Sursa: www.ziare.

com

de Valer Pop 31.08.2011

a început s fie din ce în ce mai evident . Chiar dac tr im într-o lume a ntrautoturismelor. mai ales dup ce am trecut în mileniul al treilea. . preocuparea pentru a oferi oamenilor posibilitatea de a se bucura f r autovehicule de realiz ri inginere ti ie ite din comun. precum podurile pietonale.

Vancouver (Columbia Britanica . . Podul se afl la doar 16 kilometri râ de centrul ora ului Vancouver i dateaz din 1889.Canada) Are 137 de metri lungime i este situat la circa 70 de metri deasupra râului. Capilano Suspension.

Malaezia Acest pod este situat la aproximativ 700 de metri deasupra nivelului m rii în Langkawi . Impresionant este tehnica inginereasc : podul se sprijin pe un singur stâlp masiv. stâ .un arhipelag din partea de vest a Malaeziei. Langkawi Sky.

fiind complet îmbracat într-o folie din o el. finan at de compania British Petroleum. Podul BP. ntr- . este una dintre cele mai uimitoare opere arhitecturale din Chicago. Chicago Acest pod.

 Puente de la Mujer. De pe pod se pot vedea mai multe cl diri foarte moderne . Calatrava. .hoteluri. Datorita unui pilon care se înal spre cer într-un unghi ntrde 45 de grade. Buenos Aires "Podul Femeii" a fost proiectat de arhitectul Santiago Calatrava. podul este comparat adesea cu un cuplu care danseaz tango. restaurante. blocuri de locuinte î.

New York Acest pod. Walkaway over the Hudson. . care a fost cândva cale ferat . Poughkeepsie. este suspendat câ la 67 de metri deasupra unei por iuni din râul Hudson i râ are o lungime de 2062 de metri.

ci ondulat . din loc în loc oferind zone mai ad postite în care turi tii se pot odihni pe scaune. cu "valuri". având o structur din o el nu avâ liniar . . Henderson Waves. Singapore Podul este unul atipic. Henderson Waves este situat la 35 de metri deasupra aglomeratului drum Henderson.

acest lucru permi ându-i s se râ ândumi te relativ liber între cele dou puncte de sus inere de pe fiecare mal. . Podul pietonal din Calgary ± Canada intitulat \´Podul odul Pacii\ Pacii\´ se întinde peste raul Bow i permite traficul a 5 000 de bicicli ti i pietoni zilnic din i spre centru ora ului. Podul nu are nici un stâlp pentru sprijin ar stâ amplasat în albia râului.

 Kurilpa. Podul. care are montate 84 de panouri solare. . este mai încânt tor atunci când ncâ câ acestea alimenteaz sistemul de iluminare. Brisbane (Australia) Stâlpi ata ati de Stâ cablurile de sus inere stau pe acest pod în toate direc iile. distr gând par ial aten ia de la zgârie-norii zgâriede pe marginea râului râ Brisbane.

creând tii creâ un efect impresionant. iar luminile î i schimb culorile în timp ce pietonii i bicicli tii merg pe pod. de unde i numele. Stockton on Tees. iar lungimea încadrat de el este de 274 metri. Sistemul de iluminat (pentru noapte) face ca simbolul s se vad i mai bine. acest pod râ deschis în 2009 creeaz simbolul infinitului. Arcul principal are o înal ime de aproape 121 metri. . Podul Infinitului. Anglia Prin cele dou arcuri care se reflect în râul Tees.

Iowa. ntr- . acest pod a devenit un loc preferat de c tre tineri. iar o plac marcheaz grani a dintre Nebraska i Iowa (cu un picior po i fi într-un stat i cu altul în cel lalt). pâ Are o lungime de circa 914 metri i o form de S. Deschis în 2008 i iluminat noaptea. Podul pietonal Bob Kerrey Acesta este primul pod pietonal care face legatura între doua state: se întinde de la Omaha .Nebraska. pân la Council Bluffs . creat în jurul for celor doi mari piloni de sus inere.

podul func ioneaz ca o galerie deschis unde publicul poate viziona picturile i desenele copiilor. fiind inspirat din structura ADN-ului i simbolizeaz via a. Podul Helix este dotat cu cinci platforme de vizionare pe întreaga sa lungime. continuitatea. de unde se pot vedea locurile frumoase din Singapore i evenimentele care sunt organizate pe plaja din Marina Bay. Totodat . . Helix ± Singapore Designul podului este unic în lume. ADNrena terea i cre terea.

El duce spre clubul local de golf i se nume te Wade. . În Aberfeldy. este cel mai lung pod din plastic. Lungimea este de 113 de metri. Sco ia.

Distan a de la pod la apa râuli Arkansas. La o lungime de 384 metri. în Colorado. considerat unul dintre cele mai înalte poduri din lume. se afl Royal Gorge Bridge. SUA. dar acum pe el au acces doar pietonii. Deasupra canionului Gorge. care erpueste sub el este de 384 metri. La început era traversat i de ma ini. . l imea podului este de doar 5 metri.

este interna ional. El leag dou insuli e de inute de Statele Unite i administrate de c tre Canada. Lucru amuzant este c podul în fapt. lungime. Podul Zavikon din insula Bridge are doar 10 metri lungime. Acest pod este situat într-o întrzon cunoscut sub numele de ³O mie de insule´ .

Podul: din o el se extinde pe ap între insulele Sporenburg i Borneo. . Acest pod e situat în Amsterdam i a fost f cut de c tre Naomi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful