INFRACTIUNILE CONTRA PERSOANEI ASPECTE GENERALE: Infractiunile contra persoanei se studiazǎ imediat dupǎ infractiunile contra sigurantei statului

, deoarece persoana cu toate atributele sale reprezintǎ una din valorile sociale fundamentale pe care statul le ocroteste. Infractiunule contra persoanei sunt structurate in mai multe capitole, in functie de valoarea socialǎ lezatǎ: viata, sǎnǎtatea si integritatea corporalǎ, libertatea fizicǎ sau psihicǎ, libertatea vietii sexuale. Datoritǎ multitudini de feluri in care persoana poate fi lezatǎ, acest titlu se va studia pe parcursul a 4 cursuri.

CAPITOLUL I - INFRACTIUNILE CONTRA VIETII:

OMORUL(art. 174 C. pen.) 1. Continutul legal: "Uciderea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseste." 2. Conditii preexistente: 2A. Obiectul infractiunii: - generic - este format din relatiile sociale care privesc apǎrarea persoanei privitǎ sub totalitatea atributelor sale ; - special - este format din relatiile sociale care apǎrǎ viata tuturor persoanelor; - material - corpul persoanei aflat in viatǎ. Acesta nu trebuie sǎ se confunde cu subiectul pasiv care este persoana in viatǎ. 2B. Subiectii infractiunii: - subiectul activ - orice persoanǎ care raspunde penal. Participatia este posibilǎ in toate formele sale. - subiectul pasiv - este persoana ucisǎ. 3. Continutul constitutiv: 3A. Latura obiectivǎ:

- elementul material - se poate realiza printr-o actiune sau inactiune:sugrumare, lovire, tǎiere, otrǎvire, impuscare, intepare, electrocutare, neadministrarea de hranǎ sau medicamente, neacordarea primului ajutor, asmutirea unui cǎine, folosirea unei reptine, etc. Se poate observa cǎ omorul se poate sǎvarsii direct sau indirect. De asemenea, fǎptuitorul poate folosi si anumite instrumente: cutit, topor, lamǎ, substante otrǎvitoare, etc. - urmarea imediatǎ - moartea persoanei. Dacǎ aceasta nu se produce va fi tentativǎ. - legǎtura de cauzalitate - ea trebuie sǎ se stabileascǎ intre actiunea fǎptuitorului si urmarea imediatǎ. 3B. Latura subiectivǎ: - forma de vinovǎtie - intentie directǎ sau indirectǎ. Ea se va stabili in functie de modul cum a actionat fǎptuitorul si de instrumentele pe care le-a folosit. - mobilul - ura, gelozia. Interesul material schimbǎ incadrarea juridicǎ (art. 175 C. pen.). Lipsa acestuia poate releva inexistenta discernǎmantului. El aratǎ totodatǎ periculozitatea infractorului. - scopul - suprimarea vietii persoanei. Acesta ajutǎ de cele mai multe ori la individualizarea pedepsei. 4. Forme. Sanctiuni: FORME: 1. actele preparatorii - desi posibile nu se pedepsesc (procurarea unui cutit); 2. tentativa - se pedepseste (indreptarea cutitului inspre inima unei persoane); 3. fapt consumat - momentul producerii morti. SANCTIUNI: - inchisoarea de la 10 la 20 de ani si - interzicerea unor drepturi. OMORUL CALIFICAT(art. 175 C. pen.) 1. Continutul legal: "Omorul sǎvarsit in vreuna din urmǎtoarele imprejurǎri: a) cu premeditare; b) din interes material; c) asupra sotului 727g67h sau unei rude apropiate; d) profitand de starea de neputintǎ a victimei de a se apǎra; e) prin mijloace ce pun in pericol viata mai multor persoane; f) in legǎturǎ cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale victimei;

Nu intereseazǎ valoarea avantajelor sau bunurilor care pot fi obtinute. a. se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. stingerea unor datorii sau obtinerea altor avantaje. cu premeditare: Premeditarea presupune o gandire anticipatǎ asupra unei activitǎti viitoare. latura obiectivǎ si subiectivǎ trimitem la infractiunea de omor. stǎpanire de sine. Acest interval de timp nu este expres prevǎzut de lege. premeditarea presupune ceva mai mult decat o gandire anticipatǎ. Este important ca aceste avantaje sǎ fi constituit mobilul crimei. care ii conferǎ faptei un pericol mai mare.fiind . In continuare vom analiza numai cazurile in care omorul poate fi calificat. subiectii. de naturǎ sǎ intǎreascǎ hotǎrarea de a sǎvarsi infractiunea si totodatǎ sǎ-i faciliteze executarea acesteia (procurarea unui cutit sau a unei cantitǎti de otravǎ. asupra sotului sau unei rude apropiate: Omorul sǎvarsit in astfel de cazuri este mai grav deoarece victima mizand pe afectivitatea dintre el si autor nu-si ia mǎsuri de apǎrare. fiind lǎsat la aprecierea instantei. cu deosebirea cǎ primul prezintǎ unele circumstante care ii sporesc periculozitatea. Premeditarea mai presupune si sǎvarsirea unor acte de pregǎtire. In acceptiunea legii penale. Interesul material se poate infǎtisa ca un avantaj sau beneficiu de naturǎ materialǎ cum ar fi: bani. acesta va rǎspunde pentru complicitate la infractiunea de omor calificat." Omorul calificat implicǎ aceleasi caracteristici ca si omorul simplu. h) pentru a inlesni sau a ascunde sǎvarsirea altei infractiuni. deoarece priveste latura subiectivǎ a infractiunii. titluri de valoare. bunuri. urmǎrirea victimei). sange rece. i) in public. Pentru explicatiile privind obiectul.g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmǎrire sau arestare. In cazul in care o persoanǎ procurǎ instrumente autorului in vederea sǎvarsirii omorului. din interes material: Acesta constituie un mobil de facturǎ egoistǎ. ori de la executarea unei pedepse. Aceasa implicǎ asadar o chibzuintǎ. nefiind transmisibilǎ si celorlalti participanti. dobandirea unei mosteniri. Ea constǎ in trecerea unui interval de timp din momentul luǎrii hotǎrarii de a sǎvarsii omorul si panǎ in momentul executǎrii infractiunii. Sǎvarsirea omorului din interes material. este o circumstantǎ personalǎ. b. In acest caz subiectul pasiv este calificat. Tentativa se pedepseste. ceea ce poate sǎ inlesneascǎ sǎvarsirea infractiunii. Calitatea de sot rezultǎ numai dintr-o cǎsǎtorie legal ingheiatǎ. c.

pentru a se sustrege ori pentru a sustrage pe altul de la urmǎrire. precum si persoanele devenite prin adoptie potrivit legii. profitand de starea de neputintǎ a victimei de a se apǎra: Agravanta se justificǎ prin aceea cǎ. deoarece cu cat sunt mai multe victime cu atat fapta este mai periculoasǎ. cele de varstǎ fragedǎ sau cele de varstǎ inaintatǎ. incendii. presupune cunoasterea de cǎtre fǎptuitor a conditiei precare a victimei si hotǎrarea acestuia de a se folosi de aceastǎ stare pentru a o ucide. fapta se incadreazǎ in art. 160 C. dar si din imprejurǎrile in care se comite fapta (intr-o salǎ de curs). dacǎ indeplineste si celelalte conditii. f. d. Sunt in neputintǎ de a se apǎra persoanele care suferǎ o infirmitate fizicǎ sau psihicǎ. In cazul in care victima indeplineste o functie importantǎ pe linie de stat sau politicǎ. copiii acestora. autorul comite un omor pentru a nu fi tras la . Se indeplineste aceastǎ agravantǎ cand autorul foloseste pentru sǎvarsirea infractiunii metode ca: bombe. gaze. Aceastǎ agravantǎ poate sǎ reiasǎ din mijloacele folosite de autor. Prin rude apropiate se inteleg ascendentii si descendentii. omorul astfel sǎvarsit este mai usor de consumat. a satisfǎcut interesele ori pretentiile autorului. prin mijloace care pun in pericol viata mai multor persoane: Omorul sǎvarsit in astfel de situatii este mai grav. in cadrul indatoririlor de serviciu. in legǎturǎ cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale victimei: Aceastǎ circumstantǎ are in vedere. Adoptia cu efecte depline nu permite sǎ opereze agravanta intre infiat si ascendentul sǎu natural sau fratele sǎu de sange. de regulǎ. armament. A profita de starea de neputintǎ a victimei. e. astfel de rude. Nu intereseazǎ gradul de rudenie in linie ascendentǎ si descendentǎ. Fapta prezintǎ un grad de pericol social mai grav din punct de vedere obiectiv (neputinta victimei). Despǎrtirea in fapt a sotilor nu are relevantǎ. Starea de neputintǎ trebuie sǎ fie anterioarǎ sǎvarsirii faptei si nu sǎ fie provocatǎ de autor. pen. omorul care se comite dintr-un sentiment de nemultumire sau de rǎzbunare pentru modul in care victima. Copiii adoptati au calitatea de rude apropiate fatǎ de adoptator. cat si din punct de vedere subiectiv (perversitatea fǎptuitorului care a ucis profitand de aceastǎ imprejurare). fratii si surorile. arestare ori de la executarea unei pedepse: Pericolul sporit al omorului sǎvarsit in astfel de situatii decurge din scopul urmǎrit de fǎptuitor. g. De ex. Existǎ aceastǎ circumstantǎ si atunci cand autorul ucide pentru a impiedica victima sǎ-si exercite atributiile de serviciu.scos din aceastǎ sferǎ concubinajul.

jandarm sau militar. Acest text de lege se referǎ si la tentativǎ. In cazul in care scopul s-a realizat. accidentanduse mortal. va exista un concurs de infractiuni. In spetǎ nu este relevant cǎ inculpatul n-a reusit sǎ consume violul. pen.rǎspundere penalǎ. Continutul legal: "Omorul sǎvarsit in vreuna din urmǎtoarele imprejurǎri: a. urmǎrind sǎ aibǎ raport sexual cu victima. nu a oprit masina la insistentele acesteia. indiferent dacǎ acest scop s-a realizat sau nu. de cǎtre o persoanǎ care a mai sǎvarsit un omor. jandarm ori asura unui militar. prin cruzimi. 176C. h. impiedicarea victimei de a se salva.) 1. Este o circumstantǎ foarte des intalnitǎ in practicǎ. in timpul sau in legǎturǎ cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale acestora. determinand-o astfel sǎ sarǎ din masinǎ. Prin loc public se inteleg situatiile prevǎzute in art. in timpul sau in legǎturǎ cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale acestora. asupra unei femei gravide." a. e. c. pen. si anume. se pedepseste cu detentiunea pe viatǎ sau cu inchisoare de de al 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Dictionarul Juridic defineste cruzimea ca "o manifestere de ferocitate in comiterea unei infractiuni de naturǎ sǎ provoace suferinte prelungite victimei. de catre un judecator sau procuror. g. nu numai la infractiunile consumate. Astfel. OMORUL DEOSEBIT DE GRAV (art. prin cruzimi. fapta autorului care. f. in public: Omorul sǎvarsit intr-o asemenea imprejurare evidentiazǎ o periculozitate sporitǎ a fǎptuitorului. hotǎrator fiind scopul urmǎrit. pentru a inlesni sau a ascunde sǎvarsirea altei infractiuni: Pentru existenta acestei agravante este necesarǎ si suficientǎ dovada scopului urmǎrit. " . politist. iar fapta are un mare ecou social. Tentativa se pedepseste. Nu se aplicǎ aceastǎ agavantǎ in cazul in care urmǎrirea nu a inceput. asupra unui magistrat. De ex. 152 C. asupra a douǎ sau mai multor persoane. d. pentru a sǎvarsi sau a ascunde sǎvarsirea unei talhǎrii sau piratrerii. i. determinand o nesigurantǎ publicǎ. politist. b.

de cǎtre o persoanǎ care a mai sǎvarsit un omor. Aceasta are la bazǎ antecedenta penalǎ a infractorului. c.legitimǎ apǎrare. ori de groazǎ. Aceastǎ antecedentǎ penalǎ va exista chiar dacǎ pentru omorul sǎvarsit a intervenit amnistia. aruncarea unei bombe care a ucis mai multe persoane. Aceastǎ conditie trebuie sǎ fi existat in momentul sǎvarsirii omorului. care demonstreazǎ cǎ acesta nu s-a indreptat. La stabilirea sanctiuni. asupra a douǎ sau mai multor persoane. Pentru incidenta agravantei. e. aplicarea de lovituri care zdrobesc globii oculari. d cand se stabileste cǎ fǎptuitorul a suprimat cu intentie viata unui om.Actele de cruzime comise de fǎptuitor provoacǎ implicit si un sentiment de oroare celor din jur. autorul trebuie sǎ aibǎ reprezentarea consecintelor constand in uciderea a cel putin douǎ persoane. gratierea ori prescriptia sau dacǎ acesta a fost reabilitat. pentru a crea conditiile favorabile sǎvarsirii sau ascunderii unei talhǎrii sau piraterii. d. pentru a sǎvarsi sau a ascunde sǎvarsirea unei talhǎrii sau piratrerii: Imprejurarea care atribuie acestui omor un caracter mai grav constǎ in scopul special urmǎrit de fǎptuitor. Ex. se vor aplica regulile concursului de infractiuni sau ale recidivei. Ea este o circumstantǎ personalǎ si deci nu este opozabilǎ si celorlalti participanti. Pentru aplicarea acesteia nu se vor lua in calcul faptele de omor sǎvarsite intr-o stare care inlǎturǎ caracrerul penal al faptei . Ex. Agravanta se aplicǎ numai dacǎ se produce efectiv moartea a cel putim douǎ persoane. b. Omorul sǎvarsit in aceastǎ imprejurare se deosebeste de talhǎria care a avut ca urmare moartea vintimei. Omorul sǎvarsit in asemenea situatii este deosebit de grav.ci vointa infractorului de a ucide mai multe persoane in aceeasi imprejurare. otrǎvirea unor fantani. afarǎ de cazul in care acestia au actionat si ei cu acelasi scop. in acest sens pot fi: stropirea victimei cu benzinǎ. 176 lit. Se va aplica art. Aceastǎ circumstantǎ are ca element specific nu o pluralitate de victime. deci ea nu se rǎfrange si asupra altor participanti. deoarece in acest caz fǎptuitorul nu . dar totusi pentru a-i provoca moartea. art 175 lit. atunci el va rǎspunde cfm. dupǎ care i s-a dat foc. deoarece infractorul urmǎreste un rezultat dublu: provocarea de suferinte fizice si moartea victimei. Aceastǎ agravantǎ esre personalǎ. Dacǎ fǎptuitorul demonstreazǎ intentia de a ucide o singurǎ persoanǎ prin mijloace care pun in pericol viata mai multor persoane. tǎierea victimei cu o lamǎ in zone nevitale.

.obiectul juridic special . se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. important este ca el sǎ fie in viatǎ.) 1. jandarm sau militar. in caz contrar operand eroarea de fapt. sǎvarsitǎ imediat dupǎ nastere de cǎtre mama aflatǎ intr-o stare de tulburare pricinuitǎ de nastere. judecǎtor.obiectul juridic generic . lezand respectul fatǎ de produsul conceptiei. se pedepseste cu detentiunea pe viatǎ sau cu inchisoare de de al 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. Nu are semnificatie stadiul sarcinii. Obiectul infractiunii: . ea nefiind. Ratiunea acestei agravante decurge din calitatea subiectului pasiv si/sau activ de purtǎtor al autotitǎtii de stat. asupra unui magistrat. Cu toate cǎ. .este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei. PRUNCUCIDEREA (art. e. Subiectul pasiv trebuie sǎ se afle in exercitarea atributiilor de serviciu sau fapta sǎ se comitǎ in pegǎturǎ cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale victimei." 2. politist. Dupǎ cum se stie dreptul la viatǎ apare in momentul expulzǎrii copilului din corpul mamei. f. legea neprecizand acest lucru. Starea de graviditate trebuie sǎ fie realǎ. starea de graviditate a victimei ar trebui sǎ fie vizibilǎ. asupra unei femei gravide. in timpul sau in legǎturǎ cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale acestora. politist.177 C. Nu are relevantǎ dacǎ copilui este sǎnǎtos sau nu. Aceste persoane intrǎ in categoria persoanelor care se ocupǎ cu reprimarea fenomenului infractional. agravanta nu va opera. g. In momentul sǎvasirii faptei. Conditii preexistente: 2A. forma de vinovǎtie cu care se comite fapta fiind praeterintentia. Continutul legal: "Uciderea copilului nou-nǎscut. de catre un judecator sau procuror. in timpul sau in legǎturǎ cu indeplinirea indatoririlor de serviciu sau publice ale acestora.pen. legea nu precizeazǎ ar mai fi de mentionat cǎ.este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc dreptul la viatǎ oricǎrui nou-nǎscut. fie ca procuror. autorul trebuie sǎ cunoascǎ starea victimei. O asemenea faptǎ produce moartea a douǎ fiinte.actioneazǎ cu intentia de a ucide victima ci de a o deposeda de un bun. Dacǎ fǎptuitorul sǎvarseste omorul stiind cǎ victima este gravidǎ. politist sau jandarm. jandarm ori asura unui militar.

2B. pen. 3.) 1.inchisoare de la 2 la 7 ani.subiectul pasiv . 2. fiind in acest caz incompatibilǎ cu premeditarea. Dacǎ lipseste aceastǎ stare.urmarea imediatǎ .atat timp cat dureazǎ urmele nasterii.subiectul activ . ori . Durata maximǎ a stǎrii de nou-nǎscut este de 10-14 zile . nu se pedepsesc. 4. Continutul legal: "Uciderea din culpǎ a unei persoane. Latura subiectivǎ : .forma de vinovǎtie . infometarea copilului).nu se pedepseste. indiferent dacǎ este nǎscut din cǎsǎtorie sau din afara acesteia. in persoana mamei nou-nǎscutului.Aceste douǎ conditii trebuie indeplinite cumulativ. Uciderea din culpǎ ca urmare a nerespectǎrii dispozitiilor legale ori a mǎsurilor de prevedere pentru exercitiul unei functi sau meserii. Latura obiectivǎ: . Dacǎ se produce un alt rezultat-o vǎtǎmare gravǎ. mama va rǎspunde pentru omor calificat. 178 C.intentia. nu va cǎdea in sfera penalului. lǎsarea acestuia in frig..desii posibile. 3B.este calificat in persoana nou-nǎscutului. UCIDEREA DIN CULPǍ (art. fapt consumat . .este calificat.se consumǎ atunci cand se produce moartea nounǎscutului. deoarece tentativa nu se mai pedepseste.elementul material .obiectul material . FORME: 1. SANCTIUNI: .se poate sǎvarsii printr-o actiue sau inactiune de ucidere (aplicarea de lovituri. Cel care ajutǎ la sǎvarsirea infractiunii poate fi dupǎ caz complice sau instigator. mama trebuie sǎ se fi aflat intr-o puternicǎ tulburare pricinuitǎ de actul nasterii si nu de un conflict exterior. Toate acestea trebuie fǎcute "imediat dupǎ nastere" si datoritǎ tulburǎrilor in care se gǎsea mama dupǎ nastere. Forme. Subiectii infractiunii: . Continutul constitutiv: 3A. Totodatǎ. 3. se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Sanctiuni. . imediat dupǎ nastere.moartea copilului nou-nǎscut. Pruncuciderea reprezintǎ o formǎ mai usoarǎ de omucidere.este corpul nou-nǎscutului. actele preparatorii . deoarece pruncuciderea este o infractiune spontanǎ. tentativa .

in doctrinǎ sunt mai multe opinii care confirmǎ sau infirmǎ posibilitatea acestuia.poate fi orice persoanǎ care raspunde penal.este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei. Dacǎ prin fapta sǎvarsitǎ s-a cauzat moartea a douǎ sau mai multor persoane. Dacǎ fǎptuitorul s-a folosit insǎ de aceste instrumente pentru a produce moartea persoanei. de orice altǎ persoanǎ in exercitiul profesiei sau meseriei si care se aflǎ in stare de ebrietate.precedente se poate adǎuga un spor de panǎ la 3 ani." 2. . Cat priveste coautoratul.obiectul material . Latura obiectivǎ: .se poate sǎvarsii printr-o actiune sau inactiune de ucidere din culpǎ. Cu aceeasi pedeapsǎ se sanctioneazǎ fapta sǎvarsitǎ din culpǎ. Continutul constitutiv: 3A. Dar. cu toate cǎ suprimarea vietii unei persoane in asemenea conditii este mai putin gravǎ raportatǎ la celelalte infractiuni de omor. avand in sange o imbibatie alcoolicǎ ce depǎseste limita legalǎ sau care se aflǎ in stare de ebrietate. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani. Cand uciderea din culpǎ a unei persoane este sǎvarsitǎ de un conducǎtor de vehicul cu tractiune mecanicǎ.conducǎtor auto. chiar si in cazul faptelor sǎvarsite din culpǎ. uneori legea cere o anumitǎ calitate . nu va mai opera incidenta acestui articol. 2B. la maximul pedepselor prevǎzute in alin. Aceeasi persoanǎ poate fi de cele mai multe ori atat subiect activ cat si subiect pasiv al infractiunii. In acest caz nu avem o infractiune violentǎ. 3. premeditatǎ sau prin cruzimi ci o conduitǎ gresitǎ a autorului intr-o situatie periculoasǎ (conducerea unui autovehicul.este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc dreptul la viatǎ. . .obiectul juridic special .obiectul juridic generic . . Conditii preexistente: 2A. se pedepseste cu inchisoare da la 2 la 7 ani.elementul material .pentru efectuarea unei anume activitǎti.subiectul activ . Obiectul infractiunii: .este corpul persoanei ucise.este persoana ucisǎ. Subiectii infractiunii: .subiectul pasiv . manuirea unui agregat).

astfel incat sǎ se cunoascǎ in concret fapta care a dus la acest rezultat.nu este posibilǎ. fapt consumat . MODALITǍTI: Uciderea din culpǎ cunoaste 3 forme agravate: a. Aici intervine culpa profesionalǎ.Totodatǎ nu va exista legatura de cauzalitate dacǎ fǎptuitorul. se pedepseste cu inchisoare da la 2 la 7 ani. 3B. incadrarea juridicǎ a faptei va fi de vǎtǎmare corporalǎ din culpǎ. Uciderea din culpǎ ca urmare a nerespectǎrii dispozitiilor legale ori a mǎsurilor de prevedere pentru exercitiul unei functi sau meserii. Forme.legǎtura de cauzalitate . In aceastǎ agravantǎ se includ de obicei accidentele de circulatie. cand soferii sunt obligati sǎ reducǎ viteza panǎ . . tentativa . actele preparatorii . 4.se consumǎ atunci cand se produce moartea persoanei. nu-si putea reprezenta urmǎrile faptelor sale (caz fortuit). in momentul sǎvarsirii faptei.urmarea imediatǎ . Sanctiuni. Nu va exista legatura de cauzalitate dacǎ intre actiunea fǎptuitorului si urmarea imediatǎ s-au interpus factori externi. 2.. Dacǎ nu se produce aceastǎ urmare. Modalitǎti. Latura subiectivǎ: .culpa simplǎ sau cu prevedere. FORME: 1. ori pentru efectuarea unei anume activitǎti.ea trebuie intotdeauna stabilitǎ.forma de vinovǎtie .nu sunt posibile.moartea persoanei. 3.

DETERMINAREA SAU INLESNIREA SINUCIDERII (art. ori nu putea sǎ fie stǎpanǎ pe ele. care poate fi sporitǎ cu 3 ani. iar dipǎ altii aceasta ar fi o infractiune comlpexǎ. precedente se poate adǎuga un spor de panǎ la 3 ani. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.) 1. De mentionat cǎ. precedent s-a sǎvarsit fatǎ de un minor sau fatǎ de o presoanǎ care nu era in stare sǎ-si dea sema de fapta sa. 179C. la maximul pedepselor prevǎzute in alin.la evitarea oricǎrui pericol. se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.inchisoare de la 2 la 7 ani sau de la 5 la 15 ani in forma agravatǎ.inchisoare de la 1 la 5 ani in forma tip si . Dupǎ unii autori aceastǎ agavantǎ ar indeplini conditiile concursului de infractiui. SANCTIUNI: . .Dacǎ prin fapta sǎvarsitǎ s-a cauzat moartea a douǎ sau mai multor persoane. Astfel. Cu aceeasi pedeapsǎ se sanctioneazǎ fapta sǎvarsitǎ din culpǎ. In acest caz subiectul activ este calificat in sensul cǎ este un conducǎtor auto. In activitatea medicalǎ se poate retine culpa profesionala in cazul unei consultatii superficiale a bolnavului. Insǎ cei mai multi tind cǎtre prima opinie. dacǎ sinuciderea sau incercarea a avut loc. de orice altǎ persoanǎ in exercitiul profesiei sau meseriei si care se aflǎ in stare de ebrietate. c. faptǎ se cauzeazǎ moartea a 2 sau mai multor persoane. Aceastǎ agravantǎ isi are rationamentul in aceea cǎ intre alcoolism si ingractionalitate existǎ o stransǎ legǎturǎ. de ex. dupǎ efectuarea operatiei a uitat o compresǎ in corpul victimei si aceasta a decedat. b. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani. starea de ebrietate nu este sinonimǎ cu starea in care soferul are in corp o anumitǎ imbibatie alcoolicǎ. pen. avand in sange o imbibatie alcoolicǎ ce depǎseste limita legalǎ sau care se aflǎ in stare de ebrietate. existǎ rǎspunderea penalǎ a chirurgului care. Cand fapta prevǎzutǎ in alin.Cand uciderea din culpǎ a unei persoane este sǎvarsitǎ de un conducǎtor de vehicul cu tractiune mecanicǎ."Aceastǎ agravantǎ are in vedere situatia in care printr-o sg. Continutul legal: "Fapta de a determina sau inlesni sinuciderea unei persoane.

acesta este calificat -minor sau iresponsabil. Forme. tentativa .obiectul material . 2. . Latura subiectivǎ: .nu se pedepseste. actele preparatorii . incriminad faptele care instigǎ la autosuprimarea vietii. 3B. Obiectul infractiunii: . Continutul constitutiv: 3A.este corpul persoanei care s-a sinucis sau care a incercat sǎ se sinucidǎ.forma de vinovǎtie . In cazul agravantei. FORME: 1.) .48 C. 3. Cel care sileste o persoanǎ sǎ se sinucidǎ va rǎspunde tot pentru omor. Modalitǎti.desii posibile.orice persoanǎ. Cand constrangerea victimei este de asemenea naturǎ incat nu lasǎ acestuia nici o posibilitate concretǎ de a actiona altfel. ori de convingere a acesteia sǎ se sinucidǎ. b.se poate sǎvarsii printr-o actiune de determinare sau inlesnire a sinuciderii. cand fapta se sǎvarseste asupra unui iresponsabil (in sensul art.subiectul pasiv . Sanctiuni. hotǎrarea apartine subiectului pasiv.intentia directǎ sau indirectǎ.2. cand fapta se sǎvarseste asupra unui minor. fapt consumat . Latura obiectivǎ: . .orice persoanǎ care raspunde penal. .subiectul activ . In cazul acestei infractiuni.este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei.elementul material . 3. MODALITǍTI: Fapta este mai gravǎ atunci cand: a. ori de a se impotrivi. fǎptuitorul va rǎspunde pentru infractiunea de omor. Subiectii infractiunii: . 4.este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc dreptul la viatǎ oricǎrui om.obiectul juridic generic . 2B.sinuciderea persoanei sau incercarea de a se sinucide. nu se pedepsesc.urmarea imediatǎ .pen. Participatia este posibilǎ sub toate formele sale.obiectul juridic special . . Conditii preexistente: 2A.fapta se consumǎ atunci cand se produce sinucidrea sau cand incercarea de sinucidere a avul loc.

este corpul persoanei.este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei.subiectul activ . Dacǎ loviturile sunt exercitate de un functionar in exercitarea atributiilor de serviciu. Continutul legal: "Lovirea sau orice acte de violentǎ cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inchisoare de la o lunǎ la 3 luni sau cu amendǎ.in forma tip si .) 1.In ambele situatii este necesar ca fǎptuitorul sǎ fi cunoscut starea victimei. precedent sǎvarsite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendǎ.obiectul juridic special . activ trebuie sǎ fie sot sau rudǎ apropiatǎ.orice persoanǎ. Subiectii infractiunii: . Participatia este posibilǎ sub toate formele sale. pen. Faptele prevǎzute in alin. . producandu-si efectele si in cazul in care actiunea penalǎ a fost pusǎ in miscare din oficiu.subiectul pasiv . Actiunea penalǎ se pune in miscare la plangerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate. In forma agravatǎ.inchisoare de la 3 la 10 ani . sub. 1 sǎvarsite asupra membrilor de familie se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendǎ.membru de familie." 2. Faptele prevǎzute la alin.obiectul material .in forma agravatǎ. 2B. Conditii preexistente: 2A.obiectul juridic generic .orice persoanǎ. . 180 C. in caz contrar agravanta nu se retine. indifedent cǎ este o persoanǎ oarecare sau membru de familie. acesta este calificat . Obiectul infractiunii: . .inchisoare de la 2 la 7 ani . Impǎcarea pǎrtilor inlǎturǎ rǎspunderea penalǎ. LOVIREA SI VǍTǍMAREA INTEGRITǍTII CORPORALE SAU A SǍNǍTǍTII LOVIREA SAU ALTE VIOLENTE (art. Lovirea sau actele de violentǎ care au pricinuit o vǎtǎmare ce necesitǎ pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendǎ. In cazul agravantei. In cazul alin 1¹ si 2¹ actiunea penalǎ se pune in miscare si din oficiu. SANCTIUNI: . atunci vom avea infractiunea de purtare abuzivǎ. .este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane.

inchisoare de la 6 luni la 1 an. Forme. VǍTǍMAREA CORPORALǍ (art. Nu intrǎ in acest termen durata concediului medical.desi posibile. .pen.vǎtǎmarea persoanei sau provocarea de suferinte fizice. Faptele prevǎzute la alin. 1 sǎvarsite asupra membrilor de familie se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendǎ. SANCTIUNI: . .se poate sǎvarsii printr-o actiune de lovire sau acte de violemtǎ.3. prin intermediul unui animal. 4. fapta se sǎvarseste asupra membrilor de familie b. Continutul constitutiv: " Fapta prin care s-a pricinuit integritǎtii corporale sau sǎnǎtǎtii o vǎtǎmare care necesitǎ pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. In cazul alin. FORME: 1. Continutul constitutiv: 3A.in forma agravatǎ.in forma tip si .181 C. Sanctiuni. tentativa .nu se pedepseste. 2. Latura obiectivǎ: . de la 1 la 2 ani . actele preparatorii . de la 3 luni la 2 ani.elementul material . 3.inchisoare de la o lunǎ la 3 ani .fapta se consumǎ atunci cand se produce o vǎtǎmare corporalǎ a persoanei sau cand se produc suferinte fizice. Modalitǎti. Latura subiectivǎ: . MODALITǍTI: Fapta este mai gravǎ atunci cand: a. cand fapta produce leziuni ce necesitǎ pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 20 de zile.intentia directǎ sau indirectǎ. nu se pedepsesc. fapt consumat . 1¹ actiunea penalǎ se pune in miscare si din oficiu.forma de vinovǎtie .urmarea imediatǎ . Actiunea penalǎ se pune in miscare la plangerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate. Fapta se poate sǎvarsi si indirect.) 1. 3B.

Participatia este posibilǎ sub toate formele sale.elementul material . Dacǎ loviturile sunt exercitate de un functionar in exercitarea atributiilor de serviciu.este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei.intentia directǎ sau indirectǎ.se poate sǎvarsii printr-o actiune de lovire sau acte de violentǎ.orice persoanǎ. indifedent cǎ este o persoanǎ oarecare sau membru de familie.membru de familie. Fapta se poate sǎvarsi si indirect. sub. Obiectul infractiunii: . Continutul constitutiv: 3A.obiectul material . atunci vom avea infractiunea de purtare abuzivǎ. 3.vǎtǎmarea persoanei sau provocarea de suferinte fizice.subiectul activ .Impǎcarea pǎrtilor inlǎturǎ rǎspunderea penalǎ. . prin intermediul unui animal sau obiect. Modalitǎti. " 2. Specificul acestei infractiuni constǎ in aceea cǎ durata ingrijirilor medicale nu depǎseste 60 de zile. Latura subiectivǎ: . 3B.orice persoanǎ care raspunde penal. activ trebuie sǎ fie sot sau rudǎ apropiatǎ. Forme.urmarea imediatǎ . acesta este calificat .este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane.obiectul juridic generic .este corpul persoanei.subiectul pasiv . 4. In cazul agravantei.Subiectii infractiunii: . . . Latura obiectivǎ: . In forma agravatǎ. . producandu-si efectele si in cazul in care actiunea penalǎ a fost pusǎ in miscare din oficiu.obiectul juridic special . Conditii preexistente: 2A. 2B. Sanctiuni.forma de vinovǎtie . iar in anumite cazuri poate imbrǎca si forma praeterintentiei. .

Dacǎ fapta a produs vreuna din urmǎtoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ.orice persoanǎ.este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei. Cand fapta a fost sǎvarsitǎ in scopul producerii consecintelor prevǎzute la alin 1 si 2. incetarea functionǎrii acestuia. indiferent cǎ este o persoanǎ oarecare sau membru de familie. avortul ori punerea in primejdie a vietii persoanei.este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane. pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.este corpul persoanei. slutirea.obiectul juridic generic . Obiectul infractiunii: . 2B. Participatia este posibilǎ sub toate formele sale.desi posibile. 3. actele preparatorii . . pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani. Conditii preexistente: 2A. VǍTǍMAREA CORPORALǍ GRAVA(art.nu se pedepseste. MODALITǍTI:Fapta este mai gravǎ atunci cand ea se sǎvarseste asupra membrilor de familie. Continutul constitutiv: "Fapta prin care s-a pricinuit integritǎtii corporale sau sǎnǎtǎtii o vǎtǎmare care necesitǎ pentru vindecare ingrijiri medicale mai mult 60 de zile se pedrpseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. tentativa .FORME: 1. . .obiectul material .in forma tip si de la 1 la 5 ani .inchisoare de la 6 luni la 5 ani . 3 se pedepseste." 2. o infirmitate permanentǎ fizicǎ sau psihicǎ.fapta se consumǎ atunci cand se produce o vǎtǎmare corporalǎ a persoanei sau cand se produc suferinte fizice a cǎror vindecare nu depǎsesc 60 de zile. fapt consumat . Subiectii infractiunii: .182 C. pen.subiectul activ .obiectul juridic special . Tentativa faptei prevǎzutǎ in alin. nu se pedepsesc. 2.) 1. SANCTIUNI: .in forma agravatǎ.

fapta se consumǎ atunci cand se produce o vǎtǎmare corporalǎ a persoanei sau cand se produc suferinte fizice a cǎror vindecare depǎsesc 60 de zile. Fapta se poate sǎvarsi si indirect.inchisoare de la 2 la 10 ani si de la 3 la 12 ani .se poate sǎvarsi printr-o actiune de lovire sau acte de violentǎ. prin intermediul unui animal sau obiect. tentativa . LOVIRILE SAU VǍTǍMǍRILE CAUZATOARE DE MOARTE (art.in forma tip si .urmarea imediatǎ . actele preparatorii . FORME: 1.producerea unei infirmitǎti fizice sau psihice permanente. Latura obiectivǎ: . 3. 3B.intentia directǎ sau indirectǎ. tǎierea unei urechi). 3. Totusi fǎptuitorul nu urmǎreste sǎ omoare victima. 4.vǎtǎmarea persoanei. Continutul constitutiv: 3A. Latura subiectivǎ: . Modalitǎti.pen) 1. Specificul acestei infractiuni constǎ in aceea cǎ durata ingrijirilor medicale depǎseste 60 de zile sau produce una din urmǎtoarele consecinte: .elementul material .orice persoanǎ. fapt consumat .slutirea.pierderea unul simt sau organ ori incetarea functionǎrii acestuia (scoaterea unui ochi. Continutul constitutiv: "Dacǎ vreuna din faptele prevǎzute in art.avortul . MODALITǍTI: Fapta este mai gravǎ atunci cand faptuitorul actioneazǎ in scopul producerii consecintelor prevǎzute in alin.forma de vinovǎtie . 1 si 2.in forma agravatǎ. Sanctiuni. .se pedepseste numai in cazul alin. .cu conditia ca fǎptuitorul sǎ cunoascǎ aceastǎ stare. iar in anumite cazuri poate imbrǎca si forma praeterintentiei. provocarea de suferinte fizice sau punerea in primejdie a vietii persoanei. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani.desi posibile." . .subiectul pasiv . SANCTIUNI: . 180-182 a avut ca urmare moartea victimei.183 C. 3. 2.inchisoare de la 2 la 7 ani . care poate consta in schimbarea infǎtisǎrii (si ea trebuie sǎ fie permanentǎ). nu se pedepsesc.. Forme. . .punerea in primejdie a vietii persoanei.

Subiectii infractiunii: . 2. Latura obiectivǎ: . Lovirea victimei se produce cu intentie. Sanctiuni. pen.orice persoanǎ.orice persoanǎ. Modalitǎti. 4. tentativa . prin intermediul unui animal sau obiect. 3. Dacǎ aceasta nu se produce. Sanctiunea este mai micǎ in comparatie cu cea de la omor. Specificul acestei infractiuni constǎ in aceea cǎ. Forme.nu este posibilǎ. vom fi in prezenta unei infractiuni de lovire sau vǎtǎmare corporalǎ. Latura subiectivǎ: .forma de vinovǎtie . 180 .este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane. Dacǎ se retine intentia autorului de a produce moartea victimei atunci se va exista infractiunea de omor. . MODALITǍTI:Fapta este susceptibilǎ de modalitǎtile normative agaravate analizate la infractiunile prevǎzute la art. SANCTIUNI: inchisoare de la 5 la 15 ani.este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei . moartea victimei se produce din culpǎ. 180 182 C. 2B.urmarea imediatǎ .nu sunt posibile.obiectul material . 184 C. Aceastǎ infractiune este de fapt o formǎ agravatǎ a infractiunilor prevǎzute in art.subiectul activ . deoarece in acest caz moartea se produce din culpa autorului. FORME: 1. .este corpul persoanei. VǍTǍMAREA CORPORALǍ DIN CULPǍ (art. 3.moartea persoanei. Participatia este posibilǎ sub toate formele sale. actele preparatorii .obiectul juridic generic . Fapta se poate sǎvarsi si indirect.) . Conditii preexistente: 2A. fapt consumat . Obiectul infractiunii: . insǎ moartea se produce din culpǎ.182. pen.se poate sǎvarsi printr-o actiune de lovire sau inbrancire.praeterintentia. .subiectul pasiv .2. 3B. Continutul constitutiv: 3A.elementul material .obiectul juridic special .fapta se consumǎ atunci cand se produce moartea victimei. .

pedeapsa este inchisoarea de la3 luni la 2 ani sau amenda. precum si cea prevǎzutǎ in art.elementul material .orice persoanǎ. 180. Cand sǎvarsirea faptei prevǎzute in alin. Latura obiectivǎ: . sǎvarsite din culpǎ. pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda." 2.este corpul persoanei. 1 si 2. Conditii preexistente: 2A. Continutul constitutiv: "Fapta prevǎzutǎ la art. precedent se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. 2B. Dacǎ faptele prevǎzute in alin. in cazul alin.obiectul material .este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane. 3 si 4 sunt sǎvarsite de cǎtre o persoanǎ care se aflǎ in stare de ebrietate. ori pentru indeplinirea unei anume activitǎti. 181. 3B.obiectul juridic special . Obiectul infractiunii: .producerea vreuneia din urmǎrile mentionate in art. Pentru faptele prevǎzute in alin. care a pricinuit o vǎtǎmare ce necesitǎ pentru vindecare ingrijiri medicale mai mari de 10 zile.1 este urmarea nerespectǎrii dispozitiilor legale sau a mǎsurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii. Subiectii infractiunii: . Continutul constitutiv: 3A. pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 3 ani. . Impǎcarea pǎrtilor inlǎturǎ rǎspunderea penalǎ. Ne vom gǎsi in prezenta acestei infractiuni numai dacǎ durata ingrijirilor medicale este cuprinsǎ intre 10 si 60 de zile.subiectul activ .este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei. 2 dacǎ este urmarea nerespectǎrii dispozitiilor legale sau mǎsuriloe de prevedere arǎtate in alin. 180 alin.1 si 3. . se pedepsesc cu inchisoare de la o lunǎ la 3 luni sau cu amendǎ. 3. . 4. 2 si 2¹.se poate sǎvarsii printr-o actiune de lovire sau orice acte de violentǎ.1. si inchisoarea de la 1 la 5 ani in cazul alin. . Latura subiectivǎ: . Dacǎ fapta a avut vreuna din urmǎrile prevǎzute la art. actiunea penalǎ se pune in miscare la plangerea prealabilǎ a persoanei vǎtǎmate. Fapta prevǎzutǎ in alin. 182 alin.obiectul juridic generic . 181 si 182. 3.subiectul pasiv .urmarea imediatǎ .orice persoanǎ care raspunde penal. Dacǎ acestea nu depǎsesc 10 zile fapta nu se incadreazǎ in acest art.

"Intreruperea cursului sarcinii. 3. In cazul cand fapta prevǎzutǎ in alin. SANCTIUNI: . de cǎtre o persoanǎ care nu are calitatea de medic de specialitate. se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.) 1. 4. 2 si 3 a fost sǎvarsitǎ de un medic. Continutul constitutiv: "Intreruperea cursului sarcinii.nu sunt posibile.cand ingrijirile medicale depǎsesc 60 de zile. FORME: 1. c. sǎvarsitǎ in orice conditii fǎrǎ consimtǎmantul femeii insǎrcinate. dacǎ varsta sarcinii a depǎsit 14 sǎptǎmani. Modalitǎti. MODALITǍTI:Fapta este susceptibilǎ de modalitǎtile normative agravate: . 185 C. inchisoare de la 6 luni la 3 ani. pen.inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendǎ. Dacǎ prin faptele prevǎzute in alin. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. 1 si 3 s-a cauzat femeii insǎrcinate vreo vǎtǎmare corporalǎ gravǎ. 2.cand autorul se aflǎ in stare de ebrietate. PROVOCAREA ILEGALǍ A AVORTULUI (art.fapta se consumǎ atunci cand se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare. 64 lit. . tentativa . Sanctiuni.inchisoare de la o lunǎ la 3 luni sau amendǎ -in forma tip si . inchisoare de la 1 la 5 ani . iar dacǎ fapta a avut ca urmare moartea femeii insǎrcinate. se va aplica si interdictia exercitǎrii profesiei de medic.culpa simplǎ sau cu prevedere.in forma agravatǎ. actele preparatorii .cand aceasta este urmarea nerespectǎrii unor dispozitii legale sau de prevedere pentru exercitarea unei profesii sau meserii.forma de vinovǎtie . sǎvarsitǎ in vreuna din urmǎtoarele imprejurǎri: a. in afara institutiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizare in acest scop. Tentativa se pedepseste. . .. fapt consumat . se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. prin orice mijloace. potrivit art. c.nu este posibilǎ. Forme. b. pe langǎ pedeapsa inchisorii.

2. Latura obiectivǎ: . Subiectii infractiunii: . sǎnǎtatea sau ingritatea corporalǎ a femeii insǎrcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi inlǎturat altfel .orice persoanǎ (moase. .subiectul activ . . FORME: . 2 cand femeia insǎrcinatǎ s-a aflat in imposibilitatea de a-si exprima vointa. Dacǎ fǎtul a decedat ca urmare a unui fenomen natural. . c. b.obiectul material . chiar si un medic ginecolog care efectueazǎ intreruperea fǎrǎ consimtǎmantul femeii). precum si al fǎtului.este femeia insǎrcinatǎ.forma de vinovǎtie . fie uciderea fǎtului inǎuntrul uterului.intentia directǎ. Latura subiectivǎ: .obiectul juridic special . in cazul prevǎzut in alin. asupra cǎrora se indreaptǎ activitatea infractionalǎ. 3 forma de vinovǎtie este praeterintentia. Modalitǎti.este corpul femeii insǎrcinate.urmarea imediatǎ . fapta nu va mai constitui infractiune. Sanctiuni. Obiectul infractiunii: . c. 2B.subiectul pasiv . Conditii preexistente: 2A.se poate sǎvarsii printr-o actiune susceptibilǎ sǎ provoace intreruperea cursului sarcinii.obiectul juridic generic . 4.este identic ca la celelalte infractiuni contra persoanei. potrivit dispozitiilor legale . Totodatǎ se mai iau in vedere si relatiile sociale cu privire la libertatea femeilor insǎrcinate de a decide singure dacǎ pǎstreazǎ sau nu fructul conceptiei. medici care nu sunt de specialitate.1 lit. iar in alin.elementul material . iar intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice. in cazul prevǎzut in alin. 3.expulzarea produsului conceptiei.este format din totalitatea relatiilor sociale care ocrotesc integritatea corporalǎ sau sǎnǎtatea fiecǎrei persoane impotriva faptelor de intreruprere ilegalǎ a cursului sarcinii. Mijloacele pot fi: interne (administrarea unor substante avortive) si externe (aplicarea de lovituri). cand intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice. Fǎptuitorul trebuie sǎ cunoascǎ starea de graviditate a victimei. Continutul constitutiv: 3A.Nu se pedepseste intreruperea cursului sarcinii efectuatǎ de medic : a. Forme. 3B. . dacǎ intreruperea cursului sarcinii este necesarǎ pentru a salva viata. potrivit dispozitiilor legale.

3. inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi . sǎvarsitǎ in orice conditii fǎrǎ consimtǎmantul femeii insǎrcinate. 2. 2 cand femeia insǎrcinatǎ s-a aflat in imposibilitatea de a-si exprima vointa.1. iar dacǎ fapta a avut ca urmare moartea femeii insǎrcinate.inchisoare de la 6 luni la 3 ani . b.fapta se consumǎ atunci cand se produce rezultatul periculos cerut de norma de incriminare si anume uciderea fǎtulului. MODALITǍTI:Fapta este susceptibilǎ de modalitǎtile normative agravate: a. c. iar intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice. c.inchisoare de la 2 la 7 ani. actele preparatorii . 1 lit. sǎnǎtatea sau integritatea corporalǎ a femeii insǎrcinate de la un pericol grav si iminent si care nu putea fi inlǎturat altfel. CAUZE DE NEPEDEPSIRE: Nu se pedepseste intreruperea cursului sarcinii efectuatǎ de medic: a.nu se pedepsesc. . potrivit dispozitiilor legale. dacǎ prin faptele prevǎzute in alin.in forma agravatǎ. fapt consumat . cand intreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice. inchisoare de la 3 la 10 ani.in forma tip si . in cazul prevǎzut in alin. SANCTIUNI: . potrivit dispozitiilor legale. pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. 1 si 3 s-a cauzat femeii insǎrcinate vreo vǎtǎmare corporalǎ gravǎ.se pedepseste. intreruperea cursului sarcinii. se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi. b. c. in cazul prevǎzut in alin. tentativa . dacǎ intreruperea cursului sarcinii este necesarǎ pentru a salva viata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful