Războinicul crestin

de Garrison Bauman4

Dacă se poate, pe cît stă în puterea voastră, trăiti în bună pace cu toti oamenii (Romani 12, 18) Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieste răul cu binele. (Romani 12, 21) Tot sufletul să se supună înaltelor stăpîniri, căci nu este stăpînire decît de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rînduite. Pentru aceea, cel ce se împotriveste stăpînirii se împotriveste rînduielii lui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc îsi vor lua osîndă. Căci dregătorii nu sunt frică pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voiesti, deci, să nu-ti fie frică de stăpînire? Fă binele si vei avea laudă de la ea. (Romani 13, 1-3) Mesajul lui Iisus este în mod esential unul de pace. Calea lui Hristos este calea Crucii. Numerosi sunt cei care au mers pe calea muceniciei, întrupînd porunca lui Iisus de a întoarce si celălalt obraz si de a nu răspunde răului cu rău. În acelasi timp, Scriptura este de asemenea plină de imagini martiale: de la „toate armele lui Dumnezeu” (Ef. 6, 11), la războiul nevăzut împotriva păcatului si a patimilor care ne asaltează. Ni se cere să ne aducem mărturia în mijlocul răului si să-l înfruntăm – în noi însine mai întîi, apoi în comunitatea noastră si, pînă la urmă, în lumea întreagă. Si aceasta pentru că răul nu este doar o realitate spirituală, ci si una fizică. Noi trebuie să fim în lume, chiar dacă nu din lume. Iar într-o lume căzută se întîmplă adeseori ca răul să trebuiască să fie oprit în mod fizic; dacă situatia o cere, riposta noastră trebuie să aibă o fortă ucigătoare. Cum s-ar cuveni să răspundă un crestin la aceste imperative aparent contradictorii? Cel mai frecvent, răspunsul care se dă îi îndeamnă pe crestini să participe în unele războaie cîtă vreme sunt considerate „un rău necesar”. Potrivit acestei întelegeri, războiul duhovnicesc cu răul este desprins de războiul fizic împotriva răului. Cel duhovnicesc este bun; cel fizic este rău (si de aceea gresit), chiar dacă uneori poate fi necesar. Această falsă dihotomie, sustin unele voci, solicită elaborarea unei teorii care să transeze chestiunea o dată pentru totdeauna. În ce mă priveste, consider că nu este necesară o astfel de formulare dogmatică care să interzică ori să aprobe războiul. Natura si gradul de implicare a unui crestin în război nu ar trebui să facă obiectul unei probleme doctrinale. În fapt, decizia de participare în război se ia atît în cadrul învătăturii generale a Bisericii cît si în virtutea constientizării vocatiei de crestin. Acesta este motivul pentru care nu pot admite caracterizarea „rău

crestinilor li se permite să poarte armă. toate presupun o confruntare deopotrivă fizică si duhovnicească a răului pentru ca acesta să nu biruiască. Voi încerca să arăt că atît făcătorul de pace prin mijloace non-violente cît si războinicul drept sunt deopotrivă necesari. „Nu este dragoste mai mare decît aceea a omului care-si dă viata pentru prietenii săi. Zic. 14). ci să fie drepti si să nu abuzeze de puterea de care dispun (Luca 3. sau cînd trebuie să ne ferim pînă si de pacea însăsi. Am pizmuit pe cei fără de lege. Petru a fost trimis să-l boteze pe centurionul Cornelius. Doar prin împlinirea păcii si prin implicarea fizică în lupta împotriva răului putem avea o sansă de victorie. Indiferent de modul în care actionează. cînd ei sporesc si se îngrasă . Războinicul drept Nu este dragoste mai mare ca aceea a omului care-si dă viata pentru prietenii săi (Ioan 15. despre pacea celor fără de lege. Sf. 3). Ap. Sarcina crestinilor este de a discerne felul în care trebuie să actioneze. În mod cert.necesar”. ci doar cu privire la obîrsia acestuia (dacă era iudeu sau dintre neamuri). Nu este bună pacea aceea cînd totul se dă după poftele ticălosilor. La drept vorbind. De pildă. atunci trebuie să existe si un mod drept de a împlini această obligatie. Ioan din Kronstadt spune în încheierea omiliei sale despre facerea de pace: „Există însă si timpuri cînd dezacordul este preferabil acordului. ci la o diversitate de solutii: făcătorul de pace prin mijloace nonviolente. toate reclamă mijloace dinamice în vederea obtinerii păcii. războinicul drept si martirul. Ioan Botezătorul nu le-a cerut ostasilor care veneau la el să renunte la îndeletnicirea lor. cînd vedeam pacea păcătosilor (Psalmul 72. Atunci cînd Sf. ambele deopotrivă incontrolabile si în care totul este permis. crestinul este întotdeauna un războinic. Dacă este necesară. Cum a spus Iisus. Atît făcătorul de pace cît si războinicul (la nivel fizic) sunt necesari si buni în lupta cu răul. nu am găsit în Noul Testament nici măcar un singur caz în care soldatilor li s-ar fi cerut să-si lepede ocupatia pentru a-si mîntui sufletele. Fără prezenta lor simultană riscăm să cădem fie în eroarea cumplită a „războiului total” sau a „războiului sfînt”.” Dacă participarea la război este pentru crestini un lucru rău. Sf. despre care David spune. nu s-a interesat în privinta ocupatiei acestuia. fie să cădem pradă răului fiindcă nu vrem să luptăm. Toate aceste tipuri au aceeasi temelie fundamentală. Imperativul crestin nu dă nastere la o dihotomie de tipul pace contra război. atunci nu trebuie să participăm. Toate alegerile morale pe care le facem sunt bazate pe acelasi imperativ: înfruntarea răului cu puterea iubirii jertfelnice. 12-13) Scriptura ne vorbeste despre ocupatia militară într-un fel care contrazice întelegerea comună a participării la război ca „rău necesar”.

cînd cei răi sunt cei lăudati si iubiti. Ioan Gură de Aur: „Pacea se asterne atunci cînd mădularul stricat este îndepărtat. Omilie despre pace). Cuvintele celor trei sfinti. Ceea ce nu înseamnă că detinem o carte blanche pentru uciderea. Doar în acest chip se poate uni Cerul cu pămîntul. rugîndu-se pentru inamicul . cerem ca actiunile noastre să fie determinate de cauze drepte si să fie săvîrsite în chip moral si nesovăitor. Căci si doctorul salvează trupul atunci cînd taie ceea ce este bolnav si fără putintă de vindecare. Este limpede că Biserica binecuvîntează biruinta într-o confruntare militară. Războinicul drept trebuie să practice pacea. să iubim acea pace care este bună. În acelasi spirit scrie si Sf. Această portiune din liturghie cuprinde o serie de binecuvîntări ale tuturor activitătilor noastre în lume. Ten Homilies on the Beatitudes) Sf. Ioan Gură de Aur întîlnim următoarea cerere: „Pentru conducerea tării si pentru toate autoritătile civile si pentru armata noastră de pretutindeni. în mod deosebit respectati de Biserica Ortodoxă. iar comandantul armatei readuce pacea după ce împrăstie vrajbă printre conspiratori” (Sf. 85-86). Grigorie Teologul scrie. desfrîul si plăcerea de a ucide. La Ectenia mare din cadrul Sfintei Liturghii a Sf. Ioan din Kronstadt. iar pacea să rămînă tema implicită a tuturor întreprinderilor noastre. Omilia 25 la Matei. nici un „război sfînt” sau vreun soi de „Jihad crestin” nu va putea fi îngăduit vreodată. E bine să stim că există împotriviri slăvite si învoiri din cele mai rele. Toate citatele apar în lucrarea mentionată mai sus a Sf. pp. si pentru a primi puterea de a-si birui patimile care se aprind cu atît mai mult în vreme de război: ura. după cum este la fel de limpede că ea ne cere să luptăm nu doar pe cîmpul fizic de bătălie. „Să nu gîndească careva că as fi de părere că orice pace trebuie iubită. Ioan din Kronstadt. Pentru ca Domnul să le vină într-ajutor si să le dăruiască lor biruinta asupra tuturor vrăjmasilor. pentru aceea. trebuie mai curînd să mergem prin foc si sabie decît să ne împărtăsim din aluatul răutătii ori să ne atingem de cei îmbolnăviti de rău” (Sf. schilodirea sau rănirea cui vrem noi. ne fac să-l privim pe războinicul drept ca pe un instrument al realizării păcii. Grigorie Teologul. si tot asa” (Sf.” (Din nefericire. Ioan Gură de Aur. Domnului să ne rugăm.lucrînd tot soiul de mîrsăvii. În esentă. unii preoti si episcopi omit partea a doua a cererii). Mai precis. cînd răul este luat de la fata binelui. Această temă nu împiedică utilizarea fortei pentru înfrîngerea dusmanilor. adică cea care are un tel bun si care ne uneste cu Dumnezeu … Dar atunci cînd ceea ce se urmăreste este potrivnic lui Dumnezeu. Domnului să ne rugăm. cînd cei stricati ajung să fie priviti ca si cum ei ar fi cei sănătosi. Ne mai rugăm si pentru ca soldatii nostri să fie ocrotiti.

tîlharilor sau dictatorilor. Dimitrie din Tesalonic († 306) a fost un ofiter superior din armata romană. dar în război a desfiinta pe vrăjmas este si legiuit si vrednic de laudă. Desigur. uciderile din războaie. O scurtă mentionare a doi sfinti care au dovedit acest fel de caritate va ilustra ceea ce vreau să spun. Canonul 13 al Sf. înzestrările si uneori viata pentru a ajuta pe altcineva să si le păstreze – pentru a-i ajuta pe oameni să construiască un mediu prielnic păcii. într-adevăr. oferindu-si trupul. ajutorul direct prin voluntariat în căminele de vagabonzi. etc. unul care ascultă doar de ordine lumesti. A-i ocroti si a-i apăra pe altii. Idealul de caritate crestină stă în iubirea lui Dumnezeu si a aproapelui prin dăruirea a tot ce avem si suntem. nici unul din cei doi sfinti nu are în vedere războiul nesocotit pornit din orice. Scopul si intentia războinicului drept sunt de a stabili un mediu de sigurantă si ordine care să permită înflorirea păcii. cu pretul vietii proprii. mi se pare că le dau iertare celor ce luptă pentru buna cuviintă si pentru dreapta cinstire de Dumnezeu. el este reprezentat în tinută militară. Astfel că. reprezintă telul de căpetenie al războinicului drept. războinicul crestin trebuie să urmărească dreptatea si un gen de iubire care să-i ajute pe oameni să trăiască mai liber si mai pasnic decît ar fi putut să trăiască în absenta lui. Sf. 74). iar în alte împrejurări si la vreme potrivită se îngăduie si se iartă. The Virtue of War. hrană. Canonul 1 al Sf. chiar de cinste mai mare se învrednicesc cei ce s-au distins în război. donatii către diverse organizatii. la fel de evident este si că nu există o interdictie absolută împotriva violentei. Pentru unii. Dacă e să vorbim despre crestin ca războinic drept. iubirea se reduce la iubirea de Dumnezeu si a celor apropiati.” (Citat în Webster. Atanasie cel Mare spune: „A ucide nu este îngăduit. această atitudine este insuficientă cît timp nu ne asumăm un risc personal în relatia cu aproapele. Vasile cel Mare spune: „Părintii nostri nu au socotit între ucideri. p. bani. el si-a împlinit obligatiile cu un devotament întrecut doar de felul în care i-a slujit Domnului. acelasi lucru. în icoane. precum si ajutorarea celor mai nevoiasi. în unele împrejurări si la anumită vreme nu este îngăduit. o astfel de întrebuintare a fortei este justificată. Biserica a afirmat de mult că. Războinicul drept trebuie să se confrunte cu faptul că actiunile sale. si acestora li se ridică monumente care vestesc faptele lor curajoase. atunci trebuie să tinem cont că acesta nu va fi un soldat ca toti ceilalti. dedicate apărării oamenilor pot duce la moartea si nimicirea altor oameni. chiar si atunci cînd trebuie să-l ucidă. căci a convertit . astfel. si nu pasivitatea. Ca militar roman.său chiar si atunci cînd trebuie să utilizeze forta. caritatea la nivelul elementar obligatoriu constă în dăruirea resurselor de care dispunem: timp. Nici un om nu trebuie să ajungă victima teroristilor. În plus. în asemenea cazuri. Războinicul drept face un pas mai departe.” Desigur.

Dimitrie. de aceea.numerosi păgîni de-a lungul întîlnirilor secrete în care vestea Evanghelia. 80). ajută-mă!» si pe dată s-a aruncat asupra lui Lyaeus. Părintele Alexander Webster notează: „Spre deosebire de celălalt mare sfînt militar. De vreme ce un act de o asemenea violentă poate împodobi o sfîntă icoană. marele mucenic-militar din Tesalonic. Nestoras a coborît în arenă. este vorba de natura esential antinomică a Bisericii.” Maximian a ordonat apoi uciderea lui Nestoras si a Sfîntului Dimitrie. Prin urmare. The Virtue of War. voi sunteti oameni. Celălalt sfînt pe care îl am în vedere este ultimul împărat al Bizantului. facerea de pace este cealaltă fată a monedei care este războinicul crestin. Dimitrie l-a binecuvîntat pe un prieten pe nume Nestoras în vederea uciderii în duel a soldatului favorit al împăratului. si iată că fanfaronul de mai înainte căzu mort la pămînt. Dumnezeului si Mîntuitorului. Iată un scurt pasaj din ultima lui adresare către supusi înaintea căderii Constantinopolului: „Dar. Sf. Constantin al XI-lea. lovindu-l năprasnic drept în inimă. După cum ne spune un fragment din slujba de la sărbătoarea Sfîntului Dimitrie (26 octombrie): „Primind binecuvîntarea si pecetluindu-se cu semnul sfintei Cruci. 90). nu este un semn care ar indica o contradictie esentială în învătătura crestină. 19). Desi prin statură fizică Nestoras îi era inferior dusmanului său. În permanentă. Sf. The Virtue of War. Gheorghe. l-a aruncat pe Dimitrie în temnită. ci împotriva stăpînilor de animale” (Webster. Iisus Hristos. făcătorul de pace si războinicul drept. p. este cert că Biserica priveste ocupatia lui Dimitrie – si mai cu seamă rolul său – ca vrednic de venerare” (Webster. împlîntînd în ele sulitele si săbiile voastre pentru ca dusmanii nostri să simtă că nu luptă împotriva celor de un soi cu ei. a reusit să-l ucidă pe acesta. aveti putinta de a le tine departe pe aceste brute necuvîntătoare. Dimpotrivă. Biserica este o reflectare nedesăvîrsită a Întrupării Domnului. este în mod frecvent descris de icoanele ortodoxe călare pe cal în timp ce străpunge cu lancea un adversar întins la pămînt în apropiere de calul propriu. deopotrivă Dumnezeu si om. zicînd: «O. care este o realitate existentială prezentă în acelasi timp în Împărătia Cerurilor si lumea căzută: un pod între cele două lumi. Biserica trebuie să mărturisească si să îndemne la pace. . Cu unul din ultimele sale gesturi. Cînd împăratul Maximian a aflat. p. Facerea de pace prin mijloace non-violente Drept aceea să urmărim cele ale păcii si cele ale zidirii unuia de către altul (Romani 14. Sf. Faptul că în Biserică există două moduri aparent opuse de actiune. spre deosebire de atacatorii vostri. Dumnezeule al lui Dimitrie.

si răsplata voastră va fi multă si veti fi fiii Celui Preaînalt. însotită de pocăintă. o încercare constantă de a realiza această armonie în toate situatiile. Făcătorul de pace înfruntă răul într-un mod constructiv. de pildă – trebuie să ne străduim în toate felurile să curmăm această ceartă. Mai cu seamă.” (Luca 6. Ioan din Kronstadt spunea: „Dacă se întîmplă să ajungem să ne sfădim dintr-o pricină oarecare – datorită mitocăniei sau nedreptătii celuilalt. ea ne oferă la fel de bine si cuvinte care sustin existenta războinicului drept vorbind. nu constă doar într-o evitare a conflictelor.). O astfel de căutare a păcii este deopotrivă functională si eficientă. prin urmare. Prin practicarea lor. Sf. Pacea crestină nu trebuie confundată cu anti-militarismul (sectant sau al militantilor stîngisti. făcînd tot ce-i stă în putintă pentru a aduce pacea si armonia în toate domeniile în care are acces. pacea la care suntem cu totii chemati. Temelia acestei căutări a păcii se găseste slujirea (worship) lui Dumnezeu si într-o voită încredintare. n. cerînd întotdeauna ca harul lui Dumnezeu să-i ocrotească pe toti de puterea răului. Fericirile ne oferă cel mai limpede exemplu a ceea ce încerc să spun. onoarea sau rangul). si despre mijloace violente de înfruntare a răului după cum am . Numai că Scriptura nu ne oferă un punct de vedere exclusiv în această privintă. avînd un semnificativ impact pozitiv în lume. 82). 35) Cuvintele lui Iisus sunt considerate de către multi ca o interzicere absolută a violentei de orice fel. Asa cum ne cere Iisus vorbind despre Fericiri: „Ci iubiti pe vrăjmasii vostri si faceti bine si dati cu împrumut. în cadrul comunitătii si în lume în genere. că El este bun cu cei nemultumitori si răi. Ten Homilies on the Beatitudes. Ioan din Kronstadt. Afirmatia Sfîntului Ioan arată cît de mult trebuie să se smerească crestinii în fata dusmanilor lor chiar si atunci cînd dusmanii sunt cei vinovati. practicînd dreptatea (righteousness). tr. Răul trebuie înfruntat în noi însine. p. Făcătorul de pace se roagă atît pentru ca armata să biruiască asupra dusmanilor nostri cît si pentru cei care ne doresc răul. În acelasi timp. El va tine cont de toate aspectele problematice cu care ne confruntăm: nu doar de cele legate propriu-zis de război. Într-o omilie din 1869 despre Fericirea Făcătorului de pace. cuvintele si actiunile unui om aduc armonie într-un loc al violentei.Conceptul de „război drept” se perverteste mult prea usor: se transformă în „război sfînt” iar Biserica ajunge obedientă fată de stat. ea exprimă mai curînd un efort stăruitor în vederea ajungerii la armonia dinamică a lui Dumnezeu. făcătorul de pace trebuie să practice si să aplice virtutile milei si iertării. în măsura în care împăcarea nu contravine datoriei noastre sau nu răneste pe altcineva” (Sf. în iubirea Lui. fără să nădăjduiti nimic în schimb. ci si de chestiunile privitoare la mediu ori sărăcie. chiar dacă pretul împăcării ar tine de vreun bun al nostru (cum ar fi un lucru ce ne apartine. să nu uităm că pacea de care vorbesc Scripturile.

o distantare de eu corespunzătoare orientării spre binele celorlalti. cu totii am acceptat vocatia universală de a-i urma . O vocatie poate fi orice de la o meserie oarecare la calitatea de sot sau părinte.arătat deja ceva mai sus. dar fără să se reducă la viata consacrată. Fiecare vocatie este importantă pentru întregul Trup al lui Hristos. întrucît cuprinde viata în întregul ei la nivelul fiecărei zile. Problema care apare acum vizează felul cum făcătorul de pace sau războinicul drept tin de o cale specifică fiecărei persoane în parte. vă îndemn. „O chemare autentică se dezvăluie prin bucuria si sentimentul de putere reîmprospătată pe care le aduce de fiecare dată cu sine” Întrucît vocatia nu poate fi identificată cu usurintă. însă. să se angajeze în războiul nevăzut împotriva patimilor. si anume că trebuie să existe si un element semnificativ de jertfelnicie. eu cel întemnitat pentru Domnul. Întrucît o vocatie este o chemare adresată de Dumnezeu. îl preface pe fiecare crestin în parte într-o persoană jertfelnică aflată în relatie cu alte persoane. De vreme ce suntem crestini. Business as a Calling. preface lumea” (Webster. 1) Cheia întelegerii acestei căi este vocatia. desigur. pp. vocatia depăseste deopotrivă chemarea la preotie sau în viata monahală. Scriitorul romano-catolic Michael Novak descrie patru aspecte fundamentale ale chemării: Chemarea este unică si personală. iar vocatia în act nu este altceva decît viata sacramentală a Bisericii. o perioadă de discernere si de încercare devine obligatorie (Novak. „Asa cum unirea organică cu Hristos. 41-42). războiul este lipsit de sens. oamenii obisnuiesc să creadă că vocatia este o chestiune care-i priveste doar pe călugări. cel care îsi predă viata Duhului Sfînt trebuie. As adăuga un al cincilea aspect. Participarea la viata transformatoare a lui Hristos duce la transformarea tuturor lucrurilor pe care le facem. după chemarea cu care ati fost chemati … (Efeseni 4. 34-35). tot asa cum fiecare celulă si organ ale trupului fizic sunt importante pentru functionarea sănătoasă a întregului organism. Chemarea solicită o înzestrare specifică sarcinilor încredintate precum si iubirea efortului presupus de aceste sarcini. Vocatia De aceea. depăsindu-se pe sine. pp. în absenta Tainelor. Vocatia exprimă si acest aspect. Altfel spus. Prin urmare. care este jertfa desăvîrsită a iubirii pentru lume (filantropia). The Pacifist Option. tot astfel unirea simultană a crestinilor între ei prin participarea la viata organică comună a Bisericii (viată care culminează în Tainele Bisericii) preface Biserica într-un trup care. să umblati cu vrednicie.

în special în dusman. Asa cum vocatia făcătorului de pace este mai mult decît o simplă ajutorare a semenilor. Cu toate acestea. si să facă tot posibilul pentru a preveni războiul. Grigorie Teologul: „Să nu gîndească careva că as fi de părere că orice pace trebuie iubită. adică cea care are un tel bun si care ne uneste cu Dumnezeu … Dar atunci cînd ceea ce se urmăreste este potrivnic lui Dumnezeu. a ispitelor cărnii si a diavolului. în felul acesta. Există. războinicul drept este cel care este gata să-si riste propria sa mîntuire pentru ca ceilalti să nu mai fie nevoiti să ucidă pentru a se apăra pe ei si pe cei dragi ai lor de un rău si mai mare. Grigorie Teologul. Vocatia ne ajută să realizăm ordinea si sfintenia lui Dumnezeu la nivelul vietilor noastre si să le fim de folos celor dedicati acestei lucrări. Ele se duc pe cîmpul sufletului nostru. în respingerea acestor patimi împreună cu ispitele care le nasc. Din punct de vedere istoric. Acest război constă în mare parte în procesul de identificare a patimilor care tind să preia controlul asupra vietilor noastre pentru a le stăpîni si. Omilie despre pace). Acesta este locul unde înfruntăm răul. pentru aceea. Fiecare din ei trebuie să-l recunoască pe Dumnezeu în toti oamenii. . Abordarea vocatională a vietii în Dumnezeu lasă loc unei libertăti imense. bineînteles. făcătorul de pace trebuie să reziste ispitei de a se împăca cu răul. E bine să stim că există împotriviri slăvite si învoiri din cele mai rele. Bătăliile purtate în războiul duhovnicesc sunt cele mai importante bătălii pe care oricare dintre noi le va fi purtat. apoi. În măsura în care vom fi biruitori aici. Este vorba de lucrul acela care ne ajută să fim niste martori cît mai autentici ai lui Dumnezeu în lume si care ne aduce totodată cît mai aproape de El. Pentru a-l relua pe Sf. În plus. ceea ce înseamnă că pasii nostri trebuie făcuti în lumina binelui. fiecare vocatie este amenintată de ispite specifice. Uneori. În definitiv. este războiul pe care-l purtăm cu totii împotriva lumii. tot astfel războinicul drept face mai mult decît să aplice forta fizică. vom birui si lumea. De pildă. războinicul drept trebuie să facă din războiul nevăzut unul văzut. aceste conditii sunt enuntate în cadrul teoriei războiului drept. să iubim acea pace care este bună. indiferent de profesia pe care o vom urma. Nu toate războaiele sunt îndreptătite. vocatia apare ca o parte esentială a războiului duhovnicesc. rămîne însă de împlinit o vocatie specifică fiecăruia dintre noi. după cum războiul nu îndreptăteste întotdeauna uciderea.lui Iisus Hristos. trebuie mai curînd să mergem prin foc si sabie decît să ne împărtăsim din aluatul răutătii ori să ne atingem de cei îmbolnăviti de rău” (Sf. în timp ce războinicul trebuie să-si păzească inima împotriva urii si a dorintei de a ucide. anumite conditii care trebuie îndeplinite pentru ca războinicul drept să poată lupta în mod drept.

Punctele doi si trei (motivul just si intentia dreaptă) spun că actiunea militară nu poate fi initiată decît în vederea apărării propriei tări sau a unei alte tări sau comunităti. indiferent de viziunea politică dominantă la un moment dat. Chiar si după Vietnam. Autoritatea adecvată înseamnă că decizia de intrare în război este luată de conducerea legitimă a statului respectiv. atunci cînd noi sau unul din aliatii nostri apropiati ajung victimele unei agresiuni. Cu toate acestea. Presedintele poate solicita interventia unui număr redus de trupe. războiul drept sau justificabil presupune cinci criterii esentiale: Autoritatea adecvată Motiv just Intentie dreaptă Războiul apare ca ultima solutie Aprecierea încheierii cu succes a interventiei prin uzul fortei. trebuie să stim la fel de clar că nu pot exista decît un număr foarte redus de motive politice sau economice care să sustină decizia de a ne angaja într-un război.Războiul justificabil Traditional vorbind. crestinii sunt obligati să privească dincolo de procesul politic normal atunci cînd trebuie să decidă justetea unui război. Cu toate acestea devine dificil de apreciat influenta relativă a fortelor politice si . Fireste. În felul acesta. Aceste aspecte ale teoriei războiului drept sunt într-o anumită măsură determinate de procesul nostru politic. intentia dreaptă presupune că răspunsul militar va fi pe cît de limitat posibil si că porneste dintr-un sentiment de caritate si dreptate. avem în genere încrederea că liderii nostri politici vor trimite trupe doar atunci cînd cauza noastră este dreaptă. dar nu poate declara el însusi războiul. presedintele trebuie să se asigure că dispune de sustinerea ambelor camere ale Congresului chiar si atunci cînd nu este pronuntată declaratia de război. Pentru a angaja Statele Unite într-o campanie militară prelungită. Legea Fortelor Armate (The War Power Act) a desemnat încă si mai clar limitele puterilor presedintelui în această privintă. este dificil ca un război care este privit de majoritatea cetătenilor americani ca nedrept sau injust să poată fi purtat pentru un timp mai îndelungat. Pentru noi nu este destul ca legătura dintre caracterul urgent al interventiei militare si apărarea dreptătii să fie extrem de limpede. replica noastră nu trebuie să întîrzie. Mai departe. În Statele Unite numai Congresul poate declara în mod constitutional starea de război.

nelimitată si nesovăitoare cu restul umanitătii create după chipul si asemănarea Dumnezeului Treime” (Webster. p. O analiză istorică efectuată de tatăl meu arată că dintre toate războaiele majore în care au fost implicate Statele Unite. aceste încălcări pot fi explicabile. De aceea. The Pacifist Option. pacifistul crede că omul poate trăi în lume fără a . non-violenta totală si neîmpotrivirea la rău formează temeiul practic al optiunii pacifiste. În functie de felul în care privim dosarul evenimentelor. deciziile majore luate pe durata desfăsurării lui trebuie să reflecte standardele etice de proportionalitate: implicarea celei mai mici cantităti de fortă necesară dobîndirii victoriei si evitarea atacării intentionate a obiectivelor civile. Suferinta voită a lui Iisus pe Cruce este exemplul spiritual pentru pacifisti. Dificultatea de a initia si sustine un război pe deplin drept i-a condus pe multi la pacifism. Prin virtutile răbdării. The Pacifist Option. persecutia si chiar moartea dacă este cazul pentru a-si demonstra solidaritatea sa lipsită de compromis. Părintele Alexander Webster scrie că „un pacifist ortodox se abtine de la orice fel de violentă împotriva semenilor săi. dacă toate optiunile non-militare au fost epuizate. rămîn niste încălcări. 248). este hotărît să nu reziste răului într-un mod activ si este gata să îndure abuzul. a îndelungatei suferinte si a stăpînirii de sine. numai două – cel din 1812 si al doilea război mondial – pot fi definite ca războaie drepte potrivit celor cinci criterii principale expuse mai sus. Dar chiar si în cel de-al doilea război mondial. si cu toate acestea. standardele etice au fost încălcate prin bombardarea oraselor Germaniei si utilizarea bombei atomice împotriva Japoniei. Pentru pacifisti ideea aceasta vrea să spună că sunt gata să accepte orice abuz sau violentă fără a riposta nici măcar atunci cînd este vorba de propriile lor vieti. p. Decizia pe care o luăm depinde de încrederea avută în liderii nostri. Chiar dacă nici un război nu poate fi pe deplin drept. pacifistii se regăsesc în tema iconografică a lui Hristos pătimind pe Cruce. este obligatoriu ca el să fie purtat în mod drept pe toată durata lui. Fundamentul spiritual al unui pacifism ortodox este descris drept un „sentiment de unire mistică a tuturor celor mîntuiti prin părtăsia lor cu Domnul cel înviat … miezul cel mai intim al eticii ortodoxe colective si individuale. Dacă războiul începe în mod drept. Este actiunea militară singurul mod care poate garanta realizarea unui rezultat drept? În multe cazuri nu putem afla răspunsul decît după consumarea evenimentelor. Optiunea pacifistă Pacifismul reprezintă o respingere totală a oricărui gen de violentă personală indiferent de circumstante. 41).economice în conditiile în care cel de-al patrulea criteriu este cel mai dezbătut dintre toate si cel mai greu de stabilit – anume. fiind tinut permanent viu prin taina Euharistiei” (Ernst Benz citat în Webster.

Doar pacifistul de nivelul trei. Părintele Alexander recunoaste asta într-o anumită măsură atunci cînd descrie „dilema sumei zero”. crestinul ar trebui să fie în permanentă un războinic. de prejudecătile personale. 257). acest gen de pacifism ignoră responsabilitatea socială a crestinilor de a-i ocroti si apăra pe cei nevinovati si lipsiti de apărare. distrugere sau moarte care ar fi putut fi prevenite prin interventie militară directă (Webster. La acest nivel. refuzînd chiar să lucreze ca angajat civil pentru armată. Din cîte se pare. cel putin în ceea ce mă priveste. sanitar sau preot militar. decît să ne concentrăm întreaga noastră atentie asupra unei teme mult prea generale. „separarea strictă” („Strict Separation”) presupune respingerea aspectului militar în orice mod sau formă s-ar prezenta acesta. Individul aflat la acest nivel refuză înrolarea atît în serviciul activ cît si ca rezervist. Mai ales. Problemele legate de păcat. Aceste virtuti. constau în faptul că se concentrează prea mult asupra aspectului militar si prea putin asupra găsirii de moduri constructive de a evita răul si violenta non-militară. Părintele Alexander Webster vorbeste în cartea sa despre trei niveluri ale optiunii pacifiste. admite o colaborare redusă cu armata fie prin înrolarea în unitătile medicale. pînă la împiedicarea accesului în unitătile militare.utiliza violenta. Ce ar fi un trup dacă fiecare celulă nu si-ar îndeplini treaba pentru care este anume făcută? Iată asadar ce cred eu: indiferent de situatie. cel caracterizat de „distantarea relativă” („Relative Distancing”). Concluzie Pentru a putea cîntări această situatie în mod judicios trebuie să o desprindem complet de influentele politice si. pacifistul se implică în actiuni care merg de la distribuirea de brosuri cu caracter anti-militar. prin urmare. suferintă si asuprire în lume sunt prea lesne ignorate de dragul pietătii proprii. această formă de pacifism reprezintă o optiune inacceptabilă. care presupune refuzul participării în activităti militare si protestul activ împotriva acestor activităti. formează practica non-rezistentei la rău specifică mentalitătii pacifiste. combinate cu iertarea tuturor. fie ca preot militar. formulă potrivit căreia inactivitatea pacifistului poate conduce la situatii de vătămare. pe cît posibil. Cel de-al doilea nivel. p. Ar trebui să-i ajutăm pe credinciosii de lîngă noi să descopere vocatii întemeiate pe învătătura traditională a Bisericii si nu pe diversele forme ale ideologiei politice la modă. trebuie să ne uităm mai curînd la vocatiile individuale legate de aspectul militar si prezente de altfel în Biserică de la bun început. imitîndu-l astfel pe Domnul nostru pătimind pe Cruce. The Pacifist Option. Neajunsurile atitudinii pacifiste. Primul nivel este cel al „opozitiei militante” („Activist Opposition”). Dar să fii un războinic exclusiv în plan . potrivit descrierii Părintelui Alexander.

ci si una necesară. În calitate de crestini ortodocsi. cu alte cuvinte. Cu toate acestea. cea fizică si cea duhovnicească. Unii sunt însă chemati să facă un pas mai departe. Biserica trebuie să aducă în permanentă mărturie pentru pace si să nu îndemne vreodată la declansarea unui război sfînt. înrolarea în armată nu reprezintă doar o cale acceptabilă. cărora le adaugă toată puterea spirituală pe care noi i-o îngăduim. să le discute si în nici un caz să le păstreze pentru sine.duhovnicesc nu este întotdeauna suficient. Pentru crestini. felul în care ar trebui să abordăm mijloacele fizice în înfruntarea răului împreună cu cele duhovnicesti. Acesti oameni se confruntă cu răul pe frontul fizic la fel ca si pe cel duhovnicesc. pentru că acesta este mijlocul propriu păcii. . fiindcă ambele ordini. Răul nu ezită să ne atace folosind toate mijloacele fizice care-i stau la dispozitie. Toti crestinii sunt chemati la împlinirea păcii pe cale non-violentă. I-as cere cititorului ca indiferent de întrebările pe care i le-ar trezi acest articol. sunt la fel de importante. trebuie să avem în vedere si să întelegem felul în care ar trebui să abordăm aspectul militar. devenind astfel războinici si la nivel trupesc. să nu ezite să le exprime.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful