Jókai Mór­AZ ARANY EMBER A   Vaskapu   sziklakatlanában   lóvontatta  gabonaszállító hajó birkózott a tomboló elemekkel.

  Utasainak,   egy   Trikalisz   Euthym   nevű   titokzatos  görög kereskedőnek és alabástromszobor szépségű  tizenhárom   éves   leánykájának,   Tímeának  huszonnégy   evezős   török   ágyúnaszád   járt   a  nyomában. Az ifjú, szőke hajóbiztos, Timár Mihály  rettenthetetlen   bátorsággal   vezérelte   át   a   hajót  gyilkos   zuhatagokon,   alattomos   zátonyokon,  fortélyosan   megvesztegette   a   parti   őrséget,   és  a   Szenl Borbála egérutat nyert az üldözők elől. Békésebb   vizekre   érve   lakatlannak   látszó   szigeten  kötött   ki.   A   parti   zsombék   mögött   gyümölcsfa­ labirintus,   virágoskert,   sziklába   vájt   lak   tűnt   elő.  Teréza asszony, e különös birodalom úrnője és feslő  bimbó   leánya,   Noémi   vendégül   látta   az   elpilledt  utasokat. A vacsorát a két nő és hű ebük, Almira  riadt   bosszúságára   tolakodó   fiatalember  betoppanása   zavarta   meg.   Krisztyán   Tódort  azonban   csak   a   görög   idegen   érdekelte,   s  hamarosan el is illant. Az éjszaka csendjében Teréza  asszony   elmesélte   történetét   Timárnak:   férjét,   aki  üzleti   kezességet   vállalt   csalónak   bizonyult  barátjáért,   Krisztyán   Tódor   apjáért,   1816­ban  koldusbotra juttatta és öngyilkosságba hajszolta egy  lelketlen komáromi üzletember, Brazovics Athanáz  –   különben  a   Szeret   Borbála  tulajdonosa.   A 

  büszke­szép   Athalie   lányuk   jeges  megvetéssel fogadta a búzája elsüllyedtével immár  .  gyomrában   az   árva   vagyonával:   a   gabonás  zsákokkal.   rejtett  szigetén. melyet csak  a   feljelentéssel   zsaroló   Krisztyán   Tódor   fenyeget.   Mivel   Krisztyán  Tódorban   az   üldöző   törökök   kémjére   ismert. a potrohos Brazovics úr dörgő  ordítással.   Timár   háromszor   alámerülve   csak   a  leány   életét   és   ezer   aranyat   rejtő   ládikáját   tudta  megmenteni. A hajón Trikalisz Euthym fölfedte titkát Timárnak:  Ali   Csorbadzsi   ő.   és   tizenkét   esztendő   alatt   két   keze  munkájával teremtett békés édenkertet. hogy leányát.földönfutóvá lett asszony meghúzta magát a Duna  egyetlen   ország   birtokába   sem   tartozó.   Komárom   alatt  utolérte   végzete:   tőkére   futott   és   elsüllyedt.   a   török   szultánhalálra   és  vagyonelkobzásra   ítélt   főembere. A Brazovics­házban Zófia asszony. a szobalányból  lett úrnő sikoltozva. Tímeát  és   kincseit   Komáromba   juttassa   Tímea   távoli  rokonához.   Brazovics   Athanázhoz.  Amikor az utasok továbbindultak. Timárra bízta.  mérget vett be. Tímea és Noémi  – mintegy a jövőbe pillantva – ellenségesen villant  egymásra. A   Szent   Borbálát  már   lassú   vízen.   Hagymázos  utolsó szavaival a “vörös félholdra” figyelmeztette  az ifjút.

 Remegő lába elé  kihullott a zsákból egy bőrzacskó. csak Athalie­t csodálta áhítatosan. Timár megvette az árverésen  a  hajóterhet. A kis török lány egy szót sem  értett. akit félig kisasszony.   nemességet   kapott   a   bécsi   udvartól. félig  cseléd sorsra ítélnek.  számlálatlanul járták gabonaszállító hajói a Dunát. hogy az illetékesek megvesztegetésével  adja el a hadseregnek. A dühöngő Brazovics úr azt parancsolta Timárnak.   Athalie   vőlegénye   pedig   azt  tanácsolta.   s  a   kirakodás   éjszakáján   meglátta   az  egyik zsákon a vörös félhold jelét.   Csak   lelkiismeretének  hangja gyötörte.  Komáromban   szép   házat   vett.   de   minden   üzlete  tisztességesnek   bizonyult.   Kacsuka  élelmezési   hadnagy.   hogy  .   s  Brazovics  feljelentése   nyomán  egy  vizsgálat   azt  is  tisztázta:   a   katonáknak   száraz   búzát   adott   el.szerény örökségű árvát.   a   város   szegényei  áldották   jótékonyságát.  zafírok.   hatalmas  pártfogókat   szerzett.   ‘Timár  nagy lelki tusa után eltette a kincset magának. A   hadszállításból   gazdag   emberként   került   ki. Mindennap   megfordult   a   Brazovics­házban. benne briliánsok.   Birtokot   szerzett   az   AI­ Dunánál.  hogy   árvereztesse   el   a   vizes   búzát.   smaragdok:   milliót   érő   vagyon.  Lassan   mindenki   előtt   megmutatkozott   az   “arany  embernek”   tartott   Timár   Mihály   nagy   tehetsége:  ellenfeleit   fortélyosan   kijátszotta.

 kivált Athalie: maskarában  járatta.   melyet  gyönyörű   arabeszkekkel   hímez   tele.   még   fel   sem   ocsúdott   a   lány  zsibbadtságából.   s   Brazovics   úr.   amikor   híre   jött   Brazovics   úr  halálának.   az   egész   világ   előtt   nevetséggé   tette.   hogy   a   menyasszonyi   ruha.   Brazovics   úr  épp   az   esküvő   reggelén   értesült   róla.   minden   pénzét   a  monostori   földekbe   ölte.  abban a hiszemben.   hogy  mindenét elvesztette.  akivel az  egész ház cudarul bánt.vigyázzon a nővé cseperedő gyermekre.   hogy   a  kisajátítás   húsz   év   múlva   esedékes. hogy Timárt egy nagy állami  kisajátítás   reménye   vezeti. Még el sem ült a  nevetés. a vőlegény visszaküldte a  jegygyűrűt.   Timár   Mihály  fölesküdött  egykori kenyéradójának  háza ellen.   az   övé   lesz.   A  gyilkos   tréfa   célba   talált:   Tímea   ártatlan   szíve  szerelemre   gyúlt   a   hadnagy   iránt. Tímea is azon a reggelen tudta meg a vendégsereg  kacagása közepette.   Felvásárolt   néhány  értéktelen   szőlőt   a   Monostoron. Temetés lett hát a fényes esküvőből.  elhitette   vele.   Timár   nem   tartotta  szükségesnek   felvilágosítani   a   kereskedőt.   s   a   büszke   Athalie­nak   megalázva  kellett   rádöbbennie:   Kacsuka   hadnagy   Tímeát  .  Kacsuka   hadnagy   őt   fogja   feleségül   venni. A Brazovics­ ház kalapács alá került.  hanem Athalie­t vezeti az oltár elé.  és  kegyetlen   bosszút   állt. hogy Kacsuka hadnagy nem őt.

  Fenyegetésére  Timár előhúzta a sziget kilencven évre szóló bérleti  .   szegény   hajóbiztost   látták.szereti.  engedelmességét   legtitkosabb   gondolataiban   sem  szegte   meg. és ott maradt “védördögnek”  Athalie.   Egyre   többet   járt  üzleti ügyei nyomában al­dunai birtokára. Ott érte utol az a levél is.  Ladikba   ült.   Vidám  rózsaszüretüknek Krisztyán Tódor vetett véget. aki  ezúttal Noémi kezén kívül a sziget fáit is követelte  egy   gyanús   üzleti   vállalkozáshoz.  aki   hálán   kívül   mást   nem   érez   iránta.   Timár  reményei   lassan   szétfoszlottak. szívét s vagyonát Tímeának nyújtva.   melynek   immár   úrnője   lett.  A szegény lány elfogadta megmentője ajánlatát. amikor a reszkető szívű vőlegény  karjába akarta szorítani menyasszonyát rájött.   ott  maradt Zsófia mama.   de   a   szíve   nem   lett   férjéé.   A   két   nő   meleg  barátsággal   fogadta   Timárt. amelytől végre felvidult.   hogy   csodaszép   alabástromszobrot   kapott. Az esküvő után.   és   átevezett   a   szigetre   Teréza  asszonyhoz   és   a   harmadfél   év   alatt   ideálszép  hajadonná   serdült   Noémihoz.   Az   árverés   után   bekopogott   a   három  gyászruhás nő ajtaján az új tulajdonos: Levetinczy  Timár Mihály. s a  nagy   házban. akit már csak a gyűlölet és a bosszú éltetett.   akiben   most   is   a  magányos.   A   mártír  asszony   feddhetetlen   hűséggel   állt   férje   mellett.

  most megrendült.   Noémi   boldog   sikollyal   vetette   magát  Timár   mellére.   ősztől   tavaszig   jeges  házasságban. A komáromi házban Athalie Tímea hűtlenségének  hírével   fogadta.   Mihály   mélakórba   esett.   Még   azután   is   ott   maradt.   a   Brazffiába   szállított   magyar   liszt  piacát.   s   egyre   jobban  őrlődött a két nő között.   és   mindenki   előtt   megvallotta  szerelmét.   üzleti   és   nagyvilági   sikerekben  Tímeával.   hogy   Tódor  átkozódva elrohant.   de   amikor   a  következő   tavaszon   az   öngyilkosság   szándékával  ment   vissza   a   szigetre. Az ördögi nő elbújtatta a Tímea  . s Mihálynak a beálló télben  egyedül kellett hagynia Noémit kisgyermekével. Noémival: Ádám és Éva  az   ősparadicsomban. És   Timár   Mihály   attól   fogva   kettős   életet   élt.   Az   évek   teltével  Noéminak   gyermeke   született.   Mihály   távollétében   Tímea   vezette   üzleti  ügyeit.   bámulatos   érzékkel.   akit   elvitt   a  torokgyík.   s   bár  Mihály   másra   sem   vágyott.  Tavasztól őszig a szigeten.   új   jövevényt   talált   Noémi  mellett   a   bölcsőben.   Az   elvetemült   Krisztyán   Tódort  félreállította   útjából:   rábízta   legnagyobb   üzleti  vállalkozását.szerződését   a   bécsi   és   a   sztambuli   kormány  aláírásával. A nyolcadik őszön aztán  meghalt Teréza mama.   Á   kis   Dódinak   valóságos  palotát ácsolt a két keze munkájával. de boldogsága  a   szigeten   sem   volt   zavartalan:   egyre   jobban  emésztette.   hogy   tolvajlással   és   hazugsággal   vívta  ki   az   emberek   megbecsülését.  mint   hogy   megszabaduljon   jéghideg   feleségétől.

 és bár tizenöt év  gályarabságra ítélték.   vagy  elküldi a zsebében – a Tímea gyöngyös hímzésével  díszített   tárcában   –   lapuló   négy   levelet. A rianásból egy fantomarc nézett rá vissza:  halott üldözőjéé. megszökött a gályáról.   a   török  kormánynak.szobájának falán függő hatalmas Szent György­kép  mögött rejtőző fülkében.   felfedve   a  . hogy az  asszony   sírig   kitart   férje   mellett.   Timár   tehetetlen  dühében kilökte zsarolóját a házból.   Tímeának   és  Noéminak   szóló   feljelentéssel. Timár   ámokfutásában   balatonfüredi   házába   jutott  el.   És   az   arany   ember   hazug   világa  összeomlott. ahol  örökre   keblére   ölelte   Noémit   és   gyermekét.   Egy  hosszú éjszakán aztán meggyónta Noéminak élete  titkos   bűneit   –   és   feloldoztatott.   Az   ügynök  összeroppantotta a brazffiai piacot.   A   minden   titkát   ismerő   martalóc  beöltözött a nagyúr ruháiba. Timár Mihály meg sem állt a senki szigetéig.   Noémi   levelet  íratott   a   gyermek   Dódival   Tímeának. ő maga pedig  tébolyultan   megindult   a   Balaton   jegén   a   halált  keresni.   a   bécsi   kormánynak. s előállt a követeléssel:  vagy   megkapja   Noémit   és   a   senki   szigetét.   Timár   őrülten  rohant ki a jeges éjszakába. amely a hitszegő Krisztyán  Tódor   csalásairól   számolt   be. melynek titkát rajta kívül  senki   nem   tudta.   ahol   egy   rémalak   toppant   elébe:   a  gályaszökevény. Ebben   a   feldúlt   állapotban   bontotta   ki   azt   a  Brazíliából jött levelet.   Kacsuka   őrnagy   és   Tímea  beszélgetése azonban csak azt bizonyította.

 Timár Mihály tehát nem halt meg.   s   merte   bevallani   magának  Kacsuka   őrnagy   iránti   szerelmét.   Az  alabástromszoborból   érző   nővé   vált   Tímeát  második   esküvője   előtti éjszakán   a   bosszút   lihegő  Athalie   megpróbálta   meggyilkolni.   de  személyes   tárgyairól   még   felismerhető   hullájára.   Tímea   felismerte   gyilkosát.   Tímea   boldogságát   örökre  megmérgezte az a mondat. A tavaszi olvadáskor a balatoni halászok rátaláltak  Levitinczy   Timár   Mihály   oszlásnak   indult. s bár minden gyanú Athaliera terelődött.   A  gyilkos nő a halálos ítéletét kimondó tárgyaláson az  utolsó   tőrdöfést   is   megadta   vetélytársnőjének:  minthogy   a   rejtekhely   titkát   senki   halandó   nem  ismerte   Timár   Mihályon   kívül.   melyet   vad   átkok   közt   töltött  Márianosztrán. Athalie­t   a   király   kegyelme   folytán   élethosszú  fogságra   ítélték.  nem sikerült rábizonyítani a vádat. A   lábadozó   Tímeát   mulattató   Kacsuka   őrnagy   az  üdvözlő   levelek   halmában   rátalált   Dódi   levelére. s halála előtt az al­Bulai  birtokra   vitette   magát. A nagyúrnak  kijáró pompás temetés után Tímea lassan ocsúdott  csak   mély   gyászából.   a   levelet   csak   ő  írhatta.  tárcájában négy olvashatatlan levéllel.   nehogy   abba   a   sírboltba  . mert a bűnjel: a  gyilkos szerszám nem került elő.  berontott  a rejtekhelyre.  és előhúzta  Athalie  véres  öltönyeit   és   lelke   örvényébe   világító   naplóját.   de  hallgatott.Szent   György­kép   mögötti   rejtekhely   veszedelmes  titkát.   de   csak   .mély  sebet   ejtett   rajta.

A regényíró ábécé­tanuló gyermek korában ott volt  egy komáromi nagyúr temetésén. ahol paradicsomi boldogságban. unokák.temessék. csak elbujdosott. Mikor  faggatni kezdte kilétéről. akiről később azt  beszélték. dédunokák körében szép  öregasszonyt.   melyben   egy   idegen   porladozik   Timár  címere alatt. talán nem is halt meg. délceg öregembert ismert meg. a bölcs öreg csak annyit  felelt: “Az én nevem a Senki . S  évtizedekkel később elvetődött egy világtól elzárt  al­dunai szigetre.  népes család.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful