći u izvršavanju njihovih osnovnih ljudskih zadataka. Tko će im pomoći ako vi sigurno sjedite u brodu Starship Enterprise? (Posudili smo ovaj
207 |

izraz iz vaše popularne TV serije). Pokušaji Sirijanaca da se iskupe za svoje prošle greške su vrijedni divljenja, ali je puno još pred njima prije nego će istinski razumjeti i poštivati ljudsku slobodnu volju. Ako nekom nudite vašu verziju raja moţe vas uĉiniti kratkoroĉno sretnima, ali da li je to u najboljem interesu duševnog rasta onih koje pokušavate „spasiti“? Drugi problem sa Sirijskim planom iskupljenja je da moţda postoje manje dobri ET-i koji iskorištavaju milosrĊe Sirijanaca kako bi produţili svoje vlastite planove. Jedna grupa Drakonskih hibrida ţeljno išĉekuje uništenje Zemlje i masovnu evakuaciju ljudi tako da se oni mogu spustiti i preuzeti ono što im ostane. Drugi su zaposleni sa smišljanjem naĉina na koji će prevariti ljude da ih vide kao „dobra bića“. Kao što smo rekli prije, oni moţda izvedu nešto što će izgledati kao Boţja Intervencija, sa ogledalima, hologramima, laserima i projektorima, da navedu naivne ljude da uĊu na njihove brodove. Jednom kada ljudi doĊu gore, Drakonci će ih pretvoriti u sluge Reptilskih gospodara. Moţda se pitate, „ Sa svim tim planovima spašavanja i zarobljivanja, kako da pronaĊemo pravi put za naš duhovni rast i blagostanje?” To je jedan od razloga zbog kojih interveniramo u poslovima Zemlje na kraju svakog galaktiĉkog i precesijskog ciklusa. To je velika prilika da drastiĉno ubrzamo vaš duševni napredak i da to napravimo na suosjećajan naĉin pun ljubavi. Oni od vas koji ste dovoljno svjesni svig vlastitog procesa, pa ĉitate ovo, već ste se odavno pitali ta pitanja mnogo puta. Ne moţemo vam dati ispravan odgovor, ĉak da i hoćemo. Mi smo ovdje da istaknemo zamke i nagrade duhovnog puta, i da vam pomognemo razmisliti o razliĉitim opcijama. Ovisno o vašoj slobodnoj volji, vi ćete napraviti izbor koji je najbolji za vas. Meditacija, molitva, rast i uĉenje kako bi usavršili svoje sposobnosti će uĉvrstiti vašu vezu sa vašom Boţanskom Prisutnosti. Vaša Boţja Prisutnost je uvijek sa vama. Vi jeste vaša Boţja Prisutnost. Vaša sposobnost da se identificirate sa najvišim dijelovima sebe će jako povećati vaše sposobnosti da podnesete promjene na Zemlji. Ovaj kanal i drugi uĉe mnoge specifiĉne tehnike kako bi se više povezali sa vašom osobnom Boţanskom esencom. Mi samo izdvajamo neke komplikacije Zemaljske drame kako bi vam pomogli da razumijete što se dogaĊa na vanjskoj pozornici, ali je stanje vaše vlastite svijesti i iscjeljivanje vašeg unutarnjeg sebstva uvijek najvaţniji dio puta. Većina ET-a koji su povezani sa Zemljom rade ono što oni osjećaju da je ispravno za njih. Mi vas potiĉemo da ih blagoslovite, molite se za njih, i šaljete im svjetlo kako bi se probudili u velikoj istini da su i oni i vi Jedno. Tamni Drakosi, Orionci i Sirijanci su aspekti vašeg Jednog Sebstva. Ti aspekti vjeruju da su odvojeni od Kreatora. Sjajite svojom neograniĉenom ljubavi i suosjećanjem u njihova srca da im pomognete da se probude u svoj njihovoj veliĉanstvenosti, tako da prestanu krasti veliĉanstvenost drugih duša u uzaludnom pokušaju da spase sami sebe.

Carstva vila i elementala
208 |

Iako bi mogli kanalizirati cijelu knjigu o carstvima vila kroz ovaj i druge kanale, naš fokus na tim carstvima će biti kratak. Kako se Zemlja uzdiţe, biti ćete privuĉeni onome što ovaj kanal naziva „viša eteriĉna carstva“. To je mjesto gdje stanuju duhovi prirode, vile, vilenjaci, boţanstva, i drugi vilenjaĉki narodi. Kad povisite svoju vibraciju i proširite svoju svjesnost, postat ćete svjesni niţih i srednjih astralnih carstava, i ta carstva će vam biti sve manje privlaĉna kada prijeĊete na eteriĉnu svjesnost. Umjesto toga, privlaĉit će vas dragi duhovi višeg astrala i viših eteriĉnih razina, ukljuĉujući i većinu vila i boţanstava. Moţete zvati te pomagaĉe kako bi vam pomogli da se osjećate bliţi Zemlji. Oni će vam pomoći da predvidite klimatske promjene i reći će vam gdje bi fiziĉki trebali biti kako bi se osjećali najsretnije i najudobnije. Oni će vam pomoći da uzgajate svoje vrtove i pronaĊete dobru pitku vodu. Oni su specijalisti za Zemlju. Oni pomaţu i samoj Zemlji da se pomakne na ĉetvrtu gustoću. Dok je eteriĉna Zemlja dom carstva vila i ostalih ţivotnih oblika (vilenjaka, boţanstava, nimfi i sliĉno), neki modeli gustoća stavljaju vile na višu ĉetvrtu gustoću. Carstva vila su bila definirana kao ĉetvrta razina (od ovog kanala i mnogih drugih), kako se ne bi pomiješala sa svjetlosnim tijelima pete gustoće, koja su općenito mnogo finija nego većina ţivotnih oblika u svijetu vilenjaka. Mogli bi reći da je svijet vilenjaka u carstvu 4.5. Ovisi koji model koristite. Moţete ih prikazati kao mješavinu astralne i eteriĉne razine, ako ţelite. Carstva vila bila su veći dio Panove zemlje, kao što je opisano u poglavlju 3. Nastavila su postojati milijunima godina, i pomagala su iz prikrajka. Njihova funkcija je uglavnom bila da pomaţu Majci Zemlji u odrţavanju ravnoteţe i da pomaţu ţivotinjama i biljkama u njihovom procesu evolucije. Njihova uloga se ne bi trebala znaĉajnije promijeniti u godinama koje slijede na vašoj Zemlji. Unutrašnja Zemlja Postoje civilizacije koje cvjetaju u unutrašnjosti Zemlje i one se nalaze na višim eteriĉnim carstvima. Na fiziĉkoj razini, unutrašnja Zemlja je uglavnom izliveno ţeljezo i ostali metali, ali na višim eteriĉnim razinama, postoji cijela unutrašnja Zemlja sa gradovima, vrtovima, i svim vrstama uţitaka. Za neke od tih legendarnih gradova ste već ĉuli, ukljuĉujući Shamballu, Telos i Poseidon. Bića iz unutrašnje Zemlje su sliĉna u vibraciji sa prirodnim duhovima sa površine Zemlje, bar po generalnoj razini svjesnosti. Kako podignete svoju vibraciju, dobit ćete pristup unutrašnjoj Zemlji, ako je to prikladno za razvoj vaše duše, i moţda budete pozvani da posjetite te eteriĉne gradove. Ta unutrašnja eteriĉna bića se ne smiju pomiješati sa fiziĉkim bićima koja se skrivaju u tunelima i pećinama unutar Zemlje zato što se boje promjena koje se dogaĊaju na Zemljinoj površini. (4) Bića više gustoće koja su privremeno na Zemlji Bića više gustoće vrlo teško mogu materijalizirati ljudska tijela i kretati se meĊu vama. Ipak, nekoliko hrabrih duša uvijek to pokuša za vrijeme svake ljudske ere na Zemlji. Rijetko postoji više od 100 duša u toj kategoriji u bilo kojem vremenu. Ĉesto doĊu i odu sa Zemlje u redovitim intervalima kako bi se osvjeţili i obnovili na višim razinama prije nego što se ponovno materijaliziraju na površini vašeg
209 |

svijeta. Oni obiĉno donose sa sobom mnogo naprednih uĉenja za vrijeme njihovog ograniĉenog posjeta Zemlji, i ĉesto prenose ta uĉenja prosvjetljenim ljudima koji ih zauzvrat prenose kroz razliĉite linije uĉitelja. U istoĉnim terminima oni se zovu „avatari“. Jedan takav avatar je popularno znan kao „Babaji“, što na sanskritu znaĉi „Bog u ĉovjeĉjem obliku“. U zadnjih 100 godina, prijavljeni su mnogi izvještaji kako Babaji materijalizira razliĉita tijela, kako bi mogao donjeti na Zemlju sveta uĉenja, kao što je Kriya yoga. Babaji je biće sa devete razine iz Centralnog sunca galaksije, koji radi u savezu sa bratstvima Svjetla. Postoje mnogi drugi koji su manje poznati. Većina njih ţivi visoko u planinama i vrlo su izbirljivi i paţljivi kad odabiru svoje uĉenike. Oni razumiju da se ne mogu druţiti jako dugo sa ljudima na Zemlji, jer će im pasti vibracija. Neki avatari su se popeli po svojoj ljestvici kroz mnoge ţivote na Zemlji, umjesto da se spuste iz naprednih civilizacija drugih zvjezdanih sistema. Kako se oni uzdiţu, tada im se daje opcija da odu negdje drugdje u svemir ili da rade sa Zemljom iz viših razina. Dok većina duša koja se uzdigla u prošlosti sada pomaţe Zemlji sa viših razina, tih nekoliko duša je donjelo odluku da materijaliziraju tijela na Zemlji. To je rijetka povlastica ako imate mogućnost upoznati neku od tih duša u fiziĉkom obliku. Ako ih i upoznate, to se dogaĊa zato što vaša duša (i duša tog avatara) osjeća da je to najviši i najbolji naĉin da dosegnete prosvjetljenje. (5)Walk-ins (šetaĉi) i zamjene duša Postoji mnogo dezinformacija na vašem svijetu u vezi šetaĉa. Još k tome, postoji mnogo ljudi koji misle da su šetaĉi koji samo doţivljavaju poremećaj nepovezanosti unutar psihe. Pravi šetaĉi su priliĉno rijetki, gotovo rijetki kao i avatari. Šetaĉi općenito spadaju pod 3 kategorije: 1 Dobrovoljne zamjene duša 2 Nedobrovoljne zamjene duša 3 Djelomiĉne zamjene duša

Dobrovoljne zamjene duša To su pravi šetaĉi. Duša se inkarnira na Zemlji i u nekom trenu sklopi dogovor sa drugom dušom koja pomaţe Zemlji iz carstva duha. Tada se duše odluĉe da će zamijeniti mjesta. Duša na razini duha se spusti u tijelo duše koja se inkarnirala na Zemlji. Inkarnirana duša tada napušta fiziĉko tijelo i ulazi u carstvo duha. Duša koja ulazi u postojeće fiziĉko tijelo odmah preuzme sakupljenu povijest tog kompleksa tijela i uma, kao i kolektivnu povijest ĉovjeĉanstva koja je povezana sa tim tijelom. Stvari se malo zakompliciraju kada se doĊe do ega i osobnosti postojeće ljudske forme. Ako je duša koja napušta tijelo imala relativno prosvjetljen doţivljaj Zemlje, tada je ona ili on drţala svoj ego/osobnost pod
210 |

kontrolom, i koristila ga jedino da se uspješno uklopi u masu ĉovjeĉanstva bez uzrokovanja neumjesnih konflikata. U tom sluĉaju, ,duša koja dolazi će pretpostaviti mnoge karakteristike (ego i osobnost) odlazeće duše, uz neke neizbjeţne modifikacije. Ego/osobnost nastaje kao rezultat interakcije duše sa svijetom oblika, pa je znaĉajna porcija originalnog ega/osobnosti obiĉno izgubljena za vrijeme zamjene duša. Zbog toga, nova duša mora ponovno sakupiti mnoge dijelove ega/osobnosti i ĉesto je to netoĉna znanost. Tipiĉno se dogaĊaj šetanja desi za vrijeme intenzivne traume ili izvantjelesnog iskustva (iz stajališta postojećeg ĉovjeka). To se dogaĊa zato što je puno lakše napraviti zamjenu kada ego/osobnost nije toliko jak, kao što je za vrijeme svakodnevnog normalnog ţivota na Zemlji. Drugi razlog zašto je najbolje vrijeme zamjene neki traumatiĉni dogaĊaj, nezgoda ili ozbiljna bolest, je taj da ljudi koji su bliski sa odlazećom dušom odmah primijetiti znaĉajnu promjenu u egu/osobnosti ĉovjeka kada se on probudi iz traume. Vaţno je da ljudi koji su povezani sa odlazećom dušom vjeruju da su te promjene nastale zbog same traume, a ne zbog neke opsjednutosti ili susreta sa „demonom“. Bez obzira na to koliko moţe biti draga i simpatiĉna nadolazeća duša, bliski prijatelji i obitelj odlazeće duše će obiĉno doţivjeti veliku neugodu i šok zbog promjena koje su se desile njihovoj bliskoj osobi. Odlazeća duša će nakon što stigne u carstvo duha, saĉuvati iskustva i lekcije nauĉene za vrijeme inkarnacije na Zemlji, obiĉno sa minimalnom neugodom i dezorijentacijom. Duševne zamjene se rade tek nakon paţljivog razmatranja izmeĊu te dvije duše. To nije odluka koja se lako donosi. Mora postojati ozbiljni razlog da se zapoĉne sa tim procesom. Mora biti odreĊeno da će objim dušama biti bolje nakon zamjene. Glavni razlog zbog koji se desi dogaĊaj zamjene nastaje zato što se dolazeća i odlazeća duša dogovore da će zamjena bolje utjecati na razvoj drugih duša na Zemlji, kao i davanje većeg iskustva Boţje Kreacije odlazećoj duši. Broj zamjena se obiĉno povećava za vrijeme ubrzanih promjena na planeti.

Nedobrovoljne zamjene duša Kada duša sa više razine uĊe u tijelo druge duše koja je na Zemlji, duša koja je originalno dana ljudskom tijelu na Zemlji se do neke mjere mora povući kako bi dala nadolazećoj duši mjesta za navigaciju u ljudskom tijelu. Kod kanaliziranja u potpunom transu, to se postiţe u kratkim vremenskim periodima, obiĉno najviše par sati. U nekim rijetkim sluĉajevima, odlazeća duša se ne moţe vratiti nazad u tijelo i nadolazeća duša jednostavno preuzme tijelo bez prethodnog dogovora. U osnovi, to je primjer kanaliziranja u potpunom transu, gdje kanaliziranje nikad ne prestane. Umjesto samo nekoliko sati u tijelu, dolazeća duša provede cijeli
211 |

ţivotni vijek tamo. Sa konaĉnog stajališta, moţete reći da su te dvije duše imale nesvjesni duševni dogovor da imaju to iskustvo, ali je moguće da je taj dogovor poĉeo kao nesvjesna greška. Naravno neki kanali u transu mogu to svjesno planirati, i u tom sluĉaju onda to nije nedobrovoljno, ali općenito ako se radi o nesvjesnoj zamjeni, to iskustvo je vrlo traumatiĉno za dušu koja odlazi. Ta duša će obiĉno osjećati da nije završila svoje Zemaljske lekcije koje su joj bile dane prije inkarnacije. U nekim sluĉajevima, odlazeća duša se moţe razlomiti u nekoliko dijelova i prilijepiti se za razliĉite ljude u obliku astralne opsjednutosti ili duha. U drugim sluĉajevima, odlazeća duša će pokušati ponovno preuzeti tijelo koje sada nastanjuje dolazeća duša. To moţe dovesti do poremećaja višestrukih liĉnosti (MPD). Sa psihološkog stajališta, većina sluĉajeva MPD-a nastaju zbog neitegriranih dijelova mentalnog i emotivnog tijela i nisu rezultat nedobrovoljne zamjene duša. (Mi bi rekli da nedobrovoljna zamjena duša ĉini 10% svih dijagnosticiranih MPD-a.) Nedobrovoljne zamjene duša su takoĊer obiĉno traumatiĉne za prijatelje i obitelj odlazeće duše. Najednom i bez upozorenja, se ĉini kao da je njihova voljena osoba postala druga liĉnost, što je u pravom smislu te rijeĉi i istina. Nedobrovoljne zamjene duša su rijetke, ali zbog toga što se ipak javljaju, mi smo ih ukljuĉili u raspravu o šetaĉima. Nedobrovoljni šetaĉ će ĉesto pomoći ĉovjeĉanstvu da se pribliţi uzdizanju jednom kada se riješi svih trauma, osim ako se dolazeća duša mraĉnog opredjeljenja, i u tom sluĉaju je nedobrovoljna zamjena duša znana kao potpuna opsjednutost duše. Ipak, ĉesto dolazeća duša ima dovoljno svjesnosti da ponudi neku razinu pomoći u buĊenju ĉovjeĉanstva, ali nema dovoljno svjesnosti da okrene proces zamjene i vrati tijelo odlazećoj duši. Djelomiĉne zamjene duša Djelomiĉna zamjena duša se javlja kada se jedan ili više aspekata Sebstva, zamijeni sa jednim ili više aspekata Sebstva druge duše. Najĉešća forma djelomiĉne zamjene duša javlja se kod astralne opsjednutosti. Kod astralne opsjednutosti, astralna razina jedne duše preuzima astralnu razinu druge duše. To rijetko ima bilo kakvu korist za te duše, ali to moţe biti vrijedna lekcija na nekoj razini. Nedostaci ĉesto nadmašuju sve prednosti kod ovakve zamjene. Astralna opsjednutost se moţe desiti jedino kada postoji relativno velika nesvjesna razina na dijelu inkarnirane duše. Duša koja opsjeda drugu dušu se ĉesto osjeća nepotpuna ili nedovoljno dobra, i vjeruje da će nastanjivanjem fiziĉkog tijela nekako ispuniti tu prazninu. Astralna opsjednutost je najĉešći naĉin na koji Drakosi preuzmu ljudska tijela. Potpuna opsjednutost duše (iskustvo nedobrovoljne zamjene) je rijetko moguće kod Drakosa, jer dolazeći Drakos nema dovoljno znanja o ljudskim emocijama i mentalnim uzorcima, niti ima sposobnost da suraĊuje sa ostalim ljudskim aspektima, na takav naĉin da zamjena ne stvori sumnju. To je pogotovo istinito ako je odlazeća ljudska duša na poziciji visoke odgovornosti na Zemlji, tj, ako je svjetski voĊa. Isto tako je moguće imati eteriĉnu zamjenu. To je zamjena više razine koja ukljuĉuje energetska tijela obje duše. To se moţe dogoditi ako postojeća duša
212 |

ima eteriĉnu bolest (bolest EM polja) i ako je vrlo vjerojatno da će ona umrijeti ako se zamjena ne izvrši. Dolazeća duša će zamijeniti eteriĉna tijela, uzeti će bolesno eteriĉno tijelo i dati Zemaljskoj duši novo, zdravo eteriĉno tijelo. Ako je dolazeća duša dovoljno napredna, on ili ona moţe popraviti oštećeno eteriĉno tijelo i efektivno ga iskoristiti da unaprijedi duševne lekcije oba entiteta dok je na eteriĉnoj razini. Upamtite da dolazeća duša zapravo ne dolazi u ovom trenutku, nego se nalazi unutar duševne razine kao duhovni vodiĉ Zemaljskoj duši. Drugi oblik djelomiĉne zamjene duša ukljuĉuje uzroĉno tijelo. Prednost mijenjanja uzroĉnog tijela sa drugom dušom je taj da moţete privremeno kombinirati iskustva prošlih i paralelnih ţivota obje duše u jednoj matrici. Nemojte ovo pomiješati sa grupama duševnih kompleksa, što je sasvim druga tema. Zamjene uzroĉnih tijela su priliĉno sloţene i teške za opisati, i sada nećemo dublje ulaziti u ovu temu. Postoji još nekoliko drugih zamjena duša koje su moguće, ali su priliĉno rijetke na Zemlji. Sada nećemo ulaziti u te varijacije.

Uloga „šetaĉa“ u vrijeme promjena na Zemlji Jedan od razloga zašto su šetaĉi tako malobrojni na Zemlji je da ta iskustva uzrokuju daljnu fragmentaciju duše. Duše koje su ukljuĉene u zamjenu moraju izvagati mogućnost da povećaju duševno iskustvo, sa mogućnosti da se integracija duše uĉini još teţom. U većini sluĉajeva, najsnaţniji naĉin da se duše izraze na Zemlji je taj kad su duše potpuno integrirane, što znaĉi da su im svi fragmenti ujedinjeni unutar jedne cijelog, samostalnog bića. Šetaĉi po svojoj vlastitoj prirodi, ukljuĉuju dijeljenje duševnih fragmenata, što moţe biti zahvalno i edukativno iskustvo, ali moţe imati i vrlo visoku cijenu ako se fragmenti koji su ukljuĉeni u zamjenu ispravno ne integriraju u to iskustvo. U neko buduće vrijeme, moţda uĊemo detaljnije u temu o šetaĉima, ali za sada, ograniĉit ćemo našu raspravu na ulogu koju šetaĉi imaju za vrijeme promjena na Zemlji. Šetaĉi imaju znaĉajnu, ali i manju ulogu, za vrijeme promjene, zbog njihove malobrojnosti. Otkad je poĉela Galaktiĉka promjena u 1950.tim, bilo je svega 6000 šetaĉa na Zemlji. Glavna svrha šetaĉa u promjenama je donjeti svjeţu perspektivu ĉovjeĉanstvu izvan velova Zemlje. Na primjer, ako predpostavimo da visoko poštovani znanstvenik sa puno utjecaja sklopi dogovor da se zamijeni sa dolazećom dušom, kako bi perspektiva izvan velova Zemlje bila uklopljena u znanstvena uĉenja odlazeće duše. Najednom bi tisuće studenata odlazeće duše primilo informacije sa visoke razine koje se nalaze izvan iskrivljenosti velova. To moţe ostaviti ogroman utjecaj na studente tog znanstvenika. Ali vam se isto takvo iskustvo moţe „obiti o glavu“. Sigurno ste ĉuli priĉe o ludim znanstvenicima – izumiteljima koji na kraju polude i rade ĉudne stvari po noći u laboratoriju. Dok mnoge takve priĉe ukljuĉuju Zemaljske znanstvenike koji jednostavno polude, neke od tih ukljuĉuju i prave šetaĉe. Sada nećemo navoditi imena znanstvenika koji su šetaĉi u ovom vremenu, ali ćemo moţda u budućnosti biti voĊeni da ukljuĉimo i njihova imena.

213 |

Dok kanali koji su u transu ne oĉiste svoje psihološke probleme i postanu bolji u sniţavanju visoke frekvencije entiteta sa kojima rade, i time postanu toĉniji u svojim prognozama, tada će potreba za šetaĉima nestati. U konaĉnom smislu, svi ste vi šetaĉi koji su radili zamjene duša na tjelesnoj razini kroz mnogo ţivota. (6) Bića sa viših gustoća koja pomaţu sa nebeskih razina Postoje mnoge grupe bića sa visokih razina koje trenutno pomaţu Zemlji. Ispod ćemo navesti najĉešće i one sa najvećim utjecajem. Galaktička Konfederacija, Veliko Bijelo Bratstvo i Anđeoski Redovi Ako bi se svi vi za vrijeme promjena na Zemlji trebali osloniti na Drakose, Orionce, Sirijance, i druge fiziĉke, astralne i eteriĉne entitete, tada bi sa razlogom mogli oĉajavati. Na sreću, Sedmi Odred je dao dozvolu direktne intervencije od viših svjetlosnih sila sa nebeskih i Boţjih razina.Ta su bića sa više pete gustoće i iznad odavno odustala od igre dualnosti. Oni nisu ovdje da se bore protiv tame ili da vas spase od neĉega. Oni su ovdje da vam pomognu da se probudite, što je jedina stvar koja vas istinski moţe spasiti od neugodnih posljedica. Dan im je autoritet da onesposobe vaše nuklearno, kemijsko, biološko, neutronsko i elektromagnetsko oruţje, kada su ta oruţja: a) b) c) d) prijetnja istrebljenja svog ţivota na Zemlji ako će vjerojatno neuravnoteţiti mreţni sistem Zemlje ako su prijetnja destabilizaciji astralnih ili eteriĉnih razina Zemlje ako su prijetnja ometanja EM polja susjednih planeta.

Niţe ĉetiri gustoće su carstva dualnosti, gdje je svjetlo protiv tame ili dobro protiv zla. Kada dosegnete petu gustoću, shvaćate da je sve Bog, i da je tama jednostavno odsustvo svjetla, ili odsustvo prosvjetljenja. Da li to znaĉi da bića pete gustoće ( i viša bića )samo sjede okolo i sviraju harfu cijeli dan? Daleko od toga. Mi na višim razinama smatramo da je situacija na Zemlji vrlo izazovna. Teško je raditi sa energijama slobodne volje. Mi moramo toĉno znati koliko smijemo intervenirati i koliko vam moramo ostaviti da sami odluĉujete. Bilo je neophodno djelovanje Boţje Glave (Sedmi Odred),koja nam je odobrila neutraliziranje vašeg oruţja masovnog uništenja. Ĉak i na našoj razini evolucije, nismo mogli odluku da interveniramo toliko mnogo u vašu slobodnu volju. Rješavanje razliĉitih ET-a i palih anĊeoskih grupa koji trenutno utjeĉu na vašu Zemlju je isto zapetljan posao. Ne samo da se moramo suoĉavati sa vašom slobodnom voljom, nego i sa slobodnom voljom tih ET-a i anĊeoskih duša. Neki od njih trebaju svoja duševna iskustva o tome što se dogaĊa kada postanu gurui i odvedu svoje uĉenike na krivi put. Ne ţelimo im uskratiti tu duševnu lekciju. Istovremeno, ako je uĉenje te lekcije na raĉun cijelog planeta, tada ih se moţda mora okrenuti u drugom smjeru. Da li sada poĉinjete uviĊati izazove sa kojima se susrećemo?
214 |

Vaţno je iz vaše perspective, znati neke igraĉe na višim razinama, pa ćemo sada prosvjetliti vaše umove sa te strane. Pokušat ćemo se suzdrţati od previše ponavljanja informacija koje su već dane u prošlim lekcijama.

Specifiĉna svrha Galaktiĉke Konfederacije i povezanih grupa U poglavlju 4, spomenuli smo Galaktiĉku Konfederaciju, ali smo izostavili razliĉite grupe od kojih se ona sastoji i njihovu ulogu u pomaganju Zemlji. Sada ćemo biti više specifiĉni. Svrha prisutnosti GC oko Zemlje je pomoći planetima u prijelazu i pomoći njihovim dušama da se probude u svojoj vlastitoj veliĉanstvenosti kao djeca Kreatora. Manje grupe unutar GC, kao Aštar komanda, rade sa odreĊenim ljudima kako bi se principi GC uveli u većij mjeri u svjesnost Zemlje. Zbog velike prisutnosti GC i njezinih manjih grupa, oni mogu promatrati vlade i vojske na Zemlji do te mjere da su najbolja grupa za primjenu naredbi Boţanske Intervencije. Svrha Arkturijanske ukljuĉenosti na Zemlji je donjeti prosvjetljene znanosti na Zemlju i nadgledati EM mreţni sistem planeta, kako bi se minimizirali kataklizmiĉni dogaĊaji za vrijeme Galaktiĉke promjene. Oni rade sa Plejadancima ĉetvrte gustoće kako bi balansirali specifiĉne linije i vrtloge. Arkturijanci se nikada nisu upleli u razliĉite karmiĉke lekcije i rasprave koje su karakteristiĉne za Sirijance, Orionce i Drakose. Njihova motivacija u pomaganju Zemlji sastoji se samo od bezuvjetne ljubavi i osjećaja povezanosti sa ljudima. Mnoge prosvjetljene duše koje se sada inkarniraju na Zemlji imaju u sebi Arkturijansku DNA kao dio njihove DNA matrice. Svrha rada koji je napravljen od 4D Plejadanaca je pomoći Arkturijancima i GC da stabiliziraju EM polje Zemlje za vrijeme promjene. Plejadanci ĉetvrte gustoće, koji rade pod vodstvom Arkturijanaca, ĉesto iza sebe ostavljaju kodirane simbole znane kao „krugovi u ţitu“ na podruĉjima njihovog rada na mreţi, kako bi još više stimulirali ljudski um. Svrha prisutnosti Plejadanaca sedme gustoće je donjeti genetsko i biološko znanje ljudima na Zemlji kako bi im pomogli uzdići se u kristalna svjetlosna tijela pete gustoće. Oni takoĊer rade sa Plejadancima ĉetvrte gustoće koji pomaţu balansirati mreţni sistem Zemlje. Svrha prosvjetljenih Sirijanaca je da pomognu minimalizirati štetu napravljenu od strane fanatiĉnih Sirijanaca koji su bili (a neki su još i uvijek) uvjereni da su gurui. Oni su takoĊer ovdje kako bi donjeli prosvjetljenu tehnologiju na Zemlju, jednom kada ljudi evoluiraju do te mjere da je mogu odgovorno koristiti. Svrha prosvjetljenih Drakosa je dovesti što je više moguće tamnih Drakosa u svjetlo, kako bi se ĉovjeĉanstvo moglo riješiti Iluminata i ostalih grupa pod kontrolom Drakosa. Jedan od naĉina na koji oni rješavaju taj problem, je da uvode inkarnaciju zmajeve djece na Zemlji. Svrha prisutnosti prosvjetljenih Orionaca je okrenuti što je više moguće tamnih Orionaca ka svjetlu, i probuditi ĉovjeĉanstvo na najviši i najbolji naĉin. Mnoge
215 |

prosvjetljene duše dolaze sa svojih Orionskih svjetova. Neka od njih su kristalna i dugina djeca, o kojima smo priĉali ranije. Svrha uvoĊenja prosvjetljenih svećenstava (Red Melchizedeka, Red Isisa) na Zemlju je uvesti sistematski pristup duhovnog razvoja ĉovjeĉanstva kako bi evoluirajuće duše Zemlje imale pristup Akaškim spisima i kako bi nauĉila univerzalno znanje Boga. Mnoge novoosnovane škole misterija su sada dostupne ljudima, koje koriste suvremeno znanje i uĉenja u kombinaciji sa drevnim ritualima i iskustvima koja su ĉesta u ranim iskonskim školama misterija. Razliĉite podgrupe iz gore navedenih grupa su odgovorne za neutraliziranje pokretaĉkih kodova nuklearnog oruţja, pronalaţenje i neutraliziranje odreĊenog kemijskog oruţja, promjene EM polja EM oruţja kako bi se sprijeĉio loš utjecaj na EM polje Zemlje i ostalih planeta.

Ostale podgrupe iz gore navedenih grupa provjeravaju da otrovne kemikalije nisu unešene u atmosferu Zemlje, osim na lokalnim ratnim podruĉjima gdje su efekti minimalni. Iako postoji mnogo kontraverzije oko ideje „kemijskih tragova“, mi ne vidimo da su ti tragovi ozbiljni problem sada na Zemlji. Većina onog što se smatra kemijskim tragom su samo obiĉni tragovi koji ostanu iza obiĉnih aviona. Neki ljudi i ET-i eksperimentiraju sa vremenom na Zemlji uvoĊenjem kemikalija u atmosferu. Motivacija iza tih eksperimenata varira ovisno o grupi koja je ukljuĉena u to. U nekim sluĉajevima, modifikacija vremena moţe pomoći kod odrţavanja ravnoteţe, ali neke grupe zapravo ne razumiju posljedice njihove šeprtljavosti. Povremeno GC i ostale grupe interveniraju ako se ĉini da se ti eksperimenti izmiĉu kontroli. Neke podgrupe razliĉitih grupa rade i pomaţu svjetlim Drakosima kako bi sprijeĉili da tamni Drakosi potpuno ne preuzmu Zemlju i stave sve ljude pod svoje ropstvo. Neke podgrupe svjetlih Orionaca se kanaliziraju kroz radnike svjetlosti stacionirane unutar grupa Iluminata kako bi pomogli da se tami Orionci koji kontroliraju te grupe pomaknu ka svjetlu. Druge podgrupe svjetlih Orionaca i Drakosa komuniciraju sa radnicima svjetlosti smještenim unutar politiĉkih i ekonomskih struktura Zemlje kako bi donjeli ideje prosvjetljenog društva u glavni tok razmišljanja ĉovjeĉanstva. Neke podgrupe razliĉitih zvjezdanih grupa daju otiske, sheme, naprednu matematiku i novu fiziku znanstvenicima koji razvijaju alternativne energetske sisteme, kao što je tehnologija „nulte toĉke“.Ostali daju vitalne informacije neophodne onima koji ţele razviti svemirske brodove koji su sposobni za meĊuzvjezdana putovanja. Lista se nastavlja i dalje, ali ovo su podruĉja za koja smatramo da ih je najvaţnije spomenuti. Mehanika pomoći koja se nudi U dodatku generalnim zadacima i odgovornostima koje su navedene gore, razliĉiti ET-i i anĊeli na razliĉite naĉine pomaţu ljudima u svakodnevnom ţivotu
216 |

da se lakše nose sa velikim turbulencijama promjena na Zemlji. Dobro je poznato da moţete pozvati anĊele i arkanĊele u pomoć da vas zaštite od negativnih entiteta. Mnogi ljudi zovu anĊele ĉuvare da im pomognu u specifiĉnim podruĉjima ţivota na koje utjeĉu promjene na Zemlji. Kako se Zemlja sve više pomiĉe u ĉetvrtu gustoću, ljudi mogu zvati vodiĉe i uĉitelje sa razliĉitih razina i gustoća da im pomognu da njihova tijela naprave tu tranziciju. Na primjer, postoji grupa Arkturijanaca koje ovaj kanal zove „duhovni kirurzi“, koji mogu ukloniti negativne implantate, mogu iskorijeniti bolesti iz tijela, i vratiti tjelesnim organima njihovu normalnu funkciju. Oĉito je da ovaj kanal nema monopol na korištenje Arkturijanskih duševnih kirurga. Moţete ih pozvati i sami, u bilo koje vrijeme i oni će vam odgovoriti. Oni koriste svjetlosne instrumente koji primarno djeluju na eteriĉnim tijelima duša u nevolji. Dok oni mogu izvesti takozvana „ĉuda“, njihov rad nije zamjena za iscjeljivanje vaših psiholoških i emotivnih problema. Duševna zaštita Kao što je ovaj kanal naveo mnogo puta, vaţno je da je svatko od vas adekvatno zaštićen od napada „tamnih“. Dok to nije neophodno ili vaţno za one od vas koji stalno vibrirate na petoj ili višoj gustoći, ali je vaţno za sve ostale. Postoji jednostavan test koji odreĊuje da li vi vibrirate ili ne vibrirate na razini koja moţe biti napadnuta. Ako više oupće nemate nijedne misli straha, ili bilo kakve bolesti u bilo koje vrijeme, ili bilo kakav nesklad ili neravnoteţu u svom osobnom ţivotu, i prestali ste stariti i na vas ne utjeĉe ništa iz vašeg okoliša, tada ste dosegli petu gustoću vibracije i ne treba vam zaštita od „tamnih“. Za sve ostale (ukljuĉujući i one koji ovo ĉitaju, kao i za ovaj kanal), mi redovito šaljemo grupe specijalista koji će vas zaštititi dok radite svoj svjetlosni posao na Zemlji. Na primjer, prije nego što ovaj kanal radi sa klijentom, on uvijek zamoli da svi oni koji mu pomaţu ili utjeĉu na njega na bilo koji naĉin, budu od 100% Boţjeg svjetla. On jedino radi sa vodiĉima koji odgovaraju tom kriteriju. Osim ako je vaša specifiĉna duševna misija da radite sa ljudima koji su preminuli, a koji su vam bili bliski, ili sa astralnim entitetima koji traţe svjetlo, vi vjerojatno trebate napraviti sliĉnu molitvu svaki put prije nego što radite bilo koje iscjeljivanje, terapiju ili uĉenje. Mi, Utemeljitelji, vam moţda izgledamo poput svjetlog plavo-bijelog svjetla. Moţete nas pozvati da vam pomognemo u bilo kojem svjetlosnom radu koji odaberete da ćete raditi. Mi ćemo vam poslati dio našeg energetskog polja da vam pomognemo, kako je i prikladno. Mi vam predlaţemo da se ponašate prema svojim vodiĉima i pomagaĉima na isti naĉin kao što bi se ponašali prema Zemaljskim doktorima ili savjetnicima. Nabavite drugo i treće mišljenje. Ako zamolite ovaj kanal za savjet, i ne sviĊa vam se ono što je rekao, posjetite drugi kanal, ili pitajte vašeg primarnog duhovnog vodiĉa. Ako ste još uvijek nezadovoljni, pitajte arkanĊela Mihaela za savjet. Ako ni to nije dovoljno, pitajte nas direktno da vam damo našu perspektivu dogaĊaja.

217 |

Jedna od primarnih svrha ove lekcije je da vam pomognemo da se prikopĉate na našu specifiĉnu vibraciju – naš „energetski potpis“ – tako da vam kasnije bude lakše kontaktirati nas na stalnoj bazi, ako osjećate podudarnost sa našom energijom. Što više radite sa odreĊenim bićem ili grupom bića, lakše će vam biti odrţati stalnu i pouzdanu vezu. Kako se nastavljate uzdizati, sve više bića iz carstava iznad fiziĉke razine će postati vidljiva vašim oĉima, ili ćete ih moći ĉuti i osjetiti. Postoje dva razloga za to. 1 Vaše carstvo se pribliţava njihovom 2 Kako se uzdiţete, vaša fiziĉka osjetila postaju oštrija i profinjenija Jednom kada ste se uzdigli do odreĊene toĉke, jasno ćete prepoznati koja bića su dobra za vaš duhovni razvoj, sreću i blagostanje, a koja bića treba poslati svojim putem. Doći će i dan kada ćete biti slobodni od potrebe za duševnom i duhovnom zaštitom. Konaĉno, potreba za zaštitom je iluzija, jer moć i prisutnost Boga poĉiva unutar vas, i vi to jeste, stalno i zauvijek. Zakljuĉit ćemo našu raspravu o Zemljinim pomagaĉima sa kratkim saţetkom ostalih grupa koje smo do sada izostavili. 7) Ostale grupe koje pomaţu tiho iza scene Od 1940-tih, postojalo je preko 20-tak ET civilizacija koje su posjetile Zemlju. Neke od tih grupa su bile povezane sa vašim svijetom dugo vremena, dok su vas druge tek nedavno zapazile nakon prve atomske bombe u 1940.-tim. Zbog politike neukljuĉivanja koja još uvijek postoji bez obzira na Boţje Odrede, postoje mnoge grupe koje ne ţele da se za njih sazna. Velika većina tih rasa je dobra, draga i puna ljubavi. Postoji nekoliko grupa koje paţljivo odaberu mali broj ljudskih kanala kako bi imali direktniju vezu sa ĉovjeĉanstvom, ali oni još uvijek ţele ostati relativno nepoznati. Morate razumjeti, dragi Kreatori, da je na višim razinama koncept ega gotovo nevaţan. Nitko od nas ne treba priznanje ni slavu. Naša percepcija nas samih je toliko drugaĉija od vaše percepcije vas samih. Bilo bi nam smiješno da ţelimo veće priznanje ili slavu. Moţemo reći, ako pojednostavimo ovu ideju, da imamo sve što ikad moţemo poţeljeti, cijelo vrijeme i uvijek, jer imamo svjesnost našeg jedinstva sa našim Kreatorom. Što bi mi mogli poţeljeti kada smo Jedno sa svim Ţivotom? Jedina stvar koja nam nedostaje je ĉinjenica da neki dijelovi našeg Jednog Sebstva su još uspavani, i sanjaju da ţive u odvojenosti i strahu. Vrlo smo sretni kada se dio našeg Sebstva probudi i sjeti da je vjeĉan. To je zapravo naša jedina svrha komunikacije sa našim kanalima na Zemlji – da vam pomognemo da se probudite na najbolji i najhumaniji mogući naĉin.
218 |

Imate mnogo više pomoći nego što ste svjesni. Od duhova prirode do Bogova Kreatora, preko 80 % svemira vam šalje energiju i misli ljubavi i suosjećanja. Na vašem svijetu, stvari su suprotne – pribliţno 80% vaše populacije ţivi u strahu i mraku, dok samo 20 % vas ţeli sve najbolje. Kada ste vidjeli poteškoće sa oslobaĊanjem od iluzija treće gustoće, zvali ste nas za pomoć i to je razlog zbog kojeg se veliki broj duša spušta na Zemlju da vam pomogne u buĊenju. Prosvjetljena djeca, Galaktiĉka Konfederacija, naše grupe, i ostali će i dalje biti ovdje i pomagati će vam. Sve što trebate uĉiniti je pitati nas i mi ćemo vam dati naše uvide i savjete. Ĉinjenica da vas je ova knjiga privukla je indikacija da ste se ţeljeli povezati sa nama na ovaj naĉin. Kao što su naveli brojni duhovni vodiĉi ovog i drugih kanala, mi ne moţemo i nećemo napraviti sve umjesto vas, ali vas moţemo uputiti u pravom smjeru, i pomoći vam da se riješite barijera i blokada koje ometaju vaš duhovni razvoj i blagostanje. (8) Vaše buduće verzije koje vam dolaze u pomoć Priroda vremenskih razdoblja Svemir nije linearan, iako postoje linearna razdoblja koja prolaze kroz tkanje vjeĉnosti. Kao duša, vi ste istraţivali mnoga od tih razdoblja, nije neophodno da ste to uĉinili po bilo kakvom redu. Red zahtijeva vrijeme, i kada ste u dijelu Sebstva koji je iznad vremena, ideja redoslijeda dogaĊaja postaje beznaĉajna. U osnovi, sve se dogaĊa sada, ukljuĉujući i vaše takozvane prošle ţivote, paralelne ţivote, ţivote drugih Sebstva itd. Konaĉno, vi ste Bog, koji se odabrao izraziti kroz individualna ljudska tijela. Kao individualna duša, vi ste unikatni dio Boga koji se izraţava kroz tijelo ĉije oĉi ĉitaju ovu knjigu. Iako se to ĉini nemoguće vašem površinskom umu, moguće je vidjeti realnost kroz oĉi bilo koje Boţje kreacije. To je svakako samo moguće ako ţivot ne percipirate iz stajališta ega. Ego je neophodan na vašem svijetu kako bi funkcionirali kao ljudski individualci sa naizgled razliĉitim tijelima. Ipak, vaša svjesnost se ne treba identificirati sa egom. Ona moţe slobodno putovati svemirom i istraţivati druga carstva i ţivote. Mnogi od vas koji su sada na Zemlji ste već prošli duhovno uzdizanje mnogo puta. U nekim sluĉajevima, vi ste istraţivali budućnost i vratili ste se u vremenu zbog specifiĉne svrhe sudjelovanja u Galaktiĉkoj promjeni na Zemlji. Kao što smo naveli prije, prošlost i budućnost nisu uklesani u kamenu, nego se sastoje od beskrajnog broja mogućih i vjerojatnih stvarnosti. Stvarnosti kojima se daje najviše energije i paţnje, ili u koje vjeruje najveći broj duša, su dominantna vremenska razdoblja, tj. stvarnosti. Razlog zbog ĉega raspravljamo o vremenskim razdobljima je da objasnimo kako su neka od ljudskih i ne-ljudskih bića došla ovdje iz budućnosti. Svi od njih ne evoluiraju u istom vremenskom razdoblju na Zemlji. To moţe biti zbunjujuće vašim linearnim umovima, to ima smisla iz više perspektive.

219 |

Nešto više o vremenskim okvirima Ovaj kanal i drugi su otkrili pogodnosti iscjeljivanja vremenskih okvira duše. Jedan od naĉina na koji se to postiţe je putovanje kroz vrijeme kako bi se pomoglo onim aspektima duše koja su zapela i ne kreću se naprijed. Dok je konaĉno to iluzija, jer je vrijeme iluzija, kratkoroĉno je vrlo korisno ponuditi vašim dušama takvo iscjeljivanje. Kao što smo naveli gore, neke od ET posjeta koje doţivljavate su zapravo buduće verzije vas samih, i drugih koji su se vratili unatrag u vremenu kako bi vam pomogli. Vrijeme je ĉudna stvar. U našem carstvu, ĉini se kao goblen fino ispletenih stvarnosti koje se isprepleću u beskonaĉnost. (Vidite da imamo poteškoće u pronalaţenju pravih rijeĉi da ovo opišemo na vašem jeziku). Vaše mentalno stanje se temelji na onome što zovete „linearna stvarnost“, ili progresiju dogaĊaja kroz medij vemena/prostora. Priroda psihološkog vremena je mjesto gdje se stvari kompliciraju za vas. Na primjer, imate mentalnu konstrukciju koja vam govori kako osjećate pet minuta. Moţete zamisliti što ste radili prije pet minuta i ĉini se kao da postoji kontinuitet u tome. Ipak, sa više perspektive, taj kontinuitet je iluzija. Po istini se svo vrijeme dogaĊa sada. Prošlost, sadašnjost i budućnost se odvijaju simultano, i oni se svi mijenjaju, dok istovremeno postoje unutar nepromjenjive podloge. Ponovno se moramo okrenuti analogijama i metaforama kako bi vaš um shvatio ovu ideju. Sjetit ćete se naše ranije diskusije o fraktalima. Oni su spirale koje predstavljaju rast organskih ţivotnih oblika, i oni mogu biti umjetno stvoreni unosom odreĊene vrste matematiĉke jednadţbe, znane kao „rekurzivne funkcije“ u kompjuterski program. Ovaj kanal vas moţe uputiti na web stranice koje prikazuju prekrasne, raznobojne fraktale, i moţete vidjeti kako se oni stalno šire (i skupljaju) u beskrajnoj raznolikosti uzoraka i oblika. Ipak, unutar tih uzoraka i oblika postoji konstantan skup parametara koji se temelje na nepromjenjivom aspektu fraktalne funkcije. Iako se fraktal širi i mijenja u beskonaĉnost, funkcija ostaje ista. Isti je sluĉaj sa vremenom i vjeĉnosti. Iako se prošlost, sadašnjost i budućnost neprestano mijenjaju, ostaje nepromjenjiva pozadina (vjeĉnost)koja je uvijek takva kakva je bila, i uvijek će ostati takva. Budući da prošlost nije uklesana u kamenu, iako je vaš um tako percipira, svaki puta kada se pomaknete iz tkanine prostora/vremena, u nepromjenjivo vjeĉno stanje, moţete vidjeti kompletno vrijeme/prostor i moţete odabrati ući u vrijeme/prostor na bilo kojoj toĉki unutar njegovog kontinuuma, bilo da se radi o prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti (kako to vidi vaš svijet). Sa sadašnje polazišne toĉke, moţete vidjeti mjesta unutar beskrajnih serija vremenskih okvira vaše duše, gdje postoji trauma ili negativni otisak. U osnovi, moţete vidjeti realnosti gdje se ĉini da je duša zapela ili se ne kreće. Zbog toga je moguće ući u ta blokirana mjesta u vremenu i odblokirati aspekte duše koji
220 |

stanuju tamo. Kada dio vašeg beskrajnog Sebstva uĊe u odreĊeno podruĉje i vrijeme da pomogne blokiranim aspektima Sebstva, cijela struktura se mijenja. U vašim SF filmovima, postoji ideja da ako promijenite prošlost, time radikalno mijenjate i budućnost u paradoksalnom smislu. Na primjer, poznata vam je ideja da ako odete u prošlost i napravite promjenu zbog koje će vaša majka umrijeti prije nego vas je zaĉela, tada vas više ne bi bilo. Uvjeravamo vas, dragi Kreatori, da to u stvarnosti nije tako. Kada napravite promjenu u prošlosti (ili u bilo kojem vremenskom razdoblju), vi zapravo stvarate novo vlakno u strukturi unutar tapiserije prostora/vremena. Drugim rijeĉima, vi uĊete u novo vrijeme svaki puta kada se originalno vrijeme promijeni. Ovaj kanal to zove „vremenski skok“. Iako originalno vrijeme još uvijek postoji u Akaškim spisima, to više nije „vaše“ vrijeme. Vi sada imate novu prošlost. Kada se vratite u vremenu i date iscjeljenje jednom od vaših bivših Sebstva, vi tada ţivite u novom vremenu koje ukljuĉuje iskustvo vašeg iscjeljivanja u prošlosti. Vaši psiholozi imaju proces koji se zove „restrukturiranje“, što je sliĉno ovome o ĉemu priĉamo, ali je više na mentalnoj razini. Kada se prošlost promijeni na iskljuĉivo mentalnoj razini, to jednostavno mijenja vaš naĉin promatranja prošlosti, više nego što zapravo mijenja vremenski raspored. Kako bi se stvarno promijenila prošlost, morate pristupiti onom što se obiĉno zove „uzroĉno tijelo“.To je aspekt duše koji ostaje svjestan za vrijeme i izmeĊu ţivota i koji prenosi iskustva iz jednog ţivota u drugi. Kako bi se napravila promjena u „stvarnom vremenu“, obiĉno je neophodno da uĊete u duboko meditativno stanje (Theta ili Delta stanje moţdanog vala), kako bi se odstranilo što više ometanja. Slijedi kratko tehniĉko objašnjenje vremenskog iscjeljivanja. Ako ţelite još informacija, nakon što ovo proĉitate, moţete kontaktirati ovaj kanal. Akaški medij je elektromagnetski sloj koji snima sva moguća i vjerojatna vremenska razdoblja. Kada duša putuje unazad kroz vrijeme i promijeni prošlost, originalna prošlost se snima u Akaškim spisima i dostupna je za istraţivanje, zajedno sa svim novim vremenskim okvirima stvorenim kao rezultat tog puta. Postoji neograniĉeni broj vremenskih razoblja ali postoji i ono što se zove „dominantno vrijeme“, ili ono koje prima najviše energije i paţnje, zbog nedostatka bolje terminologije. Imate neograniĉeni broj prošlih Sebstva, kako u ovom ţivotu, tako i u drugima. Svaki trenutak Kreacije stvara drugo Sebstvo, a postoji neograniĉen broj trenutaka u Kreaciji. Kada odaberete odreĊeno prošlo sebstvo (odreĊen trenutak u Kreaciji), i odluĉite dovesti svoju svjesnost tamo (putovanjem kroz vrijeme), to prošlo sebstvo moţe ili ne mora imati iskustvo posjete svojeg „budućeg“ ja. Ako je prošlo sebstvo priliĉno svjesno i vidovito, on ili ona će vjerojatno iskusiti posjetu, ĉesto u obliku anĊeoskog oblika. U djelu ovog kanala on ĉesto savjetuje klijente da kaţu prošlom sebstvu da imaju posjetu „Boţjeg anĊela“. To moţe biti jedini naĉin na koji se prošlo sebstvo moţe povezati sa tim iskustvom. U rijetkim sluĉajevima, prošlo sebstvo moţe biti informirano da ga posjećuje njegovo buduće ja.

221 |

Neki klijenti su se sposobni prisjetiti, kada ponavljaju svoju prošlost na linearan naĉin, da su imali vizionarsko iskustvo u prošlosti koje toĉno odgovara vremenskom okviru koje promatra buduće ja. Kanal to zove „zatvaranje vremenske omĉe“. Ljudi su imali brojna UFO/ET iskustva, u kojima su zakljuĉili ili su bili informirani da su bića koja su ih posjetila došla iz budućnosti. Neki od tih ljudi su zakljuĉili da su bića iz budućnosti bili njihova buduća sebstva. Zbog toga što prošlost i budućnost nisu fiksni, ta bića pomaţu promijeniti vašu predviĊenu budućnost kroz te posjete. Oni zbog toga ne mogu sa sigurnošću reći što će se dogoditi u budućnosti, jer je to ovisno o vašoj slobodnoj volji. Moţete prihvatiti ili odbiti njihove savjete i to će promijeniti rezultat. Sjetite se da ĉak ni njihova sadašnjost nije fiksna. Postoje neke provjere i vaganja u ovom procesu. Kada napraviti promjene u razliĉitim vremenima, posebno u prošlosti, ne smijete ugroziti slobodnu volju duša koje se nalaze u tom vremenu. Na primjer, ne smijete putovati u prošlost i sprijeĉiti potapanje Atlantide, jer je ogroman broj duša odluĉio proći kroz to iskustvo, kako bi nešto nauĉili iz toga, i vama nije dozvoljeno da im uskratite to iskustvo. Usprkos tome, svaki puta kada putujete u Atlantidu i tamo napravite promjene, stvarate alternativnu stvarnost Atlantide. Kao primjer toga kako duše dobiju iscjeljenje kao rezultat putovanja kroz vrijeme, mnogo vas je bilo utjelovljeno u vrijeme Atlantide, i mnogi od vas nose krivnju zbog dogaĊaja koji su se tamo dogodili (u dominantnoj stvarnosti). Neki od vas su znali da kontinent treba biti uništen, ali to niste mogli sprijeĉiti. Drugi su se osjećali direktno odgovorni za smrt i uništenje koje je nastupilo. Kao što smo naveli u prethodnom prijenosu, glavna lekcija Atlantide je ukljuĉivala sakupljanje posljedica neravnoteţe unutar razliĉitih razina Sebstva. AtlantiĊani se bili ekstremno mentalni i intelektualni i uvelike su potisnuli svoja emotivna tijela. Ta neravnoteţa izmeĊu mentalnog i emotivnog tijela je bio primarni uzrok uništenja Atlantide. Orionski osvajaĉi i eksplozije koje su nastale iz stanica koje su proizvodile kristale su bili sekundarni uzrok. Da su AtlantiĊani dovoljno razvili svoje intuitivne sposobnosti, postali bi svjesni pravih namjera Orionaca prije nego što je bilo prekasno. Drugim rijeĉima, AtlantĊani ne bi bili prevareni u vjerovanju da su Orionci imali najbolje namjere. Sluĉaj sa Lemurijom je bio potpuno suprotan. Lemurci su bili visoko emotivni i intuitivni, ali im je nedostajalo mentalno i intelektualno znanje neophodno da se zaštite od nagle promjene klime koja je bila uzrokovana kometom koji je okrznuo Zemljinu atmosferu. Da su bili otvoreni prema tehnološkim idejama, mogli su izgraditi skloništa u koja bi se mogli skloniti za vrijeme ledenog doba koje je uslijedilo nakon kometa. U sadašnjosti na Zemlji, imate šansu postići istinsku ravnoteţu izmeĊu „glave“ i „srca“, i time moţete završiti lekcije koje ste djelomiĉno nauĉili za vrijeme Atlantide i Lemurije. Vraćanje unatrag u vremenu kako bi pomogli svojim prošlim sebstvima je najefektivnije ako ponesete znanje koje sada imate sa sobom. Tada sadite sjeme u svjesnosti vaših prošlih sebstva, sjeme koje će narasti i procvjetati u sadašnjosti.

222 |

Promjene koje napravite su obiĉno povezane sa iskustvom prošlog sebstva, tj. dogaĊaja koji su se tamo dogodili. Promjene u samim dogaĊajima su obiĉno vrlo male, jer bi veće promjene ugrozile slobodnu volju duša koje su odabrale to iskustvo. Na primjer, moţete pomoći duši da napusti tijelo za vrijeme vrlo bolne smrti, ali vam gotovo nikada nije dozvoljeno da spasite dušu iz te situacije ili da sprijeĉite smrt. Moţete dati iscjeljivanje toj duši, kako bi to iskustvo uĉinili manje traumatiĉnim. To se ponekad dogaĊa kada duše vide „Boţje anĊele“ koji ih vode kući za vrijeme smrti. (Time ne kaţemo da anĊeli stvarno ne dolaze i pomaţu tijekom tog prijelaza). Postoji mnogo mogućih vremenskih realnosti na vašu Zemlju. „Dominantna“ realnost je ona koju odabere većina duša, ili ona u koju se uloţi najviše energije. Kao što smo naveli ranije, postoje tri dominantne realnosti koje se sada javljaju na Zemlji, koje odgovaraju trećoj, ĉetvrtoj i petoj gustoći stvarnosti. Postoje i druge mogućnosti, ali samo mali postotak ljudskih duša će odabrati drugaĉiju stvarnost od ove tri dominantne stvarnosti. Moţete reći da se Zemlja dijeli u tri razliĉite verzije – Zemlju treće gustoće sa puno smrti i uništenja, Zemlju ĉetvrte gustoće sa prosvjetljenim samodostatnim duhovnim zajednicama i Zemlju pete gustoće fiziĉki uzdignutih majstora koji ţive u raju. Dok uistinu ove tri stvarnosti postoje simultano, linearnom umu one će se ĉiniti kao vilica sa 3 zuba na raskriţju prostora i vremena. Većina duša će doţivjeti samo jednu od tih stvarnosti, iako je moguće da sa dovoljno svjesnosti doţivite sve 3 realnosti istovremeno. Drugi aspekt putovanja kroz vrijeme ukljuĉuje sposobnost proširenja i skupljanja vremena. Kada vam svjesnost poraste, i kada uĊete na više dimenzije, nauĉit ćete kako manipulirati vremenom kako bi maksimalizirali vaša iskustva i kako bi mogli najbolje sluţiti. Na primjer, uzvišeno biće moţe pomoći tisućama Zemaljskih duša u vrlo kratkom linearnom Zemaljskom vremenu. Takvo biće moţe posjetiti svaku od tih pojedinih Zemaljskih duša, moţe razgovarati sa njima, moţe ih iscjeljivati i tada se vratiti na njegov vlastiti dimenzijski kontinuum, u samo nekoliko sekundi (Zemaljskog vremena). Generalno govoreći, vrijeme je na višim razinama više kompresirano, što znaĉi da jedan dan ţivota bića 12-te gustoće moţe odgovarati milijunima Zemaljskih godina. Ipak, to iskustvo se moţe preokrenuti, ovisno o tome kako se koristi vrijeme. Zbog toga, bića koja vas posjećuju, direktno ili u svemirskim brodovima, moţda provedu jedno „popodne“ njihovog slobodnog vremena istraţujući prošlost Zemlje i posjećujući razliĉite duše u drugaĉijim vremenskim okvirima. Kad to ĉine, tkanje prostora i vremena se širi i mijenja. Stvaraju se novi vremenski okviri i nove mogućnosti. I Kreatorov svemir se nastavlja odvijati. Kao što vidite, dragi Kreatori, samo smo dotakli površinu ovog ogromnog podruĉja studiranja. Vaši linearni intelektualni umovi ne mogu potpuno shvatiti temu vremena, i ne brinite se ako vam je ovaj odlomak bio malo preteţak. U našem zadnjem poglavlju, malo ćemo se spustiti na Zemlju i objasniti ćemo neke specifiĉne promjene koje moţete oĉekivati za vrijeme prijelaza.

223 |

Poglavlje 11 Što očekivati za vrijeme i nakon promjene
Što moţete oĉekivati za vrijeme uzdizanja? Mislimo da je prikladno da ponovimo ovu temu, iako smo već govorili o tome u ovoj knjizi. Kao što smo naveli ranije, kada vaše fiziĉko tijelo mutira, i kada se aktivira uzorak uzdizanja, vaša fiziĉka osjetila prolaze transformaciju koja vam dozvoljava da vidite što se dogaĊa na drugim razinama.Istovremeno, zbog toga što se vaša vibracija pribliţava eteriĉnom carstvu, vi ste u skladu sa njenom frekvencijom pa ćete ju moći doţivjeti direktnije. Vjerojatno ste vidjeli vizionarsku umjetnost mnogih slikara. Oni koriste akrilne boje koje su vrlo ţive i blještave, i to ćete vjerojatno vidjeti kada uĊete u eteriĉna carstva. Poĉet ćete primjećivati da se oko svih stvari nalazi aura. Ako pogledate bliţe, vidjet ćete svjetlucavi efekt, kao lagane vibracije. Kao da sve oko vas diše. Mnogi od vas vide toĉkice svjetlosti ispred vaših oĉiju. One su više nego samo krv koja se kreće kroz kapilare vaše roţnice. Vi moţda vidite ono što zovete “kugle”, koje su malene crvotoĉine koje povezuju fiziĉku dimenziju sa astralnim i eteriĉnim carstvima. Kamere velike brzine takoĊer mogu to snimiti. Kako se nastavite uzdizati, moţete vidjeti pokrete izvan kuteva svojih oĉiju. Stvari u koje se zagledate će se rastvoriti u energetske uzorke. Moţda vidite svete geometrije koje se kreću oko obiĉnih predmeta, kao što su planine i drva. Aure ljudi će vam postati sve više oĉite sve dok ne poĉnete vidjeti energetski okvir sa svojim fiziĉkim oĉima. Vaša osjetila će se drastiĉno promijeniti. Već mnogo vas osjeća struju koja kola vašim tijelom, obiĉno u valovima ili kao osjećaj bockanja ili trnjenja. Osjećat ćete da se kupate u moru vibrirajuće energije, što je istina. Moţete se osjećati kao da plutate umjesto da hodate kroz ţivot. Emocije će naizgled dobiti boju i teksturu. Zapazit ćete utjecaj emocija na vašu auru i auru drugih ljudi. Trenutno ćete osjetiti jake emocije drugih iste minute kad uĊu u prostoriju, i vidjet ćete prostoriju okupanu u svjetlu njihovih emocija. Vaš osjećaj za vrijeme će se promijeniti. Sati će vam se ĉiniti kao minute, ili će se minute ĉiniti kao sati. Otkrit ćete da uvijek imate dovoljno vremena za stvari koje su vam vrlo vaţne, i nikad nećete imati dovoljno vremena za stvari kojih se trebate odreći. Istovremeno moţete osjećati kao da ţivot prolazi pored vas, i da imate neograniĉenu koliĉinu vremena da sve posloţite u ţivotu. U sluĉajevima kada padnete iz visoke svjesnosti, moţete osjećati suprotno – da nema dovoljno vremena da napravite sve što treba biti napravljeno. Ljudi će dolaziti i odlaziti iz vašeg ţivota. One koje zadrţite uz sebe će biti oni oni razumiju kroz što prolazite. Drugi će se prestati druţiti sa vama. Oni će moţda misliti da ste poludili. Moţda ćete imati bliske, svrsishodne veze koje će trajati par sekundi ili par minuta. Moţda ćete se osjećati povezani sa svima na Zemlji.
224 |

Moţda ćete osjećati da su svi vaši prijatelji ili bliski suradnici. Imat ćete osjećaj “Da smo svi u ovome zajedno”.

225 |